GLAD FAGSKOLE. Designlinjens elevhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLAD FAGSKOLE. Designlinjens elevhåndbog"

Transkript

1 GLAD FAGSKOLE 2013 Designlinjens elevhåndbog

2 Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Designlinjen Lidt om Designlinjen Forudsætninger Formål Indhold og form Kommunikation er vigtig i hverdagen Arbejdet på Designlinjen Evalueringssamtaler, refleksion og portefolio Opsigelse af uddannelsesaftale Ophavsrettig, praktik og aktiviteter ude af huset Studiebesøg Mere om Glad TV Glad og Glad Fagskole Morgensamling Fester Administration Betaling af uddannelsen Transport Adgangsforhold Forsikring Praktisk Mødetid og sted Fravær/sygemelding Frokost Skema/produktionsplan Hjemmedage Filmklub Ferier/fridage Adresseliste og kontakt

3 velkommen til Designlinjen Her i elevhåndbogen er der samlet en masse information som er godt at kende til, når man skal være elev på Designlinjen. Informationerne skal give dig og evt. kontaktpersoner en fornemmelse af, hvad der foregår på Designlinjen og hvordan det foregår, samt give dig et overblik over praktiske oplysninger. Designlinjen udvikler sig hele tiden så den passer til de elever og medarbejdere der er på Designlinjen. Du og dine kolleger på Designlinjen kommer også til at sætte jeres præg. Og vi reviderer løbende elevhåndbogen, så den passer til lige den Designlinjen vi er og gerne vil være. God fornøjelse!

4 ...lidt om Designlinjen På Designlinjen tilbydes beskæftigelse og uddannelse i tegning/illustration og grafisk produktion. På Designlinjen arbejder vi både med tegninger/illustrationer f.eks. til omslag af bøger, til hjemmesider, postkort, årsrapporter, aviser mv. Og vi løser hele grafiske opgaver som f.eks; magasiner, brochurer, plakater, logoer, cover s etc. fra idé til tryk. Designlinjen arbejder primært med opgaver til trykte medier. På Designlinjen er der både mulighed for at få uddannelse indenfor ovennævnte områder og beskæftigelse. Forudsætninger Designlinjen henvender sig til alle med funktionsnedsættelse, der har lyst til at arbejde indenfor området. Både til dem der har arbejdet med tegning, billeder og grafisk produktion i flere år, og til dem for hvem det er helt nyt. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at blive optaget/ansat, udover lyst og motivation til at arbejde med området. Dette er tilgengæld meget vigtigt! Formål Formålet er, at den enkelte elev gennem arbejdet med reelle grafiske produktioner og kurser uddannes til, at kunne varetage hele eller dele af de faglige funktioner, der ligger i illustration/grafisk produktion. Målet er at styrke deltagernes personlige og faglige udvikling, med henblik på at opnå tilknytning til en blivende plads på arbejdsmarkedet. Indhold og form Forløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Arbejdet på Designlinjen veksler mellem undervisning og arbejde med konkrete opgaver. Ofte vil undervisningen tage afsæt i disse opgaver. På Designlinjen kommer man til at arbejde med mange forskellige tegne og illustrations teknikker og bliver støttet i at udvikle og forme sit eget udtryk. Alle bliver introduceret til og undervist i de forskellige grafiske computerprogrammer, der benyttes til at løse de fleste typer opgaver. På Designlinjen støttes man både i at styrke sine faglige, samt personlige og sociale kompetencer. At være en del af et arbejdsfællesskab øger selvværdet og højner livskvaliteten! I samarbejde med den enkelte fastsættes de personlige mål og forløbet tilpases og justeres. Der bliver taget individuelle hensyn, og der støttes op om løsning af eventuelle personlige og sociale problemer og udfordringer, der kan være en hindring for et ordentligt udbytte af undervisningen. Se også: glad.dk for mere uddybende gennemgang af indhold. 4

5 kommunikation er vigtig i hverdagen... fordi vi indimellem gør tingene anderledes end planlagt Som udgangspunkt tilrettelægger vi arbejdet og dagen med afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Det betyder rent praktisk at vi tager mange individuelle hensyn, hvor elever og medarbejdere har mulighed for at præge hverdagen. Nogle dage bringer overraskelser, hvor der vil være mulighed for at deltage i aktiviteter af mere spontan karakter. Der vil også altid være mulighed for at holde sig til planen, hvis eleven ønsker det. Det er den enkeltes eget valg, der afgør hvordan disse dage former sig. fordi vi arbejder godt, når vi har det godt Det er vigtigt at man behandler alle sine kolleger på en venlig og hensynsfuld måde. Når der er et trygt og rart miljø på Designlinjen, kan vi koncentrere os og arbejde kreativt. 5 På Designlinjen planlægger vi således vores hverdag på en måde, så der er plads til både skemalagte øvelser og til nye interessante opgaver og indfald. Det kan være interne eller eksterne opgaver, kundemøder eller et besøg på trykkeri som ændrer på planlagte rutiner, og der kan være konkurrencer og receptioner vi vælger at deltage i. Andre gange opstår muligheden for at se en spændende udstilling, en film eller få besøg af en gæstelærer. Eller vi synes vi trænger til inspiration, så vi tager på tur til f.eks. Zoo for at tegne eller tage billeder. Vi bestræber os på at informere om større ændringer og udflugter mv. i så god tid som muligt. fordi samarbejde er nødvendigt på Designlinjen Som kolleger på Designlinjen er det vigtigt altid at give besked om sygdom og andet fravær i så god tid som muligt, så vi kan tage højde for det i planlægningen af arbejdet. På Designlinjen er vi helt afhængige af hinanden. Når vi skal løse opgaver for vores eksterne kunder er det en forudsætning, at de kan stole på, at vi løser opgaven/ jobbet til tiden, for at de vender tilbage.

6 ...arbejdet på Designlinjen Evalueringssamtaler, refleksion og portfolio Alle elever øves gennem deres uddannelse på Designlinjen i at tage noter og kunne reflektere over deres egne kreative processer og udvikling. Såvel fagligt som socialt. Samt lære at præsentere sit arbejde og argumentere for sine valg. Rent praktisk skal alle lave en portfolio (mappe) med billeder, udsnit af egne arbejder og noter/ord, en gang ugentligt, (en slags logbog). Og alle vil en gang ugentligt præsentere eget arbejde mundtligt for resten af Designlinjen, som tilgengæld lytter aktivt og deltager med konstruktiv, positiv kritik. Altsammen vigtigt for at blive bedre til at løse sine opgaver, samt formidle de tanker og de valg man har truffet, overfor en given modtager en væsentlig del i arbejdet med grafisk produktion/visuel kommunikation. En gang om måneden afholder vi evalueringssamtaler, hvor eleven sammen med undervisere/fagpersoner evaluerer på, hvordan det sidste forløb har været og sammen sætter nye læringsmål. Alle ideer, refleksioner, aftaler mv. som kommer frem under disse evalueringssamtaler, bliver nedskrevet på et evalueringsark. Evalueringsarkene skal tjene til brug for den enkelte elev på Designlinjen. Det er personligt og omgås med fortrolighed. Underviserne/fagpersonerne tager dagligt noter, prints mv, som skrives i Designlinjens dagbog. Den vil både blive brugt ved samtalerne, samt til refleksion og dokumentation af Designlinjens arbejde, undervisning og udvikling. Opsigelse af uddannelsesaftale Ligesom elever har mulighed for at stoppe deres uddannelsesforløb, hvis det viser sig at uddannelsen alligevel ikke er det rigtige for dem, forbeholder Designlinjen sig også retten til at opsige uddannelses aftalen, hvis eleven ikke lever op til de krav, der stilles på Designlinjen. Vigtigt: En opsigelse af aftalen er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden. Hvis én af parterne skulle være utilfreds med den måde uddannelsen forløber på, vil man tage samtaler der også kan involvere evt. kontaktpersoner, så man så tidligt som muligt kan få afklaret evt. misforståelser, eller andet der kan være årsag til utilfredsheden. En opsigelse med efterfølgende eksklusion fra Designlinjens side forekommer ikke på baggrund af at eleven ikke er dygtig nok. Det vil kun være i yderste instans hvis eleven gentagne gange og efter adskillige samtaler stadig groft misligholder de aftaler, der er indgået på Designlinjen. 6 Hvert kvartal ved elevevalueringssamtalerne gennemgår vi den enkeltes overordnede uddannelsesplan og justerer denne, hvis det er nødvendigt. Mindst en gang om året bliver UU planen justeret sammen med dig, din UU vejleder, gennemførselsvejleder på Glad og dine faglærer.

7 ophavsret... Designlinjen forbeholder sig retten til at videregive og sælge tegninger, illustrationer og andet billedmateriale produceret af Designlinjens elever. Både på nettet, i trykte medier og i forbindelse med markedsføring af Designlinjen. Designlinjens elever må ikke videregive eller sælge materialet til tredie part med mindre andet er aftalt med Designlinjen. praktik Praktik er en del af uddannelsesforløbet. Det kan både arrangeres som intern praktik på Glad eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder, tegnestuer eller lign. som vil være relevant for den enkelte elev. 7 aktiviteter ud af huset Studiebesøg En del af uddannelsen og arbejdet består i at gå på udstillinger, i biografen, i teatret, besøge andre tegnere, andre tegnestuer, komme ud i naturen, besøge andre kunst og billedskoler mm, både i og udenfor arbejdstiden. På studiebesøg skal du selv medbringe evt. hjælper. Vi vil ofte sørge for fælles transport, men den kan også være individuel. Til studiebesøg i dagtimerne sørger vi for at Designlinjen får frokost med fra Glad Køkken, så vidt det er muligt. Når det ikke kan lade sig gøre må eleven selv medbringe penge eller madpakke. Vi vil forsøge at give besked til elev og evt. bosted i så god tid som muligt. De fleste studiebesøg vil være gratis.

8 ...mere om glad TV Glad og Glad fagskole Designlinjen er en del af TV Glad og på en gang en producerende enhed og en linje på Glad Fagskole. Det betyder at vi deltager i morgenmøderne hver dag, sociale arrangementer, fester mm. De fælles arrangementer plejer at være sjove og fyldt med meget forskellige mennesker. På Glad vil man møde elever og medarbejdere fra Glad Animation, Glad Radio, Glad Teater, Glad Køkken, TV Glad. Vi forventer at man går til det sociale samvær i en fælles ånd med energi og åbenhed og respekterer at vi er en del af en større organisation. Morgensamling Hver morgen mødes Designlinjen med resten af Glad til morgensamling i Tarteletten. Morgenmødet varer ca. 10 min. Tirsdag morgen er der mulighed for at give en sang eller fortælle en historie og lign. Det er også tirsdag morgen at Glad Teater deltager. Tirsdag varer morgenmødet ofte lidt længere. Det er vigtigt for Designlinjen at deltage i morgenmøderne. Både for at vi kan følge med i hvad der sker overordnet på Glad, og for at vi kan lære resten af huset af kende. Designlinjen er en meget lille enhed, og det er ikke altid muligt at finde sine bedste venner og ligesindede der. Fester TV Glad kan godt lide at feste! Festerne kan være meget forskellige. Nogle må man gerne have gæster med til udefra, andre er mere lukkede. Festerne varer ofte til langt ud på natten. Ved deltagelse i fester på TV Glad, er det elevens eget ansvar sammen med evt. bosted el. lign. at sørge for transport og evt. hjælper under festen. Vi kan fra Designlinjens side selvfølgelig godt hjælpe med at ringe efter en taxa el.lign. men ellers er det overordnede ansvar for transport, toiletbesøg, alkoholindtag osv. elevens eget. 8

9 administration Administration Betaling af uddannelsen: Betaling pr semester sker forud. Betalingsdatoer er: 1/1 og 1/7 Hvis din uddannelse finansieres af din kommune, sørger TV Glad også for fakturering. Husk at meddele os evt. ændringer af sagsbehandler, kommune mm. Transport Designlinjen har almindeligvis ikke ansvar for transport til daglig, ligesom vi heller ikke finansierer denne. Er du afhængig af transport, skal du aftale en kørselsordning med din kommune. Du kan bestille transporten til TV Glads reception: Rentemestervej (ind gennem gården). Så har du et sted at vente i tørvejr. 9 Sådan finder man Designlinjen: Buslininjerne 5A, 350S og 21 stopper hhv m. fra adressen: Rentemestervej Nærmeste S togsstation er Nørrebro Station, hvorfra buslinje 5A og 350 afgår Adgangsforhold Lokaler og toiletforhold er tilgængelige for kørestolsbrugere. Forsikring Når du er elev og opholder dig på Designlinjen, er du dækket af Glad Fagskole s forsikring. Det betyder at du er dækket, hvis du skulle komme til skade i undervisningstiden.

10 praktisk information Mødetid og sted Kl 8.30 Mødes alle til fælles morgensamling med resten af TV Glad i kantinen, Tarteletten, der ligger på Rentemestervej Efter morgensamling samles vi på Animationslinjen, (Peter Ibsens Allé, 1. sal.) Vi starter hver dag med et kort og orienterende produktionsmøde, hvor vi gennemgår dagens arbejde, kurser og projekter. Såvel undervisning som produktion foregår normalt på Animationlinjen. Normal mødetid er mandag torsdag: Herudover kan der opstå situationer/behov for ekstraundervisning/overarbejde eller specielle arrangementer/udflugter, som betyder at Designlinjens arbejdstid må forlænges, ud over det sædvanlige. Det vil som regel kunne blive afspadseret efter aftale. Fravær og sygemelding Mødepligt: Sygemelding skal foregå pr. telefon til receptionen inden kl. 8:30 samme dag: Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, medmindre der er tale om gyldig fraværsgrund. Skolens forstander skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Derfor skal skolen altid have oplysning om grunden til, at en elev udebliver fra undervisningen. Skolen kan forlange en lægeattest hvis eleven er væk mere end 2 uger på grund af sygdom. Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, der fremgår af elevhåndbogen. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende. Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til forstander Annette Riisager: Frokost Frokostpausen på 1/2 time holdes mellem kl Glad Køkken tilbyder hver dag både varmt og koldt mad fra deres buffet, i TV Glads kantine Tarteletten. Madkort med 10 klip til 250 kr. kan købes i receptionen. I Tarteletten kan man også spise sin egen medbragte mad. Kaffe, the og frugt kan uden betaling hentes i kantinen. Skema/produktionsplan Alle elever får ved studiestart udleveret et skema samt en undevisning- og produktionsplan. Planen er gældende for et kvartal ad gangen. Normalt vil formiddagen bestå af fælles kurser, tegneøvelser, teori mv, mens eftermiddagen vil blive brugt på egne opgaver. Hjemmedage Fredag er hjemmedag eller frivillig deltagelse i valgfag. I efteråret 2012 undervises i dansk og matematik. Filmklub Som elev på Designlinjen vil du sammen med resten af skolen blive inviteret med til filmklub i Tarteletten hver 3. torsdag. Det er gratis. Og der arrangeres løbende caféaftener, pigeaftener, fodboldturneringer mm. 10

11 praktisk information...fortsat Billeder, tekst og film på internettet og i medier For at billeder og film fra TV Glad ikke skal komme til at optræde i forkerte situationer i mediebilledet har TV Glad retten til al billede og film- materiale herfra. TV Glad forbeholder sig retten til at bruge film og billedmateriale fra skolen på hjemmeside og i medier i forbindelse med markedsføring og under hensyntagen til privatlivets fred. Skolens elever må ikke bruge materiale fra skolen / eleverne på internettet eller i medier uden aftale med skoleledelsen. Ferier/fridage GLAD FAGSKOLES FERIER OG FRIDAGE 2013 Alle nævnte datoer inklusive Adresseliste Alle elever og medarbejdere får udleveret en telefon og adresseliste ved start. Inden udleveringen har du mulighed for at meddele hvis du har informationer, du ikke vil have på listen. Animationslinjen skal have besked hvis du ændrer adresse, mail eller telefonnummer. Det gælder også for ændringer på din kontaktperson/sagsbehandler. Kontakt Al kontakt om uddannelsen skal ske til Forstander Casper Jensen, mobil: , tel: Du kan også altid kontakte klasse- og faglærer Erling Budde på tel: , på Animationslinjen, eller kurator Robert Nielsen på tel: hvis du har nogle spørgsmål, eller har noget du gerne vil tale om. God fornøjelse med din uddannelse i Glad Fagskole! 11 11/2 15/2 (uge 7) Vinterferie 25/3 1/4 (uge 13) Påskeferie 26/4 - St.Bededag 9/5 + 10/5 Kristi Himmelfartsferie 20/5-2.pinsedag 24/6 2/8 (Uge 26 31) Sommerferie 14/10 18/10 (uge 42) Efterårsferie GLAD FAGSKOLE

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

Servicelinjens elevhåndbog

Servicelinjens elevhåndbog 2013 Servicelinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Servicelinjen Lidt om Servicelinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Servicelinjen

Læs mere

2015 / Animationslinjens elevhåndbog

2015 / Animationslinjens elevhåndbog 2015 / 2016 Animationslinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse velkommen til Animationslinjen 3 lidt om Animationslinjen Forudsætninger, Mål og Indhold og form 4 kommunikation er vigtig i hverdagen 5 arbejdet

Læs mere

Radiolinjens elevhåndbog

Radiolinjens elevhåndbog 2013 Radiolinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Radiolinjen Lidt om Radiolinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Radioen

Læs mere

TV-linjens elevhåndbog

TV-linjens elevhåndbog 2013 TV-linjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til TV-linjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på TV-linjen Evalueringssamtaler,

Læs mere

2015 / Teaterlinjens elevhåndbog

2015 / Teaterlinjens elevhåndbog 2015 / 2016 Teaterlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse velkommen til Teaterlinjen 3 hverdagen på skolen Kommunikation Samtaler og specialmoduler Kontakt Adresseliste Mødetid og -sted Skema Pauser Fravær

Læs mere

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse en STU uddannelse STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse ... Lidt om STU-Medielinjen - CSU Slagelse Medielinjen tilbyder undervisning til unge med særlige behov. I uddannelsen

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Køkkenlinjens elevhåndbog

Køkkenlinjens elevhåndbog 2013 Køkkenlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Køkkenlinjen 3 Lidt om Køkkenlinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Køkkenlinjen

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Teaterlinjens elevhåndbog. Teaterlinjens elevhåndbog

Teaterlinjens elevhåndbog. Teaterlinjens elevhåndbog 2013 Teaterlinjens elevhåndbog Teaterlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Teaterlinjen Hverdagen på skolen Kommunikation Kontakt Adresseliste Mødetid og -sted Skema Pauser Fravær

Læs mere

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS?

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? AspIT Midtjylland En it-uddannelsesmodel for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Til kommende elever, deres familie og støttepersoner Når et ungt menneske overvejer at blive

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Pkt.nr. 8. Midtvejsevaluering - sundhedspuljen. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 8. Midtvejsevaluering - sundhedspuljen. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 8 Midtvejsevaluering sundhedspuljen 586229 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning 2. at udvalget finder

Læs mere

STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD :

STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD : STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD : - En almentdannende ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer: PGU tilbyder STU-forløb i dagtilbud. Pris: Forløbet koster kr:

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Kære forældre til kommende skovbørn

Kære forældre til kommende skovbørn Privat Skovbørnehaven Mariehønen Skovbrynet 44 2800 Lyngby Telefon 30965035 E-mail: Bestyrelsen: kontakt@mariehoenenprivat.dk Leder: mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og 27 børn.

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Præsentation Teamskolens målsætninger Teamskolens målsætning er, at styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

KLAR PARAT SNART SKOLE KLAR

KLAR PARAT SNART SKOLE KLAR KLAR PARAT SNART SKOLE KLAR Mange spørgsmål stiller man sig selv når ens barn skal starte i skole. Er mit barn klar Hvad kræver skolen Hvornår er der indskrivning Hvornår ved jeg om mit barn er klar Skal

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Skema til rundvisning og mundtlig introduktion Rundvisning på Stenhøj Områdeleder Kommunikationsveje Til og fra områdeleder Tavshedspligt Målsætning/værdigrundlag Personalehåndbog/Computer Personalevelkomst

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema

Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema Med udgangspunkt i læreplanstemaerne vi har her i Vallø Børnehus bruger vi et klar parat skema som vi udfylder både om efteråret og igen i den sidste del af

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere