Præsentation 2014 /15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation 2014 /15"

Transkript

1 w Præsentation 2014 /15

2 Indholdsfortegnelse 1 Industri Udvkling overblik 2 Nye virksomheder 3 Præsentation af Industri Udvikling 5 Kvist Industries A/S produktion af dansk møbeldesign 6 PcP En værdiskabende rejse gennem 16 år 8 De gør ikke som de andre Hoved- og nøgletal 9 Industri Udvikling A/S 10 Industri Udvikling II K/S 11 Industri Udvikling III K/S 12 Beretning om Oversigt over porteføljevirksomheder 15 Placering af virksomheder 17 Porteføljevirksomheder 35 Exits 36 Kontakt os 37 Præsentation af medarbejdere

3 Selskabsoplysninger Industri Udvikling A/S CVR. nr.: Stiftet: 27. oktober 1994 Bestyrelse: Jens Josefsen, formand Dines Schmidt Nielsen Peter Lerbrandt Ejere: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Lønmodtagernes Dyrtidsfond Pensionskassen for Børneog ungdomspædagoger Sampension Private Equity K/S Industri Udvikling II K/S CVR. nr.: Stiftet: 18. december 2003 Bestyrelse: Jens Josefsen, formand Dines Schmidt Nielsen Peter Lerbrandt Ejere: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Industriens Pensionsforsikring A/S Lønmodtagernes Dyrtidsfond PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Sampension Private Equity K/S Industri Udvikling III K/S CVR. nr.: Stiftet: 26. maj 2010 Investeringskomité: Henrik Thulesen, formand Birger Brix Peter Lerbrandt Christian Cordsen Nielsen Ejere: Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S Industriens Pensionsforsikring A/S Lønmodtagernes Dyrtidsfond Palsgaard Gods A/S (Schou-fondet) PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Pensionskassen for Børneog Ungdomspædagoger Medarbejderne Adresse m.v.: Gothersgade 175, 2. sal 1123 København K Telefon: Telefax: Medarbejdere: Lars Blavnsfeldt, adm. direktør Lars Buhl Dan Højgaard Jensen Ronnie Møller-Thorsøe Lene Krogh Ellgaard Joan Jensen Revisorer: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsaut. revisor Per Gunslev

4 Virksomhederi ABL Food A/S Råvareleverandør til levnedsmiddelindustrien Boform A/S Køkken-, garderobe- og kontorinventar Borch Textile Holding A/S Arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier Bramidan Holding A/S Komprimering af genanvendeligt emballageaffald C&H System A/S Håndterings- og pakkeanlæg Christian Berg (CB Invest Holding ApS) Køle- og ventilationsanlæg Confac A/S Facadeelementer i beton Danelec Marine A/S Black boxes til skibe, elektroniske søkort Dan-Iso Holding A/S Isoleringsmaterialer Dansk Mink Papir og DMP Partners A/S Udstyr til minkbranchen og industrien Despec Nordic (Neos Invest A/S) It- og kontortilbehør EM-fiberglas a/s Glasfiberproduktion Euro Therm Invest A/S Fjernvarmeværker FSG Foods ApS Totalleverandør af fisk og sushirelaterede produkter Global Wind Power Europe A/S Projektudvikling på vindmøllemarkedet HT BENDIX A/S Beslag og tilbehør til møbel-, køkken og træindustrien Holmris A/S Kontormøbler m.v. JHL Holding A/S Slamsugere Jyden Bur A/S Staldinventar kitchn A/S Køkken, bad og garderober KD Maskinfabrik A/S Løsninger til rensningsanlæg og spildevandsbehandling Kvist Industries (Kvist Industries Invest ApS) Højkvalitetsmøbler KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS) Betonvare- og asfaltanlæg Lindø Steel A/S Skærebearbejdning af store stålplader Nordisk Company A/S Outdoor udstyr og tøj Omada A/S Software og IT-konsulent-forretning Omni Technical Solutions A/S Autoværksteder og udlejning af kørende materiel Resolux ApS Lysarmaturer til vindmølle-industrien Ribe Jernindustri A/S (Ribe Jern Holding A/S) HUDEVAD og RIOpanel radiatorer Scanflavour Holding A/S Funktionelle proteiner til fødevareindustrien SGM Holding ApS Lysprodukter baseret på LED-teknologi Theca A/S Polstermøbler Total Wind Group A/S Installation og service af vindmøller Uno Danmark Holding A/S Tøj i naturmaterialer til kvinder Virklund Sport A/S Anlæg og udstyr til sport Woodcare Denmark A/S Produkter til overfladebehandling af træ

5 Industri Udvikling - overblik Et anderledes investeringsselskab Vi investerer primært i danske fremstillingsvirksomheder som mindretalsaktionær. Industri Udvikling investerer primært i danske fremstillingsvirksomheder med en omsætning op til mio.kr. er mindretalsaktionær er overvejende ejet af danske lønmodtagere gennem pensionskasser har en lang referenceliste; investeret i alt 117 selskaber siden 1994 har få og meget erfarne medarbejdere arbejder ubureaukratisk har en hurtig beslutningsproces udfører selv de nødvendige analyser og undersøgelser har ikke krav om exitstrategi ved indtræden prioriterer værdiskabelse højere end cash-flow interesserer sig for investeringstunge virksomheder interesserer sig for mindre virksomheder interesserer sig også for kriseramte virksomheder bidrager via bestyrelsesarbejdet til selskabets drift finder en dygtig ledelse afgørende, da vi ikke deltager i de daglige driftsaktiviteter finder det vigtigt, at direktionen er betydende medejer 1 Industri Udvikling A/S Etableret 1994 Mio.kr Resultat... 74,2 107,2 29,3 33,1 51,7 Egenkapital ,2 453,5 422,8 215,9 177,6 Intern rente (IRR)... 10,1% 10,8% 10,7% 10,7% 10,9% Industri Udvikling II K/S Etableret 2004 Mio.kr Resultat ,9 1,9 41,5 35,8 9,5 Egenkapital ,6 331,5 317,9 353,7 363,2 Intern rente (IRR)... 17,6% 14,1% 14,0% 13,7% 12,5% Industri Udvikling III K/S Etableret 2010 Mio.kr Resultat... -0,3-27,7 29,7 50,2 Egenkapital... 67,3 107,2 204,5 322,3 Intern rente (IRR) ,5% 8,8%

6 Nye virksomheder 2 Nye virksomheder Industri Udvikling får fortsat ganske mange henvendelser angående mulig investering. Antallet af virksomheder, der ønsker ejerskifte eller ønsker at styrke soliditeten, er højt, hvorimod udbuddet af risikovillig kapital stadig er begrænset. I hvert fald i segmentet af virksomheder med en omsætning op til mio.kr. For mange af de virksomheder Industri Udvikling besøger, er driften igen blevet positiv og måske endda præget af vækstmuligheder efter nogle hårde år under Finanskrisen. Banksektoren er igen begyndt at låne ud, men er stadig tilbageholdende med at finansiere væksten i de virksomheder, der har lav soliditet. Kapitaltilførsel er derfor attraktiv for den enkelte virksomhed. I 2014 og de efterfølgende år venter Industri Udvikling nyinvestering i 4-8 virksomheder om året. Industri Udvikling har i 2013 investeret i: Borch Textile Holding A/S: Arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier Christian Berg A/S (CB Invest Holding ApS): Køle- og ventilationsanlæg Global Wind Power Europe A/S: Projektudvikling på vindmøllemarkedet Kvist Industries A/S (Kvist Industries Invest ApS): Højkvalitetsmøbler SGM Holding ApS: Lysprodukter baseret på LED-teknologi De nyeste investeringer frem til primo juni 2014 er: KD Maskinfabrik A/S: Løsninger til rensningsanlæg og spildevandsbehandling FSG Foods ApS: Totalleverandør af fisk og sushirelaterede produkter Christian Berg Global Wind Power Europe Kvist Industries SGM Christian Berg A/S projekterer, installerer og servicerer køle- og ventilationsanlæg. Global Wind Power Europe A/S er en global projektudvikler på vindmøllemarkedet med speciale i at udvikle, implementere og administrere vindmølleprojekter for finansielle investorer. Kvist Industries A/S producerer højkvalitetsmøbler; primært hvilestole, spisestuestole og borde. SGM A/S udvikler og sælger lysprodukter baseret på LED-teknologi til underholdningsindustrien, arkitektur og detailhandel.

7 Præsentation af Industri Udvikling Forretningsgrundlag / investeringsområde Industri Udvikling blev etableret i Industri Udvikling investerer primært i danske fremstillingsvirksomheder med en omsætning op til mio.kr., med det formål at udvikle virksomhederne over en årrække. Industri Udvikling udøver aktivt medejerskab gennem bestyrelsesmøder og løbende kontakt til ledelsen og deltager i porteføljevirksomhedens udvikling. Industri Udvikling er altid minoritetsaktionær. Industri Udvikling anser det for vigtigt for virksomhedens udvikling, at direktionen er betydende medejer. Industri Udviklings initialinvestering vil typisk være i niveauet 5-20 mio.kr., for hvilket Industri Udvikling opnår en ejerandel på 30-40%. Industri Udvikling kan eventuelt etablere samarbejde med andre investorer, hvis investeringsbehovet er større. Industri Udvikling investerer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte i øvrigt, vækst ud over, hvad selskabets indtjening kan finansiere samt i enkelte tilfælde i selskaber, der har tabt en væsentlig del af egenkapitalen. Industri Udvikling er ikke bundet til bestemte brancher, men investerer bredt inden for fremstillingsvirksomheder. Der investeres såvel i virksomheder med eget produkt som virksomheder, der er rene underleverandører. Industri Udvikling foretrækker, at den enkelte virksomhed har eller kan opnå en stærk position i sin branche. Beslutningen om at investere i virksomheder, der har en vis størrelse, har baggrund i, at de lidt større virksomheder normalt er mindre sårbare, og der er en større modtagelighed for de holdninger, som Industri Udvikling står for. Disse virksomheder har herudover flere års erfaring inden for deres forretningsområde. Det giver et mere solidt bedømmelsesgrundlag af virksomheden. Industri Udvikling investerer alene i selskaber med et dansk fundament. Investeringsform Industri Udvikling foretager investeringer ved indskud af aktiekapital og/eller ydelse af ansvarlige lån tilknyttet ret til at tegne aktier. Industri Udvikling har en ejers rettigheder, uanset om investeringen er foretaget som ansvarligt lån eller som aktiekapital. I flere tilfælde anvendes ansvarlige lån som supplement til aktiekapital, enten for at reducere det beløb, der skal tilføres som aktiekapital, eller for at opnå en mere passende ejerstruktur. Ansvarlige lån tilknyttet ret til at tegne aktier er ofte en konstruktiv og frugtbar investeringsform. Det kan løse op for værdifastsættelsesdiskussioner, da tegningskursen kan gøres afhængig af den fremtidige, realiserede udvikling. Industri Udvikling ønsker altid at være repræsenteret i bestyrelsen i virksomhederne. Det gælder også, selv om der ikke er tale om et formelt medejerskab, men ydelse af et ansvarligt lån. Sammensætningen af bestyrelsen tilpasses den enkelte virksomhed. Industri Udvikling ser gerne, at bestyrelsesformanden er en erfaren person med såvel praktisk direktør-erfaring som tid til at være den relevante sparringspartner for direktionen og med tilstrækkelig uafhængighed af aktionærerne. Industri Udvikling deltager altid direkte i bestyrelsesarbejdet. Industri Udviklings arbejdsproces Industri Udvikling får årligt mange henvendelser, der præsenterer en investeringsmulighed. Nogle er særdeles gennemarbejdede investeringsprospekter, andre præsenteres som ideer i en telefonsamtale. Industri Udvikling besøger på et år virksomheder. Virksomheden præsenterer sig selv, og dens situation og muligheder diskuteres, hvilket danner baggrund for en drøftelse af, om parterne kan finde sammen om at videreudvikle virksomheden. 3

8 Præsentation af Industri Udvikling 4 Industri Udvikling - har få og meget erfarne medarbejdere - arbejder ubureaukratisk - har en hurtig beslutningsproces - udfører selv de nødvendige analyser og undersøgelser Efter det første besøg afsendes der ofte et brev inden for den første uge, når drøftelserne har været vurderet positivt. Brevet omhandler gerne modeller for, hvorledes en kapitaltilførsel kan ske samt hvilke væsentlige forudsætninger, disse modellers ikrafttræden hviler på. Når investeringen gennemføres udarbejdes to dokumenter, henholdsvis en ejeraftale og en aftale i tilknytning til investeringen. Aftalerne sikrer parternes gensidige rettigheder og forpligtelser. Industri Udviklings investeringer Siden Industri Udviklings etablering i 1994 er der foretaget investeringer i i alt 117 virksomheder. I perioden har Industri Udvikling været den væsentligste investor inden for sit segment. Ligeledes er der i perioden etableret et velfungerende team med solid ballast inden for såvel investeringen som den efterfølgende virksomhedsudvikling. Industri Udvikling har i dag en portefølje på 36 aktive selskaber. Porteføljen værdiansættes pr. 31. december 2013 til 850 mio.kr. Industri Udvikling - har ikke krav om exitstrategi ved indtræden - prioriterer værdiskabelse højere end cash-flow Industri Udvikling foretager sjældent en formel due diligence før en investering. Der foretages i stedet en generel gennemgang, vurdering og diskussion af virksomheden, dens historie og dens potentiale. Mere betydningsfulde og/eller risikofyldte områder udsættes naturligvis for en grundigere vurdering. Der anvendes advokater til udarbejdelse af det kontraktmæssige materiale. Selve vurderingen af virksomheden og dens potentiale foretages af Industri Udviklings medarbejdere, da det er i denne mere tætte dialog, at Industri Udvikling lærer virksomheden at kende. Alle potentielle investeringer forelægges Industri Udviklings bestyrelse/investeringskomité til godkendelse. Industri Udvikling er juridisk organiseret i enhederne Industri Udvikling A/S, Industri Udvikling II K/S og Industri Udvikling III K/S, hvor sidstnævnte er den enhed, som gennemfører nyinvesteringer. Ved exits Der er ikke sat faste tidsrammer for, hvor længe en virksomhed skal forblive i Industri Udviklings ejerskab. Generelt kan det siges, at når en virksomhed ikke længere udvikler sig, eller når Industri Udvikling ikke længere kan tilføre selskabet noget, er det på tide, at der sker afhændelse. Der kan være tale om salg af hele virksomheden, eller kun salg af Industri Udviklings ejerandel.

9 Kvist Industries A/S - Produktion af dansk møbeldesign 5 Produktion af dansk møbeldesign Industri Udvikling købte i efteråret % af aktiekapitalen i Kvist Industries i Årre ved Esbjerg. Købet skete i forbindelse med, at de to hovedaktionærer og direktører Michael og Søren Kvist besluttede at styrke den samlede ledelse ved at ansætte ny administrerende direktør. Valget faldt på Jens Bach Mortensen, der i mange år har været direktør i Jeld-Wen. I forbindelse med Jens indtræden ønskede hovedaktionærerne at afhænde en del af deres aktier. Kvist Industries er Nordeuropas førende producent af designmøbler i formspændt og massivt træ. De producerer en væsentlig del af møbelprogrammet hos Fritz Hansen, Fredericia Furniture, Hay og Muuto samt hos mange andre udbydere af designmøbler. Kvist har rettighederne til FDB s møbelserie og producerer disse møbler. Kvist deltager i produktudviklingen hos kunderne. Produktionen foregår på tre lokationer, dels i Årre og dels i Slovakiet og Letland. Den største produktionsenhed er nu Letland med mere end 250 ansatte. I Danmark er mere end 100 beskæftiget. Kvist Industries er kundernes produktions- og logistikpartner. Møbelhusene har begrænset produktions knowhow og har derfor behov for en erfaren producent allerede i designfasen af nye møbler, dels for at sikre, at designet er produktionsvenligt, og dels for at bistå med viden om, hvor grænserne, for hvad man kan gøre med træ, ligger. Kvist er en værdsat partner til det brug. Kvist sikrer hele forløbet fra kunden afgiver ordre på et produkt til produktet ligger hos slutkunden. Det vil sige, at Kvist løser hele produktions- og logistikprocessen for kunderne. Det er opfattelsen, at Kvist er konkurrencedygtig med hvem som helst i verden. De skandinaviske designhuse oplever stor vækst i disse år. Den vækst smitter af på Kvist, der vokser med pct. om året. Det er en stor ledelsesmæssig opgave at sikre en gnidningsfri afvikling af en ordremængde, der stiger så kraftigt. Der var derfor behov for, at få flere ledelsesressourcer ind i selskabet. Det er lykkedes med Jens Bachs tiltræden. Samarbejdet de tre direktører imellem og mellem direktørerne og kunderne forløber gnidningsfrit. Industri Udvikling har tiltro til, at Kvist Industries vil udvikle sig til en stor dansk velindtjenende industrivirksomhed over de kommende år.

10 PcP - En værdiskabende rejse gennem 16 år 6 PcP - En værdiskabende rejse gennem 16 år Efter 16 års værdiskabende udvikling og medejerskab af PcP solgte Industri Udvikling i 2013 sine aktier i selskabet og opnåede et årligt afkast på ca. 20%. industrien. Virksomheden er kendt for høj kvalitet og udvikling af nye banebrydende produkter / konstruktioner og PcP var f.eks. først til at introducere den kendte hulristkonstruktion og stilladsplanker godkendt under EU normen. A/S Maskinfabrikken PcP blev grundlagt i 1927 og udvikler og fremstiller gitter- og sikkerhedsriste, metaltrin og stilladsplanker til det europæiske marked. PcP har i dag ca. 275 ansatte, salgsselskaber i 11 lande og en eksportandel på mere end 75%. Produkterne omfatter såvel et stort standard sortiment inden for riste, som kundespecifikke produkter som f.eks. højt specialiserede varmeskjoldsdæk til boreplatforme. Produkterne anvendes af kunder i meget forskelligartede industrier som bl.a. byggeri, kemisk industri, fødevareindustrien, transportsektoren og energi- og off-shore Industri Udvikling blev medejer af PcP i 1997 i forbindelse med store likviditetsudfordringer og et forestående generationsskifte af daværende ejer og direktør Peder Fahrsen. Generationsskiftet blev dog først gennemført 10 år senere, da Peder Fahrsens iværksætterånd og fornemmelse for produktudvikling gjorde, at han på trods af sin høje alder var den rette leder af virksomheden i denne fase af virksomhedens udvikling. Grundlaget for det vækstforløb, som PcP har gennemlevet de seneste 16 år, startede med at der med kapitaltilførslen fra Industri Udvikling i første omgang blev skabt ro omkring driften i virksomheden. Iværksætteren Peter Fahrsen kunne nu igen fokusere på det, som han var bedst til, nemlig produktudvikling og salg, fremfor brandslukning og bankmøder omkring likviditet. Roen til at fokusere på fremadrettet udvikling og virksomhedens store kompetence inden for produktudvikling gjorde, at grundlaget for vækst igen var tilstede. Samtidig blev der frigivet ressourcer til at fokusere på

11 PcP - En værdiskabende rejse gennem 16 år 7 yderligere optimering af produktionen gennem automatisering, hvilket gjorde PcP i stand til at producere i en høj konsistent kvalitet og til konkurrencedygtige priser med kort leveringstid. Samlet skabte denne kombination et succesfuldt mersalg på såvel hjemmemarkedet som i resten af Europa og dermed opnåede virksomheden sit første niveauskifte. I 2001 indledtes den anden fase i vækstforløbet gennem overtagelsen af den største konkurrent og tidligere markedsledende aktør i Danmark Elefantriste. Med opkøbet blev PcP den førende aktør inden for gitter- og sikkerhedsriste i Danmark og samtidig blev en række nye kundesegmenter tilført, ligesom en generel forbedret indtjening på markedet blev opnået. I 2007 blev det ledelsesmæssige generationsskifte gennemført, hvor den nye adm. direktør John Nielsen tog over og iværksatte næste fase af udviklingen. PcP blev i denne fase, ligesom mange andre industri virksomheder udfordret af såvel finanskrisen som stigende konkurrence fra Asien. De nødvendige geværgreb var at gennemføre en generel professionalisering af virksomheden gennem yderligere optimering af produktionsflowet, styrkelse af organisationen samt en tættere integration af de udenlandske salgsselskaber. Dette medførte, at virksomheden trods et større dyk i omsætningen, kunne opretholde en konkurrencedygtig platform og forholdsvist hurtigt indhente det tabte under krisen. Dette er lykkedes succesfuldt og PcP er i dag tilbage på samme omsætningsniveau som før krisen og samtidig med en langt stærkere platform for fremtidig vækst. PcP blev i maj 2013 solgt til nuværende adm. direktør John Nielsen og kapitalfonden Maj Invest Equity. Da Industri Udvikling i 1997 besluttede at investere i PcP var det på baggrund af en omsætning på 132 mio. kr., og et resultat før skat på 4 mio. kr. Den flerfasede udvikling har i dag gjort PcP til en af de førende koncerner i Europa inden for højkvalitets gitter- og sikkerhedsriste og medført en tredobling af omsætningen og en tidobling af indtjeningen. For Industri Udvikling har det ligeledes været en succesfuld rejse gennem 16 år, med et opnået årligt afkast på investeringen på ca. 20%.

12 De gør ikke som de andre Artikel er bragt i Morgenavisen Jyllands Posten. Af Jens Erik Rasmussen og Jesper Olsen 8 De gør ikke som de andre Investeringsselskabet Industri Udvikling har flest virksomheder i porteføljen. Forretningsmodellen er den modsatte af kapitalfondenes. Direktøren for investeringsselskabet Industri Udvikling slår fast, at virksomheden adskiller sig markant fra de traditionelle kapitalfonde, der ofte får al opmærksomheden i medierne. Anderledes model På en række områder er forretningsmodellen for Industri Udvikling fuldstændig modsat fremgangsmåden i de klassiske kapitalfonde. Alligevel eller måske netop derfor har Industri Udvikling investeret aktivt i langt flere virksomheder end de mere kendte kapitalfonde og ventureselskaber har gjort. Det viser en analyse, som Dansk Aktie Analyse har gennemført for Morgenavisen Jyllands Posten. I det seneste år har vi investeret i 10 virksomheder. Det er forholdsvis mange. Vi får masser af henvendelser og flere end tidligere. Der er mange virksomheder, som har behov for kapital, fordi bankerne er mere tilbageholdende med at låne penge ud, siger Lars Buhl. Siden 1994 har Industri Udvikling tilført penge til mere end 100 virksomheder. I øjeblikket har selskabet store aktieposter i mere end 35 virksomheder, som samlet omsætter for ca. 6 mia.kr. og med ca medarbejdere. Det er typisk mindre og mellemstore selskaber med en omsætning på op til mio.kr., som er mål for investeringerne. Ofte kommer Industri Udvikling med penge i forbindelse med et generationsskifte. Vi er altid mindretalsaktionærer og har intet ønske om at eje majoriteten af selskaberne. Tværtimod foretrækker vi flere forskellige parter i ejerkredsen, for det er frugtbart, at flere skal blive enige, siger Lars Buhl. Stiller krav Til gengæld har Industri Udvikling altid en bestyrelsespost og stiller krav om en god, aktiv og stærk bestyrelse. Industri Udvikling investerer oftest i selskaber, hvor direktøren eller direktionen har en ejerandel, så ledelsen og investorerne har fælles interesse i at skabe vækst og udvikling. Investeringsselskabet har i modsætning til kapitalfondene ikke nogen strategi for, hvornår eller hvordan man kommer ud af investeringen. Ejerskabet varer typisk også i længere tid end de tre-fem år, der ofte er normen for kapitalfondene. Vi har en noget længere horisont. Så længe virksomheden vokser og viser gode resultater, er vi med, siger Lars Buhl. Hurtig aftale Når kontakten er skabt, og interessen er gensidig, tager det som regel ganske kort tid, før Industri Udvikling Investeringsdirektør Lars Buhl og den aktuelle virksomhed er blevet enige om et aftalegrundlag. Industri Udvikling kommer ikke med en hær af konsulenter, der endevender samtlige papirer. Mantraet er en ubureaukratisk og hurtig beslutningsproces. Der er ingen grund til at binde ledelsen til kopimaskinen i flere måneder, for det lægger beslag på alt for mange ressourcer i en mellemstor virksomhed. Vi tror på vores egne øjne, og vi ser mere på forretningsgrundlaget, end vi kontrollerer tallene. Samtidig er det helt afgørende, at virksomheden har den rigtige ledelse. Det gælder ikke mindst i mindre og mellemstore virksomheder, hvor der ikke er en større stab af trække på, siger Lars Buhl. Årsagen til det seneste års mange investeringer er ikke mindst, at det er blevet billigere at købe efter finanskrisen og den økonomiske nedtur. Samtidig er der mere ro på, så man kan se fremad.

13 Hoved- og nøgletal Industri Udvikling A/S Industri Udvikling A/S Hovedtal kr. 9 Resultatopgørelse Indkomst i alt Afholdte udgifter Resultat før finansielle poster Renter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Investeringer i porteføljevirksomheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital i alt Kortfristet gæld Passiver i alt Udbytte, acontoudbytte Årets porteføljeinvesteringer Exits/afhændelse Afdrag og indfrielse af lån Nøgletal Intern rente (IRR), akkumuleret... 10,1% 10,8% 10,7% 10,7% 10,9% Afkast af porteføljeinvesteringer... 19,4% 24,7% 7,8% 12,0% 27,6% Soliditet... 88,8% 94,7% 92,9% 93,1% 95,0% Omkostningsprocent... 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% Officielle årsrapporter for Industri Udvikling A/S fra 2013 og de senere år findes på hjemmesiden

14 Hoved- og nøgletal Industri Udvikling II K/S 10 Industri Udvikling II K/S Hovedtal kr. Resultatopgørelse Indkomst i alt Afholdte udgifter Resultat før finansielle poster Renter Nettoresultat Balance Investeringer i porteføljevirksomheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Udlodning Årets porteføljeinvesteringer Exits/afhændelse Afdrag og indfrielse af lån Nøgletal Intern rente (IRR), akkumuleret... 17,6% 14,1% 14,0% 13,7% 12,5% Afkast af porteføljeinvesteringer ,4% 2,1% 13,7% 12,0% 4,3% Soliditet... 96,8% 94,2% 91,3% 95,7% 97,6% Omkostningsprocent... 1,4% 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% Officielle årsrapporter for Industri Udvikling II K/S fra 2013 og de senere år findes på hjemmesiden

15 Hoved- og nøgletal Industri Udvikling III K/S Industri Udvikling III K/S Hovedtal kr /5-31/ Resultatopgørelse Indkomst i alt Afholdte udgifter Resultat før finansielle poster Renter Nettoresultat Balance Investeringer i porteføljevirksomheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital i alt Kortfristet gæld Passiver i alt Udlodning Årets porteføljeinvesteringer Exits/afhændelse Afdrag og indfrielse af lån Nøgletal... Intern rente (IRR), akkumuleret... Neg. Neg. 0,5% 8,8% Afkast af porteføljeinvesteringer... - Neg. 21,1% 19,0% Soliditet % 98,7% 88,5% 91,0% Omkostningsprocent ,8% 1,3% 1,1% Officielle årsrapporter for Industri Udvikling III K/S fra 2013 og de senere år findes på hjemmesiden

16 Beretning om Investering i 117 virksomheder har skabt et stort erfaringsgrundlag inden for mange industrier. Samlet resultat i Industri 2013: 111,4 mio.kr. 2012: 198,5 mio.kr. 2011: 143,1 mio.kr. 2010: 108,8 mio.kr. 2009: 118,3 mio.kr. 2008: 123,7 mio.kr. 2007: 165,1 mio.kr blev endnu en gang et godt år for mange af Industri Udviklings virksomheder og derfor også for Industri Udvikling. Resultaterne i Industri Udvikling A/S og Industri Udvikling III K/S lå begge i niveauet 50 mio.kr., mens Industri Udvikling II K/S alene realiserede et resultat i niveauet 10 mio.kr., som følge af konkurs i en porteføljevirksomhed. De tre Industri Udvikling selskaber er stiftet i hhv. 1994, 2004 og 2010 og er derfor forskellige steder i deres livscyklus. Industri Udvikling A/S har efterhånden solgt ud af de fleste af sine porteføljevirksomheder, og salgene er fortsat i Der var 6 selskaber i porteføljen ultimo Industri Udvikling II K/S har også foretaget en del exits og en del af selskaberne i den resterende portefølje er nået langt i modningen og er salgsklare. Der var 15 selskaber i porteføljen ultimo I Industri Udvikling III K/S er der ultimo 2013 allerede opbygget en stærk portefølje på 18 selskaber. Der er investeret i 2 virksomheder i 2014 og der forventes yderligere et par investeringer inden, at kapitalgrundlaget er disponeret. Industri Udvikling IV K/S forventes etableret i løbet af Industri Udvikling A/S Industri Udvikling A/S har i 2013 realiseret et resultat på 51,7 mio.kr. (33,1 mio.kr.) og har samlet forrentet den indskudte kapital med 10,9% p.a. (IRR). Blandt de positive værdireguleringer i 2013 skal fremhæves EM Fiberglas A/S, JHL Holding A/S, Omada A/S, PF Management Holding ApS, K.P. Holding A/S og Woodcare Denmark A/S EM-fiberglas har i året for alvor fået ændret resultatudviklingen og JHL Holding (Hvidtved Larsen) udvikler sig fortsat meget positivt. Omada har dygtigt formået at komme styrket ud af et set-back i 2012 og fremtræder endnu stærkere end før. PF Management Holding (PcP) blev solgt i året og K.P. Holding (K.P. Komponenter) blev solgt primo januar Woodcare Denmark har gennemgået en trimning af produktionsplatformen og viser forbedrede resultater. I forbindelse med salget af PcP Management Holding er der udbetalt 90 mio.kr. til aktionærerne i acontoudbytte. Industri Udvikling A/S har siden etableringen i 1994 investeret 831 mio. kr. i 63 virksomheder. Efter exits har selskabet ultimo 2013 en aktiv portefølje på 6 virksomheder og porteføljen værdiansættes til 183,5 mio.kr.

17 Beretning om 2013 Industri Udvikling II K/S Industri Udvikling II har i 2013 realiseret et resultat på 9,5 mio.kr. (35,8 mio.kr.) og har samlet forrentet den indskudte kapital med 12,5% p.a. (IRR). De væsentligste positive værdireguleringer i 2013 vedrører ABL Food A/S, Dansk Mink Papir (DMP Partners A/S), Despec Nordic (Neos Invest A/S), Holmris A/S og Jydsk Planteservice A/S. ABL Food er kommet sig efter sin resultatmæssige krise og har forøget sit resultat. Dansk Mink Papir har haft endnu et godt år, hvor minkavlernes gode indtjening har været gunstigt for selskabet. Despec Nordic har fortsat med at levere solide resultater. Holmris har flot brugt krisen til at konsolidere sin position på det danske marked. Jydsk Planteservice er solgt ultimo februar Resultatet er påvirket negativt af en konkurs hos Engsø Gruppen a/s. En trist udgang og en masse spildte værdier for koncernens tre sunde dattervirksomheder, som alle viste gode resultater og solide ordrebeholdninger. Industri Udvikling III K/S Industri Udvikling III har i 2013 realiseret et resultat på 50,2 mio.kr. (29,7 mio.kr.) og har samlet forrentet den indskudte kapital med 8,8% p.a. (IRR). De væsentligste positive værdireguleringer i 2013 vedrører Borch Textile Holding A/S, HT BENDIX A/S og Scanflavour Holding A/S. Borch Textile Holding er købt primo 2013 og har i året udviklet sig bedre end forventet. HT BENDIX har gennemført et flot udviklingsforløb de seneste mange år. Scanflavour Holding har siden overtagelsen i 2012 været præget af stor vækst i indtjeningen. Industri Udvikling III K/S har siden etableringen i 2010 investeret 315 mio.kr. i 21 virksomheder. Efter exits har selskabet ultimo 2013 en aktiv portefølje på 18 selskaber og porteføljen værdiansættes til 341,7 mio.kr. Der er pt. investeret i 2 virksomheder i Fremtiden Industri Udvikling tilbydes løbende en lang række potentielle muligheder for investering. I de kommende år forventes fortsat en investeringsaktivitet med 4-8 nyinvesteringer om året. Industri Udvikling IV K/S forventes etableret i løbet af 2014 med et kapitalgrundlag i niveauet 400 mio.kr. Det er vurderingen, at der for Industri Udviklings portefølje af virksomheder er grundlag for at forvente positive resultater for de kommende år. Endvidere forventer Industri Udvikling exits i alle tre selskaber, som muliggør pæne resultater i Den forventede positive udvikling i porteføljevirksomhederne i Industri Udvikling III forventes ligeledes at give dette selskab et godt resultat i Industri Udvikling II K/S har siden etableringen ultimo 2003 investeret 532 mio.kr. i 31 virksomheder. Efter exits har selskabet ultimo 2013 en aktiv portefølje på 15 selskaber og porteføljen værdiansættes til 325,1 mio.kr.

18 Oversigt over porteføljevirksomheder 14 Investeringsvirksomhed Ejerandel Forretningsområde Industri Udvikling A/S JHL Holding A/S (J. Hvidtved Larsen A/S) 29,7% Slamsugere Omada A/S 19,6% Software og IT-konsulentforretning Virklund Sport A/S 58,3% Anlæg og udstyr til sport WoodCare Denmark A/S 46,4% Produkter til overfladebehandling af træ EM-fiberglas A/S (opr. 1998) 50,0% Glasfiberproduktion Industri Udvikling II K/S Boform A/S 33,7% Køkken-, garderobe- og kontorinventar 7 Bramidan Holding A/S 40,0% Komprimering af genanvendeligt emballageaffald 8 Kitchn A/S 66,0% Køkken, bad og garderober Danelec Marine A/S 26,6% Black boxes til skibe, elektroniske søkort 10 Dan-Iso Holding A/S 50,0% Isoleringsmateriale Despec Nordic (Neos Invest A/S) 34,0% IT- og kontortilbehør Dansk Mink Papir og DMP Partners A/S 37,8% Udstyr til minkbranchen og industrien 13 Holmris A/S 30,3% Kontormøbler m.v. 14 Omni Technical Solutions A/S 48,8% Autoværksteder og udlejning af kørende materiel ABL Food A/S 40,0% Råvareleverandør til levnedsmiddelindustrien 16 Jyden Bur A/S 30,0% Staldinventar Industri Udvikling III K/S Confac A/S 33,0% Facadeelementer i beton 18 Euro Therm Invest A/S 33,3% Fjernvarmeanlæg 19 Resolux ApS 30,0% Lysarmaturer til vindmølle-industrien 20 Total Wind Group A/S 33,0% Installation og service af vindmøller KVM Industrimaskiner (KVM Invest ApS) 50,0% Betonvare- og asfaltanlæg 22 Ribe Jernindustri (Ribe Jern Holding A/S) 50,0% HUDEVAD og RIOpanel radiatorer 23 Uno Danmark Holding A/S 40,0% Tøj i naturmaterialer til kvinder C&H System A/S 33,0% Håndterings- og pakkeanlæg 25 HT BENDIX A/S 49,0% Beslag/tilbehør til møbelindustrien m.v. 26 Lindø Steel A/S 40,0% Skærebearbejdning af store stålplader 27 Nordisk Company A/S 49,5% Outdoor udstyr og tøj 28 Scanflavour Holding ApS 25,0% Funktionelle proteiner til fødevareindustrien 29 Theca A/S 33,3% Polstermøbler Borch Textile Holding A/S 37,5% Arbejdsbeklædning og tekstiler til industrielle vaskerier 31 Christian Berg (CB Invest Holding ApS) 32,5% Køle- og ventilationsanlæg 32 Global Wind Power Europe A/S 6,7% Projektudvikling på vindmøllemarkedet 33 Kvist Industries (Kvist Industries Invest ApS) 24,5% Højkvalitetsmøbler 34 SGM Holding ApS 30,0% Lysprodukter baseret på LED-teknologi KD Maskinfabrik A/S 31,0% Løsninger til rensningsanlæg og spildevandsbehandling 36 FSG Foods ApS 33,3% Totalleverandør af fisk og sushirelaterede produkter Numrene henviser til Danmarks-kortet på modsatte side.

19 Placering af virksomheder Porteføljevirksomhederne: - omsætter 6,3 mia.kr. - beskæftiger ansatte 15 Resultater over 10 mio.kr. før skat Mio.kr Scanflavour A/S 40,8 Omni Technical Solutions A/S 28,7 Total Wind Group A/S 21,3 J.Hvidved Larsen A/S 20,7 Holmris A/S 17,0 Theca A/S 16,5 Despec Nordic Holding A/S 14,6 Dansk Minkpapir A/S 13,4 Omada A/S 13, I Industri Udvikling er 25 virksomheder placeret i Jylland, 6 på Sjælland og 3 på Fyn. I én virksomhed er driftsselskabet hjemmehørende i Dubai.

20 Porteføljevirksomheder 16 Porteføljevirksomheder Side 17-34

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere