Ansøgninger og programbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger og programbeskrivelser"

Transkript

1 Ansøgninger og programbeskrivelser

2 LRT Ansøger: Radiostudiet Tønder v/holger Wollesen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

3 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :48:40 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radiostudiet Tønder v/holger Wollesen Radiostationens navn Radio Tønder Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Holger Wollesen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Vestergade 74 Postnummer 6270 By Tønder Evt. c/o adresse Kommune Tønder Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration og udsendelse af programmer.

4 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Holger Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Wollesen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Sønderjylland vest 1 (Tønder Kommune og Vejen Ko Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Bevtoft 93,6 Løgumkloster 100,7 Skærbæk 106,6 Tønder 106,8 Brandstrup 107,8

5 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Tønder Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftende generalforsamling.doc Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsens sammensætning.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter.doc Tegningsberettigede.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemskontingenter Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

6 Side 4 af 8 (Anden udgift)

7 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 180 Aktualitet 60 Kultur 60 Musik 1410 Andet 90 Samlet ugentlig sendetid 1800 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioens målgruppe er hovedsageligt 10+. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Tønder kommune. Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Optagelse beskrivelse.doc

8 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Program beskrivelse.doc

9 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 330 Vi har sendt internet radio siden 2012, vi har haft samarbejde med Radio 24/syv i juli måned 2016, samt med i en kulturudsendelse på DR3. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Vi kører en internet radio med reklamer, og har haft en positiv indkomst, ledelsen består af tidligere erhvervsfolk, i Tryg forsikring. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

10 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Invitation af skoler der kan lave optagelser med videre, til deres eget brug. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

11 Program beskrivelser: 1 time med egen produktion, omhandlende borgerinddragelse, debatter, politiske debatter, byrådsmøder, reportager, kulturarven. Nyheder fra lokalsamfundet. Kulturudsendelser med interviews. Forsikringsbrevkasse. Sportsudsendelsser. Engelsk-listen. Dansktoppen. Countrytimen. Endelig fredag. Virksomheds besøg. Søndagshygge med musikønsker. Torsdagunderholdning.

12 LRT Ansøger: The Bridge Radio Projekttitel: Tilladelse og driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

13 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :01:37 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn The Bridge Radio Radiostationens navn The Bridge Radio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Kathrine Meyer Jørgensen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Thoravej 7 Postnummer 2400 By København NV Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. administration og udøvelse af programvirksomhed

14 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Nanna Katrine Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hansen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 3 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 4 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 7 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 8 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Vi ønsker bare en enkelt sendetilladelse, men har ikke nogen prioriteret rækkefølge omkring, hvilken af sendenettene i Storkøbenhavn vi får tilladelse til at sende i.

15 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Referatfrageneralforsmalingd.27.Oktober.docx Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen2017.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Vedtægter og referet underskrevet til Merkur.pdf The Bridge Radio bestyrelses medlemmer og tegningsberettigede-1.pdf Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Vi forventer at modtage tilskud fra fonde i forbindelse med større udflugter eller debatarrangementer. For eksempel skal vi muligvis til Stockholm til efteråret i forbindelse med et samarbejde med Marabouparken Konsthall i Stockholm. Lignende arrangementer i 2018 vil vi søge fonde til at dække udgifterne for. Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger

16 Side 4 af 8 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

17 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 30 Aktualitet 30 Kultur 360 Musik 120 Andet 360 Samlet ugentlig sendetid 900 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioens målgruppe er både asylansøgere og folk med migrationsbaggrund i Nordvest. Desuden er vi i færd med at skabe en fællesskabsorienteret radio, som bygger bro mellem de mennesker, som er i asylsystemet, det nye herberg på Thoravej og lokalsamfundet Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? København NV i området omkring Thoravej. Her ligger der både et medborgerhus for asylansøgere og en herberg for udenlandske hjemløse migranter. Desuden er størstedelen af radioens medlemmer bosat på Nørrebro og i Nordvest. Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Programbeskrivelseafenkeltprogram.docx

18 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Ugentligprogram-flade.docx

19 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift I foreningen er der en blandet faglighed af folk i alderen 25-35, som enten er uddannede eller igang med at uddanne sig til journalister, antropologer, advokater, kunstnere, lydteknikere, lærere, musikere og andet. Radiogruppens sammensætning er en nogenlunde ligelig fordeling af folk med dansk statsborgerskab og mennesker i asylsystemet. The Bridge Radio har i løbet af det sidste år: - Sendt liveradio fra og udstillet på Charlottenborg Kunsthal - Udstillet og givet artisttalk på Statens Museum for Kunst - Afholdt en række radio workshops: Bridge Radio School, med undervisere fra DR, the Lake radio, Third Ear, osv. - Sendt liveradio fra 5 forskellige asylcentre i samarbejde med beboere henover sommeren Sendt live fra Borup Højskole i samarbejde med NGOen Crossing Borders, fra Trampolihuset, til offentlig høring og fra Folkets Hus' cafe på Nørrebro i samarbejde med hjemløse migranter, der bor i Folkets Park - Afholdt radio workshops i Trampolin Husets kvinde klub. - Udstillet på Center for Art on Migration Politics - Dokumentere en række selvorganiserede protester og demonstrationer fra danske udrejsecentre for asylansøgere. - Afholdt et weekendseminar med besøg af selvorganiserede migranter fra Tyskland: Lampedusa- Hamburg gruppen, og Silient University. - Sendt radio live fra Københavns Hovedbibliotek.

20 Side 8 af 8 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? En del af The Bridge Radio foreningens arbejde handler om at uddanne hinanden i at producere radio. Vi tilbyder derfor flere gratis workshops og kurser i at lave "communityradio". Disse kurser er åbne for alle der har lyst til at deltage også i lokalområdet. Derudover har vi en campingvogn, der er bygget om til et radio-studie indeni, og som der ken sendes FM-radio fra. Denne vogn har vi fået tilladelse fra Københavns Kommune til at stille på Thoravej 7 for at sende radio fra et levende publikum ude på gade til særlige arrangementer - specielt i forbindelse med debatarrangementer. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

21 Ugentlig programflade: Mandag: 1 time: Lokale nyheder om, hvad der foregår af aktiviteter i Trampolinhuset og i nærområdet. (lokale kvindegrupper, 3F-arrangementer, Batida Teater NV ect.) 1 time: Voices Against Borders Et program, der skal danne ramme for debat omkring politiske og samfundsmæssige problemstillinger, samt undersøge historiske, økonomiske og social baggrunde for migration. 1 time Music, Poetry, and Unity Et program, der skal være et kulturelt udvekslingsforum. Her bliver der præsenteret musik, poesi, litteratur og kunst fra vidt forskellige dele af verden. Primært af personer med migrant baggrund, eller kulturprodukter der relaterer sig til migrations Onsdag: 2 timer: Voices Against Borders Et program, der skal danne ramme for debat omkring politiske og samfundsmæssige problemstillinger, samt undersøge historiske, økonomiske og social baggrunde for migration. 2 timer: Music, Poetry, and Unity Et program, der skal være et kulturelt udvekslingsforum. Her bliver der præsenteret musik, poesi, litteratur og kunst fra vidt forskellige dele af verden. Primært af personer med migrant baggrund, eller kulturprodukter der relaterer sig til migrations Torsdag: 1 time: Voices Against Borders Et program, der skal danne ramme for debat omkring politiske og samfundsmæssige problemstillinger, samt undersøge historiske, økonomiske og social baggrunde for migration. 1 time: Music, Poetry, and Unity Et program, der skal være et kulturelt udvekslingsforum. Her bliver der præsenteret musik, poesi, litteratur og kunst fra vidt forskellige dele af verden. Primært af personer med migrant baggrund, eller kulturprodukter der relaterer sig til migrations Fredag: 3 timer: Voices Against Borders Et program, der skal danne ramme for debat omkring politiske og samfundsmæssige problemstillinger, samt undersøge historiske, økonomiske og social baggrunde for migration. 3 timer: Music, Poetry, and Unity Et program, der skal være et kulturelt udvekslingsforum. Her bliver der præsenteret musik, poesi, litteratur og kunst fra vidt forskellige dele af verden. Primært af personer med migrant baggrund, eller kulturprodukter der relaterer sig til migrations

22 LRT Ansøger: Ringkøbing Lokalradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

23 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :12:12 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn RINGKØBING LOKALRADIO Radiostationens navn Ringkøbing Lokalradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Verner Jensen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Reberbanen 51 Postnummer 6950 By Ringkøbing Evt. c/o adresse Kommune Ringkøbing-Skjern Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Produktion og udsendelse af lokalradio

24 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Verner Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Jensen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Ringkøbing-Skjern 1 (Ringkøbing-Skjern Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Ringkøbing-Skjern 1

25 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ringkøbing-Skjern Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. CVR Ringkøbing Lokalradio - Stiftelsesprotokollat.jpg Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. CVR Ringkøbing Lokalradio - Bestyrelses oversigt.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. CVR Ringkøbing Lokalradio - Vedtægter.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Radio Ringkøbings Lytterforening = Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Hilsner og lytterønsker = Medlemmer = Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

26 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger. 0 (Anden udgift) Koda, Gramex, Regnskab etc.

27 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 40 Aktualitet 105 Kultur 165 Musik 2325 Andet 1205 Samlet ugentlig sendetid 3840 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? a. Aldersgruppe: 45 år og opefter. b. Geografi: Ringkøbing Skjern kommune. c. Social, etnisk, politisk tilhørsforhold o.l.: Alle Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. CVR Ringkøbing Lokalradio - Beskrivelse af den vedhæftede lydfil.pdf

28 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. CVR Ringkøbing Lokalradio - Beskrivelse af den planlagte sendeflade.pdf

29 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 40 Ringkøbing Lokalradio har eksisteret siden 1990, og radioens medarbejdere har gennem tiden produceret og sendt et utal af forskellige udsendelsestyper. Utallige unge mennesker, f.eks. gymnasieelever, har i kortere eller længere perioder haft deres gang på radioen, hvilket har været utrolig inspirerende. Ulempen med de unge mennesker, er at når de er færdiguddannet, rejser de ofte til andre dele af landet, samtidig kommer der jo nye elever til skolerne. Derfor er deres engagement ofte af kortere varighed. Mange af de faste medarbejdere har været med i mange år, og har derfor prøvet mange forskellige udsendelsestyper. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af bestyrelsesmedlemmerne og mange af de forskellige medarbejdere har været involveret i utallige andre typer frivillige foreninger. Mange af medarbejderne har deltaget i forskellige radiokurser.

30 Side 8 af 8 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? i. Enhver som ønsker at lave en udsendelse bliver modtaget, og vi lægger studie og teknikere til. ii. Hvis de ønsker at vi dækker et arrangement ude i byen, stiller vi op i det omfang vi har resurser til. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

31 C. Beskrivelse af den planlagte sendeflade. a. Populær glad musik. b. Orientering fra det lokale foreningsliv. c. Nyhedsindslag med fortrinsvis lokale begivenheder. d. Besøg af gæster. e. Udsendelser med ønskemusik f. Interaktive udsendelser der involverer lytterne.

32 LRT Ansøger: Radioti Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud Radioti Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

33 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :48:25 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Foreningen Radioti Radiostationens navn Radioti Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Caia Rehna Davida CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Dr. Abildgaards Alle 15, st th Postnummer 1955 By Frederiksberg C Evt. c/o adresse Kommune Frederiksberg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Alle radioens funktioner, produktion og færdiggørelse af programmer, undervisning og oplæring, administration, m.m.

34 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Martin Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Nørgaard Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 1 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 1 (Frederiksberg Kommune)

35 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Årsberetninger.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsens adresser.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Midler fra Socialministeriets sær. soc. pulje, samt tilskud fra 18 midler i Københavns- og Frederiksbergs Kommuner. Størrelsen kendes endnu ikke. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

36 Side 4 af 8 (Anden udgift)

37 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 120 Aktualitet 660 Kultur 600 Musik 480 Andet 240 Samlet ugentlig sendetid 2100 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioti er startet af - og fortrinsvis, men ikke udelukkede - for mennesker med psykosociale problemer/udfordringer. Der er ingen specielle aldersgrupper, men klart nok henvender nogle musikprogrammer sig til en yngre alder. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydfil beskrivelse.docx

38 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Historie og programplaner.pdf

39 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift Radioti har sendt lokalradio siden 1993 med en trofast stab af frivillige medarbejdere, der også løbende deltager i oplæring og kursusvirksomhed (SAML, o.a.) 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af værterne igennem tiden har og har haft erfaringer fra andre lokale stationer og også eksempelvis fra DR. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

40 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Ved at omtale mulighederne på radioens netside, via omtale i programmerne for at få lyttere til at producere egne udsendelser. Det sker allerede nu, at borgere henvender sig for at lave indslag. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

41

42

43

44 LRT Ansøger: Service Radio Projekttitel: Tilladelse og Driftstikskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

45 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :15:52 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn SERVICE RADIO Radiostationens navn Serviceradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Anton Kruse Andersen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer No-Bygade 21 Postnummer 6950 By Ringkøbing Evt. c/o adresse Kommune Ringkøbing-Skjern Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration

46 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Anton Kruse Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Andersen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Ringkøbing-Skjern 1 (Ringkøbing-Skjern Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Ringkøbing Skjern 1

47 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ringkøbing-Skjern Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. CVR Serviceradio - Stiftelsesprotokollat.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. CVR Serviceradio - Bestyrelses oversigt.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. CVR Serviceradio - Vedtægter.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Radio Ringkøbings Lytterforening = Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemmer = Hilsner og musikønsker = Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

48 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger. 0 (Anden udgift) Koda, Gramex, Husleje etc.

49 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 157 Aktualitet 100 Kultur 310 Musik 2128 Andet 245 Samlet ugentlig sendetid 2940 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? a. Aldersgruppe: 45 år og opefter. b. Geografi: Ringkøbing Skjern kommune. c. Social, etnisk, politisk tilhørsforhold o.l.: Alle Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. CVR Serviceradio - Beskrivelse af den vedhæftede lydfil.pdf

50 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. CVR Serviceradio - Beskrivelse af den planlagte sendeflade.pdf

51 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 60 Serviceradio har eksisteret siden Radioens medarbejdere har gennem tiden produceret og sendt et utal af forskellige udsendelsestyper. Radioens medarbejdere er altid friske på at afprøve nye typer udsendelser. Vi har altid været gode til at tage imod nye medarbejdere, som har et ønske om at lave en speciel type udsendelse, selvom det måske kun er for nogle få måneder. Vi har sommetider en plakat hængende på Handelsskolen og Gymnasiet, hvor vi søger unge studieværter. I hele radioens historie har utallige unge mennesker prøvet kræfter med radiomediet. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af bestyrelsesmedlemmerne og mange af de forskellige medarbejdere har været involveret i utallige andre typer frivillige foreninger. Mange af medarbejderne har deltaget i forskellige radiokurser arrangeret af SAML

52 Side 8 af 8 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? i. Alle som har lyst til at lave en eller flere udsendelser bliver altid modtaget positiv. ii. Ønsker de at vi kommer ud ag dækker begivenheder i lokalområdet, siger vi, så vidt vi har kapaciteten til det, altid ja. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

53 C. Beskrivelse af den planlagte sendeflade. a. Populær glad musik. i. Musik man bliver glad af at høre, ikke nødvendigvis hitliste musik. ii. Musik studieværterne godt kan lide, og som vore lyttere tilkendegiver også at kunne lide. b. Orientering fra det lokale foreningsliv, oplæsning fra deres aktivitetskalendere. i. Danmark, og især Vestjylland er kendt for et rigt foreningsliv. Selv om kommunen og især bibliotekerne forsøger at udkonkurrere det. ii. De fleste af foreningerne i området er flinke til at sende pressemeddelelser, som bliver bragt i radioen. c. Direkte fra det åbne byrådsmøde. i. Vi har sendt direkte fra samtlige byrådsmøder siden det blev tilladt. d. Har borgmesteren i studiet en gang om måneden. i. Den sidste mandag i måneder, hvor der har været byrådsmøder, møder borgmesteren op til en snak om hvad byrådsmødet gik ud på og hvilke konsekvenser det får. e. Nyhedsindslag med fortrinsvis lokale begivenheder. i. Vi bringer indslag fra nogle af de mange aktiviteter der er i området, vi kan ikke nå dem alle, men vi dækker dem vi har resurser til. f. Besøg af gæster. i. Stort set hver uge er der gæster i studiet til både lange og korte indslag. ii. Det kan være en oplevelse de har haft. iii. Det kan være optakt til et specielt arrangement de er involveret i. g. Interaktive udsendelser der involverer lytterne. i. I langt de fleste udsendelser bliver lytterne inviteret til at blande sig, enten direkte pr telefon eller de kan sende en sms som studieværten får direkte.

54 LRT Ansøger: Radio Fællesskabet København Projekttitel: Tilladelse og driftstilskud 2018 Hej Fjæs Radio Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

55 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :16:32 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Fællesskabet København Radiostationens navn Hej Fjæs Radio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Peter Søderberg Nielsen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer F.F. Ulriks Gade 36, st Postnummer 2100 By København Ø Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration

56 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Peter Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Søderberg Nielsen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 3 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 4 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 7 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 8 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 3 Storkøbenhavn 4 Storkøbenhavn 6 Storkøbenhavn 7 Storkøbenhavn 8

57 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Referat fra Radio Fællesskabet Københavns stiftende generalforsamling..pdf.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Radio Fællesskabet København - Oplysninger om bestyrelsen.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter for Radio Fællesskabet København.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Det er foreningens håb, at nogle af stationens programmer kan sælges og derved udgøre supplerende indtægt. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

58 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 180 Aktualitet 180 Kultur 180 Musik 180 Andet 180 Samlet ugentlig sendetid 900 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgruppen er i beboere i København og omegn i aldersgruppen år. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelse af det uploadede eksempel på stationens programmer.pdf

59 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelse af Hej Fjæs Radios planlagte programmer.pdf

60 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 180 Alle i foreningen har enten erfaring med lydteknik eller formidling, men ingen i foreningen har drevet ikkekommerciel radio før. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af medlemmerne i foreningen er musikere og har erfaring med lydteknik samt lydoptagelse derigennem. Foreningens formand har arbejdet med produktionen af ikkekommerciel lokal-tv i København. Flere af foreningens medlemmer har erfaring med formidling, enten som journalister eller som akademiske formidlere. Foreningen har flere samarbejdspartnere, der har erfaring fra produktion af lokal-radio, podcasts og lokal-tv.

61 Side 8 af 8 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Det er foreningens hensigt, at udbyde mulighed for at producere programmer på stationen, såfremt disse programmer stemmer overens med formålet med stationen. Foreningen vil tilbyde hjælp og vejledning til dem, der ønsker at Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

62 Beskrivelse af Hej Fjæs Radios planlagte programmer Formålet med Hej Fjæs Radio er at drive radiovirksomhed, der henvender sig til unge i København, med indhold, der drejer sig om alternative livsstile og undergrundskultur. Det er stationens ønske, at give plads til unge, ikkekommercielle kunstnere og kulturskabere, der er ildsjæle indenfor deres områder. Hej Fjæs Radio ønsker at sende programmer indenfor alle fire udbudte kategorier. Nyhedsprogrammer Hej Fjæs Radios lokalnyheder, har til formål, på en humoristisk måde og i en let tone, at afdække lokale nyheder fra København. Hensigten er at kaste lys over nogle af de mange nyheder, der hver uge er i København, og gøre dem tilgængelige for et ungt publikum. Aktualitetsprogrammer I aktualitets-genren ønsker Hej Fjæs Radio at køre et ugentligt magasin, der tager fat om trends og tidstypiske emner, der er relevante for unge mennesker i København. Særligt emner som bæredygtighed, inklusion og mangfoldighed vil blive taget op, ligesom der vil blive sat fokus på forskellige alternative livsstile. Kulturprogrammer I kultur segmentet vil Hej Fjæs Radio ugentligt interviewe kunstnere, der enten ikke har slået igennem endnu, eller er på grænsen til et kommercielt gennembrud. København er en by me en blomstrende og spændende undergrunds-scene, hvor mange forskellige kunstformer udfolder sig. Det er Hej Fjæs Radios hensigt at give lytteren et indblik i kunstnerens skabelsesproces, og give synlighed til nogle af de kunstneriske fællesskaber, der findes i Københavns undergrund. Både poesi, litteratur, billedkunst og lydkunst vil blive inddraget i programmet. Musikprogrammer I Hej Fjæs Radios musikmagasin vil der blive spillet undergrundsmusik, både fra København, men også fra andre steder i landet og i verden. Derudover er det ønsket, at bringe reportager fra øvelokaler i København, samt at sende koncertoptagelser fra alternative spillestedet i byen. Musikken vil blive suppleret med interviews af bands og kunstnere.

63 LRT Ansøger: Weekend Radio Projekttitel: Tilladelse og Driftistilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

64 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :24:38 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn WEEK-END RADIO Radiostationens navn Weekend Radio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Elsa Herdis Holm CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Kongshøjvej 18 Postnummer 6950 By Ringkøbing Evt. c/o adresse Kommune Ringkøbing-Skjern Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration

65 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Elsa Herdis Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Holm Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Ringkøbing-Skjern 1 (Ringkøbing-Skjern Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Ringkøbing Skjern 1

66 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ringkøbing-Skjern Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. CVR Weekend radio - Stiftelsesprotokollat.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. CVR Weekend radio - Bestyrelses oversigt.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. CVR Weekend radio - Vedtægter.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Radio Ringkøbings Lytterforening = Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemmer = Hilsner og musikønsker = Lotteri = Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

67 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 10000

68 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 15 Aktualitet 60 Kultur 630 Musik 1155 Andet 1320 Samlet ugentlig sendetid 3180 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Fra 45 år og opefter i Ringkøbing Skjern kommune uanset social, etnisk, politisk tilhørsforhold o.l. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. CVR Weekend radio - Beskrivelse af den vedhæftede lydfil.pdf

69 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. CVR Weekend radio - Beskrivelse af den planlagte sendeflade.pdf

70 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 0 Week-end radio har eksisteret siden 1990, og radioens medarbejdere har gennem tiden produceret og sendt et utal af forskellige udsendelsestyper. Da mange af udsendelserne involverer lytterne direkte, er responsen kontant. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af bestyrelsesmedlemmerne og mange af de forskellige medarbejdere har været involveret i utallige andre typer frivillige foreninger. Mange af medarbejderne har deltaget i forskellige radiokurser arrangeret af SAML. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

71 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? i. Vi spiller en jingle med jævne mellemrum, som tilbyder alle at komme og lave den slags udsendelse de har lyst til. ii. Ofte er der foreninger der ønsker at vi kommer og dækker et af deres arrangementer. Vi gør det så ofte, som vi har resurser til. iii. Lige så ofte kommer de og spørger om de må komme i studiet og fortælle. Her senest nogle elever fra en efterskole, som er ved at sætte en musical op, hvor det er skolens elever, der optræder. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

72 C. Beskrivelse af den planlagte sendeflade. a. Populær glad musik. Mest dansk og musik der ønskes af vore lyttere og som ikke nødvendigvis finder plads på de officielle hitlister. b. Orientering fra det lokale foreningsliv. Det er alt lige fra idrætsforeninger til læseklubber, fra børneteater til ældresagen, fra vandreklubber til bankoklubber. c. Nyhedsindslag med fortrinsvis lokale begivenheder. Det kan både være indslag optaget ude i lokalområdet og arrangører der kommer i studiet. d. Besøg af gæster, som har en interessant historie at fortælle. Det kan være en rejse de har været på. Det kan være oplevelser fra deres elevtid/soldatertid/arbejdsliv. Det kan være meget andet, det er historien der tæller. e. Interaktive udsendelser der involverer lytterne. i. F.eks. Quiz, bingo, musikønskeudsendelser o.a. ii. Især vores hyggeaften, hvor lytterne ved hjælp af noget telefonsvarersoftware selv kan præsentere musikken, er meget populær

73 LRT Ansøger: Foreningen Amagerfrekvensen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud Amager Frekvensen Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

74 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :55:43 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn FORENINGEN AMAGERFREKVENSEN Radiostationens navn Amager Frekvensen Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Mette Sørensen Hoffmeyer CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Starup alle 23 Postnummer 2770 By Kastrup Evt. c/o adresse Kommune Tårnby Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse og administration

75 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Mette Sørensen Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hoffmeyer Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 14 (Tårnby Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn14

76 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Tårnby Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Amager Frekvensen Referat fra generalforsamling.doc Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. amager frekvensens bestyrelse.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Amagerfrekvensen.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

77 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 100 Aktualitet 300 Kultur 200 Musik 400 Andet 300 Samlet ugentlig sendetid 1300 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? 18 plus samt alle lokal- interesserede med afsæt i nærmiljø, kommuneinfo, aktualitet m.v. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. lydfil indhold Amager Frekvensen.doc

78 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. programflade AmagerFrekvensen.doc

79 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 30 Erfaring med ikke-kommerciel samt produktion siden skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. ihærdige kompetente radiofrivillige, samt teknikere og freelance journalister 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

80 Side 7 af 7 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access åbent båndværksted Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

81 Programflade kl Amager Frekvensen Godformiddag Radio Øen rundt- nyheder. Kultur, erhverv, kommunalt, sport Vejrudsigt Trafikinfo lokal/bus, tog, bil, lufthavnen Dagens tilbud om forskellige borger- tilbud, events, udstillinger, møder m.v. Musik

82 LRT Ansøger: Radio MidtSjælland Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

83 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :20:14 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio MidtSjælland Radiostationens navn Radio MidtSjælland Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Michael Larsen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Stenbukvej 55 Postnummer 4623 By Lille Skensved Evt. c/o adresse Kommune Køge Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Alt i henhold til driften af den ikkekommerciel radio station

84 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Michael Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Larsen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Køge 4 (Køge Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Køge

85 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Køge Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftelses af foreningen Radio MidtSjælland.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsens sammensetning.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. vedtægter MidtSjælland.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Kender ikke størrelser da vi er nystartede foreningen men søgning fra fonte Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

86 Side 4 af 8 (Anden udgift)

87 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 60 Aktualitet 120 Kultur 240 Musik 9360 Andet 300 Samlet ugentlig sendetid Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? årige da vi både tager henhold til yngre og ældre borgere i områet Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Optagelsen som vedhæftes indeholde.pdf

88 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. ønsker at sende.pdf

89 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 240 Vi har en mand tilknyttet som har lavet ikkekommerciel radio siden 1992 og en med teknik viden siden 1981 og en vært med viden om teknik igennem en 5-6 år 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. har haft med radio drift siden 1987 og teknik siden 1985 da vi har gode folk jeg vi har også folk der har været med til at lave net radioer også selv ejet nogle / udviklet dem 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

90 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? vi prøver at tage ud og lære børn og unge mennesker om radio produktion og prøver at få skoler / gym med på at produksere nogle ting som de så senere kan komme i studie og sende ud Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

91 Vi ønsker at udsende lokalt nyt fra områet / også lidt om omkræsen omkring da man i desse tider godt kan komme rund på sjælland inden for kortere tid Vi ønsker udover det at sende lokale nyheder fra områet så folk i områet kan holde sig informeret om hvad der sker lige rund om dem Musik kategorien kommer til at indholde særfølig musik både med live værter og autoplay andet hvor vi har afsat 300 mitutter kommer til at indeholde alt muligt fra lokal områet og tiden man kan disponere over

92 LRT Ansøger: FKG Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud FKG Radio Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

93 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :09:31 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 53A4B793 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Lissi Bjerg + SERIALNUMBER=CVR: RID: , O=FKG // CVR: , C=DK Gyldig fra: :40:53 Gyldig til: :40:27 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn FKG Radiostationens navn FKG Radio Kontaktperson for stationen, fornavn Ole (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Blume CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Gl. Kirkevej 33 Postnummer 7400 By Herning Evt. c/o adresse Kommune Herning Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration, møder, programvirksomhed, upload, studieoptagelser

94 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Ole Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Blume Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Herning-Holstebro 3 (Herning Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Herning-Holstebro 3

95 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Herning Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftelse.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter for FKG Radio.docx Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 15000

96 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 1 Aktualitet 1 Kultur 1 Musik 13 Andet 1 Samlet ugentlig sendetid 17 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Kirke- og kulturinteresserede. Klassisk musik i dagtimerne blandet familieprogram. Ugens gudstjeneste udgives gennem Herning Frivilligcenter som lydavis for blinde og svagtseende. Udsendelser evt. til det nye sygehus i Gødstrup ved Herning. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. DEMOBÅND.docx

97 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. FKG-Radio, program.pdf

98 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 2 Vi har haft sendetilladelse i snart 30 år 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Vi har løbende været på kurser og forventer fortsat at dygtiggøre os. Både de ansatte og de frivillige hjælpere. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

99 Side 7 af 7 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Vi inviterer til samarbejde i vort kvartalsvise nyhedsbrev og på vores hjemmeside. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

100 FKG Radio programfladen Vi vil gerne tilrettelægge og afvikle søndagsfladen i Radio Midtjylland Classic fra kl De første timer frem til kl. 16 består af blandet klassisk musik som et tilbud om klassisk musik i dagtimerne. Lokale noter og arrangementstilbud indgår i denne del af udsendelsestiden. Fra kl sættes fokus på søndagen som kirkedag. Vi kigger indenfor i Præstens Værksted og møder fra uge til uge en præst, der sætter ord på den specielle søndags prædiketekst. Desuden lyttes til musik og sang (ofte fra lokale kor og sangere), små historier for hele familien, oplysninger og omtale af blandt andet kirkeårets vekslen samt gospelsange. Kl. 17 følger en optagelse af søndagsgudstjenesten fra en af vore lokale kirker med præsentation af kirke og menighed samt gudstjenesten i sin helhed. (Gudstjenesten genudsendes mandag formiddag kl ) i samarbejde med Radio Classic. De to følgende timer fra kl byder på et magasin med aktuelle foredrag og kirkeligt indhold. Desuden orienteres om sendeområdets mødeaktivitet i den kommende uge. Frem mod midnat runder vi søndagen af med længere klassiske værker og slutter dagen med en aftensang.

101 LRT Ansøger: Støtteforeningen til Folkets Radio Projekttitel: Tilladelse og driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

102 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :45:37 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 573FF00E Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Gitte Elisabeth Thomsen + SERIALNUMBER=CVR: RID: , O=Folkets Radio // CVR: , C=DK Gyldig fra: :01:12 Gyldig til: :00:46 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Folkets Radio Radiostationens navn Folkets Radio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Gitte Elisabeth Thomsen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Søndergade 12, 1 Postnummer 9000 By Aalborg Evt. c/o adresse Kommune Ålborg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Både administration, produktion og afvikling af programmerne sker på adressen.

103 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Gitte Elisabeth Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Thomsen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Aalborg 2 (Aalborg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Aalborg 2 (Aalborg Kommune)

104 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ålborg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke referat.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. bestyrelsesliste 2017.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. FR-vedtægter.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. programtilskud fra Europa Nævnet, tilskuddene udgjorde i 2016 kr Samme beløb ansøges i 2018 Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

105 Side 4 af 8 (Anden udgift) 83000

106 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 0 Aktualitet 480 Kultur 480 Musik 480 Andet 360 Samlet ugentlig sendetid 1800 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgruppen er borgerne i Aalborg Kommune, fortrinsvist over 15 år. Men ingen særlig målgruppe. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. præsentationsudsendelse-beskrivelse.pdf

107 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. programbeskivelser.pdf

108 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 236 Folkets Radio har haft sendetilladelse siden 1. april 1991, og har således mere end 25 års erfaring med at producere og udsende ikkekommerciel lokalradio i Aalborg Kommune. De nuværende frivillige har alle gennemgået forskellige kurser i forskellige discipliner: studieteknik, journalistik, research, up load, afvikling, pod casts mm. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Ingen erfaring med kommerciel radiodrift. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

109 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Folkets Radio er en åben radio, hvor alle der har noget på hjerte kan komme til orde. Som ikkekommerciel radio er vi hverken en kommerciel virksomhed eller en statslig institution. Folkets Radios medarbejdere er en del af de mediesvage grupper, og vi stiller altid sendetid til rådighed for de borgere eller grupper af borgere, der har noget på hjerte. Enten ved at borgeren selv kan producere et program, eller ved at en af de frivillige laver et portræt af eller et interview med borgeren. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

110 Folkets Radio Beskrivelse af de programmer, Folkets Radio ønsker at udsende Folkets Radio søger om 30 timer ugentligt, hvor af de 15 timer vil være egenproducerede førstegangsudsendelser, og de resterende 15 timer genudsendelser af disse programmer. Det betyder at vi samlet ønsker at sende 2 x 4 timers aktualitet, 2 x 4 timers kultur, 2 x 4 timers musik, 2 x 2 timers andet og 2 x 1 times lokalt indhold, jf. 11 i bekendtgørelsen. En time er max 59 minutter, da der skal være tid til kending, stationsidentifikation, og til overgang fra det ene program til det andet. Stationsidentifikationen med navn på stationen, frekvensnævnelse samt nævnelse af stationens hjemmesideadresse vil blive gentaget mellem de forskellige udsendelser. Det vil sige, der søges om tilladelse til at sende 236 minutters aktualitet, 236 minutters kultur, 236 minutters musik, 118 minutter andet og 59 minutter med lokalt indhold. I alt 885 minutter. Stationsidentifikation og overgang fra et program til andet vil således udgøre 15 minutter ugentligt. De i alt 900 minutter søger vi om at kunne genudsende, således at Folkets Radio søger om sendetilladelse til i alt minutter ugentligt. Det er lettere usikkert om antallet af minutter til kending og stationsidentifikation altid vil være 2 x 15 minutter ugentlig, da det er meget afhængigt af, hvorledes sendetiden vil blive fordelt mellem tilladelseshaverene efter den 1. januar Minuttallet er således regnet ud fra, den ugentlige fordeling af sendetid stationerne i mellem pt har. Pt ligger Folkets Radios udsendelser samlet i blokke fordelt over ugens 6 første dage. Folkets Radio har en gennemsnitlig lav musikprocent, pt. max 20% af udsendelsestiden består af musik. Procentdelen er i sagens natur højst i musikprogrammerne. Dette vil fortsat være tilfældet. Folkets Radio stiller så meget som muligt af sine udsendelser til rådighed på hjemmesiden, der live streames i sendetiden og nogle af udsendelserne laves til pod casts, der ligger til fri down load på hjemmesiden. Årsagen til, at ikke alle programmerne egner sig til pod casts er afgiftsniveauet til de to ophavsretsorganisationer, afgiftsniveauet er for højt til, at det årlige driftstilskud kan dække disse udgifter. Musikprogrammerne og andre programmer er de, der dårligst egner sig til pod casts. Folkets Radio er åben for alle, der ønsker at lave programmer. Vi forbeholder os dog retten til at kræve at programmerne overholder gældende presseetik og retningslinier samt vil være indenfor de kategorier, vi har sendetilladelse til. Som ikke-kommerciel lokalradio er vi ikke hverken en kommerciel virksomhed eller en statslig institution Folkets Radio er en del af de mediesvage grupper, vi er, som beskrevet i vores præsentation på hjemmesiden sat i verden for at give de uhørte en stemme og et sprog. Det vil vi fortsat bestræbe os på at leve op til. Generelt finder vi det vanskeligt at placere udsendelserne i hver kategori, da der er overlapninger mellem de forskellige kategorier, særligt vil der være overlapninger mellem kultur og musik og der vil være mere end 2 x 59 minutters lokalt indhold per uge, da stort set alle kategorier vil indeholde lokalt indhold. 1

111 Folkets Radio Lokalt indhold: Disse programmer vil bl.a. indeholde interviews med lokalpolitikere, dvs. byrådspolitikere / kandidater til byrådsvalg. Derudover vil det lokale indhold være interviews med forskellige lokale musikere, kunstnere, sportsfolk m.fl. samt reportager fra lokale begivenheder af kulturel, sportslig, folkeoplysende og politisk karakter. Der vil være 2 x 59 minutters program med lokalt indhold ugentligt. Aktualitetsprogrammer: Disse programmer vil være dokumentarudsendelser hvor emnerne er af samfundspolitisk karakter: analyser af internationale, nationale, regionale og lokale politiske begivenheder og beslutninger. Hvad disse begivenheder handler om, hvilke beslutninger, der tages på overnationalt og nationalt niveau, og hvilken betydning disse har for befolkningen i lokalområdet, samt reportager fra byråds- og regionsrådsmøder og relevante nyheder om lokalpolitiske beslutninger og kommunens forvaltning (f.eks. Socialt Politisk magasin, integration af flygtninge og indvandrere) samt reportager fra aktuelle begivenheder, f.eks. 1. Maj arrangementer og lign. Der vil være 2 x 236 minutters aktualitetsprogrammer ugentligt. Kulturprogrammer: Disse programmer vil være magasinprogrammer, kommenterede begivenheder, telefoninterviews, studieinterviews med opkommende lokale kunstnere, digtere m.fl., forelæsninger, reportager fra relevante lokale kulturprojekter og begivenheder, (f.eks. Grundlovsarrangementer, Platform 4, byhaverne i Karolinelund, Vikingemarked på Lindholm Høje, Middelalderdage med mere), filmanmeldelser fra Nordkraft Bio, oplæsning af radioromaner (føljeton). Der vil være 2 x 236 minutters kulturprogrammer ugentligt. Musikprogrammer: Disse programmers indhold vil være forskellige portrætter af musikere, både kendte og mindre kendte (under ground musikere), formatet vil være knap så meget DJ, forstået som bevidstløst pladevenderi, men derimod udsendelser med baggrundsviden om kunstnerne og deres produktion. Derudover vil der være live-optagelser og interviews fra forskellige spillesteder i kommunen inklusiv gademusikanter og anden musikalsk optræden i byens parker og pladser. Udsendelserne Dåselatter falder ind under denne kategori. Der vil blive sendt 2 x 236 minutters musikprogrammer ugentligt. Andet: Disse programmer vil indeholde alt andet, der rører sig i en storby: forskellige aktiviteter og events, der ikke lige kan indplaceres i en af de øvrige kategorier. Derudover vil der blive sendt satire, (f.eks. Baroli Werch, der en satireduo, der ved hjælp af kulsort humor, højspændt nyhedsstof, sindsoprivende dilemmaer, brutal brevkasse og finurligt makkerskab, forsøger at gøre lytterens hverdag bare lidt sjovere). Indhold kan også være profiler og portrætter af forskellige interessante personer i kommunen. Der planlægges 2 x 59 minutter ugentligt af denne type programmer. 2

112 LRT Ansøger: Radio Midtjylland Classic Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

113 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :48:36 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 53A4B7B3 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Lissi Bjerg + SERIALNUMBER=CVR: RID: , O=Radio Midtjylland Classic // CVR: , C=DK Gyldig fra: :43:51 Gyldig til: :43:35 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Midtjylland Classic Radiostationens navn Radio Midtjylland Classic Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Ole Blume CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Gl. Kirkevej 33 Postnummer 7400 By Herning Evt. c/o adresse Kommune Herning Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration, studie, programvirksomhed, upload mm.

114 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Ole Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Blume Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Herning-Holstebro 3 (Herning Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Herning-Holstebro 3

115 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Herning Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftelsespapirer.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Oversigt over bestyrelse.rtf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter, Radio Midtjylland Classic.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 20000

116 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 1 Aktualitet 1 Kultur 1 Musik 147 Andet 1 Samlet ugentlig sendetid 151 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Folk med interesse i den klassiske musik. Et alternativ til de mange stationer, der spiller rock/pop mm Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Oversigt Demobånd.rtf

117 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programflade MKR.pdf

118 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 2 Vi har lavet klassisk musikradio siden 1986 og det er de samme personer der gennem årene har stået for programmerne 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Erfarne folk, der har været på kurser og lavet radio i snart 30 år. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

119 Side 7 af 7 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Åben opfordring gennem radioen. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

120

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0273 Ansøger: Frederiksberg Natradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Side

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0145 Ansøger: Eagles FM Projekttitel: Tilladelse og Drifttilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0299 Ansøger: Radio Djursland Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 (Radio Djursland) Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 32181104 Produktionsnummer 10139287 Foreningens navn

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 33029071 Produktionsnummer 101284439 Foreningens navn

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 31127211 Produktionsnummer 1013887728 Foreningens navn

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ansøgningsskema. Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer

Ansøgningsskema. Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer RADIO- OG TV-NÆVNET Ansøgningsskema Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer Læs vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer, før skemaet udfyldes. Skemaet skal

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 15 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 25784979 Produktionsnummer 1008135912 Foreningens navn

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Felter markeret med * skal udfyldes. Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr.

Felter markeret med * skal udfyldes. Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr. Ansøgning om statstilskud til zoologiske anlæg for 2017 - Indberetning af nøgletal Alle felter i indberetningsskemaet bedes udfyldt med det efterspurgte data. Det ønskede data er nærmere defineret under

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 45a, 47, stk. 3, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed BILAG 12: Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr 1460 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato 20. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer:

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning Ansøgning Bladpuljen 2017. Genansøgning Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2017 Gældende for blade, som er udkommet i 2016 Vejledning: Du navigerer lettest

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 RADIO- OG TV-NÆVNET Januar 2006 Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 1. Indledning Denne vejledning beskriver mulighederne for at søge tilskud fra tilskudspuljen til lokal radio- og

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Ansøgning om tilskud fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE Ansøgning om tilskud fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde Oplysninger om foreningen CVR-nummer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres *

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres * Form Preview luk vindue Bemærk: Dette er et simpel preview af formularen. Denne form vises måske anderledes på din side, afhængigt af hvordan dit theme bruger styling & inheritance. ARTBIZZ NORD Sådan

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Arbejdsdokument - 18 ansøgning

Arbejdsdokument - 18 ansøgning Arbejdsdokument - 18 ansøgning Ansøgning om 18 midler i Esbjerg Kommune skal ske via det elektroniske ansøgningsskema på kommunens hjemmeside: Klik her Dette skema er udelukkende til brug for foreninger/organisationers

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Adresse: Postnummer:

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Ansøgning til Åbne Scene på Godsbanen

Ansøgning til Åbne Scene på Godsbanen Ansøgning til Åbne Scene på Godsbanen Ansøgningsfrist: 15. november 2017 Perioder, der kan søges kuratering i: 4. - 7. september 2018 18. september - 10. november 2018 20. november - 20. december 2018

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ved ansøgning om tilskud til honorarstøtte til rytmiske spillesteder skal dette skema indsendes. Honorarstøtte forudsætter tilskud fra

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere