Referat af ordinær generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2015"

Transkript

1 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl til Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2014 til godkendelse. 5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingentet for 2016: a. Forslag til budget Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg: Kurt Lauridsen genopstiller ikke. På valg: Søren Høj Madsen genopstiller ikke. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 2 revisorsuppleanter. 11. Eventuelt.

2 Side 2 af 5 Ad 1. Valg af dirigent. Konstantin Pedersen, Sneppehøj 13 blev valgt som dirigent. Han erklærede herefter generalforsamlingen lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Ad 2: Valg af referent Jens Schøler Jakobsen, Sneppehøj 6 blev valgt som referent. Referenten noterede sig at der var 8 fremmødte grundejere til generalforsamlingen. Ad 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formand Kurt Lauridsen, Fuglehaven 72 fremlagde bestyrelsens beretning. Velkommen til nye grundejere Der har også det sidste års tid været gang i hushandler i grundejerforeningens område, hvor bestyrelsen har besvaret spørgsmål fra ejendomsmæglere. I den forbindelse vil bestyrelsen indledningsvist gerne byde de nye grundejere velkommen til "Fuglehaven". Møder Vi har i bestyrelsen haft et år med lav mødeaktivitet, da der ikke har været så meget at mødes om, som ikke kunne klares via mails så det er kun blevet til et enkelt konstituerende bestyrelsesmøde. Fuglehaven på internettet Henrik Sværke, Fuglehavevej 19, som igennem en del år efterhånden har været foreningens webmaster, har i det forløbne år omprogrammeret hjemmesiden i et mere friskt og mobilvenligt format, da de gamle sider var meget vanskelige at vedligeholde. Der udestår dog stadigvæk noget arbejde før den er helt på plads. Som supplement til hjemmesiden er der ligeledes oprettet en lukket gruppe på Facebook, som hedder GF Fuglehaven. Trafiksikkerhed Jonstrupvej Vedr. trafiksikkerheden på Jonstrupvej, har bestyrelsen genfremsendt vores forslag til trafikløsninger uden at kommunen dog har svaret. I forbindelse med at kommunen senere fra borgerne efterlyste input til trafikforbedringer, så har vi ligeledes kommenteret på trafikken på

3 Side 3 af 5 Jonstrupvej. Hanesag Hanesagen, som startede op for et par år siden, har været en tur i retten i Glostrup, hvor undertegnede som formand har været indkaldt som vidne. Det er Ballerup kommune som fører sagen og så vidt jeg er blevet orienteret, så faldt der dom om, at vedkommende grundejer ikke længere må have hanehold. I den forbindelse vil jeg gerne henstille til samtlige grundejere, der går med tanker om at anskaffe sig en eller flere haner, at tænke sig om en ekstra gang af hensyn til det gode naboskab. Udskiftning af skilt "Nabohjælp" Som de fleste nok allerede har bemærket, så har vi nu langt om længe fra politiet modtaget det nye skilt vedr. nabohjælp, som tillige med Eamons Hartes hjælp er blevet sat op på standeren ved indkørslen fra Jonstrupvej. Status restance Der er igen i år et par restancer blandt foreningens medlemmer. Der er desværre fortsat én grundejer, som er en tilbagevendende udfordring ift. betaling af kontingent. Det er ærgerligt, at ikke alle grundejere vil bidrage til fællesskabet her i foreningen og jeg kan i den forbindelse oplyse, at det jo kun må blive et spørgsmål om tid før det igen må blive nødvendigt at køre en inkassosag på pågældende skyldner beløbets størrelse til trods. Tak for et godt samarbejde Som det kan læses af indkaldelsen, så har jeg efter 10 år i grundejerforeningens bestyrelse valgt ikke at genopstille. Jeg vil på den baggrund gerne sige tak for samarbejdet med både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Ad 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab 2014 til godkendelse Foreningens kasserer Tonny Rasmussen, Fuglehavevej 4 gennemgik regnskabet, heraf fremgik det at: Indtægter inkluderer opkrævning på 100 kr. årligt til jubilæumsfest i 2017, som vedtaget ved generalforsamlingen i Opkrævningen som har været på 2 x 100 kr. har givet lidt forvirring blandt betalerne, i 2015 vil den være samlet i én opkrævning på 200 kr.

4 Side 4 af 5 Udgifter til generalforsamling i 2014 var højere end sædvanligt hvilket skyldes vingaver til gæstetalerne fra politiet om indbrudssikring. Udgifterne til arbejdsdagen i foråret 2014 vedrører primært bortkørsel af træ og plantemateriale samt lidt forplejning. Det bemærkedes at opkrævningen til jubilæumsfesten ikke regnskabsmæssigt var udgiftsført og hensat som en opsparing i balancen. Til næste regnskabsår vil kassereren indarbejde en sådan post i regnskabet. Regnskabet for 2014 blev enstemmigt godkendt. Ad 5: Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingentet for 2016 Budgettet for 2016 og kontingent blev enstemmigt godkendt. Ad 6: Forslag fra medlemmerne Da der ikke var indkommet nogle forslag fra medlemmerne gik dirigenten videre til næste punkt. Ad 7. Valg til bestyrelsen. På valg: Kurt Lauridsen genopstiller ikke. På valg: Søren Høj Madsen genopstiller ikke. Pga. det lave antal fremmødte, hvilket ikke blev hjulpet af at bestyrelsen lidt uopmærksomt havde lagt generalforsamlingen på dagen før Store Bededag, var det ikke muligt på generalforsamlingen at finde kandidater til de to bestyrelsespladser på valg. For at undgå en ny ekstraordinær generalforsamling besluttede Generalforsamlingen nødtvungent at give bestyrelsen mandat til selv at udpege to medlemmer som de måtte kunne finde. Dette blev enstemmigt vedtaget. Siden generalforsamlingen har Selene Strube, Sneppehøj 8 og tidligere suppleant Henrik Sülsbruck, Lærkevangen 24 indvilget i at stille sig til rådighed og er blevet indsat af bestyrelsen som takker for deres kandidatur. Er der nogle blandt foreningens medlemmer som ønsker at insistere på afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, eller som også måtte gå med ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet, bedes de kontakte et bestyrelsesmedlem.

5 Side 5 af 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv iht. vedtægterne. Ad 8: Valg af suppleanter Henrik Sværke, Fuglehavevej 19 er blevet genvalgt som suppleant og webmaster. Ad 9: Valg af 2 revisorer Peter Fredløv, Fuglehavevej 28 og Konstantin Pedersen, Sneppehøj 13 blev genvalgt som revisorer. Peter Fredløv var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde på forhånd overfor bestyrelsen tilkendegivet at han ønskede genvalg. Ad 10: Valg af 2 revisorsuppleanter Jacob Thorhauge, Drosselvænget 13 og Karsten Petersson, Fuglehavevej 66 blev genvalgt som revisorsuppleanter, men var ikke til stede på generalforsamlingen. Ad 11: Eventuelt Foreningen har som tidligere nævnt en Facebook gruppe GF Fuglehaven. Gruppen dog endnu en lukket gruppe og kun tilgås via link fra fuglehaven.com hvor man så kan bede om at blive medlem. Alle grundejerforeningens medlemmer opfordres til at ansøge. Gruppen er endnu på forsøgsbasis og brugen af den skal finde sin form, så vil det senere blive vurderet om den skal gøres mere offentlig. Referent Jens Schøler Jakobsen

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere