Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

2 Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika vedr. målgruppen 5. Videre analysespor 6. Definitioner SIDE 2 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL SIDE 3 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

4 1. Baggrund og formål Med budgetvedtagelsen for 2017 besluttede partierne at igangsætte et nyt systematisk læringsbaseret projekt i overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse. Projektet skal give viden om, hvor der er behov for konkret at sætte ind over for de unge, som har brug for et særligt fokus og hjælp til mønsterbrydning, så flere unge får en uddannelse. Projektet består af en analysedel og en indsatsdel. Projektets formål er at belyse: Fokuselevbegrebet Finder vi de rigtige elever? Fokuselever Hvorfor klarer nogle af fokuseleverne sig bedre end andre? Der indgår i alt elever i analysen hvoraf 220 er fokuselever. For at eleverne skal tælle med i analysen, skal eleverne: 1. Have afsluttet grundskolen (folkeskole, privatskole, specialskole, efterskole mv.) i 9. eller 10. klasse, i perioden Have boet i Frederiksberg Kommune minimum et år før afslutningen og have været bosiddende i Frederiksberg Kommune siden. SIDE 4 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

5 2. ANALYSEDESIGN SIDE 5 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

6 2. Analysedesign Eleverne opdeles dels efter om de er almen elever eller fokuselever og dels efter om de har fået en ungdomsuddannelse eller ikke har fået en ungdomsuddannelse almen elever 220 fokuselever Uddannelse og selvforsørgede Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede 38 elever elever Derudover er der en mellemgruppe, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller i gang med andet end ungdomsuddannelse. Mellemgruppen kan potentielt ende med ikke at få en ungdomsuddannelse men i analysen her tæller de med som værende i uddannelse og selvforsørgede. Elever med ungdomsuddannelse, gruppe 2 og 4 overfor, indeholder således elever der: I. Har en ungdomsuddannelse. 34 elever 186 elever II. Mellemgruppe Er i gang med en ungdomsuddannelse. III. Mellemgruppe Er i gang med andet end ungdomsuddannelse (Andet dækker over elever som enten er i gang med forberedende undervisning eller Hf-enkeltfag på VUC, arbejder helt eller delvist, går på produktionsskole, opholder sig i udlandet eller er på højskole) SIDE 6 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

7 3. ANALYSERESULTATER SIDE 7 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

8 3. Det samlede overblik 38 elever: 18 elever er fokus-unge 7 elever er på ydelse 13 elever status kendes ikke 164 i mellemgruppe 89 elever er i gang ungdomsuddannelse 75 er i gang med andet elever: Har gennemført ungdomsuddannelse 34 elever: 19 elever er på ydelse 15 elever status kendes ikke 83 i mellemgruppe 41 elever er i gang ungdomsuddannelse 42 er i gang med andet 103 elever: Har gennemført ungdomsuddannelse SIDE 8 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

9 3. Fokuselevbegrebet Fokuselever i denne analyse er elever, som vurderes ikke-uddannelsesparat i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse når de afslutter 9. eller 10. klasse. 20 almen elever ud af har ikke fået ungdomsuddannelse og er heller ikke i gang med aktivitet el.a., og derfor burde måske have været fokuselever i folkeskolen. Derudover er der identificeret 164 almen elever i mellemgruppen, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. De er enten er i gang med en uddannelse eller i job. Nogle kan potentielt ende med ikke at få en ungdomsuddannelse. En andel af disse elever burde derfor sandsynligvis også have været fokuselever i folkeskolen. Fokuselever klarer sig, naturligt nok, stadigvæk dårligere end den samlede gruppe af elever. Der er en langt større andel blandt fokuseleverne, der 3-6 år efter folkeskolen endnu ikke har en ungdomsuddannelse. Blandt de fokuselever, som får en ungdomsuddannelse (cirka 50%), er cirka hver 6. el.15% på offentlig forsørgelse (for almen-elever er tallet 1,5%) SIDE 9 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

10 3. Hvad afgør om fokuselever får en ungdomsuddannelse 103 elever ud af de i alt 220 fokuselever har efter 3 6 år gennemført en ungdomsuddannelse. Mellemgruppen udgør 83 elever blandt fokuseleverne, dvs. er elever der er i gang med en ungdomsuddannelse eller i gang med andet end en ungdomsuddannelse, såsom VUC, produktionsskole eller i arbejde. Analysen viser, at minimum 34 elever svarende til 15 procent ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse. Analysen peger på, at de elever som ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse har mere komplekse sager på tværs af forvaltningsområder. Der vil derfor være en sandsynlighed for, at denne gruppe ville have gavn af en koordinerende indsats på tværs af forvaltningsområder. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gruppe 3 Gruppe 4 Ingen sager Har eller har haft sag i Arbejdsmarkedsafdelingen Har eller har haft sag i Socialafdelingen Har eller har haft sag i både Arbejdsmarkedsafdelingen og Socialafdelingen Der er en langt større andel blandt fokuseleverne, der endnu ikke har en ungdomsuddannelse. SIDE 10 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

11 3. Mellemgruppen Både blandt gruppen af almen elever og fokuselever er der en Mellemgruppe. Mellemgruppe -eleverne har i denne analyse ikke været selvstændigt analyseret, men indgår i grupperne uddannelse og selvforsørgede for henholdsvis almen eleverne og fokuseleverne Analysen peger på, at hvis de ikke allerede er i gang med en ungdomsuddannelse, er de på vej mod en ungdomsuddannelse via VUC eller produktionsskoler,. Nogle i mellemgruppen er også i arbejde. Blandt fokuseleverne udgør mellemgruppen 83 elever svarende til 38 procent. Blandt almeneleverne udgør mellemgruppen 164 elever svarende til 13 procent. Der er en således en langt større andel blandt fokuseleverne, der endnu ikke har en ungdomsuddannelse. SIDE 11 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

12 3. Hvordan fordeler mellemgruppen sig på de enkelte årgange? Elever opdelt efter afslutnings år og fordelt undergrupper: Uden udd. I gang med ungdomsudd. ( mellem ) Almen elever Fokuselever I alt Har ungdomsudd. Andet end ungdomsudd. ( mellem ) Note: Uden udd. : indeholder de elever, som analysen peger på, ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse I alt Uden udd. I gang med ungdomsudd. ( mellem ) Har ungdomsudd. Andet end ungdomsudd. ( mellem ) I alt I alt I alt En stor del af årgangen fra er fortsat i gang med ungdomsuddannelse, og der kan her være en risiko for frafald. Der er en relativ stor gruppe af elever, der blev færdige i 2011 og 2012 og som er i gang med Andet end ungdomsuddannelse, særligt blandt fokuseleverne. (dvs. elever som enten er i gang med forberedende undervisning eller Hf-enkeltfag på VUC, arbejder helt eller delvist, går på produktionsskole, opholder sig i udlandet eller er på højskole). Til denne målgruppe er der fortsat behov for fastholdelse. SIDE 12 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

13 3. Er der forskel på eleverne fra hver årgang? Elever opdelt efter afslutningsår og fordelt på grupper: Afslutnings Almen Almen Almen Fokus Fokus Fokuselever i alt -år - udd. + udd. elever i alt - udd. + udd. I alt I alt Almen + udd. Almen elever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Almen - udd. Almen elever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokus + udd. Fokuselever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Fokus - udd. Fokuselever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Der ses en tendens til, at eleverne fraflytter kommunen, da der kun indgår 191 elever fra år 2011, mens der indgår 527 elever fra Fokuseleverne udgør 13,1 procent af eleverne fra år ,7 procent af eleverne fra år 2012, 15,1 procent af eleverne fra år ,7 procent af eleverne fra år Elever fra år 2011 og 2013 klarer sig dårligere end elever fra 2012 og 2014 Da en større andel er almen elever og fokuselever og ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. SIDE 13 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

14 3. Er der forskel på skoletyperne? Elever opdelt efter skoletype og fordelt på grupper: Skoletype Almen Almen Almen Fokus Fokus Fokuselever - udd. + udd. elever i alt - udd. + udd. i alt I alt Efterskole Folkeskole Privatskole Specialskole Andet I alt Almen + udd. Almen elever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Almen - udd. Almen elever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokus + udd. Fokuselever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Fokus - udd. Fokuselever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokuseleverne afslutter i højere grad grundskolen på en folkeskole, mens almen elever også i høj grad afslutter på efterskoler og privatskoler. Der er specialskoleelever, der ikke er fokuselever Specialskoleelever der er fokuselever klarer sig bedre end specialskoleelever, som ikke bliver fokuselever, og umiddelbart også bedre end fokuselever fra den almindelige folkeskole. SIDE 14 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

15 3. Bliver eleverne selvforsørgende efter ungdomsuddannelse? Elever der har en ungdomsuddannelse opdelt efter afslutningsår og fordelt efter hvorvidt de i dag modtager ydelse: Almen elever der har ungdomsuddannelse Fokuselever der har ungdomsuddannelse Alle På ydelse Ikke på ydelse I alt På ydelse Ikke på ydelse I alt I alt I alt Heraf STU Ikke alle elever med en ungdomsuddannelse er efterfølgende selvforsørgende Af de almen elever, der har bestået en ungdomsuddannelse, modtager 16 almen elever i dag ydelse, hvilket svarer til 1,5 procent af almen eleverne. Af de 103 fokuselever, der har bestået en ungdomsuddannelse, modtager 16 fokuselever i dag ydelse, hvilket svarer til 15 procent af fokuseleverne. Der er således behov for yderligere større til fokuseleverne efter endt ungdomsuddannelse. Elever der har taget en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), udgør en stor del af de elever med en ungdomsuddannelse, som i dag modtager ydelse. Elever der har taget en STU udgør generelt en lille andel af den samlede analyse. SIDE 15 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

16 3. Andelen af en årgang, der ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse Andel af henholdsvis almen elever og fokuselever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede opdelt efter afslutningsår: Afslutningsår Almen elever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede Fokuselever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede % 16% % 10% % 22% % 13% I alt 3 % 15% Antal i alt De almene elever klarer sig bedre end fokuseleverne. Både blandt almen eleverne og fokuseleverne er andelen af eleverne, der ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse størst i år 2011 og 2013 SIDE 16 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

17 3. Er elever, som ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse, på ydelse? Elever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede (gruppe 1 og gruppe 3) opdelt efter om de er på ydelse: Almen elever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede Fokuselever i gruppen Ikke uddannelse og ikke selvforsørgede Fokus-unge 18 - Er på ydelse 7 19 Status er ukendt I alt I gruppen af almen elever, der ikke ser ud til være på vej mod en ungdomsuddannelse, betegnes 18 som fokusunge. Fokus-unge er elever, der efter afslutning af grundskolen har fået udfordringer i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan skyldes sygdom eller anden ulykke. 10 af de 18 elever er på ydelse. De almene elever som ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse, er i mindre grad end fokuseleverne på ydelse Elever på ydelse er elever, der har en aktiv sag om ydelse i arbejdsmarkedsafdelingens fagsystem FASIT. Gruppe med status ukendt, er typisk elever der har afbrudt en uddannelse, men selv kan forsørge sig, eventuelt som hjemmeboende. SIDE 17 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

18 4. BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA VEDR. MÅLGRUPPEN SIDE 18 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

19 4. Elever fra Frederiksberg Skoler Elever opdelt efter om de har afsluttet grundskolen i Frederiksberg Kommune og fordelt på grupper: Skole i FK Almen - udd. Almen + udd. Almen elever i alt Fokus - udd. Fokus + udd. Fokuselever i alt Ja Nej I alt Almen + udd. Almen elever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Almen - udd. Almen elever uddannelse og selvforsørgelse (har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokus + udd. Fokuselever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Fokus - udd. Fokuselever uddannelse og selvforsørgelse (har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). I alt Skoler i Frederiksberg Kommune (FK) er alle skoletyper (folkeskole, privatskole, specialskole, efterskole mv.) der ligger i Frederiksberg Kommune. Da forpligtigelsen til at uddannelsesparathedsvurdere (finde fokuselever) elever på en skole, påhviler den kommune som skolen ligger i, vil der altid være flest fokuselever i Frederiksberg fra skoler i Frederiksberg Kommune. De fokuselever, som ikke har afsluttet grundskolen på en skole i Frederiksberg Kommune, har gået på en Frederiksbergskole i januar i 9. eller 10. klasse. (Eks 9. klasse på Frederiksberg efterfulgt af 10. klasse på efterskole udenfor Frederiksberg.) SIDE 19 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

20 4. Kønsfordeling Elever opdelt efter køn og fordelt på grupper: Køn Almen - udd. Almen + udd. Almen elever Fokus - udd. Fokus + udd. Fokuselever I alt Mænd Kvinder I alt Almen + udd. Almen elever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Almen - udd. Almen elever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokus + udd. Fokuselever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Fokus - udd. Fokuselever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Mænd er klart overrepræsenteret blandt fokuseleverne. SIDE 20 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

21 4. Gennemsnitsalder Gennemsnitsalder i år for elever opdelt efter køn og fordelt på grupper: Køn Almen - udd. Almen + udd. Almen elever i alt Fokus - udd. Fokus + udd. Fokuselever i alt I alt Mænd 20,9 20,4 20,4 21,0 21,0 21,0 20,5 Kvinder 20,8 20,1 20,1 21,3 20,9 21,0 20,2 I alt 20,9 20,3 20,3 21,1 21,0 21,0 20,4 Almen + udd. Almen elever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Almen - udd. Almen elever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Fokus + udd. Fokuselever ikke uddannelse og ikke selvforsørgelse. Fokus - udd. Fokuselever uddannelse og selvforsørgelse ( har ungdomsuddannelse eller er i gang med uddannelse eller er i arbejde). Gennemsnitsalderen for elever, der ikke er på vej mod en ungdomsuddannelse, er lidt højere end for elever, der er på vej mod en ungdomsuddannelse. Dette særligt blandt kvinderne. SIDE 21 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

22 5. VIDERE ANALYSESPOR SIDE 22 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

23 5. Videre analysespor Forvaltningen vil arbejde videre med analysen af fokuselever i forbindelse med det videre arbejde med ungeindsatsen, forberedelsen til en ny ungeorganisering og forberedelse til implementering af den forberedende grunduddannelse. Den videre analyse vil derfor baseres på følgende videre analysespor: Analyse af elevernes geografiske placering i kommunen (nuv. såvel som i skoletiden), Analyse af elevernes etniske herkomst Analyse af forskellen på elever fra 2011 og 2013 kontra 2012 og 2014 Analyse af de specialelever, der ikke er fokuselever Videre analyse af de elever, der ligger i mellemgruppen med henblik på at følge denne gruppes videre vej til beskæftigelse eller uddannelse Inddrage data fra børneområdet til analyse af almen og fokuselevernes karakterer i folkeskolen, specialundervisning, fravær i folkeskolen, PPR mv. Den videre analyse vil både foregå som en dataanalyse med inddragelse af data fra børneområdet. Endvidere vil der blive gennemført casestudier, hvis muligt med kobling af data fra Danmarks Statistik, f.eks.sygdom, socioøkonomiske forhold mv. Analysens resultater vil indgå i det videre arbejde med etableringen af én indgang for de unge, herunder på hvilke områder, det er vigtigt at sikre en koordineret indsats i kommunen samt i det forberedende arbejde til implementering af lovforslag om FGU forløb. SIDE 23 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

24 6. DEFINITIONER SIDE 24 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

25 6. Definitioner Datakilder: Analysen tager udgangspunkt i data fra fagsystemet i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og efterfølgende beriget med oplysninger fra fagsystemerne i Arbejdsmarkedsafdelingen og Socialafdelingen. Data indeholder alle elever, der har været i kontakt med Frederiksbergs skolesystem og/eller har boet på Frederiksberg. I øvrigt: I analysen indgår elever, der har afsluttet grundskolen i perioden fra 2011 til Det betyder, at de unge har haft mellem 3 og 6 år til at gennemfører en ungdomsuddannelse. Kun det sidste klassetrin registreres Hvis en elev afslutter i 9 klasse i 2014, og i 2015 afslutter 10 klasse, vil eleven ikke tælle med. Analysen tager ikke højde for, om eleverne tidligere i perioden har været under uddannelse eller i beskæftigelse. Resultaterne er et udtryk for et statusbillede primo oktober 2017 SIDE 25 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

26 6. Beskrivelse af fokuselever fra UU vejledningen Ifølge lovgivningen skal vejledningen målrettes de unge, som uden en særlig vejledningsindsats er i risiko for ikke at kunne starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse på grund af faglige, sociale eller personlige udfordringer. Disse elever går under betegnelsen fokuselever. En særlig vejledningsindsats skal iværksættes på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd, der udspringer af faglige, personlige eller sociale forhold. Elever med et særligt vejledningsbehov på Frederiksberg har typisk en række udfordringer på samme tid. Eksempelvis kan oplevelsen af svigt i opvæksten påvirke elevernes selvopfattelse og evne til at indgå i positive relationer til andre. Eleverne har ofte øget fravær og vanskeligheder ved at følge med i skolen. Det vurderes af Ungdommens uddannelsesvejledning, at cirka 13 procent af eleverne med særligt vejledningsbehov har en diagnose såsom Asperger, Tourettes eller ADHD. Herudover kan fokuselever være udfordret af fx dysleksi, epilepsi eller fysisk handicap. Fra vejlederside opleves det endvidere, at angstproblematikker blandt unge i udskolingen i stigende grad er årsag til fravær. SIDE 26 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

27 6. Definitioner Fokuselever identificeres allerede i 7. klasse, hvorved det er muligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger på et tidligt tidspunkt. Vurderingen tager afsæt i, hvorvidt skolerne og grundskolevejlederne vurderer, at de pågældende elever er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på grund af sociale, personlige eller faglige udfordringer. Der arbejdes igennem hele udskolingen på at gøre eleverne uddannelsesparate, hvilket foregår i et tæt samarbejde mellem skolen og vejlederne. Hvorvidt eleverne vurderes til at være endeligt uddannelsesparate eller ej, er en vurdering, der foretages i januar måned i både 9. eller 10. klasse, i forhold til at vurdere om eleven vil kunne gennemføre den konkrete ungdomsuddannelse, som eleven har søgt ind på. Analysen tager udgangspunkt i den endelige vurdering i 9. og 10. klasse SIDE 27 / ANALYSE AF FOKUSELEVER / FREDERIKSBERG KOMMUNE

Analyse af fokuselever 2.0. Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever 2.0. Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever 2.0 Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Hovedkonklusioner fra den første status på analyse

Læs mere

Notat om udskolingen Juni 2016

Notat om udskolingen Juni 2016 Notat om udskolingen 2016 Juni 2016 1 Indhold 1. Indledning / Resumé af væsentlige pointer fra notatet...3 2. Antal elever der udskoles på Frederiksberg, 2016...5 3. Andelen af en ungdomsårgang der gennemfører

Læs mere

Notat om udskolingen Juni 2018

Notat om udskolingen Juni 2018 Notat om udskolingen 2018 Juni 2018 1 Indhold 1. Indledning / Resumé af væsentlige pointer fra notatet...3 2. Antal elever der udskoles på Frederiksberg, 2018...5 3. Andelen af en ungdomsårgang der gennemfører

Læs mere

Notat om udskolingen August 2017

Notat om udskolingen August 2017 Notat om udskolingen 2017 August 2017 1 Indhold 1. Indledning / Resumé af væsentlige pointer fra notatet...3 2. Antal elever der udskoles på Frederiksberg, 2017...6 3. Andelen af en ungdomsårgang der gennemfører

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

Resultatrapport 2/2017

Resultatrapport 2/2017 November 2017 Resultatrapport 2/2017 Halvårlig opfølgning på ungeindsatsen Hermed følger den anden af de halvårlige resultatrapporter for Frederiksberg Kommunes ungeindsats for året 2017. Resultatrapporterne

Læs mere

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019 Indledning Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Odder Kommune 2. kvartal 2019 UUs målgruppe dækker unge til det 25. år, eller indtil de har en gennemført ungdomsuddannelse. Nærværende rapport er således

Læs mere

Resultatrapport 1/2018

Resultatrapport 1/2018 Maj 2018 Resultatrapport 1/2018 Halvårlig opfølgning på ungeindsatsen Hermed følger den første af de halvårlige resultatrapporter for Frederiksberg Kommunes ungeindsats for året 2018. Resultatrapporterne

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland UU råd 24. marts 2011 UU Nordvestjylland Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område (1 af 2) Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser) 1.500 ekstra skolepraktikpladser

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingen på centrale områder i ungeindsatsen... 4 Graf 1 status på ungdomsuddannelse... 4 Graf 2 Status på beskæftigelses- og uddannelsessituation... 4 Graf 3 Hvilke

Læs mere

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Regler og begreber Den lige vej for unge er at gå fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse, som enten kan være erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 efterskole engagement erhvervsuddannelse ung lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Afsnit 1. Status for alle unge i alderen 15-29 år... 4 Tabel 1.1 Status på ungdomsuddannelse... 4 Tabel 1.2 Fordeling på køn og alder... 4 Tabel 1.3 Fordeling på uddannelses-

Læs mere

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b Unge med særlige behov for vejledning/særlig vejledningsindsats Projekt 2.1.a. og 2.1.b 1 Lov om vejledning (LBK 770) Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om

Læs mere

Struer Kommune åriges placering fordelt på alder med adresse i Struer Kommune pr

Struer Kommune åriges placering fordelt på alder med adresse i Struer Kommune pr Struer Kommune - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i Struer Kommune Alder Total 4 3 55 145 97 111 87 95 597 12 45 51 51 39 38 19 12 8 275 42 187 24 132 35 11 2 1 614 Andre r - I gang

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 219 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR BØRN & LÆRING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING EGGERTSVEJ 2 48 NYKØBING F. TLF 5482243 WWW.UUGULDBORGSUND.DK 2-3-218 TSC 3.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Afsnit 1. Status for alle unge i alderen 15-29 år... 4 Tabel 1.1 Status på ungdomsuddannelse... 4 Tabel 1.2 Fordeling på køn og alder... 4 Tabel 1.3 Fordeling på uddannelses-

Læs mere

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Serviceinformation STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU står for den særlig tilrettelagte

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. September 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. September 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik September 2016 Resume af statistik 91,7 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 47,1 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København April Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Databaseret opfølgning

Databaseret opfølgning Databaseret opfølgning Samlet billede på tværs af udvalg Unge på oft. forsørgelse mere +6 mnd. Unge på kontanthjælp mv. +6 mnd. Andel unge på offt. forsørgelse Fokuselever på offt. forsørgelse Fokuselever

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med.

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER 2014 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4

Læs mere

Statistik. Februar. UU København

Statistik. Februar. UU København Februar Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik februar 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.895 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Sct. Ibs Skole har hvert år ca. 120 afgangselever.

Sct. Ibs Skole har hvert år ca. 120 afgangselever. I samarbejde med skolens UU-vejledning og Merete Juul fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted har skolen indhentet statistisk materiale, for at undersøge og evaluere elever fra Sct. Ibs

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3.KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK Juni 2019 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik juni 2019... 2 Aktuel placering

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Juni Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. 15-17årige Alle 15-17årige har pligt

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune MARTS 2018 1 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik marts 2018... 3 Aktuel placering

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 2018 ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune JUNI 2018 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik juni 2018... 2 Aktuel placering

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK November 2018 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik november 2018... 2 Aktuel

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 UU FAABORG-MIDTFYN Indhold Forord... 2 Aktuel placering 15-17 årige... 3 Aktuel placering 18-24 årige... 4 Inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse... 4 Eks. unge

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING.. 3 AFSNIT 2 - STATUS FOR

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune JUNI 2018 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik juni 2018...3 Aktuel placering

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Maj 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere