KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK"

Transkript

1 KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK

2 Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER OG GENERATIONSSKIFTER I DANSKE REVISIONSVIRKSOMHEDER Revisorernes HR hjælper løbende danske revisorer og revisionsvirksomheder med en række HR udfordringer og strategiske udfordringer. Det sker bl.a. i forbindelse med: Rekruttering af revisorer, partnere med relevante kundeporteføljer samt øvrige medarbejdere. Fusioner - både når I ønsker at finde egnede fusionskandidater til videre drift i jeres nuværende virksomhed, og når I ønsker at blive fusioneret ind i en større revisionsvirksomhed. Kontorfællesskaber, hvis I ønsker at udvide det nuværende kontor med et antal fremtidige kontorfæller eller ønsker at starte sammensætning af et nyt kontorfællesskab. Generationsskifte, herunder afklaring og planlægning af mulige scenarier, der f.eks. kan dække glidende skifte, rekruttering af nye partnere, fusion til fremtidigt setup, eller afvikling via Generationsskifteaftrapning. Det er vores erfaring at ovennævnte områder ofte er i et samspil. F.eks. hjælper vi pt. virksomheder med afklaringer af potentielle rekrutteringer og fusioner, drevet af den strategiske planlægning, der er nødvendig ifm. kommende generationsskifter. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Revisorernes HR for en drøftelse af dine muligheder. Kontakt gerne partner Henrik Engelund på mobil eller mail Revisorernes HR er et tilbud om kvalitetskurser i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse til revisorer. På de følgende sider kan du se vores kursusprogram for efteråret samt læse om rekruttering for og af revisorer, som vi også arbejder med. Prisstruktur Kursernes priser fremgår under hvert kursus. Vi fortsætter vores succesrige rabat-kampagne fra foråret og du har derfor mulighed for at opnå op til 30 % rabat, afhængigt af, hvor mange kurser du tilmelder dig samtidig. Du skal minimum tilmelde dig 2 kurser for at opnå rabat. Du vil modtage den rabat, som dit antal af bestilte kursuslektioner indikerer. Dvs. hvis du tilmelder dig to kurser af i alt 8 lektioner, vil du opnå 8 % rabat på begge kurser. Hvis du tilmelder dig 3 kurser af i alt 21 lektioner, vil du opnå 21 % rabat på alle 3 kurser. Du kan dog max. opnå 30 % rabat, selvom du tilmelder dig eksempelvis 5 kurser på i alt 35 lektioner. Hvis du tilmelder dig sammen med en kollega, kan I tilsammen optjene rabat. Hvis I eksempelvis tilmelder jer 2 kurser af 4 timers varighed samtidig, så vil I begge opnå 8 % rabat på jeres tilmeldinger. Denne prisstruktur gælder indtil 31. august 2015, hvorefter de almindelige listepriser vil være gældende. For virksomhedsaftale generelt bedes du kontakte Revisorernes HR på telefon Alle priser er ekskl. moms og priserne på klassekurser er inkl. forplejning og materiale. Materiale til alle fjernkurser tilsendes forudgående på en mail eller skal i nogle tilfælde downloades på vores hjemmeside. Tilmeld dig her under Kurser, hvor du kan finde alle vore kurser Send en mail til med oplysning om, hvilke/t kursus du ønsker at deltage i Ring på telefon Der udvikles løbende nye kurser, hvorfor vi anbefaler, at du tilmelder dig nyhedsbrevet fra Revisorernes HR på eller ved at sende en mail til Du kan tilmelde dig kurserne indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da de fleste kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Praktiske forhold Alle kurser tæller som obligatorisk efteruddannelse for revisorer. Kursernes starttid og lektionsantal varierer, hvorfor vi foreslår, at du nøje noterer dig kursets starttidspunkt. Vi har forsøgt at variere kursernes længde og afholdelsestidspunkt for at imødekomme alle ønsker. Afmelding Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10 arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl på seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr, men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din plads, hvilket er vederlagsfrit. OBS Fjernundervisning For en del kursers vedkommende er der udelukkende eller som supplement tale om, dvs., at du modtager et link til en hjemmeside samt log-in og så deltager du i kurset hjemmefra. Undervisningen foregår live, så du har mulighed for at stille spørgsmål til underviser i løbet af kurset. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om konceptet på telefon Fjernundervisning er markeret med Klasseundervisning er markeret med FU KU

3 indhold Kursus Side Kursusdato Antal Undervisning lektioner Klasse Fjern Revision og erklæringer Assistanceerklæringer i praksis - brush-up Udvidet gennemgang i praksis - brush-up Risikobaseret regnskabsanalyse ift. revisors erklæringsafgivelse Risikobaseret regnskabsanalyse - i et rådgivnings- og forretningsmæssigt lys Professionalisering af bestyrelser Revision af vækstvirksomheder Revisors erklæringer - undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontroller Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af Revisortilsynets seneste kontroller Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Omsætning samt værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Going concern og koncernregnskaber Revision af kriseramt virksomhed Revisoransvaret 17 København: ,5 Regnskab og økonomi Kreditvurdering og likviditetsrisiko Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Udvidet regnskabsanalyse Værdiansættelse med fokus på teknik Ændringer i årsregnskabsloven 22 København: Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed 23 København: Investeringsjunglen Besvigelser se faresignalerne 25 København: Selskabsretlig update København: ,5 Udvidet selskabsret med fokus på udvalgte områder Børsret for revisorer 28 København: Transfer Pricing i Danmark 29 København: Finansiel tilsynsregulering og ledelse 30 København: Fonde og foreninger 31 København: Kursus Side Kursusdato Antal Undervisning lektioner Klasse Fjern Skat Fonde og foreninger 31 København: Etik og ansvar for en skatterådgiver 33 København: ,5 Udlejning af fast ejendom - Skat og moms 34 Aalborg: Kolding: Glostrup: Salg af fast ejendom - Skat og moms 35 Glostrup: Aalborg: Kolding: Grundejernes investeringsfond 36 Sabro: Glostrup: Erhvervsbeskatning for yngre medarbejdere 37 Glostrup: Aalborg: Kolding: Aktionærbeskatning 38 Glostrup: Sabro: Rejsebureauer - Moms 39 Glostrup: Sabro: Undgå faldgruber i værdipapirbeskatningen 40 Glostrup: Aalborg: Kolding: Personskat - Udland 41 Sabro: Glostrup: Virksomhedsbeskatning 42 Sabro: Glostrup: Generationsskifte og skat 43 Sabro: Glostrup: Fra vugge til grav 44 Vejle: Glostrup: Aktuel Skat 45 Aalborg: Kolding: Glostrup: Aktuel moms og afgifter 46 Glostrup: Sabro: International moms 47 Sabro: Glostrup:

4 FU Assistanceerklæringer i praksis - brush-up 2015 Torsdag, 24. september :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. FU Udvidet gennemgang i praksis - brush-up 2015 Fredag, 25. september :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Kurset er baseret på de nyeste regler med fokus på, hvordan de anvendes i praksis samt udfordring af praktiske problemstillinger. Herunder får du overblik over centrale forskelle i praksis mellem de nye assistanceregler sammenholdt med de nye regler for Review (ISRE 2400) og Udvidet Gennemgang (gældende pr ). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til revisors assistance med skat samt SKAT s handlemønstre og kundens forventninger i den forbindelse. Tilsvarende ift. banker og andre aktuelle finansieringskilder. På kurset gennemgås bl.a.: Revisors Assistanceerklæringer efter ISRS4410 (ajourført) og forskelle ift. Udvidet Gennemgang, Review (ISRE2400) og Revision ud fra et praktisk perspektiv Revisors overvejelser og praktiske dilemmaer ift. erklæringsvalg Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Hvad skal kunden bruge erklæringen til i praksis og i hvilken sammenhæng, ud fra et kunde- og interesse perspektiv Revisors forretningsmæssige overvejelser i lyset af nye regler for såvel Assistanceerklæringer, Udvidet Gennemgang som Review Praktiserende revisorer med kundeansvar, der arbejder med assistanceopgaver for kunder. Kurset fokuserer primært på erfaringerne med de nye regler i praksis. Herudover får du overblik over centrale praktiske forskelle for Udvidet Gennemgang sammenholdt med de nye assistanceregler (ISRS 4410) og de nye regler for Review (ISRE 2400). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Udvidet Gennemgang trådte i kraft pr og markedet har nu ca. 2 års erfaring med de nye regler. Kurset fokuserer på de praktiske forhold i Udvidet Gennemgang med vægt på praktiske fortolkninger, eksempler mv., der er offentliggjort siden reglernes ikrafttræden sammenholdt med Review og Assistance. Regeringen har i Vækstplan offentliggjort i maj 2014: Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst, indarbejdet forslag om at analysere muligheden for en yderligere lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder. Grænsen for revisionspligt gælder i dag for virksomheder med en omsætning på 8 mio. kr. På kurset inddrages status i efteråret 2015 på regeringens planer og hvilken indflydelse det har forretningsmæssigt for revisor, kunderne og 3. mand. Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med Udvidet Gennemgang. Herudover øvrige interessenter, der har behov for at få et indblik i Udvidet Gennemgang i praksis, og hvordan Udvidet Gennemgang indgår i revisors produktsortiment i forretningsmæssigt perspektiv. Kurset vil primært fokusere på følgende: Analyse af, hvilke virksomheder der har valgt Udvidet Gennemgang og kategorier af revisorer, der har afgivet Udvidet Gennemgang erklæringer Nøgleinteressenters - herunder bankers og SKAT s - holdninger til Udvidet Gennemgang i praksis ift. erklæringsalternativer Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Risikovurdering og anvendelse af væsentlighed Udvalgte områder i Udvidet Gennemgang processen - herunder going concern Dokumentationskrav Praksis som den fremgår af afgivne erklæringer om Udvidet Gennemgang i 2014 og 2015 Kommunikation og erklæringsdilemmaer 6 7

5 FU Risikobaseret regnskabsanalyse ift. revisors erklæringsafgivelse Mandag, 28. september :30 til 20:30 Anni Henriette Haraszuk er statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. John Jagd har en cand.merc.aud. uddannelse bag sig og har i en lang årrække fungeret som revisor både eksternt og internt. John Jagd har endvidere arbejdet som økonomidirektør i såvel Danmark som udlandet for nogle af Danmarks største virksomheder og har i en lang årrække undervist for FSR bl.a. sammen med Anni Haraszuk. Endelig kan det anføres, at John Jagd fungerer som censor for CBS og er ekstern lektor på MBA-studiet på Niels Brock Executive. FU Risikobaseret regnskabsanalyse - i et rådgivnings- og forretningsmæssigt lys Tirsdag, 29. september :00 til 13:00 Anni Henriette Haraszuk er statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. John Jagd har en cand.merc.aud. uddannelse bag sig og har i en lang årrække fungeret som revisor både eksternt og internt. John Jagd har endvidere arbejdet som økonomidirektør i såvel Danmark som udlandet for nogle af Danmarks største virksomheder og har i en lang årrække undervist for FSR bl.a. sammen med Anni Haraszuk. Endelig kan det anføres, at John Jagd fungerer som censor for CBS og er ekstern lektor på MBA-studiet på Niels Brock Executive. et er, at du som revisor får en praktisk og håndgribelig metode til at gennemføre en effektiv risikobaseret regnskabsanalyse - med fokus på kundens forretning - som grundlag for at udføre en effektiv revision og afgive en erklæring. Kort sagt: Metoder og værktøjer til anvendelse i revisors daglige arbejde. Vi gennemgår, hvordan værktøjerne kan anvendes til at effektivisere revisionsprocessen og revisors processer i andre erklæringstyper, som eksempelvis Udvidet Gennemgang og Review. Kurset behandler bl.a. følgende: Hvad opfatter du som en regnskabsanalyse og hvad anvender du den til i dag? Risikobaseret regnskabsanalyse i revisors erklæringsproces: Revision, Udvidet Gennemgang og Review Nøgletal, KPI er og KSF s Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse samt revisors arbejdsplaner og analytiske handlinger Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse og revisors vurdering af intern kontrol Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse og erklæringsafgivelsen Begrænsninger i en risikobaseret regnskabsanalyse Godkendte revisorer og/eller revisorer i øvrigt med kundeansvar i erklæringsopgaver. Herudover personer, der samarbejder med revisor ifm. erklæringsafgivelser, eksempelvis skattespecialister og interne revisorer. Endvidere personer, som kvalitetskontrollerer eller på anden måde vurderer revisors arbejder. Behovet for at kunne foretage en hurtig og effektiv vurdering af en virksomhed er i dag en indbygget forudsætning for at kunne udføre en lang række jobs og funktioner. Det gælder, hvad enten du er CFO, Controller, Kreditmedarbejder, Skattemedarbejder, Intern Revisor eller Revisor. Ved hjælp af internationalt anerkendte metoder og værktøjer, hjælper kurset dig til at designe og udføre en risikobaseret regnskabsanalyse hurtigt og effektivt, tilpasset dit specifikke formål. Kurset behandler bl.a. følgende: Hvad opfatter du som en regnskabsanalyse og hvad anvender du den til i dag? Nøgleinteressenters praktiske anvendelse af risikobaseret regnskabsanalyse: Hvorfor og hvordan? Hvad indeholder en risikobaseret regnskabsanalyse? Nøgletal, KPI er og KSF s Hvordan kan risikobaseret regnskabsanalyse skabe værdi for dig, kunden, revisor m.fl.? Risikobaseret regnskabsanalyse som ledelsesværktøj Begrænsninger i en risikobaseret regnskabsanalyse Godkendte revisorer og/eller revisorer i øvrigt med forretningsmæssigt kundeansvar. Herudover interne revisorer, CFO s, controllere og ansatte i den finansielle sektor, der har behov for en styrkelse af det analytiske beredskab og dermed konkurrencedygtighed, også i internationalt perspektiv. 8 9

6 FU Professionalisering af bestyrelser FU Revision af vækstvirksomheder Torsdag, 22. oktober :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Tirsdag, 3. november :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Bestyrelser professionaliseres i disse år, herunder tager bestyrelsesmedlemmer i stigende omfang egentlige bestyrelsesuddannelser. Det gælder såvel ledelserne i små og mellemstore virksomheder som i de store virksomheder. Bestyrelsesarbejde er i disse år undervejs i en udvikling til et egentligt fag, der - ud over bestyrelsesuddannelser - også omfatter tilknyttet forskning og løbende faglig dialog og networking aktiviteter. Som praktiserende revisor - og for revisorstanden som sådan - giver det anledning til grundlæggende overvejelser om, hvilken indvirkning det har på revisors forretning, herunder samspil med virksomhedsledelserne og øvrige nøgleinteressenter. Kurset fokuserer på følgende: Hvad lærer nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt øvrige ledere m.fl. helt konkret på bestyrelsesuddannelserne? Hvilken betydning tillægges samarbejdet mellem virksomhedsledelsen, virksomhedsejere og revisorer i den igangværende udvikling af bestyrelsesfaget? Hvilken indvirkning har udviklingen i praksis på revisorers samarbejde med bestyrelser og virksomhedsejere på erklæringsområdet? Hvilken indflydelse har udviklingen i praksis ift. rådgivnings- og assistancemarkedet? Hvilken betydning har kombinationen af (1) regeringens overvejelser om yderligere lempelsen af revisionspligten sammenholdt med (2) professionalisering af bestyrelserne, for revisors forretningsmodel fremadrettet? Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Herudover øvrige nøgleinteressenter med interesse for revisorbranchens udvikling og brugere af revisors ydelser i øvrigt, som eksempelvis offentlige myndigheder og finansielle virksomheder. Kurset er en gennemgang af de problemstillinger, der i særlig grad kendetegner revision af vækstvirksomheder. Herunder hvordan revision (forskellige typer revisionserklæringer og -ydelser) med relateret rådgivning og assistance til vækstvirksomheder kan give værdi i praksis i en virksomheds forskellige vækstfaser (fra opstart/lille virksomhed, til mellemstor virksomhed osv.). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Endeligt belyses hvordan revisor med fordel kan kommunikere og interagere i praksis med en virksomhed, dens ledelse og ejere i de forskellige vækstfaser for at give synlig værdi. Følgende vil blive gennemgået: Risikovurdering som grundlag for at identificere om en virksomhed er i vækst Revisors regnskabsanalyse og regnskabsanalytiske revision med fokus på vækst-, profitabilitets- og likviditetsrisiko-analyser Revisors forståelse af virksomhedens forretningsmodel, udviklingen heri og omgivelserne i en vækstvirksomhed Revisors forståelse og revisionsmæssige anvendelse af intern kontrol og corporate governance i vækstvirksomheder Anvendelsen af relevante benchmarks som led i revision af vækstvirksomheder Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation Likviditets- og pengestrømsopgørelse sammenholdt med going concern risici Revision af arbejdskapital Revision af skønsmæssige poster, herunder udviklingsomkostninger Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Krav til forbehold, udformning og specifikation i protokollen Krav til formulering af supplerende oplysninger og deres placering Revisors kommunikation med vækstvirksomheder, herunder ledelse og ejere. Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med revision af vækstvirksomheder som led i erklæringsafgivelse, samt rådgivning og assistance, både som kundeansvarlig og som del af revisionsteamet i øvrigt

7 FU Revisors erklæringer undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontroller Torsdag, 5. november :30 til 20:30 Mette Banke-Eriksen er statsautoriseret revisor, men ansat hos Erhvervsstyrelsen siden november 2012, hvor hun har været beskæftiget i sekretariatet for Revisortilsynet. Anni Henriette Haraszuk er statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. FU Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af Revisortilsynets seneste kontroller Torsdag, 12. november :00 til 13:00 Mette Banke-Eriksen er statsautoriseret revisor, men ansat hos Erhvervsstyrelsen siden november 2012, hvor hun har været beskæftiget i sekretariatet for Revisortilsynet. Anni Henriette Haraszuk er statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. På dette kursus går vi i dybden med resultaterne fra Revisortilsynets seneste kontroller. Kurset tager udgangspunkt i resultaterne af den seneste offentliggjorte rapport om kvalitetskontrol fra Revisortilsynet (2013 og 2014 rapporten, hvis den er offentliggjort). Kurset giver en uddybende gennemgang af de seneste resultater af den eksterne kvalitetskontrol både på virksomhedsniveau og på enkeltsagsniveau og stiller skarpt på de hyppigste fejl i revisors erklæringer. Indlægget vil give plads til debat om, hvad God Revisorskik er - og ikke er - på erklæringsområdet. Temaer og dilemmaer, der inddrages på kurset, fokuserer bl.a. på følgende: Revisors erklæring i Review, Udvidet Gennemgang, Revision og med snitfladen til assistance Dokumentation og revisionsbevis hvad er nødvendigt i praksis? Revisionskonklusion Timingen i revisors arbejdsproces set ift. de konkrete beslutninger ved erklæringsafgivelse Påtegningen og udformningen heraf, når modifikation bliver aktuel Kurset er et halvdagskursus, der kan kombineres med halvdagskurset Revisors erklæringer - undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af revisors seneste kontroller. Deltagelse på begge kurser giver i kombination et solidt grundlag at træffe disse svære beslutninger på. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. På dette kursus diskuterer vi konsekvenserne - set fra den praktiserende revisors hverdag - af Revisortilsynets seneste kontroller, baseret på analyser og fortolkninger af god skik. Vi behandler bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke nøglepointer bør du forholde dig til i Revisortilsynets rapport(er)? Hvad skal du gøre anderledes? Hvis du skal opprioritere noget, hvad skal du så nedprioritere for at opretholde en fornuftig forretning samtidig med, at du lever op til kravene? Hvad kan du forvente af afledte reaktioner fra kunder og andre nøgleinteressenter? Kurset er et halvdagskursus, der kan kombineres med halvdagskurset Revisors erklæringer - undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontroller. Deltagelse på begge kurser giver i kombination et solidt grundlag at træffe disse svære beslutninger på. Temaer og dilemmaer, der inddrages på kurset, fokuserer bl.a. på følgende: Faglige fokusområder, fordelt på revisors arbejdsproces: Kundeaccept, planlægning, udførelse, konklusion og rapportering. De faglige fokusområder, der behandles på kurset, vil blive prioriteret ud fra de konkrete områder, hvor revisortilsynets seneste rapport om kvalitetskontrol har givet anledning til bemærkninger. Da analysen heraf er i gang p.t., er nedenstående et udsnit af, de områder vi forventer, det bliver aktuelt at tage op på kurset: Kvalitetskontrol Nøgleudfordringer i praksis - Revisionsdokumentation Nøgleudfordringer i praksis relateret til Going Concern Koncernrevisionsproblemstillinger, der i praksis giver anledning til særlige overvejelser Indre sammenhæng i revisions-/reviewprocessen Indre sammenhæng i revisors påtegning Revisors kvalitetssystem med fokus på forhold, der kræver særlig opmærksomhed Undervejs inddrager vi disse temaer, der drejer sig om dig som revisor: Din egen risiko og hvordan den kan styres i praksis ift. erklæringsafgivelser Din egen indtjening og hvordan du kan få økonomi i erklæringsopgaver i lyset af udviklingen Benchmark af dit arbejde med andre og hvordan du kan anvende det Håndtering af Revisortilsynet og deres indvirkning på din dagligdag som revisor Medierne og håndtering heraf, når projektøren bliver rettet mod revisor Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. For at få det fulde udbytte af deltagelse på dette kursus forudsætter det, at du enten har deltaget på kurset Revisors erklæringer - undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontroller eller har læst Revisortilsynets seneste offentliggjorte rapport (2013 og 2014 rapporten, hvis den er offentliggjort), jf

8 FU Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Omsætning samt værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn Tirsdag, 8. december :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. FU Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Going concern og koncernregnskaber Onsdag, 9. december :30 til 20:30 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Revisortilsynet har i og 2015-kontrollen udvalgt fokusområder, herunder de 2 områder: Omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn. I praksis er revisors arbejde med disse områder erfaringsmæssigt både komplekst og tidskrævende. Kurset er en gennemgang af, hvilke konkrete krav der stilles ift. henholdsvis omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn, hvordan revisor kan håndtere det effektivt i praksis, Revisortilsynets kontrol på feltet og hvad læringen er fra de eksempler, hvor det er gået galt (aktuelle afgørelser, domme m.v.). Følgende vil blive gennemgået for henholdsvis omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn: Faglige krav på feltet til revisors erklæringer: Revision, Review, Udvidet Gennemgang og Assistance Regnskabsmæssig behandling på feltet relevant for revisors erklæringsafgivelse Revisors erklæringer Kvalitetssikring og øvrig kommunikation Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV-segmentet Revisors forretningsmæssige overblik Revisortilsynets kontrol på feltet og læringen af de seneste afgørelser m.v. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. Revisortilsynet har i og 2015-kontrollen udvalgt fokusområder, herunder de 2 områder: Going Concern og koncernrevision. I praksis er revisors arbejde med disse områder erfaringsmæssigt både komplekst og tidskrævende. Kurset er en gennemgang af, hvilke konkrete krav der stilles fagligt til henholdsvis Going Concern og koncernrevision, hvordan revisor kan håndtere det effektivt i praksis, Revisortilsynets kontrol på feltet og hvad læringen er fra de eksempler, hvor det er gået galt (aktuelle afgørelser, domme m.v.). Følgende vil blive gennemgået: Going Concern Faglige krav til going concern i revisors erklæringer: Revision, Review, Udvidet Gennemgang og Assistance Regnskabsmæssig behandling af Going Concern relevant for revisors erklæringsafgivelse Revisors erklæringer med fokus på Going Concern Kvalitetssikring og øvrig kommunikation Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV-segmentet Revisors forretningsmæssige overblik Revisortilsynets kontrol af Going Concern og læringen af de seneste afgørelser m.v. Koncern revision Faglige krav til koncernrevision Særlige udfordringer ved planlægning af koncernrevision Særlige risikofyldte områder i koncernrevision, herunder Going Concern vurdering Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV-segmentet Revisors forretningsmæssige overblik Revisortilsynets kontrol af koncernrevision og læringen af de seneste afgørelser m.v. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor

9 FU Revision af kriseramt virksomhed FU KU Revisoransvaret - erstatningsansvar, disciplinæransvar, ansvarsbegrænsning, herunder forsikringsforhold. Mandag, 30. november :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk Statsautoriseret revisor. Anni har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. 3,5 lektioner Onsdag, 23. september :00 til 13:00 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Underviser: Søren Bergenser Advokat, Ph.D. og ekstern lektor, Aalborg universitet. Søren er specialiseret i tvister om ledelelsansvar, professionsansvar, produktansvar og forsikringsret. Kurset vil give en gennemgang af de problemstillinger, der i særlig grad kendetegner kriseramte virksomheder. Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Der inddrages eksempler på, hvor der er begået fejl såvel af kunden som af revisor i kriseramte virksomheder (aktuelle afgørelser, domme m.v.) og læringen heraf. Endvidere inddrages eksempler på hvordan revision af kriseramt virksomhed kan give værdi i praksis for såvel kunden som 3. mand. Følgende vil blive gennemgået: Risikovurdering som grundlag for at identificere om en virksomhed kan være i krise Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation Revision af dagsværdier, herunder ejendomme Revision af skønsmæssige poster, herunder varelager, igangværende arbejder og goodwill Særlige regnskabsmæssige krav til Going Concern, usikkerhed om fortsat drift og måling af enkelt aktiver Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Krav til forbehold, udformning og specifikation i protokollen Krav til formulering af supplerende oplysninger og deres placering Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med revision af kriseramt virksomhed som led i erklæringsafgivelsen, både som kundeansvarlig og som del af revisionsteamet i øvrigt. et er at give kursusdeltagerne en indføring i praksis vedrørende revisorers retsforhold, især erstatningsansvaret, herunder sammenhængen mellem disciplinæransvar, god revisorskik og erstatningsansvar, samt muligheden for ansvarsfraskrivelse. Kurset indledes med en gennemgang af revisorlovgivningen, herunder relevante revisionsstandarder, samt de for revisoransvaret relevante begreber om god revisorskik, revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, revisionspåtegninger og andre erklæringer, forbehold og supplerende oplysninger, revisionsprotokollen, ledelseserklæringen, samt fordelingen mellem ledelsens og revisors roller i relation til regnskabet. Kursets omdrejningspunkt er en gennemgang af typeproblemstillinger i ansvarssagerne, både i forhold til ansvar for revisionspåtegninger og erklæringer, samt revisors ansvar for rådgivninger, og endelig fordelingen af ansvar og roller i sager, hvor både den eksterne revisor og ledelsen i et selskab er sagsøgt. Endvidere indeholder kurset en gennemgang af mulighederne for, at revisoren kan afdække sin risiko for erstatningsansvar, herunder ved revisors ansvarsforsikring, samt spørgsmålet om risikobegrænsning ved ansvarsfraskrivelser. Kurset indeholder en gennemgang af følgende emner: Gennemgang af regelgrundlaget for revisors arbejde Gennemgang af væsentlige begreber i revisorretten og regnskabsretten. Sammenhængen mellem erstatningsansvar og disciplinæransvar, herunder Revisornævnets og FSRs Responsumudvalgs roller Ansvarsfraskrivelser og aftalebreve Typeansvarssager, både indenfor og udenfor revisorlovens område Ansvar for revisionspåtegninger og erklæringer Overdragelsessituationer Rådgivningssituationer (skat, moms m.v.) Besvigelsessituationer og revisors rolle ved besvigelser i selskabet Going Concern spørgsmålet om fortsat drift efter håbløshedstidspunktet Revisoransvarsforsikringens mindstekrav Revisorer på forskellige niveauer. De seneste og meget væsentlige domme for revisorers erstatningsansvar, ehuset-dommen, BDO-dommen og Memory Card-dommen vil blive gennemgået

10 FU Kreditvurdering og likviditetsrisiko FU Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Mandag, 19. oktober :00 til 13:00 Underviser: Christian Vriborg Petersen Cand.merc., MBA, Ph.D. og professor emeritus fra Copenhagen Business School. Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO, Financial Advisor mv. Tirsdag, 20. oktober :00 til 13:00 Underviser: Christian Vriborg Petersen Cand.merc., MBA, Ph.D. og professor fra Copenhagen Business School. Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO, Financial Advisor mv. et med kurset er at give kursisterne en viden om, hvordan en virksomhed kreditvurderes. Det er nyttig viden f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, der jo forudsætter Coing Concern eller ved kreditgivning. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvad forstås ved kort og langsigtet likviditetsrisiko? Hvilke metoder findes der til at vurdere likviditetsrisiko? Hvad forstås ved fundamentalanalyse? Hvordan kreditvurderer S&P, Moody s etc.? Hvad er fordelene og ulemperne ved de enkelte metoder? Deltagerne får undervejs mulighed for at løse en mindre case, hvor de skal opstille et analytisk regnskab og beregne nøgletal med henblik på at afdække selskabets rentabilitet og risiko. Du skal derfor have en lommeregner til rådighed. Kurset omfatter følgende hovedelementer: Introduktion til kreditvurdering og likviditetsrisiko Vurdering af likviditetsrisiko ved brug af finansielle nøgletal Kortfristet og langfristet likviditetsrisiko Likviditetscyklus Likviditetsgrader Finansiel gearing Rentedækningsgrad Fordele og ulemper ved at bruge finansielle nøgletal til vurdering af likviditetsrisiko Kreditvurdering og fundamentalanalyse Vurdering af potentielt tab Estimering af sandsynlighed for betalingsstandsning Vurdering af sandsynlighed for at undgå tab Beregning af forventet tab Vurdering af likviditetsrisiko i praksis Rörvik Timber Kan finansielle nøgletal stå alene? Kan en grundig analyse afsløre likviditetsproblemer? Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har behov for at få genopfrisket en række forskellige modeller og værktøjer, der anvendes til at vurdere en virksomheds kreditværdighed og likviditet. et med kurset er at give kursisterne en forståelse for, hvad der kendetegner et fornuftigt incitamentsprogram baseret på finansielle resultatmål. Fordele og ulemper ved en række forskellige præstationsmål, der anvendes i incitamentsprogrammer gennemgås. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvad skal jeg være særlig opmærksom på ved indgåelse af en bonusaftale? Hvilke krav bør jeg stille til en bonuskontrakt? Hvilke præstationsmål bør anvendes i en bonusaftale? Bør der være maksimum på størrelsen af bonusudbetalingen? Hvad forstås ved en bonusbank? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Introduktion hvorfor incitamentsaflønning? Krav til en ideel bonuskontrakt Kongruens sammenfald af interesser mellem ledelsen og ejerne Kontrollerbarhed sammenhæng mellem indsats og præstationsmål Klarhed præstationsmål der er nemme at forstå, håndtere og kommunikere Kvalitet af regnskabet hvordan bør særlige poster behandles Komponenter i en bonusordning Valg af præstationsmål Valg af præstationsstandard Valg af præstationsstruktur Regnskabsmæssige problemstillinger Særlige poster, ekstraordinære poster mv. f.eks. frasalg af forretningsområde Ændringer i anvendt regnskabspraksis f.eks. overgang til IFRS standarder Ændringer i regnskabsmæssige skøn f.eks. hensættelse til tab på debitorer Fordele og ulemper ved forskellige præstationsmål Absolutte præstationsmål f.eks. driftsoverskud, årets resultat Relative præstationsmål f.eks. afkastningsgrad, egenkapitalforrentning Anbefalinger til en bonuskontrakt Kompleksitet enkelthed vs. millimeter retfærdighed Bonusbank Andre forhold Revisorer, advokater, HR-medarbejdere mv. som har en grundlæggende regnskabsforståelse og som har behov for at få belyst fordele og ulemper ved forskellige incitamentsprogrammer baseret på finansielle præstationsmål. Relevant for eksempelvis medlemmer af aflønningskomiteer, HR-ansatte og virksomhedsejere, der overvejer at indføre incitamentsprogrammer for at fastholde dygtige medarbejdere

11 FU Udvidet regnskabsanalyse FU Værdiansættelse med fokus på teknik Mandag, 26. oktober :00 til 13:00 Underviser: Christian Vriborg Petersen Cand.merc., MBA, Ph.D. og professor emeritus fra Copenhagen Business School. Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO, Financial Advisor mv. Torsdag, 29. oktober :00 til 13:00 Underviser: Christian Vriborg Petersen Cand.merc., MBA, Ph.D. og professor emeritus fra Copenhagen Business School. Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO, Financial Advisor mv. et med kurset er at give kursisterne indsigt i, hvordan en virksomheds rentabilitet og risiko kan beskrives ved hjælp af finansielle nøgletal og andre analyser. Deltagerne får en række værktøjer, som de kan bruge i dialog med kunderne og som viser, hvordan der kan skabes merværdi hos kunderne. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvilke finansielle nøgletal beskriver bedst en virksomheds økonomi? Hvilke øvrige analyser kan med fordel anvendes til vurdering af en virksomheds rentabilitet og risiko? Hvordan kan finansielle nøgletal bruges i dialog med kunderne med henblik på at skabe merværdi? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Opstilling af analytisk regnskab Beskrivelse af hvorfor et regnskab ikke umiddelbart er anvendeligt til analysebrug Gennemgang og diskussion af, hvad der forstås ved et analytisk regnskab Adskillelse af regnskabet i drift og finansiering Analyse af en virksomheds rentabilitet og risiko Beskrivelse af begreberne rentabilitet og risiko Beregning af rentabilitets nøgletal som for eksempel afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed, egenkapital forrentning mv. Effekt af finansiel gearing på egenkapitalforrentningen Beregning af finansielle nøgletal til beskrivelse af risiko, herunder solvensgrader og likviditetsgrader Øvrige analyser Indeksering Common size analyser Trafiklys Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har en grundlæggende regnskabsforståelse, men som ønsker en genopfriskning af og et indblik i, hvordan finansielle analyser kan bruges aktivt over for kunder eller som et ledelsesværktøj, der kan bruges for eksempel i forbindelse med bestyrelsesmøder. et med kurset er at give kursisterne en indsigtsfuld forståelse for, hvordan en virksomheds værdi kan estimeres ved hjælp af forskellige modeller. Der lægges særlig vægt på de modeller, der typisk anvendes i praksis og de tekniske aspekter, der sikrer, at modellerne er fejlfri. Efter kurset vil du være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvilken type af modeller anvendes til at værdiansætte virksomheder? Hvad forstås ved kapitalværdibaserede modeller, og hvilke datakrav er der? Hvordan sikrer man, at værdiansættelsen bygger på et realistisk budget? Hvordan estimeres diskonteringsrenten (afkastkravet)? Hvorfor er multipler en populær metode? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt ved brug af multipler? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige metoder til værdiansættelse? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Oversigt over modeller til værdiansættelse Kapitalværdibaserede modeller Grundlæggende om modellerne Modeller til estimering af et selskabs værdi (aktiver, enterprise value) Modeller til estimering af markedsværdien af egenkapitalen Budgettering af det fremtidige cash flow EVA modellen og DCF modellen Kapitalomkostninger og følsomhedsanalyse Capital Asset Pricing Model, CAPM Fundamental analyse Common sense Multipler relativ værdiansættelse Gennemgang af forskellige multipler Bagvedliggende forudsætninger Normalisering af indtjening Eksempler fra praksis Fordele og ulemper ved brug af multipler Værdiansættelse, EVA og rådgivning Koblingen mellem præstationsmål (EVA) og værdien af virksomheden Værdiansættelse og rådgivning Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har behov for at kunne værdiansætte virksomheder og få en dyb forståelse for de bagvedliggende modeller og de krav der stilles til anvendelsen af forskellige typer af værdiansættelsesmodeller

12 FU KU Ændringer i årsregnskabsloven - nye muligheder og begrænsninger, når der skal laves årsrapport KU Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed - udenretlig og indenretlig rekonstruktion regelgrundlag, udfordringer og muligheder samt håndteringen i praksis fra A-Z Fredag, 9. oktober :00 til 13:00 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- som kursusdeltager på IDA Mødecenter og kr ,- som fjernkursist. Jan-Christian Nilsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen. Jan-Christian har speciale i regnskabsret og han har deltaget i udformningen af årsregnskabsloven fra 2001 og stort set samtlige senere ændringer hertil, herunder den større opdatering af loven som forventes vedtaget i Henrik Steffensen, partner i og leder af PwC Danmark s faglige afdeling inden for regnskab, selskabsret og revision. Han er tidligere chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen og en af hovedkræfterne bag årsregnskabsloven fra I 2013 vedtog EU det nye regnskabsdirektiv. Direktivet forventes implementeret ved en ændring af årsregnskabsloven i foråret Direktivet ændrer en række oplysningskrav, gennemfører lempelser for små virksomheder og indebærer visse tilpasninger til IFRS. Samtidig med at direktivet implementeres i loven, gennemføres der yderligere lempelser og internationale tilpasninger af årsregnskabsloven. Den aktuelle ændring er den største siden årsregnskabslovens vedtagelse i Ændringen skal først anvendes for regnskabsår som starter 1. januar 2016, men en række lempelser m.v. kan anvendes tidligere. Enkelte ændringer vil også kræve ændrede registreringer m.v., hvorfor tilpasningen til lovændringerne bør starte allerede nu. Det får du ud af at deltage: En overordnet gennemgang af ændringerne til årsregnskabsloven En dybere gennemgang af de ændringer, som er særligt komplicerede Kendskab til baggrunden for ændringerne af såvel loven som direktivet Viden om de nye muligheder og begrænsninger, som følger af de nye regler hvad skal du særligt være opmærksom på ved udvalgte transaktioner i selskabet? På kurset vil følgende blive gennemgået: Tilpasninger af loven til IFRS, herunder Virksomhedssammenslutninger Finansielle instrumenter Investeringsejendomme Præsentation af regnskabet Tilpasning til direktivet Nye oplysningskrav Maksimumharmonisering hvad betyder det? Lempelser Lempelser for små virksomheder Hvad er mikrovirksomheder? Hvilke oplysningskrav bortfalder? Ikke-finansielle forhold Nye krav om CSR-rapportering Krav om rapportering af betalinger til myndigheder (i udvindingsindustrien) Udvalgte emner i feltet mellem selskabsloven og årsregnskabsloven Revisorer, advokater og andre som i det daglige arbejder med årsrapporter. 7 lektioner Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- Underviser: Andreas Kærsgaard Mylin Advokat (H) og partner hos Accura Advokatpartnerselskab. Andreas er leder af ACCURAs afdeling for Rekonstruktion & Insolvens samt ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget Rekonstruktion og med samtidig speciale i rekonstruktion og anden insolvensret, herunder restrukturering, finansiering og interimsledelse. et med dette kursus er at give den med nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder en praktisk og operationel gennemgang inden for de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion, hvad enten denne sker som oftest udenfor skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion. Vægten er lagt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, samt de proaktive muligheder, der er til gennemførsel af rekonstruktion for den kriseramte virksomhed. Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv: Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion, - udenretlig og indenretlig. Rekonstruktionsbehandling som et værktøj, herunder anvendelse af rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven, eller rekonstruktion i en stille betalingsstandsning (den udenretlige rekonstruktion) - i en turn-around, resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur etc. Rekonstruktøren og tillidsmanden - arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav der kan stilles. Forløb af rekonstruktion, herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger m.v. Tvungent eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse. Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, andre medkreditorer, ansvarlige långiver, kautionister og garanter, nærtstående, revision m.fl. under en rekonstruktion. Frivillige gældsordninger akkordvariationer, herunder standstill - og interkreditor-aftaler, ringdefence og silo-modeller samt hel eller delvise moratorieordninger. Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven herunder forløbet, forberedelse forinden etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan og dets indhold samt rekonstruktionsforslaget og krav hertil. Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder turnaround, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix modeller), rekonstruktion ved særlige lån, - herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder m.v. Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler - herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortet opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering samt tvungen debitorskifte og overdragelser m.v. Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver samt omstødelsesforhold. Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig tvungen overdragelse af pantsatte aktiver. Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs. Revisorer, banker og andre finansielle institutioner, advokater samt øvrige, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og med nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion

13 FU Investeringsjunglen FU KU Besvigelser se faresignalerne Fredag, 30. oktober :00 til 13:00 Underviser: Torben Vang-Larsen Managing Director, Fisher Investments Norden. Torben har mere end 25 års erfaring med formidling af finansiel rådgivning. I 2012 blev Torben en del af Fisher Investments, der er førende indenfor kapitalforvaltning for institutioner og formuende privat kunder. Tidligere har Torben arbejdet for Carnegie, Formuepleje, SEB og Nordea. I kølvandet på finanskrisen er der sket en radikal ændring i tilliden til finansielle rådgivere. Samtidig er udbuddet af sofistikerede investeringstilbud eksploderet. Interessekonflikter mellem udbydere og kunder samt et marked præget af provisionsstyret rådgivning gør det centralt, at revisor er klædt på til at støtte sine klienter. et med dette kursus er at give dig indblik i de mange forskellige investeringstilbud og at give dig værktøjer til at hjælpe din klient igennem investeringsjunglen. Følgende emner vil blive gennemgået på kurset: Grundlæggende investeringsteori. Er opsparing simplere end investeringsrådgiverne siger eller tror, eller mere indviklet end lærebogen tilsiger? Strukturerede produkter. Der er solgt for mere end 100 mia. strukturerede produkter til investorer i Danmark. Er disse investeringer en god ide? og i givet fald for hvem? Skønhedskonkurrencen. Der er mange om buddet og det er svært at vælge. Her får du nogle hjælpemidler. Aktuelt investeringsklima. Kurset er målrettet registrerede og statsaut. revisorer. Kursets formål er at øge kursusdeltagerens evne til at se faresignaler for besvigelser i erhvervslivet - samt at forebygge og opdage disse. Første halvdel af kurset gennemgår hvad der sker med personen bag besvigelsen i løbet af dennes beslutningsproces. Der er nemlig ingen tal og rapporter, som er mere ærlige end personen, som har udarbejdet dem. Vi gennemgår følgende: 7 lektioner Torsdag, 5. november :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- som klassekursist og kr ,- som fjernkursist. Bent Warming-Rasmussen. Professor (mso), cand.merc.aud., Ph.D., Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Bent forsker inden for følgende områder: revisorregulering, revisoretik, revisorkvalitet samt Corporate Social Responsibility. Rikke Holmslykke Kristensen. Studielektor, Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Rikke underviser i revisionsteori på Cand.merc.aud. Intern Revision og controlling på Cand.merc. Business Controlling. Anden halvdel af kurset gennemgår en række danske besvigelsessager. Vi gennemgår følgende: Hvad var hændelsesforløbet? Hvorledes kunne besvigelsen være forebygget? Hvorledes kunne besvigelsen være blevet opdaget med revisionshandlinger? Kursus henvender sig primært til revisorer samt advokater med bestyrelsesansvar som i praksis beskæftiger sig med risici for besvigelser. Hvad karakteriserer en typisk bedrager: Den normale bedrager og Personer med psykopatiske træk Hvad skal det til, for at der kan ske besvigelser (besvigelsestrekanten)? Hvad indgår i bedragerens overvejelser, når han fristes af en besvigelsesmulighed? Øget risiko ved stress Der præsenteres et arbejdspapir, som kursusdeltagerne kan benytte og der indgår en øvelse i at bedømme personer med psykopatiske træk

14 FU KU Selskabsretlig update 2015 FU Udvidet selskabsret med fokus på udvalgte områder 3,5 lektioner Fredag, 13. november :00 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- som klassekursist og kr ,- som fjernkursist. Underviser: Lars Bunch Kontorchef, Erhvervsstyrelsen. Lars Bunch beskæftiger sig til daglig med selskabsret og har deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen og administrationen af den nye selskabslov. Inden for selskabsretten er der de senere år sket rigtig mange ændringer. Selskabsretlig update 2015 er et halvdags brush-up kursus i ændringerne i den selskabsretlige regulering, Erhversstyrelsens administrative praksis mm. Du bliver opdateret i, hvad der er nyt på lovgivningsfronten, som eksempel kan nævnes skattelypakken på erhvervsområdet, der medfører ændringer til selskabsloven samt status på den planlagte kommende revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Indførelsen af den nye selskabsregistreringsløsning og Ejerregistret vil ligeledes blive omtalt på kurset. Endelig vil du blive orienteret om Erhvervsstyrelsens seneste praksis, ligesom sagsområder, hvor der typisk er mange fejl og henvendelser, vil blive omtalt. Målgruppe er advokater og revisorer, der har praktisk erfaring med selskabsretten. Torsdag, 26. november :00 til 17:00 Underviser: Lars Bunch Kontorchef, Erhvervsstyrelsen. Lars Bunch beskæftiger sig til daglig med selskabsret og har deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen og administrationen af den nye selskabslov. et er at give deltagerne et indgående kendskab til en række af de vanskeligste emner i selskabslovgivningen samt give deltagerne et overblik over aktuelle emner inden for selskabsretten. et er en gennemgang og drøftelse af en række af temaerne inden for selskabslovgivningen, der i praksis har vist sig mest vanskelige, og hvor erfaringer viser, at der er en række faldgruber. Der vil blandt andet blive fokuseret på følgende emner: Kapitaltilgang og kapitalafgang Aktionærlån og selvfinansiering Fusioner og spaltninger Omdannelser m.v. Der vil endvidere være en gennemgang af en række af de emner, hvor der er nyheder i form af nye afgørelser fra Erhvervsstyrelsen, ny lovgivning o.lign. Målgruppe er revisorer med godt kendskab til og praktiske erfaringer med selskabsret

15 KU Børsret for revisorer 7 lektioner Fredag, 6. november :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- Hanne Råe Larsen, underdirektør i Finanstilsynet, Børskontoret. Hans Fogtdal, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet). Begge undervisere har gennem årene beskæftiget sig med en lang række sager om markedsmisbrug i forbindelse med deres virke i henholdsvis Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. FU KU Transfer Pricing i Danmark - organisering af TP kontrollen i Danmark set fra SKAT s perspektiv og den praktiske håndtering af TP processager set fra rådgivers side 7 lektioner Fredag, 20. november :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Pris: Kr ,- som klassekursist og kr ,- som fjernkursist. Bo Darling Larsen, funktionsleder, SKAT, Transfer Pricing. Bo er leder af SKAT s Transfer Pricing afdeling i Høje Taastrup. Anders Oreby Hansen, advokat og partner, Bech-Bruun. Anders beskæftiger sig især med strategier og konflikthåndtering i relation til koncerners Transfer Pricing-forhold samt M&A skatteplanlægning, omstrukturering af danske og udenlandske koncerner, internationale skatteforhold, M&A real estate og almindelig erhvervsrådgivning. Tilværelsen som børsnoteret virksomhed stiller mange krav til både virksomhedens bestyrelse, daglige ledelse og medarbejdere, da reglerne er mange og ofte komplicerede. Bedre bliver det ikke af, at der i de senere år har været betydelig fokus og politisk bevågenhed omkring kriminalitet begået i forbindelse med børsforhold i kølvandet af finanskrisen. En række større, komplicerede sager om kriminalitet på dette område har været i politikernes og pressens søgelys, og der er indledt efterforskning af og afsagt domme i en lang række sager på området. Derfor afholdes dette kursus med undervisere fra SØIK og Finanstilsynet, der giver et overblik over børsreglerne generelt og markedsmisbrugsreglerne i særdeleshed. Som deltager får man et indblik i værdipapirhandelsloven samt den foreliggende og kommende EU-regulering. Underviserne vil endvidere give et overblik over den vigtigste praksis på området, der udvikler sig betydeligt i disse år. Følgende emner vil blive gennemgået i løbet af kurset: Aktørerne ansvarsfordeling, markedspladser og myndigheder Intern viden og insidere Definitioner Pligten til at offentliggøre intern viden Interne regler for handel med aktier Insiderlister Flagning af insideres og nærtståendes transaktioner Sanktioner Forbuddet mod insiderhandel Anvendelsesområde Undtagelser Værdipapirhandlere Juridiske personers handel Handel med egne aktier Sanktioner Forbuddet mod videregivelse af intern viden Anvendelsesområde Undtagelser fra forbuddet Sanktioner Forbuddet mod kursmanipulation Anvendelsesområde Kursmanipulationsformer Indikationer på kursmanipulation Køb af egne aktier Undtagelser fra forbuddet Hvem er ansvarlig for overtrædelserne Sanktioner Anmeldelse og efterforskning af sager om markedsmisbrug Kommende EU-regulering på området Kurset henvender sig til alle, der ønsker en praktisk indføring i børsreglerne og behandlingen af sager om markedsmisbrug. Som deltager i kurset kan du være revisor, rådgiver for børsnoterede virksomheder eller ansat i handels- eller compliancefunktion i et pengeinstitut, eller du kan på anden måde have en interesse i området. SKAT gennemfører til stadighed flere sager på Transfer Pricing området, samtidig med, at der ofte er tale om for selskaberne betydelige beløb. Kurset giver advokaten et unikt indblik i SKAT s organisering og arbejdsmetoder og den praktiske håndtering af TP processager. Det får du ud af at deltage: Indblik i SKAT s organisering på området, hvilket vil gøre dig bedre i stand til at navigere i.f.t. SKAT, såfremt du skulle få en TP sag Indblik i SKAT s store projekt: Prisfastsættelse af koncerninterne varer- og tjenesteydelser (EBIT) Indblik i SKAT s risikovurdering og udvælgelsesproces Gennemgang af de problemstillinger, du som rådgiver typisk vil blive stillet overfor i.f.m. sager om Transfer Pricing Orientering samt diskussion om væsentlige juridiske aspekter af Transfer Pricing området Følgende emner bliver gennemgået på kurset: SKAT s produktionsplan 2015 Hvad er det SKAT vil fokusere på? TP hvor står vi i 2015? Status og perspektivering BEPS og TP SKAT s organisering Store selskaber Selskabsskat Transfer Pricing Specialisering Projektorienteret Projekt Ebit Tilblivelse Målgruppe Målsætninger Status pt. Kontrol, service, vejledning Segment og skattegab Risikovurdering Hvilke oplysninger har vi? Prioriteringer Juridiske aspekter Armslængde og små selskaber Bekendtgørelse og små selskaber Skatteskøn Skøn om armslængdepris Bevisbyrden i TP-sager Er der reelt tale om omvendt bevisbyrde? Den praktiske håndtering af TP sager Processtrategier Andre rådgivere? Er det kun økonomi? Virksomhedens rolle i processen Kurset er målrettet målrettet revisorer og advokater, som ikke er specialister på området. Kurset er tænkt som en generel opdatering om, hvordan SKAT organiserer opgaven og hvilke tiltag fra SKAT s side rådgiveren skal give særlig opmærksomhed fremadrettet

16 KU Finansiel tilsynsregulering og ledelse 7 lektioner Mandag, 23. november :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge , 1780 København V Pris: Kr ,- Linda Nielsen, professor, dr. jur., Københavns Universitet. Linda er tidligere rektor ved Københavns Universitet. Hun er medlem af Center for Erhvervsret på Det Juridiske Fakultet og underviser i bankret på Københavns Universitet sideløbende med en lang række bestyrelsesposter. Christoffer Eklund, Ph.D.Fellow, cand.jur., Københavns Universitet. Christoffer underviser i faget Bankret og Investering på Københavns Universitet og har deltaget i Finanstilsynets arbejdsgruppe om ledelsesbekendtgørelsen. FU KU Fonde og foreninger - regulering og beskatning 7 lektioner Fredag, 27. november :30 til 16:30 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- ved deltagelse i kursuslokalet og kr ,- ved deltagelse som fjernkursist. Heidi Ravnholt, Chefkonsulent, cand.jur, Civilstyrelsen. Martin K. Jensen, Advokat, skatterevisor og master i skat (MTL), Advitax Advokatfirma. Med det formål at sætte advokatens opgaver ind i en ramme, vil der på kurset blive givet en generel oversigt over reguleringen på det finansielle område med særligt fokus på bankretten. De relevante aktører vil blive beskrevet kort, herunder Finanstilsynet, EU mv, ligesom tiltag, der er på tegnebrættet vil blive berørt. Herefter vil der blive givet en oversigt over de mest relevante krav til kapitalforhold, likviditet mv. Hovedfokus vil være på bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar. Reglerne på det finansielle område er undergået omfattende ændringer, og der er tale om et omfattende og vanskeligt regelsæt. Ud fra undervisernes teoretiske tilgang, arbejdet i arbejdsgruppen i Finanstilsynet samt deres praktiske erfaring, vil de gennemgå disse ledelsesregler i Lov om finansiel virksomhed og supplere med en lang række praktiske eksempler. Gennemgangen vil omfatte kompetencereglerne i form af fit & proper samt ledelsereglerne i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. Gennemgangen omfatter bestyrelsens opgaver i relation til forretningsmodel, politikker, retningslinjer til direktionen mv. med betoning af de formelle krav og illustration via praktiske eksempler. Herudover gennemgås reglerne om funktionsadskillelse, risiko og compliance, som er blevet et stort og vigtigt område samt reglerne om god selskabsledelse, idet disse regler om corporate governance samt etiske retningslinjer også har fået stor betydning i de finansielle virksomheder. Det vil blive understreget, på hvilke punkter bestyrelsesmedlemmer i særlig grad skal være opmærksomme og aktive for at opfylde deres forpligtelser og undgå at pådrage sig bestyrelsesansvar efter de regler og den praksis, der gælder her. Kurset henvender sig til til revisorer, advokater og andre der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejdet i det daglige. Fonde reguleres bl.a. af fondsloven, der indeholder en række krav til, hvorledes en fond skal bestyres. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder: Hvornår er der tale om en fond? Nystiftede fonde Fonde, der ikke er omfattet af fondsloven Vedtægtsændringer Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Sammenlægning af fonde Opløsning af fonde Bestyrelsens pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået: Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer, medarbejdere hos SKAT, medarbejdere hos forvaltningsafdelingerne, advokater, bestyrelsesmedlemmer samt andre med interesse for fonde mv

17 KU Etik og ansvar for en skatterådgiver 3,5 lektioner Torsdag, 3. december :30 til 13:00 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: Kr ,- Claus Holberg, partner, advokat (H), LETT Advokatpartnerselskab. Claus har i mere end 20 år beskæftiget sig med især skatteret. Han er tidligere formand for Danmarks Skatteadvokater og han var medlem af udvalget for Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse, der i november 2014 afgav en række anbefalinger om god skatterådgivning. Claus Holberg har endvidere gennem årene ført et omfattende antal retssager om rådgiveransvar både for advokater og revisorer. Jan Pedersen, professor, dr. jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Jan underviser og driver forskning navnlig indenfor skatteretten. Sideløbende hermed driver han konsulent-, kursus- og foredragsvirksomhed m.v. Jan har udgivet adskillige bøger og et stort antal artikler om skatteretlige og skattestrafferetlige emner, herunder bogen: Skatte- og afgiftsstrafferet som senest er udgivet i 3 udgave. Med udgangspunkt i anbefalingerne for god skatterådgivning afgivet af udvalget for Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse (nov. 2014) vil kurset sætte fokus på de etiske regler, der gælder for en skatterådgiver, herunder set i lyset af de tiltag, der både i Danmark og internationalt er sat i værk for at bekæmpe skattely og aggressiv skatteplanlægning m.v. et med kurset er endvidere en generel opdatering af de regler og den praksis, der gælder for en skatterådgivers erstatningssansvar, disciplinæransvar og strafansvar. Kurset vil indeholde en gennemgang af anbefalingerne for god skatterådgivning afgivet af udvalget for Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Denne del af kurset vil også sætte fokus på den indsats, der pågår til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og de krav som denne udvikling stiller til en skatterådgiver. Endvidere vil betingelserne for pådragelse af erstatningsansvar blive behandlet med gennemgang af seneste praksis. Denne del af kurset vil fokusere på erstatningsbetingelserne om culpøse handlinger og tabsforvoldelse, både når den ukorrekte skatterådgivning resulterer i, at klienten anses for at have unddraget skat og når den består i den manglende anvisning af en skattebesparelse. Endelig vil regelgrundlag og praksis for pådragelse af et egentlig strafansvar for medvirken til klientens skatteunddragelse blive udførligt omtalt. Afslutningsvist vil sanktionspraksis blive gennemgået for så vidt angår bøde, frakendelse af autorisation og bestalling ligesom spørgsmålet om rådgiverens medhæftelse for klientens skat vil blive omtalt. Målgruppe Revisorer og advokater, herunder især dem der beskæftiger sig med skatterådgivning eller ansvarssager. Kurset indeholder endvidere en gennemgang af den relevante lovgivning for pådragelse af disciplinaransvar efter revisorlovgivningen, retsplejeloven m.v. med hertil hørende sanktionsformer

18 KU Udlejning af fast ejendom - Skat og moms KU Salg af fast ejendom - Skat og moms 8 lektioner Pris: Kr ,- Onsdag, 2. september :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 8 lektioner Pris: Kr ,- Torsdag, 1. oktober :30 til 16:30 Mark Arnecke, Senior Tax Manger, MTL, Revitax A/S. Mark har endvidere en master i skat (MTL) og har beskæftiget sig med skat siden Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Manager, LLM, Revitax A/S. Jacob arbejder til daglig som moms- og afgiftskonsulent hos Revitax. Han er uddannet cand.merc. jur. i 2000 og har i 2008 endvidere erhvervet en mastergrad i moms og afgifter. Torsdag, 3. september :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Tirsdag, 8. september :30 til 16:30 Mark Arnecke, Senior Tax Manger, MTL, Revitax A/S. Mark har endvidere en master i skat (MTL) og har beskæftiget sig med skat siden Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Manager, LLM, Revitax A/S. Jacob arbejder til daglig som moms- og afgiftskonsulent hos Revitax. Han er uddannet cand.merc. jur. i 2000 og har i 2008 endvidere erhvervet en mastergrad i moms og afgifter. Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg Torsdag, 29. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding De skattemæssige regler omkring udlejning af ejendomme kan være meget forskellige afhængig af, om der er tale om udlejning af værelser, privat bolig, sommerhus eller en større eller mindre erhvervsejendom. Endvidere gælder der visse særlige skattemæssige regler ved f.eks. børns udlejning til forældre og selskabers udlejning til hovedaktionærer. På dette kursus vil vi overordnet gennemgå de forskellige skattemæssige regler, der gælder ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatte- og momsretlige regler for udlejning af ejendom i forskellige situationer. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået: Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom Skatteretlig vedligeholdelse kontra forbedring Overordnet om den skattemæssige håndtering af de lejeretlige hensættelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring Udlejning af værelser eller en bolig en del af året Udlejning af sommerhus eller ferielejlighed Forældres udlejning til børn Børns udlejning til forældre Selskabets udlejning til hovedaktionæren og nærtstående Hovedaktionærens udlejning til selskab Momsfritagelse for udlejning af fast ejendom Frivillig momsregistrering Momsfradragsret ved opførelse, ombygning, vedligeholdelse mv. Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer samt advokater, der ønsker en overordnet gennemgang af reglerne samt medarbejdere hos SKAT. De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom, herunder momspligten ved salg af byggegrunde og nye (nyopførte og væsentligt til-/ombyggede) bygninger, med deraf følgende momsfradragsret og momsreguleringsforpligtelse. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom. Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Hel- og delsalg af fast ejendom Salg af blandede ejendomme Genanbringelse Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Salg af byggegrunde og nye bygninger Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Kurset henvender til revisorer på flere niveauer, advokater, ejendomsmæglere, controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber, medarbejdere hos SKAT og andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom

19 KU Grundejernes investeringsfond KU Erhvervsbeskatning for yngre medarbejdere Pris: Kr ,- Tirsdag, 24. november :00 til 13:00 Sted: Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 7 lektioner Pris: Kr ,- Torsdag, 24. september :00 til 16:00 Underviser: Mark Arnecke Senior Tax Manger, MTL, Revitax A/S. Mark har endvidere en master i skat (MTL) og har beskæftiget sig med skat siden Torsdag, 26. november :00 til 13:00 Underviser: Mark Arnecke Senior Tax Manger, MTL, Revitax A/S. Mark har endvidere en master i skat (MTL) og har beskæftiget sig med skat siden Mandag, 28. september :00 til 16:00 Sted: Comwell Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg Tirsdag, 29. september :00 til 16:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået: De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a, herunder: Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Revisorer på flere niveauer samt advokater. De skatteretlige regler for personligt drevne virksomheder er mangfoldige og befinder sig mange forskellige steder i skattelovgivningen. På dette kursus vil vi gennemgå de regler, der typisk skal iagttages, når selvstændigt erhvervsdrivende skal opgøre den skattepligtige indkomst. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatteretlige regler, der er særligt relevante for selvstændigt erhvervsdrivende. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: Generelt om selvstændig virksomhed Afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende overfor tjenesteforhold, honorarmodtager og ikke-erhvervsmæssig virksomhed Principperne for indkomstopgørelsen Nettoindkomstprincippet Driftsomkostningsbegrebet Formuebevægelser Ægtefællers beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Skatteregnskabet Skattemæssige krav til regnskabet og regnskabsgrundlaget Konvertering til skatteregnskab Kapitalforklaring Overordnet om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Overordnet om afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven Kurset henvender sig til yngre revisorer, revisorer, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne, yngre medarbejdere hos SKAT, medarbejdere hos SKAT, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne

20 KU Aktionærbeskatning KU Rejsebureauer - Moms 8 lektioner Pris: Kr ,- Tirsdag, 10. november :30 til 16:30 Pris: Kr ,- Onsdag, 16. september :00 til 13:00 Underviser: Mark Arnecke Senior Tax Manger, MTL, Revitax A/S. Mark har endvidere en master i skat (MTL) og har beskæftiget sig med skat siden De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. SKAT har derfor også i 2014 igangsat projekter med særlig henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Torsdag, 12. november :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: Hvornår er man hovedaktionær? Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet: Priser og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse Beskatning af ulovlige aktionærlån og seneste praksis på området Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser Revisorer på flere niveauer, advokater samt medarbejdere hos skattemyndighederne. Underviser: Jacob Stagaard Larsen Senior VAT Manager, LLM, Revitax A/S. Jacob arbejder til daglig som moms- og afgiftskonsulent hos Revitax A/S. Han er uddannet cand.merc. jur. i 2000 og har i 2008 endvidere erhvervet en mastergrad i moms og afgifter. Siden 2011 har der været specielle regler for rejsebureauers afregning af moms. På daværende tidspunkt blev der således indført en momsmæssig særordning for rejsebureauer. Rejsebureauer, som i eget navn sælger pakkerejser til en rejsende betaler moms af deres fortjenstmargen og ikke af omsætningen. Derimod skal rejsebureauer betale moms efter momslovens almindelige regler når de formidler rejser i fremmed navn. Rejsebureauer betaler dog slet ikke moms ved salg eller formidling af rejser uden for EU, men der er fradragsret for moms efter momslovens almindelige regler. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til de komplicerede regler om rejsebureauers afregning af moms. Torsdag, 17. september :00 til 13:00 Sted: Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro Følgende vil blive gennemgået: Hvad er omfattet af særordningen? Hvad forstås ved rejsebureauer? Hvad er rejsebureauets fortjenstmargen? Formidlingsydelser Anvendelse af forenklede metoder Momsfradragsret Faktura- og regnskabskrav i særordningen Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Revisorer på flere niveauer, controllere og regnskabsmedarbejdere hos rejsebureauer, medarbejdere hos skattemyndighederne samt andre med professionel interesse for moms hos rejsebureauer

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015 RSUSPROGRAM FOR efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, SIONER OG GENERATIONSSKIFTER

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013 e O 1 tt eg Delnitte Statsautoriseret RevisionsØRnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Dansk Forening for Selskabsret

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere