SKABELON TIL VÆRDIREGELSÆT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKABELON TIL VÆRDIREGELSÆT"

Transkript

1 Sådan bruger I SKABELON TIL VÆRDIREGELSÆT En guide til folkeskoler VÆRDI R E G E L S Æ T Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment Blommevej 40 DK Randers NØ

2 Indhold IntroduKTION 3 ProcESSEN 3 Råd og inspiration til udformningen af VÆRDISÆTTET 4 Links 4 Værdisættet i overskrifter 6 Formål 6 Vores Værdier Og Deres Betydning 6 Værdier I Praksis 6 Regler Og Foranstaltninger 7 Antimobbestrategi 8 Samarbejde Og Rettigheder 8 Sammenhæng Og Udbredelse 8 Evaluering Og Opfølgning 9 Andet [Her Kan I Selv Formulere En Overskrift] 9 Underskrifter 9 2

3 Introduktion Alle folkeskoler skal ifølge Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen udarbejde et værdiregelsæt. Værdiregelsættet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og angive retninger for god adfærd med fokus på trivsel og et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal derfor ifølge bekendtgørelsen også indeholde en antimobbestrategi. Denne guide gennemgår, hvordan en skole kan udarbejde et værdiregelsæt ved at følge DCUM s Skabelon til værdiregelsæt, som kan hentes på dcum.dk eller sammenmodmobning.dk. Formålet med guiden er: At give generelle anbefalinger til arbejdet med at udforme et værdiregelsæt At præcisere formålet og hensigten med de spørgsmål og refleksioner, der er i skabelonen I Skabelon til værdiregelsæt kan skolen beskrive og tydeliggøre netop denne skoles værdier og normer for trivsel, engagement, ansvar og adfærd samt de regler og foranstaltninger, skolen kan bringe i anvendelse til at understøtte værdierne. Der er også plads til at beskrive, hvordan eleverne, lærerne, pædagogerne, ledelsen og forældrene konkret kan omsætte værdierne i hverdagen. Processen Ifølge bekendtgørelsen er det skolebestyrelsen, der fastsætter skolens ordensregler, antimobbestrategi og værdiregelsæt. I praksis betyder det, at regelsættet bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med skolens ledelse, og for at sikre et bredt engagement og en bred forståelse for og opbakning til at omsætte værdierne og regelsættet i hverdagen er det vigtigt at inddrage elevråd, forældrekredsen og de ansatte. Den brede inddragelse kan ske via særlige dialogmøder, via forældremøder og gennem elevrådsmøder. Værdier skal være kendte og genkendelige, og regler skal også være kendte for at kunne få virke og få en betydning i forhold til værdierne. En måde at sikre det brede engagement og kendskab er ved allerede i udarbejdelsen af værdiregelsættet at skabe en fælles proces. Ud over dialogmøder eller andre mødeformer kan det ske ved, at skolens ledelse og skolebestyrelsen sammensætter en gruppe, der har til opgave at udarbejde værdiregelsættet. Gruppen kan fx bestå af: Repræsentanter for elevrådet Skolens undervisningsmiljørepræsentanter Repræsentanter for arbejdsmiljøudvalget Repræsentanter for medarbejdergruppen alle afdelinger, herunder også SFO Repræsentanter for skolens ledelse Forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen Det endelige værdiregelsæt kan derefter godkendes af den samlede skolebestyrelse. Det anbefales, at I afsætter god tid til at udarbejde værdiregelsættet. Første gang I udarbejder værdiregelsættet kræver dog mere tid, end når det skal evalueres og revideres. For overskuelighedens skyld samt for kendskabet til processen kan det derfor også anbefales, at I udarbejder en køreplan (tidsplan og organisationsoversigt) for processen. 3

4 Råd og inspiration til udformningen af værdiregelsættet DCUM s skabelon hjælper jer gennem arbejdet med at udforme værdiregelsættet ved at stille en række vigtige spørgsmål omkring værdier, regler, ansvar, roller, implementering, opfølgning osv. Ud over de centrale spørgsmål i skabelonen til værdiregelsættet, er der nogle generelle råd og anbefalinger, som I kan lade jer inspirere og guide af: Overvej niveauet for jeres værdier, fx hvor overordnet og generelle er værdierne og kan de gælde alle på skolen? Udtrykker værdierne et etisk grundlag, et menneskesyn og et læringsgrundlag og angiver værdierne samtidig retninger for samvær og adfærd? Tænk værdier i relationer, hensyn til fællesskaber, social trivsel og til individuelle behov samt skolens profil. Find inspiration til værdier i folkeskolelovens formålsparagraf, i jeres antimobbestrategi eller trivselsindsatser, i jeres undervisningsmiljøvurderinger, i jeres læringsgrundlag og i jeres gode erfaringer, traditioner, samarbejder, lokale miljø og skolekultur. Overvej antallet af værdier (eventuelt maksimalt fem), idet værdierne skal give mening og gælde for alle afdelinger, aktører, relationer og situationer, uanset alder, rolle og position. Værdierne skal kunne genkendes, afspejles og få nye betydninger i hverdagens handlinger, aktiviteter og interaktioner i skolen. Derfor er det vigtigt, at I også kan omsætte værdierne til et konkret plan fx gennem forskellige og konkrete roller, aktiviteter og ansvarsområder. Værdier hæftes op på et regelsæt. Det kan anbefales at udforme positivt formulerede regler, der følger i kølvandet på værdier og hvilke rettigheder og pligter, værdier medfører for både børn og voksne i skolen. Vær opmærksom på, at værdier, normer og regler ikke kan rumme alle handlinger, relationer og hele den sociale orden på skolen. Der skal være en vis rimelighed i hvad I forventer, at værdier, normer og regler kan regulere i praksis. Et værdiregelsæt skal kobles sammen med andre centrale indsatser og strategier, fx ordensregler og antimobbestrategi. DCUM anbefaler, at I udarbejder en separat antimobbestrategi for at tydeliggøre denne særlige indsats. Det kan også være en fordel at kæde arbejdet med antimobbestrategi, ordensregler og værdiregelsæt sammen både i proces, tid og i organisation. Links Nedenstående links kan være en yderligere hjælp og inspiration til jer i processen med at udarbejde og implementere værdiregelsættet. Hent og læs bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen her. Her finder I grundlæggende viden og information om de centrale dele i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Sitet indeholder også dialogspørgsmål, som I kan tage op på møder og i forbindelse med udarbejdelse af værdiregelsættet, ligesom I kan finde konkret inspirationsmateriale og eksempler fra skoler om, hvordan man arbejder med værdier, regler, ro og orden samt foranstaltninger. Sitet er bygget op omkring 8 centrale temaer: 4 Bekendtgørelsen Undervisningsmiljø Værdiregelsæt Ro og orden Ordensregler Foranstaltninger

5 Særlige omstændigheder Proportionalitet I finder også Skabelon til værdiregelsæt på dette site. Her finder I viden om og inspirationsmateriale til trivsel, konflikthåndtering og antimobning i skolen, fx Skabelon til værdiregelsæt Skabelon til antimobbestrategi og guiden Sådan bruger I Skabelon til antimobbestrategi Viden om trivsel, mobning og konflikthåndtering samt proces- og vejledningsmateriale Konkrete metoder til indsatser, fx Metodehåndbogen: Er du med mobning mobning? 42 veje til bedre trivsel Gode råd til at forebygge og stoppe mobning Dialog- og undervisningsmateriale Sitet er en national antimobbeportal, der er målrettet elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser og kommuner. Sitet drives af DCUM. Her finder I alt om undervisningsmiljø i skoler og på uddannelsessteder. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, yder rådgivning og vejledning i arbejdet med undervisningsmiljø. Find fx Viden om undervisningsmiljø Værktøjer til undervisningsmiljøvurdering Leksikon om undervisningsmiljøemner Undersøgelser Metoder og inspirationsmateriale til indsatser Artikler mv. Her finder I undervisningsmiljøkortet, som er DCUM s elektroniske Danmarkskort over skoler og studiesteder, der frivilligt har tilmeldt sig og indberettet deres undervisningsmiljøvurdering, antimobbestrategi og/eller værdiregelsæt til kortet. 5

6 Værdiregelsættet i overskrifter Skabelon til værdiregelsæt leder jer igennem processen med at systematisere og organisere arbejdet med at udforme et anvendeligt værdiregelsæt. I det følgende beskriver vi hensigten med skabelonens indhold, ligesom vi kommer med anbefalinger og gode råd. Når der i skabelonen til værdiregelsættet står et vi dækker det bredt alle aktører: elever, forældre, ansatte, skolebestyrelsen og skolens ledelse. FORMÅL Det første afsnit i værdiregelsættet skal gøre jer klare på formålet, og hvad I ønsker at opnå med værdiregelsættet. Det kan være en god idé at tænke i konkrete forandringer i forhold til det (fx handlinger og holdninger), som I ønsker at fremme, og som værdiregelsættet kan bidrage til at opnå. I kan med fordel formulere formål visionært koblet med mere konkrete og operationelle forandrings mål (fx i forhold til handlinger, processer, organisering og kompetencer), der forpligter til handling og ansvarlighed, og som gør det muligt efter et stykke tid at evaluere: når I jeres mål? Hvilke effekter/virkninger har jeres aktiviteter og mål? VORES VÆRDIER OG DERES BETYDNING Her formulerer I de konkrete værdier, som I ønsker at fremme, og som alle elever, personale og forældre skal kende og genkende i interaktioner, holdninger og handlinger i hverdagen. Måden I indkredser jeres værdier på vil kræve dialog og refleksion på tværs af skolen og involvere både elever, personale og forældre, jf. det indledende afsnit processen. Som allerede nævnt er det en god idé, at der ikke formuleres alt for mange værdier (fx maksimalt 5 værdier), og at værdierne er formuleret på et overordnet niveau, der gør dem retningsgivende for gode relationer og interaktioner mere end adfærdsregulerende. Værdier skal gerne udtrykke implicitte fælles holdninger og normer, som det er vanskeligt at være uenige i. Derfor kan det også være en god idé at forklare, hvad I mere konkret forstår ved den enkelte værdi, fx hvad eller hvilken handling værdien skal fremme. Den enkelte værdi kan også forklares gennem eksempler på trivselstegn i hverdagen, som værdien skal være retningsgivende og fremmende for. Omvendt må værdierne heller ikke blive for snævert forklaret, så mister de deres funktion som retningsgivende. Værdier skal nemlig kunne leve gennem fortolkninger i hverdagen, sådan værdierne både reproduceres og tillægges fornyet betydning. Endelig er det selvfølgelig vigtigt at være indstillet på, at værdier ikke kan omfatte eller regulere alt. Værdier angiver holdninger, normer, retningslinjer og pejlemærker og kan ikke sammenlignes med en opskrift eller en matrix for trivsel. VÆRDIER I PRAKSIS 6 I dette afsnit skal I præcisere, hvordan I vil omsætte og oversætte hver enkelt værdi i praksis, så værdierne bliver kendt af alle og reelt kan fungere som retningslinjer og pejlemærker i at skabe gode relationer og trivsel. I kan gøre værdierne mere operationelle ved at formulere ansvarsområder for elever, lærere, pædagoger, ledelse og forældre: hvem gør hvad og hvordan? I kan selvfølgelig ikke skrive og på forhånd styre alt, men ved at pege på forskellige roller og handlinger gør I opmærksom på, hvor vigtigt det er, at alle kender og genkender værdierne i hverdagen, og at alle har et ansvar for at orientere sig efter værdierne. Samtidig giver I værdierne tyngde og signalerer, at skolens virke er knyttet sammen med nogle grundlæggende retningslinjer for trivsel og social interaktion. Værdierne er ikke konstant er til forhandling, men alle kan yde deres til, at værdierne giver mening, kan administreres og har et fornuftigt indhold.

7 Det kan være en god idé at skelne mellem, hvordan værdierne forskelligt kan over- og omsættes til handling afhængigt af, om der er tale om indskoling, SFO, mellemtrin og udskoling. Det kan også være, at I vil skelne mellem klasse- og individniveau, det er helt op til jer at afgøre. Det vigtigste er, at det giver mening og genklang i jeres organisering af personale og elever. Skabelonen lægger op til én måde at over- og omsætte værdierne til et mere konkret niveau, men det er muligt ændre i skabelonen, sådan formuleringerne i afsnittet udtrykker netop jeres implementering af værdierne en implementering, der hensigtsmæssigt bygger på og afspejler jeres organisering og måder at arbejde på. REGLER OG FORANSTALTNINGER Værdier kan implementeres på flere måder. Én måde er gennem et sæt af regler et værdiregelsæt. Regler og foranstaltninger er med til at give værdierne struktur, form, retning og vægt. De signalerer, at værdierne er de basale retningslinjer, der skal følges. Ved at koble regler og værdier synliggør I fundamentet og begrundelsen for de regler, I har. Samtidig vil jeres samlede regelsæt spille sammen med helhedsforståelsen af jeres skole. Foranstaltninger er jeres konsekvenser ved at bryde reglerne og dermed ikke leve op til værdierne. Efterhånden som jeres værdier og regler prøves af, bliver det tydeligere, hvor godt de virker som retningslinjer og som konkrete anvisninger på fx social trivsel, orden og gode relationer. Regler skal tydeliggøre, hvad skolen forventer og ønsker af personale, elever og deres forældre hvad angår holdninger, handlinger, samarbejde, pligter og rettigheder. For at der kan være tale om et værdiregelsæt skal I koble reglerne op på én eller flere vedtagne og anerkendte værdier, sådan reglerne ikke fremstår isolerede og eventuelt modsatrettede eller ude af sammenhæng med andre holdninger og handlinger. En del af jeres regelsæt er også skolens ordensregler, som I sikkert allerede har formuleret. Ordensregler referer ofte til elevernes adfærd på gange, skolegård og i skolens øvrige lokaler samt til brug af skolens og egen medbragt udstyr, særligt digitalt udstyr. Men ordensregler kan også indeholde andet, fx regler om at skabe ro, minimere unødig støj, at tage og vise hensyn til hinandens forskellighed og til undervisningen, ligesom ordensregler også kan understøtte både fællesskab og den enkeltes ret. Igen er det væsentligt at koble ordensreglerne op på et sæt af værdier, så ordensreglerne kan forklares og forstås i en større sammenhæng. Derfor foreslår DCUM, at I revurderer og eventuelt reformulerer jeres ordensregler i forbindelse med, at I udarbejder og senere evaluerer værdiregelsættet. Det anbefales, at I inddrager eleverne i udformningen af de forskellige regler, og at I involverer forældre i at sætte regler eller retningslinjer op for klassesamarbejdet. Foranstaltninger er de handlingsmuligheder, som skolens leder kan gøre brug af, når regler og værdier er blevet brudt i en sådan grad, at det kræver mere end den almindelige reaktion, som altid bør hvile på samtale, dialog og samarbejde med de involverede parter. Foranstaltninger fungerer som sanktioner eller nødvendige sociale og organisatoriske konsekvenser af en hændelse eller et hændelsesforløb, hvor der både af hensyn til den enkelte og til fællesskabet skal findes løsninger, der forsøger at genskabe en social og fysisk orden igen. Det fremgår klart af Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, hvilke yderste foranstaltninger herunder også socialpædagogiske henvisninger og henvisninger til pædagogisk psykologisk rådgivning skolelederen kan iværksætte. Det bør I selvfølgelig tage udgangspunkt i, men det er også vigtigt, at I gør jer klart, hvilke andre og eventuelt mere proces- og samarbejdsbaserede foranstaltninger, som skolens ledelse og personale kan iværksætte. Uanset skal 7

8 en sanktion eller en foranstaltning altid stå mål med forseelsen, konteksten, elevens alder, og om der tidligere er foretaget noget, der skulle afhjælpe en vanskelig situation for eleven. Netop af hensyn til samarbejdet mellem elever, personale og forældre er det vigtigt at sende et klart budskab om, hvordan I vil sikre, at foranstaltninger og sanktioner er rimelige. ANTIMOBBESTRATEGI Værdiregelsættet skal indeholde en overordnet antimobbestrategi, idet forebyggelse og bekæmpelse af mobning er helt centralt for fremme af trivsel og god orden med et inkluderende fællesskab og et godt psykisk undervisningsmiljø for eleverne. En antimobbestrategi skal konkret omsætte værdier om både den enkeltes ret til et godt psykisk undervisningsmiljø og værdier om gode og værdige fællesskaber som fundament for udvikling og læring. Antimobbestrategien skal derfor indeholde holdninger til og forståelser af centrale begreber som et fælles afsæt for skolens personale, elever, forældre og ledelse, ligesom strategien også skal være konkret og handlingsorienteret for de forskellige aktører. Antimobbestrategien skal være jeres fælles udgangspunkt for de forebyggende indsatser og for indgreb over for mobning, når det forekommer. Her i dette afsnit kan I nævne, hvordan antimobbestrategien er knyttet til værdiregelsættet, hvad formålet er med antimobbestrategien, samt hvor man kan finde jeres antimobbestrategi. For inspiration til arbejdet med antimobbestrategi henvises til Sådan bruger I Skabelon til Antimobbestrategi en guide til grundskoler og Skabelon til antimobbestrategi. Begge er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og kan hentes på såvel dcum.dk og på sammenmodmobning.dk. SAMARBEJDE OG RETTIGHEDER I afsnittet om samarbejde og rettigheder er det hensigten, at I har et særligt fokus på det kontinuerlige samarbejde med forældre og elever om fortolkning af værdier og regler, samt fokus på hvordan I kan skabe samarbejde og opbakning særligt omkring foranstaltninger og sanktioner. Der vil opstå uenigheder om foranstaltninger, ligesom der kan opstå modstand og være forskellige interesser på spil fra både skole og hjem. I kan ikke forudsige eller notere alle detaljer her, men I kan gøre jer nogle principielle overvejelser om, hvordan I vil tilstræbe lydhørhed, dialog, involvering og opbakning i beslutningsprocesser og samarbejde omkring vanskelige situationer med henblik på at skabe de bedste løsninger for alle. Når det handler om værdier, regler og ikke mindst foranstaltninger og sanktioner, er det ligeledes relevant at inddrage og sikre elevernes ret til et godt undervisningsmiljø, herunder deres ret og pligt til at samarbejde og være involveret i beslutninger, der vedrører deres undervisningsmiljø, dvs. både det psykiske og sociale samt det fysiske og æstetiske. Skolen skal sikre samarbejde og rettigheder hele vejen rundt: skolens, elevernes og forældrenes. SAMMENHÆNG OG UDBREDELSE For at jeres værdiregelsæt giver mest mening og fungerer i praksis, kan skolens ledelse sikre, at værdiregelsættet hænger sammen med andre styringsmål, handleplaner og strategier. Det minimerer samtidig risikoen for, at man på skolen har flere procedurer for det samme, eller at mål, arbejdsgange og processer modarbejder hinanden, jf. de mange styrings- og kvalitetskrav til folkeskolen. Værdier, mål, strategier, arbejdsgange, holdninger og kompetencer skal matches og virke sammen i praksis, ellers er der kun tale om skueværdier og skuestrategier. 8

9 Helt oplagt er det at skabe en sammenhæng mellem værdiregelsæt, undervisningsmiljøvurderinger, arbejdsmiljøindsatser, håndtering af uro, vold og trusler om vold, samt ikke mindst den obligatoriske antimobbestrategi, som Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen også omtaler, at skolebestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af. Endelig er det ledelsens ansvar at sikre, at værdiregelsættet bliver kendt og implementeret i hele skolen. Det kan derfor være en god idé at lave en køreplan for udarbejdelsen af værdiregelsættet samt en kommunikationsplan for implementeringen. Køreplanen giver overblik over processen og kommunikationsplanen sikrer, at værdiregelsættet kommunikeres ud i alle afdelinger og hjørner af skolens virke. Overvej ligeledes hvordan værdiregelsættet kan følges løbende op på møder, i samarbejdsrelationer, i forskellige faglige teams, i skolens organisering og traditioner. Overvej også hvordan nye elever, forældre og personaler får kendskab til værdiregelsættet. Gør jeres værdiregelsæt tilgængeligt på skolens hjemmeside og indberet eventuelt også skolens værdiregelsæt til Undervisningsmiljøkortet på um-kort.dk. EVALUERING OG OPFØLGNING En løbende opfølgning af holdninger, handlinger og roller er med til at sikre kvalitet, fornuft og rimelighed i værdiregelsættets indhold og udmøntning. Det kan være en individuel eller fælles løbende vurdering af, om værdiregelsættet fungerer i praksis. I dette afsnit kan I beskrive, hvordan I vil sikre en løbende opfølgning, samt hvor ofte og hvordan I vil gennemføre en mere systematisk (selv)evaluering af, om værdiregelsættet fungerer efter hensigten: når I de (forandrings) mål, som I har beskrevet under formål? Hvordan virker eller fungerer værdiregelsættet i praksis? Er der dele af værdiregelsættet, der skal justeres? Er der steder i organisationen og dele af skolen, hvor der skal følges mere op end andre steder. Hvor er de gode historier osv.? Igen er det en god idé at skabe åbenhed omkring værdiregelsættet ved at kommunikere evalueringer, ændringer eller gode historier ud til alle på skolen. Husk at forny jeres indberetning af værdiregelsættet til Undervisningsmiljøkortet på um-kort.dk. ANDET [her kan I selv formulere en overskrift] Har I andet, som I mener, er relevant i forbindelse med værdiregelsættet, kan I tilføje det her. Det kan være, at I ønsker at henvise til bilagsmateriale eller en mere konkret rolle- og ansvarsplan eller opgaveoversigt, som knytter an til arbejdet med at implementere værdiregelsættet eller andre relaterede opgaver, men som I ikke ønsker beskrevet direkte i værdiregelsættet. Det er jeres frie kommentarfelt. UNDERSKRIFTER I skabelon til værdiregelsæt er det foreslået, at værdiregelsættet underskrives af repræsentanter for alle aktører på skolen: forældre (bestyrelsesformand), elever (elevrepræsentant), det pædagogiske personale (repræsentant for Pædagogisk Råd), SFO (SFO-leder) og skolens ledelse (skolelederen). Men I kan selvfølgelig ændre det, fx hvis I ønsker flere, færre eller andre repræsentanter med på underskriften af værdiregelsættet. Markér eventuelt underskriften ved en ceremoni eller gennem en nyhed på skolen og kommuniker budskabet ud til alle på skolen. 9

VÆRDIREGELSÆT. - Introduktion til skoler R E G ELS Æ T. Maj 2011

VÆRDIREGELSÆT. - Introduktion til skoler R E G ELS Æ T. Maj 2011 VÆRDIREGELSÆT - Introduktion til skoler VÆRDI R E G ELS Æ T Maj 2011 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment Blommevej 40 DK - 8930 Randers NØ dcum@dcum.dk +45 722

Læs mere

Værdiregelsæt for (skolens navn)

Værdiregelsæt for (skolens navn) Værdiregelsæt for (skolens navn) VÆRDIREGELSÆTTET BESTÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Værdier i praksis Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels- og antimobbestrategi

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for. Nørre Nissum skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni 2015

UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for. Nørre Nissum skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni 2015 Nørre Nissum skole Skolevænget 11 7620 Lemvig UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for Nørre Nissum skole Dato: 28. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark (vedhæftet

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Nationalt Samarbejde mod Mobning Hver dag bliver 10.000-vis af skolebørn i Danmark udsat for mobning. Dette er helt uacceptabelt!

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi gældende elever Tåsingeskolens værdigrundlag Tåsingeskolen udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber med - Liv i øjnene - Højt til himlen - Mod

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

UMV Sådan! UNGDOMSUDDANNELSER. Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

UMV Sådan! UNGDOMSUDDANNELSER. Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet UMV Sådan! UNGDOMSUDDANNELSER Introduktion til skabelonen UMV Sådan! UMV Sådan! er et værktøj til skolens ledelse, sikkerhedsgruppe eller samarbejdsudvalg. Skabelonen samler hovedkonklusionerne fra arbejdet

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Fravær i skolen sammen finder vi løsninger Skolebestyrelsens muligheder

Fravær i skolen sammen finder vi løsninger Skolebestyrelsens muligheder Fravær i skolen sammen finder vi løsninger Skolebestyrelsens muligheder Støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Godt du kom! Godt du kom! - men hvorfor? Målet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Evaluering af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Præsentation for bestyrelsen for DCUM, 26. marts 2012 Metodekonsulent Dorte Stage Petersen Evalueringens afsæt EVALUERINGENS DESIGN OG FOKUS Evalueringsdesign

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

Trivsel i skolen. Århus Kommune Børn og Unge

Trivsel i skolen. Århus Kommune Børn og Unge Århus Kommune Børn og Unge Trivsel i skolen Det sociale er altafgørende for, om børn lærer noget i skolen Værdiregler og strategier til forebyggelse af mobning Kolofon Udgivet af: Århus Kommune, Børn og

Læs mere

Program. Om mobning (DCUM) Håndtering af mobning de nye regler! (DCUM) Klager over håndtering af mobning (NKMM) Status siden 1.

Program. Om mobning (DCUM) Håndtering af mobning de nye regler! (DCUM) Klager over håndtering af mobning (NKMM) Status siden 1. Program Om mobning (DCUM) Håndtering af mobning de nye regler! (DCUM) Klager over håndtering af mobning (NKMM) Status siden 1.august 2017 Drøftelse i grupper Fælles opsamling Om mobning Om mobning Børnesyn

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Indskoling. Mellemtrinet. Udskoling

Indskoling. Mellemtrinet. Udskoling UndervisningsMiljøVurdering september 2010 På Gl. Hasseris Skole har alle elever i løbet af september måned besvaret spørgeskemaer om deres undervisningsmiljø. Områderne, der er undersøgt, er Det fysiske

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne 2007/2 BSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. januar 2008 af Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (S), Leif Lahn Jensen

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Efter en kort introduktion til mobning og mob- nings konsekvenser, giver vejledningen indblik i, hvilke regler der findes på området.

Efter en kort introduktion til mobning og mob- nings konsekvenser, giver vejledningen indblik i, hvilke regler der findes på området. Mobning Denne DCUM-vejledning beskriver mobning. Efter en kort introduktion til mobning og mob- nings konsekvenser, giver vejledningen indblik i, hvilke regler der findes på området. DCUM-vejledningen

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere