Formandens beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2013"

Transkript

1 DIF s Idræts Forbund BILAG A Formandens beretning 2013 VED ANNA KARIN KLÆRKE 2013 blev endnu et rigtig godt år for trisporten og forbundet. Vi har virkelig vind i sejlene, og suser bare derud af. Der er sket meget på alle fronter i den forgangne år, ironman kom til landet og tri nåede sågar til Amalienborg! I august så vi kronprinsen i flotteste stil gennemføre KMD Ironman Copenhagen og sporten fik max eksponering, TRI var på alles læber, ja selv i ugebladene. Det var helt fantastisk. Det er dog ikke kun kronprinsen, som er hoppet med på trivognen, mange andre danskere har også fået smag for sporten. Vi oplever en forsat tilstrømning af medlemmer i de etablerede og nyoprettede klubber. Vores medlemstal var således på sit højeste nogensinde ved årets udgang nemlig 8253, her af 6489 mænd og 1764 kvinder og næsten 500 børn og unge. Foruden de mange nye medlemmer bød vi også hele 12 nye klubber velkommen i forbundet og er dermed oppe på hele 83 medlemsklubber fordelt rundt i det danske land. Stort velkommen til alle jer nye. Det politiske arbejde - Bestyrelsen Vi har i 2013 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder fordelt i øst og vest samt 3 møder via Skype. Endvidere har bestyrelsen året igennem haft en løbende dialog via telefon, og vores bestyrelsesforum. Bestyrelsen arbejder i henhold til forbundets vedtagne code of conduct, forretningsorden og god organisationsledelse. Vores forbundsplan har været meget længe undervejs, vi har året igennem diskuteret den på vores møder og der er udfærdiget en ny plan med beskrivelse af forbundet, den politiske og administrative organisation, angivelse af forbundets vision og missioner, forskellige politikker og indsatsområder for perioden Denne plan er vedhæftet. DTriFs vision om at gøre triatlon til en sport for alle er vi godt på vej med. Der er kommet mere fokus på sporten i medierne, om end vi som lille sportsgren selvfølgelig rigtig gerne så meget mere omtale og som tidligere nævnt har danskerne virkelig fået øjnene op for tri. Det gælder især lang distance, som oplever en enorm interesse. Rigtig mange søger nye og mere ekstreme udfordringer og vil gerne have ironmantitlen på CV et. Vi rummer dog meget mere end Ironman og lang distance, der er også de kortere distancer og andre discipliner som duatlon og aquatlon - en mangfoldighed, der giver forbundets medlemmer et utal af muligheder for at dyrke vores elskede sport på hver sit plan. Bestyrelsen anser det derfor som essentielt, at forbundet sikrer et stort udbud af tilbud til medlemmerne indenfor de mulige rammer. Et resultat heraf er bl.a. vores DM TRI-serie og opnormering af træneruddannelsen, som jeg vil komme ind på senere.

2 DIF s Idræts Forbund Forbundet arbejder konstant med at profilere sporten bedst muligt og ikke mindst forestå en god kommunikation og dialog med klubber, medlemmer og samarbejdspartnere. En kommunikationsplan og brandingstrategi er udarbejdet. I planen har vi vedtaget følgende mission, som arbejdet i bestyrelsen og administrationen er tilrettelagt i henhold til: Understøtte klubberne i med at skabe de bedste rammer for udviklingen af sporten gennem afholdelse af kvalitetsstævner, uddannelse, synlighed af sporten og en effektiv administration. Udvikle atleter, der har potentiale til at være en del af den internationale verdens elite. Varetage et ungdomsudviklingsarbejde der kan være med til at skabe nye topatleter og understøtte den bedst mulige sportslige udvikling af unge atleter. Gøre forbundets økonomi så uafhængig som mulig ved hjælp af midler fra sponsorer, kunder og samarbejdspartnere. Bestyrelsen har valgt en række indsatsområder inden for klubperformance og udvikling, effektivitet i processer, events, børn og unge, elite og branding. Jeg vil her dog blot kommentere to af vores indsatsområder: Medlemsrekruttering, medlemsfastholdelse og tilfredshed Tilgangen af nye medlemmer og klubber er stor og meget højere end vi turde drømme om år tilbage. Det er derfor ekstra vigtigt, at vi lever op til de ønsker og forventninger klubber og medlemmer har til os og ikke mindst at vi finder ud af, hvorledes vi giver dem en god start og fastholder dem i sporten. Et bud herpå er bestyrelsens forslag på generalforsamlingen om oprettelsen af medlemskab for enkelt personer i forbundet, der skal give nye triatleter en god start og rent sikkerhedsmæssigt klæde dem på som triatleter. Se mere under bilagssamlingen og forslag til generalforsamlingen. Elite set up I elitesektionen i Dansk Triatlon Forbund har vi gennem nogle år satset benhårdt på talentudvikling. Udviklingslandsholdet, ungdomslandholdet og boblerne udgør den pyramide, hvorfra de kommende verdensklasseatleter skal komme. Jeg er utrolig stolt over etableringen af det nye elitecenter på Syddansk Universitet, Institut for Idræt i Odense, hvor vi som specialforbund går helt nye og meget spændende veje, som andre specialforbund ser langt efter. Vi har formået at skabe de mest fantastiske rammer for vores elite, som vi er sikker på vil bære god frugt. Mere herom senere. I efteråret indkaldte vi til et dialogmøde i Odense, dommerordningen, en event- eller begynderklub i forhold til nye medlemmer samt klubskifter var på agendaen. Der var et godt fremmøde og en god debat. Vi fik meget, vi kunne tage med hjem og arbejde videre med. Ved samme møde meddelte jeg også forsamlingen, at jeg af private årsager havde valgt ikke at genopstille til valg på den kommende generalforsamling og der derfor skulle findes en ny formand. Det er glædeligt, at flere har meldt sig interesseret i at overtage opgave som formand og jeg ser frem til valget blandt kandidaterne her i dag.

3 DIF s Idræts Forbund Administrationen Den store interesse for sporten og medlemsfremgangen har selvsagt betydet, at vores administration har haft enormt meget at se til i Først på året bød vi velkommen til Bernhard W. Sørensen, der er ansat som administrativ IT supporter og ungdomskonsulent Søren Binderup. Søren var projektansat frem til årets udgang og har haft fokus på at styrke forbundets børne- og ungdomsarbejde, som bestyrelsen har besluttet skal styrkes. 1. marts bød vi også velkommen til en udviklingskonsulent Henrik Kjær Nielsen. Henrik, der startede på halvtid, men som per 1. januar 2014 er opnormeret til fuld tid, arbejder tæt sammen med vores udviklingschef Ricka Hea omkring forbundets mange andre aktiviteter og tilbud herunder bl.a. træneruddannelse, trafik officials, paratri, AGE landsholdet og klubudviklingsprojekter. Endelig har vi 1. september kunne byde Rasmus Stubager velkommen i medarbejderstaben, han er ansat som TRI Team SDU Centertræner i Odense. Bredde Søren Binderup har i det forgangne år vejledt klubber om træning af børn og unge, forestået diverse udviklingsprojekter omkring børne-, ungdoms-, og familiemiljøer og en ungdomsundersøgelse, der har foranlediget en lempelse af vores konkurrenceregler bl.a. kortere distancer og adskillelse fra eliten. Søren stod også bag et ungdomsseminar, hvor 25 klubber deltog. Flere klubber arbejder nu med familietilbud, hvilket er yderst positivt. Til fremme af børne- og ungdomsarbejdet besluttede bestyrelsen således også at forhøje forbundets udviklingspulje til kr. hvoraf de er dedikeret til børne- og ungdomsarbejde i klubberne. Det er bestyrelsens håb, at det vil være med til at fremme udviklingen af miljøer og mulighederne for børn og unge at dyrke vores elskede sport. Vores træneruddannelse er blevet opnormeret, så der nu tilbydes træner uddannelse DTriF 1 to gange om året og DTriF 2 en gang om året. Uddannelsen er i skrivende stund under revidering mhp. at øge kvaliteten samt øge fokus på de enkelte elementer. Trafik officials er i høj kurs. Deres hjælp er kærkommen ved afviklingen af de mange triog duatlonstævner rundt i landet. Hjemmeværnet, som normalt står for trafikregulering mm., oplever ressourceknaphed, hvorfor det er ekstra vigtigt, at vi har en stab af officials, der kan træde til. I 2013 blev 20 officials uddannet, men vi har brug for mange flere, så hold jer endelig ikke tilbage. Forbundet arbejder på en skabelon for honorering af disse officials, sandsynligvis svarende til dommerhonoreringen. Vi er kommet godt i gang med arbejdet omkring paratri. Det var en fornøjelse at se flere og flere danske paratriatleter kaste sig i ilden ved internationale events bl.a. VM i London,

4 DIF s Idræts Forbund hvor de på flotteste vis repræsenterede de danske faner. Det er vi rigtig glade for og stolte over. Vi søger at etablere et endnu tættere samarbejde med Dansk Handicap Idræts- Forbund DHIF og der arbejdes på et DM i paratri i Holbæk i Vi oplever, at forbundets AGE landshold er velanset blandt atleterne og glæder os over opbakningen hertil. For at skabe endnu mere aktivitet og synlighed omkring holdet og dermed et større fællesskab omkring dette har vi imidlertid valgt at nedsætte en styregruppe bestående af Anne Jensen, Helle Sahlholdt og Stig Helm Nielsen. Tak til dem. Vi håber, de kan være med til at løfte holdet endnu mere. Elite 2013 har været indgangsåret for den næste 4-årige periode eller den såkaldte Olympiade. Ved OL i London sidste år deltog Line Jensen og Helle Frederiksen. Line er siden hen blevet mor og Helle har indledt en professionel tilværelse i USA med fokus på de længere distancer, et fokus der foreløbig har givet flotte sejre i Ironman 70.3 og en kontrakt med BMC-Uplace. I samarbejdet med Team (TD) har vi derfor måtte navngive yngre triatleter, som vi satser på m.h.p. deltagelse i Rio Det kræver en umådelig struktureret tilgang og ikke mindst en vis portion held at kvalificere sig til OL. Et liv som triatlet kan rumme mere end det, derfor har vi hævet overliggeren, der skal være fokus på topplaceringer, deltagelse er ikke nok. Andreas Schilling og Thomas Strange var ud over Helle Frederiksen de navngivne atleter, der i 2013 blev satset på. Helle Frederiksen meldte sig kort tid efter indstillingen fra TD-setup'et. Vi kunne godt ønske en noget længere tidshorisont, idet vejen til verdenseliten er lang, når man lige er rykket op fra junior-klassen. I vores samarbejde med TD høster vi desværre ikke fuld anerkendelse for de resultater, der ydes af langdistance-triatleterne og duatleterne. Der har ellers været nok at glæde sig over; specielt må fremhæves EM på ½ ironman i Barcelona, her tog Camilla Pedersen suverænt mesterskabet. Martin Jensen vendte tilbage efter næsten 2 års skadesperiode, endda med eftertryk idet han blev 2'er, kun slået af fantomet Javier Gomez. Jens Toft gjorde med en overraskende 3. plads succesen total. Senere på sæsonen fulgte Camilla sejren op ved i Frankfurt at vinde Ironman'en i en tid under 9 timer. Det var en super præstation. At der er en hårbredde mellem succes og tragedie, var Camilla et skræmmende eksempel på. Under en træningstur på cykel vælter hun, slår hovedet og ligger i koma næsten 1 måned. Vi var mange, der håbede det bedste for Camilla, og der blev iværksat indsamlinger og støtte arrangementer. Heldigvis viste Camilla, at hun er lavet af sejt stof, hun rejste sig og er allerede i fuld gang med træningen igen. Ved VM kort duatlon i Canada havde vi de 2 hurtigløbere junioren Anders Lund Hansen og årets overraskelse Peter Østergaard med. Begge kom hjem med sølvmedaljer, Anders i juniorklassen og Peter i seniorklassen. At der er krummer i de 2 herrer viste de i løbet af

5 DIF s Idræts Forbund sommeren, dels ved at Anders vandt DM-afdelingen i Fredericia foran hele den danske triatlon elite, og Peter først blev dansk mester i duatlon og senere vandt han DM på ½ Ironman i Aalborg, noget af en debut i hans første elite år. I flere år har man på ITU plan afholdt en "verdensmesterskabs cup" i form af WTS. Årets afsluttende stævne blev holdt i London på OL-ruten, det gav mange danske triatleter mulighed for at se og prøve triatlon i hjertet af London. Det var en stor oplevelse for mange age-groupere, junior og u23 atleter. Ditte Kristensen ydede en forrygende præstation, hun var med i frontgruppen fra svømmestart og med et godt afsluttende løb sikrede hun en 7. plads til VM for junior i et stærkt besat pigefelt. Hendes potentiale beviste hun allerede tidligere på året ved at vinde endnu en Europa Cup for junior piger i Irland og tage det danske mesterskab for kvinder og juniorer, inden turen gik til London. I de enkelte delstævner i vores nye DM-triatlonserie så vi også nogle særdeles gode præstationer af de unge atleter fra både udviklings- og ungdomslandsholdet. Det varsler godt for fremtiden. Året blev rundet af med en lidt overraskende, men ikke mindre fornem præstation af Michelle Vesterby, der ved Hawaii Ironman 2013 blev nr. 8. Det var den foreløbige kulmination på et år, der har indbragt Michelle en flot buket placeringer ved Ironman stævner rundt om i verden. Som om hun red på en bølgetop, sluttede hun året af i Arizona med at gennemføre Ironman'en i en tid under 9 timer. Det er bare super stærkt. Der skal her lyde en opfordring til, at klubberne hjælper med at spotte talenterne og sender dem til samlinger, hvor de kan møde andre unge med lyst til triatlon på højt plan. Siden sommeren 2012 har der været arbejdet på et helt ekstraordinært koncept i dansk eliteidræt - Tri Team SDU. Konceptet er et nært samarbejde mellem Institut for Idræt ved Odense Universitet og Dansk Triatlon Forbund. Forbundet stiller med super atleter, instituttet stiller med testfaciliteter. I fællesskab sættes rammerne for et af de bedste trænings- og studiesteder i, når man vil dyrke triatlon på eliteplan. Triatleterne på Tri Team SDU har fået adgang til et af de nyeste kollegier i Odense, adgang til et nyanlagt atletikstadion, s mest moderne styrketræningscenter og en 50 m svømmehal indenfor 400 m fra bopælen. Oveni får atleterne mulighed for at tilrettelægge studierne således, at træningen kan passes fuldt ud. Modydelsen er at triatleterne skal indgå i forskningsprojekter ved Institut for Idræt og reklamere for Syddansk Universitet mht. at kombinere eliteidræt og studier. Samarbejdet er kommet i stand ved en meget målrettet indsats fra Institutleder Jørgen Poulsen, Syddansk Universitet og hans videnskabelige medarbejdere, Odense Triathlon Klub og Morten Fenger, direktør i forbundet. D. 17. september 2013 fandt den officielle åbning af Tri Team SDU projektet fandt sted. Allerede nu er der 10 triatleter tilknyttet teamet, hvoraf de 6 bor i umiddelbar tilknytning til universitetet. Dansk Svømme Union har med interesse set på projektet, så det bliver spændende at se, om det er et koncept, andre forbund vil stile efter. Landtræner Michael Krüger har om nogen været med til at tegne dansk triatlon gennem de sidste 10 år, dels som aktiv men ikke mindst som træner. Han har været manden bag

6 DIF s Idræts Forbund navne som Lisbeth Kristensen, Torbjørn Sindballe og Rasmus Henning. Michael valgte at takke af som landtræner ved årsskiftet. Vi skylder alle Michael en stor tak for indsatsen med forbundets elitetriatleter. Michael vil vi heldigvis fortsat se ved triatlonstævner rundt omkring, i det han fortsætter trænergerningen i privat regi. Mesterskaber, klubcup og stævner Vi valgte i 2013 at afløse endags eventen DM kort triatlon med en serie på tre stævner, hvor der ved disse 3 stævner blev samlet placeringspoint. Eliten, ungdom, junior, U23 og seniorer kørte efter OL regelsættet, mens AG kørte traditionel non draft med heat start. Disse mesterskaber indgik i vores nineteen Klub Cup, hvor både resultater og deltagelse talte. Som i den forgangne år så ønskede vi at have en cup, der tilgodeså både store og små klubber, klubber der blev motiveret af resultatdelen og klubber der blev motiveret af høj deltagelse af klubbens medlemmer og hvor regelsættet/konceptet var forholdsvist enkelt. Cuppen bestod af 9. afdelinger herunder som nævnt de tre nye i vores DM kort-afdeling i Haslev, Fredericia og Kolding samt DM duatlon, DM ½ Ironman og DM hold. Cuppen og det nye DM koncept var en succes. Der blev afviklet en række super gode stævner og mesterskaber i henholdsvis Haslev, Løvel/Viborg, Aalborg, Fredericia, Nyborg, Aabenraa, Odense, Ringe og Kolding i perioden 5. maj 8. september. Afslutningen blev holdt i Kolding i form af et forrygende flot stævne i smukke omgivelser. Skørping og Esbjerg ETOM stod bag vores børne DM stævner henholdsvis duatlon og triatlon, mens Ganløse endnu en gang var vært for den nu nærmest legendariske DM sprint og KMD Ironman Copenhagen var arrangør af DM lang. Vi vil her gerne endnu en gang benytte lejligheden og takke de mange arrangører og frivillige, der stod bag alle årets velafviklede og flotte mesterskaber og stævner. Teknik De fleste har fanget, at triatlonsporten er i en rivende udvikling og DTriF har stor succes målt i både antallet af medlemsklubber, stævner og antal triatleter. Knap så mange ved, at DTriF også har stor succes på det tekniske område. Forbundet har gennem de sidste år lavet en omstrukturering af det tekniske område, for at være på forkant med triatlonsportens udvikling: Vores konkurrenceregler, arrangørvejledning og dommeruddannelse er blevet dynamiske værktøjer, der sikrer en tæt dialog med de aktive og arrangørerne, og at vi til en hver tid har de bedst mulige betingelser for at kunne dyrke triatlon i. Der er ikke mange forbund under DIF, der så præcist og hurtigt kan tilpasse regler, vejledninger og uddannelse til de udviklinger der sker har vist, at det ikke kun er pæne ord og hensigter fra bestyrelsen det virker!

7 DIF s Idræts Forbund I 2013 var antallet af stævner i DTriF regi det højeste nogensinde, og aldrig har vi haft så mange lange stævner (½ Ironman eller længere). I den forbindelse har DTriF været i dialog med alle stævnearrangører omkring arrangørvejledning, sikkerhedsprotokoller, DM-stævnekontrakter, teknisk- og arrangørmæssig rådgivning, udlån fra grejbanken og meget mere, inklusiv en verdenspremiere: En dommer-app udviklet og afprøvet i samarbejde med Ultimate Sports Service i forbindelse med Ironman Copenhagen, hvor alle handlinger af dommerkorpset kunne følges online af både tilskuere, officials og trænere og senere indgå i evaluering af såvel konkurrenceregler som dommerpræstationer. Dommerkorpset har givet et stort og tydeligt bidrag til kvaliteten af stævnerne under DTriF. I 2013 har der været 21 stævner (heraf 8 lange), hvilket tilsammen har krævet 177 dommeropgaver. Disse opgaver er blevet dækket af kun 40 personer, der tilsammen har de dækket 22,95 km svømning, 1024 km cykelrute og 270,7 km løb. Vi arbejder på at få flere uddannet, og jeg vil her gerne opfordre alle klubber til at tage kontakt til os, hvis I har medlemmer, der ønsker at blive dommere. Jeg kan oplyse, at vi i efteråret 2014 tilbyder næste dommerkursus. Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til dommerne for den store indsats. Jeres indsats er højt værdsat af både forbund, stævnearrangører og ikke mindst DTriF s medlemmer. DIF I DIF er bestyrelsen meget optaget af at videreudvikle udviklingsarbejdet i DIF-idrætten gennem bl.a. nye måder at dyrke idræt på, tilpasning af organisationsstrukturer, nye samarbejdsformer og talentudvikling alt i tæt dialog og samarbejde med specialforbundene og de respektive parter. I forhold til den nye skolereform arbejder bestyrelsen endvidere for at sikre en opgradering af idræt og bevægelse i skolen fra august 2014, så det bliver en succes for såvel eleverne som idrætsforeningerne. Dele af den øgede indtægt fra Danske Spil helt præcist 2 millioner kr. bliver afsat til arbejdet med skolereformen. Man har valgt at starte med pilotprojekter i 3-5 udvalgte kommuner. Endelig er matchfixing og anden uetisk adfærd blevet et højprioritetsområde, hvor et nyt lovkompleks til bekæmpelse er vedtaget, gældende fra 1. januar Alle specialforbund bliver pålagt at udarbejde et kodeks herfor samt udnævne en kontaktperson, så dette er på vores to-do-liste. Til to-do-listen skal vi også tilføje udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi og udnævnelse af en politisk ansvarlig for frivillige. Frivillighed er en af grundstenene i dansk idræt og den er under pres i dagens. Det er derfor ekstra vigtigt, at den kommer i fokus, bliver prioriteret og ikke mindst anerkendt og værdsat på rette vis.

8 DIF s Idræts Forbund Internationalt I juni repræsenterede bestyrelsesmedlem Ricco Clausen forbundet ved den årlige ETU kongres, der vanen tro blev afviklet i forbindelse med EM på OL distancen, denne gang i Alanya, Tyrkiet. Der var valg til ETUs bestyrelse og diverse udvalg. Den nye formand Renato Bertrandi, IT genopstillede sammen med bestyrelsen undtagen vicepræsidenten Sarah Springman, UK, der alle var blevet valgt ind året før i forbindelse med en ekstraordinær kongres. En række europæiske forbund var utilfredse med den siddende formand Philip Schändler fra Lichtenstein og hans arbejde, og indkaldte derfor til en ekstraordinær forsamling kort før den ordinære, hvor han blev væltet. Sarah Springman er også ITU vicepræsident og ville kun bestride ETU vicepræsidentposten frem til valget. Hun ønsker at hellige sig posten i ITU, derfor genopstillede hun ikke. I stedet blev en gammel kending af sporten franskmanden Denis Jäger fra Frankrig valgt ind som vicepræsident. Økonomien som har været et stort problem de sidste år og medvirkende årsag til Philip Schändlers fald. Siden 2011 er et underskud på imidlertid blevet vendt til et overskud på Sponsordelen halter dog stadig gevaldigt, men imponerende hvorledes det er lykkedes den nye ledelse at vende tingene. Til VM i distancerne sprint og OL London medio september blev året ITU kongres afviklet og her deltog bestyrelsesmedlem Anette Østerkjeerhus og vores direktør Morten Fenger på vegne af forbundet, da jeg desværre også her var forhindret i at deltage. Kongressen bød ligesom den i ETU ikke på de helt store nyheder. ITU præsident Marisol Casado arbejder forsat hårdt i den olympiske komite mht. tri og paratri. Forbi man er inde i varmen og på OL programmet betyder det ikke man kan hvile, der kan komme ændringer, så lobbyisme er ekstrem vigtig og noget som Marisol er formidabel til. Hun arbejder bl.a. også for at få inkl. mix relay i legene i Forbundets hovedkontor flyttede fra Vancouver, CA til det olympiske hovedsæde Lausanne i Schweiz ved årsskiftet, hvor den valgte ITU generalsekretær Loreen Barnett også stoppede som leder og resten af sin valgperiode alene vil varetage det politiske arbejde med bestyrelsen. For første gang i ITUs historie blev en director general ansat - Antonio Fernandez Arimany. Afslutning Dette bliver min sidste beretning. 5½ år er gået siden jeg blev valgt som formand for første gang i juni Det er blevet til i alt 7 år i forbundsbestyrelsen. Det har været en enorm spændende, udfordrende og ikke mindst lærerig tid, hvor forbundet har rykket sig milevis. Jeg er utrolig stolt over og glad for fremgangen og de mange tiltag og resultater vi sammen har opnået gennem årene. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med administrationen, bestyrelsen og jer klubber. Jeg har på min rejse mødt så mange inspirerende og søde mennesker indenfor triatlon og idrættens verden, som har gjort det endnu sjovere at være formand. Af private

9 DIF s Idræts Forbund årsager vælger jeg nu imidlertid at takke af og give posten videre. Jeg går herfra med kufferten fuld af gode oplevelser, mange skønne minder og meget lærdom. Tak til jer alle ansatte, politikere, klubber og medlemmer for den tillid I har vist mig og støtte I har givet mig. Der skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartere DIF, Team og forbundets sponsorer. Med forbundets nye hovedsponsor, Danske Invest som vi har indgået samarbejde med her i februar 2014 har vi fået midler til at føre endnu flere af vores mål og drømme ud i livet. Det er helt fantastisk og bliver så spændende. Endelig skal der lyde en kæmpe TAK til alle de frivillige, som yder en så stor indsats for os og gør det muligt at dyrke tri i. Jeg er sikker på den gode vind fortsætter for forbundet og sporten langt ud i fremtiden og ser frem til at følge det på sidelinjen. God generalforsamling

10 DIF s Idræts Forbund BERETNING FRA AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 2013 VED JENS CHR. ANDERSEN Ingen sager indbragt for udvalget i 2013 og derfor heller intet at berette. Jeg har efter mange års tro tjeneste for DTriF valgt at træde tilbage fra min post som formand og er således ikke villig til genvalg, så en ny skal vælges på denne forsamling.

11 DIF s Idræts Forbund BILAG B KONTINGENTER OG AFGIFTER Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af nuværende takster for 2015: Takst pr. medlem under 18 år Takst pr. medlem over 18 år 0 kr. 200 kr. Klubkontingent for fuldt medlemskab beregnes efter antal medlemmer over 18 år og fastsat takst pr. medlem. Det faktureres kvartalsvis. Til orientering: Gebyr for professionel afdeling 2500 kr. Medlemsklubber med begrænsede rettigheder takseres samme takst som klubber med fuldt medlemskab.

12 DIF s Idræts Forbund BILAG C FORSLAG OM OPTAGELSE AF ENKELT PERSONER SOM MEDLEMMER STILLET AF BESTYRELSEN Baggrund for oprettelse af disse medlemskaber Der er fortsat stor interesse for at deltage i triatlonstævner. De seneste år har stævnearrangørerne løftet opgaven omkring indslusningsmedlemskaber, hvor folk, der ikke var medlem af en TRI-klub, fik mulighed for at deltage i et medlemsstævne ved at blive indslusningsmedlem, og dermed få nogle træningstilbud i den stævneudbydende klub. Indslusningsmedlemskabet skulle sikre at nye i sporten fik tilbud om introduktion til sikkerhed i åbent vand træning og andre træningstilbud, der introducerede dem til sporten. Flere stævnearrangører har tilkendegivet, at der er udfordringer ved indslusningsmedlemskabet i sin nuværende form. Bl.a. at træningstilbuddene kun ligger lokalt og dermed ikke tiltrækker særlig mange deltagere. Det giver ikke meget mening for f.eks. en sjællænder at deltage i et kursus i åbent vand, hvis kurset afholdes i Aalborg i forbindelse med DM ½ IM. Desuden har flere klubber tilkendegivet at indslusningsmedlemskabet rent administrativt og udbydelsesmæssigt har været til besvær. DTriF vil stadig gerne sørge for at nye i sporten fortsat får tilbud om at blive introduceret til åbent vand svømning, cykling og løb, inden de deltager i et stævne. Det skal være så tilgængeligt for alle som muligt at deltage i disse kurser, uanset hvor man bor eller hvornår man vil deltage i et stævne. Derfor vil DTriF gerne tilbyde disse atleter et enkeltpersonsmedlemskab (herefter EPmedlem), som vil erstatte vores nuværende indslusningsmedlemskab, men reelt har det samme indhold. Forskellen bliver dog, at det er DTriF og ikke den lokale klub, man bliver medlem af, når man tegner et EP-medlemskab. Det er DTriF, der er kursusudbyder, dvs. tilrettelægger og udbyder kurserne men i samarbejde med klubberne. DTriF vil betale klubberne for at udbyde DTriF s introduktionskurser for EP-medlemmerne. Kurserne kan være sammenlagt med klubbens egen træning, så den lokale klub derved får mulighed for at eksponere deres kvalitets træningstilbud. På den måde vil et EP-medlem via kursustilbuddene blive introduceret til en lokal klub, og er dermed måske mere åben og har nemmere ved at indmelde sig her. Det er vigtigt at understrege at DTriF således ikke ønsker at skabe et konkurrerende tilbud til klubberne med muligheden for enkelt personers medlemskab i forbundet. DTriF enkeltpersonssmedlemskab (EP-medlemskab) DTriF EP-medlemskab bliver udbudt blandt stævnedeltagere, der er nye i sporten og skal introduceres for TRI men også for dem, der af den ene eller anden årsag ikke vil være med i en klub men fx ønsker at deltage i 1 til 2 medlemsstævner om året.

13 DIF s Idræts Forbund Med DTriF EP-medlemskab bliver man medlem af Dansk Triatlon Forbund (DTriF) i en given periode i forbindelse med deltagelse i et DTriF medlemsstævne. Kontingentet i dette medlemskab giver ret til at deltage ét DTriF medlemsstævne og i DTriF introduktionskurser (indeholdende hhv. svømning, cykling og løb). Varigheden på et EPmedlemskab er et år fra indmeldelse. Eventlicensen vil være knyttet op til et specifikt stævne og kan således ikke overføres til andre stævner, eller bruges mere end én gang. Pris på et EP-medlemskab kan variere alt efter det valgte stævnes distance. Prisen på adgangen til DTriFs introduktionskurser er for 2014 sat til kr. 50 og for 2015 til kr. 70. Prisen på eventlicensen er sat ud fra stævnets distance ud fra nedenstående prisstruktur: - Til og med 4/18/4: 20 kr. - Til og med 1500/45/10,5: 50 kr. - Længere 100 kr. Der kan købes EP-medlemskaber i DTriF ubegrænset. Vil man deltage i f.eks. 4 stævner købes 4 separate medlemskaber. Ved hvert køb får man via kontingentet adgang til DTriF introduktionskurser + det valgte stævne. DTriF introduktionskurser udbydes regionalt i samarbejde med lokale klubber under DTriF. Datoer og sted for kurser vil kunne findes på DTriF s hjemmeside, hvor det vil være muligt at tilmelde sig. Demokratiske rettigheder som enkeltpersonmedlem Alle der melder sig ind i DTriF som EP-medlem får op til næstkommende ordinære generalforsamling i DTriF mulighed for at stemme på 2 repræsentanter for EPmedlemmerne, der kan repræsentere EP-medlemmer på forbundets årlige generalforsamling. De valgte repræsentanter vil have samme rettigheder som en medlemsklub med medlemmer nemlig to stemmer. Alle EP-medlemmer har mulighed for at stille op til valget som repræsentant for enkeltpersonmedlemmerne ved næstkommende DTriF generalforsamling. DTriF forestår denne valgprocedure Økonomi DTriF opkræver et kontingent der dækker over kurser og eventlicens. Eventlicensen tilgår DTriF som tidligere år, men er hæftet op til det enkelte medlemsstævne og vil være med til at dække dommerydelsen til dette stævne. Vedtages dette forslag medfører det automatisk lovændringer for 5, 11, stk. 2 samt 15 som angivet i de følgende forslag om lovændringer.

14 DIF s Idræts Forbund BILAG D FORSLAG OM LOVÆNDRINGER STILLET AF BESTYRELSEN Bestyrelsen indstiller til følgende ændringer af forbundets love: Da vi har valgt at ændre generalsekretærens titel til direktør bør forbundets love rettes i henhold til dette. Bestyrelsen stiller derfor følgende to forslag om ændringer: Nuværende formulering Forslag til ny formulering 10. Tegningsret Ændringer til 10, stk. 2: 1. Forbundet tegnes af formanden og den økonomisk ansvarlige i forening. 2. Forbundet kan ansætte en generalsekretær, der har fuldmagt til at disponere på forbundets vegne. Nuværende formulering 1. Forbundet tegnes af formanden og den økonomisk ansvarlige i forening. 2. Forbundet kan ansætte en generalsekretær, direktør, der har fuldmagt til at disponere på forbundets vegne. Forslag til ny formulering 14. Forretningsudvalget 1. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formanden og bestyrelsens økonomiansvarlige. Generalsekretæren er sekretær for udvalget. 2. Forretningsudvalget sætter selv sin forretningsorden, men er i sit virke forpligtet i forhold til generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Udvalget kan træffe afgørelser i konkrete sager, der er af mindre rækkevidde, og som ikke er af principiel karakter. Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen i sager, som er af større rækkevidde, eller som er af principiel karakter. 3. Forretningsudvalget afholder møde efter behov. Ændringer til 14, stk.1: 1. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formanden og bestyrelsens økonomiansvarlige. Generalsekretæren Direktøren er sekretær for udvalget. 2. Forretningsudvalget sætter selv sin forretningsorden, men er i sit virke forpligtet i forhold til generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Udvalget kan træffe afgørelser i konkrete sager, der er af mindre rækkevidde, og som ikke er af principiel karakter. Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen i sager, som er af større rækkevidde, eller som er af principiel karakter. 3. Forretningsudvalget afholder møde efter behov.

15 DIF s Idræts Forbund Da forbundet ikke længere ønsker at operere med indslusningsmedlemmer og ønsker at indføre enkelt person medlemskaber indstiller bestyrelsen til at nedenstående redigeres i henhold til dette. Nuværende formulering Forslag til ny formulering Ingen Tilføjelse til 5, stk. 6: 6. Endvidere kan DTriF optage enkeltpersoner som medlemmer, jfr. DIFs love, Lovregulativ 1, 2 stk. 1 og 4. DTriF udarbejder et aktivitetstilbud til enkelt medlemmerne. For enkeltperson-medlemmerne opkræves et årligt kontingent, som vedtages af bestyrelsen. DTriF fører en medlemsliste over enkelt personer som optages. Nuværende formulering Forslag til ny formulering 11. Ordinær generalforsamling 2. På generalforsamlingen har alle medlemsklubber med fuldt medlemskab møde-, tale- og stemmeret, såfremt medlemsklubben ikke er i restance til DTriF. Medlemsklubber med fuldt medlemskab kan højst repræsenteres af 2 personer. Klubber med medlemmer har to stemmer Klubber med medlemmer har tre stemmer Klubber med 251 medlemmer eller derover har fire stemmer Stemmeretten baseres på det antal medlemmer, som klubben har betalt for pr 31. december året før og indberettet til DIF indenfor den fastsatte frist. Dog vægter indslusningsmedlemmer kun Ændringer til 11, stk. 2 og stk. 8: 2. På generalforsamlingen har alle medlemsklubber med fuldt medlemskab møde-, tale- og stemmeret, såfremt medlemsklubben ikke er i restance til DTriF. Medlemsklubber med fuldt medlemskab kan højst repræsenteres af 2 personer. Klubber med medlemmer har to stemmer Klubber med medlemmer har tre stemmer Klubber med 251 medlemmer eller derover har fire stemmer Stemmeretten baseres på det antal medlemmer, som klubben har betalt for pr 31. december året før og indberettet til DIF indenfor den fastsatte frist. Dog vægter indslusningsmedlemmer kun

16 DIF s Idræts Forbund med ¼ del. med ¼ del. Enkeltperson-medlemmer repræsenteres af to medlemmer, som vælges blandt enkeltpersonmedlemmerne ved en valghandling forud for den ordinære generalforsamling. Valghandlingen gennemføres af DTriF. Kun enkeltperson-medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, kan deltage i valghandlingen. Medlemsklubber med begrænsede rettigheder har såfremt klubben ikke er i restance til DTriF, møde og taleret men ikke stemmeret. Medlemsklubber med begrænsede rettigheder kan højst repræsenteres af en person. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen og alle medlemsklubber med fuldt medlemskab, som ikke er i restance til DTriF. 3. Medlemmer af nedsatte udvalg har ret til at overvære generalforsamlingen. Som udvalgsmedlemmer har de tale-, men ikke stemmeret. 4. Forslag, herunder forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forbundskontoret i hænde senest den 10. februar. 5. Bestyrelsen er forpligtiget til, senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, at udsende alle indkomne forslag til medlemsklubberne. Medlemsklubber med begrænsede rettigheder har såfremt klubben ikke er i restance til DTriF, møde og taleret men ikke stemmeret. Medlemsklubber med begrænsede rettigheder kan højst repræsenteres af en person. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen og alle medlemsklubber med fuldt medlemskab og enkeltpersonmedlemmer, som ikke er i restance til DTriF. 6. Medlemmer af nedsatte udvalg har ret til at overvære generalforsamlingen. Som udvalgsmedlemmer har de tale-, men ikke stemmeret. 7. Forslag, herunder forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forbundskontoret i hænde senest den 10. februar. 8. Bestyrelsen er forpligtiget til, senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, at udsende alle indkomne forslag til medlemsklubberne og de valgte repræsentanter for enkeltperson-medlemmerne.

17 DIF s Idræts Forbund Nuværende formulering Forslag til ny formulering 15. Udelukkelse eller eksklusion 1. Medlemsklubber eller medlemmer af klubber, der bevidst modarbejder eller skader forbundets omdømme eller arbejde, kan af amatør- og ordensudvalget idømmes udelukkelse eller eksklusion. Ændringer til 15: 1. Medlemsklubber eller medlemmer af klubber og enkeltperson-medlemmer, der bevidst modarbejder eller skader forbundets omdømme eller arbejde, kan af amatør- og ordensudvalget idømmes udelukkelse eller eksklusion. Forbundets love findes på hjemmesiden.

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2014

FORMANDENS BERETNING 2014 BILAG A FORMANDENS BERETNING 2014 Af Mads Freund, forbundsformand 2014 har været et godt år for Dansk triatlon. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer står DTriF stærkere end

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

DTriF Formandens beretning 2015

DTriF Formandens beretning 2015 DIF s Idræts Forbund Bilag A DTriF Formandens beretning 2015 Af Mads Freund, forbundsformand Det Lyder som om at der er en ridse i pladen. Men igen har det været et godt år for Dansk triatlon. Bl.a. på

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 DIF s Idræts Forbund Formandens beretning 2012 Ved Anna Karin Klærke 2012 var endnu et godt triatlonår, det er meget glædeligt at interessen for trisporten forsat er stor og jeg kan gentage mig selv fra

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 05.03.2016

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 05.03.2016 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Anette Østerkjerhuus Peter Dohn Pedersen, Århus 1900 Triathlon blev valgt til årets Idrætsleder 2015. Marc Jauner, KTK 86, blev kåret til Årets Age Group

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016

Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016 Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016 (Foto: Christian Pedersen - Itritofly) Danske Invest DM TRI Serien 2016 består af 5 super spændende stævner med fart på og med en

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Danske Invest DM Tri serie 2014

Danske Invest DM Tri serie 2014 Danske Invest DM Tri serie 2014 Danske Invest DM TRI serien har en udfordring til alle, på distancer op til 1500-40-10, så du kan godt begynde at glæde dig til at deltage, hvis du er fra 12-99 år og har

Læs mere

Tilmelding åbner 11. februar klokken 11.11. DM Tri serien 2014. (Foto: Fredericia Triatlon Team)

Tilmelding åbner 11. februar klokken 11.11. DM Tri serien 2014. (Foto: Fredericia Triatlon Team) DM Tri serien 2014 (Foto: Fredericia Triatlon Team) De 6 arrangører glæder sig til den 11. februar 2014, for der åbner tilmeldingen til DM (kort) Tri serien. Og du kan også godt begynde at glæde dig. Stævnerne

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 DIF s Idræts Forbund Bilag A Formandens beretning 2016 Af Mads Freund, forbundsformand Det har igen været et godt år for Dansk triatlon. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION

DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION DIF s Idræts Forbund DTriF Forbundsplan 2013-2016 Version 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF)... 2 DTriFs vision... 3 DTriFs mission... 3 DTriFs værdigrundlag...

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere