DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/ kl Sted: RH Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS"

Transkript

1 Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/ kl Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Karen Skjelsager (KS), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Niels Juul (NJ), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Rune Sort (RS), Annette Ulrich (AU) Fraværende: Lisbeth Bredahl (LB), Carsten Tollund (CT), Jane Andersen (JA), Susanne Iversen (SI) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra regionerne 4. DAD 5. Hjemmesiden 6. Specialeplanlægning (kommentarudkast rundsendt) 7. Årsmødet a. Generalforsamlingen i. Dirigent ii. Kandidater iii. Forslag om udvalg regional anæstesi b. Programmet i. Emne lørdag debattører? 8. Økonomi a. Internatmødet sted og forplejning 9. Udvalgene a. Anæstesiudvalget b. Intensivudvalget i. UFIM c. Smerteudvalget d. Børneudvalget e. Thoraxudvalget f. Neuroudvalget g. Obstetrisk udvalg h. PAU i. Uddannelsesudvalget j. FYA k. DAO i. Målepunkter ved tilsyn med private behandlingssteder 10. Eventuelt

2 Side 2 1. Valg af dirigent KS 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra regionerne DASAIM har inviteret repræsentanter fra alle Regionernes speciale-specifikke rådgivende organer. Til stede: Ole Viborg (OV), formand Specialerådet for Anæstesiologi, Region Midtjylland Jakob Trier Møller (JTM), næstformand Sundhedsfagligt råd for Anæstesiologi, Region Hovedstaden Ole Viborg: - Gives ros til DASAIM for bidrag til forbedringer af specialet, herunder specialeplanlægningen m.m. - I Region Midtjylland har der været tendens til, at udpege diverse rådgivere udenom Specialerådet. Dette er taget op: Fremover udpeges lægefaglige rådgivere af Specialerådet. - Nyt påbud i kredsen af specialeråd om at inkludere flere faggrupper (sygeplejersker etc.) i rådet. Giver bekymring om faglig rådgivning bliver mere driftsrådgivning. Diagnose og behandling er lægeligt ansvar. JTM: Erfaring i RegionH med dette jf. kommentar nederst i dette punkt. - Opstart af projekt om fælles IT-system for hele Region Midtjylland projektgruppe nedsat, lyder lovende. - Pågår regional ensretning af medicinblandinger for pressorstoffer etc. og projekt om ensretning af medicinlabels (farvekoder etc.). Projekt om præ-optrukket medicin (for øget sikkerhed) er skrinlagt pga. økonomi. Jakob Trier: - 3 hovedarbejdsområder: Sundhedsplatformen, Specialeplanen og VIP-dokumenter/vejledninger. - Sundhedsplatformen: Ser lovende ud. Anæstesi og ITA kommer i samme system. Udarbejdes af amerikansk firma (Epic systemet). Sundhedsfagligt Råd inddraget med rimelig sundhedsfaglig indflydelse gennem 3-4 udpegede personer, som har vetoret i stedet for at sende alle spørgsmål i udvalg etc. Giver god mening mhp. effektivitet. De udvalgte rapporterer til alle møder i Sundhedsfagligt Råd. Blandt fastansatte kræfter i Sundhedsplatformen er anæstesi rigtig godt repræsenteret. - Specialeplan: RH og Glostrup sammenlægges. Herlev og Gentofte ligeledes. Formelt pr. 1. januar Gode erfaringer med administrationsbesparelser fra tidligere sammenlægninger (Amager/Hvidovre og Frb./BBH). Vides ikke om de enkelte afdelinger/centre skal sammenlægges. Ingen ved meget endnu. - Vejledninger/VIP er: Tidskrævende. Skal opdateres hvert 2. år. Der er for mange vejledninger og for få kender dem. Der arbejdes med at sammenlægge/sortere i dokumenterne. - Sundhedsfagligt Råd i Region H har længe været tværfagligt med repræsentation af afdelingsledelserne inklusive sygeplejersker (som på vej i Midtjylland). Fungerer egentlig godt og det er fortsat lægerne, der primært fører ordet. Der er specifikt fokus på ikke at tale for meget drift men faglig rådgivning (om end drift er et uundgåeligt emne). Tak til OV og JTM for deltagelsen i mødet.

3 Side 3 4. DAD KG og ATK redegør for status på DAD. Det går godt. Forventet national implementering i juni Inden da opstart på enkelte teststeder. Jakob Trier er moderator på DAD sessionen på årsmødet. NJ: Sundhedplatform i region midt indrapporterer det meste til DAD automatisk. KG: Forventet at dette også vil ske i den kommende sundhedsplatform i Region-H. ATK: RKKP forventer et andet system end KMS om nogle år mhp. en bedre indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser 5. Hjemmesiden TC: Fungerer rigtig fint med det nye tilmeldingssystem. Fortsat sparsomt med indlæg fra udvalgene. KS: Enkelte har haft problemer med at finde uddannelsesdokumenterne. Der er en god søgefunktion ATK: Enkelte rekommandationer kan man ikke se hvilket udvalg de udgår fra. ATK skriver til TC så dette kan blive tilføjet. NJ: Forslag om indlæg vedr. Henrik Kehlet der har modtaget ASA s videnskabelige pris. ØJ vil oversætte ASA s motivation. 6. Specialeplanlægning (kommentarudkast rundsendt) SW har indsendt det tidligere rundsendte brev med vores indsigelser til det aktuelle specialeplansudkast. Har ikke modtaget svar men vil rykke i løbet af ugen hvis vi ikke modtager svar. 7. Årsmødet a. Generalforsamlingen i. Dirigent SW: Morten Brinkløv har sagt ja. ii. Kandidater. Enkelte rettelser ift. det tidligere udmeldte. SW spørger Jørgen Dahl vedr. DASAIMs Fond. iii. Forslag om udvalg regional anæstesi. Selskabet har modtaget et forslag til behandling på GF vedr. oprettelse af et selvstændigt udvalg for regional anæstesi. Kort diskussion om dette. Forslaget annonceres på hjemmesiden med den indsendte ordlyd. iv. Interne revisorer Diskussion vedr. disses rolle iht. godkendelse af regnskabet (se også pkt. 8). TC: Evt. ny revisor i stedet for Mogens Skadborg? b. Programmet i. Emne lørdag debattører? Whistleblower contra åbenhed: KG og KM har gjort et stort arbejde for at finde egnede foredragsholdere. Dog uden held. Eva Zeuthen eller Hans Toft spørges. Alternativt: Medicinsk prioritering. Herunder prioritering ifht. dyr medicin. c. Der er styr på musik

4 Side 4 8. Økonomi a. Internatmødet sted og forplejning Hesselet har givet et godt tilbud på kursusdøgn, som vælges. Mht. forplejning besluttes at mad og drikke dækkes inklusive et par glas vin til maden om aftenen, hvorefter yderligere drikkevarer er på egen regning. b. De interne revisorer har efterspurgt et kommissorium om deres opgaver AU forfatter et sådant. 9. udvalgene - status a. Anæstesiudvalget ATK: brugt en del tid på årsmødet pga. afbud fra foredragsholdere. Væskeinstruks er rundsendt, stadig under revision iht. de kommentarer der er indkommet. b. Intensivudvalget SI er fraværende c. Smerteudvalget CT har fremsendt referat fra udvalgets internat. Er ikke tilstede d. Børneudvalget JA er fraværende. e. Thoraxudvalget LB er fraværende f. Neuroudvalget Har arbejdet med årsmødet. Har styr på på foredragsholdere. g. Obstetrisk udvalg Har styr på foredragsholdere. Rundsendt reviderede sectioguideline. CA vil skrive om dette på hjemmesiden. Skypemøde i gruppen vedr. N2O. Der forventes en retningslinje til Januar der forventes fremlagt på Sandbjergmødet. Planlagt internat til foråret mhp. at revidere A-kurset. Har fået økonomisk støtte til dette fra Hovedkursusleder h. PAU Styr på foredrag. Der er nu afholdt 3 akutlægekurser. Venteliste til nr. 4. Gode evalueringer på kurset. 4 ud af 5 regioner deltager. Fortsat process i gang for at få kurset vest for storebælt. i. Uddannelsesudvalget Ingen møder siden sidst. Møde det specialespecifikke råd ØST. Roskilde tager udd. søgende ud af vagt. pga. PCI funktion. KS følger op på dette. j. FYA GF i oktober. Udskiftning i bestyrelsen 2 nye. k. DAO i. Målepunkter ved tilsyn med private behandlingssteder AF: Tilsyn på private kliniker i gang. Nu tilsyn med smertekliniker. Ønske om at ændre målepunkter for dette for at gøre dem mere relevante. Ifht. Skal DASAIM høres. De 2 punkter det drejer sig om fremlægges af AF og godkendes af bestyrelsen.

5 Side Eventuelt Der er behov for en systematisk gennemgang af de eksisterende rekommandationer mhp. hvilke der bør revideres. /RS+ØJ

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere