nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede Kim Petersen, Nissan Auto-Shop, Holbæk tema: Rekonstruktion tæt på konkurs: Åbenhed hjalp mig gennem krisen side 12

2 TEMA > Rekonstruktion TEMA > Rekonstruktion Indhold >< # Ny konkurslov skal sikre arbejdspladser 2 Tættere samarbejde mellem advokat og revisor Ny konkurslov skal sikre arbejdspladser Fra den 1. marts er det helt slut med begrebet betalingsstandsning. Så hedder løsningen rekonstruktion, og meningen er, at flere sunde virksomheder skal overleve, mens usunde virksomheder skal lukke 3 Rekonstruktion erstatter betalingsstandsning 4 Kreditorerne er de store vindere 6 Ledere mangler økonomisk indsigt i krisetider 8 Vejen til en ny platform 8 Advarselslamper Den nye konkurslov skaber helt nye toner i dansk erhvervsliv. Med den nye lov i hånden kan kreditorerne fx afsætte en ledelse og tage magten over et insolvent selskab.»den største ændring er, at man hellere vil sikre virksomhedernes værdier og arbejdspladserne end skyldneren. Tidligere var det kun selskabet selv, som kunne bede om en betalingsstandsning, men nu kan selv simple kreditorer bede om en rekonstruktion, også selv om aktie- eller anpartsselskabet modarbejder det,«siger juraprofessor Anders Ørgaard fra Aalborg Universitet. Han er medforfatter til den seneste udgave af konkursloven samt bogen Rekonstruktionsret. Advokat Rasmus Kyhn-Hansen fra ADVO- DAN i Esbjerg hilser den omfattende lovreform velkommen.»den ny lov er et godt redskab for kreditorerne. De får nu mulighed for at redde nødlidende selskaber fra at gå konkurs, for det er der ofte ret negative konsekvenser forbundet med. Hvis kreditorerne vælger en rekonstruktion, kan de få ryddet op og frasælge de væsentligste aktiver, som de kan få noget ud af,«siger Rasmus Kyhn-Hansen. 9 Juridisk ordbog Tættere samarbejde mellem advokat og revisor 10 Professionel sparring er afgørende 12»Jeg ville ikke krybe langs panelerne«15 Leder Forsidefoto: Morten Lasskogen, DAS BÜRO Når den nye lov om rekonstruktion træder i kraft fra den 1. marts i år, vil det betyde et tættere parløb mellem revisor og advokat. Når en virksomhed skal rekonstrueres, skal der efter loven udpeges en rekonstruktør og en tillidsmand - jobs som primært vil blive varetaget af henholdsvis en advokat og en revisor. Der er desuden en række specielle habilitetsregler forbundet med at optræde som tillidsmand i en rekonstruktion. Man må ikke have været revisor i de forudgående to år for det pågældende firma og heller ikke de to efterfølgende år.»uvildigheden er rigtig fornuftig, fordi man godt vil have, at tillidsmanden kommer ind med helt friske øjne. Det gælder ikke blot for den enkelte revisor, der skal principielt vælges et helt nyt revisorkontor,«siger ADVODAN-advokat Rasmus Kyhn- Hansen fra ADVODAN i Esbjerg. Bankerne får indirekte flere rettigheder i den nye lov. I og med at de ofte er den største kreditor, vil de også få en stor medbestemmelsesret i de beslutninger, der træffes. Dermed vil pengeinstitutterne i langt større omfang præge forløbet i rekonstruktionerne, forklarer Rasmus Kyhn-Hansen. 2 ADVODAN nyt # Tilmeld dig vores nyhedsbrev Vil du have gode råd om juridiske emner, der har betydning for din hverdag uanset om det gælder dit privatliv eller din virksomhed? Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få målrettede informationer direkte i din indbakke. Besøg

3 Af Jørgen Høg, journalist Rekonstruktion erstatter betalingsstandsning Når den nye konkurslov træder i kraft den 1. marts, er der tale om den største reform af konkursloven i 25 år, og ændringen introducerer helt nye tiltag i dansk ret. redde virksomheden, man vil redde arbejdspladser og udnytte den positive effekt, det har for samfundsøkonomien, at man har virksomheder i drift. Den væsentligste ændring i loven er indføjelsen af et afsnit om rekonstruktion. Formålet med lovændringen er kort sagt at forbedre mulighederne for videreførelse af insolvente, men ellers levedygtige virksomheder. En videreførelse vil som regel være til fordel for såvel skyldner som kreditor, og den vil også være en fordel ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, vurderer juraprofessor ved Aalborg Universitet Anders Ørgaard. Tostrenget system Overordnet set er der tale om en regelforenkling og en mere overskuelig strukturering, idet konkurslovens regler nu placeres i et tostrenget system: Et afsnit om rekonstruktion og et afsnit om konkurs. Reglerne om betalingsstandsning udgår af loven, og i stedet indsættes et afsnit om rekonstruktion, der også omfatter reglerne om tvangsakkord. Lovens intention er, at man vil Anders Ørgaard ser de juridiske nyskabelser i konkursloven som udtryk for en ny tendens:»der kan være en konflikt mellem hensynet til den enkelte kreditor, som fx vil have ophævet en kontrakt på grund af manglende betalinger, og hensynet til den brede kreds af kreditorer, som ofte vil være bedst tjent med, at virksomheden holdes i live og ikke mister al goodwill og de værdier, der ligger i at fortsætte driften. Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere. Det er aldrig set før herhjemme, men det er ganske fornuftigt,«siger Anders Ørgaard. Bag lovændringen, der har været under opsejling i lang tid, står et enigt folketing. Lars Lindencrone Petersen, Anders Ørgaard: KONKURSLOVEN med kommentarer 11. udgave Thomson Reuters Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen, Anders Ørgaard: REKONSTRUKTIONSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag ADVODAN nyt #

4 TEMA > Rekonstruktion Kreditorerne er de store vindere Med den nye lov i hånden kan kreditorerne rydde op i virksomheden og redde værdierne Ifølge ADVODAN-advokat Rasmus Kyhn- Hansen er der utallige ændringer i den nye lov, som han kalder helt fundamentalt anderledes i forhold til den gamle. En helt grundlæggende ændring i den nye konkurslov er, at man ikke kan komme ud af en rekonstruktion, uden at selskabet efterfølgende er enten solvent, opnår en tvangsakkord eller går konkurs.»nu er der de tre muligheder. Tidligere var det sådan, at man kunne træde i betalingsstandsning og efterfølgende lade denne løbe i op til et år for så at ophæve betalingsstandsningen, uden at nogen løsning over for skyldneren eller kreditorerne var nået. Derefter kunne virksomheden køre videre med dårlig, eller endda forværret økonomi,«siger Rasmus Kyhn-Hansen. Aktiver skal reddes Rasmus Kyhn-Hansen kalder den nye lov for et godt redskab til at redde nødlidende selskaber. Hovedformålet med ændringen er, at man vil sikre værdier i nødlidende virksomheder frem for som tidligere at have fokus på skyldnerne. Man skal nu frasælge de sunde dele af virksomheden, herunder bl.a. arbejdspladser og goodwill, mens de urentable dele bliver afviklet.»kreditorerne vil som udgangspunkt ikke have selskabet til at gå konkurs, for det er der værdimæssigt ofte negative konsekvenser forbundet med, hvilket forringer dividenden. I stedet vil vi have ryddet op og have frasolgt de væsentligste aktiver, som man kan få noget mere ud af,«siger Rasmus Kyhn-Hansen. Han giver et eksempel. Et nødlidende selskab har en palleproduktion og en kasseproduktion. Palleproduktionen går isoleret set ikke godt, mens kasseproduktionen er sund. Under rekonstruktionen sælges kasseproduktionen til tredjemand. Han køber maskinparken, navnet, kundekartoteket, igangværende arbejder, og han overtager også medarbejderne, herunder medarbejderforpligtelserne og lejemålet. Så har man sikret, at en sund virksomhed overlever.»med den her konstruktion redder man værdier. Det er samfundsmæssigt til større gavn, at man får overdraget igangværende virksomheder med arbejdspladser, end at man bare frasælger små bidder, så medarbejderne i den sidste ende står uden arbejde,«siger han. Mere magt til kreditorerne Kreditorerne er i det hele taget de store vindere med den nye konkurslov, fremhæver Rasmus Kyhn-Hansen. Tidligere i en betalingsstandsning havde kreditorerne slet ikke samme magtmidler som med den nye lov. De blev ikke holdt orienteret på samme måde, som de nye regler fordrer, og man havde ikke samme indflydelse. Nu har man som kreditor indflydelse på, om pågældende virksomhed skal i rekonstruktion, og man har også indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet under rekonstruktionen. Man kan sågar få indflydelse på, hvem der skal være rekonstruktør, påpeger Rasmus Kyhn-Hansen. Rekonstruktøren bliver beskikket af skifteretten, og hvis flertallet af kreditorer peger på en, vil det i givet fald være den, der bliver udpeget. Alvorlige konsekvenser for skyldneren Tidligere kunne en betalingsstandsning være et åndehul for de virksomheder, som var i betalingsproblemer, og de nødlidende virksomheder var fredet i op til et år. Hvis man går i gang med en rekonstruktion, så er der kun én vej, hvor man er forpligtet til at gennemføre visse dispositioner; eksempelvis få solgt aktiver fra, gennemføre en tvangsakkord, få tilført ny kapital eller at lade selskabet gå konkurs.»det bliver langt tungere for de nødlidende virksomheder, at der nu ikke er dette åndehul i form af en betalingsstandsning, men for kreditorerne og for samfundet 4 ADVODAN nyt #1 2011

5 Af Jørgen Høg, journalist Det bliver langt tungere for de nødlidende virksomheder, at der nu ikke er dette åndehul i form af en betalingsstandsning, men for kreditorerne og for sam fundet som helhed er det en fordel Rasmus Kyhn-Hansen som helhed er det en fordel. Reglerne er blevet langt hårdere for skyldnerne, og der kan være vidtrækkende konsekvenser ved en rekonstruktion for skyldneren i forhold til en betalingsstandsning.«med de nye regler kan kreditorerne ved begæring til skifteretten få afsat ledel sen, hvis ledelsen i en virksomhed ikke er medspiller under en rekonstruktion. Man kan forestille sig, at en bestyrelse og/eller en direktion vil modsætte sig en rekonstruktion eller vil modarbejde rekonstruktørens arbejde under en rekonstruktion ved fx at råde til skade for kreditorerne. Hvis det besluttes af kreditorerne, afregistrerer man direktøren og/eller bestyrelsen i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og rekonstruktøren vil blive indsat som leder uden gennemførelse af fx en generalforsamling. Der tilsidesætter man selskabslovens regler om afsættelse og ansættelse af ledelse. Det kan ifølge Rasmus Kyhn-Hansen have uheldige konsekvenser for den pågældende virksomhed. netop denne virksomhed vil gå tabt ved at skifte ledelsen ud, hvilket ikke vil være optimalt for driften under rekonstruktionen, men det kan være nødvendigt for at få gennemført rekonstruktionen,«påpeger Rasmus Kyhn-Hansen. Hensyn til værdier og arbejdspladser En anden konsekvens af den nye konkurslov er, at man kan genoplive ellers ophævede aftaler. Hvis fx en lejer af en butik med en god beliggenhed har misligholdt lejeaftalen, er udlejer i sin gode ret til at hæve aftalen. Hvis lejeren går i rekonstruktion, kan rekonstruktøren, inden fire uger efter at udlejeren har hævet aftalen, med den nye lov i hånden genoplive lejeaftalen. Dette vil øge rekonstruktørens mulighed for at få en bedre pris for virksomheden, hvis en vigtig aftale fortsat er gældende. Dette nye redskab for rekonstruktøren kan i mange situationer få betydning for både rekonstruktionens udfald, men også for det nødlidende selskabs aftaleparter.»det er altafgørende, at jeg kan overdrage den igangværende virksomhed til tredjemand, herunder også de løbende aftaler såsom leasingaftaler, lejeaftaler mv., som den nødlidende virksomhed har med tredjemand. Med den nye lov vægter lovgiver hensynet til værdier og arbejdspladser højere end hensynet til eksempelvis skyldnerens udlejer. Nu kan man således overdrage løbende aftaler uden forudgående godkendelse af medkontrahenten,«siger Rasmus Kyhn-Hansen. kunne købe virksomheden ved at overtage gælden på kr. og samtidig opretholde pantet i virksomheden.»det kan være til skade for pengeinstitutterne, da de principielt ingen indflydelse har på, at der sker et debitorskifte, eller med andre ord, at der nu er en ny skyldner for denne del af gælden. Selvfølgelig kan og vil pengeinstituttet efterfølgende reagere herpå, men muligheden foreligger,«siger Rasmus Kyhn-Hansen.»Jeg synes, at loven er et rigtigt spændende initiativ, og jeg glæder mig rent fagligt til at køre de første opgaver igennem. Man har med den her lov virkelig rystet posen godt og givet mulighed for anvendelse af rigtigt mange nye redskaber. Hvad omfanget af anvendelsen af de nye redskaber bliver, finder vi først ud af, når vi i en periode har arbejdet med dem.«rasmus Kyhn-Hansen Advokat (L), ADVODAN Esbjerg man antager, at den daglige ledelse, der normalt træffer alle afgørende beslutninger og i øvrigt har indgående kendskab til virksomheden, afsættes, så vil det være rekonstruktøren, der skal ind og agere daglig leder. Det kan fx være en advokat eller revisor, som pludselig skal overtage ledelsen. Viden og erfaring med Et tredje eksempel kunne være, at man også kan medoverdrage pant. Hvis man har en virksomhed, som er pantsat, kan rekonstruktøren overdrage hele den pantsatte virksomhed. Hvis der er pant for en million kr. i virksomheden, men virksomheden efter tillidsmandens vurdering reelt kun er kr. værd, vil tredjemand Primære arbejdsområder: Nødlidende virksomheder Ejerskifte og generationsskifte af virksomheder Kunde- og leverandørsamarbejde Stiftelse af virksomhed og selskab ADVODAN nyt #

6 TEMA > Rekonstruktion Ledere mangler økonomisk indsigt i krisetider Masser af mindre virksomheder har brug for juridisk bistand for at få sat en proces i gang, som kan rette op på økonomien i krisetider. En proces med en advokat som tovholder er vejen til at undgå lukning Ledere i mindre virksomheder har for lidt indsigt i deres virksomheds økonomi, de har svært ved at se faresignalerne, og når de så skal træffe de svære beslutninger, er det rigtigt svært for dem.»i en krise er man på vej ind i en form for tvangssituation, og så har man behov for en, der kan hjælpe igennem,«siger ADVODAN-advokat Henrik Hornsleth fra Helsingør. Han er ikke i tvivl om, at mange virksomheder har brug for hjælp, men hjælpen kommer ofte for sent.»lederne ved ikke, hvor svært det er. De får ikke lavet en analyse, der viser, at de ikke tjener penge osv. De ved ikke, hvor galt det går, før bommen er nede. Derfor søger de rådgivning for sent. En rekonstruktion er sund fornuft til at se, hvor virksomheden er henne lige nu, og hvad vi skal gøre ved det. Ofte er situationen den, at en virksomhedsleder har fx 10 ansatte, men kun har arbejde til fire. Han kan stå over for svære beslutninger om indskrænkning, fyringer, flytning osv., og det skal han have hjælp til,«siger Henrik Hornsleth. Opfølgning på økonomien Han opfordrer til en løbende opfølgning på økonomien, for det er forudsætningen for, at man ved, hvor galt det går.»det er et problem mange steder, for SKAT rykker fx for penge, og mens revisorerne sidder og kigger på regnskaberne og spørger, hvordan det går, er svaret rigtigt mange steder, at det går faktisk ikke særligt godt. Det er typisk sådan, at en proces starter.«ifølge Henrik Hornsleth bør virksomhedslederne kigge indad.»man er nødt til at holde øje med sin indtjening. Man er nødt til at vide, om man tjener penge, eller om man ikke tjener penge. Det er rystende, men det er der mange, der ikke ved. Når pengene ikke kommer ind, er det et symptom på, at der er noget galt,«fortsætter advokaten.»man kunne gøre sig selv den tjeneste at overveje ved hver opgave, om man tjener penge på den. Det ved mange virksomheder ikke,«siger Hornsleth og understreger, at det især er et problem for små virksomheder uden en særskilt økonomiafdeling. Svære beslutninger For en advokat består hjælp i en sådan situation i at indlede en proces.»vi kan hjælpe med de svære beslutninger,«siger Henrik Hornsleth. 6 ADVODAN nyt #1 2011

7 Af Jørgen Høg, journalist Man kunne gøre sig selv den tjeneste at overveje ved hver opgave, om man tjener penge på den Henrik Hornsleth Hvis man er på vej ind i en krise, bør man bl.a. overveje: Skal man flytte? Skal man af med nogle folk? Skal man skille noget af forretningen fra? Næste skridt: Hvad gør man?»det skal virksomhedsledere ofte have hjælp til,«påpeger advokaten. Man går ind i et forløb, hvor man analyserer, hvad der er galt. I praksis er det en blanding af forretningsbeslutninger og økonomiske beslutninger. Den rigtige proces er, at man gør det sammen med ledelsen og ofte sammen med en ekstern revisor. Det vigtige er, at der kommer friske øjne på med uafhængig rådgivning. Advokaten kan være tovholder og være med til at styre denne proces. Den juridiske hjælp består, foruden det lavpraktiske med at skrive fx opsigelsesbreve, først og fremmest i styring af en proces, der fører til en rekonstruktion. Det er erfaringsbaseret procesledelse, typisk sammen med en økonomisk rådgiver.»det, at der er en advokat på, gør, at omverdenen opfatter forløbet mere troværdigt. Hvis man bare ringer til banken og beder om en forhøjelse af kassekreditten, fører det ingen vegne hen, men hvis man kan arbejde på en plan og hjælpe med forhandlinger, er det seriøst,«siger Henrik Hornsleth. Advokatopgaver kan være kontakt til bank, kontakt til kreditorer og gennemgang af kontrakter. Advokater ved noget om forretning, om økonomi, og de ved en masse om jura og om, hvordan omverdenen, fx SKAT, reagerer. Henrik Hornsleth ser de nye regler i konkursloven som en udfordring, for de lægger op til hurtigere processer. De lægger op til, at man skal have en plan, allerede når processen begynder i skifteretten. Man skal være godt forberedt, og det gør advokatens rolle endnu mere vigtig.»mit bedste råd til små virksomheder er, at de skal se situationen i øjnene. Man skal ikke tro, at det bare går over.«hvor lang tid tager en rekonstruktionsproces? Den optimale situation vil indebære, at rekonstruktionsprocessen er overstået ca. syv måneder, efter at rekonstruktionsbehandlingen er indledt. Hvis man udnytter alle muligheder for at opnå udsættelse med behandlingen, altså først fire ugers udsættelse med behandlingen af forslaget til rekonstruktionsplan og derefter to gange to måneders udsættelse med behandlingen af rekonstruktionsforslaget, kan processen altså strække sig over knapt 12 måneder (hvilket er stort set identisk med den maksimale periode, man efter de hidtil gældende regler kan være i betalingsstandsning). Henrik Hornsleth Primære arbejdsområder: Nødlidende virksomhed Ejerskifte og køb af virksomhed Kunde- og leverandørsamarbejde Konfliktløsning Bestyrelse Stiftelse af virksomhed og selskab ADVODAN nyt #

8 TEMA > Rekonstruktion Vejen til en ny platform En nordsjællandsk virksomhed i autobranchen. Virksomheden havde en god forretningsidé og derfor basis for en fremtidig sund drift. Flere års underskud havde medført en kæmpe gæld, og udfordringen for ADVODAN-advokat Henrik Hornsleth var at etablere rammerne for virksomhedens overlevelse til gavn for indehaver og medarbejdere. I den konkrete situation modtog kreditorerne 38 pct. af deres tilgodehavender, betalt over 12 måneder, og restgælden bortfaldt ved akkorden. Virksomheden kom ud på den anden side trimmet og i god form til fortsat drift og var herefter levedygtig. Kreditorerne, hvoriblandt mange var leverandører, havde fortsat en kunde, og kreditorerne modtog dividende af tilgodehavender, der var betydeligt større end forventeligt, hvis virksomheden i stedet var gået konkurs. Der etableres et 1 dedikeret team bestående af indehaveren, ny advokat og ny revisor. Situationen analyseres: Hvor stor 2 er gælden? Hvem er de væsentligste kreditorer? Er der konkursbegæringer på vej? Hvilke kontraktforhold foreligger der, som 3 Udarbejdelse af køreplan. Mål: Akkord med nedskrivning af gæld og derefter videreførelse af virksomheden. skal opsiges eller ændres? Økonomisk analyse/ budgetter: Kan der etableres en drift, der løber rundt? Har man det rigtige antal medarbejdere og de rigtige medarbejdere? 4 Kommunikation til omverdenen: Kreditorer, bank, udlejer, tillidsmænd/medarbejderrepræsentanter og skifteret. 5 Udarbejdelse af oplæg til rekonstruktion med driftsbudget, likviditetsbudget, forslag til tvangsakkord/ gældsnedskrivning, genforhandling af lejemål m.v. 6 Præsentation og forelæggelse af plan, indhentning af godkendelse af planen fra kreditorer, stadfæstelse af akkord i skifteretten. Advarselslamper Kassekreditten vokser Det hænger tit sammen med faldende aktivitetsniveau og et underskud på driften, det er bare ikke altid, at man er klar over det. Tab på debitorer Problemet er, at mange mindre virksomheder ikke har noget ordentligt økonomisk system. Derfor er situationen i praksis uoverskuelig. Hvis nogle af ens bedste kunder går konkurs og lukker, kan man ikke regne med ordrer fra dem fremover, så det skal man også være særligt opmærksom på. SKAT Skattevæsenet er i disse år ekstremt påpasselige. Der kommer breve fra SKAT, som siger: Hvor er momsen? Det er et alvorligt advarselstegn. For 20 år siden kunne skattefolkene finde på at sige, at så ser vi i næste måned. Den går ikke mere. Systemerne står der og kræver betaling til tiden. Man kommer bagud med moms og A-skat. Der er pengemangel. Det kan skyldes, at man har for lidt at lave, eller også tjener man for lidt på det, man har. Hård konkurrence Det er blevet sværere end tidligere at tjene penge, fordi konkurrencen er så hård, uanset hvilken branche man er i. 8 ADVODAN nyt #1 2011

9 Af Jørgen Høg, journalist Juridisk ordbog Loven er fyldt med en lang række juridiske begreber, som kan være svære at forstå. Vi bringer en oversigt over en række udtryk, som den nye lov har bragt med sig Rekonstruktion: Forsøg på at genskabe en levedygtig virksomhed. Kan ske enten ved en tvangsakkord (se nedenfor) eller ved en overdragelse af (sunde) dele af en virksomhed. Rekonstruktør: Det at være rekonstruktør er en udbygning af det tidligere tilsyn i betalingsstandsninger. En rekonstruktør vil typisk være en advokat. Rekonstruktøren skal bl.a. sørge for, at der bliver udarbejdet rekonstruktionsplan og et rekonstruktionsforslag og forsøge at gennemføre denne med kreditorernes godkendelse, at registrere anmeldelser fra kreditorerne, at sikre værdierne i virksomheden, sørge for at overholde de strenge tidsfrister i den nye lov, undersøge om der er foretaget omstødelige dispositioner forud for rekonstruktionen, genoplive ophævede aftaler, overdrage aktiver til tredjemand osv. Tillidsmand: Regnskabskyndig person, typisk revisor, der beskikkes af skifteretten i forbindelse med indledning af rekonstruktionsbehandling. Må ikke have virket som revisor for den virksomhed, der begæres under rekonstruktionsbehandling to år forud for indledning af behandlingen og heller ikke i to år efter afslutningen virke som revisor eller rådgiver for virksomheden. Stille betalingsstandsning: Periode hvor en virksomhed med eller uden medvirkende advokat eller tillidsmand ophører med at betale gammel gæld i et forsøg på at gennemføre en ordning med virksomhedens kreditorer. Skifteretten er ikke inddraget under en stille betalingsstandsning. Tvangsakkord: Kan enten være en nedsættelse af gælden, bortfald af gælden, en udsættelse med betaling eller en kombination af disse. Efter den nye konkurslov er der ikke noget krav til størrelsen af den dividende, der skal betales ved en tvangsakkord. Fristdag: I denne forbindelse er det den dag, skifteretten modtog begæringen om rekonstruktionsbehandling forudsat at begæringen fører til, at der indledes rekonstruktionsbehandling. Fristdagen er blandt andet af betydning for, om der kan gennemføres omstødelse (se nedenfor). Fristdagen er også af betydning for, om et krav eventuelt kan opnå fortrinsstilling. Ekstinktion: Tilsidesættelse/ fortrængning af en ret. Omstødelse : Tilsidesættelse (ved dom eller aftale) af en disposition eller et retsskridt, der enten har virket som begunstigelse af enkelte kreditorer i forhold til de øvrige eller har bevirket, at aktivmassen er blevet mindre, eller at gælden er forøget altså dispositioner der er til skade for kreditorerne samlet set og i strid med ligelighedsprincippet. Rekonstruktionssubjektivitet: Spørgsmålet om hvilke skyldnere fysiske personer eller selskaber der kan undergives rekonstruktionsbehandling. Begæring: Begæring om rekonstruktionsbehandling det vil sige en skriftlig anmodning fra en skyldner (virksomhed) eller fra en kreditor til skifteretten om, at der indledes rekonstruktionsbehandling. Kreditorinformation: Underretning til en virksomheds kreditorer fx om indledning af rekonstruktionsbehandling eller om forslag til rekonstruktionsplan, det vil sige generelt orientering til kreditorerne om forløbet i skifteretten af en sag om rekonstruktion. Kreditormøde: Møde i skifteretten der afholdes under forløbet af en rekonstruktionsbehandling. Der skal indkaldes til kreditormøde for drøftelse og vedtagelse af forslag til rekonstruktionsplan samt til drøftelse og vedtagelse af rekonstruktionsforslag. Der kan indkaldes til kreditormøde til drøftelse af andre forhold, hvis skyldneren, rekonstruktøren eller en kreditor anmoder om det. Stadfæstelse: Kendelse (dom) der afsiges af skifteretten om, at rekonstruktionsforslaget er gyldigt, efter at det har været behandlet og vedtaget på kreditormøde i skifteretten. Forslaget er vedtaget, med mindre et flertal af de repræsenterede kreditorer stemmer imod. ADVODAN nyt #

10 TEMA > Rekonstruktion Professionel sparring er afgørende Banken og revisoren er de naturlige samarbejdspartnere for advokat og virksomhed. Peter Kirkegaard, direktør i Spar Nord, Aarhus, og Claus Hansen, revisor i Deloitte, København, ser på udfordringerne i forbindelse med den nye konkurslov 1 Hvilke faresignaler for en virksomhed har du mest fokus på? BANKDIREKTØREN:»Likviditetsknaphed og økonomisk rapportering. Mangel på luft på kontoen er ikke nødvendigvis et faresignal, men kan være udtryk for en kortvarig forskydning. Ved gentagne og stigende overtræk er vi selvfølgelig opmærksomme og søger dialog med kunden. Som virksomhed bør man være tæt på sin fakturering og debitoropfølgning. I første omgang for at reducere kredittider, men også for at forsøge at forudsige evt. hensættelse/tab på debitorer på så tidligt et tidspunkt som muligt. Den økonomiske rapportering er vigtig for alle virksomheder som styringsredskab, men selvfølgelig også for banken.«revisoren:»faktisk bruger vi et internt udarbejdet advarselssystem Early Warning der dels kan give en trend for de hårde data, nøgletallene, men advarselssystemet har tillige indbygget kvalitative faktorer med spørgsmål, der skal tages stilling til vedrørende mere bløde områder, såsom ledelse, rapportering og kommunikation generelt. Netop denne kombination af udvikling i de relevante nøgletal og de kvalitative elementer bidrager væsentligt til at signalere en faretruende udvikling.«2 Hvilke faresignaler kan man være tilbøjelige til at overse? BANKDIREKTØREN:»Jeg vil ikke sige, at nogen virksomheder direkte overser noget, men det er væsentligt, at branche, kunder, markedssituation m.m. vurderes og forudses realistisk, så man derved undgår at udskyde nødvendige beslutninger om tilpasning af sin virksomhed til aktuelle markedsvilkår. Det gælder for så vidt både i vækst- og stagnerende tider.«revisoren:»specielt de udefrakommende faktorer såsom brat omskiftning i konjunkturudviklingen. Ledelsen er ofte for optimistisk. En nedgang i ordreindgangen, kunder, der siver, eller gennemførelse af dårlige sager burde være faktorer, der får ledelsen til at revurdere strategi, eller som i det mindste burde udløse en følsomhedsanalyse på den fremtidige udvikling, herunder worst case-beregninger og planer herfor.«3 Hvad er dit bedste råd i den løbende rolle som sparringspartner? BANKDIREKTØREN:»Et højt informationsniveau. Vi gør et stort nummer ud af at være en konstruktiv samarbejdspartner i både medgang og modgang. Vi ønsker altid at lægge op til samarbejde og dialog. Grundlæggende har vi en fælles målsætning. Men der kan være risiko for, at bankerne i et konjunkturtilbageslag kan blive opfattet som modspillere. Dét er ikke en god forudsætning.«revisoren:»er der indikationer til en spirende krise, så er mit bedste råd, at ledelsen søger professionel sparring i god tid. Det er ikke anderledes med helbredelse af virksomheder end mennesker. Det er vigtigt at holde fokus på økonomien, og specielt de vigtigste nøgletal. Risikovurdering og alternative planer skal sikre, at driften kan gennemføres med mindst mulig begrænsning i handlefriheden.«4 Hvordan ser I på mulighederne her i 2011? BANKDIREKTØREN:»Det ser ikke så dystert ud generelt. Man skal være opmærksom på sin styring og kunne navigere. Jeg siger ikke, at 2011 bliver let, men åbenhed, dialog og sparring hjælper. Det er altid nemmere at samarbejde og rådgive, hvis alle er informeret ordentligt. Men selv et solidt samarbejde vil ikke altid kunne skabe grundlag for en videreførelse af aktiviteter. Der skal naturligvis være et fremtidsperspektiv.«10 ADVODAN nyt #1 2011

11 Af Jørgen Høg, journalist REVISOREN:»Mange mindre virksomheder, ofte med et tyndt kapitalgrundlag, vil fortsat have en svær periode, og en hel del vil bukke under gå direkte i konkurs. Virksomheder i krise i det mindre segment har om nogen behov for assistance og krisehjælp, bl.a. til planlægning og forhandling med kreditorerne.«5 Hvor ser du den største forandring med lovændringen? BANKDIREKTØREN:»Nu er hovedformålet med en rekonstruktion en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Alternativet er en endegyldig konkurs, som vi kender det i dag. Det nye er så, at det både kan være skyldner eller en kreditor, der kan begære en rekonstruktion. Der er dog nogle meget klare spilleregler, der skal overholdes, krav, der skal opfyldes, så vi kommer nok ikke til at se mindre kreditorer med små tilgodehavender, der ønsker at rekonstruere en samhandelspartner.«revisoren:»den indsatte rekonstruktør kan typisk hvis ledelsen ikke samarbejder loyalt med kreditorernes billigelse overtage ledelsen af virksomheden. Der har været en del juridisk snak om, hvorvidt dette kan gøres legalt i relation til selskabets øverste myndighed, generalforsamlingen. I min verden er det en logisk sammenhæng. De første penge, der tabes, er egenkapitalen. Når den er tabt, arbejdes der for kreditorernes regning og risiko. Så er det en naturlig følge, at kreditorerne i denne specielle situation kan sætte sig på styringen.«6 Hvordan hilser jeres branche de nye regler velkommen? BANKDIREKTØREN:»Umiddelbart kan det give større kreditorer mulighed for at gennemtvinge en rekonstruktion af en virksom- hed, hvis de ellers kan dokumentere, at de er bedre til at drive virksomheden og kan fastholde arbejdspladser og en virksomheds eksistens. Men nogle skrappe spilleregler skal overholdes, og jeg forestiller mig, at det apparat, der står bag en rekonstruktionsplan, tilnærmelsesvis kan sidestilles med det arbejde, der gennemføres i forbindelse med køb og salg af virksomheder.«revisoren:»først og fremmest ser det ud til at være en godt gennemarbejdet lov. Det er også glædeligt, at det nu er obligatorisk, at der medvirker en revisor som uvildig, regnskabskyndig tillidsmand. Vi har altid set os som en væsentlig spiller i det team, der skal nedsættes i forbindelse med rekonstruktion af kriseramte virksomheder. Men når det er sagt, er det min opfattelse, at dette område er så specielt og med så mange faldgruber, at den succesfulde rekonstruktion skal gennemføres i et team af professionelle rådgivere i et tæt samarbejde.«bankdirektøren Peter Kirkegaard Direktør, Spar Nord, Aarhus afdeling 7 Hvorfor er et samspil mellem revisor, bank og advokat vigtig? BANKDIREKTØREN:»Man skal udnytte de forskellige kompetencer og forene de gode kræfter. At indlede et samarbejde med fx advokat og revisor kan vise sig at være særdeles konstruktivt. En nødvendig omkostning, der kan være givet godt ud. Det er altafgørende, at vi kan forene kræfterne nu og i fremtiden.«revisoren:»samspil mellem revisor, bank og advokat har altid været vigtigt. De involverede har en klart defineret rollefordeling og ved, hvilket materiale, informationsbehov mv. der er brug for. Og så kan de supplere den daglige ledelse. Det gælder ikke mindst kommunikationen til omverdenen. Væsentlige forudsætninger for den succesfulde rekonstruktion er en hurtig proces, et professionelt udarbejdet beslutningsgrundlag og sagligt kommunikeret ud til virksomhedens kreditorer. Det understøttes godt af de vedtagne ændringer i konkursloven.«revisoren Claus Hansen Statsautoriseret revisor, partner, Deloitte, København National leder af Deloitte Reorganisation & Forensic Services. ADVODAN nyt #

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

advodannytmagasin for mindre og selv den mindste virksomhed kan drage nytte af andre øjne på forretningen Bestyrelse

advodannytmagasin for mindre og selv den mindste virksomhed kan drage nytte af andre øjne på forretningen Bestyrelse Tema: Bestyrelse Forsker til SMV er: Undgå tantebestyrelser s.2 Ekstern sparring sikrer fremdrift s. 4 advodannytmagasin for mindre og mellemstore virksomheder Nr. 4 2011 Administrerende direktør i Håndværksrådet

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Nuværende aktiviteter

Nuværende aktiviteter Ved Hans Houlind Min baggrund HDR fra Handelshøjskolen i Århus 1974 1982 Regnskab og økonomi ansvarlig 1982 1986 Koncernøkonomi direktør Pasilac, Silkeborg 1986 1989 Økonomi og salgsdirektør i Purup Electronics,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

At rettidig rekonstruktion er vigtigt for at sikre, at de rentable dele af nødlidende virksomheder bevares.

At rettidig rekonstruktion er vigtigt for at sikre, at de rentable dele af nødlidende virksomheder bevares. Justitsministeriet Insolvensretskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mikkel Astrup Saugmann Pr. e-mail: sgm@jm.dk; cc: jm@jm.dk 25. januar 2017 Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Rekonstruktion af virksomheder Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Krisetegn 4 Svigtende ordretilgang 4 Debitorers svigtende betalingsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere