Workflow/opgaver/e mails/makroer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workflow/opgaver/e mails/makroer"

Transkript

1 Workflow/opgaver/e mails/makroer Indhold Workflow/opgave og statusopdatering... 2 Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer... 3 Lokation... 3 E forms... 4 Åbne vs. fuldførte opgaver opgavehistorik... 6 Opgaver og forfaldstid... 6 Manuelt oprettede opgaver... 6 Lav opgave /statusopdatering... 7 Statusopdateringer i administratorportalen... 7 Statusopdatering af én kandidat... 7 Statusopdatering til en ny status (uden e mail)... 8 Statusopdatering til en ny status (med e mail)... 8 Statusopdatering fra en status (med E form)... 9 Statusopdatering til den aktuelle status Statusopdatering af én stilling Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen massestatusopdatering Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen inkl. afsendelse af e mail massestatusopdatering Statusopdateringer i Manager portalen Sletning af statusopdateringer E mails og makro Mailskabeloner og makroer Mass s Statusopdatering og afsendelse af e mail Hvorfra og hvordan sender man e mails? Kontaktpersoner Kandidater Ledige stillinger E mails gemt forkert kan resultere i en uopfordret ansøgning Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 1 af 22

2 Workflow/opgave- og statusopdatering Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren Workflows i PhD Planneren er procedurer for, hvordan stillinger, ansøgninger, PhD planer osv. skal behandles. Dvs. at et workflow for en ansøgning er en procedure for, hvordan en kandidats ansøgning bliver behandlet, når den er kommet ind i systemet. Et workflow består af et antal statusser i et forløb, som f.eks. en stilling/opslag eller en kandidat/ansøger gennemløber i systemet. Når en kandidat befinder sig i en bestemt status, så ved man, hvor i behandlingsforløbet kandidaten er. Hver status kan indebære, at der skal udføres opgaver af enten ph.d. administratorerne eller program eller skoleudvalgene. Når et workflow defineres, så angives der også hvilke statusser, der indgår i workflowet fra start til slut. For hver status defineres hvilke andre statusser, der er tilladt før og efter den pågældende status. På den måde bygges et mere eller mindre fast forløb op, som stillinger og ansøgninger skal gennemløbe. Når en ansøgning kommer ind i PhD Planneren, startes der automatisk et workflow for kandidaten, som kommer til at ligge i status Received. I PhD Planneren kan man se det ved, at der laves en opgave for kandidaten i status Received. Workflow for indkomne ansøgninger: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 2 af 22

3 Begrebsafklaringer I dette afsnit forklares begreber, som er centrale for forståelsen af workflows i PhD Planneren. Statusopdateringer og opgaveopdateringer Der startes automatisk et workflow for en kandidat, når ansøgningen modtages. Det ses i PhD Planneren ved, at der oprettes en opgave på kandidaten. Når et opslag er åbent, og ansøgningerne løbende kommer ind, vokser Opgaver listen i venstremenuen i takt med, at ansøgningerne kommer ind. Nedenstående er et eksempel på en liste over Alle opgaver. For hver opgave kan man se, hvilket workflow opgaven befinder sig i (den grønne firkant), og i hvilken status opgaven er i (den røde firkant): Statusopdatering og opgaveopdateringer er to forskellige ord for præcis det samme. Det afhænger af, hvor i PhD Planneren man er, hvilket begreb der bruges, men funktionalitetsmæssigt er en statusog en opgaveopdatering helt det samme. Man laver en status /opgaveopdatering, når man flytter en ansøgning eller stilling fra en status til den næste, eller når man bare laver en opdatering til den aktuelle status ved eksempelvis at tilføje en kommentar. Status /opgaveopdateringer kan både laves af administratorer, kontaktpersoner og indskrevne studerende, dvs. at man både kan lave status /opgaveopdateringer i administratorportalen, i Manager portalen, og i studenterportalen. Nedenfor vil en status /opgaveopdatering blive omtalt som en statusopdatering. Lokation Lokationer bruges til at differentiere imellem, hvilke statusser og dermed hvilke opgaver, de forskellige kontaktpersoner kan se på My tasks fanebladet i Manager portalen. Administratorer vil altid kunne se alle opgaver i administratorportalen. Der findes i rekrutteringsdelen fem lokationer: Admin opgaver i denne lokation kan kun ses i administratorportalen (dvs. af ph.d. administratorerne). Prog. opgaver i denne lokation kan ses af programmedlemmer og formand i Managerportalen (rollerne Prog member og Prog chair) og af ph.d. administratorerne i administratorportalen. Prog. Chair opgaver i denne lokation kan ses af programformænd i Manager portalen (rollen Prog chair) og af ph.d. administratorerne i administratorportalen. School opgaver i denne lokation kan ses af skoleudvalget i Manager portalen (rollerne School member og School head) og af ph.d. administratorerne i administratorportalen. School Head opgaver i denne lokation kan ses af ph.d. skolelederen i Manager portalen (rollen School head) og af ph.d. administratorerne i administratorportalen. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 3 af 22

4 De fem lokationer samt hvilke statusser, der er knyttet til hver enkelt lokation kan ses i workflowet: Under Alle opgaver kan man også se, hvilken lokation opgaven befinder sig under (den gule firkant): Workflowet er opbygget således, at når der laves en statusopdatering, eksempelvis fra status Received, checked til Awaits prog. assessment, så sørger systemet selv for også at skifte lokation fra Admin til Prog. Tilsvarende vil systemet automatisk sørge for et lokationsskifte, når man vælger en ny status, som ligger i en anden lokation. Dvs. at man som administrator ikke skal bekymre sig om, at man skal huske at vælge den rigtige lokation, når man laver en statusopdatering. E-forms I Manager portalen laver program og skoleudvalg statusopdateringer, når de håndterer de opgaver, der ligger på deres My tasks fane. Når eksempelvis et programmedlem klikker på Status updatelinket for en kandidat (se figur 1), kommer der en formular frem, som programmedlemmet skal udfylde (se figur 2). Figur 1 et programmedlems liste af opgaver Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 4 af 22

5 Figur 2 Formular, som programmet skal udfylde ved bedømmelse af ansøgere. Formularen, som programmedlemmet skal udfylde, kaldes en E form. I opsætningsdelen af PhD Planneren kan en E form knyttes til en eller flere statusser i workflowet. Hvis en E form er knyttet til en status, betyder det, at man skal udfylde formularen, før man kan skifte til næste status. Hvis man laver statusopdateringen i administratorportalen vil formularen også dukke op der. I bunden af formularen (se figur 2 ovenfor) kan programmedlemmet vælge mellem at gemme formularen i den aktuelle status (knapperne i den røde firkant), hvis vedkommende ikke er helt færdig og bliver afbrudt. Hvis programmedlemmet har udfyldt de obligatoriske felter i formularen, så vil systemet tillade, at bedømmelsen sendes videre ved at trykke på knappen i den grønne firkant. Trykker programmedlemmet på Send to prog. chair assessment knappen, sker der en statusopdatering til status Awaits prog. chair assessment. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 5 af 22

6 Åbne vs. fuldførte opgaver opgavehistorik Der skelnes mellem åbne og fuldførte opgaver. Fuldførte opgaver er opgaver/statusser, som stillingen/kandidaten har været igennem. Der vil altid være en eller flere åbne opgaver, imens en kandidat/stilling er i et workflow og ikke er nået til en slutstatus. Fuldførte opgaver er en kronologisk oversigt over de opgaver/statusser, som kandidaten/stillingen har været i og er gået videre fra. I nedenstående figur ses kandidatens Opgaver faneblad, hvoraf åbne opgaver og fuldførte opgaver fremgår. I den kronologisk ordnede liste af fuldførte opgaver kan man se, hvilke statusser og lokationer, kandidaten har været igennem (den grønne firkant), samt hvem der har foretaget de forskellige statusopdateringer (den gule firkant): Opgaver og forfaldstid For hver status i workflowet angives, hvor længe en kandidat/stilling skal være i statussen. Eksempelvis kan man definere, at en status forfalder efter 30 dage. Dvs., at man har 30 dage til at sørge for at udføre eventuelle opgaver forbundet med statussen, så kandidaten/stillingen kan komme i en ny status indenfor 30 dage. Den dag hvor en status udløber, bliver Due date (Manager portalen) eller Forfaldsdato (administratorportalen) på opgaven gul, så man er advaret om, at opgaven skal håndteres snarest. Efter de 30 dage, bliver Due date/forfaldsdato rød for at indikere, at man skal gøre noget ved den hurtigst muligt. På den måde minder systemet om, at man skal huske at gøre noget. Man kan som administrator ændre på forfaldsdatoerne for hver enkelt opgave. Manuelt oprettede opgaver Det er muligt at oprette opgaver, som er uafhængige af det workflow, som en stilling/kandidat befinder sig i. Hvis man f.eks. har brug for at indhente information angående en specifik kandidat fra en anden myndighed, så kan man oprette en opgave under kandidaten. Så er det tydeligt, at man er i gang med at indhente informationer, men kandidaten kan samtidig forsætte i det workflow, som automatisk er startet op for kandidaten. Man opretter manuelt en opgave ved at trykke på Tilføje opgave på Opgaver fanebladet: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 6 af 22

7 Lav opgave-/statusopdatering Statusopdateringer kan laves forskellige steder i PhD Planneren både i administratorportalen, Manager portalen og studenterportalen. I dette afsnit gennemgås mulighederne for statusopdateringer i administratorportalen og i Manager portalen. Statusopdateringer i administratorportalen Når man laver en statusopdatering i administratorportalen er der forskellige muligheder: Man har mulighed for at lave statusopdateringer flere forskellige steder i systemet. Man kan lave statusopdateringer enkeltvis og for flere på én gang (massestatusopdatering). Man kan vælge at sende en e mail i samme ombæring, som man laver statusopdateringen. I de næste afsnit gennemgås, hvilke muligheder man har for statusopdateringer af henholdsvis stillinger og kandidater enkeltvis samt af flere kandidater på én gang (massestatusopdatering). Statusopdatering af én kandidat Skal man statusopdatere en enkelt kandidat, skal man ind på kandidatens Opgaver faneblad, og det kan man komme på forskellige måder: 1. Finde kandidaten og derefter klikke på kandidatens Opgave faneblad og til sidst trykke på Opgaveopdatering linket eller PhD Application linket: 2. Ved at klikke på kandidatens opgave i listen af Alle opgaver: 3. En tredje mulighed for at lave en statusopdatering på en enkelt kandidat er at klikke sig ind på den stilling, som kandidaten har søgt, klikke på stillingens Ansøgninger faneblad, sætte et flueben ud for kandidaten og vælge Statusopdatering. Denne måde gennemgås dog først i afsnittet Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen massestatusopdatering, da den funktionalitet er rettet mod massestatusopdateringer. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 7 af 22

8 Når man har gjort som i punkt 1 eller 2 for at komme frem til at lave en statusopdatering, kommer man til dette billede: I højre side af billedet skifter man til en Næste status (den grønne firkant). I venstre side af billedet laver man opdateringer til den Aktuelle status (den røde firkant). Statusopdatering til en ny status (uden e mail) Når man skal flytte en kandidat fra én status til en anden, skal man gøre det i Næste status (højre side af billedet). Under Status vælges den næste status fra dropdown listen og derefter klikkes der på Gem og tilføj. Vælger man statussen Awaits prog. assessment og trykker Gem og tilføj, så ser Opgaver fanebladet således ud: Man kan se under Fuldførte opgaver, at kandidaten har været i Lokation/Status: Admin/Received, derefter har kandidaten været i Lokation/Status: Admin/Awaits prog. assessment, og nu befinder kandidaten sig i Lokation/Status: Prog./ Awaits prog. assessment. Systemet har sørget for at ændre lokationen fra Admin til Prog. Statusopdatering til en ny status (med e mail) Man kan vælge at sende en e mail i forbindelse med, at man laver en statusopdatering til en ny status. Det kan man eksempelvis vælge at gøre, når man sender afslag ud. Dvs. at man skifter statussen på kandidaten til eksempelvis Rejected Qualified samtidig med at man sender afslagsmailen til kandidaten. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 8 af 22

9 Vælger man at sende en e mail i samme ombæring, som man laver statusopdateringen, vil man automatisk komme direkte ind på e mailen, når man trykker på Gem og tilføj, så man kan tilføje/redigere i e mailen, før den sendes. Note: Skal man sende en e mail, som indeholder stillings makroer, er det nødvendigt at lave en statusopdatering, ellers kan systemet ikke finde ud af at fylde data fra stillingen ind i e mailen. Statusopdatering fra en status (med E form) Laver man en statusopdatering fra en status, hvortil der er knyttet en E form, så beder systemet om, at man udfylder E formen, før man laver statusopdateringen. Hvis man eksempelvis vil lave en statusopdatering på en kandidat, som ligger i status Awaits prog. assessment, så dukker skemaet, som programmedlemmer skal udfylde, op. Man har to muligheder: Enten kan man ændre i noget på skemaet og trykke Gem, eller man kan trykke Skip, så springer man skemaet over: Efter Gem eller Skip kommer man til opdateringsvinduet: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 9 af 22

10 Statusopdatering til den aktuelle status Man vil typisk lave en opdatering til den aktuelle status, hvis man ønsker at skrive en kommentar, sende en e mail eller ændre på forfaldsdatoen. Ændrer man på forfaldsdato eller skriver en kommentar og trykker Gem, så vil Opgaver fanebladet se ud som nedenfor. Der er stadig kun én åben opgave, men nu kan man se kommentaren og forfaldsdatoen er ændret: Statusopdatering af én stilling Skal man lave en statusopdatering til en stilling, foregår det på samme måde som statusopdateringer til en kandidat: 1. Man finder stillingen, klikker på stillingens Opgave faneblad og til sidst på Opgaveopdatering linket eller PhD Call linket: 2. Alternativt klikker man på stillingen i listen over Alle opgaver: Derefter kommer man til et billede, som ligner og funktionalitetsmæssigt er magen til statusopdateringsvinduet for kandidater: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 10 af 22

11 Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen massestatusopdatering I stedet for at gå ind på hver enkelt kandidat og lave en statusopdatering, kan man på én gang lave en statusopdatering for udvalgte kandidater, som har søgt den samme stilling. Dvs., at man fra stillingen kan lave en statusopdatering for en eller flere kandidater. Det kan være nyttigt, hvis man skal flytte flere ansøgere fra en status til en anden. Det skal man eksempelvis, når fristen på et opslag er udløbet, og alle kandidaterne skal flyttes til status Awaits prog. assessment. I eksemplet herunder er der på stillingen Test programme 3 kommet to ansøgninger, som skal flyttes til status Awaits prog. assessment: 1. Gå ind på det pågældende opslag/ledig stilling. 2. Klik på Ansøgninger fanebladet. 3. Marker de ansøgere, som skal flyttes til status Awaits prog. assessment med et flueben. 4. Under Handling vælges Statusopdatering i dropdown listen og der klikkes på Start: 5. Under Næste status og lokation vælges Status: Awaits prog. assessment og der klikkes på Gem: Vær opmærksom på, at man ikke kan fortryde en masse statusopdatering. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 11 af 22

12 6. Efter man har trykker på Gem kommer man tilbage til Ansøgninger fanebladet, hvor man kan se, at de to kandidater har skiftet status: Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen inkl. afsendelse af e mail massestatusopdatering Når man vælger at lave en massestatusopdatering via stillingen, har man også mulighed for at sende en e mail til alle kandidaterne på én gang. I vinduet Næste status skal man vælge den e mailskabelon under Vælg mail, som man ønsker at bruge, og derefter klikke på Gem: Gør man det, kommer man videre til vinduet, hvorfra man sender e mailen. Da man ikke kan se makroerne i e mailen udfyldt, før man sender den, er der nogle e mails, der er mere velegnede end andre til mass s. Hvis der ved afsendelse af en mass er nogle makroer, som ikke kan udfyldes, vil man i Mailbox ind modtage en mail om problemet. Afsendte e mails gemmes på hver enkelt kandidats Dokumenter faneblad. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 12 af 22

13 Statusopdateringer i Manager-portalen Alle opgaver, som hver enkelt rolle skal tage sig af i management portalen, er samlet på My tasksfanebladet. I eksemplet herunder er der to ansøgninger, der skal bedømmes i det program, som programmedlemmets tilhører. Der er derfor to opgaver på My tasks fanebladet. Når man skal lave en statusopdatering i Manager portalen, klikker man på Status update linket: Herefter kommer denne formular frem: I formularens Status boks vælger man, om man i venstre side vil lave en statusopdatering til den aktuelle status (venstre side), eller om man vil lave en statusopdatering til en ny status (højre side). Laver man en statusopdatering til den aktuelle status forbliver opgaven i samme status og lokation, og den vil således stadig være på My tasks fanebladet. Laver man en statusopdatering, hvor kandidaten flyttes til en ny status, som man ikke selv har adgang til at se, forsvinder den fra listen af opgaver på My tasks fanebladet. Man vil dog kunne gå ind under stillingen og se alle ansøgerne, samt hvilken status de befinder sig i. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 13 af 22

14 Sletning af statusopdateringer I administratorportalen har man mulighed for at slette statusopdateringer. Det kan være nyttigt, hvis man er kommet til at vælge en forkert status som Næste status. Man kan slette den Aktuelle status, hvorefter systemet sætter den forrige status til den aktuelle. Hvis man på den måde fortsætter med at slette den aktuelle status, ender man med at slette hele opgavehistorikken. Note: Man skal være varsom med at slette, fordi man ikke kan fortryde en sletning! Hvis man ønsker at slette en statusopdatering går man ind på Opgaver fanebladet og klikker på Opgaveopdatering: Sig Skip til en eventuel E form, hvorefter statusopdateringsvinduet kommer frem. Klikker man på Slet knappen i den venstre side, sletter man den aktuelle status og forbliver i samme vindue: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 14 af 22

15 Ved at vælge Opgaver fanebladet, ligger der nu kun to opgaver under fuldførte opgaver, mens den 3. fuldførte opgave er rykket op som en åben opgave: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 15 af 22

16 s og makro Mailskabeloner og makroer I PhD Planneren findes et antal mailskabeloner, som kan bruges, når man skal skrive en e mail. En mailskabelon består af et prædefineret indhold, så man ikke selv skal sidde og forfatte teksten. I indholdet indgår makroer. Makroerne bruges til automatisk at hente relevant data, som varierer fra kandidat til kandidat. Screendumpet nedenfor viser et eksempel på en tilbudsskabelon. Makroerne er markeret med en rød boks. Når e mailen afsendes vil makroerne automatisk blive udfyldt med data, som er registreret på den kandidat, som e mailen sendes til. Ligeledes vil signaturen automatisk blive udfyldt med data på den person, som sender e mailen. Mass s En mass er en e mail, som sendes til flere modtagere på én gang. Fordelen ved mass s er, at man undgår at skulle sende den samme mail flere gange. Ulempen ved mass s er, at man ikke ser makroerne udfyldt, før e mailen er sendt. Hvis der er problemer med en af makroerne, kan det være lidt besværligt at gennemskue, hvor problemet ligger. En mass kan f.eks. være afslag til alle de ansøgere på et opslag, der ikke skal have et tilbud. Det kan også være en besked fra ph.d. administrationen til alle aktive ph.d. studerende. Ved at søge bestemte grupper af ph.d. studerende ud via et filter, kan man sende en e mail til præcis de personer, man ønsker at ramme. Se vejledningen Filtre i PhD Planner for mere information om at lave et filter. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 16 af 22

17 Mass s til ph.d. studerende vælges på nederst på fanebladet Medarbejdere: Der kan også sendes en mass til alle kontaktpersoner fra fanebladet Kontaktpersoner: Statusopdatering og afsendelse af Der er forskel på bare at sende en mail til en kandidat og at sende en e mail i samme ombæring, som man laver en statusopdatering på en kandidat. Hvis man bare sender en e mail til en kandidat, så kan systemet kun finde ud af at fylde information i de makroer, som henter værdier fra felter på kandidaten. Systemet kan ikke finde ud af at fylde informationer i makroer, som henter information fra felter på det opslag, som kandidaten har søgt. Hvis man derimod sender en e mail i forbindelse med en statusopdatering på kandidaten, så ved systemet gennem statusopdateringen, hvilket opslag kandidaten har søgt, og kan derfor automatisk udfylde makroer, der er knyttet til opslaget. Eksempelvis kan man ikke uden at lave en statusopdatering bede en anbefaler indsende en anbefaling, fordi den mailskabelon, der bruges til det, indeholder en makro, som henter titlen på opslaget fra et felt på opslaget. Hvis man ikke ønsker at flytte kandidaten til en anden status, kan man bare lave en statusopdatering, hvor kandidaten forbliver i den samme status. Hvorfra og hvordan sender man s? Herunder gennemgås, hvorfra og hvordan man afsender de mest typiske e mails indenfor tre forskellige steder i systemet: På en kontaktperson på en kandidat og eller på en ledig stilling. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 17 af 22

18 Hvis man har klikket sig ind på en Ledig stilling, så kan man godt derfra klikke sig videre til en kandidat uden først at vælge Kandidater menuen i venstre side og derefter vælge en kandidat. Hvilke mailskabeloner, man har tilgængeligt og hvilke informationer man kan trække ud i makroerne afhænger af, om man befinder sig på en kontaktperson, en kandidat eller en ledig stilling. Kontaktpersoner Mails i forbindelse med oprettelse af adgang til PhD Planner Når en kontaktperson er oprettet i PhD Planner, og man skal give personen adgang til Managerportalen, gøres det fra kontaktpersonens Selvbetjenings faneblad. Vælg Manager Portal og trykker på Opret konto: Så sendes der automatisk en e mail til personen med login informationer. Ønsker man at se den e mail, der er afsendt, kan man se den på kontaktpersonens Dokument faneblad. Hvis en kontaktperson beder om at få gensendt sin login info kan man både gøre det fra Selvbetjenings fanebladet og fra Dokument fanebladet og derefter vælge den relevante e mailskabelon. Send dog ikke gammel e mail med password, da det er forældet. Der er også fra Selvbetjenings fanebladet, at man kan fjerne en kontaktpersons adgang til managerportalen. Kandidater Besvarelse af e mail Hvis man har modtaget en e mail fra en ansøger/kandidat og skal svare tilbage, starter man med at gemme e mailen på ansøgningen. E mailen gemmes under Dokumenter fanebladet, og herfra kan man åbne og svare på e mailen: Svarer man fra Dokumenter fanebladet, bliver e mailen også automatisk gemt under Dokumenter Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 18 af 22

19 fanebladet. Det er derfor en fordel at starte med at arkivere e mailen før der svares. Revideret den 30. marts 2017 Afsendelse af e mail til kandidat uden statusopdatering Når man sender en e mail uden samtidig at lave en statusopdatering, klikker man på Ny e mailknappen på kandidatens Dokumenter faneblad, og vælger den mailskabelon, man ønsker at bruge: E mailen vil automatisk blive gemt på kandidaten. Statusopdatering og afsendelse af e mail til en kandidat Når man sender en e mail i samme ombæring som en statusopdatering, så starter man med at lave en Opgaveopdatering på kandidaten: Hvis man ønsker, at kandidaten skal skifte til en ny status samtidig med, at e mailen sendes, vælger man først den nye Status under Næste status (højre side af billedet). Derefter vælger man hvilken mailskabelon, man ønsker at bruge, og til sidst trykker man på Gem og tilføj: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 19 af 22

20 Hvis man ønsker at kandidaten skal forblive i den samme tilstand, så vælger man mailskabelon under Aktuelle status (venstre side af billedet), og trykker Gem: E mailen bliver automatisk gemt på kandidaten. Ledige stillinger Udsendelse af e mail til én eller flere kandidater på én gang dvs. en mass Når man udsender en e mail til én eller flere kandidater på én gang, kan man både gøre det i forbindelse med en statusopdatering eller ved bare at sende en e mail. Det kommer an på indholdet i e mailen, om det er nødvendigt at sende e mailen ifm. statusopdateringen. Ved udsendelse af afslag til alle dem, som ikke bliver indskrevet, kan man vælge at sende e mailen i samme ombæring, som man laver en statusopdatering. Eller man kan først sende e mailen og så derefter lave statusopdateringen. Hvis man starter med at sende en mass til flere kandidater uden at lave en statusopdatering, så starter man på Ansøgninger fanebladet, hvor man udvælger den eller de kandidater, som man vil sende eksempelvis en afslagsmail til. Derefter vælger man Send E mail i dropdown listen under Handling: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 20 af 22

21 Hvis man ønskede at sende e mailen i samme ombæring som statusopdateringen, ville man i stedet skulle vælge Statusopdatering i dropdown listen under Handling. Når e mailen er afsendt bliver den gemt på hver kandidats Dokumenter faneblad. Hvis der er problemer med afsendelse af en mass , modtager man en e mail fra PeopleXS i Mailbox ind, hvor der står noget om, hvad der er galt. Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 21 af 22

22 s gemt forkert kan resultere i en uopfordret ansøgning Hvis man kommer til at klikke på den forkerte Gem knap, opretter man samtidig en uopfordret ansøgning i stedet for blot at gemme e mailen på kandidatens nuværende ansøgning: Den uopfordrede ansøgning opstår, hvis man ved en fejl kommer til at klikke på Gem i stedet for Gem i peoplexs på dette billede: Eller hvis man (efter at have klikket på Gem i peoplexs ) kommer til at klikke på Gem i dette billede: Workflow, opgaveopdatering, e mails og makroer Side 22 af 22

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.)

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Indhold Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer... 3 Lokationer...

Læs mere

Emails i PhD Planneren (rekruttering)

Emails i PhD Planneren (rekruttering) Emails i PhD Planneren (rekruttering) Indhold Emailskabeloner og makroer... 2 Masse-emails... 2 Statusopdatering OG afsendelse af email... 2 Hvorfra og hvordan sender man emails?... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rev. den

Indholdsfortegnelse. Rev. den Indholdsfortegnelse Vejledning til vedligeholdelse af organisationen (rekruttering)... 4 Begrebsforklaring accounts og kontaktpersoner... 4 Accounts... 4 Hvordan opretter man en ny account?... 4 Hvordan

Læs mere

E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU

E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU Indholdsfortegnelse Om PeopleXS... 2 Lederportalen... 2 Administratorportalen... 2 Opgavelisten... 3 Mailbox ind... 4 Workflows grundstenen i PeopleXS... 5 Et workflow

Læs mere

Opgaver og workflows i PeopleXS

Opgaver og workflows i PeopleXS Opgaver og workflows i PeopleXS Indholdsfortegnelse Generelt omkring workflows og opgaver i PeopleXS... 2 Hvad er en opgave i PeopleXS?... 3 Åbne vs. fuldførte opgaver... 3 Status og forfaldstid... 3 Opgave

Læs mere

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Indhold Hvordan finder man en kandidat?... 2 Søg efter navn: under menuen i venstre side... 2 Find kandidaten via Kandidater-menuen... 3 Find kandidaten

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning programme assessment

Bedømmelse af ansøgning programme assessment Bedømmelse af ansøgning programme assessment Når opslaget er lukket, og ansøgninger er legalitetskontrolleret, skal ansøgningerne sendes til bedømmelse. Dette gøres ved at ændre status fra Received, checked

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning

Bedømmelse af ansøgning Bedømmelse af ansøgning Indhold Programme assessment... 2 Pre-assessment... 4 Programme chair... 9 School assessment... 10 Financing... 11 Uni agreement og Industrial PhD og andre samarbejdstyper... 12

Læs mere

Anmodning Afhandling. Indhold. Rev

Anmodning Afhandling. Indhold. Rev Anmodning Afhandling Indhold Anmodning... 2 Oprettelse af anmodning... 2 Medarbejderfanebladet... 3 Opgaverfanebladet... 4 Registrering af afhandling og bedømmelsesforløb... 5 Regarding... 5 Outcome...

Læs mere

Ha ndtering af bedømmelser

Ha ndtering af bedømmelser Ha ndtering af bedømmelser Grundet problemer med den dligere løsning l at samle alle bedømmelser i en email og sende den l henholdsvis bedømmelsesudvalget og dekan, er der blevet implementeret en ny løsning

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning

Bedømmelse af ansøgning Bedømmelse af ansøgning Indhold Programme assessment... 2 Pre assessment... 4 Programme chair... 9 School assessment... 10 Financing... 10 Uni agreement... 11 Industrial PhD... 11 Programme assessment

Læs mere

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Rev. 15. februar 2013 Denne vejledning beskriver, hvordan man i PhD Planneren gør klar til optag, og hvordan man vipper en ansøger fra rekruttering til

Læs mere

Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering

Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering Rev. 14.12.12 Ved aflevering af afhandling eller udløb af indskrivningsperioden uden aflevering får en medarbejder automatisk

Læs mere

1- Sagsbehandling af ansøgninger

1- Sagsbehandling af ansøgninger 1- Sagsbehandling af ansøgninger Rev. 05.03.2015 Ansøgningsrunder Denne vejledning giver et overblik over sagsbehandlingen fra ansøgningsfristens udløb og indtil udsendelse af tilbud og afslag til ansøgere.

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Klargøring af og adgang til studerende i Talent

Klargøring af og adgang til studerende i Talent Klargøring af og adgang til studerende i Talent Denne vejledning er til arbejdet i Talent Management efter at ansøgere er blevet vippet over fra Recruitment. Inden den studerende får adgang til PhD Planneren,

Læs mere

Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer

Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer Indhold Generelt... 2 Opret kontaktperson... 3 Opret kontaktperson fra Kontaktpersoner menuen... 3 Opret kontaktperson via den ph.d. studerende... 6 Opret kontaktperson

Læs mere

Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat...

Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat... Behandling af ph.d.-ansøgninger Revideret den 3. januar 2018 Indhold Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat... 6

Læs mere

Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat...

Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat... Behandling af ph.d.-ansøgninger Revideret den 16. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Ad hoc-ansøgning... 4 Udsend link til Ad hoc-ansøger... 4 Ret ansøgers data og bilag... 6 Find ansøger/kandidat...

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Indhold Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Rollen... 5 Accounten... 6 Tildeling af rollerne Main supervisor og Co supervisor... 8 Hvordan

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Oprettelse af ph.d. opslag

Oprettelse af ph.d. opslag Oprettelse af ph.d. opslag Indhold Opre else af generelle opslag... 2 Indledning... 2 PhD Call (programopslagene under hovedopslaget)... 2 Group Call (hovedopslag)... 6 Opre else af specialopslag... 11

Læs mere

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev Upload af dokument Rev. 22.11.12 Dokumenter kan uploades enten på Dokumentfanebladet, under en anmodning eller under en plan Der kan vælges forskellige kategorier afhængig af, hvor dokumentet uploades.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 2 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 2 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse ST VIP-supershortlisting (post doc / vid.ass.) Indholdsfortegnelse Vejledning af VIP-stilling supershortlisting - gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Vejledning til at danne PDF-dokumenter

Vejledning til at danne PDF-dokumenter Vejledning til at danne PDF-dokumenter Indhold PDF-knappen... 2 Hvordan bruger man PDF-knappen?... 2 Udfordringer med PDF-filer... 4 Når nogle bilag ikke kan konverteres til PDF... 5 PDF-dokumentet kan

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Indlevering af a andling... 5 Indlevering af a andling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 3 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 3 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse for alm. VIP Indholdsfortegnelse Vejledning af alm VIP-stilling gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen... 3 00 Opstart/validering af opslag... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Contents Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Oprettelse af ny kontaktperson fra kontaktpersoner-menuen... 2 Oprettelse af ny kontaktperson

Læs mere

Hvorfra sendes hver enkelt ?

Hvorfra sendes hver enkelt  ? Hvorfra sendes hver enkelt email? Her følger en oversigt over, hvorfra hver enkelt email skal afsendes. HUSK: Sendes en email ifm. en opgaveopdatering, kan man sam dig ski e l næste status i workflowet.

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sådan opretter du et projekt i Emply

Sådan opretter du et projekt i Emply Revideret d. 26.06.2019 Sådan opretter du et projekt i Emply Gå ind på au.emply.net og klik på Nyt projekt: Fanen Opsætning: Udfyld alle relevante felter. Felter markeret med * er obligatoriske og skal

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Awaits study conclusion indlevering af a andling...

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Awaits study conclusion indlevering af a andling...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af nye sprog i Sikker Mail Box

Vejledning til oprettelse af nye sprog i Sikker Mail Box Vejledning til oprettelse af nye sprog i Sikker Mail Box Det er nu muligt at ændre sprog i hele Sikker Mail Box. Dette gøres ved at logge ind på Sikker Mail Portalen og vælge Mailbox konfiguration i menuen

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

VEJLEDNING I Lokaleansøgning På disse sider beskrives processen for lokaleansøgning via Foreningsportalen. Ansøgningsprocessen kan beskrives kort med nedenstående punkter: Kladder udfyldes Ansøgning sendes afsted Behandles i diverse

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 1 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse ST VIP-shortlisting Indholdsfortegnelse Vejledning af VIP-stilling shortlisting - gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen... 3 00 Opstart/validering af opslag...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Udtræk af ansøgerdata til excel

Udtræk af ansøgerdata til excel Udtræk af ansøgerdata til excel I dee dokument beskrives trin for trin, hvordan man trækker data ansøgerdata ud fra PeopleXS og eerfølgende, hvordan man indsæer dataene i et excel ark og gemmer excel arket,

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere

Kandidathåndtering. 1 - Fanen Kandidater

Kandidathåndtering. 1 - Fanen Kandidater Kandidathåndtering 1 - Fanen Kandidater Har du modtaget ansøgninger, vil du automatisk blive ledt ind på fanen Kandidater når du går ind på et projekt. Her kan du se kandidatens navn, dato for indsendelse

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende, der har fået tildelt sin ph.d.-grad (adm)

Afslutning af ph.d.-studerende, der har fået tildelt sin ph.d.-grad (adm) Afslutning af ph.d.-studerende ba de fuldførte og afbrudte/ej startede Inden afslutning af den ph.d.-studerende påbegyndes, skal planen og alle anmodninger lukkes med opgaveopdatering. Planer og anmodninger

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen JULI 2018 Side 2 af 27 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Besked ved manglende mobilnummer... 5 Sessionslængde... 5 Opbevaring af data... 5 Indkommen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv. Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 1.1 Angivelse af lukkeperiode... 2 1.1.1 Kommuneniveau... 2 1.1.2 Områdeniveau... 3 1.2 Arbejdsgang for institutioner, der holder åbent... 5 1.2.1 Hvilke

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Vejledning i brug af Favrskov Kommunes jobportal

Vejledning i brug af Favrskov Kommunes jobportal Vejledning i brug af Favrskov Kommunes jobportal Indledning... 3 Login til jobportalen... 3 Overblik over kandidaterne:... 5 Prioritering af kandidater:... 7 Kontaktpersoner... 8 710-2012-1424 2 Indledning

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere