Diffusionsspærre og ældningstid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diffusionsspærre og ældningstid"

Transkript

1 Projekt nr Titel: Undersøgelse af diffusionsspærrens effekt samt ældningstid for præisolerede fjernvarmerør i serie 2 Udført af: Teknologisk Institut Diffusionsspærre og ældningstid Undersøgelse af diffusionsspærrens effekt samt fastlæggelse af ældningstid for præisolerede fjernvarmerør i serie 2 August 2015

2 Undersøgelse af diffusionsspærrens effekt samt fastlæggelse af ældningstid for præisolerede fjernvarmerør i serie 2 Dansk Fjernvarmes F&U-konto nr Udført af: Teknologisk Institut, Energi og Klima, Installation og Kalibrering, Aarhus Illustrationer og fotos: Niels Winther, Teknologisk Institut 1

3 Forord Dette projekt er gennemført af to årsager og har derfor to formål: På Dansk Fjernvarmes temadage om præisolerede fjernvarmerør har forskellene mellem resultaterne for uældede og ældede rør gennem flere år ikke afspejlet en entydig effekt af diffusionsspærrens virkning, hvilket og det er den anden årsag kunne skyldes, at ældningstiden på 13 uger (Dansk Fjernvarmes F&U ) for fleksible rørs vedkommende og 150 døgn (DS/EN 253) for lige rørs vedkommende er for kort, da ældningstiderne er baseret på rør i serie 1, dvs. med mindst isolering. Da isoleringsvolumen i serie 2 er større end i serie 1, er den mængde cellegas, typisk cyclopentan, som ældningen forcerer udvekslingen af, tilsvarende større, hvorfor det må antages, at ældningstiden også er længere. Til prærørskontrollerne har der de seneste år udelukkende været udtaget, ældet og testet rør i serie 2, hvorfor det var naturligt dels at undersøge diffusionsspærrens effekt, såfremt rørene blev fuldt ældede, dels at finde den tid, hvormed man kan tale om fuld ældning. Fra 2015 er der udtaget fleksible rør i serie 3, hvorfor resultaterne ikke umiddelbart kan overføres fra serie 2. Ældningen har til formål at bestemme isoleringens varmekonduktivitet svarende til 30 års levetid, hvilket sker ved accelereret ældning ved forhøjet temperatur. På den baggrund har Dansk Fjernvarmes F&U-fond støttet dette projekts gennemførelse. Teknologisk Institut Aarhus, den 31. august 2015 Niels Winther Civilingeniør Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe bestod i 2014 af: Torben Hald, HOFOR A/S Jørgen Eigaard Hansen, VEKS I/S Karsten Randrup, Verdo Varme A/S Astrid Birnbaum, Dansk Fjernvarme Jakob Storm Rasmussen, Fjernvarme Fyn Keld Sørensen, Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Nils-Aage Gregersen, Aalborg Forsyning, Varme Torkild Kjærsgaard, Skanderborg-Hørning Fjernvarme 2

4 Indholdsfortegnelse Forord Sammendrag Baggrund Cellegasdiffusion Forsegling Isoleringsvolumen Ældning Valg af rør Resultater Fleksible twinrør Lige enkeltrør Lige twinrør Konklusion Litteratur Bilag Bilagsoversigt Bilag 1: Målskemaer for fleksible twinrør Bilag 2: Målskemaer for lige enkeltrør Bilag 3: Målskema for lige twinrør Bilag 4: Standarder for præisolerede fjernvarmerør

5 1. Sammendrag Projektet har haft som formål at vise diffusionsspærrens effekt og fastlægge ældningstiden for præisolerede fjernvarmerør i serie 2. Målingerne har været udført på tre fleksible twinrør 2 20/110, tre lige enkeltrør 60,3/140 og tre lige twinrør 2 60,3/225. For hver rørtype var der ét rør med diffusionsspærre, mens to andre var uden. Rørene var udtaget fra Dansk Fjernvarmes prærørskontrol Mængden af isolering og dermed cellegasser til diffusion er større i rør i serie 2 end i rør i serie 1, hvorpå de hidtidige ældningstider har været baseret. Det var ventet, at ældningstiden ville være tilsvarende større, hvilket den også var for to tredjedele af rørene. Det var ikke forventet, at rør med diffusionsspærre ville undergå nævneværdig ældning, men det skete for alle tre rørtyper i større eller mindre grad. Rørene med diffusionsspærre blev dog færdigældet hurtigere end rørene uden diffusionsspærre. Ud fra resultaterne af de udførte målinger kan det ikke konkluderes, at rørene med diffusionsspærre ikke ældes overhovedet, og opmærksomheden retter sig derfor mod forseglingen af enderne. Afledt heraf har Teknologisk Institut efterfølgende udviklet en forbedret metode til endeforsegling. Selve fugen i forseglingen er meget tynd og udgør en ikke-metallisk del af den samlede forsegling på røret. Den kan derfor ikke betragtes som en diffusionsspærre. Betydningen af fugens diffusionsåbenhed er ikke nærmere undersøgt. De øgede ældningstider for rør i serie 2 gælder kun for disse dimensioner. Ved ældning af rør i serie 3 vil det sandsynligvis kræve ældningstider, der ligger ud over de tider, der er fundet ifm. projektet. 4

6 2. Baggrund Projektet er gennemført af to årsager og har derfor to formål: På Dansk Fjernvarmes temadage om præisolerede fjernvarmerør har forskellene mellem resultaterne for uældede og ældede rør gennem flere år ikke afspejlet en entydig effekt af diffusionsspærrens virkning, hvilket og det er den anden årsag kunne skyldes, at ældningstiden på 13 uger (Dansk Fjernvarmes F&U ) for fleksible rørs vedkommende og 150 døgn (DS/EN 253) for lige rørs vedkommende er for kort, da ældningstiderne er baseret på rør i serie 1, dvs. med mindst isolering. Da isoleringsvolumen i serie 2 er større end i serie 1, er den mængde cellegas, typisk cyclopentan, som ældningen forcerer udvekslingen af, tilsvarende større, hvorfor det må antages, at ældningstiden også er længere. Til prærørskontrollerne har der de seneste år udelukkende været udtaget, ældet og testet rør i serie 2, hvorfor det var naturligt dels at undersøge diffusionsspærrens effekt, såfremt rørene blev fuldt ældede, dels at finde den tid, hvormed man kan tale om fuld ældning. Ældningen har til formål at bestemme isoleringens varmekonduktivitet svarende til 30 års levetid, hvilket sker ved accelereret ældning ved forhøjet temperatur. 2.1 Cellegasdiffusion Da varmekonduktiviteten og dermed isoleringsevnen er stærkt afhængig af cellegassen i PUR en, er det af stor betydning for de termiske langtidsegenskaber, at cellegassen forbliver heri. På grund af forskelle i partialtrykket mellem cellegasserne og den omgivende atmosfæriske luft vil der naturligt ske en cellegasudveksling over tid, hvor gasserne i PUR en med relativ lav varmekonduktivitet, dvs. kuldioxid (CO2) og cyclopentan (C5H10), bliver udvekslet med atmosfærisk luft (primært O2 og N2), der har en relativt højere varmekonduktivitet, se figur 1. Figur 1: Cellegasudvekslingen i PUR uden diffusionsspærre 5

7 Da cyclopentan modsat fx freon er et relativt flygtigt molekyle, kan der lægges en diffusionsspærre ind mellem isoleringen og kapperøret, alternativt kan den indbygges i kapperøret, som det ses i visse fleksible rør. Ideen med en diffusionsspærre er således at forhindre cellegasudvekslingen, hvilket illustreres i figur 2. Figur 2: Diffusionsspærrens effekt mod cellegasudvekslingen i PUR 2.2 Forsegling Ofte er diffusionsspærren metallisk, når den ligger mellem isoleringen og kapperøret, fx en tynd alufolie. Inden den forcerede ældning forsynes enderne af rørene derfor med en plastbelagt alufolie, der limes gastæt til medie- og kapperør, hvorved diffusionen vil ske gennem kapperøret, dvs. radialt på røret, hvis røret ikke har en diffusionsspærre. Rør med gastæt diffusionsspærre vil derfor teoretisk undergå ingen eller begrænset ældning. Forseglingen af enderne er således af afgørende betydning for at vurdere diffusionen gennem rørkappen. Der foreligger ikke umiddelbart nærmere normsatte vejledninger i, hvorledes forseglingen i praksis skal udføres, og det beror derfor på både erfaring og på en håndværksmæssig korrekt udførelse, hvis en diffusionsspærre skal virke efter hensigten. Billede 1: Limning inden montering af metallisk diffusionsspærre Billede 2: Metallisk diffusionsspærre limet på enden af røret 6

8 Forsegling har hidtil været udført efter en metode beskrevet af Henning D. Smidt, hvor diffusionsspærren monteres i en fugemasse på enden af røret. Fugemassen var oprindelig angivet som Sikaflex 11 FC, men for år tilbage viste den sig ikke at være velegnet, da den har en maksimal arbejdstemperatur på 80 C, hvilket godt nok er 10 C højere end ældningstemperaturen for fleksible rør, men omvendt 10 C lavere end ældningstemperaturen for lige rør. De seneste år har der været anvendt Loctite 5399 som fugemasse. Den har en maksimal anvendelsestemperatur på 300 C, hvilket betyder, at den har et rigeligt overskud af blødgørere, så den bliver ved med at bevare sin vedhæftning og elasticitet i løbet af hele ældningsperioden. Endvidere er farven rød, så det visuelt er nemt at se, om forseglingen er udført korrekt. Endeforseglingen bestod, jf. metoden beskrevet af Henning D. Smidt, af en cirkulær diffusionsspærre svarende til rørets diameter, hvilket giver en ydre fuge langs rørets cirkumferens med vedhæftning dels til isoleringen, dels til enden af kapperøret. Da kapperøret kun har en tykkelse på få millimeter, har den ydre vedhæftning været relativt spinkel. For at kunne fuge ordentligt mod PE udføres altid en flammebehandling (coronabehandling) for at fjerne overfladespændingen inden, men det siger sig selv, at den skal udføres med stor forsigtighed for ikke at smelte eller antænde isoleringen. Behandlingen af selve enden på kapperøret, dvs. snitfladen på dette, bliver derfor ikke nødvendigvis afspændt tilstrækkeligt før fugning. Teknologisk Institut har løbende haft fokus på bl.a. forseglingens vedhæftning langs kapperøret, og den hidtidige og til dette projekt anvendte metode har derfor været genstand for en efterfølgende videreudvikling, der har medført, at folien nu monteres, så den rager ca. 1 cm ud over kapperøret. Herefter presses folien med en trykplade mod enden af røret, og den overskydende fuge glittes mod kapperøret svarende til en ca. 30 skrå affasning, hvorved der sikres en meget solid forankring, da det uden problemer er muligt at fjerne overfladespændingen ved at flammebehandle kapperøret væk fra snitfladen i stedet for at gøre det mod denne. Figur 3 viser forskellen mellem de to forseglingsmetoder, og på billede 3 og 4 ses metoderne anvendt i praksis. 7

9 Figur 3: Afslutning af endeforsegling. Den hidtidige metode øverst og den nyudviklede metode nederst. På Dansk Fjernvarmes temadage om præisolerede fjernvarmerør i december 2014 blev Logstor og Teknologisk Institut opfordret til at mødes og nærmere gennemgå emnet om endeforsegling, dvs. diskutere og sammenligne de metoder, som begge parter anvender, hvilket skete primo juli Mødet var yderst konstruktivt, og der var enighed om, at den forbedrede metode er mekanisk meget solid, da det er næsten umuligt at fjerne forseglingen, og den er således et væsentligt skridt mod at lave en holdbar og effektiv forsegling af enderne på præisolerede fjernvarmerør inden ældning. Den tynde fuge, der nødvendigvis opstår mellem diffusionsspærren og røret, vil i princippet udgøre en læk i den samlede forsegling, da den ikke er metallisk. Om denne læk har en betydning for, om der sker en diffusion svarende til ingen eller en defekt aksial diffusionsspærre, er ikke nærmere belyst. 8

10 Billede 3a og 3b: Den hidtidige og til projektet anvendte forsegling direkte på snitfladen af kapperøret. Se også figur 3. Billede 4: Den videreudviklede, skråt affasede fuge langs kapperøret. Folien ses i fugens venstre side. Se også figur 3. 9

11 2.3 Isoleringsvolumen For at sammenligne de forskellige isoleringsklasser, dvs. serie 1, 2 og 3, betragtes en tynd isoleringsskive med isoleringsarealet angivet i cm 2 svarende til isoleringsvoluminet pr. længdeenhed, fx cm 3 /m. Figur 4: Isoleringsarealet Ai i enkelt- og twinrør Da ældningen sigter mod at fremskrive varmekonduktiviteten og dermed isoleringsevnen, er det målet, at cellegasudvekslingen er fuldt tilendebragt. Idet mængden af cellegasser er større i en højere isoleringsklasse på grund af det større isoleringsareal, er en sammenligning mellem disse arealer vist i tabel 1. I fleksible twinrør er der ca. 55 % mere isolering i serie 2 (Ø110) i forhold til serie 1 (Ø90) ved medierør Ø20, i lige enkeltrørs er der ca. 36 % mere isolering i serie 2 (Ø140), DN 50 i forhold til serie 1 (Ø125), og i lige twinrør er der ca. 283 % mere isolering i serie 2 (Ø225), 2 DN 50 i forhold til lige enkeltrør i serie 1 (Ø125), hvilket som udgangspunkt i alle tilfælde betinger en længere ældningstid end de under afsnit 2.4 anførte. Isoleringsarealet Ai kan beregnes som: For enkeltrør: = ( - 2 )- For twinrør: = ( - 2 )- 2 hvor Dc er kapperørets yderdiameter [mm] Tc er kapperørets tykkelse [mm] Ds er medierørets yderdiameter [mm] Med medierør som Ø20 i fleksible rør og DN50 i lige rør fås da samlet: Serie Fleksible twinrør* Lige enkeltrør Lige twinrør i.f.t. Ø125 enkeltrør D c T c D s A Diff.* D c T c D s A Diff. D c T c D s A Diff. [-] [mm] [mm] [mm] [cm²] [%] [mm] [mm] [mm] [cm²] [%] [mm] [mm] [mm] [cm²] [%] ,3 26,4 50, ,0 60,3 82, ,2 60,3 237, ,5 20,0 80,3 55* 140 3,0 60,3 112, ,4 60,3 316, ,5 20,0 106,8 106* 160 3,0 60,3 157, ,6 60,3 405,9 391 *I forhold til et gennemsnit af enkeltrør i serie 1 anvendt til Dansk Fjernvarmes F&U Tabel 1: Sammenligning mellem isoleringsklasse, rørtype og isoleringsareal I figur 5 ses en grafisk afbildning af tabel 1. 10

12 Isoleringsvolumen som funktion af kapperørsdimension Isoleringsvolumen i forhold til serie 1 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 106% Serie 3 55% Serie 2 91% Serie 3 391% Serie 3 36% Serie 2 283% Serie 2 0% Kapperørsdimension [mm] Fleksible twinrør, 2 20 mm Lige enkeltrør, DN 50 Lige twinrør, 2 DN 50 i.f.t. Ø125 enkeltrør Figur 5: Grafisk afbildning af tabel Ældning Efter forseglingen ældes rørene. Jf. DS/EN 253 ældes lige rør ved 90 C i 150 døgn, og fleksible rør ældes ved 70 C i 13 uger, jf. Dansk Fjernvarmes F&U Ældningen foretages i varmekasser, der kan rumme rørstykker på 3 m lige rør og ruller af fleksible rør. Når den første ældning på 150 døgn hhv. 13 uger er gennemført, måles rørenes varmekonduktivitet, hvorefter ældningen fortsættes, varmekonduktiviteten måles igen osv. Sådan fortsættes indtil ændringen i varmekonduktiviteten mellem to på hinanden følgende målinger med mellemliggende ældning er mindre end 0,0001 W/(m K). Hver måling er et gennemsnit af en tripelbestemmelse. Billede 5: Ældning af lige rør Billede 6: Ældning af fleksible rør Projektet har som formål at finde den tid, hvor ældningen kan siges at være fuldt gennemført, dvs. hvor cellegasdiffusionen er så godt som fuldstændig, og om der kan ses en signifikant forskel på, om rørene har været fremstillet med eller uden diffusionsspærre. Ud fra forskellen i isoleringsvoluminerne mellem serie 1 og serie 2, jf. tabel 2, blev den øgede ældningstid sat som et trinvist antal ekstra perioder a to uger for de fleksible twinrør og 30 døgn for de lige rør. 11

13 Projektets gentagne målinger med mellemliggende ældning viser en tendens til, at rørene med diffusionsspærre opnår hurtigere færdigældning end rørene uden, se afsnit 3. I tabel 2 ses en samlet oversigt over ældningstiderne for de enkelte rørtyper. Ældningsperiode Fleksible twinrør Lige enkeltrør Lige twinrør Ældningstid Sum Diff. Ældningstid Sum Diff. Ældningstid Sum Diff. [-] [uger] [%] [døgn] [%] [døgn] [%] Tabel 2: Projektets ældningstider 2.5 Valg af rør Rørene anvendt til dette projekt kom fra Dansk Fjernvarmes prærørskontrol 2014, hvor der indgik følgende rør med isolering af PUR: 2 20/110 60,3/ ,3/225 Brugg ü ü ü Isoplus ü ü ü Logstor ü ü ü Powerpipe û ü ü Setpipe ü ü ü Starpipe Nordic ü û û Tabel 3: Rør, der indgik i prærørskontrollen 2014 Af disse 15 forskellige rør blev ni rør valgt til projektet ud fra følgende kriterier: Tre rør af hver type. Med og uden diffusionsspærre. Rørkappen på de lige rør fra Isoplus krympede svarende til prærørskontrollen 2012 og 2013 aksialt under den første ældning på 150 døgn ved 90 C og blev derfor ikke vurderet egnede til at indgå i den videre ældning, da en gastæt forsegling ikke kunne garanteres. Det fleksible rør fra Logstor havde ikke metallisk diffusionsspærre. Det lige enkeltrør fra Setpipe blev fravalgt til fordel for Powerpipe, hvis lige twinrør til gengæld ikke udelukkende havde isolering af PUR, men en særlig nanoisolering omkring medierørene, hvorfor det lige twinrør fra Setpipe blev valgt i stedet for dette. Det fleksible rør fra Setpipe ankom så sent, at det ikke kunne nå at indgå i det videre ældningsprogram. 12

14 Samlet blev prøvningsprogrammet derfor som følger: 2 20/110 60,3/ ,3/225 Brugg ü ü ü Isoplus ü* û û Logstor û ü* ü* Powerpipe û ü û Setpipe û û ü Starpipe Nordic ü û û Tabel 4: Rør, som indgik i dette projekt. De med * markerede rør har metallisk diffusionsspærre, og de med sort markerede rør blev fravalgt, jf. ovenstående kriterier. 13

15 3. Resultater Som beskrevet i afsnit 2.4 blev rørene først målt som nye, hvorefter de blev ældet den tid, der hidtil har været anvendt, dvs. fleksible rør i 13 uger ved 70 C og lige rør i 150 døgn ved 90 C. Disse to måleresultater stammer begge fra rørenes anvendelse i prærørskontrollen Herefter blev rørene målt igen, ældet igen osv. indtil ændringen i varmekonduktiviteten mellem to på hinanden følgende målinger var mindre end 0,0001 W/(m K), idet hver måling er et gennemsnit af en tripelbestemmelse. Under ældningen stiger varmekonduktiviteten mest i starten af perioden, hvorefter den aftager. Den flader således ud, hvis man afbilder varmekonduktiviteten som funktion af tiden. 3.1 Fleksible twinrør Som angivet i afsnit 2.3 er isoleringsvoluminet i et fleksibelt twinrør 2 20/110, dvs. serie 2, 55 % større end de enkeltrør i serie 1, der blev anvendt til bestemmelse af ældningstiden på 13 uger i Dansk Fjernvarmes F&U Udgangspunktet for ældningen har derfor været en ældningstid på 1,55 13 uger, ~20 uger. De tre fleksible rør, der indgik i projektet, var produceret af Brugg, Isoplus og Strapipe. Røret fra Isoplus havde metallisk diffusionsspærre. Røret fra Starpipe havde korrugeret kapperør af PEH. De enkelte måleresultater som funktion af ældningstiden er afbildet i figur 6. Varmekonduktivitet [W/(m K)] 0,0280 0,0275 0,0270 0,0265 0,0260 0,0255 0,0250 0,0245 0,0240 Fleksible twinrør 2 20/110 0,0267 0,0268 0,0266 0,0268 0,0262 0,0263 0,0246 0,0261 0,0263 0,0243 0,0255 0,0257 0,0258 0,0256 0,0258 0, Ældningstid [uger] Brugg Isoplus Starpipe Figur 6: Grafisk afbildning af måleresultaterne for de fleksible twinrør Ældningen af røret med diffusionsspærre er hurtigst gennemført, og ældningstiden er da 15 uger. Rørene uden diffusionsspærre er færdigældede efter 19 uger. I alle tilfælde gælder ovenstående for de til projektet anvendte dimensioner, dvs. fleksible twinrør 2 20/110, serie 2. 14

16 3.2 Lige enkeltrør Som angivet i afsnit 2.3 er isoleringsvolumen i et lige enkeltrør 60,3/140, dvs. serie 2, 36 % større end et enkeltrør i serie 1, der i DS/EN 253 angives til en ældningstid på 150 døgn. Udgangspunktet for ældningen har derfor været en ældningstid på 1, døgn, ~204 døgn. De tre fleksible rør, der indgik i projektet, var produceret af Brugg, Logstor og Powerpipe. Røret fra Logstor havde metallisk diffusionsspærre. De enkelte måleresultater som funktion af ældningstiden er afbildet i figur 7. Lige enkeltrør 60,3/140 Varmekonduktivitet [W/(m K)] 0,033 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,0303 0,0306 0,0297 0,0300 0,0306 0,0277 0,0295 0,0298 0,0300 0,0293 0,0261 0,0300 0,0271 0,0255 0,0232 0, Ældningstid [døgn] Brugg Logstor Powerpipe Figur 7: Grafisk afbildning af måleresultaterne for de lige enkeltrør Ældningen af røret med diffusionsspærre er hurtigst gennemført, og ældningstiden er da 180 døgn. Rørene uden diffusionsspærre er færdigældede efter 240 døgn. I alle tilfælde gælder ovenstående for de til projektet anvendte dimensioner, dvs. lige enkeltrør 60,3/140, serie Lige twinrør Som angivet i afsnit 2.3 er isoleringsvolumen i et lige twinrør 2 60,3/225, dvs. serie 2, 283 % større end et enkeltrør i serie 1, der i DS/EN 253 angives til en ældningstid på 150 døgn. Udgangspunktet for ældningen har derfor været en ældningstid på 2, døgn, ~425 døgn. De tre lige twinrør, der indgik i projektet, var produceret af Brugg, Logstor og Setpipe. Røret fra Logstor havde metallisk diffusionsspærre. De enkelte måleresultater som funktion af ældningstiden er afbildet i figur 8. 15

17 Varmekonduktivitet [W/(m K)] 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,0266 0,0264 0,0239 Lige twinrør 2 60,3/225 0,0280 0,0262 0,0278 0,0282 0,0267 0,0286 0,0269 0,0290 0,0290 0,0285 0,0285 0, Ældningstid [døgn] Brugg Logstor Setpipe Figur 8: Grafisk afbildning af måleresultaterne for de lige twinrør Ældningen af rør med og uden diffusionsspærre tager stort set lige lang tid. To af rørene et med og et uden diffusionsspærre blev færdigældet på 210 døgn, mens et rør uden diffusionsspærre tog 240 døgn om at blive færdigældet. I alle tilfælde gælder ovenstående for de til projektet anvendte dimensioner, dvs. lige twinrør 2 60,3/225, serie 2. Der var umiddelbart ventet en mere markant forskel på ældningstiden af lige twinrør DN 50 i serie 2 med og uden diffusionsspærre. Den manglende forskel kan skyldes en utæt forsegling, men skummet var dog ikke synligt mørkfarvet, da forseglingen efter sidste prøvning blev fjernet. Et mørkfarvet skum tyder på oxidation og dermed defekt diffusionsspærre. 16

18 4. Konklusion Projektets to formål at vise diffusionsspærrens effekt og fastlægge ældningstiden for præisolerede fjernvarmerør i serie 2 har været udført på ni forskellige rør udtaget fra Dansk Fjernvarmes prærørskontrol Rørene var tre fleksible twinrør 2 20/110, tre lige enkeltrør 60,3/140 og tre lige twinrør 2 60,3/225. For hver rørtype var der ét rør med diffusionsspærre, mens to andre var uden. Da rør i serie 2 har et større isoleringsvolumen end rør i serie 1, hvorpå de hidtidige ældningstider var baseret, var det forventet, at ældningstiden ville være tilsvarende større, hvilket den også omtrent var for de fleksible twinrør og de lige enkeltrør, men for de lige twinrør var den knap halvdelen af det forventede. Omvendt var det ikke forventet, at rør med diffusionsspærre ville undergå nævneværdig ældning, hvilket skete for alle tre rørtyper i større eller mindre grad. Rørene med diffusionsspærre blev dog færdigældet hurtigere end rørene uden diffusionsspærre, hvilket giver en indikation af, at diffusionsspærren har en vis effekt. Ud fra resultaterne af de udførte målinger kan det ikke konkluderes, at rør med diffusionsspærre ikke ældes overhovedet. Opmærksomheden retter sig derfor mod forseglingen af enderne. Den blev udført med en metallisk folie, som blev limet til enderne på rørene med en robust fugemasse, der uden problemer kan holde til den forhøjede temperatur i hele ældningsperioden. Selve metoden med forseglingen af enderne blev udført som beskrevet af Henning D. Smidt, men den er sårbar, da folien limes til snitfladen på kapperøret. Afledt heraf er der efterfølgende udviklet en forbedret metode, som for første gang anvendes på rørene til prærørskontrollen I stedet for at afslutte folien mod snitfladen af kapperøret, gøres folien en smule bredere, og fugen affases ved glitning et stykke hen ad kapperøret; herved der opnås en særdeles stærk afslutning, der langt bedre kan klare de mekaniske påvirkninger, som opstår under ældning ved høj temperatur, håndtering m.m. Selve fugen, der dog er meget tynd, udgør en ikke-metallisk del af den samlede forsegling på røret og kan derfor ikke betragtes som en diffusionsspærre. Betydningen af fugens diffusionsåbenhed er ikke nærmere undersøgt. De øgede ældningstider svarer for fleksible twinrør og lige enkeltrør, begge i serie 2, nogenlunde til det forventede, og gælder kun for disse dimensioner. Ved ældning af rør i serie 3 vil det kræve ældningstid, der ligger ud over de tider, der er fundet ifm. projektet. 17

19 5. Litteratur Celleplasts langtidsisoleringsevne, 1996 Dansk Fjernvarmes F&U , 2008 DS/EN :2009. Præisolerede fleksible rørsystemer Del 1: Klassifikation, generelle krav og prøvningsmetoder DS/EN :2009. Fjernvarmerør Præisolerede dobbelte fjernvarmesystemer til direkte nedgravning i jord Del 1: Dobbelt rørsystem af stålmedierør, isolering af polyurethancelleplast og kapperør af polyethylen DS/EN 253:2013. Præisolerede fjernvarmerør til direkte nedgravning i jord Rørsystem af stålmedierør, isolering af polyurethancelleplast og kapperør af polyethylen 18

20 6. Bilag Bilagsoversigt Bilag 1: Målskemaer for fleksible twinrør Bilag 2: Målskemaer for lige enkeltrør Bilag 3: Målskemaer for lige twinrør Bilag 4: Standarder for præisolerede rør 19

21 6.1 Bilag 1: Målskemaer for fleksible twinrør 20

22 21

23 22

24 6.2 Bilag 2: Målskemaer for lige enkeltrør 23

25 24

26 25

27 6.3 Bilag 3: Målskema for lige twinrør 26

28 27

29 28

30 6.4 Bilag 4: Standarder for præisolerede fjernvarmerør De standarder, der knytter sig til prøvning af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør, er følgende: EN 253+A1:2013 rør med stålmedierør EN ISO 8497:1997 termisk rørisolering EN 12667:2001 byggematerialers termiske ydeevne EN :2009+A1:2015 fleksible rør EN :2009 lige twinrør med stålmedierør En samlet oversigt fremgår af tabel 5. Type Parameter Lige rør Fleksible rør?i EN 253 EN 12667?SPS - EN Note* U - EN ?i EN 253* EN Baseret på?i fra enkeltrør?tps - EN U EN UTPS - EN Tabel 5: Oversigt over tilknyttede standarder ved måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør. 29

Prærørskontrol Niels Winther, Teknologisk Institut

Prærørskontrol Niels Winther, Teknologisk Institut Niels Winther, Teknologisk Institut men først: Prøvningsresultater fra den forlængede ældning i 2015 Prøvningsresultater fra forlænget ældning i 2015 0,030 0,025 Fleksible twinrør DS/EN 253:

Læs mere

Måling af varmeledningsevne i PUR

Måling af varmeledningsevne i PUR Projekt nr. 2011-01 Titel: Verificering af metode til on-site måling af varmeledningsevne i præisolerede fjernvarmerør Udført af: Teknologisk Institut Måling af varmeledningsevne i PUR Måling med sonde

Læs mere

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR 2014 Dagens program Velkomst v/distributionsgruppen FORMIDDAGENS PROGRAM PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst ved

Læs mere

Forbedring af test og beregningsmetoder af varmeledningsevnen i twinrør,

Forbedring af test og beregningsmetoder af varmeledningsevnen i twinrør, Forbedring af test og beregningsmetoder af varmeledningsevnen i twinrør, del II Dansk Fjernvarmes F&U konto nr. 2013 02 Udført af: LP Solution, Odense DTU Byg, Kongens Lyngby Logstor A/S, Løgstør og Fredericia

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Varmeledningsevne i twinrør

Varmeledningsevne i twinrør Projekt nr. 2012-04 Titel: Forbedring af test- og beregningsmetoder af varmeledningsevnen i twinrør Udført af: DTU, Logstor A/S, LP Solution og Teknologisk Institut Varmeledningsevne i twinrør Udvikling

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2016 Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Kommentarer til årets testresultater Endeafslutninger Nu kan der vist ikke koges mere suppe på endeafslutningen

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen Energibesparelser i ledningsnet Projektchef Mogens H. Nielsen Dagens Standard før og nu Repetition: Første udmelding i 2010: Twinrør serie 1 (op til DN150) Enkeltrør serie 2 (alle dimensioner) Det danske

Læs mere

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme PN6 COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Information Januar 2013

Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS Fruetoften 11 7000 Fredericia Tlf. 25 27 39 10 E- mail:starpipenordic@starpipenordic.dk www.starpipenordic.dk Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS har indgået et samarbejde

Læs mere

Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet

Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet Udført for: Energioptimering 3E AB Kilsta Södra Industriväg 12 S-691 37 Karlskoga Dato: 20.

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Prærørskontrol 2014 Niels Winther, Teknologisk Institut

Prærørskontrol 2014 Niels Winther, Teknologisk Institut Niels Winther, Teknologisk Institut Prøvningsparametre Fleksibilitet (revner i skum og kapperørsdeformation) Densitet og trykstyrke af isoleringen Uældet varmekonduktivitet? 50 Ældet varmekonduktivitet?

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

Brugg Pipesystems Prærørstest 2015

Brugg Pipesystems Prærørstest 2015 Brugg Pipesystems Prærørstest 2015 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger 60210 Februar 2010 December 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM Rørsystem TIGRIS fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret Et meget

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

Byggeteknik TEKNOLOGISK INSTITUT

Byggeteknik TEKNOLOGISK INSTITUT Byggeteknik 66.251.6852 ps/ema 33/17 Sagsrapport : Prøvning af. tagkit Rekvirent: A/S Dankit Holtvej 69, 3230 Græsted Dato: 1985-09-09 Sagsbehandler: Peter Svane Civilingeniør Ernneord: Tag, tagkit, fugemasse,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Vores nye præisolerede rørsystem er fuldt kompatibelt med vores eksisterende Ecoflex program. Kombineret med den unikke Quick & Easy samleteknologi reduceres de samlede

Læs mere

Fastlæggelse af levetider for

Fastlæggelse af levetider for HDPE plastlinere til sæsonvarmelagre.doc UVE-projekt Aktiviteter vedrørende udvikling af plastlinere til sæsonvarmelagre ENS. J. nr. 51181/01-0065 Fastlæggelse af levetider for 2 HDPE plastlinere til sæsonvarmelagre

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR 2015 Dagens program Velkomst v/distributionsgruppen FORMIDDAGENS PROGRAM PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst ved

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 PE kapperør PE diffusionsspærre Polyuretan Pexrør Pexflex - enkeltrør - varme - serie 1 Pexflex Kapperør Bukkeradius Vægt Vandmængde Lev. lgd. Godst. mm D udv. mm Godst.

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Resultat: Kitten har en tilfredsstillende lille sætning.

Resultat: Kitten har en tilfredsstillende lille sætning. ~ Byggeteknik 66.251.6852 ps/ema 33/17 Sagsrapport : prøvning af tagkit Rekvirent: A/S Dankit HOltvej 69, 3230 Græsted Dato: 1985-09-09 Sagsbeh~ndler : Peter Svane Civilingeniør Emneord: Tag, tagkit l

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale PRÆISOLEREDE RØR Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret Mere end 10% forbedret isoleringsevne Nyt isoleringsmateriale 03 2011 Endnu bedre end før - Uponor præisolerede rør nu med forbedret termisk

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENO- VERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENO- VERINGSPLANLÆGNING Til DFF F&U-KONTO Dokumenttype Aftale nr.: 2014-04 Dato Juli 2015 VÆRKTØJER TIL RENO- VERINGSPLANLÆGNING Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING Revision 00 Dato 2015-07-29

Læs mere

Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark

Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark EUDP, j.nr. 64014-0121 og 64015-0567 Morten Vang Bobach (mvb@planenergi.dk) & Daniel Trier (dt@planenergi.dk) 1 Erfa-møde i solvarmegruppen Kolding d.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut December 22 Sag. nr. DZ6685 December 22 Side 2 af 9 FORORD

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport nr. 62-2011 Test af lugtposer Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport Referencelaboratoriet Test af lugtposer December 2011 Date: 24-02-2012 Testing Laboratory: Eurofins Product Testing A/S

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab Varmeledningsevne λ 10 C < 0,038 W/(m. K) Nem montage Effektiv VVS isolering 65 Tubolit af speciel kvalitets-polyethylen til

Læs mere

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplet serie af PE-produkter til varme- og lydisolering Opfylder europæiske

Læs mere

Måling af overfladetemperatur

Måling af overfladetemperatur Måling af overfladetemperatur på rør Resumé af projektrapport Analyse af fejlkilder ved måling af overfladetemperatur. Titel: Måling af overfladetemperatur på rør Udarbejdet af: Teknologisk Institut Installation

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden.

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden. Udnyt dine fordele CALPEX versus fastrørsystem Sammenlignet med de traditionelle stålsystemer,tilbyder CALPEX højeremodstandsdygtighed overfor kemikalier; det er korrosionsfrit og testet forkompatibiliteten

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Effektiv energibesparelse og beskyttelse af rørledninger.

Effektiv energibesparelse og beskyttelse af rørledninger. Effektiv energibesparelse og beskyttelse af rrledninger. Kaifoam PE er et polyethylen-isoleringsmateriale i hj kvalitet, som er nemt at forarbejde, og som er egnet til sanitære installationer og varmeanlæg.

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

IsoCover Monteringsanvisning

IsoCover Monteringsanvisning IsoCover Monteringsanvisning Gode råd ved montage af IsoCover Værktøj: Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne. Fleksibel / selvvulkaniserende: IsoCover kan strækkes

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Henryk Stawicki

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Henryk Stawicki FAQ vedr. DS 452:2013 Termisk isolering af tekniske installationer Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-181 Termisk Isolering Senest opdateret 25 september 2015 Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk.

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Rekvirent: EPS sektionen under Plastindustrien i Danmark Udført af Civilingeniør Anne Svendsen Århus, den

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Den komplette isoleringspakke til effektiv energibesparelse og beskyttelse

Den komplette isoleringspakke til effektiv energibesparelse og beskyttelse Den komplette isoleringspakke til effektiv energibesparelse og beskyttelse Komplet serie i isoleringsprodukter i polyethylen Energibesparende Mekanisk beskyttelse λ 40 C 0,040 W/(m K) Overholder EnEV-bestemmelser

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke Håndtering af spildevand i det åbne land 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke 3-kammertanke, bundfældningstanke og septiktanke 5 PE WaterCares bundfældningstanke er udviklet i et samarbejde mellem

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup

Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Lavenergifjernvarme i Boligforeningen Ringgårdens byggeri, Lærkehaven II, Lystrup Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut Indhold Koncept Resultater Nyt projekt i eksisterende

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST

HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST 12-07-2016 aek/areh Indledning HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Teknologisk Institut, Murværk yder rådgivning

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

FLEXALEN. Præisoleret fjernvarmerør til direkte nedlægning i jorden. taking care of energy and the environment. Eksempler på anvendelse

FLEXALEN. Præisoleret fjernvarmerør til direkte nedlægning i jorden. taking care of energy and the environment. Eksempler på anvendelse Therma-Fix Boks Eksempler på anvendelse Luft / vand varmepumper Privat installation Swimmingpool PRE-INSULATED PIPES SINCE 98 Præisoleret fjernvarmerør til direkte nedlægning i jorden. taking care of energy

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015 Peter Jorsal Produktchef Agenda Fokus på totalomkostninger Diffusionstæt system Varmetabsberegningen Produkter og design Diffusionsspærrens betydning

Læs mere

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarme Sav Dæksler / Brønde Vojens Fjernvarme A.m.b.a. SAV Dæksler SAV dæksler / brønde 3 SAV dæksler INTRO 4 SAV dæksel med pe opføring 5 SAV dæksel mål 6 SAV dæksel / brønde DEN KOMPLETTE LØSNING

Læs mere

EN 1366-4:2006 + A1:2010

EN 1366-4:2006 + A1:2010 DK Produkt Information: PU Brandskum 588 Brandhæmmet polyurethanskum, testet iht EN 1366-4 Produktbeskrivelse & anvendelse: PU Brandskum 588 er en professionel brandhæmmet 1-komponent polyuretanskum. Produktet

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere