PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april

2 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! PROPEL denne gang *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Banko 21/ LA Sydfyn Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag i måneden LA Holstebro*) Deadline næste PROPEL 30/ Familiedag 28/ LA Odense Flagdag 5/9... LA Sydfyn Foredrag 7/4... LA Sydfyn 6/ LA Sydfyn 8/ LA Sydfyn 17/ LA Sydfyn Forårskomsammen 16/4... LA Sydsjælland*) Grillfest 26/6... Værløse-Jonstrup Hyggeaften i Soldaterstuen 3. onsdag hver måned Værløse-Jonstrup Julefrokost 4/11...LA Odense Kastellet 29/ Koncert 2, 9, 16, 23/ Koncert 11, 18, 25/8 & 1/ Koncert KSS arrangementer 16/4, 26/4, 5/5, 5/6, 15/6, 25/7, 10/8, 29/8, 5/9, 12/9 Mindehøjtidelighed 5/ LA Aalborg 4/ LA Sydfyn 5/5... LA Sydfyn 13/ LA Sydfyn 14/ LA Sydfyn Reception 11/4 FSF 70 år FSN Karup Skydning 7/4 Afslutning Aalborg 22/8 Jagerskydning... LA Thy-Mors 29/8... LA Sydfyn 4/ LA Sydfyn Udflugt 18/ LA Odense 10/6... LA Als-Sundeved 15/ LA Sydfyn 2/ LA Sydfyn 28/ LA Odense

3 PROPEL Nr. 2/ Til lykke Til lykke Flyvevåbnets Soldaterforening kan fejre 70 års fødselsdag 70 år er der så gået siden foreningens start, og 10 år siden foreningen sidst fejrede en rund fødselsdag. Hjertelig tillykke med Flyvevåbnets Soldaterforenings 70 års jubilæum. Gennem årene har vi i Flyvevåbnet haft gavn af et fantastisk samarbejde med medlemmerne af soldaterforeningen, som med sin guldgrube af erfaringer og viden har ydet en værdifuld indsats for os på rigtigt mange områder. Jeg ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde de næste mange år. Venlig hilsen Generalmajor Henrik Røboe Dam Chef for Flyvertaktisk Kommando Der er i de 10 år sket mange forandringer i foreningen. Blandt andet er der gennemført en strukturændring, så der blev 5 hovedafdelinger, der kom til at hedde FSN Ålborg afdeling, FSN Karup afdeling, FSN Skrydstrup afdeling, FSN Skalstrup afdeling og FSN Værløse afdeling samt 18 lokalafdelinger fordelt ud over hele landet. Men så fik vi et forsvarsforlig, der ændrede på en del. Flyvestation Værløse og raketterne i Skalstrup blev nedlagt. Dette medførte at bestyrelserne i de to afdelinger på Sjælland gennemførte en sammenlægning til én stor afdeling, som kom til at hedde Værløse-Jonstrup afdeling. Så nu tæller foreningen fire hovedafdelinger samt sytten lokalafdelinger. Vort samarbejde med Flyvevåbnet fungerer fortsat godt, ikke mindst samarbejdet i forbindelse med medlemsbladet. Med hensyn til at hverve nye medlemmer må vi konstatere, at det er en svær ting for hele soldaterforeningsbevægelsen, da nutidens Soldater prioriterer deres fritid anderledes vi gamle gjorde, men vi prøver alligevel ved at gøre os så synlige som muligt blandt andet ved at uddele Flyversoldatens ur til den bedste kammerat ved hver hjemsendelse fra FFOS i Karup. Dette er et rigtigt godt initiativ set fra ledelsens side hos FFOS. I forretningsudvalget er vi selvfølgelig opmærksomme på, at vi i vore afdelinger står sammen om så mange arrangementer som muligt, men vi skal også udbygge vort samarbejde på tværs af værnene ved at blandt andet benytte samvirkerne og koble os på diverse arrangementer. Derudover er vi også synlige i DSM / Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd, der har det til fælles at være talerør til forsvarets øverste ledelse og styrke soldaterforeningsbevægelserne i Danmark. Til slut vil jeg ønske vor forening tillykke med de 70 år og ønske at den må bestå mange år endnu. Kaj F. Clausen Landsformand Reception I anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 70-årsdag afholdes reception i Propelmessen på Flyvestation Karup søndag den 11. april kl 11 til 15. Alle er velkomne Med venlig hilsen forretningsudvalget.

4 4 PROPEL Nr. 2/2010 Flyvevåbnets Soldaterforening i 70 år kort fortalt På en menneskealder sker der meget i en forening som FSF, men ikke alle årstal markerer sig lige tydeligt. Her følger et resume nogle af de begivenheder, det har været muligt at finde frem fra ældre kilder erne Den 11. april 1940 afholdes stiftende generalforsamling i København med Christian Smørum som initiativtager. I 1941 uddeles foreningens emblem - tegnet af 121/39 Ove Thessen - til de 60 fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling. Samme år stiftes Jyske Flyverafdelings Soldaterforening og samarbejde mellem foreningerne etableres. De 2 foreninger sammensluttes den 1. april, 1942 og 11. april indvies foreningens første fane. Flyv foreningens første medlemsblad udgives i Den 2. april 1943 stiftes Århus Afdeling, 26. maj stiftes Aalborg Afdeling og 4. august kommer Odense Afdeling til. Et Præsidium til varetagelse af samtlige afdelingers interesser oprettes og i september 1943 udkommer første nummer af medlemsbladet PROPEL med 12 sider. I 1945 afløses præsidiet af et repræsentantskab, som beslutter at PROPEL skal udkomme 2 gange månedligt. Oberst C. Førslev udnævnes til foreningens første ærespræsident. Januar 1947 reduceres PROPEL af økonomiske årsager til 8 sider med én månedlig udgivelse. De første årgangsjubilæer afholdes i 1948, og i 1949 stiftes Herning afdeling 1950 erne Efter at Det Danske Flyvevåben oprettedes som et selvstændigt værn den 1. oktober 1950 oprettedes eskadriller med mange forskellige flytyper på flyvestationerne Aalborg, Karup, Skrydstrup og Værløse. Luften over Danmark blev dagligt fløjet tynd af propelfly, helikoptere og især jetjagere, hvoraf man bare af den mest anvendte - F-84 - havde over 200. Det betød indkaldelse af mange værnepligtige og det havde en afsmittende virkning på soldaterforeningens medlemstal. Den 9. september 1956 oprettedes Skrydstrup afdeling. Af praktiske årsager fik FSF i 1957 sin første landskasserer og den 27. september 1959 stiftedes Nordsjællands afdelingen. 1. Udgivelse af PROPEL, 2. Arrangering af årgangsjubilæerne og 3. Agitationen og lignende på flyvestationerne erne I 1960 dannedes en landsforening med et forretningsudvalg på fire personer, der fik til opgave at komme med forslag til foreningens fremtidige virke ud fra tre hovedpunkter: Lokalafdelingerne skulle herefter kun tage sig af det lokale arbejde. I 1963 ændrede PROPEL format fra A4 til A5. I 1965 fyldte FSF 25 år og fik ny protektor eller rettere protektrice, idet Hendes Kongelige Højhed, Prinsesse Margrethe, der gennem sit medlemskab af Kvindeligt Flyverkorps havde vist interesse for Flyvevåbnet, indvilligede i at blive foreningens protektor. 25-års jubilæet blev afholdt på Flyvestation Vedbæk. Den 20. oktober 1966 stiftedes Sydsjællands Afdeling, samme dato året efter kom Vendsyssel til, og i 1969 stiftedes Thy-Mors erne brillerer ved oprettelse af mange nye afdelinger. I 1970 stiftedes Holstebro Afdelingen den 26. september, Stevns Afdelingen den 8. oktober og Vandel Afdelingen den 26. november. Den 25. januar 1971 oprettedes Vestsjællands Afdeling, den 27. januar Kalundborg Afdeling og endelig den 3. februar Nordvestsjællands Afdeling. I 1972 fulgte Vestjysk Afdeling den 30. november. I 1973 fødtes endnu to afdelinger; Sydfyns Afdeling den 28. februar og Als/Sundeved den 8. marts. Man må sige at det var et årti med grøde i FSF.

5 PROPEL Nr. 2/ Flyvevåbnets Soldaterforening i 70 år kort fortalt I 1980 erne stiftedes til gengæld kun en afdeling, nemlig Bornholm den 28. marts Foreningens 40-års fødselsdag blev i 1980 markeret med mindre receptioner på flyvestationerne. I starten af dette årti debatterede hovedbestyrelsen igen PROPEL, der dengang var, og stadig er, det håndgribelige bevis på medlemskab i Flyvevåbnets Soldaterforening. Resultatet af debatten blev at nr udkom på bladets egen 40-års fødselsdag i et helt nyt, farvelagt layout som et tidsskrift for flyvning og rumfart, og som stadig bragte stof fra afdelingerne. Det betød en væsentlig forhøjelse af medlemskontingentet, der medførte en medlemsafgang, som dog blev mindre end frygtet. I firserne så vi også de første Flyverstuer skyde op rundt omkring i landet, og selv om de har ført en omtumlet tilværelse de seneste år, er de tilbageværende stadig samlingssted for medlemmerne ved faste arrangementer og festlige lejligheder. I 1989 var FSF og Kongelig Dansk Aeroklub blevet enige om et samarbejde på bladområdet, så PROPEL blev nu på 40 sider, endda uden kontingentstigninger erne I 1990 fyldte foreningen 50 år. Dagen blev fejret med en reception på Flyvestation Værløse, og dagens højdepunkt blev indvielsen af landsforeningens nye fane, der i forbindelse med dagen var skænket af Danmarkssamfundet. Også i Jylland og på Fyn fejrede foreningens afdelinger jubilæet. Fra nytår 1997 ophørte foreningens bladsamarbejde med Kongelig Dansk Aeroklub, og PROPEL blev igen udgivet i A4 format i FSF s eget regi. Bladet havde nu undertitlen Tidsskrift for civil og militær flyvning, og foreningsstoffet varierede meget i mængde, lige fra 2 og op til sider erne Den 11. april 2000 fejrede foreningen sin 60-års dag med en reception på Flyvestation Værløse. Forskellige forsvarsforlig betød løbende indskrænkninger i bl.a. Flyvevåbnet, som igen medførte færre indkaldelser af værnepligtige og dermed begrænsninger i antallet af mulige nye medlemmer i FSF. Det satte sig spor i både foreningens medlemstal og økonomi. Derfor arbejdede forretningsudvalget i 2-3 år med forskellige forslag til en ændret struktur i FSF, som endte med foreningens nye love, der blev vedtaget af repræsentantskabet i efteråret Sideløbende førtes forhandlinger med Flyvevåbnet om et bladsamarbejde, som fik til resultat, at PROPEL fra nytår 2004 udkom som et midterindlæg i Flyvevåbnets personaleblad Flyvevåbnet, et samarbejde, som FSF har stort udbytte af den dag i dag, og som du også kan se i det blad, du læser i lige nu. I 2002 fik hjemmesiden nyt layout, som stadig er i brug, men som gennem længere tid har været under revidering. Hjemmesidens omfang, med blandt andet mere end fotos og omkring interne og eksterne links, gør dog arbejdet meget mere tidskrævende end først anslået, men er dog nu så langt fremme, at en helt ny hjemmeside seriøst forventes i luften i indeværende år. Foreningens største udfordring er stadig at skaffe unge medlemmer, og derfor har forretningsudvalget indført en ny tradition med uddeling af Flyversoldatens Ur til den bedste soldaterkammerat på hvert hold indkaldte værnepligtige. Flyvevåbnet sætter stor pris på dette initiativ, fordi værnet ikke selv har midler til at påskønne det gode kammeratskab, der er soldaterforeningens grundlag. Vi håber, at det kendskab, de unge soldater blandt andet på denne måde får til foreningen, med tiden vil gøre dem til medlemmer, der kan holde Flyvevåbnets Soldaterforening i live i endnu mange årtier. Redaktionen gratulerer vores forening med de 70 år, og håber den vil opleve mange flere runde fødselsdage. I slutningen af årtiet oprettedes foreningens første hjemmeside med velvillig teknisk bistand fra Flyvevåbnet.

6 6 PROPEL Nr. 2/2010 FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 25. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling på FSN AAL med 22 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen og referent Gert Rebsdorf. Beretningerne fra alle lokalafdelingerne blev godkendt. Kassereren Poul forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: Renè Crone. Tlf Kasserer: Poul Christensen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleant.: Gert Rebsdorf, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisor: Jens Aage Buhelt og Knud Bødker Revisorsuppleant: Per Simonsen. Repræsentanter til Repræsentantskabet: Helge Hoff og René Crone. Under punktet eventuelt holdt medlem af det nye udvalg til oprettelse af et Veteran Center i Nordjylland, Aksel C. Nielsen (FSF), et indlæg om netop Veterancenteret, der er et sted, hvor hjemvendte soldater, deres pårørende og andet personel fra krigszonerne kan mødes. Man er kommet langt i forberedelserne. Stedet er fundet og man er i gang med forberedelserne til det administrative samt planer for ombygning. Når det snart er færdigt, vil der være behov for, at Soldaterforeningerne kan stille med folk til at bemande huset i vagtordninger, da det meste skal køre på frivillig basis. Tak til Aksel for en god redegørelse. Vi afventer nærmere information, når huset er færdigt. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe Mvh Helge Hoff Aksel C. Nielsen

7 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 25. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 24. februar 2010 i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler. Formanden Knud Larsen bød velkommen, og Kaj Kirk valgtes som dirigent. Årets jubilarer - Per Simonsen 25 år, Svend Erik Poulsen 40 år, flankeret af formanden. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen samt referent Gert Rebsdorf. Formanden overrakte derefter jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Svend Erik Poulsen samt 25 års medalje til Per Simonsen tillykke til begge med jubilæet. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Kassereren Poul Christensen forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf Kasserer: Poul Christensen, tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg: Gert Rebsdorf Bestyrelsesmedlem: Ivan Sørensen Bestyrelsesmedlem: Brian Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ole Jøns Bestyrelsessuppleant: Jens Åge Ring Buhelt Bestyrelsessuppleant: Bernt Jensen Revisor: Knud Bødker Revisor: Jens Åge Ring Buhelt Revisorsuppleant: Per Simonsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Formandens beretning Lørdag den 14. marts 2009 deltog vi i landsskydningen i Aalborg. Vi deltog med 2 damer og 4 herrer. Søndag den 30. august 2009 afholdt vi vores årlige Jagerskydning, der var 22 skytter og der blev brugt 300 skud, Jagerskytte blev Thorbjørn Pedersen Thy-Mors. Vi holder Jagerskydning igen søndag den 22 august Den 7. september 2009 var vi på Thisted havn med fanen for at modtage regentparret. Den 28. november 2009 var der repræsentantskabsmøde på Flyvestation Aalborg, i den forbindelse blev Thy-Mors lokalafdelings 40 års jubilæum fejret, og vi fik vingaver fra Aalborg afd., Aalborg lokalafd., Vendsyssel lokalafd., Værløse- Jonstrup afd. Og vi fik af landsformanden overrakt en plakette. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud. Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Valg Til bestyrelsen genvalgtes: Hans Jørgen Jensen Ingolf Bunch Svend Møller Pedersen Som bestyrelsessuppleant genvalgtes: Kaj Kirk Som revisor genvalgtes: Otto Ekmann Som revisorsuppleant genvalgtes: Ejner Jensen Under eventuelt overrakte formanden 40 års hæderstegn til Knud N. Christensen. Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. Lokalafdeling Midtjysk Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg. Tlf.: , E-post: Med venlig hilseen H.J.Jensen, sekretær Fra Jens Peter Jensen har vi modtaget dette billede fra lokalafdelingens generalforsamling som viser til venstre 25 års jubilaren Gert G. Nielsen og til højre 40 års jubilaren Kaj Møller. 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl ved Arthur Dales grav, hvor der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne højtidelige ceremoni. Mvh Helge Hoff

8 8 PROPEL Nr. 2/2010 Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Tlf Referat fra generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt den 23. februar 2010 i Propelstuens tilstødende lokale. Inden generalforsamlingen mødtes 26 deltagere til spisning i Skjoldstuen hvor menuen i år var skipperlabskovs med tilbehør. Selve generalforsamlingen blev indledt kl. 19:15 med 19 medlemmer af lokalafdelingen. Til dirigent valgtes Preben, der kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formandens beretning, indeholdt blandt andet aktiviteterne eller manglen på samme i foråret, en del af bestyrelses medlemmerne har i foråret 2009 været en del af flyvevåbnets udsendelser til internationale opgaver og flytningen af flyverstuen skal ikke glemmes. Men vores grill arrangement / indvielse af den nye Propelstue og julefrokosten blev en stor succes. Willy og Svend har været vores Fanebærere, de har været utroligt mange steder henne med vores Fane og de har tilpasset Fanens længde utrolig flot i forhold til den nye Propelstue, formanden overrakte dem derfor et ESK. 730 F-16 billede hver. Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget. Kassereren aflagde det reviderede regnskab, der efter en lille tekstlig uenelighed, der blev forklaret, blev enstemmigt vedtaget. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Uffe Lyngholm, ønskede ikke genvalg i stedet blev bestyrelsessupleant Willy Bondesen valgt ind, som ny bestyrelsessupleant blev Leif Pedersen valgt. Øvrige valg var genvalg. Dirigenten takkede for god ro orden. Generalforsamlingen sluttedes med et trefoldigt leve for Lokal afdeling Skrydstrup. Derefter var der hyggeligt samvær i propelstuen. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand: Poul-Erik Lund Frandsen Næstformand: Lars Høstrup Kasserer: Jan Kvist Bryde Sekretær: Niels Helge Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peter Søllingvraa, Willy Bondesen Niels H. Pedersen Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf Til generalforsamlingen den 25. februar var tilmeldt 19 medlemmer, to udeblev uden afbud. Næstformand Jens Chr. Nielsen (NF) bad forsamlingen om at rejse sig og afholde et minuts stilhed til minde om den afdøde formand George Hilmar Valkær. Til dirigent valgtes N.M. Schaiffel-Nielsen enstemmigt. Jens Chr. Nielsen aflagde beretning og sagde, at eftersom vi havde mistet vor formand, var der ikke sket meget i det sidste år. Lokalafdelingen står ikke længere for skydningen i Kolding. Der er blevet oprettet en ny forening. Det betyder, at vi ikke længere har indtægterne fra skydningerne. NF er med i bestyrelsen for den nye sammenslutning som er gået med i de Danske Skytteforeninger. Der skal vi betale 450 kr. om året i kontingent som bl. a. dækker våbentilladelserne. Der vil fortsat være skydning 10 gange i vinterhalvåret. Han udtrykte håbet om, at flere ville komme til skydningerne. Efter formandsberetningen, der blev vedtaget enstemmigt, var der sig en debat om, hvem der vil være fanebærer til 4. Maj Mindehøjtideligheden. Resultatet blev, at sekretæren ringer til medlemmer i nærheden af Randbøl for at finde en fanebærer og fanevagt. Kassereren Ejvind Knudsen fortalte, at økonomien bestemt ikke har det godt og at lokalafdelingen har underskud. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Valg Jens Christian Nielsen og Arne Andersen blev genvalgt. Nyvalgt blev Flemming Thiemer. Kristian Johnsen og Milton Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor og suppleant. Støt din lokalafdeling med en halvtredser Kassereren fortalte, at hovedafdelingens tilskud, knap nok rakte til kranse til 4. Maj Mindehøjtideligheden i Randbøl og Kolding. Man besluttede dog fortsat at være repræsenteret. Deltagerne i generalforsamlingen accepterede at betale 100 kr. for deltagelsen. Det blev kritiseret, at det var deltagerne i generalforsamlingen, der skulle bære de økonomiske byrder, især når lokalafdelingen har over 150 medlemmer. Det blev besluttet, at der i referatet af generalforsamlingen i Propel opfordres til, at man indbetalte et ekstra kontingent til kassereren på 50,00 kr. Bestyrelsen blev pålagt ved næste repræsentantskabsmøde at anmode hovedforeningen om et større tilskud således at man ikke fremover skal pålægge medlemmerne ekstra udgifter. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Chr. Nielsen som formand, Ejvind Knudsen som kasserer, K.F. Laursen (LAU) som næstformand og som bestyrelsesmedlemmer Flemming Thiemer og Arne Andersen. N.M. Schaiffel-Nielsen sekretær Formanden Poul-Erik Lund Frandsen overrakte diplom og medlemsmedalje til fremmødte G.L. Jensen.

9 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Ordinær Generalforsamling afholdt den 16. februar Til dirigent blev valgt Gert Schmidt. Christen Mathiesen stemmetæller. Formandens beretning Formanden nævnte lokalforeningens tilstedeværelse ved de af Sønderborg Garnisons Kontaktudvalgs afholdte mindehøjtideligheder: Broballe , Bøffelkobbelhuset Gerlachsgade , Dybbøl , Tranerodde , Englændergraven Fanekommandoet deltog også i faneparaden ved Fredensborg Slot i anledning af prinsgemalens 75 års fødselsdag. Den vellykkede tur til Langelandsfortet blev også omtalt. Ligeledes de fine resultater fra Landsskydningen på indendørsbane. Regnskabet godkendt uden kommentarer. Valg. Heine Andresen genvalgt Christen Mathiesen genvalgt Bent Aasand nyvalgt Jan Mathiesen nyvalgt Eyvin Teisner-Kjær genvalgt Uddeling af årstegn Jan Mathiesen 25 år Erling Hansen 40 år Jørgen Jørgensen 50 år Eventuelt Turen til Jollmands Gård torsdag d. 10. juni 2010, blev drøftet og mulighed for et besøg på Frøslev hjemmeværnsmuseum m.m. Bestyrelsen pr. 16. feb Formand Gert Schmidt Næstformand Heine Andresen Kasserer Christen Mathiesen Bestyrelsesmedlem Bent Aasand Bestyrelsesmedlem Ervin Peters Bestyrelsesmedlem Chresten Møller Suppleant Jan Mathiesen Revisor Eyvin Teisner-Kjær Siden sidst Torsdag d. 11.februar 2010: generalforsamling. Bestyrelsen 2010: Formand: Erik Krogsriis tlf Kasserer: Henning Jensen tlf Sekretær: Klaus Ingolf Henriksen tlf Revisorer: Vagn Krogsriis og Svend Åge Larsen Suppleant: Torben Christiansen Fanebærere: Erik og Vagn Krogsriis Jubilæum: 25 år: Ib Jensen og Ole Arp Nielsen 40 år: Henning Jensen, Frede Clausen og Aksel Aage Degen De 3 40 års jubilarer fik overrakt deres medaljer på generalforsamlingen. Aktivitetskalender Tirsdag den 18. maj kl : Besøg hos Odense brandvæsen, Åsumvej 35. Der vil være rundvisning på stationen og uddannelsescentret, samt aktiviteter, hvis det passer ind i vagtplanen. Brandvæsenet er vært med kaffe (eget brød og kager kan medbringes). Varighed ca. 2 timer. Lørdag den 28. august kl. 14: familiedag i Revninge Tirsdag den 28. september kl : Besøg på fængselsmuseet på Søbysøgård. Vi mødes på parkeringspladsen v. Carl Nielsen Museet kl og kører samlet til slottet. Rundvisning med afsluttende møde i riddersalen. Kaffe og brød kan medbringes. Varighed ca.2 timer. Torsdag den 4. november: julefrokost. Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen På bestyrelsens vegne Chresten Møller

10 10 PROPEL Nr. 2/2010 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Generalforsamling Lokalafdelingen holdt sin årlige generalforsamling i forbindelse med bowlingen den 23. februar. Heller ikke i år var det noget tilløbsstykke (for nu at sige det på en pæn måde); men såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. Til stede ved generalforsamlingen var Carsten S. Kristensen fra Fåborg, som i år har været medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i 40 år. Han fik af lokalafdelingens formand overrakt foreningens 40-års medalje med tilhørende diplom. En anden 40-års jubilar, Ole Krag fra Rudkøbing, havde ikke mulighed for at være til stede, men han har fået sin medalje tilsendt. Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Aktivitetsoversigt 2010 Bowling Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 54) kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Februar 23. Ordinært medlemsmøde kl i Bowl n Fun. 24. Skrydstrup afdelings ordinære generalforsamling. September 2. Udflugt i samarbejde med Folk & Forsvar. 4. SFF fugleskydning på Dannevirke i Odense. Der startes med morgenkaffe kl Flagdag for Danmarks Udsendte. 8. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense, Informationschef ved Totalforsvarsregionen, Preben Petersen, orienterer om Hjemmeværnets nutidige og forudsigelige opgaver til lands, til vands og i luften. Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- November 14. Markering af 350-årsdagen for Slaget ved Nyborg i Kl : Mindehøjtidelighed i Nyborg Kirke med efterfølgende march til og kransenedlægning ved mindestenen. Derfra fortsætter marchen til Nyborg Slot, hvor der er afslutning. 17. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. I Europas krudttønde. Seniorsergent J. Klemmensen vil berette om sine oplevelser som tjenstgørende i Bosnien og Kosovo i 1996, 1999, 2000 og Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- 21. SFF: Det store julebanko på Dannevirke kl FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Generalforsamlingen den 23. februar blev afholdt på Rød Stue i Jonstruplejren. Afdelingsformanden Jørgen Amonsen bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen. April 7. Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM): Varme, fluer og ørkensand. Premierløjtnant Christina Larsen vil tage os med til Afghanistan, hvor hun har tilbragt et halvt år som presseofficer meget af tiden i forreste linje. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. Maj 4. Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF): Mindeparade i Ansgar anlæg i Odense kl med efterfølgende gudstjeneste i Ansgar Kirke og afslutning med levende lys ved mindestenen. 5. SFF: Blomsternedlæggelse ved Mindestenen i Ansgars Anlæg i Odense. 6. Repræsentantskabsmøde i SFF på Dannevirke i Odense kl med efterfølgende foredrag. 13. Kr. Himmelfartsdag: March til Krigergravene i Svendborg med kransenedlægning bl.a. ved de allierede flyveres grave. Mødested og tid: Torvet i Svendborg kl Juni 15. Valdemarsdag. Festlighed kl med uddeling af faner fra Danmarkssamfundet i Den Fynske Landsby i Odense. August 29. Idrætsskydning i Christiansminde i Svendborg. Kasserer, formand, dirigent og referent 1. Dirigent Poul Møgelvang blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Beretning Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Vi havde på den stiftende generalforsamling sidste år valgt Poul Møgelvang til afdelingsformand, men pga. sygdom måtte han bede om fritagelse, og derfor havde Jørgen Amonsen accepteret at overtage formandshvervet. Jørgen fortalte om arrangementer i den forgangne periode. Værløse-Jonstrup deltog med fanemarch og opstilling på Fredensborg Slot i anledning af HKH Prins Henriks 75 Års fødselsdag. Sommerens Grillarrangement blev afholdt hos Per Clausen i Ølstykke, da det ikke i god tid var muligt at få tilladelse til at afholde det i Jonstruplejren.

11 PROPEL Nr. 2/ fremmødte jubilarer Faneopstilling ved Istedløven, besøg i Naverhulen i Helsingør, deltagelse ved Roskilde Airshow og Landsformandens 60 Års fødselsdag, Faneopstilling i Mindelunden, Årgangsjubilæum i Jonstruplejren, Nationale Flagdag på Christiansborg, møde med Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Lokalt Støtteelement Jonstrup om Flyverstuens fremtid, bestyrelsesmøde på Pedersholm, KSS s 90 Års jubilæum, Kbh. Pionerforenings 100 Års jubilæum, St. og Ll. Kransetur, Repræsentantskabsmøde i Ålborg, Julefrokost, Nytårsparole samt nedpakning af Flyverstuen var også nogen af årets aktiviteter. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for den store energi, der var blevet udvist i årets løb. Herefter blev beretningen godkendt. 3.Regnskabet var omdelt og blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag fra Lokalafdeling Sydsjælland. Det første omhandlede tildeling af midler til Lokalafdelingerne. Forslaget blev videresendt til forretningsudvalget. Det andet gik på, at Lokalafdelinger, som ikke er repræsenteret i afdelingsbestyrelsen, kan sende en repræsentant uden stemmeret til bestyrelsesmøderne. Forslaget afvistes, da alle medlemmer allerede har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. 5. Valg til bestyrelse Jørgen Amonsen blev valgt til formand for 2 år. Kurt B. Sørensen, Torben Ek og Poul Møgelvang blev valgt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Poul Henning Jensen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 År. Mogens Billekop og Erik Hansen, blev valgt til bestyrelsessuppleanter for 2 år. 50-års jubilarer, tv. Flemming Thomsen th. Jørgen Hedegaard 8. Jubilarer Der blev overrakt 2 stk. 50 års medaljer, 4 stk. 40 års medaljer samt 8 stk. 25 års medaljer. 9. Eventuelt Landsformanden orienterede om FSF s 70 Års Jubilæum, der fejres på FSN Karup d. 11. april. Et medlem foreslog at ændre ordet Revisor til Bilagskontrollant af juridiske grunde. Afdelingsformanden takkede dirigenten og de fremmødte for god ro og orden. 6. Valg af revisor Lars Jacobsen blev valgt til kritisk revisor for 2 år. 7. Valg af revisorsuppleant Kai Sørensen blev valgt til suppleant for kritisk revisor for 2 år. a

12 12 PROPEL Nr. 2/2010 Flyverstuen hedder nu Soldaterstuen Afdeling Værløse-Jonstrups nye mødested Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. Den 17. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde, men ikke i Jonstruplejren, da alt jo er pakket ned, fordi vi skulle forlade Bygning 26 inden udgangen af februar måned. Mødet blev holdt på Foreningscenteret Pedersholm, hvor rigtig mange foreninger holder til. Her har brugerrådet, med stor venlighed, givet FSF Værløse-Jonstrup lov til også at benytte det lokale, som de lokale soldater- forsvarsforeninger bruger, nemlig Soldaterstuen. Derfor ovenstående navneændring. Valget må siges at være perfekt for de mange medlemmer, der tidligere tilhørte afdeling 52 Nordsjælland. Vi deler med andre Samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer, der havde trodset sne og sygdom, var enige om at sige jatak til både brugerrådet og de, der i forvejen benytter Soldaterstuen. De øvrige brugere af Soldaterstuen er: Garderforeningen, Garderhusarforeningen, Marineforeningen og De Danske Forsvarsbrødre. Vi har også fået lov til at ophænge en del af vores egne effekter i lokalet. Vi blev guidet og serviceret af to meget venlige og hyggelige medlemmer af De Danske Forsvarsbrødre, som i øvrigt også er medlemmer af FSF. Det blev et godt og positivt møde. Dog bliver vi nødt til at ændre vores faste stuedag til onsdag. Det vil sikkert også være på Pedersholm, at vi vil afholde kommende Julefrokoster og Grillpartys. I kan godt glæde jer. Soldaterstuen har meget af den hulestemning, som vi har savnet siden vi måtte forlade vores elskede Flyverstue, Granly i sensommeren Vi håber du fortsat møder op, måske ser vi også nogen af de mange jubilarer der var mødt op til generalforsamlingen, og til dig, som har holdt dig tilbage det seneste år; der er ingen kode der skal indtastes for at komme ind, og der går Bus 302 lige til døren. Tak til alle, der har medvirket til denne fantastiske udgang på vores for et stykke tid - manglende samlingsstue. Se mere på: Dagsordenen og indkommende forslag til generalforsamlingen blev drøftet, og til sidst efterlyste kassereren en frivillig til at hjælpe til med flytningen fra Jonstruplejren og til Oppe Sundby. Næsten samtlige bestyrelsesmedlemmer og en af Forsvarsbrødrene fra FSF, meldte sig med det samme, dejligt med en super opbakning. Nu glæder vi os til at komme i gang igen i nye spændende lokaler. Flytningen blev effektueret den 28. februar. Nye tider, ugedage og sted når vi skal hygge på Flyverstuen/Soldaterstuen Den 3. onsdag i månederne marts, april, maj og juni, hygger vi fra kl. 19 i den nye Soldaterstue. Adressen er: Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. Vi bor i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2. Grillfesten afholdes i år den 26. juni

13 PROPEL Nr. 2/ Reportage fra store flyttedag Morgenbriefing for flytteholdet Flyverstuen i bygning 26 rømmes Koncerter og særlige arrangementer på Kastellet Torsdag 29. april kl : Store Bededagsaftens arrangement: - Forårskoncert v/studenter Sangforeningen. - Koncert v/hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen Koncert v/8. Regiments Musikkorps Onsdag 2. juni kl. 19: Koncert v/8. Regiments Musikkorps Onsdag 9. juni kl. 19: Koncert v/den Kongelige Livgardes Musikkorps Onsdag 16. juni kl. 19: Koncert v/hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland Onsdag 23. juni kl. 19: Koncert v/søværnets Tamburkorps Onsdag 11. aug. kl. 19: Koncert v/prinsens Musikkorps Onsdag 18. aug. kl. 19: Koncert/Tattoo v/hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps, Roskilde Onsdag 25. aug. kl. 19: Koncert v/slesvigske Musikkorps Onsdag 1. sept.kl. 19: Koncert med Tappenstregspatrulje v/prinsens Musikkorps og Hjemmeværnets Tamburkorps København NB: Kalenderen er foreløbig og kan blive genstand for ændringer. (Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 16. april, Hendes Majestæt Dronningens 70 Års Fødselsdag 26. april, Ordinær Generalforsamling 05. maj, Kranselægning i Mindelunden 05. juni, Navy Day 15. juni, Valdemarsdag 25. juli, Kranselægning v/istedløven 10. august, Flådens 500 Års dag 29. august, Kranselægning, Mindelunden 05. september, National Flagdag 12. september, 200 m skydning Du kan selv holde dig orienteret på: Pbv. Torben Ek Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , E-post: Formand og Landsnæstformand læsser Lokalredaktøren knokler Formanden overrækker 40 års hæderstegn til Erik Hansen Landsformanden tager imod Ordinær generalforsamling Tirsdag den 18. februar 2010 kl. 19 på Antvorskov Kaserne i Peter Ålborgstuen Den nye bestyrelse blev som følger: Formand: Jan Christensen Kasserer: Jørgen R. Petersen Bestyrelsesmedlem: Erik Hansen, Jens Knudsen, Ole Vendelbo Bestyrelsessuppleant: Preben Nielsen Revisorer: Peer L. Frandsen, Bent Hansen Efter generalforsamlingen var der uddeling af hæderstegn, og kammeratligt samvær og spisning.

14 14 PROPEL Nr. 2/2010 Mindeord Fra et jubilæum: Daværende chef for Flyvertaktisk Kommando Leif Simonsen, daværende inspektør for Luftmeldekorpset, C. Falkbøl og løjtnant i flyverhjemmeværnet, nu afdøde, George Hilmar Valkær. Formanden for Flyvevåbnets Soldaterforenings lokalafdeling Vandel, George Hilmar Valkær er død, 82 år gammel. Valkær var én af Flyvevåbnets Soldaterforenings støtter gennem mere end en menneskealder, faktisk i 45 år. Han var formand for Vandel Afdelingen i mere end 30 år. Et hverv han røgtede med stor interesse og omhu. Han stod for at arrangere skydning for foreningens medlemmer i Kolding. Hans interesse for skydningen var så stor, at han i en periode sad i FSF hovedbestyrelse og var formand for skydeudvalget. Valkær havde sin første svære sygdomsperiode i På trods af sygdom og fysisk svækkelse forsatte han med at møde op til planlægningsmøderne i 4. Maj Komiteen i Randbøl, ligesom han deltog i mindegudstjenesterne den 4. maj i Randbøl Kirke lige til sidste år. Han nægtede ganske enkelt at give op. De sidste tre uger af sit liv tilbragte han på plejehjemmet Drejers Hus, hvor han fik en god og kærlig pleje. På trods af en tiltagende demens, ønskede han alligevel at få sine billeder fra tiden i FSF og Flyvehjemmeværnet med så han kunne huske på de gode ting han havde oplevet. Selv afdelingens fane havde han ønsket at få med. Valkærs indsats i Flyvehjemmeværnet og FSF gav sig over årene udtryk i 50 års medaljen for medlemskab i Flyverhjemmeværnet, hvor han var løjtnant. Hjemmeværnets Fortjensttegn og endelig Flyvevåbnets Soldaterforenings Fortjensttegn i sølv, ikke mindst dette tegn var han glad for. Valkær vil blive husket for sit ildhu i forhold til de to organisationer han tjente. Æret være George Hilmar Valkærs minde. N.M. Schaiffel-Nielsen Sekretær i 4. Maj Komiteen. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Generalforsamling i FATAV Hvordan går det til, at et firma, der lukkede i juni 2003 stadig huskes af de ansatte? Ikke mindre end 40 er medlem af Foreningen af tidligere ansatte på Flyvestation Vandel. Det der engang var en velholdt flyvestation, er i dag nærmest en ruin. De tidligere ansatte tage kun derud, hvis de trænger til en dag med rigtig dårligt humør. Torsdag aften holdt foreningen generalforsamling. 22 af de 40 medlemmer var mødt frem og der var afbud fra to. Der sad de så i rad og række de gamle kollegaer. Pilote kasernearbejdere med flere. De havde meget at underho før de sidste kørte hjem i sne og kulde. Til venstre for formanden ses kassereren Per Mugge Mogensen, som kunne fortælle, at årets overskud var 487,54 kr. De fremmødte havde gjort tjeneste som, forsyningsassistenter, ledere af Bevogtningstjenesten, pilot i Hærens Flyvetjeneste, leder af Flyvevejrtjenesten, tjenstgørende kaptajn, nu ved flyvestation Skrydstrup, kasernearbejder, rengøringsassistent, kørselsassistenter, flyobservatører ved Hærens Flyvetjeneste. Gradsmæssigt fordelte man sig fra flyverspecialist til major. Og så kan man spørge sig selv, hvad har så vidt forskellige grader at sige hinanden? Ganske meget. Da generalforsamlingen var slut, blev der snakket på langs og tværs af bordene til hen mod midnat. I virkeligheden fortæller det om en gensidig respekt for hinandens indsats, hvad enten den foregik oppe under Vor Herres blå himmel, eller ned ved gulvet.

15 PROPEL Nr. 2/ r, forsyningsfolk, flymekanikere, lde hinanden med, og det blev hen ad midnat Generalforsamlingen Formanden, Celia Kempel, tidligere vejrobservatør ved Flyvevejrtjenesten, strålede som en sol over de mange deltagere, og kunne så i øvrigt glæde sig over at de arrangementer, fra foredrag til gokart kørsel, havde været velbesøgte. Hun lagde op til generalforsamlingen at komme med forslag til, hvor de indendørs arrangementer i fremtiden skal holdes. På den gamle flyvestation var forholdene ikke mere de allerbedste, og hvis de er, så koster det kassen. Hun sagde, at bestyrelsen var ved at løbe tør for ideer til kommende arrangementer. Beretningen blev godkendt med applaus. Så fulgte en skylle ag forslag til, hvad forsamlingen kunne tænke sig, det strakte sig fra forslag om flyvevåbnets indsats i Afghanistan, til problematikken på Balkan og videre til besøg på flyvevåbnets museum i Stauning over besøg ved Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, til gokartkørsel og besøg ved fabrikken Viking i Esbjerg. Med hensyn til, hvor man skulle mødes, kom der en kommentar fra salen om, at det vigtigste ved at mødes var de gamle kollegaer, og ikke så meget bygningerne. Vandel Skoles aula, var at foretrække frem for at skulle køre rundt på veje der ikke var ryddet for sne. Kontingentet er altid en lidt penibel sag. Overskuddet sidste år var på små 500 kr. Fra salen løs et forslag om at sætte kontingentet op til 150 kr. så bestyrelsen da havde lidt penge at arbejde med. Det blev vedtaget med et pænt flertal. Valg til bestyrelsen var en enkel sag, der var genvalg over hele linjen. Ordstyreren pensioneret oversergent Birker Thomsen kunne takke for god ro og orden, hvorefter man gik over til smørrebrødet. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Mærkedage april-maj 85 år /46 Kaj Bjørn, Bernhard Bangs Alle 9, 4. th., 2000 Frederiksberg 80 år /50 Kristian Aage Brandt, Vandværksbakken 26, 4780 Stege /51 Paul Lumbye, Lindebo 17, st. th., 6040 Egtved /49 Bent V. Larsen, Poppelvej 10, 3480 Fredensborg 75 år /55 Tage Madsen, Højmark 14, 6340 Kruså /55 K. Børge Andersen, Kirkevænget 25, 8700 Horsens /55 Peter Larsen, Vrangbækvej 17, 9900 Frederikshavn /55 Ivan Sørensen, Blåbærvej 43, 9440 Aabybro /55 Jørn H. Larsen, Præstehaven 24, 9900 Frederikshavn /53 Otto Larsen, Rosenhøj 36, 1. th., 2650 Hvidovre 70 år /59 Per Thorsten Pedersen, Kühls Alle 10, 7800 Skive /62 Harry S. Jakobsen, Stationsvej 66, 5771 Stenstrup /56 Erik Gjedde Hviid, Løvegade 60C, 4200 Slagelse /60 Per Klintrup Bech Nielsen, Gl. Møllevej 2, 9640 Farsø /59 Egon B. Andersen, Frederiksværkvej 4, 3600 Frederikssund /58 Henning V. Strauss, Espegårdsvej 8, Bagsværd /60 Ole Alstrup, Duevej 6, 1. th., 2000 Frederiksberg ? Jørn Andersen, Fynshovedvej 301, 5380 Dalby /60 Bjarne Zittlau, Fælledvej 11, st. tv., 4000 Roskilde /60 Leif Leo Billing, Engvej 12, 6560 Sommersted /59 Knud Iver Iversen, Doktorparken 3, 9230 Svendstrup J /59 Ib J. Christoffersen, Østervænget 9, 6000 Kolding /60 Per Ørum, Hovedgaden 107, 6971 Spjald /59 Preben Scheuer, Jernbanegade 21, 1. th., 9000 Aalborg 65 år /64 Knud L. Pedersen, Sofievej 13, 6800 Varde /64 Søren Peter Vestergaard, Sognegårdsvej 43, 8620 Kjellerup /64 John Kyhl Nielsen, Tåstumvænget 23, 8381 Tilst /65 Leif Mørkeberg, Elme Alle 81, 2630 Tåstrup /66 Peter Herluf Andersen, Bjørupvej 11, 4800 Nykøbing Falster maj/69 Bjarne Stig Kenbo, Nyvej 15, 4600 Køge /65 Erik Olesen, Trøllundvej 2, 7250 Hejnsvig /65 Erik Jensen, Sofiehaven, 2, st. th., 2600 Glostrup /65 Jens Jørgen Jensen, Tangsvej 22, 7500 Holstebro /66 Jens Ernst Jensen, Kærsangervej 2, 4230 Skælskør /62 Jørgen A. Møller, Havesangervej 4, 8800 Viborg /65 Jørn P. Andersen, Åbjergvej 18, 6560 Sommersted /64 Ole Andersen, Am. Bahnhof 7, D Drelsdorf /63 Ole Selmer Baltzer Sørensen, Thulevej 12, 1. th., 9210 Aalborg Sø /65 Evald Fihl Jensen, Venusvej 15, 7080 Børkop /66 Preben Nielsen, Skelskørvej 18, 4200 Slagelse FHV Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding /61 Tom Dennis Petersen, Skaløvej 7, 4944 Fejø /64 Børge Andersen, Grejsdalsvej 264, 7100 Vejle /62 Asbjørn Tøfting Kornø, Skolegade 1, 6830 Nørre Nebel 60 år Maj/70 Karsten Schultz, Glentevej 20, 9430 Vadum Feb/70 Finn Arne Bjørnskov, Børnehave Alle 24, 4622 Havdrup Aug/70 Poul Silberg, Drejøgade 26 B, 6. lejl 601, 2100 København Ø Maj/70 Henning Christensen, Nørrevang 17, 6862 Tistrup Aug/70 Poul Christiansen, Præstejorden 7, 5932 Humble Maj/70 Lindhard Laurits Jakobsen, Bastebjerg 18, 2690 Karlslunde Maj/78 Einer Toni Ludvigsen, Gentoftegade 74, 1. 4., 2820 Gentofte Feb/70 Ove Nielsen, Vandværksvej 7, 4440 Mørkøv 50 år Nov/78 Michael Søgaard Høstrup, Hvilegårdsparken 20, 3320 Skævinge Maj/80 P. Laursen, Lyngholmsvej 9, 1. th., 9200 Aalborg Sv Aug/80 Flemming Hansen, Bringebakken 29, 3500 Værløse Nov/79 Leif Didriksen, Fuglegårdsvænget 36, st., 2820 Gentofte Feb/80 John David, Stenhavevej 10, 9900 Frederikshavn Maj/80 John Christian Jensen, Vibevej 3A, 2990 Nivå Aug/80 Lars Pindsholm Helleskov, Bergthorasgade 16, 2. th., 2300 København S Maj/80 Jørgen Jessen, Vrå Skovvej 3, 6780 Skærbæk Nov/81 Per Holst Nielsen, Skivegade 49, 9900 Frederikshavn 40 år Feb/91 Per Bank Jacobsen, Kongeåvænget 6, 6710 Esbjerg V ? Carsten Nielsen, Byager 19, 4330 Hvalsø Aug/90 Poul Søren Andresen, Vejlevej 101, 6880 Tarm Aug/88 Thomas Weber, Dalstrøget 41, 8600 Silkeborg Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken, bedes meddele dette til forretningsføreren.

16 16 PROPEL Nr.2/2010 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-det-selv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt på alle varer PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på denne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , Fax: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR.4 20. ÅRGANG 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere