PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april

2 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! PROPEL denne gang *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Banko 21/ LA Sydfyn Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag i måneden LA Holstebro*) Deadline næste PROPEL 30/ Familiedag 28/ LA Odense Flagdag 5/9... LA Sydfyn Foredrag 7/4... LA Sydfyn 6/ LA Sydfyn 8/ LA Sydfyn 17/ LA Sydfyn Forårskomsammen 16/4... LA Sydsjælland*) Grillfest 26/6... Værløse-Jonstrup Hyggeaften i Soldaterstuen 3. onsdag hver måned Værløse-Jonstrup Julefrokost 4/11...LA Odense Kastellet 29/ Koncert 2, 9, 16, 23/ Koncert 11, 18, 25/8 & 1/ Koncert KSS arrangementer 16/4, 26/4, 5/5, 5/6, 15/6, 25/7, 10/8, 29/8, 5/9, 12/9 Mindehøjtidelighed 5/ LA Aalborg 4/ LA Sydfyn 5/5... LA Sydfyn 13/ LA Sydfyn 14/ LA Sydfyn Reception 11/4 FSF 70 år FSN Karup Skydning 7/4 Afslutning Aalborg 22/8 Jagerskydning... LA Thy-Mors 29/8... LA Sydfyn 4/ LA Sydfyn Udflugt 18/ LA Odense 10/6... LA Als-Sundeved 15/ LA Sydfyn 2/ LA Sydfyn 28/ LA Odense

3 PROPEL Nr. 2/ Til lykke Til lykke Flyvevåbnets Soldaterforening kan fejre 70 års fødselsdag 70 år er der så gået siden foreningens start, og 10 år siden foreningen sidst fejrede en rund fødselsdag. Hjertelig tillykke med Flyvevåbnets Soldaterforenings 70 års jubilæum. Gennem årene har vi i Flyvevåbnet haft gavn af et fantastisk samarbejde med medlemmerne af soldaterforeningen, som med sin guldgrube af erfaringer og viden har ydet en værdifuld indsats for os på rigtigt mange områder. Jeg ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde de næste mange år. Venlig hilsen Generalmajor Henrik Røboe Dam Chef for Flyvertaktisk Kommando Der er i de 10 år sket mange forandringer i foreningen. Blandt andet er der gennemført en strukturændring, så der blev 5 hovedafdelinger, der kom til at hedde FSN Ålborg afdeling, FSN Karup afdeling, FSN Skrydstrup afdeling, FSN Skalstrup afdeling og FSN Værløse afdeling samt 18 lokalafdelinger fordelt ud over hele landet. Men så fik vi et forsvarsforlig, der ændrede på en del. Flyvestation Værløse og raketterne i Skalstrup blev nedlagt. Dette medførte at bestyrelserne i de to afdelinger på Sjælland gennemførte en sammenlægning til én stor afdeling, som kom til at hedde Værløse-Jonstrup afdeling. Så nu tæller foreningen fire hovedafdelinger samt sytten lokalafdelinger. Vort samarbejde med Flyvevåbnet fungerer fortsat godt, ikke mindst samarbejdet i forbindelse med medlemsbladet. Med hensyn til at hverve nye medlemmer må vi konstatere, at det er en svær ting for hele soldaterforeningsbevægelsen, da nutidens Soldater prioriterer deres fritid anderledes vi gamle gjorde, men vi prøver alligevel ved at gøre os så synlige som muligt blandt andet ved at uddele Flyversoldatens ur til den bedste kammerat ved hver hjemsendelse fra FFOS i Karup. Dette er et rigtigt godt initiativ set fra ledelsens side hos FFOS. I forretningsudvalget er vi selvfølgelig opmærksomme på, at vi i vore afdelinger står sammen om så mange arrangementer som muligt, men vi skal også udbygge vort samarbejde på tværs af værnene ved at blandt andet benytte samvirkerne og koble os på diverse arrangementer. Derudover er vi også synlige i DSM / Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd, der har det til fælles at være talerør til forsvarets øverste ledelse og styrke soldaterforeningsbevægelserne i Danmark. Til slut vil jeg ønske vor forening tillykke med de 70 år og ønske at den må bestå mange år endnu. Kaj F. Clausen Landsformand Reception I anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 70-årsdag afholdes reception i Propelmessen på Flyvestation Karup søndag den 11. april kl 11 til 15. Alle er velkomne Med venlig hilsen forretningsudvalget.

4 4 PROPEL Nr. 2/2010 Flyvevåbnets Soldaterforening i 70 år kort fortalt På en menneskealder sker der meget i en forening som FSF, men ikke alle årstal markerer sig lige tydeligt. Her følger et resume nogle af de begivenheder, det har været muligt at finde frem fra ældre kilder erne Den 11. april 1940 afholdes stiftende generalforsamling i København med Christian Smørum som initiativtager. I 1941 uddeles foreningens emblem - tegnet af 121/39 Ove Thessen - til de 60 fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling. Samme år stiftes Jyske Flyverafdelings Soldaterforening og samarbejde mellem foreningerne etableres. De 2 foreninger sammensluttes den 1. april, 1942 og 11. april indvies foreningens første fane. Flyv foreningens første medlemsblad udgives i Den 2. april 1943 stiftes Århus Afdeling, 26. maj stiftes Aalborg Afdeling og 4. august kommer Odense Afdeling til. Et Præsidium til varetagelse af samtlige afdelingers interesser oprettes og i september 1943 udkommer første nummer af medlemsbladet PROPEL med 12 sider. I 1945 afløses præsidiet af et repræsentantskab, som beslutter at PROPEL skal udkomme 2 gange månedligt. Oberst C. Førslev udnævnes til foreningens første ærespræsident. Januar 1947 reduceres PROPEL af økonomiske årsager til 8 sider med én månedlig udgivelse. De første årgangsjubilæer afholdes i 1948, og i 1949 stiftes Herning afdeling 1950 erne Efter at Det Danske Flyvevåben oprettedes som et selvstændigt værn den 1. oktober 1950 oprettedes eskadriller med mange forskellige flytyper på flyvestationerne Aalborg, Karup, Skrydstrup og Værløse. Luften over Danmark blev dagligt fløjet tynd af propelfly, helikoptere og især jetjagere, hvoraf man bare af den mest anvendte - F-84 - havde over 200. Det betød indkaldelse af mange værnepligtige og det havde en afsmittende virkning på soldaterforeningens medlemstal. Den 9. september 1956 oprettedes Skrydstrup afdeling. Af praktiske årsager fik FSF i 1957 sin første landskasserer og den 27. september 1959 stiftedes Nordsjællands afdelingen. 1. Udgivelse af PROPEL, 2. Arrangering af årgangsjubilæerne og 3. Agitationen og lignende på flyvestationerne erne I 1960 dannedes en landsforening med et forretningsudvalg på fire personer, der fik til opgave at komme med forslag til foreningens fremtidige virke ud fra tre hovedpunkter: Lokalafdelingerne skulle herefter kun tage sig af det lokale arbejde. I 1963 ændrede PROPEL format fra A4 til A5. I 1965 fyldte FSF 25 år og fik ny protektor eller rettere protektrice, idet Hendes Kongelige Højhed, Prinsesse Margrethe, der gennem sit medlemskab af Kvindeligt Flyverkorps havde vist interesse for Flyvevåbnet, indvilligede i at blive foreningens protektor. 25-års jubilæet blev afholdt på Flyvestation Vedbæk. Den 20. oktober 1966 stiftedes Sydsjællands Afdeling, samme dato året efter kom Vendsyssel til, og i 1969 stiftedes Thy-Mors erne brillerer ved oprettelse af mange nye afdelinger. I 1970 stiftedes Holstebro Afdelingen den 26. september, Stevns Afdelingen den 8. oktober og Vandel Afdelingen den 26. november. Den 25. januar 1971 oprettedes Vestsjællands Afdeling, den 27. januar Kalundborg Afdeling og endelig den 3. februar Nordvestsjællands Afdeling. I 1972 fulgte Vestjysk Afdeling den 30. november. I 1973 fødtes endnu to afdelinger; Sydfyns Afdeling den 28. februar og Als/Sundeved den 8. marts. Man må sige at det var et årti med grøde i FSF.

5 PROPEL Nr. 2/ Flyvevåbnets Soldaterforening i 70 år kort fortalt I 1980 erne stiftedes til gengæld kun en afdeling, nemlig Bornholm den 28. marts Foreningens 40-års fødselsdag blev i 1980 markeret med mindre receptioner på flyvestationerne. I starten af dette årti debatterede hovedbestyrelsen igen PROPEL, der dengang var, og stadig er, det håndgribelige bevis på medlemskab i Flyvevåbnets Soldaterforening. Resultatet af debatten blev at nr udkom på bladets egen 40-års fødselsdag i et helt nyt, farvelagt layout som et tidsskrift for flyvning og rumfart, og som stadig bragte stof fra afdelingerne. Det betød en væsentlig forhøjelse af medlemskontingentet, der medførte en medlemsafgang, som dog blev mindre end frygtet. I firserne så vi også de første Flyverstuer skyde op rundt omkring i landet, og selv om de har ført en omtumlet tilværelse de seneste år, er de tilbageværende stadig samlingssted for medlemmerne ved faste arrangementer og festlige lejligheder. I 1989 var FSF og Kongelig Dansk Aeroklub blevet enige om et samarbejde på bladområdet, så PROPEL blev nu på 40 sider, endda uden kontingentstigninger erne I 1990 fyldte foreningen 50 år. Dagen blev fejret med en reception på Flyvestation Værløse, og dagens højdepunkt blev indvielsen af landsforeningens nye fane, der i forbindelse med dagen var skænket af Danmarkssamfundet. Også i Jylland og på Fyn fejrede foreningens afdelinger jubilæet. Fra nytår 1997 ophørte foreningens bladsamarbejde med Kongelig Dansk Aeroklub, og PROPEL blev igen udgivet i A4 format i FSF s eget regi. Bladet havde nu undertitlen Tidsskrift for civil og militær flyvning, og foreningsstoffet varierede meget i mængde, lige fra 2 og op til sider erne Den 11. april 2000 fejrede foreningen sin 60-års dag med en reception på Flyvestation Værløse. Forskellige forsvarsforlig betød løbende indskrænkninger i bl.a. Flyvevåbnet, som igen medførte færre indkaldelser af værnepligtige og dermed begrænsninger i antallet af mulige nye medlemmer i FSF. Det satte sig spor i både foreningens medlemstal og økonomi. Derfor arbejdede forretningsudvalget i 2-3 år med forskellige forslag til en ændret struktur i FSF, som endte med foreningens nye love, der blev vedtaget af repræsentantskabet i efteråret Sideløbende førtes forhandlinger med Flyvevåbnet om et bladsamarbejde, som fik til resultat, at PROPEL fra nytår 2004 udkom som et midterindlæg i Flyvevåbnets personaleblad Flyvevåbnet, et samarbejde, som FSF har stort udbytte af den dag i dag, og som du også kan se i det blad, du læser i lige nu. I 2002 fik hjemmesiden nyt layout, som stadig er i brug, men som gennem længere tid har været under revidering. Hjemmesidens omfang, med blandt andet mere end fotos og omkring interne og eksterne links, gør dog arbejdet meget mere tidskrævende end først anslået, men er dog nu så langt fremme, at en helt ny hjemmeside seriøst forventes i luften i indeværende år. Foreningens største udfordring er stadig at skaffe unge medlemmer, og derfor har forretningsudvalget indført en ny tradition med uddeling af Flyversoldatens Ur til den bedste soldaterkammerat på hvert hold indkaldte værnepligtige. Flyvevåbnet sætter stor pris på dette initiativ, fordi værnet ikke selv har midler til at påskønne det gode kammeratskab, der er soldaterforeningens grundlag. Vi håber, at det kendskab, de unge soldater blandt andet på denne måde får til foreningen, med tiden vil gøre dem til medlemmer, der kan holde Flyvevåbnets Soldaterforening i live i endnu mange årtier. Redaktionen gratulerer vores forening med de 70 år, og håber den vil opleve mange flere runde fødselsdage. I slutningen af årtiet oprettedes foreningens første hjemmeside med velvillig teknisk bistand fra Flyvevåbnet.

6 6 PROPEL Nr. 2/2010 FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 25. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling på FSN AAL med 22 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen og referent Gert Rebsdorf. Beretningerne fra alle lokalafdelingerne blev godkendt. Kassereren Poul forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: Renè Crone. Tlf Kasserer: Poul Christensen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleant.: Gert Rebsdorf, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisor: Jens Aage Buhelt og Knud Bødker Revisorsuppleant: Per Simonsen. Repræsentanter til Repræsentantskabet: Helge Hoff og René Crone. Under punktet eventuelt holdt medlem af det nye udvalg til oprettelse af et Veteran Center i Nordjylland, Aksel C. Nielsen (FSF), et indlæg om netop Veterancenteret, der er et sted, hvor hjemvendte soldater, deres pårørende og andet personel fra krigszonerne kan mødes. Man er kommet langt i forberedelserne. Stedet er fundet og man er i gang med forberedelserne til det administrative samt planer for ombygning. Når det snart er færdigt, vil der være behov for, at Soldaterforeningerne kan stille med folk til at bemande huset i vagtordninger, da det meste skal køre på frivillig basis. Tak til Aksel for en god redegørelse. Vi afventer nærmere information, når huset er færdigt. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe Mvh Helge Hoff Aksel C. Nielsen

7 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 25. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 24. februar 2010 i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler. Formanden Knud Larsen bød velkommen, og Kaj Kirk valgtes som dirigent. Årets jubilarer - Per Simonsen 25 år, Svend Erik Poulsen 40 år, flankeret af formanden. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen samt referent Gert Rebsdorf. Formanden overrakte derefter jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Svend Erik Poulsen samt 25 års medalje til Per Simonsen tillykke til begge med jubilæet. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Kassereren Poul Christensen forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf Kasserer: Poul Christensen, tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg: Gert Rebsdorf Bestyrelsesmedlem: Ivan Sørensen Bestyrelsesmedlem: Brian Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ole Jøns Bestyrelsessuppleant: Jens Åge Ring Buhelt Bestyrelsessuppleant: Bernt Jensen Revisor: Knud Bødker Revisor: Jens Åge Ring Buhelt Revisorsuppleant: Per Simonsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Formandens beretning Lørdag den 14. marts 2009 deltog vi i landsskydningen i Aalborg. Vi deltog med 2 damer og 4 herrer. Søndag den 30. august 2009 afholdt vi vores årlige Jagerskydning, der var 22 skytter og der blev brugt 300 skud, Jagerskytte blev Thorbjørn Pedersen Thy-Mors. Vi holder Jagerskydning igen søndag den 22 august Den 7. september 2009 var vi på Thisted havn med fanen for at modtage regentparret. Den 28. november 2009 var der repræsentantskabsmøde på Flyvestation Aalborg, i den forbindelse blev Thy-Mors lokalafdelings 40 års jubilæum fejret, og vi fik vingaver fra Aalborg afd., Aalborg lokalafd., Vendsyssel lokalafd., Værløse- Jonstrup afd. Og vi fik af landsformanden overrakt en plakette. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud. Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Valg Til bestyrelsen genvalgtes: Hans Jørgen Jensen Ingolf Bunch Svend Møller Pedersen Som bestyrelsessuppleant genvalgtes: Kaj Kirk Som revisor genvalgtes: Otto Ekmann Som revisorsuppleant genvalgtes: Ejner Jensen Under eventuelt overrakte formanden 40 års hæderstegn til Knud N. Christensen. Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. Lokalafdeling Midtjysk Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg. Tlf.: , E-post: Med venlig hilseen H.J.Jensen, sekretær Fra Jens Peter Jensen har vi modtaget dette billede fra lokalafdelingens generalforsamling som viser til venstre 25 års jubilaren Gert G. Nielsen og til højre 40 års jubilaren Kaj Møller. 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl ved Arthur Dales grav, hvor der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne højtidelige ceremoni. Mvh Helge Hoff

8 8 PROPEL Nr. 2/2010 Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Tlf Referat fra generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt den 23. februar 2010 i Propelstuens tilstødende lokale. Inden generalforsamlingen mødtes 26 deltagere til spisning i Skjoldstuen hvor menuen i år var skipperlabskovs med tilbehør. Selve generalforsamlingen blev indledt kl. 19:15 med 19 medlemmer af lokalafdelingen. Til dirigent valgtes Preben, der kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formandens beretning, indeholdt blandt andet aktiviteterne eller manglen på samme i foråret, en del af bestyrelses medlemmerne har i foråret 2009 været en del af flyvevåbnets udsendelser til internationale opgaver og flytningen af flyverstuen skal ikke glemmes. Men vores grill arrangement / indvielse af den nye Propelstue og julefrokosten blev en stor succes. Willy og Svend har været vores Fanebærere, de har været utroligt mange steder henne med vores Fane og de har tilpasset Fanens længde utrolig flot i forhold til den nye Propelstue, formanden overrakte dem derfor et ESK. 730 F-16 billede hver. Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget. Kassereren aflagde det reviderede regnskab, der efter en lille tekstlig uenelighed, der blev forklaret, blev enstemmigt vedtaget. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Uffe Lyngholm, ønskede ikke genvalg i stedet blev bestyrelsessupleant Willy Bondesen valgt ind, som ny bestyrelsessupleant blev Leif Pedersen valgt. Øvrige valg var genvalg. Dirigenten takkede for god ro orden. Generalforsamlingen sluttedes med et trefoldigt leve for Lokal afdeling Skrydstrup. Derefter var der hyggeligt samvær i propelstuen. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand: Poul-Erik Lund Frandsen Næstformand: Lars Høstrup Kasserer: Jan Kvist Bryde Sekretær: Niels Helge Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peter Søllingvraa, Willy Bondesen Niels H. Pedersen Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf Til generalforsamlingen den 25. februar var tilmeldt 19 medlemmer, to udeblev uden afbud. Næstformand Jens Chr. Nielsen (NF) bad forsamlingen om at rejse sig og afholde et minuts stilhed til minde om den afdøde formand George Hilmar Valkær. Til dirigent valgtes N.M. Schaiffel-Nielsen enstemmigt. Jens Chr. Nielsen aflagde beretning og sagde, at eftersom vi havde mistet vor formand, var der ikke sket meget i det sidste år. Lokalafdelingen står ikke længere for skydningen i Kolding. Der er blevet oprettet en ny forening. Det betyder, at vi ikke længere har indtægterne fra skydningerne. NF er med i bestyrelsen for den nye sammenslutning som er gået med i de Danske Skytteforeninger. Der skal vi betale 450 kr. om året i kontingent som bl. a. dækker våbentilladelserne. Der vil fortsat være skydning 10 gange i vinterhalvåret. Han udtrykte håbet om, at flere ville komme til skydningerne. Efter formandsberetningen, der blev vedtaget enstemmigt, var der sig en debat om, hvem der vil være fanebærer til 4. Maj Mindehøjtideligheden. Resultatet blev, at sekretæren ringer til medlemmer i nærheden af Randbøl for at finde en fanebærer og fanevagt. Kassereren Ejvind Knudsen fortalte, at økonomien bestemt ikke har det godt og at lokalafdelingen har underskud. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Valg Jens Christian Nielsen og Arne Andersen blev genvalgt. Nyvalgt blev Flemming Thiemer. Kristian Johnsen og Milton Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor og suppleant. Støt din lokalafdeling med en halvtredser Kassereren fortalte, at hovedafdelingens tilskud, knap nok rakte til kranse til 4. Maj Mindehøjtideligheden i Randbøl og Kolding. Man besluttede dog fortsat at være repræsenteret. Deltagerne i generalforsamlingen accepterede at betale 100 kr. for deltagelsen. Det blev kritiseret, at det var deltagerne i generalforsamlingen, der skulle bære de økonomiske byrder, især når lokalafdelingen har over 150 medlemmer. Det blev besluttet, at der i referatet af generalforsamlingen i Propel opfordres til, at man indbetalte et ekstra kontingent til kassereren på 50,00 kr. Bestyrelsen blev pålagt ved næste repræsentantskabsmøde at anmode hovedforeningen om et større tilskud således at man ikke fremover skal pålægge medlemmerne ekstra udgifter. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Chr. Nielsen som formand, Ejvind Knudsen som kasserer, K.F. Laursen (LAU) som næstformand og som bestyrelsesmedlemmer Flemming Thiemer og Arne Andersen. N.M. Schaiffel-Nielsen sekretær Formanden Poul-Erik Lund Frandsen overrakte diplom og medlemsmedalje til fremmødte G.L. Jensen.

9 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Ordinær Generalforsamling afholdt den 16. februar Til dirigent blev valgt Gert Schmidt. Christen Mathiesen stemmetæller. Formandens beretning Formanden nævnte lokalforeningens tilstedeværelse ved de af Sønderborg Garnisons Kontaktudvalgs afholdte mindehøjtideligheder: Broballe , Bøffelkobbelhuset Gerlachsgade , Dybbøl , Tranerodde , Englændergraven Fanekommandoet deltog også i faneparaden ved Fredensborg Slot i anledning af prinsgemalens 75 års fødselsdag. Den vellykkede tur til Langelandsfortet blev også omtalt. Ligeledes de fine resultater fra Landsskydningen på indendørsbane. Regnskabet godkendt uden kommentarer. Valg. Heine Andresen genvalgt Christen Mathiesen genvalgt Bent Aasand nyvalgt Jan Mathiesen nyvalgt Eyvin Teisner-Kjær genvalgt Uddeling af årstegn Jan Mathiesen 25 år Erling Hansen 40 år Jørgen Jørgensen 50 år Eventuelt Turen til Jollmands Gård torsdag d. 10. juni 2010, blev drøftet og mulighed for et besøg på Frøslev hjemmeværnsmuseum m.m. Bestyrelsen pr. 16. feb Formand Gert Schmidt Næstformand Heine Andresen Kasserer Christen Mathiesen Bestyrelsesmedlem Bent Aasand Bestyrelsesmedlem Ervin Peters Bestyrelsesmedlem Chresten Møller Suppleant Jan Mathiesen Revisor Eyvin Teisner-Kjær Siden sidst Torsdag d. 11.februar 2010: generalforsamling. Bestyrelsen 2010: Formand: Erik Krogsriis tlf Kasserer: Henning Jensen tlf Sekretær: Klaus Ingolf Henriksen tlf Revisorer: Vagn Krogsriis og Svend Åge Larsen Suppleant: Torben Christiansen Fanebærere: Erik og Vagn Krogsriis Jubilæum: 25 år: Ib Jensen og Ole Arp Nielsen 40 år: Henning Jensen, Frede Clausen og Aksel Aage Degen De 3 40 års jubilarer fik overrakt deres medaljer på generalforsamlingen. Aktivitetskalender Tirsdag den 18. maj kl : Besøg hos Odense brandvæsen, Åsumvej 35. Der vil være rundvisning på stationen og uddannelsescentret, samt aktiviteter, hvis det passer ind i vagtplanen. Brandvæsenet er vært med kaffe (eget brød og kager kan medbringes). Varighed ca. 2 timer. Lørdag den 28. august kl. 14: familiedag i Revninge Tirsdag den 28. september kl : Besøg på fængselsmuseet på Søbysøgård. Vi mødes på parkeringspladsen v. Carl Nielsen Museet kl og kører samlet til slottet. Rundvisning med afsluttende møde i riddersalen. Kaffe og brød kan medbringes. Varighed ca.2 timer. Torsdag den 4. november: julefrokost. Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen På bestyrelsens vegne Chresten Møller

10 10 PROPEL Nr. 2/2010 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Generalforsamling Lokalafdelingen holdt sin årlige generalforsamling i forbindelse med bowlingen den 23. februar. Heller ikke i år var det noget tilløbsstykke (for nu at sige det på en pæn måde); men såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. Til stede ved generalforsamlingen var Carsten S. Kristensen fra Fåborg, som i år har været medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i 40 år. Han fik af lokalafdelingens formand overrakt foreningens 40-års medalje med tilhørende diplom. En anden 40-års jubilar, Ole Krag fra Rudkøbing, havde ikke mulighed for at være til stede, men han har fået sin medalje tilsendt. Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Aktivitetsoversigt 2010 Bowling Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 54) kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Februar 23. Ordinært medlemsmøde kl i Bowl n Fun. 24. Skrydstrup afdelings ordinære generalforsamling. September 2. Udflugt i samarbejde med Folk & Forsvar. 4. SFF fugleskydning på Dannevirke i Odense. Der startes med morgenkaffe kl Flagdag for Danmarks Udsendte. 8. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense, Informationschef ved Totalforsvarsregionen, Preben Petersen, orienterer om Hjemmeværnets nutidige og forudsigelige opgaver til lands, til vands og i luften. Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- November 14. Markering af 350-årsdagen for Slaget ved Nyborg i Kl : Mindehøjtidelighed i Nyborg Kirke med efterfølgende march til og kransenedlægning ved mindestenen. Derfra fortsætter marchen til Nyborg Slot, hvor der er afslutning. 17. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. I Europas krudttønde. Seniorsergent J. Klemmensen vil berette om sine oplevelser som tjenstgørende i Bosnien og Kosovo i 1996, 1999, 2000 og Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- 21. SFF: Det store julebanko på Dannevirke kl FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Generalforsamlingen den 23. februar blev afholdt på Rød Stue i Jonstruplejren. Afdelingsformanden Jørgen Amonsen bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen. April 7. Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM): Varme, fluer og ørkensand. Premierløjtnant Christina Larsen vil tage os med til Afghanistan, hvor hun har tilbragt et halvt år som presseofficer meget af tiden i forreste linje. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. Maj 4. Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF): Mindeparade i Ansgar anlæg i Odense kl med efterfølgende gudstjeneste i Ansgar Kirke og afslutning med levende lys ved mindestenen. 5. SFF: Blomsternedlæggelse ved Mindestenen i Ansgars Anlæg i Odense. 6. Repræsentantskabsmøde i SFF på Dannevirke i Odense kl med efterfølgende foredrag. 13. Kr. Himmelfartsdag: March til Krigergravene i Svendborg med kransenedlægning bl.a. ved de allierede flyveres grave. Mødested og tid: Torvet i Svendborg kl Juni 15. Valdemarsdag. Festlighed kl med uddeling af faner fra Danmarkssamfundet i Den Fynske Landsby i Odense. August 29. Idrætsskydning i Christiansminde i Svendborg. Kasserer, formand, dirigent og referent 1. Dirigent Poul Møgelvang blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Beretning Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Vi havde på den stiftende generalforsamling sidste år valgt Poul Møgelvang til afdelingsformand, men pga. sygdom måtte han bede om fritagelse, og derfor havde Jørgen Amonsen accepteret at overtage formandshvervet. Jørgen fortalte om arrangementer i den forgangne periode. Værløse-Jonstrup deltog med fanemarch og opstilling på Fredensborg Slot i anledning af HKH Prins Henriks 75 Års fødselsdag. Sommerens Grillarrangement blev afholdt hos Per Clausen i Ølstykke, da det ikke i god tid var muligt at få tilladelse til at afholde det i Jonstruplejren.

11 PROPEL Nr. 2/ fremmødte jubilarer Faneopstilling ved Istedløven, besøg i Naverhulen i Helsingør, deltagelse ved Roskilde Airshow og Landsformandens 60 Års fødselsdag, Faneopstilling i Mindelunden, Årgangsjubilæum i Jonstruplejren, Nationale Flagdag på Christiansborg, møde med Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Lokalt Støtteelement Jonstrup om Flyverstuens fremtid, bestyrelsesmøde på Pedersholm, KSS s 90 Års jubilæum, Kbh. Pionerforenings 100 Års jubilæum, St. og Ll. Kransetur, Repræsentantskabsmøde i Ålborg, Julefrokost, Nytårsparole samt nedpakning af Flyverstuen var også nogen af årets aktiviteter. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for den store energi, der var blevet udvist i årets løb. Herefter blev beretningen godkendt. 3.Regnskabet var omdelt og blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag fra Lokalafdeling Sydsjælland. Det første omhandlede tildeling af midler til Lokalafdelingerne. Forslaget blev videresendt til forretningsudvalget. Det andet gik på, at Lokalafdelinger, som ikke er repræsenteret i afdelingsbestyrelsen, kan sende en repræsentant uden stemmeret til bestyrelsesmøderne. Forslaget afvistes, da alle medlemmer allerede har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. 5. Valg til bestyrelse Jørgen Amonsen blev valgt til formand for 2 år. Kurt B. Sørensen, Torben Ek og Poul Møgelvang blev valgt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Poul Henning Jensen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 År. Mogens Billekop og Erik Hansen, blev valgt til bestyrelsessuppleanter for 2 år. 50-års jubilarer, tv. Flemming Thomsen th. Jørgen Hedegaard 8. Jubilarer Der blev overrakt 2 stk. 50 års medaljer, 4 stk. 40 års medaljer samt 8 stk. 25 års medaljer. 9. Eventuelt Landsformanden orienterede om FSF s 70 Års Jubilæum, der fejres på FSN Karup d. 11. april. Et medlem foreslog at ændre ordet Revisor til Bilagskontrollant af juridiske grunde. Afdelingsformanden takkede dirigenten og de fremmødte for god ro og orden. 6. Valg af revisor Lars Jacobsen blev valgt til kritisk revisor for 2 år. 7. Valg af revisorsuppleant Kai Sørensen blev valgt til suppleant for kritisk revisor for 2 år. a

12 12 PROPEL Nr. 2/2010 Flyverstuen hedder nu Soldaterstuen Afdeling Værløse-Jonstrups nye mødested Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. Den 17. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde, men ikke i Jonstruplejren, da alt jo er pakket ned, fordi vi skulle forlade Bygning 26 inden udgangen af februar måned. Mødet blev holdt på Foreningscenteret Pedersholm, hvor rigtig mange foreninger holder til. Her har brugerrådet, med stor venlighed, givet FSF Værløse-Jonstrup lov til også at benytte det lokale, som de lokale soldater- forsvarsforeninger bruger, nemlig Soldaterstuen. Derfor ovenstående navneændring. Valget må siges at være perfekt for de mange medlemmer, der tidligere tilhørte afdeling 52 Nordsjælland. Vi deler med andre Samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer, der havde trodset sne og sygdom, var enige om at sige jatak til både brugerrådet og de, der i forvejen benytter Soldaterstuen. De øvrige brugere af Soldaterstuen er: Garderforeningen, Garderhusarforeningen, Marineforeningen og De Danske Forsvarsbrødre. Vi har også fået lov til at ophænge en del af vores egne effekter i lokalet. Vi blev guidet og serviceret af to meget venlige og hyggelige medlemmer af De Danske Forsvarsbrødre, som i øvrigt også er medlemmer af FSF. Det blev et godt og positivt møde. Dog bliver vi nødt til at ændre vores faste stuedag til onsdag. Det vil sikkert også være på Pedersholm, at vi vil afholde kommende Julefrokoster og Grillpartys. I kan godt glæde jer. Soldaterstuen har meget af den hulestemning, som vi har savnet siden vi måtte forlade vores elskede Flyverstue, Granly i sensommeren Vi håber du fortsat møder op, måske ser vi også nogen af de mange jubilarer der var mødt op til generalforsamlingen, og til dig, som har holdt dig tilbage det seneste år; der er ingen kode der skal indtastes for at komme ind, og der går Bus 302 lige til døren. Tak til alle, der har medvirket til denne fantastiske udgang på vores for et stykke tid - manglende samlingsstue. Se mere på: Dagsordenen og indkommende forslag til generalforsamlingen blev drøftet, og til sidst efterlyste kassereren en frivillig til at hjælpe til med flytningen fra Jonstruplejren og til Oppe Sundby. Næsten samtlige bestyrelsesmedlemmer og en af Forsvarsbrødrene fra FSF, meldte sig med det samme, dejligt med en super opbakning. Nu glæder vi os til at komme i gang igen i nye spændende lokaler. Flytningen blev effektueret den 28. februar. Nye tider, ugedage og sted når vi skal hygge på Flyverstuen/Soldaterstuen Den 3. onsdag i månederne marts, april, maj og juni, hygger vi fra kl. 19 i den nye Soldaterstue. Adressen er: Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. Vi bor i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2. Grillfesten afholdes i år den 26. juni

13 PROPEL Nr. 2/ Reportage fra store flyttedag Morgenbriefing for flytteholdet Flyverstuen i bygning 26 rømmes Koncerter og særlige arrangementer på Kastellet Torsdag 29. april kl : Store Bededagsaftens arrangement: - Forårskoncert v/studenter Sangforeningen. - Koncert v/hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen Koncert v/8. Regiments Musikkorps Onsdag 2. juni kl. 19: Koncert v/8. Regiments Musikkorps Onsdag 9. juni kl. 19: Koncert v/den Kongelige Livgardes Musikkorps Onsdag 16. juni kl. 19: Koncert v/hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland Onsdag 23. juni kl. 19: Koncert v/søværnets Tamburkorps Onsdag 11. aug. kl. 19: Koncert v/prinsens Musikkorps Onsdag 18. aug. kl. 19: Koncert/Tattoo v/hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps, Roskilde Onsdag 25. aug. kl. 19: Koncert v/slesvigske Musikkorps Onsdag 1. sept.kl. 19: Koncert med Tappenstregspatrulje v/prinsens Musikkorps og Hjemmeværnets Tamburkorps København NB: Kalenderen er foreløbig og kan blive genstand for ændringer. (Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 16. april, Hendes Majestæt Dronningens 70 Års Fødselsdag 26. april, Ordinær Generalforsamling 05. maj, Kranselægning i Mindelunden 05. juni, Navy Day 15. juni, Valdemarsdag 25. juli, Kranselægning v/istedløven 10. august, Flådens 500 Års dag 29. august, Kranselægning, Mindelunden 05. september, National Flagdag 12. september, 200 m skydning Du kan selv holde dig orienteret på: Pbv. Torben Ek Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , E-post: Formand og Landsnæstformand læsser Lokalredaktøren knokler Formanden overrækker 40 års hæderstegn til Erik Hansen Landsformanden tager imod Ordinær generalforsamling Tirsdag den 18. februar 2010 kl. 19 på Antvorskov Kaserne i Peter Ålborgstuen Den nye bestyrelse blev som følger: Formand: Jan Christensen Kasserer: Jørgen R. Petersen Bestyrelsesmedlem: Erik Hansen, Jens Knudsen, Ole Vendelbo Bestyrelsessuppleant: Preben Nielsen Revisorer: Peer L. Frandsen, Bent Hansen Efter generalforsamlingen var der uddeling af hæderstegn, og kammeratligt samvær og spisning.

14 14 PROPEL Nr. 2/2010 Mindeord Fra et jubilæum: Daværende chef for Flyvertaktisk Kommando Leif Simonsen, daværende inspektør for Luftmeldekorpset, C. Falkbøl og løjtnant i flyverhjemmeværnet, nu afdøde, George Hilmar Valkær. Formanden for Flyvevåbnets Soldaterforenings lokalafdeling Vandel, George Hilmar Valkær er død, 82 år gammel. Valkær var én af Flyvevåbnets Soldaterforenings støtter gennem mere end en menneskealder, faktisk i 45 år. Han var formand for Vandel Afdelingen i mere end 30 år. Et hverv han røgtede med stor interesse og omhu. Han stod for at arrangere skydning for foreningens medlemmer i Kolding. Hans interesse for skydningen var så stor, at han i en periode sad i FSF hovedbestyrelse og var formand for skydeudvalget. Valkær havde sin første svære sygdomsperiode i På trods af sygdom og fysisk svækkelse forsatte han med at møde op til planlægningsmøderne i 4. Maj Komiteen i Randbøl, ligesom han deltog i mindegudstjenesterne den 4. maj i Randbøl Kirke lige til sidste år. Han nægtede ganske enkelt at give op. De sidste tre uger af sit liv tilbragte han på plejehjemmet Drejers Hus, hvor han fik en god og kærlig pleje. På trods af en tiltagende demens, ønskede han alligevel at få sine billeder fra tiden i FSF og Flyvehjemmeværnet med så han kunne huske på de gode ting han havde oplevet. Selv afdelingens fane havde han ønsket at få med. Valkærs indsats i Flyvehjemmeværnet og FSF gav sig over årene udtryk i 50 års medaljen for medlemskab i Flyverhjemmeværnet, hvor han var løjtnant. Hjemmeværnets Fortjensttegn og endelig Flyvevåbnets Soldaterforenings Fortjensttegn i sølv, ikke mindst dette tegn var han glad for. Valkær vil blive husket for sit ildhu i forhold til de to organisationer han tjente. Æret være George Hilmar Valkærs minde. N.M. Schaiffel-Nielsen Sekretær i 4. Maj Komiteen. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Generalforsamling i FATAV Hvordan går det til, at et firma, der lukkede i juni 2003 stadig huskes af de ansatte? Ikke mindre end 40 er medlem af Foreningen af tidligere ansatte på Flyvestation Vandel. Det der engang var en velholdt flyvestation, er i dag nærmest en ruin. De tidligere ansatte tage kun derud, hvis de trænger til en dag med rigtig dårligt humør. Torsdag aften holdt foreningen generalforsamling. 22 af de 40 medlemmer var mødt frem og der var afbud fra to. Der sad de så i rad og række de gamle kollegaer. Pilote kasernearbejdere med flere. De havde meget at underho før de sidste kørte hjem i sne og kulde. Til venstre for formanden ses kassereren Per Mugge Mogensen, som kunne fortælle, at årets overskud var 487,54 kr. De fremmødte havde gjort tjeneste som, forsyningsassistenter, ledere af Bevogtningstjenesten, pilot i Hærens Flyvetjeneste, leder af Flyvevejrtjenesten, tjenstgørende kaptajn, nu ved flyvestation Skrydstrup, kasernearbejder, rengøringsassistent, kørselsassistenter, flyobservatører ved Hærens Flyvetjeneste. Gradsmæssigt fordelte man sig fra flyverspecialist til major. Og så kan man spørge sig selv, hvad har så vidt forskellige grader at sige hinanden? Ganske meget. Da generalforsamlingen var slut, blev der snakket på langs og tværs af bordene til hen mod midnat. I virkeligheden fortæller det om en gensidig respekt for hinandens indsats, hvad enten den foregik oppe under Vor Herres blå himmel, eller ned ved gulvet.

15 PROPEL Nr. 2/ r, forsyningsfolk, flymekanikere, lde hinanden med, og det blev hen ad midnat Generalforsamlingen Formanden, Celia Kempel, tidligere vejrobservatør ved Flyvevejrtjenesten, strålede som en sol over de mange deltagere, og kunne så i øvrigt glæde sig over at de arrangementer, fra foredrag til gokart kørsel, havde været velbesøgte. Hun lagde op til generalforsamlingen at komme med forslag til, hvor de indendørs arrangementer i fremtiden skal holdes. På den gamle flyvestation var forholdene ikke mere de allerbedste, og hvis de er, så koster det kassen. Hun sagde, at bestyrelsen var ved at løbe tør for ideer til kommende arrangementer. Beretningen blev godkendt med applaus. Så fulgte en skylle ag forslag til, hvad forsamlingen kunne tænke sig, det strakte sig fra forslag om flyvevåbnets indsats i Afghanistan, til problematikken på Balkan og videre til besøg på flyvevåbnets museum i Stauning over besøg ved Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, til gokartkørsel og besøg ved fabrikken Viking i Esbjerg. Med hensyn til, hvor man skulle mødes, kom der en kommentar fra salen om, at det vigtigste ved at mødes var de gamle kollegaer, og ikke så meget bygningerne. Vandel Skoles aula, var at foretrække frem for at skulle køre rundt på veje der ikke var ryddet for sne. Kontingentet er altid en lidt penibel sag. Overskuddet sidste år var på små 500 kr. Fra salen løs et forslag om at sætte kontingentet op til 150 kr. så bestyrelsen da havde lidt penge at arbejde med. Det blev vedtaget med et pænt flertal. Valg til bestyrelsen var en enkel sag, der var genvalg over hele linjen. Ordstyreren pensioneret oversergent Birker Thomsen kunne takke for god ro og orden, hvorefter man gik over til smørrebrødet. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Mærkedage april-maj 85 år /46 Kaj Bjørn, Bernhard Bangs Alle 9, 4. th., 2000 Frederiksberg 80 år /50 Kristian Aage Brandt, Vandværksbakken 26, 4780 Stege /51 Paul Lumbye, Lindebo 17, st. th., 6040 Egtved /49 Bent V. Larsen, Poppelvej 10, 3480 Fredensborg 75 år /55 Tage Madsen, Højmark 14, 6340 Kruså /55 K. Børge Andersen, Kirkevænget 25, 8700 Horsens /55 Peter Larsen, Vrangbækvej 17, 9900 Frederikshavn /55 Ivan Sørensen, Blåbærvej 43, 9440 Aabybro /55 Jørn H. Larsen, Præstehaven 24, 9900 Frederikshavn /53 Otto Larsen, Rosenhøj 36, 1. th., 2650 Hvidovre 70 år /59 Per Thorsten Pedersen, Kühls Alle 10, 7800 Skive /62 Harry S. Jakobsen, Stationsvej 66, 5771 Stenstrup /56 Erik Gjedde Hviid, Løvegade 60C, 4200 Slagelse /60 Per Klintrup Bech Nielsen, Gl. Møllevej 2, 9640 Farsø /59 Egon B. Andersen, Frederiksværkvej 4, 3600 Frederikssund /58 Henning V. Strauss, Espegårdsvej 8, Bagsværd /60 Ole Alstrup, Duevej 6, 1. th., 2000 Frederiksberg ? Jørn Andersen, Fynshovedvej 301, 5380 Dalby /60 Bjarne Zittlau, Fælledvej 11, st. tv., 4000 Roskilde /60 Leif Leo Billing, Engvej 12, 6560 Sommersted /59 Knud Iver Iversen, Doktorparken 3, 9230 Svendstrup J /59 Ib J. Christoffersen, Østervænget 9, 6000 Kolding /60 Per Ørum, Hovedgaden 107, 6971 Spjald /59 Preben Scheuer, Jernbanegade 21, 1. th., 9000 Aalborg 65 år /64 Knud L. Pedersen, Sofievej 13, 6800 Varde /64 Søren Peter Vestergaard, Sognegårdsvej 43, 8620 Kjellerup /64 John Kyhl Nielsen, Tåstumvænget 23, 8381 Tilst /65 Leif Mørkeberg, Elme Alle 81, 2630 Tåstrup /66 Peter Herluf Andersen, Bjørupvej 11, 4800 Nykøbing Falster maj/69 Bjarne Stig Kenbo, Nyvej 15, 4600 Køge /65 Erik Olesen, Trøllundvej 2, 7250 Hejnsvig /65 Erik Jensen, Sofiehaven, 2, st. th., 2600 Glostrup /65 Jens Jørgen Jensen, Tangsvej 22, 7500 Holstebro /66 Jens Ernst Jensen, Kærsangervej 2, 4230 Skælskør /62 Jørgen A. Møller, Havesangervej 4, 8800 Viborg /65 Jørn P. Andersen, Åbjergvej 18, 6560 Sommersted /64 Ole Andersen, Am. Bahnhof 7, D Drelsdorf /63 Ole Selmer Baltzer Sørensen, Thulevej 12, 1. th., 9210 Aalborg Sø /65 Evald Fihl Jensen, Venusvej 15, 7080 Børkop /66 Preben Nielsen, Skelskørvej 18, 4200 Slagelse FHV Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding /61 Tom Dennis Petersen, Skaløvej 7, 4944 Fejø /64 Børge Andersen, Grejsdalsvej 264, 7100 Vejle /62 Asbjørn Tøfting Kornø, Skolegade 1, 6830 Nørre Nebel 60 år Maj/70 Karsten Schultz, Glentevej 20, 9430 Vadum Feb/70 Finn Arne Bjørnskov, Børnehave Alle 24, 4622 Havdrup Aug/70 Poul Silberg, Drejøgade 26 B, 6. lejl 601, 2100 København Ø Maj/70 Henning Christensen, Nørrevang 17, 6862 Tistrup Aug/70 Poul Christiansen, Præstejorden 7, 5932 Humble Maj/70 Lindhard Laurits Jakobsen, Bastebjerg 18, 2690 Karlslunde Maj/78 Einer Toni Ludvigsen, Gentoftegade 74, 1. 4., 2820 Gentofte Feb/70 Ove Nielsen, Vandværksvej 7, 4440 Mørkøv 50 år Nov/78 Michael Søgaard Høstrup, Hvilegårdsparken 20, 3320 Skævinge Maj/80 P. Laursen, Lyngholmsvej 9, 1. th., 9200 Aalborg Sv Aug/80 Flemming Hansen, Bringebakken 29, 3500 Værløse Nov/79 Leif Didriksen, Fuglegårdsvænget 36, st., 2820 Gentofte Feb/80 John David, Stenhavevej 10, 9900 Frederikshavn Maj/80 John Christian Jensen, Vibevej 3A, 2990 Nivå Aug/80 Lars Pindsholm Helleskov, Bergthorasgade 16, 2. th., 2300 København S Maj/80 Jørgen Jessen, Vrå Skovvej 3, 6780 Skærbæk Nov/81 Per Holst Nielsen, Skivegade 49, 9900 Frederikshavn 40 år Feb/91 Per Bank Jacobsen, Kongeåvænget 6, 6710 Esbjerg V ? Carsten Nielsen, Byager 19, 4330 Hvalsø Aug/90 Poul Søren Andresen, Vejlevej 101, 6880 Tarm Aug/88 Thomas Weber, Dalstrøget 41, 8600 Silkeborg Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken, bedes meddele dette til forretningsføreren.

16 16 PROPEL Nr.2/2010 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-det-selv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt på alle varer PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på denne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , Fax: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4.

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4. Medlemsemblem Håndbog Afsnit: 16.0. Tegn og emblemer. Dato: 24. juni 2008 Side: 1 Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet er tegnet af en tidligere flyversoldat:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere