Referat for repræsentantskabsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for repræsentantskabsmødet"

Transkript

1 Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: Mail: Partiforening Albertslund Ballerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje Tåstrup Ishøj-Vallensbæk Lyngby-Taarbæk Rødovre Tilstede Afbud Poul Reher Jensen Vagn Kjær-Hansen Jens Michael Hansen Betina Skovby Gitte Christiansen Dorete Dandanell Inge Dahn Lise Müller Morten Normann Jørgensen Serdal Benli Holger K. Nielsen Tilstede Afbud 0 Valg af Dirigent og Referent Bestyrelsen foreslår Morten Frederiksen som dirigent. Bestyrelsen foreslår som referent. Begge valgt ved applaus. 1 Beretning fra storkredsbestyrelsen I det forgangne år har vi i hele storkredsen "sovet med støvlerne på", som Villy ville have sagt. Konstant har der været rygter om valg lige om lidt. Der var derfor tanker om at fremrykke opstilling af folketingskandidater. Vi endte dog med at gøre som vi plejer, og dog Ikke. For første gang opstiller vi i Københavns Omegn på en sideordnet liste. Da det også blev med kredsvis opstilling, sparede storkredsen penge til en urafstemning. Efter nøje drøftelse i bestyrelsens besluttede vi at bruge de sparede penge på at støtte kandidaternes valgkamp, og har uddelt kr ,- til hver, som de kan bruge på deres kampagne. Der var ingen kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning, med den bemærkning at beretningen ikke har været udsendt forud for mødet. 2 Orientering fra Regionen Lise orienterede om hvad der er på tapetet i regionen pt. Der arbejdes på at revidere hospitalsplanen. Herlev og Gentofte hospitaler er lige fusioneret, ditto Glostrup og Rigshospitalet. Der arbejdes på at sparerunder bliver strukturelle besparelser og facility management. En af udfordringerne er at medicinudgifterne løber løbsk, der er en merudgift på 800 mio. kr. på medicin.

2 Der er vedtaget en ny runde besparelser, som bliver meldt ud inden længe. Der er et prioriteringsinstitut på bordet, diskussionen er hvor meget man skal tilbyde, servicemæssigt, fordi der kommer flere og flere opgaver, med det resultat at niveauet falder over det hele. Man må prioritere udbudte undersøgelser m.v. så niveauet ikke falder til et punkt hvor det er okay at bruge det private. De andre partier på Christiansborg væver lidt på området er også en udfordring, det er svært at rekruttere nok sundhedspersonale til tjenesten. Heldigvis er der mange der er tilfredse når de kommer igennem. I SF beskæftiger vi os rigtigt meget med afbureaukratisering, finde den bedste effekt mellem kontrol og tillid. Jens arbejder rigtigt meget med trafik- og miljøområderne. SF har også været meget aktive på forskningsområdet, og fik i budgetaftalen en undersøgelse af hvor meget medicinalfirmaerne kan gå ind og betale for forskning og hvornår det er ren markedsføring. Der blev spurgt til: Om man har gjort sig nogle tanker om, særligt psykiatriområdet, i forhold til eskalerende medicinpriser. Det der ønskes er en skrappere vurdering af effekten af den medicin der sælges. Der sælges formentlig en stor mængde medicin der har ringe effekt og store bivirkninger, og det er ikke hensigtsmæssigt. Patientforeningerne er dog imod det, da de frygter at det rammere deres områder. Der er et ønske om at evidens også bruges på det medicinske område; at man kræver at der er evidens for virkningen inden midler bruges. Der er i Danmark mennesker fra 4- år der får antidepressiv medicin. Der blev spurgt til om en eventuel sammenlægning af KL og Danske Regioner blevet drøftet i SF i regionen. Det er ikke drøftet i regionsbestyrelsen, men har været drøftet mellem regionsrødderne. Der er ikke nogen der går i brechen for enten det ene eller det andet, der er en åbenhed, men en udpræget skepsis. 3 Orientering fra Folketinget Der er desværre afbud fra Holger, da han er ude at rejse med nævnet. 4 Orientering fra Landsledelsen Landsledelsen har lige været på weekend for at drøfte hvornår man bliver en strategisk ledelse, på den lange bane. Det bliver efter et folketingsvalg. Den stort anlagte kampagne der skulle være løbet af stablen umiddelbart efter angrebet i København er blevet udskudt af flere gange, uden det dog har kostet ekstra penge. Kampagnen er en priming kampagne, men man er klar til at skifte den til en valgkamp. Der forventes pt. en 5-6 ugers valgkamp. Soc.dem. har nedsat deres valgudvalg, og det plejer at tyde på at det nærmer sig. Der er en facebook gruppe for SF Ambassadører på facebook, som man bare kan tage kontakt til hvis man vil være med. Valgkampen bliver meget en tal-kamp, eksempelvis kontanthjælpen. Analysen forud for valgkampen er at vi står rimeligt meget alene, i modsætning til sidst. S synes åbenbart at SF har været illoyale. Det forstås på Pia og daglig ledelse at vi ikke skal forvente nogen form for hjælp fra vores nabo-partier. Der evalueres organisatorisk på nogle af de ting der blev sat gang i for et år siden, bl.a. uddannelsessporene.

3 Der har været et par forslag i spil der har været sendt rundt til de forskellige partiforeninger. Forslaget om åbenhed er blevet trukket, da LL har nedsat et gruppe der skal se på hvordan man kan leve op til sine målsætninger om åbenhed uden dog at miste penge. Det understreges at arbejdsgruppen ikke er en syltekrukke, Annegrete Holmsgaard og Jonas Nieman er med i gruppen. Det andet forslag, om parti hopperi, bliver stadig stillet på landsmødet. Landsledelsen har haft en lang og god diskussion om retssikkerheden i forhold til terrorpakken. Den del der handler om at lytte med på danskere i udlandet uden retskendelse er der ikke et forslag på endnu fra regeringen. Der var en yderligere debat om emnet, med en klar holdning til at retssikkerheden er vigtig. Landsledelsen har også talt om retssikkerhed generelt, om hvorvidt befolkningen er klar over hvor vigtige vores sikkerheder er. Vi skal huske at sondre mellem retssikkerhed hvor vi som borgere skal beskyttes mod staten, og det der opfattes som sikkerhed for en ret, eksempelvis i hjemmeplejen, hvor der opleves en ret til en given ydelse. Strategien er at retssikkerhed er rigtigt vigtig, og at man går med i forhandlinger for at trække så langt som overhovedet muligt. Morten og Lise fortalte at Landsledelsen fungerer rigtigt godt nu, og at vi gerne må fortælle det vidt og bredt. Der var en diskussion af medlemskontingent og skærings beløb Medlemstallet er begyndt at gå i den rigtige retning i forhold til aktiv ind- og udmeldelse. De fleste udmeldelser sker ved at folk ikke betaler deres kontingent, ikke fordi de aktivt melder sig ud. 5 Valgkamp orientering ved storkreds koordinator Søren Hoby Orienteringen udgår da der er afbud fra Søren. Der blev efterspurgt en fællesannonce designet af storkredsen til de enkelte partiforeningers brug. Der blev diskuteret flere mulige udformninger, og det tages videre med til Søren. Sønderjyllands storkreds har vist lavet en, de kan måske kontaktes for at høre om de har en udformning. 6 Forelæggelse af regnskab Vagn omdelte regnskab. Der er netto blevet brugt 458 kr. i Regnskabet blev godkendt ved applaus. I forhold til kontingent, indstiller bestyrelsen at kontingentet fortsætter uændret, på 0. 7 Indkomne Forslag Der er ikke indkommet nogen forslag 8 Valg til storkredsbestyrelsen 8a Valg af Formand for 2 år På valg er Poul Reher Jensen, som modtager genvalg og blev genvalgt ved applaus. 8b Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er, som modtager genvalg På valg er Betina Skovby, som ikke modtager genvalg Bestyrelsen foreslå Inge Dahn som nyt bestyrelsesmedlem. Begge valgt ved applaus. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

4 På valg er Inge Dahn, som ikke modtager genvalg da hun er valgt ind i bestyrelsen i punkt 8b. På valg er Dorete Dandanell, som modtager genvalg, genvalgt ved applaus. Annette Reckendorph blev foreslået, modtog nomineringen og blev valgt ved applaus. 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år Bestyrelsen foreslår Morten Frederiksen til genvalg, genvalgt ved applaus. Den anden revisor, Serdal, har ikke tilkendegivet at han vil genvælges. Else Morthorst melder sig som kandidat,, og vælges ved applaus. Som revisorsuppleant genvælges Morten Normann Jørgensen. 11 Nyt fra partiforeningerne SF Rødovre blev rost, da de som de eneste havde indsendt nyt på forhånd. Albertslund Har forsøgt at genoplive Rød Café som er åbent for alle, også ikke-medlemmer og folk fra andre partier. Der sættes gerne et politisk emne til debat, og håbet er at der også kan hverves lidt medlemmer på sigt. Der har i 2014 været arbejdet med politikudviklingsmøder. I stedet for at holde et baggrundsgruppe møde før hvert møde har der været afholdt kvartalsvise møder med reel politikudvikling. Der diskuteres hvilke sager man vil tage op, i stedet for kun at tage de verserende sager. Emnerne beskrives i en skabelon, som vil blive delt. Ishøj-Vallensbæk Der er dannet en udviklingsgruppe. Der er snakket om at man gøre møder m.v. børnevenlige, så der holdes sociale arrangementer hvor børn og familie kommer med, evt. på storkreds plan, så man vokser op med at partiets arrangementer er rare m.v. Gitte vil gerne sætte gang i arrangementer, og kan kontaktes på: Rødovre Nyt fra SF Rødovre. 2014/15. Hjemmesiden. Der satses meget på synliggørelse af SF-Rødovre via vores hjemmeside. Aktivitetsgruppen blev nedsat på GFS 2014: består af 1 bestyrelsesmedlem, 1 KB medlem, 2 menige medlemmer. Formålet er synliggørelse samt at inddrage medlemmerne i aktiviteter. Ex. Medlemsmøde i Sundhedshuset. Vi vil satse på synliggørelse bl.a. via annoncering i lokalavisen. Øvrige medlemsmøder: EU valg med Tonni Hansen og Budgetmøde- Kommunalgruppen er en baggrundsgruppe for vores mand i kommunalbestyrelsen. Især vigtigt da vi mistede 2 pladser ved valget. Byudvikling har været et vigtigt diskussionsområde både for bestyrelsen og kommunalgruppen: Islev, Rødovre Syd, Damhus Tivoli og Irmagrunden. Det har medført både skriverier og deltagelse i borgermøder. Vores fokus fremover vil være synliggørelse (bl.a. via lokalavisen), aktivering af medlemmerne og generationsskifte.

5 12 Eventuelt Som opfølgning på Ishøj-Vallensbæks indlæg om Grill-møder, foreslås det som et valgmøde Grill (med) kandidaterne. Morten takkede for god ro og orden. Poul takkede Morten for sit arbejde med at styre mødet. Referent

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere