Del 2. POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør"

Transkript

1 Del 2 POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør 115

2 116

3 12. Povl Kornerup Modsat faderen fik Povl Kornerup en akademisk uddannelse som grundlag for at videreføre virksomheden. Efter at have taget studenter eksamen på Frederiksberg Gymnasium i 1932 læste han videre til civilingeniør på Polyteknisk Læreanstalt, hvor han udgik fra bygningslinien i sommeren Einar Kornerup var stolt, og som Anna Havning fortæller, satte han sin lid til, at sønnen ville overtage firmaet: Povl var den ældste af os børn. Han var ganske kvik i opfattelsen, men var ikke på forhånd den udvalgte kronprins i firmaet. Vi måtte selv bestemme, hvilken uddannelse vi ville have, og da Povl valgte at blive bygningsingeniør, begyndte far nok at tænke på et firma i lighed med A. Jespersen & Søn, som i øvrigt havde domicil på C. F. Richsvej. Povl Kornerup i matrostøj med sine to yngre søskende Inger Johanne og Ebbe, ca Povl Kornerup satsede imidlertid ikke straks på at træde ind i fa der ens forretning, men gik på anden vis i hans fodspor. Som nybagt civilingeniør havde han planer om at videreuddanne sig både hjemme og i udlandet, og i efteråret 1937 begyndte han hos Christiani & Nielsen en af Einar Kornerups samarbejdspartnere. Ansættelsen i Danmark hos den store internationalt orienterede entre prenø rvirksomhed blev i oktober 1938 afløst af et uden lands ophold, da Povl Kornerup fik arbejde hos det tyske entreprenør firma Grün & Bilfinger A/G i Mannheim, der bl.a. byggede broer. Jobskiftet kan ses som en parallel til Einar Kornerups tur på vals en, og muligvis har faderen påvirket sønnen til at drage uden lands. Det Tyskland, som Povl Kornerup kom til i efteråret 1938, var imidlertid et ganske andet end dét, faderen havde stiftet bekendtskab med i begyndelsen af århundredet. Efter en kort demokratisk periode under Weimarrepublikken var nazisterne i januar 1933 kom met til magten, og med Hitler som Rigskansler og Fører indførtes et brutalt diktatur. Det nye styre indledte en massiv oprustning og førte en stadig mere aggressiv udenrigspolitik, og sidst i 1930 erne trak det op til en ny krig i Europa. Gennem sit arbejde oplevede Povl Kornerup den tyske op rustning og forberedelse af krig bl.a. har han fortalt, hvordan der 117

4 Brudeparret Povl og Lisa Kornerup i Tisvilde, blev placeret sprængstof i de broer, han var med til at bygge. Place ringen af sprængstoffet skulle være hemmelig, og når den foregik, måtte Povl Kornerup ikke være til stede. Ikke desto mindre vidste han, hvad der foregik, da han kunne se hulrummene til spræng stoffet på tegningerne, fortæller Niels Kornerup. Midt i den stadig mere anspændte politiske situation indtraf en glædelig begivenhed i Kornerup-familien. Den 17. juni 1939 gift ede Povl Kornerup sig med Elisabeth Viktoria Augusta Mattig Paulli, kaldet Lisa. Hun var adoptivdatter af dr. V. Paulli og Gerda Raffenberg, der var gamle bekendte af Kornerup erne. Gerda Raf fen berg var søster til Povls mor Johanne Louise, og i sin tale ved bryllupsfesten fremhævede Povl, hvorledes han og Lisa var opdraget med samme traditioner og idealer. Povl og Lisa var ikke fætter og kusine i kødelig forstand, idet Lisa sammen med sin søster var kommet til Danmark som wienerbarn efter 1. verdenskrig. Søstrene blev optaget i og senere adopteret af familien Paulli, og brudeparret havde kendt hinanden fra barnsben. 118

5 Immigrant Identification Card med foto af Povl Kornerup udstedt af De Forenede Staters konsulat i København den 20. februar Tibirke Kirke dannede rammen om vielsen, og brylluppet blev fejret i Tisvilde, hvor de to familier havde tilbragt mange som re på badehotellet og i lejede sommerhuse. Efter brylluppet drog brudeparret til Mannheim, hvor Povl genoptog sit arbejde hos det tyske firma. Det blev dog kun for en kort bemærkning. Den 1. september 1939 overskred tyske tropper den polske græn se, og to dage senere svarede England og Frankrig igen ved at erklære Tyskland krig. Anden verdenskrig var brudt ud, og kort efter vendte Povl Kornerup og Lisa tilbage til Danmark. Han indtrådte som konduktør i firmaet Einar Kornerup, men havde dog ikke opgivet planerne om at samle udenlandske erfaringer. Tværtimod fremstod Amerika på den anden side af Atlanten som det forjættede land så meget mere, som Europa var i krig. Be grebet den nye verden fik en ekstra dimension på den dystre europæiske baggrund, og Povl Kornerup ilede med at komme af sted. Han søgte og fik visum, udstedt den 20. februar 1940 af De Forenede Staters konsulat i København. Povl Kornerup angav, at hans rejserute skulle gå via Göteborg til New York, og at hans endelige destination var Boston. Hans kontaktperson var professor Casagrande på det verdensberømte Harvard University, hvor han i lighed med en kammerat fra tiden på Polyteknisk Læreanstalt havde fået et stipendium. Formålet med rejsen var at studere og arbejde. Rejsen var nøje planlagt, og selvom perspektivet ikke nødvendigvis var emigration, så var der formentlig tale om et længere- Povl Kornerup i 1950 erne. 119

6 varende ophold. Men Povl Kornerup havde ikke taget misteltenen i ed. Hans visum havde først gyldighed fra den 19. juni 1940, og det blev skæbnesvangert. Atter en gang kom krigen i vejen for den unge ingeniørs planer denne gang med den tyske besættelse af Danmark den 9. april I stedet for rejsen til Boston og opholdet på Harvard måtte Povl Kornerup forblive i København og i firmaet. Måske den unge frue, der var i lykkelige om stændigheder, syntes ganske godt om den ordning. Hun ned kom dagen efter besættelsen, den 10. april 1940, med en søn, der blev døbt Søren. Povl Kornerup fortsatte sit arbejde i faderens virksomhed, men led en overgang af svimmelhed og et træthedssyndrom, der gjorde ham uarbejdsdygtig i perioder. Det rejste også spørgsmålet, om han kunne indtræde som leder af firmaet, men hans tilstand bedredes. Den 20. januar 1944 blev Povl Kornerup meddelt prokura i firmaet Einar Kornerup, og ugen efter oprettede Einar og Johanne Louise Kornerup et testamente, der indsatte Povl Kornerup som arving til murer- og entreprenørvirksomheden. Efter krigen fik Povl Kornerup den 8. august 1947 næringsbrev som murermester i København, og samme dag indtrådte han i firmaet Einar Kornerup som ansvarlig og underskriftsberettiget deltager. Der var med andre ord tale om en gradvis indslusning af Povl Kornerup i firmaet med henblik på en fuldstændig overtagelse, der Povl Kornerup foran huset på Springbanen i

7 Interiør fra Springbanen 97, Gentofte. fandt sted ved Einar Kornerups død i Opgørelsen af boet førte til salget af C. F. Richsvej 66, da Povl Kornerup ikke ønskede at flytte ind i villaen, der siden 1919 havde udgjort rammen om familien Kornerups liv. Han havde få år tidligere bygget sin egen villa på Springbanen 97 i Gentofte Kommune, hvor han blev boende efter faderens død. Pladsen i Valby blev dog bevaret. Firmaet Einar Kornerup var på den tid en mellemstor murervirksomhed. Povl Kornerups ingeniøruddannelse, og den erfaring han havde høstet i sin korte tid hos Christiani & Nielsen og ved bro byggeriet i Tyskland, havde imidlertid givet ham indblik i, hvordan store entreprenørvirksomheder arbejdede. Det bidrog til at give firmaet Einar Kornerup luft under vingerne, da der for al vor kom bedre tider med nye muligheder i slutningen af 1950 erne. Personligt og forretningsmæssigt lignede Povl Kornerup fa d e- ren på flere måder. Han var konservativ af grundholdning og nø - je regnende i en tid, hvor økonomien endte med at gå over alle bredder. Det skaffede ham tilnavnet Povl Femøre, uden han dog levede helt asketisk, sådan som Niels Kornerup mindes: Far var meget sparsommelig. Han brugte aldrig 5 ører på sig selv, alt blev anbragt i firmaet. Hans største satsning for sig selv var nok at bygge huset i Gentofte. Det var beskedent af ydre, men indrettet med et væld af tekniske finesser og detaljer. I badeværelset var der fliser helt op til loftet, og rørene var skjulte, hugget ind i 121

8 væggen. Det kommenterede farfar, kan jeg huske: Var det nu også nødvendigt? det var vild luksus, mente han. Ejgild Bindner Jensen Ejgild Bindner Jensen. Lige som Einar Kornerup havde haft en fast støtte i murermester Christian Larsen, så havde Povl Kornerup fra begyndelsen en højre hånd i firmaet. Det var Ejgild Bindner Jensen, som han havde arvet fra sin far. Han var på mange måder Povl Kornerups modsætning både som menneske og som entreprenør. Modsat Povl Kornerup var Ejgild Bindner Jensen gået håndværkervejen, inden også han blev ingeniør. Han var født den 2. februar 1920 som søn af murer Christian Bindner Jensen og havde taget realeksamen i Han kom i lære som murer og blev derefter teknikumingeniør i Samme år fik han ansættelse hos Einar Kornerup, hvor han afløste Christian Larsen som konduktør på byggeriet af Frederiksberg Rådhus. Bindner Jensen blev et bindeled mellem de to generationer af Kornerup-familien, og i det hele taget blev han en markant repræsentant for kontinuiteten i Einar Kornerups udvikling. Gennem hele sin karriere var han beskæftiget i virksomheden og blev ved firmaets omdannelse til aktieselskab i 1963 direktør sammen med Povl Kornerup. I 1973, da Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S blev etableret, indtrådte Bindner Jensen som administrerende direktør sammen med civilingeniør Bent A. Bang og blev samtidig medlem af bestyrelsen. Bindner Jensen er blevet betegnet som idémanden med visionerne, de store armbevægelser og den store arbejdskraft: Bindner analyserede ikke tingene, fortæller Niels Kornerup og fortsætter: Han sagde: Vi gør bare sådan og sådan. Han over kom det u mulige og havde en enorm arbejdskapacitet. Bindner havde sin egen orden og levede mest på fornemmelser, som oftest var de rigtige. Han havde en intuition, der sjældent svigtede ham, men han skulle holdes i ave. Bindner Jensen optrådte med høj cigarføring. Han kunne begå sig på de bonede gulve, hvor han som oldermand i Murerlauget holdt møder med ministre og modtog Dronning Margrethe II ved Håndværkerforeningens medaljeuddelinger på Københavns Rådhus. Men han var også på hjemmebane i skurvognen og på bygge- 122

9 pladsen: Han kunne tage en mand og smide ham ud af skurvognen helt korporligt, fortæller Niels Kornerup. Povl Kornerup så Bindner Jensens kvaliteter og søgte at kanalisere dem ind i konstruktive baner. Samtidig søgte han at binde sin murermester til firmaet ved at lade ham deltage med en procentdel på ca pct. i de byggerier, som firmaet selv gik i gang med i 1950 erne. Temperamentsforskellene mellem Bindner Jensen og Povl Kornerup kom mest åbenbart til udtryk netop i de løbende diskussioner om Bindner Jensens status i firmaet. På trods af uoverensstemmelserne kunne de to dog godt få samarbejdet til at fungere i det daglige, hvor de udviklede et helt særligt forhold. Murermester Sven O. Pedersen, der fra 1963 arbejdede sammen med dem begge to, karakteriserer forholdet ved nogle øjebliksbil leder: Povl Kornerup på kontoret i Valby i 1950 erne. Vi havde vores faste tirsdagsmøder, hvor alle var hjemme. Vi gen nemgik bl.a. alle forfaldne acontobegæringer og regninger. Bindner havde et byggeri, som det trak ud med betalingen for, og hver tirsdag spurgte Povl Kornerup ham: Hvordan går det med betalingen? Og Bindner svarede hver gang: Jo, jeg har en aftale på torsdag. Det var den samme ordveksling uge efter uge. Vi talte også timelønninger, og Povl Kornerup spurgte, hvad der blev betalt på de enkelte pladser. Bindner svarede, men jeg kunne ikke genkende de tal. De var beregnet på at berolige Povl Kornerup. Han har jo nok vidst, hvad de faktisk fik på pladsen, men det var et spil, de to havde kørende. Bindner Jensen og fru Lisa Kornerup,

10 124 Bindner Jensen havde en legendarisk hukommelse og kunne priskuranten såvel som priserne på murerarbejde udenad. Det skabte respekt om ham. Han vænnede sig imidlertid aldrig til papirarbejdet, og hans tid løb ud i takt med de stadigt voksende krav til administration og dokumentation. Det var ikke hans stærke side, og fra anden halvdel af 1970 erne kastede han i stig ende grad sin energi ind i organisationsarbejde og et vidtspændende foreningsog bestyrelsesarbejde, samtidig med at han brugte mindre tid på direktør- og bestyrelsesarbejdet hos Kornerup.

11 13. Opbrud i samfundet Da Einar Kornerup døde, og Povl Kornerup overtog firmaet, var man i gang med flere store byggerier, bl.a. beboelsesejendomme som højhusene på Bellahøj og Uppsalahus på Camilla Nielsens Vej og ikke mindst F.L. Smidths store kontorbygning på Vigerslev Allé. Dette byggeris omfang fremgår af, at det var og stadig er Danmarkshistoriens største flytteforretning nogensinde, da den danske multinationale koncern flyttede sit hovedsæde fra Vestergade i København til den nyopførte bygning i Valby. Hver for sig var de store byggerier et varsel om et samfundsmæssigt opbrud, der så småt begyndte at bane sig vej op gennem 1950 erne baseret på industriel vækst og bl.a. karakteriseret ved et massivt boligbyggeri. Efterkrigsårenes mangelsituation var forbi, og samtidig indførtes en række nye teknologier især fra USA i industri pro duktion en fremskyndet bl.a. af Marshallplanen. I slutningen af erne førte de nye markedsdannelser i Europa, EF og EFTA, til voksende international handel, og i 1958 indledtes en kraftig og vedvarende international økonomisk højkonjunktur, der varede til midten af 1970 erne. Det blev et 10-år, kendt som de glade 60 ere, der for altid forandrede Danmark og bidrog til et sandt byggeboom gennem hele perioden. Industrien voksede og blev Danmarks største erhverv, mens land bruget mistede terræn. Danmark blev et industriland, og i erne reduceredes landbrugets arbejdsstyrke med , hvilket skabte et voldsomt pres på boligmarkedet i byerne. Den økonomiske vækst viste sig i begyndelsen af 1960 erne ved en tilgang af industriarbejdere og industrielle investeringer, fulgt i anden halv del af tiåret af en forøgelse af boligbyggeriet og de offentlige investeringer. De offentlige aktiviteter og opbygningen af velfærds staten optog en stigende del af ressourcerne og arbejdskraften. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, men det var ikke tilstrækkeligt til at klare efterspørgslen på arbejdskraft, hvilket førte til stigende lønninger og inflation. Inden for enkelte fag opstod såkaldte flaskehalse. Faglærte bygningshåndværkere, især murere, blev en stærkt efterspurgt vare, hvilket mærkedes i byggeriet. 125

12 Det samfundsmæssige opbrud fik også indvirkning på den fysiske by- og egnsudvikling, der blev søgt underkastet systematisk planlægning. Byerne, der under det første industrielle gennembrud omkring 1900 havde tiltrukket virksomheder og arbejdskraft, spyttede dem nu ud igen, først og fremmest til forstæderne. Beteg nelsen fik et helt nyt indhold fra 1960 erne og frem. Hvor for stæderne tidligere havde været som satellitter til byen, foregik der i løb et af 1960 erne en symbiose til et sammenhængende storbyom råde. Forstæderne opsugede både afvandringen fra landbruget og udflytningen fra byerne. Omdrejningspunktet i den udvikling blev parcelhuset og de store boligkomplekser forud sætningen var bilen. Parcelhuset kom til som en helt ny boligform, der adskilte sig fra tidligere tiders villaer ved at blive masseproduceret for et marked af ukendt størrelse, og fra lejlighedskomplekser ved ikke at være lejeboliger, men ejerboliger. Parcelhuset havde træk fra begge de to ældre boligformer. Ligheden med lejeboligerne for ar bejder klassen bestod i massefremstillingen, der gjorde parcel huset til hvermandseje. Parcelhuset var i flere henseender designet til ef ter krigstidens hastigt voksende nye sociale klasse, middel standen. Middelklassen blev den befolkningsgruppe, som efter krigs tidens politiske partier alle som ét bejlede til, og middel klassens behov blev søgt opfyldt bl.a. via boligpolitikken, der priv ilegerede parcelhusbyggeriet og ejerskabet af parcelhuse og senere ejer lejligheder. I 1960 oversteg antallet af nybyggede par cel huse antallet af nybygede etagehuslejligheder, en udvikling, der accelererede til midt i 1980 erne, hvor parcelhusandelen udgjorde over 80 pct. af det samlede boligbyggeri pr. år. Byggeriet industrialiseres Byggeriet gik ikke ram forbi under det samfundsmæssige opbrud. Det blev revolutioneret gennemgribende fra 1950 erne og frem med præfabrikerede betonelementer til afløsning for mursten, der havde været grundenheden i byggeriet siden middelalderen. Det nye koncept med elementer indebar også ny teknologi til delvis erstatning af menneskelig arbejdskraft. De faglærte håndværkere, murere og tømrere m.fl., blev i stigende grad afløst af special arbejdere, der monterede elementerne ved hjælp af maskiner. 126

13 Produktionen af mursten og produktionen af betonelementer var ligeledes forskellig. Teglværkerne, der havde ligget spredt over det ganske land, hvor jorden/leret var egnet til teglproduktion, blev færre og større, men produktionen forblev konstant indtil 1970 ernes krise. Beton, der tidligere var blevet anvendt på byggepladsen til støbning in situ af fundamenter, etageadskillelser m.m., fortrængte efterhånden, i form af præfabrikerede beton elementer, mursten og tømmer som basisenhederne i byggeriet. De første betonelementfabrikker blev opført i 1950 erne, og be ton elementer blev dominerende i 1970 erne. Udviklingen af et nyt byggekoncept skete over en årrække og indebar eksperimenter med forskellige materialer til erstatning af tegl. Eksperimenterne med industrialiserede byggemetoder blev EK s første tårnkran 1962, en Lindén- kran K 45, opstillet på en for stærket Krøll-mast på byggeriet af en ny turbinehal på H.C. Ørstedværket. 127

14 128 befordret af en kombination af mangel på især murere, stigende lønninger, dyrt byggeri og et akut behov for boliger. Det førte til en vanskelig situation for det murede byggeri. Det industrialiserede byggeri havde rod i USA, hvor danske ingeniører havde studeret de nye byggemetoder, og som udviklingen i det danske byggeri forløb, fremstod industrialiseret byggeri stadig mere som et muligt alternativ til det traditionelle. I USA var mekaniseringen fremskreden ligesom anvendelsen af forskellige elementer som aluminiums- og stål-/glaselementer i curtain-wall systemet, hvor de bærende elementer var skjult i bygningens indre. Også i Danmark blev der eksperimenteret med forskellige element- og bygningstyper. Et af de første curtain-wall kontorhuse efter krigen blev opført i 1955 i Nyropsgade 18 med Arne Jacobsen som arkitekt. Huset blev hovedsæde for entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn, der både var entreprenør og bygherre. Industrialiseringen af byggeriet foregik ikke så meget som en kamp mellem det gamle og det nye, hvor traditionelle byggemåder tabte terræn til utraditionelle, men snarere på den måde, at omstændighederne undergravede det murede byggeri. Økonomisk blev det dyrt og organisatorisk vanskeligt at gennemføre inden for en rimelig tid. Dertil kom statens indgriben i skikkelse af Boligministeriets Bygningsreglement af Et påbud om, at udlejningsbyggeri skulle projekteres som modulbyggeri, blev afgørende for industrialiseringen af byggeriet. Ny teknologi befordrede betonelementbyggeriet. Elementer blev fremstillet først under fabrikslignende forhold enten på byg gepladsen eller andetsteds, siden som en egentlig fabriks pro duktion. Elementerne blev så transporteret til byggepladsen, hvor de blev monteret. Massefremstilling af elementer og mon tering en af dem med anvendelse af maskiner og et minimum af menne skelig arbejdskraft billiggjorde byggeriet og betød, at huse kunne opføres i et hidtil uset tempo og antal, i store samlede og ensartede enheder og til lave priser.

15 14. Fra Valby til Glostrup Udviklingen influerede også på EK s udvikling, og Povl Kornerup begyndte hurtigt at forberede virksomheden til den nye tids krav. Han havde længe overvejet at flytte fra pladsen i Valby, der havde tjent firmaet siden begyndelsen, og som allerede var delvist bebygget. Povl Kornerups valg faldt på Glostrup. Byen var en gammel stationsby med rod i kongerigets første jernbane fra 1847 mellem København og Roskilde. Stationsbyen bevarede sit landlige præg med gartnerier til efter 2. verdenskrig, da byplanlægningen i Københavnsområdet inddrog Glostrup i en større helhed. Over gangen fandt sted i 1950 erne, som en kender af området, direk tøren for Forstædernes Bank, Kai Petersen, har udtalt: Nu har hele vort øst- og sydområde ændret karakter, det er blevet udlagt til industriarealer, gårdene er blevet solgt til bebyggelse, de gamle gårdmandsslægter er forsvundet, Glostrup er blevet en indu striby med store virksomheder som Kabelfabrikken, Paul Bergsøe & Søn, store automobilvirksomheder, Papirfabrikkerne osv. Glostrup blev integreret som en central og vigtig brik i hovedstadens udbygning i 1960 erne med industrikvarterer, parcelhusområder og infrastruktur helt efter bogen og Fingerplanen. EK blev en del af udviklingen, da Povl Kornerup den 23. januar 1960 købte matr. nr. 11 af Hvissinge by, Glostrup Sogn. Grunden, der var ejet af Københavns Kommune, havde et areal på kvm. og lå på Wotanvej, der senere blev omdøbt til Paul Bergsøes Vej. Prisen var kr. Skødet indeholdt en tilbagekøbsdekla ration for kommunen i år 2050 til samme beløb, men deklarationen er senere blevet ophævet. Senere på året begyndte flytningen fra Blankavej 10 i Valby til Wotanvej 12 i Glostrup, og i oktober 1961 fik Povl Kornerup næringsbrev som tømrer-, murer- og smedemester i Glostrup. Det første byggeri på pladsen i Glostrup blev et smedeværksted langs Wotanvej, hvortil kom en række andre bygninger til biler og materiel m.v. Den øvrige del af pladsen henlå som en traditionel entreprenørplads. Efter værkstederne stod en kontorbygning først Kig ind i kontoret på pladsen i Valby sidst i 1950 erne med regnemaskiner og omstillingsbord. Fingerplanen fra

16 på byggelisten i Glostrup. Den blev opført i tre etager med kælder svarende til den nordlige halvdel af den nuværende administrations bygning og stod færdig i På den resterende del af de gamle grunde i Valby opførte firmaet boligbyggeri. Einar Kornerups flytning var ikke alene en ændring af adressen, en fysisk bevægelse fra en lokalitet til en anden. I Valby havde pladsen med materialer og maskiner m.m. været udgangspunkt for bygge- og entreprenørvirksomheden. Som kontor havde man blot et lille skur og senere en træbygning. I årene omkring 1950 havde den administrative stab været minimal i forhold til det samlede antal ansatte. På kontoret var der 2½ ansat. Bogholderske Emilie Jensen, kontorassistent Sørensen og en halvdagsdame, frk. Thomsen, administrerede bl.a. lønningerne til alle murere, tømrere, arbejdsmænd og betonfolk. Nybyggeriet i Valby med et EK rugbrød i forgrunden. 130

17 Den nye kontorbygning under opførelse på Wotanvej I Glostrup blev den administrative stab efterhånden udvidet. Baggrunden var ikke alene et øget aktivitetsniveau, men også i høj grad en følge af de stigende og mangeartede krav, det offentlige stillede til virksomheden i form af bogføring, indberetninger, skat teregnskaber og dokumentation for stadig flere forhold. Det var krav, der førte til en kraftig udvidelse af papirarbejdet både i den enkelte virksomhed og i den offentlige administration. I 1966 var kontorhuset på Paul Bergsøes Vej 18 i Glostrup opført og indrettet med folkerum i stueetagen, administration på 1. sal, mens 2. sal var lejet ud. Endnu var der ikke tale om en udtalt specialisering og funktionsopdeling af kontoropgaverne. Kon torchef M. Christensen tog sig således af lidt af hvert fra åbning og fordeling af post over kontrol af regnskabsmateriale og tilsyn med bogføring, personale- og uddannelsesspørgsmål, forsikringsforhold til forberedelse af den årlige generalforsamling og udarbejdelse af kontormødereferater. Lønnen blev endnu i 1960 erne udbetalt kontant til folkene ude på byggepladserne. Proceduren var den, at pengene blev talt op på kontoret i Glostrup og fordelt i kuverter sedler og mønter 131

18 Lauravej 14 opført af Einar Kornerup med firmaets gamle kontorbygning i forgrunden. I baggrunden er ejen dommen på Gadekærvej ved at blive opført. Einar Kornerups nye kontorbygning, der stod færdig i

19 Povl Kornerup taler ved rejsegildet på kontorbygningen i Glostrup. I baggrunden Lisa Kornerup. hvorefter kuverterne blev anbragt i små kasser med hængelås, der blev anbragt i boksrummet til dagen efter, hvor kasserne blev afhentet af byggepladsingeniørerne. De bragte kasserne ud til de enkelte pladser, låste kassen op og overdrog den til formanden. Han kontrollerede antallet af kuverter med indhold og var klar til udbetaling. Den foregik sådan, fortæller Bent A. Bang: Her er din kuvert, du har tjent så og så meget, du skylder så og så meget i øl her er resten. 133

20 134

21 15. Einar Kornerup A/S De teknologisk og økonomisk betingede strukturændringer i byggeriet fik også selskabsmæssige konsekvenser for Einar Kornerup med strukturændringer, der i begyndelsen af 1960 erne omdannede entreprenørfirmaet fra personligt ejet selskab til et aktieselskab en udvikling, der gjorde sig gældende i bygge- og entreprenørbranchen som helhed. Mange håndværksvirksomheder stod over for valget mellem at ekspandere fra håndværksmæssig til industriel præget produktion eller gå til grunde henholdsvis at blive re duceret til underleverandører i et vigende marked for traditionelt byggeri. Det rejste også spørgsmålet om et hensigtsmæssigt ejerskab. Initus A/S Allerede i 1957 tog Povl Kornerup de første skridt til at omstrukturere den 50 år gamle håndværkervirksomhed. Det skete med oprettelsen af et nyt aktieselskab med det formål at drive handel og finansieringsvirksomhed samt maskinudlejning. Selskab et ALISCO A/S blev stiftet den 13. september 1957, men navnet blev hurtigt ændret til Initus A/S. Aktiekapitalen var på kr., og stifterne var Povl Kornerup med kr. fordelt på i maskiner og materiel og kontant. Murermester Ejgild Bindner Jensen med 500 kr., og højeste retssagfører H. Bech-Bruun ligeledes med 500 kr. tre aktionærer var et lovfæstet krav. Bestyrelsen bestod af Povl Kornerup, E. Bindner Jensen og Lisa Kornerup, mens direktionen udgjordes af Povl Kornerup. Hjemstedet var København. De to mindretalsaktionærer var så små, at ejerskabet reelt var Povl Kornerups, ligesom han også var enedirektør i selskabet. Der var med andre ord tale om en videreførelse af traditionen fra murermesterens tid. Det nye lå i, at Povl Kornerup med Initus A/S bevægede sig i retning af at diversificere virksomheden i pagt med tidens forretningsfilosofi. Ved stiftelsen blev der foretaget en opgørelse over det materiel, Initus A/S fik overført fra firmaet Einar Kornerup. Det drejede sig om skurvogne, konduktørskure, værktøjsskure, blandemaskiner, skrabeanlæg, cementsiloer, hejse- 135

22 værker, kedelanlæg, båndsave, vibratorer, pumper, håndbore- og slibemaskiner, sættevogne, betonsiloer m.m., det meste anskaffet i 1950 erne. Udlejning og indkøb af materiel blev selskabets hoved aktivitet ved siden af ejendomsadministration, som også blev placeret i Initus. Efterhånden blev Initus moderselskab for en række ejen domsselskaber og vedblev at bestå under det navn i modsætning til en række andre selskaber, der så dagens lys i EK-regi fra 1960 erne og frem. I begyndelsen af 1960 erne, da der for alvor kom fart på byggeriet, var EK med til at oprette nye selskaber som EVAS, Entreprenørværktøj A/S, der blev stiftet sammen med Jespersen & Søn og en række andre entreprenører. EVAS fik kontor hos EK på Wotanvej og skulle købe håndværktøj til murer- og beton arbejde, så de entreprenører, der var med i EVAS, kunne få værktøjet til fordelagtige priser. I 1978 var aktionærerne: A. Jespersen & Søn, Rasmussen & Schiøtz, Pihl & Søn, Wright, Thomsen & Kier, E. Kornerup, H. Hoffmann & Sønner, A/S Grundforstærkning og Ludvigsen & Hermann en række af landets ledende entre prenør virksomheder. Tiden var dog ved at rinde ud for den slags samarbejde, og i december 1981 blev EVAS opløst ved en solvent likvidation. Einar Kornerup A/S Den afgørende udvikling kom, da kernevirksomheden Einar Kornerup blev omdannet til et aktieselskab. Ideen kom fra Povl Kornerups revisor S. E. Graun, der i et notat af 23. oktober 1962 opregnede fordele og ulemper ved en sådan omdannelse. Graun var ikke bare Povl Kornerups revisor, men også en personlig ven, fortæller Niels Kornerup: Far og mor kom privat sammen med Graun og hans kone, og de rejste sammen. Det var Graun, der kom med idéerne og oplægget til at danne aktieselskaber og til andre finansielle transaktioner. Povl Kornerup, Povl Kornerups primære motiv for at omdanne firmaet til et ak tieselskab var at begrænse sin økonomiske risiko til aktie kapitalen, som han selv fik fuldt ejerskab over. En medvirkende årsag kan imidlertid også have været, at den progressive beskatning af aktie- 136

23 selskaber blev ophævet i 1960, mens progressionen i per son beskat ningen blev bevaret. Andre årsager skal søges i de gene relle strukturrationaliseringer, branchen var udsat for under det industrielle opsving. Resultatet af overvejelserne blev etableringen af Einar Kornerup A/S pr. 1. juli Selskabets formål var ifølge ved tægt erne at drive entreprenør-, håndværks- og ingeniørvirksomhed, handel, industri og investeringsvirksomhed. Aktiekapitalen på 2 mio. kr. blev fordelt med kr. til Povl Kornerup, kr. til hans kone Lisa samt kr. til murermester Bindner Jensen, der indtrådte som direktør i selskabet ved siden af Povl Kornerup. På revisorens anbefaling forblev pladsen og bygningerne på Paul Berg søes Vej i Povl Kornerups personlige eje. Samtidig blev relation en mellem Povl Kornerups ejerskab af grund og bygninger i Glostrup formaliseret over for aktieselskabet gennem oprettelsen af en lejekontrakt, hvorefter Povl Kornerup lejede det meste af grunden og bygningerne ud til Einar Kornerup A/S pr. 1. juli Med omdannelsen af Einar Kornerup til aktieselskab blev der taget hul på en udvikling, hvor det næsten 60-årige gamle murerog entreprenørfirma efterhånden undergik en forvandling, så det i løbet af 1960 erne og 1970 erne fremstod som en hel gruppe af virksomheder. Einar Kornerup A/S fungerede i perioden fra 1963 til 1973 under en hidtil uset vækstperiode i Danmarkshistorien. Det satte sit præg på selskabets resultater. Omsætningen steg som aldrig før med mere end en tredobling fra 15 mio. kr. i 1963/64 til 49 mio. kr. i 1971/72. Overskuddet lå konstant på 2 mio. kr. frem til 1970, mens det fra 1970/71 til 1972/73 blev mere end fordoblet fra 3 til 7 mio. kr. Fremgangen kan delvist forklares med inflation, men der var også tale om øgede aktiviteter og en reel vækst i driften. Udflytningen til Glostrup skete samtidig med en markant udvid else af EK s byggeaktivitet. EK deltog stort set ikke i parcelhus byggeriet, men engagerede sig i stedet i etagebyggeri både som entreprenør og som bygherre/entreprenør alene eller i konsortier med andre firmaer opførte EK som bygherre/ entreprenør bebyggelsen Ved Sct. Clara Mølle i Roskilde. Ved Bellevue Bugt i Klampenborg opførte firmaet en bebyggelse først i konsortium med Arkitekt Arne Jacobsen, der havde tegnet hus e ne, 137

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen.

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Christian Aarup Center for Teknik og Miljø Højbjerg, den 6. april 2015 Svarskrivelse på baggrund af nabohøring vedr. Jeckelsvej 22, 9990 Skagen

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Udlandspraktik - Boston. Matthias Ragnarsson 10827

Udlandspraktik - Boston. Matthias Ragnarsson 10827 Udlandspraktik - Boston Matthias Ragnarsson 10827 Praktik i USA Motivation Jeg havde ofte tænkt på at tage en del af mit studium I udlandet, for at få noget nyt med I baggagen, som måske ikke nødvendigvis

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse?

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse? 2 Opgave 1 Anne Albertsen havde gennem en årrække været beskæftiget i kosmetikfirmaet Beauty A/S, hvor hun senest havde haft funktion som salgschef. Selskabet havde imidlertid igennem længere tid været

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh.

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Overenskomstmæssigt foregik der hele tiden en udvikling. Allerede otte måneder efter klubbens start tages forhandlingsprotokollen

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 3. ØsterBO Nyt. Rejsegilde - Læs mere på side 4. Fremskudt sagsbehandling. - Læse mere på side 9

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 3. ØsterBO Nyt. Rejsegilde - Læs mere på side 4. Fremskudt sagsbehandling. - Læse mere på side 9 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 3 ØsterBO Nyt Rejsegilde - Læs mere på side 4 Fremskudt sagsbehandling - Læse mere på side 9 Rejsegilde Vejle Kabaret Byggeriet af HavneBO Fremskudt sagsbehandling

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen

Aarhus Universitet Business and Social Sciences CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE. Vintereksamen Reeksamen CAND. MERC.AUD./CAND. MERC. STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Reeksamen Skriftlig prøve i: 4620620039 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave Jens Jensen var i 1980 begyndt som selvstændig

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder

Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder Laurits, 1915-1956 Erik, 1953-1982 Det er med stolthed, at vi 5. december i år kan fejre

Læs mere