VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2014 36. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 Skolekunstforeningen Midt-Vest Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Marianne Friis, Lokesvej 27D, 7800 Skive Kasserer: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Sekretær: Kirsten R. Jakobsen, Brårupvej 146, 7800 Skive Billedkoordinator: Lisbeth GjeddeNielsen, Petravej 57, 7800 Skive Redaktør af VISVA : Flemming Damskov, Grønningvej 15, Grønning, 7870 Roslev Suppleant: Birthe Esman, Vorupørvej 59, 7700 Thisted Revisor: Niels-Jørn Kjølby Revisorsuppleant: Leif Søndergaard Webmaster: Anne Kjølby, Kastrupvej 14, 2300 København S VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, Kontingent Skoler: til 100 elever, 1395 kr. op til 250 elever, 1695 kr. over 250 elever, 1895 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren. Abonnerer på Kunst, Kunst-avisen og Kunstmagasinet Forsiden Bente Bundsbæk Pærer p Layout: gtw Grafisk produktion: arcorounborg A/S Tid og sted 19/8 Udstilling på VIA-University Skive 10/9 Billedudlevering uge Billederne ud på skolerne 9/10 Deadline VISVA -/11 VISVA nr. 3 udkommer Nu flytter billederne hjem, indtil næste sæson hvor jeres vægge igen (omkring midten af september) bliver fyldt op med god kunst. Det giver anledning til at sende en kæmpe tak til alle de, der ligger og rakker vejene tynde for at fordele og skifte udstillingerne. Også til de der sørger for at billederne bliver hængt op, og endelig til de der er med til at formidle billederne og bruge dem i undervisningen. Alle I der yder et bidrag til at billedkunst ikke forsvinder helt fra dagsordenen...ja, og så selvfølgelig ikke mindst til de billedkunstnere der stiller billeder til rådighed! FD 2 VISVA Beretning til generalforsamling 2014 I den senere tid er jeg stødt på flere udtalelser og artikler, der handler om børn og kunst og kultur. Senest var der for nogle uger siden i Politiken et portræt af den nye direktør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, som udtaler, at han har en mission, der handler om at få flere unge og børn på museet. Han siger bl.a.: Der kan rækkes ud efter børnehaver, skoleklasser, gymnasier og universiteter. Jeg vil være i politisk dialog med dem, der arbejder med folkeskolen for at få billedkunsten, det billedmæssige i vores verden, gjort mere nærværende. Det nærmer sig en skandale, at vi i dag har en folkeskole med så stort fokus på tekstlæsning og tekstanalyse, men som svigter de billedmæssige forståelses-kompetencer. Her har museet noget at bidrage med. Når jeg støder på disse udtalelser, som jo også i stor grad er understøttet af Kulturminister Marianne Jelved, oplever jeg, at vores arbejde i Skolekunstforeningen Midt-Vest er en betydningsfuld og vigtig brik i hele det arbejde, der handler om formidling af kunst til børn og unge. Det giver arbejdsglæde og energi. Det gør også, at jeg ser fremtiden for skolekunstforeningen som positiv, selvom det ind imellem er hårdt arbejde, når vi forsøger at udvide medlemsskaren og sikre en økonomi, der gør os i stand til at støtte de kunstnere, som udstiller hos os har været et godt år i skolekunstforeningen. Vi har i år 55 medlemsskoler og institutioner og 2 prøveskoler, og det er en lille stigning fra sidste år. Prøveskolerne ser vi både som et reklamefremstød for foreningen og en mulighed for at fylde en kreds op, så der ikke står billeder over, og det har igen vist sig, at omkring halvdelen af prøveskolerne fortsætter som medlemmer. Så det en fin måde at få udbredt kendskabet til Skolekunstforeningen på. De personlige medlemmer er ikke mange, men en lille trofast flok på 17 personer. Vi burde nok arbejde på at forøge medlemstallet her, så vi får et solidt netværk af støtter omkring foreningen og dens arbejde. Vi har i år 17 udstillende kunstnere lidt færre end de tidligere år og startede igen sæsonen med præsen- VISVA

3 tationsudstillingen i Skive Seminariums aula. En flot udstilling, som fik godt besøg og rosende omtale. Vi får en del henvendelser fra kunstnere, som gerne vil udstille hos os, men som betinger sig et mindste køb, og dem må vi desværre skuffe, da vi jo ikke kan garantere det. Derfor glæder vi os over de mange kunstnere, som er villige til at låne os deres billeder i et helt år, og vi bestræber os på at støtte så mange, som muligt med køb, inden billederne skal afleveres igen. Stor tak til de udstillende kunstnere. Årets arbejde i bestyrelsen har indeholdt 3 bestyrelsesmøder, nogle arbejdsdage omkring modtagelsen og afleveringen af kunst, samt opsætning og nedtagning af udstillingen. Dertil kommer de to dage i september og maj, hvor vi mødes med kredskoordinatorerne omkring udlevering og aflevering af udstillingerne. Det er hyggelige dage, hvor der er anledning til en kop kaffe og mangen god snak om billederne. Vi har brugt de sidste par år på at gennemgå vore egne billedsamlinger, både for at få et overblik over, hvad vi har, og for at få repareret og omrammet værker, som har behov for det. Der er en del billeder, som ikke er i rotation mere, og vi har på mange bestyrelsesmøder drøftet, hvilke anvendelsesmuligheder der er for dem, uden at vi dog endnu har fundet nogen løsninger. VISVA udkommer stadig 3 gange om året og er en tung post på budgettet. Men det er vigtigt at have et organ, hvor vi kan præsentere vores udstillere, og vi har også i år fået mange positive tilbagemeldinger fra kunstnerne. Vi kunne godt ønske os, at både VISVA og hjemmesiden blev brugt til indlæg fra skolerne, når der var oplevelser omkring vores udstillinger at fortælle om. Vi ved, at det er der, for det hører vi om. Men dagligdagen er travl og tiden knap, så det er ikke det, der bliver prioriteret højt på skolerne. Hjemmesiden har fået et kærkomment løft i år, og der arbejdes på at lægge en oversigt over vore egne kunstværker ud på den. Det er et stort arbejde, som Flemming er gået i gang med. I det hele taget kræver udviklingen, at vi i stigende grad benytter os af de elektroniske medier, så derfor er der nu også links, så kunstnerne kan hente oplysninger og udstillingsmateriale på hjemmesiden. Tak til webmaster Anne Kjølby for det arbejde hun yder for at holde hjemmesiden opdateret. Sidste år fik vi et forslag om at få Skolekunstforeningen på Facebook, hvilket vi endnu ikke har fået gjort, men det kommer. Der ligger et arbejde i at få udbredt et større kendskab til Skolekunstforeningen og dermed få øget medlemstallet, og det er en af de opgaver, som venter bestyrelsen i det kommende år. Når jeg ringer rundt til skoler og institutioner, som ikke er medlemmer, for at tilbyde et medlemskab eller et prøveår, oplever jeg som regel, at de ikke kender noget til Skolekunstforeningen og det arbejde, vi udfører. Vi er afhængig af mange frivillige hjælpere og kunne ikke eksistere, hvis ikke vi kunne trække på kredskoordinatorernes og skolerepræsentanternes arbejdskraft. Tak til dem for det arbejde, de yder. Også tak til Skive Seminarium og deres hjælpsomme pedeller, og til Salling Ungdomsskole, som igen lægges hus stil vores generalforsamling. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt og trygt samarbejde i årets løb. Aase Kruse Konstituering På efterfølgende konstitueringsmøde, har bestyrelsen konstitueret sig med arbejdsopgaver som flg: Formand: Aase Kruse Næstformand: Else Marie Aagaard Kasserer: Hanne Dahl Christensen Sekretær: Kirsten R. Jakobsen Redaktør VISVA: Flemming Damskov Billedkoordinering: Aase Kruse og Lisbeth Gjedde Nielsen Kunstnerkontakt: Marianne Friis og Else Marie Aagaard. 4 VISVA VISVA

4 Børnene og den professionelle kunst Det er selvfølgeligt ikke nyt. Tankerne om at børnene skal møde den professionelle kunstner i skolen eller på institutionen. F.eks. kan man møde ønsket (kravet) adskillige gange i Skive Kommunes skolevæsens kulturlæseplan. Men med udnævnelsen af den gamle lærerinde, Marianne Jelved, som kulturminister, er dette ønske for alvor kommet på dagsordenen...alle børn bør i løbet af deres skoletid møde, og stifte bendtskab med den professionelle kunstner og dennes arbejdsform... Det betyder, at det jo ikke er nok bare at møde færdige værker koncerter, teaterstykker, film eller billeder man er nødt til at få kunstnerne ud og arbejde sammen med børnene, og økonomisk set må det være lige så højt prioriteret, som f.eks. lærebøger. De økonomiske problemer omkring dette har staten været opmærksom på, og med den såkaldte Huskunstnerordning er der skabt en mulighed for at få støtte til kulturelle projekter. Men ordningen er lidt tung at bruge:. Projektbeskrivelse lang tid før, ret stramme regler for hvilke kunstnere man kan få, minimumssalær på alt i alt en ordning mest egnet til store projekter. Læs mere på dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen-2/. Er man til lidt mindre projekter, må man selv ud og finde egnede og interesserede kunstnere. Og det lader sig da også ret let gøre. For en del kunstnere er arbejde med børn en kærkommen opgave. Dels er det en sjov, af og til også meget inspirerende oplevelse og dels er det jo også en mulighed for at missionere lidt for noget der ligger ens hjerte nær og endelig har mange kunstnere faktisk og så behov for at tjene en lille ekstraskilling. Én af de kunstnere der gerne byder sig til er Anette Andersen. Hun har allerede flere gange været ude og lave workshops, med børn på skoler og institutioner. Hun siger selv, at hun finder det både sjovt og givende, sammen med børnene at udveksle fantasi og farver, der kan vokse til fantastiske historier uden ende. Nogle vil nok huske Anettes billeder de blev præsenteret i VISVA i 201 nr. Og præsenterer vildtvoksende of fantasifulde bylandskaber, fyldt med skæve huse og personer der lever og passer deres dont i disse landskaber. Heldigvis har kunstforeningen fået lov at låne billederne endnu en sæson. Anette skriver selv: Har du en flok børn, et lokale og tid så ring eller skriv til mig. Så kan vi sammen snakke om indhold og rammer. Med Venlig Hilsen Anette Andersen Drosselvej 10, 8660 Skanderborg FD 6 VISVA VISVA

5 Linda Stampe Eskildesen Vardevej Skjern & Linda Stampe Eskildsen Også for Linda Stampe Eskildsens billeder er humor et vigtigt element. Med sine fantasifugles interaktion med hinanden, giver hun sit lidt barokke bud på nogle af de forskellige problemstillinger hendes medmennesker kommer ud i.. Men hendes angrebsvinkel til problemerne synes aldrig besk ironisk eller sarkastisk, snarere kærligt indlevende. Selv siger hun...motiverne udspringer af en forkærlighed for barnets magiske, naive og ærlige eventyrverden... Med dette som udgangspunkt skaber hun farverige lidt tegneserieagtige malerier. Farverne er i høj grad rene og oftest lagt inden for skarpt aftegnede former deraf det tegneserieagtige. Kunsthistorisk nok mest en byggen videre på Pop-art. Men selv om billederne godt kan have en karakter af farvelagte tegninger giver det ikke et stift indtryk, hvilket skyldes hendes meget levende og organiske linier. De mange kraftige farver bliver holdt passende i ave af en rimelig klar farveholdning i det enkelte billede og af en behersket farveintensitet. Bag ved hovedmotivernes ageren benytter Linda Stampe Eskildsen sig, når baggrunden skal skabes, af muligheden for at eksperimentere med forskellige billedelementer og muligheder. F.eks. har hun i flere billeder brugt collager af avispapir som baggrund. Ligeså har hun i serier valgt at lade et stencileret bogstav eller tal indgå i samtalen med de agerende fugle. Går man ind på Linda Stampe Eskildsens hjemmeside, kan man se at hun også har andre billedmæssige sider, end hendes fugle giver indtryk af. Ikke mindst i hendes Citylife serie hvor hun præsenterer bylivet i stramme, klare geometriske former her er der knapt plads til noget organisk, men i Lindas ånd, smukt og på ingen måde fjendsk. FD 8 VISVA VISVA

6 Lillian Birkemose Skejbygådsvej Risskov & Seneste udstillinger: 2013 og 2014 : Udlån af 6 malerier til «VISVA «Skolekunstforeningen Midt-Vest hvor malerierne cirkulerer i 14 kredse med 53 medlemsskoler : Region Hovedstaden 03: Aarhus Academy for Global Education, Højbjerg 05: Cowi consult 06: Fiber Vision 07: Fredericia Sygehus 08: Hvidovre Kommune 09: Dansk Supermarked Højbjerg 11: Toldboden Kerteminde- fernisering 2. november : Randers Kommune : Opgangen - Niras i Århus 02: Kamstrup i Århus 03: Regionshuset Damhaven i Vejle 04: Broen A/S i Assens 05: Danisco A/S Århus 06: Region Nordjylland 07:Thyholm 08: Siemens A/S - hovedkontor i Ballerup (2. gang) 09: Stibo, Højbjerg 09: Kunstforeninen Afkørsel 58 Hedensted september. 10: Johnson Controls - Højbjerg 3.gang 11: Sky By Art - Skejby Sygehus 12: Løwener A/S, Glostrup 2. gang hobro.dk Permanent udstilling findes i stueetagen i Sparekassen Hobro s Hovedkontor på Store Torv i Hobro. Udstillings liste : Valgt som årets kunstner 2005 i Fredericia Valgt som årets kunstner 2005, Amu Nord Christiansbjerg Kunstforening Galleriet Viby Carl Bro, Århus Micro MaticOdense (2) Falck i Tønder Leo Olsen og Dalsgaard Odense (2) Terma, Lystrup Basf Vitaminfabrik, Grenå Kunst og Kultur, Hasselager Danfoss, Viby Schur Pacaking Systems A/S, Horsens AMU center Østjylland Speciallægernes hus, Århus Prins Ferdinan, Århus Lillian Birkemose Det er ikke et bestemt sted, men syntese af en mængde forskellige iagttagelser af motiver, Lillian Birkemose har samlet sig, der kommer til udtryk i hvert af hendes billeder. På en mærkelig måde gør det disse ikke rigtigt naturalistisk realistiske billeder meget mere naturalistiske. Os der jævnligt færdes i naturen kan tydeligt genkende fornemmelsen af at vende ind i en fugtig lysning i skoven, hvor birketræernes smukke stammer og lyse løv skaber en næsten boblende fornemmelse i maven, i kontrast til den øvrige skovs dunkelhed. Eller et lille vandløbs banen sig vej gennem disen ud gennem kystens sten/klippelandskab ud i det åbne hav. Værktøjet er spartlen midlet oliemalingen, og det er tydeligt at det ikke er en nybegynder i faget. Lillian Birkemose mestrer sin teknik, og i flere af hendes billeder er det først og fremmest spartelføringen og det mønster strøgende danner, der holder sammen på billedet. Farverne er først og fremmest en leg med de valører, der dukker frem gennem spartlens friholdelse af en del af strøget og dermed fritlægger den underliggende farve, og de der opstår når spartlen trækker flere farver, og delvis blander dem undervejs. Det er en teknik fyldt med tilfældighed, og som derfor kræver stor erfaring hvis den skal styres. Det kan Lillian Birkemose. FD 10 VISVA Pressalit, Ry Lec, Risskov Danisco, Århus, Guldmann, Århus Århus Købmandsskole Realkredit Danmark, IC- Design, Risskov Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, Det Bruunske Pakhus, Fredericia Tuborg, Fredericia Amu-center Nordjylland Gasa, Århus Rambøll i Fredericia Deloitte, Ålborg/Års Christiansfeld Rådhus Kosan Chrisplant, Århus Tvilum-Scanbirk, Fårvang Grenå Handelsskole Miljøstyrelsen, København Mærsk, Esbjerg Oticon, Thisted Siemens Hovedkontor, Ballerup Østjylland AMU-Center Birch & Krogboe, Aalborg Århus Rådhus Kunstforening Sygeforsikringen Danmark Dronninglund Rådhus Arla Food, Århus Odense Congrescenter Linco Food Systems A/S,Lystrup Naturgas Midt Nord Djurslands Bank Alfa Laval, Søborg Dansk Tipstjeneste Anhydro, Søborg Elro, Randers Bie og Berntsen, Rødovre Hobro Sygehus Hvidovre Rådhus Akzo Nobel, København Alka Forsikring Krüger A/S. Søborg KAS Kunstf. Glostrup Sygehus. York s Kunstforening, Højbjerg (4 gange) Løweners Kunstforening. Glostrup Schur International. Horsens (2 gange) Oticon. Thisted (2 gange) Frederikshavn Kunstmuseum Kunstforeningen: Carl Nielsens Skole Jyske Bank. Silkeborg Hovedstadsregionens Naturgas Nykredit, København Sparekassen Hobro, Store Torv. Kunstforeningen Ishøj Rådhus Team ABB Skovlunde Kunst Kidde Danmark A/S, Hvidovre Falck, Tønder Kunstforeningen Codan Vest DR-Kunst. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet Kbh. Micro Matic Odense Faaborg Rådhus EUC Lillebælt Rockwool International A/S - Deloitte Kunstforening København Mark Information A/S Mark Information A/S Ishøj Rådhus Sygehuslillebæl,OUH og Psykiatrisk Afdeling Middelfart Nyborg Rådhus KunstforeningenÅrhus Amtssygehus - Tage Hansens Gade Force Technology, Brønby Vestforbrænding, Glostrup Vestforbrænding, Glostrup Regionshospitalet Horsens Middelfart Kommune Skamol, Nykøbing Mors Herning sygehus indgang N2 Mærsk i Esbjerg Bravida danmark A/S - Brøndby Besøg af kunstforennger Opgangen - Niras VISVA

7 Bente Bundsbæk Absalonsgade 31B 8000 Aarhus C & Bente Bundsbæk Alt det vi er færdige med, det vi har transporteret ud på genbrugspladsen det er det vi møder når vi møder Bente Bundsbæks billeder. Fotoet er udgangspunkt, nogle gange helt omsat til maleri, nogle gange som rent fotografi. Men hos de fleste billeder vi har lånt ( og hos mange andre af hendes billeder) en blanding af foto og maleri. Det skaber et ganske specielt udtryk, med mindelser af Andy Warhols silketryk, eller popartkunstnere som James Rosenquist og David Hockney. Hvis man bevæger sig ind på hendes hjemmeside på malerisiderne blilver hendes slægtskab med popart-kunstnerne endnu tydeligere klare, rene flader og stor fascinnation af de dagligdags tings mønstre og former. Hos Bente Bundsbæk bliver det benyttet til et kompositionsarbejde, med helt rene, næsten abstraherede former industrialismens former og farver, drevet til det yderste. Jeg har set nogle udtale at hendes billeder på en eller anden måde er et udtryk for at hun går ind for genbrug. Det må jeg indrømme jeg har svært ved at se ikke at jeg tvivler på hun gør, men det er bare ikke det billederne fortæller. Derimod fortæller de en masse om iagttagelsesevne, evne til at se det så mange af os andre overser, evne til komponere og evne til at holde sammen på et virvar af kraftige farver i en fantastisk rytmisk mønstervirkning. 12 VISVA VISVA

8 Vedtægter I bestyrelsen er vi blevet opmærksomme på, at vedtægterne med de sidste ændringer fra generalforsamlingen 2013, ikke findes på tryk til medlemmerne, hvorfor de følger her: 1. Foreningens navn er: Skolekunstforeningen Midt-Vest (vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2005) 2. Foreningens formål er at arbejde for kunstorientering i skoler og institutioner med formidlingsaktivitet og at øge interessen og fornemmelsen for vor tids kunst. 3. Som medlem kan optages skoler/ undervisningsinstitutioner og enkelt personer. 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 5. Bestyrelsen afholder ordinær generalforsamling hvert år senest 1. maj med 14 dages varslingsfrist og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelse og revisor. Genvalg kan finde sted. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag indsendes til formanden senest 14 dage før. 7. Eventuelt Regnskabsåret er kalenderåret. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¹/³ af medlemmerne ønsker det. 7. Bestyrelsen består af 7 (6) medlemmer. Desuden vælges 2 (1) suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 8. Ved samtlige valg og afstemninger har hvert medlem skole/institution/ personligt medlem 1 stemme. Samtlige valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. 10. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de skoler og institutioner, der er medlem, accepterer/ønsker det. Eventuelle midler fordeles mellem de skoler og institutioner, der er medlem. Skolekunstforeningen Midt - Vest Referat af generalforsamlingen onsdag den 9. april fremmødte Valg af dirigent: Leif Søndergård blev foreslået og valgt til dirigent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Se beretningen andet sted i bladet. Regnskabet: Hanne fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Valg: På valg var: Aase Kruse Modtog genvalg Kirsten Rogild Jakobsen Modtog genvalg Tina Laursen Modtog ikke genvalg Valgt til bestyrelsen: Lisbeth Gjedde Nielsen. Suppleant til bestyrelsen blev valgt: Birthe Esman, Vorupørvej 59, Thisted. Revisor Niels Jørn Kjølby blev genvalgt. Revisorsuppleant Leif Søndergård blev genvalgt. Kontingent: Kontingentet fortsætter uændret. Indkomne forslag: Ingen. Lodtrækning: Følgende 10 kunstværker blev vundet af medlemsskolerne: Skive Gymnasium og HF: Inger Huus Hald Ege Efterskole: Inka Sigel Oddense Skole: Fl. Wermnach 2 stk 10èren, Skive: Hanne Galschiøt Hem Skole: Hanne Skyum Kongenshus Efterskole: Preben Andersen CKU - Skive - Viborg: Susan Kortegaard Nordre Skole: Poul Janus Ibsen Resen Skole: Albert Bertelsen Jebjerg Skole: Anne Marie Mejlholm Desuden blev der udtrukket to kunstværker til to personlige medlemmer. De heldige var: Inger Nellermann og Gorm Wæhrens Eventuelt: Intet Kirsten Rogild Jakobsen 14 VISVA VISVA

9 16 VISVA

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere