VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2014 36. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 Skolekunstforeningen Midt-Vest Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Marianne Friis, Lokesvej 27D, 7800 Skive Kasserer: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Sekretær: Kirsten R. Jakobsen, Brårupvej 146, 7800 Skive Billedkoordinator: Lisbeth GjeddeNielsen, Petravej 57, 7800 Skive Redaktør af VISVA : Flemming Damskov, Grønningvej 15, Grønning, 7870 Roslev Suppleant: Birthe Esman, Vorupørvej 59, 7700 Thisted Revisor: Niels-Jørn Kjølby Revisorsuppleant: Leif Søndergaard Webmaster: Anne Kjølby, Kastrupvej 14, 2300 København S VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, Kontingent Skoler: til 100 elever, 1395 kr. op til 250 elever, 1695 kr. over 250 elever, 1895 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren. Abonnerer på Kunst, Kunst-avisen og Kunstmagasinet Forsiden Bente Bundsbæk Pærer p Layout: gtw Grafisk produktion: arcorounborg A/S Tid og sted 19/8 Udstilling på VIA-University Skive 10/9 Billedudlevering uge Billederne ud på skolerne 9/10 Deadline VISVA -/11 VISVA nr. 3 udkommer Nu flytter billederne hjem, indtil næste sæson hvor jeres vægge igen (omkring midten af september) bliver fyldt op med god kunst. Det giver anledning til at sende en kæmpe tak til alle de, der ligger og rakker vejene tynde for at fordele og skifte udstillingerne. Også til de der sørger for at billederne bliver hængt op, og endelig til de der er med til at formidle billederne og bruge dem i undervisningen. Alle I der yder et bidrag til at billedkunst ikke forsvinder helt fra dagsordenen...ja, og så selvfølgelig ikke mindst til de billedkunstnere der stiller billeder til rådighed! FD 2 VISVA Beretning til generalforsamling 2014 I den senere tid er jeg stødt på flere udtalelser og artikler, der handler om børn og kunst og kultur. Senest var der for nogle uger siden i Politiken et portræt af den nye direktør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, som udtaler, at han har en mission, der handler om at få flere unge og børn på museet. Han siger bl.a.: Der kan rækkes ud efter børnehaver, skoleklasser, gymnasier og universiteter. Jeg vil være i politisk dialog med dem, der arbejder med folkeskolen for at få billedkunsten, det billedmæssige i vores verden, gjort mere nærværende. Det nærmer sig en skandale, at vi i dag har en folkeskole med så stort fokus på tekstlæsning og tekstanalyse, men som svigter de billedmæssige forståelses-kompetencer. Her har museet noget at bidrage med. Når jeg støder på disse udtalelser, som jo også i stor grad er understøttet af Kulturminister Marianne Jelved, oplever jeg, at vores arbejde i Skolekunstforeningen Midt-Vest er en betydningsfuld og vigtig brik i hele det arbejde, der handler om formidling af kunst til børn og unge. Det giver arbejdsglæde og energi. Det gør også, at jeg ser fremtiden for skolekunstforeningen som positiv, selvom det ind imellem er hårdt arbejde, når vi forsøger at udvide medlemsskaren og sikre en økonomi, der gør os i stand til at støtte de kunstnere, som udstiller hos os har været et godt år i skolekunstforeningen. Vi har i år 55 medlemsskoler og institutioner og 2 prøveskoler, og det er en lille stigning fra sidste år. Prøveskolerne ser vi både som et reklamefremstød for foreningen og en mulighed for at fylde en kreds op, så der ikke står billeder over, og det har igen vist sig, at omkring halvdelen af prøveskolerne fortsætter som medlemmer. Så det en fin måde at få udbredt kendskabet til Skolekunstforeningen på. De personlige medlemmer er ikke mange, men en lille trofast flok på 17 personer. Vi burde nok arbejde på at forøge medlemstallet her, så vi får et solidt netværk af støtter omkring foreningen og dens arbejde. Vi har i år 17 udstillende kunstnere lidt færre end de tidligere år og startede igen sæsonen med præsen- VISVA

3 tationsudstillingen i Skive Seminariums aula. En flot udstilling, som fik godt besøg og rosende omtale. Vi får en del henvendelser fra kunstnere, som gerne vil udstille hos os, men som betinger sig et mindste køb, og dem må vi desværre skuffe, da vi jo ikke kan garantere det. Derfor glæder vi os over de mange kunstnere, som er villige til at låne os deres billeder i et helt år, og vi bestræber os på at støtte så mange, som muligt med køb, inden billederne skal afleveres igen. Stor tak til de udstillende kunstnere. Årets arbejde i bestyrelsen har indeholdt 3 bestyrelsesmøder, nogle arbejdsdage omkring modtagelsen og afleveringen af kunst, samt opsætning og nedtagning af udstillingen. Dertil kommer de to dage i september og maj, hvor vi mødes med kredskoordinatorerne omkring udlevering og aflevering af udstillingerne. Det er hyggelige dage, hvor der er anledning til en kop kaffe og mangen god snak om billederne. Vi har brugt de sidste par år på at gennemgå vore egne billedsamlinger, både for at få et overblik over, hvad vi har, og for at få repareret og omrammet værker, som har behov for det. Der er en del billeder, som ikke er i rotation mere, og vi har på mange bestyrelsesmøder drøftet, hvilke anvendelsesmuligheder der er for dem, uden at vi dog endnu har fundet nogen løsninger. VISVA udkommer stadig 3 gange om året og er en tung post på budgettet. Men det er vigtigt at have et organ, hvor vi kan præsentere vores udstillere, og vi har også i år fået mange positive tilbagemeldinger fra kunstnerne. Vi kunne godt ønske os, at både VISVA og hjemmesiden blev brugt til indlæg fra skolerne, når der var oplevelser omkring vores udstillinger at fortælle om. Vi ved, at det er der, for det hører vi om. Men dagligdagen er travl og tiden knap, så det er ikke det, der bliver prioriteret højt på skolerne. Hjemmesiden har fået et kærkomment løft i år, og der arbejdes på at lægge en oversigt over vore egne kunstværker ud på den. Det er et stort arbejde, som Flemming er gået i gang med. I det hele taget kræver udviklingen, at vi i stigende grad benytter os af de elektroniske medier, så derfor er der nu også links, så kunstnerne kan hente oplysninger og udstillingsmateriale på hjemmesiden. Tak til webmaster Anne Kjølby for det arbejde hun yder for at holde hjemmesiden opdateret. Sidste år fik vi et forslag om at få Skolekunstforeningen på Facebook, hvilket vi endnu ikke har fået gjort, men det kommer. Der ligger et arbejde i at få udbredt et større kendskab til Skolekunstforeningen og dermed få øget medlemstallet, og det er en af de opgaver, som venter bestyrelsen i det kommende år. Når jeg ringer rundt til skoler og institutioner, som ikke er medlemmer, for at tilbyde et medlemskab eller et prøveår, oplever jeg som regel, at de ikke kender noget til Skolekunstforeningen og det arbejde, vi udfører. Vi er afhængig af mange frivillige hjælpere og kunne ikke eksistere, hvis ikke vi kunne trække på kredskoordinatorernes og skolerepræsentanternes arbejdskraft. Tak til dem for det arbejde, de yder. Også tak til Skive Seminarium og deres hjælpsomme pedeller, og til Salling Ungdomsskole, som igen lægges hus stil vores generalforsamling. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt og trygt samarbejde i årets løb. Aase Kruse Konstituering På efterfølgende konstitueringsmøde, har bestyrelsen konstitueret sig med arbejdsopgaver som flg: Formand: Aase Kruse Næstformand: Else Marie Aagaard Kasserer: Hanne Dahl Christensen Sekretær: Kirsten R. Jakobsen Redaktør VISVA: Flemming Damskov Billedkoordinering: Aase Kruse og Lisbeth Gjedde Nielsen Kunstnerkontakt: Marianne Friis og Else Marie Aagaard. 4 VISVA VISVA

4 Børnene og den professionelle kunst Det er selvfølgeligt ikke nyt. Tankerne om at børnene skal møde den professionelle kunstner i skolen eller på institutionen. F.eks. kan man møde ønsket (kravet) adskillige gange i Skive Kommunes skolevæsens kulturlæseplan. Men med udnævnelsen af den gamle lærerinde, Marianne Jelved, som kulturminister, er dette ønske for alvor kommet på dagsordenen...alle børn bør i løbet af deres skoletid møde, og stifte bendtskab med den professionelle kunstner og dennes arbejdsform... Det betyder, at det jo ikke er nok bare at møde færdige værker koncerter, teaterstykker, film eller billeder man er nødt til at få kunstnerne ud og arbejde sammen med børnene, og økonomisk set må det være lige så højt prioriteret, som f.eks. lærebøger. De økonomiske problemer omkring dette har staten været opmærksom på, og med den såkaldte Huskunstnerordning er der skabt en mulighed for at få støtte til kulturelle projekter. Men ordningen er lidt tung at bruge:. Projektbeskrivelse lang tid før, ret stramme regler for hvilke kunstnere man kan få, minimumssalær på alt i alt en ordning mest egnet til store projekter. Læs mere på dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen-2/. Er man til lidt mindre projekter, må man selv ud og finde egnede og interesserede kunstnere. Og det lader sig da også ret let gøre. For en del kunstnere er arbejde med børn en kærkommen opgave. Dels er det en sjov, af og til også meget inspirerende oplevelse og dels er det jo også en mulighed for at missionere lidt for noget der ligger ens hjerte nær og endelig har mange kunstnere faktisk og så behov for at tjene en lille ekstraskilling. Én af de kunstnere der gerne byder sig til er Anette Andersen. Hun har allerede flere gange været ude og lave workshops, med børn på skoler og institutioner. Hun siger selv, at hun finder det både sjovt og givende, sammen med børnene at udveksle fantasi og farver, der kan vokse til fantastiske historier uden ende. Nogle vil nok huske Anettes billeder de blev præsenteret i VISVA i 201 nr. Og præsenterer vildtvoksende of fantasifulde bylandskaber, fyldt med skæve huse og personer der lever og passer deres dont i disse landskaber. Heldigvis har kunstforeningen fået lov at låne billederne endnu en sæson. Anette skriver selv: Har du en flok børn, et lokale og tid så ring eller skriv til mig. Så kan vi sammen snakke om indhold og rammer. Med Venlig Hilsen Anette Andersen Drosselvej 10, 8660 Skanderborg FD 6 VISVA VISVA

5 Linda Stampe Eskildesen Vardevej Skjern & Linda Stampe Eskildsen Også for Linda Stampe Eskildsens billeder er humor et vigtigt element. Med sine fantasifugles interaktion med hinanden, giver hun sit lidt barokke bud på nogle af de forskellige problemstillinger hendes medmennesker kommer ud i.. Men hendes angrebsvinkel til problemerne synes aldrig besk ironisk eller sarkastisk, snarere kærligt indlevende. Selv siger hun...motiverne udspringer af en forkærlighed for barnets magiske, naive og ærlige eventyrverden... Med dette som udgangspunkt skaber hun farverige lidt tegneserieagtige malerier. Farverne er i høj grad rene og oftest lagt inden for skarpt aftegnede former deraf det tegneserieagtige. Kunsthistorisk nok mest en byggen videre på Pop-art. Men selv om billederne godt kan have en karakter af farvelagte tegninger giver det ikke et stift indtryk, hvilket skyldes hendes meget levende og organiske linier. De mange kraftige farver bliver holdt passende i ave af en rimelig klar farveholdning i det enkelte billede og af en behersket farveintensitet. Bag ved hovedmotivernes ageren benytter Linda Stampe Eskildsen sig, når baggrunden skal skabes, af muligheden for at eksperimentere med forskellige billedelementer og muligheder. F.eks. har hun i flere billeder brugt collager af avispapir som baggrund. Ligeså har hun i serier valgt at lade et stencileret bogstav eller tal indgå i samtalen med de agerende fugle. Går man ind på Linda Stampe Eskildsens hjemmeside, kan man se at hun også har andre billedmæssige sider, end hendes fugle giver indtryk af. Ikke mindst i hendes Citylife serie hvor hun præsenterer bylivet i stramme, klare geometriske former her er der knapt plads til noget organisk, men i Lindas ånd, smukt og på ingen måde fjendsk. FD 8 VISVA VISVA

6 Lillian Birkemose Skejbygådsvej Risskov & Seneste udstillinger: 2013 og 2014 : Udlån af 6 malerier til «VISVA «Skolekunstforeningen Midt-Vest hvor malerierne cirkulerer i 14 kredse med 53 medlemsskoler : Region Hovedstaden 03: Aarhus Academy for Global Education, Højbjerg 05: Cowi consult 06: Fiber Vision 07: Fredericia Sygehus 08: Hvidovre Kommune 09: Dansk Supermarked Højbjerg 11: Toldboden Kerteminde- fernisering 2. november : Randers Kommune : Opgangen - Niras i Århus 02: Kamstrup i Århus 03: Regionshuset Damhaven i Vejle 04: Broen A/S i Assens 05: Danisco A/S Århus 06: Region Nordjylland 07:Thyholm 08: Siemens A/S - hovedkontor i Ballerup (2. gang) 09: Stibo, Højbjerg 09: Kunstforeninen Afkørsel 58 Hedensted september. 10: Johnson Controls - Højbjerg 3.gang 11: Sky By Art - Skejby Sygehus 12: Løwener A/S, Glostrup 2. gang hobro.dk Permanent udstilling findes i stueetagen i Sparekassen Hobro s Hovedkontor på Store Torv i Hobro. Udstillings liste : Valgt som årets kunstner 2005 i Fredericia Valgt som årets kunstner 2005, Amu Nord Christiansbjerg Kunstforening Galleriet Viby Carl Bro, Århus Micro MaticOdense (2) Falck i Tønder Leo Olsen og Dalsgaard Odense (2) Terma, Lystrup Basf Vitaminfabrik, Grenå Kunst og Kultur, Hasselager Danfoss, Viby Schur Pacaking Systems A/S, Horsens AMU center Østjylland Speciallægernes hus, Århus Prins Ferdinan, Århus Lillian Birkemose Det er ikke et bestemt sted, men syntese af en mængde forskellige iagttagelser af motiver, Lillian Birkemose har samlet sig, der kommer til udtryk i hvert af hendes billeder. På en mærkelig måde gør det disse ikke rigtigt naturalistisk realistiske billeder meget mere naturalistiske. Os der jævnligt færdes i naturen kan tydeligt genkende fornemmelsen af at vende ind i en fugtig lysning i skoven, hvor birketræernes smukke stammer og lyse løv skaber en næsten boblende fornemmelse i maven, i kontrast til den øvrige skovs dunkelhed. Eller et lille vandløbs banen sig vej gennem disen ud gennem kystens sten/klippelandskab ud i det åbne hav. Værktøjet er spartlen midlet oliemalingen, og det er tydeligt at det ikke er en nybegynder i faget. Lillian Birkemose mestrer sin teknik, og i flere af hendes billeder er det først og fremmest spartelføringen og det mønster strøgende danner, der holder sammen på billedet. Farverne er først og fremmest en leg med de valører, der dukker frem gennem spartlens friholdelse af en del af strøget og dermed fritlægger den underliggende farve, og de der opstår når spartlen trækker flere farver, og delvis blander dem undervejs. Det er en teknik fyldt med tilfældighed, og som derfor kræver stor erfaring hvis den skal styres. Det kan Lillian Birkemose. FD 10 VISVA Pressalit, Ry Lec, Risskov Danisco, Århus, Guldmann, Århus Århus Købmandsskole Realkredit Danmark, IC- Design, Risskov Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, Det Bruunske Pakhus, Fredericia Tuborg, Fredericia Amu-center Nordjylland Gasa, Århus Rambøll i Fredericia Deloitte, Ålborg/Års Christiansfeld Rådhus Kosan Chrisplant, Århus Tvilum-Scanbirk, Fårvang Grenå Handelsskole Miljøstyrelsen, København Mærsk, Esbjerg Oticon, Thisted Siemens Hovedkontor, Ballerup Østjylland AMU-Center Birch & Krogboe, Aalborg Århus Rådhus Kunstforening Sygeforsikringen Danmark Dronninglund Rådhus Arla Food, Århus Odense Congrescenter Linco Food Systems A/S,Lystrup Naturgas Midt Nord Djurslands Bank Alfa Laval, Søborg Dansk Tipstjeneste Anhydro, Søborg Elro, Randers Bie og Berntsen, Rødovre Hobro Sygehus Hvidovre Rådhus Akzo Nobel, København Alka Forsikring Krüger A/S. Søborg KAS Kunstf. Glostrup Sygehus. York s Kunstforening, Højbjerg (4 gange) Løweners Kunstforening. Glostrup Schur International. Horsens (2 gange) Oticon. Thisted (2 gange) Frederikshavn Kunstmuseum Kunstforeningen: Carl Nielsens Skole Jyske Bank. Silkeborg Hovedstadsregionens Naturgas Nykredit, København Sparekassen Hobro, Store Torv. Kunstforeningen Ishøj Rådhus Team ABB Skovlunde Kunst Kidde Danmark A/S, Hvidovre Falck, Tønder Kunstforeningen Codan Vest DR-Kunst. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet Kbh. Micro Matic Odense Faaborg Rådhus EUC Lillebælt Rockwool International A/S - Deloitte Kunstforening København Mark Information A/S Mark Information A/S Ishøj Rådhus Sygehuslillebæl,OUH og Psykiatrisk Afdeling Middelfart Nyborg Rådhus KunstforeningenÅrhus Amtssygehus - Tage Hansens Gade Force Technology, Brønby Vestforbrænding, Glostrup Vestforbrænding, Glostrup Regionshospitalet Horsens Middelfart Kommune Skamol, Nykøbing Mors Herning sygehus indgang N2 Mærsk i Esbjerg Bravida danmark A/S - Brøndby Besøg af kunstforennger Opgangen - Niras VISVA

7 Bente Bundsbæk Absalonsgade 31B 8000 Aarhus C & Bente Bundsbæk Alt det vi er færdige med, det vi har transporteret ud på genbrugspladsen det er det vi møder når vi møder Bente Bundsbæks billeder. Fotoet er udgangspunkt, nogle gange helt omsat til maleri, nogle gange som rent fotografi. Men hos de fleste billeder vi har lånt ( og hos mange andre af hendes billeder) en blanding af foto og maleri. Det skaber et ganske specielt udtryk, med mindelser af Andy Warhols silketryk, eller popartkunstnere som James Rosenquist og David Hockney. Hvis man bevæger sig ind på hendes hjemmeside på malerisiderne blilver hendes slægtskab med popart-kunstnerne endnu tydeligere klare, rene flader og stor fascinnation af de dagligdags tings mønstre og former. Hos Bente Bundsbæk bliver det benyttet til et kompositionsarbejde, med helt rene, næsten abstraherede former industrialismens former og farver, drevet til det yderste. Jeg har set nogle udtale at hendes billeder på en eller anden måde er et udtryk for at hun går ind for genbrug. Det må jeg indrømme jeg har svært ved at se ikke at jeg tvivler på hun gør, men det er bare ikke det billederne fortæller. Derimod fortæller de en masse om iagttagelsesevne, evne til at se det så mange af os andre overser, evne til komponere og evne til at holde sammen på et virvar af kraftige farver i en fantastisk rytmisk mønstervirkning. 12 VISVA VISVA

8 Vedtægter I bestyrelsen er vi blevet opmærksomme på, at vedtægterne med de sidste ændringer fra generalforsamlingen 2013, ikke findes på tryk til medlemmerne, hvorfor de følger her: 1. Foreningens navn er: Skolekunstforeningen Midt-Vest (vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2005) 2. Foreningens formål er at arbejde for kunstorientering i skoler og institutioner med formidlingsaktivitet og at øge interessen og fornemmelsen for vor tids kunst. 3. Som medlem kan optages skoler/ undervisningsinstitutioner og enkelt personer. 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 5. Bestyrelsen afholder ordinær generalforsamling hvert år senest 1. maj med 14 dages varslingsfrist og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelse og revisor. Genvalg kan finde sted. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag indsendes til formanden senest 14 dage før. 7. Eventuelt Regnskabsåret er kalenderåret. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¹/³ af medlemmerne ønsker det. 7. Bestyrelsen består af 7 (6) medlemmer. Desuden vælges 2 (1) suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 8. Ved samtlige valg og afstemninger har hvert medlem skole/institution/ personligt medlem 1 stemme. Samtlige valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. 10. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de skoler og institutioner, der er medlem, accepterer/ønsker det. Eventuelle midler fordeles mellem de skoler og institutioner, der er medlem. Skolekunstforeningen Midt - Vest Referat af generalforsamlingen onsdag den 9. april fremmødte Valg af dirigent: Leif Søndergård blev foreslået og valgt til dirigent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Se beretningen andet sted i bladet. Regnskabet: Hanne fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Valg: På valg var: Aase Kruse Modtog genvalg Kirsten Rogild Jakobsen Modtog genvalg Tina Laursen Modtog ikke genvalg Valgt til bestyrelsen: Lisbeth Gjedde Nielsen. Suppleant til bestyrelsen blev valgt: Birthe Esman, Vorupørvej 59, Thisted. Revisor Niels Jørn Kjølby blev genvalgt. Revisorsuppleant Leif Søndergård blev genvalgt. Kontingent: Kontingentet fortsætter uændret. Indkomne forslag: Ingen. Lodtrækning: Følgende 10 kunstværker blev vundet af medlemsskolerne: Skive Gymnasium og HF: Inger Huus Hald Ege Efterskole: Inka Sigel Oddense Skole: Fl. Wermnach 2 stk 10èren, Skive: Hanne Galschiøt Hem Skole: Hanne Skyum Kongenshus Efterskole: Preben Andersen CKU - Skive - Viborg: Susan Kortegaard Nordre Skole: Poul Janus Ibsen Resen Skole: Albert Bertelsen Jebjerg Skole: Anne Marie Mejlholm Desuden blev der udtrukket to kunstværker til to personlige medlemmer. De heldige var: Inger Nellermann og Gorm Wæhrens Eventuelt: Intet Kirsten Rogild Jakobsen 14 VISVA VISVA

9 16 VISVA

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2013 35. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, 97 58 42 02 kirsflem@gmail.com

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere