VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2014 36. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 Skolekunstforeningen Midt-Vest Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Marianne Friis, Lokesvej 27D, 7800 Skive Kasserer: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Sekretær: Kirsten R. Jakobsen, Brårupvej 146, 7800 Skive Billedkoordinator: Lisbeth GjeddeNielsen, Petravej 57, 7800 Skive Redaktør af VISVA : Flemming Damskov, Grønningvej 15, Grønning, 7870 Roslev Suppleant: Birthe Esman, Vorupørvej 59, 7700 Thisted Revisor: Niels-Jørn Kjølby Revisorsuppleant: Leif Søndergaard Webmaster: Anne Kjølby, Kastrupvej 14, 2300 København S VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, Kontingent Skoler: til 100 elever, 1395 kr. op til 250 elever, 1695 kr. over 250 elever, 1895 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren. Abonnerer på Kunst, Kunst-avisen og Kunstmagasinet Forsiden Bente Bundsbæk Pærer p Layout: gtw Grafisk produktion: arcorounborg A/S Tid og sted 19/8 Udstilling på VIA-University Skive 10/9 Billedudlevering uge Billederne ud på skolerne 9/10 Deadline VISVA -/11 VISVA nr. 3 udkommer Nu flytter billederne hjem, indtil næste sæson hvor jeres vægge igen (omkring midten af september) bliver fyldt op med god kunst. Det giver anledning til at sende en kæmpe tak til alle de, der ligger og rakker vejene tynde for at fordele og skifte udstillingerne. Også til de der sørger for at billederne bliver hængt op, og endelig til de der er med til at formidle billederne og bruge dem i undervisningen. Alle I der yder et bidrag til at billedkunst ikke forsvinder helt fra dagsordenen...ja, og så selvfølgelig ikke mindst til de billedkunstnere der stiller billeder til rådighed! FD 2 VISVA Beretning til generalforsamling 2014 I den senere tid er jeg stødt på flere udtalelser og artikler, der handler om børn og kunst og kultur. Senest var der for nogle uger siden i Politiken et portræt af den nye direktør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, som udtaler, at han har en mission, der handler om at få flere unge og børn på museet. Han siger bl.a.: Der kan rækkes ud efter børnehaver, skoleklasser, gymnasier og universiteter. Jeg vil være i politisk dialog med dem, der arbejder med folkeskolen for at få billedkunsten, det billedmæssige i vores verden, gjort mere nærværende. Det nærmer sig en skandale, at vi i dag har en folkeskole med så stort fokus på tekstlæsning og tekstanalyse, men som svigter de billedmæssige forståelses-kompetencer. Her har museet noget at bidrage med. Når jeg støder på disse udtalelser, som jo også i stor grad er understøttet af Kulturminister Marianne Jelved, oplever jeg, at vores arbejde i Skolekunstforeningen Midt-Vest er en betydningsfuld og vigtig brik i hele det arbejde, der handler om formidling af kunst til børn og unge. Det giver arbejdsglæde og energi. Det gør også, at jeg ser fremtiden for skolekunstforeningen som positiv, selvom det ind imellem er hårdt arbejde, når vi forsøger at udvide medlemsskaren og sikre en økonomi, der gør os i stand til at støtte de kunstnere, som udstiller hos os har været et godt år i skolekunstforeningen. Vi har i år 55 medlemsskoler og institutioner og 2 prøveskoler, og det er en lille stigning fra sidste år. Prøveskolerne ser vi både som et reklamefremstød for foreningen og en mulighed for at fylde en kreds op, så der ikke står billeder over, og det har igen vist sig, at omkring halvdelen af prøveskolerne fortsætter som medlemmer. Så det en fin måde at få udbredt kendskabet til Skolekunstforeningen på. De personlige medlemmer er ikke mange, men en lille trofast flok på 17 personer. Vi burde nok arbejde på at forøge medlemstallet her, så vi får et solidt netværk af støtter omkring foreningen og dens arbejde. Vi har i år 17 udstillende kunstnere lidt færre end de tidligere år og startede igen sæsonen med præsen- VISVA

3 tationsudstillingen i Skive Seminariums aula. En flot udstilling, som fik godt besøg og rosende omtale. Vi får en del henvendelser fra kunstnere, som gerne vil udstille hos os, men som betinger sig et mindste køb, og dem må vi desværre skuffe, da vi jo ikke kan garantere det. Derfor glæder vi os over de mange kunstnere, som er villige til at låne os deres billeder i et helt år, og vi bestræber os på at støtte så mange, som muligt med køb, inden billederne skal afleveres igen. Stor tak til de udstillende kunstnere. Årets arbejde i bestyrelsen har indeholdt 3 bestyrelsesmøder, nogle arbejdsdage omkring modtagelsen og afleveringen af kunst, samt opsætning og nedtagning af udstillingen. Dertil kommer de to dage i september og maj, hvor vi mødes med kredskoordinatorerne omkring udlevering og aflevering af udstillingerne. Det er hyggelige dage, hvor der er anledning til en kop kaffe og mangen god snak om billederne. Vi har brugt de sidste par år på at gennemgå vore egne billedsamlinger, både for at få et overblik over, hvad vi har, og for at få repareret og omrammet værker, som har behov for det. Der er en del billeder, som ikke er i rotation mere, og vi har på mange bestyrelsesmøder drøftet, hvilke anvendelsesmuligheder der er for dem, uden at vi dog endnu har fundet nogen løsninger. VISVA udkommer stadig 3 gange om året og er en tung post på budgettet. Men det er vigtigt at have et organ, hvor vi kan præsentere vores udstillere, og vi har også i år fået mange positive tilbagemeldinger fra kunstnerne. Vi kunne godt ønske os, at både VISVA og hjemmesiden blev brugt til indlæg fra skolerne, når der var oplevelser omkring vores udstillinger at fortælle om. Vi ved, at det er der, for det hører vi om. Men dagligdagen er travl og tiden knap, så det er ikke det, der bliver prioriteret højt på skolerne. Hjemmesiden har fået et kærkomment løft i år, og der arbejdes på at lægge en oversigt over vore egne kunstværker ud på den. Det er et stort arbejde, som Flemming er gået i gang med. I det hele taget kræver udviklingen, at vi i stigende grad benytter os af de elektroniske medier, så derfor er der nu også links, så kunstnerne kan hente oplysninger og udstillingsmateriale på hjemmesiden. Tak til webmaster Anne Kjølby for det arbejde hun yder for at holde hjemmesiden opdateret. Sidste år fik vi et forslag om at få Skolekunstforeningen på Facebook, hvilket vi endnu ikke har fået gjort, men det kommer. Der ligger et arbejde i at få udbredt et større kendskab til Skolekunstforeningen og dermed få øget medlemstallet, og det er en af de opgaver, som venter bestyrelsen i det kommende år. Når jeg ringer rundt til skoler og institutioner, som ikke er medlemmer, for at tilbyde et medlemskab eller et prøveår, oplever jeg som regel, at de ikke kender noget til Skolekunstforeningen og det arbejde, vi udfører. Vi er afhængig af mange frivillige hjælpere og kunne ikke eksistere, hvis ikke vi kunne trække på kredskoordinatorernes og skolerepræsentanternes arbejdskraft. Tak til dem for det arbejde, de yder. Også tak til Skive Seminarium og deres hjælpsomme pedeller, og til Salling Ungdomsskole, som igen lægges hus stil vores generalforsamling. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt og trygt samarbejde i årets løb. Aase Kruse Konstituering På efterfølgende konstitueringsmøde, har bestyrelsen konstitueret sig med arbejdsopgaver som flg: Formand: Aase Kruse Næstformand: Else Marie Aagaard Kasserer: Hanne Dahl Christensen Sekretær: Kirsten R. Jakobsen Redaktør VISVA: Flemming Damskov Billedkoordinering: Aase Kruse og Lisbeth Gjedde Nielsen Kunstnerkontakt: Marianne Friis og Else Marie Aagaard. 4 VISVA VISVA

4 Børnene og den professionelle kunst Det er selvfølgeligt ikke nyt. Tankerne om at børnene skal møde den professionelle kunstner i skolen eller på institutionen. F.eks. kan man møde ønsket (kravet) adskillige gange i Skive Kommunes skolevæsens kulturlæseplan. Men med udnævnelsen af den gamle lærerinde, Marianne Jelved, som kulturminister, er dette ønske for alvor kommet på dagsordenen...alle børn bør i løbet af deres skoletid møde, og stifte bendtskab med den professionelle kunstner og dennes arbejdsform... Det betyder, at det jo ikke er nok bare at møde færdige værker koncerter, teaterstykker, film eller billeder man er nødt til at få kunstnerne ud og arbejde sammen med børnene, og økonomisk set må det være lige så højt prioriteret, som f.eks. lærebøger. De økonomiske problemer omkring dette har staten været opmærksom på, og med den såkaldte Huskunstnerordning er der skabt en mulighed for at få støtte til kulturelle projekter. Men ordningen er lidt tung at bruge:. Projektbeskrivelse lang tid før, ret stramme regler for hvilke kunstnere man kan få, minimumssalær på alt i alt en ordning mest egnet til store projekter. Læs mere på dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen-2/. Er man til lidt mindre projekter, må man selv ud og finde egnede og interesserede kunstnere. Og det lader sig da også ret let gøre. For en del kunstnere er arbejde med børn en kærkommen opgave. Dels er det en sjov, af og til også meget inspirerende oplevelse og dels er det jo også en mulighed for at missionere lidt for noget der ligger ens hjerte nær og endelig har mange kunstnere faktisk og så behov for at tjene en lille ekstraskilling. Én af de kunstnere der gerne byder sig til er Anette Andersen. Hun har allerede flere gange været ude og lave workshops, med børn på skoler og institutioner. Hun siger selv, at hun finder det både sjovt og givende, sammen med børnene at udveksle fantasi og farver, der kan vokse til fantastiske historier uden ende. Nogle vil nok huske Anettes billeder de blev præsenteret i VISVA i 201 nr. Og præsenterer vildtvoksende of fantasifulde bylandskaber, fyldt med skæve huse og personer der lever og passer deres dont i disse landskaber. Heldigvis har kunstforeningen fået lov at låne billederne endnu en sæson. Anette skriver selv: Har du en flok børn, et lokale og tid så ring eller skriv til mig. Så kan vi sammen snakke om indhold og rammer. Med Venlig Hilsen Anette Andersen Drosselvej 10, 8660 Skanderborg FD 6 VISVA VISVA

5 Linda Stampe Eskildesen Vardevej Skjern & Linda Stampe Eskildsen Også for Linda Stampe Eskildsens billeder er humor et vigtigt element. Med sine fantasifugles interaktion med hinanden, giver hun sit lidt barokke bud på nogle af de forskellige problemstillinger hendes medmennesker kommer ud i.. Men hendes angrebsvinkel til problemerne synes aldrig besk ironisk eller sarkastisk, snarere kærligt indlevende. Selv siger hun...motiverne udspringer af en forkærlighed for barnets magiske, naive og ærlige eventyrverden... Med dette som udgangspunkt skaber hun farverige lidt tegneserieagtige malerier. Farverne er i høj grad rene og oftest lagt inden for skarpt aftegnede former deraf det tegneserieagtige. Kunsthistorisk nok mest en byggen videre på Pop-art. Men selv om billederne godt kan have en karakter af farvelagte tegninger giver det ikke et stift indtryk, hvilket skyldes hendes meget levende og organiske linier. De mange kraftige farver bliver holdt passende i ave af en rimelig klar farveholdning i det enkelte billede og af en behersket farveintensitet. Bag ved hovedmotivernes ageren benytter Linda Stampe Eskildsen sig, når baggrunden skal skabes, af muligheden for at eksperimentere med forskellige billedelementer og muligheder. F.eks. har hun i flere billeder brugt collager af avispapir som baggrund. Ligeså har hun i serier valgt at lade et stencileret bogstav eller tal indgå i samtalen med de agerende fugle. Går man ind på Linda Stampe Eskildsens hjemmeside, kan man se at hun også har andre billedmæssige sider, end hendes fugle giver indtryk af. Ikke mindst i hendes Citylife serie hvor hun præsenterer bylivet i stramme, klare geometriske former her er der knapt plads til noget organisk, men i Lindas ånd, smukt og på ingen måde fjendsk. FD 8 VISVA VISVA

6 Lillian Birkemose Skejbygådsvej Risskov & Seneste udstillinger: 2013 og 2014 : Udlån af 6 malerier til «VISVA «Skolekunstforeningen Midt-Vest hvor malerierne cirkulerer i 14 kredse med 53 medlemsskoler : Region Hovedstaden 03: Aarhus Academy for Global Education, Højbjerg 05: Cowi consult 06: Fiber Vision 07: Fredericia Sygehus 08: Hvidovre Kommune 09: Dansk Supermarked Højbjerg 11: Toldboden Kerteminde- fernisering 2. november : Randers Kommune : Opgangen - Niras i Århus 02: Kamstrup i Århus 03: Regionshuset Damhaven i Vejle 04: Broen A/S i Assens 05: Danisco A/S Århus 06: Region Nordjylland 07:Thyholm 08: Siemens A/S - hovedkontor i Ballerup (2. gang) 09: Stibo, Højbjerg 09: Kunstforeninen Afkørsel 58 Hedensted september. 10: Johnson Controls - Højbjerg 3.gang 11: Sky By Art - Skejby Sygehus 12: Løwener A/S, Glostrup 2. gang hobro.dk Permanent udstilling findes i stueetagen i Sparekassen Hobro s Hovedkontor på Store Torv i Hobro. Udstillings liste : Valgt som årets kunstner 2005 i Fredericia Valgt som årets kunstner 2005, Amu Nord Christiansbjerg Kunstforening Galleriet Viby Carl Bro, Århus Micro MaticOdense (2) Falck i Tønder Leo Olsen og Dalsgaard Odense (2) Terma, Lystrup Basf Vitaminfabrik, Grenå Kunst og Kultur, Hasselager Danfoss, Viby Schur Pacaking Systems A/S, Horsens AMU center Østjylland Speciallægernes hus, Århus Prins Ferdinan, Århus Lillian Birkemose Det er ikke et bestemt sted, men syntese af en mængde forskellige iagttagelser af motiver, Lillian Birkemose har samlet sig, der kommer til udtryk i hvert af hendes billeder. På en mærkelig måde gør det disse ikke rigtigt naturalistisk realistiske billeder meget mere naturalistiske. Os der jævnligt færdes i naturen kan tydeligt genkende fornemmelsen af at vende ind i en fugtig lysning i skoven, hvor birketræernes smukke stammer og lyse løv skaber en næsten boblende fornemmelse i maven, i kontrast til den øvrige skovs dunkelhed. Eller et lille vandløbs banen sig vej gennem disen ud gennem kystens sten/klippelandskab ud i det åbne hav. Værktøjet er spartlen midlet oliemalingen, og det er tydeligt at det ikke er en nybegynder i faget. Lillian Birkemose mestrer sin teknik, og i flere af hendes billeder er det først og fremmest spartelføringen og det mønster strøgende danner, der holder sammen på billedet. Farverne er først og fremmest en leg med de valører, der dukker frem gennem spartlens friholdelse af en del af strøget og dermed fritlægger den underliggende farve, og de der opstår når spartlen trækker flere farver, og delvis blander dem undervejs. Det er en teknik fyldt med tilfældighed, og som derfor kræver stor erfaring hvis den skal styres. Det kan Lillian Birkemose. FD 10 VISVA Pressalit, Ry Lec, Risskov Danisco, Århus, Guldmann, Århus Århus Købmandsskole Realkredit Danmark, IC- Design, Risskov Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, Det Bruunske Pakhus, Fredericia Tuborg, Fredericia Amu-center Nordjylland Gasa, Århus Rambøll i Fredericia Deloitte, Ålborg/Års Christiansfeld Rådhus Kosan Chrisplant, Århus Tvilum-Scanbirk, Fårvang Grenå Handelsskole Miljøstyrelsen, København Mærsk, Esbjerg Oticon, Thisted Siemens Hovedkontor, Ballerup Østjylland AMU-Center Birch & Krogboe, Aalborg Århus Rådhus Kunstforening Sygeforsikringen Danmark Dronninglund Rådhus Arla Food, Århus Odense Congrescenter Linco Food Systems A/S,Lystrup Naturgas Midt Nord Djurslands Bank Alfa Laval, Søborg Dansk Tipstjeneste Anhydro, Søborg Elro, Randers Bie og Berntsen, Rødovre Hobro Sygehus Hvidovre Rådhus Akzo Nobel, København Alka Forsikring Krüger A/S. Søborg KAS Kunstf. Glostrup Sygehus. York s Kunstforening, Højbjerg (4 gange) Løweners Kunstforening. Glostrup Schur International. Horsens (2 gange) Oticon. Thisted (2 gange) Frederikshavn Kunstmuseum Kunstforeningen: Carl Nielsens Skole Jyske Bank. Silkeborg Hovedstadsregionens Naturgas Nykredit, København Sparekassen Hobro, Store Torv. Kunstforeningen Ishøj Rådhus Team ABB Skovlunde Kunst Kidde Danmark A/S, Hvidovre Falck, Tønder Kunstforeningen Codan Vest DR-Kunst. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet Kbh. Micro Matic Odense Faaborg Rådhus EUC Lillebælt Rockwool International A/S - Deloitte Kunstforening København Mark Information A/S Mark Information A/S Ishøj Rådhus Sygehuslillebæl,OUH og Psykiatrisk Afdeling Middelfart Nyborg Rådhus KunstforeningenÅrhus Amtssygehus - Tage Hansens Gade Force Technology, Brønby Vestforbrænding, Glostrup Vestforbrænding, Glostrup Regionshospitalet Horsens Middelfart Kommune Skamol, Nykøbing Mors Herning sygehus indgang N2 Mærsk i Esbjerg Bravida danmark A/S - Brøndby Besøg af kunstforennger Opgangen - Niras VISVA

7 Bente Bundsbæk Absalonsgade 31B 8000 Aarhus C & Bente Bundsbæk Alt det vi er færdige med, det vi har transporteret ud på genbrugspladsen det er det vi møder når vi møder Bente Bundsbæks billeder. Fotoet er udgangspunkt, nogle gange helt omsat til maleri, nogle gange som rent fotografi. Men hos de fleste billeder vi har lånt ( og hos mange andre af hendes billeder) en blanding af foto og maleri. Det skaber et ganske specielt udtryk, med mindelser af Andy Warhols silketryk, eller popartkunstnere som James Rosenquist og David Hockney. Hvis man bevæger sig ind på hendes hjemmeside på malerisiderne blilver hendes slægtskab med popart-kunstnerne endnu tydeligere klare, rene flader og stor fascinnation af de dagligdags tings mønstre og former. Hos Bente Bundsbæk bliver det benyttet til et kompositionsarbejde, med helt rene, næsten abstraherede former industrialismens former og farver, drevet til det yderste. Jeg har set nogle udtale at hendes billeder på en eller anden måde er et udtryk for at hun går ind for genbrug. Det må jeg indrømme jeg har svært ved at se ikke at jeg tvivler på hun gør, men det er bare ikke det billederne fortæller. Derimod fortæller de en masse om iagttagelsesevne, evne til at se det så mange af os andre overser, evne til komponere og evne til at holde sammen på et virvar af kraftige farver i en fantastisk rytmisk mønstervirkning. 12 VISVA VISVA

8 Vedtægter I bestyrelsen er vi blevet opmærksomme på, at vedtægterne med de sidste ændringer fra generalforsamlingen 2013, ikke findes på tryk til medlemmerne, hvorfor de følger her: 1. Foreningens navn er: Skolekunstforeningen Midt-Vest (vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2005) 2. Foreningens formål er at arbejde for kunstorientering i skoler og institutioner med formidlingsaktivitet og at øge interessen og fornemmelsen for vor tids kunst. 3. Som medlem kan optages skoler/ undervisningsinstitutioner og enkelt personer. 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 5. Bestyrelsen afholder ordinær generalforsamling hvert år senest 1. maj med 14 dages varslingsfrist og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelse og revisor. Genvalg kan finde sted. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag indsendes til formanden senest 14 dage før. 7. Eventuelt Regnskabsåret er kalenderåret. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¹/³ af medlemmerne ønsker det. 7. Bestyrelsen består af 7 (6) medlemmer. Desuden vælges 2 (1) suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 8. Ved samtlige valg og afstemninger har hvert medlem skole/institution/ personligt medlem 1 stemme. Samtlige valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. 10. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de skoler og institutioner, der er medlem, accepterer/ønsker det. Eventuelle midler fordeles mellem de skoler og institutioner, der er medlem. Skolekunstforeningen Midt - Vest Referat af generalforsamlingen onsdag den 9. april fremmødte Valg af dirigent: Leif Søndergård blev foreslået og valgt til dirigent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Se beretningen andet sted i bladet. Regnskabet: Hanne fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Valg: På valg var: Aase Kruse Modtog genvalg Kirsten Rogild Jakobsen Modtog genvalg Tina Laursen Modtog ikke genvalg Valgt til bestyrelsen: Lisbeth Gjedde Nielsen. Suppleant til bestyrelsen blev valgt: Birthe Esman, Vorupørvej 59, Thisted. Revisor Niels Jørn Kjølby blev genvalgt. Revisorsuppleant Leif Søndergård blev genvalgt. Kontingent: Kontingentet fortsætter uændret. Indkomne forslag: Ingen. Lodtrækning: Følgende 10 kunstværker blev vundet af medlemsskolerne: Skive Gymnasium og HF: Inger Huus Hald Ege Efterskole: Inka Sigel Oddense Skole: Fl. Wermnach 2 stk 10èren, Skive: Hanne Galschiøt Hem Skole: Hanne Skyum Kongenshus Efterskole: Preben Andersen CKU - Skive - Viborg: Susan Kortegaard Nordre Skole: Poul Janus Ibsen Resen Skole: Albert Bertelsen Jebjerg Skole: Anne Marie Mejlholm Desuden blev der udtrukket to kunstværker til to personlige medlemmer. De heldige var: Inger Nellermann og Gorm Wæhrens Eventuelt: Intet Kirsten Rogild Jakobsen 14 VISVA VISVA

9 16 VISVA

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2013 35. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, 97 58 42 02 kirsflem@gmail.com

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere