2. Ansøgning om midler kr.l ,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Ansøgning om midler kr.l.118.704,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge."

Transkript

1

2 Illilialivgmppell GlIderlImmeI & Rådgivllillgsgrllppell Regllbuell T!f Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 Købellhavn N. Fax modsigelsesblind, hvorfor der skal en stølte og tryggere ramme til, således at man, med værdighed, kan tillade sig at blive lidt klogere: Sker dette ikke ender de i det asociale syndrom. Mange af disse unge har en lang behandlerhistorie- uden effekt overfor deres problem. Stedet varetager såvel et midlertidigt boligsocialt problem som et vedvarende psykosocialt arbejde. Vores fungeren kan beskrives på 2 måder: 1. Ud fra den daglige brug af stedet varetager vi følgende funktioner: et terapeutisk kollektiv, en kammeratskabsgruppe, et refugium, et udvidet hjem, et infol1l1ationssted, et anerkendelses/identitetsskabende sted og et aktivitetssted. 2. Ud fra hvad der får stedet til at hænge sammen, må vi beskrive os gennem et praktisk samarbejde mellem to grupper af unge: een gruppe af unge, der er henvist til at være her på døgnbasis, og som tager sig af de daglige gøremål med indkøb, modtagelse, problemafklaring, madlavning, oprydning og diverse; og een anden gruppe af unge og gamle, der kommer på stedet ud fra, hvad stedet tilbyder af aktivitets/behandlingsmuligheder, og/eller ud fra at ville støtte op om de døgnplacerede. Ved siden af disse to grupper, er der en mellemgruppe af nye unge, der enten er på vej ind på døgnbasis, såfremt der er et hjørne ledigt, eller en gruppe af unge, der søger os, fordi de har et specifikt problem. de søger hjælp til løsningen af. Og endelig er der en gruppe af lidt ældre udsigtsløse eksistenser, vi i det daglige søger at hjælpe lidt bedre på vej, end hvad de selv kan, Unge-gruppens eksistens er kendt gennem år på landsplan. Såvel Socialcheferne som flere psykiatere har siden '97 været fremme med, at der er en gruppe af unge, hvor de rådende sociale og psykiatriske tilgange ikke har vist nogen effekt overfor de problemer, disse unge slås med, eller at de står magtesløse overfor at kunne fastholde dem i en alternativ udvikling. Problemet for disse unge synes i sit udgangspunkt at være behovet for en stølte ramme, en art kollektiv livssanunenhæng, hvor man kan tillade sig "at være den man er" og "at komme til sig selv", således at den fortsatte flugt kan erstattes af en tagen fat på langsigtet afklaring af den samlede livssituation. Konkret arbejder vi på at øge den enkeltes livskompetence på det personlige, sociale og kulturelle område, således at den enkelte gives redskaber i hånden til selv at 'gå ind i det almindelige samfundsliv, og finde motivation og styrke ti! at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende. Samtidig retter vi vores aktivitet mod undervisning og socialpsykologisk arbejde til forbedring af de generelle vilkår for unge. Dette sker gennem oplysningsarbejde i lokal- og storbymiljøet med henblik på nytænkning af de sociale betingelser, der fører til udstødning, marginalisering og psykiske problemer ~s~~.. Som sted virker vi ved ikke at have opdeling i "de der bruger stedet", og "os der kører stedet", og fungerer ved, at der sker en stadig og vedvarende inddragelse af alle, i alle typer af gøremål og akti viteter, eller gennem tilståelse af fred, ro og omsorg. I starten er det gøremål, der omhandler een selv - ud fra de problemer, der gør at man er havnet her; senere en inddragelse ifm. at bidrage til sikringen af stedets minimumsbetingelser af praktisk, faglig og økonomisk art. Det uddelegerede ansvar falder dog næsten altid tilbage på de samme gennemgående personer, men det fører i længden til en ansvar liggørelse ift. stedet og opkvalificering af de berølie. Unge som generation har god føling med, hvad de enkelte indbyrdes har brug for. Og vi synes at ha ve fundet en organisationsform, der duer overfor bestemte unges problem med at finde ståsted for etablering af en livsammenhæng. Med rådgivningen placeret som stab eller servicegruppe for unge gruppen har vi gjort gode erfaringer mht. at kunne gribe forandrende ind overfor psykiatrisk fast låsthed og personlig udsigtsløshed. Vi kan noget med unge, der er fejlbehandlet eller i behandlings mæssige klemme (:iatrogenesis), og overfor unge med tidligere krænkelse. Men andelen af problemramte unge er blevet for stor og for belastet til, at vi fortsat kan klare det på frivillig basis. Samtidig er vi i nød for ressourcer til erfaringsopsamling og dokumentation.

3 !nititltivgrtjppcn Gru/crtJmlttet & Rtidgivnillgsgruppen Regnbuen T(f, 3J37473J Nørrehrngade 56, Baghus, 4, øg 5,sal 2200 København N. Fax Ansøgning om midler kr.l ,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge. Vi tillader os henned at ansøge om midler til Gaderummet og Regnbuens arbejde med udstødte unge, Det ansøgte beløb udgør årligt kr. I,118,704, hvilket sammen med projektudviklingsmidler på kr fra Socialministeriets 15M-pulje, og huslejernidler på kr fra Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, vil muliggøre at vores arbejde kan fortsætte i år 2000 og Projektet er i en voldsom underskudsposition ift. behovet for faglig og kontinuerlig arbejdskraft. Der er alt for mange unge, der søger os, og alt for mange opgaver er for massive til, at vi fortsat kan løse dem alene på frivill ig basis. Det forværres af, at andre aktivitets- og behandlingsmuligbeder for de unge enten er prøvet ejler ikke eksisterer. Pga. ovenstående er arbejdspresset på de frivillige medarbejdere voldsomt, og det er derfor vanskeligt at fastholde disse nødvendige arbejdsressourcer. Som nævnt i beskrivelsen af projektet drejer det sig om midler lil el døgnåbent være- og aktivitelssted for marginaliserede, sindslidende og udstødte unge, hvor der samtidig er mulighed for psykologhjælp af psykolog og psykologistuderende, Samlet kan sledet ses som et socialpsykologisk frisled, idet det er baseret på frivilligt samarbejde, i fælles lokaler, unge og gamle imellem, og de unge selv om at få stedet til at fungere. Delte gøres ved at tilgodese nødvendige behov for unge-aktiviteter, hvor der skal være plads til alle unge, men særligt til de unge, der ikke har nogen steder at gå hen, eiler er stødt ud. Vores grundlæggende brugerstyring, SOI11 er praktiseret fra starten, har idag den følge, at de "værst medtagrie sjæle" får mod på at give "det gode liv" endnu en chance. Aktuelt omhandler det en bo-gruppe på IS unge, hovedsagelig fra København, men også fra Jylland og Øerne, der ikke har andre steder at være Gvf. vedlagte statistik) andre unge bruger os i løbet af en dag og nat som være- og aktivitetssted. Enten til en specifik aktivitet, eller fordi man er blevet isolerelog har behov for andre, eller er i nød for tilgang til boglige og kreative arbejdsredskaber. Begge grupper har kun lidt eller inlet bagland, og er i en fattig og udsigtsløs position, og har ingen eller få erfaringer med livssammenhænge, som fungerer. Det være sig familie, skole, institution eller arbejde. Yderligere 15 unge og enkelte lidt ældre personer er i psykologiske forløb. Generelt oplever vi et stigende hehov for steder som Gaderummet-Regnbuen. Af mangel på ressourcer må unge også her gå forgæves og ud til ingenting, hvilket allerede tidligere er sket for mange af de unge. Da rådgivningen i 1996 tog initiativ til gaderummet som være og aktivitetssted havde vi mange års erfaringer med åben rådgivning for unge, der enten ikke har råd til psykolog eller har dårlige erfaringer med det mere etablerede sociale, psykologiske og psykiatriske system. Men mange af de unge var også isolerede eller i meget klemte sociale situationer. Med Gaderummet kunne der være rum for dem i en unge-sammenhæng, hvor de sammen med andre unge kunne være aktører og medbestemmende over fælles aktiviteter, og herigennem skabe en social platform til at komme ind i deres voksenliv på en fornuftig måde. Gruppen af udstødte unge viste sig at være mere om fallende og mere massiv end først antaget. [ det hele taget var der en særlig gruppe, der havde brug for et allernativ til den udsigtsløse flakken om kring med mange rusmidler, vold, kriminalitet eller psykiatrisk svingdørskarriere, men som ikke havde et sled at starte fra. Når nye unge opsøger os, er de ofte i en situation, hvor de er kommet helt uden for ethvert system, herunder også bistandssyslemet. Det er ikke muligt for os at hjælpe disse unge videre, med mindre vi i startfasen støtter op om deres samlede livssituation, herunder også med forplejning, for at undgå

4 Initintivgmppen Gnderu/lI/IIet & Rådgivningsgruppen Regnbuen TIf Nørrehro[(ade 56, Ba[(hus, 4,og 5,so{ 2200 Kobenhavn N Fax, foiisat kriminalitet og misbrug. Vi sørger for, såvidt det er muligt, at der altid er noget at spise, som er gratis. Enten via vores eget Folkekøkken, eller via brød og vann mad, som vi - fra tid til anden får lov at hente efter lukketid hos bagere og restauranter i nabo-området. Bestræbelsen bærer frugt på den måde, at der på stedet eller i randen af stedet så godt som ingen junk eller tyveri er. Da stedet ikke har nogen låste skuffer eller døre, er kun psykologpapirer og papirer vedr. personlig integritet låst væk. Vi er nødt til at henvise nye personer på junk, der er hooket, men som ikke vil ud af det eller skjuler det, til andre steder. Af aktiviteter kan nævnes studiekredse i psykologi og sociale emner, offentlige møder om unges vilkår, og kontakter til socialforvaltninger, pol iti, uddannelsessteder og arbejdspladser. Kontinuitet og målsætningsprocesser sker gennem ugentlige husmøder, fællesmøder og arrangementer. Alle hjælper alle, og der bliver stottet op om de nye, der hele tiden kommer til. Man hjælper hinanden med lektier, ansøgninger, med at komme rettidigt på arbejde eller i skole - og med indretningen af bolig og klunsning af ting, hvis man får et sted at bo. I Gaderummet tindes alt, hvad en aktiv dagligdag kræver, lige fra computere og fax, sy- og malerværksted til mulighed for tøj vask, bad, motion og forplejning. Går det helt galt, eller hvis det er det, der skal til, er der den individuelle psykologiske rådgivning. Vores organisationsmodel, at være et samarbejds- og solidaritetsprojekt mellem unge og gamle og unge på kanten af samfundet, og hvor frivil1ige og rådgivningen er placeret som stab eller servicegruppe for unge-gruppe i Gaderummet, således at det ikke kun er de professionelle, men specielt de berørte selv, der stiller problemer op, har vist sig at have store potentialer i sig overfor løsningen af de typer af ungeproblemer, der er tale om. Vores udviklingsmål er øget personlig selvbestemmelse til håndteringen af egen situation, personligt, kulturelt og socialt. Ved at sikre den dagligdags livssammenhæng, med mulighed for aktiviteter, informationer, varetagelse af personlige fornødenheder, eller opgaveløsning på specifikke områder, herunder kontakt til offentlige myndigheder, kommer den tryghed og de perspektiver, der skal til for udredning af interesser og konfliktforhold, således at man kan koinme videre. Metodisk vægtes deltager-inddragelse og medbestemmelse gennem deltagelse. Rådgivningens oprindelige arbejdsprincipper for den psykologiske rådgivning har vist sig at være gode ledetråde også for det socialpsykologiske arbejde ift. Gaderummet. Det drejer sig om a) brugerpræmisser, b) total åbenhed og c) invitation til samarbejde og ingen skjulte teknikker/metoder. Med denne tilgang er det ikke et problem for os at løse konflikter op, individuelt som socialt, initiere personlig udvikling eller løbe prbjekter igang med de unge, men med de nuværende ressourcer er det et problem at kunne følge op, når det hen ad vejen kræves. De søgte midler Gvf. budgettet) er tilrettet det stadigt stigende pres på stedet, idet vi ikke kan fortsæt te med det meget stramme budget, vi hidtil har kørt med. I det tilrettede budget indgår optagelse af 3 personer på lønningsliste til brug i rådgivningen, i gaderummet og til administration. Personerne skal supplere og støtte det frivillige arbejde. Det skal nævnes, at vi har haft statsautoriseret revisor i snart 3 år, og at vi har klaret vores regnskab uden anmærkninger af nogen art. På gadeplan og som sted har vi et meget fint samarbejde med alle slags offentlige myndigheder om konkrete enkeltsager, ligesom mange socialforvaltninger henviser de belastede unge tilos. Vi har mange erfaringer, der kan bygges videre på, og som vi gennem rådgivningen løbende samler op, teoretisk, så andre også kan bruge dem. Det umiddelbare dagspres betyder dog, at der ikke er den tid til dokumentation og vidensudvikling, som vi gerne ville have. Også af den gnmd har vi brug for en mere sikret ramme med ansatte, så vi også kan få lidt arbejdsro til at gøre dette bedre og bredere.

5 .l ;/,l f'. Illililllivgrllppell GlIderIlmmei & Rådgivllillgsgruppell Regl.buell Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 Købellhavll N Mange hilseiler Gaderummel & Regnbuen. Pgv. K.~ ~.:..04.~ Ik... Cand.psych. Kalle Birck-Mad.len Tlf Fax Kopi til socialpolitiske ordførere:.jørn Petersen, Anders Samuelsen, Yvonne H.Andersen, Tove Videbæk, Erik Rosen,.Jens Heimburger, Villy SøvndaL Gaderummel & Regnbuen Husmødel 19.oklober '99 ~r;::t2~;;j~ ~t~~lc. 'c:j l q;vv( ~ ovvt... ~./-Ml4ff.rJ.vr;#'tN..fL. ~? 6 '-""~~ oh ~ O\~\S.\If<tJs 1-'06\..'J\\..-. (}J}'cJrøI;Jef;!}/)(/;/74 J " IItff;r;::: /+77 7?~~ \= 8wwcvA8?GoNJMN\ r Cz:;-~/,,"'nc'+-, GVI, lh~r l -A:~sc'\Vhse "l y-ro..~ r(lsn~ ~ Vedlagt: :rjj ~. o A~2\ la ~f It:.I I'\\\d '~~ l. Papirer om økonomi: b~år 2000, revideret og kommenteret regnskab for 1998 og '97, og op rindelig revisor-anmodning. 2. Papirer til beskrivelse af Gaderummet og Regnbuen. 3. Statistik. 4. Lidt medie-omtale. '.

6 Initiativgruppen Gaderummet & Rådgivningsgruppen Regnbuen Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N. Tif Fax Tilrettet budget år 2000 Udgifter Husleje Varme Forsikring og Falck-abonnement El og gas Telefon og IT. Revision PC-hardware og -software Vedligeholdelse og mindre istandsættelse Kontorartikler, litteratur, kopiering og porto Offentlige møder og offentlighedsarbejde Kaffe mv., elpærer, rengøringsmidler o.lign. Anskaffelser køkken og værested Aviser Forplejning Aktiviteter for unge Udgifter drift i alt Udgifter til løn, ink!. pensionsbidrag på 15%, i alt I psykologpr. mdr. kr I administration pr. mdr. kr I gaderumsarbejder pr. mdr. kr Ekstern evaluering Udgifter i alt drift og Ion Finansiering Medlemsbidrag 5%-midler/FolkeOplysningsSekretariatet til Gaderummet 15M-puljen Socialministeriet Andre tilskudsgivere Finansiering i alt år oktober 1999

7 lnitiativgruppell Gademmmet & Rådgivl/illgsgmppell RegI/huen Tlf Nørl'ebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sol 2200 København N Fax Statistik over "beboere" i Gaderummet. oktober '98 til august '99 Der har været 48 forskellige personer, der har boet/overnattet i kortere eller længere tid i perioden oktober '98 til august '99. Det drejer sig overnatning/beboelse fra få uger til et helt år. I snit har 16 personer boet/overnattet her, fordelt med: 17 i oktober 16 i november 19 i december 20 i januar 17 i februar 16 i marts 16 april 19 i maj 20 ijuni 14 i juli 18 i august Bopælskommul1ejor de 48 på titlspullktet, hvor tie/lytter il1t1 i Gatlerllmmet: 37 kommer fra Indre København (Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Amager, Frederiksberg, Valby, Bispebjerg) 4 kommer fra Ydre København (Glostrup, Vanløse, Gentofte, Ballerup) 2 kommer fra provinsen (Kokkedal og Helsingør) 2 kommer fra Jylland (2* Århus) 3 er "rejsende" (Polen, Venezuela og Tyskland) De 48's forrige bopælfkommul1ejor Gatlerllmmet: 21 kommer fra Indre København (Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Amager, Frederiksberg, Valby, Bispebjerg) 10 kommer fra Ydre København (2*Glostrup, Vanløse, Søborg, Helsinge, Farum, Albertslund, Gentofte, Vanløse, Ballerup) IO kommer fra provinsen (Hillerød, Gilleleje, Ølstykke, Kokkedal, Vindinge (v/ Roskilde), Vor dingborg, Hundested, Slangerup, Ballerup, Slagelse) 4 fra Jylland og Fyn (2*Odense, 2* Århus) 3 er "rejsende" (Polen, Venezuela og Tyskland) Pr. dags dato er der 16 beboere,jrajolgel1lle bopælskommul1e: 2*Amager, Glostrup, 3'NordVest, Odense, Frederiksberg, 2'Vesterbro, 4*Nørrebro, SydVest, Århus. Ud over ovenstående opgørelse er der enkelte "løse" personer, der overnatter enkelte dage eller kor tere perioder på vores sofaer i stuen. Det er mellem I til 3 personer hver nat. Det er når livet er rig tigt svært, og man ikke kan være derhjemme, eller hvor man er en af gadens løse fugle, September 1999

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Som ejendomsfunktionær eller beboer ved

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001

Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001 Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001 Af Kalle Birck-Madsen, cand.psych., Gaderummet-Regnbuen Gaderummet er et initiativ fra neden, udgået fra det civile samfund.... 1

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

Tilværelsespsykologi Radikalisering

Tilværelsespsykologi Radikalisering Handouts til oplæg på Radikaliseringskonferencen 09-11- 2015 Yderligere oplysninger, herunder praktiske redskaber, henvisninger til bøger om tilværelsespsykologi, samt teoretiske artikler om den her præcenterede

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Initiativgruppen Gaderummet

Initiativgruppen Gaderummet Initiativgruppen Gaderummet Arsberetning 1997 side 1 Følgepapir 1: Status og indhold i Gaderummet-Regnbuen. side 12 a _uakast til ansøgning til Socialdirektoratet. Københavns Kommune side 13 b _Brev til

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

GAMBLER DU FOR MEGET?

GAMBLER DU FOR MEGET? GAMBLER DU FOR MEGET? Gode råd til dig, der spiller INTRODUKTION Denne vejledning er til dig, der spiller pengespil og oplever, at spillet er ved at tage overhånd. Du oplever måske, at det kan være svært

Læs mere

- psykologisk rådgivning i Studenterhuset

- psykologisk rådgivning i Studenterhuset +.. _.. - _......;. Yderligere alternativer for brugere af Regnbuen: PROBLEMRÅDET - en støtte og kritikinstans. bestående af tre personer fra Regnbuen, som du altid kan henvende dig til, hvis du i dit

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog og instruks for beboere og personale Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2-4, 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon:

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kære Poul Nyrup Rasmussen

Kære Poul Nyrup Rasmussen Til Poul Nyrup Rasmussen Allégade 6A 2000 Frederiksberg Mail: sponyra@ft.dk 10/09 2008 Vedr.: Bedre forhold for sindslidende og deres pårørende Kære Poul Nyrup Rasmussen Til vores store glæde og håb har

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Ydelseskatalog Bindeleddet ( Maj 2010)

Ydelseskatalog Bindeleddet ( Maj 2010) Ydelseskatalog Bindeleddet ( Maj 2010) Bindeleddet er et efterværnstilbud for unge, der har været anbragt på Opholdsstedet Nordtofte. I 2010 åbnede vi også op for unge, der ikke tidligere har været anbragt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere