KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK"

Transkript

1 BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle SERIE Konservatorer varetager nye roller 1

2 Indholdsfortegnelse Leder... 3 Mød Bulletinredaktionen... 4 Serie: En konservator i ny rolle hos Royal Copenhagen... 6 Indkaldelse til NKF-generalforsamling... 9 Referat af ODMs årsmøde Invitation til omvisning på Søfartsmuseet Fire arkæologiske nåletræpæle Nekrolog Invitation til kurser og arrangementer Serie: Lars Vester Jakobsen Stenculeur Referat fra Emnegruppemøde i Vanddrukne materialer Endolitisk lav og nedbrydning af sten Referat fra Emnegruppemøde Papir Før og efter konservering The XRF boot camp for conservators Dürer under enzymkniven Konservatorer i felten Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk bestyrelse Information Bulletin udkommer to gange om året. Næste deadline er 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Udsnit fra et af Medicinsk Museions projektrum for den kommende udstilling Det indsamlede Menneske. Her er et udstillingsscenarie med tørpræparater. Foto Nanna Gerdes Ansvarshavende redaktør: Anne Marie Eriksen Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab ISSN nr Oplag: 400 Karen Borchersen Formand Tlf Katja Storkholm Næstformand Tlf Maj Ringgaard Kasserer Tlf Tryk: LH Concept Redaktion: Anne Marie Eriksen Karen Borchersen Rikke Melin Signe Michelsen Tanja Probst-Dedenroth Korrektur: Winnie Odder Layout: Anne Marie Eriksen Annoncer: Torben Ernst Nanna Gerdes Arrangementsansvarlig Torben Ernst E.C.C.O repræsentant Signe Skriver Hedegaard Tlf Husk at fortælle, at du har set annoncen i Carsten Korthauer Tlf Camilla Bastholm Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Hjemmeside: Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret via til den ansvarshavende redaktør. Forbundsrådet Forbundsrådsordfører: Halldóra Ásgeirsdóttir Redaktør af Meddelelser om Konservering: Loa Ludvigsen Fælles Nordisk hjemmeside: E.C.C.O. E.C.C.O. Reports kan læses på NKF-dk s hjemmeside: 2 BULLETIN

3 Leder Konservatorer kan bruges til andet end konservering Af Karen Borchersen, formand for NKF-Dk studieliv på Kunstakademiets designskole Foto: KADK De fleste har sikkert hørt at der formentlig skal skæres i antallet af optagne på arkitekt og designuddannelserne hovedsageligt begrundet i høj ledighed indenfor disse fagområder. Hvorfor er dette ikke et issue for Konservatorskolen som jo blot er en lille del af kunstakademiets skoler for arkitekt, design og konservering? På Konservatorskolen plejer vi at svare, at det er fordi der er brug for de konservatorer, der er brug for, men er det nu hele sandheden? Er der så mange konservatorjobs? Langt de fleste konservatorer som får job kort tid efter deres afgang fra Konservatorskolen bliver ansat i projekter. Mange konservatorer fortsætter i projektansættelser i årevis, det er ikke særligt befordrende På denne baggrund er det naturligt at der er konservatorer som rykker over i andre brancher, som er mere eller mindre relaterede til faget eksempelvis arbejder jeg selv i dag som studievejleder for konserveringsudddannelserne, hvor jeg bruger den kendskab til faget som jeg har opnået gennem tidligere ansættelser og ikke mindst uddannelsen. Et andet eksempel er Vibeke Rask som et andet sted i bladet fortæller om sit arbejde som kemiingeniør. Hun benytter sine uddannelser som konservator og kemiker i sit nye job, hun er ikke ansat som konservator, men på baggrund af de kvalifikationer hun har opnået i sin uddannelse som konservator, samt i sin færden i konserveringsverdenen er hun attraktiv til at varetage et sådant job. Det skal bemærkes at i modsætning til arkitekt- og designuddannelserne har konservering ikke konkurrence fra andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Det har formentlig indflydelse på den højere ledighed inden for disse andre fag. At arkitekt- og designfagene hovedsageligt uddanner til det private, mens konservering hovedsageligt uddanner til det offentlige er det ikke mit indtryk har så meget betydning for muligheden for fastansættelser. Det er mit håb at de mange tidsbegrænsede ansættelser bliver konverteret til faste stillinger. Det vil give tryghed for både den enkelte konservator og for institutionerne. BULLETIN 3

4 Mød Bulletinredaktionen Anne Marie Eriksen, Ansv. redaktør og layouter Anne Marie har en kandidatgrad i naturhistorisk konservering fra Hun har gennem studietiden arbejdet som formidler på Statens Naturhistoriske Museum, hvor hun har givet rundvisninger og dissekeret alt fra krokodille til haj, hval, løve, flodhest og vaskebjørn foran en blanding af skrigende og fascineret børn. Hun er nu ansat som forskningsassistent på Nationalmuseet, Miljøarkæologi og Materialeforskning, hvor hun har arbejdet med biologisk nedbrydning af vanddrunkkent træ i det marine miljø. Her har hun fået mulighed for at bruge sin erhvervsdykker uddannelse. Til sommer starter hun på et ph.d. projekt omhandlende nedbrydningen af knogler på blandt andet submarine bopladser. Et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet, Statens Naturhistoriske Museums Center for Geogenetik og University of York. Anne Marie sidder i bestyrelsen af KEP. Hun overtager rollen som redaktør fra Karen Borchersen, der stadig sidder i redaktionen og som vil stå for lederen i sin rolle af formand for NKF-Dk. Anne Marie under feltarbejde med Nationalmuseet. Foto: David Gregory Karen Borchersen, Redaktionen og formand for NKF-DK Karen Borchersen er uddannet konserveringstekniker i 88 fra grafisk linje og fortsatte i 1992 på kandidatuddannelsen som hun færdiggjorde i Hun har arbejdet på Statens Museum for Kunst og Kunstindustrimuseet, hovedsageligt med kunst på papir som også var emnet for hendes konservatorafgang. I dag er Karen studievejleder for både studerende og ansøgere på Kunstakademiets Konservatorskole. Karen har siddet i bestyrelsen for NKF-dk siden 1994, fra 2009 som formand. Karen har været redaktør af Bulletin fra 94 til 2001 og igen fra 2010 til 2014 men har nu overdraget redaktørposten til Anne Marie Eriksen. Karen er redaktionens kontakt til bestyrelsen for NKF-dk. Karen ved havet. Foto: Flemming Sørensen Rikke Melin, Redaktionen Rikke er kulturhistorisk konservator og i gang med at færdiggøre sit speciale om skadedyrsbehandling samtidig med, at hun varetager en teknikerstilling på Nationalmuseet inden for samlingsarbejde. Hun har interesseret sig for konservering længe inden hun begyndte at studere på konservatorskolen og med en bachelorgrad i Kulturmiljø har hun en bredspektret viden. Hun har igennem studietiden arbejdet som konserveringstekniker på Grønlands Nationalmuseum, hvor hun fik mulighed for at stå med alt fra mumier til hvalknogler og sælskind. Desuden har Rikke haft et curriculum-ophold ved CCI i Canada, hvor hun har fået god mulighed for at arbejde videre med konserveringsfaglige problemstillinger, særligt inden for proteinholdige materialer. I hendes bachelorprojekt på Konservatorskolen undersøgte hun materialeskader på etnografiske skind som følge af frysebehandling og har siden med sin viden og interesse for proteiner og bevaring af skind og læder været en stor hjælp på MEMORI-projektet omkring selvsamme. Rikke har været en del af redaktionen siden 2012 og er mor til Sigga på et år - desuden har hun to bonus børn sammen med sin kæreste. Rikke under sit ophold i Grønland. Foto: Birthe Melin Andersen 4 BULLETIN

5 Tanja Probst-Dedenroth, Redaktionen Tanja er kulturhistorisk konservator fra hold 15 med fokus på præventiv konservering. Især kombinationen af den teoretiske viden i forhold til hvordan man praktisk bedst løser opgaven med at bevare genstande, er hun interesseret i. Under studiet arbejdede hun på Københavns Museum og var også et smut forbi Nordjyllands Historiske Museum i forbindelse med opsætning af udstillingen på Lindholm Høje. Efter endt studietid har hun arbejdet på Bevaringscenter Øst med konservering af både recent og arkæologisk materiale og senest i magasinenheden på Nationalmuseet. Her bestod hendes arbejde blandt andet i registrering, besøg af studiegæster, og især flytning af samlinger og magasiner med en bred vifte af genstande, fra små sarte etnografiske genstande til store industrimaskiner og kampvogne. Tanja er i øjeblikket på barsel med sin datter og har en søn på 4 i forvejen. Tanja på Trelleborg. Foto: Tobias Probst-Dedenroth Signe Lillebæk, Redaktionen Signe blev færdig som kandidat i Naturhistorisk konservering i efteråret Hun har gennem sin studietid haft fokus på samlingspleje og forvaltning, samt den gældende lovgivning på området. Efter specialet var hun ansat på Flytteprosjektet ved Universitetsmuseet i Bergen, hvor hun var med til at flytte både natur- og kulturhistoriske samlinger til nye magasinfaciliteter. deres samling af fossile hvirveldyr, samt efterfølgende påbegyndte den digitale registrering af samlingen i museets nye database, Specify. Signe er for tiden jobsøgende og i virksomhedspraktik ved Kulturstyrelsen. Hun har været medlem af redaktionen siden februar Senest har Signe været ansat ved Statens Naturhistoriske Museum, hvor hun flyttede Signe på studietur til Nuuk, Grønland. Foto: Steen K. Frank Dig!Redaktionen Kunne du tænke dig at være med til at videreformidle historier og viden fra konserveringsverdenen til dine kollegaer i Danmark? Vi mangler flere hænder i redaktionen og kunne godt bruge dig! Arbejdsmængden: Vi holder normalt 1-2 møder op til en udgivelse (2 gange årligt) i Københavnsområdet, men hvis du ikke har mulighed for at deltage i disse, er mails, Skype eller lignende også en god mulighed til at komme med gode ideer og diskuterer indholdet til næste blad så hvis du bor langt fra København, så hold dig ikke tilbage. Forventning: Det forventes ikke at man som redaktionsmedlem skal skrive artikler selv, men derimod at komme med gode ideer til historier og stof til bladet og derefter opdeler vi indholdet blandt os, så vi hver især har ansvaret for at skaffe de forskellige indlæg vi er blevet enige om. Arbejdet er frivilligt, men sjovt og udfordrende. Vi glæder os meget til at møde dig! Kontakt for mere information. BULLETIN 5

6 Serie: Konservatorer varetager nye roller En konservator i ny rolle hos Royal Copenhagen Af Vibeke Rask, Royal Copenhagen Konservatorer kan have en vigtig rolle andre steder end i museumsverdenen og stadig gøre en forskel for bevaring af den levende kulturarv. Det må vi blive bedre til at fortælle omverdenen. Da jeg meldte ud til kollegaer og venner at jeg havde fået job i industrien, var den hyppigste kommentar, at jeg så skulle til at vænne mig til, at alting handler om penge. Dette står i kontrast til arbejdet i museumsverdenen hvor målsætningen direkte er bevaring og formidling af kulturarven. Som konservator kunne man måske frygte at den højere mening med arbejdet ville gå tabt hvis værdier pludselig skulle opgøres i penge. Det føler jeg dog på ingen måde er tilfældet med mit arbejde hos Royal Copenhagen. Det er bevaringen af håndværket og derigennem arbejdet med opretholdelsen af en levende tradition eller levende kulturarv om man vil der er det mest meningsskabende for mig som konservator hos Royal Copenhagen. Den rolle konservatorer spiller i museumsverdenen omhandler som oftest at reparere på fine gamle ting, objekter som stammer fra en forsvunden tid. Hos Royal Copenhagen arbejder jeg ligeledes med fine ting, men med nye produkter, der vokser ud af en levende håndværkstradition. Det er et blomstrende og kreativt miljø, som det i allerhøjeste grad er værd at bevare! Min rolle i virksomheden Da jeg i sommeren 2014 blev ansat som kemiingeniør hos Royal Copenhagen i Glostrup, var det naturligvis kun muligt, fordi jeg i tillæg til min kandidat i konservering har en bachelor i kemi fra Københavns Universitet. Min baggrund som konservator vejede dog tungt i ansættelsesudvalgets bedømmelse, og jeg kan kun sige, at de gjorde ret i den vurdering. Jeg gør dagligt brug af de kompetencer jeg har tilegnet mig gennem konserverings- og museumsverdenen. Jeg fungerer som en del af Royal Copenhagens Global Supply Chain team. En enhed der har ansvar for planlægning, indkøb, produktion, logistik og kvalitetsstyring, og som også spiller en central rolle i produktionen samt udviklingen af nye produkter. Min primære opgave er at sikre, at kompetencerne på de keramiske områder vedligeholdes og videreføres specielt den del der vedrører farverne til Flora Danica. Som nybegynder inden for porcelæn, kræver denne rolle en oplæring i alle led af porcelænsfremstillingen, samt i dekorationsteknikkerne. Dette er kun muligt igennem mine erfarne kemiingeniørkollegaer, Peter Poulsen og Åse Nissen, der begge har arbejdet med porcelænsproduktion i over 40 år hos henholdsvis Den kongelige Porcelænsfabrik og Bing & Grøndahl, som i 1987 fusionerede og blev til Royal Copenhagen. Dertil findes en kæmpe videnspulje i den afdeling der kaldes kompetencecenteret, hvor omkring 30 arbejdere inden for alle dele af porcelænsproduktion endnu er beskæftiget i Glostrup. Disse har alle årelang erfaring og er udlært i direkte linje fra de tidligste arbejdere og malere. Virksomheden har valgt at Artikelserie I dette og næste nummer kan man læse om konservatorer, som bruger deres konserveringsviden uden for konserveringsværkstedet og væk fra museerne. I dette nummer fortæller Vibeke Rask om sit job hos Royal Copenhagen og i næste nummer kan man læse om Ane Back Trappedacks arbejde med dokument forfalskning hos Rigspolitiet. Der er altid spænding når ovnen åbnes efter en brænding meget kan ske i ovnen ved den høje temperatur hvor porcelænet sintrer og svinder og glasuren smelter sammen til en beskyttende glas på overfladen. Her står Tom Jensen med en ørneskulptur med stentøjsglasur som han netop har pakket ud af de beskyttende kapsler under nysgerrige blikke fra en håndfuld kollegaer. Fotografi af Peter Poulsen. HUS Fakta: Royal Copenhagen Porcelænsvirksomheden Royal Copenhagen blev grundlagt i 1775 og har i mere end 235 år fremstillet produkter med den dybeste respekt for ikke alene virksomhedens traditioner, men også for det ypperligste håndværk. I dag er Royal Copenhagen et højt respekteret brand, der er kendt for porcelæn af absolut topkvalitet og enestående design. Virksomheden er blandt andet kendt for det musselmalede mønster, håndmalet i blå underglasurfarve i forskellige udgaver, her iblandt alm. mussel, megamussel og blå elements. Størstedelen af produktionen er i dag lokaliseret i Thailand, mens produktudvikling, design, kundeservice, marketing og administration stadigvæk foregår i Danmark. Ligeledes er kvalitetskontrol samt produktionen af stellet Flora Danica også bevaret i Danmark. 6 BULLETIN

7 bevare denne minifabrik for at opretholde de ypperste håndværkskompetencer i Danmark og som hjælp for produktudviklingen og designerne. Det er desuden disse medarbejdere der producerer og maler Flora Danica. Denne oplæring i porcelænsfremstilling, har virkelig fascineret mig, og jeg har måttet erfare at hvert enkelt led i produktionen kræver et håndelag, der oparbejdes ved årelang erfaring, og ikke mestres umiddelbart. Når det så er sagt, mener jeg dog, at det er ved forståelsen for håndværket og materialeegenskaberne, samt ved dialogen med håndværkerne, at min konservatorbaggrund for alvor kommer i spil. Her står jeg i støbeområdet i kompetencecenteret. På hylderne står håndlavede gipsforme til stellene Flora Danica og helblonde. Formene er lavet af originalmodeller der kan være et par hundrede år gamle, men hver enkelt form holder ikke til mere end ca. 25 støbninger, før der må laves en ny. Fotografi af Daniel Ferdinand Larsen. Mine arbejdsopgaver Som eksperter i den materialemæssige forståelse indgår jeg og mine kollegaer som en vital faktor i kvalitetskontrollen, udviklingen og rådgivningen af eksterne samarbejdspartnere. Her bruges endnu en konservatorkompetence, nemlig formidlingen af materialeforståelsen på tværs af faggrupper. Mit primære ansvarsområde er at sikre at der er farver til Flora Danica produktionen. Flora Danica malerne arbejder med en begrænset palette af 25 farver brugt i en bestemt rækkefølge, for at give en ensartethed i produktionen på trods af malernes forskelligheder. Det forekommer ofte at nogle af pigmenterne, som indgår i farverne, går ud af produktion, og så skal der indkøbes nye pigmenter, og erstatningsfarver skal blandes på systematisk vis. Det er desuden min afdeling der blander nye farver i samarbejde med designere og eksterne kunstnere til nye stel og unikakunst. Det vil typisk også være kemiingeniørerne der sikrer, at produkterne overholder lovgivningsforhold omkring eksempelvis bly- og cadmiumafgivelse. Et område der er i konstant forandring, og derfor kræver vågen opmærksomhed samt tilpasninger i produktionen. Et typisk billede af mit arbejdsbord. For at udvælge en egnet produktionsfarve, og blande sig frem til nye produktionsfarver må man lave brændprøver på små porcelænsskilte. Mange parametre kan påvirke en porcelænsfarve, her i blandt tykkelsen af farvelaget, brændingens temperatur og forløb, den underliggende porcelænsglasur, finheden af pigmentformalingen m.m. Fotografi af Vibeke Rask. Den indgående kendskab til processerne ved fremstillingen betyder også, at det oplagt er os, der forsøger at forklare og udbedre problemer i produktionen, f.eks. hvis en tallerken pludselig er skæv, eller den blå farve er blevet for grå. Dette arbejde hænger naturligt sammen med udarbejdelsen af kvalitetsinstruktioner, som blandt andet bruges af sortererne, for at undgå at BULLETIN 7

8 der kommer produkter af dårlig kvalitet på markedet. Kvalitetsarbejdet medfører blandt andet også at vi besvarer mere komplicerede kundereklamationer, hvor en mere teknisk forklaring er nødvendig. Vi må selv sprede budskabet Jeg kan kun glæde mig over at de, der ansatte mig hos Royal Copenhagen, kunne gennemskue, at de kunne bruge en konservator i stillingen. De havde måske alle en fornemmelse af, hvad en konservator er for en, men de havde stadigvæk ikke tænkt på at lede efter en kandidat til stillingen inden for konservatorkredse. Det er op til os selv at gøre opmærksom på vores kompetencer, så jeg kan kun opfordre til at tænke ud af boksen og komme ud i verden og fortælle om, hvad vi konservatorer også kan bruges til. Vibeke Rask Kemiingeniør ved Royal Copenhagen Conservation Scientist, Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab Studentermedhjælper, Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab Studentermedhjælper, Designmuseum Danmark Kustode, Museum Vestfyn Kandidat i konserverings- og restaureringsvidenskab (Cand. Scient. Cons.) Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen Bachelor i Kemi (B.Sc.) Københavns Universitet Bachelor i konserverings- og restaureringsvidenskab, Kunstlinjen (B.Sc.) Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen En Flora Danica malers arbejdsbord. En mobiltelefon og høretelefoner ligger blandt værktøj og forlæg der i generationer er blevet brugt til at male Flora Danica. Det er dette sammenstød mellem nyt og gammelt der i høj grad præger virksomheden. Igennem de daglige rammer bliver man konstant mindet om at der er tale om en gammel virksomhed med håndværkskompetencer der er nedarvet frem til vores tidsalder. En Flora Danica maler er typisk uddannet gennem 10 år før hun/han er færdigudlært. Fotografi af Daniel Ferdinand Larsen. Fakta: Flora Danica Flora Danica er et af verdens fornemste, mest prestigefyldte og eksklusive porcelænsstel. De enkelte dele er dekoreret med planter, frugter og svampe fra den danske flora. Stellets historie strækker sig helt tilbage til 1700-tallet, hvor det blev bestilt af Prins Frederik på vegne af Kong Christian VII af Danmark som gave til kejserinde Katarina den Store af Rusland. Det originale stel kom til at omfatte forskellige håndlavede og håndmalede stykker porcelæn og arbejdet strakte sig over en periode på 12 år, startende i Katarina fik aldrig sin gave, hvorfor de tilbageværende oprindelige genstande i dag kan beundres på Amalienborg Slot og på Rosenborg Slot. Flora Danica fremstilles i dag på samme måde som tidligere og hver eneste steldel skæres og males i hånden. Hver porcelænsmaler kopierer i fri hånd blomstermotiverne, som stammer fra de originale håndkolorerede kobberstik i den botaniske encyklopædi af samme navn, Flora Danica. 8 BULLETIN

9 Indkaldelse til NKF generalforsamling og fagligt arrangement Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordisk konservatorforbund Danmark lørdag den 26. september kl 13 på Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, i København. Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægternes 6 Ordinær generalforsamling stk. 1. Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår inden udgangen af november måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter: 1. Formandens beretning for det forløbne år 2. Regnskabsaflæggelse og budget 3. Optagelse af ordinære og ordinær+e.c.c.o.-medlemmer 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. 4) 6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside 8. Orientering om E.C.C.O. 9. Eventuelt Forbundsrådet har følgende forslag til ændring af stadgar, Forslaget er indførelsen af ordet inte i sidste sætning, da vedtægterne i de forskellige sektioner er forskellige omkring rekruttering af medlemmer. 3 Nordiska konservatorförbundet utgörs av samtliga medlemmar i sektionernas alla kategorier. Godkännande av medlemmar och placering i kategori sker i enighet med respektive sektions upptagelsekriterier som skall framgå i sektionens stadgar. Tre års godkänd konservatorutbildning är minimumkrav för fullt medlemskap i alla sektioner av NKF. Medlemskap i en sektion är inte automatiskt överförbart till en annan sektion. Efter generalforsamlingen er der rundvisning i udstillingen: Det indsamlede menneske, hvor konservator Ion Meyer og museumsinspektør Malthe Boye Bjerregaard vil fortælle om udstillingen ud fra konserveringsfaglig og historisk vinkel. Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding til rundvisningen senest den 12. september på Tv Auditoriet på Medicinsk Museion. Foto: Nanna Gerdes, Medicinsk Museion Th To kranier med angreb af syfilis. Bemærk hvordan næseområdet på kraniet til venstre er faldet sammen, som en af følgevirkningerne af sygdommen. Foto: Annika Normann, Medicinsk Museion BULLETIN 9

10 Referat af ODMs årsmøde Kultur, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde, ODM 2014 Af Niels Borring, Statens Museum for Kunst Konserveringsgruppen Koordinatorer: Birgit Wilster Hansen, Museum Lolland- Falster Laura Hesel Bonde, Bevaringscenter Nordjylland Jens Gregers Aagaard, Odense Bys Museer Niels Borring, Statens Museum for Kunst Følgende koordinatorer fortsætter: Laura Hesel Bonde, Bevaringscenter Nordjylland, Jens Aagaard, Odense Bys Museer, odense.dk Nye koordinatorer: Carola Hilby, Birgitte Fauerhøj, Nationalmuseet, Camilla Jul Bastholm, Roskilde Museum, Evaluering samt tips og tricks (kort referat) 1. Årets program 2014 har været præget af mange aflysninger. Det har derfor været svært at fastholde en linje/temaer, og det har gjort det svært at planlægge. Mange indlægsholdere har desuden kun kommet og holdt indlæg, hvorefter de er taget af sted igen. Hvilket er noget som koordinatorerne beklager. Det er selvfølgelig super dejligt, at folk gerne vil holde indlæg, men ærgerligt at der ikke er tid til den faglige cross-over diskussion og tid til at netværke kollegerne imellem. Det blev diskuteret, hvorfor der er så få konservatorer der har tilmeldt sig i år, og ditto hvorfor så få melder sig til at holde indlæg, og hvad koordinatorerne/alle kan gøre for at få flere til at deltage. Flg. grunde blev nævnt, og muligheder for at forbedre tilmeldingen: Cheferne på de store institutioner ser ikke ud til at prioritere muligheden for det brede netværk mellem konservatorer i forskellige områder og mellem andre faggrupper. Vi må alle tage debatten op med vores kolleger og chefer. Ikke tilstrækkeligt annonceret. Mere annoncering allerede i januar både til chefer og kolleger kan måske hjælpe. Sende opfordring via alle kanaler (NKF, ODM og egne netværk) allerede i januar om at prioritere deltagelse på ODM. Også med begrundelse for, hvorfor det er vigtigt at holde liv i det tværfaglige samarbejde. Studerende, arbejdsløse og mange selvstændige har ikke råd til at deltage/prioritere deltagelse. Mulighed for rabat? Mange kender ikke til ODM, fordi de ikke er med i bl.a. NKF, og ser derfor ikke mødet som en mulighed for at skabe kontakter. Nye konservatorer/studerende kender ikke ODM, og man kunne lave en oplysningskampagne på Konservatorskolen, både om ODM, KEP og NKF. Længere tilmeldingsfrist blev foreslået som en mulighed, men der er grænser for hvor sent det kan være af hensyn til ODMs planlægning. Man kunne også lave tværfagligt tema med en af de andre grupper igen, hvis der kan findes et tema. Det ville måske skaffe flere deltagere. 2. Trine Sørensen, Museum Sønderjylland, Konserveringen orienterede om flg. KEPkurser: KEP-fyraftensmøde 21. november 2014, kl : Det ny Moesgaard Museum. KEP-symposium april 2015: Kontamineret kulturarv - pesticider i museet. KEP-kursus 3 dage i starten af juni: The use of aqueous gels and emulsions for the cleaning of painted surfaces. Der har været problemer med udsending af KEP-nyhedsbrev. Trine opfordrede til at gentilmelde sig, hvis ikke man får nyhedsbrev umiddelbart efter ODM-mødet Karen Borchersen orienterede om ændringer på konservatorskolen. Der er store ændringer inden for lærergruppen og personalet i det hele taget. 4. Michael Højlund orienterede om, at han er formand for konservatorskolens Aftagerpanel. Michael fortalte om Aftagerpanelets arbejde. For yderligere information kontakt Michael. 5. Laura Hesel Bonde orienterede om, at der under betegnelsen sølvkræ gemmer sig både sølvfisk og ovnfisk. Sølvfisk vil helst have det fugtigt og normalt tempereret, mens ovnfisk kan lide det tørt og varmt. Udseendemæssigt ligger forskellen i et mørkere udseende, længere haler og overskæg hos ovnfisken i forhold til hos sølvfisken. 6. Idé til afviklingen af programmet: sætte tid af til at gennemgå hele programmet, så det er up-to-date og evt. ændringer kan fremlægges. 7. Koordinatorerne mødes i starten af Alle med gode idéer til temaer eller indlæg må gerne maile koordinatorerne. 10 BULLETIN

11 Omvisning på M/S Museet for Søfart. NKF inviterer til omvisning på M/S Museet for Søfart Dato: Torsdag den 25. juni 2015 Tidspunkt: (mødes foran indgangen 15.15) Sted: Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør. Koordinator: Nanna Gerdes. Beskrivelse: Konservator Line Hallbjørnsson og Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup vil give en konserveringsfaglig og historisk præsentation af museets nyåbnede udstilling med arbejdstitlen Storm, samt i museets øvrige udstillinger. Tilmelding sker som vanligt efter først til mølle princippet, dog har medlemmer af foreningen fortrinsret, til Der er plads til 30. For medlemmer af NKF-dk er prisen et depositum på 100 kr, som tilbagebetales ved fremmøde (besøget betales af foreningen). For evt. deltagere udenfor foreningen er prisen 160 kr (kostpris) samt entre på 100 kr (dog gratis med ODM kort, Copenhagen Card eller ICOM Card). Betaling samtidig med tilmeldingen til Nanna Gerdes via mobilepay Sidste frist for tilmelding 15. Maj Foto: Rasmus Hjortshøj BULLETIN 11

12 Konservatorer med PhD Fire arkæologiske nåletræpæle Af Nanna Bjerregaard Pedersen, Københavns Universitet Viden om materialer og disses nedbrydningsprocesser er en vigtig brik i den kontinuerlige metodeudvikling i konserveringsfaget. Konservatorer spiller en vigtig rolle i denne materialeforskning, da det ikke er nok at have en dygtig kemiker og det nyeste og fineste udstyr til rådighed. Uden materialeviden og forudgående materialeundersøgelser kan resultaterne af de kemiske analyser ikke tolkes korrekt. Det er derfor vigtigt at vi konservatorer kommer mere på banen indenfor denne disciplin. Med dette udgangspunkt har et ph.d. projekt med titlen Mikroskopisk og spektroskopisk karakterisering af vanddrukkent arkæologisk nåletræ fra anoxiske miljøer nået sin afslutning. Formålet med projektet var at øge forståelsen af den kemiske sammensætning af vanddrukkent træmateriale på cellulært niveau efter nedbrydning via erosions bakterier. Både nedbrydningen af materialet og den efterfølgende konservering foregår i de enkelte træceller ja, faktisk enkelte cellevægslag. Det er derfor ikke nok at vide at der generelt er mere lignin og mindre cellulose i vanddrukkent træ. For hvor er de tilbageværende makromolekyler placeret i materialet? Og er de helt eller delvist modificeret? For at forstå den nedbrudte træstrukturs mekaniske egenskaber og potentielle imprægneringsmidlers interaktion med den, er det derfor nødvendigt at karakterisere den kemiske struktur på cellevægsniveau. En sådan viden vil forbedre muligheden for at udvikle egnede og omkostningseffektive konserveringsmetoder til vanddrukkent arkæologisk træ. Da erosionsbakterier er den eneste kendte type af mikroorganismer, der kan nedbryde træcellevægge under iltfrie forhold var det netop denne nedbrydningstype som var i fokus i dette projekt. en brik til forståelsen af enzymatiske reaktionsveje, der kan bruges indenfor udvinding af brændstof og kemikalier fra biomasse. Det kan altså være nyttigt at inddrage forskningsområder med helt andre sigter i den konserveringsfaglige forskning og derved opnå nye synergier. Ulempen ved at dykke helt ned på det cellulære niveau er, at omfanget af prøvemateriale det er muligt at undersøge begrænses. Der vil altid være et kompromis mellem rumfanget af det prøvemateriale der er undersøgt og detaljegraden af undersøgelsen. Til dette projekt var det netop vigtigt ikke at gentage forudgående analysestrategier der fokuserer på gennemsnitsanalyser af arkæologisk træ, men at afprøve metoder der kan give os en større forståelse af materialet på cellevægsniveau. Til det treårige projekt blev der således kun lavet analyser på fire arkæologiske nåletræspæle; tre pæle af rødgran fra metroudgravningen på Kongens Nytorv og en pæl af skovfyr fra Nibe (Figur 1). Materialet blev karakteriseret med traditionelle mikroskopi- Et interessant perspektiv er, at denne type materialeforskning også kan bidrage til forståelsen af den langsomme og ukomplette iltfrie nedbrydning af plantemateriale, der kun sparsomt er undersøgt indenfor andre forskningsdiscipliner. F.eks. kan det være med til at forbedre forståelsen for omfanget af kulstof udledningen fra vanddrukne iltfrie miljøer, der optræder som kulstof lagre i det globale kulstof kredsløb. Det kan også være Bjærgning af rødgranspæle fra middelalder voldgrav udgravet ved Kgs. Nytorv. Foto: Nanna Bjerregaard Pedersen 12 BULLETIN

13 ATR-FTIR spektre af vanddrukkent arkæologisk rødgran (Norway spruce) fra Kgs. Nytorv og recent rødgran. Spektrene er fremkommet ved analyser af materiale taget 0-5 mm, mm og mm fra overfladen, men på et område der svarer til flere træceller. Analysen er dermed et gennemsnit af den kemiske sammensætning af alle cellevægskomponenter i træet. De arkæologiske pæle indeholder en nedbrydningsgradient fra overflade mod kerne. Spektrene viser tydeligt at jo tættere analysen er lavet på den intakte kernen jo mere ligner den kemiske sammensætning recente træ (grøn sammenlignet med sort). Analysen viser desuden tydeligt at jo mere nedbrudt træet er (blå og rød) jo mere lignin (L) kontra cellulose (C) indeholder det arkæologiske træ. FT-IR analyse er en god og robust metode til at vurdere træets nedbrydningsgrad, men kan ikke afsløre den kemiske sammensætning af de enkelte cellevægslag. ske (lysmikroskopi, SEM og TEM) og kemiske (kompositionsanalyser, FT-IR spektroskopi og størrelseskromatografi) teknikker (Figur 2) samt to højt specialiserede teknikker, hvor mikroskopi og spektroskopi kombineres (UV-mikrospektrofotometri og konfokal Raman mikrospektroskopi) og derved giver en viden om den kemiske sammensætning af materialet i specifikke dele af cellevæggen (Figur 3-4). Undersøgelserne viste at erosionsbakterierene nedbryder cellulose og hemicellulose effektivt. Cellevæggen er enten intakt eller helt nedbrudt. En træcelle kan godt indeholde områder der er nedbrudte og områder der er intakte, men der findes ikke noget mellemstadie hvor cellevæggen er delvist nedbrudt og således ikke nogen nedbrudt cellevæg der kan stabiliseres. Det restmateriale, der efterlades i cellelumen indeholder ikke nogle kulhydrater men derimod et amorft materiale med rester af lignin, der er delvist de-polymeriseret men hvor den aromatiske ringstruktur ikke er modificeret. Desuden viste studiet at intakt cellevægsmateriale, der endnu ikke er angrebet af erosionsbakterier bliver påvirket af den lange periode træet ligger under vand. Der sker således også små ændringer i træmaterialet, som ikke kan tilskrives mikrobiel aktivitet, men rene kemiske processer. Disse ændringer har dog langt mindre betydning for materialestabiliteten end den mikrobielle nedbrydning, dog kan de være nøglen til at forstå, hvorfor velbevaret vanddrukkent træ krymper mere under tørring end recent træ. Interesserede læsere kan finde mere detaljeret viden her: Pedersen, N.B. (2014): Microscopic and spectroscopic characterisation of waterlogged archaeological softwood from anoxic environments. PhD thesis. June PhD School of The Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark. Pedersen, N.B., Björdal, C.G., Jensen, P., Felby, C. (2013): Bacterial Degradation of Archaeological Wood in Anoxic Waterlogged Environments. In: Stability of Complex Carbohydrate Structures. Biofuel, Foods, Vaccines and Shipwrecks. Harding, S.E. (ed.). The Royal Society of Chemistry. Special Publication No. 341, s UV-mikrospektofotometri af a) reference-træcelle og b)-c) træcelle nedbrudt af erosionsbakterier. På et udvalgt udsnit af et tværsnit (i størrelsesordenen 1-2 træceller) måles absorbansen ved én bølgelængde (typisk 280 nm for nåletræ) for hver 0,25 μm x 0,25 μm. Ud fra intensiteten af absorbansen i de enkelte punkter dannes et kemisk billede at ligninfordelingen i de enkelte træceller (hvid = ingen lignin, blå = lavt niveau, rød, lilla =.mellem niveau, gul, grøn, sort = højt niveau). Pga. af den høje opløsning er det muligt at se forskelle mellem de enkelte cellevægslag og dermed sammenligne ligninindholdet i intakt S2 cellevæg, midtlamel (ML), cellehjørner (CC) og restmateriale efter nedbrydning. BULLETIN 13

14 Pedersen, N.B., Schmitt, U., Koch, G., Felby, C., Thygesen, L. G. (2014): Lignin distribution in waterlogged archaeological Picea abies (L.) Karst degraded by erosion bacteria. Holzforschung 68(7), s Pedersen, N.B., Gierlinger, N., Thygesen, L. G. (2015): Bacterial and abiotic decay of waterlogged archaeological Picea abies (L.) Karst studied by confocal Raman imaging and ATR-FTIR spectroscopy. Holzforschung, Volume 69 (1), p Raman-mikrospektroskopi. På et udvalgt udsnit af et tværsnit af prøven optages et Raman spektrum for hver 0,33 μm. Ud fra disse tusindevis af spektre genereres et kemisk billede at lignin og kulhydratfordelingen i det udvalgte snit ved at bruge intensiteten af udvalgte vibrationsbånd for hhv. lignin og kulhydrat (cellulose og hemicellulose). Pga. af den høje opløsning er det muligt at se forskelle mellem de forskellige cellevægslag. Det er ligeledes muligt at generere gennemsnitsspektre af udvalgte områder, sådan at Raman spektre af restmaterialet (RM) kan sammenlignes med intakt S2 cellevæg (S2), midtlamellen eller cellehjørnerne og derved klarlægge om der er kemiske forskelle mellem komponenterne. Nekrolog Mindeord om Bette Miehe-Renard Af Karen Borchersen, Konservatorskolen Bette Miehe-Renard er død. Bette var ansat på Konservatorskolens sekretariat næsten fra skolen start og indtil hun gik på efterløn i Derfor var hun for mange indbegrebet af Konservatorskolen. Bette havde mange forskellige opgaver som sekretær for rektor og forskellige udvalg f.eks var hun med til at udarbejde skolens personalepolitik i samarbejdsudvalget, hun var ikke blot referent, men tog aktivt del i skolens daglige liv. Bette havde mange talenter, blandt andet var hun en formidabel sangtekstforfatter. Hun skrev ofte sangtekster til hendes mands Pierres forestillinger, ligesom hun har rettet op på talrige lejlighedssange for kollegerne på Konservatorskolen, og i enkelte tilfælde skrevet hele sange. Det lykkedes altid Bette at få vendt de bagvendte ordstillinger som for os andre er svære at undgå til direkte sprog. Jeg vil slutte med Anette Salicaths smukke ord efter Bettes bisættelse: Bette fortjener at blive husket - ikke kun som et menneske med et smukt ydre, men i højeste grad som et smukt og omsorgsfuldt menneske indeni. Jeg har aldrig truffet en person, der tåler sammenligning med Bette på områder som hensyn til sine nærmeste og alle andre, hun kom i nærheden af. 14 BULLETIN

15 Glas- og dørteknik Indramningsartikler f.eks: Wire, wirelåse, tape, stifter. Nye og brugte rammesamlere, listeklippere, passe partoutmaskiner mm. Hansen Lellinge A/S Broenge Ishøj Tlf Fax Mail: Web: BULLETIN 15

16 NKF Emnegruppemøde i klima- og transportgruppen HUSK Næste møde i NKF-klima- og transportgruppen afholdes mandag den 16. marts 2015 på Statens Museum for Kunst kl. 13:00-16:00 Indgang via personaleindgangen, Sølvgade 48 Emner til den foreløbige dagsorden ser således ud, men meld gerne tilbage til Karen-Marie med andet ved tilmelding: Det udefra kommende klima - beredskabsplaner for regnskyl - medbring din institutions beredskabsplan, v. Karen-marie, SMK og Tine og Christina, KB Opdatering på den europæiske transportstandard og hvad der ellers sker indenfor kunsttransport, v. Elisabeth HUSK Kaffe Tilmelding til Karen-Marie inden den på mail: på gensyn, Karen-Marie, Elisabeth og Christina KEP Workshop - the use of aqueous gels and emulsions for the cleaning of painted surfaces HUSK KEP inviterer til workshop om rensegeler Dato: Den juni 2015 kl Sted: Statens Værksteder for Kunst, Gammel Dok i København Dette teoretisk-praktiske kursus om vandbaserede rensemidler, der anvendes på bemalede overflader, vil fokusere på de vigtigste egenskaber, potentialer og problematikker ved deres anvendelse. Kurset henvender sig til konservatorer og fagfolk inden for konservering og restaurering, der allerede arbejder med vandige metoder, men har brug for en re-learning om nye produkter og ønsker at uddybe emnet. Deltagerne vil lære alle aspekter af de vandige rensemetoder, fra de simple buffer til løsninger med meget avancerede emulsioner. Tilmelding via ODMs hjemmeside senest 4. maj 2015 Pris 3000 kr inkl. forplejning men uden overnatning OBS! Kurset foregår på engelsk Undervisere: Ilaria Saccani, Conservation scientist fra Cesmar7, Italien Erminio Signorini, Conservator-restorer, Chairman af Cesmar7, Italien Koordinator: Eva Bøje Nielsen and Elisabetta Bosetti 16 BULLETIN

17 KEP symposium 2015: Kontamineret kulturarv. Pesticider på museet Dato: Tidspunkt: Beskrivelse: Alle museumsansatte kan blive udsat for pesticidkontaminerede genstande og lokaler i deres dagligdag. Med afsæt i indlæg om den historiske brug af pesticider på museer, kemikaliernes indvirkning på menneske og genstand, dekontamineringsmetoder, tolkning af analyser, forholdsregler, sikkerhed og håndtering vil symposiet sætte fokus på PESTICIDER i museumssamlinger. Hvordan griber man for eksempel sagen an i forhold til pesticidkontaminerede genstande og/eller lokaler, hvilke risici er der, hvilke forholdsregler bør man tage, hvad er gode arbejdsprocedurer og skal/kan man fjerne pesticider igen? Deltagelse i det faglige program, inkl. forplejning, middag og overnatning i dobbeltværelse: kr./person Deltagelse i det faglige program, inkl. forplejning og middag men uden overnatning: kr./person Sted: Hotel Christiansminde 5700 Svendborg Koordinator: Julie K. Hansen og Mette Rune Aagaard Trine Sørensen, (kontaktes ved spørgsmål) Tilmeld: Tilmelding sker på som er ODM s (Organisationen Danske Museer) efteruddannelse, der administrerer KEP s kurser. ODM tilsender bekræftelsesmail, og når kurset er afholdt, sender ODM en regning på kursusafgiften. Har du brug for at rette eller slette din tilmelding, skal du kontakte koordinatoren eller sekretæren. Vi vil opfordre til at du samtidig tilmelder dig KEP s nyhedsmail. Sidste tilmeldingsfrist KEP kursus - Mørtler i konservering / restaurering KEP inviterer til kursus om mørtler i konservering / restaurering Data: onsdag den 20. maj kl 9-16 Kursusdagen er en teoretisk gennemgang af mørteltyper anvendt i konservering, deres egenskaber og anvendelse gennem tiden og vil omfatte erfaring med såvel ældre som moderne mørteltyper. Lærer: Torben Seir, Seir Materialenanlyse A/S. Tilmeldingsfrist: 20. april 2015 For nærmere beskrivelse, priser og tilmelding se eller Koordinator: Marianne Petersen, BULLETIN 17

18 Serie: Lars Vester Jakobsens tre artikler Stenculeur Af Lars Vester Jakobsen Artikelserie Malerhåndværket er gennem tiderne benyttet til at efterligne den toneangivende arkitektur for at illudere andre materialer end de, der rent faktisk blev anvendt. På husenes ydre har man således imiteret murværk, kvadre og sandsten. I enkelte tilfælde er der bevaret eksempler på påmalede arkitekturdetaljer, falske vinduer og andre illusioner, de såkaldte trompe d oeiler. Det vil sikkert være en overraskelse for læserne, at det udvendige murværk på herregårde, kirker og borgerhuse i almindelighed har været overmalet og i nogle tilfælde dekoreret. Selv bygningsdele, som vi i dag opfatter som udført i ædle materialer, har fået en afsluttende maling inden afleveringen til bygherren. Undersøgelser har således vist, at såvel Prinsens Palais som Amalienborg oprindeligt fremstod oliemalede i sandstensfarve. Imidlertid præger den holdning, at murværk, sten og tømmer skal fremstå i deres naturlige farve, stadig mange restaureringer. Den synes opstået samtidig med den nationalromantiske arkitekturstrømning omkring 1900, hvor en række førende arkitekter med Martin Nyrop og Hans J. Holm i spidsen dyrkede de ægte materialer. Resultatet er, at utallige facader og bygningsdetaljer er afrenset, så kun ganske få eksempler på den autentiske tradition med facadebemaling har overlevet. Derfor er bevaringen og tolkningen af disse sidste spor i særlig grad aktuel. Stenfarven eller stencouleuren, som tidligere var den korrekte betegnelse, er en imitation af den stenart, som normalt blev anvendt i et områdes byggerier. Den blev her benyttet på de dekorative bygningsdele, gesimser, vindues- og dørindfatninger, relieffer og skulpturer og i enkelte tilfælde hele facader, som efter traditionen skulle udføres i natursten. Og det uanset om disse var udført i puds, træ, støbejern, sandsten eller en anden stenart. I 1700-årenes Danmark var det således den let blågrå Gotlandssandsten, der ofte blev anvendt i byggerier og gav ideen til den tids stenfarve, mens 1800-årenes stenfarve ofte fik en kulør, der synes at imitere den gullige Bremersandsten, man i denne periode importerede fra Tyskland. I England skelnede man mellem flere forskellige stenfarver, hvoraf de mest kendte er en lys, grågul kulør, der efterligner sandsten fra Bath og en kold grå kulør, der efterligner Tidligere formand for NKF-Dk, malerikonservator Lars Vester Jakobsen gik bort i starten af I dette og de kommende to numre af Bulletin vil vi bringe tre af hans artikler. I denne udgave kan man læse om Stenculeur fra 2001, i næste nummer bringer vi Maleriværkstedet fra 2003 og derefter hans artikel om Okker fra Artiklerne er skrevet i samarbejde med konservator Bue Beck. Portlandsandsten. Den sidste kulør minder om Portland cement og har derfor oprindeligt givet navn til dette produkt. I Italien har man imiteret travertin, marmor og en gullig sandsten. Alle disse kulører har som en signatur for et bestemt materiale bredt sig op gennem Europa sammen med den arkitektur de var en del af. Når vi i Danmark maler eller kalker gesimserne hvide eller stengrå, er det for at imitere den sandsten, de skulle være udført i. Og de okkerkalkede facader, som vi i dag opfatter som noget karakteristisk dansk, er formentlig en reference til den okker kulør, som i 1700-årene bredte HUS Portalen omkring hovedindgangen til Hørning Kirke ved Randers. På grundlag af en detaljeret farveundersøgelse er portalens oprindelige let blågrå sandstenskulør rekonstrueret i temperateknik med blyhvidt som basispigment. 18 BULLETIN

19 sig til Danmark med den romerske barok, hvor arkitekturdetaljer og hele facader kunne fremstå i denne stenfarve. Baggrunden for traditionen med at overmale et ædelt materiale med en stenfarve skal formentlig søges i en helhedsopfattelse af samtidens arkitektur. Eksempelvis er Gotlandsandstens kulør overvejende kølig grå, men den indeholder ofte jernforbindelser, der meddeler sig som uregelmæssige årer. Årene har ikke marmorårernes æstetiske kvaliteter, hverken hvad form eller kulør angår. De virker blandt andet på grund af deres manglende prægnans slørende og forvirrende for opfattelsen af genstandens form. Man får i mange tilfælde den opfattelse, at der er tale om en utilsigtet spildfarve. Ved at bemale stenens overflade med dens naturlige kulør kunne disse uregelmæssigheder elimineres. Samtidig gav bemalingen en vis beskyttelse mod vejrligets nedbrydning. Stenfarve er ikke blot en neutral farvesætning uden relation til farvecirklens kulører. De grå stenfarver følger hele farvecirklen og kan variere meget, både i kulør og valør. Der er dog nogle gennemgående karakteristika. Det tilbagekastede lys fra overfladen vil være ca. 20 %. Selve kulørtheden vil ikke være udtalt. Den vil i virkeligheden være meget afhængig af omgivelserne. Bruges stenfarven i interiører vil også lysindfaldets natur være afgørende for kuløren. En vellykket stenfarve skal baseres på den stenart, der ville være anvendt og samtidig afstemmes til det emne, og de omgivelser, den skal spille sammen med. Den blandes ud fra farvestoffer, der er hvide, sorte, røde og gule. I nogle tilfælde tilsættes yderligere et blåt farvestof for at modvirke oliefarvens gulningstendenser. Ideelt set, skal den virke neutral og overvejende meddele sig ved sin tyngde, sin valør. Her kan en forkert grå kulør vælte en ellers gennemtænkt og velment farvesætning. Transparens og en let variation i resultatet opnåede man tidligere ved at benytte blyhvidt som grundpigment, tilsat indigo, bensort, umbra eller okker til passende kulør. Betragter man således et ældre gråt farvelag, vil man bemærke, at det har en særlig lysreflektion, der ikke stammer fra overfladens brillans. Dette forhold beror på det hvide farvestof, der er anvendt. Før år 1900 var blyhvidt, der af økonomiske og holdbarhedsmæssige grunde var forskåret med kridt, det mest anvendte hvide farvestof i forbindelse med oliefarve. Blyhvidt BULLETIN Portalen er udført i en lys gullig sandsten med rustgule jernårer. Den består af en segmentfronton, der hviler på pilasterbårne gesimshoveder. omtales også på dansk som sølvhvidt. På fransk hedder det blandt andre navne blanc d argent, baseret på farvestoffets sølvagtige karakter. Et engelsk navn for blyhvidt er flake white, der hentyder til det enkelte farvekorns form, som har betydning for lysreflektionen. Hvilken samlende og æstetisk raffineret effekt en sådan bemaling kunne have, ses på illustrationen, der viser portalen omkring hovedindgangen til Hørning Kirke ved Randers. På grundlag af en detaljeret farveundersøgelse er portalens oprindelige let blågrå sandstenskulør rekonstrueret i temperateknik med blyhvidt som basispigment. Den fornemme behandling understøtter portalens idé og arkitektur og vil i en årrække beskytte overfladen mod nedbrydning. Denne effekt kan ikke opnås ved anvendelse af moderne pigmenter og plastbaserede bindemidler. Portalen er udført i en lys gullig sandsten med rustgule jernårer. Den består af en segmentfronton, der hviler på pilasterbårne gesimshoveder. Der er to pilastre i hver side. Disse er anbragt således, at den forreste dækker ca. to tredjedele af den bageste. Herved opnås en omvendt perspektivisk virkning, der drager blikket mod indgangsåbningen. Pilasterne har kompositkapitæler med vandret skorrerede skafter og profilerede baser. Gesimsen, der bærer segmentbuen, består af en arkitrav, en konveks frise og en kronliste. Den buede frontons gesims har en forkrøpning i hver side. I selve frontonens felt ses en kartouche med inskription flankeret af festoner. Kartouchens nederste ramme går ned over døråbningens bueslag, der hviler på et profileret vederlag båret af piller. I kartouchen kan følgende inskription læses: HVOR HELLIG ER DENNE STED HER ER IKKE AN= DET END GUDS HUUS OG HIMMELENS PORT Gen: 28. cap. vs. 17. Farvesætningen bør som her ske på grundlag af alle tilgængelige kilder for at klarlægge arkitekturhistorien. Frem for alt med en professionel farveundersøgelse og indsamling af historiske fotos. Når alle iagttagelser er sammenfattet, kan der farvesættes i overensstemmelse med husets arkitektur og den rolle, det i dag spiller sammen med omgivelserne på. I stærk modsætning til dette gode eksempel ses i disse år en forarmning og banalisering af bygningsfacader med tilsvarende detaljer. Det er især gået ud over bygninger fra slutningen af 1800-årene, hvor stukornamenter, kvadringer og gesimser, der er udført i puds eller kunststen og oprindeligt fremstod med en samlende stenfarve, nu lystigt males i hvidt, gult og sågar lyserødt med dækkende plastmaling. I hvert enkelt tilfælde baseret på personlig smag og ukendskab til grundlaget for bygningens dekoration. Ud over at være hensynsløst overfor bygningen, virker dette Mickey Mouse farveri ødelæggende på sammenhængen med omgivelser og gadestræk. I grelle tilfælde fremstår resultatet som ren konditorkunst. 19

20 Referat Møde i emnegruppen Vanddrukne Materialer Af Nanna Bjerregaard Pedersen, Odense Bys Museer Onsdag d. 28. januar mødtes 17 konservatorer på Odense Bys Museer i emnegruppen Vanddrukne Materialer. Det var ikke mindre end tre år siden at gruppen sidst havde stukket hovederne sammen, så der var store forventninger og glade smil da dagen begyndte med formiddagskaffe og hilse pænt på hinanden. Forventningerne holdt stik. Dagen bød på mange yderst interessante indlæg. Trine Wiinblad (Nationalmuseet) fortalte om den erfaring Nationalmuseet har gjort sig i forhold til konservering af tekstiler fra Metro udgravningerne. Vi lærte at minimal vask før frysetørring kan afsløre vigtige detaljer som ellers let kan tolkes som jord i vaskefasen. Vi lærte også at pakning af de delikate tekstiler bør være en del af den præventive konservering af genstandene. Annika Norman (Konservatorskolen) fortalte om de enorme problemer restaurering og udstilling af knogler fra en strandet blåhval kan give måde materiale og metodemæssigt men så sandelig også i forhold til den praktiske håndtering af så store knogler. Gerd Nebrich og Lars Rust Jensen (Konserveringscenter Vest) fortalte om påfaldende identiske problemstillinger i forhold til udstilling af et enormt ror på Strandingsmuseet. Strandingsmuseet har også budt på udfordringer i form af afgasning af svovl fra færdigkonserverede genstande med korrosive angreb af metaller til følge. Gerd inviterede desuden til et seminar om udarbejdelse af en handlingsplan for en stor udendørs anker plads ved Strandingsmuseet som pga. af vejr og vind tydeligt er i forfald (marts 2015). Martin Mortensen (Nationalmuseet) viste forskellige sjove fænomener, der kan opstå når konserveret arkæologisk træ udsættes for ekstremt klimastress, mens Ida Hovmand (Bevaringscenter Fyn, Øhavsmuseet) fortalte om nogle drilske sorte udfældninger på en flyder fremstillet i bøgetræ. Nanna Bjerregaard Pedersen (Odense Bys Museer/Københavns Universitet) fortalte om arbejdet med mikro-spektroskopisk karakterisering af vanddrukkent træ på cellevægsniveau, mens Lars Brock-Andersen (Museernes Bevaringscenter i Skive) trak linjerne op for den næste store udfordring inden for PEG/ frysetørringsmetoden. Tiden er kommet til at få en bedre forståelse af hvilken rolle udfrysningen og evt. frysetørringen spiller i forhold til dehydrering af træmaterialet og PEG ens funktion og affinitet til materialet. Så det er bare med at smøge ærmerne op og komme i gang med de fysisk-kemiske analyser. Derudover fortale Lars om hvordan et tre-dages undervisningsforløb i frysetørring af arkæologisk træ på Universitet i Tartu, Estland fik sat perspektiv på vigtigheden af at forstå frysetørringsprocessen og de bagvedliggende fysisk-kemiske processor for at mestre denne disciplin. Jens Aagaard (Odense Bys Museer) gav en introduktion til de netop afsluttede udgravningerne på Thomas B. Triges Gade i Odense, hvor bl.a. en stor mængde arkæologiske trægenstande blev fundet. Heriblandt en tøndebrønd der menes at tilhøre Danmarks hidtil ældste bryggeri. Programmet blev afsluttet med en lille fremvisning af trægenstande netop fra denne udgravning på Bevaringen. Her gik det dog mest op i snak om dagens indlæg. En mindre del af gruppen afsluttede dagen med et godt måltid mad på Druen & Bønnen før de sidste af os drog hver til sit i Odenses regnfulde gader efter en god og intens dag. Vi siger mange tak til Odense Bys Museer for at huse arrangementet og tak til NKF for forplejningen. Vi mødes igen næste år på Konservatorskolen skriv allerede nu onsdag d. 27. januar 2016 i kalenderen. Maj Britt Petersen (Bevaringscenter Øst) fortalte om evaluering af en lang række PEG konserverede træprøver fra et stort internationalt projekt som blev udført i ICOM-CC, WOAM arbejdsgruppe regi i forbindelse med en konference i Freemantle i Efter 22 år på magasin viste prøverne med al tydelighed at imprægnering med en kombination af lav og højmolekylær PEG ikke giver gode resultater på sigt. Martin Mortensen fra Nationalmuseet præsenterer sit oplæg på mødet. Foto: Nanna Bjerregaard Pedersen 20 BULLETIN

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere