Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent b. Kredsbestyrelsens beretning c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse d. Behandling af indkomne forslag e. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og mindst to suppleanter f. Valg af revisor g. Valg af kredsens repræsentant til hovedbestyrelse samt suppleant h. Valg af otte delegerede til landsmødet samt suppleanter, jfr. landforeningsvedtægterne 5, stk i. Behandling af eventuelle forslag til foreningens landsmøde j. Eventuelt SIND-Nordsjælland Kreds - Generalforsamling Side 1 af 5

2 Kredsformand Kim Kjelgaard åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte 18 deltagere. a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anette Nielsen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Anette Nielsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, der i.h.t. vedtægterne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, var korrekt varslet gennem opslag i SIND Nordsjælland Kreds Nyhedsbrev nr. 61 af marts 2012, og at den var beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere. Hans Jultved og Kees Zwetsloot blev valgt. Valg af referent. Bestyrelsen foreslog Ole Larsen. Ole Larsen blev valgt. b. Kredsbestyrelsens beretning. Kredsformand Kim Kjelgaard henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt med kredsens nyhedsbrev nr. 61 af marts Kim Kjelgaard gennemgik beretningen i hovedtræk og knyttede kommentarer til punk terne. Under den efterfølgende debat blev det fremhævet, at de psykiatriske børne- og ungedialogfora i Bispebjerg, Glostrup og Hillerød vil blive slået sammen til ét forum. I den forbindelse er der brug for pårørende til børn- og unge som repræsentanter for SIND Nordsjælland. Patientnetværksgrupper, som SIND bør deltage i, vokser frem. SIND er med i en gruppe i Hørsholm. Fra Helsingør blev der gjort opmærksom på et tilfælde, hvor en hjemmeboende psykisk syg, der havde fysiske smerter, ikke blev undersøgt tilstrækkeligt for eventuel somatisk lidelse. Efter lang tid og flere undersøgelser over måneder blev det konstateret, at patienten faktisk havde en fraktur, der medførte smerterne, og ikke udelukkende var psykisk syg. Derfor bør der være fokus på andet end den psykiske lidelse, når psykisk syge klager over fysiske smerter. Et kommende psyk-info-center i Region Hovedstaden kan passende tage spørgsmålet op. Anette Nielsen oplyste om Frivilligcentrets mulighed for at hjælpe med informationer. Beretningen blev godkendt med akklamation. SIND-Nordsjælland Kreds - Generalforsamling Side 2 af 5

3 c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. Regnskab 2012: Kredskasserer Ole Hagman gennemgik regnskabet for 2011, der var udsendt med kredsens nyhedsbrev nr. 61 af marts Regnskabet balancerer med et underskud på. Kr mod budgetteret Egenkapitalen er ved årsskiftet kr Under debatten mente Helsingør, at kredsens psykologrådgivning burde foregå i SIND huset og ikke i en psykologpraksis. Regnskab for 2011 blev godkendt med akklamation. Budgetforslag 2012 blev fremlagt til orientering. På indtægtssiden er som noget nyt budgetteret med kr fra Landsforeningen til den landsdækkende telefonrådgivning, som Nordsjællandskredsen er en del af. Derudover er modtaget kr i fondsmidler. Udgiftssiden er bl.a. forøget med kr til drift af rådgivningstelefon. Budgetforslaget balancerer med et underskud på kr Til orientering. d. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. Til orientering. e. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og mindst to suppleanter. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Ole Hagman og Ole Larsen. Begge er villige til genvalg. Ole Hagman og Ole Larsen blev genvalgt med akklamation. Valg af mindst to suppleant(er). De nuværende suppleanter ønskede ikke at stille op. Bestyrelsen foreslog Solvej Lorenzen. Der var ikke andre forslag. Solvej Lorenzen blev valgt som 1.suppleant. f. Valg af revisor. Kredsbestyrelsen foreslog genvalg af kredsens hidtidige revisor John Friis. Der var ikke andre forslag. Det blev foreslået, at bestyrelsen til næste generalforsamling undersøger, om revisionshonoraret kan reduceres, eventuelt ved valg af anden revisor. Statsautoriseret revisor John Friis blev genvalgt. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at undersøge om revisionshonoraret kan reduceres, eventuelt ved valg af anden revisor. g. Valg af kredsens repræsentant til hovedbestyrelse samt suppleant. SIND-Nordsjælland Kreds - Generalforsamling Side 3 af 5

4 Ole Hagman er nuværende HB-repræsentant og Kim Kjelgaard suppleant. Begge er villige til genvalg. Ole Hagman og Kim Kjeldgaard blev genvalgt, som henholdsvis kredsens repræsentant og suppleant. h. Valg af otte delegerede til landsmødet samt suppleanter, jfr. landforeningsvedtægterne 5, stk.4. Kim Kjelgaard foreslog, at de seks lokalforeninger i lighed med tidligere år, hver vælger en repræsentant og en suppleant. Ole Hagman er som HB-repræsentant selvskreven og tæller ikke med blandt de otte delegerede. Fra kredsen deltager Kredsformand Kim Kjeldgaard og Kredsnæstformand Flemming Møller-Jensen. Hvis en lokalforening ikke kan stille med en delegeret overtages mandatet af kredsen, der udpeger en delegeret. Navne på lokalforeningernes delegerede og suppleanter skal foreligge på førstkommende bestyrelsesmøde. Kredsbestyrelsens forslag blev godkendt og bestyrelsen bemyndiget til at udpege delegerede. i. Behandling af eventuelle forslag til foreningens landsmøde. Der var ingen forslag til landsmødet. Til orientering. j. Eventuelt. Fra SIND-Ungdom deltog Torben Hansen i generalforsamlingen og fortalt om organisationen, der betegnes som en landsdækkende kreds uden særligt geografisk tilhørsforhold. SIND-Ungdom er etableret i Københavns Kreds for nogle år tilbage, og konceptet forsøges foreløbigt videreført i Odense og Aarhus. Kim Kjelgaard spurgte, hvilke aktiviteter kredsen kunne sætte i gang for at tiltrække unge sindslidende. Torben mente, at man ikke skal være så fokuseret på formalia, hvor regler og bestyrelsesarbejde bliver en hæmsko. Fx kunne et caféprojekt være en begyndelse. De unge kan aktiveres ved hjælp af frivillige, der tildeles konkrete opgaver i et aftaleforhold. Man kan fx rekruttere fra ungdomsuddannelserne/erhvervsskolerne, hvor sygepleje-, fysio- og ergoterapeutuddannelserne foregår. Det er typisk unge mennesker, der har brug for beskæftigelsen som supplement til deres CV. SIND-Ungdom er aldersmæssigt for årige, men den øvre grænse kan dispenseres. I SINDs landsmøde den 29. og 30. september 2012 i Kolding vil SINDs organisation i det hele taget komme til debat og herunder, hvordan SIND-Ungdom skal indpasses. Dirigenten takkede for god ro og orden og Kim Kjelgaard takkede Anette Nielsen for indsatsen som dirigent. SIND-Nordsjælland Kreds - Generalforsamling Side 4 af 5

5 SIND-Nordsjælland Kreds - Generalforsamling Side 5 af 5

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere