Vi venter vækstløft. PMIer i bedring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi venter vækstløft. PMIer i bedring"

Transkript

1 Vi venter vækstløft Vækstbilledet har ikke været imponerende i 2013, men heldigvis er udsigterne for 2014 og 2015 lidt bedre. Der er udsigt til stærkere vækst i 2014 primært drevet af færre finanspolitiske opstramninger i USA og Euroland. Løftet i væksten i disse lande vil også hjælpe væksten i EM-lande landene ne,, mens m Japan er lidt af en dark horse i 2014 pga. momsstigningen. Vækstbilledet bliver yderligere forbedret i 2015, hvor helingen efter finanskrisen er så langt fremme, at forbrugere og virksomheder vil bidrage kraftigere til væksten. Den største risiko for vores vækstbillede er stadig på nedsiden. PMIer i bedring PMI industri Bedre fundament Vi har allerede set en lidt bedre stemning hos virksomhederne jf. konjunkturindikatorerne. Humøret er blevet bedre i specielt industrien, men også servicesektoren klarer sig fornuftigt. Den bedre stemning har i en vis udstrækning vist sig i de hårde nøgletal, men dog ikke med fuld effekt. Vækstudsigten har også fået hjælp af de finansielle markeder, hvor der er faldet lidt mere ro på efter sommerens kraftige rentestigninger. Det er stadig EM-landene, der trækker den globale vækst. Det lidt mere positive vækstbillede i 2014 og 2015 afhænger dog i høj grad af, at USA og Euroland kommer op på en højere vækstklinge, selvom opsvinget i specielt Euroland fortsat vil være langsomt. Derfor vil der specielt være fokus på udviklingen i disse to områder. Fokus på centralbanker og reformer Også i 2014 vil interessen samle sig om centralbankerne, hvor Fed vil gøre pengepolitikken mindre lempelig, mens ECB og BoJ vil fortsætte med en meget lempelig pengepolitik. Der vil være fokus på reformprocessen rundt om i verden. Der er behov for reformer i mange EM-lande og i Sydeuropa, hvis vækstpotentialet skal forbedres. I Japan skal Abenomics stå sin endelige prøve med reform-programmet. Stadig mange risici Der er stadig mange risici for verdensøkonomien, og de største er på nedsiden. De amerikanske politikere skal vedtage en midlertidig bevilling og hæve gældsloftet i starten af året. Aftrapningen af opkøbene fra Fed kan føre til yderligere rentestigninger, og hvis de bliver for kraftige, kan det blive et problem for den globale økonomi. I Euroland er der risiko for, at frygten for deflation øges bl.a. i kølvandet på styrkelsen af Euroen og nedbringelsen af enhedslønomkostningerne. Jyske Banks vækstskøn (gamle skøn i parentes) Globalt 3,2 2,9 3,5 (3,6) 3,8 Developed 1,4 1,0 1,9 (2,0) 2,4 - USA 2,8 1,8 2,7 3,4 - Euroland -0,6-0,4 1,0 (1,1) 1,4 - Japan 2,0 1,7 (1,9) 1,5 (1,8) 1,1 EM 4,9 4,8 (4,6) 5,0 (5,2) 5,2 - Kina 7,8 7,7 (7,6) 7,3 7, USA Kina EM-lande Euroland Udgiver: Makroanalyse Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg USA Kim Fæster Emerging Markets og Japan Peter Skøttegaard Øemig Euroland, UK, Schweiz Tina Winther Frandsen Sverige og Norge Niels Rønholt Fraskrivelse af ansvar: Se venligst sidste side Kilde: Reuters EcoWin

2 Vækstbilledet kan blive noget stærkere, hvis forbrugerne i den vestlige verden kan komme fri af den dyne af bekymringer, der har hæmmet købelysten siden finanskrisen startede. Vi vurderer, at de amerikanske forbrugere er på vej, mens det har noget længere udsigter i Europa. Der vil også være potentiale for stærkere vækst i EM-landene, hvis reformprocessen kommer godt fra start. USA: Blandet vækstbillede Vækstbilledet har været noget blandet på det seneste med solid BNP- og jobvækst, mens privatforbruget, boligmarkedet og erhvervsinvesteringerne har lidt under rentestigningen. Den langsomme heling af økonomien fortsætter dog. Vi ser frem til en noget stærkere vækst næste år, hvor specielt mindre finanspolitiske opstramninger vil løfte væksten. Vi venter, at væksten tiltager fra 1,8% i 2013 over 2,7% i 2014 til 3,4% i Der er potentiale for en endnu stærkere vækst i 2014, hvis forbrugerne bliver mere optimistiske. Det er i støbeskeen i 2015, og det vil løfte væksten. Vi forventer, at Fed vil begynde aftrapningen af opkøbene i januar, men renteforhøjelser først kommer på tale i midten af Finanspolitisk modvind aftager i styrke USA 2,0 1,0 1,0 Euroland 1,0 0,5 0,5 Japan -0,6 1,6 2,1 OECD 1,0 0,8 0,8 Anm.: Ændring i cyklisk justeret primær budgetbalance i % af potentiel BNP. Et positivt fortegn angiver en finanspolitisk opstramning, mens et negativt fortegn angiver en lempelse. Kilde: OECD Economic Outlook no. 94 USA: Beskæftigelse og arbejdsløshed BNP-væksten har været ganske stærk i 2. og 3. kvt. men meget har været drevet af lageropbygning. Det tyder på en svag vækst i 4. kvt. og væksttempoet for hele 2013 er stadig moderat. Arbejdsmarkedet har vist solid fremgang med jobvækst over 200T i 3 ud af de seneste 4 måneder og et stort fald i arbejdsløsheden. Forbrugerne er blevet mere sparsommelige efter rentestigningen. Det er gået ud over privatforbruget. Situationen for forbrugerne er ikke desto mindre forbedret. Flere får job, og i takt med at arbejdsløsheden falder, bliver lønningsposen tungere. Forbrugerne er blevet rigere, og færre har betalingsproblemer. USA: Privatforbrug Boligmarkedet er blevet slået et par skridt tilbage af rentestigningen. Boligsalget er faldet, og det vil fortsætte resten af året. Men vores analyser viser dog, at boligsalget ofte kommer over moderate rentestigninger, og der er udsigt til ny fremgang i 1. kvt Det understøttes af det opsparede købsbehov, og det vil blive yderligere stimuleret, hvis bankerne slækker på kravene til specielt førstegangskøbere. En fornyet fremgang i boligsalget vil stimulere privatforbruget via bilkøb og køb af boligrelaterede produkter og serviceydelser. Virksomhederne tjener fortsat rigtigt mange penge, men fremgangen er aftaget til trendvæksten. Der er lidt bekymrende tegn i form af, at produktiviteten stiger meget langsomt, og det presser virksomhedernes profitmargen. Forstærket fremgang i overskuddene vil derfor enten kræve stigende produktivitet eller kraftigere salgsvækst og dermed en solid stigning i BNP-væksten. Den svage produktivitetsvækst skyldes givetvis den svage vækst i erhvervsinvesteringerne. USA: Produktivitetsvækst Den politiske situation er stadig uforudsigelig, men der er dog tegn på kompromisvilje. Den finanspolitiske komite har nået en mindre aftale, men spørgsmålet er, om den kommer igennem kongressen. Hvis det bliver tilfældet, kan det reducere risikoen for en ny nedlukning af dele af statsapparatet og øge muligheden for en uproblematisk forhøjelse af gældsloftet i marts. I kølvandet på den solide forbedring på arbejdsmarkedet venter vi, at Fed 2

3 bremser op for opkøbene af stats- og realkreditobligationer på januar-mødet og afslutter opkøbene i efteråret Vi venter, at Fed vil starte meget blidt og primært skære i opkøbene af statsobligationer. Fed vil være meget opmærksom på, at de lange renter ikke stiger for kraftigt. Euroland: Langsom bedring fokus på reformer og lav inflation 2013 blev året, hvor den akutte krise fandt sin afslutning. Eftervirkningerne af gældskrisen tynger dog stadig, og derfor er opsvinget både skrøbeligt og usikkert. Efter et ventet fald i BNP på 0,4 % i år forudser vi en afdæmpet vækst på 1,0 % i 2014, mens der er udsigt til lidt bedre takter i 2015 med en vækst på 1,4 %. Det betyder, at Euroland fortsat vil klare sig dårligere end de fleste andre udviklede økonomier, og den største udfordring bliver at få genetableret konkurrenceevnen og løftet vækstpotentialet. I første omgang er det dog positivt, at sortsynet er på retur. I 2014 nyder økonomien godt af, at modvinden fra finanspolitikken aftager, ligesom den lavere inflation løfter forbrugernes købekraft. Men selv om vi blot venter, at 2 lande Cypern og Slovenien får negativ vækst i 2014, er opsvinget er stadig meget forskelligt i styrke. I Tyskland er opsvinget ved at bide sig fast og blive mere bredt funderet, da den indenlandske efterspørgsel bliver understøttet af solide fundamentale forhold på både arbejds- og boligmarkedet. Samtidig er der også klare tegn på bedring i kriselandene, og både Spanien, Portugal og Grækenland har nu lagt recessionen bag sig. Høj gæld, dårlig konkurrenceevne og en svag banksektor tynger dog fortsat kriselandene, og det afgørende er nu at få søsat en række reformer, der skal løfte vækstpotentialet. Her har især Italien og Frankrig skuffet, og det betyder også, at de ikke i samme grad som eksempelvis Spanien har formået at genskabe konkurrenceevnen, hvorfor de har sværere ved at få gavn af den ventede bedring i den globale økonomi. Det private forbrug har stabiliseret sig med marginale stigninger i både 2. og 3. kvt. Vi venter dog, at opsvinget i Euroland bliver så svagt, at der blot er udsigt til ganske små fald i ledigheden. Netop den rekordhøje ledighed har tvunget mange husholdninger til at reducere opsparingen, og i takt med at væksten langsomt vender tilbage, vil opsparingskvoten formentlig igen stige. Derfor vil privatforbruget vokse langsommere end den disponible indkomst. Virksomhedernes investeringer har længe ligget underdrejet, og investeringskvoten er historisk lav. Selv om kapacitetsudnyttelsen er steget, betyder de afdæmpede vækstudsigter og bankernes stramme kreditvilkår, at investeringsaktiviteten kun vil være moderat. I lyset af den faretruende lave inflation nedsatte ECB renten i november, og ECB holder fortsat muligheden for nye lempelser åben. Vi venter da også, at inflationen vil forblive under ECBs målsætning i 2014 og 15 men forudser ikke deflation. Vores forventning om at inflationen meget gradvist vil tiltage hviler på den forudsætning, at opsvinget fortsætter (om end i et afdæmpet tempo), og at euroen svækker sig i løbet af Det er mest sandsynligt, at ECB vil fokusere på tiltag rettet mod bankernes udlån, der er særdeles svagt. Det kan ske via en ny langfristet likviditetstildeling med tilknyttede betingelser eller nye sikkerhedsstillelsesregler, men omfanget vil være mindre end de 2 foregående LTRO er, og likviditetsoverskuddet er hastigt på vej ned. Barren for mere markante tiltag som fx kvantitative lempelser er fortsat høj, men stiger deflationsrisikoen yderligere, er opkøb af finansielle aktiver en oplagt mulighed. Euroland: Sortsynet er lettet lidt PMI indeks PMI industri PMI service Forbrugertillid Forbrugertillid Kilde: Reuters EcoWin Euroland: Reformer begynder at få effekt nogle steder Enhedslønomk., indeks Tyskland Spanien Irland Portugal Italien Frankrig Kilde: Eurostat og Reuters EcoWin Euroland: Spæd bedring i detail- og bilsalg Detailsalg, indeks Detailsalg Bilsalg 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 Bilsag (antal mio.) Kilde: Reuters EcoWin 3

4 EM: Gradvis normalisering af væksten Vi forudser, at væksten i EM langsomt tager til i fart igennem 2014 og Vi venter, at væksten tiltager fra 4,8 % i 2013 til 5,0 % og 5,2 % i hhv og Det er væsentlig lavere end, hvad EM voksede med i årene op til finanskrisen, hvor væksten var over 7 %. Men vi vurderer, at det er tæt på det aktuelle vækstpotentiale. Væksten har skuffet de fleste steder i Det er især eksporten og den indenlandske investeringsvækst, der har skuffet og fortsat halter. Især svagheden i eksporten synes at have ramt EM hårdt, hvorfor vi venter, at bedringen af væksten i USA og Euroland vil være et vigtigt bidrag til at få løftet væksten. Vi kan spore tegn på bedring i EM bl.a. i konjunkturundersøgelserne, der har løftet sig de seneste måneder Laveste vækstforskel mellem EM og DM siden 2002 BNP-vækstforskelle, %-point Den svagere EM-vækst er ikke kun et udslag af en svag eksport, men skyldes også interne forhold, da en række af store EM-lande har været ramt af politisk kaos og manglende tillid (Indien, Tyrkiet, Brasilien), pres fra de finansielle markeder (Indien og Indonesien mv.), mangel på strukturelle reformer og deraf udbudsbegrænsning (Brasilien, Indien, Rusland, Sydafrika og Tyrkiet). Vi vurderer, at flere EM-lande kan løfte vækstpotentialet, hvis de gennemfører en række strukturelle reformer. Men det kommer dog til at knibe de fleste steder på kort sigt. Der er valg i Indien og Brasilien i 2014, så vi forventer ikke, at der vil ske meget på reformfronten, før vi kommer på den anden side af disse valg. I Rusland er reformtiltagene også begrænsede. Her skal der formentlig en tvingende nødvendighed til bl.a. i form af forringede offentlige finanser, før de store reformer med privatiseringer mv. kommer på banen. En række andre EM-lande er dog i gang med reformer eller har varslet sådanne, hvilket betyder, at vækstpotentialet understøttes i de kommende år. Det gælder bl.a. i Mexico, Filippinerne, Malaysia og Kina. De kommende reformer varierer dog betydeligt fra land til land. EM: Konjunkturindikatorerne har løftet sig PMI-Indeks, industrien Kina: Vækst på vej mod 7 % Væksten har i 2. halvår været temmelig stærk. Væksten har været understøttet af regeringens mini-stimulanspakke og afslutningen på lagernedbringelsen. Den stærke afslutning på 2013 har fået os til at løfte forventningerne til væksten for 2013 til 7,7 % fra 7,6 %. Vi forventer fortsat, at væksten er tæt på toppen og holder fast ved vores vækstskøn for 2014 på 7,3 % inden væksten aftager yderligere til 7,0 % i Kina: BNP og PMI i bedring Vi vurderer, at vækstpotentialet i Kina er aftaget og nu ligger i omegnen af 7 %. Det kommer af en faldende arbejdsstyrke og stigende produktionsomkostninger kombineret med, at man har høstet de lavest hængende frugter af WTOmedlemsskabet i 2001, tidligere reformer af de statsejede virksomheder og boligmarkedet. Hertil kommer, at eksportsektoren ikke længere understøttes af samme stærke efterspørgsel fra Vesten. Og så vurderer vi, at den gamle vækstmodel med kraftig investerings- og kreditvækst ikke længere er holdbar til at fastholde økonomien oppe i høj fart og er med stor risiko for større økonomiske konsekvenser sfa. overophedning. BNP, å/å Indeks Vi forventer, at de kommende år bliver domineret af regeringens store reformudspil i efteråret. Det indebærer en transformation af økonomien fra at være industri-, investerings- og eksporttung til at være en økonomi baseret på en 4

5 større servicesektor, innovativ virksomhedskultur o et større privatforbrug. Overgangsfasen vil efter vores vurdering indebære en opbremsning i de gamle vækstmotorer, mens vi afventer, at de nye tager over som drivkraft for væksten. Det er en vanskelig transformation, som vi vurderer vil koste på væksten på kort sigt. Økonomien ventes dog konjunkturelt understøttet af det globale opsving, der vil komme den store eksportsektor til gode. Her ser vi det største potentiale for en positiv vækstoverraskelse i Men vi forventer et betydelig politisk fokus på de økonomiske reformer, problemerne med overkapacitet i dele af industrien, og at der bliver lagt låg på kreditvæksten. Det er forhold, som vil lægge en dæmper på investeringsvæksten og boligmarkedet. Kina: Boligmarkedet ser robust ud %, 3 mdrs. gld. gns. å/å (kvm.) %, å/å Japan: Abenomics udfordres i 2014 Efter en kort opbremsning af væksten i 3. kvartal, tegner der sig et billede af en vækstacceleration i 4. og 1. kvartal. For en stor dels vedkommende er det en følge af fremrykning af forbrug og investeringer inden momsforhøjelsen 1. april. Opbremsningen i 3. kvartal har fået os til at nedjustere vores vækstskøn marginalt i 2013 til 1,7 % og 1,5 % i Skønnet for 2014 er behæftet med stor usikkerhed, da det er usikkert, hvor hårdt momsforhøjelsen rammer det private forbrug og boliginvesteringerne. I 2015 venter vi en vækst på 1,1 %. Og her er der risiko for, at økonomien rammes af endnu en momsforhøjelse i 4. kvartal Japan: Udsigt til et par stærke kvartaler Til gengæld er det muligt, at 2015 byder på implementering af en række reformer, som en sidste vigtig udløber af Abenomics udover en stimulerende finans- og pengepolitik. Herunder vil reformtiltag, der bl.a. kan indeholde frihandelsaftaler, liberaliseringer, arbejdsmarkedsreformer og nedsættelser af virksomhedsskatterne i forskellig omfang kunne få effekt på væksten i Det politiske grundlag for reformerne skal være plads i løbet af januarfebruar. Derfor bliver de kommende måneder særdeles vigtige rent politisk, hvis de store reformtiltag skal kunne vedtages allerede fra sommeren Vi vurderer, at Bank of Japan helt aktuelt er forholdsvis tilfredse med, at inflationen er tiltaget og væksten ser solid ud. Et vigtigt element i hele processen mod en højere inflation er også, at lønningerne begynder at tiltage, for ellers rammes husholdningerne forholdsmæssigt hårdt. En del store virksomheder der har fået gavn af en svagere Yen og øget eksport har været ude med meldinger om, at de vil hæve lønningerne i Men de små- og mellemstore virksomheder, der står for ca. 75 % lønudbetalingerne vil formentlig ikke hæve lønningerne i en periode, hvor deres afsætning på hjemmemarkedet rammes hårdt af momsforhøjelsen. Så på makroniveau er der i 2014 formentlig udsigt til endnu et år med et betydeligt reallønsfald. Japan: Svag lønvækst holder inflation og vækst nede Vi venter, at økonomien bremser så meget op ifm. momsforhøjelsen, at BoJ skyder endnu en omgang kvantitative lempelser af sted i april-maj. Det kommer formentlig i kølvandet på Tankan-rapporten i april, som vi vurderer vil pege på et betydeligt svagere vækstbillede som konsekvens af momsforhøjelsen. Udover den stimulanspakke regeringen allerede har lanceret på ca. 1 % af BNP for at imødegå effekten af momsforhøjelsen, ser vi det som ret sandsynligt, at yderligere finanspolitiske stimulanser vil se dagens lys i løbet af foråret. 5

6 Jyske bank prognose BNP-skøn * 2014* 2015* Globalt 3,2 2,9 3,5 (3,6) 3,8 Developed 1,4 1,0 1,9 (2,0) 2,4 USA 2,8 1,8 2,7 3,4 Euroland -0,6-0,4 1,0 (1,1) 1,4 Japan 2,0 1,7 (1,9) 1,5 (1,8) 1,1 Storbritannien 0,1 1,4 (1,3) 2,1 (1,9) 2,3 Schweiz 1,1 1,9 (1,8) 1,7 (1,5) 1,7 Sverige 0,9 0,9 (0,7) 1,9 (2,1) 2,7 Norge 3,4 1,8 1,7 (2,2) 2,1 Emerging Markets 4,9 4,8 (4, ( 4,6) 5,0 (5,2) 5,2 Latinamerika 2,8 2,7 (2,5) 3,1 (3,3) 3,4 Østeuropa 2,5 1,9 (2,0) 2,7 (3,0) 3,2 Asien 6,1 6,1 (6,0) 6,2 (6,3) 6,3 Kina 7,8 7,7 (7,6) 7,3 7,0 * Skøn (Tidligere skøn fra sidste udgave af Global Økonomi i parentes) Renteskøn: Centralbankrenter Aktuel rente Næste rentemøde* 3 mdr. (feb. 14)** 6 mdr. (maj 14)** 12 mdr. (nov. 14)** USA 0-0,25-0-0,25 0-0,25 0-0,25 Euroland 0,25-0,25 0,25 0,25 Japan 0-0,10-0-0,10 0-0,10 0-0,10 Storbritannien 0, - 0, 0, 0, Sverige 1,0-0,25 0,75 0,75 0,75 Norge 1,5-1,5 1,5 1,5 Schweiz 0-0,25-0-0,25 0-0,25 0-0,25 *Ventet ændring (%-point) **Ultimo måneden 6

7 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. 7

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

USA: Er det bare vejret?

USA: Er det bare vejret? USA: Er det bare vejret? Vækstsignalerne har været elendige den seneste måned Spørgsmålet er, om det er vejret eller en begyndende vækstafmatning. Vi vurderer, at det er hovedsagligt er vejret og venter

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Vi har samlet de vigtigste nøgletal fra de tre seneste uger i et hurtigt overblik til de af vores kunder, der er vendt tilbage fra en forhåbentlig god ferie. Situationen

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

ECB gik næsten all in

ECB gik næsten all in ECB gik næsten all in ECB skuffede ikke Nationalbanken fastholdt renten Kinas vækst til eksamen Solid jobvækst i USA ECB skuffede ikke trods mangel på QE ECB gik langt for at indfri de store forventninger,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Et skeptisk rentemarked

Et skeptisk rentemarked Et skeptisk rentemarked Skepsis præger rentemarkedet. Årets laveste ige rente i Tyskland blev noteret i starten af maj, mens den amerikanske rente også lå meget lavt. Mange havde forventet, at den begyndende

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland 6.6.214 Tyrkiet: Nyder godt af Euroland Vi anbefaler KØB af KfW 5 % 4-8-216 (TRY) Hvorfor: Attraktiv rente. Cyklisk robust vækst Eksterne ubalancer i bedring Hjælp fra ECB Vi anbefaler køb af Kfw 5 % 216,

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere