Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond -

2 Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at anskaffe et jobcentersystem til Jobcenter Jammerbugt. Det forventes, at der vil være ca. 0 brugere på systemet. Den samlede leverance skal opsummerende indeholde: Et borger-, virksomheds- og tilbudsmodul med mulighed for integration jf. kravspecifikationen i Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Leverandøren skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer, herunder interne som eksterne, jf. Kontraktbilag 4 Kunden IT-miljø og Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Driftsafvikling på servicebureau Implementering, service, løbende support, vedligeholdelse og krav om videreudvikling af system Levering af uddannelse superbrugere jf. Kontraktbilag 5 Tilknyttede ydelser samt option på uddannelse af slutbrugere Understøttelse af administration vedr. al relevant lovgivning og øvrige bestemmelser samt udvikling i takt med den lovgivningsmæssige og faglige udvikling på området Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk brugervejledning skal være opbygget således, at den både kan anvendes som introduktion til systemet og som opslagsværk. CPV: J.H. Schultz Information A/S Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

3 Danmark-Aarhus: Fjernvarmerørledninger INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af præisolerede ventiler til fjernvarme (TN0). Udbuddet vedrører levering af præisolerede kuglehaner som enkeltrørsventiler og twin-ventiler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme for perioden Aftalen kan forlænges med et år ad gangen, i alt 4 år. Udbuddet omfatter: Deludbud : Præisolerede ventiler til fjernvarme for twinrørsystemer Deludbud 2: Præisolerede ventiler til fjernvarme for enkeltrørssystemer. CPV: , Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør Telefon: Broen A/S Skovvej Assens

4 Danmark-Aarhus: Kloakvæsen AARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Aftale på udførelse af kloakservice for Aarhus Kommunes institutioner og afdelinger. Aftalen omfatter udførelse af kloakservice på Aarhus Kommunes institutioner mv. De opgaver som Aarhus Kommunes institutioner typisk skal have udført omfatter bl.a. rensning af forskellige typer afløb og brønde, spuling af rør og kloakledninger, tv-inspektion af installationer, tømning af fedtudskiller, transport af fjernvarmevand mv. CPV: , Risskov Kloakservice A/S Vejlbjergvej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Albertslund: Træbaseret brændsel VEKS VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB (DKS) CPV:

6 Danmark-Ballerup: Bomber FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE CPV: Bomber.

7 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION (DALO) CPV: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel.

8 Danmark-Ballerup: Søgående patruljefartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Søgående patruljefartøjer.

9 Danmark-Charlottenlund: Vine GENTOFTE KOMMUNE (943844) Rammeaftale på køb af vin. Der ønskes tilbud på levering af vine til gaver og forbrug, herunder vine med påsætning af egne etiketter. Tilbudsgiver skal endvidere yde rådgivning til institutioner og andre enheder i kommunen igennem hele aftaleperioden. CPV: , 59300, Holte Vinlager Smakkegårdsvej Gentofte

10 Danmark-Esbjerg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SE HOLDING A/S Samarbejdsaftale om forsikrings- og pensionsydelser. SE Holding A/S har indgået en kontrakt med PFA Pension om én samlet pensionsaftale, som omfatter alle SE-koncernens selskaber, dvs. i alt ca. 200 medarbejdere. Den samlede pensionsaftale er et kombineret forsikrings- og pensionsprogram for alle koncernens medarbejdere. Aftalen omfatter også medarbejdere i SE Net A/S og SE Salg A/S, som kan være underlagt forsyningsvirksomhedsdirektivet. CPV: , , PFA pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade København Ø Internetadresse:

11 Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune. Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Udbuddet er opdelt i 5 delområder. Der kan anmodes om at afgive tilbud på et, flere eller alle udbudte delområder. Rammeaftaler forudsættes indgået med virksomhed på hvert af de 5 delområder i form af en obligatorisk rammeaftale. Dette betyder, at Esbjerg Kommune indgår en rammeaftale med maksimalt 5 virksomheder. Dette antal virksomheder kan være lavere, da der kan indgås aftale med samme leverandør på flere delområde. CPV: EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg

12 Danmark-Farsø: Færgetransport VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Sejlads på Rønbjerg-Livø ruten Kontrakten vedrører vilkårene for operatørens drift af færgeruten Rønbjerg Livø i perioden til Formålet med sejladsen er at sikre, at der kan transporteres personer og gods til og fra Livø i perioden fra og med uge 7 til og med uge 42, i alt 6 måneder pr. år. CPV: Miniline A/S Læssøegade Kolding Mailadresse: Internetadresse:

13 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester ENERGINET.DK Indkøb af forsikringsaftaler. Energinet ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder (dog ikke begrænset til): Kombineret entreprise/montageforsikring Entrepriseansvarsforsikring excl. skade på tredjemands infrastruktur Entrepriseansvarsforsikring for skade på tredjemands infrastruktur og krav for deraf følgende driftstab. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Energinet.dk's forsikringmægler. CPV: If Stamholmen Hvidovre Internetadresse: IF Stamholmen Hvidovre Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Koblingsudstyr ENERGINET.DK CPV: Koblingsudstyr. Siemens Borupvang Ballerup

15 Danmark-Fredericia: Lydisolering ENERGINET.DK ( ) CPV: Lydisolering. Persolit Lindøallèen Munkebo

16 Danmark-Fredericia: Overvågnings- og styresystem DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: , , , , Overvågnings- og styresystem. Scada eller tilsvarende system. Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr. Industrielle processtyringsanlæg. Fjernstyringsudstyr. Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse:

17 Danmark-Fredericia: Programmelrelaterede tjenester SUPPORT OG VEDLIGEHOLD AF ESDH-SYSTEM Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Fredericia: Radarapparatur DONG ENERGY WIND POWER A/S ( ) CPV: , , , , Radarapparatur. Radaranlæg. Radardetektorer. Radar. Eksperimentel udvikling. SmartWind Technologies, LLC LLC6307 CR 740 TX Lubbock USA Mailadresse: Internetadresse:

19 Danmark-Fredericia: Rengøring DONG ENERGY OIL OG GAS A/S Rengøringsservice til DONG Energy-lokationer i Danmark. DONG Energy Oil & Gas A/S har indgået en aftale vedrørende levering af rengøringsservice til lokationer i Danmark. Aftalen indebærer levering af udfaldsbaseret rengøringsservice samt tillægsydelser til ordregivers lokationer i Danmark. har i driftsaftalens løbetid option på en række tilkøbsydelser. CPV: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej Søborg

20 Danmark-Fredericia: Transformatorer ENERGINET.DK CPV: Transformatorer. SHL Offshore Contractor Albert Einstienlaan ER Zoetermeer NEDERLANDENE

21 Danmark-Fredericia: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt FREDERICIA KOMMUNE Danskundervisning for udlændinge. Formålet med, at Fredericia Kommune gennemfører en annoncering af danskuddannelse for udlændinge er at opnå et bedre samlet resultat. Det vil sige, at flere gennemfører den lovbestemte danskuddannelse på en måde, der ruster dem til at kunne fungere på arbejdsmarkedet og som aktive borgere i det danske samfund. CPV: A2B Hasselager Centervej Viby J Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger NORDVAND A/S Rammeudbud Vandledningsrenovering. Nordvands forsyningsområde omfatter Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Entreprisen omhandler anlægsarbejder i forbindelse med vandledningsrenovering for Nordvand. Nordvand ønsker at renovering af vandledninger udføres dels af () ekstern entreprenør, dels af (2) Nordvands egen driftsorganisation. () Vandledningsrenovering udført af ekstern entreprenør: Det er Nordvands intention, at der med den eksterne entreprenør årligt indgås et antal leveranceaftaler, som hver kan indeholde flere vejstrækninger. Projektet udbydes i en samlet entreprise, hvori der indgår jord- og opbrydningsarbejder, vandledningsarbejder, belægningsarbejder samt smedearbejder i Nordvands forsyningsområde. Vandledningsarbejdet omfatter No-Dig-arbejder i form af styret underboring, bursting og relining samt gravearbejde. Smedearbejdet omfatter bl.a. sammensvejsning af rør, diverse omkoblinger og tilslutninger. Lange stikledninger skal primært udføres ved skydning. Som bygherreleverance er ledninger, ventiler, stophaner, brandhaner og øvrige komponenter, der er nødvendige for gennemførelse af arbejderne. Materialer til interimsvand leveres af entreprenøren. (2) Vandledningsrenovering udført af nordvands egen driftsorganisation: (2.) Nordvand har behov for at supplere sin egen driftsorganisation i forbindelse med udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer med op til flere eksterne gravesjak bestående af 2 mand m. ladvogn og gravemaskine, velfærdsforanstaltninger samt udførelse af styret underboring og rørsprængninger. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at levere gravesjak og styret underboring/rørsprængninger til Nordvands egen udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer. (2.2) Nordvand har herudover behov for ekstern entreprenør til at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. på de ikke-planlagte renoveringer (ad hoc arbejder) som udføres af Nordvands egen driftsorganisation. Entreprenøren skal kunne stille med en trailer til at transportere minigravemaskine rundt, og skal kunne flytte minigravemaskinen fra projekt til projekt. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. samt at kunne flytte gravemaskine på trailer fra projekt til projekt i forbindelse med Nordvands egen udførelse af de ikke-planlagte vandledningsrenoveringer (ad hoc). CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

23 Danmark-Helsingør: Installation af ventilations- og klimaanlæg HELSINGØR KOMMUNE Rammeaftale om service, vedligehold og eftersyn af ventilationsanlæg i Helsingør Kommune. Rammeaftalen vedrører service, vedligehold og reparation af 354 ventilationsanlæg fordelt på Helsingør Kommunes ejendomme i kommunen. CPV: , JT3 Klima A/S Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester HELSINGØR KOMMUNE Rengøring i Helsingør Kommune 204. Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 2 lokaliteter. Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm. Område: Helsingør/Snekkersten, ca m² fordelt på ca. 2 lokaliteter. Kontraktens løbetid: Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*2 måneder på uændrede vilkår. Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse. Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud. CPV: , , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Helsingør: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling HELSINGØR KOMMUNE Trivselsundersøgelse 205. Første Trivselsundersøgelse skal gennemføres i 205 og efterfølgende Trivselsundersøgelser skal gennemføres hvert andet eller hvert tredje år, det vil sige i alt 3 undersøgelser. CPV: , , , Rambøll Management Consulting A/s Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Fax:

26 Danmark-Herning: Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg HERNING KOMMUNE Nødkald til Herning Kommune. Udbuddet vedrører levering af Nødkald til Herning Kommune, herefter kaldet. Der er pt. leveringsadresse i kommunen, hjælpemiddeldepotet, hvor alle nødkald i udgangspunktet skal leveres til. Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én leverandør for en periode på 2 år. Med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. CPV: , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon:

27 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV- Gødstrup. E-DP4-E0 Råhus Nord. Storentreprise. De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E-DP4-E0 Råhus Nord (dette udbud) og E-DP4-E02 Råhus Syd. Prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E-DP4-E0) Entreprisen E-DP4-E0 Råhus Nord består af ca m² råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn). Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak. Entreprisen består i hovedtræk af: Betonarbejder. In-situ betonarbejder, m² etagedæk, 00 lbm. søjler, 900 lbm. bjælker og m² vægge. Betonelementleverence og montage. Beton- og letbetonelementer, m² etagedæk, 4 00 lbm søjler, lbm. bjælker og m² vægge. Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 450 m² tagdæk og facader. Leverence af 24 præ-fab badekabiner. Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger. CPV: JV MB JFP I/S Mads Eg Damgaardsvej Herning

28 Danmark-Hillerød: Dybfrostvarer REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frostvarer. Ca kg./liter Frostvarer. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: Catering Engros Stamholmen Hvidovre

29 Danmark-Hillerød: Vejtransport REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB (DK) Distribution af parenteral ernæring (lægemidler) og medicinske utensilier til ca. 200 patienter i hjemmebehandling, bosiddende primært på Sjælland. Distribution af parenteral ernæring og utensilier til patientbehandling i hjemmet hos ca 200 patienter, leveret på anvist plads i patientens hjem. Patienterne er tilknyttet Rigshospitalet. Den parenterale ernæring, som er det lægemiddel, skal hentes hos ordresgivers apotek og skal distribueres sammen med de for hjemmebehandlingen nødvendige medicinske utensilier (handsker, sprøjter, m.v.), som skal leveres af leverandøren. Leverancer til den enkelte patient skal primært ske som 4-dages leverancer. CPV: , Buur & Søgaard ApS Nørrelundsvej 8B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

30 Danmark-Hirtshals: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg HIRTSHALS HAVN (DANSK) Hirtshals Havn Udvidelse mod øst. Entreprise. Etablering af en ny stenkastning i direkte forlængelse af eksisterende stenkastning samt etablering af vejdæmning. CPV: M.J. Eriksson Gl. Køge Landevej Brøndby Strand Mailadresse:

31 Danmark-Hobro: Vinduespudsning MARIAGERFJORD KOMMUNE Mariagerfjord Kommune Udbud af vinduespolering 204. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Mariagerfjord Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering af daginstitutioner, uddannelsesbygninger samt administrationsbygninger hos Mariagerfjord Kommune i alt ca m2. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler. Hver delaftale består af 5-20 lokationer - i alt ca m2 pr. delaftale. CPV: ISS Facility Service a/s Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Telefon: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Holbæk: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HOLBÆK KOMMUNE Hjælp til Lokalplaner Konsulentydelser til udarbejdelse af lokalplaner. Holbæk Kommune udbyder levering af konsulentydelser til lokalplansarbejde. Det ønskes at tilknytte en leverandør, som kan håndtere en lokalplansproces. Holbæk Kommune har fortsat ansat egne konsulenter, som arbejder med lokalplaner, og behovet for at tilknytte eksterne konsulenter vil derfor være relevant i situationer, hvor Holbæk Kommunes egne ressourcer og kompetencer er opbrugt. Holbæk Kommune estimerer at aftage mellem konsulent timer årligt, hvilket dog ikke er et bindende estimat. Holbæk Kommune forpligtiger sig til at aftage minimum 250 timer pr. år set over kontraktperioden. Et evt. uudnyttet forbrug den ene år kan dermed overføres til det efterfølgende år. Forbruget i timer forventes ikke at fordele sig jævnt over året. CPV: , , , NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Holbæk: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Økonomisk rådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter økonomisk rådgivning og bistand til blandt andet afklaring af økonomiske og skattemæssige forhold i forbindelse med fusion, afklaring af ejeraftaler om bytteforhold, koncernintern afregning, udarbejdelse af fælles regnskabsopstillinger, åbningsbalancer mm. og gennemførelse af økonomisk due diligence. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende managementrådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: www2.deloitte.com/dk

34 Danmark-Holbæk: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Managementrådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende management rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter management rådgivning og bistand til blandt andet gennemførelse af visionsproces med henblik på udarbejdelse af fælles vision og strategiplan for fremtidigt fælles forsyningsselskab, konkretisering af strategi og udarbejdelse af implementeringsplan for strategiarbejdet. Endvidere omfatter opgaven organisationsstruktur for nyt selskab, kortlægning af nuværende og nødvendige kompetencer, forretningsgange og serviceniveau samt bistand til håndtering af personale i forandringsprocesser mm. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Implement Consulting Group Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E2, Installationsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , 45232, , , Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund

36 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E, Bygningsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , , , , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) DeMars Konsulentrammeaftale vedrørende projektledelse i forbindelse med udvikling af SAP applikationer. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets SAP-baserede ERP-løsning (DeMars - Danish Defence Management- og Ressourcestyringssystem), der omfatter ECC og BI. Opgaven håndteres af to afdelinger: DeMars Udviklingsafdeling og DeMars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Drift og vedligeholdelse af systemet er udliciteret til ekstern systemansvarlig leverandør. Nærværende udbud kan inddeles i to hovedområde: A. DeMars Udviklingsafdelings Planlægningssektion har ansvar for håndteringen af nedenstående opgaver, hvortil de efterspurgte konsulenter skal yde assistance: ) Udvikling og koordination af løsningsarkitekturen for DeMars (SAP ECC) applikationer og dertil integrerede SAP løsninger/systemer, samt integrationen til eksterne systemer 2) Udarbejdelse og vedligeholdelse af roadmap for udvikling DeMars (både ECC og BI) 3) Controlling af og koordination imellem implementeringsprojekter, herunder løs-ningsarkitektur, ressourcer m.v. 4) Tilvejebringelse af ressourcer til DeMars projekter, herunder projektledere 5) Koordination mellem udvikling og vedligehold af DeMars i samarbejde med De-Mars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling 6) Udviklingsprocesser i relation til implementeringsprojekter og løsningsarkitektur, samt dokumentation heraf. Forsvaret har allerede og vil inden for de kommende år igangsætte en række projekter til udvikling af eksisterende løsninger og ibrugtagning af nye SAP-baserede løsninger med henblik på optimering af systemunderstøttelse af Forsvarets forretningsprocesser. Projekter ledes af en udpeget projektleder fra forretningsområdet, der er den overordnede ansvarlige for projektet med ansvar overfor projektets styregruppe. Til et IT-projekt udpeges derudover en projektleder, der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer til projektet. Projektlederen er dermed også ansvarlig for IT-leverancer, der leveres af eksterne leverandører, herunder den systemansvarlige leverandør. Projektlederen der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer, indgår i et tæt samarbejde med og referer ultimativt til den af forretningen udpegede projektleder. Rollen som projektleder, omfatter ansvar for levering af IT-mæssige leverancer, i relation til udvikling af DeMars, der dækker områderne HR, økonomi, logistik, etablissement, BI og den tekniske platform, samt integration til eksterne systemer. B. De efterspurgte konsulenter skal yde assistance til projektledelse af IT-mæssige leverancer til et forretningsprojekt, og skal i den forbindelse bistå med varetagelse af nedenstående opgaver: ) Planlægning for og sikring af, at de IT-mæssige leverancer leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet 2) Bidrage til udarbejdelse af forretningsmæssigt beslutningsgrundlag for projekter, herunder gennem inddragelse af eksterne leverandører

38 3) Sikring af dokumentation af løsninger 4) Styring af ressourcer, herunder personale fra Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og eksterne leverandører samt udviklings- og testmiljøer 5) Overdragelse af projektet til drift og bidrage til succesfuld ibrugtagning. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Atos IT Solutions & Services A/S DK Dybendalsvænget Taastrup Telefon: Internetadresse: dk.atos.net/da-dk/home.html Fax: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon: Internetadresse: Fax:

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT- konsulentrammeaftale til Forsvarets SAP-system indenfor funktionsområderne logistik og økonomi. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) driver, udvikler og vedligeholder den koncernfælles IKT-infrastruktur inden for Forsvarsministeriets område og fungerer bl.a. som kompetencecenter for Dansk ForsvarsManagement- og Ressourcesystem (DeMars). DeMars er Forsvarets ERP-system, der bygger på SAP. DeMars Drift- og Vedligeholdelsesafdeling (DV) i FKIT er normeret til at varetage drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med Forsvarets SAP-løsning DeMars. Personellet i DV har opbygget en viden inden for DeMars, men udskiftninger af personellet gør, at DV ikke kan fastholde kompetencer inden for alle områder af SAP. Specialistviden inden for SAP er derfor også forankret ved konsulenter, som løser opgaver i DV på lige fod med afdelingens øvrige medarbejdere. Denne beskrivelse omfatter DeMars PM sektionen, der indgår i DV. DeMars PM sektionens ansvarsområde omfatter de systemprocesser, der understøtter Forsvarets vedligeholdelsesprocesser til vedligeholdelse af materiel og bygninger omfattende fly, skibe, kampvogne,våbensystemer, håndvåben, køretøjer, bygninger m.v. Vedligeholdelsesprocesserne er delprocesser af materieldrift, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) er Ansvarlig Bruger Myndighed (ABM) og etablissementsdrift, hvor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) er ABM. Ansvarsområdet omfatter desuden relateret ledelsesinformation,herunder BI samt integration mellem SAP/DeMars funktionsområder som MM, IP, PS, FI, CO, FM og HR. Vedligeholdelsesprocesserne systemunderstøttes af PM-modulet i SAP R/3. For at tilgodese behovet for konfigurationsstyring indenfor fly området er SAP IS Aerospace & Defence (A&D) implementeret. Endvidere omfatter området integration til perifere systemer som dokumenthåndteringssystemet IETDS, kommando-og kontrol-systemet RT-C2, tidsregistreringssystemet JOBSYS samt integration til forskellige flytyper og skibsklasser. Udbuddet omfatter IT-konsulentydelser indenfor SAP-PM området i DeMars: Konsulenterne skal indgå i PM-sektionen på lige fod med Forsvarets øvrige medarbejdere, og yde assistance til følgende opgaver: ) Varetagelse af teknisk sagsbehandling, rådgivning i forbindelse med fejlrettelser samt mindre ændringer tilden nuværende system-opsætning, herunder løsning af systemtekniske problemstillinger og indgå i DeMarsRelease Management og Change processen. 2) Systemmæssig og forretningsmæssig vurdering af, hvorvidt rettelser af fejl og ønskede ændringer skalgennemføres på produktionsmiljøet. 3) Udarbejdelse af test cases og tester fejlrettelser og ændringer. 4) Rådgivning af Forsvarets DeMars-brugere på 2. level niveau både ud fra en funktionel og procesorienteret synsvinkel, i fortsættelse af og i samarbejde med FKIT-IT-Servicecenter. 5) Rådgivning af Forsvarets myndigheder og brugere vedrørende autorisationer/roller/profiler. 6) Udarbejdelse af, foretagelse af korrektioner og godkendelser eller indstilling til godkendelse af systemmæssig DeMarsdokumentation, bl.a. ved brug af SOLMAN, samt 7) Systemmæssig projektdeltagelse for nyudvikling samt større fejlrettelser og tilpasninger.

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184730-2012:text:da:html DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432. Stationære patientlifte og sejl

Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432. Stationære patientlifte og sejl Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432 Stationære patientlifte og sejl 1 Rettelser på 15. august 2014: Kravspecifikation punkt 1.26: Ved en løftekapacitet på minimum 350 kg.,

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:371952-2010:text:da:html DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 2010/S 243-371952 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE.

DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. 1/7 DK-Odense: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere 2009/S 231-331525 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg De Danske Spritfabrikker i Aalborg Projektindhold: Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Læs mere