Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond -

2 Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at anskaffe et jobcentersystem til Jobcenter Jammerbugt. Det forventes, at der vil være ca. 0 brugere på systemet. Den samlede leverance skal opsummerende indeholde: Et borger-, virksomheds- og tilbudsmodul med mulighed for integration jf. kravspecifikationen i Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Leverandøren skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer, herunder interne som eksterne, jf. Kontraktbilag 4 Kunden IT-miljø og Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Driftsafvikling på servicebureau Implementering, service, løbende support, vedligeholdelse og krav om videreudvikling af system Levering af uddannelse superbrugere jf. Kontraktbilag 5 Tilknyttede ydelser samt option på uddannelse af slutbrugere Understøttelse af administration vedr. al relevant lovgivning og øvrige bestemmelser samt udvikling i takt med den lovgivningsmæssige og faglige udvikling på området Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk brugervejledning skal være opbygget således, at den både kan anvendes som introduktion til systemet og som opslagsværk. CPV: J.H. Schultz Information A/S Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

3 Danmark-Aarhus: Fjernvarmerørledninger INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af præisolerede ventiler til fjernvarme (TN0). Udbuddet vedrører levering af præisolerede kuglehaner som enkeltrørsventiler og twin-ventiler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme for perioden Aftalen kan forlænges med et år ad gangen, i alt 4 år. Udbuddet omfatter: Deludbud : Præisolerede ventiler til fjernvarme for twinrørsystemer Deludbud 2: Præisolerede ventiler til fjernvarme for enkeltrørssystemer. CPV: , Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør Telefon: Broen A/S Skovvej Assens

4 Danmark-Aarhus: Kloakvæsen AARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Aftale på udførelse af kloakservice for Aarhus Kommunes institutioner og afdelinger. Aftalen omfatter udførelse af kloakservice på Aarhus Kommunes institutioner mv. De opgaver som Aarhus Kommunes institutioner typisk skal have udført omfatter bl.a. rensning af forskellige typer afløb og brønde, spuling af rør og kloakledninger, tv-inspektion af installationer, tømning af fedtudskiller, transport af fjernvarmevand mv. CPV: , Risskov Kloakservice A/S Vejlbjergvej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Albertslund: Træbaseret brændsel VEKS VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB (DKS) CPV:

6 Danmark-Ballerup: Bomber FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE CPV: Bomber.

7 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION (DALO) CPV: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel.

8 Danmark-Ballerup: Søgående patruljefartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Søgående patruljefartøjer.

9 Danmark-Charlottenlund: Vine GENTOFTE KOMMUNE (943844) Rammeaftale på køb af vin. Der ønskes tilbud på levering af vine til gaver og forbrug, herunder vine med påsætning af egne etiketter. Tilbudsgiver skal endvidere yde rådgivning til institutioner og andre enheder i kommunen igennem hele aftaleperioden. CPV: , 59300, Holte Vinlager Smakkegårdsvej Gentofte

10 Danmark-Esbjerg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SE HOLDING A/S Samarbejdsaftale om forsikrings- og pensionsydelser. SE Holding A/S har indgået en kontrakt med PFA Pension om én samlet pensionsaftale, som omfatter alle SE-koncernens selskaber, dvs. i alt ca. 200 medarbejdere. Den samlede pensionsaftale er et kombineret forsikrings- og pensionsprogram for alle koncernens medarbejdere. Aftalen omfatter også medarbejdere i SE Net A/S og SE Salg A/S, som kan være underlagt forsyningsvirksomhedsdirektivet. CPV: , , PFA pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade København Ø Internetadresse:

11 Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune. Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Udbuddet er opdelt i 5 delområder. Der kan anmodes om at afgive tilbud på et, flere eller alle udbudte delområder. Rammeaftaler forudsættes indgået med virksomhed på hvert af de 5 delområder i form af en obligatorisk rammeaftale. Dette betyder, at Esbjerg Kommune indgår en rammeaftale med maksimalt 5 virksomheder. Dette antal virksomheder kan være lavere, da der kan indgås aftale med samme leverandør på flere delområde. CPV: EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg

12 Danmark-Farsø: Færgetransport VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Sejlads på Rønbjerg-Livø ruten Kontrakten vedrører vilkårene for operatørens drift af færgeruten Rønbjerg Livø i perioden til Formålet med sejladsen er at sikre, at der kan transporteres personer og gods til og fra Livø i perioden fra og med uge 7 til og med uge 42, i alt 6 måneder pr. år. CPV: Miniline A/S Læssøegade Kolding Mailadresse: Internetadresse:

13 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester ENERGINET.DK Indkøb af forsikringsaftaler. Energinet ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder (dog ikke begrænset til): Kombineret entreprise/montageforsikring Entrepriseansvarsforsikring excl. skade på tredjemands infrastruktur Entrepriseansvarsforsikring for skade på tredjemands infrastruktur og krav for deraf følgende driftstab. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Energinet.dk's forsikringmægler. CPV: If Stamholmen Hvidovre Internetadresse: IF Stamholmen Hvidovre Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Koblingsudstyr ENERGINET.DK CPV: Koblingsudstyr. Siemens Borupvang Ballerup

15 Danmark-Fredericia: Lydisolering ENERGINET.DK ( ) CPV: Lydisolering. Persolit Lindøallèen Munkebo

16 Danmark-Fredericia: Overvågnings- og styresystem DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: , , , , Overvågnings- og styresystem. Scada eller tilsvarende system. Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr. Industrielle processtyringsanlæg. Fjernstyringsudstyr. Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse:

17 Danmark-Fredericia: Programmelrelaterede tjenester SUPPORT OG VEDLIGEHOLD AF ESDH-SYSTEM Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Fredericia: Radarapparatur DONG ENERGY WIND POWER A/S ( ) CPV: , , , , Radarapparatur. Radaranlæg. Radardetektorer. Radar. Eksperimentel udvikling. SmartWind Technologies, LLC LLC6307 CR 740 TX Lubbock USA Mailadresse: Internetadresse:

19 Danmark-Fredericia: Rengøring DONG ENERGY OIL OG GAS A/S Rengøringsservice til DONG Energy-lokationer i Danmark. DONG Energy Oil & Gas A/S har indgået en aftale vedrørende levering af rengøringsservice til lokationer i Danmark. Aftalen indebærer levering af udfaldsbaseret rengøringsservice samt tillægsydelser til ordregivers lokationer i Danmark. har i driftsaftalens løbetid option på en række tilkøbsydelser. CPV: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej Søborg

20 Danmark-Fredericia: Transformatorer ENERGINET.DK CPV: Transformatorer. SHL Offshore Contractor Albert Einstienlaan ER Zoetermeer NEDERLANDENE

21 Danmark-Fredericia: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt FREDERICIA KOMMUNE Danskundervisning for udlændinge. Formålet med, at Fredericia Kommune gennemfører en annoncering af danskuddannelse for udlændinge er at opnå et bedre samlet resultat. Det vil sige, at flere gennemfører den lovbestemte danskuddannelse på en måde, der ruster dem til at kunne fungere på arbejdsmarkedet og som aktive borgere i det danske samfund. CPV: A2B Hasselager Centervej Viby J Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger NORDVAND A/S Rammeudbud Vandledningsrenovering. Nordvands forsyningsområde omfatter Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Entreprisen omhandler anlægsarbejder i forbindelse med vandledningsrenovering for Nordvand. Nordvand ønsker at renovering af vandledninger udføres dels af () ekstern entreprenør, dels af (2) Nordvands egen driftsorganisation. () Vandledningsrenovering udført af ekstern entreprenør: Det er Nordvands intention, at der med den eksterne entreprenør årligt indgås et antal leveranceaftaler, som hver kan indeholde flere vejstrækninger. Projektet udbydes i en samlet entreprise, hvori der indgår jord- og opbrydningsarbejder, vandledningsarbejder, belægningsarbejder samt smedearbejder i Nordvands forsyningsområde. Vandledningsarbejdet omfatter No-Dig-arbejder i form af styret underboring, bursting og relining samt gravearbejde. Smedearbejdet omfatter bl.a. sammensvejsning af rør, diverse omkoblinger og tilslutninger. Lange stikledninger skal primært udføres ved skydning. Som bygherreleverance er ledninger, ventiler, stophaner, brandhaner og øvrige komponenter, der er nødvendige for gennemførelse af arbejderne. Materialer til interimsvand leveres af entreprenøren. (2) Vandledningsrenovering udført af nordvands egen driftsorganisation: (2.) Nordvand har behov for at supplere sin egen driftsorganisation i forbindelse med udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer med op til flere eksterne gravesjak bestående af 2 mand m. ladvogn og gravemaskine, velfærdsforanstaltninger samt udførelse af styret underboring og rørsprængninger. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at levere gravesjak og styret underboring/rørsprængninger til Nordvands egen udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer. (2.2) Nordvand har herudover behov for ekstern entreprenør til at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. på de ikke-planlagte renoveringer (ad hoc arbejder) som udføres af Nordvands egen driftsorganisation. Entreprenøren skal kunne stille med en trailer til at transportere minigravemaskine rundt, og skal kunne flytte minigravemaskinen fra projekt til projekt. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. samt at kunne flytte gravemaskine på trailer fra projekt til projekt i forbindelse med Nordvands egen udførelse af de ikke-planlagte vandledningsrenoveringer (ad hoc). CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

23 Danmark-Helsingør: Installation af ventilations- og klimaanlæg HELSINGØR KOMMUNE Rammeaftale om service, vedligehold og eftersyn af ventilationsanlæg i Helsingør Kommune. Rammeaftalen vedrører service, vedligehold og reparation af 354 ventilationsanlæg fordelt på Helsingør Kommunes ejendomme i kommunen. CPV: , JT3 Klima A/S Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester HELSINGØR KOMMUNE Rengøring i Helsingør Kommune 204. Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 2 lokaliteter. Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm. Område: Helsingør/Snekkersten, ca m² fordelt på ca. 2 lokaliteter. Kontraktens løbetid: Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*2 måneder på uændrede vilkår. Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse. Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud. CPV: , , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Helsingør: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling HELSINGØR KOMMUNE Trivselsundersøgelse 205. Første Trivselsundersøgelse skal gennemføres i 205 og efterfølgende Trivselsundersøgelser skal gennemføres hvert andet eller hvert tredje år, det vil sige i alt 3 undersøgelser. CPV: , , , Rambøll Management Consulting A/s Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Fax:

26 Danmark-Herning: Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg HERNING KOMMUNE Nødkald til Herning Kommune. Udbuddet vedrører levering af Nødkald til Herning Kommune, herefter kaldet. Der er pt. leveringsadresse i kommunen, hjælpemiddeldepotet, hvor alle nødkald i udgangspunktet skal leveres til. Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én leverandør for en periode på 2 år. Med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. CPV: , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon:

27 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV- Gødstrup. E-DP4-E0 Råhus Nord. Storentreprise. De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E-DP4-E0 Råhus Nord (dette udbud) og E-DP4-E02 Råhus Syd. Prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E-DP4-E0) Entreprisen E-DP4-E0 Råhus Nord består af ca m² råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn). Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak. Entreprisen består i hovedtræk af: Betonarbejder. In-situ betonarbejder, m² etagedæk, 00 lbm. søjler, 900 lbm. bjælker og m² vægge. Betonelementleverence og montage. Beton- og letbetonelementer, m² etagedæk, 4 00 lbm søjler, lbm. bjælker og m² vægge. Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 450 m² tagdæk og facader. Leverence af 24 præ-fab badekabiner. Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger. CPV: JV MB JFP I/S Mads Eg Damgaardsvej Herning

28 Danmark-Hillerød: Dybfrostvarer REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frostvarer. Ca kg./liter Frostvarer. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: Catering Engros Stamholmen Hvidovre

29 Danmark-Hillerød: Vejtransport REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB (DK) Distribution af parenteral ernæring (lægemidler) og medicinske utensilier til ca. 200 patienter i hjemmebehandling, bosiddende primært på Sjælland. Distribution af parenteral ernæring og utensilier til patientbehandling i hjemmet hos ca 200 patienter, leveret på anvist plads i patientens hjem. Patienterne er tilknyttet Rigshospitalet. Den parenterale ernæring, som er det lægemiddel, skal hentes hos ordresgivers apotek og skal distribueres sammen med de for hjemmebehandlingen nødvendige medicinske utensilier (handsker, sprøjter, m.v.), som skal leveres af leverandøren. Leverancer til den enkelte patient skal primært ske som 4-dages leverancer. CPV: , Buur & Søgaard ApS Nørrelundsvej 8B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

30 Danmark-Hirtshals: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg HIRTSHALS HAVN (DANSK) Hirtshals Havn Udvidelse mod øst. Entreprise. Etablering af en ny stenkastning i direkte forlængelse af eksisterende stenkastning samt etablering af vejdæmning. CPV: M.J. Eriksson Gl. Køge Landevej Brøndby Strand Mailadresse:

31 Danmark-Hobro: Vinduespudsning MARIAGERFJORD KOMMUNE Mariagerfjord Kommune Udbud af vinduespolering 204. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Mariagerfjord Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering af daginstitutioner, uddannelsesbygninger samt administrationsbygninger hos Mariagerfjord Kommune i alt ca m2. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler. Hver delaftale består af 5-20 lokationer - i alt ca m2 pr. delaftale. CPV: ISS Facility Service a/s Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Telefon: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Holbæk: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HOLBÆK KOMMUNE Hjælp til Lokalplaner Konsulentydelser til udarbejdelse af lokalplaner. Holbæk Kommune udbyder levering af konsulentydelser til lokalplansarbejde. Det ønskes at tilknytte en leverandør, som kan håndtere en lokalplansproces. Holbæk Kommune har fortsat ansat egne konsulenter, som arbejder med lokalplaner, og behovet for at tilknytte eksterne konsulenter vil derfor være relevant i situationer, hvor Holbæk Kommunes egne ressourcer og kompetencer er opbrugt. Holbæk Kommune estimerer at aftage mellem konsulent timer årligt, hvilket dog ikke er et bindende estimat. Holbæk Kommune forpligtiger sig til at aftage minimum 250 timer pr. år set over kontraktperioden. Et evt. uudnyttet forbrug den ene år kan dermed overføres til det efterfølgende år. Forbruget i timer forventes ikke at fordele sig jævnt over året. CPV: , , , NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Holbæk: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Økonomisk rådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter økonomisk rådgivning og bistand til blandt andet afklaring af økonomiske og skattemæssige forhold i forbindelse med fusion, afklaring af ejeraftaler om bytteforhold, koncernintern afregning, udarbejdelse af fælles regnskabsopstillinger, åbningsbalancer mm. og gennemførelse af økonomisk due diligence. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende managementrådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: www2.deloitte.com/dk

34 Danmark-Holbæk: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Managementrådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende management rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter management rådgivning og bistand til blandt andet gennemførelse af visionsproces med henblik på udarbejdelse af fælles vision og strategiplan for fremtidigt fælles forsyningsselskab, konkretisering af strategi og udarbejdelse af implementeringsplan for strategiarbejdet. Endvidere omfatter opgaven organisationsstruktur for nyt selskab, kortlægning af nuværende og nødvendige kompetencer, forretningsgange og serviceniveau samt bistand til håndtering af personale i forandringsprocesser mm. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Implement Consulting Group Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E2, Installationsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , 45232, , , Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund

36 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E, Bygningsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , , , , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) DeMars Konsulentrammeaftale vedrørende projektledelse i forbindelse med udvikling af SAP applikationer. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets SAP-baserede ERP-løsning (DeMars - Danish Defence Management- og Ressourcestyringssystem), der omfatter ECC og BI. Opgaven håndteres af to afdelinger: DeMars Udviklingsafdeling og DeMars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Drift og vedligeholdelse af systemet er udliciteret til ekstern systemansvarlig leverandør. Nærværende udbud kan inddeles i to hovedområde: A. DeMars Udviklingsafdelings Planlægningssektion har ansvar for håndteringen af nedenstående opgaver, hvortil de efterspurgte konsulenter skal yde assistance: ) Udvikling og koordination af løsningsarkitekturen for DeMars (SAP ECC) applikationer og dertil integrerede SAP løsninger/systemer, samt integrationen til eksterne systemer 2) Udarbejdelse og vedligeholdelse af roadmap for udvikling DeMars (både ECC og BI) 3) Controlling af og koordination imellem implementeringsprojekter, herunder løs-ningsarkitektur, ressourcer m.v. 4) Tilvejebringelse af ressourcer til DeMars projekter, herunder projektledere 5) Koordination mellem udvikling og vedligehold af DeMars i samarbejde med De-Mars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling 6) Udviklingsprocesser i relation til implementeringsprojekter og løsningsarkitektur, samt dokumentation heraf. Forsvaret har allerede og vil inden for de kommende år igangsætte en række projekter til udvikling af eksisterende løsninger og ibrugtagning af nye SAP-baserede løsninger med henblik på optimering af systemunderstøttelse af Forsvarets forretningsprocesser. Projekter ledes af en udpeget projektleder fra forretningsområdet, der er den overordnede ansvarlige for projektet med ansvar overfor projektets styregruppe. Til et IT-projekt udpeges derudover en projektleder, der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer til projektet. Projektlederen er dermed også ansvarlig for IT-leverancer, der leveres af eksterne leverandører, herunder den systemansvarlige leverandør. Projektlederen der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer, indgår i et tæt samarbejde med og referer ultimativt til den af forretningen udpegede projektleder. Rollen som projektleder, omfatter ansvar for levering af IT-mæssige leverancer, i relation til udvikling af DeMars, der dækker områderne HR, økonomi, logistik, etablissement, BI og den tekniske platform, samt integration til eksterne systemer. B. De efterspurgte konsulenter skal yde assistance til projektledelse af IT-mæssige leverancer til et forretningsprojekt, og skal i den forbindelse bistå med varetagelse af nedenstående opgaver: ) Planlægning for og sikring af, at de IT-mæssige leverancer leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet 2) Bidrage til udarbejdelse af forretningsmæssigt beslutningsgrundlag for projekter, herunder gennem inddragelse af eksterne leverandører

38 3) Sikring af dokumentation af løsninger 4) Styring af ressourcer, herunder personale fra Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og eksterne leverandører samt udviklings- og testmiljøer 5) Overdragelse af projektet til drift og bidrage til succesfuld ibrugtagning. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Atos IT Solutions & Services A/S DK Dybendalsvænget Taastrup Telefon: Internetadresse: dk.atos.net/da-dk/home.html Fax: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon: Internetadresse: Fax:

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT- konsulentrammeaftale til Forsvarets SAP-system indenfor funktionsområderne logistik og økonomi. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) driver, udvikler og vedligeholder den koncernfælles IKT-infrastruktur inden for Forsvarsministeriets område og fungerer bl.a. som kompetencecenter for Dansk ForsvarsManagement- og Ressourcesystem (DeMars). DeMars er Forsvarets ERP-system, der bygger på SAP. DeMars Drift- og Vedligeholdelsesafdeling (DV) i FKIT er normeret til at varetage drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med Forsvarets SAP-løsning DeMars. Personellet i DV har opbygget en viden inden for DeMars, men udskiftninger af personellet gør, at DV ikke kan fastholde kompetencer inden for alle områder af SAP. Specialistviden inden for SAP er derfor også forankret ved konsulenter, som løser opgaver i DV på lige fod med afdelingens øvrige medarbejdere. Denne beskrivelse omfatter DeMars PM sektionen, der indgår i DV. DeMars PM sektionens ansvarsområde omfatter de systemprocesser, der understøtter Forsvarets vedligeholdelsesprocesser til vedligeholdelse af materiel og bygninger omfattende fly, skibe, kampvogne,våbensystemer, håndvåben, køretøjer, bygninger m.v. Vedligeholdelsesprocesserne er delprocesser af materieldrift, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) er Ansvarlig Bruger Myndighed (ABM) og etablissementsdrift, hvor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) er ABM. Ansvarsområdet omfatter desuden relateret ledelsesinformation,herunder BI samt integration mellem SAP/DeMars funktionsområder som MM, IP, PS, FI, CO, FM og HR. Vedligeholdelsesprocesserne systemunderstøttes af PM-modulet i SAP R/3. For at tilgodese behovet for konfigurationsstyring indenfor fly området er SAP IS Aerospace & Defence (A&D) implementeret. Endvidere omfatter området integration til perifere systemer som dokumenthåndteringssystemet IETDS, kommando-og kontrol-systemet RT-C2, tidsregistreringssystemet JOBSYS samt integration til forskellige flytyper og skibsklasser. Udbuddet omfatter IT-konsulentydelser indenfor SAP-PM området i DeMars: Konsulenterne skal indgå i PM-sektionen på lige fod med Forsvarets øvrige medarbejdere, og yde assistance til følgende opgaver: ) Varetagelse af teknisk sagsbehandling, rådgivning i forbindelse med fejlrettelser samt mindre ændringer tilden nuværende system-opsætning, herunder løsning af systemtekniske problemstillinger og indgå i DeMarsRelease Management og Change processen. 2) Systemmæssig og forretningsmæssig vurdering af, hvorvidt rettelser af fejl og ønskede ændringer skalgennemføres på produktionsmiljøet. 3) Udarbejdelse af test cases og tester fejlrettelser og ændringer. 4) Rådgivning af Forsvarets DeMars-brugere på 2. level niveau både ud fra en funktionel og procesorienteret synsvinkel, i fortsættelse af og i samarbejde med FKIT-IT-Servicecenter. 5) Rådgivning af Forsvarets myndigheder og brugere vedrørende autorisationer/roller/profiler. 6) Udarbejdelse af, foretagelse af korrektioner og godkendelser eller indstilling til godkendelse af systemmæssig DeMarsdokumentation, bl.a. ved brug af SOLMAN, samt 7) Systemmæssig projektdeltagelse for nyudvikling samt større fejlrettelser og tilpasninger.

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere