Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond -

2 Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at anskaffe et jobcentersystem til Jobcenter Jammerbugt. Det forventes, at der vil være ca. 0 brugere på systemet. Den samlede leverance skal opsummerende indeholde: Et borger-, virksomheds- og tilbudsmodul med mulighed for integration jf. kravspecifikationen i Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Leverandøren skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer, herunder interne som eksterne, jf. Kontraktbilag 4 Kunden IT-miljø og Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Driftsafvikling på servicebureau Implementering, service, løbende support, vedligeholdelse og krav om videreudvikling af system Levering af uddannelse superbrugere jf. Kontraktbilag 5 Tilknyttede ydelser samt option på uddannelse af slutbrugere Understøttelse af administration vedr. al relevant lovgivning og øvrige bestemmelser samt udvikling i takt med den lovgivningsmæssige og faglige udvikling på området Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk brugervejledning skal være opbygget således, at den både kan anvendes som introduktion til systemet og som opslagsværk. CPV: J.H. Schultz Information A/S Annexstræde Valby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

3 Danmark-Aarhus: Fjernvarmerørledninger INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af præisolerede ventiler til fjernvarme (TN0). Udbuddet vedrører levering af præisolerede kuglehaner som enkeltrørsventiler og twin-ventiler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme for perioden Aftalen kan forlænges med et år ad gangen, i alt 4 år. Udbuddet omfatter: Deludbud : Præisolerede ventiler til fjernvarme for twinrørsystemer Deludbud 2: Præisolerede ventiler til fjernvarme for enkeltrørssystemer. CPV: , Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør Telefon: Broen A/S Skovvej Assens

4 Danmark-Aarhus: Kloakvæsen AARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Aftale på udførelse af kloakservice for Aarhus Kommunes institutioner og afdelinger. Aftalen omfatter udførelse af kloakservice på Aarhus Kommunes institutioner mv. De opgaver som Aarhus Kommunes institutioner typisk skal have udført omfatter bl.a. rensning af forskellige typer afløb og brønde, spuling af rør og kloakledninger, tv-inspektion af installationer, tømning af fedtudskiller, transport af fjernvarmevand mv. CPV: , Risskov Kloakservice A/S Vejlbjergvej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Albertslund: Træbaseret brændsel VEKS VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB (DKS) CPV:

6 Danmark-Ballerup: Bomber FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE CPV: Bomber.

7 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION (DALO) CPV: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel.

8 Danmark-Ballerup: Søgående patruljefartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Søgående patruljefartøjer.

9 Danmark-Charlottenlund: Vine GENTOFTE KOMMUNE (943844) Rammeaftale på køb af vin. Der ønskes tilbud på levering af vine til gaver og forbrug, herunder vine med påsætning af egne etiketter. Tilbudsgiver skal endvidere yde rådgivning til institutioner og andre enheder i kommunen igennem hele aftaleperioden. CPV: , 59300, Holte Vinlager Smakkegårdsvej Gentofte

10 Danmark-Esbjerg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SE HOLDING A/S Samarbejdsaftale om forsikrings- og pensionsydelser. SE Holding A/S har indgået en kontrakt med PFA Pension om én samlet pensionsaftale, som omfatter alle SE-koncernens selskaber, dvs. i alt ca. 200 medarbejdere. Den samlede pensionsaftale er et kombineret forsikrings- og pensionsprogram for alle koncernens medarbejdere. Aftalen omfatter også medarbejdere i SE Net A/S og SE Salg A/S, som kan være underlagt forsyningsvirksomhedsdirektivet. CPV: , , PFA pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade København Ø Internetadresse:

11 Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune. Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Udbuddet er opdelt i 5 delområder. Der kan anmodes om at afgive tilbud på et, flere eller alle udbudte delområder. Rammeaftaler forudsættes indgået med virksomhed på hvert af de 5 delområder i form af en obligatorisk rammeaftale. Dette betyder, at Esbjerg Kommune indgår en rammeaftale med maksimalt 5 virksomheder. Dette antal virksomheder kan være lavere, da der kan indgås aftale med samme leverandør på flere delområde. CPV: EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg EVR A/S Havdigevej Esbjerg

12 Danmark-Farsø: Færgetransport VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) Sejlads på Rønbjerg-Livø ruten Kontrakten vedrører vilkårene for operatørens drift af færgeruten Rønbjerg Livø i perioden til Formålet med sejladsen er at sikre, at der kan transporteres personer og gods til og fra Livø i perioden fra og med uge 7 til og med uge 42, i alt 6 måneder pr. år. CPV: Miniline A/S Læssøegade Kolding Mailadresse: Internetadresse:

13 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester ENERGINET.DK Indkøb af forsikringsaftaler. Energinet ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder (dog ikke begrænset til): Kombineret entreprise/montageforsikring Entrepriseansvarsforsikring excl. skade på tredjemands infrastruktur Entrepriseansvarsforsikring for skade på tredjemands infrastruktur og krav for deraf følgende driftstab. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Energinet.dk's forsikringmægler. CPV: If Stamholmen Hvidovre Internetadresse: IF Stamholmen Hvidovre Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Koblingsudstyr ENERGINET.DK CPV: Koblingsudstyr. Siemens Borupvang Ballerup

15 Danmark-Fredericia: Lydisolering ENERGINET.DK ( ) CPV: Lydisolering. Persolit Lindøallèen Munkebo

16 Danmark-Fredericia: Overvågnings- og styresystem DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: , , , , Overvågnings- og styresystem. Scada eller tilsvarende system. Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr. Industrielle processtyringsanlæg. Fjernstyringsudstyr. Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse:

17 Danmark-Fredericia: Programmelrelaterede tjenester SUPPORT OG VEDLIGEHOLD AF ESDH-SYSTEM Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

18 Danmark-Fredericia: Radarapparatur DONG ENERGY WIND POWER A/S ( ) CPV: , , , , Radarapparatur. Radaranlæg. Radardetektorer. Radar. Eksperimentel udvikling. SmartWind Technologies, LLC LLC6307 CR 740 TX Lubbock USA Mailadresse: Internetadresse:

19 Danmark-Fredericia: Rengøring DONG ENERGY OIL OG GAS A/S Rengøringsservice til DONG Energy-lokationer i Danmark. DONG Energy Oil & Gas A/S har indgået en aftale vedrørende levering af rengøringsservice til lokationer i Danmark. Aftalen indebærer levering af udfaldsbaseret rengøringsservice samt tillægsydelser til ordregivers lokationer i Danmark. har i driftsaftalens løbetid option på en række tilkøbsydelser. CPV: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej Søborg

20 Danmark-Fredericia: Transformatorer ENERGINET.DK CPV: Transformatorer. SHL Offshore Contractor Albert Einstienlaan ER Zoetermeer NEDERLANDENE

21 Danmark-Fredericia: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt FREDERICIA KOMMUNE Danskundervisning for udlændinge. Formålet med, at Fredericia Kommune gennemfører en annoncering af danskuddannelse for udlændinge er at opnå et bedre samlet resultat. Det vil sige, at flere gennemfører den lovbestemte danskuddannelse på en måde, der ruster dem til at kunne fungere på arbejdsmarkedet og som aktive borgere i det danske samfund. CPV: A2B Hasselager Centervej Viby J Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Gentofte: Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger NORDVAND A/S Rammeudbud Vandledningsrenovering. Nordvands forsyningsområde omfatter Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Entreprisen omhandler anlægsarbejder i forbindelse med vandledningsrenovering for Nordvand. Nordvand ønsker at renovering af vandledninger udføres dels af () ekstern entreprenør, dels af (2) Nordvands egen driftsorganisation. () Vandledningsrenovering udført af ekstern entreprenør: Det er Nordvands intention, at der med den eksterne entreprenør årligt indgås et antal leveranceaftaler, som hver kan indeholde flere vejstrækninger. Projektet udbydes i en samlet entreprise, hvori der indgår jord- og opbrydningsarbejder, vandledningsarbejder, belægningsarbejder samt smedearbejder i Nordvands forsyningsområde. Vandledningsarbejdet omfatter No-Dig-arbejder i form af styret underboring, bursting og relining samt gravearbejde. Smedearbejdet omfatter bl.a. sammensvejsning af rør, diverse omkoblinger og tilslutninger. Lange stikledninger skal primært udføres ved skydning. Som bygherreleverance er ledninger, ventiler, stophaner, brandhaner og øvrige komponenter, der er nødvendige for gennemførelse af arbejderne. Materialer til interimsvand leveres af entreprenøren. (2) Vandledningsrenovering udført af nordvands egen driftsorganisation: (2.) Nordvand har behov for at supplere sin egen driftsorganisation i forbindelse med udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer med op til flere eksterne gravesjak bestående af 2 mand m. ladvogn og gravemaskine, velfærdsforanstaltninger samt udførelse af styret underboring og rørsprængninger. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at levere gravesjak og styret underboring/rørsprængninger til Nordvands egen udførelse af planlagte vandledningsrenoveringer. (2.2) Nordvand har herudover behov for ekstern entreprenør til at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. på de ikke-planlagte renoveringer (ad hoc arbejder) som udføres af Nordvands egen driftsorganisation. Entreprenøren skal kunne stille med en trailer til at transportere minigravemaskine rundt, og skal kunne flytte minigravemaskinen fra projekt til projekt. Det er således også en del af den udbudte rammeaftale at udføre styret underboring, rørsprængning og evt. opbrydningsarbejder, smedearbejder mv. samt at kunne flytte gravemaskine på trailer fra projekt til projekt i forbindelse med Nordvands egen udførelse af de ikke-planlagte vandledningsrenoveringer (ad hoc). CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

23 Danmark-Helsingør: Installation af ventilations- og klimaanlæg HELSINGØR KOMMUNE Rammeaftale om service, vedligehold og eftersyn af ventilationsanlæg i Helsingør Kommune. Rammeaftalen vedrører service, vedligehold og reparation af 354 ventilationsanlæg fordelt på Helsingør Kommunes ejendomme i kommunen. CPV: , JT3 Klima A/S Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester HELSINGØR KOMMUNE Rengøring i Helsingør Kommune 204. Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 2 lokaliteter. Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm. Område: Helsingør/Snekkersten, ca m² fordelt på ca. 2 lokaliteter. Kontraktens løbetid: Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*2 måneder på uændrede vilkår. Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse. Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud. CPV: , , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Helsingør: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling HELSINGØR KOMMUNE Trivselsundersøgelse 205. Første Trivselsundersøgelse skal gennemføres i 205 og efterfølgende Trivselsundersøgelser skal gennemføres hvert andet eller hvert tredje år, det vil sige i alt 3 undersøgelser. CPV: , , , Rambøll Management Consulting A/s Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Fax:

26 Danmark-Herning: Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg HERNING KOMMUNE Nødkald til Herning Kommune. Udbuddet vedrører levering af Nødkald til Herning Kommune, herefter kaldet. Der er pt. leveringsadresse i kommunen, hjælpemiddeldepotet, hvor alle nødkald i udgangspunktet skal leveres til. Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én leverandør for en periode på 2 år. Med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. CPV: , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon:

27 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV- Gødstrup. E-DP4-E0 Råhus Nord. Storentreprise. De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E-DP4-E0 Råhus Nord (dette udbud) og E-DP4-E02 Råhus Syd. Prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E-DP4-E0) Entreprisen E-DP4-E0 Råhus Nord består af ca m² råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn). Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak. Entreprisen består i hovedtræk af: Betonarbejder. In-situ betonarbejder, m² etagedæk, 00 lbm. søjler, 900 lbm. bjælker og m² vægge. Betonelementleverence og montage. Beton- og letbetonelementer, m² etagedæk, 4 00 lbm søjler, lbm. bjælker og m² vægge. Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 450 m² tagdæk og facader. Leverence af 24 præ-fab badekabiner. Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger. CPV: JV MB JFP I/S Mads Eg Damgaardsvej Herning

28 Danmark-Hillerød: Dybfrostvarer REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frostvarer. Ca kg./liter Frostvarer. Den angivne mængde er årligt forbrug. CPV: Catering Engros Stamholmen Hvidovre

29 Danmark-Hillerød: Vejtransport REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB (DK) Distribution af parenteral ernæring (lægemidler) og medicinske utensilier til ca. 200 patienter i hjemmebehandling, bosiddende primært på Sjælland. Distribution af parenteral ernæring og utensilier til patientbehandling i hjemmet hos ca 200 patienter, leveret på anvist plads i patientens hjem. Patienterne er tilknyttet Rigshospitalet. Den parenterale ernæring, som er det lægemiddel, skal hentes hos ordresgivers apotek og skal distribueres sammen med de for hjemmebehandlingen nødvendige medicinske utensilier (handsker, sprøjter, m.v.), som skal leveres af leverandøren. Leverancer til den enkelte patient skal primært ske som 4-dages leverancer. CPV: , Buur & Søgaard ApS Nørrelundsvej 8B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

30 Danmark-Hirtshals: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg HIRTSHALS HAVN (DANSK) Hirtshals Havn Udvidelse mod øst. Entreprise. Etablering af en ny stenkastning i direkte forlængelse af eksisterende stenkastning samt etablering af vejdæmning. CPV: M.J. Eriksson Gl. Køge Landevej Brøndby Strand Mailadresse:

31 Danmark-Hobro: Vinduespudsning MARIAGERFJORD KOMMUNE Mariagerfjord Kommune Udbud af vinduespolering 204. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Mariagerfjord Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering af daginstitutioner, uddannelsesbygninger samt administrationsbygninger hos Mariagerfjord Kommune i alt ca m2. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler. Hver delaftale består af 5-20 lokationer - i alt ca m2 pr. delaftale. CPV: ISS Facility Service a/s Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: KRS Service A/S Farverland Glostrup Telefon: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon:

32 Danmark-Holbæk: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HOLBÆK KOMMUNE Hjælp til Lokalplaner Konsulentydelser til udarbejdelse af lokalplaner. Holbæk Kommune udbyder levering af konsulentydelser til lokalplansarbejde. Det ønskes at tilknytte en leverandør, som kan håndtere en lokalplansproces. Holbæk Kommune har fortsat ansat egne konsulenter, som arbejder med lokalplaner, og behovet for at tilknytte eksterne konsulenter vil derfor være relevant i situationer, hvor Holbæk Kommunes egne ressourcer og kompetencer er opbrugt. Holbæk Kommune estimerer at aftage mellem konsulent timer årligt, hvilket dog ikke er et bindende estimat. Holbæk Kommune forpligtiger sig til at aftage minimum 250 timer pr. år set over kontraktperioden. Et evt. uudnyttet forbrug den ene år kan dermed overføres til det efterfølgende år. Forbruget i timer forventes ikke at fordele sig jævnt over året. CPV: , , , NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Mailadresse: Telefon:

33 Danmark-Holbæk: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Økonomisk rådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter økonomisk rådgivning og bistand til blandt andet afklaring af økonomiske og skattemæssige forhold i forbindelse med fusion, afklaring af ejeraftaler om bytteforhold, koncernintern afregning, udarbejdelse af fælles regnskabsopstillinger, åbningsbalancer mm. og gennemførelse af økonomisk due diligence. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende managementrådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: www2.deloitte.com/dk

34 Danmark-Holbæk: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Managementrådgivning i forbindelse med etablering af fælles forsyningsselskab. Holbæk Forsyning, Roskilde Forsyning, Lejre Forsyning, Sorø Forsyning og Odsherred Forsyning har sammen med en række andre forsyningsselskaber gennemført en analyse af potentialer ved øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne. Analysen har resulteret i at de 5 nævnte forsyningsselskaber arbejder videre med en forventning om at etablere et nyt fælles forsyningsselskab. ne udbyder derfor konsulentopgave vedrørende management rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Link til rapport fra analysearbejdet: roskilde-forsyning.dk/media/249529/foranalyse-samlet-rapport-2-forsyninger-20-august-204-pwc-38rjkpnf-.pdf Link til rapport vedr. revurdering af synergipotentiale ved samarbejde: roskilde-forsyning.dk/media/249568/udkast-foranalyse-4-5-forsyninger-pwc-3d6jlzrl-.pdf Opgaven omfatter management rådgivning og bistand til blandt andet gennemførelse af visionsproces med henblik på udarbejdelse af fælles vision og strategiplan for fremtidigt fælles forsyningsselskab, konkretisering af strategi og udarbejdelse af implementeringsplan for strategiarbejdet. Endvidere omfatter opgaven organisationsstruktur for nyt selskab, kortlægning af nuværende og nødvendige kompetencer, forretningsgange og serviceniveau samt bistand til håndtering af personale i forandringsprocesser mm. Parallelt med denne opgave udbydes ved EU-udbud konsulentopgave vedrørende økonomisk rådgivning og bistand til den videre implementeringsproces. Endvidere udbydes ligeledes parallelt med denne opgave ved annoncering konsulentopgave vedrørende juridisk rådgivning og bistand for den videre implementeringsproces. Opgaven vedr. Juridisk bistand vil omfatte den tværgående koordinering af de 3 parallelle opgaver. CPV: Implement Consulting Group Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E2, Installationsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , 45232, , , Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund

36 Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder HVIDOVRE HOSPITAL NHH2.4 Funktions og Billeddiagnostisk enhed (FBE), Storentreprise, Entreprise E, Bygningsarbejder. Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) ombygges og moderniseres. I hovedtal er der tale om ombygning af ca m². Der skal bl.a. etableres/renoveres modtagelse, scannerrum, undersøgelsesrum, konference- og beskriverrum. CPV: , 45300, , , , , Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge

37 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) DeMars Konsulentrammeaftale vedrørende projektledelse i forbindelse med udvikling af SAP applikationer. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets SAP-baserede ERP-løsning (DeMars - Danish Defence Management- og Ressourcestyringssystem), der omfatter ECC og BI. Opgaven håndteres af to afdelinger: DeMars Udviklingsafdeling og DeMars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Drift og vedligeholdelse af systemet er udliciteret til ekstern systemansvarlig leverandør. Nærværende udbud kan inddeles i to hovedområde: A. DeMars Udviklingsafdelings Planlægningssektion har ansvar for håndteringen af nedenstående opgaver, hvortil de efterspurgte konsulenter skal yde assistance: ) Udvikling og koordination af løsningsarkitekturen for DeMars (SAP ECC) applikationer og dertil integrerede SAP løsninger/systemer, samt integrationen til eksterne systemer 2) Udarbejdelse og vedligeholdelse af roadmap for udvikling DeMars (både ECC og BI) 3) Controlling af og koordination imellem implementeringsprojekter, herunder løs-ningsarkitektur, ressourcer m.v. 4) Tilvejebringelse af ressourcer til DeMars projekter, herunder projektledere 5) Koordination mellem udvikling og vedligehold af DeMars i samarbejde med De-Mars Drifts- og vedligeholdelsesafdeling 6) Udviklingsprocesser i relation til implementeringsprojekter og løsningsarkitektur, samt dokumentation heraf. Forsvaret har allerede og vil inden for de kommende år igangsætte en række projekter til udvikling af eksisterende løsninger og ibrugtagning af nye SAP-baserede løsninger med henblik på optimering af systemunderstøttelse af Forsvarets forretningsprocesser. Projekter ledes af en udpeget projektleder fra forretningsområdet, der er den overordnede ansvarlige for projektet med ansvar overfor projektets styregruppe. Til et IT-projekt udpeges derudover en projektleder, der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer til projektet. Projektlederen er dermed også ansvarlig for IT-leverancer, der leveres af eksterne leverandører, herunder den systemansvarlige leverandør. Projektlederen der er ansvarlig for levering af IT-mæssige leverancer, indgår i et tæt samarbejde med og referer ultimativt til den af forretningen udpegede projektleder. Rollen som projektleder, omfatter ansvar for levering af IT-mæssige leverancer, i relation til udvikling af DeMars, der dækker områderne HR, økonomi, logistik, etablissement, BI og den tekniske platform, samt integration til eksterne systemer. B. De efterspurgte konsulenter skal yde assistance til projektledelse af IT-mæssige leverancer til et forretningsprojekt, og skal i den forbindelse bistå med varetagelse af nedenstående opgaver: ) Planlægning for og sikring af, at de IT-mæssige leverancer leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet 2) Bidrage til udarbejdelse af forretningsmæssigt beslutningsgrundlag for projekter, herunder gennem inddragelse af eksterne leverandører

38 3) Sikring af dokumentation af løsninger 4) Styring af ressourcer, herunder personale fra Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og eksterne leverandører samt udviklings- og testmiljøer 5) Overdragelse af projektet til drift og bidrage til succesfuld ibrugtagning. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Atos IT Solutions & Services A/S DK Dybendalsvænget Taastrup Telefon: Internetadresse: dk.atos.net/da-dk/home.html Fax: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NNIT A/S DK Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon: Internetadresse: Fax:

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT- konsulentrammeaftale til Forsvarets SAP-system indenfor funktionsområderne logistik og økonomi. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) driver, udvikler og vedligeholder den koncernfælles IKT-infrastruktur inden for Forsvarsministeriets område og fungerer bl.a. som kompetencecenter for Dansk ForsvarsManagement- og Ressourcesystem (DeMars). DeMars er Forsvarets ERP-system, der bygger på SAP. DeMars Drift- og Vedligeholdelsesafdeling (DV) i FKIT er normeret til at varetage drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med Forsvarets SAP-løsning DeMars. Personellet i DV har opbygget en viden inden for DeMars, men udskiftninger af personellet gør, at DV ikke kan fastholde kompetencer inden for alle områder af SAP. Specialistviden inden for SAP er derfor også forankret ved konsulenter, som løser opgaver i DV på lige fod med afdelingens øvrige medarbejdere. Denne beskrivelse omfatter DeMars PM sektionen, der indgår i DV. DeMars PM sektionens ansvarsområde omfatter de systemprocesser, der understøtter Forsvarets vedligeholdelsesprocesser til vedligeholdelse af materiel og bygninger omfattende fly, skibe, kampvogne,våbensystemer, håndvåben, køretøjer, bygninger m.v. Vedligeholdelsesprocesserne er delprocesser af materieldrift, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) er Ansvarlig Bruger Myndighed (ABM) og etablissementsdrift, hvor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) er ABM. Ansvarsområdet omfatter desuden relateret ledelsesinformation,herunder BI samt integration mellem SAP/DeMars funktionsområder som MM, IP, PS, FI, CO, FM og HR. Vedligeholdelsesprocesserne systemunderstøttes af PM-modulet i SAP R/3. For at tilgodese behovet for konfigurationsstyring indenfor fly området er SAP IS Aerospace & Defence (A&D) implementeret. Endvidere omfatter området integration til perifere systemer som dokumenthåndteringssystemet IETDS, kommando-og kontrol-systemet RT-C2, tidsregistreringssystemet JOBSYS samt integration til forskellige flytyper og skibsklasser. Udbuddet omfatter IT-konsulentydelser indenfor SAP-PM området i DeMars: Konsulenterne skal indgå i PM-sektionen på lige fod med Forsvarets øvrige medarbejdere, og yde assistance til følgende opgaver: ) Varetagelse af teknisk sagsbehandling, rådgivning i forbindelse med fejlrettelser samt mindre ændringer tilden nuværende system-opsætning, herunder løsning af systemtekniske problemstillinger og indgå i DeMarsRelease Management og Change processen. 2) Systemmæssig og forretningsmæssig vurdering af, hvorvidt rettelser af fejl og ønskede ændringer skalgennemføres på produktionsmiljøet. 3) Udarbejdelse af test cases og tester fejlrettelser og ændringer. 4) Rådgivning af Forsvarets DeMars-brugere på 2. level niveau både ud fra en funktionel og procesorienteret synsvinkel, i fortsættelse af og i samarbejde med FKIT-IT-Servicecenter. 5) Rådgivning af Forsvarets myndigheder og brugere vedrørende autorisationer/roller/profiler. 6) Udarbejdelse af, foretagelse af korrektioner og godkendelser eller indstilling til godkendelse af systemmæssig DeMarsdokumentation, bl.a. ved brug af SOLMAN, samt 7) Systemmæssig projektdeltagelse for nyudvikling samt større fejlrettelser og tilpasninger.

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser Jens Hedegaard Madsen, kundepartner, SKI 7. marts 2014 2 Management Konsulentydelser 17.13 Management Konsulentbistand 17.10 Jens

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services

SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services 25. februar 2015 1 SKI 02.19 ASP / Cloud-SaaS Services Chefkonsulent Bjarne Jørgensen, SKI 25. februar 2015 2 Rammerne for indlægget ASP og Cloud-SaaS, hvad dækker begrebet. Rammeaftaler på IT området,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere