Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 57 Januar Godt Nytår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 57 Januar 2005. Godt Nytår"

Transkript

1 1 Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Nr. 57 Januar 2005 Godt Nytår Hele bestyrelsen og redaktionen ønsker alle klubbens medlemmer samt deres familie et rigtig godt nytår med et stor tak for det gamle. Der rent sportslig blev en vellykket sæson, men knap så vellykket rent socialt, det må vi råde bod på i det kommende år, hvor det første tiltag allerede er taget nemlig med vor tur til Mallorca, som har fået en pæn tilslutning. DCU vil have flere penge for licensen i 2005 derfor bliver vi nødt til at forhøje vores kontingent. Stigningen skyldes at DCU nu har tegnet en forsikring, der skulle dække personskade ved styrt. Vi får stadig tilsendt bladet 4 gange om året. Kontingentet er derfor Personlig aktiv kontingent DCU licens/blad i alt 425 kr. Familie kontingent DCU licens/blad i alt 475 kr. Passiv kontingent kr. Licens DCU 225 Licens/blad 225 kr. Kontingent betales inden 31/1 for at I kan nå at få første nummer af Cycling World men ellers inden eller på generalforsamlingen (for at have stemmeret) der afholdes Onsdag den 2. marts Side Side Ulykkesforsikring med licens 2 Generalforsamling 2. marts 5 Træning Vinter 2-3 Nostalgi 6 En ganske normal træningstur 3-4 Aktivitetskalenderen 7 Kassererens opråb 5 Kontaktsiden 8

2 Ny kollektiv ulykkesforsikring af licenshavende aktive 15: November DCU tegner en kollektiv ulykkesforsikring hos forsikringsselskabet If. Forsikringen træder i kraft den 1. april 2005 og dækker frem til 31. marts 2006 for alle cykelryttere og motionister, som har gyldigt licens for året Forsikringen dækker dog ikke ryttere, der får udbetalt løn fra deres trade team. Ulykkesforsikringen dækker når skaden sker på cykel, uanset om der er tale om træning eller løb. Endvidere dækker forsikringen under transport til og fra andre stævnepladser og sportspladser, når transporten er arrangeret af foreningen, distriktet eller unionen. Forsikringen dækker over hele jordkloden, dog ikke hvis der tages fast ophold uden for Norden i mere end 1 år. Forsikringen kommer til udbetaling, uanset om den skadesramte har en privat ulykkeforsikring ved siden af. Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der medfører varigt mén på mindst 10 %. Erstatningen går op til kr ,- ved 100 % invaliditet. Herudover er der en tandskadedækning, der dækker rimelige udgifter som følge af et ulykkestilfælde, der er mulighed for fysioterapi- og kiropraktorbehandling, og der er en dødsfaldsdækning på kr ,-. For personer under 18 år er dødsfaldsdækningen kr ,-. Fra det fyldte 61 år nedsættes invaliditetsdækningen i mindre grad. Fra det fyldte 70 år ophører tandskadesamt anden behandlingsdækning og dødsfaldsdækningen halveres. Evt. licenshavende der er fyldt 80 år er ikke omfattet af forsikringen. Danmarks Cykle Union 18. november 2004 Træning i efterår/vinter 2004/2005 Den første periode af et nyt år begynder efter et afslappende efterår i oktober, november og december hvor der skal leges hvor man har lyst det gælder både landevej og skovstier. Vinterperioden der er i Januar, februar og marts. I den periode skal I koncentrere jeres træning om følgende punkter:

3 A: Pulstræning, B: hurtighed/teknik, C: kræfter. 3 A: Pulsen/vejrtrækningen er alfa og omega for at kunne cykle hurtigt og/eller langt. Ved at træne bevist på det, hæver du uvilkårlig syregrænsen og kan køre længere/hurtigere uden at få problemer. B: Hurtighed/teknik kan trænes med et lavt gear/små skridt med hurtige spurter, eller kørsel på ruller. Teknik er f.eks. pedaltråd/træk, trænes også i forbindelse med hurtighed. Det drejer sig simpelthen om at følge med pedalerne, uden at hoppe i sadlen, du opnår den bedste træning hvis fødderne er spændt fast. Det giver også hurtighed, hvis du har mange kræfter. C: Kræfterne opnås med cirkel-vægttræning og cykling på bakker i et højt gear. Vejret kan også hjælpe, tag f.eks. imod stormvejr med kyshånd, det er en ren foræring fra naturens side. En ganske normal træningstur i vinterperioden. Jeg startede som sædvanlig vores aftentur den 23/11 kl. 16:10 fra mit arbejde på Avedøre Holme og kørte i pæn modvind ud til vores mødested hvor Ringvej 3 og Køgevej mødes i Vallensbæk. Her var jeg så heldig at både Jørgen og Thomas var kommet, så vi kunne trille videre til Greve, Kildebrønde, Stærkinde, Vindinge hvor vi som sædvanlig drejede mod Roskildevej. Vejret var dejlig, det blæste en del fra vest og det var begyndt at blive ret mørkt, men vi havde jo vore gode baglygter og forlygter, så vi var forholdsvis sikre. I modvinden kørte vi ca. 25/30 km/t på skift og det var rimelig hårdt og vi kom til at svede. Da vi endelig nåede Roskildevej fik vi medvind og farten røg automatisk op på ca. 35 km/t uden at af den grund anstrengte os. Efter at vi var kørt under viadukten efter Hedehusene skete der noget forunderligt. Alt lys slukkede og jeg vågnede først op på sygehuset i Glostrup med en krave om nakken der skar ned i mit kraveben som gjorde afsindig ondt, de flyttede mig fra båren over på CT scanningen og jeg kastede op og havde det rent ud sagt af H.. til. Og endelig fandt de ud af hvad der var i vejen med mig og fjernede den forbandede krave, så jeg kunne slappe af. Først derefter fandt jeg ud af hvad der i alverden var sket, for Susanne stod lige pludselig ved siden af mig og fortalte at jeg var styrtet på cyklen og kørt med alarm til Glostrup Sygehus hvor man konstaterede at jeg havde fået hjernerystelse, en meget lille blodsamling i hjernen (der ville forsvinde) slået tænderne og kæben i venstre side, brækket kravebenet, trykket alle ribben i venstre side, brud i bækkenet samt slået knæet. Der var ingen nævneværdige udvendige skrammer kun lidt sår på skulderen,

4 4 og lidt blåsorte mærker. Bruddet i bækkenet var det værste, det var der hvor lårbenet var vedhæftet, så jeg må ikke støtte på venstre ben i minimum 6 uger. Bruddene i bækkenet og kravebenet lå så pænt at man besluttede sig til ikke at operere. Derfor var det meget vigtigt at jeg indtil næste tjek efter 3 uger lå i sengen. Hvis bruddene er helet godt op efter 6 uger (6/1) må jeg begynde en ganske let genoptræning, og endelig efter 12 uger skulle det været helet helt op og der skulle ingen begrænsninger være i træningsmængderne. Man har kun det i baghovedet at 1 dag hvor man ligger helt stille kræver en uges træning!!!!!! Så hvor meget magter man efter 12 uger??? Det værste ved at være sengeliggende er at man skal på WC og at man skal have hjælp til at vaske sig bagefter, det var så slemt for mig at jeg holdt mig i 3-4 dage mellem hver gang og de fodrede mig med afføringspiller, fordi de troede at min mave var gået i stå, så selv om de fodrede mig med piller kunne jeg holde mig bare på grund af min stædighed. Næste dag kom Jørgen og Thomas og besøgte mig, de kunne så fortælle lidt om, hvad der var sket. NCC havde noget arbejde ved siden af posthuset i Høje Tåstrup og for ikke at sidde fast i rabatten mellem cykelstien og vejbanen havde de udlagt nogle jernplader som de kunne køre på. Efter at have kørt hele dagen var 2 af 3 plader skubbet ind over cykelstien med spidserne ½ til en hel meter og i 20 cm højde. Da det var ret mørkt på cykelstien så vi så slet ikke pladerne med det resultat at jeg der kørte forrest ramte den skrå kant og styrtede hvorefter Jørgen der heller ikke havde set pladerne kørte op i mig og slog sig voldsomt specielt ryggen fordi han havde en pumpe i baglommen, og i modsætning til mig fik Jørgen rigtig mange hudafskrabninger samt Hjernerystelse. Thomas lå sidste og undgik med nød og næppe styrtet. Alle også lægerne på hospitalet var enige om at cykelhjælmen havde reddet vores liv, så aldrig nogen træningstur uden cykelhjelm. Jeg blev udskrevet efter 30 dage hvor ophelingen af bruddene er gået rigtig stærkt takket være min gode form og hvor musklerne har holdt godt sammen på bruddet i bækkenet, så lægerne var ret optimistiske med hensyn til genoptræningen, der formentlig kan sættes i gang efter den 6/1. Jeg vil gerne hermed sige en stor tak til Jørgen og Thomas for deres indsats omkring styrtet, dels at jeg kom med en ambulance og dels blev min cykel fragtet ud til Road Bike Shop til rep./vurdering. Jørgen har i tiden efter ulykken ydet et stort efterforskningsarbejde for at finde en skyldig, der kunne betale vores skader. NCC s forsikring skal betale for alt det vores egen forsikring ikke dækker, samt svie og smerte. Og også bagefter har i alle bakket mig op på hospitalet, så jeg ikke fik hospitalskuller på et ellers udmærket hospitalsophold hvor alle springer for en. Kaj

5 En lille hilsen fra John 5 Er vedlagt i dette blad. Han beder mindeligt om at I betaler/overfører penge til dækning af det kommende års kontingent. For at få Cycling World tilsendt Jeres adresse skal beløbet indbetales her i Januar, så John kan nå at få det indbetalt til DCU. For at i skal have stemmeret på generalforsamlingen skal beløbet være indbetalt senest eller på generalforsamlingen der afholdes den 2. marts. Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Dagsorden: Sydgården, Bygaden 109 Onsdag den 2. marts 2005 Kl. 19,30 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt telefontilskud til formand og kasserer 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Valg af redaktør 9. Eventuelt På valg er kassereren John Christensen, bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen, suppleant Jesper Nielsson, revisor Jesper Sørensen, revisorsuppleant Bjørn Andersen, samt redaktør Kaj Flindt. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Efter generalforsamlingen går vi til forårsmødet, hvor vi tilrettelægger den kommende sæson med b.la. klubmesterskabet, hvilke løb koncentrerer vi os om og hvordan træner vi. Det og meget mere vil blive berørt så mød op og gør din indflydelse gældende

6 Nostalgi.. (fortsættelse fra bogen om DBC ) Hovedkvarteret var Damhuskroen, men en stor Del af Pacerne holdt til i Røde Vejrmølle Kro, hvor de svingede Pigerne og blev kaldt ud til Pace, naar Susanne Lindberg nærmede sig. At holde hele denne Stab Pacere i Aande i de 2½ Døgn, Rekordkørselen varede, kunde i vore Dage ikke have undgaaet at blive en kostbar Historie. Dengang blev det ikke saa bekosteligt. Tiderne var billigere, Indtsillingen en anden, og Pacerne nøjsomme Folk, der i første Række var de gode Kammerater, som ofrede sig for Sagen, og i og for sig gerne nøjedes med at faa lidt Sjov i Gaden i den Tid, der var Pause for den enkelte. Det var Kæresten Charles Hansen, der betalte Gildet, men som han sagde: Naar Susanne kan give 1000 Kilomenter, kan jeg vel nok give Fortæringen, saa bliver det jo i Familien. I Hovedkvarteret i Danhuskroen havde han Til minde om den berømte 4 Mils Rekord paa 58 Minnutter og 29 Sekunder forærede Th. Lippert Rekordmanden C.L.Pedersen denne morsomme Brevpresser paa hans 50 Aars Fødselsdag i reserveret to Værelser i to Nætter til en samlet pris af 5 Kroner, en Bolle Punch kostede 5 Kr.,6 Akvavit 36 Øre, en Cognac-Sjus 25 Øre, og seks stegte Kyllinger med Agurkesalat og brunede Kartofler kostede 3 Kr. 60 Øre, saa Udgifterne var til at overse. Da Frk. Lindberg holdt op, prøvede to Søstre, Frøknerne Thorup, paa at tage Arven op efter hende. De var nydelige og vakte ikke ringe Interesse paa Ordrupbanen og C. C.s Træbane, men de kunde ikke staa for Strabaserne i de lange Landevejsløb. Den ene af dem blev senere gift med den kendte Trælasthandler Harald Simonsen. Den kvindelige Cykelrytter i den Periode var en Fru Larsen, en robust, ikke helt ung Dame, der var udpræget energisk. Esbjergløbet i 1896 opnaaede hun sit bedste Resultat. Hun naaede gennem Halvdelen af Løbet, nemlig til Esbjerg, hvor hun udmattet modtog den smukke Velkomst, Esbjergklubben beredte hende. Kørselen om D.B.C.s Landevejsmedaljer bevirkede stor interesse for Rekordkørsel, og medens der i 1891 uddeltes 19 Medaljer, kom man i 1892 helt op paa 59 medaljer, deraf tre for Distancen 100 Danske Mil. Den Tids førende Navne fremgaar bedst af Listen over disse Rekordsættere i Julius Røhrs opnaaede D.B.C.s Æresmedalje for at have kørt 100 Mil i Tiden 48 Timer 57 Min. D.B.C.s store Guldmedalje tildeltes Th. Lippert for 100 Mil paa 51 Timer, L. Thorlund for 100 Mil på 69:22, C. Jørgensen for paa 12 Timer, at have tilbagebragt 35 3/4 Mil samt Frk. Johanne Jørgensen en Medalje for 21 ¾ Mil paa 6 Timer og 11 ¼ Mil paa 3 Timer. Den almindelige interesse for Rekordkørsel medførte en meget spændende Duel mellem C.L. Pedersen, der nærmest var Banerytter, og W. Olsen. De interesserede sig for Distancen 4 Mil og kæmpede paa Livet løs om at faa den bedste Tid. C.L. Pedersen kørte paa hule Cushion-Ring, W. Olsen paa den mere behagelige Pneumatik-Ring, men trods Handicappet opnaaede C.L. Pedersen den bedste tid og fik 4 Mils Rekorden med 58 Minutter 29 Sekunder, faa Sekunder bedre end Konkurrenten. Det var en Præstation, man saa op til paa den Tid. (NB: 1 Mil er 7,532 km i dagens Danmark) Fortsættes i næste nummer

7 7 Aktivitetskalenderen Januar 5. Klubmøde Sydgården 19:30 Søndage Fællestræning evt. skovtur Glostruphallen 09: Sidste dag for betaling af kontingent for at få Cykling World 1. nr. tilsendt til egen adresse. John Februar 2. Klubmøde Vinter- og forårets træning drøftes Søndage Fællestræning Glostruphallen 09:00 Marts 2. Klubmøde - Generalforsamling Sydgården kl. 19,30 Søndage Fællestræning Glostruphallen 09:00 April 6. Klubmøde Søndage Fællestræning Glostruphallen 09:00 Forslag til kommende sæson - klubdeltagelse Storebæltsløbet i Slagelse Grejsdalsløbet i Vejle Skjoldnæsholmløbet i Roskilde Udfordringen i Sorø ((Fælles Socialtur) Activision life- og Bananiløbet, Brøndby Stjernemotion i Nykøbing Falster Roskilde Hold Match, Jystrup Stjernemotion i Tølløse (Kvindetri???) Tour de Vest i Glostrup Alpetramp i Brobyværk Disse løb er gamle kendinge på nær Stjerneløbet i Tølløse eller i Nykøbing Falster. Der kunne være spændende at deltage i, men jeg er ikke klar over om det er samme dag som Tri-klubbens Kvindetri hvor vi skal hjælpe til med kontroltjeneste. Vi bestemmer hvilke løb vi vil deltage i på klubbasis, d.v.s. samlet transport med individuel deltagelse på nær socialtur samt holdløb. Emnet fastlægges efter vores generalforsamling på forårsmødet.

8 Bestyrelsen Formand: Klaus Mørck Ved Lindelund Brøndby Telefon Kasserer: John Christensen Evas Alle Glostrup Telefon Løbsarr. Jørgen Schulze Skærbækvej 7B 2610 Rødovre Telefon Medlem: Mogens Petersen, Nyrupgaard Landevejen 27A, 4060 Kirke Saaby Telefon: Medlem: Torben Jørgensen Nimbusparken 3 st Frederiksberg Telefon Redaktion: Kaj Flindt Axelhøj 30, 2610 Rødovre Telefon Hjemmeside: 8 Revisor: Jesper Sørensen Kontingent pr. år kr. 425,- enkelt medlemskab inkl. licens Klublokale: kr. 475,- familie inkl. Én licens Første onsdag i hver måned kl. 19,30 kr. 50,- passiv u/licens Sydgården, Bygaden 109 kr. 225,- DCU motionslicens (Se aktivitetskalenderen for ændringer) Klubtøj: Kortærmet klubtrøje kr. 250,-, langærmet klubtrøje kr. 320,- sweet shirt kr. 75,- Cykelbukser kr. 260,-, overtræksjakke kr. 610,-. Alt i klubbens farver. Bestilles hos John Christensen Fællestræning: Mødested Glostruphallen April-maj-juni Tirsdag og torsdag kl. 17,00 - Søndag kl. 08,00 Juli Aftales fra gang til gang Aug. sep. Tirsdag og torsdag kl. 17,00 - Søndag kl. 08,00 Oktober- februar Søndag kl. 09,00, Se i øvrigt aktivitetskalenderen Marts Hverdage efter aftale, Søndag kl. 08,00 HUSK AT TJEKKE VOR HJEMMESIDE PÅ ADRESSEN DEADLINE NÆSTE NUMMER 20. februar 2005 Der tages forbehold for taste/stavefejl

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere