7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark"

Transkript

1 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen Forslag 1 (blad ) Delegerede i FTF s kompetente forsamlinger Forslagsstiller: Kriminalforsorgsforeningen Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark Forslagsstiller: Dansk Sygeplejeråd Forslag 3 (blad ) Evaluering af FTF s organisatoriske struktur Forslagsstiller: Danske Bioanalytikere Forslag 4 (blad 7.7) Vedtægtsændring 11. Kongresdelegerede vælges for 3 år Forslagsstiller: FTF s forretningsudvalg

2 7.2 Forslag 1 ændringsforslag om delegerede til FTF s kompetente organer Forslagsstiller: Kriminalforsorgsforeningen Nuværende formulering 11 stk. 2 Kongressen består af forretningsudvalget samt af delegerede valgt af medlemsorganisationerne. Der vælges en delegeret for hver pr. 1. januar påbegyndt antal 1500 aktive medlemmer i organisationen, jf. dog 11, stk. 5. Der kan maksimalt vælges 30 delegerede. Valg af delegerede er gældende fra hvert års 1. juli til næste års 30. juni. 20, stk. 2: Repræsentantskabet består af forretningsudvalget samt 75 medlemmer valgt for en kongresperiode i hver af sektionerne, jfr. 30, i forhold til sektionens antal aktive medlemmer pr. 1. januar i året efter kongressen. Hvis en organisation optages midt i en kalenderår medregnes organisationens medlemstal i sektionens antal aktive medlemmer pr. 1. januar i det efterfølgende kalenderår. FTF s forretningsudvalg fastsætter nærmere regler for valgperioden samt sammensætning af repræsentantskabet, jf. dog 20, stk Kriminalforsorgsforeningen stiller forslag om, at alle fagforeninger uanset størrelse altid har mindst en delegeret i FTF' s kompetente forsamlinger. Forslagsstillers motivering af forslaget Forslag til behandling på FTF s ordinære kongres Kriminalforsorgsforeningen stiller forslag om, at alle fagforeninger uanset størrelse altid har mindst en delegeret i FTF' s kompetente forsamlinger. Det betyder, at alle FTF organisationer til kongres og repræsentantskabsmøde fremover altid har mindst en delegeret. Forslaget er drøftet med en række små og mellemstore organisationer tilknyttet CO lo, hvor alle bakker op! Vi er i Kriminalforsorgsforeningen på det rene med, at man kan deltage som observatør, men mener, at nærværende forslag vil skabe en stærkere demokratisk forankring af FTF- også i de små medlemsorganisationer. Vi har intet ønske om, at andre organisationer skal afgive pladser for, at dette forslag kan realiseres. L stedet kan man udvide det samlede antal af delegerede. Vi håber, at forretningsudvalget vil bakke op om forslaget og bistå med udarbejdelse af de nødvendige ændringer af vedtægt mv.

3 7.3 Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at forslaget forkastes af kongressen.

4 7.4 Forslag 2 FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark Forslagsstiller: Dansk Sygeplejeråd FTF skal i den kommende kongresperiode udarbejde strategier for/forslag til, hvordan lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark kan udlignes. Forslagsstillers motivering af forslaget Dansk Sygeplejeråd stiller følgende forslag til behandling på FTF s kongres: FTF skal i den kommende kongresperiode udarbejde strategier for/forslag til, hvordan lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark udlignes. I Danmark er der stor forskel på, hvad kvinder og mænd tjener, og adskillige undersøgelser har vist at danske mænd i gennemsnit får omkring 18 pct. mere i lønningsposen end danske kvinder. Det på trods af, at danske kvinder er højere uddannet end danske mænd, og at danske kvinder og mænd har omtrent lige stor erhvervserfaring. Uddannelsesniveau og erhvervserfaring kan således ikke forklare det store løngab. Forklaringen skal findes andre steder. Undersøgelser viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvinder og mænd arbejder i forskellige fag og brancher, betyder at lønnen er høj i de fag, hvor der er mange mænd ansat, og tilsvarende lav i de fag, hvor der er mange kvinder ansat. SFI (2011) viste det senest i deres undersøgelse Kvindefag er lavtlønsfag?, hvor det konstateres, at: Jo flere kvinder der er i et fag, jo lavere løn. Dette moderne ligelønsproblem har historiske årsager. Historisk set har mænd tjent mere end kvinder også selvom mand og kvinde stod ved samme samlebånd og udførte nøjagtigt det samme arbejde. Det skyldtes dels en forestilling om, at mænds arbejdskraft var mere værd end kvinders, dels en samfundsnorm om, at mænds skulle forsørge en familie og derfor skulle have mere i løn. Vi finder det uholdbart, at der stadig i 2012 eksisterer store lønforskelle mellem mænd og kvinder i Danmark. FTF, der som hovedorganisation repræsenterer store kvindegrupper, er en vigtig aktør, når løsningerne på ligelønsproblemet skal findes. Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en egentlig strategi for udligning af løngabet i FTF regi. En sådan strategi kan f.eks. omfatte en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre ligelønsloven, så det bliver muligt at vurdere om forskellige typer jobs har samme værdi. Udgangspunktet for strategien skal være FTF-gruppernes ligelønsproblemer, men det foreslås, at der hentes inspiration i den Ligelønsstrategi som LO formulerede i 2011/2012. Indstilling: Forretningsudvalget mener, at forslaget er omfattet af formuleringerne i indsatsområde 3 Et godt og udviklende arbejdsliv.

5 7.5 Forslag 3 Evaluering af FTF s organisatoriske struktur Forslagsstiller: Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere stiller som forslag, at FTF i næste kongresperiode evaluerer den organisatoriske struktur i FTF, bl.a. ved nedsættelse af en arbejdsgruppe ( struktur-udvalg ), der har til formål, at se på hvorledes FTF arbejder med inddragelse af medlemsorganisationerne, og vurderer FTF-sektionernes mulighed for, at forholde sig mere specifikt til arbejdsmarkedspolitiske emner som f.eks. sundhedspolitik, beskæftigelsespolitik o.l. Forslagsstillers motivering af forslaget: Danske Bioanalytikere stiller som forslag, at FTF i næste kongresperiode evaluerer den organisatoriske struktur i FTF, bl.a. ved nedsættelse af en arbejdsgruppe ( struktur-udvalg ), der har til formål, at se på hvorledes FTF arbejder med inddragelse af medlemsorganisationerne, og vurderer FTF-sektionernes mulighed for, at forholde sig mere specifikt til arbejdsmarkedspolitiske emner som f.eks. sundhedspolitik, beskæftigelsespolitik o.l. FTF s vision er bl.a., at øve markant politisk indflydelse, at inddrage medlemsorganisationerne aktivt og at styrke sammenhold og samarbejde mellem medlemsorganisationerne. Danske Bioanalytikere ønsker, at inddragelse af medlemsorganisationerne drøftes, og der i den forbindelse fokuseres på, at nogle af medlemsorganisationerne er meget orienterede mod f.eks. de sundhedspolitiske og/eller beskæftigelsespolitiske udfordringer, og derfor i højere grad ønsker, at der også i FTF-regi skabes synlighed, debat og medlemsinddragelse vedr. disse problemstillinger. Endelig er der stor forskel på, hvorledes medlemsinddragelsen dagsordenssættes både i de tre sektioner og i regionsbestyrelserne. Medlemsinddragelse er en meget vigtig ingrediens i medlemspleje og fastholdelse - det har stor bevågenhed hos os alle sammen - og på samme måde skal dette også understøttes og udvikles i FTF-regi, hvor der også skal fokuseres på de muligheder, som medlemsskabet af FTF kan give. Endelig kan en evaluering (f.eks. medlemstilfredshedsmåling) også synliggøre indsatser, som kan styrke og forene organisationerne i FTF.

6 7.6 Forslag om evaluering lægger således op til, dels at den organisatoriske struktur også sikrer, at mindre organisationer inddrages i FTF s politiske drøftelser og dels justering af sektionernes arbejdsform og struktur, der gør det muligt for f.eks. sundhedsorganisationerne, at dagsordensætte sundhedspolitik i FTF. Danske Bioanalytikeres forslag kan evt. knyttes sammen med FTF s arbejde med indsatsområdet Organisationer i udvikling , f.eks. ved, at der også sættes fokus på, om den organisatoriske struktur og arbejdsform understøtter ønsket om dialog og åbenhed i forhold til medlemsorganisationerne. Indstilling Forretningsudvalget mener, at forslaget er omfattet af formuleringerne i indsatsområde 4 Organisationer i udvikling.

7 7.7 Forslag 4 Vedtægtsændring om valg af kongresdelegerede Forslagsstiller: Forretningsudvalget Nuværende formulering 11. Stk. 2. Kongressen består af forretningsudvalget samt af delegerede valgt af medlemsorganisationerne. Der vælges en delegeret for hver pr. 1. januar påbegyndt antal 1500 aktive med-lemmer i organisationen, jf. dog 11, stk. 5. Der kan maksimalt vælges 30 delegerede. Valg af delegerede er gældende fra hvert års 1. juli til næste års 30. juni. Valg af delegerede er gældende fra udpegning 1. juli i et ordinært kongresår til 30. juni i det følgende ordinære kongresår. Forslagsstillers motivering af forslaget: Det foreslås, at forlænge den periode de kongresdelegerede er valgt fra 1 år til 3 år i lighed med Repræsentantskabet, der udpeges for en 3 års periode på basis af medlemstal 1. januar året efter kongressen, og FU på basis af medlemstal pr. 1. januar i kongresåret. Ændringen vil give administrative lettelser. Ulempen vil være, at forskydninger i medlemstal tages der ikke højde for ved afvikling af evt. ekstraordinær kongres mellem 2 ordinære kongresser. Det vurderes imidlertid at ulempen er minimal, dels da ekstraordinære kongresser sjældent forekommer og dels da der skal mindst 1500 medlemmer til at flytte en delegeret fra en medlemsorganisation til en anden medlemsorganisation. Det vil fortsat være muligt for en organisation at ændre delegerede ved forfald m.v. Indstilling Forretningsudvalget indstiller, at forslaget vedtages af kongressen.

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere