% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9"

Transkript

1

2 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0 '/( 2 0 '9 %! 0 '0;! ' #3 '3 '!% # #(+!,-## )+!,-#& &1 ) )! /

3 2!!!!! 22) 5 61'$7 ) ' < <!! +2) )< %) < +' )) 2) )52)) )! 5 ) 2!+2!!!!) ) " ( 25 #33/ "=(5> < 2) = 2!! 2+ 2)!<! 2) $2 )! 5 ) %!5)!2)) ) < '!52!5 )!!! <! 2 ) 5!2 )! %!!< + 1 +)! )2 +!#3!) 6,-7 %!) +!2,-. ) %2!2 )2!22! ' %2!2!+2)+!+ %!,-. )!!!++!! < 1+!!!+ 2)) 5! (

4 2 <!2 )!!) < ' )+ ) 2,- + %)2 < )! < %2 2! +-! % +2?#= +! + %,-,-!!) %! 2)!+! % < ) + )! ' 2+!!!! 6,-7+%!!!6! 7 ) 5 67 $5 6$7",-- %$"!%,-'!!%,-!% " -,--,-;,-' < + < ) $5< 5 : ' (+ ; $ A,- $ - (+ - : :! $ ( +$ (< A A!26$ A 6 7 (&

5 " #! $ % $ ' 22!! < B1'$! 2+!!) < ) 2 C )! 2 67 ) ' 22) 2 < %6+!7) 6,-7! ' 5 ) <! %!):)! %!) < '!+2) < '!!!% 2< ) '!% %2) < 5!2 2))!%! % ' ) )%! +!!)! %<!)! ) < '! 5!)! %! %<!!! % + ')!)!) 5 < D!!)< ' )2 < )) ))< )! (*

6 ' 2+2))+! )) 5)! 6 &7 -)!!!)2) + -)! -) )! -)) ) 2 2) -)) )!!!! ) + -)! ) ' 2 )+!2! <!! '!%!% 62) +)%7! % & $ & '! + ' +!+!)+ )< )! %,- '!! 2+!)< 5 5+!+ )+ +!)% 1+<! % (4

7 "& $'()* % (!) 2 < +!) 6,-72),-. %22!2 ) 2 2) (+! < 24+!2) 2),-) ) 22) < 2) +:,-)!) 2) 6 ) 72)!< %! 2),-!! ) 4#3,-.2)+!,-% C$"2!$"!% $E 5!!2!<! +!! 2!,-2 )))! %%!)<!) ' ))) < 2) )!! 2! % "' -,-2!2) % ) )'< 2) )) )))!! 2! 5 <!! + %,-) 2 %!)! 2 % )) )%B %,-5 5! % 5< 2) ) %5 1! )<!! %!"-;!% " <!% 6 < 2) 7,-) < ) ) + 5! 2) 6!< %,- )!2 5 B < (/

8 7! 6+2)7!%,-6 4<#!2)<! #!7'!!% 64<#!2) < 7 +! +" 2 +!< 2! +-! +2 )!2! #!2) + 1! 5!2!%<!) 6( 47,-))!!!)!2 %!! )! )!)!% + ) 5%<!) '+!) (9

9 ! & C 2) 2 )))!! '!!!2! + ) %2! 2! 2!2 2)!+ ) )!+ + 5) < ) % 52)!< 2)< ) +) )!)!) +5%!) ) ) +! 5 5! 5 ) < + %<!'!%!< % )% )! %))2) < 2 ) ) + )! %% % ) < + 2!!% + ) 5 +! ( %$ (!!!!!! %< ) 2!2) )) 22) ( 2! )2 '< F2 ) + <! %)2) +!2) ) 2)! < (0

10 (!!!2< ) 52) ) 2! +)!<! +!<! ' + <! )! + + 2!!% ))%< )+!+)+ ) ) < + 6% )7 ) <!+ + ) 2!!)% +) ) +!!!) < ) ) )) )!!%< +' ),-.! )!) )< %!!! %!! D#+ )! )G ) ) 5 < % <% %!!+ % 5) )!) %!+ ))5!<!!2 )< $!+ )2)+ )2!))!!!%!<!!! )2) )2!! ) 2! %2! )! %) ) 2! +) 2 %!) (3

11 ,!! 2 )2) ) )% %$! < 2)!)!!)2) )2+ 1!!!) % + 2)!)! % )) ) 5 () ))% 1+ )!)! )2) )!)! 5 < $ )2) +2)! ) ) 1,-. )) % % ) 2 %! % %6! %<! 7 ))!! % )2) +)!!< ) )!) 62)) ))7 ) 2) 2))2) + )!<!+%!!!!!+ )! < H $ '!% 2 ) ) 2!!!2) ) )) %'!% 2 ) < + %)2)2) ) ) 6!!!!< % 2) 7!! < %(%%6 5) 7 ))< 2) G )!!6<!B!%!B!7 ) :)) 5 )! (

12 1! )) ) 5 ))!!< + )))! % )! 2) )!) 5!!%! % )6< 2< 2< B% )71 2<!% %%))+ )%%!%! %< )!+!2 %!<!+ ) ) % - ; " C!) ))!! < +! ) )!!% + 2) )!! )!)+ ) )!))! )2 2! ) 2))+ ) 2 )!< )! $+, $ ), $$ -(.#, /" 2 - C<!+2)+ 6!2!%!< %7 <!)! )) B% ) ) - C< < 2! < 2)!+ ' 2)- C<!2!52) ) +! +2) 2)!) < ) 2&)2! <!!! ) 22 )! < (#

13 ))1! B < )) + $ %)!< % 1! %)!! +!) + )! 2< ) '!7!%! % ' - C!!!! %) 2)< = =! ) (! ) )!% )!%!! '! <!%!!!% + )< 2)2)!+))!!2)) )22)!% 0% & $,-!% %2 ) + 2) +!! 2+#! '!2)! < )!% 6!!%! 2) 7! )!!% %!% % ' ))!2!)!!!!) 2)2) +!%! 5!! )!! <!%! %2) +!%% +' < 5 2! (

14 )!% %) 2 )! < ) ) ) - C<<< +! '!!2)< + %!% ) 6< 72)!)+! )!% "! +%! +)!% %,- <! 2))!%!< %%%! %!) 2) < %)) 0% & ' + 2) '!!% )))!!!! )!! 2)< 1 )!%!< %)!+!< )!+ )! 5!<5!!!!!+!!)!! )) <! '!!% ) )! $#0% & ( 1,$$ (! )! 2),-% < )!) )!!+ )!<!%!!) < % 2) )!2 )! (% )!2) < +2) 5!))+ % < D!!%!) &4:))) )<! ) 2 %!D ))!! %< ) 2 ) < (&

15 2( & 2"$ & % 2! +2) + % )!+2)< +!)% '!% +) ))2) +!!+ )!!+< < +2 2!) '!% (%,-!2))! + )< ) %!) )!)+ < 2) +!!!)+ +!++! 2)< +,-. )!!!) ) ) %!!22) <!2!)+(!) +< 2) + ) 5 )5!2!)+< 2 ) +2 )!)+ +! %( 25<!!)+ )!)+%< 2)!)++2 % -! % 2 ) 2) 2 %!) + < ) 2 5!2 +2) ) %,-!! %2 2!< )!! $% (2 ))< 2!+! 2 +!!!< 2 2!)<! % ) %:))!)+I2) (*

16 ! 2))! )%< ) )%< 2) + ))2! 2! < + $% (2)! + 5+ %!) %% $< % ( :) $% ( %% 5+) +!+2)!% "!<!% ++42) 6*2) +#!) 47! ) )! % ) % +!+2) +' +! )! %!< ) 2) +) 5! +246& 2) #!) 7 2! &% & $ & ' 2 +!2! < 2! +! 2!!! %<!! %< )2)! %!!) 5)! % % 2)!) )) 6% 7 (%2) 2) < +) 22 ) ) )2)!2!)+2)!< % 2))2%!!! ' 5 5! )! 5+!+!!)% ) $% ()2!) (4

17 $- $ %/ 1) + 2 <!! )' < B1'$'!!! ) $!! 2+ < ' )!'< 2 2 +)!2) ) < $ # $% $6) E7& % ' & ' &( ' ) ) % * ) % % + % ' 6(5#33/"37 ( ( 25 =,' + --"$ 5 $5 2!! 9< 2) 5! * % $ )'825<$ 5! $5 %: : 7!< 2 2)!! ) ) 2)!! + 3 $ '!2 )) ) ) )!# 2 < 2 ) )! (/

18 , )))) 2 ) ) )!B 2!2 % -4 / 1!2 + +)!! ) < 2 2)! % 5<!< 2) 2) %2+) ) Vagtlægens konsultation Modtageområde Gående patienter Akutrum Sengeenhed Udskrivelse efter korttidsforløb (< 48 timer) Venterum Initial vurdering og intern visitation Observation Diagnostik Behandling Disposition Små skader Traumerum Indlæggelse i anden afdeling Liggende patienter 5 "$!+6 % +,$ 3,$ $ 8)!! )) ) < )2 ) )!) ) +))2 ) 5 )) ) - 5!<! )! (9

19 0 $ ) )!!! )< 2 5! )2 ) 2(2 2% < )% 7$ (+5 +)!<!'!!! ) 2 5,! 6) 7 ) +%!<)! < 5!% 2 2) + % 2' ) +! % < 2!! + 2!+ 5!+!!2!!!5!+ < % + : ))<!!5!! 2 )< ) % 25 +, 2% 6 < B7!! 8"$, 25+) 2 ( 2!&3<43) )!%!!% 5)5%! + G <!! 2 ) 9$$! '!!) B2 ) < B 2 +!!!!8<5!< '<!+) %5 ) )!()!! < ) 5 (0

20 12 )!!! +!< %2!2 )! ) 1 +)+ )! < ) % 2 2%< :) 1+) 2!!+ < ) 5 < )! %<!% :!!+ 26#&&9! 7!)+< ) 2 )2 ' < 2 ) < + 6 <7 ) % < +!!! 2+)! 1+ )! ))2) 5! ))!!!!! < )! )!!!2 )!!!! ) 5 ) 2!+! :1 $ ' 2) )!< '! ) 2 ' 6% 72!6!7!%! ) 2% :))!2 5! 5 5+)<) <!)%<! % 52!+!%!!!!!! ) + )!! 2 ) %< (#3

21 % ) < 5 )2) % )+ ' %)2) < 2+) % (%! + <!+!% +2 2<!) $% ( < +2)' )! ) + )2!!% 2) +!+ ;< $!% ) 5!< 2!!!)8!! ) +)%! )!< % 2+ % 5+) < 2 2 ) % 5 $5 2)!< %5 '!%! +!!< G2!))! < %)%% 2 2 $% (<!)'!% (#

22 "& $'() "& $% & $, (%",- ) " ) +!22 2) )<!% 2) +5! +!)!!!! ) B!2< 2) ) < B1'$ (+!!G! 2)2)+! )!! 2 (+! 'J<!A + "K! ( #49933 (+! ) )) % ;2 5 )< % ' B1'$ )52! )<! ))< %5 ' B1'$)2< ) ) ++% 5 %))) )2) ' B1'$ )< 5 %!!!' B1'$ 5 < 52! ) ))!!!!! 2 2) ) %!)< ' B1'$ :) ' B1'$ % <2)< +6 )2 ) < 7L (##

23 :)! %) %) < B1'$L :) )5) < B1'$ %) +L :)!!2 + < +%) L ( & 2! +!# B1'$!!2) 1!2! 5!2!%!< ) :)! +!2) %2)))2L 7:) #< B1'$!)+< 2) %6)2! %!7L 2)!! ' B1'$) " (#

24 % & $ '() "& $% & % ($ 0 #7) 2!) 2 2!)! 5" 7'2)) ) 2< #7' 2 C';!) < ) 7') )!B2 &7'!2 + +!2+< ))2 2 ) )2 ) + ) "& 1 ) 2)2:C! %22)!% 1'$>+2)!2 < 2!%!!+ <!! 2!+1'$1!)1'$B$43B&3 M 8) 1 )! % 5! $2) %1!<!=+ = $2!!!:2) ' ) 2! (( - :< +!D4<#!!!!% 2' )!)!2 %! %)!) :< () ) :< )! <! ) 2)!2!!) )!) 1'$< 2<! +!! % (#&

25 1'$ 2 )+) 2<!! 5!!! %2)5 2 ) ) ) <! 2)< )! =5 & - -- < -! :< <2!!2 <! %> )!)!) 2))1'$ Kan give god indsigt i, hvilke patientkategorier, der bør/kan henvises til FAM Træning i at være koordinerende læge ( samarbejde/leder/organisator) Træning i at være vejledere for yngre kolleger Del af et FAME team ( kvalificere de samarbejdskompetencer, der bliver en stor del af den kliniske hverdag resten af livet som almen mediciner) <!+)!!2 <) < ))1'$6 )) )1'$7 <) 6! %2 LL7 <!%)1'$N2)!)2)! 2) <!%)!!1'$>! #Organisatorisk store enheder med deraf følgende udfordringer. Uensartede opbygninger af FAM- og forskellig speciallæge dækning. Betænkelig ved organisationsmæssige del vedr. optimal vejledning supervision - feed back. Hvordan sikres en optimal supervision ( på tværs af specialer og på flere niveauer)? Hvordan sikres en optimal vejleder funktion ( refererende til flere specialer)? Almen medicinske H- læger er erfarne læger på tidspunkt for FAM- ( på tidspunkter i aften- nattimer måske de mest erfarne??. Tilstedeværelse af speciallæger på matriklen døgnet rundt? -! %! 2)))+ ) ) B!! B 2:) 5!>! B <! 1'$ (#*

26 >& 5 ) ))!< 5!!!! + ) )) ) 2 )!) + 2 +) 2!! % )! ) )5 )>! 1'$B 6%!! L7!! 1'$< " +%) 5!+)!)!)<55O43) :C<+" (5!! " 5! ) +) +! )B)!!2)2) < ( 43) )! '1'$! % +! PP 2))! ) %!! > $?' ( <2) 2)) 1'$ -! %)!!!% <! %) < + +! ).!.%! ) ) %2 )< 1'$ 2!1'$%< 2 ( $ & 2! #D4!: +)!% " %$- 2) 2)!1'$ :) )! (#4

27 5 ) ) 0.# & ' 1'$!-- 2+% 1'$2 )!! 2!< 2 2) 1'$! -! %2!5 +!!% 5 )!2 -% 1'$$2 () % )) $ ) ))2! 21'$+ 2 ) 5!!%! % 1'$))=5<= 21+ +!2) -( 5) )!!% ;) < )! -( 5 J( )I:C+ )1'$ 1) Ligger i løbet af de første 2 år (på hovedfunktionsniveau) At der er speciallæger i FAM der kan varetage daglig supervision A # 0?5 $! %!% 2) <4! <! 4<#! 2) 6 7 ) 6 B1'$7!% < %52>!>)+!!! =%=!%! %6!% <!% %7 )2)5!% 2 < B1'$!)%)!2 ))!%! % ) %! % 2. $4 1'$ D4!)! '!!) 2) ))!%! %!< 2))1'$' 2+4!+) +:< 6D7 -! % 1'$! < (#/

28 )) Dndenød, cerebral påvirkning, akut feber, brystsmerter-!< % +)! % 2)!%! %2 )<!!% 5!!)) %%6!7! %D5! ) 2))! )!2 <! )! %D!< <!D8!! ; <!D6!% 7 2 1,$$ "& ( 1+!!! +!2))"=< ) +!22 2) ) <!% 2) += )< <!%!2 %<!) 2) < 2)! + <!! <2) +) 1'$) 2 <:<2) ) ; 2) )1'$2!)>:< <!1'$ >:< ) 1'$ :< )< ))!!<! (!1'$!!<))+! < %<!) ) 1'$" 2 ( + " J8C$(!!2! ( %!2 )! "$J'J %! 'J< < ( ! %!%2%! %2! %J %2!! 5 (#9

29 2! 2% %) ( ))2 %2! 6 J7 ( %!< << ) 2+!!! D"D D % B >+D (!)!2!!< )!! 62!!7 ( %25 2 < D" 6 2 ) 7 ( % +2 % ) ( %25<! )< " )!!!( 5!52<5Q(!<!5652+2!! () #! %! ) ) %< ) 1'$!2%< 2)!!!!! 1'$ ) )+ 2 < R!1'$ ( ( ) #) (+!2) -( )! 2) 2) < <2) +%C )!2) 2!!! )2) %< ) =5< =)!!5 %!2 2)! ))!% <! )))2! 5 <! $ ) )! %! )! (#0

30 Det drejer sig for I-stillingen om: 1. Modtage, undersøge og vurdere kirurgiske patienter 2. Skrive en struktureret kirurgisk journal, stille en tentativ diagnose og tilrettelægge et undersøgelsesprogram baseret på diagnosen Desuden kommunikative, ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer For H-stillingen: 1. Stille operationsindikation, ordinere lejring af patient og dokumentere dette 2. Informere patient og pårørende om indgreb, komplikationer og indhente 3. accept fra patienten 4. Vurdere en kirurgisk traumepatient og instituere livsreddende behandling samt kende sin rolle i traumeteamets arbejde 5. Diagnosticere og behandle abdominale katastrofetilstande forårsaget af traumer mod abdomen 6. Vurdere patienter samt planlægge og tolke udredningsprogram for patienter med akut abdomen herunder have kendskab til differential diagnoser 7. Diagnosticere og viderevisitere patienter med aortaaneurismer 8. Diagnosticere patienter med akutte smerter og blødning fra urinveje og viderevisitere til relevant behandling Desuden kommunikative, ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer (! + 1'$ )%)! < 2 2) 1'$!% 2< 2!%! B 2 % ))!!1'$! 2) 2!!! % ) <,!!! 2+ % )!!!% 2)! ) >5! ) 2! 5! %1'$>!!2 )!! C<)5!< 1'$- C ++2)-< + ++6!!! 57<!+)! ) ) 5< %)) %)! 5! <!!%! - C 1'$)!+) )<!! )!! ) %!)! ) ) S))) )5 < %!!!!2)!2 (3

31 5 % - C! 1'$ ( $?" En ansættelse i Akutafdelingen i.f.m. den karkirurgiske introduktionsuddannelse og under selve hoveduddannelsen er på ingen måder aktuel. Hertil fylder de karkirurgiske patienter alt for lidt. Det indebærer ligeledes, at en generel deltagelse i vagten i Akutafdelingen heller ikke kommer på tale. En læge i en karkirurgisk introduktions- eller hoveduddannelse vil kunne erhverve kompetencer relateret til de akutte problematikker inden for de specialer, der modtager mange patienter via Akutafdelingen. Dette kan selvfølgelig være relevant set med en generalists øjne, men strider mod grundtanken i den karkirurgiske speciallægeuddannelse. Se under punkt 1. -%2! +! )!'!% ))! %< ( * 2På nuværende tidspunkt og år frem vil den akutte modtageafdeling være en af de største trusler for patientsikkerheder inden nogle specialer, heriblandt karkirurgien især hvis patienterne kan have tilknytning til Akutafdelingen i 48 timer. Den karkirurgiske patientgruppe er meget selekteret, og der er en del eksempler på tilstande, der kræver en (meget) hurtig karkirurgisk indsats. Derfor er det yderst vigtigt, at alle patienter i en Akutafdeling med mistanke om et karkirurgisk problem hurtigt tilses af læge med direkte tilknytning til en karkirurgisk afdeling, hvor en sådan findes på hospitalet eller hvor den ikke findes, da tilsvarende hurtig konference med en vagthavende karkirurg på en nærliggende karkirurgiske afdeling. Det er derfor vigtigt, at lægerne tilknyttet Akutafdelingen jævnligt undervises i de karkirurgiske problemstillinger, som ikke i al væsentlighed indgår i uddannelsesprogrammet for Akutmedicin. A+,$1 $ A3< $ A)4E2 +(%+ )!5 <! T;2) C! % 2 )! O2! 5!!+ (!!< 1'$)) < 51'$!) ;!) 5 % :< + 4!U :< +!!!! ) :< 5 B6&#!7))) :< 5 1'$!) 5 B #!2)! %) 5 2)))!! (

32 5 B 5!! % -!! )! %2)!2 )!2) 5 % :< 2)!2+ +D ) )2 +) :< < ) - C! :<+! ):< 5! D< O!2 ) B!! ) <!! A5 B:<! 1'$ 2 2S)!% %2 2 )%5!!!% < ))! )!D)!!1'$ 2 21!!+!2) C!% ) ;2)2 ;)!))%! 1+ 2) %) )< 1'$ ) ) 5 %))< 1'$< 5!!< )>+!2)) B 2!2!!B 5!) 1'$<!)! % 2< )) )!B < 5! 1'$1'$! )! ) 5 :<+64!7!!2:<:< + 2)=%=)!! ', 4% "2)!) < +! 1'$))5+ ) * 2 -! %))5+ (#

33 (+ %,!+ )+!< 2, 010 (! +)! 2!5 1'$. 1! <! 1'$. 2) < 2) )!!! % )!!!):))5 2) 5 +!< )!)!!!!!!!! B!!!)< 1 )!!! + )! 1'$.! 2) 2 <! B< $<2 2!D +! %) 2))1'$. " =- ) ) ) 5 ) + =>! % 2))))! 5 < =- 5 2!!) < =<! %2)))1'$. 1'$. )2)2) ) ) B1'$ =- +2) =>2)))! < 1'$ 5 ) =- + 2)=>(5! 2! -! % 5!! < 2!2)2)+ 5!1'$"=<2! < =L. ) % % *% ) % & *% ) 0%B2 2!D +! %2)) 1'$. " (

34 =! % "J %! = =- ) ) ) + 5+=> )!1'$.! ) < B+ )) =- ) => ) 1'$.!! +) =- ))!+5!5=> ;! 1'$. =- + 2)>()! <! )! %) ) < ) B1'$' )! 1'$. ))!! (!)!)1! %)!! )!1'$.! ) )2!<! 5 2 ) 5! 1'$. ) 2)) < <2) )!! % (! % <2)<!!! >) 2)1'$.!!!!2 <! ( 2 ) 26)< 72!!) ) 2 < 5 1'$. + % )2)6)<7 )!!) )2) % ) )2) 1'$) ) + 5 <!! <!+ )!) )!!2 )! 2 +)! 2) 2) 1'$.)V (&

35 "& $% $ & ( & ($ 0 ) "& 1 +) ) +!! 71! (( 7) )!DI<!!D2 2)!!< % =5 & 71! I<2 2 >& 7A! $?' ( 7!! %!!% ( 7'!!# 1'$:+4! )!)+!1'$! 5%< A?5 $ 0 7:)! +! +)2!! 2 2) )2 2)!!% 6!% <! %7 )2) 2< % $% :!<!! 2) )262+% 72)< 2)63! 23! )2< 7 43! 2) + < :!+ #! ) )+!< %!!% )!+!+ < 2 )2 9! )2 3! ))!+ 9! 2 (*

36 2))! 2<. $4!%!! + 2! %!%< + )! + 7' 4!)!6!D#!7 1,$$ "& ( 7)%<+*2) #1'$5! )!+!( 25 % ( ( ) #)! % 7!!-(. )>!!)<!62+47! ( $?" Da Akutmedicin er et fagområde, må erhvervelsen af kompetencerne inden for dette område generelt erhverves efter speciallægeuddannelsen (uddannelsesprogrammet for Akutmedicin). Som svar på et af spørgsmålene ovenfor, kan meritoverførsel selvfølgelig finde sted svarende til en større eller mindre del afhængig af grundspecialet. 7! 2)! %! ) ) 2 ' )!!) <!!'!% A+,$1 $ ', A3< $ 4% 7! A ), 010 7!!! + + %!! 5 ) < + <!B! % 2)))! 61'$7! +)2!)!) ) ) < 1'$. (4

37 5 %%, ), 3 1 $!)2)! ' )2)!! )< ))+)%! < )!!% 2) 6',7- C ) )% <!! 5 5< 2 )67 )! <! 6 72 ) % Medicinsk afdeling Koordinator funktion Akutafdelingen Ledende overlæge, UAO, speciallæge AP læger KBU læger Koordinator funktion Koordinator funktion Ortopædkirurgisk afdeling Kirurgisk afdeling (/

38 'C$ +) 5 +! ' 2) +< > 2! % V is it a ti o n Akutafd. modtageteam Vagtlæge Akutstuer m. Triagering Behandlingsplan Almen mediciner koordinator Skadestue Akutafd. Sgpl. og speciallæge Behandlersgpl. Akutafd. læge specialist Specialist Med. Afd. specialist Kir. Afd. Ortopædkir. Afd. Patienter til specialafdeling Behandlingsspor Patienter til sengeafsnít Behandlingsspor koordinator Akutafd. team koordinator (9

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi Logbog for speciallægeuddannelsen i Kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 Præ- per- og postoperative : Delkompetence Evalueringsstrategi Signatur/dato Præoperative Være kontaktlæge

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen

Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed)

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Hans Peder Graversen og Jan Greve Sundhedsstaben Region Midtjylland 31.03.2008 Baggrund En tværgående arbejdsgruppe har siden juni 2007

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa 18. september 2012 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mats Lindberg Uddannelsesansvarlig overlæge AkutCentret, Sygehus Sønderjylland. Optimisme

Læs mere

uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge

uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge FORSTÅELSE AF RAMMEN model Akutafdelingen, Køge Beskrivelse af afdelingens opbygning Beskrivelse af uddannelse i afdelingen Hvor

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelse Fælles Akutmodtagelse Fælles Akut Modtagelse (FAM) akutteam triage 1 triage 2 Akut læge Modtageområde triage-sygeplejerske triage 3 triage 4 vagtlæge triage 5 Radiologi venteområde Senge- og Speciallæger

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark. Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen

Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark. Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen Patientflow og akutpakker i Region Syddanmark Overlæge Jan Dahlin Direktør Jens Peter Steensen Fokus på: Akutpakker - patientforløb i akutområdet Teamarbejde tværfagligt og mellem specialerne Ventetid

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for lægelig videreuddannelse

FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for lægelig videreuddannelse FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for lægelig videreuddannelse Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videre Uddannelse i Vejle 18.9 2012 Et oplæg Indhold Status for opbygning af uddannelses organisation

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for uddannelse

FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for uddannelse FAM på Sydvestjysk Sygehus (SVS) - Status for uddannelse Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videre Uddannelse i Vejle 19.12 2011 Troels Kodal Troels Kodal Et kort oplæg Indhold Status for etablering af

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Akutkonceptet set fra sygehuset

Akutkonceptet set fra sygehuset Akutkonceptet set fra sygehuset Den organisatoriske, faglige og oplevede kvalitet hvad er status? Hvad er udfordringen? Hvad kan gå galt? Hvor kan kvaliteten svigte i håndteringen af den akutte patient?

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Årsrapport Akutafdelingen

Årsrapport Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Afdelingsledelsen Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf. 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Årsrapport 2009 Akutafdelingen April 2010 Hs/ 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin.

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. For at opnå de ovennævnte konkretiserede mål udformet i den elektroniske logbog anbefales følgende tiltag: Mål.,.

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt Uddannelseansvarlige overlægerjørgen Buhl & Hanne Storm, Under forhandlingerne i 2007, formede en idé sig i mit hoved om et Center of Excellence i. Det skulle være et dristigt center,

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere