White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig"

Transkript

1 White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark

2 Sammenfatning I august 2010 blev 50 tilfældigt udvalgte danske top-500 virksomheder spurgt om deres brug af outsourcing med særligt fokus på application management (AM) outsourcing. Undersøgelsen giver en indikation af eksisterende holdninger til outsourcing, og på denne baggrund kan vi konkludere følgende: Der er i dag et højt kendskab til de forretningsmæssige gevinster ved AM-outsourcing. Markedet har nået en modenhed, hvor outsourcing-leverandører har demonstreret deres kendskab til kundernes forretning og bidrager positivt til denne. Og brugerne er blevet klogere på måden at håndtere outsourcing-forholdet til deres leverandør. Denne gensidige modenhed peger mod et stort forretningspotentiale fremover. Omkring halvdelen af de adspurgte virksomheder mener, at AM-outsourcing frigør ressourcer til strategisk arbejde i it-afdelingerne. I den forbindelse er det interessant at se på den udvikling, som outsourcing-leverandøren er midt i: Udviklingen fra at være en it-serviceleverandør til at være en mulig strategisk partner. Når en AM-leverandør i en samarbejdsproces opnår dyb viden om virksomheden og dens forretningsgange, kan leverandøren proaktivt byde ind med sine lokale og globale kompetencer. Det giver virksomheden adgang til ressourcer, der sandsynligvis ligger langt ud over, hvad den selv ville kunne fremskaffe. Outsourcing er udbredt blandt danske virksomheder. 60% af respondenterne bruger outsourcing i et eller andet omfang, men kun 40% benytter sig af AM-outsourcing. Der er således stadig mange virksomheder, der endnu ikke har taget skridtet til at afprøve outsourcing. Og når det sker, starter de ofte med mindre opgaver og bygger samarbejdsforholdet op over tid. Outsourcing af velkørende processer giver de bedste resultater, og det er optimalt at have en lidt længere plan for, hvad man gerne vil opnå dvs. mere end den kortsigtede omkostningsbesparelse. Fra begyndelsen skal virksomhederne være opmærksomme på, at det kræver vedvarende kommunikation, og dermed investering i tid og relevante ressourcer at få den største værdi ud af forholdet til AM-outsourcing-leverandøren. Og kommunikationen bliver endnu mere vigtig, når ressourcerne skal hentes ind fra andre verdensdele. Når virksomhederne nu finder en partner, der skal kunne hjælpe dem i gang eller føre dem til den næste fase i outsourcing-processen, er det leverandørens indsigt i relevante brancheprocesser, der er yderst værdifuld. Der er en positiv forbindelse mellem virksomhedens tilfredshed med outsourcing og oplevelsen af forbedringer i interne processer. Outsourcing af AM dækker over konstruktion, vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende applikationer. Applikationer, der kan optimere omfattende forretningsprocesser gennem integrerede applikationsplatforme som ERP, eller kan være målrettet enkelte organisationsfunktioner som HR. AM-outsourcing kan også omfatte hele udviklingsarbejdet under en langsigtet kontrakt. Her vil udviklerne typisk blive hentet andetsteds. Ud over de generelle argumenter for it-outsourcing, kan AM-outsourcing forlænge levetiden af eksisterende applikationsinvesteringer og for eksempel muliggøre transformationen fra specielt udviklede applikationer til standardløsninger. 2

3 Outsourcing-leverandørerne har den viden og ekspertise, der skal til for at supportere den strategiske it-udvikling i virksomheden Den gennemførte brugerundersøgelse blandt it-chefer viser, at der er en spændende udvikling i gang i outsourcing af it. På spørgsmålet om, hvorfor it-chefernstrategiske it-opgaver. Det vil sige,, at man vurderer, hvordan it på længere sigt kan støtte firmaets egentlige forretningsgrundlag. I den forbindelse er det både interessant og relevant at se på udviklingen i outsourcing (figur 1). Hvor de tidlige outsourcing-opgaver opgaver ofte var afgrænsede omkring infrastruktur såsom netværksstyring og serverdrift, er den næste fase tættere på virksomhedens forretningsprocesser. Brugerundersøgelsen viser, at danske virksomheder især er interesserede i at lægge implementering og udvikling af applikationer ud til tredjepart.. Dette vil give vil outsource it-applikationer, svarer de, at det frigør ressourcerne til outsourcing-leverandøren en operationel indsigt i forretningen og i virksomhedens proceshåndtering. Figur 1. Driftsopgaver Simple og tidsafgrænsede AM Forretningsprocesser Operationelle og ofte standardiserede Mindre applikationer eller hele funktioner såsom ERPsystemer Strategisk rådgivning Tilfører kunderne eksterne kompetencer og ressourcer Tæt kommunikation en forudsætning HENRY Corp It-cheferne ønsker at være med til at skabe værdi i forretningen, og det bliver også forventet af dem. Finanskrisen vil drive over en dag, og der vil opstå en tilstand, hvor de rigtige ressourcer er en mangelvare. Det vil virksomhederne ikke opleve igen uden at være forberedte. Kombineret med behovet for den strategiske it- udvikling er disse to faktorer med til at udvikle den rolle, som outsourcing-leverandøren spiller i forhold til virksomheden. Med sin operationelle viden om virksomheden, og med brug af sine ekspanderende globale ressourcer er leverandøren således klar til at udvikle sin rolle. Det er derfor en forventelig udvikling, at forholdet mellem virksomheden og it-outsourcing-leverandøren bliver tættere. Hvor opgaven tidligere var karakteriseret ved en omkostningsreducerende transaktion i søgen efter effektivitetsgevinster, vil leverandørens kompetencer i stigende grad udvikle sig i retning af at være en global, strategisk rådgiver og samarbejdspartner. Brugen af globale ressourcer byder på mange muligheder, men det er ikke altid uproblematisk. Derfor er outsourcing-leverandører i fuld gang med at styrke deres position ved at undersøge og udvikle måder at kombinere deres lokale ressourcer med specialistviden i bl.a. Indien, Kina og i nye økonomier i Europa. Partnerskab er kodeordet Den indsigt, som AM-leverandøren har erhvervet om forretningen og dens processer, vil i stigende grad betyde øget vidensdeling mellem virksomheden og outsourcing-leverandøren. Vidensdeling i AM-outsourcing går dybere 3

4 end blot til udveksling af informationer. Kunder er ikke passive modtagere af projekter men aktive deltagere i udformning og udvikling af projekterne. Derfor vil der være en tiltagende opmærksomhed på, at der bliver udviklet kompetencer og systemer til vidensdeling. Meget relevant når nu menneskelige ressourcer er involveret og ofte over store afstande. En forudsætning for at kunne høste fordele af en sådan vidensdeling er naturligvis, at begge parter er villige til at indgå i samarbejde om at opbygge et partnerskab med det formål at udvikle, dele og bruge viden på tværs af organisationen. Hvordan bliver en AM-outsourcing aftale til en succes? 60% af de adspurgte virksomheder er i gang med outsourcing i deres organisationer, hvilket omvendt betyder at 40% har det til gode. Hvad angår AM-outsourcing er det 44% af de adspurgte, der får ekstern support til deres applikationsudvikling og drift i et eller anden omfang. Tæt på en femtedel af de virksomheder, der ikke er i gang med AM-outsourcing, overvejer det positivt. Ifølge undersøgelsen er der mange grunde til, at virksomhederne endnu ikke er kommet i gang med outsourcing af AM. Prisen er én faktor, der får virksomheder til at holde sig tilbage. Dog er det kun 11%, der angiver omkostningen som en årsag. Afgivelse af kontrol er lige så vigtig. Derudover peger virksomheder i undersøgelsen på manglende fleksibilitet, usikkerheden omkring løsningen eller leverandøren, og specielt internt udviklede applikationer, der kræver stor indsigt i organisationen, og som de derfor mener ikke kan betale sig at sende i outsourcing. Viden fra de virksomheder, der har høstet erfaringer kan være nyttige, når det drejer sig om at komme i gang eller komme videre med outsourcing. Anbefalingen lyder; start småt Man kan argumentere, at det altid vil være bedst, hvis beslutningen er en del af en langsigtet strategi, der er forankret i virksomhedens ledelse. Men i virkeligheden er det ikke ofte, at det sker. It-investeringer i ny teknologi følger typisk anbefalingen: Start småt, skab resultater, gør dine erfaringer, og udvid. Det er ikke meget anderledes for outsourcing, og det kan være en god pragmatisk måde at komme i gang på såfremt det er gennemtænkt. Outsourcing af de velkørende processer De bedste resultater opnår virksomheden gennem outsourcing af processer, den har godt styr på. Har virksomheden overvejet forløbet ud over et kortsigtet operationelt mål, vil det være optimalt. Man kan ikke sende et problem ud af huset og håbe, at det bliver løst. Risikoen er, at forventninger og realitet ligger langt fra hinanden. Man kommer langt ved at starte med mindre projekter - og gøre sine erfaringer med håndtering af interne procesforbedringer samt opbygge en tillidsfuld kommunikation til leverandøren. Typisk samler virksomheder bl.a. erfaringer inden for følgende områder: Hvad kræver en outsourcing-aftale organisatorisk? Hvordan måler man, om aftalen og forholdet kører tilfredsstillende? Hvilke typer kompetencer er påkrævet for at få kommunikationen til at fungere optimalt? AM-outsourcing er anderledes end at købe en vare. I en verden, der konstant forandrer sig, er kontinuerlig kommunikation og justering en forudsætning for, at aftalen forbliver relevant og skaber værdi for virksomheden. I figur 2 herunder illustrer Trellis, den danske outsourcing-ekspert, hvordan modenhed i outsourcing udvikler sig, og hvordan de enkelte parametre ændrer sig med erfaring. 4

5 Trellis, 2010 I flere danske og internationale undersøgelser er det blevet bemærket, at der opstår en positiv forbindelse mellem outsourcing og virksomhedernes tilfredshed, når der sker en forbedring i interne processer i forbindelse med aftalen. Processerne behøver end ikke være direkte forbundet til AM-outsourcingaftalen. Sagt med andre ord er det virksomhedens villighed og evne til at se egne processer med kritiske øjne og det dynamiske arbejde med dem, der har en stor indvirkning på resultatet. Når outsourcing-opgaven ikke betyder procesforbedring, er resultatet mindre optimalt og tilfredsheden lavere. Hvad karakteriserer en god AM outsourcing-leverandør? Når virksomheder vælger at outsource udvikling og implementering af applikationer, er der mange forhold, der skal tages i betragtning. For eksempel er det ved valg af partner til AM-outsourcing afgørende, at partneren har indsigt i kundens branche og viden om forretningsgange. At lave om på processerne er ikke en triviel opgave, da disse er indbyrdes forbundne. Når man rører ved forretningsprocesser, er det en åbenlys fordel at outsourcing-partneren har en indsigt og erfaring, der gør øjeblikkelig værditilførsel mulig. Leverandørens overblik og erfaring kan ikke alene spare virksomheden for mange frustrationer men kan derudover tilføre ny viden til forskellige aspekter af problemstillingen. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne generelt set kun lige har skrabet overfladen angående de fordele som videnintensiv outsourcing kan tilbyde. At kunne gøre brug af både interne og et omfattende netværk af eksterne kompetencer og ressourcer, i udvikling, produktion og distribution af produkter og tjenesteydelser, giver de virksomheder, der er i stand til at mestre det, en forrygende konkurrencefordel. (Katie Gove, Trellis, Outsourcing specialist) Virksomheder, der er omstillingsparate og forandringsvillige, klarer sig bedre end de mere statiske. De har konstant øje for forbedringer og søger de steder, hvor de kan øge effektivitet og agilitet. Det er også denne type organisationer, der ofte har størst succes med outsourcing. For de firmaer, der ikke har en sådan kultur, kan AMoutsourcing supportere en forandringsproces. Vel at mærke når de vælger en leverandør, der kender deres branche, dens muligheder og begrænsninger samt relevante forretningsgange. 5

6 Compliance er en udfordring Inden for såkaldt regulerede brancher skal virksomheder stille særligt høje krav til deres it-leverandør. Compliance findes i brancher, der er stærkt overvåget eller reguleret af offentlige myndigheder, og hvor gennemsigtighed er påkrævet. Eksempler på sådanne brancher er finanssektoren, den farmaceutiske branche og offentlige myndigheder. En AM-leverandør, der har indsigt i og erfaringer med regulerede brancher, kan i højere grad støtte virksomheden i at håndtere processerne, så de lever op til myndighedskravene. Brugerundersøgelsen Danske virksomheder er positive Vores undersøgelse, der er gennemført i august 2010 blandt it-beslutningstagere hos virksomheder med +500 ansatte, drøfter virksomhedernes outsourcing-planer for de næste to år. Resultaterne viser tydeligt, at danske virksomheder fortsætter med at benytte eksterne erne ressourcer til at supportere deres it-afdeling. 60 % af respondenterne melder, at de vil have ekstern support til håndtering af nye krav til deres it-systemer inden for de næste to år, og 44% mener det endda i høj eller meget høj grad. Figur 1. I hvor høj grad har din virksomhed behov for ekstern assistance til at håndtere nye krav til jeres it- systemer de kommende 24 måneder? 1.Slet ikke 2.I ringe grad 3.I nogen grad 4.I Høj grad 5.I meget høj grad Figur 2. Hvilke løsningsområder forventer du især vil kræve ekstern assistance (multiple svar)? Applikationsimplementering IT strategisk rådgivning Brugersupport Offshoring Drift af infrastruktur Test Applikationsudvikling 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Virksomhederne i undersøgelsen efterspørger især ekstern assistance til applikationsudvikling og implementering af applikationer. Der nævnes desuden adskillige applikationsrelaterede områder under andet, såsom ERP, lagerstyring, salgsstyringssystem/point of sale-applikationer, webapplikationer og administrative applikationer. 6

7 Figur 3. Hvis I ikke benytter application management outsourcing i dag, er det så noget I overvejer? 1.Ja 2.Nej 3.Ved ikke I dag outsourcer 44% af de adspurgte virksomheder vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende applikationer i et eller andet omfang. 18% af dem, der for nærværende ikke benytter sig af outsourcing, overvejer det positivt. Figur 4. Hvad er det primært, der afholder jer fra at bruge application management outsourcing? 1. Cost 2. Sikkerhedsrisiko 3. Manglende fleksibilitet 4. Afgivelse af kontrol 5. Ved ikke Grunden til, at man ikke har lagt opgaven ud, er betænkeligheder ved afgivelse af kontrol, pris samt manglende fleksibilitet. Grunde nævnt under andet kan grupperes under hhv. usikkerhed omkring løsningen eller leverandøren, specielle og internt udviklede applikationer, samt at man vælger at klare opgaven internt. Figur 5. Føler du, at den daglige applikations-drift presser organisationens mulighed for at fokusere på strategiske investeringer i it? 1.Slet ikke 2.I ringe grad 3.I nogen grad 4.I Høj grad 5.I meget høj grad 6.Ved ikke 42 % af respondenterne føler, at den daglige applikations-drift presser organisationens mulighed for at fokusere på strategiske investeringer i it. Det,, der kan betragtes som rutineopgaver, tilfører ikke værdi for virksomheden. Skal it være med til at positionere virksomheden strategisk for fremtidens udfordringer, kræver det overblik og ressourcer. 7

8 Outsourcing giver plads til visioner Der danner sig det billede, at virksomheder i undersøgelsen ikke vil benytte sig af outsourcing på grund af nødvendighed, men af strategiske grunde. Omkring halvdelen mener, at outsourcing frigør ledelsens ressourcer til den langsigtede planlægning af it.. Dette åbner mange muligheder for udvikling i forholdet mellem virksomheden og leverandøren. Figur 6. Mener du at outsourcing, herunder application management, øger ledelsens evne til strategisk at forudse og styre udviklingen i it? 1.Slet ikke 2.I ringe grad 3.I nogen grad 4.I Høj grad 5.I meget høj grad 6.Ved ikke Om NNIT NNIT er specialiseret i at levere systemer og services til intenst regulerende brancher. NNIT har som mål at levere systemer og services, der tilfører markant værdi til forretningsprocesser. NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger til regulerede brancher. Hermed understøtter man kundernes forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, har over medarbejdere og omsatte i 2009 for 1,6 mia. kr. Om HENRY Corporation HENRY Corporation er et it-marketingkonsulentfirma med spidskompetencer i krydsfeltet mellem it, marketing, vertikaler og produktmarkeder. HENRY Corp. løser interne marketingstrategiske og eksterne marketingtaktiske opgaver for en række it-leverandører og organisationer med interesser i it-branchen. HENRY Fellows leverer afgørende merværdi til it-leverandørers interne marketingfunktioner. Marketingservices er skræddersyet til it-branchen og virksomheden er specialister i at eksekvere disse services - uanset teknologi-, lande- eller branche-niveau. OM IDG Direct IDG Direct er et selvstændigt direct marketing- og researchbureau i mediekoncernen IDG Danmark A/S. 8

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Fra kostcenter til spydspids

Fra kostcenter til spydspids NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2015 Fra kostcenter til spydspids værdien af it NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold Fra kostcenter til spydspids Digitalisering og forretningsforståelse Tænk, mål og kommunikér

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

BIG DATA - BEYOND THE HYPE

BIG DATA - BEYOND THE HYPE BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Brochure En klar vej fremad Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Det enestående udvalg i HP's portefølje kombineret med evnerne fra en autoriseret HP PartnerOne-partner giver

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere