Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19 Den uafhængige revisors erklæringer...20 Koncernens resultat- og totalindkomstopgørelse...22 Koncernens balance 31. december...23 Egenkapitalopgørelse...25 Pengestrømsopgørelse...26 Noteoversigt...27 Noter til koncernregnskab...28 Moderselskabets resultat- og totalindkomstopgørelse...62 Moderselskabets balance 31. december...63 Egenkapitalopgørelse...65 Pengestrømsopgørelse...66 Noteoversigt...67 Noter til regnskab...68 Andersen & Martini A/S 2

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet Andersen & Martini A/S Agenavej Greve Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Henning Hürdum, formand Erik Justesen, næstformand Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Koncernregnskab Omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt 100% ejede datterselskaber Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 30. april 2015, kl i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. Andersen & Martini A/S 3

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning Omkostninger EBITDA Resultat før skat og afskrivninger, efter renter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -6,01 0,59-2,29 0,73 3,47 Pengestrømme fra drift pr. aktie 7,99 0,82 6,05-12,40-11,19 Fri pengestrøm pr. aktie -3,49-15,19 3,42-32,33-13,55 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie Bruttomargin 10,9% 12,5% 10,8% 10,8% 10,9% Overskudsmargin -1,2% 1,1% 0,1% 1,0% 1,8% Egenkapitalandel (soliditet) 21,1% 23,8% 25,8% 26,7% 32,2% Egenkapitalforrentning -14,6% 1,4% -5,1% 1,6% 8,0% Gennemsnitligt antal ansatte Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens Anbefalinger og Nøgletal. Andersen & Martini A/S 4

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andersen & Martini A/S har i 2014 realiseret et resultat efter skat på minus t.kr Hovedårsagerne til det negative resultat skal findes i: Nedbringelse og nedskrivning af varelagre. Dette har isoleret set haft en engangseffekt på driften på godt kr. 10 mio. Uhensigtsmæssig udvikling på værkstederne, som dog er vendt nu qua organisatoriske ændringer og øget fokus på Lean-processer og ikke mindst ved at koncentrere værkstedsdriften på færre lokationer fremadrettet. Driftspåvirkning som følge af modernisering af flere afdelinger, ændring til single brand og omkostninger til forberedelse af det nye joint venture med Opel, som forventes igangsat i foråret Overenskomststridig og i øvrigt resultatløs strejke i september. Selskabet har i regnskabsåret 2014 stiftet det 100% ejede datterselskab, Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal rumme alle aktiviteter for så vidt angår Opel. Dette selskab har ikke haft aktivitet i 2014, og det er planlagt, at Opel Danmark A/S indtræder med en ejerandel på 15% i dette selskab i løbet af foråret 2015 jf. den indgåede aftale om joint venture, som er beskrevet nedenfor. Idegrundlag Andersen & Martini A/S idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område. Mission: Vores mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed inden for bilbranchen i Danmark. Dette skal sikre fastholdelse af eksisterende og tiltrækning af nye kunder og dermed en stigende afsætning og indtjening. Vision: Vi vil være blandt Danmarks allerbedste bilforhandlere målt på kundetilfredshed og indtjening. Værdier: Vores værdisæt skal guide vores daglige arbejde for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere arbejder i samme retning for at opnå vores fælles vision. Service - Vi skal altid behandle kunden, så han/hun føler sig velkommen, godt tilpas og fuldt tilfreds Andersen & Martini A/S 5

6 Ledelsesberetning Kompetence - Vi skal udføre arbejdet rigtigt første gang af altid opdaterede og veluddannede medarbejdere Troværdighed - Vi skal levere den bestilte service til den aftalte tid. Ærlighed - Vi skal til enhver tid svare vores kunder ærligt. Forandringsparat - Vi skal løbende tilpasse vores services og produktsortiment til kundens behov (privat/erhverv). Vores medarbejdere - Vi skal sikre et sundt arbejdsmiljø til de rigtige medarbejdere. Drift Nettoomsætning og salg Andersen & Martini A/S leverede nye Opel, Kia, Peugeot og Fiat personbiler i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 7% i forhold til 2013, hvor der blev leveret nye personbiler. For så vidt angår varebiler leverede Andersen & Martini A/S i alt 351 styk i 2014 mod 459 styk i 2013, svarende til en tilbagegang på knap 24%. Aktiviteten med Peugeot i Andersen & Martini Biler A/S startede op i april 2013, og i det første fulde salgsår, 2014, er der solgt 470 Peugeot personbiler og varebiler. Andersen & Martini A/S solgte 18% af alle Opel (person- og varebiler) i Danmark i 2014 mod knap 19% i For Kias vedkommende solgte Andersen & Martini A/S knap 13% af alle Kia i Danmark i 2014, hvilket var på niveau med andelen i Andersen og Martini A/S andel af det danske Fiat-salg faldt til knap 2% i Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark steg fra i 2013 til i Andersen & Martini A/S solgte flere personbiler i 2014 end i 2013, og fortsat med større vægt på de mindre biler. Salget af Opel personbiler generelt i Danmark er steget i 2014, mens salget af Opel varebiler er faldet ubetydeligt. Andersen & Martini s salg af Opel til private er steget, mens salget til flåde er faldet. Salget af Kia i Danmark er faldet, men Andersen & Martini A/S har holdt sin andel af salget af Kia i Danmark. Der har således generelt været tilgang af privatkunder hos Andersen & Martini A/S. Ligesom i markedet generelt er hovedparten af salget flyttet over på mindre og billigere biler. Denne tendens synes dog nu stoppet således, at de mindre bilers andel af det danske marked er stagneret. Salget af Peugeot er steget i 2014, og Andersen & Martini var i 2014 den 14. største Peugeot personbilsforhandler og 4. største Peugeot varebilsforhandler. Andersen & Martini A/S 6

7 Ledelsesberetning Det samlede salg af brugte biler blev styk, hvilket er 460 flere end året før. I regnskabsåret har Andersen & Martini A/S haft et øget salg af såvel nye som brugte biler. Søgningen til selskabets værksteder er steget i forhold til året før, men omsætningen er faldet, i mindre grad påvirket af overenskomststridig strejke. Selskabets totale omsætning er steget fra godt kr. 677 mio. til knap kr. 700 mio. Bruttoresultatet er faldet fra kr. 84,4 mio. til kr. 76,3 mio. Bruttomarginen er faldet fra 12,5% i 2013 til 10,9% i Omkostninger Produktionsomkostningerne steg i 2014 med kr. 31 mio., primært som følge af øget volumen, engangspåvirkning af tab ved nedbringelse og nedskrivning af lagerbiler med godt kr. 10 mio. samt afskrivning på leasingbiler. Øvrige omkostninger er i 2014 steget med knap kr. 8 mio. eller 10 % til knap kr. 85 mio. fra knap kr. 77 mio. i Hovedårsagen til denne stigning ligger i øgede personaleomkostninger samt omkostninger i relation til forberedelserne til joint venture med Opel. Årets resultat Andersen & Martini A/S opnåede i 2014 et resultat af primær drift på t.kr. minus mod plus t.kr året før svarende til et fald på t.kr Resultatet før skat i 2014 blev minus t.kr mod plus t.kr i Pengestrømme Andersen & Martini A/S har i regnskabsåret 2014 haft en negativ pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr Stigning i lagre og fald i debitorer samt leverandørgæld har netto haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med t.kr Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2014 med t.kr , primært som følge af en betydelig reduktion i beholdning af lagerbiler. Investeringer udgjorde t.kr og kan primært henføres til etablering af privatleasing aktivitet samt ombygning af forretninger. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde positivt t.kr og vedrører finansiering af privatleasing aktiviteten samt reduktionen i lagerbiler herunder demo/udlejningsbiler. Investeringer Andersen & Martini A/S har i december 2014 underskrevet en aftale om indgåelse af et joint venture med Opel med henblik på at udskille Opel fra de øvrige forretningsområder hos Andersen & Martini A/S for at skabe mere fokus på det enkelte brand. Andersen & Martini A/S 7

8 Ledelsesberetning Forud for ovenstående har Andersen & Martini A/S dannet datterselskabet Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal forestå salg og servicering af Opel, idet det nuværende datterselskab, Andersen & Martini Biler A/S skal forestå forhandling og servicering af koncernens øvrige brands. Moderselskabet, Andersen & Martini A/S, vil fremadrettet tillige udleje domicilejendommene til de respektive datterselskaber samt forestå alle centrale funktioner herunder kundecenter, markedsføring, logistik, administration og økonomi for de to datterselskaber. Joint venture aftalen med Opel indebærer, at Opel indtræder med en 15% ejerandel i Andersen & Martini Auto A/S Opel til enhver tid er sikret, at der som minimum forhandles Opel på adresserne i Greve, Ballerup og Søborg Opel får på visse betingelser en put option på sine aktier i A&M Auto A/S Opel får på visse betingelser en call option på A&M s aktier i A&M Auto A/S Opel får veto ret på en række strategiske områder herunder køb og salg af ejendomme og udvidelse af forretningsområder. Dette gælder alene for så vidt angår A&M Auto A/S Joint venture aftalen indebærer derimod ikke, at Andersen & Martini får anderledes handelsbetingelser end andre forhandlere. I forbindelse med aftalen med Opel etableres 3 nye mono brand Opel forhandlere i hhv. Ballerup, Søborg og Greve. Andersen & Martini A/S 8

9 Ledelsesberetning Forretningen i Ballerup er færdig, og forretningen i Søborg er fuldt færdigbygget i løbet af april Derudover er planlagt en markant udvidelse af forretningen i Greve, hvor der bygges et helt nyt, eksklusivt Opel show room lige ud til Danmarks mest befærdede motorvej, som på det sted ved Greve Nord afkørslen har ikke færre end 10 vognbaner. Andersen & Martini A/S har netop erhvervet jorden, og når lokalplanen er godkendt og byggetilladelse foreligger, forventeligt i løbet af 2015, påbegyndes byggeriet. Det nye show room bliver på kvadratmeter i to etager, og det nuværende, mekaniske værksted i Greve opgraderes således, at kapaciteten bliver tilpasset den forøgede efterspørgsel. Samtidig etableres et nyt brugtvogns- og varevognscenter med aften-åbent på værkstedet således, at såvel private som erhvervskunder kan få serviceret deres biler uden for normal arbejdstid ved at aflevere bilen om eftermiddagen, leje en erstatningsbil til at køre hjem i, for næste morgen at bytte den igen, inden kundens normale arbejdstid begynder. På den måde opnås maksimal udnyttelse af kundens bil. Fotoet viser det planlagte show room set fra motorvejen med den eksisterende Andersen & Martini bygning i baggrunden. Joint venture aftalen med Opel indeholder en bestemmelse om, at såfremt Andersen & Martini A/S uanset grund ikke har etableret det planlagte show room inden udgangen af april 2016, eller Opel på et tidligere tidspunkt får vished om, at A&M ikke etablerer det planlagte show room, så har Opel ret, men ikke pligt til at udnytte sin call option på alle A&Ms aktier i A&M Auto A/S (til en af en uafhængig tredjemand vurderet pris) og samtidig købe den nuværende domicilejendom i Greve for en sum af kr. 55 mio. samt det netop erhvervede grundstykke mod motorvejen og et evt. igangværende byggeprojekt til kostpris. Andersen & Martini A/S 9

10 Ledelsesberetning På grund af joint venture aftalens karakter skal denne godkendes af de danske konkurrencemyndigheder, før den gennemføres. Såfremt der ikke opnås godkendelse fra konkurrencemyndighederne bortfalder aftalen. Det forventes, at konkurrencemyndighedernes afgørelse foreligger i foråret Den ændrede forretningsstruktur hos Andersen & Martini betyder større fokus på det enkelte brand. Således er der i dag etableret eksklusive Kia forretninger i hhv. Ballerup og Glostrup, ligesom der i 2013 blev etableret en eksklusiv Peugeot forretning i Ballerup. Forretningen i Gladsaxe vil fremadrettet rumme Kia og Fiat, og forretningerne i hhv. Taastrup og på Amager vil indtil det nye showroom i Greve er etableret fortsat rumme både Kia og Opel, men herefter vil disse to forretninger rumme eksklusive Kia forretninger. Andersen & Martini s ejendom i Lyngby er som tidligere meddelt solgt på visse betingelser til fraflytning forventeligt ultimo I forbindelse med opgraderingen af de to ejendomme i hhv. Gladsaxe og Søborg, så de i løbet af foråret 2015 vil fremstå som eksklusive hhv. Kia og Opel forretninger, er det aftalt med hhv. Kia og Opel, at aktiviteterne i Lyngby flyttes til hhv. Gladsaxe for Kias vedkommende og Søborg for Opels vedkommende. Det forventes, at kunderne vil flytte med til disse mere attraktive forretninger, som ligger kun 5 km eller 10 minutters kørsel fra Lyngby. Denne disposition forventes fremadrettet udover provenuet ved salget af selve ejendommen - at forbedre driften med omkring kr. 7 mio. p.a. som følge af reducerede omkostninger, idet omsætningen forventes holdt på samme niveau. Andersen & Martini A/S forventer, at den nye, opdelte forretningsstruktur med større fokus på det enkelte mærke, såvel organisatorisk som geografisk vil øge salget, kvaliteten, serviceniveauet og indtjeningen. Der er i regnskabsåret investeret ca. kr. 7 mio. i opgraderinger af selskabet ejendomme for at fastholde, at virksomhedens forretninger altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand. Selskabets ejendom i Lyngby Ejendommen i Lyngby er som omtalt ovenfor solgt på betingelse af, at den omhandlende lokalplan godkendes, hvilket ikke skete i Ledelsen forventer, at dette vil ske i 2015 og forventer, at ejendommen fraflyttes inden udgangen af Nettoindtægten ved salget af denne ejendom forventes at ligge i niveauet kr mio. før skat, men der er fortsat usikkerhed om denne indtægt kommer i 2015 eller Årets resultat Andersen & Martini A/S har i 2014 nedbragt koncernens lagre med kr. 57 mio. En stor del af denne nedbringelse omhandler tidligere demo- og udlejningsbiler, som isoleret set er solgt med et tab på godt kr. 10 mio. Samlet set er koncernens indtægter på brugte biler faldet med kr. 12 mio. fra 2013 til Samtidig har de organisatoriske udfordringer på værkstederne været en væsentlig årsag til nedgangen i indtjeningen på værkstederne. Ombygningerne til singlebrand forretninger har ligeledes forstyrret driften, og omkostninger til rådgivere og forberedelser i øvrigt omkring joint venture samarbejde med Opel har ligeledes påvirket årets resultat. Andersen & Martini A/S realiserede i 2014 et resultat før skat på minus t.kr mod plus t.kr i Efter skat blev resultatet minus t.kr mod plus t.kr året før. Resultatet er utilfredsstillende, og ledelsen arbejder jf. ovenstående løbende på driftsmæssige forbedringer. Andersen & Martini A/S 10

11 Ledelsesberetning Det realiserede resultat for regnskabsåret 2014 er således negativt med ca. kr. 2 mio. i forhold til forventet resultat, udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015. Afvigelsen kan henføres til yderligere nedskrivning på lagerbiler. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ved regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Fremtiden Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2015 har for Andersen & Martini A/S samlet set ligget lidt over niveauet for samme periode i fjor og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af single-brand strategien samt, at Andersen & Martini er eneste Opel forhandler i København. På den baggrund og med baggrund i den ovenfor omtalte indsats på omkostnings- og produktivitetssiden forventes for året 2015 et positivt resultat i størrelsesordenen kr. 2-5 mio. før effekt af salget af ejendommen i Lyngby. Risici Generelle risici Andersen & Martini A/S væsentligste driftsrisiko er knyttet til totalmarkedet for salg af biler generelt og den generelle markedsposition for de mærker, som selskabet forhandler. Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Andersen & Martini A/S har gennemført og gennemfører produktivitets- og effektivitetsforbedringer for at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på værkstedsarbejde for at imødegå konkurrencen fra såvel andre autoriserede som de uautoriserede værksteder, hvilket har betydet større søgning til og aktivitet på selskabets værksteder i 2014 end i 2013, men til lavere priser og dermed indtjening. Endelig er det fortsat Andersen & Martini A/S opfattelse, at kundens største krav til en bilforhandler og det tilhørende værksted er tillid, troværdighed, kvalitet og venlighed, hvilket er ord som går igen i alle Andersen & Martini A/S uddannelsesprogrammer. Der henvises i øvrigt til note 26 vedrørende beskrivelse af øvrige risici, samt samme note vedrørende kontrol- og risikostyring i regnskabsaflæggelsen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn Der henvises til selskabets hjemmeside hvor disse emner er beskrevet. Andersen & Martini A/S 11

12 Ledelsesberetning Corporate Governance De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse udsendt af Komiteen for god selskabsledelse, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini A/S i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser: Åbenhed og transparens Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at under 2% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet selskabet finder halvårsrapportering i kombination med udsendelse af periodemeddelelser tilstrækkelig. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering I Andersen & Martini A/S er det kutyme med 4-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke været fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini A/S har valgt at afstå fra at fastsætte en øvre aldersgrænse, idet man ønsker at kunne disponere frit. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen samt bestyrelsens kompetencer. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau. Grundet selskabets og bestyrelsens størrelse gennemføres ikke en formel selvevaluering, men formanden, og næstformanden drøfter løbende bestyrelsens arbejde og kompetencer, og formanden har årligt en samtale med det enkelte bestyrelsesmedlem. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af Forretningsorden for bestyrelsen, som er på selskabets hjemmeside Som led i Andersen & Martini A/S vederlagspolitik anvendes ikke aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til bestyrelse og direktion. Dette forventes ikke ændret i Andersen & Martini A/S har et revisionsudvalg, men har valgt at afstå fra at nedsætte andre udvalg og kommissioner. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand og/eller ad hoc udvalg. Whistleblower-ordning Andersen & Martini A/S har ikke nogen egentlig whistleblower-ordning, men en sådan forventes indført i løbet af Andersen & Martini A/S 12

13 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Ultimo 2014 var registreret 195 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog som tilsammen tegnede 83,3% af aktiekapitalen og 98,2% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: styk. Aktionærsammensætning ultimo 2014 fremgår nedenfor: Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier Aktier (%) (%) Helmsman Holding ApS og adm. direktør Peter Hansen incl. familie ,47 91,54 Bestyrelse incl. familie ,13 0,05 Direktion, bestyrelse og familie i alt ,60 91,59 Øvrige navnenoterede aktionærer ,57 6,54 Ikke navnenoterede aktionærer ,15 1,87 Egne aktier ,68 0,00 I alt ,0 100,0 Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Hellerup, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Hellerup. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S adm. direktør, Peter Hansen. Årsregnskabet for Andersen & Martini A/S indgår i koncernregnskabet for Commander Holding ApS. Andersen & Martini A/S 13

14 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2014 & 2015 Andersen & Martini A/S har i 2014 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31/ : Meddelelse nr. 01/2014 Årsrapport / : Meddelelse nr. 02/2014 Forløb af generalforsamlingen 28. april / : Meddelelse nr. 03/2014 Periodemeddelelse 1. kvartal / : Meddelelse nr. 04/2014 Delårsrapport / : Meddelelse nr. 05/2014 Periodemeddelelse 3. kvartal / : Meddelelse nr. 06/2014 Om ny forretningsstruktur Andersen & Martini A/S har i 2015 på datoen for offentliggørelse af regnskabet udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 07/ : Meddelelse nr. 01/2015 Finanskalender 04/ : Meddelelse nr. 02/2015 Profitwarning vedr. resultatet for 2014 Finanskalender for 2015 Finanskalenderen for Andersen & Martini A/S er således: Årsrapport 2014: Ordinær generalforsamling: Periodemeddelelse 1. kvartal 2014: Offentliggørelse af delårsrapport: Periodemeddelelse 3. kvartal marts 30. april 13. maj 25. august 9. november Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 30. april 2015 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at selskabet fortsat kan erhverve egne aktier Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Andersen & Martini A/S 14

15 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Andersen & Martini A/S - koncern- og årsregnskab - for 2014 er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, samt de krav NASDAQ OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2014 andrager t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Dette skyldes hovedsageligt en stigning i salget af såvel nye som brugte biler. Samtidig har der været et fald i værkstedsomsætningen. Nettoomsætning og resultat af primær drift (t.kr.) Nettoomsætning (Skala t.v.) Resultat af primær drift (Skala t.h.) Produktionsomkostninger og andre omkostninger Produktionsomkostninger er steget fra t.kr til t.kr således, at bruttoresultatet udgør t.kr mod t.kr året før. Det primære driftsresultat er faldet med knap kr. 15,7 mio. Bruttomarginalen er faldet fra 12,5% til 10,9%. Salgsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 6 mio. til t.kr Stigningen skyldes primært øgede personaleomkostninger. Administrationsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 2 mio. til t.kr Stigningen ligger hovedsageligt inden for øgede personaleomkostninger samt omkostninger til rådgivere i forbindelse med joint venture med Opel samt øget vederlag til bestyrelsen. Andersen & Martini A/S 15

16 Regnskabsberetning Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med t.kr. 99. De finansielle omkostninger er steget med knap kr. 1,5 mio. til knap kr. 7,6 mio., hvilket primært kan henføres til etablering af privat leasing aktivitet. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 24,5 %. Forskellen kan henføres til ikke-fradragsberettigede omkostninger, samt regulering som følge af ændring i den fremtidige skatteprocent. Årets resultat Resultat af primær drift er faldet fra t.kr til minus t.kr Årets resultat efter skat minus t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner er steget fra t.kr til t.kr Årsagen skal ses i en tilgang, der er lidt større end de foretagne afskrivninger. Indretning af lejede lokaler er faldet fra t.kr til t.kr. 887 som følge af en mindre tilgang i forhold til de foretagne afskrivninger. Ejendommene er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer i forbindelse med overgang til single brand steget fra t.kr til t.kr Andre anlæg og driftsmateriel er efter afskrivninger og tilgang faldet fra t.kr til t.kr , hvilket skyldes, at årets forbedringer er mindre end årets afskrivninger, uanset selskabets løbende investerer i tidssvarende teknologi og værktøj. Der er ultimo året indgået 136 leasingaftaler med privatkunder vedr. biler til en værdi af t.kr Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er reduceret med 32% til t.kr Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2013 til 2014 steget fra t.kr til t.kr som følge af det øgede aktivitetsniveau i december Langfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser er steget fra t.kr til t.kr , hvilket hovedsageligt skyldes det øgede aktivitetsniveau på privatleasing området, hvor koncernen typisk finansierer leasing bilerne gennem finansiel leasing hos koncernens kreditinstitutter. Andersen & Martini A/S 16

17 Regnskabsberetning Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedrørende salg af brugte biler, udgør t.kr Garantiforpligtelse vedrørende nye biler refunderes af importør og forventes ikke at påføre koncernen forpligtelser. Herudover er der hensat t.kr. 542 til fremtidige jubilæumsgratialer, heraf t.kr. 494 som langfristet forpligtelse. Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2013 til 2014 faldet fra t.kr til t.kr Årsagen ligger primært i lagernedbringelsen, herunder at der er anvendes mindre og billige biler og at selskabets har rationaliseret i såvel udlejnings- som demobilsflåden. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er reduceret fra t.kr til t.kr Dette er hovedsageligt udtryk for et øjebliksbillede. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Egenkapital og Gæld/Forpligtelser (t.kr.) Egenkapital Gæld/Forpligtelser Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 23,8% ultimo 2013 til 21,1% ultimo Faldet skyldes hovedsageligt det negative resultat i 2014, som delvis opvejes af reduktionen i koncernens lagerbiler. Andersen & Martini A/S 17

18 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr. -451, hvilket er t.kr mindre end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr mod t.kr året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet stammer primært fra reduktionen af lagerbiler. Samlet udgør koncernens likvide midler t.kr. 560 pr. 31/ Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2014 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter I alt Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter hos virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 t.kr sammenholdt med t.kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen og dennes forrentning kan illustreres således: Egenkapital (t.kr.)/forrentning af egenkapital (%) ,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Egenkapital Forrentning af egenkapital I 2013 kan faldet i egenkapitalen henføres til køb af egne aktier for t.kr , mens faldet i 2014 egenkapitalen skyldes årets negative resultat. Da der ikke er knyttet bindinger til selskabets reservefond, er denne i regnskabsåret overflyttet til regnskabslinjen overført resultat. Andersen & Martini A/S 18

19 Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for Andersen & Martini A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling for koncernen og selskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Greve, den 24. marts 2015 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Henning Hürdum (formand) Erik Justesen (næstformand) Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Andersen & Martini A/S 19

20 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Andersen & Martini A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Andersen & Martini A/S 20

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 Side 1 af 13 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2013 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2012. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2012 Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Aktionærinformation... 12

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Side 1 af 15 sider Nasdaq - OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 10/2009 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K CVR nr. 15313714 Den 24. august 2009 Kontaktperson Adm. direktør Peter

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2011. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2011. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2011 Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...14 Regnskabsberetning...17

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Kongens Have A/S. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

Ejendomsselskabet Kongens Have A/S. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for Ejendomsselskabet Kongens Have A/S Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 51 90 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere