Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19 Den uafhængige revisors erklæringer...20 Koncernens resultat- og totalindkomstopgørelse...22 Koncernens balance 31. december...23 Egenkapitalopgørelse...25 Pengestrømsopgørelse...26 Noteoversigt...27 Noter til koncernregnskab...28 Moderselskabets resultat- og totalindkomstopgørelse...62 Moderselskabets balance 31. december...63 Egenkapitalopgørelse...65 Pengestrømsopgørelse...66 Noteoversigt...67 Noter til regnskab...68 Andersen & Martini A/S 2

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet Andersen & Martini A/S Agenavej Greve Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Henning Hürdum, formand Erik Justesen, næstformand Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Koncernregnskab Omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt 100% ejede datterselskaber Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 30. april 2015, kl i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. Andersen & Martini A/S 3

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning Omkostninger EBITDA Resultat før skat og afskrivninger, efter renter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -6,01 0,59-2,29 0,73 3,47 Pengestrømme fra drift pr. aktie 7,99 0,82 6,05-12,40-11,19 Fri pengestrøm pr. aktie -3,49-15,19 3,42-32,33-13,55 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie Bruttomargin 10,9% 12,5% 10,8% 10,8% 10,9% Overskudsmargin -1,2% 1,1% 0,1% 1,0% 1,8% Egenkapitalandel (soliditet) 21,1% 23,8% 25,8% 26,7% 32,2% Egenkapitalforrentning -14,6% 1,4% -5,1% 1,6% 8,0% Gennemsnitligt antal ansatte Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens Anbefalinger og Nøgletal. Andersen & Martini A/S 4

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andersen & Martini A/S har i 2014 realiseret et resultat efter skat på minus t.kr Hovedårsagerne til det negative resultat skal findes i: Nedbringelse og nedskrivning af varelagre. Dette har isoleret set haft en engangseffekt på driften på godt kr. 10 mio. Uhensigtsmæssig udvikling på værkstederne, som dog er vendt nu qua organisatoriske ændringer og øget fokus på Lean-processer og ikke mindst ved at koncentrere værkstedsdriften på færre lokationer fremadrettet. Driftspåvirkning som følge af modernisering af flere afdelinger, ændring til single brand og omkostninger til forberedelse af det nye joint venture med Opel, som forventes igangsat i foråret Overenskomststridig og i øvrigt resultatløs strejke i september. Selskabet har i regnskabsåret 2014 stiftet det 100% ejede datterselskab, Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal rumme alle aktiviteter for så vidt angår Opel. Dette selskab har ikke haft aktivitet i 2014, og det er planlagt, at Opel Danmark A/S indtræder med en ejerandel på 15% i dette selskab i løbet af foråret 2015 jf. den indgåede aftale om joint venture, som er beskrevet nedenfor. Idegrundlag Andersen & Martini A/S idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område. Mission: Vores mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed inden for bilbranchen i Danmark. Dette skal sikre fastholdelse af eksisterende og tiltrækning af nye kunder og dermed en stigende afsætning og indtjening. Vision: Vi vil være blandt Danmarks allerbedste bilforhandlere målt på kundetilfredshed og indtjening. Værdier: Vores værdisæt skal guide vores daglige arbejde for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere arbejder i samme retning for at opnå vores fælles vision. Service - Vi skal altid behandle kunden, så han/hun føler sig velkommen, godt tilpas og fuldt tilfreds Andersen & Martini A/S 5

6 Ledelsesberetning Kompetence - Vi skal udføre arbejdet rigtigt første gang af altid opdaterede og veluddannede medarbejdere Troværdighed - Vi skal levere den bestilte service til den aftalte tid. Ærlighed - Vi skal til enhver tid svare vores kunder ærligt. Forandringsparat - Vi skal løbende tilpasse vores services og produktsortiment til kundens behov (privat/erhverv). Vores medarbejdere - Vi skal sikre et sundt arbejdsmiljø til de rigtige medarbejdere. Drift Nettoomsætning og salg Andersen & Martini A/S leverede nye Opel, Kia, Peugeot og Fiat personbiler i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 7% i forhold til 2013, hvor der blev leveret nye personbiler. For så vidt angår varebiler leverede Andersen & Martini A/S i alt 351 styk i 2014 mod 459 styk i 2013, svarende til en tilbagegang på knap 24%. Aktiviteten med Peugeot i Andersen & Martini Biler A/S startede op i april 2013, og i det første fulde salgsår, 2014, er der solgt 470 Peugeot personbiler og varebiler. Andersen & Martini A/S solgte 18% af alle Opel (person- og varebiler) i Danmark i 2014 mod knap 19% i For Kias vedkommende solgte Andersen & Martini A/S knap 13% af alle Kia i Danmark i 2014, hvilket var på niveau med andelen i Andersen og Martini A/S andel af det danske Fiat-salg faldt til knap 2% i Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark steg fra i 2013 til i Andersen & Martini A/S solgte flere personbiler i 2014 end i 2013, og fortsat med større vægt på de mindre biler. Salget af Opel personbiler generelt i Danmark er steget i 2014, mens salget af Opel varebiler er faldet ubetydeligt. Andersen & Martini s salg af Opel til private er steget, mens salget til flåde er faldet. Salget af Kia i Danmark er faldet, men Andersen & Martini A/S har holdt sin andel af salget af Kia i Danmark. Der har således generelt været tilgang af privatkunder hos Andersen & Martini A/S. Ligesom i markedet generelt er hovedparten af salget flyttet over på mindre og billigere biler. Denne tendens synes dog nu stoppet således, at de mindre bilers andel af det danske marked er stagneret. Salget af Peugeot er steget i 2014, og Andersen & Martini var i 2014 den 14. største Peugeot personbilsforhandler og 4. største Peugeot varebilsforhandler. Andersen & Martini A/S 6

7 Ledelsesberetning Det samlede salg af brugte biler blev styk, hvilket er 460 flere end året før. I regnskabsåret har Andersen & Martini A/S haft et øget salg af såvel nye som brugte biler. Søgningen til selskabets værksteder er steget i forhold til året før, men omsætningen er faldet, i mindre grad påvirket af overenskomststridig strejke. Selskabets totale omsætning er steget fra godt kr. 677 mio. til knap kr. 700 mio. Bruttoresultatet er faldet fra kr. 84,4 mio. til kr. 76,3 mio. Bruttomarginen er faldet fra 12,5% i 2013 til 10,9% i Omkostninger Produktionsomkostningerne steg i 2014 med kr. 31 mio., primært som følge af øget volumen, engangspåvirkning af tab ved nedbringelse og nedskrivning af lagerbiler med godt kr. 10 mio. samt afskrivning på leasingbiler. Øvrige omkostninger er i 2014 steget med knap kr. 8 mio. eller 10 % til knap kr. 85 mio. fra knap kr. 77 mio. i Hovedårsagen til denne stigning ligger i øgede personaleomkostninger samt omkostninger i relation til forberedelserne til joint venture med Opel. Årets resultat Andersen & Martini A/S opnåede i 2014 et resultat af primær drift på t.kr. minus mod plus t.kr året før svarende til et fald på t.kr Resultatet før skat i 2014 blev minus t.kr mod plus t.kr i Pengestrømme Andersen & Martini A/S har i regnskabsåret 2014 haft en negativ pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr Stigning i lagre og fald i debitorer samt leverandørgæld har netto haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med t.kr Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2014 med t.kr , primært som følge af en betydelig reduktion i beholdning af lagerbiler. Investeringer udgjorde t.kr og kan primært henføres til etablering af privatleasing aktivitet samt ombygning af forretninger. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde positivt t.kr og vedrører finansiering af privatleasing aktiviteten samt reduktionen i lagerbiler herunder demo/udlejningsbiler. Investeringer Andersen & Martini A/S har i december 2014 underskrevet en aftale om indgåelse af et joint venture med Opel med henblik på at udskille Opel fra de øvrige forretningsområder hos Andersen & Martini A/S for at skabe mere fokus på det enkelte brand. Andersen & Martini A/S 7

8 Ledelsesberetning Forud for ovenstående har Andersen & Martini A/S dannet datterselskabet Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal forestå salg og servicering af Opel, idet det nuværende datterselskab, Andersen & Martini Biler A/S skal forestå forhandling og servicering af koncernens øvrige brands. Moderselskabet, Andersen & Martini A/S, vil fremadrettet tillige udleje domicilejendommene til de respektive datterselskaber samt forestå alle centrale funktioner herunder kundecenter, markedsføring, logistik, administration og økonomi for de to datterselskaber. Joint venture aftalen med Opel indebærer, at Opel indtræder med en 15% ejerandel i Andersen & Martini Auto A/S Opel til enhver tid er sikret, at der som minimum forhandles Opel på adresserne i Greve, Ballerup og Søborg Opel får på visse betingelser en put option på sine aktier i A&M Auto A/S Opel får på visse betingelser en call option på A&M s aktier i A&M Auto A/S Opel får veto ret på en række strategiske områder herunder køb og salg af ejendomme og udvidelse af forretningsområder. Dette gælder alene for så vidt angår A&M Auto A/S Joint venture aftalen indebærer derimod ikke, at Andersen & Martini får anderledes handelsbetingelser end andre forhandlere. I forbindelse med aftalen med Opel etableres 3 nye mono brand Opel forhandlere i hhv. Ballerup, Søborg og Greve. Andersen & Martini A/S 8

9 Ledelsesberetning Forretningen i Ballerup er færdig, og forretningen i Søborg er fuldt færdigbygget i løbet af april Derudover er planlagt en markant udvidelse af forretningen i Greve, hvor der bygges et helt nyt, eksklusivt Opel show room lige ud til Danmarks mest befærdede motorvej, som på det sted ved Greve Nord afkørslen har ikke færre end 10 vognbaner. Andersen & Martini A/S har netop erhvervet jorden, og når lokalplanen er godkendt og byggetilladelse foreligger, forventeligt i løbet af 2015, påbegyndes byggeriet. Det nye show room bliver på kvadratmeter i to etager, og det nuværende, mekaniske værksted i Greve opgraderes således, at kapaciteten bliver tilpasset den forøgede efterspørgsel. Samtidig etableres et nyt brugtvogns- og varevognscenter med aften-åbent på værkstedet således, at såvel private som erhvervskunder kan få serviceret deres biler uden for normal arbejdstid ved at aflevere bilen om eftermiddagen, leje en erstatningsbil til at køre hjem i, for næste morgen at bytte den igen, inden kundens normale arbejdstid begynder. På den måde opnås maksimal udnyttelse af kundens bil. Fotoet viser det planlagte show room set fra motorvejen med den eksisterende Andersen & Martini bygning i baggrunden. Joint venture aftalen med Opel indeholder en bestemmelse om, at såfremt Andersen & Martini A/S uanset grund ikke har etableret det planlagte show room inden udgangen af april 2016, eller Opel på et tidligere tidspunkt får vished om, at A&M ikke etablerer det planlagte show room, så har Opel ret, men ikke pligt til at udnytte sin call option på alle A&Ms aktier i A&M Auto A/S (til en af en uafhængig tredjemand vurderet pris) og samtidig købe den nuværende domicilejendom i Greve for en sum af kr. 55 mio. samt det netop erhvervede grundstykke mod motorvejen og et evt. igangværende byggeprojekt til kostpris. Andersen & Martini A/S 9

10 Ledelsesberetning På grund af joint venture aftalens karakter skal denne godkendes af de danske konkurrencemyndigheder, før den gennemføres. Såfremt der ikke opnås godkendelse fra konkurrencemyndighederne bortfalder aftalen. Det forventes, at konkurrencemyndighedernes afgørelse foreligger i foråret Den ændrede forretningsstruktur hos Andersen & Martini betyder større fokus på det enkelte brand. Således er der i dag etableret eksklusive Kia forretninger i hhv. Ballerup og Glostrup, ligesom der i 2013 blev etableret en eksklusiv Peugeot forretning i Ballerup. Forretningen i Gladsaxe vil fremadrettet rumme Kia og Fiat, og forretningerne i hhv. Taastrup og på Amager vil indtil det nye showroom i Greve er etableret fortsat rumme både Kia og Opel, men herefter vil disse to forretninger rumme eksklusive Kia forretninger. Andersen & Martini s ejendom i Lyngby er som tidligere meddelt solgt på visse betingelser til fraflytning forventeligt ultimo I forbindelse med opgraderingen af de to ejendomme i hhv. Gladsaxe og Søborg, så de i løbet af foråret 2015 vil fremstå som eksklusive hhv. Kia og Opel forretninger, er det aftalt med hhv. Kia og Opel, at aktiviteterne i Lyngby flyttes til hhv. Gladsaxe for Kias vedkommende og Søborg for Opels vedkommende. Det forventes, at kunderne vil flytte med til disse mere attraktive forretninger, som ligger kun 5 km eller 10 minutters kørsel fra Lyngby. Denne disposition forventes fremadrettet udover provenuet ved salget af selve ejendommen - at forbedre driften med omkring kr. 7 mio. p.a. som følge af reducerede omkostninger, idet omsætningen forventes holdt på samme niveau. Andersen & Martini A/S forventer, at den nye, opdelte forretningsstruktur med større fokus på det enkelte mærke, såvel organisatorisk som geografisk vil øge salget, kvaliteten, serviceniveauet og indtjeningen. Der er i regnskabsåret investeret ca. kr. 7 mio. i opgraderinger af selskabet ejendomme for at fastholde, at virksomhedens forretninger altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand. Selskabets ejendom i Lyngby Ejendommen i Lyngby er som omtalt ovenfor solgt på betingelse af, at den omhandlende lokalplan godkendes, hvilket ikke skete i Ledelsen forventer, at dette vil ske i 2015 og forventer, at ejendommen fraflyttes inden udgangen af Nettoindtægten ved salget af denne ejendom forventes at ligge i niveauet kr mio. før skat, men der er fortsat usikkerhed om denne indtægt kommer i 2015 eller Årets resultat Andersen & Martini A/S har i 2014 nedbragt koncernens lagre med kr. 57 mio. En stor del af denne nedbringelse omhandler tidligere demo- og udlejningsbiler, som isoleret set er solgt med et tab på godt kr. 10 mio. Samlet set er koncernens indtægter på brugte biler faldet med kr. 12 mio. fra 2013 til Samtidig har de organisatoriske udfordringer på værkstederne været en væsentlig årsag til nedgangen i indtjeningen på værkstederne. Ombygningerne til singlebrand forretninger har ligeledes forstyrret driften, og omkostninger til rådgivere og forberedelser i øvrigt omkring joint venture samarbejde med Opel har ligeledes påvirket årets resultat. Andersen & Martini A/S realiserede i 2014 et resultat før skat på minus t.kr mod plus t.kr i Efter skat blev resultatet minus t.kr mod plus t.kr året før. Resultatet er utilfredsstillende, og ledelsen arbejder jf. ovenstående løbende på driftsmæssige forbedringer. Andersen & Martini A/S 10

11 Ledelsesberetning Det realiserede resultat for regnskabsåret 2014 er således negativt med ca. kr. 2 mio. i forhold til forventet resultat, udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015. Afvigelsen kan henføres til yderligere nedskrivning på lagerbiler. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ved regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Fremtiden Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2015 har for Andersen & Martini A/S samlet set ligget lidt over niveauet for samme periode i fjor og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af single-brand strategien samt, at Andersen & Martini er eneste Opel forhandler i København. På den baggrund og med baggrund i den ovenfor omtalte indsats på omkostnings- og produktivitetssiden forventes for året 2015 et positivt resultat i størrelsesordenen kr. 2-5 mio. før effekt af salget af ejendommen i Lyngby. Risici Generelle risici Andersen & Martini A/S væsentligste driftsrisiko er knyttet til totalmarkedet for salg af biler generelt og den generelle markedsposition for de mærker, som selskabet forhandler. Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Andersen & Martini A/S har gennemført og gennemfører produktivitets- og effektivitetsforbedringer for at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på værkstedsarbejde for at imødegå konkurrencen fra såvel andre autoriserede som de uautoriserede værksteder, hvilket har betydet større søgning til og aktivitet på selskabets værksteder i 2014 end i 2013, men til lavere priser og dermed indtjening. Endelig er det fortsat Andersen & Martini A/S opfattelse, at kundens største krav til en bilforhandler og det tilhørende værksted er tillid, troværdighed, kvalitet og venlighed, hvilket er ord som går igen i alle Andersen & Martini A/S uddannelsesprogrammer. Der henvises i øvrigt til note 26 vedrørende beskrivelse af øvrige risici, samt samme note vedrørende kontrol- og risikostyring i regnskabsaflæggelsen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn Der henvises til selskabets hjemmeside hvor disse emner er beskrevet. Andersen & Martini A/S 11

12 Ledelsesberetning Corporate Governance De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse udsendt af Komiteen for god selskabsledelse, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini A/S i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser: Åbenhed og transparens Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at under 2% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet selskabet finder halvårsrapportering i kombination med udsendelse af periodemeddelelser tilstrækkelig. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering I Andersen & Martini A/S er det kutyme med 4-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke været fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini A/S har valgt at afstå fra at fastsætte en øvre aldersgrænse, idet man ønsker at kunne disponere frit. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen samt bestyrelsens kompetencer. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau. Grundet selskabets og bestyrelsens størrelse gennemføres ikke en formel selvevaluering, men formanden, og næstformanden drøfter løbende bestyrelsens arbejde og kompetencer, og formanden har årligt en samtale med det enkelte bestyrelsesmedlem. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af Forretningsorden for bestyrelsen, som er på selskabets hjemmeside Som led i Andersen & Martini A/S vederlagspolitik anvendes ikke aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til bestyrelse og direktion. Dette forventes ikke ændret i Andersen & Martini A/S har et revisionsudvalg, men har valgt at afstå fra at nedsætte andre udvalg og kommissioner. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand og/eller ad hoc udvalg. Whistleblower-ordning Andersen & Martini A/S har ikke nogen egentlig whistleblower-ordning, men en sådan forventes indført i løbet af Andersen & Martini A/S 12

13 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Ultimo 2014 var registreret 195 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog som tilsammen tegnede 83,3% af aktiekapitalen og 98,2% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: styk. Aktionærsammensætning ultimo 2014 fremgår nedenfor: Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier Aktier (%) (%) Helmsman Holding ApS og adm. direktør Peter Hansen incl. familie ,47 91,54 Bestyrelse incl. familie ,13 0,05 Direktion, bestyrelse og familie i alt ,60 91,59 Øvrige navnenoterede aktionærer ,57 6,54 Ikke navnenoterede aktionærer ,15 1,87 Egne aktier ,68 0,00 I alt ,0 100,0 Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Hellerup, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Hellerup. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S adm. direktør, Peter Hansen. Årsregnskabet for Andersen & Martini A/S indgår i koncernregnskabet for Commander Holding ApS. Andersen & Martini A/S 13

14 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2014 & 2015 Andersen & Martini A/S har i 2014 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31/ : Meddelelse nr. 01/2014 Årsrapport / : Meddelelse nr. 02/2014 Forløb af generalforsamlingen 28. april / : Meddelelse nr. 03/2014 Periodemeddelelse 1. kvartal / : Meddelelse nr. 04/2014 Delårsrapport / : Meddelelse nr. 05/2014 Periodemeddelelse 3. kvartal / : Meddelelse nr. 06/2014 Om ny forretningsstruktur Andersen & Martini A/S har i 2015 på datoen for offentliggørelse af regnskabet udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 07/ : Meddelelse nr. 01/2015 Finanskalender 04/ : Meddelelse nr. 02/2015 Profitwarning vedr. resultatet for 2014 Finanskalender for 2015 Finanskalenderen for Andersen & Martini A/S er således: Årsrapport 2014: Ordinær generalforsamling: Periodemeddelelse 1. kvartal 2014: Offentliggørelse af delårsrapport: Periodemeddelelse 3. kvartal marts 30. april 13. maj 25. august 9. november Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 30. april 2015 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at selskabet fortsat kan erhverve egne aktier Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Andersen & Martini A/S 14

15 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Andersen & Martini A/S - koncern- og årsregnskab - for 2014 er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, samt de krav NASDAQ OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2014 andrager t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Dette skyldes hovedsageligt en stigning i salget af såvel nye som brugte biler. Samtidig har der været et fald i værkstedsomsætningen. Nettoomsætning og resultat af primær drift (t.kr.) Nettoomsætning (Skala t.v.) Resultat af primær drift (Skala t.h.) Produktionsomkostninger og andre omkostninger Produktionsomkostninger er steget fra t.kr til t.kr således, at bruttoresultatet udgør t.kr mod t.kr året før. Det primære driftsresultat er faldet med knap kr. 15,7 mio. Bruttomarginalen er faldet fra 12,5% til 10,9%. Salgsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 6 mio. til t.kr Stigningen skyldes primært øgede personaleomkostninger. Administrationsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 2 mio. til t.kr Stigningen ligger hovedsageligt inden for øgede personaleomkostninger samt omkostninger til rådgivere i forbindelse med joint venture med Opel samt øget vederlag til bestyrelsen. Andersen & Martini A/S 15

16 Regnskabsberetning Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med t.kr. 99. De finansielle omkostninger er steget med knap kr. 1,5 mio. til knap kr. 7,6 mio., hvilket primært kan henføres til etablering af privat leasing aktivitet. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 24,5 %. Forskellen kan henføres til ikke-fradragsberettigede omkostninger, samt regulering som følge af ændring i den fremtidige skatteprocent. Årets resultat Resultat af primær drift er faldet fra t.kr til minus t.kr Årets resultat efter skat minus t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner er steget fra t.kr til t.kr Årsagen skal ses i en tilgang, der er lidt større end de foretagne afskrivninger. Indretning af lejede lokaler er faldet fra t.kr til t.kr. 887 som følge af en mindre tilgang i forhold til de foretagne afskrivninger. Ejendommene er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer i forbindelse med overgang til single brand steget fra t.kr til t.kr Andre anlæg og driftsmateriel er efter afskrivninger og tilgang faldet fra t.kr til t.kr , hvilket skyldes, at årets forbedringer er mindre end årets afskrivninger, uanset selskabets løbende investerer i tidssvarende teknologi og værktøj. Der er ultimo året indgået 136 leasingaftaler med privatkunder vedr. biler til en værdi af t.kr Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er reduceret med 32% til t.kr Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2013 til 2014 steget fra t.kr til t.kr som følge af det øgede aktivitetsniveau i december Langfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser er steget fra t.kr til t.kr , hvilket hovedsageligt skyldes det øgede aktivitetsniveau på privatleasing området, hvor koncernen typisk finansierer leasing bilerne gennem finansiel leasing hos koncernens kreditinstitutter. Andersen & Martini A/S 16

17 Regnskabsberetning Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedrørende salg af brugte biler, udgør t.kr Garantiforpligtelse vedrørende nye biler refunderes af importør og forventes ikke at påføre koncernen forpligtelser. Herudover er der hensat t.kr. 542 til fremtidige jubilæumsgratialer, heraf t.kr. 494 som langfristet forpligtelse. Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2013 til 2014 faldet fra t.kr til t.kr Årsagen ligger primært i lagernedbringelsen, herunder at der er anvendes mindre og billige biler og at selskabets har rationaliseret i såvel udlejnings- som demobilsflåden. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er reduceret fra t.kr til t.kr Dette er hovedsageligt udtryk for et øjebliksbillede. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Egenkapital og Gæld/Forpligtelser (t.kr.) Egenkapital Gæld/Forpligtelser Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 23,8% ultimo 2013 til 21,1% ultimo Faldet skyldes hovedsageligt det negative resultat i 2014, som delvis opvejes af reduktionen i koncernens lagerbiler. Andersen & Martini A/S 17

18 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr. -451, hvilket er t.kr mindre end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr mod t.kr året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet stammer primært fra reduktionen af lagerbiler. Samlet udgør koncernens likvide midler t.kr. 560 pr. 31/ Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2014 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter I alt Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter hos virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 t.kr sammenholdt med t.kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen og dennes forrentning kan illustreres således: Egenkapital (t.kr.)/forrentning af egenkapital (%) ,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Egenkapital Forrentning af egenkapital I 2013 kan faldet i egenkapitalen henføres til køb af egne aktier for t.kr , mens faldet i 2014 egenkapitalen skyldes årets negative resultat. Da der ikke er knyttet bindinger til selskabets reservefond, er denne i regnskabsåret overflyttet til regnskabslinjen overført resultat. Andersen & Martini A/S 18

19 Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for Andersen & Martini A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling for koncernen og selskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Greve, den 24. marts 2015 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Henning Hürdum (formand) Erik Justesen (næstformand) Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Andersen & Martini A/S 19

20 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Andersen & Martini A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Andersen & Martini A/S 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere