Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19 Den uafhængige revisors erklæringer...20 Koncernens resultat- og totalindkomstopgørelse...22 Koncernens balance 31. december...23 Egenkapitalopgørelse...25 Pengestrømsopgørelse...26 Noteoversigt...27 Noter til koncernregnskab...28 Moderselskabets resultat- og totalindkomstopgørelse...62 Moderselskabets balance 31. december...63 Egenkapitalopgørelse...65 Pengestrømsopgørelse...66 Noteoversigt...67 Noter til regnskab...68 Andersen & Martini A/S 2

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet Andersen & Martini A/S Agenavej Greve Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Henning Hürdum, formand Erik Justesen, næstformand Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Koncernregnskab Omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt 100% ejede datterselskaber Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 30. april 2015, kl i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. Andersen & Martini A/S 3

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning Omkostninger EBITDA Resultat før skat og afskrivninger, efter renter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -6,01 0,59-2,29 0,73 3,47 Pengestrømme fra drift pr. aktie 7,99 0,82 6,05-12,40-11,19 Fri pengestrøm pr. aktie -3,49-15,19 3,42-32,33-13,55 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie Bruttomargin 10,9% 12,5% 10,8% 10,8% 10,9% Overskudsmargin -1,2% 1,1% 0,1% 1,0% 1,8% Egenkapitalandel (soliditet) 21,1% 23,8% 25,8% 26,7% 32,2% Egenkapitalforrentning -14,6% 1,4% -5,1% 1,6% 8,0% Gennemsnitligt antal ansatte Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens Anbefalinger og Nøgletal. Andersen & Martini A/S 4

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andersen & Martini A/S har i 2014 realiseret et resultat efter skat på minus t.kr Hovedårsagerne til det negative resultat skal findes i: Nedbringelse og nedskrivning af varelagre. Dette har isoleret set haft en engangseffekt på driften på godt kr. 10 mio. Uhensigtsmæssig udvikling på værkstederne, som dog er vendt nu qua organisatoriske ændringer og øget fokus på Lean-processer og ikke mindst ved at koncentrere værkstedsdriften på færre lokationer fremadrettet. Driftspåvirkning som følge af modernisering af flere afdelinger, ændring til single brand og omkostninger til forberedelse af det nye joint venture med Opel, som forventes igangsat i foråret Overenskomststridig og i øvrigt resultatløs strejke i september. Selskabet har i regnskabsåret 2014 stiftet det 100% ejede datterselskab, Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal rumme alle aktiviteter for så vidt angår Opel. Dette selskab har ikke haft aktivitet i 2014, og det er planlagt, at Opel Danmark A/S indtræder med en ejerandel på 15% i dette selskab i løbet af foråret 2015 jf. den indgåede aftale om joint venture, som er beskrevet nedenfor. Idegrundlag Andersen & Martini A/S idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område. Mission: Vores mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed inden for bilbranchen i Danmark. Dette skal sikre fastholdelse af eksisterende og tiltrækning af nye kunder og dermed en stigende afsætning og indtjening. Vision: Vi vil være blandt Danmarks allerbedste bilforhandlere målt på kundetilfredshed og indtjening. Værdier: Vores værdisæt skal guide vores daglige arbejde for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere arbejder i samme retning for at opnå vores fælles vision. Service - Vi skal altid behandle kunden, så han/hun føler sig velkommen, godt tilpas og fuldt tilfreds Andersen & Martini A/S 5

6 Ledelsesberetning Kompetence - Vi skal udføre arbejdet rigtigt første gang af altid opdaterede og veluddannede medarbejdere Troværdighed - Vi skal levere den bestilte service til den aftalte tid. Ærlighed - Vi skal til enhver tid svare vores kunder ærligt. Forandringsparat - Vi skal løbende tilpasse vores services og produktsortiment til kundens behov (privat/erhverv). Vores medarbejdere - Vi skal sikre et sundt arbejdsmiljø til de rigtige medarbejdere. Drift Nettoomsætning og salg Andersen & Martini A/S leverede nye Opel, Kia, Peugeot og Fiat personbiler i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 7% i forhold til 2013, hvor der blev leveret nye personbiler. For så vidt angår varebiler leverede Andersen & Martini A/S i alt 351 styk i 2014 mod 459 styk i 2013, svarende til en tilbagegang på knap 24%. Aktiviteten med Peugeot i Andersen & Martini Biler A/S startede op i april 2013, og i det første fulde salgsår, 2014, er der solgt 470 Peugeot personbiler og varebiler. Andersen & Martini A/S solgte 18% af alle Opel (person- og varebiler) i Danmark i 2014 mod knap 19% i For Kias vedkommende solgte Andersen & Martini A/S knap 13% af alle Kia i Danmark i 2014, hvilket var på niveau med andelen i Andersen og Martini A/S andel af det danske Fiat-salg faldt til knap 2% i Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark steg fra i 2013 til i Andersen & Martini A/S solgte flere personbiler i 2014 end i 2013, og fortsat med større vægt på de mindre biler. Salget af Opel personbiler generelt i Danmark er steget i 2014, mens salget af Opel varebiler er faldet ubetydeligt. Andersen & Martini s salg af Opel til private er steget, mens salget til flåde er faldet. Salget af Kia i Danmark er faldet, men Andersen & Martini A/S har holdt sin andel af salget af Kia i Danmark. Der har således generelt været tilgang af privatkunder hos Andersen & Martini A/S. Ligesom i markedet generelt er hovedparten af salget flyttet over på mindre og billigere biler. Denne tendens synes dog nu stoppet således, at de mindre bilers andel af det danske marked er stagneret. Salget af Peugeot er steget i 2014, og Andersen & Martini var i 2014 den 14. største Peugeot personbilsforhandler og 4. største Peugeot varebilsforhandler. Andersen & Martini A/S 6

7 Ledelsesberetning Det samlede salg af brugte biler blev styk, hvilket er 460 flere end året før. I regnskabsåret har Andersen & Martini A/S haft et øget salg af såvel nye som brugte biler. Søgningen til selskabets værksteder er steget i forhold til året før, men omsætningen er faldet, i mindre grad påvirket af overenskomststridig strejke. Selskabets totale omsætning er steget fra godt kr. 677 mio. til knap kr. 700 mio. Bruttoresultatet er faldet fra kr. 84,4 mio. til kr. 76,3 mio. Bruttomarginen er faldet fra 12,5% i 2013 til 10,9% i Omkostninger Produktionsomkostningerne steg i 2014 med kr. 31 mio., primært som følge af øget volumen, engangspåvirkning af tab ved nedbringelse og nedskrivning af lagerbiler med godt kr. 10 mio. samt afskrivning på leasingbiler. Øvrige omkostninger er i 2014 steget med knap kr. 8 mio. eller 10 % til knap kr. 85 mio. fra knap kr. 77 mio. i Hovedårsagen til denne stigning ligger i øgede personaleomkostninger samt omkostninger i relation til forberedelserne til joint venture med Opel. Årets resultat Andersen & Martini A/S opnåede i 2014 et resultat af primær drift på t.kr. minus mod plus t.kr året før svarende til et fald på t.kr Resultatet før skat i 2014 blev minus t.kr mod plus t.kr i Pengestrømme Andersen & Martini A/S har i regnskabsåret 2014 haft en negativ pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr Stigning i lagre og fald i debitorer samt leverandørgæld har netto haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med t.kr Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2014 med t.kr , primært som følge af en betydelig reduktion i beholdning af lagerbiler. Investeringer udgjorde t.kr og kan primært henføres til etablering af privatleasing aktivitet samt ombygning af forretninger. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde positivt t.kr og vedrører finansiering af privatleasing aktiviteten samt reduktionen i lagerbiler herunder demo/udlejningsbiler. Investeringer Andersen & Martini A/S har i december 2014 underskrevet en aftale om indgåelse af et joint venture med Opel med henblik på at udskille Opel fra de øvrige forretningsområder hos Andersen & Martini A/S for at skabe mere fokus på det enkelte brand. Andersen & Martini A/S 7

8 Ledelsesberetning Forud for ovenstående har Andersen & Martini A/S dannet datterselskabet Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal forestå salg og servicering af Opel, idet det nuværende datterselskab, Andersen & Martini Biler A/S skal forestå forhandling og servicering af koncernens øvrige brands. Moderselskabet, Andersen & Martini A/S, vil fremadrettet tillige udleje domicilejendommene til de respektive datterselskaber samt forestå alle centrale funktioner herunder kundecenter, markedsføring, logistik, administration og økonomi for de to datterselskaber. Joint venture aftalen med Opel indebærer, at Opel indtræder med en 15% ejerandel i Andersen & Martini Auto A/S Opel til enhver tid er sikret, at der som minimum forhandles Opel på adresserne i Greve, Ballerup og Søborg Opel får på visse betingelser en put option på sine aktier i A&M Auto A/S Opel får på visse betingelser en call option på A&M s aktier i A&M Auto A/S Opel får veto ret på en række strategiske områder herunder køb og salg af ejendomme og udvidelse af forretningsområder. Dette gælder alene for så vidt angår A&M Auto A/S Joint venture aftalen indebærer derimod ikke, at Andersen & Martini får anderledes handelsbetingelser end andre forhandlere. I forbindelse med aftalen med Opel etableres 3 nye mono brand Opel forhandlere i hhv. Ballerup, Søborg og Greve. Andersen & Martini A/S 8

9 Ledelsesberetning Forretningen i Ballerup er færdig, og forretningen i Søborg er fuldt færdigbygget i løbet af april Derudover er planlagt en markant udvidelse af forretningen i Greve, hvor der bygges et helt nyt, eksklusivt Opel show room lige ud til Danmarks mest befærdede motorvej, som på det sted ved Greve Nord afkørslen har ikke færre end 10 vognbaner. Andersen & Martini A/S har netop erhvervet jorden, og når lokalplanen er godkendt og byggetilladelse foreligger, forventeligt i løbet af 2015, påbegyndes byggeriet. Det nye show room bliver på kvadratmeter i to etager, og det nuværende, mekaniske værksted i Greve opgraderes således, at kapaciteten bliver tilpasset den forøgede efterspørgsel. Samtidig etableres et nyt brugtvogns- og varevognscenter med aften-åbent på værkstedet således, at såvel private som erhvervskunder kan få serviceret deres biler uden for normal arbejdstid ved at aflevere bilen om eftermiddagen, leje en erstatningsbil til at køre hjem i, for næste morgen at bytte den igen, inden kundens normale arbejdstid begynder. På den måde opnås maksimal udnyttelse af kundens bil. Fotoet viser det planlagte show room set fra motorvejen med den eksisterende Andersen & Martini bygning i baggrunden. Joint venture aftalen med Opel indeholder en bestemmelse om, at såfremt Andersen & Martini A/S uanset grund ikke har etableret det planlagte show room inden udgangen af april 2016, eller Opel på et tidligere tidspunkt får vished om, at A&M ikke etablerer det planlagte show room, så har Opel ret, men ikke pligt til at udnytte sin call option på alle A&Ms aktier i A&M Auto A/S (til en af en uafhængig tredjemand vurderet pris) og samtidig købe den nuværende domicilejendom i Greve for en sum af kr. 55 mio. samt det netop erhvervede grundstykke mod motorvejen og et evt. igangværende byggeprojekt til kostpris. Andersen & Martini A/S 9

10 Ledelsesberetning På grund af joint venture aftalens karakter skal denne godkendes af de danske konkurrencemyndigheder, før den gennemføres. Såfremt der ikke opnås godkendelse fra konkurrencemyndighederne bortfalder aftalen. Det forventes, at konkurrencemyndighedernes afgørelse foreligger i foråret Den ændrede forretningsstruktur hos Andersen & Martini betyder større fokus på det enkelte brand. Således er der i dag etableret eksklusive Kia forretninger i hhv. Ballerup og Glostrup, ligesom der i 2013 blev etableret en eksklusiv Peugeot forretning i Ballerup. Forretningen i Gladsaxe vil fremadrettet rumme Kia og Fiat, og forretningerne i hhv. Taastrup og på Amager vil indtil det nye showroom i Greve er etableret fortsat rumme både Kia og Opel, men herefter vil disse to forretninger rumme eksklusive Kia forretninger. Andersen & Martini s ejendom i Lyngby er som tidligere meddelt solgt på visse betingelser til fraflytning forventeligt ultimo I forbindelse med opgraderingen af de to ejendomme i hhv. Gladsaxe og Søborg, så de i løbet af foråret 2015 vil fremstå som eksklusive hhv. Kia og Opel forretninger, er det aftalt med hhv. Kia og Opel, at aktiviteterne i Lyngby flyttes til hhv. Gladsaxe for Kias vedkommende og Søborg for Opels vedkommende. Det forventes, at kunderne vil flytte med til disse mere attraktive forretninger, som ligger kun 5 km eller 10 minutters kørsel fra Lyngby. Denne disposition forventes fremadrettet udover provenuet ved salget af selve ejendommen - at forbedre driften med omkring kr. 7 mio. p.a. som følge af reducerede omkostninger, idet omsætningen forventes holdt på samme niveau. Andersen & Martini A/S forventer, at den nye, opdelte forretningsstruktur med større fokus på det enkelte mærke, såvel organisatorisk som geografisk vil øge salget, kvaliteten, serviceniveauet og indtjeningen. Der er i regnskabsåret investeret ca. kr. 7 mio. i opgraderinger af selskabet ejendomme for at fastholde, at virksomhedens forretninger altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand. Selskabets ejendom i Lyngby Ejendommen i Lyngby er som omtalt ovenfor solgt på betingelse af, at den omhandlende lokalplan godkendes, hvilket ikke skete i Ledelsen forventer, at dette vil ske i 2015 og forventer, at ejendommen fraflyttes inden udgangen af Nettoindtægten ved salget af denne ejendom forventes at ligge i niveauet kr mio. før skat, men der er fortsat usikkerhed om denne indtægt kommer i 2015 eller Årets resultat Andersen & Martini A/S har i 2014 nedbragt koncernens lagre med kr. 57 mio. En stor del af denne nedbringelse omhandler tidligere demo- og udlejningsbiler, som isoleret set er solgt med et tab på godt kr. 10 mio. Samlet set er koncernens indtægter på brugte biler faldet med kr. 12 mio. fra 2013 til Samtidig har de organisatoriske udfordringer på værkstederne været en væsentlig årsag til nedgangen i indtjeningen på værkstederne. Ombygningerne til singlebrand forretninger har ligeledes forstyrret driften, og omkostninger til rådgivere og forberedelser i øvrigt omkring joint venture samarbejde med Opel har ligeledes påvirket årets resultat. Andersen & Martini A/S realiserede i 2014 et resultat før skat på minus t.kr mod plus t.kr i Efter skat blev resultatet minus t.kr mod plus t.kr året før. Resultatet er utilfredsstillende, og ledelsen arbejder jf. ovenstående løbende på driftsmæssige forbedringer. Andersen & Martini A/S 10

11 Ledelsesberetning Det realiserede resultat for regnskabsåret 2014 er således negativt med ca. kr. 2 mio. i forhold til forventet resultat, udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015. Afvigelsen kan henføres til yderligere nedskrivning på lagerbiler. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ved regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Fremtiden Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2015 har for Andersen & Martini A/S samlet set ligget lidt over niveauet for samme periode i fjor og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af single-brand strategien samt, at Andersen & Martini er eneste Opel forhandler i København. På den baggrund og med baggrund i den ovenfor omtalte indsats på omkostnings- og produktivitetssiden forventes for året 2015 et positivt resultat i størrelsesordenen kr. 2-5 mio. før effekt af salget af ejendommen i Lyngby. Risici Generelle risici Andersen & Martini A/S væsentligste driftsrisiko er knyttet til totalmarkedet for salg af biler generelt og den generelle markedsposition for de mærker, som selskabet forhandler. Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Andersen & Martini A/S har gennemført og gennemfører produktivitets- og effektivitetsforbedringer for at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på værkstedsarbejde for at imødegå konkurrencen fra såvel andre autoriserede som de uautoriserede værksteder, hvilket har betydet større søgning til og aktivitet på selskabets værksteder i 2014 end i 2013, men til lavere priser og dermed indtjening. Endelig er det fortsat Andersen & Martini A/S opfattelse, at kundens største krav til en bilforhandler og det tilhørende værksted er tillid, troværdighed, kvalitet og venlighed, hvilket er ord som går igen i alle Andersen & Martini A/S uddannelsesprogrammer. Der henvises i øvrigt til note 26 vedrørende beskrivelse af øvrige risici, samt samme note vedrørende kontrol- og risikostyring i regnskabsaflæggelsen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn Der henvises til selskabets hjemmeside hvor disse emner er beskrevet. Andersen & Martini A/S 11

12 Ledelsesberetning Corporate Governance De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse udsendt af Komiteen for god selskabsledelse, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini A/S i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser: Åbenhed og transparens Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at under 2% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet selskabet finder halvårsrapportering i kombination med udsendelse af periodemeddelelser tilstrækkelig. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering I Andersen & Martini A/S er det kutyme med 4-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke været fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini A/S har valgt at afstå fra at fastsætte en øvre aldersgrænse, idet man ønsker at kunne disponere frit. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen samt bestyrelsens kompetencer. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau. Grundet selskabets og bestyrelsens størrelse gennemføres ikke en formel selvevaluering, men formanden, og næstformanden drøfter løbende bestyrelsens arbejde og kompetencer, og formanden har årligt en samtale med det enkelte bestyrelsesmedlem. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af Forretningsorden for bestyrelsen, som er på selskabets hjemmeside Som led i Andersen & Martini A/S vederlagspolitik anvendes ikke aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til bestyrelse og direktion. Dette forventes ikke ændret i Andersen & Martini A/S har et revisionsudvalg, men har valgt at afstå fra at nedsætte andre udvalg og kommissioner. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand og/eller ad hoc udvalg. Whistleblower-ordning Andersen & Martini A/S har ikke nogen egentlig whistleblower-ordning, men en sådan forventes indført i løbet af Andersen & Martini A/S 12

13 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Ultimo 2014 var registreret 195 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog som tilsammen tegnede 83,3% af aktiekapitalen og 98,2% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: styk. Aktionærsammensætning ultimo 2014 fremgår nedenfor: Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier Aktier (%) (%) Helmsman Holding ApS og adm. direktør Peter Hansen incl. familie ,47 91,54 Bestyrelse incl. familie ,13 0,05 Direktion, bestyrelse og familie i alt ,60 91,59 Øvrige navnenoterede aktionærer ,57 6,54 Ikke navnenoterede aktionærer ,15 1,87 Egne aktier ,68 0,00 I alt ,0 100,0 Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Hellerup, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Hellerup. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S adm. direktør, Peter Hansen. Årsregnskabet for Andersen & Martini A/S indgår i koncernregnskabet for Commander Holding ApS. Andersen & Martini A/S 13

14 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2014 & 2015 Andersen & Martini A/S har i 2014 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31/ : Meddelelse nr. 01/2014 Årsrapport / : Meddelelse nr. 02/2014 Forløb af generalforsamlingen 28. april / : Meddelelse nr. 03/2014 Periodemeddelelse 1. kvartal / : Meddelelse nr. 04/2014 Delårsrapport / : Meddelelse nr. 05/2014 Periodemeddelelse 3. kvartal / : Meddelelse nr. 06/2014 Om ny forretningsstruktur Andersen & Martini A/S har i 2015 på datoen for offentliggørelse af regnskabet udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 07/ : Meddelelse nr. 01/2015 Finanskalender 04/ : Meddelelse nr. 02/2015 Profitwarning vedr. resultatet for 2014 Finanskalender for 2015 Finanskalenderen for Andersen & Martini A/S er således: Årsrapport 2014: Ordinær generalforsamling: Periodemeddelelse 1. kvartal 2014: Offentliggørelse af delårsrapport: Periodemeddelelse 3. kvartal marts 30. april 13. maj 25. august 9. november Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 30. april 2015 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at selskabet fortsat kan erhverve egne aktier Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Andersen & Martini A/S 14

15 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Andersen & Martini A/S - koncern- og årsregnskab - for 2014 er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, samt de krav NASDAQ OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2014 andrager t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Dette skyldes hovedsageligt en stigning i salget af såvel nye som brugte biler. Samtidig har der været et fald i værkstedsomsætningen. Nettoomsætning og resultat af primær drift (t.kr.) Nettoomsætning (Skala t.v.) Resultat af primær drift (Skala t.h.) Produktionsomkostninger og andre omkostninger Produktionsomkostninger er steget fra t.kr til t.kr således, at bruttoresultatet udgør t.kr mod t.kr året før. Det primære driftsresultat er faldet med knap kr. 15,7 mio. Bruttomarginalen er faldet fra 12,5% til 10,9%. Salgsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 6 mio. til t.kr Stigningen skyldes primært øgede personaleomkostninger. Administrationsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 2 mio. til t.kr Stigningen ligger hovedsageligt inden for øgede personaleomkostninger samt omkostninger til rådgivere i forbindelse med joint venture med Opel samt øget vederlag til bestyrelsen. Andersen & Martini A/S 15

16 Regnskabsberetning Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med t.kr. 99. De finansielle omkostninger er steget med knap kr. 1,5 mio. til knap kr. 7,6 mio., hvilket primært kan henføres til etablering af privat leasing aktivitet. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 24,5 %. Forskellen kan henføres til ikke-fradragsberettigede omkostninger, samt regulering som følge af ændring i den fremtidige skatteprocent. Årets resultat Resultat af primær drift er faldet fra t.kr til minus t.kr Årets resultat efter skat minus t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner er steget fra t.kr til t.kr Årsagen skal ses i en tilgang, der er lidt større end de foretagne afskrivninger. Indretning af lejede lokaler er faldet fra t.kr til t.kr. 887 som følge af en mindre tilgang i forhold til de foretagne afskrivninger. Ejendommene er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer i forbindelse med overgang til single brand steget fra t.kr til t.kr Andre anlæg og driftsmateriel er efter afskrivninger og tilgang faldet fra t.kr til t.kr , hvilket skyldes, at årets forbedringer er mindre end årets afskrivninger, uanset selskabets løbende investerer i tidssvarende teknologi og værktøj. Der er ultimo året indgået 136 leasingaftaler med privatkunder vedr. biler til en værdi af t.kr Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er reduceret med 32% til t.kr Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2013 til 2014 steget fra t.kr til t.kr som følge af det øgede aktivitetsniveau i december Langfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser er steget fra t.kr til t.kr , hvilket hovedsageligt skyldes det øgede aktivitetsniveau på privatleasing området, hvor koncernen typisk finansierer leasing bilerne gennem finansiel leasing hos koncernens kreditinstitutter. Andersen & Martini A/S 16

17 Regnskabsberetning Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedrørende salg af brugte biler, udgør t.kr Garantiforpligtelse vedrørende nye biler refunderes af importør og forventes ikke at påføre koncernen forpligtelser. Herudover er der hensat t.kr. 542 til fremtidige jubilæumsgratialer, heraf t.kr. 494 som langfristet forpligtelse. Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2013 til 2014 faldet fra t.kr til t.kr Årsagen ligger primært i lagernedbringelsen, herunder at der er anvendes mindre og billige biler og at selskabets har rationaliseret i såvel udlejnings- som demobilsflåden. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er reduceret fra t.kr til t.kr Dette er hovedsageligt udtryk for et øjebliksbillede. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Egenkapital og Gæld/Forpligtelser (t.kr.) Egenkapital Gæld/Forpligtelser Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 23,8% ultimo 2013 til 21,1% ultimo Faldet skyldes hovedsageligt det negative resultat i 2014, som delvis opvejes af reduktionen i koncernens lagerbiler. Andersen & Martini A/S 17

18 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr. -451, hvilket er t.kr mindre end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr mod t.kr året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet stammer primært fra reduktionen af lagerbiler. Samlet udgør koncernens likvide midler t.kr. 560 pr. 31/ Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2014 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter I alt Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter hos virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 t.kr sammenholdt med t.kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen og dennes forrentning kan illustreres således: Egenkapital (t.kr.)/forrentning af egenkapital (%) ,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Egenkapital Forrentning af egenkapital I 2013 kan faldet i egenkapitalen henføres til køb af egne aktier for t.kr , mens faldet i 2014 egenkapitalen skyldes årets negative resultat. Da der ikke er knyttet bindinger til selskabets reservefond, er denne i regnskabsåret overflyttet til regnskabslinjen overført resultat. Andersen & Martini A/S 18

19 Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for Andersen & Martini A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling for koncernen og selskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Greve, den 24. marts 2015 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Henning Hürdum (formand) Erik Justesen (næstformand) Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Andersen & Martini A/S 19

20 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Andersen & Martini A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Andersen & Martini A/S 20

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere