Årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19 Den uafhængige revisors erklæringer...20 Koncernens resultat- og totalindkomstopgørelse...22 Koncernens balance 31. december...23 Egenkapitalopgørelse...25 Pengestrømsopgørelse...26 Noteoversigt...27 Noter til koncernregnskab...28 Moderselskabets resultat- og totalindkomstopgørelse...62 Moderselskabets balance 31. december...63 Egenkapitalopgørelse...65 Pengestrømsopgørelse...66 Noteoversigt...67 Noter til regnskab...68 Andersen & Martini A/S 2

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet Andersen & Martini A/S Agenavej Greve Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Henning Hürdum, formand Erik Justesen, næstformand Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Koncernregnskab Omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt 100% ejede datterselskaber Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 30. april 2015, kl i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. Andersen & Martini A/S 3

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning Omkostninger EBITDA Resultat før skat og afskrivninger, efter renter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -6,01 0,59-2,29 0,73 3,47 Pengestrømme fra drift pr. aktie 7,99 0,82 6,05-12,40-11,19 Fri pengestrøm pr. aktie -3,49-15,19 3,42-32,33-13,55 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie Bruttomargin 10,9% 12,5% 10,8% 10,8% 10,9% Overskudsmargin -1,2% 1,1% 0,1% 1,0% 1,8% Egenkapitalandel (soliditet) 21,1% 23,8% 25,8% 26,7% 32,2% Egenkapitalforrentning -14,6% 1,4% -5,1% 1,6% 8,0% Gennemsnitligt antal ansatte Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens Anbefalinger og Nøgletal. Andersen & Martini A/S 4

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andersen & Martini A/S har i 2014 realiseret et resultat efter skat på minus t.kr Hovedårsagerne til det negative resultat skal findes i: Nedbringelse og nedskrivning af varelagre. Dette har isoleret set haft en engangseffekt på driften på godt kr. 10 mio. Uhensigtsmæssig udvikling på værkstederne, som dog er vendt nu qua organisatoriske ændringer og øget fokus på Lean-processer og ikke mindst ved at koncentrere værkstedsdriften på færre lokationer fremadrettet. Driftspåvirkning som følge af modernisering af flere afdelinger, ændring til single brand og omkostninger til forberedelse af det nye joint venture med Opel, som forventes igangsat i foråret Overenskomststridig og i øvrigt resultatløs strejke i september. Selskabet har i regnskabsåret 2014 stiftet det 100% ejede datterselskab, Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal rumme alle aktiviteter for så vidt angår Opel. Dette selskab har ikke haft aktivitet i 2014, og det er planlagt, at Opel Danmark A/S indtræder med en ejerandel på 15% i dette selskab i løbet af foråret 2015 jf. den indgåede aftale om joint venture, som er beskrevet nedenfor. Idegrundlag Andersen & Martini A/S idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område. Mission: Vores mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed inden for bilbranchen i Danmark. Dette skal sikre fastholdelse af eksisterende og tiltrækning af nye kunder og dermed en stigende afsætning og indtjening. Vision: Vi vil være blandt Danmarks allerbedste bilforhandlere målt på kundetilfredshed og indtjening. Værdier: Vores værdisæt skal guide vores daglige arbejde for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere arbejder i samme retning for at opnå vores fælles vision. Service - Vi skal altid behandle kunden, så han/hun føler sig velkommen, godt tilpas og fuldt tilfreds Andersen & Martini A/S 5

6 Ledelsesberetning Kompetence - Vi skal udføre arbejdet rigtigt første gang af altid opdaterede og veluddannede medarbejdere Troværdighed - Vi skal levere den bestilte service til den aftalte tid. Ærlighed - Vi skal til enhver tid svare vores kunder ærligt. Forandringsparat - Vi skal løbende tilpasse vores services og produktsortiment til kundens behov (privat/erhverv). Vores medarbejdere - Vi skal sikre et sundt arbejdsmiljø til de rigtige medarbejdere. Drift Nettoomsætning og salg Andersen & Martini A/S leverede nye Opel, Kia, Peugeot og Fiat personbiler i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 7% i forhold til 2013, hvor der blev leveret nye personbiler. For så vidt angår varebiler leverede Andersen & Martini A/S i alt 351 styk i 2014 mod 459 styk i 2013, svarende til en tilbagegang på knap 24%. Aktiviteten med Peugeot i Andersen & Martini Biler A/S startede op i april 2013, og i det første fulde salgsår, 2014, er der solgt 470 Peugeot personbiler og varebiler. Andersen & Martini A/S solgte 18% af alle Opel (person- og varebiler) i Danmark i 2014 mod knap 19% i For Kias vedkommende solgte Andersen & Martini A/S knap 13% af alle Kia i Danmark i 2014, hvilket var på niveau med andelen i Andersen og Martini A/S andel af det danske Fiat-salg faldt til knap 2% i Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark steg fra i 2013 til i Andersen & Martini A/S solgte flere personbiler i 2014 end i 2013, og fortsat med større vægt på de mindre biler. Salget af Opel personbiler generelt i Danmark er steget i 2014, mens salget af Opel varebiler er faldet ubetydeligt. Andersen & Martini s salg af Opel til private er steget, mens salget til flåde er faldet. Salget af Kia i Danmark er faldet, men Andersen & Martini A/S har holdt sin andel af salget af Kia i Danmark. Der har således generelt været tilgang af privatkunder hos Andersen & Martini A/S. Ligesom i markedet generelt er hovedparten af salget flyttet over på mindre og billigere biler. Denne tendens synes dog nu stoppet således, at de mindre bilers andel af det danske marked er stagneret. Salget af Peugeot er steget i 2014, og Andersen & Martini var i 2014 den 14. største Peugeot personbilsforhandler og 4. største Peugeot varebilsforhandler. Andersen & Martini A/S 6

7 Ledelsesberetning Det samlede salg af brugte biler blev styk, hvilket er 460 flere end året før. I regnskabsåret har Andersen & Martini A/S haft et øget salg af såvel nye som brugte biler. Søgningen til selskabets værksteder er steget i forhold til året før, men omsætningen er faldet, i mindre grad påvirket af overenskomststridig strejke. Selskabets totale omsætning er steget fra godt kr. 677 mio. til knap kr. 700 mio. Bruttoresultatet er faldet fra kr. 84,4 mio. til kr. 76,3 mio. Bruttomarginen er faldet fra 12,5% i 2013 til 10,9% i Omkostninger Produktionsomkostningerne steg i 2014 med kr. 31 mio., primært som følge af øget volumen, engangspåvirkning af tab ved nedbringelse og nedskrivning af lagerbiler med godt kr. 10 mio. samt afskrivning på leasingbiler. Øvrige omkostninger er i 2014 steget med knap kr. 8 mio. eller 10 % til knap kr. 85 mio. fra knap kr. 77 mio. i Hovedårsagen til denne stigning ligger i øgede personaleomkostninger samt omkostninger i relation til forberedelserne til joint venture med Opel. Årets resultat Andersen & Martini A/S opnåede i 2014 et resultat af primær drift på t.kr. minus mod plus t.kr året før svarende til et fald på t.kr Resultatet før skat i 2014 blev minus t.kr mod plus t.kr i Pengestrømme Andersen & Martini A/S har i regnskabsåret 2014 haft en negativ pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr Stigning i lagre og fald i debitorer samt leverandørgæld har netto haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med t.kr Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2014 med t.kr , primært som følge af en betydelig reduktion i beholdning af lagerbiler. Investeringer udgjorde t.kr og kan primært henføres til etablering af privatleasing aktivitet samt ombygning af forretninger. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde positivt t.kr og vedrører finansiering af privatleasing aktiviteten samt reduktionen i lagerbiler herunder demo/udlejningsbiler. Investeringer Andersen & Martini A/S har i december 2014 underskrevet en aftale om indgåelse af et joint venture med Opel med henblik på at udskille Opel fra de øvrige forretningsområder hos Andersen & Martini A/S for at skabe mere fokus på det enkelte brand. Andersen & Martini A/S 7

8 Ledelsesberetning Forud for ovenstående har Andersen & Martini A/S dannet datterselskabet Andersen & Martini Auto A/S, som fremadrettet skal forestå salg og servicering af Opel, idet det nuværende datterselskab, Andersen & Martini Biler A/S skal forestå forhandling og servicering af koncernens øvrige brands. Moderselskabet, Andersen & Martini A/S, vil fremadrettet tillige udleje domicilejendommene til de respektive datterselskaber samt forestå alle centrale funktioner herunder kundecenter, markedsføring, logistik, administration og økonomi for de to datterselskaber. Joint venture aftalen med Opel indebærer, at Opel indtræder med en 15% ejerandel i Andersen & Martini Auto A/S Opel til enhver tid er sikret, at der som minimum forhandles Opel på adresserne i Greve, Ballerup og Søborg Opel får på visse betingelser en put option på sine aktier i A&M Auto A/S Opel får på visse betingelser en call option på A&M s aktier i A&M Auto A/S Opel får veto ret på en række strategiske områder herunder køb og salg af ejendomme og udvidelse af forretningsområder. Dette gælder alene for så vidt angår A&M Auto A/S Joint venture aftalen indebærer derimod ikke, at Andersen & Martini får anderledes handelsbetingelser end andre forhandlere. I forbindelse med aftalen med Opel etableres 3 nye mono brand Opel forhandlere i hhv. Ballerup, Søborg og Greve. Andersen & Martini A/S 8

9 Ledelsesberetning Forretningen i Ballerup er færdig, og forretningen i Søborg er fuldt færdigbygget i løbet af april Derudover er planlagt en markant udvidelse af forretningen i Greve, hvor der bygges et helt nyt, eksklusivt Opel show room lige ud til Danmarks mest befærdede motorvej, som på det sted ved Greve Nord afkørslen har ikke færre end 10 vognbaner. Andersen & Martini A/S har netop erhvervet jorden, og når lokalplanen er godkendt og byggetilladelse foreligger, forventeligt i løbet af 2015, påbegyndes byggeriet. Det nye show room bliver på kvadratmeter i to etager, og det nuværende, mekaniske værksted i Greve opgraderes således, at kapaciteten bliver tilpasset den forøgede efterspørgsel. Samtidig etableres et nyt brugtvogns- og varevognscenter med aften-åbent på værkstedet således, at såvel private som erhvervskunder kan få serviceret deres biler uden for normal arbejdstid ved at aflevere bilen om eftermiddagen, leje en erstatningsbil til at køre hjem i, for næste morgen at bytte den igen, inden kundens normale arbejdstid begynder. På den måde opnås maksimal udnyttelse af kundens bil. Fotoet viser det planlagte show room set fra motorvejen med den eksisterende Andersen & Martini bygning i baggrunden. Joint venture aftalen med Opel indeholder en bestemmelse om, at såfremt Andersen & Martini A/S uanset grund ikke har etableret det planlagte show room inden udgangen af april 2016, eller Opel på et tidligere tidspunkt får vished om, at A&M ikke etablerer det planlagte show room, så har Opel ret, men ikke pligt til at udnytte sin call option på alle A&Ms aktier i A&M Auto A/S (til en af en uafhængig tredjemand vurderet pris) og samtidig købe den nuværende domicilejendom i Greve for en sum af kr. 55 mio. samt det netop erhvervede grundstykke mod motorvejen og et evt. igangværende byggeprojekt til kostpris. Andersen & Martini A/S 9

10 Ledelsesberetning På grund af joint venture aftalens karakter skal denne godkendes af de danske konkurrencemyndigheder, før den gennemføres. Såfremt der ikke opnås godkendelse fra konkurrencemyndighederne bortfalder aftalen. Det forventes, at konkurrencemyndighedernes afgørelse foreligger i foråret Den ændrede forretningsstruktur hos Andersen & Martini betyder større fokus på det enkelte brand. Således er der i dag etableret eksklusive Kia forretninger i hhv. Ballerup og Glostrup, ligesom der i 2013 blev etableret en eksklusiv Peugeot forretning i Ballerup. Forretningen i Gladsaxe vil fremadrettet rumme Kia og Fiat, og forretningerne i hhv. Taastrup og på Amager vil indtil det nye showroom i Greve er etableret fortsat rumme både Kia og Opel, men herefter vil disse to forretninger rumme eksklusive Kia forretninger. Andersen & Martini s ejendom i Lyngby er som tidligere meddelt solgt på visse betingelser til fraflytning forventeligt ultimo I forbindelse med opgraderingen af de to ejendomme i hhv. Gladsaxe og Søborg, så de i løbet af foråret 2015 vil fremstå som eksklusive hhv. Kia og Opel forretninger, er det aftalt med hhv. Kia og Opel, at aktiviteterne i Lyngby flyttes til hhv. Gladsaxe for Kias vedkommende og Søborg for Opels vedkommende. Det forventes, at kunderne vil flytte med til disse mere attraktive forretninger, som ligger kun 5 km eller 10 minutters kørsel fra Lyngby. Denne disposition forventes fremadrettet udover provenuet ved salget af selve ejendommen - at forbedre driften med omkring kr. 7 mio. p.a. som følge af reducerede omkostninger, idet omsætningen forventes holdt på samme niveau. Andersen & Martini A/S forventer, at den nye, opdelte forretningsstruktur med større fokus på det enkelte mærke, såvel organisatorisk som geografisk vil øge salget, kvaliteten, serviceniveauet og indtjeningen. Der er i regnskabsåret investeret ca. kr. 7 mio. i opgraderinger af selskabet ejendomme for at fastholde, at virksomhedens forretninger altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand. Selskabets ejendom i Lyngby Ejendommen i Lyngby er som omtalt ovenfor solgt på betingelse af, at den omhandlende lokalplan godkendes, hvilket ikke skete i Ledelsen forventer, at dette vil ske i 2015 og forventer, at ejendommen fraflyttes inden udgangen af Nettoindtægten ved salget af denne ejendom forventes at ligge i niveauet kr mio. før skat, men der er fortsat usikkerhed om denne indtægt kommer i 2015 eller Årets resultat Andersen & Martini A/S har i 2014 nedbragt koncernens lagre med kr. 57 mio. En stor del af denne nedbringelse omhandler tidligere demo- og udlejningsbiler, som isoleret set er solgt med et tab på godt kr. 10 mio. Samlet set er koncernens indtægter på brugte biler faldet med kr. 12 mio. fra 2013 til Samtidig har de organisatoriske udfordringer på værkstederne været en væsentlig årsag til nedgangen i indtjeningen på værkstederne. Ombygningerne til singlebrand forretninger har ligeledes forstyrret driften, og omkostninger til rådgivere og forberedelser i øvrigt omkring joint venture samarbejde med Opel har ligeledes påvirket årets resultat. Andersen & Martini A/S realiserede i 2014 et resultat før skat på minus t.kr mod plus t.kr i Efter skat blev resultatet minus t.kr mod plus t.kr året før. Resultatet er utilfredsstillende, og ledelsen arbejder jf. ovenstående løbende på driftsmæssige forbedringer. Andersen & Martini A/S 10

11 Ledelsesberetning Det realiserede resultat for regnskabsåret 2014 er således negativt med ca. kr. 2 mio. i forhold til forventet resultat, udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015. Afvigelsen kan henføres til yderligere nedskrivning på lagerbiler. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ved regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Fremtiden Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2015 har for Andersen & Martini A/S samlet set ligget lidt over niveauet for samme periode i fjor og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af single-brand strategien samt, at Andersen & Martini er eneste Opel forhandler i København. På den baggrund og med baggrund i den ovenfor omtalte indsats på omkostnings- og produktivitetssiden forventes for året 2015 et positivt resultat i størrelsesordenen kr. 2-5 mio. før effekt af salget af ejendommen i Lyngby. Risici Generelle risici Andersen & Martini A/S væsentligste driftsrisiko er knyttet til totalmarkedet for salg af biler generelt og den generelle markedsposition for de mærker, som selskabet forhandler. Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Andersen & Martini A/S har gennemført og gennemfører produktivitets- og effektivitetsforbedringer for at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på værkstedsarbejde for at imødegå konkurrencen fra såvel andre autoriserede som de uautoriserede værksteder, hvilket har betydet større søgning til og aktivitet på selskabets værksteder i 2014 end i 2013, men til lavere priser og dermed indtjening. Endelig er det fortsat Andersen & Martini A/S opfattelse, at kundens største krav til en bilforhandler og det tilhørende værksted er tillid, troværdighed, kvalitet og venlighed, hvilket er ord som går igen i alle Andersen & Martini A/S uddannelsesprogrammer. Der henvises i øvrigt til note 26 vedrørende beskrivelse af øvrige risici, samt samme note vedrørende kontrol- og risikostyring i regnskabsaflæggelsen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn Der henvises til selskabets hjemmeside hvor disse emner er beskrevet. Andersen & Martini A/S 11

12 Ledelsesberetning Corporate Governance De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse udsendt af Komiteen for god selskabsledelse, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini A/S i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser: Åbenhed og transparens Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at under 2% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet selskabet finder halvårsrapportering i kombination med udsendelse af periodemeddelelser tilstrækkelig. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering I Andersen & Martini A/S er det kutyme med 4-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke været fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini A/S har valgt at afstå fra at fastsætte en øvre aldersgrænse, idet man ønsker at kunne disponere frit. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen samt bestyrelsens kompetencer. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau. Grundet selskabets og bestyrelsens størrelse gennemføres ikke en formel selvevaluering, men formanden, og næstformanden drøfter løbende bestyrelsens arbejde og kompetencer, og formanden har årligt en samtale med det enkelte bestyrelsesmedlem. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af Forretningsorden for bestyrelsen, som er på selskabets hjemmeside Som led i Andersen & Martini A/S vederlagspolitik anvendes ikke aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til bestyrelse og direktion. Dette forventes ikke ændret i Andersen & Martini A/S har et revisionsudvalg, men har valgt at afstå fra at nedsætte andre udvalg og kommissioner. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand og/eller ad hoc udvalg. Whistleblower-ordning Andersen & Martini A/S har ikke nogen egentlig whistleblower-ordning, men en sådan forventes indført i løbet af Andersen & Martini A/S 12

13 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Ultimo 2014 var registreret 195 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog som tilsammen tegnede 83,3% af aktiekapitalen og 98,2% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: styk. Aktionærsammensætning ultimo 2014 fremgår nedenfor: Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier Aktier (%) (%) Helmsman Holding ApS og adm. direktør Peter Hansen incl. familie ,47 91,54 Bestyrelse incl. familie ,13 0,05 Direktion, bestyrelse og familie i alt ,60 91,59 Øvrige navnenoterede aktionærer ,57 6,54 Ikke navnenoterede aktionærer ,15 1,87 Egne aktier ,68 0,00 I alt ,0 100,0 Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Hellerup, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Hellerup. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S adm. direktør, Peter Hansen. Årsregnskabet for Andersen & Martini A/S indgår i koncernregnskabet for Commander Holding ApS. Andersen & Martini A/S 13

14 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2014 & 2015 Andersen & Martini A/S har i 2014 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31/ : Meddelelse nr. 01/2014 Årsrapport / : Meddelelse nr. 02/2014 Forløb af generalforsamlingen 28. april / : Meddelelse nr. 03/2014 Periodemeddelelse 1. kvartal / : Meddelelse nr. 04/2014 Delårsrapport / : Meddelelse nr. 05/2014 Periodemeddelelse 3. kvartal / : Meddelelse nr. 06/2014 Om ny forretningsstruktur Andersen & Martini A/S har i 2015 på datoen for offentliggørelse af regnskabet udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 07/ : Meddelelse nr. 01/2015 Finanskalender 04/ : Meddelelse nr. 02/2015 Profitwarning vedr. resultatet for 2014 Finanskalender for 2015 Finanskalenderen for Andersen & Martini A/S er således: Årsrapport 2014: Ordinær generalforsamling: Periodemeddelelse 1. kvartal 2014: Offentliggørelse af delårsrapport: Periodemeddelelse 3. kvartal marts 30. april 13. maj 25. august 9. november Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 30. april 2015 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at selskabet fortsat kan erhverve egne aktier Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Andersen & Martini A/S 14

15 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Andersen & Martini A/S - koncern- og årsregnskab - for 2014 er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, samt de krav NASDAQ OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2014 andrager t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Dette skyldes hovedsageligt en stigning i salget af såvel nye som brugte biler. Samtidig har der været et fald i værkstedsomsætningen. Nettoomsætning og resultat af primær drift (t.kr.) Nettoomsætning (Skala t.v.) Resultat af primær drift (Skala t.h.) Produktionsomkostninger og andre omkostninger Produktionsomkostninger er steget fra t.kr til t.kr således, at bruttoresultatet udgør t.kr mod t.kr året før. Det primære driftsresultat er faldet med knap kr. 15,7 mio. Bruttomarginalen er faldet fra 12,5% til 10,9%. Salgsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 6 mio. til t.kr Stigningen skyldes primært øgede personaleomkostninger. Administrationsomkostninger er steget fra 2013 til 2014 med knap kr. 2 mio. til t.kr Stigningen ligger hovedsageligt inden for øgede personaleomkostninger samt omkostninger til rådgivere i forbindelse med joint venture med Opel samt øget vederlag til bestyrelsen. Andersen & Martini A/S 15

16 Regnskabsberetning Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med t.kr. 99. De finansielle omkostninger er steget med knap kr. 1,5 mio. til knap kr. 7,6 mio., hvilket primært kan henføres til etablering af privat leasing aktivitet. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 24,5 %. Forskellen kan henføres til ikke-fradragsberettigede omkostninger, samt regulering som følge af ændring i den fremtidige skatteprocent. Årets resultat Resultat af primær drift er faldet fra t.kr til minus t.kr Årets resultat efter skat minus t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner er steget fra t.kr til t.kr Årsagen skal ses i en tilgang, der er lidt større end de foretagne afskrivninger. Indretning af lejede lokaler er faldet fra t.kr til t.kr. 887 som følge af en mindre tilgang i forhold til de foretagne afskrivninger. Ejendommene er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer i forbindelse med overgang til single brand steget fra t.kr til t.kr Andre anlæg og driftsmateriel er efter afskrivninger og tilgang faldet fra t.kr til t.kr , hvilket skyldes, at årets forbedringer er mindre end årets afskrivninger, uanset selskabets løbende investerer i tidssvarende teknologi og værktøj. Der er ultimo året indgået 136 leasingaftaler med privatkunder vedr. biler til en værdi af t.kr Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er reduceret med 32% til t.kr Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2013 til 2014 steget fra t.kr til t.kr som følge af det øgede aktivitetsniveau i december Langfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser er steget fra t.kr til t.kr , hvilket hovedsageligt skyldes det øgede aktivitetsniveau på privatleasing området, hvor koncernen typisk finansierer leasing bilerne gennem finansiel leasing hos koncernens kreditinstitutter. Andersen & Martini A/S 16

17 Regnskabsberetning Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedrørende salg af brugte biler, udgør t.kr Garantiforpligtelse vedrørende nye biler refunderes af importør og forventes ikke at påføre koncernen forpligtelser. Herudover er der hensat t.kr. 542 til fremtidige jubilæumsgratialer, heraf t.kr. 494 som langfristet forpligtelse. Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2013 til 2014 faldet fra t.kr til t.kr Årsagen ligger primært i lagernedbringelsen, herunder at der er anvendes mindre og billige biler og at selskabets har rationaliseret i såvel udlejnings- som demobilsflåden. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er reduceret fra t.kr til t.kr Dette er hovedsageligt udtryk for et øjebliksbillede. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Egenkapital og Gæld/Forpligtelser (t.kr.) Egenkapital Gæld/Forpligtelser Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 23,8% ultimo 2013 til 21,1% ultimo Faldet skyldes hovedsageligt det negative resultat i 2014, som delvis opvejes af reduktionen i koncernens lagerbiler. Andersen & Martini A/S 17

18 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr. -451, hvilket er t.kr mindre end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr mod t.kr året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet stammer primært fra reduktionen af lagerbiler. Samlet udgør koncernens likvide midler t.kr. 560 pr. 31/ Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2014 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter I alt Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter hos virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 t.kr sammenholdt med t.kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen og dennes forrentning kan illustreres således: Egenkapital (t.kr.)/forrentning af egenkapital (%) ,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Egenkapital Forrentning af egenkapital I 2013 kan faldet i egenkapitalen henføres til køb af egne aktier for t.kr , mens faldet i 2014 egenkapitalen skyldes årets negative resultat. Da der ikke er knyttet bindinger til selskabets reservefond, er denne i regnskabsåret overflyttet til regnskabslinjen overført resultat. Andersen & Martini A/S 18

19 Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for Andersen & Martini A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling for koncernen og selskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Greve, den 24. marts 2015 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Henning Hürdum (formand) Erik Justesen (næstformand) Jens Erik Christensen Mads Kjær Kirsten Ægidius Andersen & Martini A/S 19

20 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Andersen & Martini A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Andersen & Martini A/S 20

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 Side 1 af 13 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2013 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014 Side 1 af 14 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2014 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport CVR-nr

Årsrapport CVR-nr Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Årsrapport 2012. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2012. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2012 Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Aktionærinformation... 12

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Side 1 af 15 sider Nasdaq - OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 10/2009 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K CVR nr. 15313714 Den 24. august 2009 Kontaktperson Adm. direktør Peter

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere