Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, holdte repræsentantskabsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde."

Transkript

1 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, holdte repræsentantskabsmøde. Her omtaler man at Københavns kommune fastholder kravet om lovliggørelse inden udgangen af år Dette har jeg ikke set før og vil gerne bede om aktindsigt i dette dokument. Jeg vil i samme forbindelse henvise til side 18 i nærværende skrivelse. Her ses det blandt andet at Statsforvaltningen - ikke giver Forbundets advokat medhold i sagen. - Der er således tale om byggeloven kan jeg forstå på afgørelsen når der ikke forefindes servitutter og lokalplaner. Såfremt jeg har ret her i så må det vel være på sin plads at kommunen for ikke at løbe ind i passivitet beder Forbundet inden udgangen af år at fremsende dokumentation for de kolonihaver hvorpå der findes huse idet jeg påstår at alle haveforeninger har disse dokumenter liggende. (Det siger sig selv for at få lov til at bygge skal man jo havegodkendelse og det sker blandt andet via de indsendte ansøgninger). Dette eksempel har man gjort i Rødovre Glostrup- Slagelse Åbenrå med flere (bare til oreintering). Hilsen Palle Flebo-Hansen

2 2 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Her står der blandt andet: Vedr. ulovligt byggeri er der i skrivelse fra Københavns Kommune, kommet følgende negative svar: Københavns Ejendomme fastholder på den baggrund, at ansvaret for lovliggørelse af de, efter lejekontraktens bestemmelser, ulovlige byggeri påhviler lejer, ligesom fristen for lovliggørelse til udgangen af 2015 fastholdes. Byggeri fra før 1992 er stadig undtaget. Kredsen og KF har ikke opgivet at forhandle videre med KK.

3 3 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Referat fra repræsentantskabsmøde d. 24. april 2013 Der var mødt 50 stemmeberettigede. Ad 1 Jan Mosegaard, Blommehaven blev valg til dirigent. Ad 2 Amy, Unni og Benni blev valgt til stemmeudvalg. Ad 3 Formand Knud Sebens aflagde mundtlig beretning: H/F Vennelyst tabte retssagen vedr. ulovligt byggeri. Kredsen gav i støtte til Vennelyst. Sagen er anket til højesteret. KF støtter økonomisk. Dommeren har tilsidesat en kongresbeslutning. Der kan max komme 2 på lejekontrakten. Det er på kongressen besluttet, at man også i levende live kan overdrage sin have til arvinger i lige linje. Der er intet nyt m.h.t. kloakering, der er nedsat et spildevandsudvalg for hele landet. Vedr. ulovligt byggeri er der i skrivelse fra Københavns Kommune, kommet følgende negative svar: Københavns Ejendomme fastholder på den baggrund, at ansvaret for lovliggørelse af de, efter lejekontraktens bestemmelser, ulovlige byggeri påhviler lejer, ligesom fristen for lovliggørelse til udgangen af 2015 fastholdes. Byggeri fra før 1992 er stadig undtaget. Kredsen og KF har ikke opgivet at forhandle videre med KK. Nils og Knud har været til møde med Tårnby Kommune vedr., byggeregler. Knud undrer sig over, at Tårnby Kommune har afvist at give en haveforening i TK dispensation til at bygge 60 m², da borgmesteren har givet udtryk for, at alle haveforeninger i TK ville kunne bygge op til 60 m². To haveforeninger i Tårnby Kommune er i kommunens søgelys vedr. husstørrelser. Det drejer sig om 8 huse i Nordre Eng, samt 9 huse i Sommervirke. Kredsen og TK overvejer at foretage byggegodkendelser i lighed med byggereglerne i KK. Der bliver udarbejdet nye deklarationer, som skal godkendes på haveforeningernes generalforsamlinger. KK undrer sig over, at ikke alle haveforeninger har byggesager liggende, og man har derfor bedt om aktindsigt. Der er intet nyt fra Dong Energy. Knud opfordrede til, at hvis man blev kontaktet af DE, at man henvendte sig til Kredsen eller KF. Vi forhandler med KK vedr. et loft for ventelisterne. KK vil have åbne lister, hvilket kan resultere i års ventetid. Dette finder Kredsen ikke rimeligt. Der er en nyrevideret bestyrelseshåndbog på vej, som fremover vil ligge på Forbundets hjemmeside.

4 4 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Der blev kun afholdt kurser i foråret p.gr.a. kongressen. Alle foreninger har fået en kursuskalender, og alle formænd har fået en kode til forbundets hjemmeside. Det er muligt at lave en separat kode til vurderingsudvalget. Der vil blive anlagt franske haver i Ørestaden. Det drejer sig om haver, der er flytbare. Knud sluttede med at takke for denne gang, idet det er hans sidste repræsentantskabsmøde. Herefter blev ordet givet frit. Amy, Søndervang spurgte til hvilke byggesager KK ville have aktindsigt i. Knud svarede, at det var alle sager, også de før En spurgte til, hvad sagen vedr. Dong drejede sig om. Knud fortalte, at Dong havde rettet henvendelse om, at i de haveforeninger, der havde luftledninger, ville Dong grave strømmen ned, samt overtage tilsynet med disse. Arne, Sundbo fortalte, at p.gr.a. at KK sagde at ventelisten skulle være åben for alle, var der blevet skrevet 214 op på deres venteliste. Ventelisten var nu nede på 167. Arne gav også udtryk for, at han var utilfreds med, at man skulle betale fuld pris for renovation i oktober, når der kun var ganske få beboere. Han ønskede også at få præciseret hvilke arvinger, der kunne komme i betragtning til at overtage haven. Nils svarede, det er KK og KF der forhandler om ventelisterne. Det er tilladt at lukke ventelisten. Lejemålet kan kun overdrages i lige linje, dvs. børn, børnebørn, forældre osv., altså ikke andre livsarvinger. Knud svarede vedr. renovationen: Man skal betale for fuld måned uanset hvor mange man er. Arne mente, at hvis man var mange der gik sammen, kunne man lave pression. Lone, Blomsten oplyste, at hvis man selv fjerner sit affald i oktober måned kan ordningen godt laves om. De skriver kun 30 på deres venteliste, da de er 60 haver. Sagde i øvrigt, at samlevende kan blive skrevet på kontrakten efter 2 år. Nils opfordrede til, at man begrænsede ventelisten. Man skal være 18 år for at blive skrevet op. Søn eller datter kan blive skrevet på kontrakten. Ved dødsfald afgør skifteretten, hvem der kan overtage haven. Haverne skal vurderes i alle tilfælde. Brian, Sønderbro sagde man skal kunne dokumentere slægtskabet. Unni mente, at vurderingsskemaet var svært at læse, da det har meget lille skrift. Nils svarede, at hvis der skulle større skrift, ville skemaet blive på alt for mange sider. Berit, Rosen roste Kredsens hjemmeside, oplyste at Strandlyst ligger i Horsens!! Børge, Solskrænten ønskede vurderingskurser kun for nyttehaver. Og ville gerne vide, hvilke forpligtigelser KK havde i forhold til vedligeholdelse. Nils svarede, at det på kongressen er besluttet, at alle skal bruge de samme formularer. Man skal blot bruge de punkter, der er aktuelle for ens forening.

5 5 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Knud, KK har forpligtigelse til at vedligeholde de til foreningen tilstødende arealer. Arne ville vide, om vi var omfattet af de nye fradragsregler. Nils, det ved vi intet om endnu. Herefter blev beretningen godkendt. Nils takkede Knud for hans mange år i Kredsen. Der var stående applaus og en enkelt tåre. Ad 4 Benny gennemgik regnskabet Berit spurgte til Højbedene. Benny vil tage det op på næste rep.møde. Regnskabet blev vedtaget. Ad 5 Knud fremlagde de nye vedtægter, som indeholder det, der blev vedtaget på kongressen. Dog er der en ændring i 5 stk. 1, idet kredsen foreslår at kredsbestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer, således at bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasseres samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Ligesom navnet er ændret til Hovedstaden Syd. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. Ad 6 Budgettet blev vedtaget. Ad 7 Nils Tornbo blev valgt til ny formand. Amy Lauridsen, Hanne Rasmussen, Karina, Aldersro og Iris, Musikbyen stillede op til bestyrelsesposterne. Hanne og Amy blev valgt til bestyrelsen. Karina og Iris blev valgt til suppleanter. Kaj Skov, Kongedybet blev valgt til revisor Linda, blev valgt til revisorsuppleant. Nils takkede Mona og Marianne for deres tid i kredsbestyrelsen, applaus fra salen. Nils takkede for valget til formand, og opfordrede til, at hvis man havde problemer med KK, skulle man henvende sig til Kredsen. Jan takkede for et godt møde. 1. Jan Mosegaard, dirigent Nils Tornbo, kredsformand

6 6 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Marianne H Nissen, referent.

7 7 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Kære Palle Flebo-Hansen, Tak for din mail af 27. september 2013 fremsendt til Niels Bak-Jensen. Jeg kan oplyse dig, at der nu er fastsat møde mellem Kolonihaveforbundet, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Københavns Ejendomme, ultimo oktober. Formålet med mødet er at få klarlagt det videre arbejde i forhold til at få lovliggjort de ulovlige byggerier der er i de enkelte kolonihaveforeninger, herunder H/F Kongedybet. Jeg håber dette er svar på din henvendelse, ellers er du velkommen til at kontakte mig igen.

8 8 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

9 9 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

10 10 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

11 11 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

12 12 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

13 13 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

14 14 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

15 15 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

16 16 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

17 17 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

18 18 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

19 19 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

20 20 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

21 21 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

22 22 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere