Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner, regioner og andre kunder, hvor selskabets ekspertise på arbejdsskadeområdet kan udnyttes. En del selvforsikrede kommuner har derudover valgt at lade deres skader på arbejdsskadeområdet administrere af Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er nu en del af Gjensidige. Vores vision er, at vi skal have det mest indgående kendskab til vores kunde, og vi skal være dem, der forstår kunden bedst. Det gør vi ved, at vi er nemme at komme i kontakt med. Vi er hjælpsomme, og vi arbejder enkelt, hurtigere og bedre. Vores mål er fortsat at være førende inden for specialiserede forsikringsløsninger. Udgivet af: Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax I denne årsrapport vil du møde en række af vores kunder og samarbejdspartnere, der viser, hvor bredt et forsikringsmæssigt område vi dækker. Vi siger dem og alle andre tak, fordi vi måtte være en del af deres plan i Side 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Året der gik side 4 Forventninger til 2007 side 7 Kapitalstruktur, ejere og ledelse side 8 Bestyrelse og direktion side 10 Risikostyring side 12 Regnskabsberetning side 16 Ledelsespåtegning side 18 Revisionspåtegning side 19 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis side 20 Hoved- og nøgletal side 26 Regnskab side 27 Noter side 31 Side 3

4 Teknisk ansvarlig Jan Asbjerg, Greve Svømmehal Året der gik Flere kommuner selvforsikrer Flere kommuner har i 2006 valgt at selvforsikre i forbindelse med kommunalreformen. For Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har det betydet et fald på 16 pct. målt på fuldtidsforsikrede personer i Præmieindtægten er faldet med 13 pct. Resultatet for 2006 har ikke været tilfredsstillende set i forhold til de forventninger, vi havde ved årets start. Her forventede vi et resultat før skat på over 40 mio. kr. Resultatet før skat i 2006 udgør et underskud på 1 mio. kr., hvilket er et fald på 25 mio. kr. i forhold til Vi er markedsledende Det kommunale marked har i 2006 været præget af udbudsrunder. Ud af 98 nye kommuner har 59 kommuner og de fem nye regioner været i udbud. Konkurrencen på markedet er blevet skærpet, idet flere aktører har udvist fornyet interesse for det offentlige segment. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har derfor tabt enkelte udbud, men har formået at fastholde vores mål om at være markedsledende inden for det kommunale område. Arbejdsskadeforsikring er kendetegnet ved, at der som regel går en meget lang periode, fra en arbejdsskade er sket, til skaden er Side 4 - Året der gik

5 endelig opgjort, og der udbetales erstatning. Det er derfor ofte de tidligere års forsikringsaftaler, der spiller den største rolle i selskabets regnskab. Det har også været tilfældet i Ny Højesteretdom giver merudgift Den 9. februar 2006 afsagde Højesteret atter dom i en sag om en arbejdsulykke. Dommen statuerer, at en Højesteretsdom fra 10. januar 2002 også skal have en bagudrettet effekt. Det har medført, at et stort antal sager er blevet genoptaget, hvor skadelidte fra før 2002 har været under revalidering. Vores skøn er, at dommen betyder en merudgift for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring på 38 mio. kr. Velfærdsforliget Som en del af velfærdsforliget vedtog Folketinget i slutningen af 2006, at folkepensionsalderen skal hæves for personer født i 1959 eller senere. Vedtagelse af loven betyder, at skadelidte født i 1959 eller senere, der får tilkendt erstatning for tabt erhvervsevne, skal have forlænget/forhøjet erstatningen, hvis skadedagen er efter 1. januar Begrundelsen er, at der ikke skal opstå en periode, hvor skadelidte hverken får folkepension eller erstatning for tabt erhvervsevne. Der skal tilsvarende udbetales højere kapitalbeløb. Fem år i tal - hoved- og nøgletal for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (33.758) (19.137) (1.785) (13.139) Resultat af investeringsvirksomhed Øvrige indtægter og udgifter netto Resultat før skat (1.264) Skat (11.735) (12.642) (23.563) (6.733) 349 Årets resultat (915) Egenkapital Nøgletal* Erstatningsprocent, brutto 133,2 82,9 84,3 99,4 99,0 Nettogenforsikringsprocent 0,2 1,1 1,1 1,2 1,4 Skadeforløb 133,4 84,0 85,4 100,6 100,4 Omkostningsprocent 11,6 6,6 4,9 1,8 3,1 Combined ratio 145,0 90,6 90,2 102,3 103,5 Operating ratio 160,0 103,7 95,6 99,3 102,3 * Det skal bemærkes, at nøgletallene i perioden ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse Side 5

6 Da loven om forhøjelse af pensionsalderen først træder i kraft 1. juli 2009, skal forlængelserne og den yderligere erstatning for tab af erhvervsevne først ske på dette tidspunkt. Forsikringsselskaberne er imidlertid forpligtiget til at afsætte yderligere udgifter i regnskabet fra det tidspunkt, hvor loven vedtages. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har derfor udgiftsført 25 mio. kr. Det er ikke muligt at få dækket selskabets udgift for forsikringsårene , da der er tale om en udgift som følge af, at Folketinget har lovgivet med tilbagevirkende kraft. Vi har i 2006 set, at udgifterne til de afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen har truffet, er markant mindre end i Det er imidlertid vores vurdering, at dette ikke ændrer på det endelige resultat for de tidligere årgange. Resultatet på arbejdsskadeområdet har derfor ikke været tilfredsstillende. Side 6 - Året der gik

7 Havneassistent Claus Schrøder, Hellerup Lystbådehavn Forventninger til 2007 Alle regioner og mere end 60 pct. af alle kommuner er fra 2007 selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. Det betyder for tredje år i træk, at markedet indskrænkes. De fleste kommuner, der vælger at selvforsikre, tegner normalt forsikring for katastrofer og indgår administrationsaftaler. Konkurrencen er skarp på dette område, men Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har med vores lange erfaring på det kommunale område formået at indtegne en stor del af markedet. Præmieindtægten forventes i 2007 at blive på 340 mio. kr. Det forventes, at regeringen fremsætter et nyt lovforslag, der indebærer ændring af kapitaliseringsfaktorerne ved beregning af erstatninger for tabt erhvervsevne med virkning for skader, der sker efter 1. juli Lovforslaget indeholder også indførelse af regler om udbetaling af tilgodehavende beløb ved kapitalisering og justering af reglerne for dispensation for anmeldelsesfristen. Lovændringen vil medføre præmiestigninger, der bliver varslet, når loven er vedtaget. Hvis renteniveauet forbliver uændret i forhold til udgangen af 2006, forventer vi i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, at resultatet før skat i 2007 bliver mio. kr. Resultatet sammensættes af et forsikringsteknisk resultat i intervallet mio. kr. og et investeringsresultat på 5-15 mio. kr. Selskabets combined ratio for 2007 forventes i niveauet Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings samlede resultatforventninger Forventninger 2007 Høj Lav Forsikringsteknisk resultat 25 mio. kr. 15 mio. kr. Resultat af investeringsvirksomhed 15 mio. kr. 5 mio. kr. Resultat før skat 40 mio. kr. 20 mio. kr. Side 7

8 Den daglige ledelse i KommuneForsikring fra venstre: Salgsdirektør Kim Rud-Petersen, Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen, Skadedirektør Linda Ankerstjerne, Forsikringsteknisk direktør Henrik Haugaard, Udviklingsdirektør Liselotte Munk og Finansdirektør Jens Holst. Kapitalstruktur, ejere og ledelse Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S er siden den 31. januar 2007 en del af Gjensidige. Før denne dato var Kommunernes Arbejdsskadeforsikring et 100 pct. ejet datterselskab af Kommune- Forsikring A/S, der var en del af FBS Koncernen. Struktur før 31. januar 2007 Struktur efter 31. januar 2007 Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Forsikringsholdingselskab Gjensidige Forsikring European Institute for Risk Management A/S (EIRM) Datterselskab 100% Erhvervsdrivende KommuneForsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab European Institute for Risk Management A/S (EIRM) Datterselskab 100% Erhvervsdrivende KommuneForsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Pr. 31. januar 2007 er aktierne i KommuneForsikring A/S, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S og EIRM solgt til Gjensidige Forsikring. Side 8 - Kapitalstruktur, ejere og ledelse

9 Selskabets daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktion og fagdirektørgruppe i KommuneForsikring. Aflønning af ledelsen er fastlagt ud fra et markedsniveau for tilsvarende virksomheder. Der sker ikke aflønning af ledelsen i form af optionsprogrammer eller lignende. Der er bonusprogram for ledelsen. Bonusprogrammet er ikke af en sådan art og størrelse, at dette afviger fra markedsniveauet. Der er ikke aftalt bonusordninger, der udgør mere end det, der svarer til et halvt års aflønning. Aftrædelsesordninger for ledelsen er ikke af en sådan art og størrelse, at disse er usædvanlige for branchen. Side 9

10 Bestyrelsesformand Tor M. Lønnum (t.v.) og næstformand Petter Bøhler Bestyrelse og direktion Generalforsamlingsvalgte medlemmer Tor M. Lønnum, Formand Vicekoncernchef Finans, øko. styring, koncernudvikling, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesformand, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesformand, Fair Forsikring A/S Petter Bøhler, Næstformand Koncerndirektør Skade, Gjensidige Forsikring Næstformand, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Tommy Pedersen Adm. direktør, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden Bestyrelsesformand, FMS Holding af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Rungsted Sundpark A/S Bestyrelsesformand, Skodsborg Sundpark A/S Næstformand, Bryggerigruppen A/S Næstformand, Royal Unibrew A/S Næstformand, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Tivoli A/S Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Tobakskompagni A/S Bestyrelsesmedlem, Brock & Michelsen A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Jeudan A/S Bestyrelsesmedlem, Ole Flensted Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Peter Bodum A/S Bestyrelsesmedlem, Pharmacosmos Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Holding A/S Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Camilla Kampmann Senior director marketing, Global Tech Marketing, Oracle DK Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Side 10 - Bestyrelse og direktion

11 Therese Jørgensen Afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Kaare G. Graversen Kommunalbestyrelsesmedlem, Ikast-Brande Kommune Bestyrelsesformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S I repræsentantskabet for Jyske Sparekasse Poul-Erik Svendsen Næstformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. 1. næstformand, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2007 Dirigent Revision DELOITTE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København C Erik Sørensen Borgmester, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Toppen af Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Havn A/S Bestyrelsesmedlem, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Direktion Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S, KommuneForsikring A/S og Fair Forsikring A/S Bestyrelsesformand, EIRM Bestyrelsesmedlem, Rehab A/S Side 11

12 Gartner Martin Werner Hansen, Glostrup Vej og Park Risikostyring Vi sikrer fuldt overblik Risikostyring er en grundlæggende del af vores forretningsfilosofi og et væsentligt fokusområde. Som forsikringsselskab er det vigtigt for os, at de betydelige risici, som Kommunernes Arbejdsskadeforsikring påtager sig, bliver håndteret på en kontrolleret måde. Vi skal til enhver tid have overblik over selskabets samlede risici og er hele tiden opmærksomme på, at de befinder sig på et acceptabelt niveau. Selskabets overordnede risikostyring er baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har opdelt risikostyringen i følgende områder: Forsikringsrisici Her er fokus på risici i forbindelse med underwriting, prissætning af forsikringsprodukter, hensættelsesrisiko samt tilstrækkelig reassurancedækning. Investeringsrisiko Investeringsrisiko er et udtryk for, at vi tager højde for balance- Side 12 - Risikostyring

13 og renterisiko samt overordnet investeringsstrategi (Asset Allocation). Operationel risiko Det gælder om at undgå fejl og nedbrud i interne procedurer samt intern og ekstern uregelmæssighed. Forsikringsrisici De væsentligste forsikringsrisici for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er dem, der knytter sig til indtegningen af forretningen (acceptrisikoen) og til skadehensættelser (hensættelsesrisikoen). Disse risici styres primært ved politikker og forretningsgange, der grundlæggende kan opdeles i følgende hovedområder: Accept Genforsikring Hensættelse Det er bestyrelsen, der fastlægger forsikringsrisici og opstiller rammer for, hvilken risiko, som skal påtages. Selskabets risikokomité sikrer en løbende opfølgning på den del af risikopåtagelsen, der dækkes via et genforsikringsprogram. Rente- og inflationsrisikoen på skadehensættelserne er afdækket ved brug af rente- og inflationsswap, som matcher de estimerede fremtidige udbetalinger. Efter afdækningen vil en ændring i markedsrenten medføre følgende: Risikovurderingsskema Begivenhed Resultat af investeringsaktiver Ændring i erstatningshensættelser Samlet resultateffekt (1.000 kr.) Effekt af rentefald på 1 pct. (gult lys) Effekt af rentestigning på 1 pct. (gult lys) Side 13

14 Accept af forsikringsrisiko Rammerne for indtegning af forsikringsrisiko er opstillet i selskabets markedssegmentering og udmøntet i beføjelser og tariffer. Disse tariffer og tegningsregler er baseret på statistiske analyser af risikotypen. Sammen med selskabets lønsomhedskrav, udgifter til genforsikring, administration og vurdering af den fremtidige udvikling på kundeniveau, udgør det beslutningsgrundlaget for indtegning af forretningen. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring foretager en løbende tilpasning af tarifferne i takt med de velunderbyggede ændringer, som branchen står overfor. RISIKOSTYRING Investeringsrisiko Hovedparten af vores aktiver er placeret i danske obligationer. Udsving på de finansielle markeder og makroøkonomiske faktorer kan dog også påvirke selskabet og udgør dermed en investeringsrisiko. De mest væsentlige risici knytter sig til: FORSIKRINGSRISICI Acceptpolitik Genforsikring Hensættelse INVESTERINGSRISIKO Rente- og inflationsrisiko Aktierisiko Renterisiko (både aktiver og passiver) Inflationsrisiko Investeringspolitikken gennemgås og godkendes én gang årligt af bestyrelsen, der samtidig fastlægger de overordnede placeringsrammer for de enkelte aktivtyper. Rente- og inflationsrisiko Renterisikoen er den væsentligste risikofaktor for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, som er et udtryk for risikoen for tab/gevinst som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen på både aktiver og passiver bliver opgjort ved hjælp af begrebet varighed. Varighed angiver den procentvise ændring i kursværdien ved en renteændring på 1 procentpoint jo højere varighed jo højere risiko. Hvis forskellen i aktivernes og passivernes varighed bliver for stor, vil ændringer i renteniveauet kunne bevirke store utilsigtede påvirkninger af selskabets reserver. Ud over renterisikoen bliver en stor del af udbetalingerne i Kommunernes Arbejdsskade også reguleret efter udviklingen i inflationen. Selskabets forpligtigelser over for skadelidte medfører en meget stor risiko, fordi forpligtigelsen løber over så mange år. Derfor har selskabet siden 2004 i samarbejde med Nordea arbejdet med en særlig form for risikostyringsmodel, som kaldes Asset Liability Model (ALM). Modellen gør det muligt at beregne og simulere på Side 14 - Risikostyring

15 konsekvenserne af ændringer i rente- og inflationsniveauerne. På baggrund af modelberegninger og ønsket om at minimere de risici, som ikke relaterer sig til egentlige forretningsdispositioner og valg, har vi valgt at afdække rente- og inflationsrisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Afdækningerne er foretaget ved indgåelse af rente- og inflationsswaps. Side 15

16 Regnskabsberetning Udvikling i egenkapitalen (1.000 kr.) 2006 Egenkapital primo Årets resultat (915) Egenkapital ultimo Det efterfølgende regnskab for selskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen - herunder de særlige regnskabsmæssige regler for forsikringsvirksomhed. Årets resultat Selskabets resultat for 2006 har ikke været tilfredsstillende set i forhold til de forventninger, vi havde ved årets start. Resultatet før skat i 2006 udgør et underskud på 1 mio. kr., hvilket er et fald på 25 mio. kr. i forhold til Forventningen til 2006 var et resultat før skat på over 40 mio. kr. Resultatudviklingen skyldes primært, at resultatet af forsikringsforretningen ikke har levet op til forventningerne. På investeringssiden har forrentningen af investeringsporteføljen også ligget under det forventede niveau. Selskabets risikoafdækning af rente- og inflationsrisikoen har betydet en udgift på 161 mio. kr., der modsvares af nedsættelse af hensættelserne på 180 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat er faldet fra 5 mio. kr. i 2005 til et underskud på 13 mio. kr. i 2006, som primært kan relateres til Højesteretsdom om revalidering samt velfærdsforliget om hævet pensionsalder. Resultat af investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomheden udgjorde et overskud på 9 mio. kr. i 2006 mod et overskud på 15 mio. kr. i 2005 efter overførsel af forsikringsteknisk rente på henholdsvis 104 mio. kr. og 93 mio. kr. Renter og udbytter mv. udgjorde 89 mio. kr. mod 128 mio. kr. i Ændringen skyldes primært et generelt lavere renteniveau i kombination med en kortere varighed på aktiverne. Realiserede og urealiserede avancer udgjorde netto en gevinst på 29 mio. kr. mod et nettotab på 16 mio. kr. i Gevinsten på 29 mio. kr. i 2006 er fremkommet efter en overførsel på 180 mio. kr. til ændring i bruttoerstatningshensættelser. Denne overførsel er udtryk for en ændring i opgørelsesrentefoden ved variabel grundlagsrente samt ændringer i inflationen. Afkastet af investeringer før overførsel til bruttoerstatningshensættelser blev på 2,9 pct. inkl. renter på beholdningen af danske obligationer. Side 16 - Regnskabsberetning

17 Afkastet på den samlede obligationsportefølje ligger under niveau med det valgte benchmark på 3,1 pct. Udvikling i egenkapitalen Selskabet egenkapital er efter overførsel af årets resultat faldet med 1 mio. kr. fra 298 mio. kr. i 2005 til 297 mio. kr. i Side 17

18 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. marts 2007 Direktion... Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør Bestyrelse Tor M. Lønnum Petter Bøhler Tommy Pedersen Formand Næstformand Camilla Kampmann Therese Jørgensen Kaare G. Graversen Poul-Erik Svendsen Erik Sørensen Side 18 - Ledelsespåtegning

19 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Vi har revideret årsrapporten for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om Finansiel Virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. København, den 2. marts 2007 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup Leif Zilmer Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Side 19

20 Anvendt regnskabspraksis ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser herunder hensatte forpligtelser og egenkapital. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. RESULTATOPGØRELSEN Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier. Der er i al væsentlighed sammenfald mellem årsregnskabsperiode og forsikringernes dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er et beregnet renteafkast henhørende til den forsikringsmæssige drift. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af forsikringsakti- ver. Som rentesats anvendes de satser, der gennemsnitligt hen over regnskabsperioden har svaret til hensættelsernes forventede betalingsmønster ud fra en nulkuponrentestruktur fastsat af Finanstilsynet. Et tilsvarende beløb fradrages under forrentning af forsikringsmæssige hensættelser. Diskonteringseffekten, som kan henføres til løbetidsændring i forsikringsmæssige hensættelser, indregnes i posten. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringsselskaberne refunderede erstatninger reguleret for bevægelser i erstatningshensættelser. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter de i regnskabsåret udbetalte forsikringsskader samt direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af de indtrufne skader. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. Den del af ændringen i erstatningshensættelserne, der kan henføres til løbetidsændring, indregnes i den beregnede forsikringstekniske rente. Den del af ændringen i erstatningshensættelserne, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats, opføres under kursreguleringer. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. Side 20 - Anvendt regnskabspraksis

21 Administrationsomkostninger vedrører de udgifter, der er forbundet med at administrere selskabets forsikringsbestand og omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret. Administrationsvederlag til tilknyttede selskaber opgøres på omkostningsdækkende basis med tillæg af avanceelement og indgår i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Renteindtægter og udbytter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renteindtægter fra obligationer, afledte finansielle instrumenter, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering af værdipapirer herunder valutakursregulering samt realiserede og urealiserede nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver. Ændringer i dagsværdien på afledte finansielle instrumenter indregnes ligeledes under kursreguleringer. Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Under kursreguleringer opføres tillige den del af ændringen i erstatningshensættelserne, der kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats. Andre indtægter og omkostninger Andre indtægter og omkostninger omfatter administration af skader for selvforsikrede. Ved administrationen overtager selskabet ingen forsikringsmæssig risiko. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår indregnes som en forpligtelse i det omfang, den ikke er betalt. Såfremt den skat, der er betalt overstiger den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes den som et aktiv. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Regnskabsmæssigt fordeles årets aktuelle skat ved fuld fordeling mellem selskaberne i sambeskatningen. Således godtgøres selskaber med negativ skattepligtig indkomst med skatteværdien heraf. Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen. Sikkerhedsfonde Den udskudte skat, der måtte påhvile sikkerhedsfonde, aktualiseres alene i det omfang, de til sikkerhedsfonden henlagte midler ikke anvendes til det vedtægtsmæssige formål, ved overdragelse af forsikringsbestanden eller, såfremt de forsikringsmæssige hensættelser falder med mere end 10 procentpoint i forhold til hensættelserne ultimo Pågældende scenarier vurderes ikke at være sandsynlige inden for en overskuelig periode, hvorfor der ikke er foretaget indregning af den latente skatteforpligtelse. BALANCEN Finansielle instrumenter Finansielle aktiver og forpligtelser indregnes på handelsdagen og måles til dagsværdi ved første indregning. Udlån og tilgodehavender måles efter første indregning løbende til amortiseret kostpris. Øvrige finansielle aktiver og forpligtelser måles efter første indregning løbende til dagsværdi. Side 21

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere