Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Høring om forslag til frivillighedspolitik Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for Silkeborg Kunstmuseum sender regnskab for Tarantula Production søger om en underskudsgaranti til afvikling af koncert Budgetforslag for 2008 for Den Kreative Skole, Silkeborg Budgetopfølgning pr for beviling Forslag om indførelse af advis på mail før udløb af lånetid på Silkeborg Bibliotek Uddeling af Kulturpris Eventuelt Underskrifter

3 248. Meddelelser Sagsnr.: 07/1032 Sagsansvarlig: dr12287 Fraværende: Afbud: Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Jens Skouboe har 25 års jubilæum den Reception afholdes den kl Nyt stadion/hal projekt. Henvendelse fra Vinding Forsamlingshus. Møde med de kulturelle foreninger vedr. leje af Jysk Musik- og Teaterhus. Henvendelse fra STIF-hallen. Side 483

4 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Sagsnr.: 07/53686 Sagsansvarlig: dr10746 Fraværende: Afbud: Sagens formål Ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne. Sagsbeskrivelse Stadsbibliotekar Peter Birk ønsker at ændre Silkeborg Biblioteks navn til Silkeborg Bibliotekerne. Begrundelsen for ønsket er, at når der står Silkeborg Bibliotek på hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser, plakater og foldere, tror brugerne i Them, Gjern og Kjellerup, at det ikke har noget med dem at gøre - eller tror, at de skal det forkerte sted hen. Navnet hovedbibliotek forvirrer yderligere. Det er mere indarbejdet som betegnelse for biblioteket i Kjellerup end for det på Hostrupsgade. P. Birk ønsker fremover at Silkeborg Bibliotekerne består af: - Silkeborg Bibliotek - Alderslyst Bibliotek - Them Bibliotek - Gjern Bibliotek - Kjellerup Bibliotek - Bogbusserne Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at betegnelsen fremover bliver Silkeborg Bibliotekerne. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 484

5 250. Høring om forslag til frivillighedspolitik Sagsnr.: 07/1334 Sagsansvarlig: dr00162 Fraværende: Afbud: Sagens formål Høring om forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Socialudvalget iværksatte i foråret udarbejdelse af ny frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og de lokale frivillige organisationer og foreninger - herunder De Frivilliges Hus på Vestergade, har hen over sommeren udarbejdet forslag til politikken. Forslaget blev drøftet i Socialudvalget den 2. oktober 2007, hvor det blev besluttet at sende frivillighedspolitikken til høring i Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd forud for høring i relevante fagudvalg. Samtidig sendes politikken i høring hos de lokale frivillige organisationer og foreninger. Høringsfristen er den 6. december Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Frivillighedspolitikken med henblik på afvigelse af høringssvar. Bilag - Åben Bilag 1 - begrebsafklaring - Åben bilag 2 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde - Åben Forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ingen bemærkninger. Side 485

6 251. Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår 2008 Sagsnr.: 07/26939 Sagsansvarlig: dr10995 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet 2. halvår 2008 ( ). Sagsbeskrivelse Der er indkommet 19 ansøgninger. Billedkunstsamrådet har på møde den 23. oktober 2007 prioriteret ansøgningerne med baggrund i de godkendte retningslinier. Prioriteringen og begrundelserne for afslag er anført på vedlagte oversigt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kulturspinderiet udlejes til Billedkunstsamrådets prioritet nr jfr. vedlagte oversigt at ansøgning nr. 2, 15 og 17, som ikke er blevet prioriteret, meddeles afslag med begrundelsen formuleret af Billedkunstsamrådet. at ansøgning nr. 5 efter Billedkunstsamrådets anbefaling tilbydes lille sal. Bilag - Åben Oversigt over ansøgninger til 2. halvår 2008, Kulturspinderiet - Åben Retningslinier for prioritering af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 486

7 252. DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a. Sagsnr.: 07/34395 Sagsansvarlig: dr00468 Fraværende: Afbud: Sagens formål DGI Midtjylland søger om kommunalt lokaletilskud til foreningens lokaler på Glarmestervej 18 A. Sagsbeskrivelse I DGI Midtjyllands ansøgning oplyses følgende: "DGI Midtjylland søger om tilskud til kontor og mødelokaler på Glarmestervej 18 A. Der var oprindelig regnet med at foreningen skulle leje lokaler i Silkeborg Sportscenter. Desværre kunne Foreningen ikke komme overens med Silkeborg Sportscenter om bl.a. huslejen contra bindingsperiode. Helt oprindeligt det stillet i udsigt at bindingsperioden var 6 måneder. Der var væsentlige forhandlinger om rimelig arbejdsmiljø, bl.a. ventilation og dagslys. DGI havde imødeset visse synergier omkring tilstedeværelsen bl.a. at træningscenteret blev foreningsbaseret, som er en af DGI s mærkesager. Udgifterne til husleje og øvrige driftsudgifter til DGI Midtjyllands kontor vil i 2007 være ca kr. og i 2008 og årene fremover ca kr. årligt. Udgifterne er specificeret således: Drifts- og lokaleudgifter 2007 Kr. Århusvej 45 (7mdr.), husleje Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Glarmestervej 18 A, 1. sal (3 mdr.), 462 kvm Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) rengøring Forsikringer og alarm Udgifter i alt i 2007 Anslået lokaletilskud 65% af kr Drifts- og lokaleudgifter 2008 Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Side 487

8 Udgifter i alt i 2008 Anslået lokaletilskud 65% af kr DGI Midtjylland ansøger som distriktsforening om lokaletilskud på lige vilkår med øvrige foreninger hjemmehørende i Silkeborg Kommune dvs. 65 % af udgifter til husleje, forbrugsudgifter og rengøring. Ansøgning begrundes med følgende: - DGI Midtjylland er allerede en aktiv samspilspartner med såvel Silkeborg Kommune som lokale foreninger i Silkeborg Kommune i forbindelse med Gang i Silkeborg og på det seneste projekt Bestig bjerge i efterårsferien. I begge tilfælde har DGI Midtjylland såvel projektledelse som administrationsopgaven - DGI Midtjylland indbyder til endnu flere fælles projekter med Silkeborg Kommune og har fremsendt et udkast til en partnerskabsaftale, som vi ser frem til en drøftelse af i nærmeste fremtid - DGI Midtjyllands kontor er arbejdsplads for 15 medarbejdere. De 15 medarbejdere arbejder primært med planlægning og udvikling af kurser, stævner, turneringer, ferielejre/skoler og projekter. DGI Midtjyllands kontor er også hjemsted for DGI s integrationssekretariat. - DGI Midtjyllands kontor bruges i stort omfang som ramme for udvalgs- og bestyrelsesmøder, ligesom DGI Midtjyllands kontor med placering i Silkeborg har vist sig som et centralt mødested for møder med andre landsdelsforeninger. Af de i alt 462 kvm. bruges de ca. 150 kvm. helt eller delvist til mødevirksomhed. - DGI Midtjylland fik i 2006 og årene forud amtskommunalt tilskud til drift af mødelokaler samt til lokaleudgifter til DGI Midtjyllands arrangementer til kurser, stævner og turneringer. Lokaleudgifterne til aktiviteter, som er lovpligtige, vil blive ansøgt særskilt. - Et tilskud til DGI Midtjyllands kontor vil være et klart signal fra Silkeborg Kommune om at man også i fremtiden ser det som et aktiv at være hjemstedskommune for DGI Midtjyllands kontor." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at der ydes lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler til lokaler, hvor DGI Midtjylland som distriktsforening afholder aktiviteter for de tilsluttede foreninger. Dette tilskud udbetales efter 1. januar 2007 af kommunerne, idet forpligtelsen i forbindelse med opgave- og strukturreformen blev tillagt kommunerne samtidig med amternes nedlæggelse. Der er i løbet af december måned aftalt møde med kommunerne i distriktsforeningens dækningsområde, idet det skal aftales nærmere, hvordan forpligtelserne vedrørende Folkeoplysningslovens lokaleanvisning og lokaletilskud skal finansieres og administreres, ligesom det skal aftales, hvilke regler der skal gælde for afregning af dette tilskud med distriktsforeningen. Silkeborg Kommune har udbetalt a conto tilskud for Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen ingen forpligtelse til at afholde udgifter til distriktsforeningers - DGI Midtjyllands - kontor- og administrationslokaler. Side 488

9 Økonomiske forhold Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2007 og 2008 afsat midler, hvoraf der kan ydes tilskud til DGI Midtjyllands lokaler. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om DGI Midtjylland skal have lokaletilskud til foreningens kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18 A. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes ikke lokaletilskud til DGI Midtjyllands kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18A. Side 489

10 253. Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket. Sagsnr.: 07/31489 Sagsansvarlig: QBL Fraværende: Afbud: Sagens formål Idrætssamvirket ansøger om et ekstraordinært tilskud på kr til deres kursuspulje til instruktør og ledere. Sagsbeskrivelse Tidligere har Idrætssamvirket haft en årlig indtægt på kr. ved at Dalgaards Tivoli har afholdt tivoli i Silkeborg i påsken og sommerferien, dette ønsker Dalsgaards Tivoli ikke fra 2007, da det ikke længere er muligt at afholde det på Søtorvet. Idrætssamvirket ansøger derfor et ekstraordinært tilskud på kr., som de foreslå finansieret af det afsatte beløb til De Nordiske Venskabslege. De Nordiske Venskabslege forventes ikke afviklet, da det nordiske venskabsbysamarbejde er ophørt. Tilskuddet er tildækning af kurser afholdt af foreninger i tidligere Silkeborg Kommune i Økonomiske forhold Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at tilskuddet kan afholdes indenfor budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at der som en særlig ordning i 2007 ydes et tilskud som ansøgt at Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Godkendtes. Stig Bock, Jørgen krog og Lars Bundgaard deltog ikke i behandlingen af sag nr. 3. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 490

11 254. Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Sagsnr.: 07/37479 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Midtjysk Kor og Fortuna-koret søger om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana i Jysk Musik & Teaterhus den 27. april Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i ansøgningen "Carmina Burana er et flot og festligt værk som består af en række middelalderlige, meget verdslige sange på middelalderlatin og gammelt tysk sprog. De er formentlig bragt rundt i Europa af omvandrende sangere. Teksterne blev fundet i klostret Benediktbeuren i Bayern og den østrigske komponist og musikpædagog Carl Orif satte dem i musik i Vi har valgt en udgave for to klaverer og slagtøj. Vi er allerede langt i planlægningen og har aftaler i hus med musikere og solister: David Strong og Laurie Otto, klaverer, samt Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium, som samler en gruppe slagtøjspillere. Sangsolistene bliver Jette Rosendal, sopran, Erik Bekker Hansen, tenor, og Lars Thodberg Bertelsen, baryton." Udgifterne forventes finansieret ved billetsalg, salg af annoncer, offentlig støtte og private sponsorer. Budget Udgifter: 2 pianister a kr sangsolister a kr musikere Dirigent Plakat, program, løbesedler. 0 Sponsoreres af Silkeborg Bogtryk Annoncering Forplejning og kørsel Blomster Noder Diverse Teknik, podier Flygelstemning-2 flygler Leje af ét flygel Udgifter i alt Side 491

12 Indtægter Billetindtægt 400 a 60 kr Salg af annoncer Indtægter i alt Underskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til gennemførelse af koncerten Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 492

13 255. Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Sagsnr.: 07/56617 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune søger om kr. til en gennemgang af de fire arkivers magasiner ved konservator. Sagsbeskrivelse Konservatoren vil gennemgå de eksisterende lokaler til arkivbrug og vil behandle resultaterne i fire særskilte rapporter. Disse er tænkt som redskaber til at lave forbedringer af de eksisterende forhold på de enkelte arkiver, og vil samtidig kunne bruges som opslagsværk af personalet. Besøgene tager udgangspunkt i det enkelte arkivs behov for oplysninger om bevaring af arkivmateriale samt indretning af rum. Der vil i forbindelse med besøget blive taget fotos og foretaget målinger af fugtighed og temperatur. Resultaterne vil blive kommenteret under besøget og blive bearbejdet i rapporten som efterfølgende sendes til arkivet. Økonomiske forhold Samrådet oplyser, at udgiften kan finansieres af midler, der ikke bliver anvendt af det af udvalget den 22. marts 2007 bevilgede beløb på kr. til anskaffelse/opgradering af registreringssystemet Arkibas. Det skyldes, at leverandøren, SLA Arkivservice ApS har ændret betalingsstrukturen for arkivprogrammet, idet der fremover i stedet for betaling af et engangsbeløb og en årlig serviceafgift skal tegnes en kommunelicens med betaling af et årligt driftsgebyr. Driftsgebyret for Silkeborg Kommunes 4 arkiver udgør kr. excl. moms. Udgiften vil blive afholdt over de 4 arkivers driftsbudget. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ansøgningen om gennemgang af magasiner ved konservator imødekommes at udgiften på kr. finansieres af tidligere bevilget beløb på kr. til anskaffelse/ opgradering af Arkibas at den resterende del af bevillingen kr. reserveres til finansiering af eventuelle forbedringer med baggrund i konservators rapporter. Side 493

14 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 494

15 256. Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i 2008 Sagsnr.: 07/31654 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Silkeborg Kammerorkester søger om et tilskud på kr. til koncertvirksomhed i Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i. ansøgningen Silkeborg Kammerorkester fejrer i 2007/ års jubilæum. I den anledning har orkestret planlagt en række jubilæumskoncerter i Midtjylland hovedsagelig i Jysk Musik & Teaterhus. Silkeborg Kammerorkester er det eneste kammermusikorkester i Silkeborg og omegn, og orkestret har gennem de sidste 50 år jævnligt afholdt mange velbesøgte koncerter. Orkestrets repertoire spænder vidt fra Mozart, Schubert og Händel, til populærmusik og jazz. Silkeborg Kammerorkester spiller en aktiv og væsentlig rolle i det midtjyske musikliv for de engagerede amatørmusikere. Silkeborg Kammerorkester er et samlingspunkt for violin-, bratch- og cellospillere i lokalområdet, og en vigtig del af miljøet omkring den klassiske musik i Midtjylland. Silkeborg Kammerorkesters jubilæumsaktiviteter omfatter koncerter med meget anerkendte, professionelle musikere. For yderligere at styrke den klassiske amatørmusik i Midtjylland har orkestret i 6 år samarbejdet med Herning Amatør Symfoniorkester. Det har givet mulighed for at dyrke symfonisk musik for stort orkester (ca. 60 musikere) med solister i verdensklasse (Elisabeth Westenholtz, Christina Åstrand, Anna Øland, Morten Zeuthen). Orkestret søger om tilskud til følgende koncertvirksomhed i 2008: April 2008 Juni 2008 November 2008 I alt udgifter Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand og Jysk Amatør Symfoniorkester i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Koncert med Jazzfamilien Juul Hansen i forbindelse med Riverboat Jazzfestival i Jysk Musik- og Teaterhus Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus Side kr. 0 kr. Udgifter og indtægter balancerer kr kr.

16 Budget Jysk Amatør Symfoniorkester samarbejdet mellem Silkeborg Kammerorkester og Herning Amatør Symfoniorkester. Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Udgifter (andel Silkeborg Kammerorkester) Budget 2008 Regnskab 2007 Husleje 0 kr. 0 kr. Solist kr kr. Assistenter kr kr. Annoncering kr kr. 10 teknikertimer kr. Nodeleje 500 kr. 600 kr. Plakater og programmer 800 kr. Vin til solist og dirigent 348 kr. I alt udgifter kr kr. Indtægter: Entré 50 a 60 kr kr kr. Underskud kr kr. Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus i november Udgifter Budget 2008 Husleje JMT 0 kr. Solist kr. Assistenter kr. Annoncering kr. Nodeleje kr. 10 teknikertimer kr. I alt udgifter kr. Indtægter: Gratis entré 0 Underskud kr. Silkeborg Kommune har i 2007 bevilget en underskudsgaranti på kr. til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester og et tilskud på kr. til øvrig koncertvirksomhed i Silkeborg Kommune. Side 496

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester at der bevilges et tilskud på kr. til jubilæumskoncerten i november Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med den ændring, at der ydes et tilskud på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester i stedet for en underskudsgaranti. Side 497

18 257. Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober 2008 Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Genoptaget sag. Foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teaterhus. Sagsbeskrivelse Udvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Til sagens behandling den 11. oktober var oplyst: Foreningen anfører i ansøgningen Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My fair lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om at My Fair Lady vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Side 498

19 Silkeborg opsætningen 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser Forventet belægningsprocent pr. forestilling 320 kr. 280 kr. Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 58% svarende til 417 personer Pris 30 kr. 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Side 499

20 Foreløbigt budget Kroner Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15% af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Side 500

21 Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Side 501

22 258. Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/53390 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud på kr. Besøgstallet var i mod i AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. AQUA har siden 1999 fået statsligt tilskud som videnspædagogisk aktivitetscenter via treårige bevillinger, og 2007 er foreløbigt det sidste år i tre-årig bevilling. Det er ledelsens opfattelse, at AQUA fortsat vil have gode muligheder for at oppebærer statsligt tilskud via denne ordning. Det er ligeledes ledelsens opfattelse, at der i de kommende år skal fokuseres på de fysiske rammer i området omkring AQUA for at sikre akvariet mulighed for at udvikle aktiviteter med henblik på fortsat at trække mange turister til kr. Resultatopgørelse 2005 Resultatopgørelse 2006 Indtægter Silkeborg Kommune Undervisningsministeriet Entréindtægter m.v Omsætning fra shop, café og ishus Sponsorbidrag og annonceindtægter Salg af løntimer Momsgevinst ved indkøbsforening Tilskud, sponsorering 56 9 Indtægter i alt Side 502

23 Udgifter Vareforbrug shop, café og ishus Personaleomkostninger Drift, rengøring og vedligeholdelse af anlæg Administrationsomkostninger Afskrivninger Momsgevinst ved indkøbsforening Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Årets ordinære resultat Gave fra Ferskvandscentret Årets resultat Balance pr (1.000 kr. Aktiver Materielle anlægsaktiver 929 Værdipapirer 198 Varebeholdning 277 Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Gæld Fondskapital 200 Rådighedskapital 619 Egenkapital 819 Passiver i alt BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 503

24 259. Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/32699 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Kunstcentret Silkeborg Bad sender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud før afskrivninger på kr. fordelt med et overskud på kr. på ejendomsdriften og et underskud på kr. på kunstcenterdelen. Bestyrelsen har besluttet at overføre årets samlede underskud på efter afskrivning og finansielle poster til gæster besøgte fyrtårnsudstillingen Liverts Træer. Kunst Kultur Natur. Det samlede besøgstal i 2006 blev på mod i Ledelsesberetning 2006 Konklusion og formålsopfyldelse Det er vigtigt for fremtiden og i konkurrencen med andre aktører hele tiden at arbejde med høj kvalitet og når det er muligt, uddybe det som er særligt for stedet. I den forbindelse har Livets Træer. Kunst - Kultur - Natur været vigtig. KunstCentret Silkeborg Bad kan ikke med den nuværende økonomi konkurrere med de største museer og kunsthaller i ind- og udland, men vi kan skabe et løbende tilbud, som er helt særegent og meget attraktivt for borgere og turister. Dette bygger bl.a. på stedets historiske rammer og et usædvanligt nært samarbejde med kunstnerne og andre partnere, og rammerne om netop det arbejde, bør bakkes op. Og KunstCentrets internationale formål blev forfulgt ved - hvor det overhovedet var økonomisk muligt at inddrage kunstnere fra andre steder i verden. Vi har med selve udstillingens form bidraget til at udvikle nutidige formidlingsmetoder, hvilket har stor betydning for at nå et bredt publikum og en bred involvering. Den selvejende institutions formål er udviklingen af et internationalt kunst-center, primært omfattende skiftende udstillinger har været et år med særlig stor aktivitet, særligt på grund af. fyrtårnsudstilling, andre forberedelsestunge udstillinger og renovering af Arnakkildeanlægget, men stadig har der været den tilstræ1te balance mellem store og mindre udstillinger af høj kvalitet. Den ringe publikumstilstrømning i 2005 blev vendt til det positive i 2006, hvor væsentlig flere besøgte KunstCentret. Silkeborg Bad, som fortsat omtales særdeles positivt blandt gæster, danske og udenlandske kunstnere og samarbejdspartnere. Drift Regnskab Regnskab kr Driftstilskud fra Silkeborg Kommune Side 504

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. august 2009 - kl. 15:00 Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41 A Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 119. Godkendelse

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere