Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Høring om forslag til frivillighedspolitik Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for Silkeborg Kunstmuseum sender regnskab for Tarantula Production søger om en underskudsgaranti til afvikling af koncert Budgetforslag for 2008 for Den Kreative Skole, Silkeborg Budgetopfølgning pr for beviling Forslag om indførelse af advis på mail før udløb af lånetid på Silkeborg Bibliotek Uddeling af Kulturpris Eventuelt Underskrifter

3 248. Meddelelser Sagsnr.: 07/1032 Sagsansvarlig: dr12287 Fraværende: Afbud: Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Jens Skouboe har 25 års jubilæum den Reception afholdes den kl Nyt stadion/hal projekt. Henvendelse fra Vinding Forsamlingshus. Møde med de kulturelle foreninger vedr. leje af Jysk Musik- og Teaterhus. Henvendelse fra STIF-hallen. Side 483

4 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Sagsnr.: 07/53686 Sagsansvarlig: dr10746 Fraværende: Afbud: Sagens formål Ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne. Sagsbeskrivelse Stadsbibliotekar Peter Birk ønsker at ændre Silkeborg Biblioteks navn til Silkeborg Bibliotekerne. Begrundelsen for ønsket er, at når der står Silkeborg Bibliotek på hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser, plakater og foldere, tror brugerne i Them, Gjern og Kjellerup, at det ikke har noget med dem at gøre - eller tror, at de skal det forkerte sted hen. Navnet hovedbibliotek forvirrer yderligere. Det er mere indarbejdet som betegnelse for biblioteket i Kjellerup end for det på Hostrupsgade. P. Birk ønsker fremover at Silkeborg Bibliotekerne består af: - Silkeborg Bibliotek - Alderslyst Bibliotek - Them Bibliotek - Gjern Bibliotek - Kjellerup Bibliotek - Bogbusserne Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at betegnelsen fremover bliver Silkeborg Bibliotekerne. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 484

5 250. Høring om forslag til frivillighedspolitik Sagsnr.: 07/1334 Sagsansvarlig: dr00162 Fraværende: Afbud: Sagens formål Høring om forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Socialudvalget iværksatte i foråret udarbejdelse af ny frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og de lokale frivillige organisationer og foreninger - herunder De Frivilliges Hus på Vestergade, har hen over sommeren udarbejdet forslag til politikken. Forslaget blev drøftet i Socialudvalget den 2. oktober 2007, hvor det blev besluttet at sende frivillighedspolitikken til høring i Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd forud for høring i relevante fagudvalg. Samtidig sendes politikken i høring hos de lokale frivillige organisationer og foreninger. Høringsfristen er den 6. december Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Frivillighedspolitikken med henblik på afvigelse af høringssvar. Bilag - Åben Bilag 1 - begrebsafklaring - Åben bilag 2 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde - Åben Forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ingen bemærkninger. Side 485

6 251. Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår 2008 Sagsnr.: 07/26939 Sagsansvarlig: dr10995 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet 2. halvår 2008 ( ). Sagsbeskrivelse Der er indkommet 19 ansøgninger. Billedkunstsamrådet har på møde den 23. oktober 2007 prioriteret ansøgningerne med baggrund i de godkendte retningslinier. Prioriteringen og begrundelserne for afslag er anført på vedlagte oversigt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kulturspinderiet udlejes til Billedkunstsamrådets prioritet nr jfr. vedlagte oversigt at ansøgning nr. 2, 15 og 17, som ikke er blevet prioriteret, meddeles afslag med begrundelsen formuleret af Billedkunstsamrådet. at ansøgning nr. 5 efter Billedkunstsamrådets anbefaling tilbydes lille sal. Bilag - Åben Oversigt over ansøgninger til 2. halvår 2008, Kulturspinderiet - Åben Retningslinier for prioritering af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 486

7 252. DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a. Sagsnr.: 07/34395 Sagsansvarlig: dr00468 Fraværende: Afbud: Sagens formål DGI Midtjylland søger om kommunalt lokaletilskud til foreningens lokaler på Glarmestervej 18 A. Sagsbeskrivelse I DGI Midtjyllands ansøgning oplyses følgende: "DGI Midtjylland søger om tilskud til kontor og mødelokaler på Glarmestervej 18 A. Der var oprindelig regnet med at foreningen skulle leje lokaler i Silkeborg Sportscenter. Desværre kunne Foreningen ikke komme overens med Silkeborg Sportscenter om bl.a. huslejen contra bindingsperiode. Helt oprindeligt det stillet i udsigt at bindingsperioden var 6 måneder. Der var væsentlige forhandlinger om rimelig arbejdsmiljø, bl.a. ventilation og dagslys. DGI havde imødeset visse synergier omkring tilstedeværelsen bl.a. at træningscenteret blev foreningsbaseret, som er en af DGI s mærkesager. Udgifterne til husleje og øvrige driftsudgifter til DGI Midtjyllands kontor vil i 2007 være ca kr. og i 2008 og årene fremover ca kr. årligt. Udgifterne er specificeret således: Drifts- og lokaleudgifter 2007 Kr. Århusvej 45 (7mdr.), husleje Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Glarmestervej 18 A, 1. sal (3 mdr.), 462 kvm Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) rengøring Forsikringer og alarm Udgifter i alt i 2007 Anslået lokaletilskud 65% af kr Drifts- og lokaleudgifter 2008 Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Side 487

8 Udgifter i alt i 2008 Anslået lokaletilskud 65% af kr DGI Midtjylland ansøger som distriktsforening om lokaletilskud på lige vilkår med øvrige foreninger hjemmehørende i Silkeborg Kommune dvs. 65 % af udgifter til husleje, forbrugsudgifter og rengøring. Ansøgning begrundes med følgende: - DGI Midtjylland er allerede en aktiv samspilspartner med såvel Silkeborg Kommune som lokale foreninger i Silkeborg Kommune i forbindelse med Gang i Silkeborg og på det seneste projekt Bestig bjerge i efterårsferien. I begge tilfælde har DGI Midtjylland såvel projektledelse som administrationsopgaven - DGI Midtjylland indbyder til endnu flere fælles projekter med Silkeborg Kommune og har fremsendt et udkast til en partnerskabsaftale, som vi ser frem til en drøftelse af i nærmeste fremtid - DGI Midtjyllands kontor er arbejdsplads for 15 medarbejdere. De 15 medarbejdere arbejder primært med planlægning og udvikling af kurser, stævner, turneringer, ferielejre/skoler og projekter. DGI Midtjyllands kontor er også hjemsted for DGI s integrationssekretariat. - DGI Midtjyllands kontor bruges i stort omfang som ramme for udvalgs- og bestyrelsesmøder, ligesom DGI Midtjyllands kontor med placering i Silkeborg har vist sig som et centralt mødested for møder med andre landsdelsforeninger. Af de i alt 462 kvm. bruges de ca. 150 kvm. helt eller delvist til mødevirksomhed. - DGI Midtjylland fik i 2006 og årene forud amtskommunalt tilskud til drift af mødelokaler samt til lokaleudgifter til DGI Midtjyllands arrangementer til kurser, stævner og turneringer. Lokaleudgifterne til aktiviteter, som er lovpligtige, vil blive ansøgt særskilt. - Et tilskud til DGI Midtjyllands kontor vil være et klart signal fra Silkeborg Kommune om at man også i fremtiden ser det som et aktiv at være hjemstedskommune for DGI Midtjyllands kontor." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at der ydes lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler til lokaler, hvor DGI Midtjylland som distriktsforening afholder aktiviteter for de tilsluttede foreninger. Dette tilskud udbetales efter 1. januar 2007 af kommunerne, idet forpligtelsen i forbindelse med opgave- og strukturreformen blev tillagt kommunerne samtidig med amternes nedlæggelse. Der er i løbet af december måned aftalt møde med kommunerne i distriktsforeningens dækningsområde, idet det skal aftales nærmere, hvordan forpligtelserne vedrørende Folkeoplysningslovens lokaleanvisning og lokaletilskud skal finansieres og administreres, ligesom det skal aftales, hvilke regler der skal gælde for afregning af dette tilskud med distriktsforeningen. Silkeborg Kommune har udbetalt a conto tilskud for Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen ingen forpligtelse til at afholde udgifter til distriktsforeningers - DGI Midtjyllands - kontor- og administrationslokaler. Side 488

9 Økonomiske forhold Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2007 og 2008 afsat midler, hvoraf der kan ydes tilskud til DGI Midtjyllands lokaler. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om DGI Midtjylland skal have lokaletilskud til foreningens kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18 A. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes ikke lokaletilskud til DGI Midtjyllands kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18A. Side 489

10 253. Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket. Sagsnr.: 07/31489 Sagsansvarlig: QBL Fraværende: Afbud: Sagens formål Idrætssamvirket ansøger om et ekstraordinært tilskud på kr til deres kursuspulje til instruktør og ledere. Sagsbeskrivelse Tidligere har Idrætssamvirket haft en årlig indtægt på kr. ved at Dalgaards Tivoli har afholdt tivoli i Silkeborg i påsken og sommerferien, dette ønsker Dalsgaards Tivoli ikke fra 2007, da det ikke længere er muligt at afholde det på Søtorvet. Idrætssamvirket ansøger derfor et ekstraordinært tilskud på kr., som de foreslå finansieret af det afsatte beløb til De Nordiske Venskabslege. De Nordiske Venskabslege forventes ikke afviklet, da det nordiske venskabsbysamarbejde er ophørt. Tilskuddet er tildækning af kurser afholdt af foreninger i tidligere Silkeborg Kommune i Økonomiske forhold Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at tilskuddet kan afholdes indenfor budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at der som en særlig ordning i 2007 ydes et tilskud som ansøgt at Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Godkendtes. Stig Bock, Jørgen krog og Lars Bundgaard deltog ikke i behandlingen af sag nr. 3. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 490

11 254. Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Sagsnr.: 07/37479 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Midtjysk Kor og Fortuna-koret søger om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana i Jysk Musik & Teaterhus den 27. april Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i ansøgningen "Carmina Burana er et flot og festligt værk som består af en række middelalderlige, meget verdslige sange på middelalderlatin og gammelt tysk sprog. De er formentlig bragt rundt i Europa af omvandrende sangere. Teksterne blev fundet i klostret Benediktbeuren i Bayern og den østrigske komponist og musikpædagog Carl Orif satte dem i musik i Vi har valgt en udgave for to klaverer og slagtøj. Vi er allerede langt i planlægningen og har aftaler i hus med musikere og solister: David Strong og Laurie Otto, klaverer, samt Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium, som samler en gruppe slagtøjspillere. Sangsolistene bliver Jette Rosendal, sopran, Erik Bekker Hansen, tenor, og Lars Thodberg Bertelsen, baryton." Udgifterne forventes finansieret ved billetsalg, salg af annoncer, offentlig støtte og private sponsorer. Budget Udgifter: 2 pianister a kr sangsolister a kr musikere Dirigent Plakat, program, løbesedler. 0 Sponsoreres af Silkeborg Bogtryk Annoncering Forplejning og kørsel Blomster Noder Diverse Teknik, podier Flygelstemning-2 flygler Leje af ét flygel Udgifter i alt Side 491

12 Indtægter Billetindtægt 400 a 60 kr Salg af annoncer Indtægter i alt Underskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til gennemførelse af koncerten Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 492

13 255. Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Sagsnr.: 07/56617 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune søger om kr. til en gennemgang af de fire arkivers magasiner ved konservator. Sagsbeskrivelse Konservatoren vil gennemgå de eksisterende lokaler til arkivbrug og vil behandle resultaterne i fire særskilte rapporter. Disse er tænkt som redskaber til at lave forbedringer af de eksisterende forhold på de enkelte arkiver, og vil samtidig kunne bruges som opslagsværk af personalet. Besøgene tager udgangspunkt i det enkelte arkivs behov for oplysninger om bevaring af arkivmateriale samt indretning af rum. Der vil i forbindelse med besøget blive taget fotos og foretaget målinger af fugtighed og temperatur. Resultaterne vil blive kommenteret under besøget og blive bearbejdet i rapporten som efterfølgende sendes til arkivet. Økonomiske forhold Samrådet oplyser, at udgiften kan finansieres af midler, der ikke bliver anvendt af det af udvalget den 22. marts 2007 bevilgede beløb på kr. til anskaffelse/opgradering af registreringssystemet Arkibas. Det skyldes, at leverandøren, SLA Arkivservice ApS har ændret betalingsstrukturen for arkivprogrammet, idet der fremover i stedet for betaling af et engangsbeløb og en årlig serviceafgift skal tegnes en kommunelicens med betaling af et årligt driftsgebyr. Driftsgebyret for Silkeborg Kommunes 4 arkiver udgør kr. excl. moms. Udgiften vil blive afholdt over de 4 arkivers driftsbudget. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ansøgningen om gennemgang af magasiner ved konservator imødekommes at udgiften på kr. finansieres af tidligere bevilget beløb på kr. til anskaffelse/ opgradering af Arkibas at den resterende del af bevillingen kr. reserveres til finansiering af eventuelle forbedringer med baggrund i konservators rapporter. Side 493

14 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 494

15 256. Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i 2008 Sagsnr.: 07/31654 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Silkeborg Kammerorkester søger om et tilskud på kr. til koncertvirksomhed i Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i. ansøgningen Silkeborg Kammerorkester fejrer i 2007/ års jubilæum. I den anledning har orkestret planlagt en række jubilæumskoncerter i Midtjylland hovedsagelig i Jysk Musik & Teaterhus. Silkeborg Kammerorkester er det eneste kammermusikorkester i Silkeborg og omegn, og orkestret har gennem de sidste 50 år jævnligt afholdt mange velbesøgte koncerter. Orkestrets repertoire spænder vidt fra Mozart, Schubert og Händel, til populærmusik og jazz. Silkeborg Kammerorkester spiller en aktiv og væsentlig rolle i det midtjyske musikliv for de engagerede amatørmusikere. Silkeborg Kammerorkester er et samlingspunkt for violin-, bratch- og cellospillere i lokalområdet, og en vigtig del af miljøet omkring den klassiske musik i Midtjylland. Silkeborg Kammerorkesters jubilæumsaktiviteter omfatter koncerter med meget anerkendte, professionelle musikere. For yderligere at styrke den klassiske amatørmusik i Midtjylland har orkestret i 6 år samarbejdet med Herning Amatør Symfoniorkester. Det har givet mulighed for at dyrke symfonisk musik for stort orkester (ca. 60 musikere) med solister i verdensklasse (Elisabeth Westenholtz, Christina Åstrand, Anna Øland, Morten Zeuthen). Orkestret søger om tilskud til følgende koncertvirksomhed i 2008: April 2008 Juni 2008 November 2008 I alt udgifter Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand og Jysk Amatør Symfoniorkester i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Koncert med Jazzfamilien Juul Hansen i forbindelse med Riverboat Jazzfestival i Jysk Musik- og Teaterhus Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus Side kr. 0 kr. Udgifter og indtægter balancerer kr kr.

16 Budget Jysk Amatør Symfoniorkester samarbejdet mellem Silkeborg Kammerorkester og Herning Amatør Symfoniorkester. Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Udgifter (andel Silkeborg Kammerorkester) Budget 2008 Regnskab 2007 Husleje 0 kr. 0 kr. Solist kr kr. Assistenter kr kr. Annoncering kr kr. 10 teknikertimer kr. Nodeleje 500 kr. 600 kr. Plakater og programmer 800 kr. Vin til solist og dirigent 348 kr. I alt udgifter kr kr. Indtægter: Entré 50 a 60 kr kr kr. Underskud kr kr. Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus i november Udgifter Budget 2008 Husleje JMT 0 kr. Solist kr. Assistenter kr. Annoncering kr. Nodeleje kr. 10 teknikertimer kr. I alt udgifter kr. Indtægter: Gratis entré 0 Underskud kr. Silkeborg Kommune har i 2007 bevilget en underskudsgaranti på kr. til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester og et tilskud på kr. til øvrig koncertvirksomhed i Silkeborg Kommune. Side 496

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester at der bevilges et tilskud på kr. til jubilæumskoncerten i november Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med den ændring, at der ydes et tilskud på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester i stedet for en underskudsgaranti. Side 497

18 257. Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober 2008 Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Genoptaget sag. Foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teaterhus. Sagsbeskrivelse Udvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Til sagens behandling den 11. oktober var oplyst: Foreningen anfører i ansøgningen Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My fair lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om at My Fair Lady vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Side 498

19 Silkeborg opsætningen 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser Forventet belægningsprocent pr. forestilling 320 kr. 280 kr. Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 58% svarende til 417 personer Pris 30 kr. 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Side 499

20 Foreløbigt budget Kroner Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15% af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Side 500

21 Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Side 501

22 258. Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/53390 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud på kr. Besøgstallet var i mod i AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. AQUA har siden 1999 fået statsligt tilskud som videnspædagogisk aktivitetscenter via treårige bevillinger, og 2007 er foreløbigt det sidste år i tre-årig bevilling. Det er ledelsens opfattelse, at AQUA fortsat vil have gode muligheder for at oppebærer statsligt tilskud via denne ordning. Det er ligeledes ledelsens opfattelse, at der i de kommende år skal fokuseres på de fysiske rammer i området omkring AQUA for at sikre akvariet mulighed for at udvikle aktiviteter med henblik på fortsat at trække mange turister til kr. Resultatopgørelse 2005 Resultatopgørelse 2006 Indtægter Silkeborg Kommune Undervisningsministeriet Entréindtægter m.v Omsætning fra shop, café og ishus Sponsorbidrag og annonceindtægter Salg af løntimer Momsgevinst ved indkøbsforening Tilskud, sponsorering 56 9 Indtægter i alt Side 502

23 Udgifter Vareforbrug shop, café og ishus Personaleomkostninger Drift, rengøring og vedligeholdelse af anlæg Administrationsomkostninger Afskrivninger Momsgevinst ved indkøbsforening Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Årets ordinære resultat Gave fra Ferskvandscentret Årets resultat Balance pr (1.000 kr. Aktiver Materielle anlægsaktiver 929 Værdipapirer 198 Varebeholdning 277 Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Gæld Fondskapital 200 Rådighedskapital 619 Egenkapital 819 Passiver i alt BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 503

24 259. Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/32699 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Kunstcentret Silkeborg Bad sender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud før afskrivninger på kr. fordelt med et overskud på kr. på ejendomsdriften og et underskud på kr. på kunstcenterdelen. Bestyrelsen har besluttet at overføre årets samlede underskud på efter afskrivning og finansielle poster til gæster besøgte fyrtårnsudstillingen Liverts Træer. Kunst Kultur Natur. Det samlede besøgstal i 2006 blev på mod i Ledelsesberetning 2006 Konklusion og formålsopfyldelse Det er vigtigt for fremtiden og i konkurrencen med andre aktører hele tiden at arbejde med høj kvalitet og når det er muligt, uddybe det som er særligt for stedet. I den forbindelse har Livets Træer. Kunst - Kultur - Natur været vigtig. KunstCentret Silkeborg Bad kan ikke med den nuværende økonomi konkurrere med de største museer og kunsthaller i ind- og udland, men vi kan skabe et løbende tilbud, som er helt særegent og meget attraktivt for borgere og turister. Dette bygger bl.a. på stedets historiske rammer og et usædvanligt nært samarbejde med kunstnerne og andre partnere, og rammerne om netop det arbejde, bør bakkes op. Og KunstCentrets internationale formål blev forfulgt ved - hvor det overhovedet var økonomisk muligt at inddrage kunstnere fra andre steder i verden. Vi har med selve udstillingens form bidraget til at udvikle nutidige formidlingsmetoder, hvilket har stor betydning for at nå et bredt publikum og en bred involvering. Den selvejende institutions formål er udviklingen af et internationalt kunst-center, primært omfattende skiftende udstillinger har været et år med særlig stor aktivitet, særligt på grund af. fyrtårnsudstilling, andre forberedelsestunge udstillinger og renovering af Arnakkildeanlægget, men stadig har der været den tilstræ1te balance mellem store og mindre udstillinger af høj kvalitet. Den ringe publikumstilstrømning i 2005 blev vendt til det positive i 2006, hvor væsentlig flere besøgte KunstCentret. Silkeborg Bad, som fortsat omtales særdeles positivt blandt gæster, danske og udenlandske kunstnere og samarbejdspartnere. Drift Regnskab Regnskab kr Driftstilskud fra Silkeborg Kommune Side 504

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere