Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 21. november kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Høring om forslag til frivillighedspolitik Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for Silkeborg Kunstmuseum sender regnskab for Tarantula Production søger om en underskudsgaranti til afvikling af koncert Budgetforslag for 2008 for Den Kreative Skole, Silkeborg Budgetopfølgning pr for beviling Forslag om indførelse af advis på mail før udløb af lånetid på Silkeborg Bibliotek Uddeling af Kulturpris Eventuelt Underskrifter

3 248. Meddelelser Sagsnr.: 07/1032 Sagsansvarlig: dr12287 Fraværende: Afbud: Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Jens Skouboe har 25 års jubilæum den Reception afholdes den kl Nyt stadion/hal projekt. Henvendelse fra Vinding Forsamlingshus. Møde med de kulturelle foreninger vedr. leje af Jysk Musik- og Teaterhus. Henvendelse fra STIF-hallen. Side 483

4 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne Sagsnr.: 07/53686 Sagsansvarlig: dr10746 Fraværende: Afbud: Sagens formål Ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg Bibliotekerne. Sagsbeskrivelse Stadsbibliotekar Peter Birk ønsker at ændre Silkeborg Biblioteks navn til Silkeborg Bibliotekerne. Begrundelsen for ønsket er, at når der står Silkeborg Bibliotek på hjemkaldelser, reserveringsmeddelelser, plakater og foldere, tror brugerne i Them, Gjern og Kjellerup, at det ikke har noget med dem at gøre - eller tror, at de skal det forkerte sted hen. Navnet hovedbibliotek forvirrer yderligere. Det er mere indarbejdet som betegnelse for biblioteket i Kjellerup end for det på Hostrupsgade. P. Birk ønsker fremover at Silkeborg Bibliotekerne består af: - Silkeborg Bibliotek - Alderslyst Bibliotek - Them Bibliotek - Gjern Bibliotek - Kjellerup Bibliotek - Bogbusserne Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at betegnelsen fremover bliver Silkeborg Bibliotekerne. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 484

5 250. Høring om forslag til frivillighedspolitik Sagsnr.: 07/1334 Sagsansvarlig: dr00162 Fraværende: Afbud: Sagens formål Høring om forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Socialudvalget iværksatte i foråret udarbejdelse af ny frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og de lokale frivillige organisationer og foreninger - herunder De Frivilliges Hus på Vestergade, har hen over sommeren udarbejdet forslag til politikken. Forslaget blev drøftet i Socialudvalget den 2. oktober 2007, hvor det blev besluttet at sende frivillighedspolitikken til høring i Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd forud for høring i relevante fagudvalg. Samtidig sendes politikken i høring hos de lokale frivillige organisationer og foreninger. Høringsfristen er den 6. december Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Frivillighedspolitikken med henblik på afvigelse af høringssvar. Bilag - Åben Bilag 1 - begrebsafklaring - Åben bilag 2 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde - Åben Forslag til frivillighedspolitik for Silkeborg Kommune Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ingen bemærkninger. Side 485

6 251. Ansøgninger om leje af Kulturspinderiet for 2. halvår 2008 Sagsnr.: 07/26939 Sagsansvarlig: dr10995 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet 2. halvår 2008 ( ). Sagsbeskrivelse Der er indkommet 19 ansøgninger. Billedkunstsamrådet har på møde den 23. oktober 2007 prioriteret ansøgningerne med baggrund i de godkendte retningslinier. Prioriteringen og begrundelserne for afslag er anført på vedlagte oversigt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Kulturspinderiet udlejes til Billedkunstsamrådets prioritet nr jfr. vedlagte oversigt at ansøgning nr. 2, 15 og 17, som ikke er blevet prioriteret, meddeles afslag med begrundelsen formuleret af Billedkunstsamrådet. at ansøgning nr. 5 efter Billedkunstsamrådets anbefaling tilbydes lille sal. Bilag - Åben Oversigt over ansøgninger til 2. halvår 2008, Kulturspinderiet - Åben Retningslinier for prioritering af ansøgninger om leje af Kulturspinderiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 486

7 252. DGI Midtjylland søger om tilskud til lokaler på Glarmestervej 18a. Sagsnr.: 07/34395 Sagsansvarlig: dr00468 Fraværende: Afbud: Sagens formål DGI Midtjylland søger om kommunalt lokaletilskud til foreningens lokaler på Glarmestervej 18 A. Sagsbeskrivelse I DGI Midtjyllands ansøgning oplyses følgende: "DGI Midtjylland søger om tilskud til kontor og mødelokaler på Glarmestervej 18 A. Der var oprindelig regnet med at foreningen skulle leje lokaler i Silkeborg Sportscenter. Desværre kunne Foreningen ikke komme overens med Silkeborg Sportscenter om bl.a. huslejen contra bindingsperiode. Helt oprindeligt det stillet i udsigt at bindingsperioden var 6 måneder. Der var væsentlige forhandlinger om rimelig arbejdsmiljø, bl.a. ventilation og dagslys. DGI havde imødeset visse synergier omkring tilstedeværelsen bl.a. at træningscenteret blev foreningsbaseret, som er en af DGI s mærkesager. Udgifterne til husleje og øvrige driftsudgifter til DGI Midtjyllands kontor vil i 2007 være ca kr. og i 2008 og årene fremover ca kr. årligt. Udgifterne er specificeret således: Drifts- og lokaleudgifter 2007 Kr. Århusvej 45 (7mdr.), husleje Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Glarmestervej 18 A, 1. sal (3 mdr.), 462 kvm Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) rengøring Forsikringer og alarm Udgifter i alt i 2007 Anslået lokaletilskud 65% af kr Drifts- og lokaleudgifter 2008 Husleje og fællesudgifter Forbrugsudgifter (el, vand, varme) Rengøring Forsikringer og alarm Side 487

8 Udgifter i alt i 2008 Anslået lokaletilskud 65% af kr DGI Midtjylland ansøger som distriktsforening om lokaletilskud på lige vilkår med øvrige foreninger hjemmehørende i Silkeborg Kommune dvs. 65 % af udgifter til husleje, forbrugsudgifter og rengøring. Ansøgning begrundes med følgende: - DGI Midtjylland er allerede en aktiv samspilspartner med såvel Silkeborg Kommune som lokale foreninger i Silkeborg Kommune i forbindelse med Gang i Silkeborg og på det seneste projekt Bestig bjerge i efterårsferien. I begge tilfælde har DGI Midtjylland såvel projektledelse som administrationsopgaven - DGI Midtjylland indbyder til endnu flere fælles projekter med Silkeborg Kommune og har fremsendt et udkast til en partnerskabsaftale, som vi ser frem til en drøftelse af i nærmeste fremtid - DGI Midtjyllands kontor er arbejdsplads for 15 medarbejdere. De 15 medarbejdere arbejder primært med planlægning og udvikling af kurser, stævner, turneringer, ferielejre/skoler og projekter. DGI Midtjyllands kontor er også hjemsted for DGI s integrationssekretariat. - DGI Midtjyllands kontor bruges i stort omfang som ramme for udvalgs- og bestyrelsesmøder, ligesom DGI Midtjyllands kontor med placering i Silkeborg har vist sig som et centralt mødested for møder med andre landsdelsforeninger. Af de i alt 462 kvm. bruges de ca. 150 kvm. helt eller delvist til mødevirksomhed. - DGI Midtjylland fik i 2006 og årene forud amtskommunalt tilskud til drift af mødelokaler samt til lokaleudgifter til DGI Midtjyllands arrangementer til kurser, stævner og turneringer. Lokaleudgifterne til aktiviteter, som er lovpligtige, vil blive ansøgt særskilt. - Et tilskud til DGI Midtjyllands kontor vil være et klart signal fra Silkeborg Kommune om at man også i fremtiden ser det som et aktiv at være hjemstedskommune for DGI Midtjyllands kontor." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at der ydes lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler til lokaler, hvor DGI Midtjylland som distriktsforening afholder aktiviteter for de tilsluttede foreninger. Dette tilskud udbetales efter 1. januar 2007 af kommunerne, idet forpligtelsen i forbindelse med opgave- og strukturreformen blev tillagt kommunerne samtidig med amternes nedlæggelse. Der er i løbet af december måned aftalt møde med kommunerne i distriktsforeningens dækningsområde, idet det skal aftales nærmere, hvordan forpligtelserne vedrørende Folkeoplysningslovens lokaleanvisning og lokaletilskud skal finansieres og administreres, ligesom det skal aftales, hvilke regler der skal gælde for afregning af dette tilskud med distriktsforeningen. Silkeborg Kommune har udbetalt a conto tilskud for Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen ingen forpligtelse til at afholde udgifter til distriktsforeningers - DGI Midtjyllands - kontor- og administrationslokaler. Side 488

9 Økonomiske forhold Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2007 og 2008 afsat midler, hvoraf der kan ydes tilskud til DGI Midtjyllands lokaler. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om DGI Midtjylland skal have lokaletilskud til foreningens kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18 A. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes ikke lokaletilskud til DGI Midtjyllands kontor- og administrationslokaler på Glarmestervej 18A. Side 489

10 253. Godkendelse af ekstraordinært tilskud til Idrætssamvirket. Sagsnr.: 07/31489 Sagsansvarlig: QBL Fraværende: Afbud: Sagens formål Idrætssamvirket ansøger om et ekstraordinært tilskud på kr til deres kursuspulje til instruktør og ledere. Sagsbeskrivelse Tidligere har Idrætssamvirket haft en årlig indtægt på kr. ved at Dalgaards Tivoli har afholdt tivoli i Silkeborg i påsken og sommerferien, dette ønsker Dalsgaards Tivoli ikke fra 2007, da det ikke længere er muligt at afholde det på Søtorvet. Idrætssamvirket ansøger derfor et ekstraordinært tilskud på kr., som de foreslå finansieret af det afsatte beløb til De Nordiske Venskabslege. De Nordiske Venskabslege forventes ikke afviklet, da det nordiske venskabsbysamarbejde er ophørt. Tilskuddet er tildækning af kurser afholdt af foreninger i tidligere Silkeborg Kommune i Økonomiske forhold Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse at tilskuddet kan afholdes indenfor budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at der som en særlig ordning i 2007 ydes et tilskud som ansøgt at Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Godkendtes. Stig Bock, Jørgen krog og Lars Bundgaard deltog ikke i behandlingen af sag nr. 3. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 490

11 254. Ansøgning fra Midtjysk Kor og Fortuna-koret om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana Sagsnr.: 07/37479 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Midtjysk Kor og Fortuna-koret søger om tilskud til opførelse af Carl Orffs Carmina Burana i Jysk Musik & Teaterhus den 27. april Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i ansøgningen "Carmina Burana er et flot og festligt værk som består af en række middelalderlige, meget verdslige sange på middelalderlatin og gammelt tysk sprog. De er formentlig bragt rundt i Europa af omvandrende sangere. Teksterne blev fundet i klostret Benediktbeuren i Bayern og den østrigske komponist og musikpædagog Carl Orif satte dem i musik i Vi har valgt en udgave for to klaverer og slagtøj. Vi er allerede langt i planlægningen og har aftaler i hus med musikere og solister: David Strong og Laurie Otto, klaverer, samt Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium, som samler en gruppe slagtøjspillere. Sangsolistene bliver Jette Rosendal, sopran, Erik Bekker Hansen, tenor, og Lars Thodberg Bertelsen, baryton." Udgifterne forventes finansieret ved billetsalg, salg af annoncer, offentlig støtte og private sponsorer. Budget Udgifter: 2 pianister a kr sangsolister a kr musikere Dirigent Plakat, program, løbesedler. 0 Sponsoreres af Silkeborg Bogtryk Annoncering Forplejning og kørsel Blomster Noder Diverse Teknik, podier Flygelstemning-2 flygler Leje af ét flygel Udgifter i alt Side 491

12 Indtægter Billetindtægt 400 a 60 kr Salg af annoncer Indtægter i alt Underskud Musiksamrådet anbefaler ansøgningen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til gennemførelse af koncerten Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 492

13 255. Ansøgning fra Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune om midler til en gennemgang af de 4 arkivers magasiner ved konservator Sagsnr.: 07/56617 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune søger om kr. til en gennemgang af de fire arkivers magasiner ved konservator. Sagsbeskrivelse Konservatoren vil gennemgå de eksisterende lokaler til arkivbrug og vil behandle resultaterne i fire særskilte rapporter. Disse er tænkt som redskaber til at lave forbedringer af de eksisterende forhold på de enkelte arkiver, og vil samtidig kunne bruges som opslagsværk af personalet. Besøgene tager udgangspunkt i det enkelte arkivs behov for oplysninger om bevaring af arkivmateriale samt indretning af rum. Der vil i forbindelse med besøget blive taget fotos og foretaget målinger af fugtighed og temperatur. Resultaterne vil blive kommenteret under besøget og blive bearbejdet i rapporten som efterfølgende sendes til arkivet. Økonomiske forhold Samrådet oplyser, at udgiften kan finansieres af midler, der ikke bliver anvendt af det af udvalget den 22. marts 2007 bevilgede beløb på kr. til anskaffelse/opgradering af registreringssystemet Arkibas. Det skyldes, at leverandøren, SLA Arkivservice ApS har ændret betalingsstrukturen for arkivprogrammet, idet der fremover i stedet for betaling af et engangsbeløb og en årlig serviceafgift skal tegnes en kommunelicens med betaling af et årligt driftsgebyr. Driftsgebyret for Silkeborg Kommunes 4 arkiver udgør kr. excl. moms. Udgiften vil blive afholdt over de 4 arkivers driftsbudget. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ansøgningen om gennemgang af magasiner ved konservator imødekommes at udgiften på kr. finansieres af tidligere bevilget beløb på kr. til anskaffelse/ opgradering af Arkibas at den resterende del af bevillingen kr. reserveres til finansiering af eventuelle forbedringer med baggrund i konservators rapporter. Side 493

14 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 494

15 256. Ansøgning fra Silkeborg Kammerorkester om tilskud til koncertvirksomhed i 2008 Sagsnr.: 07/31654 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Silkeborg Kammerorkester søger om et tilskud på kr. til koncertvirksomhed i Sagsbeskrivelse Det anføres bl.a. i. ansøgningen Silkeborg Kammerorkester fejrer i 2007/ års jubilæum. I den anledning har orkestret planlagt en række jubilæumskoncerter i Midtjylland hovedsagelig i Jysk Musik & Teaterhus. Silkeborg Kammerorkester er det eneste kammermusikorkester i Silkeborg og omegn, og orkestret har gennem de sidste 50 år jævnligt afholdt mange velbesøgte koncerter. Orkestrets repertoire spænder vidt fra Mozart, Schubert og Händel, til populærmusik og jazz. Silkeborg Kammerorkester spiller en aktiv og væsentlig rolle i det midtjyske musikliv for de engagerede amatørmusikere. Silkeborg Kammerorkester er et samlingspunkt for violin-, bratch- og cellospillere i lokalområdet, og en vigtig del af miljøet omkring den klassiske musik i Midtjylland. Silkeborg Kammerorkesters jubilæumsaktiviteter omfatter koncerter med meget anerkendte, professionelle musikere. For yderligere at styrke den klassiske amatørmusik i Midtjylland har orkestret i 6 år samarbejdet med Herning Amatør Symfoniorkester. Det har givet mulighed for at dyrke symfonisk musik for stort orkester (ca. 60 musikere) med solister i verdensklasse (Elisabeth Westenholtz, Christina Åstrand, Anna Øland, Morten Zeuthen). Orkestret søger om tilskud til følgende koncertvirksomhed i 2008: April 2008 Juni 2008 November 2008 I alt udgifter Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand og Jysk Amatør Symfoniorkester i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Koncert med Jazzfamilien Juul Hansen i forbindelse med Riverboat Jazzfestival i Jysk Musik- og Teaterhus Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus Side kr. 0 kr. Udgifter og indtægter balancerer kr kr.

16 Budget Jysk Amatør Symfoniorkester samarbejdet mellem Silkeborg Kammerorkester og Herning Amatør Symfoniorkester. Bruchs Violinkoncert med Christina Åstrand i Jysk Musik- og Teaterhus, Silkeborg i april Udgifter (andel Silkeborg Kammerorkester) Budget 2008 Regnskab 2007 Husleje 0 kr. 0 kr. Solist kr kr. Assistenter kr kr. Annoncering kr kr. 10 teknikertimer kr. Nodeleje 500 kr. 600 kr. Plakater og programmer 800 kr. Vin til solist og dirigent 348 kr. I alt udgifter kr kr. Indtægter: Entré 50 a 60 kr kr kr. Underskud kr kr. Jubilæumskoncert med Mette Ejsing i Jysk Musik- og Teaterhus i november Udgifter Budget 2008 Husleje JMT 0 kr. Solist kr. Assistenter kr. Annoncering kr. Nodeleje kr. 10 teknikertimer kr. I alt udgifter kr. Indtægter: Gratis entré 0 Underskud kr. Silkeborg Kommune har i 2007 bevilget en underskudsgaranti på kr. til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester og et tilskud på kr. til øvrig koncertvirksomhed i Silkeborg Kommune. Side 496

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester at der bevilges et tilskud på kr. til jubilæumskoncerten i november Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med den ændring, at der ydes et tilskud på kr. i 2008 til afvikling af fælleskoncerterne med Herning Amatør Symfoniorkester i stedet for en underskudsgaranti. Side 497

18 257. Ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" i oktober 2008 Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Genoptaget sag. Foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teaterhus. Sagsbeskrivelse Udvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Til sagens behandling den 11. oktober var oplyst: Foreningen anfører i ansøgningen Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My fair lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om at My Fair Lady vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Side 498

19 Silkeborg opsætningen 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser Forventet belægningsprocent pr. forestilling 320 kr. 280 kr. Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 58% svarende til 417 personer Pris 30 kr. 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Side 499

20 Foreløbigt budget Kroner Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15% af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Side 500

21 Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Side 501

22 258. Den selvejende institution Aqua Ferskvands regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/53390 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud på kr. Besøgstallet var i mod i AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. AQUA har siden 1999 fået statsligt tilskud som videnspædagogisk aktivitetscenter via treårige bevillinger, og 2007 er foreløbigt det sidste år i tre-årig bevilling. Det er ledelsens opfattelse, at AQUA fortsat vil have gode muligheder for at oppebærer statsligt tilskud via denne ordning. Det er ligeledes ledelsens opfattelse, at der i de kommende år skal fokuseres på de fysiske rammer i området omkring AQUA for at sikre akvariet mulighed for at udvikle aktiviteter med henblik på fortsat at trække mange turister til kr. Resultatopgørelse 2005 Resultatopgørelse 2006 Indtægter Silkeborg Kommune Undervisningsministeriet Entréindtægter m.v Omsætning fra shop, café og ishus Sponsorbidrag og annonceindtægter Salg af løntimer Momsgevinst ved indkøbsforening Tilskud, sponsorering 56 9 Indtægter i alt Side 502

23 Udgifter Vareforbrug shop, café og ishus Personaleomkostninger Drift, rengøring og vedligeholdelse af anlæg Administrationsomkostninger Afskrivninger Momsgevinst ved indkøbsforening Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Årets ordinære resultat Gave fra Ferskvandscentret Årets resultat Balance pr (1.000 kr. Aktiver Materielle anlægsaktiver 929 Værdipapirer 198 Varebeholdning 277 Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Gæld Fondskapital 200 Rådighedskapital 619 Egenkapital 819 Passiver i alt BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 503

24 259. Kunstcentret Silkeborg Bads regnskab for 2006 Sagsnr.: 07/32699 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Kunstcentret Silkeborg Bad sender regnskab for 2006 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2006 udviser et overskud før afskrivninger på kr. fordelt med et overskud på kr. på ejendomsdriften og et underskud på kr. på kunstcenterdelen. Bestyrelsen har besluttet at overføre årets samlede underskud på efter afskrivning og finansielle poster til gæster besøgte fyrtårnsudstillingen Liverts Træer. Kunst Kultur Natur. Det samlede besøgstal i 2006 blev på mod i Ledelsesberetning 2006 Konklusion og formålsopfyldelse Det er vigtigt for fremtiden og i konkurrencen med andre aktører hele tiden at arbejde med høj kvalitet og når det er muligt, uddybe det som er særligt for stedet. I den forbindelse har Livets Træer. Kunst - Kultur - Natur været vigtig. KunstCentret Silkeborg Bad kan ikke med den nuværende økonomi konkurrere med de største museer og kunsthaller i ind- og udland, men vi kan skabe et løbende tilbud, som er helt særegent og meget attraktivt for borgere og turister. Dette bygger bl.a. på stedets historiske rammer og et usædvanligt nært samarbejde med kunstnerne og andre partnere, og rammerne om netop det arbejde, bør bakkes op. Og KunstCentrets internationale formål blev forfulgt ved - hvor det overhovedet var økonomisk muligt at inddrage kunstnere fra andre steder i verden. Vi har med selve udstillingens form bidraget til at udvikle nutidige formidlingsmetoder, hvilket har stor betydning for at nå et bredt publikum og en bred involvering. Den selvejende institutions formål er udviklingen af et internationalt kunst-center, primært omfattende skiftende udstillinger har været et år med særlig stor aktivitet, særligt på grund af. fyrtårnsudstilling, andre forberedelsestunge udstillinger og renovering af Arnakkildeanlægget, men stadig har der været den tilstræ1te balance mellem store og mindre udstillinger af høj kvalitet. Den ringe publikumstilstrømning i 2005 blev vendt til det positive i 2006, hvor væsentlig flere besøgte KunstCentret. Silkeborg Bad, som fortsat omtales særdeles positivt blandt gæster, danske og udenlandske kunstnere og samarbejdspartnere. Drift Regnskab Regnskab kr Driftstilskud fra Silkeborg Kommune Side 504

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Odder Kommune. Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Odder Kommune. Referat fra Folkeoplysningsudvalget Odder Kommune Referat fra Dato: 24-02-2009 Tidspunkt: 16.30-18.00 Sted: Falkebo, Rørthvej 29, Odder Deltagere: Anna Marie Christensen, Hans Jegindø, René Krongaard Jensen, Aage Heering Nielsen, Aage Rothmann

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere