ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ARKEN Museum for Moderne Kunst

2

3 ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst

4 ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 4

5 Vi er til for publikums skyld. Vi ønsker, at vore besøgende skal have en ny tanke med hjem. Christian Gether ARKENS AKTIONSOMRÅDE ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst. ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år prioritere at styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling. 5

6 I 2001 kom ARKEN under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra. Dette er ARKEN meget taknemmelig for og beæret over. Det er yderst vigtigt for museet og vil være til stor inspiration for alle museets medarbejdere. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. 6

7 Indhold Virksomhedsoplysninger... 6 Kunstmuseet som debatforum få en ny tanke med hjem... 8 Bestyrelsens beretning Kunsterhvervelser i Donationer i Deposita i Udlån fra ARKENs samling i Sponsorer og fonde som har støttet ARKEN i Regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Finansieringsanalyse for Noter

8 Virksomhedsoplysninger DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE/CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Svend Jakobsen Næstformand Lars Eskesen Udvalgsformand Britta Christensen Formand for Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger Agnete Sørensen Økonomidirektør Ole Albæk Pedersen Journalist Ole Lindboe Direktør Carsten Aagaard (indtrådt i bestyrelsen pr ) Amtsrådsmedlem Ebbe Salling (indtrådt i bestyrelsen pr ) Personalerepræsentanter uden stemmeret Vagtmester Povl Schøn Regnskabsassistent Lillian Stark Bestyrelsen afholdt 4 møder i Birthe Nielsen og Helle Jarlmose trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet. ARKEN ønsker at takke de to bestyrelsesmedlemmer for et stort og konstruktivt arbejde i bestyrelsen til gavn for museet og dets brugere. DIREKTION Direktør Christian Gether Vicedirektør Lars Kirdan 8

9 REPRÆSENTANTSKAB I forbindelse med Amts- og Kommunalvalget i 2001 er der udpeget et nyt repræsentantskab. Repræsentantskabets sammensætning ser herefter således ud: Medlem Margot E. Petersen Eva Amdisen Martin Arvedlund Kurt Bork Christensen Henrik Pohl Bent Sohn Thomsen Jette Blom-Jensen Ove E. Dalsgaard Gert Raasdal Irene Lütken Lonny Hjorth Peter Bendtsen Ida Clemmentsen Britta Christensen Conny Trøjborg Krogh Henrik Olsen Dorte Andersen Ingolf Mathiesen Jens Svendsen Udpeget af Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Albertslund Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Ledøje-Smørum Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt møde den 30. maj Her drøftedes årsberetningen for 2000 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 9

10 Kunstmuseet som debatforum få en ny tanke med hjem CHRISTIAN GETHER ARKEN Museum for Moderne Kunst betragter sin virksomhed som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne på samme måde som skoler, universiteter og biblioteker er det. Ligesom alle andre institutioner i vort samfund skal også ARKEN hver dag kunne argumentere for sin eksistensberettigelse. Det gør museet ved at vise kunstudstillinger, der anlægger en anderledes vinkel på stoffet end den, man normalt ser. Det er almindeligt anerkendt, at vi er på vej ind i vidensamfundet. Derfor er den vigtigste kapital i en virksomhed dens videnskapital. Satsningen på vidensmedarbejderne er således forudsætningen for, at en virksomhed vil få succes i fremtiden. På et kunstmuseum er det ikke mindst den viden, som det kunstfaglige personale besidder, der afgør institutionens fremgang. Det er denne viden, der er forudsætningen for, at der kan træffes de rigtige valg i forbindelse med udvikling af koncepter for udstillinger og i forbindelse med kunsterhvervelser. Disse valg er også udgangspunktet for den kunsthistoriske forskning. Helt enkelt formuleret går forskning ud på at producere ny viden. Produktion af ny viden er forudsætningen for al udvikling det være sig på en kulturinstitution, i det private erhvervsliv og i samfundet som sådan. På ARKEN har vi formuleret en vision, der lyder som følger: Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. I forlængelse af denne vision, som vi alle på ARKEN arbejder i henhold til, har vi valgt følgende slogan: Få en ny tanke med hjem. For at vi kan skabe indhold i dette slogan, er det nødvendigt, at vi hele tiden udvikler nye metoder inden for den kunsthistoriske forskning. Vi skal hele tiden finde på nye måder at spørge til det kunsthistoriske materiale for at kunne udvinde ny viden deraf. Viden som vi kan give videre til vore besøgende. Ethvert nyt kunstværk er en ny eksistenstolkning, en karakteristik, en kritik eller en refleksion over grundlæggende eksistentielle forhold, som kræver sin egen analysemetode. Derfor er det altid med en vis tøven og følen sig frem, at man nærmer sig et helt nyt kunstværk. Ethvert kunstværk har sit eget sprog og derfor skal man bryde dets kode. 10

11 På ARKEN har vi i det forløbne år erhvervet en lang række værker, som er fremstillet inden for de seneste 2-3 år. Det drejer sig om værker, som kan anses for ganske vanskeligt tilgængelige på det intellektuelle plan. På det følelsesmæssige plan er de imidlertid direkte aflæselige. Det er som om, man forstår dem intuitivt, inden man er i stand til at sige noget om dem. De ramler direkte ind i hjertekulen, inden de når at blive hvirvlet rundt i hjernevindingerne. Som eksempler kan jeg nævne Tim Noble & Sue Websters Falling Apart fra 2001 og Mona Hatoums Sous Tension fra Disse kunstværker er for øjeblikket opstillede i ARKENs Interne Galleri. Udstillingsrummet, som er mørkelagt, oplyses kun af det lys, som kommer fra kunstværkerne. Derved får rummet en mystisk, huleagtig karakter. Det drejer sig om et spil mellem materialitet og immaterialitet, mellem lys og mørke, mellem spænding og henfald. Mona Hatoums værk Sous Tension består af et gammelt groft tilvirket bord, hvorpå og omkring der er anbragt en lang række hjemlige køkkenredskaber af metal. Køkkenredskaberne er forbundet med el-ledninger, som også løber igennem en lang række elektriske pærer. Med bestemte tidsintervaller løber der strøm igen- Mona Hatoum Sous Tension,

12 nem genstandene. De lyser op, flimrer og højtalere giver irriterende, brummende lyde fra sig. Den franske titel er oversat til dansk under spænding. Vores forestilling om det hjemlige som trygt og fortroligt antastes. De ufarlige køkkenting bliver pludseligt levende og faretruende. Mona Hatoum udtaler, at hun ønsker, at værket umiddelbart skal have en stærk formel tilstedeværelse. Beskuerens fysiske erfaring skal generere en psykologisk og følelsesmæssig reaktion. Idet hendes værker taler til vore sanser, så berører de os på en meget direkte måde. De giver ikke nogen entydige svar eller anvisninger, men de får os til at stille spørgsmål ved fundamentet for den verden vi lever i, som er grundlaget for vore holdninger og forestillinger. Hvad er hjemmet for eksempel? Trygt og varmt eller neurotisk, fyldt med uro og spændinger. Mona Hatoum er født i Libanon af palæstinensiske forældre og har levet i eksil i London siden Hendes kunst omhandler således også forholdet vedrørende national og kulturel identitet, som er en del af den standende globaliseringsdebat. I samme udstillingsrum står en anden af museets nyerhvervelser. Det drejer sig om Tim Noble & Sue Websters skulptur Falling Apart. Skulpturen er fremstillet af ting, som kunstnerparret har smadret i forbindelse med heftige diskussioner og ligefrem skænderier. Det drejer sig om porcelæn, flasker, et stereoanlæg og meget mere. Dette affald er limet sammen til en farvestrålende kugle. Når denne kugle belyses fra en bestemt vinkel og afstand, danner den et skyggebillede, der viser silhuetten af to personer. Silhuetten viser de to kunstneres profil. Kunstnernes selvportræt er således dannet ved hjælp af affaldsprodukter fra deres eget liv og parforhold. Værket er en kritisk kommentar til vor tids forbrug-og-smid-væk kultur. Det har stærke eksistentielle undertoner, idet det skildrer mennesket som produkt af forbrugersamfundet. Det synes at påstå, at den enkeltes identitet og menneskelighed i virkeligheden bygger på alt det, som man smider væk. Falling Apart kan ses som en nytolkning af Platons hulemetaforik. I Platons fortælling er skyggerne på hulens endevæg symbol på, at mennesket befinder sig i en skyggeverden, som er et vrangbillede at den egentlige virkelighed. Hos Noble og Webster er der imidlertid en sarkastisk negation på færde. For Platon er den egentlige virkelighed ideernes evige verden, som vi kun kan nå ved at bruge vor fornuft. I Noble & Websters tilfælde er det tværtimod skraldet, det materielle affald, der er den evige verden. Det kaster sine skygger ind på væggen og skaber derved billederne af identitet og menneskelighed. Det forrevne og hullede i skyggerne siger noget om denne identitet og menneskeligheds tilstand i vor tid. Det er værker, som i deres direkte kommunikation til tilskueren er forholdsvis let fattelige, og som ved nærmere analyse viser sig at besidde dybere, mere intellektuelle lag. 12

13 Sue Webster og Tim Noble Falling Apart, 2001 Sous Tension og Falling Apart giver anledning til lange debatter imellem vore gæster indbyrdes og med vore kunsthistorikere, der viser om i kunstværkerne, fordi de er til at forholde sig til ud fra hver enkelts erfaring om livet. Debatterne munder som regel ud i, at der udvikles nye tolkninger af værkerne, og på den måde i dialogen får den enkelte en ny tanke med hjem. For os på ARKEN er det vigtigt, at museumsgæsten netop føler denne trang til debat. I en tid hvor massemediernes envejskommunikation bliver stadig mere dominerende, hvor meningsdannelsen bliver stadig mere monopoliseret, er det vigtigt, at kunstmuseet etablerer sig som frirum for den frie meningsudveksling. Vi ønsker ikke, at kunstmuseet skal være et sted, hvor folk tyste bevæger sig rundt på knirkende gulve. På ARKEN er det kunsten, der rumsterer og kræver gæstens opmærksomhed. Vi vil gerne give anledning til, at vore gæster bevæges, udfordres til stillingtagen og debat og udvikler nye tolkninger af værkerne. Derved bliver kunstmuseet til fremtidens debatforum. Citat fra Mona Hatoum interviewed by Janice Antoni, New York, 1998 (Mona Hatoum: Domestic Disturbance, MASS, MOCA 2001) 13

14 Bestyrelsens beretning I 2001 lykkedes det for ARKEN at skabe stor opmærksomhed om sit virke i internationale museumskredse med udstillingen Skrigets Ekko. ARKEN havde lånt en lang række af Edvard Munchs hovedværker, bl.a. det verdenskendte Skrig, af Munch-museet i Oslo. Munchs hovedværker var sammenstillet med værker af moderne kunstnere som Saura, Kounellis, Warhol, Johns og Kirkeby, der åbent fortæller om inspirationen fra Edvard Munch. Udstillingen blev åbnet af Norges Dronning Sonja på særdeles festlig og højtidelig vis. Det er bemærkelsesværdigt, at et så nyt museum som ARKEN kan låne så fine og kostbare værker til en udstilling. Det medførte bl.a., at udstillingskataloget i dag sælges fra museer i hele Europa. De forskningsbaserede artikler i kataloget betød endvidere, at ARKENs direktør Christian Gether blev inviteret til at fremlægge sin nyfortolkning af maleriet Skrig i norsk fjernsyn. ARKEN havde under Skrigets Ekko besøg af Friends of MOMA / New York. Denne globalt sammensatte gruppe, der rejser rundt til kunstmuseer i hele verden, valgte at besøge ARKEN på en studietur til Skandinavien. De var meget begejstrede for Munch-udstillingen. ARKENs direktør orienterede dem om museets idégrundlag (vision og mission) og om, hvorledes denne omsættes i praksis. Friends of MOMA gav udtryk for, at de anså ARKEN for et nytænkende og godt drevet kunstmuseum. I februar åbnede H.K.H. Dronning Sonja af Norge ARKENs store forårsudstilling SKRIGETS EKKO. Her studerer dronningen Edvard Munchs hovedværk Skrig sammen med ARKENs direktør Christian Gether og museets bestyrelsesformand Svend Jakobsen. 14

15 Syv kæmpestore lagkager med ARKENs logo, kaffe, saftevand og småkager forsvandt som dug for solen, og udstillingerne summede af liv og aktivitet, da museet i anledning af sin fem års fødselsdag holdt nabodag med gratis adgang til kunsten. Mere end mennesker mødte op for at fejre dagen. Kagerne som var sponsoreret af ARKENs samarbejdspartner SSP blev skåret for af ARKENs personale. Den 15. marts 2001 fejrede ARKEN sin 5 års fødselsdag ved at invitere alle indbyggere i de nærmeste kommuner gratis på museet. Mere end lokale fødselsdagsgæster var med til at fejre ARKENs fødselsdag med kaffe og en kæmpe fødselsdagskage skænket af SSP, ARKENs nye partner i caféen. En anden mærkedag i 2001 var den 30. maj, hvor ARKENs gæst nr trådte ind på museet. Gæsten, en besøgende fra Sverige, vandt en tur til Madrid sponsoreret af luftfartsselskabet IBERIA og gratis adgang til en række af Madrids meget fine museer. Det svenske par Jan og Eva Engsmar fra Malmø blev gæster nr. henholdsvis og , da de den 30. maj besøgte ARKEN. Dermed blev de også de glade modtagere af en kunstrejse for to til Madrid, som ARKEN sammen med flyselskabet IBERIA begavede museets gæst nr. 1 million med. Gavebilletten blev sammen med en stor buket blomster og penge til to Madrid-museumskort overrakt af ARKENs direktør Christian Gether og Charlotte Højsteen fra flyselskabet IBERIA (t.h.). 15

16 I efteråret viste ARKEN udstillingen THE WILD WEST. Her var der for første gang i Europa mulighed for at se en udstilling, der stillede spørgsmål ved den traditionelle fremstilling af Amerikas Vilde Vesten. ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbningen. Her studerer hun Deborah Butterfields værk Orion fra 1988 sammen med (f.v.) Direktør for Denver Art Museum, Lewis Sharp, Formand for Undervisnings- og Kulturudvalget i Københavns Amt, Lars Abel, Direktør for Buffalo Bill Historical Center, Robert Pickering, ARKENs direktør Christian Gether og museets bestyrelsesformand Svend Jakobsen. 16

17 Mellem 60 og 100 børn deltog dagligt i ARKENs efterårsferie-workshop om indianermagi. Børnene smykkede sig med fjer og ansigtsmaling, hvorefter de gik på opdagelse i udstillingen THE WILD WEST sammen med en af ARKENs omvisere. I foråret havde museet også den store glæde at kunne præsentere sine gæster for en udstilling med værker af Gerhard Richter. Udstillingen bestod af 27 værker, som var udvalgt af kunstneren. Det drejede sig om maleri, fotografi, originalværker og editions. Udstillingen gav et koncentreret vue over bredden i kunstnerens mangeårige produktion. Udstillingen blev vist i samarbejde med ifa i Stuttgart og Goethe Institut København. Hen over sommeren viste ARKEN udstillingen Øjets Attrå i samarbejde med Moderna Museet i Stockholm. Denne meget fine fotoudstilling med 224 centrale værker fra Moderna Museets meget store fotosamling blev især set af mange svenske gæster, som benyttede sommeren og den nye Øresundsbro til et besøg på den danske side af Sundet. Efterårets store udstilling The Wild West blev til efter meget generøse lån fra Denver Art Museum, Denver, Colorado og The Buffalo Bill Historical Center i Cody, Wyoming. Udstillingen bestod både af klassiske og moderne kunstværker såsom malerier, fotografier og skulpturer. Herudover var det vilde vestens oprindelige befolkning repræsenteret ved en lang række meget smukke kunstgenstande i form af farvestrålende tæpper, beklædningsgenstande og et originalt indianertelt fra ca Udstillingen blev åbnet af museets protektor H.K.H Prinsesse Alexandra. Wild West udstillingens sammenstilling af traditionel vestlig kunst og den oprindelige befolknings egne kunstudtryk er en ny måde for ARKEN at tilrettelægge kunstudstillinger på. Udstillingen appellerede især til de yngste gæster. Skoletjenesten afholdt et usædvanligt stort antal rundvisninger for skoler og gymnasier. Udstillingen viste sig særdeles velegnet til at indgå i en bred vifte af undervisningsforløb på tværs af stort set hele uddannelsessektoren. 17

18 Den 5. november åbnede H.K.H. Prinsesse Alexandra Carnegie Art Awards årlige maleriudstilling. Carnegie Art Award havde valgt ARKEN som første station for årets maleriudstilling, som skulle turnere over hele Norden og London. Prinsesse Alexandra overrakte under en meget festlig åbningshøjtidelighed en række priser og stipendier til 4 af udstillingens kunstnere. Safri Duo satte sit præg på åbningshøjtideligheden med et meget dynamisk musikindslag. Den 4. november var ARKEN vært for åbningen af Carnegie Art Award Det var fjerde gang, at Carnegieprisen Nordens største kunstpris blev uddelt. H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbningen og blev vist rundt i udstillingen af direktør for Moderna Museet, Lars Nittve (t.h.) og ARKENs direktør, Christian Gether. Carnegie Art Award gav et bud på den bedste, aktuelle malerkunst i Norden. Juryen havde udvalgt 22 nordiske kunstnere til Carnegie Art Award 2001, deriblandt fire danske: Kaspar Bonnén, Peter Carlsen, Kehnet Nielsen og Christian Schmidt-Rasmussen. H.K.H. Prinsesse Alexandra fik lejlighed til at tale med flere af kunstnerne, bl.a. Kaspar Bonnén (t.h.) og Peter Carlsen (i baggrunden). 18

19 Elisabeth Toubro Hårarabesk I, 1998 ARKENs samling blev i 2001 for første gang vist ved en særudstilling uden for museet. Östergötlands Länsmuseum i Linköping viste særudstillingen GRÄNSLAND med 49 værker fra AR- KENs samling. Med udstillingen i Sverige fik ARKEN ikke alene mulighed for at vise sin samling, det var samtidig en enestående mulighed for at profilere sig i det svenske. Udstillingen kunne ses i ca. 3 uger på ARKEN. Efter premieren på ARKEN blev udstillingen vist i Kunstnernes Hus i Oslo, på Victoria Miro Gallery, London, Kópavogur Art Museum, Island, Konstakademien, Stockholm og Kunsthalle Helsinki. ARKENs store Kunstakse blev den 1. december indtaget af kunstnergruppen Ny Abstraktion. Gruppen markerede med denne udstilling deres 25 års jubilæum. Kunstnerne havde skabt en række værker med udgangspunkt i Kunstaksens markante arkitektur. Udstillingen fortsatte indtil marts SAMLINGEN Ud over indkøb af en lang række danske og nordiske kunstværker, har ARKEN suppleret samlingen med internationale kunstnere. Museet har gennem især indkøbene af Mona Hatoums Sous Tension og Tim Noble og Sue Websters Falling Apart styrket samlingens kvalitet og identitet markant. Hertil kommer værker af blandt andet Olafur Eliasson, Douglas Gordon og Jonathan Monk. Museet vil i de kommende år bestræbe sig på at følge disse fine internationale erhvervelser op med en øget forskningsaktivitet med udgangspunkt i museets egen samling. I alt købte ARKEN i nye værker ind til samlingen. Det Weinbergerske Familiefond donerede et værk af Margrete Sørensen til ARKEN. Billedkunstneren Thorbjørn Lausten donerede 9 værker på papir til ARKEN. 19

20 UDLÅN FRA SAMLINGEN TIL ANDRE MUSEER Samlingen har nu opnået en så høj kvalitet, at den første forespørgsel fra et udenlandsk museum om lån af store dele af samlingen til en særudstilling er realiseret. Fra 28. oktober 2001 til 19. april 2002 viste Östergötlands Länsmuseum ARKENs samling på særudstillingen Gränsland. ARKEN lånte 39 meget store værker til museet i Linköping. Museet er meget stolt over udstillingen i Sverige. FORSKNING Museet forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen foregår hovedsagelig i forbindelse med museets udstillinger. Sammen med Humanistisk Forskningscenter og Københavns Universitet afholdt ARKEN i september 2001 et internationalt forskningsseminar med titlen: Framing Photography Fotografiet, institutionerne og historieskrivningen. Seminaret blev dels afholdt på ARKEN, dels på Københavns Universitet. Seminaret, der havde oplægsholdere fra 5 forskellige lande, blev meget vellykket og også velbesøgt. Over 125 universitetsstuderende og lærere deltog i begge konferencedage. ARKEN anser dette internationale forskningssamarbejde som en yderligere bekræftelse af, at museet i sine forskningsaktiviteter er på rette spor. ARKEN afholdt selv i oktober et seminar om kulturmødet. Seminaret tog udgangspunkt i Mona Hatoums værk Sous Tension og i andre internationale kunstneres værker med samme tema. Biografen var fyldt til sidste plads med især gymnasielærere og elever fra de nærmeste gymnasier. Seminaret har efterfølgende fået megen ros fra de deltagende gymnasier. ARKEN har modtaget mange opfordringer om at gentage arrangementer af denne type. COMMUNITY BUILDING OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET ARKEN har også i 2001 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den lokale og regionale udvikling. En direkte aflæselig indikation af ARKENs betydning for lokalområdet er, at de nærmeste ejendomsmæglere anvender museet i deres annoncering over for potentielle huskøbere. ARKEN anser dette for at være en meget konkret, men også meget vigtig markering af, at museet har en rolle at spille i udviklingen af hele regionen. 20

21 Museet har gennem samarbejde med bl.a. Wonderful Copenhagen, Scandlines og CitySamverkan i Malmø, og gennem sit gode samarbejde med pressen, medvirket til at synliggøre København og Øresundsregionen som et attraktivt erhvervsog turistområde. Museets direktør, Christian Gether, har deltaget som foredragsholder ved en række turismerelaterede konferencer. Museet prøver gennem disse aktiviteter at øge synligheden af den Community Building-effekt, en så stor kulturinstitution som ARKEN har lokalt, regionalt og nationalt. ARKEN konkretiserede i 2001 en 3-årig aftale med software-giganten ORACLE. ARKEN er meget glad for dette samarbejde, der giver museet adgang til at anvende de nyeste og mest avancerede databaseprodukter fra ORACLE. Museet har samtidig haft den glæde at kunne give samtlige ORACLE-ansatte i Danmark et medlemskab af klubarken. ARKEN ser frem til et tæt og godt samarbejde med ORACLE i de kommende år. ÅRETS RESULTAT På trods af angrebet på World Trade Center i New York den 11. september med den deraf følgende psykologiske afmatning og økonomiske opbremsning kom ARKEN ud af 2001 med et pænt resultat. Museet blev besøgt af over gæster. Det er et meget tilfredsstillende resultat for museet, da det budgetterede besøgstal for 2001 var

22 Økonomi Som resultat af en meget stram økonomistyring har museet kunnet opsamle en passende egenkapital. Dette har været muligt, selvom ARKEN de sidste par år har egenfinansieret betydelige forbedringer af bygningen. ARKEN står også i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordringer. Der vil være behov for betydelige investeringer i bygningen, bygningsvedligehold, i museets sikkerhed og øvrige museumsfunktioner. Disse investeringsbehov begrænser museets muligheder for at styrke museets egen samling. Museet vil derfor intensivere søgningen efter ekstern finansiering med henblik på at forsøge at opfylde de kommende års kapitalbehov. ØKONOMISKE NØGLETAL ARKEN går ud af 2001 med et overskud på kr. mod budgetteret kr. Dette resultat er opnået til trods for, at museet har brugt ekstraordinære midler til: Investeringer i forøget museumssikkerhed Investeringer i museets klimastyringssystemer Investeringer i billedbehandlingsværktøjer Forskellige større IT-investeringer herunder til biblioteket og til samlingen Fordelingen af indtægter og udgifter i 2001 fremgår af følgende to figurer: 22

23 HVOR FIK ARKEN PENGENE FRA I 2001 I alt 38,3 mio. kr. (excl. huslejetilskud) Amtstilskud 33% (12,6 mio.) Andet 1% (0,3 mio.) Kommercielle indtægter 13% (4,9 mio.) HUR 13% (5,1 mio.) Entré- og medlemsindtægter 16% (6,2 mio.) Finanslovens 21 17% (6,5 mio.) Andre tilskud og sponsorer 7% (2,7 mio.) HVORDAN ANVENDTE ARKEN MIDLERNE I 2001 I alt 38,3 mio. kr. (excl. husleje) Udstillinger, samlingen og formidling 35% (13,5 mio.) Afskrivninger 2% (0,6 mio.) Overskud 0% (0,1 mio.) Kultur og børn 8% (2,9 mio.) Administration og ledelse 15% (5,9 mio.) Marketing, PR og klubarken 13% (5,1 mio.) Kommercielle omkostninger 10% (3,9 mio.) Ejendom 17% (6,3 mio.) 23

24 Organisations- og personaleudvikling ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en internaliseret forståelse af museets vision og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbejde og i de ugentlige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige midler til opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper. Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert år i september inviteres hele ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets virkemåde. Det er travle dage karakteriseret af et meget højt engagement og en iderigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle. Strategidag 2001 resulterede i ikke mindre end 20 forbedringsdagsordener, formuleret af medarbejderne og rettet mod både interne og eksterne udfordringer. Hovedindholdet i forslagene gik på en stadig forøgelse af den museumsfaglige kvalitet og forøgelse af service over for de besøgende. Der er efterfølgende dannet projekt- og arbejdsgrupper rundt om alle dagsordener med inddragelse af stort set hele museets personale. Målet er at gennemføre forbedringer på alle dagsordener inden næste strategidag. Parallelt med disse bestræbelser forsøger ARKEN gennem brugerundersøgelser at komme i dialog med museets gæster om museets formidling, generelle virkemåde og deres forventning til et besøg på ARKEN. Det er vigtigt for ARKEN ikke at fremstå som en fjern og ophøjet institution, som man som gæst ikke kan få i tale. Der er for museet ingen tvivl om, at forudsætningen for, at museet er en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne, er, at der foregår en løbende dialog med brugerne. Brugerundersøgelser er et resultat af et igangværende CRM-projekt, der skal styrke bevidstheden om vigtigheden af at skabe faste og loyale kunderelationer til så mange gæster og grupper som muligt. ARKEN har fået uvurderlig støtte til CRM-projektet af det globale konsulentfirma Andersen, der har stillet sin store ekspertise inden for dette område til rådighed for ARKEN. Og der er hentet nødvendig støtte til de medfølgende hardware og software behov gennem samarbejdsaftalerne med ORACLE og Steria. 24

25 ARKEN investerer mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. 25

26 Edvard Munch Skrig, 1893 Værket blev vist på udstillingen SKRIGETS EKKO

27 Formidling UDSTILLINGER ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2001: Skrigets Ekko Ud over Edvard Munchs hovedværk Skrig bestod udstillingen af 49 hovedværker af Munch (25 malerier, 6 tegninger og 18 stykker grafik) samt 61 værker fra perioden skabt af en række af periodens betydeligste kunstnere Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Seminar i samarbejde med Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde Kataloget blev trykt på dansk i 6000 eksemplarer og engelsk i 2000 eksemplarer Antal besøgende i udstillingsperioden: ARKENs Samling værker med hovedvægt på nye erhvervelser af bl.a. Wolfgang Tillmans, Richard Billingham, Jouko Lehtola, Massimo Vitali, Kaspar Kaum Bonnén og John Kørner Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet Antal besøgende i udstillingsperioden: I efteråret 2001 erhvervede ARKEN to centrale kunstværker til samlingen: Sous Tension af Mona Hatoum og Falling Apart af kunstnerne Tim Noble og Sue Webster. Disse to værker blev i december installeret i Internt Galleri. Seminar i forbindelse med installationen af Mona Hatoums værk Sous Tension. Bill Brandt Marts 1952 Værket blev vist på udstillingen ØJETS ATTRÅ Fotohistoriens bedste billeder. 150 års fotografi fra Moderna Museets samling

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2002

Å R S R A P P O R T 2002 ÅRSRAPPORT 2002 Flere af ARKENs kunstindkøb fra 2002 i museets Kunstakse. I forgrunden Jeff Koons: Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997. ÅRSRAPPORT 2002 2 ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Årsberetning 2000. ARKEN Museum for Moderne 1 Kunst

Årsberetning 2000. ARKEN Museum for Moderne 1 Kunst Årsberetning 2000 ARKEN Museum for Moderne 1 Kunst Årsberetning 2000 2 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 94 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd Åbent 10. februar 2017 Dato og klokkeslæt: 2/2 kl. 14-15 Sted: Folketinget

Læs mere

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Vi vil danne grupper af de mindste børnehavebørn og de største vuggestuebørn.

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Vi vil danne grupper af de mindste børnehavebørn og de største vuggestuebørn. KONTRAKTSTYRING 2010 Børnehuset Ærtebjerg Ræv, kirs, hyld/forår 2010 Overskrift: Hvad vil vi? Baggrund: Hvorfor vil vi det? Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? Måling: Hvordan kan det måles at målet er

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger.

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger. Rigtig godt nytår til såvel nye medlemmer som medlemmer der har været med i mange år. Vi bliver stadig flere, nu så mange, at bestyrelsen har besluttet, at en af vore målsætninger for 2011 vil være at

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode!

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 104 Offentligt Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kunstnersammenslutningernes bemærkninger til: Svar på spørgsmål

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere