ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ARKEN Museum for Moderne Kunst

2

3 ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst

4 ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring. ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst. Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet. Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse. ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere. 4

5 Vi er til for publikums skyld. Vi ønsker, at vore besøgende skal have en ny tanke med hjem. Christian Gether ARKENS AKTIONSOMRÅDE ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst. ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år prioritere at styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling. 5

6 I 2001 kom ARKEN under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra. Dette er ARKEN meget taknemmelig for og beæret over. Det er yderst vigtigt for museet og vil være til stor inspiration for alle museets medarbejdere. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen. 6

7 Indhold Virksomhedsoplysninger... 6 Kunstmuseet som debatforum få en ny tanke med hjem... 8 Bestyrelsens beretning Kunsterhvervelser i Donationer i Deposita i Udlån fra ARKENs samling i Sponsorer og fonde som har støttet ARKEN i Regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Finansieringsanalyse for Noter

8 Virksomhedsoplysninger DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj SE/CVR-nummer: BESTYRELSE Bestyrelsesformand Svend Jakobsen Næstformand Lars Eskesen Udvalgsformand Britta Christensen Formand for Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger Agnete Sørensen Økonomidirektør Ole Albæk Pedersen Journalist Ole Lindboe Direktør Carsten Aagaard (indtrådt i bestyrelsen pr ) Amtsrådsmedlem Ebbe Salling (indtrådt i bestyrelsen pr ) Personalerepræsentanter uden stemmeret Vagtmester Povl Schøn Regnskabsassistent Lillian Stark Bestyrelsen afholdt 4 møder i Birthe Nielsen og Helle Jarlmose trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet. ARKEN ønsker at takke de to bestyrelsesmedlemmer for et stort og konstruktivt arbejde i bestyrelsen til gavn for museet og dets brugere. DIREKTION Direktør Christian Gether Vicedirektør Lars Kirdan 8

9 REPRÆSENTANTSKAB I forbindelse med Amts- og Kommunalvalget i 2001 er der udpeget et nyt repræsentantskab. Repræsentantskabets sammensætning ser herefter således ud: Medlem Margot E. Petersen Eva Amdisen Martin Arvedlund Kurt Bork Christensen Henrik Pohl Bent Sohn Thomsen Jette Blom-Jensen Ove E. Dalsgaard Gert Raasdal Irene Lütken Lonny Hjorth Peter Bendtsen Ida Clemmentsen Britta Christensen Conny Trøjborg Krogh Henrik Olsen Dorte Andersen Ingolf Mathiesen Jens Svendsen Udpeget af Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Albertslund Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Ledøje-Smørum Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Repræsentantskabet holdt møde den 30. maj Her drøftedes årsberetningen for 2000 og museets planer for de kommende år. REVISION Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 9

10 Kunstmuseet som debatforum få en ny tanke med hjem CHRISTIAN GETHER ARKEN Museum for Moderne Kunst betragter sin virksomhed som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne på samme måde som skoler, universiteter og biblioteker er det. Ligesom alle andre institutioner i vort samfund skal også ARKEN hver dag kunne argumentere for sin eksistensberettigelse. Det gør museet ved at vise kunstudstillinger, der anlægger en anderledes vinkel på stoffet end den, man normalt ser. Det er almindeligt anerkendt, at vi er på vej ind i vidensamfundet. Derfor er den vigtigste kapital i en virksomhed dens videnskapital. Satsningen på vidensmedarbejderne er således forudsætningen for, at en virksomhed vil få succes i fremtiden. På et kunstmuseum er det ikke mindst den viden, som det kunstfaglige personale besidder, der afgør institutionens fremgang. Det er denne viden, der er forudsætningen for, at der kan træffes de rigtige valg i forbindelse med udvikling af koncepter for udstillinger og i forbindelse med kunsterhvervelser. Disse valg er også udgangspunktet for den kunsthistoriske forskning. Helt enkelt formuleret går forskning ud på at producere ny viden. Produktion af ny viden er forudsætningen for al udvikling det være sig på en kulturinstitution, i det private erhvervsliv og i samfundet som sådan. På ARKEN har vi formuleret en vision, der lyder som følger: Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. I forlængelse af denne vision, som vi alle på ARKEN arbejder i henhold til, har vi valgt følgende slogan: Få en ny tanke med hjem. For at vi kan skabe indhold i dette slogan, er det nødvendigt, at vi hele tiden udvikler nye metoder inden for den kunsthistoriske forskning. Vi skal hele tiden finde på nye måder at spørge til det kunsthistoriske materiale for at kunne udvinde ny viden deraf. Viden som vi kan give videre til vore besøgende. Ethvert nyt kunstværk er en ny eksistenstolkning, en karakteristik, en kritik eller en refleksion over grundlæggende eksistentielle forhold, som kræver sin egen analysemetode. Derfor er det altid med en vis tøven og følen sig frem, at man nærmer sig et helt nyt kunstværk. Ethvert kunstværk har sit eget sprog og derfor skal man bryde dets kode. 10

11 På ARKEN har vi i det forløbne år erhvervet en lang række værker, som er fremstillet inden for de seneste 2-3 år. Det drejer sig om værker, som kan anses for ganske vanskeligt tilgængelige på det intellektuelle plan. På det følelsesmæssige plan er de imidlertid direkte aflæselige. Det er som om, man forstår dem intuitivt, inden man er i stand til at sige noget om dem. De ramler direkte ind i hjertekulen, inden de når at blive hvirvlet rundt i hjernevindingerne. Som eksempler kan jeg nævne Tim Noble & Sue Websters Falling Apart fra 2001 og Mona Hatoums Sous Tension fra Disse kunstværker er for øjeblikket opstillede i ARKENs Interne Galleri. Udstillingsrummet, som er mørkelagt, oplyses kun af det lys, som kommer fra kunstværkerne. Derved får rummet en mystisk, huleagtig karakter. Det drejer sig om et spil mellem materialitet og immaterialitet, mellem lys og mørke, mellem spænding og henfald. Mona Hatoums værk Sous Tension består af et gammelt groft tilvirket bord, hvorpå og omkring der er anbragt en lang række hjemlige køkkenredskaber af metal. Køkkenredskaberne er forbundet med el-ledninger, som også løber igennem en lang række elektriske pærer. Med bestemte tidsintervaller løber der strøm igen- Mona Hatoum Sous Tension,

12 nem genstandene. De lyser op, flimrer og højtalere giver irriterende, brummende lyde fra sig. Den franske titel er oversat til dansk under spænding. Vores forestilling om det hjemlige som trygt og fortroligt antastes. De ufarlige køkkenting bliver pludseligt levende og faretruende. Mona Hatoum udtaler, at hun ønsker, at værket umiddelbart skal have en stærk formel tilstedeværelse. Beskuerens fysiske erfaring skal generere en psykologisk og følelsesmæssig reaktion. Idet hendes værker taler til vore sanser, så berører de os på en meget direkte måde. De giver ikke nogen entydige svar eller anvisninger, men de får os til at stille spørgsmål ved fundamentet for den verden vi lever i, som er grundlaget for vore holdninger og forestillinger. Hvad er hjemmet for eksempel? Trygt og varmt eller neurotisk, fyldt med uro og spændinger. Mona Hatoum er født i Libanon af palæstinensiske forældre og har levet i eksil i London siden Hendes kunst omhandler således også forholdet vedrørende national og kulturel identitet, som er en del af den standende globaliseringsdebat. I samme udstillingsrum står en anden af museets nyerhvervelser. Det drejer sig om Tim Noble & Sue Websters skulptur Falling Apart. Skulpturen er fremstillet af ting, som kunstnerparret har smadret i forbindelse med heftige diskussioner og ligefrem skænderier. Det drejer sig om porcelæn, flasker, et stereoanlæg og meget mere. Dette affald er limet sammen til en farvestrålende kugle. Når denne kugle belyses fra en bestemt vinkel og afstand, danner den et skyggebillede, der viser silhuetten af to personer. Silhuetten viser de to kunstneres profil. Kunstnernes selvportræt er således dannet ved hjælp af affaldsprodukter fra deres eget liv og parforhold. Værket er en kritisk kommentar til vor tids forbrug-og-smid-væk kultur. Det har stærke eksistentielle undertoner, idet det skildrer mennesket som produkt af forbrugersamfundet. Det synes at påstå, at den enkeltes identitet og menneskelighed i virkeligheden bygger på alt det, som man smider væk. Falling Apart kan ses som en nytolkning af Platons hulemetaforik. I Platons fortælling er skyggerne på hulens endevæg symbol på, at mennesket befinder sig i en skyggeverden, som er et vrangbillede at den egentlige virkelighed. Hos Noble og Webster er der imidlertid en sarkastisk negation på færde. For Platon er den egentlige virkelighed ideernes evige verden, som vi kun kan nå ved at bruge vor fornuft. I Noble & Websters tilfælde er det tværtimod skraldet, det materielle affald, der er den evige verden. Det kaster sine skygger ind på væggen og skaber derved billederne af identitet og menneskelighed. Det forrevne og hullede i skyggerne siger noget om denne identitet og menneskeligheds tilstand i vor tid. Det er værker, som i deres direkte kommunikation til tilskueren er forholdsvis let fattelige, og som ved nærmere analyse viser sig at besidde dybere, mere intellektuelle lag. 12

13 Sue Webster og Tim Noble Falling Apart, 2001 Sous Tension og Falling Apart giver anledning til lange debatter imellem vore gæster indbyrdes og med vore kunsthistorikere, der viser om i kunstværkerne, fordi de er til at forholde sig til ud fra hver enkelts erfaring om livet. Debatterne munder som regel ud i, at der udvikles nye tolkninger af værkerne, og på den måde i dialogen får den enkelte en ny tanke med hjem. For os på ARKEN er det vigtigt, at museumsgæsten netop føler denne trang til debat. I en tid hvor massemediernes envejskommunikation bliver stadig mere dominerende, hvor meningsdannelsen bliver stadig mere monopoliseret, er det vigtigt, at kunstmuseet etablerer sig som frirum for den frie meningsudveksling. Vi ønsker ikke, at kunstmuseet skal være et sted, hvor folk tyste bevæger sig rundt på knirkende gulve. På ARKEN er det kunsten, der rumsterer og kræver gæstens opmærksomhed. Vi vil gerne give anledning til, at vore gæster bevæges, udfordres til stillingtagen og debat og udvikler nye tolkninger af værkerne. Derved bliver kunstmuseet til fremtidens debatforum. Citat fra Mona Hatoum interviewed by Janice Antoni, New York, 1998 (Mona Hatoum: Domestic Disturbance, MASS, MOCA 2001) 13

14 Bestyrelsens beretning I 2001 lykkedes det for ARKEN at skabe stor opmærksomhed om sit virke i internationale museumskredse med udstillingen Skrigets Ekko. ARKEN havde lånt en lang række af Edvard Munchs hovedværker, bl.a. det verdenskendte Skrig, af Munch-museet i Oslo. Munchs hovedværker var sammenstillet med værker af moderne kunstnere som Saura, Kounellis, Warhol, Johns og Kirkeby, der åbent fortæller om inspirationen fra Edvard Munch. Udstillingen blev åbnet af Norges Dronning Sonja på særdeles festlig og højtidelig vis. Det er bemærkelsesværdigt, at et så nyt museum som ARKEN kan låne så fine og kostbare værker til en udstilling. Det medførte bl.a., at udstillingskataloget i dag sælges fra museer i hele Europa. De forskningsbaserede artikler i kataloget betød endvidere, at ARKENs direktør Christian Gether blev inviteret til at fremlægge sin nyfortolkning af maleriet Skrig i norsk fjernsyn. ARKEN havde under Skrigets Ekko besøg af Friends of MOMA / New York. Denne globalt sammensatte gruppe, der rejser rundt til kunstmuseer i hele verden, valgte at besøge ARKEN på en studietur til Skandinavien. De var meget begejstrede for Munch-udstillingen. ARKENs direktør orienterede dem om museets idégrundlag (vision og mission) og om, hvorledes denne omsættes i praksis. Friends of MOMA gav udtryk for, at de anså ARKEN for et nytænkende og godt drevet kunstmuseum. I februar åbnede H.K.H. Dronning Sonja af Norge ARKENs store forårsudstilling SKRIGETS EKKO. Her studerer dronningen Edvard Munchs hovedværk Skrig sammen med ARKENs direktør Christian Gether og museets bestyrelsesformand Svend Jakobsen. 14

15 Syv kæmpestore lagkager med ARKENs logo, kaffe, saftevand og småkager forsvandt som dug for solen, og udstillingerne summede af liv og aktivitet, da museet i anledning af sin fem års fødselsdag holdt nabodag med gratis adgang til kunsten. Mere end mennesker mødte op for at fejre dagen. Kagerne som var sponsoreret af ARKENs samarbejdspartner SSP blev skåret for af ARKENs personale. Den 15. marts 2001 fejrede ARKEN sin 5 års fødselsdag ved at invitere alle indbyggere i de nærmeste kommuner gratis på museet. Mere end lokale fødselsdagsgæster var med til at fejre ARKENs fødselsdag med kaffe og en kæmpe fødselsdagskage skænket af SSP, ARKENs nye partner i caféen. En anden mærkedag i 2001 var den 30. maj, hvor ARKENs gæst nr trådte ind på museet. Gæsten, en besøgende fra Sverige, vandt en tur til Madrid sponsoreret af luftfartsselskabet IBERIA og gratis adgang til en række af Madrids meget fine museer. Det svenske par Jan og Eva Engsmar fra Malmø blev gæster nr. henholdsvis og , da de den 30. maj besøgte ARKEN. Dermed blev de også de glade modtagere af en kunstrejse for to til Madrid, som ARKEN sammen med flyselskabet IBERIA begavede museets gæst nr. 1 million med. Gavebilletten blev sammen med en stor buket blomster og penge til to Madrid-museumskort overrakt af ARKENs direktør Christian Gether og Charlotte Højsteen fra flyselskabet IBERIA (t.h.). 15

16 I efteråret viste ARKEN udstillingen THE WILD WEST. Her var der for første gang i Europa mulighed for at se en udstilling, der stillede spørgsmål ved den traditionelle fremstilling af Amerikas Vilde Vesten. ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbningen. Her studerer hun Deborah Butterfields værk Orion fra 1988 sammen med (f.v.) Direktør for Denver Art Museum, Lewis Sharp, Formand for Undervisnings- og Kulturudvalget i Københavns Amt, Lars Abel, Direktør for Buffalo Bill Historical Center, Robert Pickering, ARKENs direktør Christian Gether og museets bestyrelsesformand Svend Jakobsen. 16

17 Mellem 60 og 100 børn deltog dagligt i ARKENs efterårsferie-workshop om indianermagi. Børnene smykkede sig med fjer og ansigtsmaling, hvorefter de gik på opdagelse i udstillingen THE WILD WEST sammen med en af ARKENs omvisere. I foråret havde museet også den store glæde at kunne præsentere sine gæster for en udstilling med værker af Gerhard Richter. Udstillingen bestod af 27 værker, som var udvalgt af kunstneren. Det drejede sig om maleri, fotografi, originalværker og editions. Udstillingen gav et koncentreret vue over bredden i kunstnerens mangeårige produktion. Udstillingen blev vist i samarbejde med ifa i Stuttgart og Goethe Institut København. Hen over sommeren viste ARKEN udstillingen Øjets Attrå i samarbejde med Moderna Museet i Stockholm. Denne meget fine fotoudstilling med 224 centrale værker fra Moderna Museets meget store fotosamling blev især set af mange svenske gæster, som benyttede sommeren og den nye Øresundsbro til et besøg på den danske side af Sundet. Efterårets store udstilling The Wild West blev til efter meget generøse lån fra Denver Art Museum, Denver, Colorado og The Buffalo Bill Historical Center i Cody, Wyoming. Udstillingen bestod både af klassiske og moderne kunstværker såsom malerier, fotografier og skulpturer. Herudover var det vilde vestens oprindelige befolkning repræsenteret ved en lang række meget smukke kunstgenstande i form af farvestrålende tæpper, beklædningsgenstande og et originalt indianertelt fra ca Udstillingen blev åbnet af museets protektor H.K.H Prinsesse Alexandra. Wild West udstillingens sammenstilling af traditionel vestlig kunst og den oprindelige befolknings egne kunstudtryk er en ny måde for ARKEN at tilrettelægge kunstudstillinger på. Udstillingen appellerede især til de yngste gæster. Skoletjenesten afholdt et usædvanligt stort antal rundvisninger for skoler og gymnasier. Udstillingen viste sig særdeles velegnet til at indgå i en bred vifte af undervisningsforløb på tværs af stort set hele uddannelsessektoren. 17

18 Den 5. november åbnede H.K.H. Prinsesse Alexandra Carnegie Art Awards årlige maleriudstilling. Carnegie Art Award havde valgt ARKEN som første station for årets maleriudstilling, som skulle turnere over hele Norden og London. Prinsesse Alexandra overrakte under en meget festlig åbningshøjtidelighed en række priser og stipendier til 4 af udstillingens kunstnere. Safri Duo satte sit præg på åbningshøjtideligheden med et meget dynamisk musikindslag. Den 4. november var ARKEN vært for åbningen af Carnegie Art Award Det var fjerde gang, at Carnegieprisen Nordens største kunstpris blev uddelt. H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbningen og blev vist rundt i udstillingen af direktør for Moderna Museet, Lars Nittve (t.h.) og ARKENs direktør, Christian Gether. Carnegie Art Award gav et bud på den bedste, aktuelle malerkunst i Norden. Juryen havde udvalgt 22 nordiske kunstnere til Carnegie Art Award 2001, deriblandt fire danske: Kaspar Bonnén, Peter Carlsen, Kehnet Nielsen og Christian Schmidt-Rasmussen. H.K.H. Prinsesse Alexandra fik lejlighed til at tale med flere af kunstnerne, bl.a. Kaspar Bonnén (t.h.) og Peter Carlsen (i baggrunden). 18

19 Elisabeth Toubro Hårarabesk I, 1998 ARKENs samling blev i 2001 for første gang vist ved en særudstilling uden for museet. Östergötlands Länsmuseum i Linköping viste særudstillingen GRÄNSLAND med 49 værker fra AR- KENs samling. Med udstillingen i Sverige fik ARKEN ikke alene mulighed for at vise sin samling, det var samtidig en enestående mulighed for at profilere sig i det svenske. Udstillingen kunne ses i ca. 3 uger på ARKEN. Efter premieren på ARKEN blev udstillingen vist i Kunstnernes Hus i Oslo, på Victoria Miro Gallery, London, Kópavogur Art Museum, Island, Konstakademien, Stockholm og Kunsthalle Helsinki. ARKENs store Kunstakse blev den 1. december indtaget af kunstnergruppen Ny Abstraktion. Gruppen markerede med denne udstilling deres 25 års jubilæum. Kunstnerne havde skabt en række værker med udgangspunkt i Kunstaksens markante arkitektur. Udstillingen fortsatte indtil marts SAMLINGEN Ud over indkøb af en lang række danske og nordiske kunstværker, har ARKEN suppleret samlingen med internationale kunstnere. Museet har gennem især indkøbene af Mona Hatoums Sous Tension og Tim Noble og Sue Websters Falling Apart styrket samlingens kvalitet og identitet markant. Hertil kommer værker af blandt andet Olafur Eliasson, Douglas Gordon og Jonathan Monk. Museet vil i de kommende år bestræbe sig på at følge disse fine internationale erhvervelser op med en øget forskningsaktivitet med udgangspunkt i museets egen samling. I alt købte ARKEN i nye værker ind til samlingen. Det Weinbergerske Familiefond donerede et værk af Margrete Sørensen til ARKEN. Billedkunstneren Thorbjørn Lausten donerede 9 værker på papir til ARKEN. 19

20 UDLÅN FRA SAMLINGEN TIL ANDRE MUSEER Samlingen har nu opnået en så høj kvalitet, at den første forespørgsel fra et udenlandsk museum om lån af store dele af samlingen til en særudstilling er realiseret. Fra 28. oktober 2001 til 19. april 2002 viste Östergötlands Länsmuseum ARKENs samling på særudstillingen Gränsland. ARKEN lånte 39 meget store værker til museet i Linköping. Museet er meget stolt over udstillingen i Sverige. FORSKNING Museet forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen foregår hovedsagelig i forbindelse med museets udstillinger. Sammen med Humanistisk Forskningscenter og Københavns Universitet afholdt ARKEN i september 2001 et internationalt forskningsseminar med titlen: Framing Photography Fotografiet, institutionerne og historieskrivningen. Seminaret blev dels afholdt på ARKEN, dels på Københavns Universitet. Seminaret, der havde oplægsholdere fra 5 forskellige lande, blev meget vellykket og også velbesøgt. Over 125 universitetsstuderende og lærere deltog i begge konferencedage. ARKEN anser dette internationale forskningssamarbejde som en yderligere bekræftelse af, at museet i sine forskningsaktiviteter er på rette spor. ARKEN afholdt selv i oktober et seminar om kulturmødet. Seminaret tog udgangspunkt i Mona Hatoums værk Sous Tension og i andre internationale kunstneres værker med samme tema. Biografen var fyldt til sidste plads med især gymnasielærere og elever fra de nærmeste gymnasier. Seminaret har efterfølgende fået megen ros fra de deltagende gymnasier. ARKEN har modtaget mange opfordringer om at gentage arrangementer af denne type. COMMUNITY BUILDING OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET ARKEN har også i 2001 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den lokale og regionale udvikling. En direkte aflæselig indikation af ARKENs betydning for lokalområdet er, at de nærmeste ejendomsmæglere anvender museet i deres annoncering over for potentielle huskøbere. ARKEN anser dette for at være en meget konkret, men også meget vigtig markering af, at museet har en rolle at spille i udviklingen af hele regionen. 20

21 Museet har gennem samarbejde med bl.a. Wonderful Copenhagen, Scandlines og CitySamverkan i Malmø, og gennem sit gode samarbejde med pressen, medvirket til at synliggøre København og Øresundsregionen som et attraktivt erhvervsog turistområde. Museets direktør, Christian Gether, har deltaget som foredragsholder ved en række turismerelaterede konferencer. Museet prøver gennem disse aktiviteter at øge synligheden af den Community Building-effekt, en så stor kulturinstitution som ARKEN har lokalt, regionalt og nationalt. ARKEN konkretiserede i 2001 en 3-årig aftale med software-giganten ORACLE. ARKEN er meget glad for dette samarbejde, der giver museet adgang til at anvende de nyeste og mest avancerede databaseprodukter fra ORACLE. Museet har samtidig haft den glæde at kunne give samtlige ORACLE-ansatte i Danmark et medlemskab af klubarken. ARKEN ser frem til et tæt og godt samarbejde med ORACLE i de kommende år. ÅRETS RESULTAT På trods af angrebet på World Trade Center i New York den 11. september med den deraf følgende psykologiske afmatning og økonomiske opbremsning kom ARKEN ud af 2001 med et pænt resultat. Museet blev besøgt af over gæster. Det er et meget tilfredsstillende resultat for museet, da det budgetterede besøgstal for 2001 var

22 Økonomi Som resultat af en meget stram økonomistyring har museet kunnet opsamle en passende egenkapital. Dette har været muligt, selvom ARKEN de sidste par år har egenfinansieret betydelige forbedringer af bygningen. ARKEN står også i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordringer. Der vil være behov for betydelige investeringer i bygningen, bygningsvedligehold, i museets sikkerhed og øvrige museumsfunktioner. Disse investeringsbehov begrænser museets muligheder for at styrke museets egen samling. Museet vil derfor intensivere søgningen efter ekstern finansiering med henblik på at forsøge at opfylde de kommende års kapitalbehov. ØKONOMISKE NØGLETAL ARKEN går ud af 2001 med et overskud på kr. mod budgetteret kr. Dette resultat er opnået til trods for, at museet har brugt ekstraordinære midler til: Investeringer i forøget museumssikkerhed Investeringer i museets klimastyringssystemer Investeringer i billedbehandlingsværktøjer Forskellige større IT-investeringer herunder til biblioteket og til samlingen Fordelingen af indtægter og udgifter i 2001 fremgår af følgende to figurer: 22

23 HVOR FIK ARKEN PENGENE FRA I 2001 I alt 38,3 mio. kr. (excl. huslejetilskud) Amtstilskud 33% (12,6 mio.) Andet 1% (0,3 mio.) Kommercielle indtægter 13% (4,9 mio.) HUR 13% (5,1 mio.) Entré- og medlemsindtægter 16% (6,2 mio.) Finanslovens 21 17% (6,5 mio.) Andre tilskud og sponsorer 7% (2,7 mio.) HVORDAN ANVENDTE ARKEN MIDLERNE I 2001 I alt 38,3 mio. kr. (excl. husleje) Udstillinger, samlingen og formidling 35% (13,5 mio.) Afskrivninger 2% (0,6 mio.) Overskud 0% (0,1 mio.) Kultur og børn 8% (2,9 mio.) Administration og ledelse 15% (5,9 mio.) Marketing, PR og klubarken 13% (5,1 mio.) Kommercielle omkostninger 10% (3,9 mio.) Ejendom 17% (6,3 mio.) 23

24 Organisations- og personaleudvikling ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en internaliseret forståelse af museets vision og mission statement og dermed føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbejde og i de ugentlige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige midler til opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper. Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert år i september inviteres hele ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets virkemåde. Det er travle dage karakteriseret af et meget højt engagement og en iderigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle. Strategidag 2001 resulterede i ikke mindre end 20 forbedringsdagsordener, formuleret af medarbejderne og rettet mod både interne og eksterne udfordringer. Hovedindholdet i forslagene gik på en stadig forøgelse af den museumsfaglige kvalitet og forøgelse af service over for de besøgende. Der er efterfølgende dannet projekt- og arbejdsgrupper rundt om alle dagsordener med inddragelse af stort set hele museets personale. Målet er at gennemføre forbedringer på alle dagsordener inden næste strategidag. Parallelt med disse bestræbelser forsøger ARKEN gennem brugerundersøgelser at komme i dialog med museets gæster om museets formidling, generelle virkemåde og deres forventning til et besøg på ARKEN. Det er vigtigt for ARKEN ikke at fremstå som en fjern og ophøjet institution, som man som gæst ikke kan få i tale. Der er for museet ingen tvivl om, at forudsætningen for, at museet er en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne, er, at der foregår en løbende dialog med brugerne. Brugerundersøgelser er et resultat af et igangværende CRM-projekt, der skal styrke bevidstheden om vigtigheden af at skabe faste og loyale kunderelationer til så mange gæster og grupper som muligt. ARKEN har fået uvurderlig støtte til CRM-projektet af det globale konsulentfirma Andersen, der har stillet sin store ekspertise inden for dette område til rådighed for ARKEN. Og der er hentet nødvendig støtte til de medfølgende hardware og software behov gennem samarbejdsaftalerne med ORACLE og Steria. 24

25 ARKEN investerer mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal føle sig som museumsejere med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende. 25

26 Edvard Munch Skrig, 1893 Værket blev vist på udstillingen SKRIGETS EKKO

27 Formidling UDSTILLINGER ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2001: Skrigets Ekko Ud over Edvard Munchs hovedværk Skrig bestod udstillingen af 49 hovedværker af Munch (25 malerier, 6 tegninger og 18 stykker grafik) samt 61 værker fra perioden skabt af en række af periodens betydeligste kunstnere Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri Seminar i samarbejde med Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde Kataloget blev trykt på dansk i 6000 eksemplarer og engelsk i 2000 eksemplarer Antal besøgende i udstillingsperioden: ARKENs Samling værker med hovedvægt på nye erhvervelser af bl.a. Wolfgang Tillmans, Richard Billingham, Jouko Lehtola, Massimo Vitali, Kaspar Kaum Bonnén og John Kørner Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet Antal besøgende i udstillingsperioden: I efteråret 2001 erhvervede ARKEN to centrale kunstværker til samlingen: Sous Tension af Mona Hatoum og Falling Apart af kunstnerne Tim Noble og Sue Webster. Disse to værker blev i december installeret i Internt Galleri. Seminar i forbindelse med installationen af Mona Hatoums værk Sous Tension. Bill Brandt Marts 1952 Værket blev vist på udstillingen ØJETS ATTRÅ Fotohistoriens bedste billeder. 150 års fotografi fra Moderna Museets samling

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 18. januar - 23. februar 2014 Introduktion Kære underviser I perioden 17 januar til 24 februar 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor soloudstilling

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2003

Å R S R A P P O R T 2003 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 ARKEN VISIONER ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

ARKEN Museum for Moderne Kunst

ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN Museum for Moderne Kunst Årsberetning 1999 2 Virksomhedsoplysninger Den Selvejende Institution ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej 100 2635 Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj Bestyrelse Svend Jakobsen,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011

Ledelsesberetning for 2011 Ledelsesberetning for 2011 Formål Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, a) at støtte kunst og kulturelle formål b) at støtte forskning

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere