Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORBEREDELSESKURSER De studerendes deltagelse i forberedelseskurser... 8 Kommentarer til forberedelseskurser DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Deltagelse i andre optagelsesprøver Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet OPTAGELSESPRØVEN Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Antal optagelsesprøver inden studiestart PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET Holdning til jobmuligheder INFORMATION OM UDDANNELSEN Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Pjece om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats BILAG 1. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL JOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR BILAG 2. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. september Respondenterne udgør første halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i ud af 136 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 98,52, hvilket ligger højere end forrige semester, foråret 2014, hvor svarprocenten lå på 97,01, og generelt er svarprocenten højere end de sidste par semestre. For eksempel: 94,81 (efterår 13) Ved angivelsen af køn og alder er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 og 2 viser de kommentarer, som de nye studerende, henholdsvis journalist- og fotojournaliststuderende, har givet til optagelsesprøvens delprøver. 3. Markante resultater I dette semester er der for første gang optaget flere kvinder end mænd. Aldersgennemsnittet for både mænd og kvinder er igen lavere end tidligere semestre. Der er sket en markant stigning af studerende, der har søgt optagelse på uddannelsen 2-3 år efter endt ungdomsuddannelse. Dette omfatter blandt andet over halvdelen af kvinderne. 41 har deltaget i forberedelseskurser, som er højere end sidste semester, men dog lavere end i efterårssemestrene generelt. 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 98,52 i denne undersøgelse, og vurderes til at være repræsentativt for hele semestrets studerende. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 5. Demografi 5.1 Kønsfordeling I dette semester er det første tilfælde, hvor det er kvinderne, der udgør flertallet af de optagne. Der er ikke tale om en markant overvægt, men det er dog meget tæt på en total udligning i kønsfordelingen. Figur 1 viser udviklingen over de seneste syv semestre. 3

4 Procent Figur 1: kønsfordeling. Her er anvendt databasetal Kønsfordeling E11 F12 E12 F13 E13 F14 E14 Periode Kvinder Mænd 5.2 Aldersfordeling I tabellen nedenfor ses de studerendes aldersgennemsnit samlet set samt fordelt på køn set over de seneste seks semestre. Det samlede snit er, som forrige semester, lavere end tidligere. Der er denne gang heller ingen studerende over 32 år, hvilket er usædvanligt. Ydermere er der også studerende på 18 år både blandt mænd og kvinder. Tabel 1: Oplysninger om de nye journaliststuderendes alder. Her er anvendt databasetal. Mænd Kvinder Samlet Yngste og Yngste og Yngste Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste Efterår ,4 år 18 og 32 år 22,2 år 18 og 32 år 22,3 år 18 og 32 år og Forår ,5 år 19 og 30 år 22,1 år 19 og 44 år 22,3 år 19 og 44 år Efterår ,5 år 19 og 36 år 23,1 år 19 og 47 år 23,3 år 19 og 47 år Forår ,2 år 20 og 53 år 23,1 år 20 og 43 år 23,8 år 20 og 53 år Efterår ,1 år 19 og 52 år 21,3 år 18 og 24 år 23,2 år 18 og 52 år Forår ,1 år 20 og 44 år 22,0 år 20 og 30 år 23,1 år 20 og 44 år Efterår ,30 år 19 og 43 år 23,23 år 19 og 52 år 23,28 19 og 52 år 6. Geografi 6.1. Primære bopæl de sidste 10 år I dette semester er antallet af studerende fra Midt- og Vestjylland og Østjylland steget markant sammenlignet med forrige semester. Derudover er antallet af studerende fra Øvrige Sjælland i dette semester faldet sammenlignet med forrige semester, men er dog på niveau med semestrene før det. 4

5 Tabel 2: Primære bopæl de seneste 10 år. Efterår 2014 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Syd-og Sønderjylland Fyn København Nordsjælland Øvrige Sjælland Bornholm Andet Total Antal Procent 11 8, , , ,56 7 5, ,32 6 4,41 6 4, , Forår 2014 Efterår 2013 Forår 2013 Efterår 2012 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 14 10, , , , , , , , , , , , , , , ,69 5 3, ,90 5 5, , , , , ,69 3 2,34 6 4,60 3 3, ,54 7 5,47 7 5,30 6 5, ,50 1 1,00-3 2,34 3 2,30 2 2, Note: Nordjylland (postnr ), Østjylland (postnr ), Midt- og Vestjylland (postnr ), Syd - og Sønderjylland ( ), Fyn (postnr ), København (postnr ), Nordsjælland (postnr ), Øvrige Sjælland (postnr ). 6.2 Bopæl ved studiestart 91,91 af de nye studerende i efteråret 2014 svarende til 125 personer bor ved studiestart i Aarhus. Dette er en stigning i forhold til sidste semester, hvor 88,46 af de nye studerende svarende til 115 personer boede ved studiestart i Aarhus. Der er flere ting, der kunne spille ind i den sammenhæng. De næste semestre vil vise, om der er tale om en tendens i forhold til, at de studerende søger uddannelse i overskuelig afstand fra oprindelig bopæl, eller om det er tilfældigt. Muligvis kan ansøgerfeltet fra Sjælland have flyttet sig til Kommunikationsuddannelsen på campus øst, men det vil være svært at konkludere på både generelt og i forhold til, at der endnu ikke er tale om en tendens. 7. Uddannelsesmæssig baggrund 7.1 Ungdomsuddannelse I figur 2 fremgår det, at der igen i dette semester er sket en udligning i forskellene mellem kønnene, når det kommer til studerende med en gymnasial baggrund. Samlet set har 96 af de nye studerende en gymnasial baggrund i efterårssemesteret

6 Figur 2: Procentandel nye studerende med gymnasial uddannelse over perioden forår 2012 til efterår 2014 Antal nye studerende med gymnasiel baggrund F12 E12 F13 E13 F14 E14 Mænd Kvinder Total 7.2 Videregående uddannelse Tabel 3 viser en stigning i antallet af nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse sammenholdt med både forår 2014 og efteråret Det er forventeligt, eftersom 3. gangsreglen er bortfaldet i F 2014, at vi får flere studerende, der har været i gang med andre videregående uddannelser. Tabel 3: Andel af studerende der har påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse fordelt på mænd og kvinder, set over perioden efterår 2011 til efteråret Påbegyndt videregående uddannelse Mænd Kvinder Total Andel, der Påbegyndt Andel, der Påbegyndt Andel, har afsluttet videregående har afsluttet videregående denne*) uddannelse denne*) uddannelse har afsluttet denne*) Efterår ,91 29,63 32,35 9,09 36,3 20,41 Forår ,87 22,22 28,57 11,11 27,69 16,67 Efterår , ,34 12,5 38,28 16,33 Forår ,9 5,2 31,5 11,1 30,5 7,6 Efterår ,5 7,3 34,4 6,3 41,0 6,9 Forår ,3 4,5 11, ,7 Efterår ,2 4,7 38,1 11,9 32,8 7 *) Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. der Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere Designteknolog med speciale i markedsføring Bachelor i filosofi og socialvidenskab ved roskilde universitet BA. i Statskundskab 6

7 Samfundsfag og journalistisk formidling Bachelor i Dansk med sidefag i Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet. Bachelor i Negot (engelsk) på Syddansk Universitet Handelsøkonom, Niels Brock Jura ved KU Medievidenskab Spansk og Europæiske studier på AU Italiensk litteratur, kultur og sprog på AU Jura samt Nordisk Sprog og litteratur Bachelor i filosofi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet Informationsvidenskab Statskundskab (AU) Business Management på Aarhus business school og Film Composing på Berklee College of Music i Boston, MA. Filosofi ved Aarhus Universitet Arabisk- og Islamstudier (startede aldrig) Multimediedesign Søværnets Officersuddannelse Engelsk på SDU Odense Finansøkonom Erhvervsøkonomi - International Bachelor i Dansk fra Københavns Universitet. Markedsføringsøkonomuddannelsen Statskundskab, SDU & Kinastudier, KU Fransk, Københavns Universitet - Handelsøkonomuddannelsen, Niels Brock "Kommunikation og IT" på Københavns Universitet Dansk/Nordisk på SDU 7.3 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Figur 3 viser antallet af år mellem ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på DMJX. I dette semester er der forekommet et markant fald i antallet af nye studerende, der starter efter 0 eller 1 år efter afsluttet UU, særligt i forhold til sidste semester. Flertallet har denne gang 2 år mellem UU og studiestart. Det gælder også, som tabel 4 viser, når man ser på de to køn hver for sig, at der er en tendens til, at der blandt dette semesters nye studerende er flere, der er starter efter 2-3 år efter endt UU. Særligt at bemærke, at over 50 af de kvindelige studerende er startet 2 år efter endt UU. Der kan være tale om et enkeltstående tilfælde, men det kan også skyldes, at de studerende ikke optages på kvote 1 og dermed ikke får en gevinst ved at søge ind på en videregående uddannelse inden for 2 år. Det kan også hænge sammen med, at 3. gangsreglen er bortfaldet, hvorfor de studerende ikke er pressede til at gennemføre uddannelsen, hvis den var 3. forsøg. 7

8 Procent Figur 3: Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end fem år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i efterår 2012 til efterår Antal år mellem UU og DMJX Total F13 Total E13 Total F14 Total E Flere end 5 Antal år Tabel 4. Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end 5 år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fordelt på mænd og kvinder, fra foråret 2013 til efteråret Mænd Mænd Mænd Mænd Kvinder Kvinder Kvinder Kvinder F13 E13 F14 E14 F13 E13 F14 E14 0 9,46 5,00 11,29 7,81 15,38 8,47 34,43 4, ,08 20,00 30,65 17,19 32,69 27,12 27,87 9, ,32 28,33 24,19 20,31 23,08 25,42 16,39 50, ,57 13,33 16,13 21,88 9,62 15,25 4,92 16,92 4 4,05 8,33 4,84 12,5 11,54 6,78 6,56 4,62 5 1,35 11,67 8,06 6,25 5,77 1,69 3,28 6,15 Flere end 5 12,16 13,33 4,84 14,06 1,92 15,25 6,56 7,69 8. Forberedelseskurser 8.1. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Andelen af nye studerende, der har deltaget i et forberedelseskursus, er steget sammenlignet med tidligere semestre se figur 4. I dette semester ligger andelen på 41, hvilket er lidt lavere end efterårssemestrene generelt. Kommentarer til forberedelseskurserne ses i boksen under grafen. 8

9 Procent Figur 4: Andel af studerende der har deltaget i et forberedelseskursus, i perioden efterår 2010 til efterår Deltagelse i forberedelseskursus , E10 F11 E11 F12 E12 F13 E13 F14 E14 Periode Kommentarer til forberedelseskurser. Det var ikke et decideret forberedende kursus, men blot en workshop i det journalistiske arbejde. Så der var ikke indlagt decideret forberedelse til selve optagelsesprøve, men mere i håndværket i sig selv. Det var en kæmpe hjælp. Efter at have dumpet optagelsesprøven på de mindste marginaler i 2013 besluttede jeg, at et højskoleophold med fokus på det journalistiske håndværk ville tilspidse mine kompetencer og forbedre mine muligheder for optagelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvilket jeg klart opfatter som en af de bedste beslutninger, jeg har truffet. Selvom interessen for journalistik har været der i rigtig mange år, ville jeg nok aldrig have klaret optagelsesprøven uden højskoleopholdet. Det var en stor hjælp Stor hjælp! Et super brush-up på forskel på klumme/blog/artikel etc. Det var et virkeligt godt og givende kursus. Jeg har aldrig før lært så meget på halvanden dag, og jeg var formodentlig ikke kommet direkte ind på Journalisthøjskolen uden kurset. Jeg føler ikke at mit højskoleophold har gjort mig bedre forberedt til optagelsesprøven. Så skulle fagene have været af en mere seriøs karakter. Gav et klart overblik over fælder, som man skulle være opmærksom på i prøven. Det hjalp mig til prøven og gav mig en god journalistisk grundviden. Det har været en kæmpe hjælp. Jeg fik styr på grammatikken, mit skriftsprog og så fandt jeg ud af, at journalistik bare var lige mig. Det hjalp. Meget endda. Var til optagelsesprøve 2 gange inden højskole og kom derefter ind på journalistik i 3. forsøg. Det hjalp rigtig meget - både med grammatik, kendskab til prøvens opbygning og afprøve konkrete, gamle opgaver med efterfølgende feedback. Kursuset forberedte mere en på rollen som journalist end på optagelsesprøven direkte. JEG TROR IKKE JEG HAVDE KLARET OPTAGELSESPRØVEN UDEN DET FORBEREDENDE KURSUS Flere ting i optagelsesprøven kan jeg sige, at jeg har trænet intensivt på kurset i Rødding. 9

10 Procent Det kursus, som Skriveværkstedet udbød, var rigtig givende sprogligt, mens det samtidig blev gjort klart, hvordan prøven ville foregå rent praktisk. Meget givende, og jeg vil helt klart anbefale andre kurset Jeg fik en afklaring på om det var journalistikkens vej jeg skulle begive mig ud på, derudover fik jeg lov til at interviewe og idéudvikle. Op til optagelsesprøverne gik man mere i dybden med mindfullness og vidensdeling.. Jeg lærte virkelig mange ting/tricks, som jeg har brugt til prøven. Det var fedt at være forberedt, da det var næsten to år siden, at jeg havde afsluttet gymnasiet, så man havde brug for at få genopfrisket nogle ting. Jeg vil mene at jeg blev bedst forberedt hos Anne Birthe og følte egentligt ikke, at jeg lærte noget videre på Rødding. Selvom det var to fantastiske uger. Kurset rustede mig til at klare optagelsesprøven og gav mig viden om kravene og forventningerne til de forskellige opgaver i prøven, og jeg var ikke kommet ind første gang, hvis ikke jeg havde taget kurset. Jeg føler at kurset gav rigeligt udbytte, til trods for at det er meget kortere end et højskoleophold. Deres undervisning i grammatik hjalp mig meget til prøven. derudover tror jeg at skriveopgaverne hjalp min hjerne i gang efter mine to sabbatår. Opholdet var ikke direkte prøveforberedende, men omhandlede journalistik generelt. Jeg fik rigtig god støtte og forberedelse til optagelsesprøven på fotojournalistuddannelsen på KBH Film&Fotoskole. Lærte en masse om forskellige genrer af fotografiet, som jeg kan tage med mig på uddannelsen. 9. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forhold til andre journalistuddannelser 9.1. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Som vanligt har langt de fleste nye studerende haft DMJX som 1. prioritet, da de skulle vælge uddannelse. I dette semester er det 98 svarende til 135 studerende ud af de 138, der har svaret på undersøgelsen. Figur 5 viser udviklingen over de seneste otte semestre, og den viser tydeligt, at andelen generelt er høj og stabil i de seneste semestre. Figur 5: Andel studerende, der har valgt DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2010 til forår DMJX som 1. prioritet E10 F11 E11 F12 E12 F13 E13 F14 E14 Periode 10

11 9.1.1 Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Tabel 5 viser de nye studerendes årsager til at have valgt DMJX som 1. prioritet. Som vanligt er det DMJXs ry og omdømme samt Faglige årsager, der er de mest valgte. De øvrige årsager har procentvist generelt oplevet en stigning sammenlignet med det seneste semester, her træder særligt Størst kendskab til DMJX frem. Tabel 5: Fordeling af årsager til studerendes valg af DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2011 til forår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100. Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår DMJXs ry / omdømme Faglige årsager Størst kendskab til DMJX Geografiske årsager Forventninger til / viden om optagelsesprøven Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 79,55 78,57 72,73 71,43 44,7 33,33 43,18 36,51 19,7 17,46 6,06 6,35 79,84 80,90 77,20 70,50 70,30 62,10 66,40 62,40 69,60 64,10 43,55 41,20 35,60 34,80 30,50 42,74 40,50 42,60 25,90 39,80 19,35 15,30 11,90 21,40 16,40 5,65 5,30 5,90 6,30 3,10 Andre årsager 6,06 7,94 5,65 9,90 5,90 11,60 8,60 11

12 Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet Muligheden for at udfordre mig selv med større vægt på praktisk arbejde. Lyst og interesse for journalistfaget Uddannelsen i Århus virkede mest gennemarbejdet, og som den bedste inden for faget. Kan bedre lide formen i uddannelsen - forskellen mellem professionsbachelor og en akademisk uddannelse Jeg valgte kun at søge ind på dmjx, grundet hvad jeg havde hørt om skolen. Den lød til at være med praktisk og præget af gruppearbejde. Generelt ry for at være "den rigtige" skole at læse journalistik på Det var primært uddannelsens praktiske tilgang til journalistik som et håndværk, der skal læres først og fremmest, at jeg valgte det over de andre journalistuddannelser. Håber på at komme i udlandspraktik, og jeg har hørt, at DMJX har mange internationale samarbejdspartnere. Det er, i min optik, den eneste rigtige journalistuddannelse. Opbygget som professionsbachelor m. stor fokus på praktikforløb fremfor klassisk universitetes opbygning Jeg er fan af mødepligt, holdundervisning og vil gerne have et studie, som ikke er akademisk, derfor valgte jeg DMJX fremfor SDU, da jeg skulle tage valget. Opbygningen af uddannelsen Egentlig lidt tilfældigt. Den blev først 1. prioritet, da jeg fandt ud af, jeg var kommet ind. Dmjx havde den uddannelsesform, der stemte bedst overens med det arbejde, jeg ønsker fremadrettet. Det giver mulighed for at pleje mange af mine forskellige interesser Vi er en familie af journalister fra DMJX. Krævede ikke gymnasiel uddannelse Uddannelsens opbygning tiltalte mig mest Det er den "rigtige" og "klassiske" journalistuddannelse. DMJX har et ry for at have mere praktisk undervisning og et langt praktikophold. Jeg har ingen gymnasial uddannelse, DMJX var derfor eneste mulighed. Jeg føler at DMJX er den uddannelse der passer mig bedst, da uddannelsen er meget praktisk, så man på den måde både får viden og erfaring på samme tid. Derudover har jeg et indtryk af at uddannelsen har et høj fagligt niveau der ruster eleverne til arbejdsmarkedet. At det er en professionsbachelor, og dermed en håndværksuddannelse. Det var den altoverskyggende grund til at jeg valgte DMJX Jeg søgte ikke ind på andre journaliststudier end DMJX, fordi jeg bor og har en søn i Aarhus. Samtidigt anser jeg DMJX for at være den bedste skole, med den bedste uddannelse. Det har været min drøm, siden jeg gik i 7. klasse. 9.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver 28 af de 135, der har svaret på undersøgelsen svarende til 20,74 - har deltaget i en anden optagelsesprøve alle på SDU. I foråret 2014 var tallet 23,08 (30 ud af 130) Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Tre af de adspurgte har ikke haft DMJX som førsteprioritet, og en af dem har knyttet kommentarer hertil. Nedenfor ses den ene kommentar, som er angivet: Ønskede at studere i USA. Den eneste grund, til at det ikke lykkedes, var visa. 12

13 10. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på journalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Både antal og de procentvise andele er stort set på niveau med forrige semester. Dog er der et fald generelt i vurderingen af de enkelte delprøver i angivelsen Let og samtidigt en relativ stigning i angivelsen Svær. Flertallet vurderer stadig de fleste delprøver til at være Middel. Tabel 6: Journaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 126 Pluk og argumenter 16 12, , , , Sprog, logik og idé 14 11, , , ,9 126 Sprogtest 17 13, , ,1 3 2, Viden 14 11, , ,48 3 2, CV til samtale 14 35, ,21 1 2, ,33 39 Tabel 7 viser de nye studerende på fotojournalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er som altid kun ganske få respondenter i denne gruppe, så det er begrænset, hvor meget, der kan konkluderes ud fra deres svar. Tabel 7: Fotojournaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 8 Indsend billeder 1 12, , Ide og formidling marken , ,5 8 Ide og formidling - vælg fotografier og skriv en tekst 1 12,5 1 12,5 5 62,5 1 12,5 8 Sprogtest , ,5 8 Videnstest ,5 5 62, CV til samtale , , Antal optagelsesprøver inden studiestart I dette semester er 68,66 af de nye studerende kommet ind efter første forsøg på optagelsesprøven. Det er et procentvis fald sammenlignet med forrige semester se tabel 8. Derudover er der en procentvis stigning i antallet af studerende som har været til 2 optagelsesprøver sammenlignet med forrige semester. 13

14 Tabel 8: Antal optagelsesprøver per studerende, set over perioden efterår 2011 til forår Antal prøver Efterår 2014 Forår 2014 Efterår 2012 Forår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent , , , , , , , , , , ,21 3 2,31 6 4,6 1 1,0 2 1, , , , Personlig tilgang til studiet Holdning til jobmuligheder Nedenfor i tabel 9 ses udviklingen i de nye studerendes holdninger til de jobmuligheder, de står overfor, når de afslutter deres uddannelse. Troen på, at der er jobs at få, er faldet en smule siden foråret 2014, med fald i Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. Heroverfor er angivelsen Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med journalistik bagefter steget en smule, ligesom der også ses en stigning i Ingen af de ovenstående. Tabel 9: Studerendes holdning til jobmuligheder efter uddannelsen, set over perioden efterår 2011 til forår Efterår Forår Efterår Forår 2013 Efterår 2012 Forår Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. De bedste journalister vil altid kunne få job. Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med journalistik bagefter ,24 30,6 39,55 17,16 7,69 4,69 4,60 6,00 9, ,91 29,00 29,80 33,40 43,85 40,62 44,30 41,70 39,30 13,85 17,19 15,30 9,50 13,40 Ingen af de ovenstående. 8,21 3,85 7,03 3,80 9,50 4,50 Ved ikke. 2,24 0,77 1,56 3,10 3, Information om uddannelsen 12.1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Ikke overraskende er det igen for dette semesters nye studerende hjemmesiden og Familie og venner/bekendte, der er de primære kilder til information om uddannelserne. Derudover har der været et 14

15 fald i angivelsen, Studievalg og DMJX s pjece om uddannelsen, men der i angivelsen Åbent Hus på DMJX også kan ses en stigning. Studievejledning på DMJX og i det hele tager, fylder også en større procentdel. Se tabel 10 på næste side. Tabel 10: Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, set over perioden efterår 2013 til efterår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100. Efterår 2014 Forår 2014 Efterår 2013 Studievejledning på DMJX Studievejledning på tidligere uddannelsessted Studievalg Åbent Hus på DMJX DMJXs hjemmeside Andre steder på Internettet DMJXs pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte Omtale af optagelsesprøven i dagspressen UG.dk Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF Andet Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total 3,03 11,76 7,46 2,99 13,64 14,71 14,18 8,96 12,12 10,29 11,19 11,9 4 19,7 42,65 31,34 22,3 9 75,76 86,76 81,34 80,6 28, ,87 47,7 6 4,55 5,88 5,22 5,97 65,15 55,88 60,45 55,2 2 40,91 42,65 41,79 43,2 8 37,88 10,61 3,03 54,41 46,27 58,2 1 23,53 17,16 10,4 5 8,82 5,97 5,97 6,35 4,62 19,05 13,85 17,46 14,62 22,22 22,31 87,3 83,85 19,05 33,85 11,11 8,46 57,14 56,15 33,33 38,46 61, ,11 10,77 7,94 6,92 Mænd Kvinder Total 7,46-3,91 10,45 6,56 8,59 7,46 4,92 6,25 25,37 31,15 28,12 67,16 80,33 73,44 37,31 27,87 32,81 4,48 4,92 4,69 56,72 50,82 53,91 32,84 37,70 35,16 46,27 45,90 46,09 8,96 8,20 8,59 7,46 14,75 10,94 Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen. Via tidligere højskole Har altid haft skolen i tankerne, og da jeg så skulle søge uddannelse, satte jeg mig ind i uddannelsen via hjemmesiden. Uddannelsesmesser Jeg kender flere som har gået / går på skolen og kender til den der igennem. Foredrag/undervisning af flere fotojournalister uddannet ved DMJX. 15

16 12.2. Pjece om uddannelsen. Af tabel 11 fremgår det, at andelen, der har læst pjecen, samlet er på 12,69 for dette semesters studerende, hvilket er et lille fald sammenlignet med forrige semester. Procentdelen er generelt faldende hen over årene, og erstattes formentlig af digitale informationskilder. Tabel 11: Andel studerende der har læst DMJXs pjece om uddannelsen fordelt på mænd og kvinder. Mænd Kvinder Total Efterår ,64 11,76 12,69 Forår ,94 15,87 13,85 Efterår ,96 14,75 11,72 Forår ,10 16,70 12,20 Efterår ,00 15,60 13,90 Forår ,90 24,40 20,50 Efterår ,70 33,30 28,90 Forår ,90 56,60 46, Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats. Det havde været rart at få information angående studiestart og rusarrangementer et par uger tidligere. Studievejlederne er brandgode! Tidligere udmelding ift. opstart, datoer, bøger ect. Også gerne markering af vigtige datoer i optagelsesprocessen (f.eks. at 5. juli er sidste dag for ændring af prioriteter) Jeg er ikke imponeret over kommunikationen til nye elever. Det er meget sent, man får at vide, at eksempelvis skal købe bøger for 2200,-. Derudover kom svaret på optagelsesprøven heller ikke på det udmeldte tidspunkt. Jeg har haft flere venner og bekendte, der står på standbylisten til næste semester, og de er heller ikke imponerede over kommunikationen. Den kunne godt trænge til at blive strammet op. Fortsæt det gode arbejde! Jeg synes, at det har været svært at finde informationer om de forskellige fag, inden opstart. Godt arbejde. Det er dejligt, at man føler sig velkommen til at spørge. I er ikke gode til at kommunikere. Dårlige faktisk. Det kunne være rigtig rart med et skema og en samlet oversigt over det materiale, der skal læses. Jeg synes generelt, at den information, vi har moftaget, er kommet meget sent og ikke har været specielt uddybende. Jeg har desuden inden studiestart haft en del spørgsmål af forskellig art til studievejledning, og hver gang jeg har ringet til skolen, er jeg blevet stillet videre til en telefonsvarer og besvarelsestiden på mails har været ret lang, hvilket har været frustrerende, når svarene var relevante i forhold til mit valg af studie. Det kunne være en kæmpe fordel at sende information om skolen og uddannelsen ud tidligere. Evt. lige efter man har bekræftet sin plads, så man ved hvordan dagene kommer til at foregå, hvilke bøger man skal bruge osv. Måske er det af praktiske årsager ikke muligt, men jeg ville gerne have haft infomails op til studiestart på et tidligere tidspunkt. Rigtig god oplysning omkring introforløb, men man får en del nerver på, når man skal vente helt til midten af august med at høre fra jer. 16

17 Bilag 1. Kommentarer til optagelsesprøven til journalistuddannelsen, efterår 2014 Hvordan vil du vurdere opgaven "CV til samtalen"? Var ikke op til optagelsesprøven i år, da jeg fik en standbyplads sidste år. tog prøven i foråret 2013, derfor kan ikke besvare nøjagtigt Var ikke krav om cv sidste år. Jeg var til prøven i 2013, og der lavede jeg ikke cv inden Jeg var til optagelsesprøve i Men jeg lavede et CV da jeg skulle til samtale. Hvordan vil du vurdere opgaven " "Skriv, spørg og tænk "? Det mest besværlige var umiddelbart at finde et nyt, skævt spørgsmål i "spørg". Nogle af spørgsmålene i denne opgave, synes jeg, var beskrevet på en indviklet måde, så det var svært at gennemskue, hvad man skulle gøre. Lidt svært på baggrund af den begrænsede tid Var ikke op til optagelsesprøven i år, da jeg fik en standbyplads sidste år. Jeg synes den kreative opgave fra år til år er lidt som vinden blæser. Det virker i min optik lidt tilfældigt, om den bliver vurderet god eller dårlig.. (3 optagelsesprøver) Placering: mellem middel og svær! Nogle af spørgsmålene var formuleret meget tvetydigt. Hvilket skabte stor tvivl om hvordan man skulle besvare opgaven. Mest af alt, fordi der var meget lidt plads at skrive på i forhold til, hvor meget der forventedes at udrede. Denne opgave fandt jeg virkelig svær. Der var mange forskellige opgaver og formalia at holde styr på Den var lige til, og ikke svær. Men den gav anledning til at tænke en ekstra gang. tog prøven i foråret 2013, derfor kan ikke besvare nøjagtigt Var til prøven sidste år Det var en meget sjov øvelse. Jeg tog prøven i 2013 Opgaven var mere specifik og mere målrettet en journalistisk tankegang ifht. fx interview og research, og har man ikke haft træning i den slags, skulle man lige forsøge at omstille sig. Fuldstændig uoverskuelig opgave til den korte tidsbegrænsning. Den var udfordrende, fordi det var meget begrænset med antallet af tegn, vi måtte skrive. Den var dog sjov at prøve kræfter med, fordi kreativiteten virkelig kom på prøve. Delopgave 1 og 2 var meget spændende, delopgave 3 var en smule vagt formuleret, synes jeg. Jeg var til optagelsesprøve i Jeg var oppe i Husker ikke eksakt optagelsesprøven. Jeg var oppe i 2013 Jeg var til optagelsesprøven i 2013, og kender derfor ikke til dette års prøve Det gik overraskende godt, så jeg kan ikke sige, den var svær. Men den sidste opgave omkring kræft, forstod jeg ikke. Men jeg svarede åbenbart godt på den alligevel. Hvordan vil du vurdere opgaven "Pluk og argumente"? Bloggen var umiddelbart sværest at skrive, fordi man der startede på bar bund ift. valg af emne og problemstilling. Jeg blev udfordret, men denne slags opgave er lige min kop te. Lidt svært på baggrund af den begrænsede tid 17

18 Var ikke op til optagelsesprøven i år, da jeg fik en standbyplads sidste år. Placering: mellem middel og svær! Nogle af spørgsmålene var formuleret meget tvetydigt. Hvilket skabte stor tvivl om hvordan man skulle besvare opgaven. Elskede, at man skulle modargumentere sin egen opgave. Det kom naturligt til mig at skrive på den måde. tog prøven i foråret 2013, derfor kan ikke besvare nøjagtigt Tidspressets, fordi der var meget læsestof, ni sider, gjorde det svært. Var så heldig at have undladt nogle informationer i 1. omgang, hvilket betalte sig, da man så skulle kommentere på indlægget. Tiden er knap ift. opgavens omfang. Det er svært at holde overblik. Jeg tog prøven i 2013 Svært at holde sig til anslags krav Det var en spændende og udfordrende opgave, men samtidig meget åben, så at sætte en sværhedsgrad på, synes jeg ikke nødvendigvis giver så meget mening. Man kunne jo næsten selv vælge, hvilken retning man ville i, og dermed også vælge, hvor meget man ville udfordre sig selv. Jeg syntes det var godt, at man havde muligheden for vise, at man kunne vinkle. JEG VAR TIL OPTAGELSESPRØVE SIDSTE ÅR OG FIK EN STANDBYPLADS, SÅ HAR DERFOR IKKE VÆRET TIL PRØVEN I ÅR. Der var rigtig meget forskellig information, som gjorde det svært at udvælge, hvilket man helst ville bruge. Dog var det forholdsvis ligetil, når først man fik vinklet. Jeg var til optagelsesprøve i Jeg var oppe i Husker ikke eksakt optagelsesprøven. Jeg var oppe i 2013 Jeg var til optagelsesprøven i 2013, og kender derfor ikke til dette års prøve Opgaven var krævende, og det var svært at begrænse sig. Det var samtidigt spændende at skulle læse ens eget stof kritisk lige efter at have skrevet det. Det er fedt, at der er mulighed for at vælge mellem så mange forskellige citater. Jeg lavede personligt en massiv fejldisponering ift. tid, da jeg havde misforstået opgavens tidsrammer (den var delt op i to, hvilket, jeg mener, ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt.) Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Naboord er en opgave, jeg synes er svær, hvor komma derimod er nemmere. Har en blandet følelse til sprogtesten. Særligt kommatesten trak tænder ud. Var ikke op til optagelsesprøven i år, da jeg fik en standbyplads sidste år. Men der var på ingen måde nok tid. Tidspresset gjorde opgaven svær Der var ikke helt nok tid. Komma var svært, resten var meget let. tog prøven i foråret 2013, derfor kan ikke besvare nøjagtigt Uha, der var mange opgaver. Man stirrer sig tit blind på alle de der stavefejl! Tidspresset er den primære årsag til sværhedsgraden. Den var forholdsvis nem. Jeg var oppe i 2013 Jeg synes denne del var svær, men mener også at det er nødvendigt med et høj niveau til prøven. Jeg manglede i høj grad et ur, så jeg vidste om jeg var i god tid eller ej. Derfor nåede jeg ikke alle opgaverne. 18

19 Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Det var mange besynderlige spørgsmål, jeg aldrig før havde stillet mig selv. Var ikke op til optagelsesprøven i år, da jeg fik en standbyplads sidste år. Den føltes svær undervejs, men det gik godt En del svære spørgsmål, men der var aaaaalt for lang tid. tog prøven i foråret 2013, derfor kan ikke besvare nøjagtigt Gennemgik den hurtigt til at starte med, hvor jeg besvarede det, jeg lige kunne. Da jeg jeg var færdig med det, havde jeg ret mange tilbage... Der blev gættet en del, og det var heldigvis nogle gode gæt, viste det sig :-) Nogle spørgsmål kan man, nogle kan man ikke, så en del var let en anden del svær. Underlige spøgsmål... Som sædvanligt.. Jeg synes denne del var svær, men mener også at det er nødvendigt med et høj niveau til prøven. Jeg havde læst op på ministre og en masse historie etc. hvilket jeg tænkte ville give mening at spørge om, da mange af tingene havde været oppe i medierne. Det synes jeg bare ikke rigtigt jeg fik brug for. Der var nogle underlige spørgsmål, hvor jeg syntes det virkede som at nogle af dem bare var der for at sørge for ingen kunne svare rigtigt på alle spørgsmål, eksempelvis spørgsmålet om ål. Jeg er generelt bare ikke så stærk til almen viden. 19

20 Bilag 2. Kommentarer til optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen, efterår 2014 Hvordan vil du vurdere den første prøve (indsendelse af billeder)? Man har god tid til opgaven og man kan rimeligt hurtig få brainstormet sig frem til en god idé. Men selvfølgelig skal der også tages højde for hvis man ikke får den gode ide med det samme, så ændres situationen lidt og man kan hurtigt komme under tidspres. Jeg synes det var et godt bredt emne med mange fortolkningsmuligheder. Jeg synes forprøven var en spændende opgave, og emnet i år var rigtig godt. Jeg synes at billeddelen er tilpas. Man får tid til at arbejde på sit projekt så man kan stå inde for det. Jeg synes rigtig godt om at opgaven altid er så åbent formuleret og op til fri fortolkning. Det er et individuelt spørgsmål om hvorvidt opgaven er svær eller ej, i forhold til hvor god man er til at fortolke emner, og komme uden om boksen. Jeg har valgt svær, fordi niveauet af materiale der bliver afleveret er fantastisk højt. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 1 Optagelse i marken"? Jeg vil vurdere opgaven som svær, da man ikke har lang tid og ikke har mulighed for at forberede sig på forhånd. Forstår ikke hvad der menes. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 2 Vælg fotografier og skriv en tekst"? Jeg har taget nogle gode billeder og derfor gik det meget af sig selv. Det var lidt svært at vide, hvad man skulle skrive. Om det skulle være en artikel, eller bare hvad man ville komme ind på i artiklen. Det var svært, fordi tidsrammen var meget kort. Ved ikke hvad der menes. Jeg har været stand-by. Måske det var noget nyt fra denne års prøve. Hvordan vil du vurdere opgaven "CV til samtale"? Forstår ikke hvad der menes. Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Jeg synes at den skal laves om. Det er forståligt at man gerne vil have elever ind som følger med i medierne, og har en god forståelse for at formulere sig skriftligt. Jeg synes dog at i skyder jer selv i foden ved ikke at lade enormt dygtige fotografer ind som har et kæmpe engagement for at formidle historier og fortælle verden i billeder, på grund af at de (vi) har lidt svært ved at skrive og sætte komma.. Jeg kender flere der havde brugt den uge meget intens og lavet serier som klart var på højde med skolens egne 2-3 sem., men i fik aldrig deres billeder at se.. Jeg synes godt at man kunne kombinere de 3 test og lave en samlet vurdering, fremfor først at frasortere første omgang kun ud fra sprogtest og videnstest. Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Den samme som sprogtest. Lige dele held og at følge med spiller ind. 20

21 Hvordan vil du vurdere optagelsessamtalen? Man blev udfordret, men det var en meget behaglig stund. Det er en presset opgave, som man får udleveret, da forberedelsestiden er minimal. Det gjorde samtalen stressende, men også fordi, at man vidste, at det var ens fremtid, som blev afgjort under samtalen. Jeg var lidt presset på det tidspunkt, og meget stresset. Men jeg regner med, at det også var meningen. Ellers synes jeg samtalen var go. Den var faktisk behagelig! Meget hyggelig! Det var en behagelig samtale mellem undervisere og ansøgere. Jeg har svært ved at vurdere en samtale i let, middel eller svær. Som jeg har set det var det en samtale for at hvem jeg var, og om jeg var studieklar og engageret. Det resulterede i en stand-by plads som jeg først var meget forvirret over, men det endte med at passe mig perfekt. Acede den... men ekstrem nervepirrende. Den lille opgave, som man skulle løse inden samtalen, var en fremragende opvarmningsøvelse, som fik undertegnede til at præstere bedre til selve samtalen. Opgaven vi fik var til at tage fat på, men samtalen virkede forvirrende og der blev sprunget rundt mellem forskellige spørgsmål - nok pga. tidspres. Samtalen virkede til at stræbe efter at adskille jeg fra en eksamen. På den måde virkede det bare som en helt almindelig samtale med nogle personer, der gerne ville lære mig at kende. Det varierer enormt meget, første år var de søde og snakkede om ligegyldige ting, hvilket var en anelse frustrerende. Andet år var de mere kritiske. Så det afhænger af dem der interviewer, og hvilken stil de ligger for interviewet. 21

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projektrapport, indhold: 1. Formål, tidsplan og økonomi...2 2. Afdækning af årsager til forlængelser...3 3. Andre institutioners erfaringer...4

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet.

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi, cand.oecon Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruelles Land: Belgien Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 217 Læderstræde 34, 2. sal DK-121 København K telefon +45 3532 871 e-mail: info@fu.ku.dk www.fukbh.dk Svarprocent Efteråret 216 Foråret

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: University college London Land: England Periode: Fra:24 sep 2012 Til:2/1-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere