S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse"

Transkript

1 S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr Årgang Fra Anders Fogh og Co.

2 Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7 Andedammen v/lotte...side: 8-9 Historien om en hammer...side:10 Hjemmeside...side: 11 Hård mod de hårde...side: Plakat udvalget...side: 14 Vi mangler arbejdskraft...side: 15 Ups en smutter...side:16-17 Menighedsråd...side: 17 Hvorfor ikke folkeafstemnin...side:18 Hvorfor ville Fogh ikke...side:19 Generalforsamling...side: Marts Onsdag 5. Kl ordinær generalforsamling i Slagelse Partiforening, Slagelse-Hallen, Parkvej 33, Slagelse. Maj Torsdag 22. Aften. Foredrag med forfatter og tidligere vicedirektør i Verdensbanken Sven Burmester se andet sted i bladet. Ret til ændringer forbeholdes. Husk ved flytning at melde adresseændring til kasserer Sibel Pusat, Hegnet 10, 4200 Slagelse. Tlf S-Posten Redaktionens adresse: S-Posten Flemming Nielsen Thistedvej Slagelse Telefon: Mobil: Ansvarshavende: Finn Schou-Larsen Telefon: Layout: Flemming Nielsen Forsidetegning: Hardy Sørensen Udgiver: Socialdemokraterne i Slagelse Distribution: Børge Parsberg Madsen Øvrige bladudvalgsmedlemmer: Pia Groth Jan Henriksen Birgit Jørgensen Kristian Laugesen Hans Lembøl Blad nr. 2/2008 udkommer 26./27. april 2008 Deadline for materiale: 13. april 2008 til: Blad nr. 3/2008 udkommer 16./17. august 2008 Deadline for materiale: 3. august 2008 til: Når du afleverer materiale, så vedlæg venligst et sort/hvid pasfoto.

3 Godt Nytår! Af borgmester Lis Tribler Alle medlemmer ønskes et rigtigt godt og lykkebringende Nytår. Her ved nytårstide er der tradition for at skue tilbage på året der gik, samt reflektere lidt over de udfordringer 2008 vil bringe. Året 2007 år 1 i Slagelse Kommune var på mange områder et atypisk år. Fire kommuner og dele af amtet blev slået sammen og sammen skulle vi opbygge et nyt fundament for vor nye kommune. Alle politikker skulle formuleres på et nyt grundlag, styringen og ledelsen af kommunen skulle nytænkes og nye samarbejder skulle indledes med andre myndigheder og de mange foreninger der er eller blev dannet i Omkring 300 sager har passeret byrådet i det forgangne år, hvilket viser noget om hvilket arbejde vore medarbejdere i kommunen har skullet levere til os politikere. Det -samtidig med at de almindelige borgerrettede sager skulle håndteres. Samlet set, er der gået godt takket være en stor indsats fra vore medarbejdere, som har ydet en kæmpe arbejdsindsats. Dermed være ikke sagt at der ikke er begået fejl og sager er blevet forsinket, men samlet må konkluderes, at vi er kommet godt fra start. Det giver mig en tro på at 2008 bliver et godt og konstruktivt år, hvor vi kommer videre i dannelsen og opbygningen af Slagelse Kommune. I valgkampen tilbage i 2005 blev det annonceret, at vi inden udgangen af 2007 ville tage fat på den administrative organisering. Det vil sige, hvor mange direktører i direktionen og hvor mange mellemledere skal der være i den administrative organisation.samlet er der tale om en reduktion på lederniveau på ca. 35 %. Med denne organisationsændring håber vi på at have skabt en fremtidssikker attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det bliver en stor opgave at få det på plads. Som en del af sidste års budgetaftale skal byrådet først i dette år forholde sig til den udarbejdede rådhusundersøgelse. Der skal med andre ord tages stilling til om der skal arbejdes hen imod et samlet rådhus. Derudover skal der arbejdes med en ny kommuneplan. Opstarten, den såkaldte planstrategi, bliver udsendt i høring de næste to måneder. Vi håber at rigtig mange borgere vil deltage aktivt i debatten om, hvordan vor kommune skal udvikle sig. Der skal også ske en afklaring af hvilke af de projekter (fyrtårne), som de gamle kommuner bragte med, der skal realiseres. Det drejer sig om Globen, Baltic Gate, Trelleborg, Gerlev Parkerne samt projekter som ildsjæle i øjeblikket arbejder med, eksempelvis Tropebyen. Derudover skal budget 2008 føres ud i livet med dets mange gode tiltag ikke mindst på medarbejdersiden. Velkommen til et nyt og arbejdtsomt år, som også lover udfordringer på mange andre områder. S-Posten 3

4 Finn har ordet! Af formand Finn Schou-Larsen Du og din familie ønskes et rigtigt glædeligt nytår! Irak-krigen Ved starten på et nyt år er man altid spændt på, hvad der vil ske i det nye år. Samtidig tænker man tilbage på de mange begivenheder, der har præget år På samme tid sidste år udtrykte jeg i S-Posten håb om, at regeringen snarest ville trække de danske soldater ud af Irak, hvor forholdene blev mere og mere kaotiske. De danske soldater blev trukket ud af Irak i august Statsministerens begrundelse var, at der nu var skabt mere rolige og stabile forhold og at der var dannet en regering efter afholdelse af demokratiske valg. Denne regering var nu i stand til selv at overtage ansvaret for landet Begrundelsen stod i skærende kontrast til de reportager, vi alle sammen så i fjernsynet, hvor situationen havde udviklet sig til en reel borgerkrig fuldstændig ude af kontrol. Med andre ord var der tale om en lige så stor løgn som da regeringen hævdede, at Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Regeringen startede krigen på en løgn og den sluttede på en løgn. Velfærdsdebatten og optakten til valget Socialdemokratiet fik i løbet af foråret/sommeren 2007 solid opbakning til at kræve velfærd frem for skattelettelser. Der var nemlig ikke råd til begge dele. Efterhånden udviklede der sig en 4 S-Posten folkelig debat, der mundede ud i en stor demonstration tirsdag den 2. oktober 2007 på dagen for Folketingets åbning af et nyt folketingsår. Fagbevægelsen og en række ungdomsorganisationer havde arrangeret demonstrationer i en række store byer. Fra Slagelse deltog et stort antal i demonstrationen på Christiansborg Slotsplads under parolen: Ja til velfærd Nej til forringelser. Der er ingen tvivl om, at regeringen blev rystet over at konstatere, at ca borgere markerede deres store utilfredshed med regeringen. Som sædvanlig prøvede regeringen at rejse tvivl om antallet af deltagere, men ironisk nok undlod Anders Fogh Rasmussen denne gang at kalde demonstranterne for en samling socialistiske ballademagere. Han var klar over, at sådanne udtalelser kan være farlige for ham lige inden en valgkamp og den vidste han jo, at han snart skulle ud i! Han gik nu i gang med at fjerne andre af de tabersager, der kunne belaste regeringen under en valgkamp. De afviste asylansøgere udgjorde et stigende problem for regeringen. Den 22. oktober 2007 meddelte regeringen, at man var indstillet på at ændre på forholdene, så de afviste asylansøgere med børn fik mulighed for at bosætte sig udenfor asylcentrene. Dette var igen et eksempel på den utrolige kynisme, der præger regeringen og ikke mindst statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det var ikke for at skabe bedre forhold for de afviste asylansøgere, at regeringen ændrede kurs. Det var udelukkende af taktiske årsager for at tækkes Ny Alliance, der stod stærkt i meningsmålingerne og som måske betød, at

5 regeringen skulle satse på et andet parlamentarisk grundlag end Dansk Folkeparti. Dagen efter den 23. oktober 2007 udskrev Anders Fogh Rasmussen valg til Folketinget den 13. november Det sætter tingene i perspektiv, at der i skrivende stund intet er gjort for de afviste asylansøgere. Den nye integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er blevet bemærkelsesværdigt tavs siden hun blev minister. Hun har ellers været en af de borgerlige politikere, der har turdet rejse kritik af regeringens politik på asyl-området men det er desværre endnu et eksempel på, at penge og status tilsyneladende betyder mere end moral og medmenneskelighed. Jeg håber for hendes omdømme og troværdighed, at hun snarest kommer med en løsning. Folketingsvalget den 13. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 blev et historisk dårligt valg for Socialdemokratiet. For partiformand Helle Thorning-Schmidt blev det en anledning til at markere, hvad hun personligt står for. Det klarede Helle på en særdeles overbevisende måde. Hendes evne til at indgå i en debat med Anders Fogh Rasmussen i direkte TV-udsendelser og komme godt fra det har vel betydet, at der er skabt bedre grundlag for at vinde næste valg. Det vil jeg kommentere senere. Først vil jeg sige tak til de medlemmer, der aktivt deltog i valgkampen og var med til at sikre, at folketingsvalget i Slagelse-kredsen blev en stor succes. John Dyrby Paulsen fik et velfortjent godt valg med væsentligt flere personlige stemmer end ved forrige valg. Samtidig fik han et større antal personlige stemmer i kredsen end både Anders Fogh Rasmussen og Pia Kjærsgaard. Stort til lykke til John og en opfordring til at fortsætte den konstruktive og saglige linie du allerede har lagt i dit arbejde i Folketinget. Du har fået ønskepladsen som forsvarsordfører og det bliver en stor opgave at gennemføre et kommende forsvarsforlig. Som nævnt vil jeg gerne kommentere, hvad vi måske skal overveje, hvis vi skal vinde næste valg. Det er efterhånden svært at vide, hvad politikerne egentlig mener. Det skyldes i overvejende grad, at de såkaldte spindoktorer sammen med pressen hele tiden bestemmer dagsordenen. Regeringen har i høj grad benyttet sig af denne fremgangsmåde og hvis det alene drejer sig om at beholde ministertaburetterne har det vel været en succes. FOA FAG OG ARBEJDE Slagelse afdeling - for social udligning, demokrati og medbestemmelse med den offentlige sektor som dynamo S-Posten 5

6 Jeg synes, at det er på tide at politikerne tør stå ved den politik de er valgt til af deres vælgere og som er vedtaget i partiets program. Det skaber ikke troværdighed, hvis man er parat til at vende 180 grader for at opnå en bedre presseomtale. Det er derfor interessant, at Politiken den 8. januar 2008 på side 2 skriver i en overskrift: Vrede i S over ny udlændingestrategi. Jeg citerer videre fra artiklen: S-ledelsen kritiseres af gruppefæller for at lægge for stor vægt på strategiske manøvrer. Det sker, efter at partitoppen af frygt for vælgernes reaktion har bebudet et stop for udlændingeudspil før valg. Kritikerne bliver refereret for, at vi Socialdemokrater skal fremlægge den politik, vi brænder for og ikke bruge mere tid på at diskutere strategi. Uenigheden om det fornuftige i at ændre strategi på udlændingeområdet midt under en valgkamp skal selvfølgelig drøftes såvel i folketingsgruppen som i partistyrelsen. Min personlige holdning er nok den, at det først og fremmest drejer sig om at føre den politik, vi brænder for. Viser det sig, at man når frem til at ville ændre den, bør det ske som følge af, at man er blevet overbevist af gode argumenter eller erfaringer ikke af strategiske årsager. Jeg kan som et godt eksempel nævne diskussionen om skattestoppet. Socialdemokratiet var i meget lang tid modstander af regeringens skattestop, bl.a. som følge af, at det langsomt men sikkert ville udhule finansieringen af velfærdssamfundet. Socialdemokratiets ledelse opgav for et par år siden modstanden og accepterede skattestoppet i en periode under forudsætning af, at der blev gennemført en skattereform. Denne kunne først få virkning efter et folketingsvalg og med støtte fra mindst et af de store borgerlige partier. Denne ændring skete efter min bedste overbevisning af taktiske årsager. Problemet er bare, at det aldrig lykkedes for Socialdemokratiet at overbevise borgerne om, hvad der egentlig var Socialdemokratiets politik på området. Regeringen benyttede jo sidst i valgkampen lejligheden til at advare om, at hvis der kom en skattereform under en Socialdemokratisk regering ville det ramme boligejerne og det har uden tvivl påvirket valgresultatet. Igen må vi være vidne til, at allerede i årets uge 2 gik Anders Fogh Rasmussen direkte imod sine udtalelser til Helle Thorning-Schmidt under sidste fase af valgkampen, hvor han advarede imod nedsættelse af en skattekommission. Den er som bekendt nedsat med fhv. skatteminister Carsten Koch (S) som formand. Samtidig får kommissionen til opgave at finde løsninger, hvor alt er i spil med undtagelse af ejendomsværdiskatten. Anders Fogh Rasmussen ved jo godt, at denne løsning har givet enorme fordele for den mest velhavende del af befolkningen og det skal bare have lov til at fortsætte. Det er vel overflødigt at sige, at her har vi igen et klassisk eksempel på Anders Fogh Rasmussens kyniske strategi, hvor han uden skrupler bryder med tidligere holdninger, hvis det passer ind i det senere politiske forløb. Hermed har han fået parkeret debatten om mindre beskatning af arbejdsindkomst og kan så på et senere tidspunkt kassere resultatet på samme måde som han gjorde, da Velfærdskommissionen fremlagde sin rapport. Afsluttende vil jeg bemærke, at vi på partiforeningens generalforsamling den 5. marts 2008 kl i Slagelse-Hallen skal starte den kommunale valgkamp ved at vælge borgmesterkandidat til valget i november Jeg skal opfordre til, at alle deltager og bakker op om valget af Lis Tribler, der vil blive indstillet af bestyrelsen. Se indkaldelsen til generalforsamling andet sted i bladet. 6 S-Posten

7 Strøtanker Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Glædelig jul......og godt nytår! Mens vi her i Danmark bruger milliarder på at købe dyre julegaver, som vi i mange tilfælde kunne få meget billigere, når januarudsalgene begynder 3. juledag, har russerne forstået at indrette sig praktisk. Deres jul er i januar. Desværre for dem holder deres forretninger nok også udsalg lige bagefter. Måske skulle man blive multinational og gå på dansk udsalg, og så holde jul på russisk. Og præsten holdt en tale......det gjorde statsministeren også. I anledning af nytåret fik han lov til at tale til nationen, og benyttede lejligheden til at opfordre os til at vise mådehold. Lad os tage ham på ordet og være nøjsomme som Henning Dyremose, der kun ragede 100 millioner til sig; og beskedne som de direktører og bestyrelser, der bevilliger sig stigninger på usle 25 % i lønninger og honorarer. Tillid er godt......men kontrol er bedre, sagde Lenin, Sovjetunionens første diktator. Det samme er tilsyneladende den borgerlige regerings valgsprog, for aldrig har de ansatte inden for det offentlige område skullet bruge så meget af deres tid på at kontrollere stort og småt. Skulle en vis hr. A.F. Rasmussen mon være skabsleninist? Så du røgen......ellers er der nogen, der måske ser den for dig. Det forlyder, at Levnedsmiddel-styrelsen i år vil oprette et korps på 500 rygekontrollanter, der skal rundt i fædrelandet og kontrollere, at rygeloven ikke overtrædes bl.a. på barer og restauranter. På baggrund af de senere års mange fødevareskandaler tænker jeg på, at kræfterne måske kunne bruges mere hensigtsmæssigt på slagterier og i kølediske. Mærkeligt at tænke på......at hvis regeringens uansvarlige politik som flere økonomer advarer om medfører økonomisk overophedning, betyder det at mange vil blive sendt ud i kulden. Man falder over så meget og forleden dag faldt jeg over et mærkeligt udtryk less is more (mindre er mere). Sært, hvordan kan mindre være mere? Men her er løsningen: Det handler selvfølgelig om VKOregeringens holdning til den offentlige sektor. Hver gang nogen påviser, at skolerne forfalder, undervisningen forringes, patienter ligger på gangene osv., er der en minister der springer op og fortæller hvor mange milliarder, regeringen har givet til netop dét område. Fra forskning til faktura er regeringens holdning til forskning. Altså der skal kun forskes i det, der kan betale sig. Ingen plads til vilde ideer eller eksperimenter. Som en professor udtalte for nylig. Hvis de nuværende betingelser havde været gældende på H.C. Ørsteds tid, ville han ikke have opdaget elektromagnetismen, men været optaget af at produktudvikle stearinlyset. Mon vi får et af de sagnomspundne IC 4 tog at se på Slagelses banegård i 2008? DSB har i hvert fald lovet, at de kommer engang. S-Posten 7

8 Andedammen! Godt nytår! Af Lotte Hansen og Forsinket tillykke til: Ante Vrogoc og Kirsten Nielsen med de 60 år. Afdelingsformand i FOA Sigurd Gormsen 50 år. Villy Falk Andersen med de 75 år. Stort tillykke til: Svømmepigen Inger Andersen med de 90 år den 12. februar. Byrådsmedlem Leif Hansen med de 70 år den 10. februar. Tidl partiforeningskasserer Mona Jensen med de 60 år den 28. marts. Til de af jer der sidder derhjemme og tænker: Det er da sært at de har glemt min fødselsdag, vores bryllupsdag eller en anden festdag! Det er ikke med vilje! Det er ikke altid at vi er bekendt med HURRA-dagene. Så tillykke! Nytårsaften var der igen gang i den i Nordbyen. En del utilpassede unge fandt morskab i at brænde affaldscontainere af og smadre butiksruder. Brandvæsen og politi havde travlt. Heldigvis var der også en fædregruppe der tog ansvar, og var efter de unge. Så noget positivt er der kommet ud af balladen. Nu åbner der en ny LIDL på Vestre Ringgade. Jeg kigger stadig efter rundkørslen? Der er simpelthen så meget trafik på den vej. I sær ved skoletids begyndelse og afslutning. Rundkørslen kunne absolut have afhjulpet de problemer. I gamle dage var der altid nytårskoncert i VestsjællandsCentret. I gennem flere år var det Slagelse Garden, og efterfølgende har Selandia Brassband taget over. Men det er slut nu. Ingen Nytårskoncert! Folk kommer i centret for at handle, de skal sandelig ikke hygge sig eller nyde musikken. Synd at centrets ledelse ikke finder at nogle traditioner er værd at beholde! Slagelse Garden kunne afholde 30 års fødselsdag før jul. Stort Tillykke. 8 S-Posten

9 Der rasles med sablerne i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger. Skal de offentlige ansatte strejke? Ja, der er ingen tvivl om, at personalet efterhånden synes at det er for surt at gå på arbejde. De er glade for deres arbejde, de er glade for borgerne, men lønnen er helt til grin. Der er mindre tid til borgerne og mere tid til afrapportering og administrativt arbejde. Desværre bliver det borgerne, det kommer til at gå ud over. Vi kan kun håbe på, at forhandlerne kan blive enige om et rimeligt resultat, der tilgodeser både borgere og medarbejdere! Har du også set, at statsministeren nævnes som en af de der kandiderer til topposten i EU. Ja den franske præsident udtaler endda at statsministeren vil være et godt bud? Hvem mon så bliver statsminister? Bliver det vicestatsministerenj eller Venstres kronprinsj Hvem gætter du på? Nu tales der igen om, at vi skal have afstemning om de 4 EU-forbehold. Ja, det vil sige, man er ikke helt enig i regeringen, så nogen snakker kun om de to forbehold. Bare de dog kan blive enige. Slagelse Dream team har det ikke så godt! Træner Anja Andersen og flere af de gode spillere forlader holdet. Mange havde travlt med at kritisere Anja, og hun har garanteret heller ikke været nem! Men hendes dygtighed ka ikke tages fra hende, så der er alligevel nok en del, der vil komme til at savne hende. Det var bla. pga. hendes arbejde med Slagelse Dream team, at Slagelse kom på det store landkort! Alt det bedste for Anja i FCK og for Slagelse Dream team i fremtiden! Pia Chrismas Møller har valgt at gå enegang. Hun siger at hun fortsat stemmer sammen med den borgerlige regering? Indtil nu har hun da et par gange valgt at stemme sammen med Dansk Folkeparti og oppositionen. Det skal nok blive godt! AOF Sydvest Sjælland Tlf Fax Skovsøgade 10, 4200 Slagelse S-Posten 9

10 Historien om en hammer Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Se engang på denne hammer. Ved første øjekast en hammer med slidt skaft. En gammel hammer. Ja, gammel er den, og så har den en ikke helt almindelig historie. Derfor er den kommet på museum. Hammeren findes på et privat museum, nemlig Nordisk Kabel og Tråds el-museum i Glostrup. Har man forbindelserne i orden, kan man få en rundvisning, og det er rigtig spændende. Foruden hammeren er der masser af andre interessante ting at se. Men det er hammeren, det her handler om. Kig engang til på skaftet. Det er slidt i en helt bestemt form. Formen efter en hånd, der har brugt hammeren i 8 timer hver arbejdsdag i 55 år. Den samme hammer. Det samme arbejde. Hver dag. Med undtagelse af én. Det kommer vi tilbage til. Hammeren er blevet brugt hos firmaet Laurits Knudsen A/S, også kendt som LK, af den samme kvindelige arbejder i 55 år. Hendes navn fik jeg desværre ikke fat i, men hun var i 55 år ansat hos Laurits Knudsen A/S, og havde den samme opgave i alle 55 år: At banke nitter sammen i elafbrydere. Til det brugte hun hammeren undtagen den ene dag, da hendes mand mødte på fabrikken og undskyldte mange gange, at konen ikke kom på arbejde, men hun havde altså født om natten. Men hun skulle nok være der næste dag. Og det var hun. De afbrydere, der er blevet banket sammen med hammeren, må kunne tælles i titusinder eller måske hundredetusinder. Der sidder sikkert stadig masser af dem rundt om i Danmark. Og hammeren ligger i sin montre på NKT s museum som et lille stykke industri- og arbejderhistorie, der kan sætte tanker i gang. 10 S-Posten

11 Partiforeningens hjemmeside Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Som det sig hør og bør, har vores partiforening naturligvis en hjemmeside på nettet. På grund af skift af webmaster har siden ligget lidt stille i nogle måneder, men nu er den blevet vakt til live igen. Du finder den på adressen som er fælles forside for alle partiforeningerne i Slagelse kommune. Her klikker du så på Slagelse og er dermed inde på din lokale partiforenings hjemmeside (hvor du bl.a. kan finde S-Posten i pdf-format). På hjemmesiden kan du også finde link til f.eks. vores partiprogram og vores websikon, der er en kort oversigt over hvad socialdemokraternes holdning er til forskellige emner. Du er velkommen til at bede webmasteren om at sætte f.eks. meddelelser om arrangementer på hjemmesiden. Send en mail til så finder vi ud af det. Til samme adresse kan du også sende forslag og gode ideer til, hvordan du synes, at vi skal bruge vores hjemmeside. Lidt mere luft i Økonomien Få et gratis økonomi eftersyn Få råd til at gi en uventet gave. Arbejdernes Landsbank er specialister i privatøkonomi og vi finder gerne lidt luft der kan gøre din hverdag sjovere. Kontakt os og aftal en tid, det ta r en lille time. Det er måske det værd. Arbejdernes Landsbank S-Posten 11

12 Hård mod de hårde Af John Dyrby Paulsen (S), MF Skatteordfører På nogle områder stiger volden desværre fortsat i Danmark: Stadig flere børn bliver kriminelle. Igennem de seneste seks år er straffen for vold hævet. Det kan være godt, men det er ikke nok. Vi må og skal gøre op med den lidt slappe holdning til forebyggelse, så vi ikke alene straffer de kriminelle unge, men også tager fat fra begyndelse, og det sagtens være overfor børn, der er under 15 år, og som kender alt til den kriminelle lavalder i Danmark på netop 15 år. Vi læser historierne og ser billederne på tv. Stenkast efter brandbiler og ambulancer handlinger, der for at sige det lige ud forekommer bindegale. I sådanne sager bliver vi alle sammen fyldt af vrede, og vi har frem for alt lyst til at sætte hårdt mod hårdt. Derfor er det vigtigt, at vi som politikere holder hovedet koldt og ikke lader os rive med. Men det er også vigtigt, at vi ser virkeligheden i øjnene og ikke slår det hen som drengestreger og engangsforeteelser. Hårdere straffe kan være OK, men ikke nok Og virkeligheden er, at volden fortsat stiger i Danmark på nogle områder. Lad mig nævne to tal: For det første er volden over en bred kam steget med næsten 20 pct. siden For det andet viser nye tal, at antallet af mindreårige, der overtræder våbenloven - blandt andet går med kniv - er steget med næsten 50 pct. Det er altså børn i alderen år, der render rundt med kniv eller andre våben! Har du glemt at betale kontingent Nej det har du selvfølgelig ikke, og dog! Hvis du har glemt det, så vil kassereren gerne se lidt kroner. Har du fået smidt girokortet væk, kan et nyt rekvireres hos kasserer Sibel Pusat, Hegnet 10, 4200 Slagelse. Tlf Venlig hilsen Finn Schou-Larsen, Formand 12 S-Posten

13 Socialdemokratiet har sammen med regeringen hævet straffen for vold. Det har været nødvendigt, og godt for vores retsfølelse som borgere. Men det har altså ikke været nok til at bremse volden. Vi skal ikke til at sætte 12-årige børn i fængsel, det hører ikke hjemme i et civiliseret samfund som det danske, og det løser ikke problemet, men vi er nødt til at gøre et eller andet! Flere redskaber til politi og SSP Efter min mening har der været en alt for slap holdning i forhold til at forebygge, at udsatte børn udvikler sig til at blive afstumpede kriminelle. Regeringen har simpelthen forsømt den sociale indsats. Det er en tragedie for børnene, og for alle os andre i det danske samfund, som risikerer at blive ofre. Derfor skal der kunne sættes hårdt ind, også overfor børn under 15 år. I Socialdemokratiet skal vi stramme op om den sociale indsats for at komme kriminaliteten og den afstumpede vold til livs. Blandt andet vil vi stramme op, så det maksimalt må tage en uge at lave en redningsplan for børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet. Der skal være redskaber til effektive foranstaltninger for politi og SSP. Og så skal der oprettes særlige sociale indsatszoner, hvor myndighederne skal rykke ud øjeblikkeligt, hvis der er familier med særlige problemer. Forebyggelse kræver en lige så fast hånd som straf af voldsmænd. Det er gammeldags og utilstrækkeligt at tro, at man enten kan nøjes med hårdere straffe eller mere social forebyggelse. Vi er nødt til at gøre begge dele, hvis vi vil bekæmpe den stigende vold blandt helt unge. Vigtige Internetadresser Ny Slagelse Partiforenings hjemmeside: Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyhedsbreve vedr. Slagelse kommune: Slagelse kommunes hjemmeside: Nyhedsbreve vedr. Region Sjælland: Socialdemokraterne i Slagelse kommunes hjemmeside: Nyhedsbreve vedr. partiet på landsplan: Nyhedsbreve vedr. partiet i Europa-Parlamentet: Har du yderligere Internet-adresser, som du syntes er vigtige for medlemmerne, så mail dem venligst til: Malernes Fagforbund for Slagelse og omegn Mariendals Allé Slagelse Telefon S-Posten 13

14 Annonce Plakatudvalget har brug for dig! Vi ved det alle sammen. Julen er ingenting uden pynt og juletræer og på præcis samme måde er det med valgkampe. Til valgkampe hører en skov af plakater, der er med til at sætte stemningen og forventningen i vejret hos vælgerne op mod valgdagen. I Socialdemokratiet bidrager vi naturligvis også her lokalt med stor energi til, at denne tradition holdes i hævd. I forbindelse med den netop overståede valgkamp betød det jo, at Johns flotte billede prydede i hundredvis af lokale lysmaster dette var måske i allersidste ende også medvirkende til, at han fik et meget flot valg, og dermed konsoliderede sin plads på Christiansborg. Selvom om nogen måske har den fornemmelse, så kravler plakaterne ikke op i lysmasterne af sig selv. En skare af partikammerater, står for at klistre, kravle og binde plakaterne op i masterne, når valget er udskrevet. Det har igennem mange år været en relativ sluttet kreds, som har stået for dette vigtige arbejde. Men som i alle mulige andre sammenhænge går tiden ej heller ubemærket henover plakatophængerholdet, og gennemsnitsalderen har efterhånden sneget sig så højt op, at det ikke længere er forsvarligt at se nogle af dem kravle på stiger og i lysmaster. Så derfor: Vi har brug for nye/yngre kræfter i partiforeningen, der gerne vil være med til at pynte op, når valgtrommerne igen lyder. Vi beder derfor alle, som er interesserede i at give en hånd med, når det gælder, om at melde sig til formanden for plakatudvalget Børge Parsberg Madsen. I kan kontakte Børge på tlf eller Sæt et kryds i kalenderen Sæt et kryds i kalenderen og reserver torsdag den 22. maj om aftenen til et foredrag, der med garanti bliver meget spændende. Det er lykkedes os at fange Sven Burmester, der er forfatter og tidligere vicedirektør i Verdensbanken. Han vil holde et foredrag om Mellemøsten, Islam og mulighederne for fred og fredelig sameksistens mellem kulturerne. Sted og nøjagtigt tidspunkt vil blive meddelt senere, bl.a. i næste nummer af S-Posten samt på vores hjemmeside. Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 22. maj. Hilsen, Hans Lembøl, formand i Møde- og aktivitetsudvalget S-Posten 14

15 Annonce Vi mangler arbejdskraft Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening I partiforeningen har vi et Møde- og aktivitetsudvalg. Dette udvalg har flere interessante opgaver som f.eks. navnet antyder det at arrangere møder, specielt offentlige møder, at stå for udadvendte aktiviteter, hvor vi gør reklame for Socialdemokraterne. Udvalget har også til opgave at sørge for en masse praktiske ting i forbindelse med valg. Ved det nylige folketingsvalg spændte opgaverne fra husstandsomdeling af valgfoldere til at arrangere en helikopterlanding og kørsel med politikere i veteranbrandbil. Vi ved ikke, hvornår det næste folketingsvalg kommer. Det kan vare længe, og det kan, ligesom det seneste, blive udskrevet med kort varsel.men vi ved med sikkerhed, at der både er kommunalvalg og valg til Europa-parlamentet i 2009, og der er en forholdsvis stor mulighed for, at der her i 2008 vil blive afholdt folkeafstemning om de såkaldte EU-forbehold.I alle tilfælde er der brug for nogle, der har lyst til at give en hånd med. Det kan være til vores traditionelle aktiviteter på Nytorv, til klistring og opsætning af plakater, til uddeling af valgmateriale i bestemte områder osv. Det vil være helt fint, hvis specielt nogle af vores yngre medlemmer har lyst til at melde sig under fanerne, og bruge nogle timer engang imellem til at gøre en indsats for vort parti. Intet kommer af sig selv, undtagen nullermænd og lommeuld, så skal vi have det her samfund gjort lidt bedre, må der både varme hænder, fødder og hjerter til. Har du en af delene eller alle tre, så meld dig under fanerne. Kontakt gerne Hans Lembøl på eller så finder vi ud af, hvad du kunne have lyst til at tage fat med. Rugvænget Slagelse Tlf.: S-Posten 15

16 Ups, en smutter eller hvad...? Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Dér var vi ved at få fødderne ind i spinatbedet. Ja, jeg tænker på løftet til de offentligt ansatte om ekstra 5 milliarder. Der blev lige lovet lidt for meget lidt for hurtigt, og det er forståeligt, at det gav anledning til en del utilfredshed rundt omkring. Men lad os tage den én gang til og se lidt nærmere på sagen. Ingen tvivl om, at de offentligt ansatte har et ganske berettiget krav på en lønjustering. Lønningerne og ikke mindst frynsegoderne på det private arbejdsmarked er generelt blevet forbedret så meget, at de offentligt ansatte, ikke mindst på det vi kan kalde SOSU-området, er sakket langt bagud. Da Dansk Folkeparti derfor meldte ud, at man ville gå ind for en pulje på 5 milliarder kr. til de offentligt ansatte, og specielt SOSU-området, var det ganske logisk, at Socialdemokraterne tilsluttede sig, da vi naturligvis også ønsker at forbedre lønningerne der, hvor man er kommet bagud. Det så ud til, at der var et flertal uden om regeringen, men så fik Lars Løkke Rasmussen fantasien på gled med må man indrømme - et politisk columbusæg: Ingen ekstra penge, men fremrykning af lønjusteringer, der alligevel ville være kommet. Så faldt Dansk Folkeparti til patten, for da det kom til stykket, ville man jo grumme nødig udfordre VKO-samarbejdet. Så stod vor gode Helle dér og havde ingen anden mulighed end at erklære, at når man ikke kunne få de 5 milliarder, var det da en tilfredsstillende løsning. Med andre ord: Socialdemokraterne havde ikke andet valg end at gøre en dyd af nødvendighed, da flertallet for at finde de 5 milliarder var væk. SOSU erne og andre lavtlønnede offentligt ansatte fik hermed et lærestykke i, hvor meget de kan stole på Dansk Folkeparti, der under valgkampen talte meget varmt om nødvendigheden af lønforbedringer på dette område. Men da det kom til realiteterne, sprang Dansk Folkeparti straks på Lars Løkkes limpind og løb fra alle de smukke løfter til de offentligt ansatte. Det bliver forhåbentlig husket til næste valg. Det var så den umiddelbare politiske del. Men ved siden af det politiske er der også en faglig vinkel, som det kan være interessant at fundere over. HVIS NU der var blevet givet de fem milliarder til SOSU-området, med eller uden medvirken fra V og K, hvad var der så sket? Der ville være skudt et ordentligt hul i det, vi kalder Den danske model, altså den måde, arbejdsmarkedets lønninger reguleres på her i Danmark, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere gennem forhandlinger og undertiden også konflikter når frem til et forlig om den kommende periodes overenskomster. Staten blander sig kun i de tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige, og kun på den måde, at forligsmandens mæglingsforslag altså ikke regeringens ophøjes til lov. At have givet de lavest lønnede på det offentlige område 5 milliarder ville have været godt for dem, men at lukke op for, at lønningerne skulle bestemmes af regering eller folketing, ville have været skidt. Det er det jeg mener, når jeg indledningsvis skriver, at vi var ved at få fødderne ind i spinatbedet.for hvor var så det næste område, hvor man skulle overlade de hidtidige forhandlingsløsninger til regering og folketing? Det kunne ende med, at løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked blev et lovgivningsspørgsmål, og ikke et forhandlingsspørgsmål imellem de berørte parter. 16 S-Posten

17 Jeg er ikke helt sikker på, at det ville være nogen god idé. Selv om man naturligvis under de offentligt ansatte ordentlige lønforbedringer, tror jeg at fagbevægelsen dybest set er godt tjent med, at Den danske model ikke blev fejet af banen. Nu fusede de ekstra øremærkede 5 milliarder foreløbig ud som en våd nytårskineser. Men sagen, lønningerne til dem der passer og plejer og slider og slæber, er immervæk kommet på dagsordenen og forsvinder næppe fra den foreløbig, så der er måske håb forude. Der er i hvert fald mange der er blevet opmærksomme på, at der er et område, der må ske noget på rent lønmæssigt. Både fordi det er rimeligt, at de der påtager sig SOSU-opgaverne, får en ordentlig løn for det, og fordi det er og bliver svært at rekruttere medarbejdere til disse opgaver, hvis lønnen ikke modsvarer arbejdet. Men det bliver altså fagbevægelsen, der på traditionel vis må finde ud af at fordele den kage der nu er at fordele. Menighedsråd Partikontoret har opfordret de lokale partiforeninger til at indsende oplysninger om medlemmer, der ved sidste menighedsrådsvalg blev valgt som menighedsrådsmedlemmer eller stedfortrædere. Listen blev ikke opdateret dengang. Partikontoret vil gerne have kontakt med disse medlemmer med henblik på at danne et kirkenetværk forud for det kommende menighedsrådsvalg. Slagelse provstikontor har været til stor hjælp og fremsendt en liste over navne på samtlige valgte menighedsrådsmedlemmer. Da listen også omfatter medlemmer fra andre partier, er den sammenholdt med partiforeningens medlemsliste. Ud fra dette vil vi indberette en liste til partikontoret. For at sikre, at alle er kommet med, vil jeg opfordre valgte menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere til at kontakte mig snarest på tlf eller maile til med oplysning om, hvilket menighedsråd I er valgt til. Jeg håber at høre fra jer. Med venlig hilsen Finn Schou-Larsen NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDERFORBUNDET HOLBÆK/SLAGELSE AFD RUGVÆNGET SLAGELSE TELF FAX S-Posten 17

18 Hvorfor ikke folkeafstemning? Af John Dyrby Paulsen (S), MF Skatteordfører Med god ret blev der i december diskuteret for eller imod en folkeafstemning om den såkaldte reformtraktat eller Lissabontraktaten, som den officielt er døbt. Vores parti endte efter en lang proces med drøftelser i partistyrelsen og folketingsgruppen med ikke at støtte kravet om en folkeafstemning. Der er ikke noget juridisk grundlag for, at der skal afholdes en folkeafstemning, fordi der ikke er tale om suverænitetsafgivelse fra dansk side i forbindelse med traktaten. Det ville der være, hvis vi ikke havde haft de fire forbehold, men det har vi altså, og dem skal der stemmes om på et senere tidspunkt. Det i sig selv er imidlertid ikke til hinder for, at der afholdes en folkeafstemning, og der er fortilfælde for at folkeafstemninger har været afholdt, selvom der ikke har været tale om suverænitetsafgivelse. Alle i folketingsgruppen tilsluttede sig beslutningen med undtagelse af to medlemmer. Den ene mente ikke, at han kunne støtte traktaten, ikke fordi den i sig selv er et problem, men fordi han frygtede, at den ville føre til yderligere regler, der ville indebære suverænitetsafgivelse (Klaus Hækkerup). Den anden kunne godt støtte traktaten, og ville stemme ja ved en afstemning, men mente at den af principielle grunde skulle til folkeafstemning (Thomas Adelskov). det senere kan udvikle sig i en retning, man ikke bryder sig om. Argumentet om, at specielt EU-spørgsmål skal afgøres ved folkeafstemninger er jeg ikke enig i. Traktaten tager ikke suverænitet fra Danmark, og derfor er der ikke mere grund til en folkeafstemning end der er i så mange andre tilfælde: fx starthjælp, besparelserne på sygehusene, lønnen til offentligt ansatte. krigsdeltagelse i Irak osv. Et helt tredje argument der har været vendt en hel del gange i vores interne debat har været, om vi virkelig skal støtte Fogh i hans bestræbelser på at få en toppost i EU. Argumentet er, at vi kunne have fået flere stemmer ved folketingsvalget den 13/11-07 ved at forlange en folkeafstemning, og at vi blot går Foghs ærinde ved at vente med folkeafstemningen til de fire forbehold.. Jeg tror, at det er rigtigt, at vi ville have fået et par ekstra mandater ved valget, hvis vi havde insisteret på en folkeafstemning nu i forbindelse med Lissabon-traktaten, men det ville unægtelig have været at gå på kompromis med vores egne holdninger, og det smager lidt vel rigeligt af gold valgtaktik. Begge holdninger er ikke uden en vis ræson, men de er heller ikke uproblematiske. Hvis vi skal stemme nej, fordi noget senere kan føre til noget andet; ja så er der næsten ikke noget, vi kan stemme ja til, for der vil altid være risiko for, at 18 S-Posten

19 Hvorfor ville Fogh ikke interviewes? Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Mandag den 26. november havde AOF og Socialdemokraterne arrangeret et offentligt møde med journalist Bo Elkjær, der har beskæftiget sig indgående med Irak-krigen og baggrunden for Danmarks krigsdeltagelse. Det blev et meget spændende møde. Nogle kan huske, at en journalist fra Ekstrabladet, Bo Elkjær, forgæves sendte flere hundrede anmodninger om et interview om Danmark og Irak-krigen til statsministeren. Til sidst fik Elkjær sit interview. Men hvorfor var den mediebevidste Fogh Rasmussen så pressesky? Det gav Bo Elkjær sit svar på ved et møde, arrangeret af AOF mandag aften. Det var interessante ting, tilhørerne fik at vide. Ekstrabladets journalist havde foretaget en årelang research, og kunne fremlægge store mængder dokumentation fra ind- og udland om, hvordan Danmark var kommet med i Irak-krigen på baggrund af usande oplysninger. Som bekendt var begrundelsen, at Saddam Hussein og Irak var i gang med at udvikle masseøde-læggelsesvåben, som USA og Vesten ikke ønskede at se i hænderne på en brutal diktator.statsministeren udtalte i den forbindelse, at masseødelæggelsesvåben ikke var noget vi tror, at Irak har, men noget vi ved, at de har. Med dokumentation fra både Danmark, England og USA gjorde Bo Elkjær rede for, hvordan USA allerede inden angrebet på World Trade Center havde lagt planerne for Irak-krigen, og hvordan man allerede inden Danmark officielt besluttede at gå med i krigen selv om lovligheden heraf fortsat er yderst tvivlsom havde informationer fra IAEA, det internationale atomenergiagentur og fra andre kilder, der godtgjorde, at Irak ikke have atomvåben og heller ikke var i gang med at udvikle sådanne. Ligeledes forelå der informationer om, at de kemiske våben, Irak ifølge USA skulle råde over var så gamle, at de måtte anses for virkningsløse. Der blev som bekendt heller ikke trods intense eftersøgninger fundet masseødelæggelsesvåben i Irak.Hvorfor sendte Danmark alligevel soldater i krig? Hvorfor har det været uhyre vanskeligt at få aktindsigt? Hvorfor udtalte både statsministeren og udenrigsministeren sig i Folketinget imod bedre vidende i forbindelse med beslutningen om at sende danske soldater i krig? At de gjorde det, mente Bo Elkjær at have dokumenteret til overmål. Men hvorfor? Dette spørgsmål blev efterfølgende livligt diskuteret af og med tilhørerne. Der var forskellige bud, men den faktiske baggrund kan der naturligvis kun gisnes om. Måske kan den komme frem gennem en rigsretssag, hvis en sådan kan rejses. Der var i hvert fald enighed blandt tilhørerne om, at det er dybt betænkeligt for demokratiet, hvis en regering på baggrund af usande oplysninger over for Folketinget fører landet ud i en krig. S-Posten 19

20 Slagelse Partiforening Ordinær generalforsamling onsdag den 5. marts 2008 kl Slagelse Hallen, Parkvej 33 - Slagelse Dagsorden: 1. Velkomst v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretninger 5.1 Bestyrelsens beretning v/formand Finn Schou-Larsen 5.2 Byrådsgruppens beretning v/byrådsmedlem 5.3 Mundtlige/skriftlige beretninger fra AOF og DSU 6. Regnskab 2007 og budget 2008 v/kasserer Sibel Pusat 7. Indkomne forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen) 8. Procedure vedr. opstilling af byrådskandidater til kommunevalget Indstilling af borgmesterkandidat til kommunevalget Lis Tribler modtager genvalg 9. Valg ifølge lovene: 9.1 Formand for 2 år: Finn Schou-Larsen er på valg (modtager genvalg) bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år: Jørn Bach (modtager genvalg) Børge Parsberg Madsen (modtager genvalg) Marianne Mortensen (modtager ikke genvalg) Peter Vig (modtager ikke genvalg) Birgit Jørgensen (modtager genvalg) Kaj Andersen (modtager genvalg) bestyrelsessuppleant for 2. år: Vakant bestyrelsessuppleant for 1 år: Vakant revisor for 2 år: Gorm Pedersen (modtager genvalg) revisorsuppleant for 2 år: Steen Bach Nielsen (modtager genvalg) kreds-regions og fællesledelsesrepræsentanter er på valg for 2 år 9.8 Indstilling til fællesledelsen af kongresdelegeret: Formanden er på valg (modtage valg) 9.9 Indstilling til fællesledelsen af kongresdelegeretsuppleant: Næstformanden er på valg (modtager valg) 10. Indstilling af folketingskandidat til Kredsen: John Dyrby Paulsen er på valg: (modtager genvalg) 11. Orientering fra regionsmedlem og folketingsmedlem 12. Intern debat (pressen forlader lokalet)

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere