S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse"

Transkript

1 S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr Årgang Fra Anders Fogh og Co.

2 Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7 Andedammen v/lotte...side: 8-9 Historien om en hammer...side:10 Hjemmeside...side: 11 Hård mod de hårde...side: Plakat udvalget...side: 14 Vi mangler arbejdskraft...side: 15 Ups en smutter...side:16-17 Menighedsråd...side: 17 Hvorfor ikke folkeafstemnin...side:18 Hvorfor ville Fogh ikke...side:19 Generalforsamling...side: Marts Onsdag 5. Kl ordinær generalforsamling i Slagelse Partiforening, Slagelse-Hallen, Parkvej 33, Slagelse. Maj Torsdag 22. Aften. Foredrag med forfatter og tidligere vicedirektør i Verdensbanken Sven Burmester se andet sted i bladet. Ret til ændringer forbeholdes. Husk ved flytning at melde adresseændring til kasserer Sibel Pusat, Hegnet 10, 4200 Slagelse. Tlf S-Posten Redaktionens adresse: S-Posten Flemming Nielsen Thistedvej Slagelse Telefon: Mobil: Ansvarshavende: Finn Schou-Larsen Telefon: Layout: Flemming Nielsen Forsidetegning: Hardy Sørensen Udgiver: Socialdemokraterne i Slagelse Distribution: Børge Parsberg Madsen Øvrige bladudvalgsmedlemmer: Pia Groth Jan Henriksen Birgit Jørgensen Kristian Laugesen Hans Lembøl Blad nr. 2/2008 udkommer 26./27. april 2008 Deadline for materiale: 13. april 2008 til: Blad nr. 3/2008 udkommer 16./17. august 2008 Deadline for materiale: 3. august 2008 til: Når du afleverer materiale, så vedlæg venligst et sort/hvid pasfoto.

3 Godt Nytår! Af borgmester Lis Tribler Alle medlemmer ønskes et rigtigt godt og lykkebringende Nytår. Her ved nytårstide er der tradition for at skue tilbage på året der gik, samt reflektere lidt over de udfordringer 2008 vil bringe. Året 2007 år 1 i Slagelse Kommune var på mange områder et atypisk år. Fire kommuner og dele af amtet blev slået sammen og sammen skulle vi opbygge et nyt fundament for vor nye kommune. Alle politikker skulle formuleres på et nyt grundlag, styringen og ledelsen af kommunen skulle nytænkes og nye samarbejder skulle indledes med andre myndigheder og de mange foreninger der er eller blev dannet i Omkring 300 sager har passeret byrådet i det forgangne år, hvilket viser noget om hvilket arbejde vore medarbejdere i kommunen har skullet levere til os politikere. Det -samtidig med at de almindelige borgerrettede sager skulle håndteres. Samlet set, er der gået godt takket være en stor indsats fra vore medarbejdere, som har ydet en kæmpe arbejdsindsats. Dermed være ikke sagt at der ikke er begået fejl og sager er blevet forsinket, men samlet må konkluderes, at vi er kommet godt fra start. Det giver mig en tro på at 2008 bliver et godt og konstruktivt år, hvor vi kommer videre i dannelsen og opbygningen af Slagelse Kommune. I valgkampen tilbage i 2005 blev det annonceret, at vi inden udgangen af 2007 ville tage fat på den administrative organisering. Det vil sige, hvor mange direktører i direktionen og hvor mange mellemledere skal der være i den administrative organisation.samlet er der tale om en reduktion på lederniveau på ca. 35 %. Med denne organisationsændring håber vi på at have skabt en fremtidssikker attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det bliver en stor opgave at få det på plads. Som en del af sidste års budgetaftale skal byrådet først i dette år forholde sig til den udarbejdede rådhusundersøgelse. Der skal med andre ord tages stilling til om der skal arbejdes hen imod et samlet rådhus. Derudover skal der arbejdes med en ny kommuneplan. Opstarten, den såkaldte planstrategi, bliver udsendt i høring de næste to måneder. Vi håber at rigtig mange borgere vil deltage aktivt i debatten om, hvordan vor kommune skal udvikle sig. Der skal også ske en afklaring af hvilke af de projekter (fyrtårne), som de gamle kommuner bragte med, der skal realiseres. Det drejer sig om Globen, Baltic Gate, Trelleborg, Gerlev Parkerne samt projekter som ildsjæle i øjeblikket arbejder med, eksempelvis Tropebyen. Derudover skal budget 2008 føres ud i livet med dets mange gode tiltag ikke mindst på medarbejdersiden. Velkommen til et nyt og arbejdtsomt år, som også lover udfordringer på mange andre områder. S-Posten 3

4 Finn har ordet! Af formand Finn Schou-Larsen Du og din familie ønskes et rigtigt glædeligt nytår! Irak-krigen Ved starten på et nyt år er man altid spændt på, hvad der vil ske i det nye år. Samtidig tænker man tilbage på de mange begivenheder, der har præget år På samme tid sidste år udtrykte jeg i S-Posten håb om, at regeringen snarest ville trække de danske soldater ud af Irak, hvor forholdene blev mere og mere kaotiske. De danske soldater blev trukket ud af Irak i august Statsministerens begrundelse var, at der nu var skabt mere rolige og stabile forhold og at der var dannet en regering efter afholdelse af demokratiske valg. Denne regering var nu i stand til selv at overtage ansvaret for landet Begrundelsen stod i skærende kontrast til de reportager, vi alle sammen så i fjernsynet, hvor situationen havde udviklet sig til en reel borgerkrig fuldstændig ude af kontrol. Med andre ord var der tale om en lige så stor løgn som da regeringen hævdede, at Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Regeringen startede krigen på en løgn og den sluttede på en løgn. Velfærdsdebatten og optakten til valget Socialdemokratiet fik i løbet af foråret/sommeren 2007 solid opbakning til at kræve velfærd frem for skattelettelser. Der var nemlig ikke råd til begge dele. Efterhånden udviklede der sig en 4 S-Posten folkelig debat, der mundede ud i en stor demonstration tirsdag den 2. oktober 2007 på dagen for Folketingets åbning af et nyt folketingsår. Fagbevægelsen og en række ungdomsorganisationer havde arrangeret demonstrationer i en række store byer. Fra Slagelse deltog et stort antal i demonstrationen på Christiansborg Slotsplads under parolen: Ja til velfærd Nej til forringelser. Der er ingen tvivl om, at regeringen blev rystet over at konstatere, at ca borgere markerede deres store utilfredshed med regeringen. Som sædvanlig prøvede regeringen at rejse tvivl om antallet af deltagere, men ironisk nok undlod Anders Fogh Rasmussen denne gang at kalde demonstranterne for en samling socialistiske ballademagere. Han var klar over, at sådanne udtalelser kan være farlige for ham lige inden en valgkamp og den vidste han jo, at han snart skulle ud i! Han gik nu i gang med at fjerne andre af de tabersager, der kunne belaste regeringen under en valgkamp. De afviste asylansøgere udgjorde et stigende problem for regeringen. Den 22. oktober 2007 meddelte regeringen, at man var indstillet på at ændre på forholdene, så de afviste asylansøgere med børn fik mulighed for at bosætte sig udenfor asylcentrene. Dette var igen et eksempel på den utrolige kynisme, der præger regeringen og ikke mindst statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det var ikke for at skabe bedre forhold for de afviste asylansøgere, at regeringen ændrede kurs. Det var udelukkende af taktiske årsager for at tækkes Ny Alliance, der stod stærkt i meningsmålingerne og som måske betød, at

5 regeringen skulle satse på et andet parlamentarisk grundlag end Dansk Folkeparti. Dagen efter den 23. oktober 2007 udskrev Anders Fogh Rasmussen valg til Folketinget den 13. november Det sætter tingene i perspektiv, at der i skrivende stund intet er gjort for de afviste asylansøgere. Den nye integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er blevet bemærkelsesværdigt tavs siden hun blev minister. Hun har ellers været en af de borgerlige politikere, der har turdet rejse kritik af regeringens politik på asyl-området men det er desværre endnu et eksempel på, at penge og status tilsyneladende betyder mere end moral og medmenneskelighed. Jeg håber for hendes omdømme og troværdighed, at hun snarest kommer med en løsning. Folketingsvalget den 13. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 blev et historisk dårligt valg for Socialdemokratiet. For partiformand Helle Thorning-Schmidt blev det en anledning til at markere, hvad hun personligt står for. Det klarede Helle på en særdeles overbevisende måde. Hendes evne til at indgå i en debat med Anders Fogh Rasmussen i direkte TV-udsendelser og komme godt fra det har vel betydet, at der er skabt bedre grundlag for at vinde næste valg. Det vil jeg kommentere senere. Først vil jeg sige tak til de medlemmer, der aktivt deltog i valgkampen og var med til at sikre, at folketingsvalget i Slagelse-kredsen blev en stor succes. John Dyrby Paulsen fik et velfortjent godt valg med væsentligt flere personlige stemmer end ved forrige valg. Samtidig fik han et større antal personlige stemmer i kredsen end både Anders Fogh Rasmussen og Pia Kjærsgaard. Stort til lykke til John og en opfordring til at fortsætte den konstruktive og saglige linie du allerede har lagt i dit arbejde i Folketinget. Du har fået ønskepladsen som forsvarsordfører og det bliver en stor opgave at gennemføre et kommende forsvarsforlig. Som nævnt vil jeg gerne kommentere, hvad vi måske skal overveje, hvis vi skal vinde næste valg. Det er efterhånden svært at vide, hvad politikerne egentlig mener. Det skyldes i overvejende grad, at de såkaldte spindoktorer sammen med pressen hele tiden bestemmer dagsordenen. Regeringen har i høj grad benyttet sig af denne fremgangsmåde og hvis det alene drejer sig om at beholde ministertaburetterne har det vel været en succes. FOA FAG OG ARBEJDE Slagelse afdeling - for social udligning, demokrati og medbestemmelse med den offentlige sektor som dynamo S-Posten 5

6 Jeg synes, at det er på tide at politikerne tør stå ved den politik de er valgt til af deres vælgere og som er vedtaget i partiets program. Det skaber ikke troværdighed, hvis man er parat til at vende 180 grader for at opnå en bedre presseomtale. Det er derfor interessant, at Politiken den 8. januar 2008 på side 2 skriver i en overskrift: Vrede i S over ny udlændingestrategi. Jeg citerer videre fra artiklen: S-ledelsen kritiseres af gruppefæller for at lægge for stor vægt på strategiske manøvrer. Det sker, efter at partitoppen af frygt for vælgernes reaktion har bebudet et stop for udlændingeudspil før valg. Kritikerne bliver refereret for, at vi Socialdemokrater skal fremlægge den politik, vi brænder for og ikke bruge mere tid på at diskutere strategi. Uenigheden om det fornuftige i at ændre strategi på udlændingeområdet midt under en valgkamp skal selvfølgelig drøftes såvel i folketingsgruppen som i partistyrelsen. Min personlige holdning er nok den, at det først og fremmest drejer sig om at føre den politik, vi brænder for. Viser det sig, at man når frem til at ville ændre den, bør det ske som følge af, at man er blevet overbevist af gode argumenter eller erfaringer ikke af strategiske årsager. Jeg kan som et godt eksempel nævne diskussionen om skattestoppet. Socialdemokratiet var i meget lang tid modstander af regeringens skattestop, bl.a. som følge af, at det langsomt men sikkert ville udhule finansieringen af velfærdssamfundet. Socialdemokratiets ledelse opgav for et par år siden modstanden og accepterede skattestoppet i en periode under forudsætning af, at der blev gennemført en skattereform. Denne kunne først få virkning efter et folketingsvalg og med støtte fra mindst et af de store borgerlige partier. Denne ændring skete efter min bedste overbevisning af taktiske årsager. Problemet er bare, at det aldrig lykkedes for Socialdemokratiet at overbevise borgerne om, hvad der egentlig var Socialdemokratiets politik på området. Regeringen benyttede jo sidst i valgkampen lejligheden til at advare om, at hvis der kom en skattereform under en Socialdemokratisk regering ville det ramme boligejerne og det har uden tvivl påvirket valgresultatet. Igen må vi være vidne til, at allerede i årets uge 2 gik Anders Fogh Rasmussen direkte imod sine udtalelser til Helle Thorning-Schmidt under sidste fase af valgkampen, hvor han advarede imod nedsættelse af en skattekommission. Den er som bekendt nedsat med fhv. skatteminister Carsten Koch (S) som formand. Samtidig får kommissionen til opgave at finde løsninger, hvor alt er i spil med undtagelse af ejendomsværdiskatten. Anders Fogh Rasmussen ved jo godt, at denne løsning har givet enorme fordele for den mest velhavende del af befolkningen og det skal bare have lov til at fortsætte. Det er vel overflødigt at sige, at her har vi igen et klassisk eksempel på Anders Fogh Rasmussens kyniske strategi, hvor han uden skrupler bryder med tidligere holdninger, hvis det passer ind i det senere politiske forløb. Hermed har han fået parkeret debatten om mindre beskatning af arbejdsindkomst og kan så på et senere tidspunkt kassere resultatet på samme måde som han gjorde, da Velfærdskommissionen fremlagde sin rapport. Afsluttende vil jeg bemærke, at vi på partiforeningens generalforsamling den 5. marts 2008 kl i Slagelse-Hallen skal starte den kommunale valgkamp ved at vælge borgmesterkandidat til valget i november Jeg skal opfordre til, at alle deltager og bakker op om valget af Lis Tribler, der vil blive indstillet af bestyrelsen. Se indkaldelsen til generalforsamling andet sted i bladet. 6 S-Posten

7 Strøtanker Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Glædelig jul......og godt nytår! Mens vi her i Danmark bruger milliarder på at købe dyre julegaver, som vi i mange tilfælde kunne få meget billigere, når januarudsalgene begynder 3. juledag, har russerne forstået at indrette sig praktisk. Deres jul er i januar. Desværre for dem holder deres forretninger nok også udsalg lige bagefter. Måske skulle man blive multinational og gå på dansk udsalg, og så holde jul på russisk. Og præsten holdt en tale......det gjorde statsministeren også. I anledning af nytåret fik han lov til at tale til nationen, og benyttede lejligheden til at opfordre os til at vise mådehold. Lad os tage ham på ordet og være nøjsomme som Henning Dyremose, der kun ragede 100 millioner til sig; og beskedne som de direktører og bestyrelser, der bevilliger sig stigninger på usle 25 % i lønninger og honorarer. Tillid er godt......men kontrol er bedre, sagde Lenin, Sovjetunionens første diktator. Det samme er tilsyneladende den borgerlige regerings valgsprog, for aldrig har de ansatte inden for det offentlige område skullet bruge så meget af deres tid på at kontrollere stort og småt. Skulle en vis hr. A.F. Rasmussen mon være skabsleninist? Så du røgen......ellers er der nogen, der måske ser den for dig. Det forlyder, at Levnedsmiddel-styrelsen i år vil oprette et korps på 500 rygekontrollanter, der skal rundt i fædrelandet og kontrollere, at rygeloven ikke overtrædes bl.a. på barer og restauranter. På baggrund af de senere års mange fødevareskandaler tænker jeg på, at kræfterne måske kunne bruges mere hensigtsmæssigt på slagterier og i kølediske. Mærkeligt at tænke på......at hvis regeringens uansvarlige politik som flere økonomer advarer om medfører økonomisk overophedning, betyder det at mange vil blive sendt ud i kulden. Man falder over så meget og forleden dag faldt jeg over et mærkeligt udtryk less is more (mindre er mere). Sært, hvordan kan mindre være mere? Men her er løsningen: Det handler selvfølgelig om VKOregeringens holdning til den offentlige sektor. Hver gang nogen påviser, at skolerne forfalder, undervisningen forringes, patienter ligger på gangene osv., er der en minister der springer op og fortæller hvor mange milliarder, regeringen har givet til netop dét område. Fra forskning til faktura er regeringens holdning til forskning. Altså der skal kun forskes i det, der kan betale sig. Ingen plads til vilde ideer eller eksperimenter. Som en professor udtalte for nylig. Hvis de nuværende betingelser havde været gældende på H.C. Ørsteds tid, ville han ikke have opdaget elektromagnetismen, men været optaget af at produktudvikle stearinlyset. Mon vi får et af de sagnomspundne IC 4 tog at se på Slagelses banegård i 2008? DSB har i hvert fald lovet, at de kommer engang. S-Posten 7

8 Andedammen! Godt nytår! Af Lotte Hansen og Forsinket tillykke til: Ante Vrogoc og Kirsten Nielsen med de 60 år. Afdelingsformand i FOA Sigurd Gormsen 50 år. Villy Falk Andersen med de 75 år. Stort tillykke til: Svømmepigen Inger Andersen med de 90 år den 12. februar. Byrådsmedlem Leif Hansen med de 70 år den 10. februar. Tidl partiforeningskasserer Mona Jensen med de 60 år den 28. marts. Til de af jer der sidder derhjemme og tænker: Det er da sært at de har glemt min fødselsdag, vores bryllupsdag eller en anden festdag! Det er ikke med vilje! Det er ikke altid at vi er bekendt med HURRA-dagene. Så tillykke! Nytårsaften var der igen gang i den i Nordbyen. En del utilpassede unge fandt morskab i at brænde affaldscontainere af og smadre butiksruder. Brandvæsen og politi havde travlt. Heldigvis var der også en fædregruppe der tog ansvar, og var efter de unge. Så noget positivt er der kommet ud af balladen. Nu åbner der en ny LIDL på Vestre Ringgade. Jeg kigger stadig efter rundkørslen? Der er simpelthen så meget trafik på den vej. I sær ved skoletids begyndelse og afslutning. Rundkørslen kunne absolut have afhjulpet de problemer. I gamle dage var der altid nytårskoncert i VestsjællandsCentret. I gennem flere år var det Slagelse Garden, og efterfølgende har Selandia Brassband taget over. Men det er slut nu. Ingen Nytårskoncert! Folk kommer i centret for at handle, de skal sandelig ikke hygge sig eller nyde musikken. Synd at centrets ledelse ikke finder at nogle traditioner er værd at beholde! Slagelse Garden kunne afholde 30 års fødselsdag før jul. Stort Tillykke. 8 S-Posten

9 Der rasles med sablerne i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger. Skal de offentlige ansatte strejke? Ja, der er ingen tvivl om, at personalet efterhånden synes at det er for surt at gå på arbejde. De er glade for deres arbejde, de er glade for borgerne, men lønnen er helt til grin. Der er mindre tid til borgerne og mere tid til afrapportering og administrativt arbejde. Desværre bliver det borgerne, det kommer til at gå ud over. Vi kan kun håbe på, at forhandlerne kan blive enige om et rimeligt resultat, der tilgodeser både borgere og medarbejdere! Har du også set, at statsministeren nævnes som en af de der kandiderer til topposten i EU. Ja den franske præsident udtaler endda at statsministeren vil være et godt bud? Hvem mon så bliver statsminister? Bliver det vicestatsministerenj eller Venstres kronprinsj Hvem gætter du på? Nu tales der igen om, at vi skal have afstemning om de 4 EU-forbehold. Ja, det vil sige, man er ikke helt enig i regeringen, så nogen snakker kun om de to forbehold. Bare de dog kan blive enige. Slagelse Dream team har det ikke så godt! Træner Anja Andersen og flere af de gode spillere forlader holdet. Mange havde travlt med at kritisere Anja, og hun har garanteret heller ikke været nem! Men hendes dygtighed ka ikke tages fra hende, så der er alligevel nok en del, der vil komme til at savne hende. Det var bla. pga. hendes arbejde med Slagelse Dream team, at Slagelse kom på det store landkort! Alt det bedste for Anja i FCK og for Slagelse Dream team i fremtiden! Pia Chrismas Møller har valgt at gå enegang. Hun siger at hun fortsat stemmer sammen med den borgerlige regering? Indtil nu har hun da et par gange valgt at stemme sammen med Dansk Folkeparti og oppositionen. Det skal nok blive godt! AOF Sydvest Sjælland Tlf Fax Skovsøgade 10, 4200 Slagelse S-Posten 9

10 Historien om en hammer Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Se engang på denne hammer. Ved første øjekast en hammer med slidt skaft. En gammel hammer. Ja, gammel er den, og så har den en ikke helt almindelig historie. Derfor er den kommet på museum. Hammeren findes på et privat museum, nemlig Nordisk Kabel og Tråds el-museum i Glostrup. Har man forbindelserne i orden, kan man få en rundvisning, og det er rigtig spændende. Foruden hammeren er der masser af andre interessante ting at se. Men det er hammeren, det her handler om. Kig engang til på skaftet. Det er slidt i en helt bestemt form. Formen efter en hånd, der har brugt hammeren i 8 timer hver arbejdsdag i 55 år. Den samme hammer. Det samme arbejde. Hver dag. Med undtagelse af én. Det kommer vi tilbage til. Hammeren er blevet brugt hos firmaet Laurits Knudsen A/S, også kendt som LK, af den samme kvindelige arbejder i 55 år. Hendes navn fik jeg desværre ikke fat i, men hun var i 55 år ansat hos Laurits Knudsen A/S, og havde den samme opgave i alle 55 år: At banke nitter sammen i elafbrydere. Til det brugte hun hammeren undtagen den ene dag, da hendes mand mødte på fabrikken og undskyldte mange gange, at konen ikke kom på arbejde, men hun havde altså født om natten. Men hun skulle nok være der næste dag. Og det var hun. De afbrydere, der er blevet banket sammen med hammeren, må kunne tælles i titusinder eller måske hundredetusinder. Der sidder sikkert stadig masser af dem rundt om i Danmark. Og hammeren ligger i sin montre på NKT s museum som et lille stykke industri- og arbejderhistorie, der kan sætte tanker i gang. 10 S-Posten

11 Partiforeningens hjemmeside Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Som det sig hør og bør, har vores partiforening naturligvis en hjemmeside på nettet. På grund af skift af webmaster har siden ligget lidt stille i nogle måneder, men nu er den blevet vakt til live igen. Du finder den på adressen som er fælles forside for alle partiforeningerne i Slagelse kommune. Her klikker du så på Slagelse og er dermed inde på din lokale partiforenings hjemmeside (hvor du bl.a. kan finde S-Posten i pdf-format). På hjemmesiden kan du også finde link til f.eks. vores partiprogram og vores websikon, der er en kort oversigt over hvad socialdemokraternes holdning er til forskellige emner. Du er velkommen til at bede webmasteren om at sætte f.eks. meddelelser om arrangementer på hjemmesiden. Send en mail til så finder vi ud af det. Til samme adresse kan du også sende forslag og gode ideer til, hvordan du synes, at vi skal bruge vores hjemmeside. Lidt mere luft i Økonomien Få et gratis økonomi eftersyn Få råd til at gi en uventet gave. Arbejdernes Landsbank er specialister i privatøkonomi og vi finder gerne lidt luft der kan gøre din hverdag sjovere. Kontakt os og aftal en tid, det ta r en lille time. Det er måske det værd. Arbejdernes Landsbank S-Posten 11

12 Hård mod de hårde Af John Dyrby Paulsen (S), MF Skatteordfører På nogle områder stiger volden desværre fortsat i Danmark: Stadig flere børn bliver kriminelle. Igennem de seneste seks år er straffen for vold hævet. Det kan være godt, men det er ikke nok. Vi må og skal gøre op med den lidt slappe holdning til forebyggelse, så vi ikke alene straffer de kriminelle unge, men også tager fat fra begyndelse, og det sagtens være overfor børn, der er under 15 år, og som kender alt til den kriminelle lavalder i Danmark på netop 15 år. Vi læser historierne og ser billederne på tv. Stenkast efter brandbiler og ambulancer handlinger, der for at sige det lige ud forekommer bindegale. I sådanne sager bliver vi alle sammen fyldt af vrede, og vi har frem for alt lyst til at sætte hårdt mod hårdt. Derfor er det vigtigt, at vi som politikere holder hovedet koldt og ikke lader os rive med. Men det er også vigtigt, at vi ser virkeligheden i øjnene og ikke slår det hen som drengestreger og engangsforeteelser. Hårdere straffe kan være OK, men ikke nok Og virkeligheden er, at volden fortsat stiger i Danmark på nogle områder. Lad mig nævne to tal: For det første er volden over en bred kam steget med næsten 20 pct. siden For det andet viser nye tal, at antallet af mindreårige, der overtræder våbenloven - blandt andet går med kniv - er steget med næsten 50 pct. Det er altså børn i alderen år, der render rundt med kniv eller andre våben! Har du glemt at betale kontingent Nej det har du selvfølgelig ikke, og dog! Hvis du har glemt det, så vil kassereren gerne se lidt kroner. Har du fået smidt girokortet væk, kan et nyt rekvireres hos kasserer Sibel Pusat, Hegnet 10, 4200 Slagelse. Tlf Venlig hilsen Finn Schou-Larsen, Formand 12 S-Posten

13 Socialdemokratiet har sammen med regeringen hævet straffen for vold. Det har været nødvendigt, og godt for vores retsfølelse som borgere. Men det har altså ikke været nok til at bremse volden. Vi skal ikke til at sætte 12-årige børn i fængsel, det hører ikke hjemme i et civiliseret samfund som det danske, og det løser ikke problemet, men vi er nødt til at gøre et eller andet! Flere redskaber til politi og SSP Efter min mening har der været en alt for slap holdning i forhold til at forebygge, at udsatte børn udvikler sig til at blive afstumpede kriminelle. Regeringen har simpelthen forsømt den sociale indsats. Det er en tragedie for børnene, og for alle os andre i det danske samfund, som risikerer at blive ofre. Derfor skal der kunne sættes hårdt ind, også overfor børn under 15 år. I Socialdemokratiet skal vi stramme op om den sociale indsats for at komme kriminaliteten og den afstumpede vold til livs. Blandt andet vil vi stramme op, så det maksimalt må tage en uge at lave en redningsplan for børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet. Der skal være redskaber til effektive foranstaltninger for politi og SSP. Og så skal der oprettes særlige sociale indsatszoner, hvor myndighederne skal rykke ud øjeblikkeligt, hvis der er familier med særlige problemer. Forebyggelse kræver en lige så fast hånd som straf af voldsmænd. Det er gammeldags og utilstrækkeligt at tro, at man enten kan nøjes med hårdere straffe eller mere social forebyggelse. Vi er nødt til at gøre begge dele, hvis vi vil bekæmpe den stigende vold blandt helt unge. Vigtige Internetadresser Ny Slagelse Partiforenings hjemmeside: Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyhedsbreve vedr. Slagelse kommune: Slagelse kommunes hjemmeside: Nyhedsbreve vedr. Region Sjælland: Socialdemokraterne i Slagelse kommunes hjemmeside: Nyhedsbreve vedr. partiet på landsplan: Nyhedsbreve vedr. partiet i Europa-Parlamentet: Har du yderligere Internet-adresser, som du syntes er vigtige for medlemmerne, så mail dem venligst til: Malernes Fagforbund for Slagelse og omegn Mariendals Allé Slagelse Telefon S-Posten 13

14 Annonce Plakatudvalget har brug for dig! Vi ved det alle sammen. Julen er ingenting uden pynt og juletræer og på præcis samme måde er det med valgkampe. Til valgkampe hører en skov af plakater, der er med til at sætte stemningen og forventningen i vejret hos vælgerne op mod valgdagen. I Socialdemokratiet bidrager vi naturligvis også her lokalt med stor energi til, at denne tradition holdes i hævd. I forbindelse med den netop overståede valgkamp betød det jo, at Johns flotte billede prydede i hundredvis af lokale lysmaster dette var måske i allersidste ende også medvirkende til, at han fik et meget flot valg, og dermed konsoliderede sin plads på Christiansborg. Selvom om nogen måske har den fornemmelse, så kravler plakaterne ikke op i lysmasterne af sig selv. En skare af partikammerater, står for at klistre, kravle og binde plakaterne op i masterne, når valget er udskrevet. Det har igennem mange år været en relativ sluttet kreds, som har stået for dette vigtige arbejde. Men som i alle mulige andre sammenhænge går tiden ej heller ubemærket henover plakatophængerholdet, og gennemsnitsalderen har efterhånden sneget sig så højt op, at det ikke længere er forsvarligt at se nogle af dem kravle på stiger og i lysmaster. Så derfor: Vi har brug for nye/yngre kræfter i partiforeningen, der gerne vil være med til at pynte op, når valgtrommerne igen lyder. Vi beder derfor alle, som er interesserede i at give en hånd med, når det gælder, om at melde sig til formanden for plakatudvalget Børge Parsberg Madsen. I kan kontakte Børge på tlf eller Sæt et kryds i kalenderen Sæt et kryds i kalenderen og reserver torsdag den 22. maj om aftenen til et foredrag, der med garanti bliver meget spændende. Det er lykkedes os at fange Sven Burmester, der er forfatter og tidligere vicedirektør i Verdensbanken. Han vil holde et foredrag om Mellemøsten, Islam og mulighederne for fred og fredelig sameksistens mellem kulturerne. Sted og nøjagtigt tidspunkt vil blive meddelt senere, bl.a. i næste nummer af S-Posten samt på vores hjemmeside. Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 22. maj. Hilsen, Hans Lembøl, formand i Møde- og aktivitetsudvalget S-Posten 14

15 Annonce Vi mangler arbejdskraft Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening I partiforeningen har vi et Møde- og aktivitetsudvalg. Dette udvalg har flere interessante opgaver som f.eks. navnet antyder det at arrangere møder, specielt offentlige møder, at stå for udadvendte aktiviteter, hvor vi gør reklame for Socialdemokraterne. Udvalget har også til opgave at sørge for en masse praktiske ting i forbindelse med valg. Ved det nylige folketingsvalg spændte opgaverne fra husstandsomdeling af valgfoldere til at arrangere en helikopterlanding og kørsel med politikere i veteranbrandbil. Vi ved ikke, hvornår det næste folketingsvalg kommer. Det kan vare længe, og det kan, ligesom det seneste, blive udskrevet med kort varsel.men vi ved med sikkerhed, at der både er kommunalvalg og valg til Europa-parlamentet i 2009, og der er en forholdsvis stor mulighed for, at der her i 2008 vil blive afholdt folkeafstemning om de såkaldte EU-forbehold.I alle tilfælde er der brug for nogle, der har lyst til at give en hånd med. Det kan være til vores traditionelle aktiviteter på Nytorv, til klistring og opsætning af plakater, til uddeling af valgmateriale i bestemte områder osv. Det vil være helt fint, hvis specielt nogle af vores yngre medlemmer har lyst til at melde sig under fanerne, og bruge nogle timer engang imellem til at gøre en indsats for vort parti. Intet kommer af sig selv, undtagen nullermænd og lommeuld, så skal vi have det her samfund gjort lidt bedre, må der både varme hænder, fødder og hjerter til. Har du en af delene eller alle tre, så meld dig under fanerne. Kontakt gerne Hans Lembøl på eller så finder vi ud af, hvad du kunne have lyst til at tage fat med. Rugvænget Slagelse Tlf.: S-Posten 15

16 Ups, en smutter eller hvad...? Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Dér var vi ved at få fødderne ind i spinatbedet. Ja, jeg tænker på løftet til de offentligt ansatte om ekstra 5 milliarder. Der blev lige lovet lidt for meget lidt for hurtigt, og det er forståeligt, at det gav anledning til en del utilfredshed rundt omkring. Men lad os tage den én gang til og se lidt nærmere på sagen. Ingen tvivl om, at de offentligt ansatte har et ganske berettiget krav på en lønjustering. Lønningerne og ikke mindst frynsegoderne på det private arbejdsmarked er generelt blevet forbedret så meget, at de offentligt ansatte, ikke mindst på det vi kan kalde SOSU-området, er sakket langt bagud. Da Dansk Folkeparti derfor meldte ud, at man ville gå ind for en pulje på 5 milliarder kr. til de offentligt ansatte, og specielt SOSU-området, var det ganske logisk, at Socialdemokraterne tilsluttede sig, da vi naturligvis også ønsker at forbedre lønningerne der, hvor man er kommet bagud. Det så ud til, at der var et flertal uden om regeringen, men så fik Lars Løkke Rasmussen fantasien på gled med må man indrømme - et politisk columbusæg: Ingen ekstra penge, men fremrykning af lønjusteringer, der alligevel ville være kommet. Så faldt Dansk Folkeparti til patten, for da det kom til stykket, ville man jo grumme nødig udfordre VKO-samarbejdet. Så stod vor gode Helle dér og havde ingen anden mulighed end at erklære, at når man ikke kunne få de 5 milliarder, var det da en tilfredsstillende løsning. Med andre ord: Socialdemokraterne havde ikke andet valg end at gøre en dyd af nødvendighed, da flertallet for at finde de 5 milliarder var væk. SOSU erne og andre lavtlønnede offentligt ansatte fik hermed et lærestykke i, hvor meget de kan stole på Dansk Folkeparti, der under valgkampen talte meget varmt om nødvendigheden af lønforbedringer på dette område. Men da det kom til realiteterne, sprang Dansk Folkeparti straks på Lars Løkkes limpind og løb fra alle de smukke løfter til de offentligt ansatte. Det bliver forhåbentlig husket til næste valg. Det var så den umiddelbare politiske del. Men ved siden af det politiske er der også en faglig vinkel, som det kan være interessant at fundere over. HVIS NU der var blevet givet de fem milliarder til SOSU-området, med eller uden medvirken fra V og K, hvad var der så sket? Der ville være skudt et ordentligt hul i det, vi kalder Den danske model, altså den måde, arbejdsmarkedets lønninger reguleres på her i Danmark, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere gennem forhandlinger og undertiden også konflikter når frem til et forlig om den kommende periodes overenskomster. Staten blander sig kun i de tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige, og kun på den måde, at forligsmandens mæglingsforslag altså ikke regeringens ophøjes til lov. At have givet de lavest lønnede på det offentlige område 5 milliarder ville have været godt for dem, men at lukke op for, at lønningerne skulle bestemmes af regering eller folketing, ville have været skidt. Det er det jeg mener, når jeg indledningsvis skriver, at vi var ved at få fødderne ind i spinatbedet.for hvor var så det næste område, hvor man skulle overlade de hidtidige forhandlingsløsninger til regering og folketing? Det kunne ende med, at løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked blev et lovgivningsspørgsmål, og ikke et forhandlingsspørgsmål imellem de berørte parter. 16 S-Posten

17 Jeg er ikke helt sikker på, at det ville være nogen god idé. Selv om man naturligvis under de offentligt ansatte ordentlige lønforbedringer, tror jeg at fagbevægelsen dybest set er godt tjent med, at Den danske model ikke blev fejet af banen. Nu fusede de ekstra øremærkede 5 milliarder foreløbig ud som en våd nytårskineser. Men sagen, lønningerne til dem der passer og plejer og slider og slæber, er immervæk kommet på dagsordenen og forsvinder næppe fra den foreløbig, så der er måske håb forude. Der er i hvert fald mange der er blevet opmærksomme på, at der er et område, der må ske noget på rent lønmæssigt. Både fordi det er rimeligt, at de der påtager sig SOSU-opgaverne, får en ordentlig løn for det, og fordi det er og bliver svært at rekruttere medarbejdere til disse opgaver, hvis lønnen ikke modsvarer arbejdet. Men det bliver altså fagbevægelsen, der på traditionel vis må finde ud af at fordele den kage der nu er at fordele. Menighedsråd Partikontoret har opfordret de lokale partiforeninger til at indsende oplysninger om medlemmer, der ved sidste menighedsrådsvalg blev valgt som menighedsrådsmedlemmer eller stedfortrædere. Listen blev ikke opdateret dengang. Partikontoret vil gerne have kontakt med disse medlemmer med henblik på at danne et kirkenetværk forud for det kommende menighedsrådsvalg. Slagelse provstikontor har været til stor hjælp og fremsendt en liste over navne på samtlige valgte menighedsrådsmedlemmer. Da listen også omfatter medlemmer fra andre partier, er den sammenholdt med partiforeningens medlemsliste. Ud fra dette vil vi indberette en liste til partikontoret. For at sikre, at alle er kommet med, vil jeg opfordre valgte menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere til at kontakte mig snarest på tlf eller maile til med oplysning om, hvilket menighedsråd I er valgt til. Jeg håber at høre fra jer. Med venlig hilsen Finn Schou-Larsen NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDERFORBUNDET HOLBÆK/SLAGELSE AFD RUGVÆNGET SLAGELSE TELF FAX S-Posten 17

18 Hvorfor ikke folkeafstemning? Af John Dyrby Paulsen (S), MF Skatteordfører Med god ret blev der i december diskuteret for eller imod en folkeafstemning om den såkaldte reformtraktat eller Lissabontraktaten, som den officielt er døbt. Vores parti endte efter en lang proces med drøftelser i partistyrelsen og folketingsgruppen med ikke at støtte kravet om en folkeafstemning. Der er ikke noget juridisk grundlag for, at der skal afholdes en folkeafstemning, fordi der ikke er tale om suverænitetsafgivelse fra dansk side i forbindelse med traktaten. Det ville der være, hvis vi ikke havde haft de fire forbehold, men det har vi altså, og dem skal der stemmes om på et senere tidspunkt. Det i sig selv er imidlertid ikke til hinder for, at der afholdes en folkeafstemning, og der er fortilfælde for at folkeafstemninger har været afholdt, selvom der ikke har været tale om suverænitetsafgivelse. Alle i folketingsgruppen tilsluttede sig beslutningen med undtagelse af to medlemmer. Den ene mente ikke, at han kunne støtte traktaten, ikke fordi den i sig selv er et problem, men fordi han frygtede, at den ville føre til yderligere regler, der ville indebære suverænitetsafgivelse (Klaus Hækkerup). Den anden kunne godt støtte traktaten, og ville stemme ja ved en afstemning, men mente at den af principielle grunde skulle til folkeafstemning (Thomas Adelskov). det senere kan udvikle sig i en retning, man ikke bryder sig om. Argumentet om, at specielt EU-spørgsmål skal afgøres ved folkeafstemninger er jeg ikke enig i. Traktaten tager ikke suverænitet fra Danmark, og derfor er der ikke mere grund til en folkeafstemning end der er i så mange andre tilfælde: fx starthjælp, besparelserne på sygehusene, lønnen til offentligt ansatte. krigsdeltagelse i Irak osv. Et helt tredje argument der har været vendt en hel del gange i vores interne debat har været, om vi virkelig skal støtte Fogh i hans bestræbelser på at få en toppost i EU. Argumentet er, at vi kunne have fået flere stemmer ved folketingsvalget den 13/11-07 ved at forlange en folkeafstemning, og at vi blot går Foghs ærinde ved at vente med folkeafstemningen til de fire forbehold.. Jeg tror, at det er rigtigt, at vi ville have fået et par ekstra mandater ved valget, hvis vi havde insisteret på en folkeafstemning nu i forbindelse med Lissabon-traktaten, men det ville unægtelig have været at gå på kompromis med vores egne holdninger, og det smager lidt vel rigeligt af gold valgtaktik. Begge holdninger er ikke uden en vis ræson, men de er heller ikke uproblematiske. Hvis vi skal stemme nej, fordi noget senere kan føre til noget andet; ja så er der næsten ikke noget, vi kan stemme ja til, for der vil altid være risiko for, at 18 S-Posten

19 Hvorfor ville Fogh ikke interviewes? Af Hans Lembøl, bestyrelsesmedlem i Slagelse Partiforening Mandag den 26. november havde AOF og Socialdemokraterne arrangeret et offentligt møde med journalist Bo Elkjær, der har beskæftiget sig indgående med Irak-krigen og baggrunden for Danmarks krigsdeltagelse. Det blev et meget spændende møde. Nogle kan huske, at en journalist fra Ekstrabladet, Bo Elkjær, forgæves sendte flere hundrede anmodninger om et interview om Danmark og Irak-krigen til statsministeren. Til sidst fik Elkjær sit interview. Men hvorfor var den mediebevidste Fogh Rasmussen så pressesky? Det gav Bo Elkjær sit svar på ved et møde, arrangeret af AOF mandag aften. Det var interessante ting, tilhørerne fik at vide. Ekstrabladets journalist havde foretaget en årelang research, og kunne fremlægge store mængder dokumentation fra ind- og udland om, hvordan Danmark var kommet med i Irak-krigen på baggrund af usande oplysninger. Som bekendt var begrundelsen, at Saddam Hussein og Irak var i gang med at udvikle masseøde-læggelsesvåben, som USA og Vesten ikke ønskede at se i hænderne på en brutal diktator.statsministeren udtalte i den forbindelse, at masseødelæggelsesvåben ikke var noget vi tror, at Irak har, men noget vi ved, at de har. Med dokumentation fra både Danmark, England og USA gjorde Bo Elkjær rede for, hvordan USA allerede inden angrebet på World Trade Center havde lagt planerne for Irak-krigen, og hvordan man allerede inden Danmark officielt besluttede at gå med i krigen selv om lovligheden heraf fortsat er yderst tvivlsom havde informationer fra IAEA, det internationale atomenergiagentur og fra andre kilder, der godtgjorde, at Irak ikke have atomvåben og heller ikke var i gang med at udvikle sådanne. Ligeledes forelå der informationer om, at de kemiske våben, Irak ifølge USA skulle råde over var så gamle, at de måtte anses for virkningsløse. Der blev som bekendt heller ikke trods intense eftersøgninger fundet masseødelæggelsesvåben i Irak.Hvorfor sendte Danmark alligevel soldater i krig? Hvorfor har det været uhyre vanskeligt at få aktindsigt? Hvorfor udtalte både statsministeren og udenrigsministeren sig i Folketinget imod bedre vidende i forbindelse med beslutningen om at sende danske soldater i krig? At de gjorde det, mente Bo Elkjær at have dokumenteret til overmål. Men hvorfor? Dette spørgsmål blev efterfølgende livligt diskuteret af og med tilhørerne. Der var forskellige bud, men den faktiske baggrund kan der naturligvis kun gisnes om. Måske kan den komme frem gennem en rigsretssag, hvis en sådan kan rejses. Der var i hvert fald enighed blandt tilhørerne om, at det er dybt betænkeligt for demokratiet, hvis en regering på baggrund af usande oplysninger over for Folketinget fører landet ud i en krig. S-Posten 19

20 Slagelse Partiforening Ordinær generalforsamling onsdag den 5. marts 2008 kl Slagelse Hallen, Parkvej 33 - Slagelse Dagsorden: 1. Velkomst v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretninger 5.1 Bestyrelsens beretning v/formand Finn Schou-Larsen 5.2 Byrådsgruppens beretning v/byrådsmedlem 5.3 Mundtlige/skriftlige beretninger fra AOF og DSU 6. Regnskab 2007 og budget 2008 v/kasserer Sibel Pusat 7. Indkomne forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen) 8. Procedure vedr. opstilling af byrådskandidater til kommunevalget Indstilling af borgmesterkandidat til kommunevalget Lis Tribler modtager genvalg 9. Valg ifølge lovene: 9.1 Formand for 2 år: Finn Schou-Larsen er på valg (modtager genvalg) bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år: Jørn Bach (modtager genvalg) Børge Parsberg Madsen (modtager genvalg) Marianne Mortensen (modtager ikke genvalg) Peter Vig (modtager ikke genvalg) Birgit Jørgensen (modtager genvalg) Kaj Andersen (modtager genvalg) bestyrelsessuppleant for 2. år: Vakant bestyrelsessuppleant for 1 år: Vakant revisor for 2 år: Gorm Pedersen (modtager genvalg) revisorsuppleant for 2 år: Steen Bach Nielsen (modtager genvalg) kreds-regions og fællesledelsesrepræsentanter er på valg for 2 år 9.8 Indstilling til fællesledelsen af kongresdelegeret: Formanden er på valg (modtage valg) 9.9 Indstilling til fællesledelsen af kongresdelegeretsuppleant: Næstformanden er på valg (modtager valg) 10. Indstilling af folketingskandidat til Kredsen: John Dyrby Paulsen er på valg: (modtager genvalg) 11. Orientering fra regionsmedlem og folketingsmedlem 12. Intern debat (pressen forlader lokalet)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere