Referat fra 23. WebReq-brugergruppemøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 23. WebReq-brugergruppemøde"

Transkript

1 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: Mobilnr Dato Vor ref. IBS Referat fra 23. WebReq-brugergruppemøde Tidspunkt: Onsdag, den 25. januar 2017 Sted: MedCom Deltagere: Tine Beith, Region Nordjylland Hanne Damgaard Jensen, RM, Datakonsulentrepr. Henrik Duch Laursen, KMA, AUH Skejby, MADS Marianne Broholm, KBA, Odense Universitetshospital Thøger Gorm Jensen, KMA, Od. Universitetshosp., DSKM Lone Espensen, KIA, Odense Universitetshospital, DSKB Lotte Krogh, KGA, Odense Universitetshospital, DSMG Martin Bak, Patologi, Odense Universitetshospital, DSKP Gitte Borgen, KBA, Næstved Sygehus Lars Engers Petersen, KBA, Slagelse Sygehus, DSKB Elly Keller Kristensen, KMA, Hvidovre Hospital Maj-Britt Nordahl Andersen, Patologi, Hvidovre Hospital Ane Bøgh Poulsen, Statens Serum Institut Kurt Rasmussen, PLO Karsten Wenningsted-Torgard, PLO Palle Mark Christensen, PLO Margit K. Tofting, bioanalytiker, Løgstrup Lægehus Kristina Bauer, bioanalytiker, Lægerne Gl. Ølstykke Else Friis Nielsen, CSC Datalab Margit Rasmussen, DMDD Erik Jacobsen, DMDD Michael Thomsen, DMDD Erik Fabricius Andersen, DMDD Ib Johansen, MedCom Gitte Henriksen, MedCom Tina Aagaard Bjørnsholm, MedCom Iben Søgaard, MedCom (referent)

2 Fraværende: Liselotte Lindner, Region Nordjylland Uffe Lystbæk, KBA, Aarhus Sygehuse Torben Frøstrup, CGI Helle Bering Jensen, FSA Labsvarportalen, brugergruppe Referat: 1. Velkomst, referat (referatet findes her): Ib byder velkommen. Der er uddelt rejseafregningsskema. Referatet fra sidste møde bliver godkendt. Kort gennemgang af dagsordenen. Kort præsentationsrunde. 2. Siden sidst: Nyt fra MedCom, herunder: MedCom igangsætter proces med indsamling af emner til MedComs næste projektperiode. Info om disse planer. MedCom10-projektperioden slutter med udgangen af 2017, hvorefter MedCom11- projektperioden starter og kører i MedCom er så småt begyndt at indsamle ønsker til MedCom11 i løbet af foråret/sommeren fra vores forskellige samarbejdsparter. Økonomiaftaler, finanslov, sundhedsaftaler, RSI-pejlemærker, overenskomstaftaler og digitaliseringsstrategier vil også have indflydelse på indholdet af MedCom11. Nye test-cpr-numre MedCom har efter beslutning i MedComs styregruppe og efter CPR-kontorets anvisning fået udarbejdet en officiel liste over test-cpr-numre. Test-CPR-numrene overholder CPRsyntaksen, dvs. uden modulus 11-valideringen. Test-CPR-numrene er med meget høje løbenumre og er derfor velegnede til testformål. Der er ligeledes fiktive adresser og familierelationer i listen. De nye test-cpr-numre må bruges i produktion, og alle parter skal sørge for at slette de test-cpr-numre, de tidligere har brugt i deres produktionssystemer. MedCom har fået rettet alle testeksempler til EDI- og XML-breve, så det er et af de nye test- CPR-numre, der står der. Det er på møde mellem MedCom, PLO, PL-forum og Danske Regioner aftalt, at alle lægesystemer rydder op i deres test-cpr-numre. Der er ikke noget nyt i forhold til erstatnings-cpr-numre. De fleste lægesystemer har udviklet mulighed for at hente erstatnings-cpr-numre, men de må ikke bruge det. Elly beklager sig over, at lægepraksis er meget kreative i forhold til at opfinde erstatnings-cprnumre. Danske Regioner har ikke villet godkende løsningen, men der pågår en proces. Thøger fortæller, at der er et stort problem med asylansøgere, hvor der oprettes nyt erstatnings-cpr-nummer, hver gang de kommer i kontakt med hospitalet. For 20 år siden blev der lavet en løsning, hvor man blot lagde 4 til det første ciffer, men den løsning må man heller ikke bruge i sundhedsvæsnet. Dansk Selskab for Klinisk Genetik deltager på dette møde som observatør. Der vil fremover være mulighed for elektronisk rekvisition af undersøgelser til dette speciale, som dermed vil indgå i brugergruppen. Lotte Krogh, som er overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital deltager som observatør på dagens møde, men Ib foreslår, at Lotte deltager fast i 2

3 brugergruppen fremover. Hvornår den elektroniske rekvisition bliver taget i brug i hele landet, vides ikke. I rekvisitionen til klinisk genetik vil der være mulighed for at angive ønsket svartid. 3. Releasen december 2016 Dette er med, også problemerne. Kort gennemgang (Margit) Margit gennemgår de ændringer, der var med i december-releasen. Se præsentationen! Minikald nu kun med NemID De gammeldags minikald lukkes i løbet af foråret 2017, hvorefter nyt minikald med NemID tages i brug. Kald til Laboratoriesvarportalen fra WebReq logges ikke i MinLog, da ikke alle lægesystemer sender CPR-nummer med i parameterkaldet. Det vil kræve, at alle lægesystemer skal udvikle det, sådan at der både sendes CPR-nummer med på aktuel medarbejder (fx bioanalytiker), men også på ansvarlig medarbejder (fx praksislæge). 4. Prioritering af indkomne ønsker Ønskelisten med løsningsforslag gennemgås, og det besluttes, hvad der udvikles. Kun prioritet 2-3 drøftes. Prioritet 4-5 gennemgås ikke. Prioritet 1 laves automatisk. (Margit). Id-nr. 1: Tillad bestilling af analyse med Snr. >850 på bestemte CPR-nr. (prioritet 1): Det foreslås, at man i WebReq fjerner >850. Samtidig laves det, så hvert enkelt laboratorium kan lave personspecifikke profiler. Det betyder, at når patientens CPR-nummer tastes ind hos lægen, vil den specifikke profil dukke op som en mulighed hos lægen. Prioritet 1. Rettelse: Det blev ikke aftalt, at man fjerner >850, men det laves, så hvert enkelt laboratorium kan lave personspecifikke profiler. Id-nr. 2: Oversigt/udskrift af gemte (prioritet 1). Prioritet 1. Id-nr. 3: Ændre betegnelsen for glas (prioritet 1). Brugergruppen mener, at glas er så indgroet et begreb, så det vil formentlig give flere forvirringer, hvis man laver det om. Ændres til en prioritet 5. Margit kontakter pågældende læge samt laboratorium. Id-nr. 4: Mulighed for selv at skrive besked i advis, og at den besked, der står i forvejen, så forsvinder (Prioritet 1). Prioritet 1. Id-nr. 5: Mulighed for at knytte et link til prioritet i patologi (prioritet 1). DMDD vil sætte fokus på patologi i 2017 og tager på laboratoriebesøg for at finde ud af, hvad patologiafdelingerne efterspørger. Det er ligeledes et ønske fra patologiafdelingerne, at man skal sende en prøvetype med ved rekvireringen i WebReq. Prioritet 1. Id-nr. 6: Mulighed for tilbagesvar/reminder på egne analyser (prioritet 1). Umiddelbart er egne analyser ikke med i tilbagesvarsprojektet, men Ib synes, man skulle tænke det med ind i næste fase i projektet. Synes, vi skal udskyde dette ønske lidt. Det vil skulle sættes op pr. klinik. Palle argumenterer for, at i forbindelse med akkreditering er der overraskende mange ting, lægepraksis skal holde styr på, så alt hvad man kan få reminder om, vil være kærkomment. Det aftales, at ønsket tænkes nærmere igennem. Kurt mener, at det ud over pr. praksis også bør være på analyseniveau. Ændres til prioritet 2. 3

4 Id-nr. 7: Patientnavn mere tydeligt på PTB (prioritet 2). Der vil formentlig være rigtig mange meninger om dette. Ændres til prioritet 5. Id-nr. 8: Mulighed for at slette en mobillab.prøve (prioritet 2). Det aftales, at der kommer en pop up ved sletning af mobillab.rekvisition, hvori der står det rigtige telefonnummer til laboratoriet eller mail-adresse. Ændres til prioritet 1. Id-nr. 9: Forslag om, at Nulstil ændres til Hjem (prioritet 2). Enighed om, at Nulstil er meget sigende. Ændres til prioritet 5. Id-nr. 10: Tydeligere markering, eller allerbedst automatisk ændring af slettede analyser ved hentning af rekvisitioner fra andre regioner (prioritet 2). Erik Andersen foreslår, at der laves mulighed for, at lægen sletter de respektive analyser efter at have taget stilling til, hvilke han i stedet vil have. Ændres til prioritet 1. Id-nr. 11: Mulighed for at indføre blokering på dage til ugers varighed på visse blodprøver (prioritet 2): Der er allerede en mulighed i WebReq, hvor man kan se seneste svar (de sidste 3 mdr.), som dukker op for hver biokemiprøve, man bestiller. Man kunne lave mulighed for, at man på analyseniveau kan bestemme, at seneste prøve skal dukke op. Det vil dog ikke løse problemet, da systemet kun spørger 3 måneder tilbage. Tina foreslår, at man i samme funktion kunne få mulighed for at bestille kopisvar, så man ikke får en ekstra arbejdsgang. Erik Jacobsen foreslår, at vi spørger laboratoriesvarportalen, om man kunne få en webservice, hvor man kun spørger på én NPU-kode. WebReq udvikler mulighed for, at laboratorierne kan sætte det på enkeltanalyser, og der bliver ikke spurgt på MIBA. Det aftales, at man forsøgsvis prøver at lade WebReq spørge på laboratoriesvarbanken på samtlige analyser i én region, fx Region Syddanmark. Der er også ønske om, at hvis man bestiller en sammensat prøve, så skal den pakke den sammensatte prøve ud og spørge på de underliggende analyser. DMDD kigger på en løsning. Id-nr. 12: Fjernelse af ekstra dialogvindue, når man lægger på hotel (prioritet 2): Michael foreslår, at systemet kommer med en pop up, hvor den spørger, om man vil have udskrift. Her skal man kunne svare ja, nej eller spørg ikke igen, og så gemmes indstillingen, så man ikke spørges fremover. Hvis man vil have ændret indstillingen, skal man kunne gå ind et bestemt sted og ændre indstillingen. Ændres til prioritet 1. Id-nr. 13: Bedre markering af, at man fejlagtigt sender endnu en rekvisition på tidligere rekvirerede prøver samme dag, da det udløser flere remindere (prioritet 2): Vi bliver enige om ikke at ændre noget og se, hvor galt det går. Ændres til en prioritet 5. Id-nr. 14: Mulighed for laboratorierne for at hjælpe lægerne via teamviewer eller andet (prioritet 5): Man skal selv sætte dette op. Ikke en WebReq-opgave Id-nr. 15: Mulighed for at sætte lægerne på stand by, mens laboratoriesystemerne er i gang med større rettelser via PRODAT (prioritet 5): Ikke praktisk muligt. Id-nr. 16: Mulighed for, at pop up, om der ønskes udskrift, default står som nej (prioritet 1): Se Idnr. 12! Id-nr. 17: Bedre mulighed for sporbarhed af rekvisitioner (prioritet 2): Ændres til prioritet 1. 4

5 Id-nr. 18: Mulighed for, at prompt-besvarelser altid medsendes for mikrobiologiprøver, uanset om prøven indsendes af rekvirenten eller patienten (prioritet 2): Ændres til prioritet 1. Id-nr. 19: Validering på WebQuality CPR-nummer i BackEnd, idet man ikke må sætte bindestreg (prioritet 1): Prioritet 1. Id-nr. 20: Mulighed for, at patienten selv via sundhed.dk kan se, om der ligger rekvisitioner på rekvisitionshotellet (prioritet 3): Elly fortæller, at for de laboratorier, der benytter ADBact, foreligger det allerede i laboratoriesvarportalen, at der er modtaget en prøve, men det bliver i mange tilfælde misfortolket af borgerne, som tror, at der foreligger et svar, som de blot ikke kan læse. Hvis det skal være en mulighed, skal det i hvert fald være meget tydeligt for borgerne, at det blot drejer sig om en rekvisition. Det er ikke et forslag til WebReq, men et forslag til sundhed.dk, som MedCom bringer videre. Ændres til en prioritet 5. Id-nr. 21: Ønske om genvejstast på Indlæs under gemte eller hotel (prioritet 1). Id-nr. 22: Se Id-nr. 11! Id-nr. 23: Ønske om at kunne downloade mikrobiologisvar fra laboratoriesvarportalen. Man kan kun hente EDI-svar, og mikrobiologisvar foreligger kun i XML. Det ville kræve, at man skulle konvertere til RPT02, og så får man ikke alt med. Ændres til prioritet 5. Afventer at lægesystemer kan modtage XRPT05. Id-nr. 24: Fjerne mulighed for at sætte kopisvarmodtager på i WebReq (prioritet 2): Ændres til prioritet 5, da der stadig er mange situationer, hvor man har brug for kopimodtager. Id-nr. 25: Mulighed for understøttelse af nye nationale test-cpr-numre samt mulighed for at undlade at sende MEDREQ01 på disse (prioritet 3): Ændres til prioritet 1. Ønsker fra sidste møde: Id-nr. 1: Mulighed for at ordinerende læge ved bestilling af undersøgelse i WebReq har mulighed for at markere, hvordan svarafgivelsen til patienten skal afgives (prioritet 3): MedCom tager den med tilbage til PLO/PL-forum/Danske Regioner/MedCom-møde og hører, om det er en funktionalitet, vi skal arbejde videre med. Id-nr. 2: Mulighed for ved rekvirering af patologi ikke at skulle indtaste materialer hver gang, men at WebReq husker, hvilket materiale man brugte sidste gang (prioritet 1): DMDD har i forvejen overvejelser omkring lidt udvikling på patologimodulet i WebReq. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til de eksisterende patologisystemer, men man får formentlig et nyt patologisystem indenfor et par år. Thøger tilføjer, at nogle af de samme ting kunne være til gavn for mikrobiologerne også. DMDD vil også gerne snakke nærmere med Genetik-området. Prioritet 1 arbejdet påbegyndes. Id-nr. 3: Det samme som Id-nr. 1 (fra sidste møde). Id-nr. 4: Diagram/tegning, som er bundet til prøvetypen, hvor der kan påføres annoteringer (prioritet 3): DMDD vil sætte fokus på patologi i 2017 og tager på laboratoriebesøg for at finde ud 5

6 af, hvad patologiafdelingerne efterspørger. Det er ligeledes et ønske fra patologiafdelingerne, at man skal sende en prøvetype med ved rekvireringen i WebReq. Id-nr. 5: Mulighed for at få flere materialenumre på fx øjenhistologi (prioritet 3): DMDD vil sætte fokus på patologi i 2017 og tager på laboratoriebesøg for at finde ud af, hvad patologiafdelingerne efterspørger. Det er ligeledes et ønske fra patologiafdelingerne, at man skal sende en prøvetype med ved rekvireringen i WebReq. 5. Gennemgang af forslag til ny WebReq på baggrund af forslagene fra workshoppen i august (DMDD) Demo og drøftelse af løsningen og videre skæbne, herunder idriftsættelse ved næste release i en enkelt region. Øvrige punkter fra workshoppen hvilke skal prioriteres nu? (MedCom) A: Nyt layout af WebReq, så man får samlet rekvisitionsmodulerne og smidiggør brugen af egne rekvisitioner og profiler. Margit gennemgår de ændringer, de har lavet i WebReq i forhold til de ønsker, der blev behandlet på workshoppen sidste gang. Det er lavet, så der som favoritter gemmes de 10 eller 20 bestilte prøver, man benytter oftest, og som man så bliver præsenteret for, når man åbner sit billede. Man bør selv kunne vælge i mikrobiologi, om man vil præsenteres for materiale eller undersøgelse først. Thøger er ikke helt tilfreds med det billede, som Margit præsenterer i dag. Han er bange for, at man misser noget. Henrik synes, at der er et stort hvidt, tomt felt, hvor man fint kunne præsentere den underliggende træstruktur. Thøger foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med mikrobiologer og nogle praktiserende læger. Margit initierer dette. Kurt efterspørger, at det trods alt kommer med ud i næste release, så der ikke går endnu et år. Dette vil dog afhænge af, hvor meget der skal laves om på det eksisterende forslag. Margit forsøger at få indkaldt til arbejdsgruppemøde hurtigt. B: Hjemmebesøg/mobillab. skal vi have ny løsning, der følger med udvikling og behov? Man kan gøre lige som i Holstebro, hvor de benytter promptspørgsmål til mobillab. På den måde kommer det rigtigt ind i laboratoriesystemet. C: Reduktion af bestilling af dyre analyser og guide til undgåelse af genbestilling af allerede udførte analyser. Link til labsvarportalen videreudvikles, så der kun spørges på labdatabanken i stedet for alle kilder. Download af enkeltsvar vha. EDI herfra udvikles og gøres muligt. Se ID11! D: Informationsmeddelelser fra laboratorierne til lægepraksis. Hvordan fanger vi lægepraksis opmærksomhed, så vigtige meddelelser ikke overses? liste, så man kan kommunikere ændringer og nyheder ud til de praktiserende læger. PLO ønsker ikke, at man distribuerer ud via lister. Der har været snak om, at man kunne benytte den administrative korrespondance. Dette skulle behandles på møde i PLO/PL-forum/Danske Regioner/MedCom-møde, men der var så mange punkter på mødet, at man ikke nåede at behandle emnet. Bliver taget op på næste møde i gruppen i marts måned. Karsten foreslår, at man henvender sig til regionerne, som i forvejen har mail-lister til lægerne, hvor de sender praksisnyt ud. Palle vil meget gerne være med til at komme med gode råd til, hvordan vi får informationer og nyheder omkring WebReq ud til alle praktiserende læger. Der er forskellige organiseringer i de forskellige regioner. Der findes WebReq-ERFA-møder 1 gang om året, hvor laboratoriepersonaler er velkomne. Nogle datakonsulenter underviser de 6

7 praktiserende læger. Ander steder er det laboratoriekonsulenterne, der underviser lægerne. 6. Ny samarbejdsaftale med DMDD (IJO) MedCom har hidtil haft en detaljeret samarbejdsaftale med DMDD om drift og udvikling af WebReq. Aftalen udløber Ny aftale er indgået. Dette indebærer, at de enkelte regioner/laboratorier skal lave ny aftale omkring bl.a. drift og support. Nærmere herom. Den nye samarbejdsaftale er lavet markant om. Det betyder, at MedCom fremover kun varetager WebReq-brugergruppemøderne. MedCom er ikke længere garant for, at WebReq kører, og om DMDD overholder oppetider m.m. DMDD kontakter selv regionerne. De oprindelige kontrakter stammer helt tilbage fra amternes tid, og alle de ændringer, der er besluttet igennem de 23 brugergruppemøder, fremgår ikke af de eksisterende kontrakter. 7. Laboratoriesvarportalen Input fra WebReq-brugergruppen til brugergruppen for laboratoriesvarportalen (Helle) Der kommer noget nyt omkring implementering af borgeres mulighed for spærring i laboratoriesvarportalen. Man vil ikke kunne spærre specifikke analyser, men man kan spærre for en specifik periode, så sundhedsfaglige ikke kan se det. Forsinkelsen for borgere på at se prøvesvar fjernes. Vi ved ikke, hvornår denne løsning bliver releaset. Se i øvrigt slides. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer Næste releasedato, torsdag om aftenen og testdato fra , 9. DMDD-nyt Teknisk siden sidst og andre nyheder, herunder logning af adgang nu på MinLog. Regnskab for seneste år plus budget (DMDD) Ca. 25 % af brugere benytter stadig IE 7, og det er DMDD kede af. Der har været nogle mandage, hvor systemet gik i dørken. Det virker som om, at der lige pludselig kommer 5000 forespørgsler fra én klinik. Det er lidt svært at finde problemet. Erik når ikke at gennemgå sine slides, men de vedhæftes referatet. Se i øvrigt præsentation! 10. Eventuelt, herunder ny mødedato Forslag næste møde: næste møde afholdes onsdag d. 23. august Forslag indsendt senest d. 14. august. Orientering fra WebPatient-brugergruppen ingen emner. Der er genfremsat ønske om, at man via laboratoriesvarportalen også skulle have mulighed for at se røntgenbeskrivelser. Sundhed.dk vil ikke være med til at vise røntgenbeskrivelser via laboratoriesvarportalen. Det skal vises via sundhed.dk i separat fane, har forretningsstyregruppen for Sundhedsjournalen bestemt. Viderebehandles hos PLO. 7

Referat fra 22. WebReq-brugergruppemøde

Referat fra 22. WebReq-brugergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Referat fra 22. WebReq-brugergruppemøde Dato 02.09.16 Vor ref. IBS Tidspunkt: Mandag den 22. august 2016

Læs mere

Referat fra 24. WebReq-brugergruppemøde

Referat fra 24. WebReq-brugergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Referat fra 24. WebReq-brugergruppemøde Tidspunkt: Onsdag, den 23. august 2017 Telefon: 6543 2030 Mobilnr.4036 5620 ijo@medcom.dk www.medcom.dk Dato 24.08.17 Vor ref.

Læs mere

Referat fra 20. WebReq-brugergruppemøde

Referat fra 20. WebReq-brugergruppemøde Referat fra 20. WebReq-brugergruppemøde Dato: 24.08.15 Vor ref.: IJO Dato: Mandag den 24. august 2015 Sted: Deltagere: MedCom Lone Esbensen, KIA, Odense Universitetshospital, DSKI Hanne Damgaard Jensen,

Læs mere

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang.

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang. WebReq-brugermøde 05.09.2012 DAGSORDEN: 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne, kortnavne indføres ved decemberreleasen 2012, Laboratoriesvarportalen - ny brugergruppe. 3.

Læs mere

Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet

Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr. 2342 2256 ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 02.11.17 Vor ref. GHE Referat fra 2. brugergruppemøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt: Torsdag,

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen juni 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. Patologi 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer 9. DMDD,

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 13.11.06 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Læs mere

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst WebReq-brugermøde DAGSORDEN: 30.01.2013 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne. Proces med indførelse af kortnavne, NPN mv. 3. Udvidelse af WebReq-brugergruppen med yderligere

Læs mere

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9 Dagsorden 19. 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen december 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. WebPatient 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Baggrund for tilbagesvar 3. Gennemgang af ændringer til laboratoriesystemerne 4. Gennemgang af ændringer i standarderne 5. Reminderfunktionen i lægesystemerne 6. Næste skridt-plan for implementering.

Læs mere

WebReq brugermøde. 3. Releasen december 2015 dette er med. Kort gennemgang

WebReq brugermøde. 3. Releasen december 2015 dette er med. Kort gennemgang WebReq brugermøde 1. Velkomst 2. Releasen december 2015 3. Prioritering af indkomne ønsker 4. Siden sidst 1. Mc10: Hvilke projekter gennemføres, særlig fokus på laboratorieområdet 2. Nye kortnavne 3. Ny

Læs mere

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 12.03.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Webreq Brugergruppe 20/01 2016

Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Laboratoriesvarportal 1. Forvaltnings setup for labportal herunder selvstændig brugergruppe 2. Allerede planlagt udvikling for lab-portal Projekt Sundhedsjournal version

Læs mere

Referat fra WebReq-brugergruppemøde

Referat fra WebReq-brugergruppemøde Referat fra WebReq-brugergruppemøde Dato: 09.02.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 4. februar 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Beck Hesthaven, Region Nordjylland Dorte Maslak, Region Midtjylland Uffe

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016 Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis WebPatient-brugergruppemøde Mandag den 13. juni 2016 2 Dagsorden 14:30-14:45 Velkomst 14:45-15:45 Plan og strategi for WebPatient Projektbetingelser

Læs mere

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 26.01.2017 Vor ref. GHE Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

WebErfamøde Dagsorden -

WebErfamøde Dagsorden - WebErfamøde 2010 - Dagsorden - Velkomst og præsentationsrunde. Opfølgning på referatet fra sidste møde. Arbejdsgrupper fordelt på specialer. Fælles opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Margit WebReq

Læs mere

Referat fra Laboratoriemedicinmøde

Referat fra Laboratoriemedicinmøde Referat fra Laboratoriemedicinmøde Dato: 04.01.10 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 9. december 2009 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Karin Hedegaard, Region Nordjylland Helle Beck Hesthaven, Region Nordjylland

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med.

a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med. 1. Velkommen 2. Siden sidst 3. Status på alle 12 laboratoriemedicinprojekter Sådan gik det. http://www.medcom.dk/wm111367. a. D1 WebReq afsluttes nu Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med.

Læs mere

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Dato: 06.06.08 Vor ref.: Dato: Torsdag den 22. maj 2008 Sted: Deltagere: MedCom Bente Wengler, Datakonsulent Region Midtjylland Hanne Damgaard, Datakonsulent Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C MedCom Danish Centre for Health Telematics MedCom 7 Workshop C 1. Velkomst, baggrund for mødet, præsentation af deltagerne. 2. Projekterne i denne gruppe. Kort gennemgang af delprojekterne og hvad de indeholder.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Dato: 21.12.07 Vor ref.: MAR Dato: Torsdag den 13. december 2007 Sted: MedCom Referat: 1. Velkomst, siden sidst Margit bød velkommen. Praktisk omkring pauser, mad, MedCom5-afslutning.

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. PLO 10. januar 2017

PL/PLO/DR/MC møde. PLO 10. januar 2017 PL/PLO/DR/MC møde PLO 10. januar 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden, orienteringspunkter / aftalepunkter 3. Porteføljestyregruppen v. PLO og Danske Regioner

Læs mere

Referat fra 18. WebReq-brugergruppemøde

Referat fra 18. WebReq-brugergruppemøde Referat fra 18. WebReq-brugergruppemøde Dato: 15.09.14 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 27. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Helle Beck Hesthaven, Region Nordjylland Helle Bach Hansen, Region Nordjylland

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

REFERAT. 2. WebPatient-brugergruppemøde

REFERAT. 2. WebPatient-brugergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M REFERAT 2. WebPatient-brugergruppemøde Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.: +45 51157227 E-mail: tab@medcom.dk www.medcom.dk Tidspunkt: Mandag den 16. januar kl 09:30 13:30

Læs mere

MC7 Projektledermøde Onsdag den 14. september 2011

MC7 Projektledermøde Onsdag den 14. september 2011 Onsdag den 14. september 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation 2. Referat fra sidst. 3. Siden sidst. Styregruppemøde, MC8-processen 4. MC7-projekterne a) Erstatningspersonnummer v. reg. Midtjylland

Læs mere

Referat fra WebReq-brugergruppemøde

Referat fra WebReq-brugergruppemøde Referat fra WebReq-brugergruppemøde Dato: 15.07.08 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 11. juni 2008 Sted: Deltagere: MedCom Anne Baruël, KPLL Niels Hornum, KPLL Henning Orsholt, PLO Thøger Gorm Jensen, OUH,

Læs mere

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer?

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer? WebErfa - 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5358 Praktisk referatet skrives af Region Sjælland 2. Siden sidst - Nationale kortnavne, Nationale prøvenumre (Margit) 3. Nyheder

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016 Tilbagesvar For PL-lægesystemer MedCom introdag 25. april 2016 2 Tilbagesvar Hvorfor? Har Ib fortalt om Hvornår kaldes reminder server (webservice kald)? Nye versioner af standarderne. Hvad skal der laves

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces MC8 projektet 6.2.6 PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til løsning og videre proces Ib Johansen, 06.12.2013 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

Referat fra Statusmøde på MedCom6-laboratoriemedicinprojekterne

Referat fra Statusmøde på MedCom6-laboratoriemedicinprojekterne Dato: 11.03.09 Vor ref.: IJO Referat fra Statusmøde på MedCom6-laboratoriemedicinprojekterne Dato: Onsdag den 25. februar 2009 Sted: Deltagere: MedCom Helle Beck Hesthaven, Region Nordjylland Hans Henrik

Læs mere

DMDD

DMDD - 01.01.2015-31.12.2015 Margits orientering vedr. december-release Planlagte og gennemførte tiltag i 2015 Webreq andre tiltag Webreq i tal - produktionstal Webreq i tal - browsertyper Webreq i tal - udviklingsbudget

Læs mere

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter 2.10.2013 Dagsorden: 1. Velkommen 2. Siden sidst 3. Røntgenhenvisninger 4. Henvisninger / Pakkeforløb Modtagelse Afsendelse Generel henvisning Videreforsendelse af henvisninger til privathospitaler og

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Referat fra laboratoriemidtvejsmøde

Referat fra laboratoriemidtvejsmøde Referat fra laboratoriemidtvejsmøde Dato: 09.06.08 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 4. juni 2008 Sted: Deltagere: MedCom Rikke Joan Kristensen, Region Nordjylland Tine Korsholm, Region Midtjylland Dora Simonsen,

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

Forløbsplaner - status

Forløbsplaner - status Forløbsplaner - status Der er 3 spor i forløbsplansprojektet lige nu: Pilotafprøvningen med den løsning, XMO har udviklet sammen med DAK-E fra efteråret 2016. Den er implementeret i 14 klinikker og pilotafprøvningen

Læs mere

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces MC8 projektet 6.2.6 PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til løsning og videre proces Ib Johansen, 22.10.2013 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces.

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces. PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces. Ib Johansen, 08 09. 2013 Baggrund Med baggrund i Sundhedsstyrelsens Vejledning i håndtering af parakliniske undersøgelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137127

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012 MedCom Danish Centre for Health Telematics Lægesystemleverandørmøde Dagsorden: 1. Velkomst 26. januar 2012 2. Referat fra sidste møde 3. Meddelelser bl.a. status LÆ-blanketter, MedCom8 konference 4. 2011

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 20. september 2016 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet 3.

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Resume af projektet 3. Drøftelse af oplæg fra MedCom, herunder afgrænsning 4. Tekniske krav i forbindelse med indførelse af ændringerne Hvad kan vi lave her og

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar - Røntgen MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar Røntgen 1. Velkomst, praktisk, præsentation 2. Baggrund for Opfølgning af parakliniske undersøgelser 3. Løsningsmodel, hvad skal lægepraksis kunne.

Læs mere

Referat fra 5. møde mellem PL-forum, PLO og MedCom

Referat fra 5. møde mellem PL-forum, PLO og MedCom Dato: 08.04.2015 Vor ref.: IJO Referat fra 5. møde mellem PL-forum, PLO og MedCom Dato: Onsdag den 8. april 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Jørgen Granborg, A-data Kristian

Læs mere

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5853 2. Siden sidst MedCom8, MedCom9 sådan går laboratorieprojekterne (Ib) 3. Releasen juni 2013 Kort gennemgang 4. Mellemrelease hvad var

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20.juni 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20.juni 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 20.juni 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Forløbsplaner

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2013-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE...6 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER...7 2.1

Læs mere

Referat fra kickoff møde vedr. laboratoriemedicin

Referat fra kickoff møde vedr. laboratoriemedicin Dato: 20.09.2010 Vor ref.: IJO Referat fra kickoff møde vedr. laboratoriemedicin Dato: Mandag den 20. september 2010 kl. 9.30 14.00 Sted: Deltagere: Radisson Blu H.C.Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7,

Læs mere

Forløbs-Remindere. En national service

Forløbs-Remindere. En national service Forløbs-Remindere En national service Hvor er fokus? Kan vi få automatisk fokus? Hvad er omfanget af UTH ere? Region hovedstadens registreringer af UTH er ifm prøvetagning: Paraklinisk undersøgelse Total

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Referat fra møde vedr. laboratoriekommunikationsprojekter i MedCom 5/6

Referat fra møde vedr. laboratoriekommunikationsprojekter i MedCom 5/6 Dato: 26.03.08 Vor ref.: IJO Referat fra møde vedr. laboratoriekommunikationsprojekter i MedCom 5/6 Dato: Onsdag den 12. marts 2008 Sted: Deltagere: MedCom Claus Bendtsen, Region Nordjylland Rikke Joan

Læs mere

WebErfa Dagsorden -

WebErfa Dagsorden - WebErfa 2011 - Dagsorden - 1.Velkomst 2. Rekvisitionshotellet 3. WebReq2 v/ Margit 4. Regionerne rundt. Hvor langt er man med diverse delprojekter (national nummerrulle, erstatnings-cpr, nationale kortnavne)?

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Teknisk beskrivelse af setup - MedCom W 1 W 1 DMDD A/S, version 1.00-2016-08-15 1 Bruger Databasen DMDD version 1.00 Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016 Tilbagesvar For LAB-systemer MedCom 3 oktober 2016 2 Tilbagesvar 1. Velkomst præsentation, praktisk. 2. Baggrund for laboratorietilbagesvar, forventet udbytte 3. Løsningen sådan virker den. 4. Standarderne

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Referat fra 7. WebReq-brugergruppemøde

Referat fra 7. WebReq-brugergruppemøde Referat fra 7. WebReq-brugergruppemøde Dato: 27.01.09 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 15. januar 2009 Sted: Deltagere: Adbud: MedCom Niels Hornum, KPLL Birthe Scobius, SSI Henning Orsholt, PLO Kim Varming,

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere Release - Brugere WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere 1. Afkrydsede analyser vises organiseres i grupper. Tidligere blev afkrydsede analyser vist alfabetisk

Læs mere

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18 Region Hovedstadens 120051-18 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-1818 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 52 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst 10 november 2006 Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Løsning funktion og opgaver for de respektive parter Ib Johansen, 06.11.2015 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer Til Lægesystemleverandører For opgaver 2013 er der under punkt 6 Labpakke disse opgaver: 6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter a Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder b Nationale

Læs mere

Tandlægesystemteknikermøde Møde den 14. august 2014 i MedCom

Tandlægesystemteknikermøde Møde den 14. august 2014 i MedCom 1. Velkomst, præsentation 2. Siden sidst 3. Hvordan er det gået med at programmere opgaverne? 4. Gennemgang enkeltvis af standarderne og jeres løsning, herunder spørgsmål og afklaring. 5. Teknik der skal

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Dagsorden. 10. maj 2011. Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl. 11-16 Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet.

Dagsorden. 10. maj 2011. Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl. 11-16 Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet. 10. maj 2011 Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl. 11-16 Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet Deltagere Ellen Larsen, SafirLIS, Hillerød Elly Kristensen, ADbakt, Hvidovre Henrik

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere

Nyt i WebReq December opdateringen 2015

Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Rekvirent/originalrekvirent med i oversigten I Sendte kan man i oversigten under Rekvirent se hvem der er original rekvirent, de samme oplysninger vises ved at føre

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16 Region Hovedstadens 120051-16 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-16 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 50 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer:

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: Release WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: 1. Flere specialer ved rekvirentoprettelse. Listen i BackEnd med lægernes specialer er udvidet med MedComs liste over specialer.

Læs mere

I MedCom7-projektlinjen: Praksis- og laboratorieprojekter vil næste projektledermøde blive afholdt i Pisa forud for Hitch-workshoppen.

I MedCom7-projektlinjen: Praksis- og laboratorieprojekter vil næste projektledermøde blive afholdt i Pisa forud for Hitch-workshoppen. Til MC7-projektledere Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Kære MedCom7-projektleder Kursus i Pisa Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2021 Telefax 6543 2050 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 28.02.11 Vor

Læs mere