Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed"

Transkript

1 university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Rasmussen, M. L. R. (2010). Doktor, er jeg ved at blive gal?. I K. J. Petersen (red.), Villum Fonden & Velux Fonden (s ) Download date: 18. aug

2 2009

3

4 Årsskrift 2009

5 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) Fax: (+45) Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen Juridisk sekretær: Advokat Christian Gregersen, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Revisor: Statsaut. revisor Gert Fisker Tomczyk, Revisionsfirmaet Grant Thornton VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 2010 Årsskriftet er udgivet i januar 2010 Redaktion: Kjeld Juel Petersen og Henrik Tronier Redaktionssekretær: Dorte Sandberg Layout: Jens Raadal Produktion: Marketingbrokers ApS ISSN: Tryk: Sangill Grafisk Produktion Tryksagsnummer: 0040 Årsskriftet er trykt i henhold til miljøcertificeringen DS/EN ISO Årsskriftet er trykt på Svanemærket og FSC-mærket papir Cocoon, der er en ny og meget hvid genbrugspapirkvalitet. Papiret er produceret af genbrugspapir, der er samlet ind på kontorer omkring Paris i Frankrig. Cocoon er klimakompenseret gennem et projekt, der gennemfører genplantning af skov i Mocambique. Klimakompenseringen er foregået gennem papirleverandøren. 4 Kolofon

6 Forord... 6 Villum Kann Rasmussens fonde i dagslys: Filosofi og facts... 8 VELUX FONDENs ældresatsning støtte til aktiviteter, der har ældres interesse Kjeld Juel Petersen og Frank Ulmer Jørgensen Postkort fra støttede projekter Stereologi at slutte fra 2 til 3 dimensioner Eva B. Vedel Jensen Organiske computere Jan Oskar Jeppesen Prisuddelinger i anledning af 100-året for Villum Kann Rasmussens fødsel Ane Hendriksen Glasmosaikker i Sainte-Chapelle i Paris Sylvie Clavel Forpligtelse på selvledelse: Frihedens sociale bånd Sverre Raffnsøe Junglens øjenbryn et forsvindende kulturlandskab Inge R. Schjellerup Hvorfor ældes vi så forskelligt? Kaare Christensen Brede Værk Museum for Industrikultur Per Kristian Madsen og Annette Vasström Oplæring i øjenkirurgi med simulator Jakob Grauslund og Anne Katrin Sjølie Et spørgsmål om tillid Arne Grøn SONG stjernernes sang og planeternes dans Jørgen Christensen-Dalsgaard, Uffe Gråe Jørgensen og Frank Grundahl Det rette element ny svømmehal til Synscenter Refsnæs Hans Augustesen Nutiden forandrer historien Steen Bo Frandsen Invasive insektarter Hans Peter Ravn Hjælp til udsatte børn og deres familier i Warszawa Maria Keller-Hamela Indholdsfortegnelse 5

7 Forord For VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN blev 2009 præget af fejringen af 100-året for Fondenes stifter, Villum Kann Rasmussens fødsel: Selve dagen, den 23. januar, blev markeret på forskellig vis. Det skete især ved overdragelsen af en fødselsdagsgave fra VKR Holding på 750 mio. kr. til styrkelse af VILLUM FONDENs grundkapital. Fonden kvitterede med en donation på 100 mio. kr. til Medarbejderfonden for VKR Gruppen. Hermed ønskede vi bl.a. at udtrykke vor anerkendelse af den store indsats, der dagligt gøres af medarbejderne i Firmagruppen, som i sidste ende ligger til grund for Fondenes evne til at virke til glæde, opmuntring og nytte for mange mennesker, som det blev udtrykt af fødselaren i 1986, jf. artiklen Villum Kann Rasmussens Fonde i dagslys andetsteds i dette årsskrift. Desuden blev der i dagens anledning ekstraordinært uddelt både to portioner af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på hver 2,5 mio. kr. og et særligt hæderslegat inden for Årslegatets område samt udgivet en antologi med bidrag fra ti tidligere modtagere af Årslegatet. Senere på året uddelte VELUX FONDEN som led i fejringen af 100-året På vegne af VKR Holding overrækker bestyrelsesformand Lars E. Kann-Rasmussen gavebrevet på 750 mio. kr. til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN ved dens næstformand, civilingeniør Nils Havsteen. Gaven var bl.a. muliggjort ved, at Lars E. Kann-Rasmussen og Hans Kann Rasmussen som aktionærer gav afkald på andel i denne formuedisposition. Foto: Carsten Andersen 6 Forord

8 fire hædersgaver inden for to af Fondens fundatsbestemte prioritetsområder, nemlig øjenforskning og aldringsforskning. Både årslegater og prisuddelinger er omtalt andetsteds i årsskriftet. Begge Villum Kann Rasmussens Fonde har i de senere år været begunstiget af en periode med stigende indtægter, især fra den firmagruppe, han også stiftede og lagde i hænderne på VILLUM FONDEN som hovedaktionær. I forhold til niveauet ved årtusindskiftet har indtægtsfremgangen muliggjort en betydelig stigning i de årlige uddelinger til almennyttige formål både i og uden for Danmark. I samme periode er den mere opsøgende fondsaktivitet øget, og der er sket en udvikling af nye uddelingsprogrammer; rundt regnet halvdelen af de årlige uddelinger finder nu typisk sted inden for disse programmer. Sammenfaldende med den runde fødselsdag besluttede bestyrelsen for VILLUM KANN RAS- MUSSEN FONDEN med virkning fra 1. januar 2010 at ændre Fondens navn til VILLUM FON- DEN. Ud over praktiske og kommunikationsmæssige grunde fandt navneskiftet støtte i et referat fra stifterens egen tid som formand for Fonden, hvor han er citeret til fordel for det nu gennemførte navneskifte. VELUX FONDEN fortsætter under sit hidtidige navn. Både Fondenes aktiviteter og deres kompleksitet har efterhånden nået et omfang, hvor vi skønner, at vore mange interessenter kan ønske at få et dybere indblik i Fondenes arbejde. Vi er derfor glade for med artiklen Villum Kann Rasmussens fonde i dagslys at kunne åbne et nyt vindue til Fondenes aktiviteter og baggrunden for disse. Dermed håber vi også at understøtte den tillid, som vore mange interessenter viser os, og som vi selv lægger stor vægt på at kunne nære til dem. De mange aktiviteter i årets løb holdt både bestyrelser og medarbejdere til ilden. Vi vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, ansøgere og sagkyndige m.fl. for alle i årets løb at have bidraget til endnu et spændende år. Vi håber, at Årsskrift 2009 giver et nyttigt og interessant indblik i de vigtigste sider af vor hverdag og vil samtidig gerne takke forfatterne til årsskriftets artikler. Lars E. Kann-Rasmussen VILLUM FONDEN Hans Kann Rasmussen VELUX FONDEN VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 7

9 Villum Kann Rasmussens fonde i dagslys: Filosofi og facts til glæde, opmuntring og nytte for mange mennesker. Siden 1971 har VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN sammenlagt uddelt omkring 3 milliarder kr. til et stort antal almennyttige projekter og aktiviteter, hvor midlerne som udtrykt af Villum Kann Rasmussen ( ) i forordet til Fondenes allerførste årsskrift fra 1986: har virket til glæde, opmuntring og nytte for mange mennesker. Dette citat udtrykker essensen af de tanker, som Villum Kann Rasmussen lagde til grund for de to almennyttige fonde, han stiftede i 1971 og 1981 på baggrund af den fremgangsrige udvikling i den virksomhed, han etablerede allerede i Og selvom Fondene og VKR-gruppen i dag har nået en størrelse og kompleksitet, han næppe havde forestillet sig, og skønt samfundet har forandret sig dybtgående i forhold til det samfund, som Villum Kann Rasmussen levede i, så er det fortsat de to Fondes ambition at virke til glæde, opmuntring og nytte for mange mennesker. At gøre en forskel I VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er vi bevidste om, at der er andre aktører i samfundet, som arbejder ud fra den samme grundlæggende ambition. Det gælder andre almennyttige 8 Filosofi og Facts

10 fonde og den offentlige sektor, men også private virksomheder. Det er derfor en forudsætning for begge Fondes aktiviteter, at de gør en markant forskel på de samfundsområder og for de mennesker, som uddelingerne rettes mod. Det begrunder Fondenes eksistens og omkostningerne ved at drive den almennyttige fondsvirksomhed. For at indfri denne ambition om så vidt muligt at gøre en markant forskel i samfundet arbejder begge Fonde løbende med at kortlægge, udvælge og opdyrke nicher og udviklingsmuligheder, hvor der fx på grund af skiftende prioriteringer, begrænset investeringshorisont, utilstrækkelig risikovilje eller andre forhold findes udækkede behov på vigtige samfundsområder. Fondene lægger vægt på, at støttede projekter er af høj kvalitet, men oftest også, at projekterne har en karakter, så de kan tiltrække Fondenes nyrenoverede domicil ligger i Søborg, hvortil Villum Kann Rasmussen flyttede sin virksomhed i Foto: DTZ VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 9

11 Fra Fondenes domicil. Foto: Carsten Andersen supplerende midler fra andre private eller offentlige kilder. Fondenes egne midler kan herved strækkes længere med de risikomæssige fordele, det giver, samtidig med at modtagerne opnår et bredere grundlag at arbejde ud fra og derved forbedrer chancerne for at nå projekternes mål. Udfordringen for den almennyttige fondssektor er i en vis forstand bedst muligt at udfylde feltet mellem på den ene side den offentlige sektors varetagelse af sine opgaver, som fastlægges af den til enhver tid værende politisk valgte ledelse, og på den anden side den private sektors kommercielle udbud af tjenesteydelser, forbrugsgoder og investeringsgoder. Fundamentet Fundamentet for VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs virke og uddelinger er Fondenes indtægter og de rammer, som fastlægges i fundatserne. Begge Fonde besidder en grundkapital af fortrinsvis obligationer og porteføljeaktier, der giver et løbende kontantafkast i form af renter og udbytter. Som hovedaktionær modtager VILLUM FONDEN desuden indtægter 10 Filosofi og Facts

12 fra VKR Holding, der er moderselskab for en række virksomheder inden for ovenlys- og facadevinduesområdet, såsom VELUX, VELFAC og Rationel Vinduer samt inden for termisk solvarme. Sideordnet med Fondens almennyttige formål har VILLUM FONDEN ifølge sin fundats derfor yderligere et medansvar for at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte beståen af VKR Holding A/S og de virksomheder, der er tilsluttet dette selskab, på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis. Dette medfører bl.a., at Fonden medvirker ved valg til VKR Holdings bestyrelse. VELUX FONDEN er ikke juridisk eller økonomisk tilknyttet VKR Holding eller virksomheder tilknyttet dette selskab. VELUX FONDEN har siden stiftelsen i 1981 løbende modtaget såvel formue- som uddelingsmidler fra VILLUM FONDEN. På baggrund af den fælles oprindelse har de to Fonde et tæt samarbejde, bl.a. i kraft af en fælles administration og daglig ledelse. Fundatserne for begge Fonde indeholder bredt formulerede formålsbestemmelser, og Fondenes uddelinger kan derfor komme en lang række almennyttige formål til gode. Fundatserne giver således god mulighed for at sprede de to Fondes uddelinger bredt til mange formål og modtagere. Dette giver Fondene adgang til at identificere nicher, hvor der i en given periode er særlige behov for fondsstøtte, uden at Fondene fundatsmæssigt er bundet til disse for bestandigt. Fondene kan derfor i særlig grad bidrage til at løfte en måske særlig vigtig opgave for de almennyttige fonde, nemlig at fremme mulighederne for de innovationskræfter, spirende talenter og kompetente ildsjæle, som har vanskeligere ved at opnå finansiering af deres projekter end mere etablerede aktører. Det er netop disse, ofte mønsterbrydende aktører, der hyppigt spiller en markant rolle i det samfundets store forsøgslaboratorium, som i vidt omfang driver den løbende fornyelse af samfundet og den menneskelige erkendelse helt i tråd med Villum Kann Rasmussens motto om, at ét forsøg er bedre end tusind ekspertantagelser. Governance VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige fonde undergivet dansk lovgivning og underlagt tilsyn af Civilstyrelsen under Justitsministeriet. De to Fonde har hver sin uafhængige bestyrelse. Bestyrelserne udgør Fondenes overordnede ledelse med ansvar for fastlæggelse af strategier og retningslinjer for Fondenes uddelingsvirksomhed, VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 11

13 Villum FONDENs bestyrelse Stående fra venstre: Kristian Elmholdt Stubkjær, Bjarne Gråbæk Thomsen og Andrew Jackson. Siddende fra venstre: Bodil Nyboe Andersen, Lars E. Kann- Rasmussen og Peter Landrock. Foto: Søren Wesseltoft Navn Valgår Titler m.m. Andre bestyrelser o.lign. Lars E. Kann-Rasmussen (f. 1939) Formand Kristian Elmholdt Stubkjær (f. 1953), Næst formand 2005 Bestyrelsesformand, direktør, akademiingeniør 2005 Professor, institutdirektør, civilingeniør VKR Holding A/S (formand), VELUX A/S (formand), A.P. Møller Mærsk A/S DTU Elektro, Thomas B. Thrige Fonden, Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), Dansk Hydraulisk Institut Peter Landrock (f. 1948) 2008 Direktør, professor, cand.scient., ph.d. Bodil Nyboe Andersen (f. 1940) 2005 Fhv. nationalbankdirektør, cand.polit. Andrew Jackson (f. 1941) 2001 Professor, ph.d., m.sc. Niels Bohr Institutet Bjarne Gråbæk Thomsen (f. 1946) 2009 Konsulent, fhv. koncerndirektør Kamilla Kann Rasmussen (f. 1967) Familiens observatør i henhold til fundatsen Cryptomathic Ltd. (formand), Microsoft Computer Laboratory, Cambridge, WindowMaster A/S, Monodraught Limited, Incuba Science Park, Wolfson College, Cambridge University Dagbladsnævnet, Tryg Vesta A/S (næstformand og formand for Revisionsudvalget), TV2, Komiteen for god selskabsledelse, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, Laurits Andersens Fond (formand), Advisory Board for Nordisk Investeringsbank (NIB), Helsinki Medarbejderfonden i VKR-gruppen, Superwood, HTF A/S (formand), VKR France S.A.S, VELUX Magyarország Kft., NB Polska Sp. z o.o., A/S Østbirk Bygningsindustri, BT Components A/S, Thyregod Bygningsindustri A/S, Skærbæk Bygningsindustri A/S 2009 Pædagog VELUX FONDEN, VKR s Familiefond 12 Filosofi og Facts

14 VELUX FONDENs bestyrelse Stående fra venstre: Hans Henrik Bruun, Julie Kann Wilson og Hans Peter Jensen. Siddende fra venstre: Kamilla Kann Rasmussen, Hans H. Kann Rasmussen og Marianne Zibrandtsen. Foto: Søren Wesseltoft Navn Valgår Titler m.m. Andre bestyrelser o.lign. Hans H. Kann Rasmussen (f. 1945) Formand Hans Henrik Bruun (f. 1943) Næstformand 2006 Akademiingeniør V. Kann Rasmussen Foundation (formand), VKR s Familiefond (formand) 2002 Ambassadør, adjungeret professor, cand.scient.pol. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, P. Mikkelsens Mindelegat, Danmarkshuset i Paris (formand) Hans Peter Jensen (f. 1943) 2004 Efor, fil.dr. Egmont H. Petersen Kollegium, Østre Borgerdyd Gymnasium, Rådet for internationalisering af Uddannelserne, Collegium Juris, EU s Fælles Forskningscenter, JRC (Joint Research Centre formand) Kamilla Kann Rasmussen (f. 1967) 2004 Pædagog VILLUM FONDEN (observatør), VKR s Familiefond Marianne Zibrandtsen (f. 1951) 2005 Gymnasierektor, cand.mag. Aurehøj Gymnasium, Advisory Board ved Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (formand), Øregaard Museum (formand), UNICEFs præsidium, Den Letterstedska Föreningen, Alumneforeningen KUBULUS ved Københavns Universitet Julie Kann Wilson (f. 1972) Familiens observatør i henhold til fundatsen 2008 MS Environmental Science, BA agro. VILLUM FONDENs arbejdsgruppe for nye centre, V. Kann Rasmussen Foundation VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 13

15 økonomi og organisation, herunder ikke mindst den langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelserne træffer tillige de konkrete afgørelser ved alle større ansøgninger. Bestyrelsernes arbejde baserer sig bl.a. på følgende grundlæggende værdier. Mønsterværdig fondsdrift: Fondene støtter samfundsnyttige initiativer og bestræber sig på at behandle ansøgere, sagkyndige, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter mindst lige så godt som de bedste af de øvrige fonde. Ikke-indblanding: Fondene lægger vægt på ikke at støtte projekter, der kolliderer med prioriteringer foretaget direkte eller indirekte i folkevalgte organer. Transparens: Oplysninger om Fondenes ledelse, vedtægter, uddelinger, økonomi, organisation og beslutningsprocesser gøres løbende offentligt tilgængelige. Uafhængighed: Der er ingen bindinger til særinteresser, herunder kommercielle, politiske eller religiøse interesser. Armslængde: Nærtstående partnere nyder ingen privilegier, men ligestilles samarbejdsmæssigt med enhver tredjepart. Bestyrelserne er selvsupplerende på vilkår, der er nærmere fastlagt i Fondenes fundatser. Det er bl.a. et led heri, at der skal tilstræbes en passende bred indsigt i de samfundsområder, som Fondene uddeler til. For VILLUM FONDENs vedkommende skal to af medlemmerne desuden have eller have haft tilknytning til VKR Holding eller tilknyttede selskaber, og i begge Fonde skal et medlem være efterkommer af stifteren, Villum Kann Rasmussen. Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt sidde i 10 år (efterkommere dog op til 15 år), og der gælder en aldersgrænse på 75 år. Alle beslutninger træffes under anvendelse af sædvanlige habilitetsprincipper, og der er en udstrakt anvendelse af indenlandske og udenlandske sagkyndige i den eksterne, faglige bedømmelse af ansøgninger. Fondenes bestyrelser skal, hvis der ikke sidder en praktiserende advokat som medlem af bestyrelsen, træffe aftale med en advokat om at virke som sekretær for bestyrelsen. Bestyrelserne har truffet aftale med en advokat, der som juridisk sekretær deltager i bestyrelsesmøderne. Fondenes bestyrelser vælger endvidere en statsautoriseret revisor, som påtegner Fondenes årsregnskaber, og som i denne forbindelse påser, at fundatsens bestemmelser overholdes. I VILLUM FONDEN giver revisor endvidere en beretning til bestyrelsen om den økonomiske udvikling i VKR Holding og tilknyttede selskaber. Hvad kan Fondene støtte? VILLUM FONDEN kan hvert år den 23. januar uddele et legat, fortrinsvis til en dansk forsker, for værdifuld indsats inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder i Danmark. Legatets navn er Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning, og beløbsstørrelsen var i 2009 på 2,5 millioner kr. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN kan begge uddele hædersgaver til enkeltpersoner eller til små grupper i ind- og udland, som har gjort en kunstnerisk, videnskabelig eller praktisk indsats til forståelse af dagslysets værdi og betydning, dets praktiske anvendelse i dagliglivet eller en tilsvarende indsats vedrørende industrielt fremstillede bygningskomponenter. VILLUM FONDENs & VELUX FONDENs Dagslys- og Bygningskom- 14 Filosofi og Facts

16 Fra Fondenes domicil. Foto: Carsten Andersen ponentpris uddeles i praksis årligt og var i 2009 på euro (ca kr.). Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN kan støtte konkrete, klart afgrænsede, større opgaver til fremme af videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sociale og miljømæssige formål, fortrinsvis til gavn for Danmark og Danmarks befolkning. VELUX FONDEN kan uddele legatbeløb til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv eller for andre. Indsatsen skal være samfundsnyttig forstået i bred forstand og kan nærme sig det hobbyprægede. Legatet kan eventuelt muliggøre gennemførelse af et længe næret ønske. Med ældre forstås personer over 60 år og i praksis personer, som ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet. Legatbeløbene skal gives til navngivne enkeltpersoner eller mindre grupper af navngivne personer, som i fællesskab udfører en ulønnet aktivitet. VELUX FONDEN kan endvidere støtte såvel yngre som ældre forskeres arbejde inden for aldringsforskning samt øjenforskning. Fonden kan også på begge disse felter uddele hædersgaver til praktikere og forskere, som gennem længere tid har udrettet et særligt værdifuldt arbejde eller virket som specialister. Inden for de brede fundatsmæssige rammer har bestyrelserne i begge Fonde i de senere år prioriteret bestemte uddelingsområder, der afspejler en koordineret arbejdsdeling mellem de to fondsbestyrelser og bl.a. sigter på, at uddelingerne fra begge Fonde komplementerer hinanden. Herved VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 15

17 opnås en relativ specialisering i begge bestyrelser, som understøtter den tilstræbte grundighed i behandlingen af ansøgningerne. VILLUM FONDENs aktuelle støtteområder Fonden har i de senere år især støttet forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. Støtte gives til frontforskning og kan dække løn, drift og anskaffelse af større apparatur af særlig betydning for forskningen. Fonden støtter forskningscentre uden mure, såkaldte VKR Centres of Excellence med større bevillinger. Fremskaffelse af forslag til VKR Centres of Excellence sker i en dialog med forskningsmiljøerne på det tekniske og naturvidenskabelige område. Fonden undersøger på eget initiativ løbende potentielle temaer for centerdannelse, ligesom forskningsmiljøerne er velkomne til at rette henvendelse til Fonden med forslag. Fonden har etableret et gæsteforskerprogram, som giver danske forskningsinstitutioner mulighed for at tiltrække førende udenlandske forskere i perioder af 2-6 måneders varighed. Uddelinger inden for programmet sker efter Fondens invitation til forskningsinstitutionerne. Fonden har siden 2001 finansieret et postdoc-program inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Programmet omfatter individuelle stipendier, som tildeles yngre danske forskere efter ph.d.-niveau, og såkaldte blokstipendier, som tildeles forskningsledere ved danske universiteter til rekruttering af postdoc-kandidater i Danmark og fra udlandet. Programmet administreres af et udvalg bestående af dekaner fra de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter. Fonden støtter også formidlingen af naturvidenskab og teknisk forskning. Blandt de støttede projekter er fokus lagt på projekter til at fremme de unges interesse for naturvidenskab og teknik. Fonden uddeler endvidere midler til større sociale opgaver og kulturelle projekter. Uddelingerne sker både i og uden for Danmark. Der er således fra 2007 satset særskilt på at øge Fondens uddelinger til sociale projekter i Polen og Ungarn og enkelte andre lande i Øst- og Centraleuropa samt i Grønland. Fonden prioriterer her nyskabende projekter, der har til formål at forbedre livsvilkår og voksenlivsudsigter for socialt udsatte børn og unge. Fondens uddelinger sker med udgangspunkt i lokale erfaringer, prioriteringer og traditioner. Der modtages løbende ansøgninger, ligesom Fonden selv er opsøgende. 16 Filosofi og Facts

18 Mio. kr. 400 VILLUM FONDENs samlede uddelinger Tallene for 2009 er estimerede Øvrige fundatsformål Kultur og øvrige uden for DK Kultur og øvrige i DK Sociale formål uden for DK (inkl. Grønland) Sociale formål i DK Teknisk videnskab og naturvidenskab VELUX FONDENs aktuelle støtteområder Fonden støtter ældre medborgere i at holde sig aktive. Der er fortrinsvis tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller grupper af ældre, som efter et aktivt arbejdsliv yder en frivillig uegennyttig indsats eller ønsker at realisere et længe næret ønske. Fonden har fra 2009 som et særligt satsningsområde sat fokus på ældres deltagelse i livslang læring og mobiliseringen af ældre i aktiviteter til fordel for ressourcesvage ældre og især gamle. Der modtages løbende ansøgninger inden for Fondens ældresatsning. Fonden søger inden for det særlige fokusområde kontakt med de miljøer, hvor ældre færdes og er aktive. Fonden støtter forskning inden for øjensygdomme (oftalmologi) samt ældres livsvilkår og sygdomme (gerontologi og geriatri). Der modtages løbende ansøgninger inden for disse tre områder. Fonden har siden 2007 haft et særligt fokus på støtte til forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne, dvs. de humanistiske og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige forskningsområder. Fonden modtager sideløbende med de inviterede ansøgninger også uopfordrede ansøgninger om projekter inden for humanvidenskaberne, både kollektive og individuelle projekter, sidstnævnte typisk i form af postdocprojekter. Fonden donerer ud over de særlige indsatsområder midler til kulturelle, kunstneriske og sociale formål. Det betones, at der skal være tale om store projekter og projekter med rækkevidde ud over det lokale. VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 17

19 VELUX FONDENs samlede uddelinger Tallene for 2009 er estimerede. Mio. kr Kunst og kultur, samt øvrige Sociale formål Humanvidenskaberne Sundhedsvidenskab i øvrigt Øjenforskning Aldersforskning Ældres aktivitet Fondenes generelle arbejds- og bedømmelsesprocesser Fondene ser deres rolle og bidrag som en del af en større værdikæde til at nå de ansøgte formål. De fastlagte arbejdsgange og bedømmelsesprocesser skal både sikre en grundig bedømmelse af de indkomne ansøgninger og gennem en dialog med ansøger samt ved inddragelse af eksterne sagkyndige i denne dialog bidrage til et kvalitativt løft af de projekter, der sluttelig kan ende med en donation. Der er således en betydelig omhu indbygget i de beslutningsprocesser, som ligger til grund for alle uddelinger fra de to Fonde. Forbehandling og beslutninger om alle større bevillinger hviler bl.a. på mindst to behandlinger i bestyrelserne, der næsten undtagelsesfrit er understøttet af vurderinger fra eksternt rekrutterede sagkyndige. Med dette udgangspunkt giver Fondene bevillingshaverne stor frihed til at udfolde deres kompetencer og gennemføre deres projekter med mindst mulig indblanding eller detailstyring fra Fondene, når først bevillingen er besluttet. Det sker bl.a. ved at begrænse den administrative og rapporteringsmæssige byrde for bevillingshaverne til det nødvendige, mens projektet gennemføres. Afsluttede projekter skal naturligvis afrapporteres, så de kan indgå i den løbende evaluering af Fondenes uddelinger og samtidig formidles sammenhængende til de miljøer, hvor resultaterne kan komme til gavn og inspiration. Fondenes generelle arbejdsgange og bedømmelsesprocesser kan anskueliggøres med nedenstående figur. 18 Filosofi og Facts

20 ANSØGER ANSØGER SAGKYNDIG MODTAGELSE SEKRETARIATSBEHANDLING 1. BESTYRELSESMØDE SAGKYNDIG PROCES 2. BESTYRELSESMØDE AFSLAG AFSLAG AFSLAG BEVILLING Større bevillinger strækker sig sædvanligvis over 2-5 år. Ud over den løbende såvel som den afsluttende rapportering i bevillingsperioden gøres de gennemførte projekter med stigende hyppighed til genstand for en systematisk evaluering af den målopfyldelse, der har fundet sted, eller af andre erfaringer fra projektet, som efterfølgende kan tilføre Fondenes behandling af nye ansøgninger værdi. Fondenes supplerende arbejds- og bedømmelsesprocesser i forbindelse med de særlige indsatsområder De særlige indsatsområder i begge Fonde er kendetegnet ved en målrettet opsøgende aktivitet over for de potentielle ansøgere. Det drejer sig foreløbigt om følgende satsninger. VILLUM FONDEN: VKR Centres of Excellence, der er teknisknaturvidenskabelige grundforskningscentre oprettet med sigte på at aktivere og udnytte slumrende samarbejdsmuligheder mellem institutionelt spredte forskningsmiljøer hver for sig på højt internationalt niveau. VILLUM FONDEN: Projekter for socialt udsatte børn og unge i Polen og Ungarn, Grønland m.fl. VELUX FONDEN: Humanvidenskabelig satsning, som støtter større kernegruppeprojekter inden for humaniora og tilgrænsende samfundsvidenskabelige discipliner. VELUX FONDEN: Ældresatsningen, der støtter ikke-erhvervsaktive, men i øvrigt aktive ældres gennemførelse af ulønnede aktiviteter eller projekter. VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 19

21 a) De videnskabelige og sociale indsatsområder Der er typisk tale om større bevillinger over 3-5 år. Udlandsprojekterne og de humanvidenskabelige kernegruppeprojekter bevilges typisk i niveauet 3-5 millioner kr. over 3 år, mens VKR Centres of Excellence ligger i niveauet millioner kr. over 5 år. Der indkaldes som hovedregel først egentlige ansøgninger efter en forudgående dialog med ansøgerne. Dialogen udfolder sig typisk i tre stadier, begyndende med uformelle kontakter og henvendelser. Næste trin er en invitation fra Fonden til indsendelse af interessetilkendegivelse, og endelig følger Fondens opfordring om afgivelse af en egentlig ansøgning. Den dialogprægede tilgang er valgt dels for at give Fondene et billede af behov og muligheder i de forskellige ansøgermiljøer, dels for at minimere ressourceforbrug for alle parter på ansøgninger, hvor en bevilling ikke er sandsynlig. Der indkaldes således kun ansøgninger, hvor der på baggrund af den forudgående dialog må forudses at være en rimelig chance for en bevilling. I grove tal er sandsynligheden for at bevæge sig fra interessetilkendegivelse til ansøgning mellem 25 og 50 procent og tilsvarende for, at en ansøgning i sidste ende udløser en bevilling med variationer afhængig af det konkrete indsatsområde. Forbehandlingen af henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger finder sted i interne arbejdsgrupper med kombineret bestyrelses- og sekretariatsbemanding. Arbejdsgrupperne kan indkalde indsenderne af interessetilkendegivelser til en direkte drøftelse, før man beslutter eventuelt at indkalde en fuld ansøgning. Enhver fuldstændig ansøgning på det videnskabelige område sendes til ekstern bedømmelse hos mindst to uafhængige, oftest udenlandske sagkyndige. De sagkyndige udvælges individuelt til hver ansøgning. Det forekommer ofte, at de sagkyndige, hvis identitet normalt ikke oplyses for ansøger, rejser spørgsmål eller kritik af en karakter, som arbejdsgruppen efter forudgående aftale med de sagkyndige anmoder ansøger om at besvare, før arbejdsgruppen beslutter sin indstilling til bestyrelsen. Der er flere eksempler på, at denne indirekte dialog mellem ansøgerne og de sagkyndige har ført til forbedringer af det oprindelige projekt, i enkelte tilfælde med den konsekvens, at Fonden har forhøjet den endelige bevilling i forhold til det oprindeligt ansøgte. Beslutningsprocessen for de tre førstnævnte indsatsområder er anskueliggjort i nedenstående figur. FONDSSEKRETARIAT KONTAKT HENVENDELSE ANSØGERMILJØER INTERESSE- TILKENDEGIVELSE ANSØGER SAGKYNDIG FULD ANSØGNING ANMODNING MODTAGELSE ARBEJDSGRUPPE 1. BESTYRELSESMØDE SAGKYNDIG PROCES ARBEJDSGRUPPE 2. BESTYRELSESMØDE AFSLAG AFSLAG BEVILLING 20 Filosofi og Facts

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Formål Fondens formål er at yde legater til

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Udkærsvej 15, 8200 Århus N. 2 Formål Fondens formål er at yde legater til studierejselegater,

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere