Brugervejledning til Nokia udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU må produktet ikke lægges i skraldespanden, men skal afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden og ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Copyright 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del af eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

3 Oplysningerne i dette dokument leveres»som de er og forefindes«. Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /2. udgave

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 9 Generelle oplysninger Adgangskoder Sikkerhedskode PIN- og PIN2-koder PUK- og PUK2-koder Spærringsadgangskode Hentning af indhold og programmer (netværkstjeneste) Kundesupport fra Nokia på internettet Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Opladning af batteriet Sådan tænder og slukker du telefonen Normal betjeningsposition Telefonen Taster og stik Standbytilstand Baggrund Pauseskærm Strømbesparelse Vigtige ikoner Tastaturlås (tastelås) Udskiftning af cover Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald Opkald til det sidste nummer, du har ringet til

5 Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) Hurtigkald til et telefonnummer Besvarelse eller afvisning af et opkald Banke på (netværkstjeneste) Funktioner under et opkald (netværkstjeneste) Indtastning af tekst Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning Brug af intelligent tekstindtastning Skrivning af sammensatte ord Traditionel tekstindtastning Tip til skrivning af tekst Menufunktioner Adgang til en menufunktion Beskeder SMS-beskeder Skrivning og afsendelse af beskeder Valgmuligheder ved afsendelse af en besked Læsning og besvarelse af beskeder Indbakke og sendte beskeder Skabeloner Gemte beskeder og Mine mapper Multimediebeskeder (MMS) (netværkstjeneste) Skrivning og afsendelse af en MMS-besked Læsning og besvarelse af en MMS-besked Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld Lynbeskeder (netværkstjeneste) Skrivning af en lynbesked Modtagelse af en lynbesked Talebeskeder (netværkstjeneste) Infobeskeder (netværkstjeneste)

6 Tjenestekommandoer Sletning af alle beskeder fra en mappe Beskedindstillinger Indstillinger for SMS-beskeder Indstillinger for MMS-beskeder Generelle indstillinger Opkaldsinfo Lister over seneste opkald Tællere og timere Positionsoplysninger (netværkstjeneste) Kontakter Søgning efter en kontakt Lagring af navne og telefonnumre Tilføjelse af flere detaljer til navne Kopiering af kontakter Redigering af kontaktdetaljer Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger Visitkort Indstillinger Grupper Hurtigkald Andre kontaktfunktioner Indstillinger Profiler Temaer Toneindstillinger Personlige genveje Højre valgtast Navigeringstast Skærmindstillinger Ur- og datoindstillinger Opkaldsindstillinger Telefonindstillinger

7 Forbindelse GPRS (netværkstjeneste) GPRS-forbindelse Indstillinger for ekstraudstyr Konfigurationsindstillinger Sikkerhedsindstillinger Gendannelse af fabriksindstillinger Operatørmenu Galleri Radio Sådan hører du radio Indstilling af en radiokanal Grundlæggende radiofunktioner Planlægning Alarm Når alarmtidspunktet nås Kalender Oprettelse af en kalendernote Alarm for en note Regnemaskine Programmer Spil og programmer Start af et spil eller et program Overførsel af spil og programmer Spilindstillinger Hukommelsesstatus for spil og programmer Internet Adgang til tjenester Opsætning af en tjeneste Tjenesteforbindelse Sådan bruger du browseren på tjenestesider Direkte opkald

8 Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste Indstillinger for browserudseende Cookies Bogmærker Modtagelse af bogmærker Overførsel (netværkstjeneste) Tjenesteindbakke (netværkstjeneste) Tjenesteindbakkeindstillinger Cachehukommelse Browsersikkerhed Sikkerhedsmodul Certifikater Digital signatur SIM-tjenester Batterioplysninger Opladning og afladning Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier Ekstraudstyr PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

9 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke mobiltelefonen, når sprængning pågår. BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen. 9

10 SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. UDVIDELSER OG BATTERIER Brug kun udvidelser og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør. SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Om enheden Den trådløse enhed, der beskrives i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og GSM1800-netværket. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder. Når du tager og anvender billeder, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. 10

11 Netværkstjenester For at kunne bruge enheden skal du have oprettet tjenesten hos en mobiltjenesteudbyder. Mange af funktionerne i enheden er afhængige af funktionerne i det trådløse netværk for at kunne fungere. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal muligvis have yderligere oplysninger fra tjenesteudbyderen for at kunne benytte dem samt oplysninger om de priser, der gælder. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Tjenesteudbyderen kan have anmodet om, at bestemte funktioner deaktiveres eller ikke aktiveres for enheden. Hvis dette er tilfældet, vil du ikke kunne se dem i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer i menuers navne, rækkefølgen i menuen og ikonerne. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Enheden understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, multimediebeskeder og hentning af indhold og programmer, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier. 11

12 Generelle oplysninger Adgangskoder Sikkerhedskode Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den har 5 til 10 cifre. Den forudindstillede kode er Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om udskiftning af koden og om at indstille enheden til at anmode om koden under Sikkerhedsindstillinger, 48. Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen. PIN- og PIN2-koder PIN-koden (Personal Identification Number), som leveres sammen med SIM-kortet, er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. De har 4 til 8 cifre. Se Sikkerhedsindstillinger, 48. PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. opkaldstællere. Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet på SIM-kortet. Se Sikkerhedsmodul, 62. PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur, 63. PUK- og PUK2-koder PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en spærret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. De har 8 cifre. 12

13 Spærringsadgangskode Spærringsadgangskoden er påkrævet ved brug af Opkaldsspærring. Se Sikkerhedsindstillinger, 48. Den har 4 cifre. Hvis koderne eller adgangskoderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder. Hentning af indhold og programmer (netværkstjeneste) Du kan hente nyt indhold (f.eks. billeder) og programmer til telefonen. Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted. Kundesupport fra Nokia på internettet Besøg < eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt. 13

14 1. Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler. Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på. Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Sådan tager du bagcoveret af telefonen: Tryk og skub bagcoveret ned mod bunden af telefonen, og tag derefter coveret af telefonen. 2. Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist. 14

15 3. Løft forsigtigt SIM-kortholderen fra telefonens fingergreb, og åbn klappens cover. 4. Indsæt SIM-kortet, så det afskårne hjørne er på den højre side, og de gyldne kontakter vender nedad. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, så den klikker på plads. 5. Sæt batteriet i batteriholderen. 6. Ret bagcoveret ind med bagsiden af telefonen, og skub det opad. Skub bagcoveret op øverst på telefonen, så det klikker på plads. Opladning af batteriet Advarsel! Brug kun batterier, opladere og udvidelser, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. 15

16 Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra ACP-7og ACP-12. Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5C-batteri. 1. Kobl opladeren til en stikkontakt. Hvis batteriet er helt afladet, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. 2. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Sådan tænder og slukker du telefonen Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede. Hvis enheden anmoder om en PIN- eller sikkerhedskode, skal du indtaste den kode, der fulgte med SIM-kortet (vises som *****), og vælge OK. Se også Adgangskoder,

17 Normal betjeningsposition Enheden har en indvendig antenne. Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges. 17

18 2. Telefonen Taster og stik Advarsel! Enhedens 4-vejs navigeringstast kan indeholde nikkel. Den er ikke beregnet til at komme i langvarig kontakt med huden. Hvis huden kommer i langvarig kontakt med nikkel, kan det medføre nikkelallergi. Tænd/sluk-tast (1) Ørestykke (2) Højttaler (3) Venstre, højre og midterste valgtaster (4) 4-vejs navigeringstast (5) Opkaldstasten (6) ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standbytilstand bruges den til at få vist en liste over de seneste udgående numre. Afslutningstasten (7) afslutter et aktivt opkald eller lukker en vilkårlig funktion Taltasterne 0-9 bruges til at indtaste tal og tegn. * og # anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. Opladerstik (9) Stik i bunden (10) Headsetstik (11) Hul til håndledsrem (12) 18

19 Bemærk! Undlad at røre ved dette stik, da det er følsomt over for elektrostatisk afladning. Standbytilstand Når telefonen er klar til brug, og før du indtaster nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. Følgende oplysninger vises på skærmen: Netværksnavnet eller operatørlogoet (1) Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering (2) Batteriets opladningsniveau (3) Den venstre valgtast (4) i standbytilstand er Gå til Vælg Gå til for at få vist funktionerne på listen over personlige genveje. Vælg Valg > Valgmuligheder for at få vist listen over de tilgængelige funktioner, du kan tilføje på listen over valgmuligheder. Rul til den ønskede funktion, og vælg Markér for at føje den til genvejslisten. Du kan fjerne en funktion fra listen ved at vælge Fj. mark.. Hvis du vil omarrangere funktionerne på genvejslisten, skal du vælge funktionen Organiser > Flyt og derefter vælge placeringen. Menu (5) Navne (6) Baggrund Du kan få vist et baggrundsbillede en baggrund når telefonen er i standbytilstand. Se Skærmindstillinger,

20 Pauseskærm Du kan indstille telefonen til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standbytilstand. Se Skærmindstillinger, 43. Strømbesparelse For at spare strøm aktiveres der en visning med et digitalt ur på skærmen, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Hvis du ikke har indstillet uret, vises 00:00. Se Skærmindstillinger, 43. Vigtige ikoner Du har modtaget en eller flere SMS-, billed- eller MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af beskeder, 30 eller Læsning og besvarelse af en MMS-besked, 33. Telefonen har registreret et ubesvaret opkald. Se Opkaldsinfo, 37. Tastaturet er låst. Se Tastaturlås (tastelås), 21. Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked, når Ringesignal og Signal ved besked er indstillet til Fra. Se Toneindstillinger, 42. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm, 52. Når GPRS-forbindelsestilstanden Altid online er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises ikonet øverst til venstre på skærmen. Se GPRS-forbindelse, 46. Når GPRS-forbindelsen er oprettet, vises ikonet øverst til venstre på skærmen. Se GPRS-forbindelse, 46 og Sådan bruger du browseren på tjenestesider, 57. GPRS-forbindelsen afbrydes (i venteposition). Højttaleren er aktiveret. Se Funktioner under et opkald (netværkstjeneste),

21 Tastaturlås (tastelås) Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse. Vælg Menu > *, inden der går 1,5 sekunder for at aktivere eller deaktivere tastaturet. Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Du kan betjene enheden på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser opkaldet, forbliver tastaturet låst. Hvis du vil have oplysninger om Automatisk tastaturlås, skal du se Telefonindstillinger, 45. Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Udskiftning af cover Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Fjern bagcoveret. Se trin 1 i Isætning af SIM-kortet og batteriet, Løft det øverste cover ved hjælp af fingergrebet. 3. Tag forsigtigt frontcoveret af. 21

22 4. Fjern tastaturet fra frontcoveret, og sæt det ind i det nye frontcover. 5. Ret det øverste af frontcoveret ind i forhold til det øverste af telefonen, og tryk på frontcoveret for at klikke det på plads. 6. Sæt bagcoveret på igen. 22

23 3. Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, kan du slette det ved at trykke på Slet. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks og derefter indtaste landekoden, områdekoden og telefonnummeret. 2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten. 3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Hvis du vil have yderligere oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i Kontakter, skal du se Søgning efter en kontakt, 38. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten. Opkald til det sidste nummer, du har ringet til Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over de numre, du senest har ringet til. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) Tryk på 1, og hold den nede i standbytilstand, eller tryk på 1 og opkaldstasten. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og vælge OK. Se også Talebeskeder (netværkstjeneste),

24 Hurtigkald til et telefonnummer Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9, se Hurtigkald, 41. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder: Vælg den ønskede hurtigkaldstast, og vælg derefter opkaldstasten. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Opkaldsindstillinger, 44. Besvarelse eller afvisning af et opkald Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald, og tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet. Tryk på afslutningstasten for at afvise et indgående opkald. Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Banke på (netværkstjeneste) Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Hvis du vil aktivere funktionen Banke på, skal du se Opkaldsindstillinger, 44. Funktioner under et opkald (netværkstjeneste) Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. 24

25 4. Indtastning af tekst Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med og traditionel tekstindtastning med øverst til venstre på skærmen. Det angives af, eller, om du skriver med store eller små bogstaver. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på #. Taltilstanden angives ved hjælp af, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på # og holde den nede. Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning Tryk på Valg > Ordbog, når du skriver tekst. Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere intelligent tekstindtastning. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen. Tryk på Valg > Ordbog fra, når du skriver tekst. Brug af intelligent tekstindtastning Det er muligt at indtaste et hvilket som helst bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. 1. Tryk én gang på tasten for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Eksempel: Hvis du vil skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på 6, 6, 5, 4 og 2. Se Tip til skrivning af tekst, 26 for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst. 2. Når du er færdig med ordet, og det er korrekt, skal du trykke på 0 for at bekræfte ordet og tilføje et mellemrum. Du kan også flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * gentagne gange eller vælge Valg > Muligheder. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det. 25

26 Hvis tegnet? vises efter ordet, betyder det, at det ordet ikke findes i ordbogen. Hvis du vil tilføje ordet i ordbogen, skal du vælge Stav, indtaste ordet (med traditionel tekstindtastning) og vælge Gem. Når ordbogen er fyldt op, vil det nye ord erstatte det ældste ord, der blev tilføjet. 3. Skriv det næste ord. Skrivning af sammensatte ord Indtast den første del af ordet, og tryk på højre navigeringstast. Skriv derefter den sidste del af ordet. Traditionel tekstindtastning Tryk på en taltast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Ikke alle tilgængelige tegn, som er knyttet til en taltast, er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog, se Telefonindstillinger, 45. Hvis det næste ønskede bogstav findes på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet. De mest almindelige tegnsætningstegn og specielle tegn er tilgængelige under tasten *. Tip til skrivning af tekst Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst: Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum. Du kan flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede taltast nede. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil slette alle tegnene med det samme, skal du vælge Valg > Slet tekst. 26

27 Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du trykke på og holde Valg nede. Du kan indsætte et ord, mens du bruger intelligent tekstindtastning, ved at vælge Valg > Indsæt ord. Skriv ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, Gem. Ordet føjes også til ordbogen. Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke på *, eller når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på * og holde den nede eller vælge Valg > Indsæt symbol. Vælg tegnet og Anvend. Hvis du vil indsætte en smiley, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke to gange på *, eller når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede og trykke på * igen eller vælge Valg > Indsæt smiley. Vælg en smiley, og tryk på Anvend. Du har følgende valgmuligheder, når du skriver SMS-beskeder: Du kan indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, ved at vælge Valg > Indsæt nummer. Indtast telefonnummeret, eller søg efter det i Kontakter, og tryk på OK. Hvis du vil indsætte et navn, skal du vælge Kontakter > Valg >Indsæt kontakt. Du kan indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er knyttet til navnet, ved at vælge Valg > Vis detaljer. 27

28 5. Menufunktioner Enheden er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. Adgang til en menufunktion 1. Du kan åbne menuen ved at vælge Menu. 2. Brug navigeringstasterne til at rulle gennem menuen. Se Menuvisning i Skærmindstillinger, 43, hvis du vil skifte menuvisning. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger. 4. Vælg Tilbage for at vende tilbage til det forrige menuniveau og Afslut for at afslutte menuen. Beskeder Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen. Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du vælge Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > Andre indstillinger > Skriftstørrelse. Bemærk! Når der sendes beskeder, kan»beskeden er sendt«fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester. SMS-beskeder Ved hjælp af SMS-beskedtjenesten kan enheden sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste). Faktureringen kan være baseret på det antal almindelige beskeder, der kræves til en besked, som består af flere dele. Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger. Se Indstillinger for SMS-beskeder,

29 Du kan også sende og modtage SMS-beskeder, der indeholder billeder. En billedbesked kan bestå af flere dele. Bemærk! Kun enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. Skrivning og afsendelse af beskeder Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder. Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer af en besked i flere dele vises øverst til højre på skærmen, f.eks. 120/2. Bemærk, at hvis der bruges specialtegn (Unicode), bruges der mere plads. 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked >SMS-besked. 2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst, 25. Hvis du vil indsætte tekstskabeloner eller et billede i beskeden, kan du se Skabeloner, Du kan sende beskeden ved at vælge Send De beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskeder er angivet til Ja. Se Indstillinger for SMS-beskeder, Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i Kontakter. Vælg OK for at sende beskeden. Valgmuligheder ved afsendelse af en besked Når du har skrevet en besked, skal du vælge Valg > Sendevalg. Med Send til flere kan du sende beskeden til flere modtagere. Med Sendeprofil kan du bruge en foruddefineret beskedprofil til at sende beskeden. Hvis du vil definere en beskedprofil, kan du se Indstillinger for SMS-beskeder, 35. Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, som overskrider tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen opkræver muligvis et gebyr for hver enkelt besked. Tegn, som indeholder accenttegn eller andre symboler, og tegn fra visse sprog, f.eks. kinesisk, optager mere plads, hvilket begrænser det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 29

30 Læsning og besvarelse af beskeder Når du modtager en besked, vises ikonet og antallet af nye beskeder efterfulgt af beskeder modtaget. Det blinkende symbol angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder. 1. Vælg Vis for at få vist den nye besked, eller vælg Afslut for at se den på et senere tidspunkt. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En SMS-besked, der ikke er læst, angives af. 2. Mens du læser en besked, skal du vælge Valg og vælge en valgmulighed, f.eks. at slette, videresende eller redigere beskeden, omdøbe den besked, du læser, eller flytte den til en anden mappe. Kopiér til kalender for at kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelsesnote for den aktuelle dag. Beskeddetaljer for, om muligt, at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdato og -tidspunkt. Brug detalje for at hente numre, -adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked. Når du læser en billedbesked, skal du vælge Gem billede, hvis du vil gemme billedet i mappen Skabeloner. 3. Vælg Besvar og beskedtypen for at besvare en besked. Når du besvarer en SMS- , skal du først bekræfte eller redigere -adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden. 4. Du kan sende beskeden ved at vælge Send > OK. Indbakke og sendte beskeder Telefonen gemmer de indgående SMS- og MMS-beskeder i mappen Indbakke. De SMS-beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskederer angivet til Ja. Se Indstillinger for SMS-beskeder,

31 Skabeloner Telefonen indeholder tekstskabeloner, der angives med, samt billedskabeloner, der angives med. Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du vælge Menu > Beskeder > Gemte beskeder > SMSbeskeder > Skabeloner. Hvis du vil indsætte en tekstskabelon i beskeden, skal du vælge Valg > Brug skabelon og vælge den skabelon, du vil indsætte. Hvis du vil indsætte et billede i SMS-beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt billede, vælge et billede og Indsæt. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse. Du kan se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden, ved at vælge Valg > Vis. Gemte beskeder og Mine mapper Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen Gemte beskeder eller tilføje nye mapper til beskederne. Mens du læser en besked, kan du vælge Valg. Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du vælge Menu > Beskeder > Gemte beskeder > SMS-beskeder og Mine mapper. Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til mappen og vælge Valg > Slet mappe. Multimediebeskeder (MMS) (netværkstjeneste) Bemærk! Kun enheder, som har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden. Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS. En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede. Enheden understøtter MMS-beskeder med en størrelse på op til 100 KB. Hvis beskeden indeholder et billede, nedskalerer enheden det, så det passer til displayet. Du kan ikke modtage en MMS-besked, hvis der er et opkald i gang, eller du spiller et spil eller kører et andet Java-program. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed. 31

32 Skrivning og afsendelse af en MMS-besked Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36, hvis du vil definere indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten. Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes. 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > MMS-besked 2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst, 25. Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt og derefter vælge den ønskede indstilling. Enheden understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt > Side. Hver side kan indeholde tekst og ét billede. Hvis beskeden indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at vælge Valg > Forrige side, Næste side eller Liste over sider. Hvis du vil angive tidsintervallet mellem siderne, skal du vælge Sidevisningstid. 3. Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge Send > Telefonnummer, Send til eller Send til flere. 4. Indtast modtagerens telefonnummer eller -adresse, eller find det under Kontakter. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises, hvorefter du kan bruge enhedens øvrige funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger enheden at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen Udbakke, og du kan forsøge at sende den igen senere. De beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskeder er angivet til Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36. MMS-beskeder angives med. 32

33 Læsning og besvarelse af en MMS-besked Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Når enheden modtager en MMS-besked, vises. Når beskeden er modtaget, vises og MMS-besked modtaget. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. 1. Vælg Vis for at få vist beskeden, eller vælg Afslut for at se den på et senere tidspunkt. Hvis du har mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst MMS-besked angives med. 2. Den midterste tasts funktion ændres afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge Afspil. Du kan zoome ind på et billede ved at vælge Zoom. Du kan få vist et visitkort eller en kalendernote eller åbne et temaobjekt ved at vælge Åbn. 3. Du kan svare på beskeden ved at vælge Valg > Besvar > SMS-besked, MMS-besked eller Lynbesked. Indtast svarbeskeden, og vælg Send. Vælg Valg for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder. Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder Telefonen gemmer de modtagne MMS-beskeder i mappen Indbakke. De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen Udbakke. De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen Gemte beskeder. De MMS-beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskeder er angivet til Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36. Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskederne er fuld, blinker, og MMShukom. er fuld. Se ventende besked vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge Vis. Du kan gemme beskeden ved at vælge Valg > Gem besked og slette gamle beskeder ved først at vælge den gamle besked, der 33

34 skal slettes. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge Afslut and Ja. Hvis du vælger Nej, kan du få vist beskeden. Lynbeskeder (netværkstjeneste) Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme. Skrivning af en lynbesked Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked. Skriv beskeden. En lynbeskeds maksimale længde er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge Indsæt blinktegn på listen over valgmuligheder for at angive en markør. Teksten bag markøren blinker, indtil der indsættes en markør til. Bemærk! Kun enheder med kompatible lynbeskedfunktioner kan modtage og vise blinkende lynbeskeder. Modtagelse af en lynbesked En modtaget lynbesked gemmes ikke automatisk. Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge Læs. Vælg Valg > Brug detalje for at hente telefonnumre, -adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked. Hvis du vil gemme beskeden, skal du vælge Gem og vælge den mappe, som du vil gemme beskeden i. Talebeskeder (netværkstjeneste) Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Du kan få yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren ved at kontakte tjenesteudbyderen. Vælg Menu > Beskeder > Talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge Aflyt talebeskeder. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge Nummer til telefonsvarer. Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver ikonet nye talebeskeder. Vælg Aflyt for at ringe til nummeret på telefonsvareren. Tip! Hvis du trykker på og holder 1 nede, ringes der op til telefonsvareren, hvis nummeret er indstillet. 34

35 Infobeskeder (netværkstjeneste) Med netværkstjenesten Infobeskeder vil du muligvis kunne modtage beskeder om forskellige emner. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tjenestekommandoer Vælg Menu > Beskeder > Rediger kommand.. Du kan indtaste og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen. Sletning af alle beskeder fra en mappe Du kan slette alle beskeder fra en mappe ved at vælge Menu > Beskeder > Slet beskeder. Vælg den mappe, som du vil slette beskederne fra, og vælg OK for at bekræfte handlingen. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse. Beskedindstillinger Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises. Indstillinger for SMS-beskeder Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > SMS-beskeder. Vælg Sendeprofil. SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt. Vælg det sæt, du vil ændre. Hver profil har følgende indstillinger: Nummer på beskedcentral (leveres af tjenesteudbyderen), Beskeder sendes som, Beskeden afventer i, Standardmodtagernummer, Leveringsrapporter, Brug pakkedata, Svar via samme central (netværkstjeneste) og Omdøb sendeprofil (ikke tilgængelig for standardprofilen). Vælg Gem sendte beskeder > Ja for at indstille telefonen til at gemme sendte beskeder i mappen Sendte beskeder. Hvis du vælger Nej, gemmes de sendte beskeder ikke. Vælg Automatisk genafsendelse > Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere afsendelse af beskeder igen, når beskederne ikke kunne sendes. 35

36 Indstillinger for MMS-beskeder Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > MMS-beskeder Definer indstillingerne for valgmulighederne: Gem sendte beskeder. Vælg Ja for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen Sendte beskeder. Hvis du vælger Nej, gemmes de sendte beskeder ikke. Leveringsrapporter indstiller netværket til at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste). Nedskaler billede definerer billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked. Standardsidevisningstid definerer standardtiden for siderne i MMS-beskeder. Tillad modtagelse af MMS-beskeder. Vælg Nej, Ja eller I hjemmenetværk for at bruge MMS-tjenesten. Hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er indstillet til Ja eller I hjemmenetværk, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstillingen til modtagelse af MMS-beskeder er normalt aktiveret. Indgående MMS-beskeder. Vælg Hent, hvis du automatisk vil tillade, at der kan modtages MMS-beskeder, Hent manuelt, hvis du vil tillade, at der kun kan modtages MMS-beskeder, efter at du er blevet spurgt om det, eller vælg Afvis, hvis du vil forhindre telefonen i at kunne modtage MMS-beskeder. Konfigurationsindstillinger. Vælg Konfiguration, og vælg standardtjenesteudbyderen til hentning af MMSbeskeder. Vælg Konto for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto, skal du vælge den, du ønsker at se. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om at indtaste indstillingerne manuelt under Konfigurationsindstillinger, 47. Tillad reklamer for at vælge, om du vil tillade modtagelse af beskeder, der er defineret som reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er indstillet til Nej. Generelle indstillinger Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > Andre indstillinger > Skriftstørrelse for at vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder. 36

37 Opkaldsinfo Telefonen registrerer telefonnumrene til ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. (netværkstjeneste) Enheden registrerer kun dette, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkets tjenesteområde. Hvis du vælger Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udgående opkald, kan du få vist dato og klokkeslæt for et opkald, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i Kontakter eller sende en besked til nummeret. Vælg Ryd seneste opkaldslister for at slette listen over seneste opkald. Lister over seneste opkald Vælg Menu > Opkaldsinfo og den relevante liste. Ubesvarede opkald viser listen over de telefonnumre, fra hvilke der er forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran navnet eller telefonnummeret angiver det antal gange, personen har ringet til dig. Tip! Når der vises en note om ubesvarede opkald, skal du vælge Liste for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på opkaldstasten. Indgående opkald viser listen over de opkald, du senest har besvaret eller afvist (netværkstjeneste). Udgående opkald viser listen over de senest foretagede opkald. Tip! Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over udgående numre. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Ryd seneste opkaldslister sletter listen over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette alle telefonnumrene eller kun de numre, der findes på en bestemt liste. Du kan ikke fortryde denne handling. Tællere og timere Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv. 37

38 Vælg Menu > Opkaldsinfo og Opkaldsvarighed, Tæller for pakkedata eller Timer for pakkedataforbindelse for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger. Positionsoplysninger (netværkstjeneste) Nogle netværk tillader positionsforespørgsler. Positionering giver dig mulighed for at se de modtagne positionsforespørgsler fra netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive områdeoplysninger. Vælg Menu > Opkaldsinfo > Positionering: Vælg Positionslog, hvis du vil have vist en liste over modtagne positionsforespørgsler. Kontakter Du kan gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIMkortets hukommelse. Telefonens hukommelse kan gemme kontakter med numre og tekstelementer. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Søgning efter en kontakt Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg > Søg. Rul ned gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, du søger efter. Lagring af navne og telefonnumre Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt. Indtast navnet og telefonnummeret. 38

39 Tilføjelse af flere detaljer til navne I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn. Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, og det har en ramme rundt om nummertypeindikatoren. Når du vælger et navn, bruges standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer. 1. Kontrollér, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM. 2. Rul ned til det navn, du vil tilføje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg Detaljer > Valg > Tilføj detalje. 3. Hvis du vil tilføje et nummer, skal du vælge Nummer og en af følgende nummertyper. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge Valg > Skift type. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge Standardnummer. Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype fra -adresse, Webadresse, Postadresse og Note. 4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg OK. 5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge Tilbage > Afslut. Kopiering af kontakter Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg Valg > Kopiér. Du kan kopiere navne og telefonnumre til og fra telefonens kontakthukommelse til og fra SIM-kortets hukommelse. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. Redigering af kontaktdetaljer Søg efter den kontakt, du vil redigere, og vælg Detaljer, og rul derefter til det ønskede navn, nummer eller tekstelement. 39

40 Du kan redigere et navn, nummer eller tekstelement ved at vælge Valg > Rediger navn, Rediger nummer eller Rediger detalje. Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger Du kan slette alle kontakterne og de detaljer, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge Menu > Kontakter > Slet alle kontakter > Fra telefonhukom. eller Fra SIM-kortet. Bekræft ændringen ved at indtaste sikkerhedskoden. Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge Valg > Slet. Du kan slette et nummer eller et tekstelement, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge Detaljer. Rul til den ønskede detalje, og vælg Valg > Slet > Slet nummer eller Slet detalje. Visitkort Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vcard-standarden. Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge Valg > Send visitkort > Via MMS eller Via SMS. Når du modtager et visitkort, skal du vælge Vis > Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge Afslut > Ja. Indstillinger Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger, og vælg en af følgende valgmuligheder: Hukommelse i brug, hvis du vil vælge enten SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Du kan hente navne og numre fra begge hukommelser ved at vælge Telefon og SIM. I så fald gemmes navnene og numrene i enhedens hukommelse. Du kan vælge den måde, navne og numre vises på i Kontakter, ved at vælge Kontaktvisning. Du kan få vist den tilgængelige og anvendte hukommelseskapacitet ved at vælge Hukommelsesstatus. 40

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning. 9238066 3. udgave

Brugervejledning. 9238066 3. udgave Brugervejledning 9238066 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2610. 9248175 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2610. 9248175 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2610 9248175 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RH-86 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6080

Brugervejledning til Nokia 6080 Brugervejledning til Nokia 6080 9253020 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-166 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-165 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave Brugervejledning til Nokia 3220 9231096 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6085 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6021. 9237285 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 6021. 9237285 3. udgave Brugervejledning til Nokia 6021 9237285 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-94 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 3. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-209 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110i/1112

Brugervejledning til Nokia 1110i/1112 Brugervejledning til Nokia 1110i/1112 9247855 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RH-93 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2310. 9248389 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 2310. 9248389 2. udgave Brugervejledning til Nokia 2310 9248389 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-189 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7373 http://da.yourpdfguides.com/dref/823293

Din brugermanual NOKIA 7373 http://da.yourpdfguides.com/dref/823293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7373 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7310 SUPERNOVA http://da.yourpdfguides.com/dref/823232

Din brugermanual NOKIA 7310 SUPERNOVA http://da.yourpdfguides.com/dref/823232 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7310 SUPERNOVA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6301 http://da.yourpdfguides.com/dref/822607

Din brugermanual NOKIA 6301 http://da.yourpdfguides.com/dref/822607 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6301 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6555

Brugervejledning til Nokia 6555 Brugervejledning til Nokia 6555 9204354 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-271 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 8800 Arte

Brugervejledning til Nokia 8800 Arte Brugervejledning til Nokia 8800 Arte 9205297 2. udgave DA 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-233 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8800E CARBON ARTE http://da.yourpdfguides.com/dref/823626

Din brugermanual NOKIA 8800E CARBON ARTE http://da.yourpdfguides.com/dref/823626 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8800E CARBON ARTE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6301

Brugervejledning til Nokia 6301 Brugervejledning til Nokia 6301 9205683 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1680 classic

Brugervejledning til Nokia 1680 classic Brugervejledning til Nokia 1680 classic 9208034 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-394 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6500 slide

Brugervejledning til Nokia 6500 slide Brugervejledning til Nokia 6500 slide 9201267 1. udgave 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-240 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere