The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering"

Transkript

1 Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 1

2 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K Telefon: eller fax: Copyright: 2010 CEPOS, Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CEPOS. 1.udgave, 1. oplag Omslagslayout: CEPOS Tryk: CEPOS Forlaget Forlag: CEPOS Forlaget Oplag: 200 ISBN nr.: Maj

3 Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 3

4 Forord Sideløbende med den kommunale strukturreform blev der indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om øgning af kommunernes anvendelse af udlicitering som organisatorisk løsningsmåde. Aftalen var fireårig, og det er derfor nu muligt at opgøre effekterne. Der er stor forskel på kommunernes anvendelse af udlicitering, og analyserne i dette arbejdspapir sætter fokus på, hvad der ligger bag de enkelte kommuners valg af udliciteringspraksis. Selve arbejdspapiret er engelsksproget. Baggrunden er, at det indgår i den almindelige internationale forskningsudveksling. Det er således blevet antaget til præsentation på den årlige samling i det europæiske forskernet for forskere, som beskæftiger sig med økonomisk teori om politiske og bureaukratiske systemer, European Public Choice Society. Arbejdspapiret indledes imidlertid med en dansk sammenfatning. Det statistiske analysearbejde i forbindelse med papiret er udført af stud.polit. Jeppe Madsen. I øvrigt har jeg modtaget gode kommentarer til papiret fra cand.polit. Karsten Bo Larsen. Juni 2011 Henrik Christoffersen 4

5 Indhold Sammenfatning 1. Municipal outsourcing as government policy 2. A model explaining outsourcing 3. The regressions 4. A model explaining municipalities winning own tenders 5. Discussion 6. References 5

6 Sammenfatning I sammenhæng med den kommunale strukturreform i 2007 blev der gjort foranstaltning til at øge omfanget af udlicitering i de danske kommuner. Der blev således i 2006 med virkning for de følgende fire år indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om øgning af udliciteringsomfanget i kommunesektoren som helhed. I lyset af denne aftale er anvendelsen af udlicitering faktisk øget. I figuren nedenfor er vist udviklingen i Indenrigsministeriets indikator for private leverandører, hvor løftet i anvendelse af udlicitering fremgår. Privat-leverandør indikator for hele landet fra 1993 til % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6

7 Norddjurs Rødovre Svendborg Aalborg Kerteminde Hvidovre Haderslev Hjørring Mariagerfjord Herning Aabenraa Horsens Faaborg-Midtfyn Ringsted Assens Lyngby-Taarbæk Ringkøbing-Skjern Høje-Taastrup Middelfart Sorø Helsingør Halsnæs Struer Brønderslev Allerød Stevns Greve Vejen Vesthimmerlands København Odsherred Lolland Gribskov Aftalen om øget udlicitering kom til at gælde kommunesektoren under et. Der er dog stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner gør brug af udlicitering. Privat leverandør indikatoren er vist for hver enkelt af de 98 kommuner i den følgende figur. Privat-leverandør indikator i 2009 på kommuneniveau sorteret efter indikatorstørrelse pct I analysen i nærværende arbejdspapir undersøges, hvad der kan forklare de enkelte kommuners forskellige tendens til at anvende udlicitering. Der opstilles fem hypoteser om, hvad der forklarer anvendelsen af udlicitering: 1. Økonomiske presfaktorer. Dels indkomstgrundlag i kommunen, dels udgiftsbehov 2. Politik. Dels borgmesterens partitilhørsforhold, dels størrelsen af velfærdskoalitionen, hvilket vil sige andelen af vælgerne i kommunen, der er offentligt ansat 3. Skala og grad af professionalisering. Kommunens indbyggertal 4. Soliditeten i kommunens økonomi. Dels serviceniveau, dels skatteniveau 5. Hidtidig praksis. Graden af udlicitering året forud I den regressionsanalyse, som gennemføres, viser det sig, at kun to hypoteser kan bekræftes. Det gælder hypotesen om, at kommuner med mange offentligt ansatte blandt vælgerne har særlig stor aversion mod udlicitering. Ligeledes gælder det hypotesen om, at 7

8 kommuner med stor økonomisk soliditet i form af relativt højt serviceniveau og relativt lavt beskatningsniveau er særlig tilbøjelige til at anvende udlicitering. I hovedsagen har kommuner selv mulighed for at indgive bud, når de iværksætter udlicitering. Indenrigsministeriet opgør både, hvor stor en del af kommuners budget, der konkurrenceudsættes, og hvor stor en del, der håndteres af private leverandører. Differencen mellem disse to størrelser udgør de udbud, som kommuner selv vinder. I arbejdspapiret gennemføres en undersøgelse af, hvad der særligt kendetegner de kommuner, som vinder egne udbud. Denne undersøgelse gennemføres også som en regressionsanalyse i en model med samme hypoteser, som anført ovenfor. Her viser det sig, at kun en enkelt af de fem hypoteser kan finde statistisk bekræftelse. Det viser sig, at de kommuner, som i særlig ringe grad har anvendt udlicitering, til gengæld i særlig stor grad vinder deres egne udbud. Dette resultat kan have flere forklaringer. En forklaring kan være, at kommuner, der kun i ringe udstrækning anvender udlicitering, er særlig effektive, så der ikke er større gevinster ved at udlicitere. Det vil i givet fald fordre, at disse kommuner er endda særdeles effektive sammenholdt med de øvrige kommuner, for i den ganske vist begrænsede - danske forskningslitteratur om effekter af udlicitering findes ganske betydelige effekter på de opgaveområder, som er undersøgt. En anden forklaring kan være, at nogle kommuner med særligt store velfærdskoalitioner, som påvist ovenfor, også er kendetegnet ved en særlig stor aversion mod anvendelse af udlicitering. Når sådanne kommuner da i kraft af aftalen om øgning af den kommunale udlicitering udsættes for et pres for mere udlicitering, kan en reaktion være at udvise særlig iver efter at vinde udbud selv og derved undgå private leverandører. Resultatet af analysen giver derved anledning til at rejse spørgsmålet, hvorvidt der er sikret en fair konkurrence, når kommuner foranstalter udbud og selv optræder som byder. Det kommunale regnskabssystem muliggør ikke direkte en aflæsning af kommunens omkostninger ved produktion af bestemte serviceydelser, og det er derfor vanskeligt at sikre, at krydssubsidiering ikke forekommer. 8

9 Abstract In this paper the outsourcing pattern in Danish municipalities is analyzed in the light of a structural reform in 2007, which drastically reduced the number of municipalities, and after the introduction of a government policy in 2006 enforcing the municipal sector as a whole to increase the degree of outsourcing. It is shown that municipalities inclined to use outsourcing as an organizational form are generally characterized by offering their citizens a relatively high service level compared to the tax price collected. And secondly: Municipalities with a relatively large proportion of the voters being occupied in the public welfare sector seem to have a particularly strong aversion against outsourcing. Danish municipalities are themselves allowed to respond on their own invitations to tenders. It is furthermore shown, that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders. JEL: H70, H77 Paper presented at the 2011 meeting in European Public Choice Society, April 28 to May 2 in Rennes. 9

10 1. Municipal outsourcing as government policy Christoffersen and Paldam (2003) showed that Danish municipalities generally hesitate outsourcing the production of welfare services to be allocated to the citizens in the municipality, and that important differences in the degree of outsourcing could be explained as a result of three factors: Municipalities with modern economic structures were especially in favor of outsourcing and the use of outsourcing was then spread to neighbor municipalities. On the other hand, municipalities with a large proportion of the local voters belonging to the welfare coalition, having their full income from tax financed sources as public servants or receivers of public transfer payments, had an aversion against outsourcing. In this paper the outsourcing pattern in Danish municipalities is analyzed in the light of changed basic conditions in two respects. First, a structural reform in 2007 reduced the number of municipalities drastically from 271 to 98 and moved several tasks from the regional municipal level to the local level. Second, the national government introduced in 2006 a policy for enforcing the municipal sector as a whole to increase the degree of outsourcing. This policy was drawn up as an agreement between the National Union of Local Authorities, KL, and the Minister of Finance saying, that the proportion of the municipal service production organized as outsourcing to private producers should be raised during a four year period from 2006 to This agreement has, as can be seen in figure 1, resulted in a slight raise in the proportion of the service production produced by private producers. The important municipal differences in degrees of outsourcing have continued after the above mentioned changes in conditions. Figure 2 shows the proportion of service production organized as outsourcing in the 98 municipalities existing after A few municipalities are characterized by visible aversion against outsourcing and other few municipalities are especially for outsourcing as an organizational form. 10

11 Figure1: Private supplier indicator in Danish municipalities, 1993 to % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Note: A municipal structural reform took place in 2007 reducing the number of municipalities from 271 to 98 and increasing the number of municipal tasks. Figure 2: Private supplier indicator for 2009 in the 98 Danish municipalities ranked after indicator-size 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11

12 2. A model explaining outsourcing Several different explanations can eventually work at explaining the important differences in the use of outsourcing as an organizational form between the 98 municipalities. Four hypotheses concerning the size of the private supplier indicator in 2009, as described in figure 2, will be tested in section 3. These hypotheses are listed in figure 3 as model a. Figure 3: The Hypotheses Hypotheses and variables Explained variables Definition of variables a. Outsourcing tendency (model a) Private supplier indicator b. Priority to efficiency through outsourcing over high tax level (model b) Private supplier indicator / Percentage municipal income taxation c. Ability to win own tenders (model c) (Indicator for tasks under competition Private supplier indicator) / Indicator for tasks under competition Explaining variables Hypothesis 1: Economic press factors H:1.1: Income for taxation per inhabitant (model a, b og c) Total tax base per inhabitant H:1.2: Socio economy(model a, b og c) Hypothesis 2: Political explanations H:2.1: Mayors political party (model a, b og c) H:2.2: Welfare coalition (model a, b og c) Socio economic index Dummy for Liberal or Conservative mayor Number of citizens employed as municipal, regional or state civil servant Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H:3.1: Number of inhabitants (model a, b og c) Number of inhabitants (1.000) Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level (model a, b og c) Municipal expenditures / Needs as measured in the block grant system H:4.2: Level of municipal income tax (model a, Municipal tax rate for income taxation in 2009 b og c) Hypothesis 5: Past dependency H: 5.1: Outsourcing in 2008 (model c) Private supplier indicator in

13 Hypothesis 1 states that economic pressure will establish an incentive to increase the use of outsourcing. There are only few Danish empirical studies of the effect of outsourcing in the municipal sector. Blom Hansen (20xx) finds that the production costs in road maintenance are about 20 percent lower when outsourcing is chosen as an organizational solution compared to production in traditional municipal form. Christoffersen, Paldam and Würtz (200X) find that school cleaning standardized for differences in quality and for economies of scale are produced at 30 percent lower costs when outsourced compared to traditional municipal organization. Christoffersen, Milhøj and Westergaard-Kabelmann (2009) construct a macro model estimating the potential if all Danish municipalities decided outsourcing to the same extend as the municipality with the highest value of the private supplier indicator in The potential such defined was estimated at between 6 and 7 percent of total municipal consumption expenditures. As the Danish empirical literature points out a significant economic potential in increased municipal outsourcing, it could be expected that municipalities not able to deliver average service level to average tax level would be especially inclined to savings through outsourcing. In H:1.1 a special need for money arises from a weak tax base, and in H:1.2 a special need of money is generated by factors indicating weak social structures among the citizens in the municipality. Hypothesis 2 expresses a belief in politics. Two explaining variables are here introduced: understanding politics respectively as party politics and as stakeholder interests. In H:2.1 municipalities dominated by right wing political parties are expected to be more orientated towards outsourcing than other municipalities. In H:2.2 stakeholder interests are expected to work so that voters employed in the public welfare sector have special preferences for avoiding organizational forms establishing a pressure for efficiency. Hypothesis 3 is an economies of scale hypothesis. This hypothesis is not trivial because economies of scale can exist as well in the production of municipal services as in administration of outsourcing itself. Economies of scale in production can make outsourcing especially relevant for small municipalities. Economies of scale in administration of outsourcing can make outsourcing especially relevant for large municipalities. Hypothesis 4 is a hypothesis that municipalities which offer their citizens a worse service package than other municipalities will be pressed by the voters to increase efficiency. H:4.1 expresses a worse service package in the sense that the citizens must accept a poorer quality. H:4.2 expresses that the citizens have to pay a higher tax price. 13

14 The inclination towards use of outsourcing as an organizational form can also find expression in strategic decisions among relevant alternatives. Municipalities facing economic unbalance can decide to raise taxes or raise efficiency if not to reduce the service deliveries to the citizens. In model b defined in figure 3 the ratio Private supplier indicator / Percentage municipal income taxation is used to express this strategic choice in the municipalities. The four hypotheses introduced in model a are also included in model b. 14

15 3. The regressions Model a explaining the private supplier indicator is tested in the regression in table 1. Table 1: The full and reduced model explaining the private supplier indicator in Danish municipalities in 2009(model a) Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: : Income for taxation per inhabitant 0,01 0,39 0, H: 1.2: Socio ecomonic index 1,63 0,98 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 1,33 1,76 0, H: 2.2: Welfare coalition -16,19-2,03 0,05-14,42-1,98 0,05 Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,01 0,94 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 22,74 2,51 0,01 22,40 2,87 0,01 H: 4.2: Level of municipal income tax -0,59-1,06 0,29-0,83-1,93 0,057 Two of the four hypotheses seem to be confirmed by the regression. Municipalities inclined to use outsourcing as an organizational form are generally characterized by offering their citizens a relatively high service level compared to the tax price collected. And secondly: Municipalities with a relatively large proportion of the voters being occupied in the public welfare sector seem to have a particularly strong aversion against outsourcing. If the level of municipal income tax H:4.2 is excluded, the welfare coalition H:2.2 will no longer be significant. It indicates, as can also be seen in the correlation matrix in table 3, a rather high correlation between welfare coalition and tax level. Also, the effect of the welfare coalition H:2.2 decreases, if the two municipalities with the highest welfare coalition (Two suburbs to Copenhagen) are excluded from the regression. The test of model b in table 2 produces results very much similar to the results from model a. The municipalities giving priority to outsourcing compared to holding a high local tax level are generally characterized by a high service level compared to the local tax level, and 15

16 Income level Socio economy Liberal or Conservative mayor Welfare coalition Number inhabitants Service level Local tax level Outsourcing 2008 these municipalities furthermore are to a slight extent populated by voters being occupied in the public welfare sector and blocking for municipal outsourcing. Table 2: The full and reduced model explaining the priority to efficiency through outsourcing over high tax level (model b) Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: Income for taxation per inhabitant 0,00 0,50 0, H: 1.2: Socio economic index 0,07 1,04 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 0,05 1,78 0, H: 2.2: Welfare coalition -0,65-2,05 0,04-0,57-1,97 0,05 Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,00 0,99 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 0,89 2,47 0,02 0,90 2,88 0,01 H: 4.2: Level of municipal income tax -0,06-2,79 0,01-0,07-4,24 0,00 Note: As table 1. Table 3: Korrelation matrix for explaining variables in model a, b and c. Income level 1,000 Socio economy -0,325 1,000 Liberal or Conservative 0,149-0,147 1,000 Welfare coalition 0,142 0,303-0,161 1,000 Number inhabitants -0,037 0,202-0,134 0,273 1,000 Service level 0,393-0,078-0,027 0,062-0,143 1,000 Local tax level -0,548 0,074-0,099-0,273-0,234 0,044 1,000 Outsourcing ,293-0,044 0,190-0,115-0,013 0,292-0,182 1,000 16

17 4. A model explaining municipalities winning own tenders When the Danish liberal-conservative government in 2006 introduced a policy program enforcing the municipalities to increase the use of outsourcing as organizational form, it became a necessity for the municipal sector as a whole to come up with an increase in the indicator of tasks under competition measuring the proportion of the total service budget which relates to activities where invitations to tenders have been brought into use. On the other hand it was obvious that there still existed a certain resistance in the municipal sector against increased use of outsourcing. It was therefore to be expected, that not all municipalities had preferences for reacting in the same way. On the other hand the National Association of Local Authorities, KL, had to obtain from the membermunicipalities, that the municipal sector as a whole was able to keep the agreement which the organization has entered into to hinder a loss of credibility. Furthermore it was necessary for KL to ensure, that all municipalities contributed to fulfilling the agreement. If not, KL was taking the risk that the outsourcing member municipalities would protest and demand solidarity. To some degree, a pressure was therefore established on the municipalities, which was strongest against increasing the use of outsourcing. The Danish national regulation of the municipalities is open for municipalities responding themselves on their own invitations to tenders. The regulation contains rather detailed compulsory directions for calculating the production costs in municipal production in own municipal production units to avoid cross subsidizing the tasks under competition. Nevertheless this regulation has become very controversial, and the Danish lobby organizations representing industry and commerce have protested sharply against the possibility for municipalities to respond on their own invitations to tenders. The organizations argue that the regulation does not in practice prevent cross subsidizing and municipal offers to themselves to (?) dumping prices. It has, however, not been possible for the liberal conservative minority government to find support in the Danish Parliament for banning municipal offers to themselves. The Danish Ministry of the Interior produces statistics offering data for tasks under competition, as well as private supplied goods for each municipality (www.noegletal.dk). The residual between these two indicators represents the extent to which municipalities are winning their own invitations to tenders. In figure 3 a model is formulated, which intends to explain the pattern of winning own invitations to tenders. The model, indicated in the figure as model c, adds an additional hypothesis to the four hypotheses in model a and b. The new hypothesis is a past dependency hypothesis, saying that municipalities being averse in relation to outsourcing are characterized by a low historical level of outsourcing, and that such municipalities will be especially inclined to win their own 17

18 invitations to tenders now that they are under pressure for setting production tasks under competition. The results of the regression are shown in table 4. The first observation to do is that the explanations working in model a and b do not work in model c. Municipalities winning their own invitations to tenders are not especially under economic pressure. Neither are these municipalities characterized by having an especially strong welfare coalition among the local voters. Only one explanation can find confirmation, namely, the past dependency explanation. The variable used here, the private supplier indicator for 2008, is significant, and the sign is negative indicating, that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders. When municipalities are winning their own invitations to tenders, it can indicate that these municipalities are working very efficiently, so that no private suppliers are able to come up with corresponding, equally efficient offers. On the other hand, the Danish literature finds as an average, as stated in section 2, that municipalities producing in own production units hold significantly higher costs than municipalities outsourcing their production. So the efficiency interpretation would presuppose a special behavior in some municipalities. Another interpretation of the results says that municipalities, as postulated by the lobby organizations for industry and commerce, are able to manipulate the calculated cost prices in own production and to cross subsidize production tasks threatened by private competitors. And that especially municipalities characterized by aversion against outsourcing, are in favor of engaging in such cross subsidizing. 18

19 Table 4: The full and reduced model explaining the own winning of tenders compared to total outsourcing in 2009 Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: Income for taxation per inhabitant 0,00 0,37 0, H: 1.2: Socio economic index -0,01-0,79 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 0,00-0,07 0, H: 2.2: Welfare coalition -0,05-1,09 0, Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,00 0,11 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 0,07 1,44 0, H: 4.2: Level of municipal income tax 0,00-1,12 0, Hypothesis 5: Past dependency H: 5.1: Outsourcing ,15-2,88 0,01-0,10-2,09 0,04 19

20 5. Discussion The Danish municipalities have increased their use of outsourcing as an organizational form after the municipal structural reform in 2007 and after the introduction of a government policy programme for increasing municipal outsourcing in Important differences in the use of this organizational form do, however, still exist despite the empirical literature pointing out important cost reduction potential in outsourcing. Christoffersen and Paldam (2003) showed that the outsourcing pattern before the structural reform and before the introduction of the government outsourcing programme, was characterized by three signicant working explanations, namely modern economic structures, diffusion from modern to traditional municipalities and the size of the welfare coalition. The model in Christoffersen and Paldam is not replicated in the present context. The reason is, that the structural reform amalgamated modern and traditional municipalities to a degree so that any comparison lacks grounds. Therefore the modern structure-hypothesis and the diffusion-hypothesis are excluded from the models in figure 3. The welfare coalition is on the other hand shown to still be working, indicating that the compulsory outsourcing programme has not succeeded in including the aversionmunicipalities fully. Furthermore, the present analysis shows that municipalities characterized by aversion against outsourcing are willing to accept a higher local tax level as a strategy rather than to extent the use of outsourcing. The compulsory outsourcing programme introduced by the government in 2006 is defined for the municipal sector as a whole, but it is likely that the programme has established a pressure on all municipalities and also on the municipalities characterized by aversion in relation to outsourcing. The result that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders can clearly be seen as a reaction pattern at the outsourcing-averse municipalities in relation to the government outsourcing programme. Such a reaction pattern is possible because the municipalities are, to some degree, able to cross subsidize production activities organized in their own municipal organization. The municipal budget- and accounting system is a standardized system developed by the Ministry of the Interior in cooperation with the National Union of Local Authorities, KL. This system is, however, designed so that it is not possible directly to read the production costs of the municipal goods produced. Therefore the ministry has developed special calculation rules for municipalities giving in offers related to own invitations to tenders to avoid cross subsidies. This special regulation is not, however, necessarily so precise that cross 20

21 subsidies are ruled out. In the long run, it is a basic problem that the municipal budget- and accounting system is designed so that production costs are not visible. Re-designing the system therefore seems necessary. In the short run, it seems to be problematic that municipalities are allowed to respond themselves on their own invitations to tenders. 21

22 6. References Blom-Hansen, Jens. (2003): Is Private Delivery of Public Services Really Cheaper? Evidence from Public Road Maintenance in Denmark, Public Choice, vol. 115, nos Christoffersen, Henrik, Anders Milhøj and Thomas Westergaard-Kabelmann (2009): Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i de danske kommuner. (The economic potential in outsourcing in Danish municipalities). Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bd. 147/Nr.1. (Danish Journal of Economics). Christoffersen, Henrik and Martin Paldam (2003): Markets and municipalities: A study of the behavior of the Danish municipalities. Public Choice, volume 114, nos Christoffersen, Henrik, Martin Paldam and Allan Würtz (2007): Public versus private production. Public Choice, vol. 130, pp Ministry of the Interior (annually): Municipal statistics. 22

23 Tidligere udgivne CEPOS arbejdspapirer: Arbejdspapir nr. 1 - Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne Arbejdspapir nr. 2 - Sammenhængen mellem kommuners udgifter til skoledrift og skolens undervisningsresultater Arbejdspapir nr. 3 - Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sygehusydelser Arbejdspapir nr. 4 - Multikulturalisme og integration Arbejdspapir nr. 5 - Municipal budget expansion seen through the glasses of the welfare coalition Arbejdspapir nr. 6 - Budgetdisciplin i kommunerne Arbejdspapir nr. 7 - Den fysiske tilstand af folkeskoler og privatskolers bygninger Arbejdspapir nr. 8 - Kommunale skatteforhøjelser Arbejdspapir nr. 9 - Kommunernes udgifter til folkeskolen hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere Arbejdspapir nr Kommunalt selvstyre Arbejdspapir nr Udgiftsniveauet i kommunerne Arbejdspapir nr Kommuner i nød Arbejdspapir nr. 13- Kvalitet og pris i offentlige og private skoler Arbejdspapirerne kan findes på 23

24 Center for Politiske Studier CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt. CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv. CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv. CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet. CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson 24

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lærerkompetencer og læring i folkeskolen

Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen Lærerkompetencer og læring i folkeskolen En undersøgelse af betydningen af linjefagskompetence i undervisningen CEPOS Arbejdspapir nr. 26 CEPOS publikationer er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere?

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? CEPOS arbejdspapir nr. 9 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere