The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering"

Transkript

1 Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 1

2 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K Telefon: eller fax: Copyright: 2010 CEPOS, Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CEPOS. 1.udgave, 1. oplag Omslagslayout: CEPOS Tryk: CEPOS Forlaget Forlag: CEPOS Forlaget Oplag: 200 ISBN nr.: Maj

3 Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 3

4 Forord Sideløbende med den kommunale strukturreform blev der indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om øgning af kommunernes anvendelse af udlicitering som organisatorisk løsningsmåde. Aftalen var fireårig, og det er derfor nu muligt at opgøre effekterne. Der er stor forskel på kommunernes anvendelse af udlicitering, og analyserne i dette arbejdspapir sætter fokus på, hvad der ligger bag de enkelte kommuners valg af udliciteringspraksis. Selve arbejdspapiret er engelsksproget. Baggrunden er, at det indgår i den almindelige internationale forskningsudveksling. Det er således blevet antaget til præsentation på den årlige samling i det europæiske forskernet for forskere, som beskæftiger sig med økonomisk teori om politiske og bureaukratiske systemer, European Public Choice Society. Arbejdspapiret indledes imidlertid med en dansk sammenfatning. Det statistiske analysearbejde i forbindelse med papiret er udført af stud.polit. Jeppe Madsen. I øvrigt har jeg modtaget gode kommentarer til papiret fra cand.polit. Karsten Bo Larsen. Juni 2011 Henrik Christoffersen 4

5 Indhold Sammenfatning 1. Municipal outsourcing as government policy 2. A model explaining outsourcing 3. The regressions 4. A model explaining municipalities winning own tenders 5. Discussion 6. References 5

6 Sammenfatning I sammenhæng med den kommunale strukturreform i 2007 blev der gjort foranstaltning til at øge omfanget af udlicitering i de danske kommuner. Der blev således i 2006 med virkning for de følgende fire år indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om øgning af udliciteringsomfanget i kommunesektoren som helhed. I lyset af denne aftale er anvendelsen af udlicitering faktisk øget. I figuren nedenfor er vist udviklingen i Indenrigsministeriets indikator for private leverandører, hvor løftet i anvendelse af udlicitering fremgår. Privat-leverandør indikator for hele landet fra 1993 til % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6

7 Norddjurs Rødovre Svendborg Aalborg Kerteminde Hvidovre Haderslev Hjørring Mariagerfjord Herning Aabenraa Horsens Faaborg-Midtfyn Ringsted Assens Lyngby-Taarbæk Ringkøbing-Skjern Høje-Taastrup Middelfart Sorø Helsingør Halsnæs Struer Brønderslev Allerød Stevns Greve Vejen Vesthimmerlands København Odsherred Lolland Gribskov Aftalen om øget udlicitering kom til at gælde kommunesektoren under et. Der er dog stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner gør brug af udlicitering. Privat leverandør indikatoren er vist for hver enkelt af de 98 kommuner i den følgende figur. Privat-leverandør indikator i 2009 på kommuneniveau sorteret efter indikatorstørrelse pct I analysen i nærværende arbejdspapir undersøges, hvad der kan forklare de enkelte kommuners forskellige tendens til at anvende udlicitering. Der opstilles fem hypoteser om, hvad der forklarer anvendelsen af udlicitering: 1. Økonomiske presfaktorer. Dels indkomstgrundlag i kommunen, dels udgiftsbehov 2. Politik. Dels borgmesterens partitilhørsforhold, dels størrelsen af velfærdskoalitionen, hvilket vil sige andelen af vælgerne i kommunen, der er offentligt ansat 3. Skala og grad af professionalisering. Kommunens indbyggertal 4. Soliditeten i kommunens økonomi. Dels serviceniveau, dels skatteniveau 5. Hidtidig praksis. Graden af udlicitering året forud I den regressionsanalyse, som gennemføres, viser det sig, at kun to hypoteser kan bekræftes. Det gælder hypotesen om, at kommuner med mange offentligt ansatte blandt vælgerne har særlig stor aversion mod udlicitering. Ligeledes gælder det hypotesen om, at 7

8 kommuner med stor økonomisk soliditet i form af relativt højt serviceniveau og relativt lavt beskatningsniveau er særlig tilbøjelige til at anvende udlicitering. I hovedsagen har kommuner selv mulighed for at indgive bud, når de iværksætter udlicitering. Indenrigsministeriet opgør både, hvor stor en del af kommuners budget, der konkurrenceudsættes, og hvor stor en del, der håndteres af private leverandører. Differencen mellem disse to størrelser udgør de udbud, som kommuner selv vinder. I arbejdspapiret gennemføres en undersøgelse af, hvad der særligt kendetegner de kommuner, som vinder egne udbud. Denne undersøgelse gennemføres også som en regressionsanalyse i en model med samme hypoteser, som anført ovenfor. Her viser det sig, at kun en enkelt af de fem hypoteser kan finde statistisk bekræftelse. Det viser sig, at de kommuner, som i særlig ringe grad har anvendt udlicitering, til gengæld i særlig stor grad vinder deres egne udbud. Dette resultat kan have flere forklaringer. En forklaring kan være, at kommuner, der kun i ringe udstrækning anvender udlicitering, er særlig effektive, så der ikke er større gevinster ved at udlicitere. Det vil i givet fald fordre, at disse kommuner er endda særdeles effektive sammenholdt med de øvrige kommuner, for i den ganske vist begrænsede - danske forskningslitteratur om effekter af udlicitering findes ganske betydelige effekter på de opgaveområder, som er undersøgt. En anden forklaring kan være, at nogle kommuner med særligt store velfærdskoalitioner, som påvist ovenfor, også er kendetegnet ved en særlig stor aversion mod anvendelse af udlicitering. Når sådanne kommuner da i kraft af aftalen om øgning af den kommunale udlicitering udsættes for et pres for mere udlicitering, kan en reaktion være at udvise særlig iver efter at vinde udbud selv og derved undgå private leverandører. Resultatet af analysen giver derved anledning til at rejse spørgsmålet, hvorvidt der er sikret en fair konkurrence, når kommuner foranstalter udbud og selv optræder som byder. Det kommunale regnskabssystem muliggør ikke direkte en aflæsning af kommunens omkostninger ved produktion af bestemte serviceydelser, og det er derfor vanskeligt at sikre, at krydssubsidiering ikke forekommer. 8

9 Abstract In this paper the outsourcing pattern in Danish municipalities is analyzed in the light of a structural reform in 2007, which drastically reduced the number of municipalities, and after the introduction of a government policy in 2006 enforcing the municipal sector as a whole to increase the degree of outsourcing. It is shown that municipalities inclined to use outsourcing as an organizational form are generally characterized by offering their citizens a relatively high service level compared to the tax price collected. And secondly: Municipalities with a relatively large proportion of the voters being occupied in the public welfare sector seem to have a particularly strong aversion against outsourcing. Danish municipalities are themselves allowed to respond on their own invitations to tenders. It is furthermore shown, that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders. JEL: H70, H77 Paper presented at the 2011 meeting in European Public Choice Society, April 28 to May 2 in Rennes. 9

10 1. Municipal outsourcing as government policy Christoffersen and Paldam (2003) showed that Danish municipalities generally hesitate outsourcing the production of welfare services to be allocated to the citizens in the municipality, and that important differences in the degree of outsourcing could be explained as a result of three factors: Municipalities with modern economic structures were especially in favor of outsourcing and the use of outsourcing was then spread to neighbor municipalities. On the other hand, municipalities with a large proportion of the local voters belonging to the welfare coalition, having their full income from tax financed sources as public servants or receivers of public transfer payments, had an aversion against outsourcing. In this paper the outsourcing pattern in Danish municipalities is analyzed in the light of changed basic conditions in two respects. First, a structural reform in 2007 reduced the number of municipalities drastically from 271 to 98 and moved several tasks from the regional municipal level to the local level. Second, the national government introduced in 2006 a policy for enforcing the municipal sector as a whole to increase the degree of outsourcing. This policy was drawn up as an agreement between the National Union of Local Authorities, KL, and the Minister of Finance saying, that the proportion of the municipal service production organized as outsourcing to private producers should be raised during a four year period from 2006 to This agreement has, as can be seen in figure 1, resulted in a slight raise in the proportion of the service production produced by private producers. The important municipal differences in degrees of outsourcing have continued after the above mentioned changes in conditions. Figure 2 shows the proportion of service production organized as outsourcing in the 98 municipalities existing after A few municipalities are characterized by visible aversion against outsourcing and other few municipalities are especially for outsourcing as an organizational form. 10

11 Figure1: Private supplier indicator in Danish municipalities, 1993 to % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Note: A municipal structural reform took place in 2007 reducing the number of municipalities from 271 to 98 and increasing the number of municipal tasks. Figure 2: Private supplier indicator for 2009 in the 98 Danish municipalities ranked after indicator-size 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11

12 2. A model explaining outsourcing Several different explanations can eventually work at explaining the important differences in the use of outsourcing as an organizational form between the 98 municipalities. Four hypotheses concerning the size of the private supplier indicator in 2009, as described in figure 2, will be tested in section 3. These hypotheses are listed in figure 3 as model a. Figure 3: The Hypotheses Hypotheses and variables Explained variables Definition of variables a. Outsourcing tendency (model a) Private supplier indicator b. Priority to efficiency through outsourcing over high tax level (model b) Private supplier indicator / Percentage municipal income taxation c. Ability to win own tenders (model c) (Indicator for tasks under competition Private supplier indicator) / Indicator for tasks under competition Explaining variables Hypothesis 1: Economic press factors H:1.1: Income for taxation per inhabitant (model a, b og c) Total tax base per inhabitant H:1.2: Socio economy(model a, b og c) Hypothesis 2: Political explanations H:2.1: Mayors political party (model a, b og c) H:2.2: Welfare coalition (model a, b og c) Socio economic index Dummy for Liberal or Conservative mayor Number of citizens employed as municipal, regional or state civil servant Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H:3.1: Number of inhabitants (model a, b og c) Number of inhabitants (1.000) Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level (model a, b og c) Municipal expenditures / Needs as measured in the block grant system H:4.2: Level of municipal income tax (model a, Municipal tax rate for income taxation in 2009 b og c) Hypothesis 5: Past dependency H: 5.1: Outsourcing in 2008 (model c) Private supplier indicator in

13 Hypothesis 1 states that economic pressure will establish an incentive to increase the use of outsourcing. There are only few Danish empirical studies of the effect of outsourcing in the municipal sector. Blom Hansen (20xx) finds that the production costs in road maintenance are about 20 percent lower when outsourcing is chosen as an organizational solution compared to production in traditional municipal form. Christoffersen, Paldam and Würtz (200X) find that school cleaning standardized for differences in quality and for economies of scale are produced at 30 percent lower costs when outsourced compared to traditional municipal organization. Christoffersen, Milhøj and Westergaard-Kabelmann (2009) construct a macro model estimating the potential if all Danish municipalities decided outsourcing to the same extend as the municipality with the highest value of the private supplier indicator in The potential such defined was estimated at between 6 and 7 percent of total municipal consumption expenditures. As the Danish empirical literature points out a significant economic potential in increased municipal outsourcing, it could be expected that municipalities not able to deliver average service level to average tax level would be especially inclined to savings through outsourcing. In H:1.1 a special need for money arises from a weak tax base, and in H:1.2 a special need of money is generated by factors indicating weak social structures among the citizens in the municipality. Hypothesis 2 expresses a belief in politics. Two explaining variables are here introduced: understanding politics respectively as party politics and as stakeholder interests. In H:2.1 municipalities dominated by right wing political parties are expected to be more orientated towards outsourcing than other municipalities. In H:2.2 stakeholder interests are expected to work so that voters employed in the public welfare sector have special preferences for avoiding organizational forms establishing a pressure for efficiency. Hypothesis 3 is an economies of scale hypothesis. This hypothesis is not trivial because economies of scale can exist as well in the production of municipal services as in administration of outsourcing itself. Economies of scale in production can make outsourcing especially relevant for small municipalities. Economies of scale in administration of outsourcing can make outsourcing especially relevant for large municipalities. Hypothesis 4 is a hypothesis that municipalities which offer their citizens a worse service package than other municipalities will be pressed by the voters to increase efficiency. H:4.1 expresses a worse service package in the sense that the citizens must accept a poorer quality. H:4.2 expresses that the citizens have to pay a higher tax price. 13

14 The inclination towards use of outsourcing as an organizational form can also find expression in strategic decisions among relevant alternatives. Municipalities facing economic unbalance can decide to raise taxes or raise efficiency if not to reduce the service deliveries to the citizens. In model b defined in figure 3 the ratio Private supplier indicator / Percentage municipal income taxation is used to express this strategic choice in the municipalities. The four hypotheses introduced in model a are also included in model b. 14

15 3. The regressions Model a explaining the private supplier indicator is tested in the regression in table 1. Table 1: The full and reduced model explaining the private supplier indicator in Danish municipalities in 2009(model a) Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: : Income for taxation per inhabitant 0,01 0,39 0, H: 1.2: Socio ecomonic index 1,63 0,98 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 1,33 1,76 0, H: 2.2: Welfare coalition -16,19-2,03 0,05-14,42-1,98 0,05 Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,01 0,94 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 22,74 2,51 0,01 22,40 2,87 0,01 H: 4.2: Level of municipal income tax -0,59-1,06 0,29-0,83-1,93 0,057 Two of the four hypotheses seem to be confirmed by the regression. Municipalities inclined to use outsourcing as an organizational form are generally characterized by offering their citizens a relatively high service level compared to the tax price collected. And secondly: Municipalities with a relatively large proportion of the voters being occupied in the public welfare sector seem to have a particularly strong aversion against outsourcing. If the level of municipal income tax H:4.2 is excluded, the welfare coalition H:2.2 will no longer be significant. It indicates, as can also be seen in the correlation matrix in table 3, a rather high correlation between welfare coalition and tax level. Also, the effect of the welfare coalition H:2.2 decreases, if the two municipalities with the highest welfare coalition (Two suburbs to Copenhagen) are excluded from the regression. The test of model b in table 2 produces results very much similar to the results from model a. The municipalities giving priority to outsourcing compared to holding a high local tax level are generally characterized by a high service level compared to the local tax level, and 15

16 Income level Socio economy Liberal or Conservative mayor Welfare coalition Number inhabitants Service level Local tax level Outsourcing 2008 these municipalities furthermore are to a slight extent populated by voters being occupied in the public welfare sector and blocking for municipal outsourcing. Table 2: The full and reduced model explaining the priority to efficiency through outsourcing over high tax level (model b) Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: Income for taxation per inhabitant 0,00 0,50 0, H: 1.2: Socio economic index 0,07 1,04 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 0,05 1,78 0, H: 2.2: Welfare coalition -0,65-2,05 0,04-0,57-1,97 0,05 Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,00 0,99 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 0,89 2,47 0,02 0,90 2,88 0,01 H: 4.2: Level of municipal income tax -0,06-2,79 0,01-0,07-4,24 0,00 Note: As table 1. Table 3: Korrelation matrix for explaining variables in model a, b and c. Income level 1,000 Socio economy -0,325 1,000 Liberal or Conservative 0,149-0,147 1,000 Welfare coalition 0,142 0,303-0,161 1,000 Number inhabitants -0,037 0,202-0,134 0,273 1,000 Service level 0,393-0,078-0,027 0,062-0,143 1,000 Local tax level -0,548 0,074-0,099-0,273-0,234 0,044 1,000 Outsourcing ,293-0,044 0,190-0,115-0,013 0,292-0,182 1,000 16

17 4. A model explaining municipalities winning own tenders When the Danish liberal-conservative government in 2006 introduced a policy program enforcing the municipalities to increase the use of outsourcing as organizational form, it became a necessity for the municipal sector as a whole to come up with an increase in the indicator of tasks under competition measuring the proportion of the total service budget which relates to activities where invitations to tenders have been brought into use. On the other hand it was obvious that there still existed a certain resistance in the municipal sector against increased use of outsourcing. It was therefore to be expected, that not all municipalities had preferences for reacting in the same way. On the other hand the National Association of Local Authorities, KL, had to obtain from the membermunicipalities, that the municipal sector as a whole was able to keep the agreement which the organization has entered into to hinder a loss of credibility. Furthermore it was necessary for KL to ensure, that all municipalities contributed to fulfilling the agreement. If not, KL was taking the risk that the outsourcing member municipalities would protest and demand solidarity. To some degree, a pressure was therefore established on the municipalities, which was strongest against increasing the use of outsourcing. The Danish national regulation of the municipalities is open for municipalities responding themselves on their own invitations to tenders. The regulation contains rather detailed compulsory directions for calculating the production costs in municipal production in own municipal production units to avoid cross subsidizing the tasks under competition. Nevertheless this regulation has become very controversial, and the Danish lobby organizations representing industry and commerce have protested sharply against the possibility for municipalities to respond on their own invitations to tenders. The organizations argue that the regulation does not in practice prevent cross subsidizing and municipal offers to themselves to (?) dumping prices. It has, however, not been possible for the liberal conservative minority government to find support in the Danish Parliament for banning municipal offers to themselves. The Danish Ministry of the Interior produces statistics offering data for tasks under competition, as well as private supplied goods for each municipality (www.noegletal.dk). The residual between these two indicators represents the extent to which municipalities are winning their own invitations to tenders. In figure 3 a model is formulated, which intends to explain the pattern of winning own invitations to tenders. The model, indicated in the figure as model c, adds an additional hypothesis to the four hypotheses in model a and b. The new hypothesis is a past dependency hypothesis, saying that municipalities being averse in relation to outsourcing are characterized by a low historical level of outsourcing, and that such municipalities will be especially inclined to win their own 17

18 invitations to tenders now that they are under pressure for setting production tasks under competition. The results of the regression are shown in table 4. The first observation to do is that the explanations working in model a and b do not work in model c. Municipalities winning their own invitations to tenders are not especially under economic pressure. Neither are these municipalities characterized by having an especially strong welfare coalition among the local voters. Only one explanation can find confirmation, namely, the past dependency explanation. The variable used here, the private supplier indicator for 2008, is significant, and the sign is negative indicating, that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders. When municipalities are winning their own invitations to tenders, it can indicate that these municipalities are working very efficiently, so that no private suppliers are able to come up with corresponding, equally efficient offers. On the other hand, the Danish literature finds as an average, as stated in section 2, that municipalities producing in own production units hold significantly higher costs than municipalities outsourcing their production. So the efficiency interpretation would presuppose a special behavior in some municipalities. Another interpretation of the results says that municipalities, as postulated by the lobby organizations for industry and commerce, are able to manipulate the calculated cost prices in own production and to cross subsidize production tasks threatened by private competitors. And that especially municipalities characterized by aversion against outsourcing, are in favor of engaging in such cross subsidizing. 18

19 Table 4: The full and reduced model explaining the own winning of tenders compared to total outsourcing in 2009 Hypothesis 1: Economic press factors Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t H: 1.1: Income for taxation per inhabitant 0,00 0,37 0, H: 1.2: Socio economic index -0,01-0,79 0, Hypothesis 2: Political explanations H: 2.1: Liberal or Conservative mayor 0,00-0,07 0, H: 2.2: Welfare coalition -0,05-1,09 0, Hypothesis 3: Scale of production and professionalization H: 3.1: Number of inhabitants 0,00 0,11 0, Hypothesis 4: The solidity of the municipal economy H: 4.1: Service level 0,07 1,44 0, H: 4.2: Level of municipal income tax 0,00-1,12 0, Hypothesis 5: Past dependency H: 5.1: Outsourcing ,15-2,88 0,01-0,10-2,09 0,04 19

20 5. Discussion The Danish municipalities have increased their use of outsourcing as an organizational form after the municipal structural reform in 2007 and after the introduction of a government policy programme for increasing municipal outsourcing in Important differences in the use of this organizational form do, however, still exist despite the empirical literature pointing out important cost reduction potential in outsourcing. Christoffersen and Paldam (2003) showed that the outsourcing pattern before the structural reform and before the introduction of the government outsourcing programme, was characterized by three signicant working explanations, namely modern economic structures, diffusion from modern to traditional municipalities and the size of the welfare coalition. The model in Christoffersen and Paldam is not replicated in the present context. The reason is, that the structural reform amalgamated modern and traditional municipalities to a degree so that any comparison lacks grounds. Therefore the modern structure-hypothesis and the diffusion-hypothesis are excluded from the models in figure 3. The welfare coalition is on the other hand shown to still be working, indicating that the compulsory outsourcing programme has not succeeded in including the aversionmunicipalities fully. Furthermore, the present analysis shows that municipalities characterized by aversion against outsourcing are willing to accept a higher local tax level as a strategy rather than to extent the use of outsourcing. The compulsory outsourcing programme introduced by the government in 2006 is defined for the municipal sector as a whole, but it is likely that the programme has established a pressure on all municipalities and also on the municipalities characterized by aversion in relation to outsourcing. The result that municipalities with limited use of outsourcing are strongly inclined to win their own invitations to tenders can clearly be seen as a reaction pattern at the outsourcing-averse municipalities in relation to the government outsourcing programme. Such a reaction pattern is possible because the municipalities are, to some degree, able to cross subsidize production activities organized in their own municipal organization. The municipal budget- and accounting system is a standardized system developed by the Ministry of the Interior in cooperation with the National Union of Local Authorities, KL. This system is, however, designed so that it is not possible directly to read the production costs of the municipal goods produced. Therefore the ministry has developed special calculation rules for municipalities giving in offers related to own invitations to tenders to avoid cross subsidies. This special regulation is not, however, necessarily so precise that cross 20

21 subsidies are ruled out. In the long run, it is a basic problem that the municipal budget- and accounting system is designed so that production costs are not visible. Re-designing the system therefore seems necessary. In the short run, it seems to be problematic that municipalities are allowed to respond themselves on their own invitations to tenders. 21

22 6. References Blom-Hansen, Jens. (2003): Is Private Delivery of Public Services Really Cheaper? Evidence from Public Road Maintenance in Denmark, Public Choice, vol. 115, nos Christoffersen, Henrik, Anders Milhøj and Thomas Westergaard-Kabelmann (2009): Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i de danske kommuner. (The economic potential in outsourcing in Danish municipalities). Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bd. 147/Nr.1. (Danish Journal of Economics). Christoffersen, Henrik and Martin Paldam (2003): Markets and municipalities: A study of the behavior of the Danish municipalities. Public Choice, volume 114, nos Christoffersen, Henrik, Martin Paldam and Allan Würtz (2007): Public versus private production. Public Choice, vol. 130, pp Ministry of the Interior (annually): Municipal statistics. 22

23 Tidligere udgivne CEPOS arbejdspapirer: Arbejdspapir nr. 1 - Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne Arbejdspapir nr. 2 - Sammenhængen mellem kommuners udgifter til skoledrift og skolens undervisningsresultater Arbejdspapir nr. 3 - Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sygehusydelser Arbejdspapir nr. 4 - Multikulturalisme og integration Arbejdspapir nr. 5 - Municipal budget expansion seen through the glasses of the welfare coalition Arbejdspapir nr. 6 - Budgetdisciplin i kommunerne Arbejdspapir nr. 7 - Den fysiske tilstand af folkeskoler og privatskolers bygninger Arbejdspapir nr. 8 - Kommunale skatteforhøjelser Arbejdspapir nr. 9 - Kommunernes udgifter til folkeskolen hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere Arbejdspapir nr Kommunalt selvstyre Arbejdspapir nr Udgiftsniveauet i kommunerne Arbejdspapir nr Kommuner i nød Arbejdspapir nr. 13- Kvalitet og pris i offentlige og private skoler Arbejdspapirerne kan findes på 23

24 Center for Politiske Studier CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt. CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv. CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv. CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet. CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson 24

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 90 Offentligt Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 109 Offentligt CEPOS København d. 18. januar 2010 Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271.

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271. The Danish Municipal and Regional elections Denmark s municipal and regional landscape has changed. The municipal and regional elections on 5 th November 005 resulted in a reduction of 4607 municipal politicians

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere