Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab"

Transkript

1 Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt om oprettelse af en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab, har ACE Danmark sendt universiteterne supplerende spørgsmål vedr. behovet for uddannelserne. Dette særligt i betragtning af, at begge universiteter kun har belyst behovet for uddannelsen i forhold til en national kandidatuddannelse i jordemodervidenskab og derved kun et årligt optag på 25 studerende. Syddansk Universitet redegør herunder for hvert af de tre stillede spørgsmål ACE Danmark har bedt universitetet vurdere behovet for uddannelsen samt beskæftigelsesmulighederne for det samlede antal dimittender (op til 50 om året). Hvert år dimitterer cirka 160 jordemødre fra professionshøjskolerne. På foranledning af Syddansk Universitet udsendte Jordemoderforeningen i december 2012 en interessentundersøgelse dels blandt etablerede jordemødre igennem Jordemoderforeningen, dels blandt jordemoderstuderende ved de tre professionshøjskoler(university College Syd, University College Nordjylland samt University College Metropol). Interessentundersøgelsen blev udsendt til 1796 medlemmer og pr havde 725 svaret. Pr viste undersøgelsen at 74,1 % af de adspurgte har overvejet at videreuddanne sig og knap 74 % ville overveje at starte på en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Syddansk Universitet mener således, at der er grundlag for på nationalt plan at optage 50 studerende årligt på en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Selvom det har været på baggrund af estimeret 25 dimittender årligt, så har aftagerfeltet løbende i udviklingen af kandidatuddannelsen forholdt sig positivt til efterspørgslen efter kandidater i jordemodervidenskab dog er det Syddansk Universitets indtryk af høringssvarene, at det ikke entydigt kan fortolkes således, at der vil være behov for dobbelt så mange kandidater i jordemodervidenskab end det antal, som aftagerne er blevet præsenteret for i høringen (25 kandidater årligt). Dog skal dette ses i betragtning af, at de nye kandidater i jordemodervidenskab, som det har været tilfældet med andre professionsfaggrupper med en kandidatuddannelse, i høj grad selv skal definere og skabe et kommende jobmarked, hvor det er universitetets vurdering, at der i fremtiden kan være afsætningsmuligheder for mere end 25 kandidater i jordemodervidenskab årligt. 1

2 ACE Danmark har spurgt om universiteterne overvejer eller har overvejet at samarbejde om at udbyde en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Syddansk Universitet har ikke overvejet at samarbejde med Aarhus Universitet om udbud af kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Dette særligt begrundet af, at Syddansk Universitet stort set havde afsluttet udviklingsprocessen og færdiggjort akkrediteringsansøgningen, da Århus Universitet udsendte deres høring og således har været noget længere tidsmæssigt i processen i forhold til Århus Universitet. Det er endvidere Syddansk Universitets indtryk, at de to udviklede kandidatuddannelser har væsentligt forskelligt sigte. Syddansk Universitets kandidatuddannelse i jordemodervidenskab sigter mod at give jordemødre en bred akademisk uddannelse i snæver relation til jordemoderfaget, således at den kliniske jordemoderpraksis kvalitetssikres- og udvikles. Desuden er Syddansk Universitets kandidatuddannelse i jordemodervidenskab et svar på den større omlægning af sundhedsvæsenet som finder sted i øjeblikket, hvor blandt andet samarbejde på tværs af faggrupper bliver en større og større prioritet og nødvendighed. Således tænkes store dele af den monofaglige kandidatuddannelse i jordemodervidenskab sammen med de ansøgte kandidatuddannelser i henholdsvist ergoterapi og klinisk sygepleje. Dette formål og erhvervssigte er fremkommet i tæt samarbejde med aftagerfeltet herunder Jordemoderforeningen. Uden at have detaljekendskab til kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab ved Århus Universitet, er det Syddansk Universitets indtryk, at kandidatuddannelsen ved Århus Universitet har et mere snævert fagligt / klinisk sigte. ACE Danmark har spurgt til begrundelse for at søge om en kandidatuddannelse og ikke masteruddannelse i jordemodervidenskab. Baggrunden for udviklingen af en kandidatuddannelse var, at adspurgte aftagere og interessenter tidligt i forløbet efterspurgte netop en kandidatuddannelse. Igennem den løbende dialog med det brede aftagerfelt i løbet af uddannelsens udvikling, er Syddansk Universitet blevet bekræftet i, at aftagerne har efterspurgt og ønsket en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Det er et ønske fra aftagerne såvel som mange af de adspurgte i Jordemoderforeningens interessentundersøgelse at der skulle være en direkte overbygning på professionsbacheloruddannelsen i jordemoderkundskab. Endvidere har aftagerne hilst velkommen, at uddannelsen bliver udbudt i nært samarbejde med de øvrige, beslægtede kandidatuddannelser i ergoterapi, fysioterapi og klinisk sygepleje. Syddansk Universitet ønsker således ikke, at udbyde kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab som en masteruddannelse. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Bilag 1a Modulbeskrivelse

37 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle... 5 Viden... 5 Færdigheder... 5 Kompetencer... 5 Centrale fagområder Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte... 7 Viden... 7 Færdigheder... 7 Kompetencer... 8 Centrale fagområder Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel... 9 Viden... 9 Færdigheder... 9 Kompetencer Centrale fagområder Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden

38 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel analyse og refleksion i og over praksis Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel Viden

39 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 13: Valgmodul Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 14: Profession, kundskab og metode - bachelorprojekt Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Generelle bemærkninger Bilag Bilag Bilag Litteraturliste

40 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have viden om (Bloom niveau 1): sundhedsfremme og forebyggelse anvendelsen af farmaka i forhold til den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel samt den ukomplicerede barselperiode genetik i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som prænatalt generel videnskabsteori samt grundlæggende videnskabsteori knyttet til det naturvidenskabelige felt - have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning svangreomsorgens tilrettelæggelse human ernæring med fokus på kvinder med den ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde, herunder jordemoderfaglig identitet studieteknik i forhold til at være studerende på jordemoderuddannelsen informations- og kommunikationsteknologi (IKT) herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 2) at anvende informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise bevidsthed om egne læringsbehov, og acceptere forskellige studiemetoder (EQF niveau 1) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 7,5 ECTS Anatomi og fysiologi 4 ECTS Studieteknik 1 ECTS Ernæringslære 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Genetik 0,5 ECTS Lovgivning 0,5 ECTS 4

41 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle Viden Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere. psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception, fertilitet jordemoderfagets værdier og etik jordemoderfaglig identitet jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 1 refleksion som læringsredskab grundlæggende videnskabsteori knyttet til det human- og samfundsvidenskabelige felt Færdigheder Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at deltage i udvalgte aspekter af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel, samt for raske nyfødte (Bloom niveau 2) at deltage i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 2) at deltage i udvalgte dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 2) at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 2) at kunne reflektere over egne læreprocesser (Bloom niveau 2) Kompetencer Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under observation at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel (EQF niveau 1) at vise bevidsthed om at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 1) 1 Udelukkende klinisk undervisning lige efter teorikurset 5

42 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg i forbindelse med den ukomplicerede graviditet og fødsel (EQF niveau 2) at vise forståelse for pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 3) at vise bevidsthed om personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 1) at identificere egne læringsbehov og acceptere vejledning (EQF niveau1) at tage begrænset ansvar for at indsamle og videregive enkelte observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, samt begrunde disse overfor samarbejdspartnere (EQF niveau 2) Centrale fagområder Teori (9 ECTS) Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Pædagogik 2,5 ECTS Psykologi 2 ECTS Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS Sexologi 0,5 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Klinik (6 ECTS) Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS 6

43 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte Viden Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom niveau 3): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sexologi, herunder antikonception og fertilitet sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik refleksion som læringsredskab - anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion Færdigheder Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt for det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at anvende kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 3) at praktisere dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at identificere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 3) 7

44 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende hygiejniske principper (Bloom niveau 3) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at tage begrænset ansvar i at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 2) at arbejde med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 3) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 3) 6 stk? at tage begrænset ansvar for at organisere dele af eget arbejde eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 2) at tage ansvar for egen læring, herunder udvise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 3) Centrale fagområder Svangreomsorg 4,5 ECTS Fødselshjælp 6 ECTS Barselsomsorg 4,5 ECTS 8

45 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel Viden Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af kompliceret graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception og fertilitet svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (ikt), herunder informationssøgning - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): udvalgte aspekter af vidensfeltet i et problemorienteret projektarbejde refleksion som læringsredskab Færdigheder Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 9

46 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt jordemoderfaglig omsorg for raske nyfødte (Bloom niveau 3) at analysere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 4) at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at analysere optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) såvel mundtlig som skriftlig analyse af teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) at analysere anvendelsen af informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 4) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at integrere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under vejledning at udføre jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 4) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) at tage selvstændigt initiativ til at udføre arbejdet med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 5) under vejledning at udfærdige ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 4) at tage selvstændigt initiativ til læring, herunder vise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 4) under vejledning at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 4) Centrale fagområder Klinik Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS Teori Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 9 ECTS 10

47 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende kunne præsentere viden om: kernekompetencer fra de forskellige sundhedsprofessionelle, der indgår i gruppen lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsnet kommunikation og informationsteknologi samt disses anvendelse og betydning i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessioner begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv betydningen af kvalitetsudvikling i praksis klassiske videnskabsteoretiske positioner samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Færdigheder Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise færdigheder indenfor: formidling af tværprofessionelle problemstillinger anvendelse af begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv vurdering af teorier og metoders relevans til bearbejdningen af en valgt tværprofessionel problemstilling med vægt på det tværfaglige og i forståelse for kernefaglighederne Kompetencer Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise kompetence til: at identificere tværprofessionelle problemstillinger at analysere og vurdere tværprofessionelle problemstillinger at indgå i et tværprofessionelt samarbejde Centrale fagområder Teori 12 ECTS Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Sundhedsinformatik 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 2,5 ECTS Filosofi, etik 1,5 ECTS Kommunikation 1 ECTS Lovgivning 1 ECTS Organisation, ledelse, sundhedsøkonomi 2 ECTS Sociologi/sundhedsantropologi 1 ECTS Klinik: 3 ECT Tværfaglig studieforløb 3 ECTS 11

48 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): udvalgte dele af den normale embryologiske udvikling samt udvalgte fosterskader og misdannelser hos det nyfødte barn samt mulig forebyggelse af tilstandene farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt nyfødte med behov for specialiseret pleje sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderkundskab i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte dele af anatomi og fysiologi i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel generel farmakologi samt farmaka og medicinering i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn psykologi herunder teori om sorg og krise omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): videnskabsteori og forskningsmetodologi tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at vurdere informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 6) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at analysere etiske aspekter af jordemoderfaget (Bloom niveau 4) 12

49 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF niveau 5) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6,5 ECTS Farmakologi 1 ECTS Neonatologi 3 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Anatomi og fysiologi 1,5 ECTS Mikrobiologi, infektionspatologi 1,5 ECTS Psykologi 1 ECTS 13

50 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 7. modul skal den studerende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede barsel sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på barselsafdeling hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at identificere og vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede barsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at anvende og analysere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret barsel (Bloom niveau 4) at identificere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode (Krathwohl niveau 2) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i den komplicerede barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom 4) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede barsel (Bloom 3) 14

51 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn (Bloom niveau 3) at vurdere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret barsel (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret barsel samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg (EQF niveau 4) at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 7) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til andre samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til andre samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Barselsomsorg 9 ECTS Neonatal omsorg 6 ECTS 15

52 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel akut nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn ved fødslen teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på fødeafdeling kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere (Bloom niveau 6): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at føre og integrere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) 16

53 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom 3) at føre ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet og fødsel i overensstemmelse med den seneste teori (Blooms niveau 4) at analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at udvise selvstændighed i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 5) at planlægge og udføre familieforberedende undervisning (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel. (EQF niveau 5) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet og fødsel, samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg. (EQF niveau 4) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at integrere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 5) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5)) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 5 ECTS Fødselshjælp 10 ECTS 17

54 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): fertilitetsbehandling samt gynækologiske og medicinske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel psykiatriske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til graviditet, fødsel og barsel pædagogik i relation til kompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede og dele af den komplicerede familiedannelse samt egenomsorg sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet det legale grundlag for jordemoderpraksis herunder patienters retsstilling og patientsikkerhed tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning videnskabsteori og forskningsmetodologi Færdigheder Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: såvel mundtligt som skriftligt at kunne integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) kritisk læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 5) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere etiske aspekter af jordemoderfaget og dets udvikling, samfundets værdier og normer samt den sundhedspolitiske udvikling (Bloom niveau 6) at vise selvstændighed i læring og evaluere et højt niveau af forståelse af egne læringsprocesser (EQF niveau 7) 18

55 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6 ECTS Farmakologi 1,5 ECTS Sygdomslære 1 ECTS Gynækologi 1 ECTS Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 ECTS Psykologi 2 ECTS Pædagogik 1 ECTS Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS 19

56 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel analyse og refleksion i og over praksis Viden Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom 3): intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis - integrere viden om (Bloom 5): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere Færdigheder Efter afslutning af 10.modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at analysere og anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) at integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 5) at analysere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori. (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 6) at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter i varetagelsen af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 5) at udføre arbejdet med bevidsthed om personligt og fagligt ansvar og med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 7) Centrale fagområder Teori Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 3 ECTS 20

57 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Anæstesiologi 2 ECTS Klinik Svangreomsorg 3 ECTS Fødselshjælp 7 ECTS 21

58 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar efterfølges af 12.1 når gynækologi og intensiv omsorg afvikles først 11.2 efterfølges af 12.2 i de tilfælde, hvor gynækologi og intensiv omsorg afvikles i det 12. modul Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 5): komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som prænatalt pleje og behandling af kvinder med gynækologiske problemer af betydning for reproduktion, herunder spontan eller provokeret abort intensiv pleje af kvinder, der har fået kejsersnit eller andre operative indgreb nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): sundhedspædagogik og sundhedsformidling det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel og barsel tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre fagprofessionelles ansvar og kompetence jordemoderfagets værdier og etik Færdigheder Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer (Krathwohl niveau 4) at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og interesser (Bloom niveau 6) at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) 22

59 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Kompetencer Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 6) at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) Centrale fagområder Fødselshjælp 6 ECTS Svangreomsorg 3,5 ECTS Gynækologi 3 ECTS Intensiv omsorg 2,5 ECTS 23

60 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel Viden Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel jordemoderens professionelle adfærd - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedspædagogik og sundhedsformidling det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og kompetence jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø jordemoderfagets værdier og etik informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og interesser (Bloom niveau 6) at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 24

61 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at kommunikere ideer, problemer og løsninger ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 6) at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 6 ECTS Fødselshjælp 9 ECTS 25

62 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet Viden Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation den komplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning pleje og behandling af kvinder med gynækologiske, medicinske og psykiatriske problemer af betydning for reproduktion farmakologi herunder farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, fødsel og barsel intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6) at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 6) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 6 ECTS Fødselshjælp 9 ECTS 26

63 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 6): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning pleje og behandling af kvinder med medicinske, psykiatriske og gynækologiske, problemer af betydning for reproduktion, herunder spontan og/eller provokeret abort intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel jordemoderens professionelle adfærd Færdigheder Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret eller kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer (Krathwohl niveau 4) at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6) at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere hensigtsmæssige pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) Centrale fagområder Fødselshjælp 6 ECTS Svangreomsorg 3,5 ECTS Gynækologi 3 ECTS Intensiv omsorg 2,5 ECTS 27

64 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 13: Valgmodul Viden Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): jordemoderkundskab i forhold til et udvalgt fagligt område eller problemstilling Færdigheder Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglige relevante aspekter i relation til det udvalgte faglige område eller problemstillingen (Bloom niveau 6) at integrere praktisk og teoretisk kundskab i en selvstændig udforskning af et jordemoderfagligt relevant problemområde og udvikle evne til kritisk refleksion over praksis. (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 13. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere det udvalgte faglige område eller problemstillingen (EQF niveau 7) at vise selvstændighed i forhold til at tilrettelægge, sætte og opfylde mål for eget uddannelsesforløb. (EQF niveau 7) at vise selvstændighed i at formidle den erhvervede viden eller de erhvervede færdigheder i forhold til de på institutionen udfærdigede projektkriterier (EQF niveau 7) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og / eller fagprofessionelle i forhold til det udvalgte faglige område eller problemstillingen. (EQF niveau 7) at kommunikere resultater og metoder overfor specialister og ikke specialister med passende teknikker (EQF niveau 7) Centrale fagområder Teori 5 ECTS Klinik 5 ECTS 28

65 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 14: Profession, kundskab og metode - bachelorprojekt Viden Efter afslutning af 14 modul skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 5): metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation, faglig udvikling og forskning - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): det legale grundlag for jordemoderpraksis svangreomsorgens tilrettelæggelse. sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet, herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, samt de beslutningsprocesser, der ligger til grund for disse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning videnskabsteori og forskningsmetodologi Færdigheder Efter afslutning af 14. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere praktisk og teoretisk kundskab i en selvstændig udforskning af et udvalgt jordemoderfagligt problemområde og kritisk reflektere over praksis. (Bloom niveau 6) vurdering og anvendelse af metoder til dataindsamling og analyse af empirisk data ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange. (Bloom niveau 6) kritisk analyse og evaluering af faglig og videnskabelig litteratur (EQF niveau 8) Kompetencer Efter afslutning af 14. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise erfaring i at anvende informationsteknologi (EQF niveau 8) at vise erfaring i at bruge relevante metoder og teknikker til at opsøge den seneste teori og de seneste forskningsresultater indenfor faget (EQF niveau 8) at vise kapacitet til erhvervelse af nye færdigheder, som kvalificerer til specialiserede kompetencer (EQF niveau 8) at vise kapacitet i forhold til at tilrettelægge og opfylde mål for fremtidige uddannelsesforløb (EQF niveau 8) at kommunikere med myndighed ved at indgå i kritisk dialog med fagkolleger (EQF niveau 8) at vise kapacitet til vedvarende engagement i udvikling af nye ideer eller processer og et højt forståelsesniveau for egne læringsprocesser og udviklingspotentialer (EQF niveau 8) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 15 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 5 ECTS 29

66 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Generelle bemærkninger Nedenstående punkter afholdes i +1 ugerne. + 1 ugerne tænkes anvendt i forhold til den enkelte jordemoderuddannelses samt UC s behov: Introduktion til valgfag Evaluering af semestrene Introduktion til modulerne Introduktion til klinikken eller klinisk undervisning Introduktion til eller afholdelse af prøver / eksamen Særlige UC emner, som man ønsker inddraget på eget UC 30

67 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Bilag 1 Blooms kognitive taksonomi. Kilde: Dolin J. Progression i Damberg E (red) Gymnasiepædagogik: en grundbog. Hans Reitzel forlag. 1. udgave, 2. oplag, kap Hovedkategori Underkategorier Læreplansbegreber Adfærdsverber 6. Vurdering (evaluering) Eksterne kriterier Fagets metodekrav Formålet Vurder, bedømme, graduere, udvælge, estimere, kritisere, kontrastere, evaluere At kunne bedømme baseret på opstillede kriterier Interne kriterier Argumentationens logik Nøjagtighed, konsistens 5. Syntese At kunne sammensætte og sammenfatte dele til nye helheder. Kreativt skabe ny betydning Sæt af abstrakte relationer Plan eller projekt Selvstændig kommunikation eller produkt For at forklare særlige relationer, nysystematisering Afprøvning af hypotese Videregivelse af ideer, erfaringer Sammensætte, konkludere, designe, konstruere, kombinere, generalisere, integrere, samle 4. Analyse At forstå strukturen af noget, kunne se mønstre, identificere og skelne mellem kendsgerninger og tolkninger. Kunne se inkonstenser Organisatoriske principper Relationer Principper og forudsætninger som grundlag for en redegørelse Redegørelse for forhold mellem hypoteser, kendsgerninger og konklusioner Analysere, diagnosticere, kategorisere, differentiere, sammenligne, kontrastere, relatere, eksaminere, teste, bestemme Elementer Identifikation af hypoteser, konklusioner, værdiudsagn 3. Anvendelse At kunne overføre kundskaber på nye situationer Identifikation af situation eller problem af bekendt art og derefter anvendelse af hensigtsmæssig viden og metode Anvende, oversætte, bruge, demonstrere, illustrere, praktisere, skitsere, vælge, tolke, løse 2. Forståelse At kunne forklare betydningen af noget fortolke eller konkludere Ekstrapolering Fortolkning Drage konsekvenser, opstille prognoser af givent materiale Forklaring, nyordning, omstrukturering Forklare, udtrykke, beskrive, udpege, klassificere, omskrive, genkende, reformulere Oversættelse Sammenfatning og gengivelse i anden form eller symbolik 1. Viden At genkende eller gengive et indhold Begreber og abstraktioner Metoder, Fakta Teorier og strukturer. Principper og generalisationer Opskrive, nævne, reproducere, definere, kende, huske, gentage, citere 31

68 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Bilag 2 Tabel 2: Krathwohls affektive taksonomi - en videreudvikling af Blooms taksonomi for viden Krathwohl kategori Eksempel Verber 1. Opmærksomhed Viser opmærksomhed overfor et bestemt fænomen, kan fokusere og lytte 2. Respons Kan deltage aktivt i en social situation, kan reagere hensigtsmæssig 3. Værdsætte Kan værdsætte et fænomen, fra simpel accept til engagement baseret på egne værdier 4. Værdisystem Kan opstille og modificere personlige værdihierarkier, etiske retningslinier og kan handle efter dem 5. Personlighed Har opbygget en livsfilosofi og efterlever egne etiske retningslinier Observere, indse, lytte, være opmærksom, modtage Praktisere, iagttage, reagere, bidrage, overveje, udforske, vise, svare, fortælle Foretrække, muliggøre, føle, ønske, acceptere Bedømme, udkrystallisere, vægte, relatere Danne, beslutte, vælge, afgøre Kilde: Dolin J. Progression i Damberg E (red) Gymnasiepædagogik: en grundbog. Hans Reitzel forlag. 1. udgave, 2. oplag, kap

69 Bilag 3 Vi har valgt at supplere Blooms taksonomi med EQF s taksonomi for kompetencer, da denne er mere fyldestgørende. EQF taksonomien er baseret på Bloom og opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Her er kun medtaget kompetence-delen. Tabel 1: De otte referenceniveau i den fælleseuropæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) defineret ved læringsresultater Niveau Viden Færdigheder Personlige og faglige kompetencer (i) Selvstændighed og ansvar (ii) Læringskompetencer (iii) Kommunikation og sociale kompetencer (iv) Faglige kompetencer 1 Genkalde grundlæggende Acceptere vejledning om generel viden. læring. 2 Genkalde og forstå grundlæggende viden på et felt. Viden er begrænset til fakta og overordnede ideer. 3 Anvende viden på et felt, der omfatter processer, teknikker, materialer, instrumenter, udstyr, terminologi og nogle teoretiske ideer. 4 Bruge en bred vifte af feltspecifik praktisk og teoretisk viden. Bruge grundlæggende færdigheder til at udføre simple opgaver. Bruge færdigheder og nøglekompetencer11 til at udføre opgaver, hvor handlinger styres af regler, der definerer rutiner og strategier. Vælge og anvende grundlæggende metoder, værktøjer og materialer. Bruge en række feltspecifikke færdigheder til at udføre opgaver og vise personlig fortolkning via udvælgelse og justering af metoder, værktøjer og materialer. Evaluere forskellige fremgangsmåder til opgaver. Udvikle strategiske fremgangsmåder til opgaver, der opstår på arbejdet eller under studier, ved at anvende specialviden og ekspertkilder. Evaluere resultater i forhold til den anvendte strategiske fremgangsmåde. Udføre arbejds- eller studieopgaver under direkte overvågning og vise personlig effektivitet i simple og stabile sammenhænge. Tage begrænset ansvar for forbedring i resultatet af arbejde eller studie i simple og stabile sammenhænge og inden for kendte og homogene grupper. Tage ansvar for udførelse af opgaver og vise nogen selvstændighed i rolle på arbejdet eller studiet, hvor sammenhængene generelt er stabile, men hvor nogle faktorer ændres. Styre rolle under vejledning i arbejds- eller studiesammenhænge, der normalt er forudsigelige, og hvor der er mange faktorer, som forårsager ændringer, og hvor nogle faktorer er indbyrdes forbundne. Komme med forslag til forbedringer af resultater. Overvåge andres rutinearbejde og tage noget ansvar for uddannelse af andre. Søge vejledning om læring. Tage ansvar for egen læring. Vise selvstændigt initiativ i læring. Reagere på simpel skriftlig og mundtlig kommunikation. Vise social rolle for sig selv. Reagere på simpel, men detaljeret, skriftlig og mundtlig kommunikation. Justere rolle efter forskellige sociale sammenhænge. Reagere på simpel, men detaljeret, skriftlig og mundtlig kommunikation. Tage ansvar for selvforståelse og adfærd. Producere (og reagere på) detaljeret skriftlig og mundtlig kommunikation i ukendte situationer. Bruge selvforståelse til at ændre adfærd. Vise bevidsthed om problemløsningsprocedurer. Løse problemer med de givne oplysninger. Løse problemer ved hjælp af velkendte informationskilder, idet der tages højde for nogle sociale problemstillinger. Løse problemer ved at integrere oplysninger fra ekspertkilder, idet der tages hensyn til relevante sociale og etiske problemstillinger.

70 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Bruge bred teoretisk og praktisk viden, der ofte er specialiseret inden for et felt, og vise bevidsthed om grænser for vidensgrundlag. 6 Bruge detaljeret teoretisk og praktisk viden om et felt. Noget viden er den nyeste på feltet og vil involvere en kritisk forståelse af teorier og principper. 7 Bruge højt specialiseret teoretisk og praktisk viden, hvoraf noget er det mest avancerede på feltet. Denne viden danner grundlag for originalitet i udvikling og/eller anvendelse af ideer. Vise kritisk bevidsthed om viden på feltet og ved grænsefladerne mellem forskellige felter. Udvikle strategisk og kreativ respons ved at undersøge løsninger på veldefinerede konkrete og abstrakte problemer. Vise overførsel af teoretisk og praktisk viden til at skabe løsninger på problemer. Vise mestring af metoder og værktøjer på et komplekst og specialiseret felt og vise innovation med hensyn til anvendte metoder. Udtænke og opretholde argumenter for at løse problemer. Skabe en forskningsbaseret diagnose af problemer ved at integrere viden fra nye eller tværfaglige felter og foretage vurderinger med fyldestgørende eller begrænsede oplysninger. Vise kritisk bevidsthed om viden på feltet og ved grænsefladerne mellem forskellige felter. Selvstændigt styre projekter, der kræver problemløsning, hvor der er mange faktorer, hvoraf nogle interagerer og fører til uforudsigelige forandringer. Vise kreativitet ved projektudvikling. Styre mennesker og vurdere egne og andres præstationer. Uddanne andre og udvikle teampræstationer. Vise administrativt, designmæssigt, ressourcemæssigt og teamledelsesmæssigt ansvar i arbejds- og studiesammenhænge, som er uforudsigelige og kræver, at komplekse problemer løses, når der er mange interagerende faktorer. Vise kreativitet i projektudvikling og vise initiativ i ledelsesprocesser, der inkluderer uddannelse af andre for at udvikle teampræstation. Vise lederskab og innovation i arbejds- eller studiesammenhænge, som er ukendte, komplekse og uforudsigelige, og som kræver løsning af problemer med mange interagerende faktorer. Gennemgå teams strategiske præstation. Evaluere egen læring og identificere læringsbehov, der er nødvendige for at gennemgå yderligere læring. Konsekvent evaluere egen læring og identificere læringsbehov. Vise selvstændighed i læring og et højt niveau af forståelse af læringsprocesser. Udtrykke ideer på en velstruktureret og sammenhængende måde over for fagkolleger, chefer og kunder ved hjælp af kvalitative og kvantitative oplysninger. Udtrykke et sammenhængende indre personligt syn på verden, der afspejler engagement i andre. Kommunikere ideer, problemer og løsninger til både specialister og ikkespecialister ved hjælp af teknikker, der involverer kvalitative og kvantitative oplysninger. Udtrykke et sammenhængende indre personligt syn på verden, der giver udtryk for solidaritet med andre. Kommunikere projektresultater, metoder og understøtte rationale over for specialister og ikke-specialister med passende teknikker. Se på og tænke over sociale normer og relationer og agere for at ændre dem. Formulere svar på abstrakte og konkrete problemer. Vise erfaring med operationel interaktion inden for et felt. Foretage vurderinger ud fra viden om relevante sociale og etiske problemstillinger. Indsamle og fortolke relevante data på et felt for at løse problemer. Vise erfaring med operationel interaktion inden for et komplekst miljø. Foretage vurderinger ud fra sociale og etiske problemstillinger, der kan opstå på arbejdet eller på studiet. Løse problemer ved at integrere komplekse videnskilder, der ikke altid er komplette, og i nye og ukendte sammenhænge. Vise erfaring med operationel interaktion med at styre forandringer inden for et komplekst miljø. Reagere på sociale, videnskabelige og etiske problemstillinger, der mødes på arbejdet eller under studiet. 8 Bruge specialviden til kritisk at analysere, evaluere og syntetisere nye og komplekse ideer, der er Researche, udtænke, designe, implementere og tilpasse projekter, der fører til ny viden og nye Vise betydeligt lederskab, innovation og selvstændighed i arbejdsog studiesammenhænge, Vise kapacitet til vedvarende engagement i udvikling af nye ideer eller processer og et højt Kommunikere med myndighed ved at indgå i kritisk dialog med fagkolleger i Kritisk analysere, evaluere og syntetisere nye og komplekse ideer og strategisk 1

71 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 de mest avancerede på feltet. Udvide eller redefinere eksisterende viden og/eller faglig praksis inden for et felt eller på grænsefladen mellem felter. proceduremæssige løsninger. der er nye og kræver løsning af problemer, der involverer mange interagerende faktorer. forståelsesniveau for læringsprocesser. specialistsammenhæng. Se på og tænke over sociale normer og relationer og lede ageren for at ændre dem. beslutningstagning ud fra disse processer. Vise erfaring med operationel interaktion med strategisk beslutningstagningskapacit et inden for et komplekst miljø. Fremme social og etisk udvikling gennem handlinger. Tabel 3: Kompetence-delen af EQF reference-niveauer Kilde: Kommissionen for de Europæiske fællesskaber. Arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. (EQF) 2005 s

72 Litteraturliste Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor nr /02/ kap.7 8 stk.1-6 Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen nr /03/ kap.4 13 stk.2. - Kap.2 11 stk.2 - kap bilag 1 til Bekendtgørelsen Udkast til Bekendtgørelse om uddannelse til Professionsbachelor i Jordemoderkundskab af 31. maj 2007 Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr /05/ kap kap kap.7 37 stk.2 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 448 af 20/03/ kap.2 9 EU-direktiv af 30. oktober 1989 artikel 27 Kommissionen for de Europæiske fællesskaber. Arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. (EQF) 2005 s Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse, Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Juni Undervisningsministeriet Undervisningsministeriets brev af 26. marts 2007 vedr. Revision af uddannelsesbekendtgørelser for sundhedsprofessionsuddannelserne Arbejdsgruppe om fremtidens sundhedsprofessions-uddannelser. Undervisningsministeriet Kilde: Dolin J. Progression i Damberg E (red) Gymnasiepædagogik: en grundbog. Hans Reitzel forlag. 1. udgave, 2. oplag, kap Hyllebjerg Grethe, Kjærgaard Hanne: Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder, Oktober 2000 Studieordning Det tværfaglige modul Retningslinier (gamle og nye)

73 Svar på supplerende spørgsmål til ACE Danmark vedr. Kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Indledning Syddansk Universitet har modtaget en række supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab. I det følgende listes spørgsmålene med svar: Spørgsmål Kriterium 1: a. Kan I sætte lidt flere tidsangivelser (dato/måned e.l.) på de forskellige trin i processen med at udvikle uddannelsen? Se bilag 1 b. Kan forventningerne om øget opgaveglidning dokumenteres yderligere? Der sker allerede i dag opgaveglidning fra obstetrikere til jordemødre i et vist omfang. Eksempelvis varetager jordemødre i dag f.eks. ambulatorier med kvinder, der ønsker kejsersnit på eget ønske. De jordemødre, den form for kompetence kan delegeres til skal kunne læse og forstå evidensen bag risikofaktorerne i tilstrækkelig grad til, at de kan informere kvinderne korrekt. Det forventes dog, at en jordemoder med kandidatgrad, som netop også vægter de komplekse og de komplicerede forløb, i langt højere grad vil kunne varetage opgaver, der ind til videre ligger i obstetrisk regi. Det være sig eksempelvis opgaver relateret til den svære samtale, rådgivning, det sammenhængende patientforløb, og mere overordnet som koordinator i eksempelvis svangreambulatorier og i arbejdet på fødegangen. Sidstnævnte er funktioner, som allerede i dag varetages af jordemødre med kandidatgrad, i hvis arbejde værdien af en kandidatgrad viser sin tydelighed. Den skitserede kandidatuddannelse på SDU vil sikre, at jordemoderkandidaten kan varetage disse opgaver på et evidensbaseret niveau, og samtidig vil jordemoderkandidatens force også være en

74 målrettet fokus på fortsat udvikling og implementering af bedste evidens, hvilket efterspørges i den høring, som blev foretages i forbindelse med udviklingen af uddannelsen. Der er endvidere ved forårets overenskomstforhandlinger indgået overenskomst mellem Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening på jordemoderområdet 1. Dette forventes at medføre et øget antal stillinger, idet der samtidig vil blive opstartet et projekt med det formål at skabe synlighed om jordemødres jobmuligheder i kommunerne. Det forventes, at det øgede antal stillinger også vil medføre et øget behov for jordemødre med en videnskabelig baggrund, der kan indgå i fx koordination og implementering da der i kommunalt regi ligeledes vil være behov for at arbejde evidensbaseret og sikre bedst mulig kvalitet. c. Arbejdsmarkedssituationen (beskæftigelse og ledighed) for professionsbachelorer i jordemoderkundskab er ikke beskrevet eller angivet. Hvordan ser arbejdsmarkedet for jordemødre ud? Der er ca autoriserede jordemødre under 75 år i Danmark. Jordemoderforeningen vurderer ud fra oplysninger fra Sundhedskartellet ( se Bilag 5) at 90 % af de autoriserede jordemødre er ansat i regionalt regi. Jordemoderforeningen anslår ud fra en rundspørge blandt foreningens medlemmer i 2006 at op mod % af de ansatte jordemødre har efter- eller videreuddannelser - dog primært master eller diplomuddannelser. Alt afhængig af efter- eller videreuddannelsen, arbejder disse jordemødre som afdelingsjordemødre, ledere/vicechefer, uddannelsesansvarlige eller som jordemødre med specielle opgaver (for eksempel indenfor fødselsangst eller akupunktur). Kun enkelte regionalt ansatte jordemødre har eller er i gang med en kandidatuddannelse, og medio 2013 findes kun 18 jordemødre med erhvervet PhD-grad. Der er ydermere blot 10 studerende med en jordemoderbaggrund, som er i gang med en ph.d. uddannelse. Der er enkelte jordemødre, som arbejder hos praktiserende læger, ligesom der er jordemødre som beskæftiger sig med undervisning og forskning, overvejende på University colleges, universiteterne og forskningscentre i Danmark. Tal fra Jordemoderforeningen viser, at nogle jordemødre har oprettet egen praksis (hvor der arbejder én eller flere jordemødre). Jordemoderforeningen har registreret 18 privatpraksisser i Region Hovedstaden, 11 i Region Sjælland, 7 i Region Syddanmark, 8 i Region Midtjylland samt 5 i Region Nordjylland. Nogle af de privatpraktiserende jordemødre supplerer egen praksis med deltidsansættelse eller enkelte vagter på et af regionernes sygehuse. Derudover findes jordemødre som vælger at have anden beskæftigelse og supplerer denne beskæftigelse med tilgængelige jordemodervagter. Pr. juli 2013 udgør ledigheden blandt jordemødre 45 personer, der er det, man kalder ledighedsberørte dvs. de er i et vist omfang dagpengemodtagere, men kan sagtens have en deltidsjordemoderbeskæftigelse i form af timelønnede vagter. Fuldtidsledigheden udgør 2,17 % pr 8. august Der er i de sidste par år sket et svagt fald i ledigheden, hvilket er et udtryk for, at jordemødre også finder beskæftigelse i stillinger udenfor graviditetsundersøgelser og fødselshjælp

75 Kriterium 2: Samtidig viser Jordemoderforeningens interessentanalyse dog, at jordemødrene meget gerne vil videreuddanne sig på en kandidatuddannelse relateret til jordemoderfaget. a. Publikationstal: Antal VIP bag de oplyste tal mangler. Det er ikke muligt at se antal VIP bag hvert af de oplyste tal, men herunder ses hvor mange VIP der er ansat i de forskellige understøttende miljøer. Forskningsenhed Antal VIP ansatte Klinisk Institut (inkl. Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik samt forskningsenheden for Onkologi) Institut for Sundhedstjenesteforskning Institut for ledelse og Virksomhedsstrategi Mærsk MC-Kinney Møller Instituttet 904 i alt på instituttet pr. august 2013 heraf 63 i Forskningsenheden for Gynækologi og obstetrik 80 i Forskningsenheden for Onkologi 147 pr. august pr. maj pr. november 2012 Helbred, Menneske og Samfund 28 pr. juli 2013 Miljømedicin 15 pr. juli 2010 Center for Sundhedsøkonomisk Forskning 56 pr. juli 2012 b. Publikationstal: Er det muligt at skille gynækologi/obstetrik ud, og få specifikke tal for dette område? Både for området som helhed og for de enkelte forskningsenheder? Det er udelukkende muligt at se overordnede publikationstal for Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik under Klinisk Institut. Se bilag 2 for publikationstal for enheden fra 2011 og 2012 Kriterium 3: a. Jeg mangler en sammenstilling af kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil Se Bilag 3

76 Kriterium 4: a. Jeg mangler en sammenstilling af kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Der er en sammenstilling af kompetenceprofilen og kurserne, men der skal også gives eksempler på konkrete læringsmål fra kurserne sat overfor de relevante mål fra kompetenceprofilen. Se bilag 4 b. Progression: Uddyb hvordan I vil sikre, at de studerende opnår en tilstrækkelig videreudvikling af deres kliniske kompetencer? Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab ved Syddansk Universitet har til formål at give de studerende akademiske og videnskabelige kompetencer til at styrke, evidensbasere og kvalitetsudvikle klinisk jordemoderpraksis. Der er således tale om en kandidatuddannelse, som vil tage udgangspunkt i den jordemoderfaglighed, som de studerende kommer med fra deres professionsbacheloruddannelse, og give dem mulighed for en videreudvikling af deres kliniske viden gennem projekter og opgaver, der blandt andet udvikles på baggrund af empiri fra klinisk praksis. Et konkret eksempel kan se i forbindelse med videreudvikling af de studerendes kommunikative kompetencer i forhold til den kliniske hverdag. For at ruste de studerende til eksempelvis den svære samtale samt rådgivning vil store dele af kommunikationsundervisningen ske i små grupper blandt andet ved brug af skuespillere. Denne type kommunikationsundervisning har universitetet gode erfaringer med fra blandt andet kommunikationsundervisningen på kandidatuddannelsen i medicin. Universitetet har tilstrækkelige grupperum og skuespillere til rådighed. Denne form for undervisning er desuden tænkt ind i forbindelse med Nyt OUH byggeriet. Derudover vil de studerende i løbet af kandidatuddannelsen på eget initiativ have mulighed for at samarbejde med relevante aktører i klinikken igennem projekter med det formål at afprøve konkret implementering af løsningsmuligheder på forskellige jordemodervidenskabelige problemstillinger. c. Progression og fagligt niveau: Hvorfor er der ikke krav om supplering før optagelse på den ansøgte uddannelse? På den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er der krav om 30 ECTS-point supplering før studiestart. De to uddannelser er begge kandidatuddannelser, der retter sig mod professionsbachelorer på sundhedsområdet, og de kan begge give adgang til et ph.d.-forløb. Ved akkrediteringen af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på AU i 2013 (som jeg deltog i), vurderede både ledelse, undervisere og studerende suppleringsuddannelsen som afgørende for de studerendes mulighed for at nå et kandidatniveau på selve uddannelsen. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er en bred uddannelse målrettet studerende, som kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde og dermed forskellige kompetencer indenfor eksempelvis videnskabsteori mv. Således valgte man ved den uddannelses start i 1999 at denne uddannelse skulle knyttes sammen med Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse (start 1998)

77 en ordning hvis berettigelse senere blev påvist i en rapport om suppleringsuddannelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut i Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab er en uddannelse, udelukkende målrettet jordemødre. Dette betyder, at de studerende som starter på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab kommer med samme uddannelsesmæssige baggrund, og således kan Syddansk Universitet målrette kandidatuddannelsen, så den naturligt bygger ovenpå de kompetencer de studerende har fra deres professionsbachelor, hvilket også pointeres i høringssvarerne fra professionsbacheloruddannelserne. Dette er allerede tilfælde for kandidatuddannelse i fysioterapi, som Syddansk Universitet udbyder uden krav om supplering. d. Pædagogiske kompetencer og didaktik: Vil i uddybe, hvordan undervisernes kompetencer sikres, så de kan gøre undervisningen på de samlæste dele direkte relevant for både jordemodervidenskab, ergoterapi og klinisk sygepleje med de tilhørende forskellige kompetenceprofiler og erhvervssigter? Tværfaglighed og flerfaglighed er centrale i både sundhedsvæsnet og har det vist sig i de seneste år for udviklingen indenfor de videnskabelige områder. I sundhedsvæsnet er gensidigt kendskab til og respekt for hinandens fagligheder afgørende for kvaliteten i patientbehandlingen. Inden for det videnskabelige område har mange bevillingende myndigheder f.eks. inklusive Det strategiske Forskningsråd opstillet tværfaglighed og/eller flerfaglighed som et krav for at opnå forskningsbevillinger. Underviserne på de aktuelle uddannelser har baggrund i en række forskellige fagligheder og kommer fra forskellige forskningsmiljøer. Dette sikrer, at de studerende eksponeres for eksempler og tilgange, som matcher deres egen faglighed, men også udsættes for andre tilgange, der kan udvide deres faglige og/eller metodemæssige tilgang. Den er en central ide i, at "indskole" de studerende til de aktuelle samfundsmæssige forventninger både til deres faglige praksis, men også til de færdige kandidaters tilgang til senere videnskabelige opgaver. Den pædagogiske og didaktiske tilgang søges optimeret på flere måder. Eksempelvis vil de studerende blive undervist i "Sundhedsvidenskabelige tilgange" af undervisere med dels sygeplejefaglig, ergoterapeutisk og jordemoderfaglig baggrund. Derved vil studerende med f.eks. en jordemodervidenskabelig baggrund blive eksponeret for kvalitative metoder, der hidtil ofte har været anvendt af sociologer og sygeplejeforskere, men også for epidemiologiske metoder, der i dag allerede anvendes i stor stil indenfor jordemoderforskning. Det tilsikres derved, at "tilfældige" traditioner mht. videnskabelig tilgang, ikke ukritisk transmitteres til nye årgange, men at disse eksponeres for en bredere palette af metoder og at de færdige kandidater kan vælge de mest relevante metoder til fremtidige problemstillinger. Der vil desuden blive etableret et fast "didaktisk forum" for underviserne på uddannelsen, hvor underviserne kan diskutere og planlægge undervisningen på tværs og dermed sikre, at de studerende eksponeres for alle relevante metoder, og underviserne bruger relevante kliniske eksempler på tværs af deres egen grundfaglighed. Syddansk Universitet har i forvejen positive 3

78 erfaringer med samlæsning på flere uddannelser fra bacheloruddannelserne i klinisk biomekanik og medicin er samlæste på en lang række fag (herunder blandt andet videnskabsteoretiske samt biomedicinske og epidemiologiske dele af uddannelsen). Endelig vil store dele af undervisningen være projektrelateret og således blive forankret i projekter, hvor den enkelte studerende tager udgangspunkt i problemstillinger, data eller erfaringer fra egen praksis. Derved vil de forskellige fagligheder og metodemæssige tilgange, som underviserstaben repræsenterer og præsenterer, blive "spejlet" ind i de enkelte projekter og projekterne vil omvendt blive reflekteret til underviseren. e. Fysiske forhold: Vil I uddybe de fysiske rammer ift. det påkrævede tekniske udstyr, samt hvordan der sikres plads i klinikken til de op mod 50 studerende (25 på hver årgang)? Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab ved Syddansk Universitet har ikke til formål at give de studerende yderligere kliniske færdigheder, da det ikke efterspørges i den brede høring, universitetet har foretaget. Der er således ikke indlagt færdighedstræning eller praktik i uddannelsen, hvorfor der ikke kræves bestemt teknisk udstyr eller kliniske praktikpladser. Dog har Syddansk Universitet et godt samarbejde med alle fødeafdelinger i regionen samt en del uden for regionen, blandt andet i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Dette samarbejde har blandt andet det resultat, at universitetets kandidatstuderende i jordemodervidenskab selv kan få mulighed for at kontakte og eventuelt inddrage den kliniske praksis i såfremt den studerende skønner det relevant i forhold til uddannelsens projektarbejde mv. Andet: a. Uddannelsens danske og engelske titel står ikke i studieordningen I studieordningen, som var medsendt akkrediteringsansøgningen, står uddannelsens danske og engelske titel skrevet på side 38. Den danske titel er cand.scient.maia Den engelske titel er Master of Science in Midwifery b. Jeg vedhæfter et brev angående den danske titel, da der i efteråret kommer en generel titel for sundhedsområdet: cand.san. Uddannelsen kommer således til at hedde cand.san.maia på dansk efter gældende regler fra efteråret. Dette vil være indskrevet i studieordningen når denne træder i kraft pr. 1.september 2014

79

80

81 Bilag 1 Procesplan for udvikling og akkreditering af ny uddannelse i jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Fase Møder Målsætninger Arbejde mellem møderne Idefase 1. møde i arbejdsgruppen (22. august WP 19.15) Drøftelse af processen, ressourceforbrug, møderække mm. - Fokus på første leverance: kommissoriet indeholdende behov, erhvervssigte og kompetenceprofil Drøftelse af grundlæggende spørgsmål: - Hvilken slags uddannelse? - Hvem vil vi optage? - Hvilke erhvervsfunktioner skal de dække og hvilke kompetencer er nødvendige hertil? - Skal internationale ophold eller praktik indgå i uddannelsen? Drøfte sammensætning af Intern Følgegruppe Drøfte sammensætning af ekstern følgegruppe Fagmiljøet: Fakultetet: Lave udkast til kommissorium indeholdende formålsbeskrivelse, erhvervssigte, type, målgruppe, rekrutteringsgrundlag og kompetenceprofil. Opdatere It platform Inviter intern og ekstern følgegruppe

82 2. møde i arbejdsgruppen (10.septemer AKF mødelokale, WP19, 2.sal) Drøfte udkast til kommissorium indeholdende udkast til uddannelsens type, formål, erhvervssigte, målgruppe, rekrutteringsgrundlag og kompetenceprofil samt involverede aktører. Drøfte studenterantal Drøfte bagvedliggende og understøttende forskningsenheder. Arrangere møde med ekstern interessegruppe (dagsorden mm.) Fagmiljøet: Færdiggør kommissoriet Fakultetet: Producer materiale til første møde med ekstern følgegruppe Udvi kling sfase 1. møde med ekstern følgegruppe (26.oktober , WP19, lokale 402) 3. møde i arbejdsgruppen (9.oktober , WP 19.11) 4. møde i arbejdsgruppen (1.november Drøfte uddannelsesforslaget som præsenteret i kommissoriet Færdiggøre kommissoriet Drøfte 1. US Drøfte høringsgruppe Drøfte skematisk opbygning af uddannelsen og dens indhold (evt. sporopdeling) Fastlægge intern følgegruppe Drøfte sprog Drøfte interessentundersøgelse Drøfte titel Drøfte oplæg til 1. US Identificere konstituerende og sekundære kompetencer i relation til studieordning og udarbejdelsen af uddannelsens Fagmiljøet: Evt. revider kommissoriet Fakultetet: Fagmiljøet: Fakultetet: Fagmiljøet: Opdatere It platform Understøtte fagmiljøet Lave udkast til høringsgruppe Orientere sig i opbygningen af studieordning på SUND Overveje konstituerende og sekundære kompetencer irl. uddannelsens indhold. Foranledige godkendelse af kommissoriet ved SUND ledelse. Færdiggøre 1. US og sende denne i høring i arbejdsgruppen Opdatere It platform Understøtte fagmiljøet Invitere intern følgegruppe Færdiggøre foreløbig struktur og indhold med konstituerende og sekundære kompetencer

83 16.00,AKF mødelokale, WP19, 2.sal) indhold. Drøfte høringspartnere Drøfte interessentundersøgelse Fakultetet: Forberede møde i intern følgegruppe Lave udkast til høringsmateriale og høringspartnere Seminar for arbejdsgrupperne for udviklingen af kandidatuddannelser i ergoterapi, jordmodervidenskab og sygepleje + 1. møde med intern følgegruppe (31.oktober 2012) Jævnfør særskilt program Fagmiljøet: Fakultetet: Opdatere uddannelsens struktur og indhold Færdiggøre høringsmateriale og høringsgruppen 5. møde i arbejdsgruppen (15.november AKF mødelokale, WP 19, 2.sal) Fastlægge uddannelsens indhold Færdiggøre høringsmateriale Fastlægge høringsgruppe Drøfte videre udarbejdelse af studieordning Fagmiljøet: Fakultetet: Udarbejdelse af studieordning jævnfør skabelon Udsende høring Opdatere It platformen Opsummere resultaterne fra høringen 6. møde i arbejdsgruppen (10. december , mødelokale 402, WP19, 3.sal) Drøfte foreløbige høringsresultater og konsekvenser af disse for uddannelsens formål, erhvervssigte, kompetenceprofil og indhold, Drøfte studieordning herunder modulbeskrivelser Drøfte 2. US Fagmiljøet: Fakultetet: Fortsætte arbejdet med studieordning, herunder at udarbejde modulbeskrivelser Færdiggøre 2. US Opdatere It platformen Opsummere resultaterne fra høringen Møde vedr. fælles del på SUNDs kandidatuddannelser i jordemodervidenskab, Drøfte de to fælles spor på tværs af de tre uddannelser

84 ergoterapi samt klinisk sygepleje (16. januar 2013, , mødelokale 402, WP 19, 3.sal) 7. møde i arbejdsgruppen (24. januar , mødelokale 402, WP 19, 3.sal) Opsummerer høringen ud fra tre parameter (tilrettet, taget til efterretning og afvist). Færdiggør studieordningen samt modulbeskrivelser. Drøfte beslægtede uddannelser Fagmiljøet: Fakultetet: Udarbejde liste over beslægtede uddannelser Færdiggøre studieordning (inkl. modulbeskrivelser) Udfylde oversigtstabeller der viser sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og indhold. Opdatere It platform Klargøre 1. udkast til akkrediteringsansøgning. 2. møde i intern følgegruppe (7. marts 2013, ) Drøfte høringsresultaterne Drøfte uddannelsens indhold Drøfte bagvedliggende og relevante forskningsmiljøer Drøfte markedsføring af uddannelsen Fakultetet: Fakultetet: Opdatere It platform Klargøre 1. udkast til akkrediteringsansøgning. Opdatere It platformen Opsummere resultaterne fra høringen Akkrediteringsfa se 8. møde i arbejdsgruppen (26.februar 2013, WP 19, 3.sal mødelokale 402) 9. møde i arbejdsgruppen Gennemgang af akkrediteringskriterier samt fordeling af forfatteransvar Status på kriteriebesvarelse mhp. færdiggørelse af første udkast til akkrediteringsansøgning Fagmiljøet: Kriteriebesvarelse Fakultetet: Kriteriebesvarelse Fagmiljøet: Kriteriebesvarelse

85 (19. marts 2013, WP 19, 3.sal mødelokale 402) 10. møde i arbejdsgruppen (12.april 2013, WP 19, 3.sal mødelokale 402) Gennemgang af udkast til akkrediteringsansøgning mhp. identifikation af manglende eller uddybende besvarelser samt færdiggørelse af ansøgning. Fakultetet: Kriteriebesvarelse Fagmiljøet: Kriteriebesvarelse Fakultetet: Kriteriebesvarelse

86 Bilag 2 Publikationstal for Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik 2011 Analyse af Antal publikationer, Antal med BFI-klassifikation, Point på Publikationer Håndtering (basispoint): 2008, 2009, 2010, 2011 og Videnskabelig artikel - Niveau 1: 1 - Videnskabelig artikel - Niveau 2: 3 - Videnskabelig monografi - Niveau 1: 6 - Videnskabelig monografi - Niveau 2: 6 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 1: 0,75 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 2: 0,75 - Patent: 1 - Ph.d.-afhandling: 0 - Doktorafhandling: 5 Øvrige år - Videnskabelig artikel - Niveau 1: 0 - Videnskabelig artikel - Niveau 2: 0 - Videnskabelig monografi - Niveau 1: 0 - Videnskabelig monografi - Niveau 2: 0 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 1: 0 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 2: 0 - Patent: 0 - Ph.d.-afhandling: 0 - Doktorafhandling: 0 Begrænset på: Associeret organisation = Gynækologi og Obstetrik; Kalenderår (1 jan dec 2011) Grupperet på: Klassifikation Klassifikation Antal publikationer Antal med BFI-klassifikation Point Videnskabelig artikel - Niveau ,48 Videnskabelig artikel - Niveau ,83 Uden BFI-klassifikation ,00 Publikationstal for Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik 2012 Analyse af Antal publikationer, Antal med BFI-klassifikation, Point på Publikationer Håndtering (basispoint): 2008, 2009, 2010, 2011 og Videnskabelig artikel - Niveau 1: 1 - Videnskabelig artikel - Niveau 2: 3 - Videnskabelig monografi - Niveau 1: 6 - Videnskabelig monografi - Niveau 2: 6 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 1: 0,75 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 2: 0,75 - Patent: 1 - Ph.d.-afhandling: 0 - Doktorafhandling: 5 Øvrige år - Videnskabelig artikel - Niveau 1: 0 - Videnskabelig artikel - Niveau 2: 0 - Videnskabelig monografi - Niveau 1: 0 - Videnskabelig monografi - Niveau 2: 0 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 1: 0 - Videnskabelig artikel i antologi - Niveau 2: 0 - Patent: 0 - Ph.d.-afhandling: 0 - Doktorafhandling: 0 Begrænset på: Associeret organisation = Gynækologi og Obstetrik; Kalenderår (1 jan dec 2012) Grupperet på: Klassifikation Klassifikation Antal publikationer Antal med BFI-klassifikation Point Videnskabelig artikel - Niveau ,91 Videnskabelig artikel - Niveau ,95

87 Bilag 3 Sammenstilling af kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil Kvalifikationsrammens kategorier Underkategorier Terminologi på kandidat / masterniveau Kompetenceprofil jordemodervidenskab Dimittenden: Viden dimittenden: Kategori 1 Viden Inddeles i Vidensfeltet Forståelses- og refleksionsfeltet Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Har viden om fysiologiske, psykologiske og sociokulturelle forhold samt om sundhedsfremmende, forebyggende og behandlingsmæssige tiltag relateret til reproduktiv sundhed på et nationalt såvel som et globalt niveau, baseret på højeste nationale og internationale forskning Har viden om og kan forholde sig kritisk til etiske, sundhedspolitiske, -teknologiske, og -økonomiske forhold af betydning for reproduktiv sundhed Har viden om, kan forholde sig kritisk til teorier og metoder samt identificere videnskabelige problemstillinger relevante for reproduktiv sundhed Har viden om og kan forholde sig kritisk til sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder relateret til reproduktiv sundhed Har viden om evaluerings- og kvalitetsudviklingsredskaber relevante for klinisk jordemoderpraksis Har viden om sundhedsvidenskabelige metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering inden for klinisk jordemoderpraksis Har viden om og kan forholde sig kritisk til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag i svangreomsorgen

88 Dimittenden: Færdigheder dimittenden: Kategori 2 Færdigheder Inddeles i Type af færdigheder Vurdering og beslutning Formidling Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne. Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. Kan identificere og analysere forhold af betydning for understøttelse af ukomplicerede graviditets-, fødselsog barselsforløb samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller Kan identificere og analysere komplekse problemstillinger i relation til komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb samt i forhold til reproduktiv sundhed i bred forstand og opstille nye analyse- og løsningsmodeller Kan vurdere og vælge imellem videnskabelige metoder og redskaber relateret til problemstillinger inden for det jordemoderfaglige felt samt problemstillinger, der omfatter tværfaglige og tværsektorielle tiltag Kan mestre videnskabelige metoder og redskaber i relation til reproduktiv sundhed Kan vurdere, behandle, analysere og anvende digitale data og vurdere, analysere og anvende velfærdsteknologi Kan diskutere og formidle jordemodervidenskabelige og jordemoderfaglige problemstillinger såvel tværfagligt som med fagfæller og ikke-eksperter Dimittenden: Kompetencer Kategori 3 Kompetencer Inddeles i Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. At dimittenden selvstændigt: Kan udvikle og implementere ny evidensbaseret viden og nye metoder relateret til reproduktiv sundhed Kan udvikle, organisere, lede og implementere nye metoder og løsninger på problemstillinger i relation til reproduktiv sundhed Kan evaluere klinisk praksis og på den baggrund iværksætte og lede projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af praksis Kan udvikle, organisere og lede tværfaglige tiltag relateret til jordemoderfaglige problemstillinger, herunder forløbsplanlægge komplekse og komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb såvel tværfagligt som tværsektorielt

89 Bilag 4 Sammenstilling af kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål Viden Kompetenceprofilen Har viden om fysiologiske, psykologiske og sociokulturelle forhold samt om sundhedsfremmende, forebyggende og behandlingsmæssige tiltag relateret til reproduktiv sundhed på et nationalt såvel som et globalt niveau, baseret på højeste nationale og internationale forskning Opnås gennem modulerne 1. modul: Reproduktiv sundhed, 2. modul: Komplekse og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen Fagelementers kompetencemål Viden: Mål 2,4,5 Viden: Mål 1,3 Viden: Mål: 3,4 Har viden om og kan forholde sig kritisk til etiske, sundhedspolitiske, - teknologiske, og - økonomiske forhold af betydning for reproduktiv sundhed 1. modul: Reproduktiv sundhed, 3. modul: Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering, Viden: Mål 4,5 Viden: Mål 2,4 4. modul: Velfærdsteknologi og reproduktiv sundhed Viden: Mål 3,4,5 Har viden om og kan forholde sig kritisk til teorier og metoder samt identificere videnskabelige problemstillinger relevante for reproduktiv sundhed 1. modul: Reproduktiv sundhed, 2. modul: Komplekse og komplicerede forløb i svangreomsorgen, Viden: Mål 4, 5,6 Viden: Mål 2, 3 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen Viden: Mål 3 Har viden om og kan forholde sig kritisk til sundheds-, natur-, humanog samfundsvidenskabelige teorier og metoder relateret til reproduktiv sundhed modul: Sundhedsvidenskabelige tilgange I, modul: Sundhedsvidenskabelige Viden: Mål 1-7 Viden: Mål 1, 2, 3

90 tilgange II Har viden om evalueringsog kvalitetsudviklingsredskaber relevante for klinisk jordemoderpraksis 3. modul: Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Viden: Mål 6 Viden: Mål 2, 3, 4,6 Har viden om sundhedsvidenskabelige metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering inden for klinisk jordemoderpraksis 1. modul: Organisation og ledelse af forandringer, 2. modul: Projekt og projektledelse, Viden: Mål2, 4 Viden: Mål 2 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Viden: Mål 2, 3, 6 Har viden om og kan forholde sig kritisk til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag i svangeromsorgen Færdigheder Kan identificere og analysere forhold af betydning for understøttelse af ukomplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller 4. modul: Velfærdsteknologi og reproduktiv sundhed 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Viden: Mål 1, 2, 4, 5 Færdigheder: Mål 2,3 Færdigheder: Mål 3, 4,5 Kan identificere og analysere komplekse problemstillinger i relation til komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb samt i forhold til reproduktiv sundhed i bred forstand og opstille nye analyse- og løsningsmodeller 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Færdigheder: Mål 1, 2 Færdigheder: Mål 3,4,5

91 Kan vurdere og vælge videnskabelige metoder og redskaber relateret til problemstillinger indenfor det jordemoderfaglige felt samt problemstillinger der omfatter tværfaglige og tværsektorielle tiltag 2. modul: Komplekse og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen, Færdigheder: Mål 2,3 Færdigheder: Mål 1 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Færdigheder: Mål 2, 5 Kan mestre videnskabelige metoder og redskaber i relation til reproduktiv sundhed 2. modul: Komplekse og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen, Færdigheder. Mål: 3 Færdigheder. Mål: 1 3. modul: Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering, Færdigheder. Mål:1 Kan vurdere, behandle, analysere og anvende digitale data og vurdere, analysere og anvende velfærdsteknologi modul: Sundhedsvidenskabelige tilgange I, 4. modul: Velfærdsteknologi og reproduktiv sundhed Færdigheder. Mål:1, 3, 4, 5 Færdigheder. Mål:1, 2,3 Kan diskutere og formidle jordemodervidenskabelige og jordemoderfaglige problemstillinger såvel tværfagligt som med fagfæller og ikke-eksperter 4. modul: Velfærdsteknologi og reproduktiv sundhed, 4. modul: Kommunikation og Formidling Færdigheder. Mål:2,3 Færdigheder. Mål:3 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Færdigheder. Mål:1, 6

92 Kompetencer Kan udvikle og implementere ny evidensbaseret viden og nye metoder relateret til reproduktiv sundhed modul: Sundhedsvidenskabelige tilgange I, modul: Sundhedsvidenskabelige tilgange II, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Kompetencer. Mål:1 Kompetencer:Mål:2 Kompetencer:Mål:2,3, 4 Kan udvikle, organisere, lede og implementere nye metoder og løsninger på problemstillinger i relation til reproduktiv sundhed 1.modul: Organisationer og ledelse af forandringer, 2. modul: Projekt og projektledelse, Kompetencer. Mål:2 Kompetencer. Mål:1, 2,3 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Kompetencer. Mål:1, 3,4, 5 Kan evaluere klinisk praksis og på den baggrund iværksætte og lede projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af praksis. 2. modul: Projekt og projektledelse, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Kompetencer. Mål 1,2, 3 Kompetencer. Mål:2, 3, 4 Kan udvikle, organisere og lede tværfaglige tiltag relateret til jordemoderfaglige problemstillinger, herunder forløbsplanlægge komplekse og komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb såvel tværfagligt som tværsektorielt. 2. modul: Komplekse og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 3. modul: Komplekse, ukomplicerede og komplicerede forløb i svangreomsorgen, 5. modul: Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis Kompetencer. Mål:1, 2 Kompetencer. Mål:1, 2 Kompetencer. Mål:1, 4

93 Bilag 5 Beskæftigelsesgrad: Kilde Sundhedskartellet Beskæftigelsesgrad_ Sundhedskartellet.xlsx

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Ace Denmark Notat Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab 1. Sammenholde data fra jeres behovsundersøgelse (aftagerundersøgelse,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Bilag til studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark - H56rød, modul 7... 3 Forventningssamtaleark - H56grøn,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Indledning Undervisningsministeriet igangsatte i foråret 2000 et reformarbejde vedr. de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. I den forbindelse blev

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Studieordning 2016 Jordemoder

Studieordning 2016 Jordemoder Studieordning 2016 Jordemoder 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.1 Dimittendprofil... 4 2.2 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.3 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.4 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Klinisk studiehåndbog

Klinisk studiehåndbog Klinisk studiehåndbog Jordemoderuddannelsen For studerende på 7. & 8. modul Juni 2010 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DEN KLINISKE UNDERVISNING I 7. - 8. MODUL... 2 Modul 7: Kompliceret

Læs mere

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning, Indholdsfortegnelse Forord... 3 EU direktivets (89/594/EØF) artikel 27... 5 Modulernes ECTS fordeling mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 University College Nordjylland 0/69 Indhold Indhold 1 1. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 4 1.1 Regler om merit... 5 1.2 Krav til professionsbachelorprojekt...

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 Dokumentdato: 29. august 2016 Dokumentansvarlig: gtc Sagsnr.: Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 3 3. Studieordning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1) BEK nr 700 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul.

Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul. Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul. Indholdsfortegnelse: Erfaringsskema for 10. -11. & 12. modul... 3 Modul 10:... 12 Klinisk prøve 10. modul... 14 Tema, "Kompliceret

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE au AARHUS UNIVERSITET jordemod- høringsmaterialervidenskab. optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE 2 KANDIDATUDDANNELSE I OPTOMETRI OG KANDIDATUDDANNELSE

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre INTENST OG AFVEKSLENDE JOB En jordemoder arbejder med kvinder og familier, der venter barn. Jordemoderen føder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab BEK nr 43 af 26/01/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.151.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med sygeplejerskeuddannelsen...

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere