Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger"

Transkript

1 Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017 Projekt: 661

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Formål Fremgangsmåde Sortering af affald Resultater af undersøgelse Mængde og sammensætning af restaffald Grafisk fordeling af restaffald Finsortering Hård plastemballage i restaffald Plastfolie mv. i restaffald Andet plast i restaffald Farligt affald i restaffald Batterier og WEEE i restaffald Papir i restaffald Pap i restaffald Glas i restaffald Metal i restaffald

3 1. Baggrund Københavns Kommune har ønsket en kortlægning af mængde og sammensætning af indsamlet restaffald i to forskellige områder med etageboliger. De to områder er Retortvej i Valby og Kildager i Brønshøj. For hvert område er der gennemført en undersøgelse af det indsamlede restaffald. Der er undersøgt affald fra ca. 200 husstande fra Kildager og fra 43 husstande på Retortvej. 2. Formål Undersøgelsens formål er at bestemme mængde og sammensætning af restaffaldet. I analysen indgår restaffald svarende til en uges affald fra hvert område. Affaldet er i hvert område indsamlet á to omgange, da begge områder har tømning af restaffald to gange om ugen. 3. Fremgangsmåde Sorteringen af restaffaldet er foretaget af Econet i uge 22, Sortering af affald Sorteringen er udført af personale, der er oplært af Econet. Sorteringslederen udfører den daglige kontrol og sikrer, at sorteringen foregår efter fastlagte kriterier, superviserer sorteringsmedarbejderne, vejer og registrerer affaldet. Sorteringslederen udvælger desuden affald til yderligere sortering og andre særlige analyser herunder registrering af kvalitative observationer foretaget under sorteringen. 3

4 Restaffaldet er grovsorteret i 21 fraktioner, som fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Sorteringsliste Fraktioner Finsortering Samlet til hovedfraktion Madspild 1 Madaffald 1 Andet organisk affald 3 Papir * * 2 Pap * * 2 Tetrapak-lignende (drikkekarton) 2 Tetrapak-lignende (andet) 2 Pizzabakker 3 Glas * * 2 Metal * * 2 Plastemballage * * 2 Plastfolier mv. * * 2 Andet plast * * 2 Tekstiler (beklædning) 2 Tekstiler (bolig) 2 Haveaffald 2 Træ 2 Batterier og WEEE * 5 Farligt affald * * 5 Andet brændbart 3 Ej Brændbart 4 * markerede fraktioner er efterfølgende sorteret i et antal delfraktioner. Dette kalder vi finsortering. 1. Madaffald 2. Genanvendelige materialer 3. Brændbart affald 4. Ej brændbart 5. Affald til særlig behandling De indvejede mængder er registreret i et regneark, og mængden af affald pr. husstand er beregnet på baggrund af oplysninger om antallet af husstande og tømningsfrekvens i det pågældende område. 4. Resultater af undersøgelse Fra Kildager i Brønshøj er der i alt indsamlet kg restaffald fra husholdninger samt mindst 35 kg fra virksomheder. Fra Retortvej, Valby er der i alt indsamlet 423 kg restaffald fra husholdninger samt mindst 5 kg affald fra virksomheder. At den totale mængde af undersøgt affald fra Kildager er større end det undersøgte affald fra Retortvej skyldes, at der indgår flere husstande i undersøgelsen fra Kildager (ca. 200 husstande) end fra Retortvej (43 husstande). 4

5 I de følgende afsnit præsenteres restaffaldets overordnede sammensætning fra hver af de to områder. Affaldets mængde og sammensætning sammenholdes med tilsvarende data for etageboliger i København generelt 1. I affaldet fra Kildager er der fundet 5,43 kg erhvervsaffald fra et kontor. Dette affald indgår ikke i affaldsanalysen. I affaldet fra Retortvej er der fundet 34,9 kg erhvervsaffald. Mindst 20,2 kg af dette affald stammer fra samme pizzeria og bestod primært af rå pizzadej samt større emballager af plast og metal. Godt 2 % af den samlede mængde indsamlet affald udgjordes således af affald fra virksomheder. Dette erhvervsaffald indgår ikke i affaldsanalysen. 4.1 Mængde og sammensætning af restaffald Ved sammenligning med undersøgelsen fra 2016, så skal man være opmærksom på, at i denne undersøgelse (Kildager og Retortvej) er det alene det affald, der kan betegnes som restaffald fra husholdninger, der indgår i opgørelsen. Særligt affald og affald fra erhverv indgår ikke i tabelleringen. Når vi sammenligner med undersøgelsen fra 2016, så er det ligeledes valgt kun at vise den del af det indsamlede affald, som svarer til det undersøgte affald i de to områder. Der er således skabt fuld sammenlignelighed mellem de to undersøgelser. Der er i nærværende undersøgelse ikke taget højde for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i de to områder (Econet er ikke bekendt husstandsstørrelsen). Derfor er data ikke normeret til samme husstandsstørrelse. Econet har en oplevelse af, at især restaffald fra Retortvej adskiller sig fra andet restaffald, hvor især mængden pr. husstand er større fra Retortvej ved kvalitativt at vurdere affaldet, så mener vi også, at der kan være flere børnefamilier på Retortvej end på Kildager. Tabel 2 viser mængden af indsamlet restaffald fra husholdninger i de to områder: Kildager og Retortvej. Mængden er opgjort pr. husstand pr. uge, og mængden er fordelt på i alt 21 fraktioner. I tabellen er de tilsvarende data for etageboliger i København gengivet data her stammer fra en større undersøgelse af restaffaldets sammensætning i København generelt, se også fodnote 1 på side 5. Alle data er renset for affald, der med sikkerhed stammer fra erhverv ligesom særligt affald i form haveaffald opsamlet af viceværten heller ikke er medtaget i data. Der er således anvendt samme metodik som i den kortlægning af restaffaldets sammensætning, som Københavns Kommune gennemførte i Undersøgelse af restaffald mængde og sammensætning. Restaffald fra haveboliger og etageboliger i København. Udarbejdet af COWI og Econet, Projekt nr.: 603,

6 Tabel 2. Mængde og sammensætning af restaffald. Gram/husstand/uge. Kildager, 2017, Retortvej, 2017 og etageboliger i København, Fraktioner Kildager 2017 Retortvej 2017 København etageboliger, 2016 Madspild Madaffald Andet organisk affald Organisk, i alt Papir Pap Tetrapak-lignende (drikkekarton) Tetrapak-lignende (andet) Pizzabakker Pap, i alt Glas Metal Plastemballage Plastfolier mv Andet plast Plast, i alt Tekstiler (beklædning) Tekstiler (bolig) Tekstiler, i alt Haveaffald Træ Batterier og WEEE Farligt affald Andet brændbart Ej Brændbart Total Mængden af restaffald i Kildager (8,0 kg) og Retortvej (9,8 kg) ligger begge over den gennemsnitlige mængde fra etageboliger generelt (7,8 kg). Dette kan eventuelt forklares med husstandsstørrelsen. Den gennemsnitlige mængde restaffald fra etageboliger (2016) er beregnet ud fra en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,92 personer pr. husstand. I vurderingen af mængde og sammensætning i de to områder (og sammenligningen til Københavner-gennemsnittet) skal man være opmærksom på, at den udtagne stikprøve fra Retortvej alene dækker én uges affald fra 43 husstande. For at sikre rimeligt statistisk grundlag for sammenligning mellem områder og ordninger, så anbefaler Econet normalt, at stikprøven dækker ca. 200 ugers restaffald. Det er især for mængden af organisk affald (Madspild, Madaffald og Andet organisk affald), der ligger over niveauet for Københavner-gennemsnittet på 3,3 kg. Det er især på Retortvej, hvor mængden af organisk affald er meget større (60 %) end Københavner-gennemsnittet og her er det især Madaffald, der har betydning for mængden på Retortvej. Til gengæld er mængden af Papir i restaffaldet mindre på Retortvej end på Kildager og også Københavnergennemsnittet. Der kan muligvis være tale om, at mængden af omdelt papir kan være forskellig i de enkelte områder. 6

7 Mængden af Pap er noget større på Kildager end de øvrige områder. Her kan udformningen af papindsamlingen være en del af forklaringen. Mængden af Glas i restaffald er klart større på Retortvej end de øvrige områder. Tilsyneladende er mængden af Plast i restaffaldet størst på Kildager. Tilbøjeligheden til at smide Tekstiler i restaffaldet er mindre (faktisk kun halvt så stor) på Retortvej end de øvrige områder. Mængden af Andet brændbart er klart større fra Retortvej. En væsentlig del af denne fraktion vil ofte være bleer, og det kunne tyde på en større repræsentation af børnefamilier i dette område. Men igen her skal man være opmærksom på, at stikprøvens størrelse for dette område er relativt lille, og derfor behæftet med nogen usikkerhed. Dette gælder også, når vi ser, at mængden af hhv. Batterier og WEEE og Farligt affald i restaffaldet er mindre fra området på Retortvej. Tabel 3 viser fordelingen af restaffald fra husholdninger i de to områder (Kildager og Retortvej) samt den tilsvarende fordeling for restaffald fra etageboliger i København generelt. Tabel 3. Fordeling af restaffald. Procent. Kildager, 2017, Retortvej, 2017 og etageboliger i København, Fraktioner Kildager 2017 Retortvej 2017 København etageboliger, 2016 Madspild 20,3 26,7 22,5 Madaffald 21,8 22,8 17,1 Andet organisk affald 2,4 4,5 3,1 Organisk, i alt 44,5 54,0 42,7 Papir 5,5 2,3 6,4 Pap 5,3 3,4 4,3 Tetrapak-lignende (drikkekarton) 2,0 1,4 1,6 Tetrapak-lignende (andet) 0,6 0,6 0,5 Pizzabakker 0,6 0,2 0,6 Pap, i alt 8,5 5,6 7,0 Glas 2,7 4,1 3,0 Metal 2,4 1,7 2,5 Plastemballage 4,8 3,9 4,2 Plastfolier mv. 7,1 5,0 5,6 Andet plast 1,1 0,4 1,0 Plast, i alt 13,0 9,3 10,9 Tekstiler (beklædning) 1,8 1,0 2,4 Tekstiler (bolig) 2,3 0,7 1,5 Tekstiler, i alt 4,1 1,7 3,9 Haveaffald 0,7 1,9 2,9 Træ 0,8 1,0 1,3 Batterier og WEEE 0,5 0,0 0,5 Farligt affald 0,5 0,2 0,3 Andet brændbart 12,8 16,5 14,9 Ej Brændbart 4,0 1,9 3,7 Total 100,0 100,0 100,0 7

8 Det er tydeligt, at andelen af organisk affald er størst for Retortvej, hvor over halvdelen af restaffaldet er organisk affald. Andelen af Papir i restaffald er til gengæld lille for Retortvej. Ligeledes ligger andelen af Tekstiler lavt fra dette område. Andelen af hhv. Pap og Plast ligger over gennemsnittet fra området Kildager. I øvrigt henvises til bemærkningerne til Tabel Grafisk fordeling af restaffald I dette afsnit præsenteres fordelingen af restaffald fra husholdninger i de to områder Kildager og Retortvej. For overskuelighedens skyld er affaldet inddelt i fem hovedkategorier. Det er de samme kategorier, som er nævnt i teksten under Tabel 1 her kan man også se hvilke fraktioner, der er slået sammen til de pågældende kategorier. Madaffald 42 % Genanvendelige materialer 37 % Brændbart affald 16 % Ej brændbart 4 % Affald til særlig behandling 1 % Figur 1 Fordeling af hovedkategorier Kildager. Figur 1 illustrerer fordelingen af hovedfraktioner fra Kildager. Madaffald udgør 42 % af indsamlet restaffald. Madaffald består af fraktionerne Madaffald og Madspild jf. Tabel % af indsamlet restaffald består af Genanvendelige materialer, hvilket bl.a. inkluderer Tetrapak-lignende emballager, Træ og Tekstiler. Brændbart affald udgør 16 % af restaffald. 4 % af restaffaldet er Ej brændbart. Affald til særlig behandling udgør 1 % af restaffald fra husholdninger. 8

9 Madaffald 49 % Genanvendelige materialer 27 % Brændbart affald 21 % Ej brændbart 2 % Affald til særlig behandling < 1 % Figur 2 Fordeling af hovedkategorier Retortvej. Figur 2 illustrerer fordelingen af hovedfraktioner fra Retortvej. Ca. halvdelen af restaffaldet består af Madaffald. Heraf er ca. 27 % Madspild og 23 % Madaffald. De Genanvendelige materialer udgør 27 % af den samlede mængde restaffald. P.t. findes der ikke en bolignær indsamlingsordning for alle de fraktioner, som her er medregnet som Genanvendelige materialer. Den aktuelle inddeling i hovedkategorier er valgt for at følge samme systematik som for den store Københavner-kortlægning af restaffald (2016). Brændbart affald udgør 21 % af det indsamlede restaffald. Ej brændbart udgør 2 % af affaldet og andelen af Affald til særlig behandling udgør mindre end 1 %. 5. Finsortering I dette kapitel præsenteres sammensætningen af nogle af de fraktioner, som restaffaldet er udsorteret i. Af Tabel 1 fremgår, hvilke fraktioner der er underopdelt i delfraktioner (finsortering). 5.1 Hård plastemballage i restaffald Hård plastemballage er opdelt i 16 delfraktioner. Tabel 4 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Under plastbakker til kød (kødbakker) indgår også emballage fra visse typer af take-away-restauranter. Bemærk, at kødbakker af opskummet EPS indgår under den delfraktion, der er benævnt ( anden emballage, EPS ). 9

10 Tabel 4. Sammensætning af Hård plastemballage. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Hård plastemballage Gram/husstand/uge % Plastflasker til drikkevarer Plastflasker til madvarer Dunke og bøtter til fødevarer Dunke og bøtter til eddike Dunke og bøtter til kemisk-teknisk Plastbakker til kød (ex. Bakker i EPS) Plastbakker til andre fødevarer Pålægspakninger Plastlåg Urtepotter af plast Tomme plastbeholdere med faremærke (!), (X), Medicinemballage (ikke blister) Anden emballage EPS/flamingo, inkl. kødbakker i EPS Anden hård emballage To-Go X &! Total Tabel 4 viser, at det for begge områder primært er Pålægspakninger, Plastbakker til andre fødevarer, Dunke og bøtter til fødevarer og Dunke og bøtter til kemisk teknisk som udgør de største delfraktioner under Hård plastemballage i restaffald. For Kildager udgør disse fire underfraktioner 51 % af Hård plastemballage og for Retortvej udgør de 55 %. 5.2 Plastfolie mv. i restaffald Plastfolie mv. er opdelt i 5 fraktioner. Tabel 5 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 5. Sammensætning af Plastfolie mv. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Plastfolie mv. Gram/husstand/uge % Kraftig folie til indpakning/emballering (ren) Indkøbsposer (m. tryk) Affaldsposer + sorte sække Andre poser Anden folie Total Tabel 5 viser, hvordan Plastfolie mv. fordeler sig nogenlunde ens for de to områder. Dette selvom mængden af Plastfolie mv. er ca. 20 % større pr. husstand i Kildager. 5.3 Andet plast i restaffald Andet plast er opdelt i 6 fraktioner. Tabel 6 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. 10

11 Tabel 6. Sammensætning af Andet plast. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Andet plast Gram/husstand/uge % Legetøj Køkkenting Engangsservice Baljer, spande og kasser PVC Andet (af plast) Total Tabel 6 viser, at der tilsyneladende indsamles dobbelt så meget Andet plast i restaffald fra Kildager. Sammensætningen af Andet plast synes også markant forskellig de to områder i mellem. Over halvdelen af Andet plast fra Retortvej består af Køkkenting, mens det for Kildager kun er 15 %. Dette skal imidlertid tages med stort forbehold der er fra Retortvej blot indsamlet 1,8 kg Andet plast i det indsamlede restaffald fra 43 husstande, der i gennemsnit har 43 gram Andet plast pr. uge. Et enkelt eller få køkkenredskaber kan således meget tydeligt påvirke sammensætningen af denne fraktion. 5.4 Farligt affald i restaffald Farligt affald er opdelt i 13 fraktioner. Tabel 7 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 7. Sammensætning af Farligt affald. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Farligt affald Gram/husstand/uge % Beholdere (!), (x), 0-1 m. indhold Andre faremærkede beholdere m. indhold Faremærkede (ikke!, x, 0-1), tomme plastbeholdere Faremærkede (ikke!, x, 0-1), tomme metalbeholdere Spraydåser med indhold indvortes Spraydåser med indhold - udvortes Spraydåser med indhold teknik/tøj mm Spraydåser uden indhold indvortes Spraydåser uden indhold - udvortes Spraydåser uden indhold teknik/tøj mm Medicinrester (inkl. glas med piller) Klinisk risikoaffald Andet farligt affald Total Den fundne mængde Farligt affald i restaffald fra de to områder er samlet set så lille, at selv mindre effekter vil på virke sammensætningen meget markant. F.eks. udgør delfraktionen Spraydåser med indhold teknik/tøj mm. 26 % af den samlede mængde Farligt affald i restaffald fra Retortvej. Det betyder, at for de 43 husstande på Retortvej er der i alt fundet 26 % af 22 gram x 43 husstande = 246 gram, hvilket kunne være en enkelt spraydåse. Fordelingen af Farligt affald skal derfor tages med forbehold 11

12 5.5 Batterier og WEEE i restaffald Batterier og WEEE er opdelt i 14 fraktioner. Tabel 8 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 8. Sammensætning af Batterier og WEEE. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. WEEE og batterier Gram/husstand/uge % Løse batterier Akkumulatorer Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT og teleudstyr Forbrugerudstyr Belysningsudstyr armaturer Belysningsudstyr lyskilder Elektrisk og elektronisk værktøj Legetøj, fritid- og sportsudstyr Medicinsk udstyr Overvågnings og reguleringsinstrumenter Salgsautomater Kabler, stikdåser, løse ledninger Total Det fremgår af Tabel 8, at der er en meget lille andel af Batterier og WEEE i restaffaldet fra Retortvej (4 gram/husstand/uge), som fordeler sig på Forbrugerudstyr (80 %) og Løse batterier (20 %). For Kildager udgør Små husholdningsapparater ca. halvdelen af Batterier og WEEE. 5.6 Papir i restaffald Papir er opdelt i 8 fraktioner. Tabel 9 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 9. Sammensætning af Papir. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Papir Gram/husstand/uge % Aviser Ugeblade og tidsskrifter Reklamer og tryksager Bøger Skrivepapir Kuverter Gavepapir Andet af papir Total I Kildager udgør delfraktionerne Aviser, Ugeblade og reklamer og Reklamer og tryksager over 90 % af fraktionen Papir. På Retortvej er det blot en tredjedel af Papir, der stammer fra disse delfraktioner. 12

13 5.7 Pap i restaffald Pap er opdelt i 9 fraktioner. Tabel 10 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. I denne opgørelse indgår ikke Tetrapak-lignende emballager og pizzabakker. Tabel 10. Sammensætning af Pap. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Pap Gram/husstand/uge % Bølgepap transportemballage Bølgepap salgsemballage Karton transportemballage Karton salgsemballage Paprør Støbepap Pap andet Karton andet Beskidt karton Total Karton salgsemballage udgør i begge områder ca. halvdelen af Pap i indsamlet restaffald. 5.8 Glas i restaffald Glas er opdelt i 11 fraktioner. Tabel 11 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 11. Sammensætning af Glas. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Glas Gram/husstand/uge % Vinflasker Spiritusflasker Flasker til øl, vand, alkohol soft drinks Flasker til andre drikkevarer Flasker til fødevarer Konservesglas Krydderiglas Medicinglas Drikkeglas Tomme glasbeholdere mærket x,! Eller Anden glasemballage Total Det fremgår af Tabel 11, at Konservesglas er den største delfraktion i både Kildager og Retortvej med hhv. 42 % og 33 %. Vinflasker og Spiritusflasker udgør tilsammen ca. en tredjedel af den samlede mængde glas i restaffald fra de to områder. 13

14 5.9 Metal i restaffald Metal er opdelt i 19 fraktioner. Tabel 12 indeholder en opgørelse efter mængde (gram pr. husstand pr. uge) og fordeling i %. Tabel 12. Sammensætning af Metal. Angivet i gram/husstand/uge og i procent. Metal Gram/husstand/uge % Dåser, øl og vand, alu., m. pant Dåser, øl og vand, jern, m. pant Dåser, øl og vand, alu., u. pant Dåser, øl og vand, jern, u. pant Konservesdåser aluminium Konservesdåser jern metaldåser/bøtter (fx til kage) Foliebakker Låg Kapsler Andet metal Alufolie Holdere til fyrfadslys, tomme Søm og skruer Trådnet og hegn Lister, rør, beslag Legetøj Brugsgenstande Andet metal Total For begge områder gælder det, at delfraktionen Konservesdåser jern udgør den største andel af Metal for Kildager 36 % og for Retortvej 41 %. Alufolie og Foliebakker er de største delfraktioner herefter. Dåser til øl og sodavand udgør kun en mindre andel af Metal i restaffald fra de to områder /661 KK - Brønshøj-Amager/ Rapport - KK - Kildager og Retortvej 2017.docx 14

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning før og efter Randers Kommunes harmonisering af affaldsordningerne. Rapport

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger i Randers Dagrenovationens sammensætning i etageboliger med skakt hhv. nedgravede ordninger (Molok) Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER AFFALDSGUIDE INDHOLD Hvert kg tæller Kom godt i gang med at sortere madaffald Gode råd om madaffald Mere sortering mere genbrug Sorteringsguide Hvor rent skal det være? Storskrald og haveaffald 1-2-3 så

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere