KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR"

Transkript

1 rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm. direktør, Trellis Carsten Schmidt, Managing Fellow, HENRY Corporation November 2012 side 1

2 Indledning Cloud-teknologiens fordele er ubestridelige: betydelig mere effektiv og fleksibel databehandling kombineret med, at den økonomiske belastning flytter fra virksomhedernes anlægsomkostninger til driftsomkostninger. Kan det være andet end attraktivt? Den stigende og uomtvistelige værdi af big data forudsætter, at virksomhederne er nødt til at bruge Cloudteknologi for reelt at kunne høste fordelene af de ekstremt store datamængder. For big data kræver netop en kapacitet i databehandlingen, som kun få virksomheder er parate til at levere. Giver man derimod afkald på Cloud-teknologi, mister man samtidig de fulde fordele ved big data for slet ikke at tale om mobilitet, integration på tværs af platforme og - i mange tilfælde - bedre sikkerhed. Barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Så hvorfor har Cloud-teknologi ikke vendt op og ned på verden? I dette whitepaper ser vi på de underliggende strukturmæssige og menneskelige faktorer, der mudrer vandene omkring Cloud-teknologi. De store barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Analysen baserer sig på en ny undersøgelse blandt it-ansvarlige i offentlige og private virksomheder og vil kaste lys over disse barrierer på en måde, der ikke alene vil hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå de barrierer, som for øjeblikket begrænser Cloudteknologiens værdi. Den vil også sætte dem i stand til at indrette organisationen sådan, at de kan udnytte Cloudteknologien fuldt ud. Herudover giver den økonomiske krise en indlysende mulighed for at teste de overbevisende økonomiske fordele, som Cloud-teknologien giver. I et miljø, der er ekstremt følsomt over for omkostninger, er det ret overraskende, at virksomhederne ikke sætter større pris på de fordele, som Cloud-teknologien tilbyder. side 2

3 Organisatorisk fokus og Cloud-teknologi Analysen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er en meningsfuld forbindelse mellem virksomhedernes forretningsstrategier og Cloud-teknologi. Det betyder ikke, at der ikke kan være en, men det står helt klart, at virksomheder i Danmark på nuværende tidspunkt ikke kan se en forbindelse. Som en af interviewpersonerne i undersøgelsen sagde: Vores ledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. Han fortsatte med at sige, at han ville blive overrasket, hvis ledelsen rent faktisk ville se på Cloud som sådan. Ud fra ledelsens synspunkt er Cloud en del af infrastrukturen og ikke en del af forretningsydelsen. Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - PRIVAT 29% 0% 3% 43% 25% Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - OFFENTLIG Vores virksomhedsledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. 11% 7% 30% 22% 30% 67 % af virksomhederne i undersøgelsen siger, at de ikke har opbygget en Cloud-strategi, der omfatter infrastruktur, platform, applikationsudvikling og datasikkerhed. Vores organisation har en omfattende Cloud-strategi, som omfatter emner inden for infrastruktur, platform, applikationer, datasikkerhed og it-arkitektur. - TOTAL 16% 13% 4% 42% 25% Herudover siger hovedparten af deltagerne i undersøgelsen, at det arbejde, der er blevet udført i deres organisation med udviklingen af en Cloud-strategi, højst sandsynligt ikke er foregået som et samarbejde mellem virksomhedens forretningsenheder og it-afdeling. Denne ubalance er især udtalt i den private sektor, hvor 68 % af svarpersonerne siger, at de er uenige eller helt uenige i udsagnet om, at deres Cloud-strategi er blevet udviklet af både it-organisationen og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. Denne mangel på integreret strategi betyder imidlertid ikke, at virksomheder på det danske marked ikke bruger Cloud. Det gør de fleste virksomheder faktisk. Et eller andet sted i organisationen bruges Cloud. Blandt de interviewede blev det ofte bemærket, at applikationer uden for virksomheden, såsom datalagring og kontaktdata, tit benyttes. Virksomheder betragter imidlertid Cloud-teknologi som en nærmest rent teknisk beslutning. Meget få virksomheder ser på de potentielle forretningsfordele ved Cloudteknologi. Og selvom det er helt afgørende at løse de tekniske problemer i forbindelse med Cloud, forbliver diskussionen it-afdelingens domæne - medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloud-teknologi til værdi for virksomheden i form af reduceret produktudviklingstid, kortere cyklus fra ordre til betaling, hurtigere levering til kunder m.v. 68 % af svarpersonerne siger, at deres Cloudstrategi ikke er blevet udviklet af både it--afdelingen og forretningsenhederne. Som det er nu, sidder it-afdelingen på Cloud-teknologien, og den er reduceret til komponenter såsom online sikkerhedskopiering, hosted Exchange, fjernovervågning og virtuelle servere. For mange er forskellene på traditionel it-outsourcing og Cloud-teknologi svære at få øje på, og nogle kan slet ikke se en forskel. Hvordan kan det være, når nu Cloud-teknologi har været en fast del af dialogen om it, for ikke at sige om skelsættende forretningsændringer i de sidste fem år? Hvad forhindrer virksomheder og organisationer i at udnytte eller i det mindste have visioner om at udnytte Cloud? side 3

4 Forestillingen om Cloud For at forstå sammenhængen mellem Cloud-teknologien og de beslutningstagere, der vurderer teknologiens egnethed, har analysen set på selve forestillingerne om Cloud-teknologi. Her bemærkes det, at kun 14 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og kun 17 % i den private sektor betragter Cloud-teknologi som en moden it-leverancemodel. Selvom det på overfladen kan virke nedslående for Cloudteknologiens umiddelbare fremtid i Danmark, er det værd at bemærke, at 64 % af undersøgelsens svarpersoner alligevel anser Cloud-teknologi for at være en it-leverancemodel med en vis, omend begrænset, modenhed. 13% Hvordan vil du beskrive Cloud som it-leverancemodel i forhold til it-produkter og -løsninger i din branche? Er den moden, begrænset moden, umoden eller eksperimenterende? - TOTAL 7% 5% 11% 64% Moden Begrænset moden Umoden Eksperimenterende Resultaterne af analysen viser også, at svarpersonerne i undersøgelsen mener, at Cloud-teknologi ikke nødvendigvis er klar til at varetage forretningskritiske enterpriseapplikationer. Denne forsigtighed er endnu mere udtalt blandt deltagerne fra den private sektor, hvor det noteres, at kun 29 % af svarpersonerne er enige eller meget enige i, at Cloud-teknologi er klar til at håndtere forretningskritiske enterprise-applikationer. Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - PRIVAT Adskillige af svarpersonerne bemærkede, at manglen på enighed om definitionen af termen Cloud gør det vanskeligt at finde ud af helt præcist, hvad der er tale om. En svarperson bemærkede: Cloud er bare et buzzword for at indgå endnu en kontrakt om outsourcing. Efter hans mening ville leverandørerne være bedre tjent med at bevæge sig væk fra slagordene til fordel for en diskussion af de mulige forretningsproblemer og/eller tekniske problemer, der i virkeligheden er tale om hos kunderne. Diskussionen om Cloud vil forblive teknikernes domæne, medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloudteknologi til værdi for virksomheden. Oven i uklarheden om definitionerne havde flere af undersøgelsens deltagere noteret sig den måde, nogle leverandører definerer deres Cloud-løsninger på, Dvs. at når man kigger under motorhjelmen, ser man faktisk en Cloud-løsning, der kun gælder for leverandørernes egne, proprietære ydelser. Et af de primære salgsargumenter, der ofte er blevet fremhævet for Cloud-teknologi, er dens fleksibilitet og hastighed. Argumentet er muligvis fuldstændig korrekt. Men 87 % af svarpersonerne i undersøgelsen er enige eller meget enige i, at deres egne interne systemer udmærket opfylder deres egen organisations krav til fleksibilitet og hastighed. Så det virker ikke som om, behovet for fleksibilitet og hastighed overstiger organisationernes evne til at levere. 18% 11% 3% 29% 39% Vores interne it-systemer kan opfylde vores krav til hurtighed og fleksibilitet.- TOTAL 58% 2% 6% 5% 29% Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - OFFENTLIG 10% 10% 28% 24% 28% Sikkerhed er et uundgåeligt emne i diskussionen om Cloud. 57 % af svarpersonerne mener, at deres egen organisation har et højere leveranceniveau end Cloudleverandører, når det handler om sikkerhed, beskyttelse af private data samt ekspertise. side 4

5 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. 12% 9% 2% Jeg vil nu læse nogle mulige vigtige egenskeber ved Cloud-teknologi. Du bedes angive, hvilke af disse som ifølge dig bedst beskriver de tekniske fordele ved Cloud-teknologi? - TOTAL 17% 19% 20% 21% Virtual Computing Kan håndtere udslag i datamængder On demand selvbetjening (Frit tilgængelig betjening) Højere grad af sikkerhed end vores nuværende løsning Reducerer kompleksitet i driften Mere kompetent ressource-anvendelse Tvinger os til at standardisere Det er imidlertid virkelig værd at bemærke, at 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. Her er en væsentlig åbning med hensyn til det vigtige spørgsmål om datasikkerhed i Cloud-teknologi. Svarpersonerne i undersøgelsen påpeger adskillige afgørende tekniske fordele ved Cloud-teknologi, herunder evnen til at håndtere udsving i datamængde, virtuel databehandling, behovsbestemt selvbetjening og lovmæssig standardisering. Svarpersonerne identificerer også forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi, herunder den fleksible betalingsmodel (f.eks. driftsomkostninger frem for anlægsomkostninger), kortere produktionstid og mulige generelle besparelser. Hvilke af de følgende egenskaber beskriver bedst de forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi efter din mening? - TOTAL 23% 13% 3% 28% 20% Blandt deltagerne i undersøgelsen er der en tydelig interesse for Cloud-teknologiens muligheder for at håndtere variable kapacitetsbehov, eksempelvis store systembelastninger i forbindelse med månedlige eller sæsonmæssige kørsler. Som mange påpegede, stiger datamængden og kravene til håndtering. Det betyder, at organisationer er nødt til at tage en grundlæggende beslutning omkring fremtidig kapacitet: Enten fortsætter it-afdelingen med at levere den stadig stigende kapacitet internt, eller også overlader de det helt eller delvist til eksterne kilder. 13% Besparelser Bedre ROI end vores nuværende løsning (ROI = Return on Investment) Fleksible forbrugerafhængige betalingsmodeller (Opex frem for Capex) Forbedret time-to-market ibrugtagelse Forbedret risikostyring / Vil ikke oplyse 30% Større Cloud-leverandører kan sandsynligvis levere på et bedre niveau end vores interne it-organisation kan, når det handler om it-sikkerhed, ekspertise og metoder til beskyttelse af private data. - TOTAL 25% 20% 15% 10% offentlig privat 5% 0% side 5

6 Organisatoriske barrierer for Cloud I undersøgelsen blev der fundet barrieremønstre, der kan deles op i tre hovedgrupper: organisatoriske, tekniske og markedsmæssige. Den største organisatoriske barriere for Cloud-teknologi er, at det ikke er en prioritet i organisationen i øjeblikket. Det er tæt efterfulgt af en mangel på klarhed over og forståelse af det mulige afkast (ROI) og de mulige besparelser. Som den tredje-største organisatoriske barriere nævnes manglen på klarhed med hensyn til ledelse og styring. Hvad er de største organisatoriske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - TOTAL 24% 6% 4% 14% 12% 15% Omkring prioritering udtaler et stort mindretal blandt svarpersonerne, at Cloud ganske enkelt ikke er øverst på agendaen i deres organisation. Når de skal beskrive, hvad der faktisk bliver prioriteret, er svarene: optimering af forretningsprocesser, standardisering, optimering af it-miljøet samt håndtering af stadig stigende datamængder. Cloud kan tydeligvis bruges i forbindelse med adskillige af disse prioriteter. Men for nogle virker Cloud-betegelsen i sig selv distraherende for løsningen af de faktiske forretningsmæssige udfordringer og it-udfordringer. De tre største organisatoriske barrierer for Cloud: _ Cloud er ikke en prioritet 4% 21% Vores beslutningstagere er ikke ordentligt informeret Mangel på kvalificeret personale Besparelsesfordele og ROI er ikke klare (ROI = Return on Investment) Styring og ledelse står ikke klart Modstand i organisationen Cloud er ikke en prioritet i øjeblikket Der er ingen organisatoriske barrierer / Vil ikke oplyse _ Mangel på klarhed over muligt afkast (ROI) _ Mangel på klarhed mht. ledelse og styring Styring og ledelse af Cloud-aftaler vurderes som et vanskeligt område, idet it-afdelinger har svært ved at gennemskue aftaler med tredjeparter. Det er ikke nødvendigvis et tillidsspørgsmål eller et SLA-problem, der kan løses via kontrakter. De mange lag af afhængighedsforhold, som er blevet almindelige i moderne it-outsourcing og -drift, betyder imidlertid, at organisationer, der outsourcer, dels skal have den nødvendige ekspertise i at navigere i disse afhængighedsforhold, dels skal have den nødvendige viden om dem for at kunne kortlægge respons, eskalering og styring. Ikke at vide præcis, hvem der har ansvaret for ikke at tale om, hvem man skal ringe til, når noget går galt er en stor forhindring for at komme videre med Cloud-implementering. 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor siger, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation på at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. I et forsøg på at forstå de organisatoriske barrierer og de faktiske realiteter omfattede vores undersøgelse også spørgsmål om, hvor opmærksom topledelsen er på Cloudteknologi. 49 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 53 % i den private sektor siger, at der er tilstrækkelig opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. Selvom det tyder på en solid støtte og opmærksomhed, siger 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor imidlertid, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation til at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. Vi har den tilstrækkelige opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. - TOTAL 25% 20% 15% 10% Offentlig Privat 5% 0% side 6

7 Ud fra en organisatorisk vinkel er der mønstre i beslutningen om Cloud, der er værd at lægge særligt mærke til. Når de bliver spurgt, hvem der er den primære beslutningstager i forbindelse med Cloud-teknologi, svarer 44 % af deltagerne i den offentlige sektor, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, mens 33 % siger, at det er et direktionsmedlem, inkl. den administrerende direktør, som er den primære beslutningstager. Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - OFFENTLIG Det interessante her er, at andelen af virksomheder, hvor direktionsmedlemmer er involveret i beslutninger vedr. Cloud-teknologi, er næsten helt ens i offentlige og private organisationer. Men i den offentlige sektor er der en meget større chance for, at en beslutningstager hverken er it-direktør eller administrerende direktør. Hele 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen og/eller økonomiafdelingen. Denne procentdel er betydeligt lavere i den private sektor, hvor 4 % af svarpersonerne siger, at projektchefer er de primære beslutningstagere, mens 3 % peger på afdelingschefer uden for it-afdelingen. 0% 4% 15% 33% 4% 44% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen eller økonomiafdelingen. I den private sektor er der et helt andet mønster for beslutningstagning. Her siger hele 61 % af svarpersonerne, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, der tager beslutninger vedr. Cloud-teknologi, mens 25 % siger, at det er et eller flere direktionsmedlemmer. 3% 0% 25% Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - PRIVAT 4% 7% 61% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse Det er meget sigende, at selvom svarpersonerne er klar over, at en af de største tekniske fordele ved Cloudteknologi er, at deres organisation vil være tvunget til en højere grad af standardisering end hidtil, så siger svarpersonerne i denne undersøgelse samtidig, at organisatorisk modstand mod større standardisering vil hindre ibrugtagning af Cloud-teknologi. 60 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 75 % i den private sektor mener ikke, at deres brugere er villige til at give afkald på tilpasninger i en vis grad for at opnå fordelene ved Cloud-teknologi. Vores brugere er villige til at give helt eller delvist afkald på systemtilpasninger for at opnå fordelene ved Cloud. - TOTAL 4% 15% 14% 40% 27% side 7

8 Tekniske barrierer for Cloud De største tekniske barrierer for Cloud-teknologi er sikkerhed efterfulgt af legacy-systemer og den aktuelle infrastrukturs parathed. Usikker gendannelse af data efter nedbrud (disaster recovery) nævnes også som en stor teknisk barriere. Det er ikke nogen overraskelse, at bekymring om sikkerhed indtager den absolutte førsteplads, da det i forvejen er et centralt tema i de fleste diskussioner vedr. Cloud. Men der er imidlertid bemærkelsesværdige forskelle på, hvad der bekymrer mest i den offentlige og private sektor. Svarpersonerne i den private sektor peger primært på bekymringer vedr. legacy-systemer og infrastrukturens parathed. I den offentlige sektor peger man i samme grad på sikkerhed som den største bekymring. Interviewpersonerne påpeger uden undtagelse, at spørgsmålet om sikkerhed ikke er specifikt for Cloud. Det er helt klart relevant og vigtigt, men det er ikke begrænset til Cloud. Deres bekymringer og forsigtighed ville i samme grad være fokuseret på sikkerhed, uanset hvilken it-tjeneste eller -infrastruktur, der var tale om. Adskillige bemærker imidlertid, at den større følsomhed i forbindelse med datasikkerhed måske er mere udbredt i den offentlige sektor, når det drejer sig om persondata. Den organisatoriske ændring i krav til større ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Der er også en bemærkelsesværdig fælles aversion mod indførelse af Cloud-teknologi, jo tættere man kommer på kerneområder. En af interviewpersonerne siger: Det er ikke relevant for os nu, selvom det bliver det på mellemlangt sigt. Hans kommentar sætter streg under pointen: Vi har ingen interesse i at gå forrest på markedet, men vi er virkelig interesserede i at lære af andre, der har gjort det. Vi vil vente, indtil markedet har bevæget sig hen et sted, hvor det passer os bedre. De tre største tekniske barrierer for Cloud: _ Sikkerhed _ Legacy-systemer _ Usikker datagendannelse efter nedbrud Med hensyn til legacy-systemer samt eksisterende applikationer og infrastruktur er barriererne her, at organisationerne ofte har mange tilpassede implementeringer, f.eks. af SAP. Så det at flytte det hele til Cloud er meget mere end blot overførsel og hosting. Det organisatoriske krav om ændring i retning af mere ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Spørgsmålet om legacy-hæmskoen tydeliggøres, når interviewpersonerne bliver bedt om at overveje deres muligheder for helt nye tjenester. I disse tilfælde er der tilsyneladende meget større villighed til at overveje Cloud-teknologi lige fra starten. Det står også klart, at risiciene opfattes som mindre i forbindelse med udbud af nye tjenester. I denne kontekst virker Cloud-teknologi uomtvisteligt mere attraktivt. 40 % Hvad er de største tekniske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? 30 % 20 % 10 % Offentlig Privat 0 % Sikkerhed Legacy systemer og vores infrastrukturs parathed Teknologien mangler dokumenterede resultater Usikker disaster recovery Der er ingen tekniske barrierer / Vil ikke oplyse side 8

9 Markedsmæssige barrierer for Cloud De markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi er betydelige og specifikke. Øverst på listen finder vi juridiske og lovmæssige restriktioner, f.eks. persondatalovgivningen. Derefter følger manglen på referencehistorier fra det lokale marked samt mangel på datacentre på det lokale marked. Svarene fra svarpersonerne i den offentlige og private sektor er enslydende, når det gælder de to største markedsmæssige barrierer: lovgivning og lokale referencehistorier. Svarpersonerne i den private sektor er imidlertid mindre bekymrede over manglen på datacentre end svarpersonerne i den offentlige sektor. I dette mønster ligger en logisk forskel, fordi de strenge regler, der gælder for persondata i offentlige institutioner, har stor betydning for dem. De private virksomheder har derimod i princippet større fleksibilitet, hvad angår placering og opbevaring af data. 28% 11% Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - PRIVAT 30% 11% 7% 34% 7% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - OFFENTLIG 6% 4% 17% 12% 33% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Problemer med overholdelse af regler og standarder er store barrierer. Det handler både om, hvordan de kan/ bør løses af Cloud-teknologi og om, hvor ansvaret for overholdelse placeres i en organisation, der skifter til Cloud-teknologi. It-organisationer bryder sig ikke om at bevæge sig ind på dette område, men eftersom kun få organisationer arbejder med Cloud på andet end et teknisk niveau, vil de fleste organisationer opleve overholdelse af regler og standarder som den største markedsmæssige barriere. Er det it-organisationens ansvar at sikre overholdelse af regler og standarder, eller er det et ansvar, der påhviler hele organisationen? Formentlig det sidste. Flere interviewpersoner bemærkede imidlertid, at det er deres itgrupper, der har ansvaret for at sikre og løse eventuelle problemer i forbindelse med overholdelse af regler og standarder. Sikkerhed er ikke et problem, der er specifikt for Cloud-teknologi. Sikkerhed er et grundlæggende, ufravigeligt krav i ethvert it-element. Manglen på referencehistorier fra det danske marked udgør en barriere af tre grunde. For det første er det en psykologisk barriere for nogle organisationer at gå forrest. For det andet tyder manglen på referencehistorier fra det lokale marked på manglende tilgængelig lokal ekspertise. Og for det tredje understreger fraværet af danske referencehistorier opfattelsen af, at Cloud-teknologien ikke er tilstrækkelig moden og da slet ikke i stand til at håndtere forretningskritiske it-elementer. Investering i Cloud-teknologi under disse forhold kan medføre, at det kan blive en udfordring at finde kvalificeret personale, hvis der opstår vanskeligheder. Det skal dog noteres, at adskillige svarpersoner bemærkede, at dette vurderes som et tidsbegrænset problem. Det blev taget for givet, at der naturligvis vil komme referencer, og at der naturligvis vil være solid teknisk ekspertise tilgængelig med tiden. Følsomheden over for mangel på datacentre er tydeligvis forbundet med spørgsmålet om overholdelse af regler og standarder for svarpersonerne i den offentlige sektor. Svarpersonerne i den private sektor bemærker imidlertid også, at selvom de har betydelig frihed med hensyn til deres datas fysiske placering, så indikerer manglen på lokale datacentre en mangel på lokalt tilgængelig ekspertise, som muligvis hæmmer deres flytning til Cloud-teknologi. De tre største markedsmæssige barrierer for Cloud: _ Juridiske og lovmæssige restriktioner _ Mangel på referencehistorier fra det lokale marked _ Mangel på datacentre på det lokale marked side 9

10 Vejen frem Selvom der er betydelige barrierer for ibrugtagning af Cloud-teknologi på det danske marked, er der ikke alene interesse for teknologien, men også gode ideer med hensyn til de næste skridt og vejen frem. Den psykologiske barriere ved at gå forrest er relevant for driftsfokuserede organisationer, der søger at minimere risici. Eksperimenteren og arbejde med proof of concept er formentlig det, organisationerne vil kigge på for at komme videre med Cloud-teknologi. Og selvom sikkerhedsspørgsmål er den største tekniske barriere for Cloud-teknologi, er svarpersonerne i undersøgelsen mere tilbøjelige til at sige, at de vil fokusere på at udvikle strategier og køreplaner for visioner og implementering af Cloud-teknologi i stedet for at udvikle en bedre forståelse af sikkerheden i Cloud-teknologi. Vi vurderer, at der er et udtalt behov for analyse af forretningen i forhold til de fordele, som Cloud tilbyder, før virksomheder i større omfang vil investere i Cloud-teknologi. Det er ikke nok at få dokumentation fra leverandører og eksperter. Der skal ske en eksperimenteren i egne miljøer kombineret med en fokuseret indsats for at se, hvordan Cloud-teknologi specifikt kan bidrage til deres forretningsstrategi. Behov, der skal opfyldes, for at organisationerne kan komme videre: _ Eksperimenteren og arbejde med proof of concept _ Udvikling af en Cloud-strategi og -køreplan _ En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En af svarpersonerne bemærker, at Det vil være afgørende for mig og min gruppe at udvikle et proof of concept for at overbevise både mig selv og min virksomhed om, at dette rent faktisk vil fungere: At det kan opfylde ydelseskriterierne. 70% Hvad har I brug for i jeres organisation for at komme videre med Cloud-teknologi? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En Cloud-strategi og en køreplan Flere ressourcer med de rette kompetencer En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En bedre forståelse af styring og ansvar i Cloud teknologi Eksperimenteren og arbejde med Proof of Concept / Vil ikke oplyse side 10

11 Konklusioner Ønsket om at fokusere på visioner og implementering er fremtrædende hos svarpersonerne i undersøgelsen. Der er en bred anerkendelse af Cloud-teknologiens forretningsmæssige og tekniske værdi. Men det, virksomheder ser ud til at mangle på nuværende tidspunkt, er specifikke og fysiske eksempler på brug, der kan give dem løsninger i forbindelse med deres overvejelser og udfordringer. Som denne undersøgelse dokumenterer, har mellemstore og store virksomheder og organisationer følgende aktuelle prioriteter i forhold til it-investeringer: _ Optimering af forretningsprocesser _ Standardisering _ Optimering af it-miljøer _ Håndtering af stadig stigende datamængder OM DENNE UNDERSØGELSE Denne undersøgelse er bestilt af KMD og udført af HENRY Corporation i samarbejde med Trellis. Undersøgelsens svarpersoner er beslutningstagere inden for it og repræsenterer både offentlige institutioner og private virksomheder. Indsamlingen af kvantitative data (55 telefonbaserede interviews af it-beslutningstagere hos virksomheder med flere end 500 ansatte) er suppleret med adskillige dybdegående interviews med repræsentanter fra målgruppen it-beslutningstagere. Det har bidraget til at gøre resultaterne mere levende samt illustrere de realiteter og paradokser, it og virksomheder står over for med hensyn til Cloud-teknologi. Udvikling af strategier og køreplaner, der besvarer spørgsmålet: Hvordan kan Cloud-teknologi hjælpe vores organisation med at tackle de områder, som vi prioriterer, er tydeligvis vejen frem for at identificere værdi og derefter høste belønningen. side 11

12 Telefon side 12 KMD_Brochure_KMD White papaer - Cloud-teknologiens fremtidsvilkår_november 2012 GGO/

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere