KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR"

Transkript

1 rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm. direktør, Trellis Carsten Schmidt, Managing Fellow, HENRY Corporation November 2012 side 1

2 Indledning Cloud-teknologiens fordele er ubestridelige: betydelig mere effektiv og fleksibel databehandling kombineret med, at den økonomiske belastning flytter fra virksomhedernes anlægsomkostninger til driftsomkostninger. Kan det være andet end attraktivt? Den stigende og uomtvistelige værdi af big data forudsætter, at virksomhederne er nødt til at bruge Cloudteknologi for reelt at kunne høste fordelene af de ekstremt store datamængder. For big data kræver netop en kapacitet i databehandlingen, som kun få virksomheder er parate til at levere. Giver man derimod afkald på Cloud-teknologi, mister man samtidig de fulde fordele ved big data for slet ikke at tale om mobilitet, integration på tværs af platforme og - i mange tilfælde - bedre sikkerhed. Barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Så hvorfor har Cloud-teknologi ikke vendt op og ned på verden? I dette whitepaper ser vi på de underliggende strukturmæssige og menneskelige faktorer, der mudrer vandene omkring Cloud-teknologi. De store barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Analysen baserer sig på en ny undersøgelse blandt it-ansvarlige i offentlige og private virksomheder og vil kaste lys over disse barrierer på en måde, der ikke alene vil hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå de barrierer, som for øjeblikket begrænser Cloudteknologiens værdi. Den vil også sætte dem i stand til at indrette organisationen sådan, at de kan udnytte Cloudteknologien fuldt ud. Herudover giver den økonomiske krise en indlysende mulighed for at teste de overbevisende økonomiske fordele, som Cloud-teknologien giver. I et miljø, der er ekstremt følsomt over for omkostninger, er det ret overraskende, at virksomhederne ikke sætter større pris på de fordele, som Cloud-teknologien tilbyder. side 2

3 Organisatorisk fokus og Cloud-teknologi Analysen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er en meningsfuld forbindelse mellem virksomhedernes forretningsstrategier og Cloud-teknologi. Det betyder ikke, at der ikke kan være en, men det står helt klart, at virksomheder i Danmark på nuværende tidspunkt ikke kan se en forbindelse. Som en af interviewpersonerne i undersøgelsen sagde: Vores ledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. Han fortsatte med at sige, at han ville blive overrasket, hvis ledelsen rent faktisk ville se på Cloud som sådan. Ud fra ledelsens synspunkt er Cloud en del af infrastrukturen og ikke en del af forretningsydelsen. Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - PRIVAT 29% 0% 3% 43% 25% Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - OFFENTLIG Vores virksomhedsledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. 11% 7% 30% 22% 30% 67 % af virksomhederne i undersøgelsen siger, at de ikke har opbygget en Cloud-strategi, der omfatter infrastruktur, platform, applikationsudvikling og datasikkerhed. Vores organisation har en omfattende Cloud-strategi, som omfatter emner inden for infrastruktur, platform, applikationer, datasikkerhed og it-arkitektur. - TOTAL 16% 13% 4% 42% 25% Herudover siger hovedparten af deltagerne i undersøgelsen, at det arbejde, der er blevet udført i deres organisation med udviklingen af en Cloud-strategi, højst sandsynligt ikke er foregået som et samarbejde mellem virksomhedens forretningsenheder og it-afdeling. Denne ubalance er især udtalt i den private sektor, hvor 68 % af svarpersonerne siger, at de er uenige eller helt uenige i udsagnet om, at deres Cloud-strategi er blevet udviklet af både it-organisationen og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. Denne mangel på integreret strategi betyder imidlertid ikke, at virksomheder på det danske marked ikke bruger Cloud. Det gør de fleste virksomheder faktisk. Et eller andet sted i organisationen bruges Cloud. Blandt de interviewede blev det ofte bemærket, at applikationer uden for virksomheden, såsom datalagring og kontaktdata, tit benyttes. Virksomheder betragter imidlertid Cloud-teknologi som en nærmest rent teknisk beslutning. Meget få virksomheder ser på de potentielle forretningsfordele ved Cloudteknologi. Og selvom det er helt afgørende at løse de tekniske problemer i forbindelse med Cloud, forbliver diskussionen it-afdelingens domæne - medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloud-teknologi til værdi for virksomheden i form af reduceret produktudviklingstid, kortere cyklus fra ordre til betaling, hurtigere levering til kunder m.v. 68 % af svarpersonerne siger, at deres Cloudstrategi ikke er blevet udviklet af både it--afdelingen og forretningsenhederne. Som det er nu, sidder it-afdelingen på Cloud-teknologien, og den er reduceret til komponenter såsom online sikkerhedskopiering, hosted Exchange, fjernovervågning og virtuelle servere. For mange er forskellene på traditionel it-outsourcing og Cloud-teknologi svære at få øje på, og nogle kan slet ikke se en forskel. Hvordan kan det være, når nu Cloud-teknologi har været en fast del af dialogen om it, for ikke at sige om skelsættende forretningsændringer i de sidste fem år? Hvad forhindrer virksomheder og organisationer i at udnytte eller i det mindste have visioner om at udnytte Cloud? side 3

4 Forestillingen om Cloud For at forstå sammenhængen mellem Cloud-teknologien og de beslutningstagere, der vurderer teknologiens egnethed, har analysen set på selve forestillingerne om Cloud-teknologi. Her bemærkes det, at kun 14 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og kun 17 % i den private sektor betragter Cloud-teknologi som en moden it-leverancemodel. Selvom det på overfladen kan virke nedslående for Cloudteknologiens umiddelbare fremtid i Danmark, er det værd at bemærke, at 64 % af undersøgelsens svarpersoner alligevel anser Cloud-teknologi for at være en it-leverancemodel med en vis, omend begrænset, modenhed. 13% Hvordan vil du beskrive Cloud som it-leverancemodel i forhold til it-produkter og -løsninger i din branche? Er den moden, begrænset moden, umoden eller eksperimenterende? - TOTAL 7% 5% 11% 64% Moden Begrænset moden Umoden Eksperimenterende Resultaterne af analysen viser også, at svarpersonerne i undersøgelsen mener, at Cloud-teknologi ikke nødvendigvis er klar til at varetage forretningskritiske enterpriseapplikationer. Denne forsigtighed er endnu mere udtalt blandt deltagerne fra den private sektor, hvor det noteres, at kun 29 % af svarpersonerne er enige eller meget enige i, at Cloud-teknologi er klar til at håndtere forretningskritiske enterprise-applikationer. Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - PRIVAT Adskillige af svarpersonerne bemærkede, at manglen på enighed om definitionen af termen Cloud gør det vanskeligt at finde ud af helt præcist, hvad der er tale om. En svarperson bemærkede: Cloud er bare et buzzword for at indgå endnu en kontrakt om outsourcing. Efter hans mening ville leverandørerne være bedre tjent med at bevæge sig væk fra slagordene til fordel for en diskussion af de mulige forretningsproblemer og/eller tekniske problemer, der i virkeligheden er tale om hos kunderne. Diskussionen om Cloud vil forblive teknikernes domæne, medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloudteknologi til værdi for virksomheden. Oven i uklarheden om definitionerne havde flere af undersøgelsens deltagere noteret sig den måde, nogle leverandører definerer deres Cloud-løsninger på, Dvs. at når man kigger under motorhjelmen, ser man faktisk en Cloud-løsning, der kun gælder for leverandørernes egne, proprietære ydelser. Et af de primære salgsargumenter, der ofte er blevet fremhævet for Cloud-teknologi, er dens fleksibilitet og hastighed. Argumentet er muligvis fuldstændig korrekt. Men 87 % af svarpersonerne i undersøgelsen er enige eller meget enige i, at deres egne interne systemer udmærket opfylder deres egen organisations krav til fleksibilitet og hastighed. Så det virker ikke som om, behovet for fleksibilitet og hastighed overstiger organisationernes evne til at levere. 18% 11% 3% 29% 39% Vores interne it-systemer kan opfylde vores krav til hurtighed og fleksibilitet.- TOTAL 58% 2% 6% 5% 29% Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - OFFENTLIG 10% 10% 28% 24% 28% Sikkerhed er et uundgåeligt emne i diskussionen om Cloud. 57 % af svarpersonerne mener, at deres egen organisation har et højere leveranceniveau end Cloudleverandører, når det handler om sikkerhed, beskyttelse af private data samt ekspertise. side 4

5 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. 12% 9% 2% Jeg vil nu læse nogle mulige vigtige egenskeber ved Cloud-teknologi. Du bedes angive, hvilke af disse som ifølge dig bedst beskriver de tekniske fordele ved Cloud-teknologi? - TOTAL 17% 19% 20% 21% Virtual Computing Kan håndtere udslag i datamængder On demand selvbetjening (Frit tilgængelig betjening) Højere grad af sikkerhed end vores nuværende løsning Reducerer kompleksitet i driften Mere kompetent ressource-anvendelse Tvinger os til at standardisere Det er imidlertid virkelig værd at bemærke, at 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. Her er en væsentlig åbning med hensyn til det vigtige spørgsmål om datasikkerhed i Cloud-teknologi. Svarpersonerne i undersøgelsen påpeger adskillige afgørende tekniske fordele ved Cloud-teknologi, herunder evnen til at håndtere udsving i datamængde, virtuel databehandling, behovsbestemt selvbetjening og lovmæssig standardisering. Svarpersonerne identificerer også forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi, herunder den fleksible betalingsmodel (f.eks. driftsomkostninger frem for anlægsomkostninger), kortere produktionstid og mulige generelle besparelser. Hvilke af de følgende egenskaber beskriver bedst de forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi efter din mening? - TOTAL 23% 13% 3% 28% 20% Blandt deltagerne i undersøgelsen er der en tydelig interesse for Cloud-teknologiens muligheder for at håndtere variable kapacitetsbehov, eksempelvis store systembelastninger i forbindelse med månedlige eller sæsonmæssige kørsler. Som mange påpegede, stiger datamængden og kravene til håndtering. Det betyder, at organisationer er nødt til at tage en grundlæggende beslutning omkring fremtidig kapacitet: Enten fortsætter it-afdelingen med at levere den stadig stigende kapacitet internt, eller også overlader de det helt eller delvist til eksterne kilder. 13% Besparelser Bedre ROI end vores nuværende løsning (ROI = Return on Investment) Fleksible forbrugerafhængige betalingsmodeller (Opex frem for Capex) Forbedret time-to-market ibrugtagelse Forbedret risikostyring / Vil ikke oplyse 30% Større Cloud-leverandører kan sandsynligvis levere på et bedre niveau end vores interne it-organisation kan, når det handler om it-sikkerhed, ekspertise og metoder til beskyttelse af private data. - TOTAL 25% 20% 15% 10% offentlig privat 5% 0% side 5

6 Organisatoriske barrierer for Cloud I undersøgelsen blev der fundet barrieremønstre, der kan deles op i tre hovedgrupper: organisatoriske, tekniske og markedsmæssige. Den største organisatoriske barriere for Cloud-teknologi er, at det ikke er en prioritet i organisationen i øjeblikket. Det er tæt efterfulgt af en mangel på klarhed over og forståelse af det mulige afkast (ROI) og de mulige besparelser. Som den tredje-største organisatoriske barriere nævnes manglen på klarhed med hensyn til ledelse og styring. Hvad er de største organisatoriske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - TOTAL 24% 6% 4% 14% 12% 15% Omkring prioritering udtaler et stort mindretal blandt svarpersonerne, at Cloud ganske enkelt ikke er øverst på agendaen i deres organisation. Når de skal beskrive, hvad der faktisk bliver prioriteret, er svarene: optimering af forretningsprocesser, standardisering, optimering af it-miljøet samt håndtering af stadig stigende datamængder. Cloud kan tydeligvis bruges i forbindelse med adskillige af disse prioriteter. Men for nogle virker Cloud-betegelsen i sig selv distraherende for løsningen af de faktiske forretningsmæssige udfordringer og it-udfordringer. De tre største organisatoriske barrierer for Cloud: _ Cloud er ikke en prioritet 4% 21% Vores beslutningstagere er ikke ordentligt informeret Mangel på kvalificeret personale Besparelsesfordele og ROI er ikke klare (ROI = Return on Investment) Styring og ledelse står ikke klart Modstand i organisationen Cloud er ikke en prioritet i øjeblikket Der er ingen organisatoriske barrierer / Vil ikke oplyse _ Mangel på klarhed over muligt afkast (ROI) _ Mangel på klarhed mht. ledelse og styring Styring og ledelse af Cloud-aftaler vurderes som et vanskeligt område, idet it-afdelinger har svært ved at gennemskue aftaler med tredjeparter. Det er ikke nødvendigvis et tillidsspørgsmål eller et SLA-problem, der kan løses via kontrakter. De mange lag af afhængighedsforhold, som er blevet almindelige i moderne it-outsourcing og -drift, betyder imidlertid, at organisationer, der outsourcer, dels skal have den nødvendige ekspertise i at navigere i disse afhængighedsforhold, dels skal have den nødvendige viden om dem for at kunne kortlægge respons, eskalering og styring. Ikke at vide præcis, hvem der har ansvaret for ikke at tale om, hvem man skal ringe til, når noget går galt er en stor forhindring for at komme videre med Cloud-implementering. 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor siger, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation på at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. I et forsøg på at forstå de organisatoriske barrierer og de faktiske realiteter omfattede vores undersøgelse også spørgsmål om, hvor opmærksom topledelsen er på Cloudteknologi. 49 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 53 % i den private sektor siger, at der er tilstrækkelig opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. Selvom det tyder på en solid støtte og opmærksomhed, siger 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor imidlertid, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation til at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. Vi har den tilstrækkelige opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. - TOTAL 25% 20% 15% 10% Offentlig Privat 5% 0% side 6

7 Ud fra en organisatorisk vinkel er der mønstre i beslutningen om Cloud, der er værd at lægge særligt mærke til. Når de bliver spurgt, hvem der er den primære beslutningstager i forbindelse med Cloud-teknologi, svarer 44 % af deltagerne i den offentlige sektor, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, mens 33 % siger, at det er et direktionsmedlem, inkl. den administrerende direktør, som er den primære beslutningstager. Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - OFFENTLIG Det interessante her er, at andelen af virksomheder, hvor direktionsmedlemmer er involveret i beslutninger vedr. Cloud-teknologi, er næsten helt ens i offentlige og private organisationer. Men i den offentlige sektor er der en meget større chance for, at en beslutningstager hverken er it-direktør eller administrerende direktør. Hele 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen og/eller økonomiafdelingen. Denne procentdel er betydeligt lavere i den private sektor, hvor 4 % af svarpersonerne siger, at projektchefer er de primære beslutningstagere, mens 3 % peger på afdelingschefer uden for it-afdelingen. 0% 4% 15% 33% 4% 44% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen eller økonomiafdelingen. I den private sektor er der et helt andet mønster for beslutningstagning. Her siger hele 61 % af svarpersonerne, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, der tager beslutninger vedr. Cloud-teknologi, mens 25 % siger, at det er et eller flere direktionsmedlemmer. 3% 0% 25% Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - PRIVAT 4% 7% 61% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse Det er meget sigende, at selvom svarpersonerne er klar over, at en af de største tekniske fordele ved Cloudteknologi er, at deres organisation vil være tvunget til en højere grad af standardisering end hidtil, så siger svarpersonerne i denne undersøgelse samtidig, at organisatorisk modstand mod større standardisering vil hindre ibrugtagning af Cloud-teknologi. 60 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 75 % i den private sektor mener ikke, at deres brugere er villige til at give afkald på tilpasninger i en vis grad for at opnå fordelene ved Cloud-teknologi. Vores brugere er villige til at give helt eller delvist afkald på systemtilpasninger for at opnå fordelene ved Cloud. - TOTAL 4% 15% 14% 40% 27% side 7

8 Tekniske barrierer for Cloud De største tekniske barrierer for Cloud-teknologi er sikkerhed efterfulgt af legacy-systemer og den aktuelle infrastrukturs parathed. Usikker gendannelse af data efter nedbrud (disaster recovery) nævnes også som en stor teknisk barriere. Det er ikke nogen overraskelse, at bekymring om sikkerhed indtager den absolutte førsteplads, da det i forvejen er et centralt tema i de fleste diskussioner vedr. Cloud. Men der er imidlertid bemærkelsesværdige forskelle på, hvad der bekymrer mest i den offentlige og private sektor. Svarpersonerne i den private sektor peger primært på bekymringer vedr. legacy-systemer og infrastrukturens parathed. I den offentlige sektor peger man i samme grad på sikkerhed som den største bekymring. Interviewpersonerne påpeger uden undtagelse, at spørgsmålet om sikkerhed ikke er specifikt for Cloud. Det er helt klart relevant og vigtigt, men det er ikke begrænset til Cloud. Deres bekymringer og forsigtighed ville i samme grad være fokuseret på sikkerhed, uanset hvilken it-tjeneste eller -infrastruktur, der var tale om. Adskillige bemærker imidlertid, at den større følsomhed i forbindelse med datasikkerhed måske er mere udbredt i den offentlige sektor, når det drejer sig om persondata. Den organisatoriske ændring i krav til større ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Der er også en bemærkelsesværdig fælles aversion mod indførelse af Cloud-teknologi, jo tættere man kommer på kerneområder. En af interviewpersonerne siger: Det er ikke relevant for os nu, selvom det bliver det på mellemlangt sigt. Hans kommentar sætter streg under pointen: Vi har ingen interesse i at gå forrest på markedet, men vi er virkelig interesserede i at lære af andre, der har gjort det. Vi vil vente, indtil markedet har bevæget sig hen et sted, hvor det passer os bedre. De tre største tekniske barrierer for Cloud: _ Sikkerhed _ Legacy-systemer _ Usikker datagendannelse efter nedbrud Med hensyn til legacy-systemer samt eksisterende applikationer og infrastruktur er barriererne her, at organisationerne ofte har mange tilpassede implementeringer, f.eks. af SAP. Så det at flytte det hele til Cloud er meget mere end blot overførsel og hosting. Det organisatoriske krav om ændring i retning af mere ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Spørgsmålet om legacy-hæmskoen tydeliggøres, når interviewpersonerne bliver bedt om at overveje deres muligheder for helt nye tjenester. I disse tilfælde er der tilsyneladende meget større villighed til at overveje Cloud-teknologi lige fra starten. Det står også klart, at risiciene opfattes som mindre i forbindelse med udbud af nye tjenester. I denne kontekst virker Cloud-teknologi uomtvisteligt mere attraktivt. 40 % Hvad er de største tekniske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? 30 % 20 % 10 % Offentlig Privat 0 % Sikkerhed Legacy systemer og vores infrastrukturs parathed Teknologien mangler dokumenterede resultater Usikker disaster recovery Der er ingen tekniske barrierer / Vil ikke oplyse side 8

9 Markedsmæssige barrierer for Cloud De markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi er betydelige og specifikke. Øverst på listen finder vi juridiske og lovmæssige restriktioner, f.eks. persondatalovgivningen. Derefter følger manglen på referencehistorier fra det lokale marked samt mangel på datacentre på det lokale marked. Svarene fra svarpersonerne i den offentlige og private sektor er enslydende, når det gælder de to største markedsmæssige barrierer: lovgivning og lokale referencehistorier. Svarpersonerne i den private sektor er imidlertid mindre bekymrede over manglen på datacentre end svarpersonerne i den offentlige sektor. I dette mønster ligger en logisk forskel, fordi de strenge regler, der gælder for persondata i offentlige institutioner, har stor betydning for dem. De private virksomheder har derimod i princippet større fleksibilitet, hvad angår placering og opbevaring af data. 28% 11% Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - PRIVAT 30% 11% 7% 34% 7% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - OFFENTLIG 6% 4% 17% 12% 33% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Problemer med overholdelse af regler og standarder er store barrierer. Det handler både om, hvordan de kan/ bør løses af Cloud-teknologi og om, hvor ansvaret for overholdelse placeres i en organisation, der skifter til Cloud-teknologi. It-organisationer bryder sig ikke om at bevæge sig ind på dette område, men eftersom kun få organisationer arbejder med Cloud på andet end et teknisk niveau, vil de fleste organisationer opleve overholdelse af regler og standarder som den største markedsmæssige barriere. Er det it-organisationens ansvar at sikre overholdelse af regler og standarder, eller er det et ansvar, der påhviler hele organisationen? Formentlig det sidste. Flere interviewpersoner bemærkede imidlertid, at det er deres itgrupper, der har ansvaret for at sikre og løse eventuelle problemer i forbindelse med overholdelse af regler og standarder. Sikkerhed er ikke et problem, der er specifikt for Cloud-teknologi. Sikkerhed er et grundlæggende, ufravigeligt krav i ethvert it-element. Manglen på referencehistorier fra det danske marked udgør en barriere af tre grunde. For det første er det en psykologisk barriere for nogle organisationer at gå forrest. For det andet tyder manglen på referencehistorier fra det lokale marked på manglende tilgængelig lokal ekspertise. Og for det tredje understreger fraværet af danske referencehistorier opfattelsen af, at Cloud-teknologien ikke er tilstrækkelig moden og da slet ikke i stand til at håndtere forretningskritiske it-elementer. Investering i Cloud-teknologi under disse forhold kan medføre, at det kan blive en udfordring at finde kvalificeret personale, hvis der opstår vanskeligheder. Det skal dog noteres, at adskillige svarpersoner bemærkede, at dette vurderes som et tidsbegrænset problem. Det blev taget for givet, at der naturligvis vil komme referencer, og at der naturligvis vil være solid teknisk ekspertise tilgængelig med tiden. Følsomheden over for mangel på datacentre er tydeligvis forbundet med spørgsmålet om overholdelse af regler og standarder for svarpersonerne i den offentlige sektor. Svarpersonerne i den private sektor bemærker imidlertid også, at selvom de har betydelig frihed med hensyn til deres datas fysiske placering, så indikerer manglen på lokale datacentre en mangel på lokalt tilgængelig ekspertise, som muligvis hæmmer deres flytning til Cloud-teknologi. De tre største markedsmæssige barrierer for Cloud: _ Juridiske og lovmæssige restriktioner _ Mangel på referencehistorier fra det lokale marked _ Mangel på datacentre på det lokale marked side 9

10 Vejen frem Selvom der er betydelige barrierer for ibrugtagning af Cloud-teknologi på det danske marked, er der ikke alene interesse for teknologien, men også gode ideer med hensyn til de næste skridt og vejen frem. Den psykologiske barriere ved at gå forrest er relevant for driftsfokuserede organisationer, der søger at minimere risici. Eksperimenteren og arbejde med proof of concept er formentlig det, organisationerne vil kigge på for at komme videre med Cloud-teknologi. Og selvom sikkerhedsspørgsmål er den største tekniske barriere for Cloud-teknologi, er svarpersonerne i undersøgelsen mere tilbøjelige til at sige, at de vil fokusere på at udvikle strategier og køreplaner for visioner og implementering af Cloud-teknologi i stedet for at udvikle en bedre forståelse af sikkerheden i Cloud-teknologi. Vi vurderer, at der er et udtalt behov for analyse af forretningen i forhold til de fordele, som Cloud tilbyder, før virksomheder i større omfang vil investere i Cloud-teknologi. Det er ikke nok at få dokumentation fra leverandører og eksperter. Der skal ske en eksperimenteren i egne miljøer kombineret med en fokuseret indsats for at se, hvordan Cloud-teknologi specifikt kan bidrage til deres forretningsstrategi. Behov, der skal opfyldes, for at organisationerne kan komme videre: _ Eksperimenteren og arbejde med proof of concept _ Udvikling af en Cloud-strategi og -køreplan _ En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En af svarpersonerne bemærker, at Det vil være afgørende for mig og min gruppe at udvikle et proof of concept for at overbevise både mig selv og min virksomhed om, at dette rent faktisk vil fungere: At det kan opfylde ydelseskriterierne. 70% Hvad har I brug for i jeres organisation for at komme videre med Cloud-teknologi? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En Cloud-strategi og en køreplan Flere ressourcer med de rette kompetencer En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En bedre forståelse af styring og ansvar i Cloud teknologi Eksperimenteren og arbejde med Proof of Concept / Vil ikke oplyse side 10

11 Konklusioner Ønsket om at fokusere på visioner og implementering er fremtrædende hos svarpersonerne i undersøgelsen. Der er en bred anerkendelse af Cloud-teknologiens forretningsmæssige og tekniske værdi. Men det, virksomheder ser ud til at mangle på nuværende tidspunkt, er specifikke og fysiske eksempler på brug, der kan give dem løsninger i forbindelse med deres overvejelser og udfordringer. Som denne undersøgelse dokumenterer, har mellemstore og store virksomheder og organisationer følgende aktuelle prioriteter i forhold til it-investeringer: _ Optimering af forretningsprocesser _ Standardisering _ Optimering af it-miljøer _ Håndtering af stadig stigende datamængder OM DENNE UNDERSØGELSE Denne undersøgelse er bestilt af KMD og udført af HENRY Corporation i samarbejde med Trellis. Undersøgelsens svarpersoner er beslutningstagere inden for it og repræsenterer både offentlige institutioner og private virksomheder. Indsamlingen af kvantitative data (55 telefonbaserede interviews af it-beslutningstagere hos virksomheder med flere end 500 ansatte) er suppleret med adskillige dybdegående interviews med repræsentanter fra målgruppen it-beslutningstagere. Det har bidraget til at gøre resultaterne mere levende samt illustrere de realiteter og paradokser, it og virksomheder står over for med hensyn til Cloud-teknologi. Udvikling af strategier og køreplaner, der besvarer spørgsmålet: Hvordan kan Cloud-teknologi hjælpe vores organisation med at tackle de områder, som vi prioriterer, er tydeligvis vejen frem for at identificere værdi og derefter høste belønningen. side 11

12 Telefon side 12 KMD_Brochure_KMD White papaer - Cloud-teknologiens fremtidsvilkår_november 2012 GGO/

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not To Cloud or Not To Cloud or not Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing Bjørn Borre, Chefkonsulent IT-Branchen, bjb@itb.dk Mobil 27522524 1 Om IT-Branchen Om Bjørn Borre 300 it-virksomheder.

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at:

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at: White Paper Samarbejde Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITEPAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

Cloud med omtanke! 10 gode råd

Cloud med omtanke! 10 gode råd Cloud med omtanke! 10 gode råd Oversigt Cloud med omtanke har mange vinkler Risiko 360 - og afdækning i aftalen Særlig fokus på persondataretlige krav 2 17. september 2015 Agenda - Risikoafdækning 1 Vejledningen

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

KOMPETERA Solution Day

KOMPETERA Solution Day KOMPETERA Solution Day Om Athena IT-Group A/S Grundlagt i 1995 Børsnoteret på Nasdaq OMX First North siden 2007 Athena ligger størrelsesmæssigt nr. 3 i vores markedssegment, målt på Microsoft SPLA licenser

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Highlights fra den dugfriske rapport fra AIIM Market Intelligence: Winning the Paper Wars Digitalisering

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Windows Azure Kundeløsning Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Oversigt Land: Indien Branche: It Kundeprofil leverer softwareproduktudviklingstjenester til virksomheder

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC

Kundekontakt. White Paper I DETTE WHITE PAPER. Resumé. Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson. November 2013, IDC White Paper Kundekontakt Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITE PAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

BIG DATA - BEYOND THE HYPE

BIG DATA - BEYOND THE HYPE BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

It på forkant med forretningen

It på forkant med forretningen Whitepaper It på forkant med forretningen Skab en proaktiv it-organisation, der udstikker den teknologiske retning og giver forretningsmæssig værdi. Whitepaper side 2 Indhold side 3 side 3 side 5 side

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere