KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR"

Transkript

1 rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm. direktør, Trellis Carsten Schmidt, Managing Fellow, HENRY Corporation November 2012 side 1

2 Indledning Cloud-teknologiens fordele er ubestridelige: betydelig mere effektiv og fleksibel databehandling kombineret med, at den økonomiske belastning flytter fra virksomhedernes anlægsomkostninger til driftsomkostninger. Kan det være andet end attraktivt? Den stigende og uomtvistelige værdi af big data forudsætter, at virksomhederne er nødt til at bruge Cloudteknologi for reelt at kunne høste fordelene af de ekstremt store datamængder. For big data kræver netop en kapacitet i databehandlingen, som kun få virksomheder er parate til at levere. Giver man derimod afkald på Cloud-teknologi, mister man samtidig de fulde fordele ved big data for slet ikke at tale om mobilitet, integration på tværs af platforme og - i mange tilfælde - bedre sikkerhed. Barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Så hvorfor har Cloud-teknologi ikke vendt op og ned på verden? I dette whitepaper ser vi på de underliggende strukturmæssige og menneskelige faktorer, der mudrer vandene omkring Cloud-teknologi. De store barrierer omkring Cloud-teknologi har mindre at gøre med teknologi og økonomi og mere at gøre med organisationernes villighed, frygt for at tabe kontrol, manglende overensstemmelse mellem beslutningen og beslutningstagerne samt mangel på klarhed over, hvad Cloud-teknologi egentlig omfatter. Analysen baserer sig på en ny undersøgelse blandt it-ansvarlige i offentlige og private virksomheder og vil kaste lys over disse barrierer på en måde, der ikke alene vil hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå de barrierer, som for øjeblikket begrænser Cloudteknologiens værdi. Den vil også sætte dem i stand til at indrette organisationen sådan, at de kan udnytte Cloudteknologien fuldt ud. Herudover giver den økonomiske krise en indlysende mulighed for at teste de overbevisende økonomiske fordele, som Cloud-teknologien giver. I et miljø, der er ekstremt følsomt over for omkostninger, er det ret overraskende, at virksomhederne ikke sætter større pris på de fordele, som Cloud-teknologien tilbyder. side 2

3 Organisatorisk fokus og Cloud-teknologi Analysen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er en meningsfuld forbindelse mellem virksomhedernes forretningsstrategier og Cloud-teknologi. Det betyder ikke, at der ikke kan være en, men det står helt klart, at virksomheder i Danmark på nuværende tidspunkt ikke kan se en forbindelse. Som en af interviewpersonerne i undersøgelsen sagde: Vores ledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. Han fortsatte med at sige, at han ville blive overrasket, hvis ledelsen rent faktisk ville se på Cloud som sådan. Ud fra ledelsens synspunkt er Cloud en del af infrastrukturen og ikke en del af forretningsydelsen. Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - PRIVAT 29% 0% 3% 43% 25% Vores Cloud-strategi er blevet udviklet af både vores it-organisation og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. - OFFENTLIG Vores virksomhedsledelse er kun meget lidt opmærksom på eksistensen af Cloud, og de ser det helt sikkert ikke som en specifik forretningsmulighed. 11% 7% 30% 22% 30% 67 % af virksomhederne i undersøgelsen siger, at de ikke har opbygget en Cloud-strategi, der omfatter infrastruktur, platform, applikationsudvikling og datasikkerhed. Vores organisation har en omfattende Cloud-strategi, som omfatter emner inden for infrastruktur, platform, applikationer, datasikkerhed og it-arkitektur. - TOTAL 16% 13% 4% 42% 25% Herudover siger hovedparten af deltagerne i undersøgelsen, at det arbejde, der er blevet udført i deres organisation med udviklingen af en Cloud-strategi, højst sandsynligt ikke er foregået som et samarbejde mellem virksomhedens forretningsenheder og it-afdeling. Denne ubalance er især udtalt i den private sektor, hvor 68 % af svarpersonerne siger, at de er uenige eller helt uenige i udsagnet om, at deres Cloud-strategi er blevet udviklet af både it-organisationen og den del af organisationen, der har ansvar for forretningen. Denne mangel på integreret strategi betyder imidlertid ikke, at virksomheder på det danske marked ikke bruger Cloud. Det gør de fleste virksomheder faktisk. Et eller andet sted i organisationen bruges Cloud. Blandt de interviewede blev det ofte bemærket, at applikationer uden for virksomheden, såsom datalagring og kontaktdata, tit benyttes. Virksomheder betragter imidlertid Cloud-teknologi som en nærmest rent teknisk beslutning. Meget få virksomheder ser på de potentielle forretningsfordele ved Cloudteknologi. Og selvom det er helt afgørende at løse de tekniske problemer i forbindelse med Cloud, forbliver diskussionen it-afdelingens domæne - medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloud-teknologi til værdi for virksomheden i form af reduceret produktudviklingstid, kortere cyklus fra ordre til betaling, hurtigere levering til kunder m.v. 68 % af svarpersonerne siger, at deres Cloudstrategi ikke er blevet udviklet af både it--afdelingen og forretningsenhederne. Som det er nu, sidder it-afdelingen på Cloud-teknologien, og den er reduceret til komponenter såsom online sikkerhedskopiering, hosted Exchange, fjernovervågning og virtuelle servere. For mange er forskellene på traditionel it-outsourcing og Cloud-teknologi svære at få øje på, og nogle kan slet ikke se en forskel. Hvordan kan det være, når nu Cloud-teknologi har været en fast del af dialogen om it, for ikke at sige om skelsættende forretningsændringer i de sidste fem år? Hvad forhindrer virksomheder og organisationer i at udnytte eller i det mindste have visioner om at udnytte Cloud? side 3

4 Forestillingen om Cloud For at forstå sammenhængen mellem Cloud-teknologien og de beslutningstagere, der vurderer teknologiens egnethed, har analysen set på selve forestillingerne om Cloud-teknologi. Her bemærkes det, at kun 14 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og kun 17 % i den private sektor betragter Cloud-teknologi som en moden it-leverancemodel. Selvom det på overfladen kan virke nedslående for Cloudteknologiens umiddelbare fremtid i Danmark, er det værd at bemærke, at 64 % af undersøgelsens svarpersoner alligevel anser Cloud-teknologi for at være en it-leverancemodel med en vis, omend begrænset, modenhed. 13% Hvordan vil du beskrive Cloud som it-leverancemodel i forhold til it-produkter og -løsninger i din branche? Er den moden, begrænset moden, umoden eller eksperimenterende? - TOTAL 7% 5% 11% 64% Moden Begrænset moden Umoden Eksperimenterende Resultaterne af analysen viser også, at svarpersonerne i undersøgelsen mener, at Cloud-teknologi ikke nødvendigvis er klar til at varetage forretningskritiske enterpriseapplikationer. Denne forsigtighed er endnu mere udtalt blandt deltagerne fra den private sektor, hvor det noteres, at kun 29 % af svarpersonerne er enige eller meget enige i, at Cloud-teknologi er klar til at håndtere forretningskritiske enterprise-applikationer. Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - PRIVAT Adskillige af svarpersonerne bemærkede, at manglen på enighed om definitionen af termen Cloud gør det vanskeligt at finde ud af helt præcist, hvad der er tale om. En svarperson bemærkede: Cloud er bare et buzzword for at indgå endnu en kontrakt om outsourcing. Efter hans mening ville leverandørerne være bedre tjent med at bevæge sig væk fra slagordene til fordel for en diskussion af de mulige forretningsproblemer og/eller tekniske problemer, der i virkeligheden er tale om hos kunderne. Diskussionen om Cloud vil forblive teknikernes domæne, medmindre organisationerne gør den nødvendige indsats for at omsætte Cloudteknologi til værdi for virksomheden. Oven i uklarheden om definitionerne havde flere af undersøgelsens deltagere noteret sig den måde, nogle leverandører definerer deres Cloud-løsninger på, Dvs. at når man kigger under motorhjelmen, ser man faktisk en Cloud-løsning, der kun gælder for leverandørernes egne, proprietære ydelser. Et af de primære salgsargumenter, der ofte er blevet fremhævet for Cloud-teknologi, er dens fleksibilitet og hastighed. Argumentet er muligvis fuldstændig korrekt. Men 87 % af svarpersonerne i undersøgelsen er enige eller meget enige i, at deres egne interne systemer udmærket opfylder deres egen organisations krav til fleksibilitet og hastighed. Så det virker ikke som om, behovet for fleksibilitet og hastighed overstiger organisationernes evne til at levere. 18% 11% 3% 29% 39% Vores interne it-systemer kan opfylde vores krav til hurtighed og fleksibilitet.- TOTAL 58% 2% 6% 5% 29% Cloud-teknologi er klar til at varetage forretningskritiske enterprise-applikationer. - OFFENTLIG 10% 10% 28% 24% 28% Sikkerhed er et uundgåeligt emne i diskussionen om Cloud. 57 % af svarpersonerne mener, at deres egen organisation har et højere leveranceniveau end Cloudleverandører, når det handler om sikkerhed, beskyttelse af private data samt ekspertise. side 4

5 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. 12% 9% 2% Jeg vil nu læse nogle mulige vigtige egenskeber ved Cloud-teknologi. Du bedes angive, hvilke af disse som ifølge dig bedst beskriver de tekniske fordele ved Cloud-teknologi? - TOTAL 17% 19% 20% 21% Virtual Computing Kan håndtere udslag i datamængder On demand selvbetjening (Frit tilgængelig betjening) Højere grad af sikkerhed end vores nuværende løsning Reducerer kompleksitet i driften Mere kompetent ressource-anvendelse Tvinger os til at standardisere Det er imidlertid virkelig værd at bemærke, at 30 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 40 % i den private sektor siger, at der findes gode løsninger mht. sikkerhed, beskyttelse af private data og ekspertise uden for deres egne organisationer. Her er en væsentlig åbning med hensyn til det vigtige spørgsmål om datasikkerhed i Cloud-teknologi. Svarpersonerne i undersøgelsen påpeger adskillige afgørende tekniske fordele ved Cloud-teknologi, herunder evnen til at håndtere udsving i datamængde, virtuel databehandling, behovsbestemt selvbetjening og lovmæssig standardisering. Svarpersonerne identificerer også forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi, herunder den fleksible betalingsmodel (f.eks. driftsomkostninger frem for anlægsomkostninger), kortere produktionstid og mulige generelle besparelser. Hvilke af de følgende egenskaber beskriver bedst de forretningsmæssige fordele ved Cloud-teknologi efter din mening? - TOTAL 23% 13% 3% 28% 20% Blandt deltagerne i undersøgelsen er der en tydelig interesse for Cloud-teknologiens muligheder for at håndtere variable kapacitetsbehov, eksempelvis store systembelastninger i forbindelse med månedlige eller sæsonmæssige kørsler. Som mange påpegede, stiger datamængden og kravene til håndtering. Det betyder, at organisationer er nødt til at tage en grundlæggende beslutning omkring fremtidig kapacitet: Enten fortsætter it-afdelingen med at levere den stadig stigende kapacitet internt, eller også overlader de det helt eller delvist til eksterne kilder. 13% Besparelser Bedre ROI end vores nuværende løsning (ROI = Return on Investment) Fleksible forbrugerafhængige betalingsmodeller (Opex frem for Capex) Forbedret time-to-market ibrugtagelse Forbedret risikostyring / Vil ikke oplyse 30% Større Cloud-leverandører kan sandsynligvis levere på et bedre niveau end vores interne it-organisation kan, når det handler om it-sikkerhed, ekspertise og metoder til beskyttelse af private data. - TOTAL 25% 20% 15% 10% offentlig privat 5% 0% side 5

6 Organisatoriske barrierer for Cloud I undersøgelsen blev der fundet barrieremønstre, der kan deles op i tre hovedgrupper: organisatoriske, tekniske og markedsmæssige. Den største organisatoriske barriere for Cloud-teknologi er, at det ikke er en prioritet i organisationen i øjeblikket. Det er tæt efterfulgt af en mangel på klarhed over og forståelse af det mulige afkast (ROI) og de mulige besparelser. Som den tredje-største organisatoriske barriere nævnes manglen på klarhed med hensyn til ledelse og styring. Hvad er de største organisatoriske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - TOTAL 24% 6% 4% 14% 12% 15% Omkring prioritering udtaler et stort mindretal blandt svarpersonerne, at Cloud ganske enkelt ikke er øverst på agendaen i deres organisation. Når de skal beskrive, hvad der faktisk bliver prioriteret, er svarene: optimering af forretningsprocesser, standardisering, optimering af it-miljøet samt håndtering af stadig stigende datamængder. Cloud kan tydeligvis bruges i forbindelse med adskillige af disse prioriteter. Men for nogle virker Cloud-betegelsen i sig selv distraherende for løsningen af de faktiske forretningsmæssige udfordringer og it-udfordringer. De tre største organisatoriske barrierer for Cloud: _ Cloud er ikke en prioritet 4% 21% Vores beslutningstagere er ikke ordentligt informeret Mangel på kvalificeret personale Besparelsesfordele og ROI er ikke klare (ROI = Return on Investment) Styring og ledelse står ikke klart Modstand i organisationen Cloud er ikke en prioritet i øjeblikket Der er ingen organisatoriske barrierer / Vil ikke oplyse _ Mangel på klarhed over muligt afkast (ROI) _ Mangel på klarhed mht. ledelse og styring Styring og ledelse af Cloud-aftaler vurderes som et vanskeligt område, idet it-afdelinger har svært ved at gennemskue aftaler med tredjeparter. Det er ikke nødvendigvis et tillidsspørgsmål eller et SLA-problem, der kan løses via kontrakter. De mange lag af afhængighedsforhold, som er blevet almindelige i moderne it-outsourcing og -drift, betyder imidlertid, at organisationer, der outsourcer, dels skal have den nødvendige ekspertise i at navigere i disse afhængighedsforhold, dels skal have den nødvendige viden om dem for at kunne kortlægge respons, eskalering og styring. Ikke at vide præcis, hvem der har ansvaret for ikke at tale om, hvem man skal ringe til, når noget går galt er en stor forhindring for at komme videre med Cloud-implementering. 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor siger, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation på at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. I et forsøg på at forstå de organisatoriske barrierer og de faktiske realiteter omfattede vores undersøgelse også spørgsmål om, hvor opmærksom topledelsen er på Cloudteknologi. 49 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 53 % i den private sektor siger, at der er tilstrækkelig opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. Selvom det tyder på en solid støtte og opmærksomhed, siger 40 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 43 % i den private sektor imidlertid, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed i deres organisation til at vurdere og tage beslutninger, som omfatter Cloud-teknologi. Vi har den tilstrækkelige opmærksomhed i topledelsen til at vurdere og tage strategiske beslutninger om Cloud-teknologi. - TOTAL 25% 20% 15% 10% Offentlig Privat 5% 0% side 6

7 Ud fra en organisatorisk vinkel er der mønstre i beslutningen om Cloud, der er værd at lægge særligt mærke til. Når de bliver spurgt, hvem der er den primære beslutningstager i forbindelse med Cloud-teknologi, svarer 44 % af deltagerne i den offentlige sektor, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, mens 33 % siger, at det er et direktionsmedlem, inkl. den administrerende direktør, som er den primære beslutningstager. Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - OFFENTLIG Det interessante her er, at andelen af virksomheder, hvor direktionsmedlemmer er involveret i beslutninger vedr. Cloud-teknologi, er næsten helt ens i offentlige og private organisationer. Men i den offentlige sektor er der en meget større chance for, at en beslutningstager hverken er it-direktør eller administrerende direktør. Hele 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen og/eller økonomiafdelingen. Denne procentdel er betydeligt lavere i den private sektor, hvor 4 % af svarpersonerne siger, at projektchefer er de primære beslutningstagere, mens 3 % peger på afdelingschefer uden for it-afdelingen. 0% 4% 15% 33% 4% 44% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse 20 % af beslutninger vedr. Cloud-teknologi i den offentlige sektor tages af afdelingsledere uden for it-afdelingen eller økonomiafdelingen. I den private sektor er der et helt andet mønster for beslutningstagning. Her siger hele 61 % af svarpersonerne, at det er it-organisationen, inkl. it-direktøren, der tager beslutninger vedr. Cloud-teknologi, mens 25 % siger, at det er et eller flere direktionsmedlemmer. 3% 0% 25% Hvem er den primære beslutningstager i jeres organisation, når det handler om, hvordan pengene investeres eller bruges inden for Cloud-teknologi? - PRIVAT 4% 7% 61% It-organisationen, inklusiv it-direktøren Direktionen, inklusiv den administrerende direktør Økonomi eller Indkøb Afdelingschefer udenfor it Projektchefer / Vil ikke oplyse Det er meget sigende, at selvom svarpersonerne er klar over, at en af de største tekniske fordele ved Cloudteknologi er, at deres organisation vil være tvunget til en højere grad af standardisering end hidtil, så siger svarpersonerne i denne undersøgelse samtidig, at organisatorisk modstand mod større standardisering vil hindre ibrugtagning af Cloud-teknologi. 60 % af svarpersonerne i den offentlige sektor og 75 % i den private sektor mener ikke, at deres brugere er villige til at give afkald på tilpasninger i en vis grad for at opnå fordelene ved Cloud-teknologi. Vores brugere er villige til at give helt eller delvist afkald på systemtilpasninger for at opnå fordelene ved Cloud. - TOTAL 4% 15% 14% 40% 27% side 7

8 Tekniske barrierer for Cloud De største tekniske barrierer for Cloud-teknologi er sikkerhed efterfulgt af legacy-systemer og den aktuelle infrastrukturs parathed. Usikker gendannelse af data efter nedbrud (disaster recovery) nævnes også som en stor teknisk barriere. Det er ikke nogen overraskelse, at bekymring om sikkerhed indtager den absolutte førsteplads, da det i forvejen er et centralt tema i de fleste diskussioner vedr. Cloud. Men der er imidlertid bemærkelsesværdige forskelle på, hvad der bekymrer mest i den offentlige og private sektor. Svarpersonerne i den private sektor peger primært på bekymringer vedr. legacy-systemer og infrastrukturens parathed. I den offentlige sektor peger man i samme grad på sikkerhed som den største bekymring. Interviewpersonerne påpeger uden undtagelse, at spørgsmålet om sikkerhed ikke er specifikt for Cloud. Det er helt klart relevant og vigtigt, men det er ikke begrænset til Cloud. Deres bekymringer og forsigtighed ville i samme grad være fokuseret på sikkerhed, uanset hvilken it-tjeneste eller -infrastruktur, der var tale om. Adskillige bemærker imidlertid, at den større følsomhed i forbindelse med datasikkerhed måske er mere udbredt i den offentlige sektor, når det drejer sig om persondata. Den organisatoriske ændring i krav til større ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Der er også en bemærkelsesværdig fælles aversion mod indførelse af Cloud-teknologi, jo tættere man kommer på kerneområder. En af interviewpersonerne siger: Det er ikke relevant for os nu, selvom det bliver det på mellemlangt sigt. Hans kommentar sætter streg under pointen: Vi har ingen interesse i at gå forrest på markedet, men vi er virkelig interesserede i at lære af andre, der har gjort det. Vi vil vente, indtil markedet har bevæget sig hen et sted, hvor det passer os bedre. De tre største tekniske barrierer for Cloud: _ Sikkerhed _ Legacy-systemer _ Usikker datagendannelse efter nedbrud Med hensyn til legacy-systemer samt eksisterende applikationer og infrastruktur er barriererne her, at organisationerne ofte har mange tilpassede implementeringer, f.eks. af SAP. Så det at flytte det hele til Cloud er meget mere end blot overførsel og hosting. Det organisatoriske krav om ændring i retning af mere ensartethed er absolut en større udfordring, end Cloud-teknologiens tekniske levedygtighed. Spørgsmålet om legacy-hæmskoen tydeliggøres, når interviewpersonerne bliver bedt om at overveje deres muligheder for helt nye tjenester. I disse tilfælde er der tilsyneladende meget større villighed til at overveje Cloud-teknologi lige fra starten. Det står også klart, at risiciene opfattes som mindre i forbindelse med udbud af nye tjenester. I denne kontekst virker Cloud-teknologi uomtvisteligt mere attraktivt. 40 % Hvad er de største tekniske barrierer for Cloud-teknologi, du ser? 30 % 20 % 10 % Offentlig Privat 0 % Sikkerhed Legacy systemer og vores infrastrukturs parathed Teknologien mangler dokumenterede resultater Usikker disaster recovery Der er ingen tekniske barrierer / Vil ikke oplyse side 8

9 Markedsmæssige barrierer for Cloud De markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi er betydelige og specifikke. Øverst på listen finder vi juridiske og lovmæssige restriktioner, f.eks. persondatalovgivningen. Derefter følger manglen på referencehistorier fra det lokale marked samt mangel på datacentre på det lokale marked. Svarene fra svarpersonerne i den offentlige og private sektor er enslydende, når det gælder de to største markedsmæssige barrierer: lovgivning og lokale referencehistorier. Svarpersonerne i den private sektor er imidlertid mindre bekymrede over manglen på datacentre end svarpersonerne i den offentlige sektor. I dette mønster ligger en logisk forskel, fordi de strenge regler, der gælder for persondata i offentlige institutioner, har stor betydning for dem. De private virksomheder har derimod i princippet større fleksibilitet, hvad angår placering og opbevaring af data. 28% 11% Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - PRIVAT 30% 11% 7% 34% 7% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Hvad er de største miljømæssige og/eller markedsmæssige barrierer for Cloud-teknologi, du ser? - OFFENTLIG 6% 4% 17% 12% 33% Compliance, myndigheds- og juridiske restriktioner, fx persondata-lovgivningen Mangel på kvalificerede leverandører på markedet Mangel på datacentre i vores marked Mangel på referencehistorier i vores marked Der er ingen miljø- eller markedsmæssige barrierer / Vil ikke oplyse Problemer med overholdelse af regler og standarder er store barrierer. Det handler både om, hvordan de kan/ bør løses af Cloud-teknologi og om, hvor ansvaret for overholdelse placeres i en organisation, der skifter til Cloud-teknologi. It-organisationer bryder sig ikke om at bevæge sig ind på dette område, men eftersom kun få organisationer arbejder med Cloud på andet end et teknisk niveau, vil de fleste organisationer opleve overholdelse af regler og standarder som den største markedsmæssige barriere. Er det it-organisationens ansvar at sikre overholdelse af regler og standarder, eller er det et ansvar, der påhviler hele organisationen? Formentlig det sidste. Flere interviewpersoner bemærkede imidlertid, at det er deres itgrupper, der har ansvaret for at sikre og løse eventuelle problemer i forbindelse med overholdelse af regler og standarder. Sikkerhed er ikke et problem, der er specifikt for Cloud-teknologi. Sikkerhed er et grundlæggende, ufravigeligt krav i ethvert it-element. Manglen på referencehistorier fra det danske marked udgør en barriere af tre grunde. For det første er det en psykologisk barriere for nogle organisationer at gå forrest. For det andet tyder manglen på referencehistorier fra det lokale marked på manglende tilgængelig lokal ekspertise. Og for det tredje understreger fraværet af danske referencehistorier opfattelsen af, at Cloud-teknologien ikke er tilstrækkelig moden og da slet ikke i stand til at håndtere forretningskritiske it-elementer. Investering i Cloud-teknologi under disse forhold kan medføre, at det kan blive en udfordring at finde kvalificeret personale, hvis der opstår vanskeligheder. Det skal dog noteres, at adskillige svarpersoner bemærkede, at dette vurderes som et tidsbegrænset problem. Det blev taget for givet, at der naturligvis vil komme referencer, og at der naturligvis vil være solid teknisk ekspertise tilgængelig med tiden. Følsomheden over for mangel på datacentre er tydeligvis forbundet med spørgsmålet om overholdelse af regler og standarder for svarpersonerne i den offentlige sektor. Svarpersonerne i den private sektor bemærker imidlertid også, at selvom de har betydelig frihed med hensyn til deres datas fysiske placering, så indikerer manglen på lokale datacentre en mangel på lokalt tilgængelig ekspertise, som muligvis hæmmer deres flytning til Cloud-teknologi. De tre største markedsmæssige barrierer for Cloud: _ Juridiske og lovmæssige restriktioner _ Mangel på referencehistorier fra det lokale marked _ Mangel på datacentre på det lokale marked side 9

10 Vejen frem Selvom der er betydelige barrierer for ibrugtagning af Cloud-teknologi på det danske marked, er der ikke alene interesse for teknologien, men også gode ideer med hensyn til de næste skridt og vejen frem. Den psykologiske barriere ved at gå forrest er relevant for driftsfokuserede organisationer, der søger at minimere risici. Eksperimenteren og arbejde med proof of concept er formentlig det, organisationerne vil kigge på for at komme videre med Cloud-teknologi. Og selvom sikkerhedsspørgsmål er den største tekniske barriere for Cloud-teknologi, er svarpersonerne i undersøgelsen mere tilbøjelige til at sige, at de vil fokusere på at udvikle strategier og køreplaner for visioner og implementering af Cloud-teknologi i stedet for at udvikle en bedre forståelse af sikkerheden i Cloud-teknologi. Vi vurderer, at der er et udtalt behov for analyse af forretningen i forhold til de fordele, som Cloud tilbyder, før virksomheder i større omfang vil investere i Cloud-teknologi. Det er ikke nok at få dokumentation fra leverandører og eksperter. Der skal ske en eksperimenteren i egne miljøer kombineret med en fokuseret indsats for at se, hvordan Cloud-teknologi specifikt kan bidrage til deres forretningsstrategi. Behov, der skal opfyldes, for at organisationerne kan komme videre: _ Eksperimenteren og arbejde med proof of concept _ Udvikling af en Cloud-strategi og -køreplan _ En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En af svarpersonerne bemærker, at Det vil være afgørende for mig og min gruppe at udvikle et proof of concept for at overbevise både mig selv og min virksomhed om, at dette rent faktisk vil fungere: At det kan opfylde ydelseskriterierne. 70% Hvad har I brug for i jeres organisation for at komme videre med Cloud-teknologi? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En Cloud-strategi og en køreplan Flere ressourcer med de rette kompetencer En bedre forståelse af sikkerheden i Cloudteknologi En bedre forståelse af styring og ansvar i Cloud teknologi Eksperimenteren og arbejde med Proof of Concept / Vil ikke oplyse side 10

11 Konklusioner Ønsket om at fokusere på visioner og implementering er fremtrædende hos svarpersonerne i undersøgelsen. Der er en bred anerkendelse af Cloud-teknologiens forretningsmæssige og tekniske værdi. Men det, virksomheder ser ud til at mangle på nuværende tidspunkt, er specifikke og fysiske eksempler på brug, der kan give dem løsninger i forbindelse med deres overvejelser og udfordringer. Som denne undersøgelse dokumenterer, har mellemstore og store virksomheder og organisationer følgende aktuelle prioriteter i forhold til it-investeringer: _ Optimering af forretningsprocesser _ Standardisering _ Optimering af it-miljøer _ Håndtering af stadig stigende datamængder OM DENNE UNDERSØGELSE Denne undersøgelse er bestilt af KMD og udført af HENRY Corporation i samarbejde med Trellis. Undersøgelsens svarpersoner er beslutningstagere inden for it og repræsenterer både offentlige institutioner og private virksomheder. Indsamlingen af kvantitative data (55 telefonbaserede interviews af it-beslutningstagere hos virksomheder med flere end 500 ansatte) er suppleret med adskillige dybdegående interviews med repræsentanter fra målgruppen it-beslutningstagere. Det har bidraget til at gøre resultaterne mere levende samt illustrere de realiteter og paradokser, it og virksomheder står over for med hensyn til Cloud-teknologi. Udvikling af strategier og køreplaner, der besvarer spørgsmålet: Hvordan kan Cloud-teknologi hjælpe vores organisation med at tackle de områder, som vi prioriterer, er tydeligvis vejen frem for at identificere værdi og derefter høste belønningen. side 11

12 Telefon side 12 KMD_Brochure_KMD White papaer - Cloud-teknologiens fremtidsvilkår_november 2012 GGO/

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

IT-OUTSOURCING: Sådan tackler vi udfordringerne og leverer resultater KATIE GOVE MANAGING DIRECTOR, TRELLIS

IT-OUTSOURCING: Sådan tackler vi udfordringerne og leverer resultater KATIE GOVE MANAGING DIRECTOR, TRELLIS WHITE PAPER IT-OUTSOURCING: Sådan tackler vi udfordringerne og leverer resultater KATIE GOVE MANAGING DIRECTOR, TRELLIS. september 211 Indholdsfortegnelse Om denne undersøgelse 4 Det store billede Motivation

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR DATABJERGRAPPORTEN: SE, HVAD ANDRE IKKE GØR IDENTIFICER DINE DATAS VÆRDI, RISICI OG OMKOSTNINGER STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK 02 STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK DATABJERGRAPPORTEN OVERBLIK

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

ROI på bundlinjen LÆSEPRØVE. Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer

ROI på bundlinjen LÆSEPRØVE. Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer ROI på bundlinjen Grundprincipper, fordele og barrierer i forbindelse med målinger af uddannelse og performance forbedringer Patricia Pulliam Phillips 5 Indholdsfortegnelse Forord 7 Tak 17 Kapitel 1 Behovet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014

Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014 Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014 Cloud bliver stort Men hvad er det? IT chefen kigger mod skyen, men holder benene på jorden - GlobalConnects cloud survey

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling

Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling Objektiv sagsbehandling = automatisk sagsbehandling - 2015 Introduktion Side 2 Vi oplever i disse år begyndelsen til en stille revolution af den offentlige sektor mod en stadigt mere automatiseret forvaltning.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

SISCON GDPR I revisionsmæssigt perspektiv incl. præcisering vedrørned DPIA

SISCON GDPR I revisionsmæssigt perspektiv incl. præcisering vedrørned DPIA SISCON GDPR I revisionsmæssigt perspektiv incl. præcisering vedrørned DPIA Peter Kold, EY 15. September 2016 Præcisering vedr. DPIA - Konsekvensanalyse Til konferencedeltagerne: Spørgsmålet fra salen vedrørende

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder Skyen som platform En guide til små og mellemstore virksomheder Efterhånden som skyen udvikler sig fra grundlæggende onlinesoftware til en fuld platform til virksomheder, kan den give din virksomhed mulighed

Læs mere

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not To Cloud or Not To Cloud or not Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing Bjørn Borre, Chefkonsulent IT-Branchen, bjb@itb.dk Mobil 27522524 1 Om IT-Branchen Om Bjørn Borre 300 it-virksomheder.

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING Kan man ifølge EU s Persondataforordning bruge Cloud Computing til personhenførbare data? JA, naturligvis forordningen afgør ikke, hvilken arkitektur eller teknologi,

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering Har vi råd til fortsat at have

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere