Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder"

Transkript

1 Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og en fjerdedel af værdiskabelsen er således koncentreret på knap 250 store virksomheder. Små lavproduktive virksomheder står omvendt for langt den største del af beskæftigelsen. Omkring halvdelen af beskæftigelsen i de private byerhverv findes i virksomheder med under 50 ansatte. Læs mere på side 17. Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder Der er en relativt stor og vedvarende forskel i produktivitetsniveau for virksomhederne i de private byerhverv. Mange virksomheder har ikke bare i et enkelt år, men også set over flere år - et relativt lavt produktivitetsniveau uden af den grund at lukke ned. Især inden for videnservice, transport og anden service (rejsebureauer, rengøring og ejendomsservice) er der forholdsvis mange vedvarende lavproduktive virksomheder, også når der tages højde for virksomhedernes anvendelse af kapital og arbejdskraft. Læs mere på side 31. Koncerner i dansk erhvervsliv Knap 20 pct. af virksomhederne i de private byerhverv indgår i en koncern. Disse koncerner tegner sig tilsammen for 53 pct. af beskæftigelsen og 60 pct. af værditilvæksten i de private byerhverv. Især for mindre virksomheder er det forbundet med højere produktivitet at indgå i en koncern. Læs mere på side 53. Vækstpolitisk Tema Vækstbidrag fra dynamik i og mellem virksomheder I de private byerhverv kommer der samlet set et positivt bidrag til væksten i arbejdsproduktivitet fra, at arbejdskraften flytter mod en mere effektiv anvendelse. Dette bidrag reduceres dog af, at mange lavproduktive virksomheder udvider. Blandt nystartede virksomheder er der en stor spredning i både produktivitetsniveau og -vækst. Læs mere på side 63. NR. 1 Juni 2012

2

3 Vækstpolitisk Tema Vækst og produktivitet i danske virksomheder

4 Vækstpolitisk Tema: Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Publikationen kan også hentes på Erhvervsog Vækstministeriets hjemmeside: Omslag: Erhvervs- og Vækstministeriet og Rosendahls - Schultz Grafisk Foto forord: Helle Moos ISSN: Vækstpolitisk Tema (online) ISBN: Elektronisk udgave Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Hjemmeside: Om Vækstpolitisk Tema Vækstpolitisk Tema er en analyseserie om aktuelle økonomisk-politiske emner, som Erhvervs- og Vækstministeriet løbende udgiver.

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Sammenfatning... 7 Store, internationalt orienterede virksomheder er mere produktive... 9 Nye virksomheder Lav mobilitet i virksomhedernes produktivitetsniveau Vækstbidrag fra dynamik mellem virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Virksomhedsdata giver flere muligheder Økonomisk aktivitet fordelt på virksomhedstyper Vækstbilledet for de seks virksomhedstyper Bilag 1. Datagrundlag Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder Kategorisering af lav- og højproduktive virksomheder Bevægelse i virksomhedernes arbejdsproduktivitet Uddannelse og kapitalapparat fremmer arbejdsproduktiviteten Bevægelse i virksomhedernes totalfaktorproduktivitet Bevægelse i produktivitet på brancheniveau Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder Karakteristika ved vedvarende lav- og højproduktive virksomheder Faktorer forbundet med høj produktivitet Bilag 1. Beregning af virksomhedernes totalfaktorproduktivitet Bilag 2. Udvikling i virksomhedernes produktivitetsniveau Bilag 3. Beregning af den relative betydning af de enkelte faktorer for virksomhedernes produktivitetsniveau Koncerner i dansk erhvervsliv Ny opgørelse over koncerner i det private erhvervsliv Økonomisk aktivitet i koncerner... 55

6 Karakteristika ved koncernvirksomheder Produktivitetseffekt forbundet med at indgå i en koncern Bilag 1. Koncernvirksomheders arbejdsproduktivitet, Bilag 2. Koncernvirksomheders totalfaktorproduktivitet, Vækstbidrag fra dynamik i og mellem virksomheder Ekstern dynamik giver et væsentlig bidrag til produktivitetsvæksten Nye virksomheder Virksomheder der ophører Reallokering af arbejdskraft blandt eksisterende virksomheder Bidrag fra ekstern dynamik inden for brancher Bilag 1. Metode Bilag 2. Datagrundlag Litteratur... 83

7 Forord 5 Regeringen har en ambition om at skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark. En af forudsætningerne for, at Danmark kan stå godt i den internationale konkurrence, er, at danske virksomheder anvender deres kapitalapparat og arbejdskraftens kvalifikationer så effektivt som muligt. Rigtig mange danske virksomheder gør det godt. Analyserne i dette tema viser, at særligt virksomhedernes internationaliseringsgrad og størrelse er positivt forbundet med en mere effektiv ressourceanvendelse. Som noget nyt ses der også på virksomhedernes koncerntilhørsforhold. Især for mindre virksomheder er det forbundet med produktivitetsmæssige fordele at indgå i en koncern. Der er imidlertid også en del af de danske virksomheder, som ikke bare i et enkelt år, men også set over flere år har en relativt svag udnyttelse af de ressourcer, de har til rådighed. Især mange virksomheder i en række hjemmemarkedsorienterede erhverv har en vedvarende lav produktivitet. Samlet set peger resultaterne i dette tema på, at konkurrencen i dele af dansk erhvervsliv er for svag. Især i de hjemmemarkedsorienterede erhverv er der et vækstpotentiale forbundet med, at kapitalapparatet og arbejdskraftens kvalifikationer anvendes mere effektivt. Regeringen vil i efteråret 2012 fremsætte et konkurrenceudspil, som skal understøtte konkurrencen og bidrage til en stærkere produktivitetsvækst.

8

9 Sammenfatning 7 Sammenfatning En differentieret og dynamisk erhvervsstruktur er central for væksten. Store virksomheder spiller en væsentlig rolle som vækstlokomotiver i dansk erhvervsliv, idet virksomhedernes størrelse og internationaliseringsgrad er positivt forbundet med en effektiv ressourceanvendelse (målt ved den såkaldte totalfaktorproduktivitet). Det er samtidig væsentligt, at erhvervslivet kan generere nye vækstvirksomheder, der kan udfordre de eksisterende virksomheder og skabe løsninger med potentiale for nye højproduktive job. Resultaterne i temaet viser, at der er stor spredning i både produktivitetsniveau og -vækst blandt nye virksomheder. Det understreger betydningen af iværksætterpolitikkens fokus på virksomheder med vækstpotentiale. Analyserne følger som noget nyt danske virksomheder over en treårig periode. En del virksomheder har ikke bare i et enkelt år, men også set over flere år en relativt svag udnyttelse af deres ressourcer. Især mange virksomheder i en række hjemmemarkedsorienterede erhverv har en vedvarende lav produktivitet. Særligt er der i servicebrancherne en relativt stor andel af virksomheder, der, set i forhold til produktivitet, har en forholdsvis svag udnyttelse af arbejdskraftens kvalifikationer og det kapitalapparat, de har til rådighed. Servicebrancherne omfatter bl.a. rengøring, rejsebureauer og ejendomsservice, men også videnserviceerhverv som advokater, konsulenter, reklamebureauer og lignende. Resultaterne peger på, at der i en del brancher mangler en oprydningsmekanisme, fx i form af en stærk konkurrence, der kan bidrage til, at ressourcerne flytter mod en mere effektiv anvendelse. Af datamæssige årsager er hovedparten af analyserne baseret på data, som ligger før 2009, dvs. før krisen. Der har under krisen været mange virksomheder, der har måttet lukke, og krisen har formentlig bidraget til en øget reallokering mod en mere produktiv ressourceanvendelse.

10 8 De private byerhverv fylder meget i dansk økonomi. De tegner sig for 65 pct. af beskæftigelsen og knap 60 pct. af værdiskabelsen i Danmark. En stor del af værdiskabelsen i de private byerhverv sker i store virksomheder med høj arbejdsproduktivitet, jf. figur 1. Arbejdsproduktivitet er opgjort som værditilvækst (omsætning mv. fratrukket vare- og energiforbrug samt udgifter til husleje mv.) pr. fuldtidsbeskæftiget. Det vil sige, at jo mere der kan produceres med samme mængde arbejdskraft, jo højere bliver produktiviteten. Tilsvarende vil en mere effektiv udnyttelse af materialer, energi mv. resultere i en øget værditilvækst og derved styrke produktiviteten (ved en fastholdt arbejdsindsats). Godt en fjerdedel af værdiskabelsen i de private byerhverv er koncentreret på knap 250 store virksomheder. Omvendt er beskæftigelsen i høj grad koncentreret i små virksomheder med en relativt lav arbejdsproduktivitet, jf. figur 2. Figur 1 Værdiskabelse fordelt på virksomhedstyper, 2009 Figur 2 Beskæftigelse fordelt på virksomhedstyper, 2009 Lavproduktive Højproduktive Lavproduktive Højproduktive Store 10 pct. 27 pct. 14 pct. 17 pct. Store Mellemstore 7 pct. 13 pct. 10 pct. 9 pct. Mellemstore Små 23 pct. 19 pct. 37 pct. 13 pct. Små Anm.: Omfatter godt virksomheder, som tilsammen havde 666 mia. kr. i værdiskabelse og 1,2 mio. fuldtidsbeskæftigede. Figuren viser fordelingen af værdiskabelse og beskæftigelse. Højproduktive virksomheder har et produktivitetsniveau over det gennemsnitlige produktivitetsniveau i private byerhverv, mens lavproduktive virksomheder har et produktivitetsniveau under. Små virksomheder har under 50 beskæftigede, mellemstore virksomheder mellem 50 og 250 beskæftigede og store virksomheder mere end 250 beskæftigede. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger.

11 Sammenfatning 9 Både målt på beskæftigelse og antal virksomheder fylder de små lavproduktive virksomheder meget. De små lavproduktive virksomheder er ligeledes den type af virksomheder, der har oplevet den største fremgang i beskæftigelsen fra 2001 til Store, internationalt orienterede virksomheder er mere produktive Der er betydelig variation i, hvor effektivt virksomhederne anvender deres ressourcer. 1 Virksomhedsstørrelse og internationaliseringsgrad er i særlig grad positivt forbundet med effektiv ressourceanvendelse i virksomhederne. Virksomhedernes størrelse (målt ved antal beskæftigede) er den faktor, der isoleret set forklarer den største del af forskellen i effektivitet i virksomhedernes samlede ressourceudnyttelse, jf. figur 3. Figur 3 Bidrag fra virksomheders karakteristika til at forklare forskel i produktivitet, 2008 Importintensitet Kapitalintensitet Eksportintensitet Antal beskæftigede Udenlandsk ejerskab Andel med lang videregående uddannelse Anm.: Viser de enkelte virksomhedskarakteristikas forklaringskraft i forhold til at forklare forskel i virksomhedernes totalfaktorproduktivitet. Konstantens forklaringskraft er udeladt af figuren, men indeholdt i beregningerne. Kapitalintensitet er opgjort som værdien af kapitalapparat pr. fuldtidsbeskæftiget, eksportintensitet som eksport i fht. omsætning, og importintensitet er import i fht. vareforbrug. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger. Det kan skyldes, at store virksomheder har produktionsmæssige skalafordele, der bidrager til at øge produktiviteten. Desuden er store virksomheder 1 Virksomhedernes effektivitet i deres samlede ressourceudnyttelse kan måles ved deres totalfaktorproduktivitet. Ved beregning af virksomhedernes totalfaktorproduktivitet tages højde for virksomhedernes input af kapital og arbejdskraftens uddannelsesniveau.

12 10 muligvis bedre til at tiltrække kompetent arbejdskraft og til at fremme effektive arbejdsgange og strukturer. Der er ligeledes en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes produktivitet og udenlandsk ejerskab. Det kan bl.a. afspejle, at virksomhederne via det udenlandske ejerskab opnår skalafordele, fx gennem øget specialisering. Den positive sammenhæng mellem udenlandsk ejerskab og produktivitet kan desuden være drevet af, at de udenlandske ejere bidrager med international erfaring og know-how, som danske virksomheder kan drage nytte af. Ud over den positive sammenhæng til udenlandsk ejerskab, er der også et positivt link mellem virksomhedernes produktivitet og eksport. Når virksomhederne sælger deres varer på det internationale marked, udsættes de i højere grad for international konkurrence, hvilket presser dem til at være mere produktive. Den internationale konkurrence kan desuden have en disciplinerende effekt på de virksomheder på det danske marked, der udsættes for konkurrence fra udlandet via import til Danmark. Som noget nyt ses der også på betydningen for virksomheder af at indgå i et koncernfællesskab. Der er godt koncerner i de private byerhverv, og knap 20 pct. af virksomhederne indgår i en af disse koncerner. Ligesom en virksomhed kan have fordel af at være stor, kan virksomheder også drage nytte af at indgå i et koncernfællesskab med andre virksomheder. Særligt de små koncernforbundne virksomheder har således en højere produktivitet end virksomheder, der ikke indgår i en koncern. Nye virksomheder Nye vækstvirksomheder kan udfordre eksisterende virksomheder, skabe nye løsninger og nye job med et højt værdiindhold. I opstartsåret bidrager den samlede mængde af nye virksomheder imidlertid negativt til produktivitetsvæksten. Det skyldes, at nystartede virksomheder i gennemsnit har en lavere produktivitet end de etablerede virksom-

13 Sammenfatning 11 heder. Det er ikke overraskende. Det tager tid at oplære nye medarbejdere samt at opbygge arbejdsgange og kunderelationer, hvilket har betydning for virksomhedens omsætning og produktivitet. Nye virksomheder har således generelt en lavere værditilvækst og dermed en lavere arbejdsproduktivitet i opstartsårene. Der er imidlertid en stor spredning i både produktivitetsniveau og -vækst blandt de nye virksomheder. Nogle virksomheder kommer ind på markedet med både et højt produktivitetsniveau og en høj produktivitetsvækst. Omvendt er der en del virksomheder, der starter med et lavt produktivitetsniveau og fortsætter med en lav produktivitetsvækst over en relativt lang periode. Efter otte år har de fem pct. bedste virksomheder et produktivitetsniveau, der er mere end dobbelt så højt som gennemsnittet blandt de etablerede virksomheder. Samtidig har de dårligste 25 pct. af de nystartede virksomheder fortsat et produktivitetsniveau, som er 50 pct. lavere end gennemsnittet for de etablerede virksomheder, jf. figur 4. Figur 4 Produktivitetsudvikling for nye virksomheder Indeks Markerer grænse til hhv. 5 pct., bedste og dårligste nye virks. Etablerede virks. (indeks = 100) 15 pct. og 25 pct. Indeks År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 0 Anm.: Figuren viser udviklingen i arbejdsproduktivitet for nye virksomheder, der overlever frem til De nye virksomheder er opdelt på baggrund af deres produktivitetsniveau i De grå kurver viser hhv. 5 og 95 pct.-fraktiler, de grønne kurver hhv. 15 og 85 pct.-fraktiler og de gule hhv. 25 og 75 pct.-fraktiler. De nye virksomheders produktivitet sammenholdes med det gennemsnitlige produktivitetsniveau for eksisterende virksomheder (normeret til 100, blå kurve). Produktivitetsniveauet for eksisterende virksomheder er korrigeret, så størrelsessammensætningen afspejler de nye virksomheders størrelsessammensætning. Graferne viser den gennemsnitlige udvikling for virksomheder, der var nye i årene 2001 til Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger.

14 12 Forskel i branche og størrelse kan forklare en del af spredningen i arbejdsproduktivitet inden for gruppen af nye virksomheder. Når man betragter brancherne enkeltvis, gælder det dog fortsat, at der i stort set alle brancher er en betydelig spredning og vedvarende svag performance blandt de dårligste virksomheder. Den store spredning i produktiviteten blandt nystartede virksomheder understreger betydningen af iværksætterpolitikkens fokus på virksomheder med vækstpotentiale. Samtidig kan der være et potentiale i at sikre effektiv rådgivning til virksomheder, der fra begyndelsen har en lav værdiskabelse og udsigt til begrænset vækst. Lav mobilitet i virksomhedernes produktivitetsniveau Det er ikke i sig selv et problem, at virksomhedernes arbejdsproduktivitet og effektivitet i den samlede ressourceudnyttelse varierer. Arbejdskraft og kapital er ikke homogene størrelser og kan derfor ikke nødvendigvis anvendes lige effektivt i alle typer af virksomheder. Samtidig vil skift i efterspørgslen samt virksomhedernes satsninger på nye produkter og markeder betyde, at værdiskabelsen varierer på tværs af virksomheder og over tid. Derimod kan det være kritisk, hvis de samme virksomheder konsekvent over flere år har et lavt produktivitetsniveau. En stor og vedvarende forskel i virksomhedernes produktivitetsniveau peger på et vækstpotentiale i, at ressourcer, der er bundet i lavproduktive virksomheder, frigives og flytter til virksomheder med en mere effektiv ressourceudnyttelse. Når virksomhederne kan overleve med et vedvarende lavt produktivitetsniveau, kan det være et udtryk for, at den oprydningsmekanisme, der bidrager til at sikre effektiv ressourceallokering, ikke fungerer optimalt. Der er i de private byerhverv forholdsvis lidt bevægelse i virksomhedernes produktivitetsniveau både målt på virksomhedernes arbejdsproduktivitet og i effektiviteten af virksomhedernes samlede ressourceanvendelse (totalfaktorproduktivitet). Følger man de virksomheder, der i 2006 blev kategori-

15 Sammenfatning 13 seret som lavproduktive, var godt halvdelen også lavproduktive to år senere. 2 Fire pct. formår at øge produktiviteten tilstrækkeligt til, at de karakteriseres som højproduktive i 2008, jf. figur 5. Figur 5 Virksomheder med lav totalfaktorproduktivitet i Figur 6 Virksomheder med høj totalfaktorproduktivitet i pct. 14 pct. 62 pct. 100 pct. 100 pct. 52 pct. 15 pct. 7 pct. 29 pct. 16 pct. Højproduktive Mellemgruppe Lavproduktive Udgået Anm.: Virksomhederne er opdelt efter totalfaktorproduktivitet i 2006 og Opdelingen er således uafhængig af virksomhedernes produktivitetsniveau i Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger. Blandt virksomhederne, der karakteriseres som højproduktive i 2006, formår godt 60 pct. af virksomhederne at fastholde niveauet to år senere. Syv pct. af de højproduktive virksomheder i 2006 karakteriseres som lavproduktive i 2008, jf. figur 6. Især i en række private serviceerhverv er der relativt mange virksomheder, der ikke bare i et enkelt år, men også set over flere år har et relativt lavt produktivitetsniveau, også når der tages højde for deres anvendelse af højtuddannet arbejdskraft og kapital (maskiner mm.), jf. figur 7. 2 En virksomhed kategoriseres som lavproduktiv, hvis den har en totalfaktorproduktivitet, der er blandt de 50 pct. laveste for virksomheder i de private byerhverv. En virksomhed kategoriseres som højproduktiv, hvis den har en totalfaktorproduktivitet blandt de 25 pct. højeste. Resterende virksomheder ligger i mellemgruppen. For tilsvarende definition vedr. arbejdsproduktivitet, se artiklen Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder.

16 14 Figur 7 Virksomheder fordelt efter totalfaktorproduktivitet og branche, Pct Anden service Vedv. lavproduktive Mellemgruppe Vedv. højproduktive Transp. Hotel og rest. Bygge, anlæg Info. og komm. Videnservice Detailhandel Industri Engroshandel Pct Anm.: Virksomhederne kategoriseres som vedvarende lavproduktive, hvis de tre år i træk har en totalfaktorproduktivitet, der er blandt de 50 pct. laveste. Vedvarende højproduktive virksomheder har en totalfaktorproduktivitet blandt de 25 pct. højeste tre år i træk. De resterende virksomheder er i mellemgruppen. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger. Inden for industrien og engroshandel er der omvendt relativt få vedvarende lavproduktive virksomheder. Desuden kommer der både i industrien og engroshandelsbranchen et relativt stort bidrag til produktivitetsvæksten fra, at arbejdskraften flytter mod en mere effektiv anvendelse. Det kan bl.a. skyldes, at en stor del af virksomhederne inden for industrien og engroshandel sælger deres varer på det internationale marked og derfor i højere grad er udsat for konkurrence fra udenlandske virksomheder end virksomheder i fx en række serviceerhverv. Det er således tegn på, at konkurrencen i dansk erhvervsliv ikke på alle områder bidrager tilstrækkeligt effektivt til at reallokere ressourcer mellem virksomhederne. Manglende konkurrence kan være en årsag til, at en relativt stor andel lavproduktive virksomheder særligt i nogle brancher ikke lukker ned på trods af svag performance.

17 Sammenfatning 15 Vækstbidrag fra dynamik mellem virksomheder Set over en længere periode vil virksomhederne tilpasse antallet af beskæftigede til udviklingen i deres forretning. 3 Nogle virksomheder udvider deres produktion, fordi de er mere konkurrencedygtige end andre, mens andre mindre effektive virksomheder indskrænker eller lukker ned. På den måde flyttes ressourcer fra mindre produktive til mere produktive virksomheder. Det kræver imidlertid, at der ikke er barrierer, som fx regler og regulering, der hæmmer reallokeringen af ressourcer. I de private byerhverv kommer der samlet set et positivt bidrag til væksten i arbejdsproduktivitet fra, at arbejdskraften flytter mod en mere effektiv anvendelse. En betydelig del af dette bidrag kommer fra reallokering af arbejdskraft mellem eksisterende virksomheder. Overordnet set flyttes arbejdskraften mellem eksisterende virksomheder altså hen, hvor den kan anvendes mere produktivt. Det dækker imidlertid over en betydelig forskel i bidrag fra hhv. høj- og lavproduktive virksomheder. For højproduktive virksomheder er der en væsentlig positiv nettoeffekt fra reallokering af arbejdskraft. Der kommer således et relativt stort positivt bidrag fra højproduktive virksomheder, der udvider deres andel af den samlede beskæftigelse, og kun et mindre negativt bidrag fra højproduktive virksomheder, der indskrænker. Omvendt er der ikke et bidrag til produktivitetsvæksten fra reallokering af arbejdskraft blandt de lavproduktive virksomheder. Det skyldes, at den positive effekt fra, at mange lavproduktive virksomheder indskrænker, modsvares af en tilsvarende negativ effekt fra lavproduktive virksomheder, der udvider, jf. figur 8. 3 På den kortere bane kan udsving i efterspørgslen som følge af konjunkturudsving også påvirke behovet for arbejdskraft i virksomhederne og dermed gøre, at virksomhederne tilpasser antallet af beskæftigede.

18 16 Figur 8 Gns. bidrag fra reallokering af arbejdskraft opdelt efter produktivitetsniveau og beskæftigelsesændring, Pct. Pct Højproduktive udvider Højproduktive indskrænker Lavproduktive indskrænker Lavproduktive udvider Reallokering i alt 0 Anm.: Det samlede bidrag fra reallokering af arbejdskraft er opdelt efter bidrag fra højproduktive virksomheder, hvis andel af den samlede beskæftigelse hhv. øges og reduceres, og bidrag fra lavproduktive virksomheder, hvis andel af den samlede beskæftigelse hhv. øges og reduceres. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger. Reallokering af arbejdskraft til og fra lavproduktive virksomheder sker især blandt virksomheder inden for detailhandel samt bygge- og anlægsbranchen. Det er samtidig brancher med en relativt høj andel af vedvarende lavproduktive virksomheder (målt på arbejdsproduktivitet). Det kan pege på, at der mangler en effektiv oprydningsmekanisme i disse brancher, der kan bidrage til at flytte arbejdskraften mod mere effektiv anvendelse. Reallokering af arbejdskraft blandt højproduktive virksomheder sker derimod primært inden for industrien, engroshandel, transport samt information og kommunikation. Resultaterne skal ses i lyset af, at de baserer sig på en årrække, hvor der især sidst i perioden var stærk fremgang i dansk økonomi. Det betyder, at presset på virksomhederne for at restrukturere har været mindre, end det er under mere normale konjunkturforhold. Det forventes derfor også, at krisen de senere år har bidraget til at styrke virksomhedernes fokus på en effektiv ressourceanvendelse.

19 Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv 17 Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv I denne indledende artikel gives en beskrivelse af, hvor vækst og værdi skabes i dansk erhvervsliv. Desuden introducerer artiklen det datagrundlag, der danner basis for de øvrige artikler. Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og en fjerdedel af værdiskabelsen er således koncentreret på knap 250 store virksomheder. Derimod står små lavproduktive virksomheder for langt den største andel af beskæftigelsen. Fra 2001 til 2008 er det desuden de små lavproduktive virksomheder, der har oplevet den største beskæftigelsesfremgang. Det er sket på trods af, at de små lavproduktive virksomheder i denne periode har haft en negativ vækst i arbejdsproduktiviteten. Store højproduktive virksomheder står for 35 pct. og dermed den største andel af den samlede eksport fra de private byerhverv. Store lavproduktive virksomheder tegner sig imidlertid også for en betydelig del af den samlede eksport og har en samlet eksportandel på niveau med gruppen af store højproduktive virksomheder. Det kan være et udtryk for, at virksomhederne på trods af en lav arbejdsproduktivitet har en relativt effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Herudover peger fordelingen af eksporten på, at større virksomheder generelt har lettere ved at eksportere. Det kan bl.a. skyldes, at det kræver en vis kapacitet at skabe og opretholde handelsaftaler i udlandet. De private byerhverv udgør en stor del af dansk økonomi. I 2010 stod de for 59 pct. af den samlede værdiskabelse og 65 pct. af beskæftigelsen i dansk økonomi, jf. figur 1 og figur 2.

20 18 Figur 1 Værdiskabelse fordelt på sektorer, 2010 Figur 2 Beskæftigelse fordelt på sektorer, pct. 17 pct. 59 pct. 5 pct. 30 pct. 65 pct. Private byerhverv Øvrige private erhverv Offentlig forvaltning og service Anm.: Øvrige private erhverv omfatter primære erhverv (landbrug, gartnerier, skovbrug og fiskeri) samt særligt kapitalintensive erhverv (råstofudvinding, energi- og vandforsyning, boliger og udlejning af erhvervsejendomme). Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. De private byerhverv omfatter industrien, bygge- og anlæg samt de private serviceerhverv. Nationalregnskabsdata danner ofte baggrund for analyser af værdiskabelse og vækst i dansk økonomi, hvor indfaldsvinklen er på brancheniveau. Branchedata dækker imidlertid over en betydelig variation på tværs af virksomheder inden for de enkelte brancher. Denne artikel belyser værdiskabelse og vækst fra andre vinkler på baggrund af oplysninger på virksomhedsniveau. Virksomhedsdata giver flere muligheder Virksomhedsdata gør det muligt at betragte værdiskabelse opdelt på en lang række karakteristika for virksomheder. I denne artikel anvender vi virksomhedsstørrelse og arbejdsproduktivitet (værdiskabelse pr. fuldtidsbeskæftiget) til at tegne et billede af, hvor værdiskabelsen og væksten sker i de private byerhverv. 1 Grundlaget for analysen er virksomhedsoplysninger fra Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik, jf. boks 1. 1 Arbejdsproduktivitet opgøres som værditilvækst (omsætning mv. fratrukket vare- og energiforbrug og udgifter til husleje mv.) pr. fuldtidsbeskæftiget.

21 Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv 19 Boks 1 Datagrundlag Analysen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik fra , der omfatter virksomheder inden for private byerhverv. Virksomheder i landbrug og fiskeri mv. (primære erhverv), samt finansiering og forsikring, den offentlige sektor mv. indgår ikke i datagrundlaget. I Regnskabsstatikken for 2009 indgår godt virksomheder. Til brug for analysen er der frasorteret knap virksomheder. For det første er virksomheder uden beskæftigelse frasorteret, da deres produktivitetsniveau ikke kan beregnes. For det andet er virksomheder inden for meget kapitalintensive brancher frasorteret, herunder indvinding af olie og gas samt forsyningsvirksomheder, fordi deres produktions- og/eller afsætningsforhold afviger markant fra virksomheder i andre brancher. For 2009 omfatter det anvendte datagrundlag således godt virksomheder, der tilsammen havde en værdiskabelse på 666 mia. kr. og 1,2 mio. fuldtidsbeskæftigede. Datagrundlaget er nærmere beskrevet i bilag 1. Seks virksomhedstyper Virksomhederne opdeles i seks typer på baggrund af størrelse og arbejdsproduktivitetsniveau. Inddelingen i størrelsesgrupper følger Eurostats inddeling i små, mellemstore og store virksomheder, mens grænsen mellem lavproduktive og højproduktive virksomheder er sat til det gennemsnitlige produktivitetsniveau i de private byerhverv. Rationalet er, at en virksomhed med en produktivitet over gennemsnittet bidrager positivt til det samlede produktivitetsniveau og omvendt. Inddelingen har ikke til formål at udpege bestemte virksomheder som enten lav- eller højproduktive virksomheder. 2 Inddelingen giver derimod et overordnet billede af, hvilke typer af virksomheder der tegner sig for betydelige andele af værdiskabelse og beskæftigelse. Der er gjort nærmere rede for typeinddelingen af virksomheder i boks 2. 2 Artiklen Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder ser på, hvad der kendetegner de virksomheder, der er vedvarende lav- eller højproduktive.

22 20 Boks 2 Inddeling i virksomhedstyper Typeinddelingen kan kritiseres for, at der altid vil være lavproduktive og højproduktive virksomheder, når sammenligningsgrundlaget er det gennemsnitlige produktivitetsniveau i de private byerhverv. Inddelingen giver imidlertid et nyt redskab til at belyse, hvor værdierne bliver skabt og ressourcerne anvendt. Skæringen ved det gennemsnitlige produktivitetsniveau kunne potentielt betyde, at virksomhederne kunne ligge ganske tæt på det gennemsnitlige niveau og dermed ikke adskille sig væsentligt med hensyn til produktivitetsniveau. Produktivitetsfordelingen viser imidlertid, at 9 ud af 10 virksomheder har et produktivitetsniveau, som afviger mere end 10 pct. fra det gennemsnitlige niveau. Samtidig står de for mere end 80 pct. af beskæftigelsen og værdiskabelsen i de private byerhverv, jf. tabel 1. Tabel 1 Afvigelse fra det gennemsnitlige produktivitetsniveau, 2009 Højproduktive Lavproduktive Virksomheder Værdiskabelse, mia.kr. Beskæftigelse, fp. Mere end 10 pct. over gennemsnit Mindre end 10 pct. over gennemsnit Mindre end 10 pct. under gennemsnit Mere end 10 pct. under gennemsnit Andel som afviger mere end +/- 10 pct. 90,7 82,4 82,3 Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger. En nærmere karakteristik af virksomhedstyperne understøtter opdelingen mellem lav- og højproduktive typer. Den gennemsnitlige mængde af kapitalapparat pr. beskæftiget (kapitalintensiteten) er større i højproduktive virksomheder end i lavproduktive virksomheder. Det samme gælder andelen af ansatte med en videregående uddannelse. Langt de fleste virksomheder i de private byerhverv har under 50 fuldtidsbeskæftigede og klassificeres derfor som små virksomheder, jf. tabel 2. Tabel 2 Antal virksomheder inden for de forskellige typer, 2009 Små Mellemstore Store I alt Højproduktive Lavproduktive I alt Anm.: Grænsen mellem høj- og lavproduktive virksomheder er sat ved det gennemsnitlige arbejdsproduktivitetsniveau for en fuldtidsbeskæftiget i de private byerhverv. Små virksomheder har under 50 fuldtidsbeskæftigede, mellemstore virksomheder mellem 50 og 250 fuldtidsbeskæftigede og store virksomheder over 250 fuldtidsbeskæftigede. Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets virksomhedsdatabase samt egne beregninger.

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, 11. januar 214 Beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Kapital er vigtig for produktiviteten

Kapital er vigtig for produktiviteten Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 FEBRUAR 2017 Kapital er vigtig for produktiviteten Stort set al produktion kræver en eller anden form for kapital i form af viden, maskiner og værktøj,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 175 10. It og produktivitet 10.1 Introduktion It-investeringernes betydning for produktiviteten Sammenhængen mellem produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Sammenhængen mellem

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen 3. juni 17 Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen Erhvervslivets investeringer er faldet markant efter den økonomiske krise og har de senere år trods bedre konjunkturer

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Hvordan får vi produktiviteten i service op?

Hvordan får vi produktiviteten i service op? Hvordan får vi produktiviteten i service op? AF CHEFØKONOM JENS BRENDSTRUP, CAND. POLIT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND.OECON. RESUME Regeringen har sat produktivitet på dagsordenen. En analyse

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK NATIONALBANKENS ANALYSER AF PRODUKTIVITET I DANMARK Morten Spange, DØRS, Dagsorden og litteratur Produktivitet på makro- og brancheniveau. Andersen og Spange (212); Jensen og Jørgensen

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere