Beskæftigelsesreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesreformen"

Transkript

1 Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lov 1487 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik Lov 1482 af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Wiederquist ApS, 2015 Kontakt: eller telefon Samlet og redigeret af Susanne Wiederquist og Magnus Lynge Christensen

2 Brugervejledning Før du går i gang med at anvende dit nye værktøj, vil vi anbefale dig at læse denne vejledning igennem. Vejledningen beskriver lovbogens opbygning, og giver forhåbentlig et overblik over, hvordan du får mest muligt ud af bogen. Lovbogen er bygget op i samme rækkefølge som lovforslagene, bag de mest relevante ændringer som følge af: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. Lov Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Lov Og Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov Bogen er opdelt efter L 1486, 1487 og 1482 og deres forskellige love: Lov 1486 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) - Lov om en aktiv socialpolitik (LAS) - Lov om sygedagpenge (SDPL) - Barselsloven (BL) - Lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner (UL) - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) Lov Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Under hver af de enkelte lovbestemmelser af følgende fremgangsmåde anvendt: - Lovtekst - Generelle bemærkninger til lovteksten hvis de findes - Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - Ministerens svar fra høringsnotatet hvis de findes Sidst i hver del af bogen findes ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser til reformen. Vær opmærksom på, at vi af hensyn til det samlede overblik, har valgt ikke at medtage de ændringer, der udelukkende er konsekvenser som følge af andre ændringer. Vi håber, at du får glæde af din nye lovbog og modtager gerne ris, ros, kommentarer m.v., så vi kan optimere kommende udgaver. Kommentarer kan sendes til God fornøjelse Susanne Wiederquist & Magnus Lynge Christensen 1

3 Indholdsfortegnelse Lov 1486 & 1487 af Indledning 7 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 24 LAB 4 a Afklarings- og dialogværktøj 24 LAB 5 Jobcenterets opgaver 25 LAB 10 a Digitalkommunikation 27 LAB 11 Dokumentation i joblog 29 LAB 13 CV samtale 36 LAB 14 CV samtale i a-kassen og Min plan 36 LAB 16 Jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb 41 LAB 16 a & b - Frekvens for jobsamtaler, selvbooking og samarbejde med a-kassen 47 LAB 17 Særlig indsats for langtidsledige (Gældende ) 56 LAB 19 Den første jobsamtale 58 LAB 21 b Uddannelse pålæg 58 LAB 21 e Henvisning til anden aktør 61 LAB 22 Tilbud: Erhvervsuddannelse efter 33 a 61 LAB 23 Tilbud: Rådighedsafprøvende tilbud efter 33 a, til forsikrede ledige 63 LAB 26 a Jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 66 LAB 27 Min plan 77 LAB 28 Min plan 82 LAB 29 - Min plan 83 LAB 31 - Min plan 84 LAB 32 a Læse-, skrive- og regnetest og realkompetencevurdering 86 LAB 33 a & b Pulje til uddannelsesløft og regional uddannelsespulje 88 LAB 34 Seks ugers begrænsning i første ledighedsperiode for forsikrede ledige 97 LAB 37 Forbud mod tilbud om uddannelse til under 30 årige 97 LAB 42 a - Nytteindsats 98 LAB 42 b Ret til tilbud borger selv har fundet 99 LAB 44 Varighed af virksomhedspraktik 100 LAB 51 Forudgående ledighed for etableringen af løntilskud 102 LAB 53 Varighed af løntilskud 107 LAB 55 Fastsættelse af arbejdstiden i offentligløntilskud 107 LAB 63 Løntilskudssatser pr. 1. januar LAB 64 Løntilskudssatser til de enkelte målgrupper pr. 1 januar

4 LAB 68 d - Jobafklaringsforløb 113 LAB 73 b - Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv. m.v. til fleksjobberettiget 114 LAB 75 j Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse registrerer ikke i joblog 115 LAB 75 m - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ikke ret til selvfundne tilbud 116 LAB 75 n Løntilskud hos offentligarbejdsgiver for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 75 o Opgørelse af forudgående ledighed for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 84 Ret og pligt til tilbud: til erhvervsuddannelse for forsikrede ledige 118 LAB 87 - Ret og pligt til tilbud: forsikrede ledige mellem 30 og 50 år 119 LAB 88 Ret og pligt til tilbud: for forsikrede ledige over 50 år 121 LAB 89 Ophævelse af ret til efterfølgende ret til forsikrede ledige og ret til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering 121 LAB 98 a Jobrotation: betingelser for at modtage jobrotationsydelse 122 LAB 98 b Jobrotation: forudgående ledighed m.v. i forbindelse med jobrotation 126 LAB 98 c Voksenlærlinge: betingelser for tilskud til voksenlærlinge 129 LAB 98 e Voksenlærlinge: målgruppe for voksenlærlingeordningen 131 LAB 98 g Voksenlærlinge: størrelse og varighed af tilskud 134 LAB 110 Bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere regler om beregning og udbetaling m.v. for puljen til uddannelsesløft 135 LAB 118 Statsrefusion 136 LAB 122 a & b Statsrefusion til erhvervsuddannelse efter 33 a og statsrefusion til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter 33 b 139 LAB 123 Statsrefusion til jobsrotationsydelse 139 LAB 127 Beregningen af timelønnen i forbindelse med offentligløntilskud 140 LAB Ankeadgang 141 Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) 142 APDL 33 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 142 APDL 35 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 143 APDL 48 a Dagpengeberegning til deltagere i erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 143 APDL 52 h - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 148 APDL 52 o Ophævelse af strafrefusion for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 149 APDL 52 p ATP til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 150 APDL 55 - Joblog 151 APDL 62 - Rådighedssamtaler 154 APDL 63 a Sanktion for udeblivelse fra tilbud 160 APDL 75 i-n Særlig lånemulighed i forbindelse erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 167 APDL 79 Statsrefusion til arbejdsløshedskassen i forbindelse med lån 181 3

5 APDL 81 Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 82 a - Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 84 Bortfald af G-dage 184 APDL 91 Bemyndigelse til ministeren til fastsættelse af regler om rådighed 186 APDL 100 Klage adgang 188 Lov om aktiv socialpolitik (LAS) 189 LAS 23 Korrektion af beregning af samlet uddannelseshjælp 189 LAS 25 - Korrektion af beregning af samletkontanthjælp 189 LAS 42 Barselstillæg indgår i beregningen af hjælpen ved fradrag 190 LAS 69 j Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 191 LAS 69 t - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 193 LAS 69 u - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 194 LAS 75 Rådighed for ledige fleksjobberettigede 195 LAS 76 - Plan for jobsøgning for ledige fleksjobberettiget 196 LAS 77 a Fradrag for hjælpen for udeblivelse af tilbud for fleksjobberettigede 197 LAS 96 a - Fradrag for forskudsvis udbetalte bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp 199 LAS Statsrefusion 200 LAS Satsreguleret 202 Lov om sygedagpenge (SDPL) 203 SDPL 24 a Jobafklaringsforløb til uarbejdsdygtige der ikke opfylder SDPL SDPL 51 Sygedagpenge til sygemeldte forsikrede ledige 209 Barselsloven (BL) 210 BL 36 Barseldagpenge til forsikrede ledige under erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 210 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (UL) 212 UL UL 23 a 213 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) 214 RTL 59 b Sammesætning af ankestyrelse ved behandling af afgørelse om selvvalgt uddannelse og jobrettet uddannelse 214 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 216 Lovnummer Ikrafttræden 216 Lovnummer Overgangsbestemmelser 222 Lovnummer Overgangsbestemmelser 225 4

6 Lov 1482 af Indledning 226 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (OBL) 234 OBL 1 Lovens formål 234 OBL 2 Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og kommunekontaktråd 234 OBL 3 Omfanget af beskæftigelsesindsatsen 236 OBL 4 - Beskæftigelsesplan og resultatrevision 237 OBL 5 Jobcenter som en særskilt del af kommunens forvaltning 240 OBL 6 Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen samt kordinerende sagsbehandling 241 OBL 7 Beskæftigelsesindsatsen over for virksomhederne 245 OBL 8 Regler om fælles logo, grafiskdesign m.v. 248 OBL 9 Rehabiliteringsteamet og teamets kompetencer 248 OBL 10 Rehabiliteringsteamets sammensætning 253 OBL 11 Rehabiliteringsteamets drøftelser og indstillinger samt kompetence fordeling 254 OBL 12 Bemyndigelsesbestemmelser til ministeren til fastsættelse af nærmere regler om rehabiliteringsteamet 258 OBL 13 Samarbejdsaftale med regionen om sundhedsfagligrådgivning og vurdering 259 OBL 14 Sundhedskoordinatorens opgaver 262 OBL 15 Sundhedsfagligrådgivning og indhentelse af lægeattester i sager der skal eller har været behandlet i rehabiliteringsteamet 263 OBL 16 Betaling for klinisk funktions ydelser 265 OBL 17 Bemyndigelsesbestemmelse til fastsættelse af nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og region 266 OBL 18 Andre aktører 267 OBL 19 Årige beskæftigelsesmål 269 OBL 20 Beskæftigelsesministeriets opgaver i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsats 271 OBL 21 Overvågning og analysering af udviklingen på arbejdsmarkedet 274 OBL 22 Workindenmark 274 OBL 23 Beskæftigelsesrådet 275 OBL 24 Beskæftigelsesrådets sammensætning 277 OBL 25 Beskæftigelsesrådets opgave 280 OBL 26 Centralpulje til særlig indsats 281 OBL 27 De regionale arbejdsmarkedsråd 281 OBL 28 Arbejdsmarkedsrådenes sammensætning 285 OBL 29 Arbejdsmarkedsrådets opgaver 288 OBL 30 Varslingspuljen i forbindelse med større virksomhedslukninger m.v

7 OBL 31 Kommunens underretninger til de regionale arbejdsmarkedsråd m.v. 293 OBL 32 Etablering til et fælles it-baseret datagrundlag 294 OBL 33 Etablering og drift af Jobnet 305 OBL 34 Adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet 307 OBL 35 Stillingsopslag registreres på Jobnet 308 OBL 36 Pligt til registrering af relevante oplysninger i det it-baseret datagrundlag 309 OBL 37 Udveksling af data ved brug af fællesoffentlige standarder 311 OBL 38 Jobindsats og det statistiske datavarehus 311 OBL 39 Andre systemer 313 OBL 40 Dataansvar 315 OBL 41 Elektroniske oplysninger til anden aktør 316 OBL 42 Indberetning af nødvendige oplysninger til det it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus 317 OBL 43 Oplysninger der modtages og anvendes af STAR 319 OBL 44 Brug af oplysninger fra indkomstregisteret 321 OBL 45 Udveksling og videregivelse 323 OBL 46 Samkøring af oplysninger i det it-baserede datagrundlag med oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.v. 327 OBL 47 Videregivelse af oplysninger til Arbejdstilsynet 330 OBL 48 Formidlingssamarbejdet mellem EU-/EØS-medlemslande 331 OBL 49 Pålæg om genopretning af data m.v. 331 OBL 50 Digital kommunikation, fælles standarder m.v. 333 OBL 51 Tilvejebringelse af statistiske oplysninger 335 OBL 52 Fastsættelse af nærmere regler 336 OBL 53 Samkøring i kontroløjemed 339 OBL 54 Kommunernes kontrol 341 OBL 55 Forsøg 343 OBL 56 og 57 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 345 6

8 Indledning Lov 1486 & 1487 af Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 "Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen". Der er enighed om, at beskæftigelsesindsatsen til enhver tid skal understøtte, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse. For både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet med arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver langvarig, og at den bruges på at ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Aftalepartierne er endvidere enige om, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job. Samtidig skal reformen sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og arbejdsløshedskasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og arbejdsløshedskasserne afholder fortsat den indledende cv-samtale samt løbende rådighedsvurdering. Som led i den samlede beskæftigelsesreform er der enighed om at gennemføre den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Der vil på et senere tidspunkt blive fremsat et selvstændigt lovforslag herom. Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af forliget og skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslaget udmønter de aftalte elementer i forliget om: En individuel og tidlig indsats Mulighed for et reelt uddannelsesløft Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Virksomhedsservice og jobformidling for så vidt angår et styrket fokus herpå i jobcentrene Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud En særlig indsats for langtidsledige Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår, at strafrefusion ophæves, den ledige skal fremover kun have en plan, afbureaukratisering af offentligt løntilskud En enkel og mere effektiv administration via digitalisering Afskaffelse af G-dage Herudover indeholder lovforslaget følgende elementer uden for forliget: 7

9 Konsekvensændringer som følge af en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet, hvor sager om arbejdsløshedskassernes anerkendelse og vedtægter blev flyttet fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Krav til arbejdsløshedskasserne om, at de skal skærpe kontrollen med bopælskravet, så kun ledige, der reelt har bopæl og opholder sig i Danmark, får udbetalt dagpenge. Forholdet til reglerne for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hjemmel til pligt til digital tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse. Sproglige ændringer i barselloven som følge af gældende retskrivningsordbogs krav om et binde-s efter barsel i sammensatte ord. Konsekvensrettelse om, at barselstillæg indgår i det beløb, der højest kan udbetales til en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager. Præcisering af reglerne i lov om en aktiv socialpolitik som følge af sygedagpengereformen vedr. ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb for selvstændigt erhvervsdrivende og satsregulering af ydelsen, præciseringer som følge af kontanthjælpsreformen og præcisering af reglerne om fradrag for forskudsvis udbetalt bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp. Fleksjobvisiterede skal anvende joblog på Jobnet og pålægges periodesanktion ved udeblivelse fra tilbud. Ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Afbureaukratisering og kompetenceudvikling Afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse Der er med hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat regler om befordringsgodtgørelse i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er bl.a. fastsat regler om, at kommunen og arbejdsløsheds kassen skal bede den enkelte person om at indhente dokumentation for fremmøde og gennemførelse af tilbud fra tilbudsstedet, inden der udbetales befordringsgodtgørelse til personen. Dokumentationen skal foreligge hver gang, f.eks. pr. måned, der udbetales godtgørelse, selv når tilbuddet løber over flere måneder. Det foreslås, at der fastsættes regler om, at kommunen henholdsvis arbejdsløshedskassen selv administrerer og tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen, herunder at de kan træffe afgørelse om udbetaling og beregne godtgørelsen én gang for alle ved indgivelse af ansøgning, og at der via den almindelige løbende opfølgning under tilbud foretages vurdering af, om grundlaget for at modtage befordringsgodtgørelse fortsat er til stede. Puljer i reformen til f.eks. sikring af fokus på kvalitet i indsatsen og kompetenceudvikling for jobkonsulenter. Der er tale om initiativer, som ikke kræver lov- eller bekendtgørelsesændringer bl.a.: Der afsættes i alt 152,4 mio. kr. (2015-niveau) i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og arbejdsløshedskasser. En investering i kompetenceudvikling skal understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til ledige og virksomheder. Der er afsat 10,2 mio. kr. i perioden fra til en effektevaluering af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje 8

10 til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik. Der er afsat en pulje på 10,2 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling. Forholdet til frikommuneforsøgene Med hjemmel i 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har beskæftigelsesministeren i bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet bl.a. givet tilladelse til følgende forsøg på beskæftigelsesområdet i følgende kommuner: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg (frikommunerne): Forsøg hvor frikommunerne selv beslutter, om der skal udarbejdes jobplaner for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere samt revalidender. Forsøg hvor frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter lovens 15. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er varighedskrav til de enkelte tilbud. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er regler for, hvornår dagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, senest skal påbegynde et tilbud. Forsøg der indebærer, at frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsperioden til dagpengemodtagere. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger for dagpenge- eller jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger, for dagpengemodtagere, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i en vækstvirksomhed i op til 26 uger, til dagpenge-, jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Forsøg hvor frikommunerne er undtaget fra reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse. Forsøgsperioden løber til den 31. december Med dette lovforslag sker der en række ændringer af reglerne for beskæftigelsesindsatsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har betydning for frikommuneforsøgene. Det gælder bl.a. forslagene om, at alle målgrupper i loven fremover skal have en plan, Min Plan, at der indføres et nyt kontaktforløb for dagpengemodtagere, at tidspunktet for ret og pligt til tilbud fremrykkes for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og at der fremover ikke ydes driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering. Derudover er det foreslået, at der med hjemmel i loven fastsættes regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse. 9

11 Der vil blive iværksat en proces, der i videst muligt omfang skal sikre, at de ovennævnte frikommuneforsøg kan videreføres under hensyn til de rammer, der fastsættes i nærværende lovforslag. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I nedenstående tabel ses de samlede økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i og i 2020 inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering frem mod 2020, men ekskl. skat og tilbageløb. Reformen er fuldt implementeret i 2020, men der vil også efter 2020 være gradvist stigende afledte beskæftigelseseffekter som følge af reformens uddannelsesinitiativer. Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er konjunkturfølsomme, og på den baggrund er de ledighedsrelaterede økonomiske konsekvenser i årene tilpasset den skønnede konjunkturnormalisering i Danmarks Konvergensprogram Konjunkturnormaliseringen indebærer, at de ledighedsafhængige udgifter forventes at falde frem mod 2019, idet det forventes at den faktiske ledighed vil falde til det strukturelle ledighedsniveau i Afsatte pulje med faste bevillinger, administrative udgifter m.v. er ikke ledighedsafhængige og er derfor ikke konjunkturnormaliseret. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering, men ekskl. skat og tilbageløb Mio. kr priser Lovforslaget i alt Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT Der er foretaget afrundinger. Tabel 2. Et fælles og intensiveret kontaktforløb Mio. kr priser Stat Dagpenge (adfærd) Aktivering (adfærd)

12 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti (adfærd) Heraf DUT (samtaler) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 3. Afskaffelse af gentagen aktivering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 4. Fremrykning af den aktive indsats Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpenge) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

13 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 5. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 6. Seks ugers jobrettet uddannelse Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Pulje til kurser over seks uger Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 7. Regional uddannelsespulje 12

14 Mio. kr priser Stat Regional pulje Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 8. Pulje til uddannelsesløft Mio. kr priser Stat Pulje til uddannelsesløft Forsørgelse (dagpenge) (adfærd) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af forslaget fordelt på stat og kommuner. Tabel 10. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Mio. kr priser Stat

15 Voksenlærlinge Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 11. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 13. Samlede konsekvenser af sænket driftsrefusion Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune

16 Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 14. Joblog Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 16. Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 17. Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender 15

17 Mio. kr priser Stat Pulje til trainee-indsats Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 18. Målretning af løntilskud Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Løntilskud til forsikrede ledige Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 19. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt

18 Der er foretaget afrundinger. Tabel 20. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere Mio. kr priser Stat Færre udgifter til refusion Kompensation til statslige arbejdsgivere Kommune og region Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT (til kommuner og regioner) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 21. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 22. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning 17

19 Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 23. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 24. Styrket indsats sidst i ledighedsperioden Mio. kr priser Stat Forsøgspulje

20 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 25. Afskaffelse af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse ved mindre end 3 måneders ansættelse Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpengeudgifter) Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 26. Strafrefusionen ophæves Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. 19

21 Tabel 27. Digitalisering af voksenlærlingeordningen Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 28. Afklarings- og dialogværktøjet Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 29. Ledige skal fremover kun have en plan Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

22 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 30. Puljer m.v. Mio. kr priser Stat Fokus på indsatsen for langtidsledige Seniorpulje Pulje til ledige med særlige udfordringer Kompetenceudvikling Evaluering af uddannelsesinitiativer Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 31. Samlede økonomiske konsekvenser som følge af beskæftigelsesreformen, direkte økonomi og efter skat tilbageløb og beskæftigelseseffekter Mio. kr priser Samlede direkte konsekvenser Efter skat, tilbageløb og beskæftigelseseffekter Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter 21

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår maj 2015 En individuel og tidlig indsats Profilafklaring i a- kassen Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

UDKAST. 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

UDKAST. 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. UDKAST 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Afsnit I Lovens formål Kapitel 1 Formål 1. Loven fastlægger ansvaret for organiseringen og styringen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere