Beskæftigelsesreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesreformen"

Transkript

1 Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lov 1487 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik Lov 1482 af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Wiederquist ApS, 2015 Kontakt: eller telefon Samlet og redigeret af Susanne Wiederquist og Magnus Lynge Christensen

2 Brugervejledning Før du går i gang med at anvende dit nye værktøj, vil vi anbefale dig at læse denne vejledning igennem. Vejledningen beskriver lovbogens opbygning, og giver forhåbentlig et overblik over, hvordan du får mest muligt ud af bogen. Lovbogen er bygget op i samme rækkefølge som lovforslagene, bag de mest relevante ændringer som følge af: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. Lov Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Lov Og Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov Bogen er opdelt efter L 1486, 1487 og 1482 og deres forskellige love: Lov 1486 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) - Lov om en aktiv socialpolitik (LAS) - Lov om sygedagpenge (SDPL) - Barselsloven (BL) - Lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner (UL) - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) Lov Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Under hver af de enkelte lovbestemmelser af følgende fremgangsmåde anvendt: - Lovtekst - Generelle bemærkninger til lovteksten hvis de findes - Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - Ministerens svar fra høringsnotatet hvis de findes Sidst i hver del af bogen findes ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser til reformen. Vær opmærksom på, at vi af hensyn til det samlede overblik, har valgt ikke at medtage de ændringer, der udelukkende er konsekvenser som følge af andre ændringer. Vi håber, at du får glæde af din nye lovbog og modtager gerne ris, ros, kommentarer m.v., så vi kan optimere kommende udgaver. Kommentarer kan sendes til God fornøjelse Susanne Wiederquist & Magnus Lynge Christensen 1

3 Indholdsfortegnelse Lov 1486 & 1487 af Indledning 7 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 24 LAB 4 a Afklarings- og dialogværktøj 24 LAB 5 Jobcenterets opgaver 25 LAB 10 a Digitalkommunikation 27 LAB 11 Dokumentation i joblog 29 LAB 13 CV samtale 36 LAB 14 CV samtale i a-kassen og Min plan 36 LAB 16 Jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb 41 LAB 16 a & b - Frekvens for jobsamtaler, selvbooking og samarbejde med a-kassen 47 LAB 17 Særlig indsats for langtidsledige (Gældende ) 56 LAB 19 Den første jobsamtale 58 LAB 21 b Uddannelse pålæg 58 LAB 21 e Henvisning til anden aktør 61 LAB 22 Tilbud: Erhvervsuddannelse efter 33 a 61 LAB 23 Tilbud: Rådighedsafprøvende tilbud efter 33 a, til forsikrede ledige 63 LAB 26 a Jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 66 LAB 27 Min plan 77 LAB 28 Min plan 82 LAB 29 - Min plan 83 LAB 31 - Min plan 84 LAB 32 a Læse-, skrive- og regnetest og realkompetencevurdering 86 LAB 33 a & b Pulje til uddannelsesløft og regional uddannelsespulje 88 LAB 34 Seks ugers begrænsning i første ledighedsperiode for forsikrede ledige 97 LAB 37 Forbud mod tilbud om uddannelse til under 30 årige 97 LAB 42 a - Nytteindsats 98 LAB 42 b Ret til tilbud borger selv har fundet 99 LAB 44 Varighed af virksomhedspraktik 100 LAB 51 Forudgående ledighed for etableringen af løntilskud 102 LAB 53 Varighed af løntilskud 107 LAB 55 Fastsættelse af arbejdstiden i offentligløntilskud 107 LAB 63 Løntilskudssatser pr. 1. januar LAB 64 Løntilskudssatser til de enkelte målgrupper pr. 1 januar

4 LAB 68 d - Jobafklaringsforløb 113 LAB 73 b - Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv. m.v. til fleksjobberettiget 114 LAB 75 j Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse registrerer ikke i joblog 115 LAB 75 m - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ikke ret til selvfundne tilbud 116 LAB 75 n Løntilskud hos offentligarbejdsgiver for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 75 o Opgørelse af forudgående ledighed for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 84 Ret og pligt til tilbud: til erhvervsuddannelse for forsikrede ledige 118 LAB 87 - Ret og pligt til tilbud: forsikrede ledige mellem 30 og 50 år 119 LAB 88 Ret og pligt til tilbud: for forsikrede ledige over 50 år 121 LAB 89 Ophævelse af ret til efterfølgende ret til forsikrede ledige og ret til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering 121 LAB 98 a Jobrotation: betingelser for at modtage jobrotationsydelse 122 LAB 98 b Jobrotation: forudgående ledighed m.v. i forbindelse med jobrotation 126 LAB 98 c Voksenlærlinge: betingelser for tilskud til voksenlærlinge 129 LAB 98 e Voksenlærlinge: målgruppe for voksenlærlingeordningen 131 LAB 98 g Voksenlærlinge: størrelse og varighed af tilskud 134 LAB 110 Bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere regler om beregning og udbetaling m.v. for puljen til uddannelsesløft 135 LAB 118 Statsrefusion 136 LAB 122 a & b Statsrefusion til erhvervsuddannelse efter 33 a og statsrefusion til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter 33 b 139 LAB 123 Statsrefusion til jobsrotationsydelse 139 LAB 127 Beregningen af timelønnen i forbindelse med offentligløntilskud 140 LAB Ankeadgang 141 Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) 142 APDL 33 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 142 APDL 35 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 143 APDL 48 a Dagpengeberegning til deltagere i erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 143 APDL 52 h - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 148 APDL 52 o Ophævelse af strafrefusion for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 149 APDL 52 p ATP til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 150 APDL 55 - Joblog 151 APDL 62 - Rådighedssamtaler 154 APDL 63 a Sanktion for udeblivelse fra tilbud 160 APDL 75 i-n Særlig lånemulighed i forbindelse erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 167 APDL 79 Statsrefusion til arbejdsløshedskassen i forbindelse med lån 181 3

5 APDL 81 Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 82 a - Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 84 Bortfald af G-dage 184 APDL 91 Bemyndigelse til ministeren til fastsættelse af regler om rådighed 186 APDL 100 Klage adgang 188 Lov om aktiv socialpolitik (LAS) 189 LAS 23 Korrektion af beregning af samlet uddannelseshjælp 189 LAS 25 - Korrektion af beregning af samletkontanthjælp 189 LAS 42 Barselstillæg indgår i beregningen af hjælpen ved fradrag 190 LAS 69 j Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 191 LAS 69 t - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 193 LAS 69 u - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 194 LAS 75 Rådighed for ledige fleksjobberettigede 195 LAS 76 - Plan for jobsøgning for ledige fleksjobberettiget 196 LAS 77 a Fradrag for hjælpen for udeblivelse af tilbud for fleksjobberettigede 197 LAS 96 a - Fradrag for forskudsvis udbetalte bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp 199 LAS Statsrefusion 200 LAS Satsreguleret 202 Lov om sygedagpenge (SDPL) 203 SDPL 24 a Jobafklaringsforløb til uarbejdsdygtige der ikke opfylder SDPL SDPL 51 Sygedagpenge til sygemeldte forsikrede ledige 209 Barselsloven (BL) 210 BL 36 Barseldagpenge til forsikrede ledige under erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 210 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (UL) 212 UL UL 23 a 213 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) 214 RTL 59 b Sammesætning af ankestyrelse ved behandling af afgørelse om selvvalgt uddannelse og jobrettet uddannelse 214 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 216 Lovnummer Ikrafttræden 216 Lovnummer Overgangsbestemmelser 222 Lovnummer Overgangsbestemmelser 225 4

6 Lov 1482 af Indledning 226 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (OBL) 234 OBL 1 Lovens formål 234 OBL 2 Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og kommunekontaktråd 234 OBL 3 Omfanget af beskæftigelsesindsatsen 236 OBL 4 - Beskæftigelsesplan og resultatrevision 237 OBL 5 Jobcenter som en særskilt del af kommunens forvaltning 240 OBL 6 Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen samt kordinerende sagsbehandling 241 OBL 7 Beskæftigelsesindsatsen over for virksomhederne 245 OBL 8 Regler om fælles logo, grafiskdesign m.v. 248 OBL 9 Rehabiliteringsteamet og teamets kompetencer 248 OBL 10 Rehabiliteringsteamets sammensætning 253 OBL 11 Rehabiliteringsteamets drøftelser og indstillinger samt kompetence fordeling 254 OBL 12 Bemyndigelsesbestemmelser til ministeren til fastsættelse af nærmere regler om rehabiliteringsteamet 258 OBL 13 Samarbejdsaftale med regionen om sundhedsfagligrådgivning og vurdering 259 OBL 14 Sundhedskoordinatorens opgaver 262 OBL 15 Sundhedsfagligrådgivning og indhentelse af lægeattester i sager der skal eller har været behandlet i rehabiliteringsteamet 263 OBL 16 Betaling for klinisk funktions ydelser 265 OBL 17 Bemyndigelsesbestemmelse til fastsættelse af nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og region 266 OBL 18 Andre aktører 267 OBL 19 Årige beskæftigelsesmål 269 OBL 20 Beskæftigelsesministeriets opgaver i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsats 271 OBL 21 Overvågning og analysering af udviklingen på arbejdsmarkedet 274 OBL 22 Workindenmark 274 OBL 23 Beskæftigelsesrådet 275 OBL 24 Beskæftigelsesrådets sammensætning 277 OBL 25 Beskæftigelsesrådets opgave 280 OBL 26 Centralpulje til særlig indsats 281 OBL 27 De regionale arbejdsmarkedsråd 281 OBL 28 Arbejdsmarkedsrådenes sammensætning 285 OBL 29 Arbejdsmarkedsrådets opgaver 288 OBL 30 Varslingspuljen i forbindelse med større virksomhedslukninger m.v

7 OBL 31 Kommunens underretninger til de regionale arbejdsmarkedsråd m.v. 293 OBL 32 Etablering til et fælles it-baseret datagrundlag 294 OBL 33 Etablering og drift af Jobnet 305 OBL 34 Adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet 307 OBL 35 Stillingsopslag registreres på Jobnet 308 OBL 36 Pligt til registrering af relevante oplysninger i det it-baseret datagrundlag 309 OBL 37 Udveksling af data ved brug af fællesoffentlige standarder 311 OBL 38 Jobindsats og det statistiske datavarehus 311 OBL 39 Andre systemer 313 OBL 40 Dataansvar 315 OBL 41 Elektroniske oplysninger til anden aktør 316 OBL 42 Indberetning af nødvendige oplysninger til det it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus 317 OBL 43 Oplysninger der modtages og anvendes af STAR 319 OBL 44 Brug af oplysninger fra indkomstregisteret 321 OBL 45 Udveksling og videregivelse 323 OBL 46 Samkøring af oplysninger i det it-baserede datagrundlag med oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.v. 327 OBL 47 Videregivelse af oplysninger til Arbejdstilsynet 330 OBL 48 Formidlingssamarbejdet mellem EU-/EØS-medlemslande 331 OBL 49 Pålæg om genopretning af data m.v. 331 OBL 50 Digital kommunikation, fælles standarder m.v. 333 OBL 51 Tilvejebringelse af statistiske oplysninger 335 OBL 52 Fastsættelse af nærmere regler 336 OBL 53 Samkøring i kontroløjemed 339 OBL 54 Kommunernes kontrol 341 OBL 55 Forsøg 343 OBL 56 og 57 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 345 6

8 Indledning Lov 1486 & 1487 af Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 "Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen". Der er enighed om, at beskæftigelsesindsatsen til enhver tid skal understøtte, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse. For både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet med arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver langvarig, og at den bruges på at ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Aftalepartierne er endvidere enige om, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job. Samtidig skal reformen sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og arbejdsløshedskasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og arbejdsløshedskasserne afholder fortsat den indledende cv-samtale samt løbende rådighedsvurdering. Som led i den samlede beskæftigelsesreform er der enighed om at gennemføre den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Der vil på et senere tidspunkt blive fremsat et selvstændigt lovforslag herom. Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af forliget og skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslaget udmønter de aftalte elementer i forliget om: En individuel og tidlig indsats Mulighed for et reelt uddannelsesløft Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Virksomhedsservice og jobformidling for så vidt angår et styrket fokus herpå i jobcentrene Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud En særlig indsats for langtidsledige Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår, at strafrefusion ophæves, den ledige skal fremover kun have en plan, afbureaukratisering af offentligt løntilskud En enkel og mere effektiv administration via digitalisering Afskaffelse af G-dage Herudover indeholder lovforslaget følgende elementer uden for forliget: 7

9 Konsekvensændringer som følge af en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet, hvor sager om arbejdsløshedskassernes anerkendelse og vedtægter blev flyttet fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Krav til arbejdsløshedskasserne om, at de skal skærpe kontrollen med bopælskravet, så kun ledige, der reelt har bopæl og opholder sig i Danmark, får udbetalt dagpenge. Forholdet til reglerne for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hjemmel til pligt til digital tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse. Sproglige ændringer i barselloven som følge af gældende retskrivningsordbogs krav om et binde-s efter barsel i sammensatte ord. Konsekvensrettelse om, at barselstillæg indgår i det beløb, der højest kan udbetales til en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager. Præcisering af reglerne i lov om en aktiv socialpolitik som følge af sygedagpengereformen vedr. ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb for selvstændigt erhvervsdrivende og satsregulering af ydelsen, præciseringer som følge af kontanthjælpsreformen og præcisering af reglerne om fradrag for forskudsvis udbetalt bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp. Fleksjobvisiterede skal anvende joblog på Jobnet og pålægges periodesanktion ved udeblivelse fra tilbud. Ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Afbureaukratisering og kompetenceudvikling Afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse Der er med hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat regler om befordringsgodtgørelse i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er bl.a. fastsat regler om, at kommunen og arbejdsløsheds kassen skal bede den enkelte person om at indhente dokumentation for fremmøde og gennemførelse af tilbud fra tilbudsstedet, inden der udbetales befordringsgodtgørelse til personen. Dokumentationen skal foreligge hver gang, f.eks. pr. måned, der udbetales godtgørelse, selv når tilbuddet løber over flere måneder. Det foreslås, at der fastsættes regler om, at kommunen henholdsvis arbejdsløshedskassen selv administrerer og tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen, herunder at de kan træffe afgørelse om udbetaling og beregne godtgørelsen én gang for alle ved indgivelse af ansøgning, og at der via den almindelige løbende opfølgning under tilbud foretages vurdering af, om grundlaget for at modtage befordringsgodtgørelse fortsat er til stede. Puljer i reformen til f.eks. sikring af fokus på kvalitet i indsatsen og kompetenceudvikling for jobkonsulenter. Der er tale om initiativer, som ikke kræver lov- eller bekendtgørelsesændringer bl.a.: Der afsættes i alt 152,4 mio. kr. (2015-niveau) i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og arbejdsløshedskasser. En investering i kompetenceudvikling skal understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til ledige og virksomheder. Der er afsat 10,2 mio. kr. i perioden fra til en effektevaluering af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje 8

10 til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik. Der er afsat en pulje på 10,2 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling. Forholdet til frikommuneforsøgene Med hjemmel i 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har beskæftigelsesministeren i bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet bl.a. givet tilladelse til følgende forsøg på beskæftigelsesområdet i følgende kommuner: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg (frikommunerne): Forsøg hvor frikommunerne selv beslutter, om der skal udarbejdes jobplaner for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere samt revalidender. Forsøg hvor frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter lovens 15. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er varighedskrav til de enkelte tilbud. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er regler for, hvornår dagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, senest skal påbegynde et tilbud. Forsøg der indebærer, at frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsperioden til dagpengemodtagere. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger for dagpenge- eller jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger, for dagpengemodtagere, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i en vækstvirksomhed i op til 26 uger, til dagpenge-, jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Forsøg hvor frikommunerne er undtaget fra reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse. Forsøgsperioden løber til den 31. december Med dette lovforslag sker der en række ændringer af reglerne for beskæftigelsesindsatsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har betydning for frikommuneforsøgene. Det gælder bl.a. forslagene om, at alle målgrupper i loven fremover skal have en plan, Min Plan, at der indføres et nyt kontaktforløb for dagpengemodtagere, at tidspunktet for ret og pligt til tilbud fremrykkes for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og at der fremover ikke ydes driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering. Derudover er det foreslået, at der med hjemmel i loven fastsættes regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse. 9

11 Der vil blive iværksat en proces, der i videst muligt omfang skal sikre, at de ovennævnte frikommuneforsøg kan videreføres under hensyn til de rammer, der fastsættes i nærværende lovforslag. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I nedenstående tabel ses de samlede økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i og i 2020 inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering frem mod 2020, men ekskl. skat og tilbageløb. Reformen er fuldt implementeret i 2020, men der vil også efter 2020 være gradvist stigende afledte beskæftigelseseffekter som følge af reformens uddannelsesinitiativer. Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er konjunkturfølsomme, og på den baggrund er de ledighedsrelaterede økonomiske konsekvenser i årene tilpasset den skønnede konjunkturnormalisering i Danmarks Konvergensprogram Konjunkturnormaliseringen indebærer, at de ledighedsafhængige udgifter forventes at falde frem mod 2019, idet det forventes at den faktiske ledighed vil falde til det strukturelle ledighedsniveau i Afsatte pulje med faste bevillinger, administrative udgifter m.v. er ikke ledighedsafhængige og er derfor ikke konjunkturnormaliseret. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering, men ekskl. skat og tilbageløb Mio. kr priser Lovforslaget i alt Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT Der er foretaget afrundinger. Tabel 2. Et fælles og intensiveret kontaktforløb Mio. kr priser Stat Dagpenge (adfærd) Aktivering (adfærd)

12 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti (adfærd) Heraf DUT (samtaler) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 3. Afskaffelse af gentagen aktivering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 4. Fremrykning af den aktive indsats Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpenge) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

13 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 5. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 6. Seks ugers jobrettet uddannelse Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Pulje til kurser over seks uger Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 7. Regional uddannelsespulje 12

14 Mio. kr priser Stat Regional pulje Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 8. Pulje til uddannelsesløft Mio. kr priser Stat Pulje til uddannelsesløft Forsørgelse (dagpenge) (adfærd) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af forslaget fordelt på stat og kommuner. Tabel 10. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Mio. kr priser Stat

15 Voksenlærlinge Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 11. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 13. Samlede konsekvenser af sænket driftsrefusion Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune

16 Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 14. Joblog Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 16. Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 17. Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender 15

17 Mio. kr priser Stat Pulje til trainee-indsats Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 18. Målretning af løntilskud Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Løntilskud til forsikrede ledige Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 19. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt

18 Der er foretaget afrundinger. Tabel 20. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere Mio. kr priser Stat Færre udgifter til refusion Kompensation til statslige arbejdsgivere Kommune og region Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT (til kommuner og regioner) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 21. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 22. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning 17

19 Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 23. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 24. Styrket indsats sidst i ledighedsperioden Mio. kr priser Stat Forsøgspulje

20 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 25. Afskaffelse af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse ved mindre end 3 måneders ansættelse Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpengeudgifter) Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 26. Strafrefusionen ophæves Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. 19

21 Tabel 27. Digitalisering af voksenlærlingeordningen Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 28. Afklarings- og dialogværktøjet Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 29. Ledige skal fremover kun have en plan Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

22 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 30. Puljer m.v. Mio. kr priser Stat Fokus på indsatsen for langtidsledige Seniorpulje Pulje til ledige med særlige udfordringer Kompetenceudvikling Evaluering af uddannelsesinitiativer Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 31. Samlede økonomiske konsekvenser som følge af beskæftigelsesreformen, direkte økonomi og efter skat tilbageløb og beskæftigelseseffekter Mio. kr priser Samlede direkte konsekvenser Efter skat, tilbageløb og beskæftigelseseffekter Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter 21

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16. oktober 2014 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere