Beskæftigelsesreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesreformen"

Transkript

1 Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lov 1487 af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik Lov 1482 af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Wiederquist ApS, 2015 Kontakt: eller telefon Samlet og redigeret af Susanne Wiederquist og Magnus Lynge Christensen

2 Brugervejledning Før du går i gang med at anvende dit nye værktøj, vil vi anbefale dig at læse denne vejledning igennem. Vejledningen beskriver lovbogens opbygning, og giver forhåbentlig et overblik over, hvordan du får mest muligt ud af bogen. Lovbogen er bygget op i samme rækkefølge som lovforslagene, bag de mest relevante ændringer som følge af: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. Lov Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Lov Og Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov Bogen er opdelt efter L 1486, 1487 og 1482 og deres forskellige love: Lov 1486 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) - Lov om en aktiv socialpolitik (LAS) - Lov om sygedagpenge (SDPL) - Barselsloven (BL) - Lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner (UL) - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) Lov Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Under hver af de enkelte lovbestemmelser af følgende fremgangsmåde anvendt: - Lovtekst - Generelle bemærkninger til lovteksten hvis de findes - Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - Ministerens svar fra høringsnotatet hvis de findes Sidst i hver del af bogen findes ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser til reformen. Vær opmærksom på, at vi af hensyn til det samlede overblik, har valgt ikke at medtage de ændringer, der udelukkende er konsekvenser som følge af andre ændringer. Vi håber, at du får glæde af din nye lovbog og modtager gerne ris, ros, kommentarer m.v., så vi kan optimere kommende udgaver. Kommentarer kan sendes til God fornøjelse Susanne Wiederquist & Magnus Lynge Christensen 1

3 Indholdsfortegnelse Lov 1486 & 1487 af Indledning 7 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 24 LAB 4 a Afklarings- og dialogværktøj 24 LAB 5 Jobcenterets opgaver 25 LAB 10 a Digitalkommunikation 27 LAB 11 Dokumentation i joblog 29 LAB 13 CV samtale 36 LAB 14 CV samtale i a-kassen og Min plan 36 LAB 16 Jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb 41 LAB 16 a & b - Frekvens for jobsamtaler, selvbooking og samarbejde med a-kassen 47 LAB 17 Særlig indsats for langtidsledige (Gældende ) 56 LAB 19 Den første jobsamtale 58 LAB 21 b Uddannelse pålæg 58 LAB 21 e Henvisning til anden aktør 61 LAB 22 Tilbud: Erhvervsuddannelse efter 33 a 61 LAB 23 Tilbud: Rådighedsafprøvende tilbud efter 33 a, til forsikrede ledige 63 LAB 26 a Jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 66 LAB 27 Min plan 77 LAB 28 Min plan 82 LAB 29 - Min plan 83 LAB 31 - Min plan 84 LAB 32 a Læse-, skrive- og regnetest og realkompetencevurdering 86 LAB 33 a & b Pulje til uddannelsesløft og regional uddannelsespulje 88 LAB 34 Seks ugers begrænsning i første ledighedsperiode for forsikrede ledige 97 LAB 37 Forbud mod tilbud om uddannelse til under 30 årige 97 LAB 42 a - Nytteindsats 98 LAB 42 b Ret til tilbud borger selv har fundet 99 LAB 44 Varighed af virksomhedspraktik 100 LAB 51 Forudgående ledighed for etableringen af løntilskud 102 LAB 53 Varighed af løntilskud 107 LAB 55 Fastsættelse af arbejdstiden i offentligløntilskud 107 LAB 63 Løntilskudssatser pr. 1. januar LAB 64 Løntilskudssatser til de enkelte målgrupper pr. 1 januar

4 LAB 68 d - Jobafklaringsforløb 113 LAB 73 b - Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv. m.v. til fleksjobberettiget 114 LAB 75 j Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse registrerer ikke i joblog 115 LAB 75 m - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ikke ret til selvfundne tilbud 116 LAB 75 n Løntilskud hos offentligarbejdsgiver for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 75 o Opgørelse af forudgående ledighed for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 117 LAB 84 Ret og pligt til tilbud: til erhvervsuddannelse for forsikrede ledige 118 LAB 87 - Ret og pligt til tilbud: forsikrede ledige mellem 30 og 50 år 119 LAB 88 Ret og pligt til tilbud: for forsikrede ledige over 50 år 121 LAB 89 Ophævelse af ret til efterfølgende ret til forsikrede ledige og ret til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering 121 LAB 98 a Jobrotation: betingelser for at modtage jobrotationsydelse 122 LAB 98 b Jobrotation: forudgående ledighed m.v. i forbindelse med jobrotation 126 LAB 98 c Voksenlærlinge: betingelser for tilskud til voksenlærlinge 129 LAB 98 e Voksenlærlinge: målgruppe for voksenlærlingeordningen 131 LAB 98 g Voksenlærlinge: størrelse og varighed af tilskud 134 LAB 110 Bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere regler om beregning og udbetaling m.v. for puljen til uddannelsesløft 135 LAB 118 Statsrefusion 136 LAB 122 a & b Statsrefusion til erhvervsuddannelse efter 33 a og statsrefusion til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter 33 b 139 LAB 123 Statsrefusion til jobsrotationsydelse 139 LAB 127 Beregningen af timelønnen i forbindelse med offentligløntilskud 140 LAB Ankeadgang 141 Lov om arbejdsløshedsforsikring (APDL) 142 APDL 33 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 142 APDL 35 - Anerkendelse af arbejdsløshedskasser og godkendelse af arbejdsløshedskasser 143 APDL 48 a Dagpengeberegning til deltagere i erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 143 APDL 52 h - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 148 APDL 52 o Ophævelse af strafrefusion for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 149 APDL 52 p ATP til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 150 APDL 55 - Joblog 151 APDL 62 - Rådighedssamtaler 154 APDL 63 a Sanktion for udeblivelse fra tilbud 160 APDL 75 i-n Særlig lånemulighed i forbindelse erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 167 APDL 79 Statsrefusion til arbejdsløshedskassen i forbindelse med lån 181 3

5 APDL 81 Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 82 a - Ophævelse af strafrefusion 182 APDL 84 Bortfald af G-dage 184 APDL 91 Bemyndigelse til ministeren til fastsættelse af regler om rådighed 186 APDL 100 Klage adgang 188 Lov om aktiv socialpolitik (LAS) 189 LAS 23 Korrektion af beregning af samlet uddannelseshjælp 189 LAS 25 - Korrektion af beregning af samletkontanthjælp 189 LAS 42 Barselstillæg indgår i beregningen af hjælpen ved fradrag 190 LAS 69 j Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 191 LAS 69 t - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 193 LAS 69 u - Beregning af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 194 LAS 75 Rådighed for ledige fleksjobberettigede 195 LAS 76 - Plan for jobsøgning for ledige fleksjobberettiget 196 LAS 77 a Fradrag for hjælpen for udeblivelse af tilbud for fleksjobberettigede 197 LAS 96 a - Fradrag for forskudsvis udbetalte bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp 199 LAS Statsrefusion 200 LAS Satsreguleret 202 Lov om sygedagpenge (SDPL) 203 SDPL 24 a Jobafklaringsforløb til uarbejdsdygtige der ikke opfylder SDPL SDPL 51 Sygedagpenge til sygemeldte forsikrede ledige 209 Barselsloven (BL) 210 BL 36 Barseldagpenge til forsikrede ledige under erhvervsuddannelse efter LAB 33 a 210 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (UL) 212 UL UL 23 a 213 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RTL) 214 RTL 59 b Sammesætning af ankestyrelse ved behandling af afgørelse om selvvalgt uddannelse og jobrettet uddannelse 214 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 216 Lovnummer Ikrafttræden 216 Lovnummer Overgangsbestemmelser 222 Lovnummer Overgangsbestemmelser 225 4

6 Lov 1482 af Indledning 226 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (OBL) 234 OBL 1 Lovens formål 234 OBL 2 Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og kommunekontaktråd 234 OBL 3 Omfanget af beskæftigelsesindsatsen 236 OBL 4 - Beskæftigelsesplan og resultatrevision 237 OBL 5 Jobcenter som en særskilt del af kommunens forvaltning 240 OBL 6 Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen samt kordinerende sagsbehandling 241 OBL 7 Beskæftigelsesindsatsen over for virksomhederne 245 OBL 8 Regler om fælles logo, grafiskdesign m.v. 248 OBL 9 Rehabiliteringsteamet og teamets kompetencer 248 OBL 10 Rehabiliteringsteamets sammensætning 253 OBL 11 Rehabiliteringsteamets drøftelser og indstillinger samt kompetence fordeling 254 OBL 12 Bemyndigelsesbestemmelser til ministeren til fastsættelse af nærmere regler om rehabiliteringsteamet 258 OBL 13 Samarbejdsaftale med regionen om sundhedsfagligrådgivning og vurdering 259 OBL 14 Sundhedskoordinatorens opgaver 262 OBL 15 Sundhedsfagligrådgivning og indhentelse af lægeattester i sager der skal eller har været behandlet i rehabiliteringsteamet 263 OBL 16 Betaling for klinisk funktions ydelser 265 OBL 17 Bemyndigelsesbestemmelse til fastsættelse af nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og region 266 OBL 18 Andre aktører 267 OBL 19 Årige beskæftigelsesmål 269 OBL 20 Beskæftigelsesministeriets opgaver i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsats 271 OBL 21 Overvågning og analysering af udviklingen på arbejdsmarkedet 274 OBL 22 Workindenmark 274 OBL 23 Beskæftigelsesrådet 275 OBL 24 Beskæftigelsesrådets sammensætning 277 OBL 25 Beskæftigelsesrådets opgave 280 OBL 26 Centralpulje til særlig indsats 281 OBL 27 De regionale arbejdsmarkedsråd 281 OBL 28 Arbejdsmarkedsrådenes sammensætning 285 OBL 29 Arbejdsmarkedsrådets opgaver 288 OBL 30 Varslingspuljen i forbindelse med større virksomhedslukninger m.v

7 OBL 31 Kommunens underretninger til de regionale arbejdsmarkedsråd m.v. 293 OBL 32 Etablering til et fælles it-baseret datagrundlag 294 OBL 33 Etablering og drift af Jobnet 305 OBL 34 Adgang til nødvendige oplysninger registreret på Jobnet 307 OBL 35 Stillingsopslag registreres på Jobnet 308 OBL 36 Pligt til registrering af relevante oplysninger i det it-baseret datagrundlag 309 OBL 37 Udveksling af data ved brug af fællesoffentlige standarder 311 OBL 38 Jobindsats og det statistiske datavarehus 311 OBL 39 Andre systemer 313 OBL 40 Dataansvar 315 OBL 41 Elektroniske oplysninger til anden aktør 316 OBL 42 Indberetning af nødvendige oplysninger til det it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus 317 OBL 43 Oplysninger der modtages og anvendes af STAR 319 OBL 44 Brug af oplysninger fra indkomstregisteret 321 OBL 45 Udveksling og videregivelse 323 OBL 46 Samkøring af oplysninger i det it-baserede datagrundlag med oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.v. 327 OBL 47 Videregivelse af oplysninger til Arbejdstilsynet 330 OBL 48 Formidlingssamarbejdet mellem EU-/EØS-medlemslande 331 OBL 49 Pålæg om genopretning af data m.v. 331 OBL 50 Digital kommunikation, fælles standarder m.v. 333 OBL 51 Tilvejebringelse af statistiske oplysninger 335 OBL 52 Fastsættelse af nærmere regler 336 OBL 53 Samkøring i kontroløjemed 339 OBL 54 Kommunernes kontrol 341 OBL 55 Forsøg 343 OBL 56 og 57 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 345 6

8 Indledning Lov 1486 & 1487 af Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 "Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen". Der er enighed om, at beskæftigelsesindsatsen til enhver tid skal understøtte, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse. For både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet med arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver langvarig, og at den bruges på at ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Aftalepartierne er endvidere enige om, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job. Samtidig skal reformen sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og arbejdsløshedskasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og arbejdsløshedskasserne afholder fortsat den indledende cv-samtale samt løbende rådighedsvurdering. Som led i den samlede beskæftigelsesreform er der enighed om at gennemføre den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Der vil på et senere tidspunkt blive fremsat et selvstændigt lovforslag herom. Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af forliget og skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslaget udmønter de aftalte elementer i forliget om: En individuel og tidlig indsats Mulighed for et reelt uddannelsesløft Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Virksomhedsservice og jobformidling for så vidt angår et styrket fokus herpå i jobcentrene Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud En særlig indsats for langtidsledige Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår, at strafrefusion ophæves, den ledige skal fremover kun have en plan, afbureaukratisering af offentligt løntilskud En enkel og mere effektiv administration via digitalisering Afskaffelse af G-dage Herudover indeholder lovforslaget følgende elementer uden for forliget: 7

9 Konsekvensændringer som følge af en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet, hvor sager om arbejdsløshedskassernes anerkendelse og vedtægter blev flyttet fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Krav til arbejdsløshedskasserne om, at de skal skærpe kontrollen med bopælskravet, så kun ledige, der reelt har bopæl og opholder sig i Danmark, får udbetalt dagpenge. Forholdet til reglerne for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hjemmel til pligt til digital tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse. Sproglige ændringer i barselloven som følge af gældende retskrivningsordbogs krav om et binde-s efter barsel i sammensatte ord. Konsekvensrettelse om, at barselstillæg indgår i det beløb, der højest kan udbetales til en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager. Præcisering af reglerne i lov om en aktiv socialpolitik som følge af sygedagpengereformen vedr. ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb for selvstændigt erhvervsdrivende og satsregulering af ydelsen, præciseringer som følge af kontanthjælpsreformen og præcisering af reglerne om fradrag for forskudsvis udbetalt bidrag i uddannelses- eller kontanthjælp. Fleksjobvisiterede skal anvende joblog på Jobnet og pålægges periodesanktion ved udeblivelse fra tilbud. Ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Afbureaukratisering og kompetenceudvikling Afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse Der er med hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat regler om befordringsgodtgørelse i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er bl.a. fastsat regler om, at kommunen og arbejdsløsheds kassen skal bede den enkelte person om at indhente dokumentation for fremmøde og gennemførelse af tilbud fra tilbudsstedet, inden der udbetales befordringsgodtgørelse til personen. Dokumentationen skal foreligge hver gang, f.eks. pr. måned, der udbetales godtgørelse, selv når tilbuddet løber over flere måneder. Det foreslås, at der fastsættes regler om, at kommunen henholdsvis arbejdsløshedskassen selv administrerer og tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen, herunder at de kan træffe afgørelse om udbetaling og beregne godtgørelsen én gang for alle ved indgivelse af ansøgning, og at der via den almindelige løbende opfølgning under tilbud foretages vurdering af, om grundlaget for at modtage befordringsgodtgørelse fortsat er til stede. Puljer i reformen til f.eks. sikring af fokus på kvalitet i indsatsen og kompetenceudvikling for jobkonsulenter. Der er tale om initiativer, som ikke kræver lov- eller bekendtgørelsesændringer bl.a.: Der afsættes i alt 152,4 mio. kr. (2015-niveau) i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og arbejdsløshedskasser. En investering i kompetenceudvikling skal understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til ledige og virksomheder. Der er afsat 10,2 mio. kr. i perioden fra til en effektevaluering af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje 8

10 til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik. Der er afsat en pulje på 10,2 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling. Forholdet til frikommuneforsøgene Med hjemmel i 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har beskæftigelsesministeren i bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet bl.a. givet tilladelse til følgende forsøg på beskæftigelsesområdet i følgende kommuner: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg (frikommunerne): Forsøg hvor frikommunerne selv beslutter, om der skal udarbejdes jobplaner for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere samt revalidender. Forsøg hvor frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter lovens 15. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er varighedskrav til de enkelte tilbud. Forsøg der indebærer, at der i frikommunerne ikke er regler for, hvornår dagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, senest skal påbegynde et tilbud. Forsøg der indebærer, at frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsperioden til dagpengemodtagere. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger for dagpenge- eller jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i op til 13 uger, for dagpengemodtagere, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Forsøg hvor frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik i en vækstvirksomhed i op til 26 uger, til dagpenge-, jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Forsøg hvor frikommunerne er undtaget fra reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse. Forsøgsperioden løber til den 31. december Med dette lovforslag sker der en række ændringer af reglerne for beskæftigelsesindsatsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har betydning for frikommuneforsøgene. Det gælder bl.a. forslagene om, at alle målgrupper i loven fremover skal have en plan, Min Plan, at der indføres et nyt kontaktforløb for dagpengemodtagere, at tidspunktet for ret og pligt til tilbud fremrykkes for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og at der fremover ikke ydes driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering. Derudover er det foreslået, at der med hjemmel i loven fastsættes regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om afskaffelse af formkrav i forhold til befordringsgodtgørelse. 9

11 Der vil blive iværksat en proces, der i videst muligt omfang skal sikre, at de ovennævnte frikommuneforsøg kan videreføres under hensyn til de rammer, der fastsættes i nærværende lovforslag. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I nedenstående tabel ses de samlede økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i og i 2020 inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering frem mod 2020, men ekskl. skat og tilbageløb. Reformen er fuldt implementeret i 2020, men der vil også efter 2020 være gradvist stigende afledte beskæftigelseseffekter som følge af reformens uddannelsesinitiativer. Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er konjunkturfølsomme, og på den baggrund er de ledighedsrelaterede økonomiske konsekvenser i årene tilpasset den skønnede konjunkturnormalisering i Danmarks Konvergensprogram Konjunkturnormaliseringen indebærer, at de ledighedsafhængige udgifter forventes at falde frem mod 2019, idet det forventes at den faktiske ledighed vil falde til det strukturelle ledighedsniveau i Afsatte pulje med faste bevillinger, administrative udgifter m.v. er ikke ledighedsafhængige og er derfor ikke konjunkturnormaliseret. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser inkl. adfærd/beskæftigelseseffekter og konjunkturnormalisering, men ekskl. skat og tilbageløb Mio. kr priser Lovforslaget i alt Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT Der er foretaget afrundinger. Tabel 2. Et fælles og intensiveret kontaktforløb Mio. kr priser Stat Dagpenge (adfærd) Aktivering (adfærd)

12 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti (adfærd) Heraf DUT (samtaler) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 3. Afskaffelse af gentagen aktivering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 4. Fremrykning af den aktive indsats Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpenge) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

13 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 5. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 6. Seks ugers jobrettet uddannelse Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Pulje til kurser over seks uger Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 7. Regional uddannelsespulje 12

14 Mio. kr priser Stat Regional pulje Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 8. Pulje til uddannelsesløft Mio. kr priser Stat Pulje til uddannelsesløft Forsørgelse (dagpenge) (adfærd) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud (adfærd) Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af forslaget fordelt på stat og kommuner. Tabel 10. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Mio. kr priser Stat

15 Voksenlærlinge Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Aktivering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 11. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 13. Samlede konsekvenser af sænket driftsrefusion Mio. kr priser Stat Vejledning og opkvalificering Kommune

16 Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 14. Joblog Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 16. Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 17. Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender 15

17 Mio. kr priser Stat Pulje til trainee-indsats Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 18. Målretning af løntilskud Mio. kr priser Stat Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Løntilskud til forsikrede ledige Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 19. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt

18 Der er foretaget afrundinger. Tabel 20. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere Mio. kr priser Stat Færre udgifter til refusion Kompensation til statslige arbejdsgivere Kommune og region Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT (til kommuner og regioner) I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 21. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 22. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning 17

19 Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Forsørgelsesudgifter (dagpenge) Forsørgelsesudgifter (kontanthjælp) Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 23. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse Mio. kr priser Stat Jobrotationsydelse Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 24. Styrket indsats sidst i ledighedsperioden Mio. kr priser Stat Forsøgspulje

20 Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 25. Afskaffelse af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse ved mindre end 3 måneders ansættelse Mio. kr priser Stat Forsørgelse (dagpengeudgifter) Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 26. Strafrefusionen ophæves Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. 19

21 Tabel 27. Digitalisering af voksenlærlingeordningen Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 28. Afklarings- og dialogværktøjet Mio. kr priser Stat IT-udgifter Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 29. Ledige skal fremover kun have en plan Mio. kr priser Stat Kommune Heraf beskæftigelsestilskud Heraf budgetgaranti

22 Heraf DUT I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 30. Puljer m.v. Mio. kr priser Stat Fokus på indsatsen for langtidsledige Seniorpulje Pulje til ledige med særlige udfordringer Kompetenceudvikling Evaluering af uddannelsesinitiativer Kommune I alt Der er foretaget afrundinger. Tabel 31. Samlede økonomiske konsekvenser som følge af beskæftigelsesreformen, direkte økonomi og efter skat tilbageløb og beskæftigelseseffekter Mio. kr priser Samlede direkte konsekvenser Efter skat, tilbageløb og beskæftigelseseffekter Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter 21

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere