Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe Sara T. Christiansen (rel. samt pædagogikumkandidat, hist.), Else K. Nielsen (samf.), Mille Wowk Toft (pædagogikumkandidat, hist.) og Claus Simonsen (hist.) 13q Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Titel 2 Demokrati og diktatur Titel 3 Kildekritik og historieteori Titel 4 opgave Titel 5 Det gode samfund: Velfærdsstaten Titel 6 Områdestudium: Indien Titel 7 Globalisering og kulturmøde Side 1 af 19

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Indhold Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Columbus, 2008: s Reimick, Sofie m.fl.: Kultur og samfund, Systime, 2009: s , s (En præsentation af fagets metoder) Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Vi vil ikke passe vores gamle far og mor. Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Ældre Sagen: Folk vil gerne hjælpe ældre. Information ( ): Ophedet fransk debat om tørklæder. Jyllands-Posten ( ): Godsejere: Vi hader ikke bøsser. Jyllands-Posten ( ): Mange bryder kontakten med nærmeste familie. Politiken.dk ( ): Talsmand for Jehovas Vidner: Man kan frit forlade os. Politiken.dk ( ): Den danske integrationsindustri er dybt pervers. Politiken.dk ( ): Indvandrere begynder at ligne danskere. Thisted lokalhistorisk arkiv: Billedparti fra Øsløs med 2 ældre damer med tørklæde omk. slutningen af 1800-tallet. Google: Billede af Hells Angels rockere. Printet ud den DR1: dokumentarfilm Ved du hvem du er med Lisbet Zornig Andersen. Frederiksen, Peter m.fl Grundbog til Danmarkshistorien (i-bog/papirudgave). Århus: Systime A/S, [kap. 6], [kap. 7], [kap. 8], [kap. 9], [kap. 10], [kap. 11] ibid., kilderne 27, 28, 32, 39, 41, 42, 57 Egen note: Den ultrakorte danmarkshistorie fra Big Bang til ca (2 si.) Arcel, Nikolaj (instr.) En kongelig affære [spillefilm] To fotografier af lærerens oldeforældre og deres familier, ca Bjørklund, Oddvar m.fl. (red.) Politikens historiske atlas. København: Politikens Forlag, kort nr. 86 [Europa 1812], 87 [Europa 1815], 101 [Europa ] Eskildsen, H.C. m.fl Historisk verdensatlas. København: Gjellerup, 39 [Europa 1914] Andriessen, J.H.J Verdenskrig i billeder. Nærum: Aktium, udvalgte billeder Lindeberg, Lars De så det ske. København: Skrifola, 64 Kort over demokratiske, totalitære og fascistiske styrer i Europa i 1930 erne [http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/brummettconcise/chapter98/medialib/thumbs/ch31_727.html, Side 2 af 19

3 besøgt 26/9 2013] Ukendt forfatter Oprop! [kopi af flyveblad] Emkjær 2000[???]. Statistik over stikkerlikvideringer i Danmark Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund Grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime, s Folkekirkens dåbsritual, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni Mikkelsen, Poul Storgaard. Ritualteorier: Arnold Van Gennepe (c3697) og Jørgen Podemann Sørensen (c c1845). sportalen (Ibog) Systime. Sørensen, Jørgen Podemann (m.fl) Gads sleksikon. Ritual. s Nielsen, Kirsten Højstrup: Dåbens betydning (sportalen). Systime. (Videoklip) Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. Systime, s. 7-10, 13, 19-23, Mikkelsen, Poul Storgaard, Kristendom og en moderne dansk virkelighed, Systime. s Ludvigsen, Lise, De store kristne kirkesamfund, Teori om hellige rum og bygninger. Systime s Bjergager, Erik. Ritualernes genkomst Kristeligt dagblad, d Ludvigsen, Lise i det senmoderne samfund, Systime, s Biblen 1. Mos., 1-3 (Skabelsen). Den danske salmebog: Du gav mig o Herre en lod af din jord. Forman, Jens De kristnes religion. Systime, s Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger (historie: 14 uger) Identitetsdannelse i det senmoderne samfund Normer, roller, grupper, socialisation Primær og sekundær socialisering Anthony Giddens: det senmoderne samfund, udlejring af sociale funktioner, refleksivitet, adskillelse af tid og rum Etnicitet og nationalitet Side 3 af 19

4 Integration, assimilation, segregation Social lagdeling, socialgrupper Pierre Bourdieu: økonomisk, social og kulturel kapital Opøve kursisternes evne til at kombinere faggruppens viden og metoder Sætte fokus på forskellige livsanskuelser og deres betydning i historisk og aktuel sammenhæng Få kursisterne til at begynde at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Få kursisterne til at diskutere egne og andres kulturelle værdier i spændingsfeltet mellem nutidige og fortidige værdier Sætte kursisterne i stand til at anvende forskellige materialetyper som kildemateriale til belysning af faglige problemstillinger Det kristne menneskesyn (traditionelt senmoderne) Dåben (Ritual og ritualanalyse). Genrekendskab, kildekritik. Folkekirkens funktion, forholdet ml. kirke og stat. skritik. Videnskab over for religion. Samfundsudvikling. Kristendommens udvikling i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund med fokus på Danmark. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/kursistoplæg/projektarbejdsform/feltarbejde/infomationssøgning Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + Afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 4 af 19

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 2 Indhold Demokrati og diktatur Bender, Karl-Johan og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigsperioden og 2. verdenskrig , Munksgaard, 1993: Lov til overvindelse af folkets og statens nød af , Forordning fra retspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, , Forbud mod Tysklands socialdemokratiske parti , Lov imod nydannelse af partier af 14. juli 1933, Lov vedrørende det Tyske riges statsoverhoved af Hammer, Kureer, Lundgren: C, Systime, 2007, s Politiken, : Krigens smadrede fjæs, dødedansen efter 1. verdenskrig fortsætter i fransk litteratur i dag. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorien i korte træk. København: Gyldendal, 20-28ø Bryld, Carl-Johan Verden før 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 1 [afsnittene fra starten til Hellenernes land, Den græske polis, Samfundet i Athen, Tyranni, aristokrati, demokrati, Athens demokrati samt Det antikke Grækenland og eftertiden ] 7 [afsnittene fra Den franske enevælde model for Europa til Frankrigs militærmagt, England det indskrænkede kongedømme, De engelske naturretsfilosoffer, De tre store, kilderne Ensretning eller tolerance, Ophævelsen af protestanternes frihed i Frankrig, Den engelske navigationslov, Adam Smith om guld og sølv, Montesquieu, af Om Lovenes Ånd og Fyrstebilleder samt tidstavlen]. 8 [afsnittene Stændersamfundet, Stænderforsamlingen bliver nationalforsamling samt tidstavlen] Den franske erklæring om menneskerettigheder (uv.vuchorsens.dk/jh/filosofi/docs/menneskeretserklæringer.doc) Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 2 [afsnittene fra starten til Krisen løber løbsk, fra Freden: Ideer og virkelighed til Versaillestraktaten samt Vurderinger af Versailles-freden ] 3 [afsnittene fra starten til Etpartistyre, og fra Stalinismen og Sovjetunionen til afslutningen] 4 [afsnittene fra starten til Fire økonomiske faser , Verdenskrisen 1929, Politisk polarisering, fra Tyskland: Weimar-republikkens svaghed til Appel til småborgerskabet samt fra Vejen mod holocaust til Kan man lægge historien bag sig? ] Bender, Johan Imperialismen og 1. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilde 59 Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 11, 32, 33, 34, 36, 49 og 50 Side 5 af 19

6 Billeder af tyske frimærker fra Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Biblen: (http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline ) udgiver: Bibelselskabet. - Mos. 12, 1-3, Abrams udvandring til Kana ans land - Mos.17, 1-10, Omskærelse - Mos. 12,1-20 Påske og usyrede brød - Mos 19,5-8 Åbenbaringen på Sinaj og 2. Mos. 20, 20, Mos 35,1-3 Overholdelse af sabbatten - Samuel 7, 1-29 Natans forjættelse til David Weinholt, Karin, (1997). Jødedomme en udfordring. Gyldendal Undervisning. s. 155 uddrag af Attenbønnen lovsigelse 14 og 17. Arendt, Niels Henrik (1981). og dialog, fra afsnittet: Kirke og politik i Tyskland fra 1933 til i dag. Nyt Nordisk Forlag. s15-18, 24-25,28-32 samt: - Tekst3 Nazismens religiøse program - Tekst 4 Moral og religion - Tekst 5 ens folkeopdragende og statsbærende funktion - Tekst 8 Blodets renhed som Guds mål. - Tekst 14 Ansbach-erklæringen - Tekst 16 Fra Barmen-erklæringens indledning - Tekst 17 Troskabseden til Hitler - Tekst 18 Nazismen som afguderi Mikkelsen Poul Storgaard (2008). Den optimale behandling. Systime s Bertelsen, Jens Thodberg (m.fl.) (1998). en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal Uddannelse. s Sterilisation og euthanasi - (fra Folkedrab.dk) - Von Galens protest (fra Folkedrab.dk) - Nielsen, Boile (1982). Etiske problemer og ideer. Gad: - Tekst 1 Rudolf Höss: Kommandant i Auschwitz s Side 6 af 19

7 - Tekst 5 Hurwitz: Dommen i Nürnberg s Hvordan kunne de gøre det? moral og intention hos gerningsmænd under Holocaust. (Fra Folkedrab.dk ) Steens, Jørgen. Kristeligt Dagblad. Efter Holocaust: Hvorfor Gud? d (Om mindesmærker - Auschwitz-Birkenau). Supplerende: Sabinsky, Sonja. Jyske Vestkysten, Dødsenglen og de syv dværge, d Auschwitz-dag Der skal fortælles om rædslerne (artikel om ofre for holocaust) Fællesfagligt Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 33 og 37 Lausten, Martin Schwarz Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Anis, De danske biskoppers hyrdebrev af 24. marts 1943 Billede af jøder i en hollandsk transitlejr. Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger (historie 15 uger) De politiske ideologier Demokrati og menneskerettigheder Statsmagtens tredeling Indirekte og direkte demokrati Parlamentarisme FN-charter om menneskerettigheder Politiske partier Folketing Regering At sætte kursisterne i stand til at anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i fagrelevante sammenhænge tænke videre over mennesket som historieskabende og historieskabt sætte viden om begivenheder i fortiden i relation til den nutid som de lever i Side 7 af 19

8 Jødedom (historie, tro og praksis) Nazismens forhold til religion Civilreligion Etik Det onde Erindringskultur Religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/informationssøgning/fremlæggelser. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 8 af 19

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Kildekritik og historieteori Carl-Johan Bryld 2010: Verden i dansk perspektiv. Aarhus: Systime A/S, afsnittet Kildeanalyse, let omarbejdet af læreren (CSI) Paludan, Helge m.fl. (red.) Kildekritisk tekstsamling. Århus: Jysk selskab for historie, , , 240, 242, , , , 262. Delforløbet fandt sted kun i historie. Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger Sætte kursisterne i stand til at kunne anvende kildekritik og historisk metode i vurderingen af en historisk problemstilling (Bruno Topff og den mulige republik i Sønderborg, november 1918) reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende kunne skelne mellem beskrivelse og vurdering og at kunne identificere de værdier som ligger til grund for egne og andres udsagn argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag. Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/informationssøgning/fremlæggelser/par- og gruppearbejde. Side 9 af 19

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold opgave Kursisternes selvfundne materiale til den enkeltes valgte opgaveemne Delforløbet fandt sted kun i historie Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger At sætte kursisterne i stand til at udvælge et emne inden for den historiske fagkreds, søge og indhente baggrundsmateriale om dette emne og at formulere spørgsmål til det indhentede materiale at formulere sig på skrift med anvendelse af faglige termer at anvende kildekritik og historiefaglige metoder i behandlingen af det indsamlede materiale Skriftligt arbejde Side 10 af 19

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 5 Indhold Det gode samfund: Velfærdsstaten Bencke og Schmidt: Danskerne og samfundet, Columbus, 2008: s Jyllands-Posten, : Fakta: Det vil regeringen bruge statens penge på i Politiken, : Vestager har indledt opgøret med den universelle velfærdsmodel (af Mia Amalie Holstein, chefkonsulent ved Cepos). Dr.dk, Deadline, : Interview med Kristian Jensen (V), Henning Hyllested (Ø) og Robert Nielsen. Vært Nynne Bjerre Christensen, Youtube-klip. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorie i korte træk. København, Gyldendalske Boghandel, kapitlerne 2, 4 og 5 Damsgaard-Hansen, Aksel Athen: Et demokrati i oldtiden. København: Gyldendal, 7-9 Damsgaard-Hansen, Aksel Det athenske demokrati. København: Gjellerup, sp ø, 86n-87m, 109n-110 Homer Iliaden & Odysseen. København: Museum Tusculanums Forlag, 5-8 Film: The Dark Ages. Film: Luther (2003) 123 min. instrueret af Eric Till. Lausten, Martin Schwartz (1999). Kirkens historie i Danmark: pavekirke, kongekirke og folkekirke. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. s Poulsen, Allan og Jakob Schow-Madsen (2006). Kristendommen i nutid. Gyldendal. s , samt T49 og T50 s Biblen: - udgiver: Bibelselskabet: - Markus kap Esajas 52,13-53,12: Herrens lidende tjener - Daniel 7,13-14: Synet om de fire dyr. Side 11 af 19

12 - Lukas 2,1-20: Jesu Fødsel. - Markus 1,1-15: Johannes Døber i ørkenen. - Markus 8, 27-34: Peters bekendelse. - Johannesevangeliet 1,1 + 1,14: Ordet. + 3,16 Jesus og Nikodemus. - Apostlenes gerninger 1,9-14: Jesu himmelfart. - Apostlenes gerninger 2,1-13: Pinsedagen. - Apostlenes gerninger 2,37-3: Den første menighed. - Lukas 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner. - Matthæusevangeliet 5,43-48: Om fjendekærlighed. - Matthæusevangeliet 22,34-40 Det største bud i loven. - Markus 11,1-11: Indtoget i Jerusalem + 11, 15-18: Tempelrensningen Larsen, Kurt E. Kristeligt Dagblad. Velfærdsstaten udspringer af kristendommen. d Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Den Danske Salmebog (1986). Nadverritualet. Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Kirsten Højstrup Nielsen: Dåbens betydning - (klip) Fællesfagligt materiale til projektarbejde Omfang Damsgaard-Madsen, Aksel, 1970: Det athenske demokrati. København: Jul. Gjellerups Forlagsaktieselskab, sp. 100 Jørgen Mentz: Kirke og kultur i højmiddelalderen, Gyldendal, 1976, s Kristendommens omsorgshistorie, : Charlotte Kragh Vestergaard Danmarks Statistik 65 år i tal siden 2. verdenskrig, s : Offentlige udgifter, skattetrykkets fordeling på skattearter, offentlige udgifter, skattetryk (tabeller) Kristeligt Dagblad, : Vores trygge velfærdsstat er nu alvorligt truet (uddrag) Kristeligt Dagblad, : Velfærd er også hårdt arbejde RB Børsen : Danmark/DØR: Risiko for fortsat lavvækst i uger Særlige fokuspunkter Velfærdsstat Velfærdsmodeller Side 12 af 19

13 Det civile samfund, stat og marked Økonomisk-politiske målsætninger Arbejdsløshed og bekæmpelse af samme Finanspolitik Velfærdsstatens udfordringer: ældreklemme, individualisering, individuelle behov, integration, omkostningsklemme At sætte kursisterne i stand til at perspektivere begivenheder i relativt fjern fortid til nutidige hændelser og fænomener at rette opmærksomhed mod mennesket som historieskabende og historieskabt at diskutere nutidige værdier i kontrast til fortidige værdier Væsentligste arbejdsformer ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Næstekærlighed Kristendommens grundlæggelse Reformation Folkekirke Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/par- og gruppearbejde/informationssøgning. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 13 af 19

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 6 Indhold Områdestudium: Indien Brimnes, Niels: Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati, Systime, : s , s Børsen, : IT-outsourcing rammer Bangalore som boomerang. Information, , Ny indisk regering privatiserer i jagten på vækst (af Michael Breinhild Johansen) Kristeligt Dagblad, , Købedygtig middelklasse på vej i Indien (uddrag) Faktalink, BRIK-landene de nye økonomier, s DR.DK, Undervisning, samfundsfag, tema: De kasteløse i Indien. Brimnes, Niels Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati. Aarhus: Systime, 9-51m, 53m-62, 66-69n, 73-76n. Kildetekster 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Andreasen, Esben Mennesket og magterne en grundbog til religion. Gyldendal Uddannelse. - T3 Skabelsen (Vedaerne) - T6: Atman - T7 Samsara - T8 Karma - T9 Forholdet til kroppen og det forgængelige - T11 Bhagvadgita Astrup, Majken. Information. Danske tamiler foretrækker kasteægteskab Jarlner, Michael. Politiken. Massevoldtægt kan blive starten på et indisk forår Abel, Guxi Maria (2010). Om religion og tradition i et globaliseret Indien. Systime (ibog), Purusha-hymnen (Rig veda X 90). Poulsen, Allan (2012). Hinduismen, Ghandi: Om Bhagvadgita. Systime, s Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Systime, (ibog) Klip: Side 14 af 19

15 - Srikanta S. Sarma og Krishna Sellaswamy: Udførelsen af puja (http://religion.systime.dk/?id=c2285 ). (11 min) - Mother Ganges (http://religion.systime.dk/?id=c4738 ) (4 min) 5 skarpe om Hinduisme (DRK 2014). (19 min) Himlen over Danmark Gudinden og teenageren (DR) (29 min) Anne på herren Mark: Hinduerne (TV2-Fyn 2011). (10 min) Arjuna reveals his divine self to Arjun on the battlefield, Mahabharat (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=qqphcipnlpu (6 min.) Supplerende: Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger De politiske ideologier Planøkonomi, liberal økonomi, liberale reformer BRIKS-lande BNP, GINI, HDI Globalisering, outsourching De kasteløse Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng Koloniseringen af Indien Det Britiske styre Gandhi Politiske partier Udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænomener. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng. Hinduisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/kursistpræsentationer/anvendelse af fællesfaglige redskaber/informationssøgning. Side 15 af 19

16 Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 16 af 19

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 7 Indhold Globalisering og kulturmøde Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Grundbog til samfundsfag C, Columbus, 2008: s , s , s , s Hammer, Kureer og Lundgren: C, Systime, 2007: s Rose, Flemming: Tavshedens tyranni, Jyllands-Postens Forlag, 2010, s Menneskerettigheder, en grundbog, Gyldendal, 1997: Grønjakkesagen. Politiken, : Europæisk islam er en mega succes (interview med Tariq ramadan) EU-borgere får brev om børnecheck Venstre: regeringen bør tage børnecheck til domstol, Så skete det: Regeringen i mindretal om børnecheck, echr 191 (2014), S.A.S. v France, : Tid til at stå fast, Foredrag ved filosof Maziar Etemadi om ytringsfrihed og islam, Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S, kapitel 12 ibid, kapitel 2 (kilden Versaillesfreden ), kapitel 12 (kilderne Rom-traktaten 1957, Maastrick-aftalen 1991 og Polens udenrigsminister om NATOmedlemsskab, maj 1996 ) Folkebevægelsen mod EF/EU: Den tidlige EU-modstand (http://www.leksikon.org/art.php?n=825) Hvordan kom Danmark med i EF? (http://www.euoplysningen.dk/spsv/off/alle/54/) Film: Empire of Faith. Part 1 (BBC) Steffensen, Jens, M. Islam fra beduinkult til verdensreligion s. 7-17, Systime Forman, Jens. Muslimernes religion tro praksis og sharia. Systime, s , 29-35, 42-44, 49, 55-56, , T22: Renselse Side 17 af 19

18 T25: Fastens betydning T28: Jihad-former T29: Osama bin Ladens krigserklæring T32: Den genfødte elsker regler. s T33: Regler er ikke så vigtige. T37: Tariq Ramadans råd til samarbejde i Danmark. T38: Interviews med Ramadan Wulff Pedersen, Edvard. Islam tekster og stemmer fra den muslimske verden. Gyldendal, T2: Hvad betyder Islam. Koranen Uddrag af Sura 57 Jernet, samt uddrag af Sura 22 Valfarten. Kittir, Deniz. Klassisk og moderne islam. Systime s , , Lenti, Camilla. Hvad er euroislam?, Kristeligt Dagblad, 4. maj Film: Hajj-Journey of a lifetime. BBC, Al-Bukhari. Hadith. Almisse. Østergaard, Kate. Danske verdens religioner Islam. Gyldendal Sheikh, Jakob. Fra barndommensgade til kalifatets frontlinje Politikken. d Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Formativ periode De fem søjler Side 18 af 19

19 Idealtyper Islam i Danmark Jihad Fordybelse i et historisk set snævert emne (EF/EU) Skærpelse af kursisternes evner til kildekritisk behandling af udleverede materialer Perspektivering af hændelserne i EF/EU til øvrige begivenheder i tiden Globalisering - menneskerettigheder (herunder ytringsfrihed, Charlie Hebdo og angrebet i Købehavn) - Den europæiske menneskerettighedskonvention og domstol - Menneskerettigheder ifølge islam Cairo-erklæringen - Euroislam - Hizb-ut-tahrir - Islamisme - EU: liberalisering og velfærdsydelser: børnecheck - Kulturmøde og kulturkonflikt Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/styret informationssøgning/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/fremlæggelser/aktiv brug af Fronter Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Kultur- og samfundsfag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F2014 Favrskov Gymnasium stx Religion C-niveau Bodil Reintoft Christensen 3b rel Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion C Karianne Eggen Kristensen 2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-2015 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Religion C Signe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 2013/2014 Institution VBC Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion B Bente Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2015 IBC Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag niv. C Susanne

Læs mere

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommertermin, skoleår 15-16sc HF &VUC København Syd Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Skive-Viborg HF & VUC Hfe Historie B - nethold Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Fag: Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Niveau: Ingen Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen startes januar 2013 og undervisningen afsluttes maj-juni 2013 Institution VUC-Vejle Uddannelse

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December/januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf-e Historie B Sara

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015-16 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14 Thy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011.

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie, niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF 2-årigt Kultur- og samfundsfagsgruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kultur- og samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016. Institution VUC Vest, Esbjerg afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Else

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2017 Institution Det naturvidenskabelige gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Fredericia

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August Juni 2009/2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere