Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe Sara T. Christiansen (rel. samt pædagogikumkandidat, hist.), Else K. Nielsen (samf.), Mille Wowk Toft (pædagogikumkandidat, hist.) og Claus Simonsen (hist.) 13q Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Titel 2 Demokrati og diktatur Titel 3 Kildekritik og historieteori Titel 4 opgave Titel 5 Det gode samfund: Velfærdsstaten Titel 6 Områdestudium: Indien Titel 7 Globalisering og kulturmøde Side 1 af 19

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Indhold Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Columbus, 2008: s Reimick, Sofie m.fl.: Kultur og samfund, Systime, 2009: s , s (En præsentation af fagets metoder) Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Vi vil ikke passe vores gamle far og mor. Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Ældre Sagen: Folk vil gerne hjælpe ældre. Information ( ): Ophedet fransk debat om tørklæder. Jyllands-Posten ( ): Godsejere: Vi hader ikke bøsser. Jyllands-Posten ( ): Mange bryder kontakten med nærmeste familie. Politiken.dk ( ): Talsmand for Jehovas Vidner: Man kan frit forlade os. Politiken.dk ( ): Den danske integrationsindustri er dybt pervers. Politiken.dk ( ): Indvandrere begynder at ligne danskere. Thisted lokalhistorisk arkiv: Billedparti fra Øsløs med 2 ældre damer med tørklæde omk. slutningen af 1800-tallet. Google: Billede af Hells Angels rockere. Printet ud den DR1: dokumentarfilm Ved du hvem du er med Lisbet Zornig Andersen. Frederiksen, Peter m.fl Grundbog til Danmarkshistorien (i-bog/papirudgave). Århus: Systime A/S, [kap. 6], [kap. 7], [kap. 8], [kap. 9], [kap. 10], [kap. 11] ibid., kilderne 27, 28, 32, 39, 41, 42, 57 Egen note: Den ultrakorte danmarkshistorie fra Big Bang til ca (2 si.) Arcel, Nikolaj (instr.) En kongelig affære [spillefilm] To fotografier af lærerens oldeforældre og deres familier, ca Bjørklund, Oddvar m.fl. (red.) Politikens historiske atlas. København: Politikens Forlag, kort nr. 86 [Europa 1812], 87 [Europa 1815], 101 [Europa ] Eskildsen, H.C. m.fl Historisk verdensatlas. København: Gjellerup, 39 [Europa 1914] Andriessen, J.H.J Verdenskrig i billeder. Nærum: Aktium, udvalgte billeder Lindeberg, Lars De så det ske. København: Skrifola, 64 Kort over demokratiske, totalitære og fascistiske styrer i Europa i 1930 erne [http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/brummettconcise/chapter98/medialib/thumbs/ch31_727.html, Side 2 af 19

3 besøgt 26/9 2013] Ukendt forfatter Oprop! [kopi af flyveblad] Emkjær 2000[???]. Statistik over stikkerlikvideringer i Danmark Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund Grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime, s Folkekirkens dåbsritual, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni Mikkelsen, Poul Storgaard. Ritualteorier: Arnold Van Gennepe (c3697) og Jørgen Podemann Sørensen (c c1845). sportalen (Ibog) Systime. Sørensen, Jørgen Podemann (m.fl) Gads sleksikon. Ritual. s Nielsen, Kirsten Højstrup: Dåbens betydning (sportalen). Systime. (Videoklip) Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. Systime, s. 7-10, 13, 19-23, Mikkelsen, Poul Storgaard, Kristendom og en moderne dansk virkelighed, Systime. s Ludvigsen, Lise, De store kristne kirkesamfund, Teori om hellige rum og bygninger. Systime s Bjergager, Erik. Ritualernes genkomst Kristeligt dagblad, d Ludvigsen, Lise i det senmoderne samfund, Systime, s Biblen 1. Mos., 1-3 (Skabelsen). Den danske salmebog: Du gav mig o Herre en lod af din jord. Forman, Jens De kristnes religion. Systime, s Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger (historie: 14 uger) Identitetsdannelse i det senmoderne samfund Normer, roller, grupper, socialisation Primær og sekundær socialisering Anthony Giddens: det senmoderne samfund, udlejring af sociale funktioner, refleksivitet, adskillelse af tid og rum Etnicitet og nationalitet Side 3 af 19

4 Integration, assimilation, segregation Social lagdeling, socialgrupper Pierre Bourdieu: økonomisk, social og kulturel kapital Opøve kursisternes evne til at kombinere faggruppens viden og metoder Sætte fokus på forskellige livsanskuelser og deres betydning i historisk og aktuel sammenhæng Få kursisterne til at begynde at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Få kursisterne til at diskutere egne og andres kulturelle værdier i spændingsfeltet mellem nutidige og fortidige værdier Sætte kursisterne i stand til at anvende forskellige materialetyper som kildemateriale til belysning af faglige problemstillinger Det kristne menneskesyn (traditionelt senmoderne) Dåben (Ritual og ritualanalyse). Genrekendskab, kildekritik. Folkekirkens funktion, forholdet ml. kirke og stat. skritik. Videnskab over for religion. Samfundsudvikling. Kristendommens udvikling i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund med fokus på Danmark. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/kursistoplæg/projektarbejdsform/feltarbejde/infomationssøgning Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + Afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 4 af 19

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 2 Indhold Demokrati og diktatur Bender, Karl-Johan og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigsperioden og 2. verdenskrig , Munksgaard, 1993: Lov til overvindelse af folkets og statens nød af , Forordning fra retspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, , Forbud mod Tysklands socialdemokratiske parti , Lov imod nydannelse af partier af 14. juli 1933, Lov vedrørende det Tyske riges statsoverhoved af Hammer, Kureer, Lundgren: C, Systime, 2007, s Politiken, : Krigens smadrede fjæs, dødedansen efter 1. verdenskrig fortsætter i fransk litteratur i dag. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorien i korte træk. København: Gyldendal, 20-28ø Bryld, Carl-Johan Verden før 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 1 [afsnittene fra starten til Hellenernes land, Den græske polis, Samfundet i Athen, Tyranni, aristokrati, demokrati, Athens demokrati samt Det antikke Grækenland og eftertiden ] 7 [afsnittene fra Den franske enevælde model for Europa til Frankrigs militærmagt, England det indskrænkede kongedømme, De engelske naturretsfilosoffer, De tre store, kilderne Ensretning eller tolerance, Ophævelsen af protestanternes frihed i Frankrig, Den engelske navigationslov, Adam Smith om guld og sølv, Montesquieu, af Om Lovenes Ånd og Fyrstebilleder samt tidstavlen]. 8 [afsnittene Stændersamfundet, Stænderforsamlingen bliver nationalforsamling samt tidstavlen] Den franske erklæring om menneskerettigheder (uv.vuchorsens.dk/jh/filosofi/docs/menneskeretserklæringer.doc) Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 2 [afsnittene fra starten til Krisen løber løbsk, fra Freden: Ideer og virkelighed til Versaillestraktaten samt Vurderinger af Versailles-freden ] 3 [afsnittene fra starten til Etpartistyre, og fra Stalinismen og Sovjetunionen til afslutningen] 4 [afsnittene fra starten til Fire økonomiske faser , Verdenskrisen 1929, Politisk polarisering, fra Tyskland: Weimar-republikkens svaghed til Appel til småborgerskabet samt fra Vejen mod holocaust til Kan man lægge historien bag sig? ] Bender, Johan Imperialismen og 1. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilde 59 Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 11, 32, 33, 34, 36, 49 og 50 Side 5 af 19

6 Billeder af tyske frimærker fra Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Biblen: (http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline ) udgiver: Bibelselskabet. - Mos. 12, 1-3, Abrams udvandring til Kana ans land - Mos.17, 1-10, Omskærelse - Mos. 12,1-20 Påske og usyrede brød - Mos 19,5-8 Åbenbaringen på Sinaj og 2. Mos. 20, 20, Mos 35,1-3 Overholdelse af sabbatten - Samuel 7, 1-29 Natans forjættelse til David Weinholt, Karin, (1997). Jødedomme en udfordring. Gyldendal Undervisning. s. 155 uddrag af Attenbønnen lovsigelse 14 og 17. Arendt, Niels Henrik (1981). og dialog, fra afsnittet: Kirke og politik i Tyskland fra 1933 til i dag. Nyt Nordisk Forlag. s15-18, 24-25,28-32 samt: - Tekst3 Nazismens religiøse program - Tekst 4 Moral og religion - Tekst 5 ens folkeopdragende og statsbærende funktion - Tekst 8 Blodets renhed som Guds mål. - Tekst 14 Ansbach-erklæringen - Tekst 16 Fra Barmen-erklæringens indledning - Tekst 17 Troskabseden til Hitler - Tekst 18 Nazismen som afguderi Mikkelsen Poul Storgaard (2008). Den optimale behandling. Systime s Bertelsen, Jens Thodberg (m.fl.) (1998). en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal Uddannelse. s Sterilisation og euthanasi - (fra Folkedrab.dk) - Von Galens protest (fra Folkedrab.dk) - Nielsen, Boile (1982). Etiske problemer og ideer. Gad: - Tekst 1 Rudolf Höss: Kommandant i Auschwitz s Side 6 af 19

7 - Tekst 5 Hurwitz: Dommen i Nürnberg s Hvordan kunne de gøre det? moral og intention hos gerningsmænd under Holocaust. (Fra Folkedrab.dk ) Steens, Jørgen. Kristeligt Dagblad. Efter Holocaust: Hvorfor Gud? d (Om mindesmærker - Auschwitz-Birkenau). Supplerende: Sabinsky, Sonja. Jyske Vestkysten, Dødsenglen og de syv dværge, d Auschwitz-dag Der skal fortælles om rædslerne (artikel om ofre for holocaust) Fællesfagligt Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 33 og 37 Lausten, Martin Schwarz Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Anis, De danske biskoppers hyrdebrev af 24. marts 1943 Billede af jøder i en hollandsk transitlejr. Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger (historie 15 uger) De politiske ideologier Demokrati og menneskerettigheder Statsmagtens tredeling Indirekte og direkte demokrati Parlamentarisme FN-charter om menneskerettigheder Politiske partier Folketing Regering At sætte kursisterne i stand til at anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i fagrelevante sammenhænge tænke videre over mennesket som historieskabende og historieskabt sætte viden om begivenheder i fortiden i relation til den nutid som de lever i Side 7 af 19

8 Jødedom (historie, tro og praksis) Nazismens forhold til religion Civilreligion Etik Det onde Erindringskultur Religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/informationssøgning/fremlæggelser. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 8 af 19

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Kildekritik og historieteori Carl-Johan Bryld 2010: Verden i dansk perspektiv. Aarhus: Systime A/S, afsnittet Kildeanalyse, let omarbejdet af læreren (CSI) Paludan, Helge m.fl. (red.) Kildekritisk tekstsamling. Århus: Jysk selskab for historie, , , 240, 242, , , , 262. Delforløbet fandt sted kun i historie. Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger Sætte kursisterne i stand til at kunne anvende kildekritik og historisk metode i vurderingen af en historisk problemstilling (Bruno Topff og den mulige republik i Sønderborg, november 1918) reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende kunne skelne mellem beskrivelse og vurdering og at kunne identificere de værdier som ligger til grund for egne og andres udsagn argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag. Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/informationssøgning/fremlæggelser/par- og gruppearbejde. Side 9 af 19

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold opgave Kursisternes selvfundne materiale til den enkeltes valgte opgaveemne Delforløbet fandt sted kun i historie Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger At sætte kursisterne i stand til at udvælge et emne inden for den historiske fagkreds, søge og indhente baggrundsmateriale om dette emne og at formulere spørgsmål til det indhentede materiale at formulere sig på skrift med anvendelse af faglige termer at anvende kildekritik og historiefaglige metoder i behandlingen af det indsamlede materiale Skriftligt arbejde Side 10 af 19

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 5 Indhold Det gode samfund: Velfærdsstaten Bencke og Schmidt: Danskerne og samfundet, Columbus, 2008: s Jyllands-Posten, : Fakta: Det vil regeringen bruge statens penge på i Politiken, : Vestager har indledt opgøret med den universelle velfærdsmodel (af Mia Amalie Holstein, chefkonsulent ved Cepos). Dr.dk, Deadline, : Interview med Kristian Jensen (V), Henning Hyllested (Ø) og Robert Nielsen. Vært Nynne Bjerre Christensen, Youtube-klip. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorie i korte træk. København, Gyldendalske Boghandel, kapitlerne 2, 4 og 5 Damsgaard-Hansen, Aksel Athen: Et demokrati i oldtiden. København: Gyldendal, 7-9 Damsgaard-Hansen, Aksel Det athenske demokrati. København: Gjellerup, sp ø, 86n-87m, 109n-110 Homer Iliaden & Odysseen. København: Museum Tusculanums Forlag, 5-8 Film: The Dark Ages. Film: Luther (2003) 123 min. instrueret af Eric Till. Lausten, Martin Schwartz (1999). Kirkens historie i Danmark: pavekirke, kongekirke og folkekirke. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. s Poulsen, Allan og Jakob Schow-Madsen (2006). Kristendommen i nutid. Gyldendal. s , samt T49 og T50 s Biblen: - udgiver: Bibelselskabet: - Markus kap Esajas 52,13-53,12: Herrens lidende tjener - Daniel 7,13-14: Synet om de fire dyr. Side 11 af 19

12 - Lukas 2,1-20: Jesu Fødsel. - Markus 1,1-15: Johannes Døber i ørkenen. - Markus 8, 27-34: Peters bekendelse. - Johannesevangeliet 1,1 + 1,14: Ordet. + 3,16 Jesus og Nikodemus. - Apostlenes gerninger 1,9-14: Jesu himmelfart. - Apostlenes gerninger 2,1-13: Pinsedagen. - Apostlenes gerninger 2,37-3: Den første menighed. - Lukas 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner. - Matthæusevangeliet 5,43-48: Om fjendekærlighed. - Matthæusevangeliet 22,34-40 Det største bud i loven. - Markus 11,1-11: Indtoget i Jerusalem + 11, 15-18: Tempelrensningen Larsen, Kurt E. Kristeligt Dagblad. Velfærdsstaten udspringer af kristendommen. d Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Den Danske Salmebog (1986). Nadverritualet. Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Kirsten Højstrup Nielsen: Dåbens betydning - (klip) Fællesfagligt materiale til projektarbejde Omfang Damsgaard-Madsen, Aksel, 1970: Det athenske demokrati. København: Jul. Gjellerups Forlagsaktieselskab, sp. 100 Jørgen Mentz: Kirke og kultur i højmiddelalderen, Gyldendal, 1976, s Kristendommens omsorgshistorie, : Charlotte Kragh Vestergaard Danmarks Statistik 65 år i tal siden 2. verdenskrig, s : Offentlige udgifter, skattetrykkets fordeling på skattearter, offentlige udgifter, skattetryk (tabeller) Kristeligt Dagblad, : Vores trygge velfærdsstat er nu alvorligt truet (uddrag) Kristeligt Dagblad, : Velfærd er også hårdt arbejde RB Børsen : Danmark/DØR: Risiko for fortsat lavvækst i uger Særlige fokuspunkter Velfærdsstat Velfærdsmodeller Side 12 af 19

13 Det civile samfund, stat og marked Økonomisk-politiske målsætninger Arbejdsløshed og bekæmpelse af samme Finanspolitik Velfærdsstatens udfordringer: ældreklemme, individualisering, individuelle behov, integration, omkostningsklemme At sætte kursisterne i stand til at perspektivere begivenheder i relativt fjern fortid til nutidige hændelser og fænomener at rette opmærksomhed mod mennesket som historieskabende og historieskabt at diskutere nutidige værdier i kontrast til fortidige værdier Væsentligste arbejdsformer ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Næstekærlighed Kristendommens grundlæggelse Reformation Folkekirke Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/par- og gruppearbejde/informationssøgning. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 13 af 19

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 6 Indhold Områdestudium: Indien Brimnes, Niels: Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati, Systime, : s , s Børsen, : IT-outsourcing rammer Bangalore som boomerang. Information, , Ny indisk regering privatiserer i jagten på vækst (af Michael Breinhild Johansen) Kristeligt Dagblad, , Købedygtig middelklasse på vej i Indien (uddrag) Faktalink, BRIK-landene de nye økonomier, s DR.DK, Undervisning, samfundsfag, tema: De kasteløse i Indien. Brimnes, Niels Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati. Aarhus: Systime, 9-51m, 53m-62, 66-69n, 73-76n. Kildetekster 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Andreasen, Esben Mennesket og magterne en grundbog til religion. Gyldendal Uddannelse. - T3 Skabelsen (Vedaerne) - T6: Atman - T7 Samsara - T8 Karma - T9 Forholdet til kroppen og det forgængelige - T11 Bhagvadgita Astrup, Majken. Information. Danske tamiler foretrækker kasteægteskab Jarlner, Michael. Politiken. Massevoldtægt kan blive starten på et indisk forår Abel, Guxi Maria (2010). Om religion og tradition i et globaliseret Indien. Systime (ibog), Purusha-hymnen (Rig veda X 90). Poulsen, Allan (2012). Hinduismen, Ghandi: Om Bhagvadgita. Systime, s Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Systime, (ibog) Klip: Side 14 af 19

15 - Srikanta S. Sarma og Krishna Sellaswamy: Udførelsen af puja (http://religion.systime.dk/?id=c2285 ). (11 min) - Mother Ganges (http://religion.systime.dk/?id=c4738 ) (4 min) 5 skarpe om Hinduisme (DRK 2014). (19 min) Himlen over Danmark Gudinden og teenageren (DR) (29 min) Anne på herren Mark: Hinduerne (TV2-Fyn 2011). (10 min) Arjuna reveals his divine self to Arjun on the battlefield, Mahabharat (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=qqphcipnlpu (6 min.) Supplerende: Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger De politiske ideologier Planøkonomi, liberal økonomi, liberale reformer BRIKS-lande BNP, GINI, HDI Globalisering, outsourching De kasteløse Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng Koloniseringen af Indien Det Britiske styre Gandhi Politiske partier Udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænomener. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng. Hinduisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/kursistpræsentationer/anvendelse af fællesfaglige redskaber/informationssøgning. Side 15 af 19

16 Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 16 af 19

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 7 Indhold Globalisering og kulturmøde Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Grundbog til samfundsfag C, Columbus, 2008: s , s , s , s Hammer, Kureer og Lundgren: C, Systime, 2007: s Rose, Flemming: Tavshedens tyranni, Jyllands-Postens Forlag, 2010, s Menneskerettigheder, en grundbog, Gyldendal, 1997: Grønjakkesagen. Politiken, : Europæisk islam er en mega succes (interview med Tariq ramadan) EU-borgere får brev om børnecheck Venstre: regeringen bør tage børnecheck til domstol, Så skete det: Regeringen i mindretal om børnecheck, echr 191 (2014), S.A.S. v France, : Tid til at stå fast, Foredrag ved filosof Maziar Etemadi om ytringsfrihed og islam, Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S, kapitel 12 ibid, kapitel 2 (kilden Versaillesfreden ), kapitel 12 (kilderne Rom-traktaten 1957, Maastrick-aftalen 1991 og Polens udenrigsminister om NATOmedlemsskab, maj 1996 ) Folkebevægelsen mod EF/EU: Den tidlige EU-modstand (http://www.leksikon.org/art.php?n=825) Hvordan kom Danmark med i EF? (http://www.euoplysningen.dk/spsv/off/alle/54/) Film: Empire of Faith. Part 1 (BBC) Steffensen, Jens, M. Islam fra beduinkult til verdensreligion s. 7-17, Systime Forman, Jens. Muslimernes religion tro praksis og sharia. Systime, s , 29-35, 42-44, 49, 55-56, , T22: Renselse Side 17 af 19

18 T25: Fastens betydning T28: Jihad-former T29: Osama bin Ladens krigserklæring T32: Den genfødte elsker regler. s T33: Regler er ikke så vigtige. T37: Tariq Ramadans råd til samarbejde i Danmark. T38: Interviews med Ramadan Wulff Pedersen, Edvard. Islam tekster og stemmer fra den muslimske verden. Gyldendal, T2: Hvad betyder Islam. Koranen Uddrag af Sura 57 Jernet, samt uddrag af Sura 22 Valfarten. Kittir, Deniz. Klassisk og moderne islam. Systime s , , Lenti, Camilla. Hvad er euroislam?, Kristeligt Dagblad, 4. maj Film: Hajj-Journey of a lifetime. BBC, Al-Bukhari. Hadith. Almisse. Østergaard, Kate. Danske verdens religioner Islam. Gyldendal Sheikh, Jakob. Fra barndommensgade til kalifatets frontlinje Politikken. d Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Formativ periode De fem søjler Side 18 af 19

19 Idealtyper Islam i Danmark Jihad Fordybelse i et historisk set snævert emne (EF/EU) Skærpelse af kursisternes evner til kildekritisk behandling af udleverede materialer Perspektivering af hændelserne i EF/EU til øvrige begivenheder i tiden Globalisering - menneskerettigheder (herunder ytringsfrihed, Charlie Hebdo og angrebet i Købehavn) - Den europæiske menneskerettighedskonvention og domstol - Menneskerettigheder ifølge islam Cairo-erklæringen - Euroislam - Hizb-ut-tahrir - Islamisme - EU: liberalisering og velfærdsydelser: børnecheck - Kulturmøde og kulturkonflikt Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/styret informationssøgning/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/fremlæggelser/aktiv brug af Fronter Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 19 af 19

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Når Koranen bliver levende

Når Koranen bliver levende Når Koranen bliver levende Indhold Introduktion / Til lærerne 3 Når Koranen bliver levende 4 Mål for pensum 4 Introduktion / Til eleverne 5 Koranen, sunna og hadith 6 Iman, ibadat og muamalat 6 Religionen

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010 #1-2010 Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Frihed før liberalismen

Frihed før liberalismen Juni 2012 Frihed før liberalismen Frihedsidéerne i oldtidens Athen Steen Steensen Naturretten før Locke Johan J.R. Espersen Friheden i middelalderen Henrik Gade Jensen Den bundne samvittigheds frihed Katrine

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere