Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe Sara T. Christiansen (rel. samt pædagogikumkandidat, hist.), Else K. Nielsen (samf.), Mille Wowk Toft (pædagogikumkandidat, hist.) og Claus Simonsen (hist.) 13q Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Titel 2 Demokrati og diktatur Titel 3 Kildekritik og historieteori Titel 4 opgave Titel 5 Det gode samfund: Velfærdsstaten Titel 6 Områdestudium: Indien Titel 7 Globalisering og kulturmøde Side 1 af 19

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Indhold Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Columbus, 2008: s Reimick, Sofie m.fl.: Kultur og samfund, Systime, 2009: s , s (En præsentation af fagets metoder) Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Vi vil ikke passe vores gamle far og mor. Dr.dk/Nyheder/Indland ( ): Ældre Sagen: Folk vil gerne hjælpe ældre. Information ( ): Ophedet fransk debat om tørklæder. Jyllands-Posten ( ): Godsejere: Vi hader ikke bøsser. Jyllands-Posten ( ): Mange bryder kontakten med nærmeste familie. Politiken.dk ( ): Talsmand for Jehovas Vidner: Man kan frit forlade os. Politiken.dk ( ): Den danske integrationsindustri er dybt pervers. Politiken.dk ( ): Indvandrere begynder at ligne danskere. Thisted lokalhistorisk arkiv: Billedparti fra Øsløs med 2 ældre damer med tørklæde omk. slutningen af 1800-tallet. Google: Billede af Hells Angels rockere. Printet ud den DR1: dokumentarfilm Ved du hvem du er med Lisbet Zornig Andersen. Frederiksen, Peter m.fl Grundbog til Danmarkshistorien (i-bog/papirudgave). Århus: Systime A/S, [kap. 6], [kap. 7], [kap. 8], [kap. 9], [kap. 10], [kap. 11] ibid., kilderne 27, 28, 32, 39, 41, 42, 57 Egen note: Den ultrakorte danmarkshistorie fra Big Bang til ca (2 si.) Arcel, Nikolaj (instr.) En kongelig affære [spillefilm] To fotografier af lærerens oldeforældre og deres familier, ca Bjørklund, Oddvar m.fl. (red.) Politikens historiske atlas. København: Politikens Forlag, kort nr. 86 [Europa 1812], 87 [Europa 1815], 101 [Europa ] Eskildsen, H.C. m.fl Historisk verdensatlas. København: Gjellerup, 39 [Europa 1914] Andriessen, J.H.J Verdenskrig i billeder. Nærum: Aktium, udvalgte billeder Lindeberg, Lars De så det ske. København: Skrifola, 64 Kort over demokratiske, totalitære og fascistiske styrer i Europa i 1930 erne [http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/brummettconcise/chapter98/medialib/thumbs/ch31_727.html, Side 2 af 19

3 besøgt 26/9 2013] Ukendt forfatter Oprop! [kopi af flyveblad] Emkjær 2000[???]. Statistik over stikkerlikvideringer i Danmark Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund Grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime, s Folkekirkens dåbsritual, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni Mikkelsen, Poul Storgaard. Ritualteorier: Arnold Van Gennepe (c3697) og Jørgen Podemann Sørensen (c c1845). sportalen (Ibog) Systime. Sørensen, Jørgen Podemann (m.fl) Gads sleksikon. Ritual. s Nielsen, Kirsten Højstrup: Dåbens betydning (sportalen). Systime. (Videoklip) Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. Systime, s. 7-10, 13, 19-23, Mikkelsen, Poul Storgaard, Kristendom og en moderne dansk virkelighed, Systime. s Ludvigsen, Lise, De store kristne kirkesamfund, Teori om hellige rum og bygninger. Systime s Bjergager, Erik. Ritualernes genkomst Kristeligt dagblad, d Ludvigsen, Lise i det senmoderne samfund, Systime, s Biblen 1. Mos., 1-3 (Skabelsen). Den danske salmebog: Du gav mig o Herre en lod af din jord. Forman, Jens De kristnes religion. Systime, s Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger (historie: 14 uger) Identitetsdannelse i det senmoderne samfund Normer, roller, grupper, socialisation Primær og sekundær socialisering Anthony Giddens: det senmoderne samfund, udlejring af sociale funktioner, refleksivitet, adskillelse af tid og rum Etnicitet og nationalitet Side 3 af 19

4 Integration, assimilation, segregation Social lagdeling, socialgrupper Pierre Bourdieu: økonomisk, social og kulturel kapital Opøve kursisternes evne til at kombinere faggruppens viden og metoder Sætte fokus på forskellige livsanskuelser og deres betydning i historisk og aktuel sammenhæng Få kursisterne til at begynde at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Få kursisterne til at diskutere egne og andres kulturelle værdier i spændingsfeltet mellem nutidige og fortidige værdier Sætte kursisterne i stand til at anvende forskellige materialetyper som kildemateriale til belysning af faglige problemstillinger Det kristne menneskesyn (traditionelt senmoderne) Dåben (Ritual og ritualanalyse). Genrekendskab, kildekritik. Folkekirkens funktion, forholdet ml. kirke og stat. skritik. Videnskab over for religion. Samfundsudvikling. Kristendommens udvikling i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund med fokus på Danmark. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/kursistoplæg/projektarbejdsform/feltarbejde/infomationssøgning Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + Afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 4 af 19

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 2 Indhold Demokrati og diktatur Bender, Karl-Johan og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigsperioden og 2. verdenskrig , Munksgaard, 1993: Lov til overvindelse af folkets og statens nød af , Forordning fra retspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, , Forbud mod Tysklands socialdemokratiske parti , Lov imod nydannelse af partier af 14. juli 1933, Lov vedrørende det Tyske riges statsoverhoved af Hammer, Kureer, Lundgren: C, Systime, 2007, s Politiken, : Krigens smadrede fjæs, dødedansen efter 1. verdenskrig fortsætter i fransk litteratur i dag. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorien i korte træk. København: Gyldendal, 20-28ø Bryld, Carl-Johan Verden før 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 1 [afsnittene fra starten til Hellenernes land, Den græske polis, Samfundet i Athen, Tyranni, aristokrati, demokrati, Athens demokrati samt Det antikke Grækenland og eftertiden ] 7 [afsnittene fra Den franske enevælde model for Europa til Frankrigs militærmagt, England det indskrænkede kongedømme, De engelske naturretsfilosoffer, De tre store, kilderne Ensretning eller tolerance, Ophævelsen af protestanternes frihed i Frankrig, Den engelske navigationslov, Adam Smith om guld og sølv, Montesquieu, af Om Lovenes Ånd og Fyrstebilleder samt tidstavlen]. 8 [afsnittene Stændersamfundet, Stænderforsamlingen bliver nationalforsamling samt tidstavlen] Den franske erklæring om menneskerettigheder (uv.vuchorsens.dk/jh/filosofi/docs/menneskeretserklæringer.doc) Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S. Kapitlerne 2 [afsnittene fra starten til Krisen løber løbsk, fra Freden: Ideer og virkelighed til Versaillestraktaten samt Vurderinger af Versailles-freden ] 3 [afsnittene fra starten til Etpartistyre, og fra Stalinismen og Sovjetunionen til afslutningen] 4 [afsnittene fra starten til Fire økonomiske faser , Verdenskrisen 1929, Politisk polarisering, fra Tyskland: Weimar-republikkens svaghed til Appel til småborgerskabet samt fra Vejen mod holocaust til Kan man lægge historien bag sig? ] Bender, Johan Imperialismen og 1. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilde 59 Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 11, 32, 33, 34, 36, 49 og 50 Side 5 af 19

6 Billeder af tyske frimærker fra Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Biblen: (http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline ) udgiver: Bibelselskabet. - Mos. 12, 1-3, Abrams udvandring til Kana ans land - Mos.17, 1-10, Omskærelse - Mos. 12,1-20 Påske og usyrede brød - Mos 19,5-8 Åbenbaringen på Sinaj og 2. Mos. 20, 20, Mos 35,1-3 Overholdelse af sabbatten - Samuel 7, 1-29 Natans forjættelse til David Weinholt, Karin, (1997). Jødedomme en udfordring. Gyldendal Undervisning. s. 155 uddrag af Attenbønnen lovsigelse 14 og 17. Arendt, Niels Henrik (1981). og dialog, fra afsnittet: Kirke og politik i Tyskland fra 1933 til i dag. Nyt Nordisk Forlag. s15-18, 24-25,28-32 samt: - Tekst3 Nazismens religiøse program - Tekst 4 Moral og religion - Tekst 5 ens folkeopdragende og statsbærende funktion - Tekst 8 Blodets renhed som Guds mål. - Tekst 14 Ansbach-erklæringen - Tekst 16 Fra Barmen-erklæringens indledning - Tekst 17 Troskabseden til Hitler - Tekst 18 Nazismen som afguderi Mikkelsen Poul Storgaard (2008). Den optimale behandling. Systime s Bertelsen, Jens Thodberg (m.fl.) (1998). en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal Uddannelse. s Sterilisation og euthanasi - (fra Folkedrab.dk) - Von Galens protest (fra Folkedrab.dk) - Nielsen, Boile (1982). Etiske problemer og ideer. Gad: - Tekst 1 Rudolf Höss: Kommandant i Auschwitz s Side 6 af 19

7 - Tekst 5 Hurwitz: Dommen i Nürnberg s Hvordan kunne de gøre det? moral og intention hos gerningsmænd under Holocaust. (Fra Folkedrab.dk ) Steens, Jørgen. Kristeligt Dagblad. Efter Holocaust: Hvorfor Gud? d (Om mindesmærker - Auschwitz-Birkenau). Supplerende: Sabinsky, Sonja. Jyske Vestkysten, Dødsenglen og de syv dværge, d Auschwitz-dag Der skal fortælles om rædslerne (artikel om ofre for holocaust) Fællesfagligt Bender, Johan Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig : Belyst ved kilder. København: Munksgaard, kilderne 33 og 37 Lausten, Martin Schwarz Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Anis, De danske biskoppers hyrdebrev af 24. marts 1943 Billede af jøder i en hollandsk transitlejr. Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger (historie 15 uger) De politiske ideologier Demokrati og menneskerettigheder Statsmagtens tredeling Indirekte og direkte demokrati Parlamentarisme FN-charter om menneskerettigheder Politiske partier Folketing Regering At sætte kursisterne i stand til at anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i fagrelevante sammenhænge tænke videre over mennesket som historieskabende og historieskabt sætte viden om begivenheder i fortiden i relation til den nutid som de lever i Side 7 af 19

8 Jødedom (historie, tro og praksis) Nazismens forhold til religion Civilreligion Etik Det onde Erindringskultur Religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/informationssøgning/fremlæggelser. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt/feltarbejde. Side 8 af 19

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Kildekritik og historieteori Carl-Johan Bryld 2010: Verden i dansk perspektiv. Aarhus: Systime A/S, afsnittet Kildeanalyse, let omarbejdet af læreren (CSI) Paludan, Helge m.fl. (red.) Kildekritisk tekstsamling. Århus: Jysk selskab for historie, , , 240, 242, , , , 262. Delforløbet fandt sted kun i historie. Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger Sætte kursisterne i stand til at kunne anvende kildekritik og historisk metode i vurderingen af en historisk problemstilling (Bruno Topff og den mulige republik i Sønderborg, november 1918) reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende kunne skelne mellem beskrivelse og vurdering og at kunne identificere de værdier som ligger til grund for egne og andres udsagn argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag. Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/informationssøgning/fremlæggelser/par- og gruppearbejde. Side 9 af 19

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold opgave Kursisternes selvfundne materiale til den enkeltes valgte opgaveemne Delforløbet fandt sted kun i historie Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 uger At sætte kursisterne i stand til at udvælge et emne inden for den historiske fagkreds, søge og indhente baggrundsmateriale om dette emne og at formulere spørgsmål til det indhentede materiale at formulere sig på skrift med anvendelse af faglige termer at anvende kildekritik og historiefaglige metoder i behandlingen af det indsamlede materiale Skriftligt arbejde Side 10 af 19

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 5 Indhold Det gode samfund: Velfærdsstaten Bencke og Schmidt: Danskerne og samfundet, Columbus, 2008: s Jyllands-Posten, : Fakta: Det vil regeringen bruge statens penge på i Politiken, : Vestager har indledt opgøret med den universelle velfærdsmodel (af Mia Amalie Holstein, chefkonsulent ved Cepos). Dr.dk, Deadline, : Interview med Kristian Jensen (V), Henning Hyllested (Ø) og Robert Nielsen. Vært Nynne Bjerre Christensen, Youtube-klip. Grubb, Ulrik m.fl Overblik: Verdenshistorie i korte træk. København, Gyldendalske Boghandel, kapitlerne 2, 4 og 5 Damsgaard-Hansen, Aksel Athen: Et demokrati i oldtiden. København: Gyldendal, 7-9 Damsgaard-Hansen, Aksel Det athenske demokrati. København: Gjellerup, sp ø, 86n-87m, 109n-110 Homer Iliaden & Odysseen. København: Museum Tusculanums Forlag, 5-8 Film: The Dark Ages. Film: Luther (2003) 123 min. instrueret af Eric Till. Lausten, Martin Schwartz (1999). Kirkens historie i Danmark: pavekirke, kongekirke og folkekirke. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. s Poulsen, Allan og Jakob Schow-Madsen (2006). Kristendommen i nutid. Gyldendal. s , samt T49 og T50 s Biblen: - udgiver: Bibelselskabet: - Markus kap Esajas 52,13-53,12: Herrens lidende tjener - Daniel 7,13-14: Synet om de fire dyr. Side 11 af 19

12 - Lukas 2,1-20: Jesu Fødsel. - Markus 1,1-15: Johannes Døber i ørkenen. - Markus 8, 27-34: Peters bekendelse. - Johannesevangeliet 1,1 + 1,14: Ordet. + 3,16 Jesus og Nikodemus. - Apostlenes gerninger 1,9-14: Jesu himmelfart. - Apostlenes gerninger 2,1-13: Pinsedagen. - Apostlenes gerninger 2,37-3: Den første menighed. - Lukas 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner. - Matthæusevangeliet 5,43-48: Om fjendekærlighed. - Matthæusevangeliet 22,34-40 Det største bud i loven. - Markus 11,1-11: Indtoget i Jerusalem + 11, 15-18: Tempelrensningen Larsen, Kurt E. Kristeligt Dagblad. Velfærdsstaten udspringer af kristendommen. d Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Den Danske Salmebog (1986). Nadverritualet. Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Kirsten Højstrup Nielsen: Dåbens betydning - (klip) Fællesfagligt materiale til projektarbejde Omfang Damsgaard-Madsen, Aksel, 1970: Det athenske demokrati. København: Jul. Gjellerups Forlagsaktieselskab, sp. 100 Jørgen Mentz: Kirke og kultur i højmiddelalderen, Gyldendal, 1976, s Kristendommens omsorgshistorie, : Charlotte Kragh Vestergaard Danmarks Statistik 65 år i tal siden 2. verdenskrig, s : Offentlige udgifter, skattetrykkets fordeling på skattearter, offentlige udgifter, skattetryk (tabeller) Kristeligt Dagblad, : Vores trygge velfærdsstat er nu alvorligt truet (uddrag) Kristeligt Dagblad, : Velfærd er også hårdt arbejde RB Børsen : Danmark/DØR: Risiko for fortsat lavvækst i uger Særlige fokuspunkter Velfærdsstat Velfærdsmodeller Side 12 af 19

13 Det civile samfund, stat og marked Økonomisk-politiske målsætninger Arbejdsløshed og bekæmpelse af samme Finanspolitik Velfærdsstatens udfordringer: ældreklemme, individualisering, individuelle behov, integration, omkostningsklemme At sætte kursisterne i stand til at perspektivere begivenheder i relativt fjern fortid til nutidige hændelser og fænomener at rette opmærksomhed mod mennesket som historieskabende og historieskabt at diskutere nutidige værdier i kontrast til fortidige værdier Væsentligste arbejdsformer ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien Næstekærlighed Kristendommens grundlæggelse Reformation Folkekirke Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/anvendelse af historiefaglige redskaber/par- og gruppearbejde/informationssøgning. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 13 af 19

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 6 Indhold Områdestudium: Indien Brimnes, Niels: Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati, Systime, : s , s Børsen, : IT-outsourcing rammer Bangalore som boomerang. Information, , Ny indisk regering privatiserer i jagten på vækst (af Michael Breinhild Johansen) Kristeligt Dagblad, , Købedygtig middelklasse på vej i Indien (uddrag) Faktalink, BRIK-landene de nye økonomier, s DR.DK, Undervisning, samfundsfag, tema: De kasteløse i Indien. Brimnes, Niels Indiens historie efter 1739 fra britisk koloni til verdens største demokrati. Aarhus: Systime, 9-51m, 53m-62, 66-69n, 73-76n. Kildetekster 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Andreasen, Esben (m.fl) og kultur en grundbog. 2. udgave. Systime. s Andreasen, Esben Mennesket og magterne en grundbog til religion. Gyldendal Uddannelse. - T3 Skabelsen (Vedaerne) - T6: Atman - T7 Samsara - T8 Karma - T9 Forholdet til kroppen og det forgængelige - T11 Bhagvadgita Astrup, Majken. Information. Danske tamiler foretrækker kasteægteskab Jarlner, Michael. Politiken. Massevoldtægt kan blive starten på et indisk forår Abel, Guxi Maria (2010). Om religion og tradition i et globaliseret Indien. Systime (ibog), Purusha-hymnen (Rig veda X 90). Poulsen, Allan (2012). Hinduismen, Ghandi: Om Bhagvadgita. Systime, s Mikkelsen, Poul Storgaard. sportalen. Systime, (ibog) Klip: Side 14 af 19

15 - Srikanta S. Sarma og Krishna Sellaswamy: Udførelsen af puja (http://religion.systime.dk/?id=c2285 ). (11 min) - Mother Ganges (http://religion.systime.dk/?id=c4738 ) (4 min) 5 skarpe om Hinduisme (DRK 2014). (19 min) Himlen over Danmark Gudinden og teenageren (DR) (29 min) Anne på herren Mark: Hinduerne (TV2-Fyn 2011). (10 min) Arjuna reveals his divine self to Arjun on the battlefield, Mahabharat (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=qqphcipnlpu (6 min.) Supplerende: Omfang Særlige fokuspunkter 8 uger De politiske ideologier Planøkonomi, liberal økonomi, liberale reformer BRIKS-lande BNP, GINI, HDI Globalisering, outsourching De kasteløse Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng Koloniseringen af Indien Det Britiske styre Gandhi Politiske partier Udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænomener. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng. Hinduisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med diskussion/gruppediskussioner/kursistpræsentationer/anvendelse af fællesfaglige redskaber/informationssøgning. Side 15 af 19

16 Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 16 af 19

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 7 Indhold Globalisering og kulturmøde Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet, Grundbog til samfundsfag C, Columbus, 2008: s , s , s , s Hammer, Kureer og Lundgren: C, Systime, 2007: s Rose, Flemming: Tavshedens tyranni, Jyllands-Postens Forlag, 2010, s Menneskerettigheder, en grundbog, Gyldendal, 1997: Grønjakkesagen. Politiken, : Europæisk islam er en mega succes (interview med Tariq ramadan) EU-borgere får brev om børnecheck Venstre: regeringen bør tage børnecheck til domstol, Så skete det: Regeringen i mindretal om børnecheck, echr 191 (2014), S.A.S. v France, : Tid til at stå fast, Foredrag ved filosof Maziar Etemadi om ytringsfrihed og islam, Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime A/S, kapitel 12 ibid, kapitel 2 (kilden Versaillesfreden ), kapitel 12 (kilderne Rom-traktaten 1957, Maastrick-aftalen 1991 og Polens udenrigsminister om NATOmedlemsskab, maj 1996 ) Folkebevægelsen mod EF/EU: Den tidlige EU-modstand (http://www.leksikon.org/art.php?n=825) Hvordan kom Danmark med i EF? (http://www.euoplysningen.dk/spsv/off/alle/54/) Film: Empire of Faith. Part 1 (BBC) Steffensen, Jens, M. Islam fra beduinkult til verdensreligion s. 7-17, Systime Forman, Jens. Muslimernes religion tro praksis og sharia. Systime, s , 29-35, 42-44, 49, 55-56, , T22: Renselse Side 17 af 19

18 T25: Fastens betydning T28: Jihad-former T29: Osama bin Ladens krigserklæring T32: Den genfødte elsker regler. s T33: Regler er ikke så vigtige. T37: Tariq Ramadans råd til samarbejde i Danmark. T38: Interviews med Ramadan Wulff Pedersen, Edvard. Islam tekster og stemmer fra den muslimske verden. Gyldendal, T2: Hvad betyder Islam. Koranen Uddrag af Sura 57 Jernet, samt uddrag af Sura 22 Valfarten. Kittir, Deniz. Klassisk og moderne islam. Systime s , , Lenti, Camilla. Hvad er euroislam?, Kristeligt Dagblad, 4. maj Film: Hajj-Journey of a lifetime. BBC, Al-Bukhari. Hadith. Almisse. Østergaard, Kate. Danske verdens religioner Islam. Gyldendal Sheikh, Jakob. Fra barndommensgade til kalifatets frontlinje Politikken. d Omfang Særlige fokuspunkter 9 uger Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst. ers samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Formativ periode De fem søjler Side 18 af 19

19 Idealtyper Islam i Danmark Jihad Fordybelse i et historisk set snævert emne (EF/EU) Skærpelse af kursisternes evner til kildekritisk behandling af udleverede materialer Perspektivering af hændelserne i EF/EU til øvrige begivenheder i tiden Globalisering - menneskerettigheder (herunder ytringsfrihed, Charlie Hebdo og angrebet i Købehavn) - Den europæiske menneskerettighedskonvention og domstol - Menneskerettigheder ifølge islam Cairo-erklæringen - Euroislam - Hizb-ut-tahrir - Islamisme - EU: liberalisering og velfærdsydelser: børnecheck - Kulturmøde og kulturkonflikt Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/styret informationssøgning/projektarbejdsform/par- og gruppearbejde/fremlæggelser/aktiv brug af Fronter Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, fremlæggelser + afsluttende fællesfagligt projekt. Side 19 af 19

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juli 2013-2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF C/B Jens Overgaard,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion B Karianne Eggen Kristensen RelB/3b, 3c,3d,3i, Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF Nørre Nissum, VIA UC Uddannelse HF Fag og niveau Kultur og samfundsfagspakken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere