PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD"

Transkript

1 BØLGEBRYDEREN PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD 02/2012 I dette blad kan du bl.a. læse om Ændring i Ferieloven TR seminar FTF konference om psykisk arbejdsmiljø og meget mere.

2 INDHOLD I DETTE NUMMER: Lederen....3 Hvem er din tillidsrepræsentant....4 Valg til Codans bestyrelse Medlemsarrangement er Opsigelsesvarsler Timeindberetning til SKAT..11 Løsning/Opgave Bølgebryderens redaktion: Christian Sletten Lise Bergmann Gitte Moesgaard Bølgebryderen udgives af Personaleforeningen i Codan og udkommer ca. en gang i kvartalet. Indlæg, som ønskes optaget i bladet, bedes sendt til PF kontor GK 2. sal eller mail til Personaleforeningens bestyrelse: Kontakt Christian Sletten Formand CSL GK 2S Lise Bergmann Næstformand LBY GK 2S Elise Holm Kasserer EJA KT Bjarne Wyrwik Bestyrelsesmedlem BWY Pia Knudsen Bestyrelsesmedlem PKN GK D Joan Hausgaard Bestyrelsesmedlem JJN GK 9S Thomas Petersen Bestyrelsesmedlem TPT GK 13S Mohammed El-Subaihi Suppleant MOQ GK A Ole Thureholm Suppleant OTU GK 10S Gitte Moesgaard Jensen Sekretær GMJ GK 2S Tillidsrepræsentanter : Kontakt Lise Bergmann Eksped.sekr.-talsmand LBY GK-2S Brita Schultz Hansen BSH GK O Thomas Petersen DFL-Ungdom TPT GK 13S Rene Da Silva RDL GK A Mohammed El-Subaihi MOQ GK A Joan Hausgaard JJN GK 9S Pia Knudsen PKN GK D Anne Franck FRA GK D Pia Christensen PHW GK 10S Ole Thureholm Konsulent-talsmand OTU GK 10S Søren Rasmussen IT-faggruppetalsmand SRX GK A Elise Holm EJA KT Bente Ejsing BEE KT Kim Olsen Korff Autotaksator-talsmand KKF Spotorno alle Søren Schultz Stender SSS KT Bjarne Wyrwik Bygningstaksator-talsmand BWY Bjarke Gnistrup Bygningstaksator-talsmand BGN Michael Rasmussen Løsøretaksator-talsmand YMI

3 Fit 4 the future remember the presence. Ledere fra de forskellige sektorer i Codan er blevet bedt om at lave deep dives i deres områder. Det skal undersøges, hvor der kan spares og hvor meget. Gode råd til besparelser Hvis Codan skal fortsætte med at være selskabet med det bedste salgskorps - den bedste skade- og policebehandling og det laveste antal skader i forsikringsankenævnet, så er det pinedød nødvendigt, at vi har den rigtige normering af dygtige ansatte. Det går godt i RSA Scandinavia, og bundlinjeresultatet viser, at der tjenes hundredvis af millioner. Desværre forholder det sig således, at omkostningsniveauet er alt for højt i Codan sammenlignet med både Trygg/Hansa og flere af vores konkurrenter på det danske marked. Jeg synes, at det vidner om ansvarsbevidsthed når en ledelse stedse holder øje med omkostningsniveauet, men det skal naturligvis være inden for rimelighedens grænser. Hvis Codan skal fortsætte med at være selskabet med det bedste salgskorps indendørs såvel som udendørs den bedste skade- og policebehandling og det laveste antal skader i forsikringsankenævnet, så er det pinedød nødvendigt, at vi har den rigtige normering af dygtige ansatte. Hvis antallet af FTE (Full Time Employees) så viser sig at være en smule højere end RSA bryder sig om, eller end det er hos vores konkurrenter, så må vi undersøge andre muligheder for at sænke omkostningsprocenten, uden at skulle afskedige medarbejdere! Nedenfor følger 8 forslag til, hvordan omkostningsniveauet i Codan kan sænkes: 1. Fyr alle eksterne konsulenter 2. Afskaf dyre firmarejser. Hold video- og telefonmøder 3. Skær rapporteringen til RSA i London ned til et minimum 4. Afskaf lederbonus alle omfattes af den almindelige medarbejderbonus 5. Afskaf dyrt freelance arbejde lad egne ansatte klare opgaverne 6. Optimér IT så det ikke tager 15 min. at starte Pc en om morgenen 7. Minimer antallet af interne flytninger 8. Minimér antallet af projekter Hvis ledelsen ønsker at høre mere om vores forslag, så er vi naturligvis altid klar til at mødes med dem. Hvis de mener, at de kan klare sagerne uden konstruktive forslag fra Personaleforeningen, så er vi fortsat med til ledelsens informationsmøder om Fit 4 the future, ligesom vi altid er med ved bordet, når et eller flere af Personaleforeningens medlemmer bliver berørt på deres løn og ansættelsesmæssige vilkår. Rigtig god og solrig Sommer det har I fortjent. Hej Christian 3

4 PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER VOR TIDS UDFORDRING Vores hovedorganisation FTF Funktionærers og Tjenestemænds Fællesforbund -afholdt offentlig høring med denne overskrift den 22. maj På mødet fremlagde FTF resultatet af den nyeste undersøgelse af deres medlemmers psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø er en af vor tids helt store udfordringer. Men indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø halter stadig langt efter indsatsen mod dårligt fysisk arbejdsmiljø. FTF ønsker, at indsatsen for fysisk og psykisk arbejdsmiljø skal ligestilles ved at bringe indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø på niveau med indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø. Det er det ikke i dag. Vi kan bare se i Codan. Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) tager sig af det fysiske arbejdsmiljø, medens det psykiske arbejdsmiljø varetages af tillidsrepræsentanterne (TR). Det ville være naturligt, at AMR varetog alle henvendelser om arbejdsmiljø fysiske som psykiske. Men sådan er det ikke aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger. I yderste konsekvens er det også problematisk, at Arbejdstilsynet kan give påbud og bøder for overtrædelse af reglerne om det fysiske arbejdsmiljø, men ikke har samme muligheder på det psykiske område. Det er tankevækkende, at i 2010 var antallet af førtidspensioner 2,5 gange større end i Førtidspensioner koster samfundet 55 milliarder kroner om ordet. Bente Sorgenfrey (formand for FTF) kom direkte fra de opstartede trepartsforhandlinger, hvor målet er at finde 4 milliarder. Det er i den forbindelse, at regeringen vil sløjfe to ferie- eller helligdage. Kan vi blot undgå 10 % af førtidspensionerne, har vi sparet 5,5 milliarder. Så selvom indsatsen eventuelt vil koste lidt, er de 4 milliarder helt sikkert hjemme. I den forbindelse er det også tankevækkende, at den timelønnede arbejder vil få fuld kompensation for de ekstra timer, medens de månedslønnede ingen kompensation får. FTFs undersøgelse viser, at 60 % af deres medlemmer føler et øget krav om tempo i arbejdet. En stigning fra 54 % på få år. DFL s medlemmer ønsker mere frihed, ikke mindre. Mange er glade for vores fridag efter Kristi Himmelfartsdag, som vi forhandlede os til i Andre resultater af undersøgelsen: På 5 år er sygefraværet steget fra 7,0 til 7,7 dage Antallet af dage, hvor medlemmerne er gået syg på arbejde er steget fra 4,5 til 4,8 dage Cirka 20 % af fraværet skyldes helt eller delvist det psykiske arbejdsmiljø Cirka 9 % af medlemmerne er stressede Cirka 10 % er udbrændte Jo dårligere psykisk arbejdsmiljø jo mere stress og udbrændthed I Personaleforeningen er arbejdsmiljøspørgsmål et fast punkt på de månedlige bestyrelsesmøder. Og ikke mindst symptomer på muligt dårligt arbejdsmiljø har vi fokus på. I øjeblikket drøfter vi med Codan, hvornår mængden af kundehenvendelser pr. telefon og mail vil kunne påvirke den enkelte medarbejder. Dette har især betydning for afdelinger med mange telefonhenvendelser. Tekst: Ole Thureholm 4

5 Medlemsarrangement i Aalborg Den 12. marts havde vi sat tid af til forkælelse på Aalborg kontoret. Vi mødtes i kantinen kl til en lille forfriskning og lidt snacks. Kl gik vi samlet til Kosmetologskolen, hvor de stod klar til at modtage os. Vi havde på forhånd bestilt, hvilken behandling vi ønskede. Vi blev placeret i en lang række og havde mulighed for at snakke lidt sammen under vejs, så det var rigtig hyggeligt og en super dejligt behandling. Kl var vi alle færdige og i hast gik vi til en af byens gode gourmet restauranter - Restaurant Mest, hvor vi havde bestilt bord. Det var et hyggeligt sted, hvor vi straks følte os hjemme og snakken gik. Vi fik en stor madoplevelse med en 3 retters menu med tilhørende vine - der blev virkelig kræset for os. Da det var arbejdsdag næste dag og nogen havde langt at køre, sluttede vi kl Tak til Personaleforeningen for tilskuddet til denne aften. Vi håber, vi kan gentage et lignende arrangement en anden gang. Mange sommerhilsner Tove, Lisa, Dorte, Ingerlise, Louise, Ingerlise og Jelva DFL og Personaleforeningen i Codan får ny hjemmeside I slutningen af juni lanceres DFL s nye hjemmeside og dermed får hver personaleforening under DFL også sin egen hjemmeside. Det glæder vi os til her i Personaleforeningen i Codan og vi håber, at vi med denne hjemmeside kan give vores medlemmer en hurtig og målrettet kommunikation, som samtidig vil være en nem og tilgængelig base for vores medlemmer til at søge oplysninger og kontakt info. Vi begynder arbejdet med at lægge indhold på hjemmesiden henover sommeren. Har du ønsker eller ideer til indholdet, kan du maile til: 5

6 Seminar 2012 for tilidsrepræsentanterne i Codan På det årlige seminar for tillidsrepræsentanterne i Personaleforeningen i Codan var der den traditionelle spørgerunde med HR chef Poul Hansen og Forhandlingschef Sofie Plesner. Vores medlemmer havde i år flg. spørgsmål, som Poul og Sofie besvarede på seminaret. Spørgsmål Hvornår får vi Timebank i Codan? Kunne være at man skulle bringe bemandingssituationen op i UW, hvor der jo tages UW'ere fra teknisk UW til Trading UW, uden at 'hullerne' fyldes ud, og i Trading er der jo i høj grad opgaver, som ikke tidligere var varetaget af UW'ere, hvorfor det faktiske antal UW-ere eller i hvert fald timer brugt på UW-arbejde er reduceret. Er det fordi man allerede er ved at tilpasse organisationen til Tia, eller forventes der opnormeringer i god nok tid til at efterår og vinter ikke skaber endnu voldsommere flaskehalsproblemer end vi allerede ser. (Jeg synes det af og til virker som om at ressourcerne til projektrelaterede stillinger og ekstra beslutningstagere på ledelsesniveau synes næsten uudtømmelige, hvorimod at ressourcer til producerende hænder virker som et større problem. Derudover er der enormt meget overlap i forhold til beslutningstagere, hvilket kan gøre vejen til en beslutning meget lang). Hvad kommer den øgede regionale beslutningskompetence til at betyde for os? Det kunne være interessant at få lidt flere ord på hvad det konkret forventes at få af betydning for os i DK og selvfølgelig specielt i UW, betyder det f.eks. ændringer i licenser og forretningsgange, mere produktudvikling etc?? Hvilken omkostningspct. har vi i Codan, og hvor meget af den kommer fra TIA projektet. Hvordan er status for "Fit for the Future" i de enkelte områder, og i den forbindelse har det betydning for personalesituationen? Jeg er selvsagt meget tilfreds med punktet omkring kontroller og det commitment, der nu er givet, i forhold til at vurdere nødvendigheden af kontrol. Derudover glæder det mig at der i Simon Lees skriv lægges op til at bruge hinanden bedre på tværs af organisationen, deltagelse i TA (Technical Academy) er jo en måde at skabe netværk, men hvilke øvrige tiltag sættes i værk for at sikre at vi bruger hinanden til gavn for vores kunder - for jeg er overbevist om at vi har produkter på hylderne andre steder i RSA, som i en fordansket udgave vil kunne komme vores kunder og selvfølgelig også os selv til gode, idet et unikt produkt jo altid er en god indgangsvinkel til en kunde.) Svar og kun for flextidsansatte Fit 4 the Future handler ikke kun om personaleomkostninger, men alt gennemgåes f.eks. arbejdsprocesser og systemer. Det er en balance, hvor man ikke vil mande op, hvis man risikerer senere at skulle afskedige. Derfor har nogle ledere valgt at køre med underbemanding i en periode. TIA medarbejdere erstattes ikke som udgangspunkt, da disse medarbejdere returnerer til adelingerne, når projektet er afsluttet. Egne folk frem for udefra. Span of control: ledere skal have 8-12 medarb. i snit. F4F betyder også færre ledere. Er udenfor HR s område. Spørg i UW Erhverv DK. Er udenfor HR s område. Spørg i UW Erhverv DK. 21,5 % - TIA har pt. en afskrivningsprocent på 0,5% Privat har gennemgået deres proces og Erhverv er i gang. Fit 4 the Future dækker ikke kun personalemæssige resourcer, da der også kigges på systemer og processer. Forventes implementeret i Er udenfor HR s område. Spørg i UW Erhverv DK. 6

7 Spørgsmål Er der noget nyt om flytning/hovedkontor? Ros herfra fordi der blev taget hånd om de lange køer ved kaffeøen samt til Sundhedsugen Vil godt høre lidt til overenskomstforhandlingerne for os konsulenter. Når de at komme på plads så vi også får vores regulering 1.7? Diskuterer I en form for timebank også for konsulenter? Hvad er omfanget af sygefravær, og er sygefraværet faldende? Hvor stor var personale omsætningen i 2011 sammenlignet med tidligere år? Er omsætningen væsentlig større i nogle afdelinger frem for andre? Er det ansat flere medarbejdere / kolleger uden direkte kundekontakt gennem de sidste år i forhold til tidligere? Vokser antallet af ansatte i stabsfunktioner? Medvirker HR ved flere sager om utilfredshed med bonus for år 2011 end for tidligere år? Vil Codan ændre spørgsmål Q10 i pulsen / Gallup til dansk mentalitet? (Q10; jeg har en af mine bedste venner på min arbejdsplads) - man får jo svar på det, man spørger om. Gennemgang af bonus program 2012 Hvorfor har Codan berøringsangst overfor at aftale grundlag for betaling af overarbejde til konsulenter og taksatorer ved vejrligs situationer? Når man har fået sit bonusbrev - beløbet stemmer så ikke overens med ens lønseddel. Der er en rimelig stor forskel i beløbene - hvorfor får man ikke meddelelse om at ens bonusberegning er forkert? det syntes jeg man burde og så få et brev om at man har lavet en regnefejl (fra kr. ca til ca. kr ) I forbindelse med fyringer i Bogholderiet, har vi hørt tale om, at årsagen skulle være out-sourcing af arbejdsopgaver til Norge? Hvad er årsagen til dette? og er der yderligere outsourcing på vej? Jeg har lige været inviteret til Senior seminar i SEB og da fik jeg besked på af HR at jeg skulle bruge en feriedag? Men for et par år siden var nogle af mine kollegaer som nu er gået på pension på lignende kursus, men det skulle bare betragtes som kursusdag, kan det passe at vi selv skal bruge feriedag??` Svar Info forventes udsendt efter sommerferien pt. ingen endelig beslutning taget endnu. Der er fokus på Work Life Balance i Codan Nej, det ikke nås til Nej ikke pt. Timebank gælder først og fremmest flekstidsansatte Seneste tal på 2,1% viste det laveste sygefravær siden 2008 og nu er der ligevægt mellem mænd og kvinder. For % og branchen var 10%. I % bl.a. pga. IT outsourcing. Vi ligger lidt over branchen pga. de unge i Mødebooking. Kender ikke eksakte tal, men Fit 4 the Future kigger på alt og alle også f.eks. backup funktioner. HR har ingen sager Næste gang kommer der en hel ny måling med nyt spørgeskema Kan læses i Personalehåndbogen og på HR Portalen Der er en dialog med PF og desuden møder med ledelsen, så man kan være på forkant. Enig i, at nyt brev med korrekt beløb burde fremsendes. Opgaverne blev flyttet til Sverige, da BASWARE er automatiseret og der sidder flere ansatte i Sverige til at udføre opgaverne. Det er ingen outsourcing, men effektivisering, som koster ansatte i DK og N. Seminaret afholdes i SEB regi, derfor skal man selv betale tiden. 7

8 Noget jeg længe har været træt af er de rygerer der står ved vareindleveringen og det er jeg ikke ene om dørene står tit åben og der er gennem træk så der stinker af røg på Irma gangen og helt ned af den lange gang til omstillingen. Mon ikke man skulle stramme lidt op på rygepolitikken og sige der må kun ryges i rygegården til dagligt oplever man rygegården næsten er mennesketom og det er jo en facilitet til rygere. Enig i, at rygegården skal benyttes. Da flere har gjort opmærksom på, at der mangler halvtag ved regnvejr i rygegården, vil HR tage dette op med Facility Management. Udover spørgerunden med HR ledelsen blev der på seminaret arbejdet med tillidsrepræsentantens rolle og opgaver, valg og struktur for tillidsrepræsentanternes områder, medlemsservice og dagligdagen hos Codan. Det årlige seminar for tillidsrepræsentanterne giver således et solidt grundlag for Personaleforeningens arbejde det kommende år og er desuden et meget vigtigt forum for erfaringsudveksling mellem tillidsrepræsentanterne. Tekst. Gitte Moegaard Udover spørgerunden med HR blev der på seminaret arbejdet med tillidsrepræsentantens rolle og opgaver, valg og struktur for tillidsrepræsentanterne, medlemsservice og dagligdagen hos Codan. Tekst: Gitte Moesgaard 8

9 Nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget regeringens forslag til ændring af Ferieloven, således at lønmodtagere under visse betingelser kan opnå ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge under deres ferie. Hovedreglerne for lønmodtagere, der har optjent 25 feriedage er: - Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret (behøver ikke være på samme ferie). Retten kan derfor opnås fra og med 6. sygedag. - Lønmodtageren skal efter selskabets almindelige regler - giver meddelelse til arbejdsgiveren om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Meddelelsen skal gives fra 1. sygedag uanset, at retten til erstatningsferie først opnås fra og med 6. sygedag. - Medarbejderen skal selv skaffe og bekoste lægelig dokumentation for sygdommen og uarbejdsdygtigheden uanset, hvor man er henne på ferie. Medarbejderen skal skaffe dokumentation fra 1. sygedag. Det er dog ikke forbudt for en arbejdsgiver at afstå fra at kræve lægelig dokumentation, da man altid kan vælge at stille lønmodtageren bedre end loven foreskriver. - Har medarbejderen ikke optjent ret til fuld ferie (25 dage) får man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage (har man f.eks. ret til 15 feriedage får man ret til erstatningsferie efter 3 sygedage). - Kan erstatningsferien på grund af sygdom eller anden lovlig feriehindring ikke nå at blive afholdt inden ferieårets udløb, kan lønmodtageren vælge at overføre dagene til det følgende ferieår eller at få pengene udbetalt. En lønmodtager, der ønsker at påberåbe sig sygdom i ferien, vil således selv skulle fremskaffe en lægeerklæring, der opfylder betingelserne om dokumentation for uarbejdsdygtighed i Danmark, og betale de hermed forbundne udgifter. De nye regler trådte i kraft fra 1. maj

10 Vores inspirerende nabo Det er en daglig glæde hele året for Codans medarbejdere på Gl. Kongevej at have Skt. Jørgens Sø som nabo. Vand virker afstressende og inspirerende og derfor er synet af Skt. Jørgens Sø især for dem med kontor til søsiden en daglig fryd for øjet. Allermest givende er Skt. Jørgens Sø, når vi bruger den aktivt. Hver dag er der en stor del af Codans medarbejdere, der lægger vejen forbi søen det kan være på ud- og hjemturen, en frisk gåtur efter frokost eller sågar frokostpause ved søbredden eller i forbindelse med kreative walk&talk møder. Allersmukkest er Skt. Jørgens Sø i den årlige motionsuge, hvor Codans lilla farve blander sig i hobetal med søens grønne og blålige farver. Hvor er vi heldige at have en nabo så inspirerende og sundhedsgivende på både det mentale og fysiske plan og dermed bidrager til både det fysiske og psykiske arbedsmiljø. Men hvad ved vi i grunden om Skt. Jørgens Sø? Det område, som i dag udgør Søerne, lå oprindeligt som en lang ådal i en bue uden for byens volde. I den tidlige middelalder havde man behov for et vandløb til mølledrift, hvorfor man opdæmmede vandet i ådalen og derved skabte Peblinge Sø. Efter Københavns belejring i 1523 ønskede man at udvide voldgravene for at styrke byens befæstning. Dæmningen ved Peblinge Sø blev forhøjet, og en ny dæmning - Sortedam - blev anlagt, hvorved Sortedams Sø blev dannet. I begyndelsen af 1600-tallet opstod også Sankt Jørgens Sø som følge af yderligere opstemninger. Herved kunne voldgravene mellem voldene og søerne oversvømmes i tilfælde af angreb. I midten af 1800-tallet blev Peblinge og Sortedams Søer opgivet som vandreservoirer pga. dårlig vandkvalitet. I stedet tog man Sankt Jørgens Sø i brug, der i den forbindelse blev gravet ud til den form, den har i dag. Sankt Jørgens Sø havde en central rolle i Københavns vandforsyning frem til 2. verdenskrig og fungerede som reservereservoir frem til Søerne udgør i dag et fredet område. Man kan komme fra den ene ende af København til den anden ved at køre eller gå langs søerne. Sankt Jørgens Sø har sit navn fra et spedalskhedshospital, Sankt Jørgens Gården, der fra 1261 eller tidligere og frem til 1524 har ligget i nærheden af den nuværende sø. Sankt Jørgen er det danske navn for Sankt Georg, der blandt mange andre egenskaber er skytspatron/skytshelgen for de spedalske. Tilsvarende Sankt Jørgens Gårde eller Sankt Jørgens Hospitaler fandtes udenfor mange danske og nordiske byer. Stien langs Sankt Jørgens Sø hedder Svineryggen. Stien ligger på toppen af en dæmning, som folkeviddet tidligere syntes lignede ryggen på et svin, deraf navnet Svineryggen. Sankt Jørgens Sø består af to bassiner og strækker sig fra Gammel Kongevej ved Planetariet til Kampmannsgade og videre til Gyldenløvesgade Sankt Jørgens Sø er 4-5 meter dyb med skrå sider. De to øvrige søer er ca. 2,5 meter dybe med lodrette granitkanter. Sankt Jørgens Sø er en opdæmmet sø, og vandspejlet ligger højere end en del af omgivelserne. Dæmningen og stien på søens vestside (mod Frederiksberg) hedder Svineryggen, og stiens vestside er kommunegrænse. Den vestlige del af Kampmannsgade, som deler Sankt Jørgens Sø i to, fremstår som en vej mellem to dæmninger eller volde, og søen kan ikke ses fra vejen. Vandet i de to Sankt Jørgens Søer er forbundet med rør under vejen. 10

11 LØSNINGEN til den seneste opgave i Bølgebryderen 1/2012, som lå i den mellemsvære kategori er: 3 Vi siger tillykke til de 3 vindere af et gavekort på kr. 500, som er: Tobias Gersel, Søren Rydahl Christensen og Hanne Salling Vinderne bliver kontaktet direkte - så aftaler vi, hvortil gavekortet skal udstedes. NY OPGAVE I en kurv med frugt er der 7 æbler mere end bananer og 5 appelsiner mere end bananer. Der er 2 pærer mere end ferskner og 2 appelsiner mere end pærer. Antallet af bananer og pærer er tilsammen 13. Hvor mange stykker frugt er der i kurven? Send løsningen på en mail til Gitte i Personaleforeningen senest den 1. oktober

12 Vi ønsker alle vores medlemmer en herlig, solrig, inspirerende, afstressende, kreativ, afslappende, aktiv, oplevelsesrig sommer Og nyd vores grønne, dejlige nabo, som er allerskønnest på denne årstid. 12

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere