Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012

2 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har været det i mange år. Udvikling i serverteknologi, professionalisering af processer, off- shoring og konsolidering i markedet har givet en støt faldende enhedspris. Dette til trods betaler mange virksomheder en pris væsentlig over markedsprisen for deres it- services. Figuren herunder viser, hvad en række kunder betaler for en given servertype som funktion af antallet af servere, de har outsourcet. Som det ses, er der meget stor varians i prisen, og ikke nogen sammengæng mellem størrelse og enhedspris. Vi har adskillige eksempler på kunder, der betaler 3-4 gange markedsprisen for en outsourcet server. Problemet er bl.a. manglende transparens i markedet, men også de mange forskellige måder aftaler kan indgås på, samt det faktum, at aftaler ofte ændrer sig i takt med at virksomhedens vilkår ændrer sig. Når en virksomhed indgår en aftale om leverance af driftsydelser, har den en legitim interesse i at sikre, at prisen er i niveau med markedsprisen. Undervejs i en aftaleperiode sker der ofte ændringer i form af tilføjelse af nye services og ændring eller ophør af eksisterende services. I disse situationer er det ligeledes vigtigt, at man løbende har pejling på aftalens pris i forhold til markedsprisen. Endelig skal man være opmærksom på, at aftaler næsten altid kan genforhandles i kontraktperioden selvom dette ikke er indskrevet i aftalen. Langt de fleste leverandører ønsker nemlig at bevare og udbygge relationen til deres kunder, og en åbenlys 2

3 overbetaling for standardiserede ydelser er sjældent et godt udgangspunkt for en længerevarende forretningsrelation. Svaret er benchmarking, hvor man sammenligner den konkrete aftale med datapunkter fra en række tilsvarende aftaler. Der skal foretages en normalisering af disse data i forhold til de parametre, der er afgørende for prissætningen, typisk forhold vedrørende omfang og Service Level Agreements. Zangenberg Analytics benchmarking Zangenberg Analytics tilbyder benchmarking af it- outsourcing aftaler og software kontrakter til en meget konkurrencedygtig pris. For kr. kan virksomheden få benchmarket op til 5 aftalekomplekser samt alle Microsoft og Oracle aftaler. Samtidig har virksomheden mulighed for at deltage i en benchmark- gruppe, bestående af virksomheder, der er i færd med at få gennemført en benchmark i den samme periode. Da driftsaftaler ofte er underlagt fortrolighedsklausuler, kan virksomhederne ikke uden videre vise dem til hinanden eller dele konkrete informationer om priser og vilkår. Samtidig vil en sådan direkte sammenligning ofte være uden større værdi, fordi aftalerne er indgået med forskellige SLA er, forskellige kontraktvilkår og andre forhold, der retfærdiggør forskellige i priser. Zangenberg Analytics vil nedbryde den enkelte virksomheds aftale og gennemføre to analyser: vurdering af aftalens overordnede priser i forhold til de mange hundrede datapunkter vi har i vores database. vurdering af aftalen i forhold til de øvrige medlemmers aftaler, idet der gennemføres en normalisering i forhold til de forhold, der har indflydelse på prisen. Zangenberg Analytics har opbygget en robust benchmarkingmodel, der fokuserer på netop de forhold, der har en afgørende indflydelse på prissætningen. Modellens elementer er opsummeret i bilag B. Som benchmarkkunde får man en tilbagemelding i forhold til generelle markedspriser og en tilbagemelding i forhold til den gruppe af virksomheder der indgår i benchmarkgruppen. Alle tilbagemeldinger vil være anonymiseret, så man ikke kan identificere andre gruppemedlemmer, men alene ser sig selv i forhold til den samlede gruppe. Modellens styrke er, at når man først en gang har fået gennemført en sådan gennemgang, vil gennemgange de efterfølgende år alene fokusere på ændringer, og vil kræve langt mindre arbejde. Zangenberg Analytics har gennem de sidste år endvidere opbygget en omfattende software- benchmark database, og vil i forbindelse med den første gennemgang også 3

4 kunne benchmarke en række software- aftaler. For mange af vore kunder har denne del alene haft en værdi langt over det betalte deltagelsesgebyr. Benchmarkgruppen vil mødes en gang om året, hvor Zangenberg Analytics vil give præsentationer om den generelle markedsudvikling og en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan optimere sine aftaler og styringen af aftalerne. Derudover vil der være mulighed for generel erfaringsudveksling medlemmerne imellem Deltagelse koster og inkluderer første års dataindsamling, nedbrydning og analyse af aftaler, en individuel tilbagemelding fra Zangenberg Analytics og deltagelse i seminar. Den efterfølgende årlige justering inkl. individuel tilbagemelding koster

5 Omfanget af benchmarken hvad er med? Aftalen omfatter en gennemgang af den enkelte virksomheds aftaler vedrørende outsourcet it- drift indenfor følgende områder: Drift af Windows servere Drift af UNIX servere Drift af Linux servere Helpdesk LAN Netværk fixed SAN Database- drift Applikationsdrift I forhold til definitionen af disse ydelsesområder lægger vi os op ad Gartners alment accepterede TCO- og konsensusmodeller, der klart beskriver, hvilke elementer der indgår i den enkelte ydelse. Uddrag af Gartners definitioner findes i bilag A. I det omfang den enkelte deltager ønsker det, vil der også (inden for aftalen og uden merpris) det første år kunne foretages en vurdering af licensaftaler for Microsoft Oracle (primært database- produkter) SAS IBM (udvalgte produkter) Endelig vil det være muligt at inkludere andre softwarekategorier, hvis mindst 4 deltagende virksomheder ønsker dette. Best practice og erfaringer I forbindelse med indsamling af data om den enkelte virksomheds aftaler vil Zangenberg Analytics interviewe nøglepersoner i virksomheden om erfaringer med leverandørstyring, SLA- opfølgning, aftaleindgåelse, kontraktstyring mm. Denne information vil blive anvendt i tilbagemeldingen til den enkelte virksomhed, hvor Zangenberg Analytics vil kunne pege på områder, hvor anvendelse af forskellige best- practices vil kunne styrke virksomhedens aftalehåndtering. Erfaringerne fra disse interviews vil også indgå i de præsentationer, der vil blive givet på de årlige seminarer, og Zangenberg Analytics vil være særlig opmærksom på sammenhænge mellem virksomheders praksis i leverandørstyringen, og de resultater de har opnået. 5

6 Processen Hver deltagende virksomhed vil gennemgå den samme proces, der resulterer i en personlig afrapportering med vurdering af den rimelige markedspris for de ydelser og produkter, der er blevet vurderet. Kickoff og definition af scope Ved det indledende møde præsenterer projektlederen fra Zangenberg Analytics projektforløbet og al logistik aftales. På dette møde fastlægges scopet for deltagelsen i benchmark- gruppen. Scopet angiver hvilke aftaler, der som udgangspunkt er en del af arbejdet. Scopet består i et antal konkrete navngivne aftaler, og for de efterfølgende år vil forlængelser og udvidelser til disse aftaler være omfattet af aftalen uden konsekvens for det årlige vederlag. Det samlede scope kan efterfølgende udvides med nye aftaler, og afhængig af omfanget, kan der være en merpris forbundet med dette. Overdrage aftaler Aftalerne overdrages til Zangenberg Analytics og virksomheden angiver en kontaktperson for hver aftale, der vil kunne svare på spørgsmål vedrørende aftalen, dens indgåelse og eventuelle relationer til andre aftaler. Kategorisering og nedbrydning af aftaler Zangenberg Analytics vil foretage en nedbrydning og kategorisering af alle aftalerne i forhold til en model, der efterfølgende vil tillade normalisering og vurdering af aftalerne. Normaliseringsmodellen er overordnet beskrevet i bilag B. Såfremt der er tale om aftaler, der dækker flere ydelser (evt. aftaler med en samlet pris, der ikke er udspecificeret) vil det være omfanget af de enkelte ydelser der er interessant. Hvis dette ikke fremgår direkte af aftalen, kan det blive nødvendigt at indsamle data i virksomheden, og det vil være den udpegede kontaktperson, der vil være ansvarlig for at koordinere dette. Validering Resultatet af den foregående fase vil være et omfattende regneark for hver virksomhed med alle relevante data for alle aftalerne, der indgår i benchmarken. Arket valideres af virksomheden, som udgangspunkt for det videre arbejde. Såfremt man allerede på dette tidspunkt kan identificere SLA er eller kontraktvilkår der har afgørende indflydelse på prisen, vil det blive diskuteret, i hvilket omfang disse SLA er eller vilkår er væsentlige, eller om de kunne ændres. Uddannelse En eller flere kontaktpersoner hos virksomheden uddannes i arkets opbygning, således at de selv kan opdatere det, ved den årlige benchmark- opdatering (beskrives senere). Denne uddannelse er endvidere en uddannelse i driftsaftalernes systematik, og en uddannelse i netop de forhold, der har stor betydning når der indgås aftaler. 6

7 Individuel tilbagemelding Hver deltagende virksomhed modtager en individuel tilbagemelding, der består af en præsentation med vurderingen af de enkelte aftaler og anbefalinger til videre trin. Under denne præsentation vil der være mulighed for at diskutere handlingsalternativer og elementer af en forhandlingsstrategi. Seminar Benchmarkgruppen vil mødes en gang om året, hvor Zangenberg Analytics vil give præsentationer om den generelle markedsudvikling og en række konkrete anbefalinger til hvordan man kan optimere sine aftaler og styringen af dem. Derudover vil der være mulighed for generel erfaringsudveksling medlemmerne imellem og diskussion af eventuelle udvidelser til scope og samarbejde. Årlig opdatering En gang om året indsender virksomheden et ark med opdaterede oplysninger om aftalerne inden for scope. I denne sammenhæng vil der være adgang til support således at man kan få assistance til udfyldelse af arket i tvivlstilfælde. Arket indsendes til Zangenberg Analytics og der udarbejdes en årlig opdateringspræsentation med reviderede vurderinger, og virksomheden vil også i denne situation kunne få en individuel præsentation med mulighed for diskussion af resultaterne og af mulige fremadrettede tiltag. 7

8 Eksempel på afrapportering Den typiske afrapportering giver et overblik over alle aftaler, hvor den aktuelle pris sammenlignes med benchmark- prisen: Aftale Leverandør Benchmarkpris pr år Aftalepris pr år 12xx01 AAA xx02 BBB xx03 CCC xx04 DDD TOTAL Den enkelte aftale nedbrydes i forhold til de ydelseskategorier den består af: Specifikation af aftale 12xx01: Benchmark-værdi Aftalepris CRST-værdi Serverdrift Storage Workstation 0 0 Helpdesk LAN WAN 0 0 DB-Drift APP-drift Øvrige 0 Total / md Total / År Oversigten viser, at aftalen har en samlet årlig værdi på 14,9 mio. kr., men at benchmarken viser, at en fair pris er ca. 10,3 mio. Aftalen har kun specificerede priser for Serverdrift og storage, og disse priser lægger begge over benchmarken. CRST- værdien viser, hvordan man kan fordele leverandørens samlede pris på de forskellige ydelseskategorier, hvis man antager, at de fordeler sig på samme måde som i benchmarken altså et forsøg på at nedbryde leverandørens prissætning. 8

9 SLA er der har indflydelse på prisen: Åbning 24/7 Oppetid 99,9% Kontraktvilkår der har indflydelse på prisen: Fast pris i prioden (grøn) Mulighed for forlængelse (grøn) Aftalen vurderet i forhold til markedsindeks: Rimelig pris mellem 10,5 og 12 mio kr. Aftalen ligger samlet set i 2 kvartil ift. Øvrige aftaler. (1. kvartil er dårligst og 4. kvartil er bedst). Samlet vurdering: Det er vurderingen at aftalen under nuværende vilkår ikke er i tråd med markedsprisen. Endvidere bør man vurdere, om det er muligt at slække på enkelte SLA- vilkår, (navnlig oppetid), da dette givetvis også vil kunne bidrage til en yderligere sænkning af de samlede omkostninger. 9

10 Databeskyttelse og fortrolighed Zangenberg Analytics optræder som en betroet rådgiver for den enkelte kunde (på linje med en revisor eller en advokat), og den information der overgives, vil ikke blive givet videre til tredjepart. Vores rådgivning består i at vurdere, om den enkelte kundes priser svarer til, hvad andre kunder med sammenlignelige forhold har betalt. I tilbagemeldingen vil vi aldrig give specifikke tal hentet fra specifikke kunder, men angive intervaller for en rimelig pris. Det er kundens ansvar at anvende disse informationer i en konkret forhandling. Her er det værd at huske, at man kunne have fået meget specifik information om andre kunders aftaler af en lang række andre kanaler: En medarbejder der har skiftet job, erfa- grupper blandt indkøbere, en tilfældig snak på en konference, en blog på nettet mm. Vi har arbejdet med en række af landets største private virksomheder, med det offentlige og en række mellemstore virksomheder. I enkelte tilfælde har kunderne bedt os underskrive deres egen Non Disclosure Agreement, og det har vi gjort. Data der overdrages til Zangenberg Analytics, vil blive behandlet i overensstemmelse med følgende regler: Data betragtes som fortrolige mellem kunden og Zangenberg Analytics, og vil ikke i nogen form blive udleveret til tredjepart. Data opbevares kun i det omfang det er nødvendigt for opgavens varetagelse. Udleverede fysiske dokumenter tilbageleveres eller destrueres efter brug. En kunde kan til enhver tid kræve alle data om kundens forhold slettet og kan kræve udleveret materiale tilbageleveret. Data opbevares på særlige servere uden ekstern adgang. Det er kun medarbejdere med ansvar for beregningerne, der har adgang til disse data. Vilkår Indgåelse af aftalen dækker det første år, og kunden forpligter sig til mindst to års opdateringer. Såfremt scopet efterfølgende ønskes udvidet med nye aftaler (der ikke blot er videreførelser eller udvidelser til allerede omfattede aftaler) vil dette medføre en ekstraomkostning, der dækker konsulenternes arbejde til kategorisering og nedbrydning af aftalen op opdatering af arket. 10

11 Zangenberg Analytics forbeholder sig ret til at regulere prisen for den årlige gennemgang med nettoprisindekset. 11

12 Bilag A: Definitioner it driftsydelser Vi anvender Gartners definitioner, når it- services nedbrydes. En kort gennemgang fra Gartner er indsat herunder: Windows/linux server operation Service Management Enterprise management: participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions; data management policy and practices; application change management policies; software license management policies; service-level requirements definition; and product evaluation and usability testing Procurement: defining processes and procedures, and assisting in purchase consumables (such as tapes) Asset management: hardware inventory management; software inventory management; software configuration management; and financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management Service management: reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites Disaster/recovery (DR) planning: planning and testing support System Management System administration services: ID management; resource permissions; problem determination and root cause analysis; help desk support Level 3 (excludes application support); and preventive software maintenance System management: performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services: 24/7 monitoring; data backups and backup storage management (system); and off-site, backup storage Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity Tool Hardware and Software Includes tools for servers and other software tools Maintenance Operating system maintenance and hardware maintenance, including in- and out-of-warranty repairs Ownership Facilities: the physical floor space Hardware ownership: application servers and/or infrastructure servers Production support: application batch monitoring support; application batch scheduling; production control; and application support, including hardware and software tools, and tools for servers Other: reports and metrics, chargeback mechanism and reporting, and network charges to customer sites 12

13 Centralized Storage (SAN and Network- Attached Storage) Enterprise management: Vendor participation in architecture and planning; test implementation and integration of solutions; security policy and practices; data management policy and practices; and product evaluation and usability testing Procurement: the definition of processes and procedures, as well as the purchasing of consumables (such as tapes) Asset management: hardware inventory management and the financial management of leases or depreciation System administration services: problem determination and root cause analysis System management: performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis and capacity trending analysis Maintenance: hardware maintenance Facilities: facilities management (such as physical floor space) and percent of SAN at vendor site Tool hardware and software: tools for servers and other software tools Ownership: equipment ownership Backup technology: traditional backup or other backup media (redundant array of independent disks [RAID] technology employed) and backup frequency Other: reports and metrics, chargeback mechanisms and reporting, and network charges to customer sites 13

14 Bilag B: Normaliseringsmodellen i overskrifter Zangenberg Analytics har udviklet en normaliseringsmodel, der tager hensyn til netop de forhold, der har størst indflydelse på prissætningen af den konkrete aftale. I oversigten herunder angives de elementer der indgår i modellen. Afregningsenhederne Skemaet herunder angiver de enheder, der typisk anvendes til afregning af forskellige it- serviceydelser. Det er altså omfanget af disse enheder der helt overordnet afgør aftalens omfang: 14

15 SLA Til en driftsaftale hører typisk en detaljeret angivelse af serviceforpligtelser, men det er et begrænset antal elementer der har afgørende indflydelse på prisen. Vi ser særligt på disse elementer: Åbningstid Availability (oppetid) Udbedringstid Leveringstid Svartid - helpdesk Løsningsgrad ved første kontakt Kontraktvilkår Aftalernes kontraktuelle vilkår påvirker også prisen, men igen er det et begrænset antal elementer der har afgørende indflydelse på den samlede pris. Vi ser på følgende: Kontraktlængde Opsigelsesmuligheder Bodsbestemmelser Mulighed for forlængelse Prisstruktur - annual service charge Prisstruktur - efter forbrug Prisstruktur - bundet til applikation Benchmarkingklausul Financing 15

16 Kontaktdetaljer Spørgsmål vedrørende denne konceptbeskrivelse rettes til Henrik Zangenberg Zangenberg Analytics Pilestræde 41, København K Telefon

Benchmark Føroya Gjaldstova

Benchmark Føroya Gjaldstova Benchmark Føroya Gjaldstova Version 1.0 Zangenberg Analytics 2014 1 Konklusioner Overordnede resultater af benchmarken Zangenberg Analytics har foretaget en benchmarking af Føroya Gjaldstovans priser i

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Effektiv drift - og de tilgængelige værktøjer

Effektiv drift - og de tilgængelige værktøjer Effektiv drift - og de tilgængelige værktøjer Stig Bruun-Andersen Løsningsspecialist, infrastruktur Microsoft Denmark Udfordringer ved dagens drift Opdateringsfrekvensen Kravene til oppe-tid Sikkerhed

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 4. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 4. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 4 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-50 Bilag 4.3 og bilag 6: Kan ordregiver uddybe strukturen for asset management, herunder samspillet

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Outsourcing af it-drift

Outsourcing af it-drift Outsourcing af it-drift Oktober 2014 Kort om Zangenberg Analytics Vi har benchmarket it-aftaler siden 2010 Vi har mere end 200 aftaler i vores database med en samlet årlig volumen på over 3 mia. kr. det

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvorfor Hosted Telefoni Lavere omkostninger, hurtig og nem aktivering, innovativ og simpel administration

Hvorfor Hosted Telefoni Lavere omkostninger, hurtig og nem aktivering, innovativ og simpel administration Hvorfor Hosted Telefoni Lavere omkostninger, hurtig og nem aktivering, innovativ og simpel administration Hvorfor vælge den hostede model: 1. Pålidelig og erfaren leverandør til erhverslivet 2. Samlede

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Curriculum Vitae for Tom Djernæs

Curriculum Vitae for Tom Djernæs Curriculum Vitae for Tom Djernæs Indholdsfortegnelse Personlige oplysninger 3 Uddannelse 4 Kurser / Efteruddannelse 4 Ansættelsesforløb 5 Professionelle erfaringer 5 Erfaringsområder 5 Personlige oplysninger

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup Agenda Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup 14.00-14.45 Benchmarking i praksis» (Henrik Zangenberg) 14.45-15.30 Benchmarking juridiske overvejelser»

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 2 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-13 Bilag 4 2.5, K4.2-17. I Bilag 13 er der ikke angivet specs for nogle af de anførte Macenheder. Kan

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

STYR PÅ IT-UDGIFTERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 5. Styr på it-udgifterne

STYR PÅ IT-UDGIFTERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 5. Styr på it-udgifterne KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STYR PÅ IT-UDGIFTERNE DEBATMØDE 5 Styr på it-udgifterne KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STYR PÅ IT-UDGIFTERNE Velkommen til debatmøde om it-udgifter Velkomst og introduktion v/

Læs mere

Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk

Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk Hosting Karsten Thygesen Teknisk direktør, Netic A/S karthy@netic.dk Agenda Baggrund Hosting 2009 - hvilke krav og forventninger? Infrastruktur - hvorfor ikke hjemme fra? Virtualisering - revolutionen

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-direktør, Region Syddanmark It-direktør Nils Lau Frederiksen It fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Statusrapport

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 21 Offentligt Retsudvalgets høring om myndigheders behandling af personoplysninger Sikkerheden i den outsourcede it-drift Christiansborg,

Læs mere

Brug af Driftsaftale 2017 i praksis

Brug af Driftsaftale 2017 i praksis 1 Brug af Driftsaftale 2017 i praksis - Hvordan bruges bilagene og hvilke er de væsentlige 16. marts 2017, Niels M. Andersen 2 Disposition Juridisk udgangspunkt for bilag Forholdet mellem hovedkontrakt

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug?

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug? Om Open Source Disse sider er blevet til efter at jeg gennem flere år har testet et utal af Open Source løsninger. Selvom det umiddelbart har været gode løsninger, er følgende spørgsmål altid dukket op,

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold Indlæg om Asset Management Videncenter for Drift og Vedligehold Lidt historie.. Certificeringer tog fart i 1980 1990`erne Miljø Sikkerhed Risikovurderinger Jura lovgivning Det er blevet komplekst og tungt

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000. v/lars Kok

Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000. v/lars Kok Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000 v/lars Kok Information Explosion Zettabytes Informationen i danske virksomheder fordobles hver 18-24 måneder Exabytes Budget til Storage & daministration stiger

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Best Practices: I/O-konfiguration. Thomas Damgaard, Chefkonsulent, SAS Institute

Best Practices: I/O-konfiguration. Thomas Damgaard, Chefkonsulent, SAS Institute Best Practices: I/O-konfiguration Thomas Damgaard, Chefkonsulent, SAS Institute Indhold Introduktion SAS -I/O generelt SAS-dataområder Filsystemstyper Spinning disks vs. Flash Test og tuning Konklusion

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017 SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases Gorm Priem, 2. marts 2017 Agenda Kort om ProActive Intro til cases it outsourcing med fokus på skyen Greve Kommune Hjemmeværnet Erfaringer Gartner 2016

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

DFM netværk. Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015

DFM netværk. Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015 DFM netværk Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015 Presentation title Date 2 Facts om de tre hovedopgaver, der løses af eksterne 9000 daglige kunder i vores 30 kantiner

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015

SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015 SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015 Overvågning - udfordringen med logning Server and Desktop OS Firewalls/ VPN Directory Services Physical Infrastructure

Læs mere

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen?

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Claus Jul Christiansen Divisionschef, Server & Tools Microsoft Danmark claus.jul@microsoft.com Agenda Introduktion Hvorfor er infrastrukturen

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne Opstartsdag Service Desk Konference 2008 Få styr på begreberne Introduktion Hvem er Westergaard Mgt. Westergaard CSM Service & Support Forum Peter Ravnholt Hvem er deltagerne Navn Organisation Formål Forventninger

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere