Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012

2 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har været det i mange år. Udvikling i serverteknologi, professionalisering af processer, off- shoring og konsolidering i markedet har givet en støt faldende enhedspris. Dette til trods betaler mange virksomheder en pris væsentlig over markedsprisen for deres it- services. Figuren herunder viser, hvad en række kunder betaler for en given servertype som funktion af antallet af servere, de har outsourcet. Som det ses, er der meget stor varians i prisen, og ikke nogen sammengæng mellem størrelse og enhedspris. Vi har adskillige eksempler på kunder, der betaler 3-4 gange markedsprisen for en outsourcet server. Problemet er bl.a. manglende transparens i markedet, men også de mange forskellige måder aftaler kan indgås på, samt det faktum, at aftaler ofte ændrer sig i takt med at virksomhedens vilkår ændrer sig. Når en virksomhed indgår en aftale om leverance af driftsydelser, har den en legitim interesse i at sikre, at prisen er i niveau med markedsprisen. Undervejs i en aftaleperiode sker der ofte ændringer i form af tilføjelse af nye services og ændring eller ophør af eksisterende services. I disse situationer er det ligeledes vigtigt, at man løbende har pejling på aftalens pris i forhold til markedsprisen. Endelig skal man være opmærksom på, at aftaler næsten altid kan genforhandles i kontraktperioden selvom dette ikke er indskrevet i aftalen. Langt de fleste leverandører ønsker nemlig at bevare og udbygge relationen til deres kunder, og en åbenlys 2

3 overbetaling for standardiserede ydelser er sjældent et godt udgangspunkt for en længerevarende forretningsrelation. Svaret er benchmarking, hvor man sammenligner den konkrete aftale med datapunkter fra en række tilsvarende aftaler. Der skal foretages en normalisering af disse data i forhold til de parametre, der er afgørende for prissætningen, typisk forhold vedrørende omfang og Service Level Agreements. Zangenberg Analytics benchmarking Zangenberg Analytics tilbyder benchmarking af it- outsourcing aftaler og software kontrakter til en meget konkurrencedygtig pris. For kr. kan virksomheden få benchmarket op til 5 aftalekomplekser samt alle Microsoft og Oracle aftaler. Samtidig har virksomheden mulighed for at deltage i en benchmark- gruppe, bestående af virksomheder, der er i færd med at få gennemført en benchmark i den samme periode. Da driftsaftaler ofte er underlagt fortrolighedsklausuler, kan virksomhederne ikke uden videre vise dem til hinanden eller dele konkrete informationer om priser og vilkår. Samtidig vil en sådan direkte sammenligning ofte være uden større værdi, fordi aftalerne er indgået med forskellige SLA er, forskellige kontraktvilkår og andre forhold, der retfærdiggør forskellige i priser. Zangenberg Analytics vil nedbryde den enkelte virksomheds aftale og gennemføre to analyser: vurdering af aftalens overordnede priser i forhold til de mange hundrede datapunkter vi har i vores database. vurdering af aftalen i forhold til de øvrige medlemmers aftaler, idet der gennemføres en normalisering i forhold til de forhold, der har indflydelse på prisen. Zangenberg Analytics har opbygget en robust benchmarkingmodel, der fokuserer på netop de forhold, der har en afgørende indflydelse på prissætningen. Modellens elementer er opsummeret i bilag B. Som benchmarkkunde får man en tilbagemelding i forhold til generelle markedspriser og en tilbagemelding i forhold til den gruppe af virksomheder der indgår i benchmarkgruppen. Alle tilbagemeldinger vil være anonymiseret, så man ikke kan identificere andre gruppemedlemmer, men alene ser sig selv i forhold til den samlede gruppe. Modellens styrke er, at når man først en gang har fået gennemført en sådan gennemgang, vil gennemgange de efterfølgende år alene fokusere på ændringer, og vil kræve langt mindre arbejde. Zangenberg Analytics har gennem de sidste år endvidere opbygget en omfattende software- benchmark database, og vil i forbindelse med den første gennemgang også 3

4 kunne benchmarke en række software- aftaler. For mange af vore kunder har denne del alene haft en værdi langt over det betalte deltagelsesgebyr. Benchmarkgruppen vil mødes en gang om året, hvor Zangenberg Analytics vil give præsentationer om den generelle markedsudvikling og en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan optimere sine aftaler og styringen af aftalerne. Derudover vil der være mulighed for generel erfaringsudveksling medlemmerne imellem Deltagelse koster og inkluderer første års dataindsamling, nedbrydning og analyse af aftaler, en individuel tilbagemelding fra Zangenberg Analytics og deltagelse i seminar. Den efterfølgende årlige justering inkl. individuel tilbagemelding koster

5 Omfanget af benchmarken hvad er med? Aftalen omfatter en gennemgang af den enkelte virksomheds aftaler vedrørende outsourcet it- drift indenfor følgende områder: Drift af Windows servere Drift af UNIX servere Drift af Linux servere Helpdesk LAN Netværk fixed SAN Database- drift Applikationsdrift I forhold til definitionen af disse ydelsesområder lægger vi os op ad Gartners alment accepterede TCO- og konsensusmodeller, der klart beskriver, hvilke elementer der indgår i den enkelte ydelse. Uddrag af Gartners definitioner findes i bilag A. I det omfang den enkelte deltager ønsker det, vil der også (inden for aftalen og uden merpris) det første år kunne foretages en vurdering af licensaftaler for Microsoft Oracle (primært database- produkter) SAS IBM (udvalgte produkter) Endelig vil det være muligt at inkludere andre softwarekategorier, hvis mindst 4 deltagende virksomheder ønsker dette. Best practice og erfaringer I forbindelse med indsamling af data om den enkelte virksomheds aftaler vil Zangenberg Analytics interviewe nøglepersoner i virksomheden om erfaringer med leverandørstyring, SLA- opfølgning, aftaleindgåelse, kontraktstyring mm. Denne information vil blive anvendt i tilbagemeldingen til den enkelte virksomhed, hvor Zangenberg Analytics vil kunne pege på områder, hvor anvendelse af forskellige best- practices vil kunne styrke virksomhedens aftalehåndtering. Erfaringerne fra disse interviews vil også indgå i de præsentationer, der vil blive givet på de årlige seminarer, og Zangenberg Analytics vil være særlig opmærksom på sammenhænge mellem virksomheders praksis i leverandørstyringen, og de resultater de har opnået. 5

6 Processen Hver deltagende virksomhed vil gennemgå den samme proces, der resulterer i en personlig afrapportering med vurdering af den rimelige markedspris for de ydelser og produkter, der er blevet vurderet. Kickoff og definition af scope Ved det indledende møde præsenterer projektlederen fra Zangenberg Analytics projektforløbet og al logistik aftales. På dette møde fastlægges scopet for deltagelsen i benchmark- gruppen. Scopet angiver hvilke aftaler, der som udgangspunkt er en del af arbejdet. Scopet består i et antal konkrete navngivne aftaler, og for de efterfølgende år vil forlængelser og udvidelser til disse aftaler være omfattet af aftalen uden konsekvens for det årlige vederlag. Det samlede scope kan efterfølgende udvides med nye aftaler, og afhængig af omfanget, kan der være en merpris forbundet med dette. Overdrage aftaler Aftalerne overdrages til Zangenberg Analytics og virksomheden angiver en kontaktperson for hver aftale, der vil kunne svare på spørgsmål vedrørende aftalen, dens indgåelse og eventuelle relationer til andre aftaler. Kategorisering og nedbrydning af aftaler Zangenberg Analytics vil foretage en nedbrydning og kategorisering af alle aftalerne i forhold til en model, der efterfølgende vil tillade normalisering og vurdering af aftalerne. Normaliseringsmodellen er overordnet beskrevet i bilag B. Såfremt der er tale om aftaler, der dækker flere ydelser (evt. aftaler med en samlet pris, der ikke er udspecificeret) vil det være omfanget af de enkelte ydelser der er interessant. Hvis dette ikke fremgår direkte af aftalen, kan det blive nødvendigt at indsamle data i virksomheden, og det vil være den udpegede kontaktperson, der vil være ansvarlig for at koordinere dette. Validering Resultatet af den foregående fase vil være et omfattende regneark for hver virksomhed med alle relevante data for alle aftalerne, der indgår i benchmarken. Arket valideres af virksomheden, som udgangspunkt for det videre arbejde. Såfremt man allerede på dette tidspunkt kan identificere SLA er eller kontraktvilkår der har afgørende indflydelse på prisen, vil det blive diskuteret, i hvilket omfang disse SLA er eller vilkår er væsentlige, eller om de kunne ændres. Uddannelse En eller flere kontaktpersoner hos virksomheden uddannes i arkets opbygning, således at de selv kan opdatere det, ved den årlige benchmark- opdatering (beskrives senere). Denne uddannelse er endvidere en uddannelse i driftsaftalernes systematik, og en uddannelse i netop de forhold, der har stor betydning når der indgås aftaler. 6

7 Individuel tilbagemelding Hver deltagende virksomhed modtager en individuel tilbagemelding, der består af en præsentation med vurderingen af de enkelte aftaler og anbefalinger til videre trin. Under denne præsentation vil der være mulighed for at diskutere handlingsalternativer og elementer af en forhandlingsstrategi. Seminar Benchmarkgruppen vil mødes en gang om året, hvor Zangenberg Analytics vil give præsentationer om den generelle markedsudvikling og en række konkrete anbefalinger til hvordan man kan optimere sine aftaler og styringen af dem. Derudover vil der være mulighed for generel erfaringsudveksling medlemmerne imellem og diskussion af eventuelle udvidelser til scope og samarbejde. Årlig opdatering En gang om året indsender virksomheden et ark med opdaterede oplysninger om aftalerne inden for scope. I denne sammenhæng vil der være adgang til support således at man kan få assistance til udfyldelse af arket i tvivlstilfælde. Arket indsendes til Zangenberg Analytics og der udarbejdes en årlig opdateringspræsentation med reviderede vurderinger, og virksomheden vil også i denne situation kunne få en individuel præsentation med mulighed for diskussion af resultaterne og af mulige fremadrettede tiltag. 7

8 Eksempel på afrapportering Den typiske afrapportering giver et overblik over alle aftaler, hvor den aktuelle pris sammenlignes med benchmark- prisen: Aftale Leverandør Benchmarkpris pr år Aftalepris pr år 12xx01 AAA xx02 BBB xx03 CCC xx04 DDD TOTAL Den enkelte aftale nedbrydes i forhold til de ydelseskategorier den består af: Specifikation af aftale 12xx01: Benchmark-værdi Aftalepris CRST-værdi Serverdrift Storage Workstation 0 0 Helpdesk LAN WAN 0 0 DB-Drift APP-drift Øvrige 0 Total / md Total / År Oversigten viser, at aftalen har en samlet årlig værdi på 14,9 mio. kr., men at benchmarken viser, at en fair pris er ca. 10,3 mio. Aftalen har kun specificerede priser for Serverdrift og storage, og disse priser lægger begge over benchmarken. CRST- værdien viser, hvordan man kan fordele leverandørens samlede pris på de forskellige ydelseskategorier, hvis man antager, at de fordeler sig på samme måde som i benchmarken altså et forsøg på at nedbryde leverandørens prissætning. 8

9 SLA er der har indflydelse på prisen: Åbning 24/7 Oppetid 99,9% Kontraktvilkår der har indflydelse på prisen: Fast pris i prioden (grøn) Mulighed for forlængelse (grøn) Aftalen vurderet i forhold til markedsindeks: Rimelig pris mellem 10,5 og 12 mio kr. Aftalen ligger samlet set i 2 kvartil ift. Øvrige aftaler. (1. kvartil er dårligst og 4. kvartil er bedst). Samlet vurdering: Det er vurderingen at aftalen under nuværende vilkår ikke er i tråd med markedsprisen. Endvidere bør man vurdere, om det er muligt at slække på enkelte SLA- vilkår, (navnlig oppetid), da dette givetvis også vil kunne bidrage til en yderligere sænkning af de samlede omkostninger. 9

10 Databeskyttelse og fortrolighed Zangenberg Analytics optræder som en betroet rådgiver for den enkelte kunde (på linje med en revisor eller en advokat), og den information der overgives, vil ikke blive givet videre til tredjepart. Vores rådgivning består i at vurdere, om den enkelte kundes priser svarer til, hvad andre kunder med sammenlignelige forhold har betalt. I tilbagemeldingen vil vi aldrig give specifikke tal hentet fra specifikke kunder, men angive intervaller for en rimelig pris. Det er kundens ansvar at anvende disse informationer i en konkret forhandling. Her er det værd at huske, at man kunne have fået meget specifik information om andre kunders aftaler af en lang række andre kanaler: En medarbejder der har skiftet job, erfa- grupper blandt indkøbere, en tilfældig snak på en konference, en blog på nettet mm. Vi har arbejdet med en række af landets største private virksomheder, med det offentlige og en række mellemstore virksomheder. I enkelte tilfælde har kunderne bedt os underskrive deres egen Non Disclosure Agreement, og det har vi gjort. Data der overdrages til Zangenberg Analytics, vil blive behandlet i overensstemmelse med følgende regler: Data betragtes som fortrolige mellem kunden og Zangenberg Analytics, og vil ikke i nogen form blive udleveret til tredjepart. Data opbevares kun i det omfang det er nødvendigt for opgavens varetagelse. Udleverede fysiske dokumenter tilbageleveres eller destrueres efter brug. En kunde kan til enhver tid kræve alle data om kundens forhold slettet og kan kræve udleveret materiale tilbageleveret. Data opbevares på særlige servere uden ekstern adgang. Det er kun medarbejdere med ansvar for beregningerne, der har adgang til disse data. Vilkår Indgåelse af aftalen dækker det første år, og kunden forpligter sig til mindst to års opdateringer. Såfremt scopet efterfølgende ønskes udvidet med nye aftaler (der ikke blot er videreførelser eller udvidelser til allerede omfattede aftaler) vil dette medføre en ekstraomkostning, der dækker konsulenternes arbejde til kategorisering og nedbrydning af aftalen op opdatering af arket. 10

11 Zangenberg Analytics forbeholder sig ret til at regulere prisen for den årlige gennemgang med nettoprisindekset. 11

12 Bilag A: Definitioner it driftsydelser Vi anvender Gartners definitioner, når it- services nedbrydes. En kort gennemgang fra Gartner er indsat herunder: Windows/linux server operation Service Management Enterprise management: participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions; data management policy and practices; application change management policies; software license management policies; service-level requirements definition; and product evaluation and usability testing Procurement: defining processes and procedures, and assisting in purchase consumables (such as tapes) Asset management: hardware inventory management; software inventory management; software configuration management; and financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management Service management: reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites Disaster/recovery (DR) planning: planning and testing support System Management System administration services: ID management; resource permissions; problem determination and root cause analysis; help desk support Level 3 (excludes application support); and preventive software maintenance System management: performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services: 24/7 monitoring; data backups and backup storage management (system); and off-site, backup storage Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity Tool Hardware and Software Includes tools for servers and other software tools Maintenance Operating system maintenance and hardware maintenance, including in- and out-of-warranty repairs Ownership Facilities: the physical floor space Hardware ownership: application servers and/or infrastructure servers Production support: application batch monitoring support; application batch scheduling; production control; and application support, including hardware and software tools, and tools for servers Other: reports and metrics, chargeback mechanism and reporting, and network charges to customer sites 12

13 Centralized Storage (SAN and Network- Attached Storage) Enterprise management: Vendor participation in architecture and planning; test implementation and integration of solutions; security policy and practices; data management policy and practices; and product evaluation and usability testing Procurement: the definition of processes and procedures, as well as the purchasing of consumables (such as tapes) Asset management: hardware inventory management and the financial management of leases or depreciation System administration services: problem determination and root cause analysis System management: performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis and capacity trending analysis Maintenance: hardware maintenance Facilities: facilities management (such as physical floor space) and percent of SAN at vendor site Tool hardware and software: tools for servers and other software tools Ownership: equipment ownership Backup technology: traditional backup or other backup media (redundant array of independent disks [RAID] technology employed) and backup frequency Other: reports and metrics, chargeback mechanisms and reporting, and network charges to customer sites 13

14 Bilag B: Normaliseringsmodellen i overskrifter Zangenberg Analytics har udviklet en normaliseringsmodel, der tager hensyn til netop de forhold, der har størst indflydelse på prissætningen af den konkrete aftale. I oversigten herunder angives de elementer der indgår i modellen. Afregningsenhederne Skemaet herunder angiver de enheder, der typisk anvendes til afregning af forskellige it- serviceydelser. Det er altså omfanget af disse enheder der helt overordnet afgør aftalens omfang: 14

15 SLA Til en driftsaftale hører typisk en detaljeret angivelse af serviceforpligtelser, men det er et begrænset antal elementer der har afgørende indflydelse på prisen. Vi ser særligt på disse elementer: Åbningstid Availability (oppetid) Udbedringstid Leveringstid Svartid - helpdesk Løsningsgrad ved første kontakt Kontraktvilkår Aftalernes kontraktuelle vilkår påvirker også prisen, men igen er det et begrænset antal elementer der har afgørende indflydelse på den samlede pris. Vi ser på følgende: Kontraktlængde Opsigelsesmuligheder Bodsbestemmelser Mulighed for forlængelse Prisstruktur - annual service charge Prisstruktur - efter forbrug Prisstruktur - bundet til applikation Benchmarkingklausul Financing 15

16 Kontaktdetaljer Spørgsmål vedrørende denne konceptbeskrivelse rettes til Henrik Zangenberg Zangenberg Analytics Pilestræde 41, København K Telefon

Benchmark Føroya Gjaldstova

Benchmark Føroya Gjaldstova Benchmark Føroya Gjaldstova Version 1.0 Zangenberg Analytics 2014 1 Konklusioner Overordnede resultater af benchmarken Zangenberg Analytics har foretaget en benchmarking af Føroya Gjaldstovans priser i

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Outsourcing af it-drift

Outsourcing af it-drift Outsourcing af it-drift Oktober 2014 Kort om Zangenberg Analytics Vi har benchmarket it-aftaler siden 2010 Vi har mere end 200 aftaler i vores database med en samlet årlig volumen på over 3 mia. kr. det

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-direktør, Region Syddanmark It-direktør Nils Lau Frederiksen It fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Statusrapport

Læs mere

Curriculum Vitae for Tom Djernæs

Curriculum Vitae for Tom Djernæs Curriculum Vitae for Tom Djernæs Indholdsfortegnelse Personlige oplysninger 3 Uddannelse 4 Kurser / Efteruddannelse 4 Ansættelsesforløb 5 Professionelle erfaringer 5 Erfaringsområder 5 Personlige oplysninger

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000. v/lars Kok

Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000. v/lars Kok Grow. With the Leader. IBM Storwize v7000 v/lars Kok Information Explosion Zettabytes Informationen i danske virksomheder fordobles hver 18-24 måneder Exabytes Budget til Storage & daministration stiger

Læs mere

SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015

SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015 SIEM hvilken løsning skal du vælge? Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Dubex A/S, 12. maj 2015 Overvågning - udfordringen med logning Server and Desktop OS Firewalls/ VPN Directory Services Physical Infrastructure

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup Agenda Netværksmøde torsdag den 30. april 2015 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup 14.00-14.45 Benchmarking i praksis» (Henrik Zangenberg) 14.45-15.30 Benchmarking juridiske overvejelser»

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources?

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Krav og udfordringer Avanceret infrastruktur og

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Business casen ved implementering af Log Management. Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Hotel Vejlefjord, 21. maj 2015

Business casen ved implementering af Log Management. Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Hotel Vejlefjord, 21. maj 2015 Business casen ved implementering af Log Management Claus Løppenthien, cll@dubex.dk Hotel Vejlefjord, 21. maj 2015 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT UPDATE 2015 Overvågning - udfordringen med logning Server

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Enterprise Security and Risk Management

Enterprise Security and Risk Management Enterprise Security and Risk Management 3. Generation SIEM -Total Security Intelligence Alex Sinvani ais@dubex.dk 24. maj 2012 TRUSSEL SIEM og resten af forretningen VIRKSOMHED Et overset angreb kan være

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé. Mikkel Sørensen. Curriculum Vitae Mikkel Sørensen Page 1 of 7

Curriculum Vitae. Resumé. Mikkel Sørensen. Curriculum Vitae Mikkel Sørensen Page 1 of 7 Curriculum Vitae Resumé Jeg har mere end 18 års erfaring med design, implementation og dokumentation af Microsoft løsninger. Mikkel Sørensen Fødselsdato: 31-01-1971 Addresse: Skelbækgade 40, 3.tv 1717

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken..

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken.. IT i Region Sjælland Fusions IT med pressen på bagsmækken.. Hovedpunkter i dag Hvad er Region Sjælland Fakta Tendenser IT Region Sjælland Organisering Styring Hvad har vi nået? Fokus for 2009 2 Hvad er

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere