Vedrørende passiv brandlukning. Eks. Kuben, Sjælsø, KAB, Dan Ejendomme, Det offentlige samt store produktionsvirksomheder. Eks.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende passiv brandlukning. Eks. Kuben, Sjælsø, KAB, Dan Ejendomme, Det offentlige samt store produktionsvirksomheder. Eks."

Transkript

1 Frequently Asked Questions Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri, har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently Asked Questions vedrørende Hiltis forbrugsgods. Besvarelse på Frequently Asked Questions er ikke ved alle tilfælde fyldestgørende, da dette ikke er muligt, men besvarelserne kan løse en meget stor del af de stillede spørgsmål. Skulle der være fortsat tvivl er I meget velkomne til at søge information på søg på produktnavn eller klik ind på produkter/passiv brandsikring og vælg det relevante produkt, alternativt kan I prøve Hiltis fire stop selector eller kontakte Hiltis ingeniører via telefon: eller mail: Opdateret viden vil altid være at finde i ETA-godkendelsen. Hilti er ikke rådgivende virksomhed og har udelukkende produktansvar. Det er alle entreprenørers ansvar at få godkendt korrekt produkt- og materialevalg hos rådgivende ingeniørfirma med ansvar for byggeprojektet, og Hilti kan ikke påtage sig ansvar for montagefejl når/hvis montageanvisning ikke er fulgt eller applikationsgrænser for det valgte produkt er overskredet. Vedrørende passiv brandlukning Opbygning af branchen Eks. BR2010, Brandvejledning 31, DS 428, DS432 Sikkerhedsbranchen Eks. Rambøll, COWI, Sweco, Alectia eller egne projekterings-afdelinger hos større entreprenører Rådg. Ing Bygherre og forsikringsfirmaer Eks. Kuben, Sjælsø, KAB, Dan Ejendomme, Det offentlige samt store produktionsvirksomheder Eks. CODAN, Tryg Tilsynsførende eks. brandinspektører eller bygherrens eget tilsyn Eks. Allan Ploug og Norisol Brandlukningsspecialister Almene entreprenører: Eks. diamant, VVS, el, tele, tømrer m. flere Eks. Caverion, Bravida, Unik Diamant, ENCO, Airteam, NCC Installation, Yara, Pihl Tømrer m. flere Ofte anvendte symboler indenfor passiv brandlukning Testet for røg- og gastæthed Testet for modstandsdygtighed for damp og vand Testet for lyddæmpende egenskaber Langtidstestet Testet for brand ETA-godkendt. European Technical Assessment. BR15 Uddrag af Bygningsreglementet 2015 brandskum pas nu på! 4.1 stk.1: Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende. Udførelsen skal være i overensstemmelse med god praksis, og der skal anvendes materialer, som er egnede til det konkrete formål. 4.1 stk. 2: Hensyn til andre forhold, som f.eks. lydisolation og brand kan også være dimensionerende. 5.3 stk. 1: Det nationale system for brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele erstattes i de kommende år løbende af det nye europæiske system. For hver gruppe af byggevarer vil der være en overgangsperiode, hvor både det hidtidige og det nye europæiske system kan anvendes. I denne periode vil de hidtidige og de nye europæiske prøvningsmetoder og klassifikationer eksistere side om side Brand & Sikring, nr stk. 2: Installationer skal udføres, så de ikke medfører brandfare eller eksplosionsfare. Ved rørgennemføringer, kanaler og lignende skal der træffes foranstaltninger, der hindrer gennemgang af støj, fugt, ild, gas, røg og lugt. Installationsnyt, nr. 9, 2010.

2 Tabel med oversigt over produkt-egenskaber Hurtig montage til enkelt kable eller små bundter CFS-D25 Formbar brandmastik Fleksibel løsning til plastrør Til u-brændbare rør med brændbar isolering Problemløser til vanskelige kabelopgaver CFS-C EL Fleksibel brandmanchet CFS-B Brandbandage CFS-CC Kabel manchet 3-D projektering, BIM (BygningsInformatikModeller) Med henblik på at lette projekteringsarbejderne for arkitekter, rådgivere og entreprenører er Hilti nu klar med løsninger indenfor BygningsInformatikModeller (BIM). Kontakt Teknisk Afdeling vedrørende projektering i 3-D Læs mere i folderen til højre som kan downloades her Søg på Hilti og BIM på Yuotube. Følg Hilti indenfor BIM på Twitter

3 Tabel med oversigt over nye Hilti produktnavne indenfor passiv brandlukning I forbindelse med introduktion af ETA-godkendelser for passiv brandlukning omdøber Hilti produktnavnene når MK-godkendelse erstattes af ETA-godkenkendelse. Dermed er det ikke alle produkter der endnu har fået nyt navn. Det er vigtigt at understrege, at produkterne er eksakt de samme og en MK-godkendelse for eks. CP660 som i dag hedder CFS-F FX derfor fuldt ud er dækkende selvom produktet har skiftet navn. Produkterne vil i stedet i mange tilfælde nu have flere applikationer testet og yderligere dokumentation er nu tilgængelig. CFS betyder Chemical FireStop. Dernæst står betegnelsen S for Sealant (fugemasse), F for Foam (skum), CU for Cushion (pude), C for Collar (manchet), W for Wrap (tape) og SL for Sleeve (hylse). Gammel betegnelse Ny betegnelse CP 601 brandfugemasse, silikonebaseret CP 606 brandfugemasse, akrylbaseret CP 611A varmeekspanderende brandfugemasse CP 636 brandmørtel CP 643 brandmanchet CP 644 brandmanchet CP 648 brandtape (til specifik rør-dimension eller i 10-meter rulle) CP 651 brandpude CP 657 brandmursten CP 658 brandprop CP 660 brandstopskum CP 671 brandbatts CFS-S SIL CFS-S ACR CFS-IS CFS-M RG CFS-C CFS-C CFS-W EL eller CFS-W SG CFS-CU CFS-BL CFS-PL CFS-F FX CFS-CT B Typer af gennemføringer En meget vigtig information er naturligvis hvilken gennemføring der er tale om: enkeltkabler, kabelbundter, brændbare rør, ikke-brændbare rør, rektangulære og cirkulære ventilationskanaler mm. Herunder er kort vist et udpluk. Det er vigtigt at huske på, at en MK-godkendelse eller ETA-godkendelse ikke er ensbetydende med at man kan foretage lukninger af alle typer materialer, i alle dimensioner samt igennem i alle typer bygningsdele. Derfor skal rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør godkende valgte løsninger. Især indenfor rør er der et hav af forskellige typer og nedenstående oversigt er ikke fyldestgørende. Det er vigtigt at understrege at Hilti ligger inde med et utal af test, som måske ikke lige indgår i godkendelsen, men som kan anvendes til skønsmæssig vurdering af brandlukninger der falder uden for standarden. Kabler Rør ventilationskanaler Kabelbakker Enkelt Bundt Brændbare Ikke-brændbare Præ-isolerede Rektangulære Cirkulær Stål Plast Plastrør - PVC - PE - PB - PP Kompositrør Stål - sorte rør - Rustfri stålrør - Galv. Stålrør Kobberrør Støbejernsrør Oftest brændbare rør med kerne af isolerende skum, eks. Løgstør-rør B1 (= svært antændelig) B2 ( = normalt antændelig)

4 Brand-klassifikationer Tidligere danske betegnelser Nye europæiske klasser Varme Ild Røggasser Varme ILD RØGGASSER VARME ILD RØGGASSER Book et omkostningsfrit brandseminar Kontakt Hilti og få arrangeret et omkostningsfrit brandseminar på byggeplads eller på kontor. Vi forsøger at skræddersy seminaret efter Jeres behov, således at rådgivere hører om normer, regler og godkendelser samtidig med at vi gennemgår nogle af de fejl og mangler vi ser på pladserne og får en dialog om hvorvidt den foreskrevne løsning er bygbar. For entreprenører fokuserer vi gerne på selve montagen. I begge tilfælde har vi mange visuelle billeder og videofilm samt eksempler fra større og mindre byggepladser, Er der interesse og mulighed for det, brænder vi gerne nogle Produkter af, således at deltagerne kan se hvordan produkterne virker under en brand.

5 Hvilken vej kan jeg montere brandmursten? Grundet huldimension og/eller økonomiske årsager ønskes at vende og rotere murstenene i den retning som entreprenør foretrækker. Skal bygges op som almindelig forbandt murværk uden fuge imellem. Kun fuge ved gennemføring og langs kant. Mursten må ikke stables på højkant eller begrænse dybden i stenen ved at skære i den. (CFS-BL bygges op på den lange led i udsparingen med 200 mm dybde). Jeg har et vandførende plastrør på 25 mm skal jeg lukke for brand? Entreprenør er i tvivl om gældende regler og lovgivning Ja. Men der er ikke krav til at hullet lukkes med brandteknisk godkendt løsning. Entreprenør må have op til 6 stk. enkelte vandførende Ø32 plastrør i gennemføringen. Dette gælder for etageboligbyggeri. Der kan lukkes med alm. udstøbning. Brandteknisk Vejledning 31, 2. udgave 2005 Jeg har en gennemføring i en cellevæg skal jeg lukke for brand? Ofte kan en cellevæg være udført i branddrøje materialer (træ). Entreprenør er derfor i tvivl om hvorvidt der skal brandlukkes når nu væggen består af træ som kan brænde. Ja. En brandklassificeret cellevægs egenskaber må ikke forringes ved en eventuel gennemføring. Bygningsreglement 2015 Brandtætning af et etagedæk. Skal der manchet på begge sider? Entreprenøren kan ikke fysisk komme til den ene eller den anden side af etagedækket. Af økonomiske årsager ønskes der klarhed om hvorvidt der kan nøjes med én manchet. Nej. Der skal kun brandlukkes fra underside af dæk. Flammer og varme fra brand er altid mange gange kraftigere opadrettet, dernæst sideværts og endelig i lille omfang nedafrettet. Brandtætning af væg med manchet. Skal der manchet på begge sider? Entreprenøren kan ikke fysisk komme til den ene eller den anden side af etagedækket. Af økonomiske årsager ønskes der klarhed om hvorvidt der kan nøjes med én manchet. Ja. Som udgangspunkt skal der manchet på begge sider af væggen idet det ikke vides på hvilken side branden udbryder. Kan man ikke fysisk komme til at lukke på begge sider, kontakt da bygherre, rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør Der står at jeg skal sikre røg- og gastæthed hvad betyder det? Entreprenør forsøger at tolke udbudsmateriale, så deres arbejder kan prissættes, og er i tvivl om denne formulering. Brandinspektør har været på byggepladsen og udbedt at der skal gøre røg- og gastæt i lukningerne. Undersøgelser har vist at røg/gas er største skyldnere i dødsfald ved brand. Røg og gas foråsager ligeledes store skader på eks. serverrum, IT-udstyr, maskiner mm. Lukninger skal sikres mod røg og gas inden at eks. materialet i en brandmachet ekspanderer (~ 180 grader). Eks. manchet skal suppleres med fugemasse mellem rør og bygningsdel Gipsplade med 2 lag gips men uden isolering (eks. Gyproc, Danagips eller Fermacell)? Kabler igennem væg uden isolering men hvor væggen er klassificeret som brandvæg. Entreprenøren er i tvivl om hvorvidt der skal brandlukkes og i givet fald hvordan X. Som udgangspunkt bør der reelt understoppes med et stykke mineraluld som man så fuger op imod Ved mange montager kan passende rørskål overvejes En hul gipsvæg kan sagtens udgøre en brandklassificeret væg idet hver gipsplade udgør 15 minutters brandmodstandsevne. Brandlukning i huldæk? Når kanalen anbores er entreprenør i tvivl om hvordan man udfører lukning og hvordan man begrænser materiale-forbrug. Typisk kan løses med tung mineraluld samt fugning oppe/nede (type fugemasse afhænger af type af gennemføring). Huldæk er ikke en del af MK- og ETA-godkendelser (gælder alle leverandører), så der er tale om vurderingssag. Ved mange gennemføringer overvej mineraldulds-rørskål og foretag efterfølgende fugning.

6 Der er Armaflex om mit rør? Allerede eksisterende rør-føringer skal brandlukkes i forbindelse med renovering, og disse rør har Armaflex Nye rørføringer med Armaflex skal gennemføres skal der brandtættes og skal Armaflex med igennem bygningsdel Som udgangspunkt skal brændbar isolering lukkes med varmeekspanderende brandlukningsmateriale. Dette kan være en vurderingssag, så kontakt brandinspektør og/eller Hiltis Tekniske Afdeling. Brandtape i væg eller uden på væg? Ved montage opstår tvivl om hvorvidt produktet må/kan installeres uden på væggen Tilsyn eller brandinspektør ser lukninger med brandtape uden på væggen og er i tvivl om denne lukning er ok Brandtape skal altid sidde mellem rør og bygningsdel. Tapen skal trykkes ind imellem eks. væggen og røret, eller støbning udenom ved lukning af skakt ved etageadskillelser. Hvis ikke, så vil brandtapen ved brand blot ekspandere væk fra røret. Den selvklæbende del af min brandtape virker ikke? Under montage observeres at den selvklæbende tape ikke fungerer efter hensigten. Tapen er ikke en vigtig del af brandlukningen og kan reelt erstattes af eks. gaffa-tape. Dog bør produktets holdbarhed og generelle tilstand tjekkes idet der kan være tale om overskreden brugsdato og/eller forkert opbevaring. I skakter kan der udstøbes. Reparer lukning af andet fabrikat? + Oftest i forbindelse med renovering, ønsker entreprenør at reparere en eksisterende lukning af andet fabrikat med Hilti brandlukningsprodukt. Ofte ja. Men.. Kombination af 2 produkter af forskelligt fabrikat vil aldrig kunne give en 100 % godkendt lukning, og dermed er der tale om en vurderingssag som bygherre / rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør skal godkende. Kontakt Hiltis Tekniske Afdeling for support. Kan jeg kombinere 2 af Hiltis brandprodukter? + Ofte brandplader der ønskes kombineret med brandskum, brandmursten og grafit fugemasse og/eller indlæg af brandpuder i lukninger med andre brandprodukter. Ofte ja. I mange tilfælde skal der anvendes en kombination. Men.. I mange andre tilfælde vil entreprenør bevæge sig udover en 100% godkendt løsning og dermed skal bygherre / rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør skal godkende. Kan jeg kombinere 2 af Hiltis brandprodukter? + Ofte brandplader der ønskes kombineret med brandskum, brandmursten og grafit fugemasse og/eller indlæg af brandpuder i lukninger med andre brandprodukter. Ofte ja. I mange tilfælde skal der anvendes en kombination. Men.. I mange andre tilfælde vil entreprenør bevæge sig udover en 100% godkendt løsning og dermed skal bygherre / rådgivende ingeniør og/eller brandinspektør skal godkende. Manchetter opsættes på gipsvæg? Entreprenør er er vant til at montere manchetter på betonvæg eller betondæk, og er nu i tvivl om hvordan det skal udføres i gipsvæg. Følg montagevejledning. Her står gennemgående M8 gevindstykker. Anvendes Hiltis fleksible brandmanchet CFS-C EL kan denne monteres med HTB-S i gipsvæg jf. ETA-godkendelsen Ventilationsrør igennem gipsvæg? Ventillationskanaler kan medføre høje laster og gipsvægge har ikke samme styrke som eks. beton, og der er derfor behov for god løsning ved gennemføring af ventilationskanal igennem gipsvægge. Følg som udgangspunkt norm DS428 (brandsikring for ventilationskanaler). Som udgangspunkt skal bygningsdel føres hen til kanal og spalte fuges med CFS-S ACR (fugebredde max 30 mm) kombineret med understopning med mineraluld Er der brandspjæld eller brandisolering, skal spjæld/isoleringsleverandørs anvisning følges.

7 Stort PE-rør med dimension større end 10? Entreprenøren skal føre en Ø350 PE-rør gennem en brandvæg og kan ikke finde manchetter større end Ø250 mm i produktkataloget. Hilti har adgang til brandmanchetter i større dimensioner selvom disse ikke fremgår af kataloget. Ved dimensioner større end 250 mm - kontakt Hilti. Skal jeg brandlukke gennemføring i ydervæg? Entreprenøren ønsker at føre ventilationsrør ud vandret gennem ydervæggen. Nej. Som udgangspunkt bruges Hilti s produkter til indendørs brug. Brandlukninger vil typisk være mellem brandceller og brandsektioner. Der kan være tilfælde hvor fx altaner ligger indenfor ydervæggene og hvor der bør udføres brandlukning. Kontakt Brandinspektør eller Hilti s tekniske afdeling for afklaring af specifik problemstilling. Understopning hvad er det, og hvad kan/skal jeg bruge? Entreprenør oplyses via montagevejledning og/eller Hilti medarbejder at der skal understoppes, men entreprenør er i tvivl om hvad dette dækker. En understopning er en del af lukningen, og materialevalg skal vælges ud fra den relevante godkendelse. I de fleste tilfælde vil dette være stenuld. NB: PU-skum og glasuld må ikke anvendes til understopning! Estimering af mængder af brandlukningsprodukterne? Éntreprenøren sidder i en tilbudsfasen og skal bruge ca. mængder for tilbudsgivning på en byggesag. Ja, Firestop calculatoren. Kontakt Hilti Er Hiltis brandprodukter modstandsdygtige mod rotter - gnavning? Entreprenøren skal lave en brandlukninger mod en kælderskakt, og er i tvivl om hvorvidt at brandlukninger fungerer som gnaverstop. Nej. Hilti s produkter er ikke egnet til rottesikring. Der må foretages tiltag i samarbejde med specialist. Varmebestandighed? Entreprenør ønsker at brandlukke omkring eks. et kakkelovnsrør eller andre varme emner i eksempelvis industrien. Som udgangspunkt er brandlukningsmaterialer ikke mere varmebestandige end almindelige tilsvarende bygge-materialer (eks. brand akryl fugemasse vs. alm. akryl fugemasse). Følg anvisninger fra leverandør af kakkelovnsrør eller de andre varme emner. Brandlukning omkring branddør? Entreprenør installerer meget dyr branddør og undrer sig om hvordan der evt. skal fuges Brandinspektør ønsker at branddør ved brand, ikke blot falder ud af bygningsdelen. Ofte medfølger anbefaling fra leverandør af branddøren. Understopning med mineraluld og fuge med CFS-S SIL. Anvend den silikone-baserede idet denne er pille-sikker samt elastisk.

8 Jeg har hørt at brandskum ikke er godkendt til gennemføringer? Citat til venstre er fra Installationsnyt nr Entreprenøren/bygherre er blevet i tvivl om deres brandskum opfylder kravene til brandlukninger. Det som entreprenører ofte kalder brandskum eller brøndskum er testet som B2 efter DIN Dette er en test for reaktion mod brand (f.eks. svært antændeligt), og anvendes skummen til lukning af installationer nedbrydes den meget hurtigt og må ikke anvendes! Enkelte PU-skum er godkendt efter EN hvilken omfatter fuger mellem bygningsdele. Min CFS FX (tidligere CP660) er meget flydende? Grundet de fysiske egenskaber som produktet er udstyret med for at kunne skumme op til 6 gange sit eget volumen, er produktet ganske letflydende. Entreprenør kan opleve det som svært at arbejde med og/eller være i tvivl om hvorvidt noget er galt. Kontakt Hilti salgskonsulent og aftal demonstration af produktet på byggepladsen. Produktet er efter anvendelse på 5 10 lukninger let at lære at håndtere korrekt. Temperatur-intervallet for produktet skal overholdes ved montage, hvis ikke, så kan egenskaberne for produktet ændres. Hvor længe kan CFS FX (tidligere CP660) ligge på lager? Entreprenøren udfører lukningsopgaver løbende og er i tvivl om hvor længe han kan have poserne liggende? Normal hyldetid 9 måneder, men kontrollere altid udløbsdato på pakken. CFS FX (tidligere CP660) tuben sprænger? I meget sjældne tilfælde er det sket at tuber er sprunget. Idet produktet ved pauser under montagen vil hærde i mixeren, kan en stærk montør der ufortrødent trykker og trykker, i sjældne tilfælde sprænge tuben. Hvis udløbsdatoen er udløbet, og der igen ufortrødent trykkes og trykkes, kan der i sjældne tilfælde ske det at tuben sprænger. Hvad er de længste forlængerrør til CFS FX (tidligere CP660? Entreprenøren skal ligge en fuge et svært tilgændeligt sted, og har brug for at forlænge mixeren cm. Alternativt må der vælges en anden løsning. CFS-F FX (tidligerecp660) skummer ikke op? Ved montage oplever entreprenør at produktet, selv efter at de to komponenter er mixet sammen, ikke skummer op Produktet har været opbevaret for koldt. Dato overskredet. Produktet har været opbevaret for varmt. Anvendelse af rest i åbnet patron kan være et problem hvis den har været åben i mere end 1 døgn. Kan CFS-F FX (CP660) anvendes i boligbyggeri? + Grundet indhold af isocyanat er bygherre, rådgiver og/eller entreprenør i tvivl om hvorvidt produktet må installeres i boligbyggeri. Hilti kan dokumentere 100 % afgasning efter et par dage, og produktet kan dermed anvendes i alle byggeri-typer. Må jeg genbruge CFS FX (CP660) i nyt hul? Entreprenør ønsker af økonomiske årsager at anvende al al materialet Entreprenør vender retur efter arbejdspause eller weekend Rådgiver, tilsyn eller brandinspektør ser at hærdet materiale placeres i nyt hul, og er i tvivl om dette er ok Ja. Afhærdet materiale må godt placeres i forbindelse med lukning af nyt hul.

9 Skal man være certificeret for at udføre brandlukninger? Bygherre er tvivl om hvorvidt entreprenøren har den nødvendige kompetence for udførelse af brandlukninger, samt hvilke regler der gælder for at få lukningerne godkendt. Der foregår løbende dialog omkring dette i Sikkerhedsbranchen, men pt. er svaret Nej. Hilti har meget stor interesse i at lukninger udføres i henhold til gældende regler og montage udføres korrekt. Derfor udfører Hilti salgskonsulent og/eller Hilti ingeniør uden beregning såvel brandseminar og opstartsmøde på kontor og/eller byggeplads. Skal lukninger markeres? Entreprenør er i tvivl om hvorvidt, og hvordan, der skal holdes styr på lukningerne på projektet. Ja. Der skal holdes regnskab over brandlukninger, men der er ingen specifikke retningslinjer for dette. Markeringen skal dog indeholde info om firma, produkt, dato, godkendelsesnummer for produkt og der skal føres dokumentation af lukningerne. Vejledning 31 Skal man sætte brandmærkat ved hver eneste lukning? Entreprenøren er i tvivl om hvad reglerne for brandlukning siger ang. Opsætning af mærkater. Entreprenøren skal lave 6 gennemføringer igennem den samme væg og er tvivl om hvorvidt han kan bruge det samme mærkat til flere lukninger. Nej. Men i henhold til Vejledning 31 skal der holdes regnskab med samtlige brandlukninger på byggeriet. Opsætning af mærkater er Hilti s bud på en nem måde at holde styr på pladsens mange lukninger. Det samme mærkat kan godt bruges for flere lukninger i samme væg, hvis hvert hul får selvstændig identifikation og der henvises til denne identifikation på mærkatet. Hvordan rengør entreprenør når/ hvis der ved montagen spildes? Der er under montage spildt på tøj, gulv, anden bygningsdel og entreprenør er i tvivl om fjernelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet. Det er indeholdt i sikkerhedsdatabladene hvorledes der rengøres ved spild ved hvert produkt Dog kan det kortfattet nævnes, at de fleste produkter er vandbaseret derfor almindelig sulfo. CFS-F FX (cp660) skal hærde op og fjernes mekanisk. Hvad er en MAL-kode og hvad har Hiltis brandprodukter? Entreprenør læser på produkt- og eller sikkerhedsdatablad hvad MAL-koden for prouktet er og er i tvivl om hvad dette betyder Arbejdsmiljø-ansvarlig for entreprenør ønsker at informere sine kollegarer omkring anvendelsen af produkter med MAL-koder og hvordan de skal tage forholdsregler. MAL-koder er indført af Arbejdstilsynet og indikerer et produkts risiko i henhold til indånding af dampe samt kontakt. Hvad er et sikkerhedsdatablad? Entreprenør er i tvivl om hvad et sikkerhedsdatablad er og får ofte blandet begreberne sammen med eksempelvis en ETAgodkendelse, brandmontagehåndbog, brugsanvisning mm. En leverandørbrugsanvisning der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Eks. indeholde information om: 1: Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomhedenfareidentifikation 2: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3: Førstehjælpsforanstaltninger og forholdsregler over for udslip ved uheld 4: Håndtering og opbevaring 5: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 6: Fysisk-kemiske egenskaber 7: Toksikologiske oplysninger 8: Miljøoplysninger 9: Forhold vedrørende bortskaffelse 10: Transportoplysninger Hvor kan man finde datablade mm? Rådgiver søger dokumentation for produktegenskaber i forbindelse med projektering af byggeri Entreprenør søger dokumentation til brug for APV Søg det aktuelle produkt på hilti.dk. Vælg det ønskede produkt og klik i højre hjørne på Dokumenter, alternativt scroll ned på siden. Skulle der være supplerende spørgsmål, kontakt da

10 Er nogle af Hiltis produkter farlige/ giftige og skal vi sikre os? Entreprenør ønsker at vide om der skal tages forholdsregler ved montage. Bygherre ønsker at vide om produkt kan/må anvendes. Produkterne er ikke farlige og giftige, men eks. CFS- F FX (CP660) og silikone brandfugemasser CFS-S indeholder risiko-stoffer. I Sikkerhedsdatabladene, som er at finde under Dokumenter ved det enkelte produkt, står det beskrevet hvornår og hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes. Er nogle af Hiltis brandprodukter klassificeret som farligt gods mht transport? Produkter skal transporteres i entreprenørs bil, med lastbil eller med fly for at komme frem til byggeplads. Nej. Læs altid sikkerhedsdatablad

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0242 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

FireFree EasyFix. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree EasyFix.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree EasyFix www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree EasyFix er en let anvendelig og

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree Trækrør+ er designet

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0186 Generel produktinformation FireFree B744/B745 Brandplader anvendes til lukninger i brandklassificerede vægge og etagedæk, hvor disse

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0241 scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Produktoversigt. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Produktoversigt.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Produktoversigt www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Lukningsprodukter Protecta FR Akryl Protecta FR Akryl er fremstillet for

Læs mere

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet:

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet: Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP Kort om produktet: PipeBloc PWP brandpakning designet og testet til at

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom Smartere brandbeskyttelse fra kælder til tag Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv og ejendom En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse Nullifire er brancheeksperter, der

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1674

Godkendelse MK 6.10/1674 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- og rørgennemføringer. Betegnelse: Brandbøsning GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Fordele ved skudmontage. Boring er meget besværlig og/eller meget tidskrævende. Generelt om skudmontage

Fordele ved skudmontage. Boring er meget besværlig og/eller meget tidskrævende. Generelt om skudmontage Frequently Asked Questions Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri, har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum www.scandisupply.dk 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet består af et silikoniseret frigivelsespapir (kasseres efter påføring), der har en tyk PVC tape med en PET-klæber.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet består af et silikoniseret frigivelsespapir (kasseres efter påføring), der har en tyk PVC tape med en PET-klæber. SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG SELSKABET Produktnavn: DENFOIL Line Marking Leverandør: JO Safety A/S Skovalleen 24 4800 Nykøbing Falster E-mail: info@josafety.dk Telefon: +45 5485

Læs mere

FUGE & LIM SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER

FUGE & LIM SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER SIKA'S LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER FORDELE VED VORES LØSNINGER Sika leverer omfattende løsninger til brandsikre konstruktioner såsom tunneller,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning Pag.1 di 1 SIKKERHEDSDATABLAD ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning KEMISKE BASE Base: Syntetisk olie ikke silikone. Drivmiddel: Hydrocarbure denaturere, ikke-giftige, økologisk. VIGTIGSTE

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER

FUGE & LIM SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER SIKAS LØSNINGER TIL BRANDBESKYTTELSE GODKENDTE OG PÅLIDELIGE LØSNINGER TIL FUGER OG GENNEMFØRINGER INDHOLD 4 Sikas løsninger lever op til de højeste standarder 6 Sikas brandgodkendte produkter 8 10 Brandsikring

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System 1 ONLIT REJSVEJLENING rand af installationsgennemføringer med ROKWOOL onlit System 2013 2 Indholdsfortegnelse Godkendte typer... 3 Lovkrav... 3 MK-godkendelser... 3 Produkter... 4 Principper for... 5 Udsparringer...

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

DAFA AirVent System super til tag og facade

DAFA AirVent System super til tag og facade DAFA AirVent System super til tag og facade Nr. 3A DEC 2015 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

EC - Sikkerhedsdatablad

EC - Sikkerhedsdatablad EC - Sikkerhedsdatablad Handelsnavn: ECOGRIP BINDER Dato: 01.09.10 Side 1-5 Redigeret: March 22, 2013 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Registreret handelsnavn: Ecogrip

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

DAFA AirVent System. til tag og facade. Nr. 3D APRIL Tæt bag tag og facade T K

DAFA AirVent System. til tag og facade. Nr. 3D APRIL Tæt bag tag og facade T K til tag og facade DAFA AirVent System Nr. 3D APRIL 207 æt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587 DK Produkt Information: Fire Guard PU Foam 587 Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht. EN 1366-3 Produktbeskrivelse & anvendelse: Fireguard PU Foam 587 er en professionel brandhæmmende 1- komponent

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-01-2002 Anvendelse:

Læs mere

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Effektivt og sikkert - i sort design CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Tryghed i hverdagen Vi bruger omkring 90 % af vores tid inden døre i vores bolig, på arbejdet, i skolen, i børnehaven eller

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR MODEL MH0751EI260 / MH0752EI260 Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold Indhold...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere