Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis"

Transkript

1 TÆNKETANKEN Stigende usikkerhed om sundhed det mener danskerne Mens mængden af information om, hvad man selv kan gøre for at holde sig sund, bare vokser og vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i sundhedsjunglen. På trods af en udbredt skepsis over for sundhedsvæsenet foretrækker danskerne at få viden fra sundhedsprofessionelle, som de finder klart mere troværdige end sundhedsportaler, medier, patientforeninger og sociale fora som Facebook, hvis troværdighed skraber bunden. Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis i virkeligheden god medicin? Kan den rette kost kurere autisme? Spørgsmål er der nok af og mange byder ind med svar. Godt hjulpet på vej af informationsteknologien er danskerne nu kun få klik fra et hav af kilder med viden om sundhed. Døgnet rundt kan vi søge information om sygdom og behandling i et hastigt voksende sundhedsmarked. Og sociale medier sikrer, at alt fra støtte og råd til rygter og udokumenterede påstande er nemme at finde og sprede. De sundhedsrelaterede aktiviteter på internettet er et område i stærk vækst.1 Seks ud af ti voksne danskere (61 pct.) søgte i 16 helbredsmæssige informationer på internettet. Samme år havde 40 pct. af danskerne en motions- eller sundheds-app på deres smartphone eller tablet.2 Men gør al denne viden danskerne mere oplyste og bedre i stand til at træffe de rette valg? Eller risikerer den overvældende strøm af kilder at forvirre dem? Denne analyse stiller skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og information på sundhedsområdet. Den giver et billede af en befolkning, der i stigende grad er usikker på, hvad der er sundt og usundt. Og En stigende usikkerhed blandt danskerne "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt." FIGUR IA Sammenlignet med 11 og 16 er et stigende antal danskere enige i udsagnet Jeg synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. NOTE n 11 = 2.022; n 16 = 5.029; n 17 = 995. Ved ikke -svar: 1-2 pct. Figuren viser de andele, der er hhv. enige og uenige i udsagnet. udgør en sammenlægning af svarkategorierne meget enig og enig, mens udgør en sammenlægning af svarkategorierne meget uenig og uenig. Respondenter, der har svaret hverken enig eller uenig, er ikke medtaget Danmarks Statistik: Især kvinder tjekker sundhed digitalt, Deloitte: Connected health How digital technology is transforming health and social care, 16. 1

2 den viser, at danskerne i deres søgning efter viden om sygdom og behandling foretrækker de sundhedsprofessionelle, som de også tillægger størst troværdighed. En troværdighed, der dog står i skyggen af en udbredt skepsis over for sundhedsvæsenet det system, de sundhedsprofessionelle arbejder i. Svært at finde rundt i sundhedsjunglen Danskernes usikkerhed om deres sundhed er tilsyneladende i markant stigning i disse år. I 11 var hver fjerde (25 pct.) enig i udsagnet Jeg synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. I 16 var det hver tredje (33 pct.), og et år senere i 17 er det hele 44 pct. af danskerne, der oplever, at det er svært at finde ud af, hvad der er sundt og usundt. Se figur 1a side 1. Udviklingen i tallene rejser et vigtigt spørgsmål om, hvad det er, der gør danskerne usikre. Det er der næppe én entydig forklaring på. Mens en tidligere undersøgelse3 viste, at usikkerheden om, hvad der er sundt og usundt, steg samtidig med en stigning i mistilliden til de traditionelle sundhedseksperter, er dette ikke tilfældet i den nyeste måling. Fra 11 til 16 steg andelen af danskere, der var enige i udsagnet I virkeligheden ved læger og forskere meget lidt om, hvad der er sundt og usundt fra 19 til pct. Men denne andel er i 17-undersøgelsen faldet igen, så 21 pct. nu er enige i udsagnet. Se figur 1b. Danskerne foretrækker traditionelle sundhedsaktører På trods af en voksende mangfoldighed af kilder og mere tilgængelig information, indhenter størstedelen af danskerne deres viden om sygdom og behandling hos de traditionelle sundhedsaktører. Næsten to ud af tre danskere (63 pct.) angiver sundhedspersonalet, f.eks. læger, sygeplejersker eller sundhedsplejersker som en kilde, de benytter. Se tabel A side 3. Et resultat, der formentlig skal ses i lyset af, at der spørges til viden om sygdom og behandling, som er opgaver, der typisk forbindes med sundhedsvæsenet. Den næstmest brugte kilde til viden om sygdom og behandling er online sundhedsportaler, f.eks. netdoktor.dk eller sundhed.dk, som omkring halvdelen af danskerne (48 pct.) benytter. I modsætning til den mest brugte kilde, sundhedspersonalet, hvis troværdighed vurderes helt i top, ligger troværdigheden længere nede for online-portaler. Færre danskere tvivler på sundhedsautoriteters sagkundskab "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I virkeligheden ved læger og forskere meget lidt om, hvad der er sund og usund livsstil." FIGUR IB Sammenlignet med 16 er færre danskere enige i udsagnet I virkeligheden ved læger og forskere meget lidt om, hvad der er sund og usund livsstil. NOTE n 11 = 2.022; n 16 = 5.029; n 17 = 986. Ved ikke -svar: 3-8 pct. Figuren viser de andele, der er hhv. enige og uenige i udsagnet. udgør en sammenlægning af svarkategorierne meget enig og enig, mens udgør en sammenlægning af svarkategorierne meget uenig og uenig. Respondenter, der har svaret hverken enig eller uenig, er ikke medtaget. Udbredt bekymring over sundhedsvæsenets intentioner At danskerne anser sundhedspersonalet for at være den mest troværdige aktør på sundhedsområdet, er ikke ensbetydende med, at de har stor tiltro til det system, sundhedspersonalet arbejder i. Tværtimod er der tegn på en udbredt skepsis over for, hvorvidt man kan regne med, at sundhedsvæsenet som udgangspunkt tjener patientens behov. Dels har et stort flertal af danskerne en oplevelse af, at man skal kæmpe for sin ret i sundhedsvæsenet. 64 pct. er enige i, at Man bliver nødt til at insistere, hvis man vil have de rette behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet. Se figur 2, side 3. Dels er en væsentlig andel af danskerne usikre på, hvilke motiver der styrer sundhedsvæsenets beslutninger. 71 pct. er enige i udsagnet Medicinalindustrien har for stor indflydelse på myndighedernes anbefalinger til, hvilken medicin patienter tilbydes. At så mange har denne bekymring, kan være udtryk for, at danskerne oplever, at der mangler gennemsigtighed i et system, som bør være uvildigt. Svarene tegner grundlæggende samme billede som i 15, hvor repræsentativt udvalgte danskere tilkendegav deres oplevelser med og forventninger til sundhedsvæsenet.4 Her gav danskerne på flere punkter udtryk for en betydelig mistillid til sundhedsvæsenets evne til at give danskerne den rette behandling TrygFonden og Mandag Morgen: Mellem broccoli og bajere forebyggelse ifølge danskerne, TrygFonden og Mandag Morgen: Sundhedsvæsenet ifølge danskerne, 16. 2

3 Traditionelle sundhedsautoriteter er blandt danskernes foretrukne kilder og de mest troværdige a) Kilder: Hvorfra får du din viden om sygdom og behandling? Sæt maks. 5 krydser. b) Troværdighed: Hvor højt vurderer du følgende aktørers troværdighed på sundhedsområdet? Anvendte videnkilder 1 Sundhedspersonale, f.eks. læger, sygeplejersker eller sundhedsplejersker (63 pct.) 2 Online sundhedsportaler, f.eks. netdoktor.dk eller sundhed.dk (48 pct.) 3 Myndigheder, f.eks. Sundhedsstyrelsens pjecer eller anden information herfra (32 pct.) 4 Nyhedsmedier, f.eks. aviser, tv eller radio ( pct.) 5 Forskere, der udtaler sig i medierne (26 pct.) 6 Patientforeninger, f.eks. Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen (25 pct.) 7 Sundhedstilbud uden for det offentlige sundhedsvæsen, f.eks. alternative behandlere (9 pct.) 8 Debatfora på internettet, f.eks. grupper på Facebook m.v. (8 pct.) 9 Ugeblade og magasiner, f.eks. SE og HØR, SØNDAG, Billed-Bladet eller ALT for damerne (5 pct.) 10 Udenlandske sundhedsaktører, f.eks. myndigheder eller behandlingssteder (3 pct.) Vurdering af troværdighed 1 Sundhedspersonale, f.eks. læger, sygeplejersker eller sundhedsplejersker (84 pct.) 2 Patientforeninger, f.eks. Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen (73 pct.) 3 Myndigheder, f.eks. Sundhedsstyrelsens pjecer eller anden information herfra (70 pct.) 4 Forskere, der udtaler sig i medierne (63 pct.) 5 Online sundhedsportaler, f.eks. netdoktor.dk eller sundhed.dk (44 pct.) 6 Sundhedstilbud uden for det offentlige sundhedsvæsen, f.eks. alternative behandlere (24 pct.) 7 Nyhedsmedier, f.eks. aviser, tv eller radio (17 pct.) 8 Debatfora på internettet, f.eks. grupper på Facebook m.v. (6 pct.) 9 Ugeblade og magasiner, f.eks. SE og HØR, SØNDAG, Billed-Bladet eller ALT for damerne (4 pct.) TABEL A De traditionelle sundhedsautoriteter er blandt danskernes foretrukne kilder til viden om sygdom og behandling. De er samtidig også blandt de mest troværdige. NOTE n = Ved ikke -svar: 1-8 pct. Respondenterne har ikke kunnet vurdere troværdigheden for udenlandske sundhedsaktører, hvorfor ingen værdi herfor er angivet. Tabellen viser i venstre spalte de procentdele af danskerne, der har angivet pågældende kilde som én af fem foretrukne kilder til viden om sygdom og behandling, samt i højre spalte de procentdele, der tilskriver pågældende aktør "meget høj" eller "høj" troværdighed. Kategorierne neutral og lav troværdighed er ikke medtaget her. Der er også en række aktører uden for den etablerede sundhedssektor, som en mindre, men dog betydelig, andel af danskerne benytter. Det gælder særligt nyhedsmedier, f.eks. aviser, tv og radio, som pct. af danskerne svarer, at de får deres viden fra, ligesom 26 pct. angiver forskere, der udtaler sig i medierne som kilder. Næsten lige så mange 25 pct. angiver patientforeninger, f.eks. Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen som kilder, de benytter. De mindst brugte kilder er til sammenligning debatfora på internettet, f.eks. grupper på Facebook m.v. (8 pct.), ugeblade og magasiner, f.eks. SE og HØR, SØNDAG, Billed-Bladet eller ALT for damerne (5. pct.) samt udenlandske sundhedsaktører, f.eks. myndigheder eller behandlingssteder (3 pct.). Tilsvarende er debatfora og ugeblade og magasiner også de lavest rangerende på troværdighed. Man bliver nødt til at insistere i sundhedsvæsenet Medicinalindustrien har for stor indflydelse på myndighedernes anbefalinger til, hvilken medicin patienter tilbydes Man bliver nødt til at insistere, hvis man vil have de rette behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet FIGUR 2 Et stort flertal af danskerne er skeptiske over for sundhedsvæsenets intentioner. NOTE n = Ved ikke -svar: 4-8 pct. Figuren angiver for hvert udsagn de procentdele, der er enige. udgør en sammenlægning af svarkategorierne helt enig og delvist enig. Svarkategorierne uenig, delvist uenig og hverken enig eller uenig er ikke medtaget

4 Mens de sundhedsprofessionelle er danskernes mest foretrukne kilder til viden om sygdom og behandling, og samtidig er de mest troværdige, vidner brugen af andre kilder også om, at mange danskere har en åben tilgang til, hvor de kan hente denne viden. Sociale medier giver støtte og omsorg Debatfora på internettet, f.eks. grupper på Facebook, er blandt danskernes mindst foretrukne kilder til viden og vurderes tilsvarende også at være blandt de mindst troværdige. Selv om debatforas troværdighed som kilde til viden om sygdom og behandling ikke er høj, er der dog en betydelig andel af danskerne, som mener, at de tjener nogle andre, vigtige funktioner i forhold til sundhed. Mere end halvdelen af danskerne (54 pct.) er enige i udsagnet Sociale medier er et godt sted at hente omsorg og støtte, f.eks. et onlineforum, hvor patienter med samme sygdom kan udveksle erfaringer. Hver femte ( pct.) er uenig i dette. Se figur pct. er desuden enige i, at Sociale medier er et godt sted at hente viden og information, f.eks. et onlineforum, hvor patienter med samme sygdom kan udveksle erfaringer. Her er der 32 pct., som er uenige. Umiddelbart kan det undre, at knap fire ud af ti danskere tillægger sociale medier en vigtig rolle som kilde til viden og information, når relativt få samtidig svarer, at de selv bruger debatfora på Sociale medier er bedre til omsorg og støtte end til viden og information Sociale medier er et godt sted at hente omsorg og støtte, f.eks. et onlineforum, hvor patienter med samme sygdom kan udveksle erfaringer Sociale medier er et godt sted at hente viden og information, f.eks. et onlineforum, hvor patienter med samme sygdom kan udveksle erfaringer FIGUR 3 Danskerne finder i højere grad, at sociale medier er et godt sted at hente omsorg og støtte, end de mener, det er et godt sted at hente viden. NOTE n = Ved ikke -svar: 8-9 pct. Figuren viser for hvert udsagn de procentdele af danskerne, der er enige. Svarkategorierne uenig, delvist uenig og hverken enig eller uenig er ikke medtaget. internettet som kilde til viden om sygdom og behandling, jf. tabel A. Forklaringen skal dog nok findes i, at spørgsmålet går på en generel vurdering og ikke den enkeltes egen adfærd. Det kan også være et udtryk for, at viden og information i spørgsmålet om sociale medier er eksemplificeret med et onlineforum, hvor patienter med samme sygdom kan udveksle erfaringer. Den form for viden er en anden og mere personlig viden end den mere faktuelle viden om sygdom og behandling, Danskerne om mediernes rolle i sundhedsdebatten Medierne forholder sig ikke kritisk nok, når de formidler enkeltpersoners erfaringer med sundhed og sygdom Det er vigtigt, at medierne giver plads til folk, der mener noget om sundhed også selv om de ikke er enige med videnskaben Debatter om sundhed i medierne, f.eks. om HPV-vaccinen, gør mig usikker på, hvad der er rigtigt og forkert FIGUR 4 Næsten fire ud af ti danskere er enige i, at Debatter om sundhed i medierne, f.eks. HPV-vaccinen, gør mig usikker på, hvad der er rigtigt og forkert. NOTE n = Ved ikke -svar: 6-11 pct. Figuren angiver for hvert udsagn de procentdele af danskerne, der er hhv. enige og uenige. udgør en sammenlægning af svarkategorierne helt enig og delvist enig, mens udgør en sammenlægning af helt uenig og delvist uenig. Svarkategorien hverken enig eller uenig er ikke medtaget. 4

5 Myndigheders og lægers deltagelse på sociale medier Myndigheder, f.eks. Sundhedsstyrelsen, bør deltage aktivt i debatter med borgerne om sundhed på sociale medier Lægers arbejde bør også være at deltage i debatter om sundhed med borgerne, f.eks. på sociale medier FIGUR 5 Danskerne mener i højere grad, at myndighederne, f.eks. Sundhedsstyrelsen, bør deltage i sundhedsdebatter med borgerne på sociale medier, end de mener, det er noget, læger bør gøre. NOTE n = Ved ikke -svar: 6-8 pct. Figuren viser for hvert udsagn de procentdele af danskerne, der er hhv. enige og uenige. udgør en sammenlægning af svarkategorierne helt enig og delvist enig, mens udgør en sammenlægning af helt uenig og delvist uenig. Svarkategorien hverken enig eller uenig er ikke medtaget. og de sociale medier kan således udfylde et andet videnbehov end bl.a. sundhedsprofessionelle og myndigheder. Medierne bidrager til usikkerheden Skal man forstå, hvorfor danskernes usikkerhed om, hvad der er sundt og usundt, er steget, kan mediernes behandling af sundhedsstoffet være en del af forklaringen. Næsten fire ud af ti (39 pct.) oplever, at Debatter om sundhed i medierne, f.eks. HPV-vaccinen, gør mig usikker på, hvad der er rigtigt og forkert. 31 pct. er uenige. Se figur 4 side 4. Selv om debatten kan forvirre, ønsker danskerne dog ikke en begrænsning af, hvem der må mene noget i medierne. 45 pct. er enige i udsagnet Det er vigtigt, at medierne giver plads til folk, der mener noget om sundhed også selv om de ikke er enige med videnskaben. pct. er uenige. Dér, hvor danskerne har en finger at sætte, er til gengæld på mediernes formidling af enkelthistorier. pct. er enige i udsagnet Medierne forholder sig ikke kritisk nok, når de formidler enkeltpersoners erfaringer med sundhed og sygdom. Kun 8 pct. er uenige i dette. Samlet set tegner svarene et billede af en befolkning, der sætter pris på en nuanceret debat men efterspørgslen efter medier, der udøver en tydelig kildekritik, er samtidig stor. Myndighederne bør være på sociale medier Det er ikke kun medierne, danskerne kunne ønske sig noget andet af i formidlingen af sundhedsstof. Også andre aktører kan gøre noget. Knap halvdelen af danskerne mener, at myndighederne bør indgå i andre sammenhænge, end de gør i dag: 47 pct. er enige i udsagnet Myndigheder, f.eks. Sundhedsstyrelsen, bør deltage aktivt i debatter med borgerne om sundhed på sociale medier. 25 pct. er uenige i dette. Se figur 5. Den samme forventning har danskerne ikke helt Danskere, der har det dårligt, er mere usikre og skeptiske Et af undersøgelsens mere bemærkelsesværdige resultater finder man, når man zoomer ind på gruppen af danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til egen praktiserende læge. Sammenlignet med danskere med godt selvvurderet helbred og lidt kontakt til egen læge er denne gruppe på flere parametre betydeligt mere usikker og skeptisk på spørgsmål om sundhedsviden. Se figur 6 side 6. Gruppen af danskere, der har det dårligt, synes i højere grad, at Det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt, end gruppen af danskere, der har det godt. Mens pct. af danskerne, der har det dårligt, er enige i udsagnet, gør det sig kun gældende for 37 pct. af dem i den anden ende af spektret. Samme tendens viser sig i spørgsmålet om, hvorvidt man er enig i, at Debatter om sundhed i medierne, f.eks. om HPV-vaccinen, gør mig usikker på, hvad der er rigtigt og forkert. Her er 48 pct. af danskerne, der har det dårligt, enige, mens det kun gælder for 35 pct. af danskerne, der har det godt. Også skepsissen over for sundhedsvæsenet er højere i gruppen af danskere, der har det dårligt: 71 pct. er enige i, at Man bliver nødt til at insistere, hvis man vil have de rette behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet. Det gælder for 59 pct. af danskerne med et godt helbred. 5

6 De usikre og skeptiske danskere "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Man bliver nødt til at insistere, hvis man vil have de rette behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet 37 Jeg synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt Danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til lægen Danskere med godt selvvurderet helbred og lidt kontakt til lægen Debatter om sundhed i medierne, f.eks. om HPV-vaccinen, gør mig usikker på, hvad der er rigtigt og forkert FIGUR 6 Danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til egen praktiserende læge er mere usikre og skeptiske end danskere med godt selvvurderet helbred og lidt kontakt til lægen. NOTE Danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til egen praktiserende læge: n = 123; danskere med godt selvvurderet helbred og lidt kontakt til egen praktiserende læge: n = 343. Ved ikke -svar: 2-6 pct. Figuren viser for hvert udsagn de procentdele af danskerne der er enige fordelt på danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til lægen og danskere med godt selvvurderet helbred og lidt kontakt til lægen. Dårligt selvvurderet helbred udgør svarkategorierne mindre godt og dårligt, mens Godt selvvurderet helbred udgør vældig godt og fremragende. Den neutrale midterkategori godt er ikke inkluderet., delvis uenig og hverken enig eller uenig er ikke illustreret. til de sundhedsprofessionelle. Tre ud af ti (29 pct.) er enige i udsagnet Lægers arbejde bør også være at deltage i debatter om sundhed med borgerne, f.eks. på sociale medier. Væsentligt flere, 41 pct., er uenige i dette. De forskellige forventninger til myndigheder og læger kan ses som et udtryk for bekymring for, at lægers tilstedeværelse på sociale medier kan gå ud over deres tid til det fysiske møde med patienterne. Hvorvidt man som borger vil miste noget, ved at myndighederne begyndte at deltage i debatter på sociale medier, er formentlig svært at gennemskue Om analysen Analysen er gennemført i samarbejde mellem Tryg- Fonden og Tænketanken Mandag Morgen. Den er udarbejdet på grundlag af en mindre befolkningsundersøgelse, der kortlægger, hvor og hvordan danskerne indhenter viden om sundhed. Undersøgelsen er gennemført som webbaseret survey, og indsamlingen blev foretaget i perioden 25. september til 1. oktober 17. Dataindsamlingen tog udgangspunkt i Userneeds Danmarkspanel med mere end aktive danske medlemmer. Der blev i alt indsamlet besvarelser fra respondenter i alderen år. Indsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter for at sikre, at stikprøven afspejlede den danske befolkning som helhed på parametrene alder, køn, region og uddannelse. Da stikprøven er nationalt repræsentativ, har der efterfølgende ikke været behov for at vægte data. Analyserne bygger på frekvenstabeller. For at illustrere en tidslig udvikling er der enkelte steder foretaget sammenligninger med andre stikprøver. Der kan være udfordringer ved at sammenligne på tværs af forskellige stikprøver. Derfor har vi testet denne stikprøves repræsentativitet mod Den Nationale Sundhedsprofil på variablen selvvurderet helbred. Der er i denne stikprøve tale om en lille afvigelse: I stikprøven vurderer 79 pct. deres helbred som godt, vældig godt eller fremragende, hvilket er 6,5 pct. færre end i Den Nationale Sundhedsprofil. Gruppen af danskere med dårligt selvvurderet helbred og megen kontakt til lægen udgøres af de respondenter, der har vurderet deres helbred som mindre godt eller dårligt og samtidig har angivet en årlig kontakt med egen praktiserende læge på 4-6 gange eller flere end 6 gange. I analyserne har vi sammenholdt gruppen med de danskere, der har et selvvurderet helbred, der er vældig godt eller fremragende og samtidig har angivet en årlig kontakt med lægen på enten 1-3 gange eller ingen kontakt. Analyserne af de to grupper bygger på krydstabeller med signifikanstest (minimum niveau 0,05). Ved spørgsmål kontakt Lea Grønfeldt, Tænketanken Mandag Morgen, 6 TÆNKETANKEN

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11.

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. oktober 2017 Agenda Hvem er vi Baggrund for analysen Udfordringer

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

SUNDHEDS- VÆSENET. mandagmorgen. mondaymorning

SUNDHEDS- VÆSENET. mandagmorgen. mondaymorning SUNDHEDS- VÆSENET mandagmorgen mandagmorgen mondaymorning SUNDHEDS- VÆSENET Sundhedsvæsenet ifølge danskerne Copyright 2016 Mandag Morgen Bredgade 34, 1. DK 1260 København K Tlf.: 33 93 93 23 TrygFonden

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere