Cloud Computing & Multisourcing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cloud Computing & Multisourcing"

Transkript

1 November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside

2 Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing Fordele ved outsourcing Definition af Cloud Computing Overordnede Cloudkonfigurationer ITforsyning Behov og ønsker til ITinstallationen Lav en strategi Kunden i centrum På den dårlige måde På den gode måde Konklusion Kontakt Om TDC Hosting TDC Hosting er et selvstændigt datterselskab i TDCkoncernen. Vi opererer i Danmark, Sverige og Finland og er i dag ca. 170 ansatte heraf ca. 140 driftsteknikere. Vi råder over 17 datacentre i Danmark, Sverige og Finland. TDC Hosting kan altid hjælpe dig. Det gælder både, hvis du har brug for at få passet på en enkelt server, og hvis du ønsker at outsource alle dine forretningskritiske applikationer. Vores ydelser er mange og forskellige, men det, der er vigtigst for dig at vide, er, at vi altid er parate til at tage ansvaret, der hvor du ikke selv ønsker at stå med det. Vi har mange års erfaring med alle typer af ITdrift, og vi har opbygget nogle af landets bedste driftscentre, hvor vi har samlet de bedste kompetencer på området. Det betyder, at vi altid kan levere det bedste af det bedste for vi laver ikke andet. Uanset om du er tekniker eller økonomiansvarlig, så kender og forstår vi dine udfordringer. Vi har set dem før, og vi har løst dem før. Vi har derfor altid en række konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre din ITdrift lettere, billigere og sikrere og dermed skabe både økonomisk og resurcemæssigt overskud til at optimere din forretning.

3 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side 1 1. Introduktion til Multisourcing og Cloud Computing Vi lever i en tid, hvor Cloud Computing oplever en utroat være klar over, hvad Cloud Computing er, og hvad lig opmærksomhed i ITverdenen og ikke mindst i medet kan gøre for brugeren både på kort sigt og på den dierne. Det største fokus ligger typisk på mulighederne lange bane. Uanset hvad det er blevet kaldt, har det for selv at kunne skalere op og ned i kapacitet, samtidig altid handlet om at levere computerbaseret informamed en næsten forførende kombination af hurtig tionsteknologi som en service til kunderne. opsætning og lav kostpris. Kort sagt; mere for mindre. Traditionelle hostingfirmaer har Et andet emne, der kigger Og det er klart, at det for de frem i kølvandet på opi virkeligheden beskæftiget sig med fleste er en attraktiv tanke mærksomheden omkring altid at have den kapacitet, outsourcingbølgen, er Cloud Computing i en årrække, men som de har brug for når diskussionen om Multi det er bare blevet kaldt noget forde har brug for det. sourcing. Siden begrebet skelligt igennem tiden blev installeret i vores bemen med internettet som vidsthed og i vores sprogen oplagt undtagelse, er de fleste måder at anvende brug i 2005, har det været svingende, i hvor høj grad og arbejde med IT på typisk en videreudvikling af de interessen har været på det konceptuelle. Med den metoder og systemer, som vi allerede bruger, eller enorme masse af applikationer og services, der i dag brugte, i forvejen. Traditionelle hostingfirmaer har i ligger i skyen, som man siger, benytter de fleste virkvirkeligheden beskæftiget sig med Cloud Computing i somheder også Multisourcing. Man kan altså næsten en årrække, men det er bare blevet kaldt noget forikke sige Cloud Computing uden at sige Multisourcing. skelligt igennem tiden. Derfor er det en rigtig god idé 2. Definition af Multisourcing Man kan finde flere forskellige mere eller mindre faste definitioner af Multisourcing på internettet og i litteratur og det er ofte beskrevet noget teknisk: Multisourcing er disciplineret provisionering og sammenhængende leverance af forretnings og ITservices fra et optimalt sæt af interne og eksterne leverandører, efter forretningsmæssige mål. Det kunne også oversættes til, at de fleste små og mellemstore virksomheder i dag bruger outsourcingydelser i en eller flere sammenhænge. Det er ret al mindeligt, at virksomhedens behov bliver dækket af et fragmenteret leverandørbillede. Én virksomhed køber måske netværksydelser fra et bestemt konsulenthus, men får udført tilpasninger i økonomisystemet fra et andet og får passet maskinparken et helt tredje sted. I sådan nogle situationer er der typisk en intern ITafdeling, som står for support og koordinering af de forskellige opgaver. Multisourcing er baseret på den tankegang, at da IT i sig selv er en bred vifte af services, må der også være mulighed for at finde virksomheder, der specialiserer sig i netop disse delydelser. Det afgørende er dog, at disse ydelser er sammenhængende.

4 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side 2 3. Fordele ved outsourcing Den typiske og primære begrundelse for at outsource går på én ting: pris. Andre kan ofte gøre det billigere, end hvis virksomheden selv skal drive den givne ITservice. Det frigiver ressourcer til andet end drift og de ressourcer kan virksomheden i stedet anvende i kerneforetningen, hvor investeringen er mere rentabel. Den typiske og primære begrundelse for at outsource går på én ting: pris Udviklingsvirksomheder, eller virksomheder med egen IT og udviklingsafdeling, oplever ofte også en anden gavnlig effekt ved outsourcing, nemlig den ufravigelige og tvungne struktur. Dette er uafhængigt af, hvorvidt der anvendes Cloud Services, eller en mere klassisk hostingudbyder. Hvis man adskiller fx udvikling af en hjemmeside eller et økonomisystem fra selve driften af dem, og styrer opdateringerne med Change Management i stedet for endnu en opdatering, opnår man som ofte tre fordele: 1. Ændringer prioriteres på grund af færre deployments. 2. Et mere stabilt miljø på grund af færre ændringer. 3. Det bliver lettere at relatere driftsproblemer til nye versioner eller ændringer i miljøet. 4. Definition af Cloud Computing Cloud Computing er som udgangspunkt en internetbaseret teknologi: ressourcer og services på internettet, som er frigjort af lokale applikationer. Der er flere forskellige typer og definitioner af Clouds: Standard platform Cloud: Fx Google, Microsoft, IBM, Apple, Amazon, Facebook. Service Cloud: En pakke af ydelser, som kan inde holde platform, software, drift, mm. 5. Overordnede Cloudkonfigurationer Cloud Computing dækker over en række forskellige måder at udbyde ITservices på. For selv om en service udbydes over internettet, behøver ydelserne ikke at være for alle. Mange virksomheder vælger at koble deres medarbejdere op fra forskellige lokationer via forskellige typer private netværk, og herigennem stille interne ITservices til rådighed. Det kaldes Private Cloud Computing. Endelig findes der også konfigurationer mellem de helt private og helt offentlige ydelser, hvor flere virksomheder samarbejder ved hjælp af en Community Cloud, som giver følgende tilgængelighedskonfigurationer: Public Cloud: Offentligt tilgængelig service, sammensat af delte ressourcer, som fx SaaS. Community Cloud: Flere organisationer, der deler samme, men ikke offentlige, ressourcer. Private Cloud: Dedikerede ressourcer, som forvaltes af en ekstern leverandør. Ud fra overstående definitioner er det muligt at kombinere service, Cloudtype og konfiguration på rigtig mange måder. Der er dog en række udtryk, der er blevet til de facto standarder for forskellige varianter inden for Cloud Computing: MSP (Managed Service Provider): Beskriver drift af en ITløsning i en privat Cloud eller outsourcing. ASP (Application Service Provider): Beskriver drift af en applikation i en privat/delt Could. SaaS (Software as a Service): Beskriver drift af en applikation i en offentlig tilgængelig Cloud. PaaS (Platform as a Service): Beskriver drift af en offentlig tilgængelig platform til applikationer. IaaS (Infrastructure as a Service): Beskriver drift af en offentlig tilgængelig virtuel resurse.

5 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side 3 6. ITforsyning Cloud Computing er, ud over ovenstående, ikke en palet af standarder, hvor der er én for hver branche, virksomhed eller organisation. Derfor må man ikke forvente, at man på kort sigt kan få leveret alle ITydelser med ubegrænset anvendelse til fast lav pris efter forbrug. Faktisk skal man, for at Cloud Computing kan blive en realitet, først blive enige om, at alle anvender de samme standardapplikationer ligesom vi fx er enige om, at elektriske apparater i denne del af verden skal bruge 230 volt 50 hertz vekselstrøm. Derfor er der nok et godt stykke vej endnu især fordi ITbehov ofte er komplekse og afhænger af parametre som branche, lokalitet, størrelse, tilgængelighed, sikkerhed, økonomi, samfundsudvikling og endda applikations leverandørernes evne til at markedsføre deres produkter. Til gengæld kan vi glæde os over, at komponenterne i ITløsningerne i stigende grad bliver mere og mere standardiserede og dermed billigere og nemmere at supportere over tid. Det er trods alt de færreste, der ønsker sig en løsning, som ikke er baseret på industristandarder. Det er derfor vigtigt, når man vælger, at konfigurationen af applikationerne stadigvæk tilpasses den enkelte virksomheds virkelighed og behov inden for Cloudens rammer. 7. Behov og ønsker til ITinstallationen Det handler ikke så meget om, hvorvidt man skal benytte sig af Cloud Computing eller ej, men om hvad ens ITbehov og ønsker er. Det er klart, at der ikke findes én løsning, der passer til alle. Og derfor er det ikke et spørgsmål om til eller fravalg, men om at prioritere de behov, man har til sin ITdrift. Nogle behov kalder på den billigst muligt løsning andre kan ikke være i en rigid standardløsning og det må man løbende vurdere. Det gælder om at satse på det bedste fra begge verdener. Nedenstående model illustrerer nogle forskellige retninger og behov, som kan være relevante at forholde sig til. Manuel Lommeregner blyant & papir HW/SW + ITafd. Idealisme Grøn IT Open Source HYBRID MSP Logisk SaaS ASP MSP Service IBM Google Materialisme

6 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side 4 8. Lav en strategi Det er helt essentielt, at virksomheder laver en individuel strategi for, hvilken type Cloud Computing de ønsker at satse på, inden de kaster sig ud i projektet. Og det skal helst være inden de bevæger sig i en bestemt retning på ITlandkortet, da det ofte er temmelig tids og resursekrævende at lægge systemerne om og imødekomme fejlkonfigurationer. Hvis der er tale om en virksomhed med en stor ITkompetence eller alternativt en lille, måske økonomisk trængt, opstartsvirksomhed, kan det være det rigtige valg at satse på intern drift kombineret med en standard platform Cloud Computing, hvor det er muligt. Men for mange virksomheders vedkommende er der ikke ressourcer til at benytte konsulenter inden for alle ITområder eller til at teste udbuddet af SaaS. Så vil det være mere oplagt at lade én serviceleverandør stå for at optimere anvendelsen af standardkomponenter og integrere dem til de tilpassede komponenter i én samlet Cloud Computing løsning. På den måde sikrer man fejlfindingsansvaret mere entydigt, hvis komplekse fejl skulle opstå, idet man ikke skal bruge tid og ressourcer på koordinering af fejlfinding mellem forskellige serviceleverandører. 9. Kunden i centrum Det er normalt anerkendt og ofte en kutyme, der kommer af sig selv: hvis man vil drive en seriøs forretning, skal man have kunden i centrum. Der findes dog eksempler på situationer, hvor denne huskeregel ikke skaber en optimal situation. Kunde Outsourcing leverandør Konsulenthuse Desktop ERP En kunde har valgt kun at have almindelig brugersupport i egen afdeling, samt en ITansvarlig, der tager sig af løbende opgaver. I dette eksempel er alle servere placeret hos én enkelt hostingudbyder, som varetager alle opgaver på serverne uden at lave decideret udvikling. I denne situation er det naturligt, at kunden taler forretning med sourcingleverandøren (servere) og med de eksterne konsulenter. I tilfælde, hvor der skal arbejdes med nogle deciderede tekniske problemstillinger, står outsourcingleverandøren som det almindelige omdrejningspunkt. Det er her, fysikken er placeret, og ud fra et teknisk perspektiv er det naturligt, at alle parter bevæger sig omkring dette punkt. Mail Backup Ikke alle outsourcingleverandører er lige servicemindede, når det gælder kommunikation med kundens tredjepart. Heldigvis hjælper de fleste dog gerne med fejlsøgning sammen med konsulenthusene, uden at bruge kunden som proxy. Dermed får kunden oplevelsen af at indgå i en trekant, som vist i figur A, og kan dermed koncentrere sig om sin egen forretning og blot administrere SLA er og kontrakter med sine leverandører.

7 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side På den dårlige måde En ting, der kan ske, hvis man har overdrevet fokus på multisourcing og de umiddelbart tillokkende fordele ved køb af fragmenterede Cloud Services, er at kunden kommer i centrum på en uheldig måde. ERP Mail Desktop Kunde Som vist i Eksempel 2 er bruger, rettighedsstyring, databaser og placeret ved forskellige leverandører. Selvfølgelig er dette ikke planlagt, men styret efter en løsning, der fungerer i teorien. Men i virkelighedens verden sker der nogle gange fejl; der introduceres softwarebugs, og der sker ændringer i miljøet måske endda for at imødekomme en ændring i markedet. I dette eksempel bliver det hurtigt uklart hvilken part, der er den naturlige ejer af problemet og måske endda ansvaret. Problemet er, at jo mere kunden har valgt at fragmentere miljøet, og jo billigere services, der er købt, jo mindre er muligheden for at få et Backup kompetent menneske til at behandle sagen. I dette eksempel er kunden nød til at have et temmelig indgående kendskab til IT for selv at kunne udrede en given problemstilling. Uden en central kontaktperson vil kunden hurtigt opleve en række aktører, der enten: 1. vil kræve kontant timebetaling for deres arbejde, eller 2. vil have travlt med at forklare, hvorfor den givne service ikke har problemer. Desuden vil kunden skulle agere proxy og selv formidle forespørgsler, informationer og assistere med fejlsøgning mellem de respektive parter.

8 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side På den gode måde Det scenarie, som man som kunde i virkeligheden søger, er at problemsøgning og ændringshåndtering fungerer lige så godt, som systemet i hverdagen. En sikker, tilpasset model, hvor kunden selv har kapaciteten til at fungere i centrum eller alternativt har outsourcet denne opgave til en af de involverede parter. På den måde undgås i hvert tilfælde én af de hyppigste kilder til problemer i en outsourcet løsning. ERP Mail Desktop Kunde Det lyder måske underligt, men problemet opstår kun i de situationer, hvor ingen af parterne har en forretningsmodel, hvor det kan betale sig at hjælpe kunden. Det sker nogle gange, hvis kunden har forhandlet en kontrakt med forhandlerne, der er så stram, at leve Backup randøren vil tabe penge første gang, der bruges timer på kunden. I sådanne tilfælde ville det være en tilsnigelse at sige, at kundens forretningsmæssige mål kommer i centrum.

9 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side Konklusion Cloud Computing dækker over en række forskellige måder at udbyde ITservices på, men selvom de udbydes via internettet, er det ikke sikkert, at det passer til alle. Derfor er det, som man skal være opmærksom på, at applikationerne stadig skal tilpasses den enkelte virksomhed, som med regulære services, hvis det skal fungere optimalt. Men det positive er, at det muligt at kombinere services, Cloudtype og konfiguration på rigtig mange måder. Derfor kan følgende punkter være et godt udgangspunkt at få afklaret, inden man bevæger sig imod skyerne: ITkompetencer Det er vigtigt at kende de interne ITkompetencer. De er med til at afgøre, hvor store dele du kan outsource, og hvordan du kan outsource de enkelte komponenter. Services Nogle services er simpelthen ikke standardiserede nok til at kunne flyttes til skyen. Nogle af dem er måske i en tilstand, hvor det kræver så meget support, at en outsourcingleverandør ikke ønsker at overtage dem til den pris, du vil betale. Servicetårne Nogle services hører naturligt sammen. Det kan være en rigtig god idé at overveje at samle dem, der passer sammen. Det vil mindske både fejlkilderne ved driftsnedbrud, men også kompleksiteten ved ændringer. Der er få gode eksempler på at dele fx Exchange og Active Directory fra hinanden. Til gengæld er der ikke noget, der forhindrer at lægge fx en webshop og virksomhedens fildrev ved forskellige leverandører. SLA mål Hvilke servicemål er gode nok? Når elementer skal outsources, og skyen skal anvendes, er der ofte en naturlig sammenhæng mellem servicemål og priser. Krav om høje oppetider medfører høje priser og vice versa. Den typiske og primære begrundelse for at outsource går på én ting: pris. Det frigiver ressourcer til andet end drift og de ressourcer kan virksomheden i stedet anvende i kerneforretningen, hvor investeringen er mere rentabel. Det kræver en vis organisatorisk ITmodenhed og selvtillid før det er muligt at høste frugterne af Multisourcing kombineret med Cloud Computing. For at skabe succes med Multisourcing, uanset om det indeholder Cloudkomponenter, er der flere faktorer, som det kan betale sig at betragte især hvilke behov, virksomheden har. Der er ikke nogen standard løsning. Derfor er det afgørende, at man handler med åbne øjne og med en realistisk, strategisk planlagt tilgangsvinkel. Så hvis man gør sit hjemmearbejde ordentligt, kan mange virksomheder, der i dag benytter sig at Multisourcing, også kunne få udbytte af Cloudydelser. 13. Kontakt Århus: København: TDC Hosting A/S Olof Palmes Allé Århus N TDC Hosting A/S Teglholmsgade 13, B København C Telefon: Fax: Mail: Telefon: Fax: Mail:

10 TDC hosting White Paper Cloud Computing & Multiscourcing side 8

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 KonsulentNy t MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 2015 ifølge Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer Indhold Side 4-5 Microsoft Cloud og mobilitet dominerer Microsofts 2015-agenda.

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere