22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet"

Transkript

1 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt efter indgange 6 Fordeling af praktikpladser på indgang branche 6 Praktikpladspotentiale opdelt efter indgange Identifikation af regionalt praktikpladspotentiale 18 Praktikpladspotentiale opdelt på region branche Bilag 24 Sammenhæng mellem erhvervsuddannelser brancher 24 Sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse indgange 28 Sammenhæng mellem indgang branche samlet set fordelt på regioner 28

3 1. Baggrund metode Undervisningsministeriet har bedt Deloitte om at gennemføre en supplerende statistisk analyse i forlængelse af analysen af praktikpladspotentiale, hvori der blev identificeret et samlet potentiale på praktikpladser. Denne supplerende analyse har et todelt formål. Dels skal den afklare sammenhængen mellem uddannelsesretninger brancher præcisere, hvordan det identificerede praktikpladspotentiale fordeler sig på uddannelsesretninger, dels skal den afdække potentialet opdelt på branche region. I efteråret 2014 gennemførte Deloitte en analyse af praktikpladspotentialet estimerede et samlet potentiale på praktikpladser. Dette svarer til en stigning på 59 procent i forhold til det antal elever (56.774), der i 2012 havde en praktikplads, jf. figur 1, betyder, at hvis det fulde potentiale blev indfriet, kunne der være i alt elever i praktik. Figur 1. Samlet praktikpladspotentiale på tværs af alle virksomheder, august % Nuværende antal elever Samlet potentiale Samlet Potentialet er i analysen af praktikpladspotentiale udregnet på virksomhedstype, virksomhedsstørrelse, branche, sektor region. Formålet med denne supplerende analyse er at udfolde disse potentialer. Konkret har analysen et todelt formål: 3 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

4 Branche At illustrere, hvilke brancher der kan henføres til de 12 indgange til erhvervsuddannelserne (se i afsnit 2.1), herunder identificere praktikpladspotentialet for hver af disse. At estimere potentialet for praktikpladser i hver branche på regionalt plan. Metode Analysen er delt op i to delanalyser, hvor den første beskæftiger sig med sammenhængen mellem indgange brancher, den anden fordeler det identificerede praktikpladspotentiale på branche region. De supplerende potentialeberegninger bygger på Deloittes analyse af praktikpladspotentiale. Populationen består ligesom i den oprindelige analyse af virksomheder elever. På virksomhedssiden analyseres de virksomheder i Danmark, der i 2012 havde minimum én faglært ansat. Af disse havde virksomheder elever, hvor de resterende ikke havde elever. På de virksomheder med elever var der i alt elever i praktik i Der findes 12 indgange, der hver rummer mellem 3 26 forskellige erhvervsuddannelser. Til den første delanalyse beregnes først for hver af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne, hvor stor en andel af eleverne på hver indgang der får praktikplads i de enkelte brancher. Dette mål anvendes til illustration af, hvilke brancher der kan henføres til de forskellige indgange til erhvervsuddannelserne. Til at identificere praktikpladspotentialet for hver indgang beregnes det, hvor stor en andel af hver branches praktikpladser i 2012, der blev besat med elever fra hver enkelt indgang (se tabel 1). Af tabellen ses eksempelvis, at 97 procent af de elever, der var i praktik inden for branchen Landbrug, skovbrug fiskeri, er på en uddannelse inden for indgangen Dyr, planter natur. Tabel 1. Fra hvilke indgange er eleverne, der besætter branchernes praktikpladser? (2012) Dyr, planter Produktion natur udvikling Strøm, styring it Erhvervsuddannelse Bil, fly Bygge Transport andre transportmidler anlæg listik Merkantil Mediepro Mad til -duktion mennesker Sundhed, omsorg pædagik Krop stil Bygnings Total - bruger Landbrug, skovbrug fiskeri 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Industri, råstofindvinding forsyning 0% 54% 10% 2% 6% 3% 9% 3% 13% 0% 0% 0% 100% Bygge anlæg 2% 22% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Handel transport 0% 23% 8% 47% 0% 19% 0% 0% 0% 100% Information 0% 0% 40% 0% 18% 39% 0% 0% 0% 100% Finansiering forsikring 2% 0% 5% 0% 0% 89% 2% 0% 0% 0% 100% Ejendomshandel 13% 2% 6% 0% 37% 3% 0% 0% 36% 100% 27% 5% 8% 6% 32% 14% 3% 0% 0% 2% 100% Off. administration 6% 3% 7% 2% 7% 35% 1 15% 0% 12% 100% Kultur, fritid anden 1 4% 3% 2% 0% 7% 4% 0% 67% 0% 100% Uoplyst 4% 6% 6% 6% 13% 2% 30% 5% 24% 2% 100% Den andel af hver branches praktikpladser, der besættes med elever fra hver enkelt indgang, anvendes som indikator for, hvor stor en andel af branchens praktikpladspotentiale indgangen rummer. Hver indgangs praktikpladspotentiale kan således udtrykkes som summen af det praktikpladspotentiale, ind- 4 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

5 gangen rummer fra hver branche. For indgangen Bygnings- bruger (markeret med grønt i tabel 1) ser beregningen således ud: 0,36*Ejendomshandel (1.026) + 0,02* (3.782) + 0,12*Off. administration (3.997) + 0,01*Uoplyst (12) = 960 praktikpladser. 1 Det samlede praktikpladspotentiale kan bl.a. ses af figur 14. I anden delanalyse fordeles praktikpladspotentialet på branche region. I det følgende præsenteres resultaterne af analysen opdelt som to delanalyser i henholdsvis afsnit 2 3. Afsnit 4 indeholder bilag, som supplerer resultaterne i afsnit Andelene i tabellen er afrundet, hvorfor resultatet af regneeksemplet giver 924,76. Med alle decimaler fås 960 praktikpladser. 5 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

6 Erhvervsuddannelser 2. Praktikpladspotentialet opdelt efter indgange I det følgende præsenteres først sammenhængen mellem indgangene de brancher, eleverne får praktikplads i. Herefter identificeres praktikpladspotentialet for hver indgang. Fordeling af praktikpladser på indgang branche For 10 af de 12 indgange gælder det, at over 80 procent af praktikpladserne er fordelt på én eller to brancher. I tabel 2 nedenfor kan det ses, i hvilke brancher eleverne fra de 12 indgange i 2012 var i praktikplads. Tabel 2 Fordeling af praktikpladselever fra hver indgang på brancher (2012) Brancher Landbrug, skovbrug Industri Bygge Handel Information Finansiering Ejendomshand Off. Kultur, fritid anden fiskeri mv. anlæg transport forsikring el administration Uoplyst Total Dyr, planter natur 66,0% 0,3% 1,5% 1,9% 0,0% 0,2% 1,3% 14,3% 9,0% 5,4% 0, 100% Produktion udvikling 0,9% 80,0% 5,4% 4,5% 0,0% 0,0% 0, 2,9% 3,9% 2,0% 0,3% 100% Strøm, styring it 0,0% 14,8% 57,9% 5, 6,4% 0,4% 0, 4,3% 9,3% 1,5% 0,2% 100% Bil, fly andre transportmidler 0,3% 2,4% 0,6% 93,2% 0,0% 0, 0, 0,4% 2,3% 0,5% 0,2% 100% Bygge anlæg 0,2% 4,2% 91,4% 1,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,5% 0,8% 0,5% 0,2% 100% Transport listik 0,4% 10,3% 0,6% 67,0% 0,3% 0,0% 0,0% 1,2% 20,0% 0,0% 0,2% 100% Merkantil 0, 4,5% 0,7% 66,0% 1,0% 2,4% 1,2% 5,9% 16,5% 1,3% 0,4% 100% Medieproduktion 0, 17,9% 0,7% 8,4% 30,0% 0,2% 0,3% 36,6% 3,5% 1,3% 1,0% 100% Mad til mennesker 0, 15,8% 0,0% 66,2% 0,2% 0, 0,2% 1,5% 13,2% 1,7% 0,8% 100% Sundhed, omsorg pædagik 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,2% 0,0% 0, 100% Krop stil 0, 0,0% 0,3% 1,9% 0,0% 0, 0,0% 0,0% 0,9% 96,5% 0,2% 100% Bygnings- bruger 0, 0,6% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 15,0% 4,4% 77,2% 0,6% 0,2% 100% I figurerne nedenfor er indgangen angivet i den midterste, grønne boks med antallet af praktikpladser, der var i 2012, angivet i parentes. Pilene de dertilhørende procentsatser angiver andelen af de elever på den pågældende indgang, der i 2012 har haft praktikplads i de enkelte brancher. Brancher, der har mindre end 0,5 procent praktikpladser, er ikke medtaget i figurerne. Tallene i de blå cirkler angiver størrelsesforholdet i indgangens andel i hver branche, hvor 1 er den branche, hvor flest elever fra indgangen opnår praktikplads. 6 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

7 Dyr, planter natur Figur 2. Antallet af elever inden for indgangen Dyr, planter natur fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Landbrug, skovbrug fiskeri 66% 14% 2 3 Offentlig administration, undervisning sundhed 9% Dyr, planter natur 5% (4.792) Kultur, fritid anden 4 5 Handel transport 2% 7 Ejendomshandel Bygge anlæg 6 Figur 2 ovenfor viser, at 66 procent af de praktikpladser, som elever inden for indgangen Dyr, planter natur havde 2012, var i branchen Landbrug, skovbrug fiskeri. Den næststørste aftagerbranche var med 14 procent. Blandt eleverne i praktik inden for indgangen Dyr, planter natur i 2012, kom 58 procent fra landbrugsuddannelsen, 16 procent var fra anlægsgartneruddannelsen 8 procent var fra dyrepasseruddannelsen. Tal for de enkelte uddannelser inden for indgangen ses i bilag 4.1, Tabel 3. Produktion udvikling Figur 3. Antallet af elever inden for indgangen Produktion udvikling fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Industri mv. 80% 5% Handel transport 2 3 Bygge anlæg 5% Produktion udvikling 4% (4.740) Offentlig administration, undervisning sundhed 4 5 3% 7 Landbrug, skovbrug fiskeri 2% Kultur, fritid anden 6 Af figur 3 kan det ses, at 80 procent af de praktikpladser, elever fra indgangen Produktion udvikling havde i 2012, var i branchen Industri mv. 7 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

8 42 procent af eleverne gik på smedeuddannelsen, 16 procent på industriteknikeruddannelsen, 7 procent på uddannelsen teknisk designer, jf. bilag 4.1, tabel 4. Strøm, styring it Figur 4. Antallet af elever inden for indgangen Strøm, styring it fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Bygge anlæg 58% 15% Industri mv. 2 3 Offentlig administration, undervisning sundhed 9% Strøm, styring it 6% (4.957) Information 4 5 Handel transport 5% 7 Kultur, fritid anden 4% 6 Inden for indgangen Strøm, styring it havde elever en praktikplads i 2012, jf. figur procent af eleverne havde praktikplads i bygge- anlægsbranchen, 15 procent af eleverne havde praktikplads i branchen Industri mv. 9 procent i Offentlig administration, undervisning sundhed. 63 procent af eleverne med en praktikplads var fra elektrikeruddannelsen, 22 procent var fra data- suddannelsen, 7 procent var fra automatik- procesuddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel 5. Bil, fly andre transportmidler Figur 5. Antallet af elever inden for indgangen Bil, fly andre transportmidler fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Handel transport Industri mv. 93% 2% Bil, fly andre transportmidler (4.852) 3 Offentlig administration, undervisning sundhed 2% Bygge anlæg 4 8 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

9 Figur 5 viser, at 93 procent af eleverne inden for indgangen Bil, fly andre transportmidler havde en praktikplads i 2012 i handel- transportbranchen. 41 procent af eleverne med en praktikplads inden for indgangen Bil, fly andre transportmidler var fra mekanikeruddannelsen, 27 procent fra personvnsmekanikeruddannelsen, 10 procent fra entreprenør- landbrugsmaskinuddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel 6. Bygge anlæg Figur 6. Antallet af elever inden for indgangen Bygge anlæg fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Bygge anlæg Industri mv. 9 4% Bygge anlæg (10.553) 3 5 Offentlig administration, undervisning sundhed Handel transport 4 Figur 6 viser indgangen Bygge anlæg de brancher, hvor eleverne havde praktikplads i procent af eleverne med praktikplads havde denne i bygge- anlægsbranchen 4 procent i branchen Industri mv. 45 procent af eleverne med en praktikplads kom fra træfagenes byggeuddannelse, 14 procent kom fra vvs- energiuddannelsen, 13 procent fra mureruddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel 7. 9 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

10 Transport listik Figur 7. Antallet af elever inden for indgangen Transport listik fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Offentlig administration, 2 Handel transport undervisning sundhed 67% 20% Transport listik (2.324) 3 Industri mv. 10% 5 4 Bygge anlæg Figur 7 viser, at 67 procent af de elever fra indgangen Transport listik, der havde en praktikplads i 2012, havde den i handel- transportbranchen. 20 procent havde praktikplads i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed 10 procent i Industri mv. 34 procent af eleverne kom fra lager- terminaluddannelsen, 26 procent fra vejgodstransportuddannelsen 19 procent fra personbefordringsuddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel 8 Merkantil Figur 8. Antallet af elever inden for indgangen Merkantil fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Offentlig administration, undervisning sundhed 17% Handel transport 66% 6% 3 4 4% Merkantil 2% 5 Finansiering Industri mv. (14.079) forsikring 6 Kultur, fritid anden Ejendomshandel 7 8 Information Bygge anlæg 9 66 procent af eleverne fra den merkantile indgang med en praktikplads i 2012 havde den i handel- transportbranchen, jf. figur procent af ele- 10 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

11 verne havde praktikplads i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed 6 procent i. 51 procent af eleverne med praktikplads i 2012 kom fra uddannelsen detailhandel med specialer, 38 procent var fra kontoruddannelsen, 9 procent fra handelsuddannelse med specialer, jf. bilag 4.1, tabel 9 Medieproduktion Figur 9. Antallet af elever inden for indgangen Medieproduktion fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, % 30% Information 2 3 Industri mv. 18% Medieproduktion 8% (1.018) Handel transport 4 5 Offentlig administration, undervisning sundhed 4% 7 Kultur, fritid anden 6 Bygge anlæg Figur 9 viser sammenhængen mellem eleverne fra indgangen Medieproduktion med praktikplads i 2012 de brancher, de havde praktikplads i. Den største andel (37 procent) havde praktikplads i branchen, næsten en tredjedel (30 procent) havde praktikplads i branchen Information, 18 procent i Industri mv. 46 procent af eleverne var fra mediegrafikeruddannelsen, 16 procent var fra film- tv-produktionsuddannelsen, den tredjestørste andel (13 procent) fra fotrafuddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

12 Mad til mennesker Figur 10. Antallet af elever inden for indgangen Mad til mennesker fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Handel transport Industri mv. 66% 16% Mad til mennesker (5.638) 3 Offentlig administration, undervisning sundhed 13% 5 2% 2% Kultur, fritid anden 4 Af figur 10 ovenfor ses, at 66 procent af eleverne fra indgangen Mad til mennesker med en praktikplads i 2012 havde den i handel- transportbranchen. 16 procent af eleverne med en praktikplads havde den i branchen Industri mv., 13 procent var i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed. Gastronomuddannelsen er den uddannelse inden for Mad til mennesker, der har den største andel af de elever, der var i praktik (44 procent), uddannelsen detailslagter med 15 procent er den næststørste. Bager- konditoruddannelsen er den tredjestørste med 13 procent, jf. bilag 4.1, tabel 11. Sundhed, omsorg pædagik Figur 11. Antallet af elever inden for indgangen Sundhed, omsorg pædagik fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Offentlig administration, undervisning sundhed 99% Sundhed, omsorg pædagik (1.012) Kilder: STIL, Danmarks Statistik Deloittes egne beregninger. Figur 11 viser, at eleverne fra indgangen Sundhed, omsorg pædagik (undtagen elever på social- sundhedsuddannelserne den pædagi- 12 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

13 ske assistentuddannelse) 2 med en praktikplads nærmest udelukkende har haft den i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed. Det er således 99 procent af eleverne, der i 2012 havde praktikplads i den branche. 97 procent af eleverne var fra tandklinikassistentuddannelsen. De resterende 3 procent var fra uddannelsen hospitalsteknisk assistent, jf. bilag 4.1, tabel 12. Krop stil Figur 12. Antallet af elever inden for indgangen Krop stil fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Kultur, fritid anden Handel transport 97% 2% Krop stil (1.729) 3 Offentlig administration, undervisning sundhed Figur 12 viser, at 97 procent af eleverne fra indgangen Krop stil med en praktikplads i 2012 havde den i branchen Kultur, fritid anden. De resterende 3 procent var fordelt mellem handel- transportbranchen branchen Offentlig administration, undervisning sundhed. 88 procent af eleverne var fra frisøruddannelsen, 8 procent var fra kosmetikeruddannelsen, de sidste 4 procent var fra fitnessinstruktøruddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel Analysen af praktikpladspotentiale omfattede ikke elever på social- sundhedsuddannelserne den pædagiske assistentuddannelse. Disse elever er derfor ikke medtaget her. 13 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

14 Bygnings- bruger Figur 13. Antallet af elever inden for indgangen Bygnings- bruger fordelt efter, hvilken branche de var i praktik i, Offentlig administration, undervisning sundhed 77% 15% Ejendomshandel 2 3 4% Bygnings- bruger 2% (1.080) Handel transport 4 5 Industri mv. Kultur, fritid anden 6 Figur 13 viser, at 77 procent af eleverne fra Bygnings- bruger, der havde en praktikplads i 2012, var i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed. 15 procent havde praktikplads i branchen Ejendomshandel. 54 procent af eleverne var fra uddannelsen assistent, mens 40 procent var fra ejendomsteknikeruddannelsen, jf. bilag 4.1, tabel 14. Praktikpladspotentiale opdelt efter indgange Til identifikation af praktikpladspotentialet for hver erhvervsindgang anvendes den i afsnit 1 beskrevne fordelingsnøgle mellem praktikpladspotentialet på brancheniveau på indgangsniveau. Figur 14 nedenfor viser, hvordan det samlede potentiale på praktikpladser fordeler sig på brancher. 14 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

15 Merkantil Mad til mennesker Bil, fly andre transportmidler Produktion udvikling Dyr, planter natur Bygge anlæg Strøm, styring it Transport listik Medieproduktion Krop stil Bygnings- bruger Sundhed, omsorg pædagik Samlet Handel transport Industri mv. Off. administration Bygge anlæg Information Kultur, fritid anden Landbrug, skovbrug fiskeri Ejendomshandel Finansiering forsikring Uoplyst Samlet Figur 14. Praktikpladspotentiale (antal praktikpladser) på tværs af brancher, august (13%) (12%) (1) (7%) (4%) (4%) (3%) (3%) 915 (3%) 12 (0%) (100%) (39%) I figur 15 er praktikpladspotentialet fordelt på de 12 indgange, mens en fordeling af praktikpladspotentialet fordelt på indgange brancher findes i bilag 4.3, tabel 16. Figur 15. Praktikpladspotentiale for hver indgang, august (32%) (1) (9%) (9%) (8%) (7%) (7%) (5%) (4%) (3%) 960 (3%) 603 (2%) (100%) Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

16 Der er stor forskel på, hvordan potentialet for praktikpladser fordeler sig på tværs af indgange. En tredjedel (32 procent) af praktikpladspotentialet findes i de merkantile uddannelser, hvor der kunne være cirka ekstra elever i praktik. Dette harmonerer fint med, at handel- transportbranchen er den branche, der har det største praktikpladspotentiale, jf. figur 14 cirka halvdelen af potentialet i denne branche udgøres af elever fra de merkantile uddannelser. Figur 15 viser endvidere, at de øvrige indgange udgør væsentligt mindre andele af praktikpladspotentialet. Indgangene Medieproduktion, Krop stil, Bygnings- bruger samt Sundhed, omsorg pædagik udgør alle færre end praktikpladser (5 procent af praktikpladspotentialet). Som det kan ses af figur 16, udgør selv de mere beskedne potentialer på henholdsvis praktikpladser inden for indgangene Bygnings- bruger Sundhed, omsorg pædagik relativt set store stigninger (henholdsvis procent), i forhold til det antal elever, der var i praktik i Figur 16. Praktikpladspotentiale i forhold til det nuværende antal praktikpladser opdelt efter brancher, august 2012 Medieproduktion 132% Bygnings- bruger 89% Merkantil 76% Mad til mennesker Bil, fly andre transportmidler Transport listik Produktion udvikling Sundhed, omsorg pædagik 66% 66% 65% 63% 60% Krop stil 58% Dyr, planter natur 56% Strøm, styring it 49% Bygge anlæg 24% Samlet 59% Generelt er der et stort potentiale på tværs af alle indgangene. Som det var tilfældet for det estimerede praktikpladspotentiale på branche-niveau i analysen af praktikpladspotentialet, er der så en betydelig variation på tværs af indgange, når praktikpladspotentialet holdes op mod det nuværende antal praktikpladser. Således ville antallet af praktikpladser til elever på Medieproduktion blive mere end fordoblet (132 procent), hvis potentialet blev indfriet, 16 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

17 hvor det på Bygge anlæg ville øge antallet med en fjerdedel (24 procent). Samlet for erhvervsuddannelserne ville antallet af praktikpladser stige med 59 procent, hvis det samlede praktikpladspotentiale blev indfriet. 17 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

18 3. Identifikation af regionalt praktikpladspotentiale I det følgende belyses praktikpladspotentialet fordelt på brancher regioner. Alle danske virksomheder har ét unikt CVR-nummer, som knytter sig til virksomheden. Alle virksomheders selvstændige underenheder har endvidere et entydigt identifikationsnummer, produktionsenhedsnummer (p-nummer). En virksomhed med ét unikt CVR-nummer kan således have flere underenheder, som hver har deres p-nummer. Elevers praktikpladser er for virksomheder registreret på CVR-niveau. Det betyder, at praktikpladspotentialet kun kan beregnes på CVR-nummerniveau. En analyse på CVR-nummer-niveau vurderes at give det mest valide praktikpladspotentiale, da en række af de mest væsentlige virksomhedsdata (regnskabstal, virksomhedsstørrelse mv.) i langt de fleste tilfælde kun er tilgængelige på CVR-nummer-niveau. En analyse på CVR-nummer implicerer imidlertid så, at det estimerede praktikpladspotentiale bliver bundet op på virksomhedens CVR-nummer dermed så den dertil knyttede regionskode. For virksomheder med praktikpladspotentiale fordelt på flere forskellige produktionsenheder, betyder dette, at det totale praktikpladspotentiale vil blive placeret i den region, hovedvirksomheden (CVR-nummeret) er placeret i. En analyse foretaget på CVR-nummer-niveau indebærer således en risiko for fejlestimering af praktikpladspotentialet på regionalt niveau. Deloitte vurderer, at en eventuel fejlestimering er af mindre omfang, da populationen af virksomheder i analysen er så stor (97.020), at det må forventes, at fejlplaceringerne af praktikpladspotentialet udjævnes regionerne imellem. Dertil kommer, at størstedelen af praktikpladspotentialet ligger hos virksomhede, som, det er realistisk at antage, ikke er fordelt på flere regioner. Praktikpladspotentiale opdelt på region branche Figur 17 nedenfor viser, at der er betydelige regionale forskelle i praktikpladspotentialet. Region Hovedstaden tegner sig således for mere end en 18 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

19 tredjedel (36 procent) af det samlede praktikpladspotentiale, hvor Region Nordjylland udgør under 10 procent. Figur 17. Praktikpladspotentiale på tværs af regioner, august (22%) (1) (8%) (100%) (23%) (36%) Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Uoplyst Samlet Figurerne på de følgende sider viser praktikpladspotentialet opdelt efter brancher regioner. Figur 18 nedenfor viser, hvordan praktikpladspotentialet på i Region Hovedstaden fordeler sig på brancher. Fire ud af ti potentielle praktikpladser findes i handel- transportbranchen. Også Offentlig administration, undervisning sundhed rummer væsentlige dele af praktikpladspotentialet, hvor Landbrug, skovbrug fiskeri praktisk talt ikke har nen potentielle praktikpladser i Region Hovedstaden. 74 procent af praktikpladspotentialet er fordelt på de fire brancher med flest potentielle praktikpladser. De fire brancher med den mindste andel potentielle praktikpladser tegner sig for i alt 8 procent af det samlede potentiale. 19 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

20 Handel transport Industri mv. Off. administration Bygge anlæg Landbrug, skovbrug fiskeri Kultur, fritid anden Information Ejendomshandel Finansiering forsikring Samlet Handel transport Off. administration Information Industri mv. Bygge anlæg Finansiering forsikring Kultur, fritid anden Ejendomshandel Landbrug, skovbrug fiskeri Uoplyst Samlet Figur 18. Praktikpladspotentialet opdelt efter brancher i Region Hovedstaden, august (40%) (15%) (1) 978 (8%) 913 (8%) 647 (5%) 589 (5%) 513 (4%) 463 (4%) 44 (0%) 2 (0%) (100%) Region Midtjyllands potentielle praktikpladser fremgår af figur 19 nedenfor. Region Midtjylland er den region, hvor branchen Handel transport udgør den største andel af praktikpladspotentialet. Det er således hver anden praktikplads (50 procent), der findes i denne branche. Også branchen Industri mv. har et relativt stort praktikpladspotentiale, idet næsten hver femte potentielle praktikplads i regionen findes i denne branche. 83 procent af praktikpladspotentialet er fordelt på fire brancher, 6 procent af regionens praktikpladspotentiale er fordelt mellem de fire brancher med færrest potentielle praktikpladser. Figur 19. Praktikpladspotentialet opdelt efter brancher i Region Midtjylland, august (50%) (18%) 900 (9%) 711 (6%) 566 (5%) 348 (4%) 312 (2%) 208 (2%) 191 () 126 () (100%) Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

21 Handel transport Industri mv. Off. administration Bygge anlæg Landbrug, skovbrug fiskeri Kultur, fritid anden Ejendomshandel Information Finansiering forsikring Uoplyst Samlet Figur 20 nedenfor viser, at Region Nordjyllands praktikpladspotentiale ligesom i de øvrige regioner er størst i handel- transportbranchen med en andel på 38 procent af det samlede praktikpladspotentiale på Figur 20. Praktikpladspotentialet opdelt efter brancher i Region Nordjylland, august (38%) 454 (16%) 278 (10%) 266 (9%) 225 (8%) 181 (6%) 139 (5%) 79 (3%) 59 (2%) 53 (2%) 1 (0%) (100%) De fire brancher med flest potentielle praktikpladser i region Nordjylland tegner sig for 73 procent af det samlede praktikpladspotentiale. De fire brancher med den mindste andel af potentielle praktikpladser udgør i alt 7 procent. I Region Sjælland er 76 procent af praktikpladspotentialet fordelt på de fire brancher, der rummer det største praktikpladspotentiale, jf. figur 21 nedenfor. Handel transport udgør 38 procent af potentialet. Med 16 procent af praktikpladspotentialet i branchen Offentlig administration, undervisning sundhed er Region Sjælland den region, hvor denne branche fylder relativt mest. Samtidig er det den region, hvor handel- transportbranchen med 37 procent fylder relativt mindst. 9 procent af regionens praktikpladspotentiale er fordelt mellem de fire brancher med færrest potentielle praktikpladser. 21 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

22 Handel transport Industri mv. Off. administration Bygge anlæg Landbrug, skovbrug fiskeri Kultur, fritid anden Ejendomshandel Information Finansiering forsikring Samlet Handel transport Off. administration Industri mv. Bygge anlæg Kultur, fritid anden Landbrug, skovbrug fiskeri Ejendomshandel Information Finansiering forsikring Samlet Figur 21. Praktikpladspotentialet opdelt efter brancher i Region Sjælland, august (37%) 600 (16%) 457 (12%) 412 (1) 350 (10%) 161 (4%) 137 (4%) 92 (2%) 76 (2%) 34 () (100%) I Region Syddanmark er 77 procent af praktikpladspotentialet fordelt på de fire brancher, der står for den største andel af de potentielle praktikpladser i regionen, jf. figur 22 nedenfor. Igen udgør Handel transport den største andel med 41 procent. De fire brancher med den mindste andel af potentielle praktikpladser tegner sig for i alt 10 procent heraf. Figur 22. Praktikpladspotentialet fordelt på brancher i Region Syddanmark, august (16%) 887 (12%) 651 (8%) 570 (7%) 367 (5%) 318 (4%) 202 (3%) 151 (2%) 112 () (100%) (4) Fordelingen mellem brancherne er i grove træk ens på tværs af de fem regioner. Region Hovedstaden skiller sig imidlertid lidt ud, idet brancherne Land- 22 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

23 brug, skovbrug fiskeri Industri mv. udgør en væsentlig mindre andel af regionens praktikpladspotentiale, end det er tilfældet for disse to brancher i de øvrige regioner. Spredningen i branchernes andele af praktikpladspotentialet er næsten ens i alle regionerne undtagen i Region Midtjylland, hvor spredningen er markant større end i de øvrige regioner. 3 3 I Region Midtjylland ligger branchernes andele af praktikpladspotentialet i gennemsnit 145 procent fra gennemsnittet. I Region Syddanmark er denne afvigelse på 114 procent, i Region Hovedstaden er den på 108 procent, i Region Sjælland er den på 104 procent, i Region Nordjylland er den på 103 procent. 23 Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

24 4. Bilag I det følgende præsenteres en række delresultater, som ligger i forlængelse af resultaterne i de forrige afsnit. Delresultaterne baserer sig på samme datagrundlag som analysens hovedresultater. Sammenhæng mellem erhvervsuddannelser brancher Tabel 3 Elever i praktik inden for indgangen Dyr, planter natur fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Dyr, planter natur Uoplyst Total Anlægsgartner 41 * 65 6 * * * 751 Dyrepasser * 35 * * * * 353 Greenkeeper * * * * * * * * * 148 Landbrugsuddannelsen * 10 * * * * 2784 Produktionsgartner 58 * * 25 * * * * 10 * * 93 Skov- naturtekniker 79 * * 7 * * * * * 150 Veterinærsygeplejerske * * * * * * * * * 277 Væksthusgartner 173 * * * * * * * 9 * * 182 Total * Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

25 Tabel 4 - Elever i praktik inden for indgangen Produktion udvikling fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Produktion udvikling Uoplyst Total Beklædningshåndværker * 23 * * * * * 16 * 105 Beslagsmed * * * * * * * * * * * 0 Cnc-teknikeruddannelsen * 7 * * * * * * * * * 7 Elektronikoperatør * 8 * * * * * * * * * 8 Finmekanikeruddannelsen * 13 * * * * * * 6 63 * 82 Forsyningsoperatør * * 29 * * * * * * * * 29 Guld- sølvsmedeuddannelsen * 39 * 27 * * * * * * * 66 Individuel EUD. produktion udvikling * 15 * * * * * * 35 * * 50 Industrioperatør * 293 * 12 * * * 13 * * * 318 Industriteknikeruddannelsen * 680 * 18 * * * 6 33 * * 737 Køletekniker * * * * * * * * 107 Laboratorietandtekniker * 12 * * * * * * * * * 12 Maritime * 43 * * * * * * * * * 43 Metalsmed * * * * * * * * * * * 0 Ortopædist * 6 * * * * * * * * * 6 Overfladebehandler * 31 * * * * * * * * * 31 Plastmager * 146 * * * * * * * * * 146 Procesoperatør * 225 * * * * * * * * * 225 Produktør * 26 * * * * * * * * * 26 Skibsmekaniker * * * * * * * * * * * 0 Skibsmontør * 127 * 9 * * * * * * * 136 Skibstekniker * * * * * * * * * * * 0 Skomager * * * * * * * * * * * 0 Smedeuddannelsen * * * * 9 29 * * 1969 Støberitekniker * * * * * * * * * * * 0 Teknisk designer * * * * * * 304 Urmager * * * 27 * * * * * * * 27 Vindmølleoperatør * 38 * * * * * * * * * 38 Værktøjsuddannelsen * 158 * * * * * * * * * 158 Total * * * Tabel 5 - Elever i praktik inden for indgangen Strøm, styring it fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Strøm, styring it Uoplyst Total Automatik- procesuddannelsen * * * * 9 23 * * 350 Data- suddannelsen * * Elektriker * * * * * 3122 Elektronik- svagstrømsuddannelsen* 124 * * * * * 234 Frontline PC-supporter * * * * * * * * * * * 0 Frontline radio/tv supporter * * * * * * * * * * * 0 Teater-. udstillings- eventtekniker * * * 11 * * * * 117 Total * * Tabel 6 - Elever i praktik inden for indgangen Bil, fly andre transportmidler fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, Industri, Finansieri Ejendomshandel Kultur, fritid skovbrug råstofindvinding Bygge Handel Information ng Erhvervs- Off. anden Bil, fly andre transportmidler fiskeri forsyning anlæg transport forsikring administration Uoplyst Total Bådmekaniker * 10 * 6 * * * * * * * 16 Cykel- motorcykeluddannelsen * * * 271 * * * * * 19 * 290 Entreprenør- landbrugsmaskinuddannelsen * * * 9 13 * * 472 Flymekaniker * 10 * 52 * * * * 6 * * 68 Individuel EUD. Bil, fly andre transportmidler * * * * * * * * * * * 0 Karrosseriuddannelsen * * * 239 * * * * * * * 239 Lastvnsmekaniker * * * 186 * * * * 17 * * 203 Mekaniker * 16 * 1912 * * * * 61 * * 1989 Personvnsmekaniker * * * 1283 * * * * 14 * * 1297 Vnmaler * * * 222 * * * * * * * 222 Total * * Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

26 Tabel 7 - Elever i praktik inden for indgangen Bygge anlæg fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, Industri, Finansieri Ejendomshandel Kultur, fritid skovbrug råstofindvinding Bygge Handel Information ng Erhvervs- Off. anden Bygge anlæg fiskeri forsyning anlæg transport forsikring administration Uoplyst Total Anlægsstruktør, bygningsstruktør brolægger * * * * * * * 743 Boligmonteringsuddannelsen * 8 * * * * * * * 22 * 30 Bygningsmaler * * * * 8 * 10 * * 1218 Glarmester * * 86 * * * * * * * * 86 Maskinsnedker * * * * * * 7 * * 230 Murer * * 1390 * * * 7 7 * * * 1404 Skorstensfejer * * 9 * * * * 84 * * * 93 Snedkeruddannelsen * * * * * 9 12 * 318 Stenhugger * 10 * * * * * * * * * 10 Stukkatør * * * * * * * * * * * 0 Tagdækker * * 87 * * * * * * * * 87 Teknisk isolatør * * 54 * * * * * * * * 54 Træfagenes byggeuddannelse * * VVS-energiuddannelsen * * * * * 7 * * 1418 Total * * Tabel 8 - Elever i praktik inden for indgangen Transport listik fordelt efter uddannelse branche, 2012 Transport listik Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Uoplyst Total Havne- terminaluddannelsen * * * 10 * * * * * * * 10 Lager- terminaluddannelsen * * * * * 793 Lufthavnsuddannelsen * * * 86 * * * * * * * 86 Personbefordringsuddannelsen * * * 445 * * * * * * * 445 Redderuddannelsen * * * * * * * * 369 * * 369 Vejgodstransportuddannelsen * * * * * 28 * * 596 Total * * * * 2324 Tabel 9 - Elever i praktik inden for indgangen Merkantil fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Merkantil Uoplyst Total Detailhandel med specialer * * * 27 * Eventkoordinatoruddannelsen * * * 21 * * * * 69 Finansuddannelsen * * * * * 283 * * * * * 283 Handelsuddannelse med specialer * 139 * * * * * 1212 Individuel EUD. merkantil * * * 29 * * * * * * * 29 Kontoruddannelse Kontoruddannelse. generel * * * * * * * * * * * 0 Total Tabel 10 - Elever i praktik inden for indgangen Medieproduktion fordelt efter uddannelse branche, 2012 Medieproduktion Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Uoplyst Total Digital media * * * * 36 * * 15 * * * 51 Film- tv-produktionsuddannelsen * * * * 144 * * 10 * * * 154 Fotraf * * * * 6 * * * * 120 Grafisk tekniker * 73 * 10 * * * * * * * 83 Mediegrafiker * 72 * * * * Skiltetekniker * * * * 42 * * * 91 Total * * * Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

27 Tabel 11 - Elever i praktik inden for indgangen Mad til mennesker fordelt efter uddannelse branche, 2012 Mad til mennesker Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Uoplyst Total Bager konditoruddannelsen * 542 * 163 * * * * * * * 705 Detailslagter * 28 * 804 * * * * * * Ernæringsassistent * * * 34 * * * * 605 * Gastronom * 22 * * 2500 Industrislagter * 84 * * * * * * * * * 84 Mejerist * 167 * * * * * * * * * 167 Receptionist * * * 110 * * * * * * * 110 Tarmrenser * 45 * * * * * * * * * 45 Tjener * * * 444 * * * 12 * 18 * 474 Total * Tabel 12 - Elever i praktik inden for indgangen Sundhed, omsorg pædagik fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, Industri, Finansieri Ejendomshandel Kultur, fritid skovbrug råstofindvinding Bygge Handel Information ng Erhvervs- Off. anden Sundhed, omsorg pædagik fiskeri forsyning anlæg transport forsikring administration Uoplyst Total Hospitalsteknisk assistent * * * * * * * * 25 * * 25 Tandklinikassistent * * * * * * * * 979 * * 979 Total * * * * * * * * 1004 * * 1012 Tabel 13 - Elever i praktik inden for indgangen Krop stil fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, skovbrug fiskeri Industri, råstofindvinding forsyning Bygge anlæg Handel transport Information Finansieri ng forsikring Ejendomshandel Off. administration Kultur, fritid anden Krop stil Uoplyst Total Fitnessinstruktør * * * * * * * * 9 53 * 62 Frisør * * * 6 * * * * * 1516 * 1522 Kosmetiker * * * 27 * * * * * 133 Total * * * 33 * * * * * 1729 Tabel 14 - Elever i praktik inden for indgangen Bygnings- bruger fordelt efter uddannelse branche, 2012 Landbrug, Industri, Finansieri Ejendomshandel Kultur, fritid skovbrug råstofindvinding Bygge Handel Information ng Erhvervs- Off. anden Bygnings- bruger fiskeri forsyning anlæg transport forsikring administration Uoplyst Total Ejendomstekniker * 6 * * * * 161 * 260 * * 427 Individuel EUD. Bygnings- bruger * * * * * * * * 25 * * 25 Serviceassistent * * * 13 * * * * * 576 Sikkerhedsvagt * * * * * * * 25 7 * * 32 Total * 7 * 20 * * * Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

28 Sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse indgange I figuren nedenfor fordeles praktikpladspotentiale på virksomhedsstørrelse indgange. Tabel 15 - Praktikpladspotentiale fordelt på virksomhedsstørrelse (antal ansatte) indgange, august 2012 Indgange/virksomhedsstørrelse Uoplyst Total Dyr, planter natur * Produktion udvikling * Strøm, styring it * Bil, fly andre transportmidler * Bygge anlæg * Transport listik * Merkantil * Medieproduktion * Mad til mennesker * Sundhed, omsorg pædagik * 603 Krop stil * * * Bygnings- bruger * 960 Total Sammenhæng mellem indgang branche samlet set fordelt på regioner Tabel 16 - Praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang samlet set, august 2012 Brancher/Erhvervsuddannelser Dyr, planter natur Produktion Strøm, udvikling styring it Bil, fly andre Bygge transportmidler anlæg Transport listik Merkantil Medieproduktion mennesker pædagik Mad til Sundhed, omsorg Krop stil Bygnings- bruger Total Landbrug, skovbrug fiskeri * * 6 * * * * * * * Industri, råstofindvinding forsyning * * * Bygge anlæg * * * * * Handel transport * Information * * 596 * * * * Finansiering forsikring 19 * 44 7 * * 817 * 19 * * * 915 Ejendomshandel * * * * * Off. administration Kultur, fritid anden * * 973 * Uoplyst * * * * * * * * * * * * 12 Total Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

29 Tabel 17 - Region Hovedstadens praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang, august 2012 Dyr, planter natur Produktion udvikling Strøm, styring it Bygge anlæg Transport listik Bil, fly andre transportmidler Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg pædagik Tabel 18 - Region Midtjyllands praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang, august 2012 Krop stil Bygnings bruger Total Hovedstaden Merkantil Landbrug, skovbrug fiskeri 43 * * * * * * * * * * * 44 Industri, råstofindvinding forsyning * * * * 913 Bygge anlæg * * 480 * * * * * * * 647 Handel transport * 8 * Information * * 396 * * * * * 978 Finansiering forsikring 13 * 28 * * * 526 * 13 * * * 589 Ejendomshandel 62 * * 7 30 * 170 * 13 * * * * Off. administration * Kultur, fritid anden * 11 * 38 * 20 * 346 * 513 Total Dyr, planter natur Produktion udvikling Strøm, styring it Bil, fly andre transportmi dler Bygge anlæg Transport listik Mediepro duktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg pædagik Krop stil Bygnings brugerser vice Total Midtjylland Merkantil Landbrug, skovbrug fiskeri 337 * * * * * * * * * * * 348 Industri, råstofindvinding forsyning * * * * Bygge anlæg * * 420 * * * * * * * 566 Handel transport * * * Information * * 84 * * * * * * * 208 Finansiering forsikring * * 6 * * * 113 * * * * * 126 Ejendomshandel 26 * * * 12 * 70 * * * * * * * Off. administration * * Kultur, fritid anden * 7 * 23 * 12 * 211 * 312 Total Tabel 19 - Region Nordjyllands praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang, august 2012 Dyr, planter natur Produktion udvikling Strøm, styring it Bil, fly andre transportmi dler Bygge anlæg Transport listik Mediepro duktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg pædagik Krop stil Bygnings brugerser vice Total Nordjylland Merkantil Landbrug, skovbrug fiskeri 175 * * * * * * * * * * * 181 Industri, råstofindvinding forsyning * * * * 454 Bygge anlæg * * 50 * 167 * * * * * * * 225 Handel transport * * * 202 * * * Information * * 24 * * * * * * * 59 Finansiering forsikring * * * * * * 47 * * * * * 53 Ejendomshandel 11 * * * * * 29 * * * * * 17 * * * * 278 Off. administration * * * * Kultur, fritid anden 15 * * * * * 10 * * * 94 * 139 Total Tabel 20 - Region Sjællands praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang, august 2012 Dyr, planter natur Produktion udvikling Strøm, styring it Bil, fly andre transportmi dler Bygge anlæg Transport listik Mediepro duktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg pædagik Krop stil Bygnings brugerser vice Total Sjælland Merkantil Landbrug, skovbrug fiskeri 132 * * * * * * * * * * * 137 Industri, råstofindvinding forsyning * * * * 457 Bygge anlæg * 8 91 * 306 * * * * * * * 412 Handel transport * 255 * * * Information * * 31 * * * * * * * 76 Finansiering forsikring * * * * * * 31 * * * * * 34 Ejendomshandel 12 * * * * * 34 * * * * * 21 * * * Off. administration * * Kultur, fritid anden 17 6 * * * * 12 * 6 * 109 * 161 Total Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

30 Tabel 21 - Region Syddanmarks praktikpladspotentiale fordelt på branche indgang, august 2012 Dyr, planter natur Produktion udvikling Strøm, styring it Bil, fly andre transportmi dler Bygge anlæg Transport listik Mediepro duktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg pædagik Krop stil Bygnings brugerser vice Total Syddanmark Merkantil Landbrug, skovbrug fiskeri 355 * * * * * * * * * * * 367 Industri, råstofindvinding forsyning * * * * Bygge anlæg * * 423 * * * * * * * 570 Handel transport * * * Information * * 61 * * * * * * * 151 Finansiering forsikring * * * * * * 100 * * * * * 112 Ejendomshandel 27 * * * 13 * 74 * * * * * * * Off. administration * * Kultur, fritid anden * 7 * 24 * 13 * 214 * 318 Total Supplerende analyse af praktikpladspotentiale Undervisningsministeriet

31 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting financial advisory til både offentlige private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed yde af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2015 - Sorteret efter branche. Uddannelse Specialer og trin

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker Hovedforløb Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Østjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017 Senest revideret 22. december Uddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2014 Brolægger 31. december 2014 Bygningsstruktør 31. december 2014 Kloakrørlægger

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere