Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge"

Transkript

1 Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217.

2 Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter... 3 Ledelsesinformation 2. kvartal Antal - stafetlogs... 5 Karakteristik stafetlogs... 5 Niveau stafetlog... 6 Liggetid - stafetlog... 7 Årsag stafetlog... 7 Årsag passive stafetter... 7 Årsag aktive stafetter... 8 Stafetlog opretter, holder og regi... 8 Opretter - stafetlogs... 8 Stafetholder stafetlogs... 9 Regi stafetlogs... 1 Underretninger karakteristik... 1 Antal sager Social og Myndighed Åben Anonym Rådgivning Antal indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg

3 Baggrund og læsevejledning Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Velfærdsforvaltningen har implementeret en ny struktur for arbejdet med udsatte børn og unge i Fanø Kommune. Resultatet er Udviklingsplan for kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge. Materialet er forvaltningens bud på hvordan vi kan sikre kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge herunder at: alle børn og unge får den fornødne støtte og hjælp tidlig opsporing og forebyggelse lovmedholdelig sagsbehandling 2 Som led i implementeringen af den nye struktur, prioriterer forvaltningen arbejdet med levering af fyldestgørende ledelsesinformation. Materialet kvalificerer styringen af området med behovsbestemt viden, og udgør grundlaget for dialog på tværs af forvaltningens parter. Behovet for ledelsesinformation varierer afhængig af målgruppe. Indholdet i dette materiale afspejler primært politikernes og fagchefens (velfærdschefens) behov for information. Dog kan materialet ligeledes anvendes som styringsredskab for ledere på forvaltningens områder. Ledelsesinformation medvirker til at styrke aktualitet, bredde og dybde i analyser og rapporter til kommunens politikere og udvalg. Materialet kan derved anvendes i den løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten på område. Tilsvarende kan materialet anvendes til, at sikre de rette rammer, organisere og tilrettelægge arbejdet samt justere serviceniveauer og indsatser. I ønsket om at udarbejde en fyldestgørende ledelsesinformation er der opstillet en række effektmål med tilhørende indikatorer/proxymål. Målene suppleres med en række deskriptive mål. Derudover er der indarbejdet en række procesmål, der benyttes som indikatorer i forhold til selve implementeringen af planen. Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale, og vil løbende blive ajourført. For yderligere information om den nye struktur herunder redskabet Elektronisk stafetlog (KMD) henvises til de publicerede materialer, der er målrettet fagpersonale i Velfærdsforvaltningen. Ledelsesinformationsmaterialer bliver ajourført kvartalsvis, dvs. næste gang september 217. Dog vil opgørelse over bruttodriftsudgifterne blive ajourført halvårligt.

4 Baseline Baseline, bruttodriftsudgifter Bruttodriftsudgifter 1 Bruttodriftsudgifterne for perioden er illustreret i nedenstående figur 1. Primo april 217 udgør det samlede forbrug kr. (KTO ). Figur 1. Bruttodriftsudgifter (forbrug) KTO i perioden I 217 ( ) er hovedparten af det samlede forbrug på området placeret på KTO (53.51 %). Dette fremgår af nedenstående figur 2. Figur 2. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO (i pct.), ,96% 2,1% 1,1% 14,42% 53,51% Nedenstående figur 3 illustrerer andelen af det samlede forbrug, fordelt på KTO i perioden Bruttodriftsudgifterne indeholder dranst 1 data (drift, forbrug). Data indeholder derfor ikke dranst 2 (refusioner mv.). Disse udgør en lille andel af det samlede budget (216 udgjorde refusionerne (den centrale refusionsordning) til området ca. 1. kr.). Benævnes forbrug. 2 Funktionerne: KTO : Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, KTO : Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, KTO : Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (pr ), KTO : Døgninstitutioner for børn og unge, KTO : Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.

5 Figur 3. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO (i pct.), ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Det fremgår af figur 4, at andelen af forbruget på området for forebyggende foranstaltninger (KTO ) er steget med 3 procentpoint af det samlede forbrug. Endvidere ses et fald på området for plejefamilier (KTO og KTO ) på 1 procentpoint af det samlede forbrug i perioden (215, 216: 34 %, 217: 24 %). Figur 4. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO og KTO (i pct.), ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Udviklingen i forbrug fordelt på KTO i perioden fremgår af figur 5. Figur 5. Udvikling i samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO , Jf. konteringsvejledningen er funktionen KTO pr ændret til KTO Hvis de to funktioner kombineres, fremgår det af den givne analyse.

6 Ledelsesinformation 2. kvartal 217 Ledelsesinformation 2. kvartal 217 Som led i Velfærdsforvaltningens nye struktur for arbejdet med udsatte børn og unge, er der sideløbende implementeret en række understøttende redskaber. Særligt den elektroniske stafetlog udgør et centralt omdrejningspunkt, hvilket afspejles i formuleringen af effektmål. Siden 28 har Fanø Kommune arbejdet med redskabet i en papirform 4. Der er således oprettet enkelte stafetlogs (papir) forud for dette projekt. Antal - stafetlogs Pr. 1. juni 217 er der 97 stafetlogs i Fanø Kommune. Heraf er 37 (38 %) oprettet i perioden oktoberjuni 217. Af nedenstående figur 4 fremgår det, at antallet af oprettede stafetlogs fordelt på de seneste 9 måneder, er steget med 52 % (oktober 216: 64 stafetlogs, juni 217: 97 stafetlogs). 5 Figur 6. Udvikling i antal oprettede stafetlogs i perioden oktober - juni 217 (n = 37) okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 Karakteristik stafetlogs Den gennemsnitlige alder v. oprettet stafetlog er pr. 1. juni år [;18] 5. Fordelingen af drenge og piger er pr. juni 217 som illustreret i nedenstående figur 5. Drenge udgør 6 % af stafetterne, mens pigerne udgør 4 %. Til sammenligning udgjorde fordelingen 52 % (drenge) og 48 % (piger) i perioden oktober-februar 217. Figur 7. Fordeling køn (drenge/piger) (n = 97) 4% 6% Dreng Pige 4 BTI modellen (Bedre Tværfaglig Indsats) i Gennemsnitsalderen er steget med.5 år i perioden februar 217-juni 217.

7 Niveau stafetlog I Fanø Kommune oprettes en stafetlog ved vedvarende opmærksomhed på et barns udvikling eller trivsel. Af udviklingsplanen fremgår det at de oprettede stafetlogs placeres på et af følgende fire niveauer (, 1, 2 eller 3). Der skelnes mellem passive og aktive stafetter. Der oprettes som udgangspunkt passive stafetter på alle børn der indgår i en eller flere af følgende grupper: adopterede, flygtninge, præmature og plejebørn. Disse stafetter bibeholdes på niveau (i en hvilende position) 6 med mindre der opstår anledning til, at aktivere stafetten ved vedvarende opmærksomhed på barnet. Det fremgår af nedenstående figur 8, at stafetterne varierer i placering på de fire niveauer. Pr. 1. juni 217 er hovedparten (56 %) af det totale antal stafetter (n = 97) placeret på niveau (54 stafetter), 22 stafetter på niveau 1, 18 stafetter på niveau 2 samt 3 stafetter placeret på niveau 3. 6 Figur 8. Antal stafetlogs (aktive og passive) placeret på niveau, 1, 2 eller 3 fordelt på 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 1. kvartal kvartal 217 Af figur 9 fremgår fordelingen af de aktive stafetter for 1. og 2. kvartal 217 (n = 5). I 2. kvartal 217 var 14 % af stafetterne er placeret på niveau (7 stafetter). De resterende fordeler sig på niveau 1 (44 %) og niveau 2 (36 %), mens 3 stafetter er placeret på niveau 3 (6 %). Figur 9. Antal stafetlogs aktive (n = 5) placeret på niveau, 1, 2 eller 3 fordelt på 1. og 2. kvartal kvartal kvartal Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 6 Der indhentes samtykke på de passive data, jf. behov for at opbevare data på niveau > 3 dage (Dataloven).

8 Liggetid - stafetlog Den gennemsnitlige liggetid er faldet med 39 % i perioden fra 1. kvartal (377 dage) til 2. kvartal (23 dage) (figur 1). Figur 1. Gennemsnitlig liggetid (antal dage) for eksisterende stafetlogs i 1. og 2. kvartal kvartal kvartal Stafetterne følger ikke nødvendigvis stafetloggens fire niveauer kontinuerligt. Derfor vil nogle stafetter blive placeret direkte på niveau 2 eller 3. Tilsvarende vil stafetter ændre placering således, at de starter på niveau men skifter til niveau 2 eller omvendt fra niveau 2 til 1. Pr. 1. juni 217 er 6 stafetter f.eks. roteret fra niveau 3 til et lavere niveau. Årsag stafetlog Fordelingen af aktive og passive stafetlogs fremgår af nedenstående figur 11. I 2. kvartal 217 udgør hovedparten (52 %) aktive stafetter (5 stafetter). De resterende 47 stafetter (48 %) udgør passive stafetter og indgår derved i en af kategorierne: præmatur, flygtning, adopteret eller plejebarn. Figur 11. Fordeling af aktive og passive stafetter (n = 97). 52% 48% Passive stafetter Aktive stafetter Årsag passive stafetter Fordelingen af de passive stafetter fremgår af figur % (47 stafetter) udgør flygtningebørn, 17 % (8 stafetter) præmature børn, mens stafetter udgør adopterede og plejebørn.

9 Figur 12. Fordeling af passive stafetter (n = 47) fordelt på kategorierne præmatur, adoption, flygtning og plejebarn. 2. kvartal % 17% Præmatur Adopteret Flygtning Plejebarn 8 Årsag aktive stafetter Isoleres de aktive stafetter (n = 5) tegner sig følgende faktorer som den udløsende årsag til oprettelsen af stafetterne (figur 13). Hovedparten udgør adfærd og trivsel (84 %), andet enkeltstående udfordring udgør 1 % og familieudfordringer minus misbrug udgør 6 %. Figur 13. Oprettede stafetlogs fordelt på årsager (aktive) (n = 5). 2. kvartal % 6% adfærd og trivsel 84% andet enkeltstående udfordring familieudfordringer minus misbrug Stafetlog opretter, holder og regi I Fanø Kommune er det som udgangspunkt barnets primære kontaktperson, der er stafetholder på den oprettede stafetlog. Endvidere prioriteres det, at der oprettes stafetlogs i alle regi af forvaltningen således, at børn og unge i alle aldersgrupper får den fornødne hjælp og støtte. Nedenstående afsnit illustrerer fordelingen af hhv. opretter, - holder, - samt regi for stafetlogs pr. 1. juni 217. Opretter - stafetlogs De eksisterende stafetlogs er oprettet som illustreret i nedenstående figur 14 (n = 97). Hovedparten af stafetloggene er i 2. kvartal 217 oprettet af integrationsafdelingen (26 %) og klasselærere på Fanø Skole (24 %). Lederen i Odden har oprettet 19 %, lederen i Fanø Skole 12 % samt 12 % af sundhedsplejersken. De resterende stafetlogs (7 %) er oprettet af lederen i Fanø Børnehave, Rådgivere i forvaltningen samt familievejlederen.

10 Endvidere fremgår det af nedenstående figur, at andelen af faggrupper (klasselærere, pædagoger mv.) som har oprettet en stafetlog, er større i 2. kvartal vs. i 1. kvartal. F.eks. udgør gruppen af klasselærere, som har oprettet en stafetlog 24 % i 2. kvartal af 217 sammenlignet med 1. kvartal i 217, hvor det kun var lederen i Fanø Skole, der oprettede stafetlogs. Figur 14. Opretter af stafetlogs fordelt på faggruppe i 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) kvartal kvartal Stafetholder stafetlogs Af nedenstående figur 15 fremgår fordelingen af stafetholdere. Det fremgår at hovedparten af stafetloggene i 2. kvartal 217 er tilknyttet en stafetholder på Fanø Skole (leder: 32 %, klasselærer: 23 %). Dernæst er lederen i Odden og lederen i Fanø børnehave stafetholder for hhv. 16 % og 9 % af de oprettede stafetlogs. I perioden 1. kvartal 217 til 2. kvartal 217 er andelen af klasselærere, som er stafetholder steget med 94 % (12 % til 23 %). Figur 15. Stafetholderfunktion, andel fordelt på faggruppe i 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) kvartal kvartal 217

11 Regi stafetlogs Det fremgår af nedenstående figur 16, at hovedparten af de eksisterende stafetlogs i 2. kvartal 217 i Fanø Kommune er placeret på Fanø Skole (64 %), mens 19 % af stafetloggene er placeret v. Odden Børnehave og 11 % i Fanø Børnehave. De resterende 17 % er placeret ved dagplejen, sundhedsplejen, forvaltningens rådgivere og familievejleder. Figur 16. Stafetlogs fordelt på regi i 2. kvartal 217 (n = 97). 4,12% 5,15% 6,19% % Fanø Skole Odden Børnehave 1 Odden vuggestue 1,3% % 11,34% 18,56% 63,92% Dagpleje Fanø Børnehave Integration Sundhedsplejerske Familievejleder Rådgiver Underretninger karakteristik I 1. og 2. kvartal af 217 har Social og Myndighed modtaget 16 underretninger på børn og unge. I 216 modtog Social og Myndighed 19 underretninger fordelt på 15 børn (25.1 underretninger pr. 1. børn) (Fanø Kommune, 217). Til sammenligning modtog afdelingen i 215, 23 underretninger fordelt på 18 børn (31.1 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Antallet af underretninger placerer sig derved blandt de seks kommuner i landet med færrest underretninger pr. 1. børn (landsgennemsnit 5.2 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Udviklingen i antallet af underretninger er illustreret i nedenstående figur 17.

12 Figur 17. Udvikling i antal børn med en eller flere underretninger (fordelt på perioden ) (1. og 2. kvartal) 11 Af ovenstående figur fremgår det at antallet af underretninger er faldet med 48 % i perioden (Fanø Kommune, 216). Til sammenligning er antallet af underretninger i perioden steget med % på landsplan, mens antallet af underretninger i Fanø Kommune - i samme periode - faldt med - 42 % (figur 18) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215 og Fanø Kommune). Figur 18. Udviklingen i antal underretninger (i pct.) i perioden 214/215 for Fanø Kommune og på landsplan. -42% Fanø Kommune Landsplan 8,8% -5,% -4,% -3,% -2,% -1,%,% 1,% 2,% Som det fremgår af nedenstående figur 19, stiger antallet af underretninger med barnets alder. I 216 var børnenes gennemsnitlige alder ved underretninger 11.5 år. Tendensen er gældende for alle landets kommuner, og på Fanø omhandler næsten halvdelen (37 %) af underretninger således en ung i alderen år. Til sammenligning omhandlede kun hver 2. (5 %) underretning et barn i aldersgruppen -2 år og 3-5 år (Fanø Kommune og Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Figur 19. Antal underretninger (i pct.) kategoriseret i aldersgrupperne: -2 år, 3-5 år, 6-8 år, 9-11 år, år og år fordelt på Fanø Kommune og landsplan,

13 år 3-5 år 6-8 år 9-11 år år år Fanø Kommune 215 Fanø Kommune 216 Landsplan Antal sager Social og Myndighed Antallet af sager i Social og Myndighed er illustreret i nedenstående figur 2. Det fremgår af grafen, at antallet af sager er steget med 63 % (4. kvartal 216: 49 sager, 2. kvartal 217: 8 sager). På nuværende tidspunkt varetager 2 socialrådgivere børne- og ungeområdet. Derudover er der tilknyttet en familievejleder og en sundhedsplejerske til området. Figur 2. Antal sager i Social og Myndighed i perioden 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 217 Åben Anonym Rådgivning Antallet af besøg i forvaltningens Åben Anonym Rådgivning, jf. Serviceloven 11.3 fordeler sig som illustreret i figur 21. Figur 21. Antal besøg og telefonisk kontakt i Åben Anonym Rådgivning (nov. 16-juni 17). 2,5 2 1,5 1,5 Fremmøde Telefonkontakt

14 Antal indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg Antallet af indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg fordeler sig som illustreret i nedenstående figur 22. Figur 22. Antal indskrevne Fanø-borgere i Alkoholbehandlingen i Esbjerg (216, 217) kvartal kvartal

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Indledning Fanø Kommunes Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge, tager afsæt i analyser

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation

Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation Fanø Kommune. 28.4.216 Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation 1. Flygtninge ankommet I perioden 213-216 (ultimo april) er der ankommet 3 flygtninge til Fanø Kommune. Derudover er 23 personer

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget Aarhus Kommune Den 19. februar 2013 I Aarhus Kommune har der gennem de seneste år været en

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Status på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på s flygtningesituation 1. Flygtninge ankommet Status antal flygtninge ankommet I perioden 13-1 (februar) er der ankommet 5 flygtninge (voksne og børn) til, heraf er ankommet i forbindelse med

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

1. Opfølgende måling

1. Opfølgende måling 1. Opfølgende måling Tema: Underretninger Dette dokument indeholder den opfølgende måling for temaet underretninger samt delmål for temaet, der er opsat med udgangspunkt i baselinemålingen. På baggrund

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015 Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ

Læs mere

Datavarehuset - et redskab til udvikling

Datavarehuset - et redskab til udvikling Datavarehuset - et redskab til udvikling Nedenfor vil der blive gennemgået et eksempel på, hvordan data om en konkret skoles trivsel kan være et redskab til brug for skoleledelse og forvaltningsledelse

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Stafetlog

Lyngby-Taarbæk Kommune. Stafetlog Stafetlog Barnets navn: Barnets cpr-nr.: Forældres navne: Forældremyndighedshaver: Stafetloggen er oprettet af: (navn) Dato for oprettelse af stafetlog: Nuværende Stafetholder: Dato for sidste opdatering:

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Udvikling i andelen af jobklare ledige

Udvikling i andelen af jobklare ledige Forslag til ny ledelsesinformation Bilag med fiktive tal Forslag til format for den fremtidige ledelsesinformation Del 1 nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet Formålet med de månedsvise nøgletal

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Mål og Midler Familieområdet

Mål og Midler Familieområdet Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Underretningsstatistik - første halvår 2010

Underretningsstatistik - første halvår 2010 Underretningsstatistik - første halvår 21 Familiecentret, Ishøj kommune 3. november 21 Dette notat præsenterer status for underretninger modtaget i Familiecentret i første halvår 21 og sammenligner udviklingen

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere