Facility Services Fokus på kerneforretningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facility Services Fokus på kerneforretningen"

Transkript

1 Facility Services Fokus på kerneforretningen

2 Indhold: Facility Services: Kun få kender fordelene 3 Leder 4 Fremtidens arbejdsplads - belyst fra flere vinkler 8 Outsourcing - tendenser i Danmark 10 Nye finansieringsmodeller fremmer outsourcing i England 12 Impulser fra udlandet 14 Compaq har fået serviceteam 16 Skoda i Tjekkiet outsourcer al service 17 ExxonMobil valgte Company Care 18 Facility Services på Hørsholm Sygehus 20 Jobcenter løser rekrutteringsproblem 22 Medarbejderne lægger vægt på faglig stolthed 24 Key Account Managers: Mød tre nøglemedarbejdere 26 Facility Services - fremtidens serviceløsning Facility Management: Facility Management er den internationale betegnelse for koordinering af arbejdspladsens fysiske rammer i forhold til medarbejdere og arbejdsprocesser. Facility Management er opstået ud fra en erkendelse af, at en velfungerende arbejdsplads har afgørende betydning for den forretningsmæssige succes. Kilde: International Facility Management Associations hjemmeside, Facility Services: ISS eget begreb, som bruges om sammensætningen af totale servicekoncepter, der som hovedregel leveres af én leverandør og matcher kundens præcise behov ved at integrere ekspertiser inden for fx rengøring, catering, ejendomsdrift og interne services såsom call center, intern post, kopiering etc. Mange danske virksomheder foretrækker stadig at drive deres servicefunktioner ved interne kræfter - måske lige med undtagelse af rengøring eller kantine. Barriererne for at overlade servicefunktionerne til andre er ofte manglende viden om fordelene eller hensynet til medarbejderne i egne serviceafdelinger. Eller også mangler der grundlæggende tillid til, at serviceleverandørerne kan påtage sig de komplekse kontrakter og levere den ønskede kvalitet både i ydelserne og i samarbejdet. Disse barrierer ønsker ISS at gøre op med. Først og fremmest gennem vores aktiviteter på markedet og i vores tætte dialog med kunderne. Vi har endvidere søsat et ambitiøst kvalitetsprojekt efter principperne i den internationale excellencemodel med henblik på at gøre vores ydelser endnu bedre. Vores målsætning er at vinde den Danske Kvalitetspris i Og sidst men ikke mindst vil vi formidle viden og synspunkter, der belyser outsourcing og Facility Services. I Danmark er der kun få kilder til viden om disse emner, men som en af de store aktører på området ønsker vi nu at tage første skridt til at skabe et viden- og debatforum for virksomheder og andre, der interesserer sig for outsourcing og drift af facilities. Derfor dette magasin. Fokus på kerneforretningen - er mantraet over alt i erhvervslivet. Vores svar er Facility Services, der har til formål at styrke virksomheders konkurrenceevne ved at frigøre ressourcer fra perifere serviceopgaver til fordel for kerneprocesserne i virksomheden. Udviklingen inden for outsourcing og Facility Services er indtil nu gået relativt trægt herhjemme. Er der inspiration at hente fra udlandet? Det undersøger vi på de følgende sider. Hvordan ser arbejdslivet, medarbejdernes forventninger og arbejdspladsens indretning ud i fremtiden? - er andre spørgsmål vi belyser nærmere. Men går det ikke ud over medarbejderne, når der outsources, spørger nogle. Svaret er nej. For langt de fleste medarbejdere er det positivt at komme til en virksomhed, der har service som kerneforretning og derfor arbejder professionelt med at udvikle både mennesker og metoder. Læs mere om medarbejdernes holdninger sidst i magasinet. Og som sagt: Dette magasin er bare første skridt. Vi vil følge op med løbende nyheder via vores elektroniske nyhedsbrev. Vi vil tilbyde kundeseminarer, og man kan rekvirere yderligere kundecases. Endelig planlægger vi et særligt afsnit på vores hjemmeside, hvor temaet er Facility Services. God læselyst! Arne Pedersen Administrerende direktør ISS Danmark A/S Debat: Facility Services Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Oplag: 9000 stk. Redaktion: Steen Otterstrøm (ansv.) ISS Danmark A/S Charlotte Støvring Mikkel Løndahl GCI Mannov A/S Illustrationer: Jane Hamilton Grafisk tilrettelæggelse: Mads Thyrring ISS Danmark A/S Udgivelse: September 2002 Fotografer: Martin Dam Kristensen Polfoto Produktion: Rosendahls Bogtrykkeri A/S 2 3

3 Fremtidens arbejdsplads: Fremtidsforskeren... Ingen faste tider. Linegang mellem hensyn til familie og projektdeadline. Mere frihed, ansvar og stress. Et socialt mødested med plads til mangfoldighed og bygget på værdier, der taler til hjertet. Ifølge fremtidsforsker Anne-Marie Dahl er det nogle af kodeordene for fremtidens arbejdsplads. Virksomhederne... Hvordan ser arbejdspladsen ud om ti år, og hvad forventer man af sin servicepartner? For at blive klogere på fremtidens arbejdsplads og arbejdsliv har ISS gennemført en undersøgelse blandt danske virksomheder. Der er lys i vinduerne til langt ud på natten, og kommer man omkring spisetid en onsdag aften, bliver man mødt af duften af stegt kylling og hjemmebagt brød. Arbejdspladsen lever døgnet rundt. Faste arbejdstider og overenskomster mister deres betydning. I stedet er det hensynet til familien og projekternes deadline, der styrer arbejdslivet. Det stiller helt nye krav til virksomhederne, forudser Anne-Marie Dahl, projektleder på Instituttet for Fremtidsforskning. - Medarbejderne går i stadigt højere grad på arbejde for at realisere sig selv. Med den mobile teknologi kan vi i virkeligheden arbejde, hvornår og hvor vi har lyst - derhjemme, i sommerhuset eller i det lokale medborgerhus, men vi mødes på arbejdspladsen på grund af det sociale samvær og for at inspirere hinanden. Når kontoret bliver et mødested, skal det naturligvis også afspejle sig i indretningen. Hyggekroge med lænestole, diskussionscaféer, børnerum, afslapnings- og fitnessrum vil være en lige så naturlig del af inventaret som den trådløse og intelligente teknologi, siger hun. Større ansvar mere stress Uddelegering, selvstyrende grupper, frihed under ansvar er allerede i dag gængs ledelsesfilosofi på de fleste arbejdspladser. Men større ansvar giver mere stress, og tendensen vil i følge Anne-Marie Dahl ikke blive mindre i fremtiden. For at forhindre at medarbejderne brænder ud eller flygter, må arbejdspladsen stille effektive service-support systemer til rådighed, der understøtter arbejdsprocesserne og gør arbejdsdagen så let og behagelig som muligt. - Begrebet company mum beskriver fremtidens servicemedarbejder, der med et øje på hver finger skal kunne yde både professionel service og personlig omsorg for medarbejderne. Tid bliver i endnu højere grad end i dag en mangelvare, og vi vil betale os fra hvad som helst for at få tid til bare at være. Derfor tror jeg, at et af fremtidens blomstrende markeder vil være markedet for alskens serviceydelser, også på arbejdspladsen, fx børnepasning, indkøb og transport. Mangfoldighed er en styrke Der har i de senere år været en tendens til at fokusere meget på de unges behov for fodboldspil, pizza og cola på arbejdspladsen. Det er dem, der er rendt med opmærksomheden. Men Anne- Marie Dahl advarer mod at glemme de ældre. - Generelt lever vi længere. Vi har en forventning om at leve for fuld skrue hele livet - også på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne kan ikke i fremtiden se bort fra potentialet i de ældre medarbejdere. Kunsten bliver at skabe den fleksibilitet og rummelighed, der kan tilgodese alle behov. Og heller ikke glemme folk med andre nationaliteter og kulturelle baggrunde, som også er en vigtig del af fremtidens mangfoldighed på arbejdspladsen, understreger Anne-Marie Dahl. Danske virksomheder er stort set enige med Instituttet for Fremtidsforskning. Næsten alle - 94% - bekræfter, at det bliver nødvendigt at fokusere skarpere på kerneforretningen. 80% tror på, at de vil komme til at arbejde mere tværfagligt og projektorienteret, og at deadlines bliver vigtigere end faste arbejdstider. Som virksomhederne fokuserer på kerneforretningen, vil medarbejderne tilsvarende stille krav om at kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver. De vil dermed øn- ske bedre og mere effektiv service. Arbejdspladsens image, værdier og arbejdsmiljø bliver afgørende for medarbejdernes loyalitet. Næsten alle virksomheder forestiller sig, at de helt og holdent vil outsource rengøring og pleje af udendørsarealer. Lidt færre mener, det bliver relevant at lade andre om opgaver som fx IT-support, rekruttering samt personalegoder som tøjvask og indkøb, når de skal give deres bud på fremtidens arbejdsplads og servicebehov. Hver tredje virksomhed tror desuden på, at de vil etablere et vidtrækkende partnerskab med én udvalgt leverandør, som kan varetage alle servicefunktionerne. På et enkelt område er virksomhederne overraskende konservative i deres syn på fremtiden. Og det er i organiseringen af arbejdet. Virksomhederne tror på forandring af en masse enkeltelementer på arbejdspladsen, men de tror ikke, at det medfører større ændringer i virsomhedens struktur. Fakta om undersøgelsen ISS har gennemført undersøgelsen som en spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 danske virksomheder i maj % (276 virksomheder) har svaret, hovedsageligt virksomheder med mellem 50 og 300 medarbejdere. Der er således ikke tale om en repræsentativ stikprøve. ISS har gennemført undersøgelsen for at få inspiration til udvikling af fremtidens servicekoncepter. Undersøgelsen er ikke det eneste initiativ til at belyse fremtidens arbejdsplads. På en række seminarer inviterer ISS kunder og forretningsforbindelser til at tage med på en rejse til 2010, hvor fremtidens arbejdsplads og forventninger til serviceydelser og samarbejde er på dagsordenen. I forlængelse af undersøgelsen er der udarbejdet en rapport, som kan rekvireres på 4 5

4 Fremtidens arbejdsplads: Mennesket i centrum Nutidens kontorhuse er langt fra optimale i deres indretning i forhold til brugernes behov. Alt for ofte er det de fysiske rammer, der bliver bestemmende for livet og processerne på arbejdspladsen i stedet for den anden vej rundt, at medarbejdernes behov og arbejdsprocesser bliver styrende for husets indretning. En række unge arkitekter fra firmaet Signal gør op med den klassiske bygningsfysik og gør sig til talsmænd for, at fremtidens arbejdspladser i højere grad skal indrettes indefra og ud det vil sige med udgangspunkt i organisationens og menneskers behov. - Vi skal gøre op med vanetænkningen, at arbejde er noget, der udelukkende kan foregå ved et fast skrivebord. Typisk står 30% af cellekontorerne tomme i løbet af en arbejdsdag, fordi medarbejderne er til møder. Hvorfor ikke udnytte pladsen mere fleksibelt, spørger Gitte Andersen fra Signal. - Indretningen afhænger dog fuldstændig af kulturen og processerne på den enkelte arbejdsplads. Ikke to løsninger er ens. Hvis jeg skal pege på nogle generelle trends, er det måske, at firmaet i højere grad bliver et mødested frem for en arbejdsplads. Vi kommer på arbejde for at mødes, inspirere hinanden og dele viden. Kreativiteten skal have rum til at blomstre, konstaterer hun. Mange mennesker er i udgangspunktet skeptiske over for forandring og tanken om at skulle forlade det kontor, der altid har været deres, er erfaringen hos Signal. - Vi bruger meget tid på at tale med medarbejderne i vores projekter. Ud over dialogen bruger vi en række analyser til at afdække organisationens og den enkeltes behov, vi kortlægger arbejdsrutiner, vi analyser medarbejdernes interaktion og brug af telefoner, møderum og meget mere. Når vi har samlet data, skitserer vi løsninger, som vi igen taler med medarbejderne om, før de eventuelt bliver realiseret, fortæller Anne Sarto fra Signal. - Det er vigtigt, at firmaets værdier afspejler sig i indretningen. Virksomheden skal være bevidst om at iscenesætte sig selv, så værdigrundlaget tydeligt leves ud i mødet med kunden og mellem medarbejderne. Fra man træder ind i receptionen, på gangene, i kontorerne, i kantinen skal værdierne være synlige. Hvis åbenhed fx Fakta om Signal Signal-arkitekterne har specialiseret sig som procesrådgivere og arkitekter i forbindelse med udvikling og indretning af fremtidens arbejdsplads. Udgangspunktet er at sætte mennesket i centrum. Ni medarbejdere med en arkitektfaglig baggrund rådgiver organisationer om at skabe den bedste sammenhæng mellem menneskelige ressourcer og fysiske rammer i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning, nyfusionerede virksomheder samt virksomheder, der er i gang med organisatoriske ændringer. Signal har bl.a. assisteret ISS i forbindelse med kontorindretning. er en del af værdisættet, hvad nytter det så, at alle rum lukker sig mod indgangen, eller at gangene er mørke, lukkede kanaler uden berøring med kontorernes liv, slutter Anne Sarto. Fra venstre arkitekterne fra Signal Gitte Andersen og Anne Sarto. Fremtidens kontorhus Fremtidens kontorhus ligger på Islands Brygge 43 i København. Et kontorfællesskab på m 2, hvor alle servicefunktioner fra restaurant til postomdeling er fælles. I huset lejer man ikke bare lokaler, men også fuld service, som varetages af ISS. Teknisk chef Anette Krarup fra ejendomsudviklingsselskabet Nordkranen, der ejer og udlejer huset, fortæller om projektet: - Vi dækker de behov, lejerne måtte have i et flot internationalt hus. Her kan de koncentrere sig om deres egne forretningsområder, og så kan vi og ISS tage os af alt det andet. Lejerne får de stordriftsfordele, der er ved at være med i et stort kompleks. Men hvis nogle falder fra, svækkes fordelene og besparelserne for alle. Derfor har vi valgt at fravælge kommende lejere, der ikke vil være med i den fælles service. Det er enten eller, siger Anette Krarup. Besparelserne på serviceydelser har været 12-15% for de virksomheder, der er flyttet ind i huset. Erfaringerne på Islands Brygge er så positive, at Nordkranen nu tilbyder et lignende koncept i et splinternyt kontorhus i Ørestad. Fremtidens kontorhus: 6 7

5 I 1990 erne er brugen af outsourcing begyndt at accelerere. Eksperter forudser, at virksomhederne fremover vil fokusere endnu skarpere på det, de er bedst til. Outsourcing: Outsourcing, udlicitering, facility management eller, som ISS siger: Facility Services. Begreberne dækker over, at virksomheder koncentrerer sig om det, de er bedst til og overlader øvrige funktioner til leverandører. Og den filosofi har haft relativt gode vækstbetingelser det seneste årti. - Outsourcing er ikke nyt. Men det er begyndt at accelerere i 90 erne og har spredt sig fra underleverandøropgaver for virksomhedernes produktion til rådgivning, IT og serviceopgaver. Næsten alle outsourcer i dag minimum kantine og rengøring. Dog kender vi ikke det præcise omfang af outsourcing, siger funktionschef i Dansk Industri Bjarne Palstrøm, hvis arbejdsområde er ny teknologi og produktivitet. Der er flere årsager til, at outsourcing er blevet et populært værktøj i virksomhederne. Især internationaliseringen er en vigtig faktor. også har med en parallel udvikling i forretningsstrategi at gøre, som hun illustrerer med begreberne vertikale og horisontale virksomheder. - Den traditionelle virksomhed er typisk vertikal, fordi den varetager næsten alle led i en produktion fra råvare til færdig vare f.eks. værftsindustri. Nutidens koncerner er derimod i stigende grad horisontale, fordi de organiserer sig ved at sprede sig til relaterede forretningsområder og samtidig outsource andre dele af organisationen. Lego leverer f.eks. ikke længere bare klodser fra idé til produkt, de leverer også leg og tøj, fortæller Lise Lyck. Fremtiden for outsourcing Dansk Industri har i 2002 foretaget en undersøgelse af, hvorfor virksomheder outsourcer produktionen. De to hyppigste svar var, at man ønsker at reducere omkostninger, og at man ønsker at fokusere på kernekompetencerne. Outsourcing udvikles langsomt Dansk Industris Bjarne Palstrøm er enig i, at outsourcing udvikler sig langsommere end forventet som ledelsesværktøj. - Men det er store beslutninger, og de tager tid. Virksomhedernes organisation skal udvikles til at håndtere det. De tilbageblevne medarbejdere skal arbejde anderledes. Enkelte virksomheder skal være bølgebrydere, for at det kan sprede sig. Og så skal servicevirksomhederne være bedre til at dokumentere, at omkostningerne nedbringes, siger han. Lektor Lise Lyck argumenterer tillige, at Danmark er så lille et land, at gevinsten ved outsourcing ofte er mindre attraktiv end i udlandet. - Vi er et lille land med mange små enheder, og derfor er gevinsten ved outsourcing mindre. Sverige er foran, fordi virksomhederne er større, og det offentlige styre er mere centralistisk. Også i USA er der langt mere outsour- Vitaminer til dansk erhvervsliv Når man konkurrerer med hele verden, er der ikke plads til at beskæftige sig med ting, man ikke er ekspert i Per Jenster, professor, Copenhagen Business School - Presset for at drive en effektiv forretning er steget. Når man konkurrerer med hele verden, er der ikke plads til at beskæftige sig med ting, man ikke er ekspert i. Derfor har man indset, at det er for dyrt at lagerføre menneskelig ekspertise på sekundære dele af forretningen, hvor medarbejderen ikke udnyttes fuldt ud, siger professor Per Jenster fra Copenhagen Business School s Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse. Vertikal og horisontal Lektor Lise Lyck fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School pointerer, at stigende outsourcing 70% af virksomhederne svarede desuden, at outsourcing er en succes, når det handler om at få omkostningerne ned. Derfor kan det undre, at brugen af outsourcing ikke vokser endnu hurtigere. Men professor Per Jenster peger på, at kun få serviceleverandører i virkeligheden forstår at tjene penge. - Virksomhederne outsourcer opgaver tættere og tættere på ledelsen. Det giver leverandøren et enormt ansvar, og det gør det svært at indregne alle omkostningerne, siger han og peger på, at det også er en barriere, at virksomheder er bange for fastlåsthed og videntab, hvis de på et tidspunkt skal stoppe samarbejdet. cing, bl.a. fordi statsmodellen betyder, at den offentlige sektor kun udgør en tredjedel af økonomien, mens den i Danmark udgør cirka halvdelen. Der er enighed om, at brugen af outsourcing vil accelerere yderligere de kommende år. Dansk Industris Bjarne Palstrøm siger: - Fordelene vil gå op for virksomhederne. De vil blive mere fleksible og konstant justere kernekompetencerne efter, hvor de skaber merværdi. I dag har mange virksomheder svært ved at identificere deres kernekompetencer og outsource resten, men de vil blive bedre til det. 8 9

6 Trends: Nye finansieringsmodeller fremmer outsourcing i England I Danmark kædes udlicitering og outsourcing næsten uvægerligt sammen med negative opfattelser af forringet kvalitet og dårlige arbejdsvilkår. Anderledes er det i England, hvor den offentlige sektor op gennem 80 erne og 90 erne har været udsat for omfattende privatisering. Både i den offentlige og i den private sektor vinder Facility Services frem som samarbejdsmodel. I England er det traditionelle skel mellem offentlig og privat under opblødning. Private virksomheder opmuntres ligefrem til at gå ind og investere i det, vi herhjemme normalt betragter som den offentlige sektor. Et af de steder, hvor tendensen er mest tydelig, er i sundhedssektoren, hvor mange hospitalsbyggerier udbydes som PFI (Private Financing Initiative). PFI indebærer, at en offentlig myndighed overlader finansiering, etablering og drift af deres faciliteter i en aftalt årrække til private virksomheder. Outsourcing fremmes Simon Cox, der er adm. direktør for ISS i Storbritannien, mener, at PFI-modellen har været med til at fremme outsourcing i England. - Med de nye samarbejdsmodeller, der ofte har et stort volumen og strækker sig over en længere periode, er den offentlige sektor blevet interessant for private virksomheder. Det betyder også, at Facility Services markedet er modnet med flere stærke spillere og intens konkurrence. Der er nok 8-10 toneangivende leverandører, der typisk kommer i betragtning ved de store udbud på områder som sundhedsvæsenet, forsvaret og på de kommunale ansvarsområder som skoler og socialt boligbyggeri. Alene på disse tre hovedområder er der tale om en årlig omsætning på mere end fem mia. pund, som det offentlige dog stadig selv tager størstedelen af. Men de private virksomheder vinder år for år markedsandele og dermed accept, også fra fagforeningerne, der langt hen ad vejen stadig er skeptiske over for udviklingen, fortæller Simon Cox. Et PFI-konsortium består typisk af en finansiel virksomhed, en entreprenør og en serviceleverandør. Det private konsortium har ansvaret for drift og vedligeholdelse i op til 30 år, mens den offentlige myndighed kan koncentrere sig 100% om kerneopgaverne. Det tætte samarbejde mellem konsortiets parter begynder fra dag ét, hvilket giver serviceleverandøren mulighed for at præge indretning, materialer og logistik, så bygningerne efterfølgende kan drives så effektivt som muligt. ISS har indtil nu vundet 10 PFIudbud på hospitaler og dermed overtaget ansvaret for drift og vedligehold af bygninger, udendørsarealer og parkeringspladser, vagtordning, portørtjeneste, rengøring, catering, sengelinned, post og reception samt meget mere. Smitter af på den private sektor Udviklingen i den offentlige sektor smitter af på den private sektor, selvom mange virksomheder også i England stadig foretrækker at bruge interne ressourcer til en del af serviceopgaverne. Outsourcing betragtes i stigende grad som et middel til at få luft til at koncentrere sig om kerneforretningen. - Rengøringen overlader næsten alle virksomheder til andre. På områder som teknisk drift og vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer går det lidt langsommere med at outsource. Men det bliver mere og mere almindeligt at samle serviceopgaverne, så man begrænser antallet af leverandører og bruger de samme på alle sine lokaliteter både i England og ude omkring i verden, siger Simon Cox, der forudser vækst for Facility Services på det engelske marked i de kommende år. Simon Cox Administrerende direktør ISS i Storbritannien. 10 Foto: PolFoto, London Docklands 11

7 Trends: Impulser fra udlandet Op mod 100 dage om året er ISS koncernchef Eric Rylberg på farten i udlandet. Eric Rylberg mener, at der især i Sverige og Finland er inspiration at hente for danske virksomheder. Eric Rylberg, koncernchef i ISS. I hvilke lande er man nået langt med outsourcing og Facility Services? Finland og Sverige er min første tanke. En kæmpekoncern som Nokia satser knivskarpt på kerneforretningen og har outsourcet alt andet til servicepartnere. De viser vejen i Finland. Og i Sverige har mange års dårlig økonomi tvunget staten til omfattende udlicitering af offentlige ydelser, hvilket også har inspireret til outsourcing i private virksomheder. I Frankrig har de også fået øjnene op for mulighederne. Lad mig give et eksempel. For flyfabrikanten Airbus varetager ISS Facility services opgaver, som omfatter så forskellige ydelser som rengøring, logistik for reservedele og materialer, print og kopiering, indvendig maling af fly m.m. Eksemplet er ikke enestående i Frankrig; vi har tilsvarende opgaver hos telegiganten Orange og bilfabrikanten Peugeot. Og hvis vi kigger rigtig langt væk, til Hong Kong, så udbydes serviceydelserne i skyskraberne typisk til én leverandør, der i mange tilfælde allerede er med fra planlægnings- og byggefasen. Vi har sågar været med til at stille servicevogne og transportable toiletter op. Hvorfor tror du, det går relativt trægt med outsourcing i Danmark? I Danmark har vi ikke de store industrilokomotiver, som kan træk- ke udviklingen. Det offentliges holdning til udlicitering er også en hæmsko for udviklingen herhjemme. ISS har derfor svært ved at bruge hjemmemarkedet som laboratorium for udvikling af koncepter til eksport. I England gik det stærkt efter Margaret Thatcher og med PFImodellen. Men jeg nægter at tro, at det er økonomiske kriser, nationalt eller i en virksomhed, der er den eneste vej til at nytænke den måde, man driver sin service på. Værdien af at have en fleksibel omkostningsstruktur med så få faste omkostninger som muligt burde være åbenlys i en konkurrencesituation. Jeg undrer mig over, at så mange danske virksomhedsledere tilsyneladende vil bruge kostbare ledelsesressourcer på servicefunktionerne, som jo trods alt kun er en bibeskæftigelse i forhold til kerneforretningen. Hvilke services forventer du vil blive mest efterspurgt i de kommende år? Office Support, ejendomsdrift og kantineløsninger. Og så spår jeg en god fremtid for Company Care konceptet for mindre virksomheder, der skal bruge mange forskellige services, men kun har behov for en enkelt servicemedarbejder eller to. Hvad får danske virksomheder ud af, at ISS er så store internationalt? Vi har ressourcer til at løfte opgaver, som få andre vil kunne løse, simpelthen fordi vi er så store og så vidt specialiserede. Vi kan matche de multinationale og er faktisk de eneste på det globale marked for Facility Services. Selvfølgelig har vi konkurrenter i de enkelte lande, men typisk inden for et mere snævert serviceområde. Har du et råd til danske virksomheder om Facility Services? Prøv det! Det handler ikke om at spare en femmer, men om at være letbenet og adræt, klar til hurtig omstilling i uforudsigelige tider. Og om at bruge ressourcer og kreativitet de rigtige steder, så det gavner kerneforretningen. ISS på verdensplan medarbejdere. Køb af virksomheder i 2001: 68 i 17 lande business-to-business kunder. Største markeder: Frankrig, Storbritannien, Holland, Danmark, Norge og Sverige. ISS er tilsluttet Den Globale Pagt, et FN-initiativ hvor virksomhederne forpligter sig til at arbejde for menneskerettigheder, medarbejdernes rettigheder og miljø. 12 Foto: Polfoto, collage af ansigter 13

8 Compaq, nu en del af det nye HP, er en af verdens førende leverandører af pc-løsninger. I Danmark tæller organisationen 450 medarbejdere fordelt på kontorer i Birkerød, Hørsholm og Århus. På alle adresser har Compaq valgt ISS som servicepartner, og i Århus er der tale om et unikt Facility Services partnerskab udviklet specielt til Compaqs behov i et kontorhus med 70 medarbejdere. medarbejderne er engagerede og serviceminded. Med den grundlæggende tillid på plads, behøver vi ikke så meget kontrol og opfølgning, siger Lene Kjeldsen. Fra rengøring til reception Gitte Mandal er ISS Facility Assistent Manager hos Compaq. som medarbejderne ringer til, hvis en pære skal skiftes eller et skrivebord flyttes. - Formiddagen går i køkkenet og kantinen, med mindre jeg bliver kaldt ud til småreparationer i huset. Kl. 14 afløser jeg i receptionen. Lene Kjeldsen fra Compaq: Kemi og kommunikation er det vigtigste. Serviceopgaverne hos Compaq i Århus omfatter blandt andet reception og kontorservice, køkken og kantine, rengøring og vinduespolering samt diverse handyman-opgaver knyttet til den indvendige drift og vedligeholdelse. De mange opgaver udføres af et serviceteam fra ISS, der hver især er tilknyttet en hovedfunktion, men derudover fleksibelt påtager sig forskellige opgaver, alt efter hvor behovet er størst. Kommunikation og tillid Direktionsassistent Lene Kjeldsen, som er ansvarlig for servicefunktionerne hos Compaq i Århus, siger om samarbejdet: - Vi betragter vores samarbejde med ISS som et partnerskab, hvor vi i fællesskab skal få en sammenhængende serviceløsning til at fungere. Det allervigtigste er, at kemi og kommunikation er i orden. Derfor er vi fælles om at ansætte medarbejderne. Når vi hos Compaq er med til at ansætte de ISS-medarbejdere, der skal være en del af vores arbejdsplads, så føler vi automatisk et større ansvar over for dem. Tillid er for mig et andet nøgleord i et vellykket partnerskab. Tillid til at opgaverne bliver udført, tillid til at vi får ydelserne til den rigtige pris, tillid til at Gitte Mandal begyndte som rengøringsassistent hos ISS, da hun var blevet træt af arbejdstiderne i detailhandelen, hvor hun kom fra. Nu varetager hun flere jobfunktioner hos Compaq: Fra kl. 6-8 gør hun rent i stueetagen, og fra kl er hun receptionist. - Jeg er absolut morgenmenneske, så det passer mig fint at starte dagen kl. 6 med at gøre rent. Fra min tid i detailhandelen er jeg vant til kundebetjening, og det er jo mest af alt det, jobbet som receptionist handler om. Kniber det i køkkenet, giver jeg også en hånd med der. Det er vores indstilling i serviceteamet, at vi altid hjælper hinanden, selvom det ikke lige er vores ansvarsområde. Om jeg er ISS er eller Compaq er? begge dele tror jeg. De to firmaer smelter sammen for mig i det daglige arbejde, konstaterer Gitte Mandal. Kok, receptionist og handyman Bo Granholm, kok med 20 års erfaring fra restaurationsbranchen, er glad for sit job hos Compaq, hvor han indtil kl. 14 arbejder i køkkenet, hvorefter han afløser i receptionen. Desuden fungerer han som hele husets handyman, Gitte Mandal og Bo Granholm fra serviceteamet. Jeg trives godt med afvekslingen i jobbet, men det allervigtigste er den sociale kontakt, jeg får med medarbejderne i huset, både når jeg sidder i receptionen, og når jeg kommer rundt i afdelingerne. Den uformelle kontakt giver mig faktisk også god feedback og inspiration til mit arbejde i køkkenet, siger Bo Granholm

9 Skoda i Tjekkiet: Allerede i planlægningen af det nye byggeri besluttede Skoda at inddrage en servicepartner for at optimere bygningerne til fremtidens drift og vedligeholdelse. Da Skoda og ISS gennem flere år havde haft et tæt samarbejde, blev ISS inviteret med som rådgiver i projektfasen for at give fagligt input om blandt andet valg af overfladematerialer, logistik, design af sanitære rum og ventilationssystemer. Samarbejdet i projektfasen blev starten på et tæt parløb mellem Skoda og ISS, hvor sidstnævnte i dag står som totalleverandør af samtlige serviceydelser. Facility Services kontrakten omfatter alle traditionelle services, og i samarbejde med Siemens står ISS endvidere for en række mere tekniske ydelser, fx lagerstyring af reservedele og komplet vedligehold af malekabiner og de tilknyttede produktionsarealer. - Kontrakten på total vedligeholdelse af malekabiner med tilhørende produktionsarealer bød på tekniske udfordringer, som vi ikke selv kunne matche. Vi valgte derfor at oprette et joint-venture med Siemens, hvor de tager sig af elektronik og software, mens vi selv står for de mekaniske installationer og vedligeholdelse af selve bygningen, fortæller divisionschef Rolf Hesse fra ISS i Tjekkiet. Rekrutteringsproblem Skoda-fabrikken har længe været områdets vigtigste arbejdsplads og nærmest tømt nabolaget for kvalificeret arbejdskraft. Da fabrikken blev moderniseret, steg behovet for kvalificerede medarbejdere til servicefunktionerne tilsvarende. Det handlede ikke længere udelukkende om at skaffe ufaglært arbejdskraft til rengøring, men også om at tiltrække fx ingeniører og andre tekniske medarbejdere. En næsten umulig opgave for Skoda eller ISS alene, men takket være konstellationen af Skodas fine renommé i Tjekkiet og ISS tilbud om karrieremuligheder er det indtil videre lykkedes over al forventning at tiltrække de rigtige. I dag har ISS næsten 200 medarbejdere i Kvasiny mod 35 for blot fire år siden. Rengøring i visse dele af produktionen har desuden gjort det nødvendigt at investere i specialudstyr, en investering som ISS har påtaget sig. - Ved at investere i udstyret har vi opnået at blive rigtig partner med Skoda, for de oplever nu, at vi både vil dele risiko og belønning med dem, slutter Rolf Hesse. Outsourcer al service 2000 ansatte arbejder i treholdsskift med at producere nye Skoda-biler på fabrikken i den tjekkiske by Kvasiny. Fabrikken blev i 2001 totalmoderniseret, og i den forbindelse valgte Skoda at outsource alle serviceydelser for udelukkende at koncentrere sig om kerneprocesserne. ExxonMobil: Firmamor - med indbygget vikar Da ExxonMobil i Birkerød valgte en Company Care medarbejder fra ISS til at stå for bl.a. kantine, receptionsafløsning og post, blev det Janja Mikic. Ved ferie eller sygdom er der altid en afløser at trække på. I foråret gik ExxonMobils kantinedame og blæksprutte gennem en årrække på efterløn. Oprindeligt var det tanken at ansætte en kopi af den tidligere medarbejder. Men det var tid til at tænke nyt, fordi der havde været problemer ved at have funktionen i eget hus. - Vi følte os sårbare i ferie- og sygdomsperioder, fordi vi ikke havde nogen naturlig afløser at trække på, siger kundeservicechef Dorte Danholm, der også er ansvarlig for ExxonMobils kantine. Sikkerhed og kontinuitet Hun havde læst om ISS Company Care og forhørte sig. Nu tre måneder efter har ExxonMobil åbnet dørene for Janja Mikic - én af ISS Company Care-medarbejdere. Hun har fået ansvar for bl.a. opvask, oprydning, afløsning i receptionen, postservice og anretning af frokosten, der nu leveres udefra af ISS Catering. - Vi har fået sikkerhed og kontinuitet. Bliver Janja syg, så har ISS lært en medarbejder op, som kan træde ind som fast afløser. Vi var spændte på, om vi nu risikerede at få en servicemedarbejder, som vi slet ikke svingede med. Men det er gået over al forventning. ISS har virkelig fundet en person, der passer ind i den gode stemning, vi har på vores arbejdsplads, fortæller Dorte Danholm. På arbejde uanset hvad For 42-årige Janja Mikic, der kom til Danmark fra Kroatien for 22 år siden og i dag taler perfekt dansk, har det været en positiv omvæltning at komme til ExxonMobil. I ni år har hun haft et normalt rengøringsjob i ISS med morgen- og aftenarbejde. - Jeg har fået gode kolleger, der ikke ser mig som én udefra. De har taget imod mig med åbne arme og blomster. Jeg har afvekslende opgaver, kontakt med kollegerne og kan selv styre dagen. Jeg Company Care medarbejder Janja Mikic. har det så godt, at jeg har undladt at blive hjemme, selv om jeg har haft migræne. De skulle ikke have en afløser, siger Janja Mikic. Janja Mikic erindrer, at hun straks sagde ja, da hun fik tilbudt jobbet og helt glemte at drøfte det med sin mand, der dog er glad for, at hun er mere hjemme om aftenen til et normalt familieliv hos de to børn. ExxonMobil ExxonMobils forretningsområde i Danmark er smøreolier til motorer i biler, skibe, vindmøller og fly samt olier og kemikalier til industrivirksomheder. Det danske hovedkvarter ligger i Birkerød og har 35 medarbejdere. 16 Foto: Skoda Octavia 17

10 Der er synergier at hente i grænserne mellem serviceområderne. Når portøren har vagt på sygehuset, kan han ligeså godt skifte en pære i en akut situation. Facility Services: Hørsholm Sygehus Hørsholm Sygehus vil være kendt som Patienternes Sygehus. I bestræbelserne på at nå dette mål søger sygehuset nye veje i samarbejdet med private virksomheder. Den 1. februar 2001 indgik sygehuset partnerskab med ISS Hospitalsservice om alle ikke-kliniske servicefunktioner i en femårig periode. Hørsholm Sygehus er hermed en af de første offentlige virksomheder, der vælger at afprøve mulighederne i partnerskab og Facility Services. Hvor en traditionel udlicitering er baseret på kontrakt og kontrol, bygger partnerskabet på fælles ansvar, udvikling og samarbejde. Adm. direktør Torben Knudsen på Hørsholm Sygehus har været en af drivkræfterne i udviklingen af tankerne om partnerskabet: - Jeg ser partnerskabet som et gensidigt berigende forhold, hvor partnerne har et stort ønske om at forstå hinanden og udvikle sig sammen. Både ISS og sygehuset er servicevirksomheder, og vi har ét fælles mål: At give patienter og pårørende en så god oplevelse som muligt. Vi kommer med hver vores kompetencer, som vi bevidst sætter i spil i udviklingen af sygehuset i en fælles ledelses- og samarbejdsstruktur. Fælles værdigrundlag Tankerne om partnerskab på Hørsholm Sygehus er modnet over flere år. Sygehusdirektøren kommer selv fra en karriere i det private erhvervsliv, og for ham har det været naturligt at bringe det bedste fra de to verdener sammen i et tæt parløb med et privat firma. - Det er helt afgørende for os, at vi får en partner ind, hvis værdigrundlag, kultur og vision passer til vores. Tænk hvis vi skulle have syv forskellige leverandører med hver deres værdisæt ind på sygehuset. Det ville vores kultur ikke kunne bære. Jeg vil påstå, at fælles værdier er en forudsætning for, at partnerskabet kan lykkes, konstaterer Torben Knudsen. En total servicepakke På Hørsholm Sygehus er alle ikkekliniske servicefunktioner lagt ind i et Facility Services udbud for at opnå størst mulig synergi mellem de enkelte områder, fx portørtjeneste, ejendomsdrift, vagtordning, reception, rengøring og madordning. Ifølge Torben Knudsen er der virkelig noget at hente i grænserne mellem serviceafdelingerne. - Når portøren alligevel har vagt på sygehuset, kan han ligeså godt skifte en pære. Og for rengøringsassistenten, der tidligere udelukkende har gjort rent, bliver der mulighed for større variation i arbejdet. Et partnerskab er gensidigt forpligtende, også på de bløde områder, som fx at sikre medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Hos os har medarbejderne været med hele vejen gennem processen, og på trods af den utryghed, der altid vil være, når man ufrivilligt skal skifte arbejdsgiver, er de gået yderst positivt og konstruktivt ind i både formulering af udbud, valg af partner og nu i opstarten af samarbejdet, siger Torben Knudsen. Hjælp til vedligeholdelse af udstyr og hjælpemidler kan i en række tilfælde udføres af flere medarbejdergrupper for at udnytte den samlede kapacitet bedst muligt - og give bredere servicejobs. Administrerende direktør på Hørsholm Sygehus Torben Knudsen: Jeg ser partnerskabet som et gensidigt berigende forhold, hvor partnerne har et stort ønske om at forstå hinanden og udvikle sig sammen. Både ISS og sygehuset er servicevirksomheder, og vi har ét fælles mål: At give patienter og pårørende en så god oplevelse som muligt

11 Jobcenter: For mange virksomheder er det svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til servicefunktionerne. Som et modtræk til manglen på arbejdskraft har ISS, som foreløbig den eneste danske virksomhed, etableret eget jobcenter i samarbejde med den lokale AF-afdeling i Storkøbenhavn. Sidste år lykkedes det at rekruttere 840 medarbejdere alene i Storkøbenhavn. Konceptet vil nu blive brugt i Århus, Aalborg, Odense og Vejle. Kvalificeret arbejdskraft - Vi fik oprindeligt idéen til jobcentret hos Disney World i Florida, der havde stor succes med et lignende koncept. I 1998 valgte vi at få AF Storkøbenhavn med i projektet, så de fast har to medarbejdere, en konsulent og en kontorassistent siddende i vores jobcenter. Målet er på sigt, at vi vil have jobcentre eller jobcaféer, som er jobcentre i mindre skala, i alle danske byer af en vis størrelse og i tæt samarbejde med lokale arbejdsformidlinger, fortæller jobcenterchef Lise Lotte Erichsen. ISS Jobcenter rekrutterer medarbejdere til alle typer servicefunktioner herunder rengøring, catering, ejendomsdrift og supportservice. - Ansøgerne kommer tit direkte ind fra gaden, og hvis de er heldige, går de herfra med et jobtilbud. Vi er meget grundige i den første introduktion og screening i jobcentret. Ansøgeren starter med at se en film om arbejdslivet hos ISS og udfylder herefter et ansøgningsskema. Næste skridt er en samtale med en af vores ledende medarbejdere, og umiddelbart efter samtalen får ansøgeren enten et konkret jobtilbud, tilbud om at komme i vores jobdatabase eller et afslag. Før jobstart skal medarbejderen en enkelt dag på introduktionskursus, hvorefter det går løs på jobbet efter grundig instruktion fra kollegerne på pladsen, siger Lise Lotte Erichsen. Jobcentrets database med ansøgere udgør en vigtig back-up, så der altid kan sendes vikarer ud på arbejdspladser, hvor der akut er opstået behov på grund af fravær eller spidsbelastninger. En værdifuld ressource I regeringens vækststrategi fra maj 2002 Vækst med vilje peger erhvervsministeren på manglende arbejdskraft som en trussel mod velfærdssamfundets udvikling. En af de største reserver på arbejdsmarkedet herhjemme er indvandrerne, hvor erhvervsfrekvensen i dag kun er 57%. Trefjerdedele af ansøgerne i ISS Jobcenter er da også indvandrere. - Et af kravene til vores medarbejdere er, at de kan forstå, tale og læse dansk. Sprogfærdigheden vurderer vi i de personlige jobsamtaler. Som en del af det nye jobcenterkoncept, er vi langt i overvejelserne om at tilbyde egentlig sprogundervisning til indvandrere, for sproget skal i hvert fald ikke være en barriere for at få job hos os. Heller ikke påklædningen skal være et problem. Det er et krav, at alle medarbejderne går i uniformer, og vi har i mange år tilbudt tørklæder til de muslimske kvinder, der ønsker det, fortæller Lise Lotte Erichsen. - Målet med den grundige screening og introduktion er selvfølgelig at skabe langvarige ansættelsesforhold, så vores kunder oplever stabilitet i samarbejdet. Det er utilfredsstillende, hvis der møder en ny medarbejder op hver dag. I runde tal kan vi sige, at 80% af vores medarbejdere er meget loyale og har været her i mange år. De sidste 20% udgør de medarbejdere, der skifter job i løbet af kort tid. Vi arbejder hårdt på at reducere denne andel, blandt andet gennem en endnu bedre udvælgelsesprocedure, slutter Lise Lotte Erichsen. Konkret jobtilbud og ansættelse En dags introduktionskursus Grundig instruktion hos kolleger på arbejdspladsen Jobinterview med en ISS leder ISS henvisning til bl.a. danskundervisning eller anden kvalificerende undervisning Afslag på ansøgning Jobcenterchef Lise Lotte Erichsen

12 Facility Services medarbejdere: Faglig stolthed Skovfoged i Kongens Have. Når medarbejderne fra den ISSejede anlægsgartnervirksomhed Økodan går rundt og plejer Kongens Have i København, får de ofte spørgsmål om planter og havens historie fra de omvandrende gæster. Og de spørgsmål skal de ifølge kontrakten have forudsætninger for at svare på. Og det har de. Driftsleder Christian Søborg er uddannet skovfoged, og hans medarbejdere er primært gartnere og tidligere landmænd. - Det er nødvendigt, at vi har en faglig ballast. Kunderne stiller store krav. Vi plejer 49 gård- og parkanlæg for Slots- og Ejendomsstyrelsen blandt andet Christiansborg og andre historiske anlæg. Og de steder er der ikke plads til, at medarbejdere beskærer forkert på grund af manglende viden, siger han. Det er desuden en stor fordel, at vi er flere faggrupper. Jeg ved ikke meget om stauder og små planter, men det kan jeg lære af gartnerne, siger Christian Søborg, der leder en gruppe med cirka 15 ansatte med speciale i pleje og vedligeholdelse af grønne områder det vil sige plantning, klipning og alle gartneropgaver. Christian Søborg blev først uddannet skovarbejder, men har siden læst til skov- og landskabsingeniør på Skovskolen i Nødebo. Efter en periode som selvstændig konsulent i skov- og vildtpleje kom han til Økodan. ISS købte Økodan for tre år siden, og virksomheden har i dag cirka 70 ansatte, hvoraf omkring 70% er gartnere. Elektriker i Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet er ved at få installeret et nyt sikkerheds- og overvågningssystem. Så Peter Reppien har ligget vandret i månedsvis. Han er nemlig elektriker og formand for to elektrikere, som sammen med to smede fra Slotsholmen Teknik, der ejes af ISS og Kemp & Lauritzsen, står for drift og vedligeholdelse af el og VVS i Udenrigsministeriet. Peter Reppien og kollegerne udfører teknisk vanskelige opgaver med alt fra sprinkleranlæg og køleanlæg til tekniske anlæg. - Alt, hvad vi piller ved af el og vand i dette hus, kan påvirke andre systemer. Og fejl kan få store følger. Samtidig er Udenrigsministeriet et hus, hvor man skal forstå at gebærde sig blandt prominente gæster. Og vi skal kunne gå gennem et grundigt sikkerhedstjek og have respekt for tavshedspligten, siger Peter Reppien, der desuden har ansvar for at være bindeled til alle andre håndværkere, der skal udføre opgaver i Udenrigsministeriet. Han har været ansat i Slotsholmen Teknik i fire og et halvt år - heraf et år i Udenrigsministeriet. Han blev udlært elektriker i 1980 og har arbejdet i en række el-virksomheder. ISS og Kemp & Lauritzen A/S ejer hver 50% af Slotsholmen Teknik A/S, som i år har fået kontrakt med Slots- og Ejendomsstyrelsen på yderligere en treårig periode i Udenrigsministeriet. Slotsholmen Teknik har i alt 40 faglærte ansatte. Elektriker i Udenrigsministeriet Skovfoged i Kongens Have Kok hos Mærsk. I Mærsks hovedkvarter på Esplanaden i København spiser 1000 ansatte hver dag i fire kantiner. Det kræver et professionelt køkken. Køkkenchef Jette Jantzen fra ISS Catering leder køkkenets 18 medarbejdere. - Mærsk er en international virksomhed. Det betyder, at der kommer mange nationaliteter i huset. Så vi skal kunne lave alt fra fast food, kosher- og vegetarmad til en middag, hvor Mærsk McKinney Møller bespiser gæster. Vi skal med andre ord fagligt kunne sprede os mere end i en almindelig restaurant, siger Jette Jantzen. Hendes medarbejderstab består af fire kokke, fem smørrebrødsjomfruer, en tjener, fire køkkenassistenter og fire ufaglærte assistenter. Hun mærker tydeligt, at Mærsk ønsker et veluddannet køkken. - I vores nye kontrakt er det et krav, at jeg som leder er faglært kok. Og det giver god mening. En virksomhed kan spare både tid og penge med et godt køkken. For så er der mindre behov for at spise ude, siger hun. Jette Jantzen har arbejdet på Esplanaden i to år. Hun blev oprindeligt uddannet smørrebrødsjomfru. Siden blev hun souschef i en kantine i Privatbanken, og i den periode tog hun over to og et Kok hos Mærsk halvt år en supplerende uddannelse til kok. Men først efter at have drevet egen restaurant i fem år blev hun ansat hos ISS Catering. ISS Catering har drevet kantinen hos Mærsk siden 1995 og driver mere end 300 andre kantiner

13 Key Account Manager: Kundens forlængede arm Vi kan altid gøre det bedre... Et vellykket samarbejde mellem ISS og kunderne bygger på gode menneskelige relationer. Omdrejningspunktet er ofte en Key Account Manager, som er overordnet tovholder for samarbejdet. Mød tre Key Account Managers fra ISS. Key Account Manager Annette Vindstrup Jensen sidder i bilen på hovedvejen mellem Bjerringbro og Viborg. Efter en lang dag på farten er hun endelig på vej hjem til familien, der tæller mand og en datter på syv. Denne dag er ikke usædvanlig; sådan er de fleste, for Annette har ansvaret for en række store kunder i det jyske - Grundfos, Arla Foods, B&O m.fl. I godt et år har hendes titel været Key Account Manager. Før det har hun gennem otte år haft forskellige lederjobs i ISS. Det teoretiske grundlag er en HA samt ISS etårige lederaspirantuddannelse. Ambitionen er, at kunderne til hver en tid skal opleve ISS som en excellent partner. Vejen til målet karakteriserer Annette således: - Kunderne skal have 100% tillid til, at de kan lægge deres serviceydelser og det samlede samarbejde med ISS trygt i mine hænder. Jeg skal matche kunderne og medarbejderne, så kemien er i orden, for det er de menneskelige relationer, der driver samarbejdet. - Jeg vil ikke stille mig tilfreds med, at ISS kun har rollen som leverandør. Vi skal være partner. Vi skal være stolte over det, vi leverer og hele tiden stræbe mod at gøre tingene endnu bedre. Tiden er løbet fra simpel konkurrence på effektivisering, der slider medarbejderne op. I dag kan vi bygge løsninger på tværs af traditionelle serviceydelser, der både optimerer driften og tilgodeser medarbejdernes arbejdsmiljø. Humør og kærlighed... Key Account Manager Bjarne Brohus var 17 år, da han fik job som rengøringsassistent hos Novo Nordisk som supplement til HHstudierne. Den første dag glemte han at møde op på det nye job, men det er også den eneste gang Bjarne har svigtet ISS eller kunderne, og han er nu endt som Key Account Manager for TDC Tele Danmark. Han er ansvarlig for serviceopgaver på 200 TDC lokationer og næsten 1000 medarbejderes daglige arbejde. Bjarne beskriver med glimt i øjet sig selv som en gadedreng, der elsker hurtige biler, motorcykler og en god fodboldkamp - og familien med to små børn, to hunde og villa i Bagsværd. Fra et job på gul- vet og på farten sidder Bjarne nu mest på kontoret og trækker i trådene for TDC. - Det er afgørende for mig, at vi altid overholder vores aftaler. Jeg skal have fingeren på pulsen alle steder. Derfor har jeg brugt en del tid på at få sat de administrative rutiner og vores kommunikation i system, så jeg er helt sikker på, at vi ikke taber vigtig information på gulvet. Mennesker og medarbejder... Key Account Manager Hanne Dandanel. Frisørelev, sygehjælper, hjemmehjælper, butiksindehaver, kantineleder, rengøringsinspektør og en titel som Danmarksmester i discodans. En hæsblæsende karriere, der startede, da Hanne Dandanel var 16 år, og nu har ført hende til tops hos ISS som Key Account Manager for en række kunder i Storkøbenhavn. På kundelisten står blandt andet Danske Bank, Radiometer, Rockwool, Mærsk Sealand og Codan. Lige dele vilje, energi og omsorg har præget karrieren, der undervejs er blevet suppleret med en merkonomuddannelse i driftsledelse og mellemlederuddannelsen hos ISS. Ingen udfordring er for stor, og intet bliver gjort halvt. Det gælder både på jobbet og privat, hvor Hanne har mand og to børn. Hanne siger om sin holdning til jobbet: - Min intuition er det vigtigste værktøj, for i mit job handler det om at skabe og dyrke langvarige relationer. Kunderne ved, at jeg vil gøre alt for dem. Selvfølgelig ikke betingelsesløst, for jeg stiller krav. - Jeg har været med fra bunden og set en masse. Jeg kan hurtigt gennemskue folk, og heldigvis bliver jeg sjældent skuffet. En af mine vigtigste egenskaber er, at jeg kan lytte, forstå og tackle mennesker med både humor, autoritet og kærlighed. Vi skal altid behandle hinanden ordentligt, men vi skal også have modet til at stille krav til hinanden, både til kolleger og til kunder. - Kunderne skal føle, at vi er helt fremme i skoene, når det handler om vores ydelser til dem. Vi er proaktive og altid til rådighed. Min mobil er tændt fra jeg står op kl. 6 om morgenen til jeg går i seng kl. 10 om aftenen, hvis der nu skulle opstå en situation. - Når tingene fungerer i dagligdagen, kan samarbejdet udvikle sig. Jeg vil så gerne slå et slag for, at kunderne overlader flere og flere serviceopgaver til ISS, for vi har medarbejdere og maskineri til at håndtere ydelserne professionelt

14 Facility Services: Få overskud til kerneforretningen Eksempel på en Facility Services model Facility Services Manager Facility Services (FS) handler ikke om at få andre til at gøre rent, slå græs eller passe receptionen. Det handler om at få tid og overskud til kerneforretningen ved at overlade servicefunktionerne til andre. Det er danske virksomheder begyndt at indse. I dialogen med virksomhedsledere rundt omkring støder ISS stadigt oftere på ønsket om ikke bare at outsource en enkelt ydelse til en enkelt leverandør i en begrænset årrække, men om et langvarigt partnerskab om alle virksomhedens servicefunktioner for at frigøre ressourcer til kerneprocesserne. - Vi ser i høj grad en professionalisering af serviceområderne, hvor løsningerne ikke er givet på forhånd. Vi kan ikke bare tage et færdigt produkt ned fra hylden, men skal sammen med den enkelte virksomhed gennem en udviklingsproces, hvor begge parter lægger kræfter i at forme løsningen og på længere sigt deler både positive og negative resultater. Det gælder, uanset om der er tale om en enkeltydelse, der efterhånden skal modnes til en integreret servicepakke - eller om en kunde, der ønsker at tage skridtet fuldt ud fra starten og outsource alle funktioner på en gang, fortæller Jesper Busk, der er divisionsdirektør i ISS Danmark og har ansvaret for udvikling af Facility Services løsninger til større virksomheder. - De integrerede serviceopgaver kan vi kun binde an med, fordi vi har været gennem en lang udvikling af vores specialer som enkeltstående forretningsområder. Integrerede ydelser er ti gange mere komplekse og svære at levere i den rigtige kvalitet. De kræver også nye kompetencer hos vores medarbejdere, fordi de menneskelige relationer er livsvigtige i de langvarige partnerskaber. En integreret serviceløsning kan kun løses i et integreret serviceteam, hvor alle medarbejdere føler ansvar for opgaverne på tværs af faggrænser. I vores egen organisation er vi derfor i gang med en større omstilling til team-tankegangen, hvor Rengøring Kontorrengøring Vinduespolering Tele- & Computer Cleaning Tæpperengøring Specialrengøring Indeklimakontrol Fra venstre: Jesper Busk, direktør for Division Key Accounts, Jan Gustavson, direktør for Division Ejendomsdrift; et af de forretningsområder der i de senere år har forstærket FS-konceptet med konceptet med services inden for bygningsvedligehold, energistyring, gartnerydelser og viceværtfunktioner samt administrerende direktør Arne Pedersen, ISS Danmark. Catering Services Personalekantine Automater Mødeservice Kontor Support Call Center Reception Kontorflytninger Print og kopi Postomdeling Parkering alle har del i både succes og fiasko i teamet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver en stor indsats at nedbryde silo - kulturen - også hos os selv, men med uddannelse og positive oplevelser på jobbet mener jeg, at vi er godt på vej, siger Jesper Busk. Besparelser gennem synergi Facility Services er ISS eget koncept. Som den eneste virksomhed på markedet kan ISS både lede, organisere og udføre serviceydelserne til forskel fra traditionelle Facility Management leverandører, som benytter en række underleverandører til de daglige serviceopgaver. Denne egenproduktion, som ligger i FS-konceptet, giver fuld kontrol over både de langsigtede, strategiske perspektiver og det daglige arbejde. Ejendomsdrift Ejendomsvedligehold - Indendørs - Udendørsarealer Anlægsgartneri Teknisk services Affaldshåndtering Indendørsbeplantning Industrielle services - Jeg er overbevist om, at de fleste danske virksomheder kan spare ganske meget på deres servicefunktioner gennem synergi og bedre koordinering. Når man vælger at gå ind i en aftale med en ekstern partner, får man automatisk fuldstændig gennemsigtighed i økonomien. I dag ved mange virksomheder reelt ikke, hvad de interne servicefunktioner koster samlet, men når de vælger at outsource, får de gennemgået processerne og sat pris på dem, så de får et helt andet overblik, siger Arne Pedersen, der er administrerende direktør i ISS Danmark. En bekymring, som ISS ofte støder på i dialogen med virksomheder, der overvejer outsourcing, er hensynet til medarbejderne, der skal overdrages til en anden arbejdsgiver bliver de fyret, spredt Alliancer og samarbejdspartnere Vikarer IT-support Fakturering Sikkerhed for alle vinde eller udsat for urimelige arbejdsvilkår. I følge Arne Pedersen er bekymringerne prisværdige, men helt ubegrundede. - For de fleste medarbejdere er det positivt at komme til os, fordi vi har deres funktion som kerneforretning og investerer mere i deres udvikling og værktøjer. Og når vi taler om Facility Services, er der endda mulighed for, at hele serviceteamet forbliver samlet og i høj grad bevarer tilhørsforholdet til arbejdspladsen, selvom de skifter arbejdsgiver, ligesom den enkelte får mere alsidige opgaver og større ansvar for helheden, slutter Arne Pedersen

15 Facility Services fordele: Én samarbejdspartner: Ansvaret for ydelserne er placeret ét sted og alt styres under ét ledelses- og rapporteringssystem. Partnerskab: Fælles målsætninger, indgående kendskab og personlige relationer. Synergi: Færre grænseflader og gråzoner. Medarbejderne kan fleksibelt påtage sig opgaver i serviceteamet. Større jobtilfredshed: Fokus på kompetenceudvikling, når arbejdsdagen byder på alsidige og afvekslende opgaver. Leveringssikkerhed: Der vil altid være ressourcer og kapacitet til at udføre opgaverne, selvom der er fravær i en personalegruppe. Besparelser: Fleksibel arbejdstilrettelæggelse, sparede ledelsesressourcer og professionelle back-up systemer frigør ressourcer, som kan investeres i øget kvalitet. Produceret af ISS Danmark A/S Kommunikation September 2002 Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri A/S Esbjerg Rentemestervej København NV Telefon: Telefax:

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads Fremtidens arbejdsplads INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i 2010 - Når arbejdet

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750 Udenlandsk arbejdskraft til Silkeborg Onsdag, 12. december 2007 Sådan hjælper vi virksomheder med udenlandsk arbejdskraft. Udlandschef Carsten S. Asmussen JKS historie (JKS = oprindeligt Johannes Kristensens

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere